WEBRAZZĠ ÖDEME SĠSTEMLERĠ BKM EXPRESS

12 Aralık 2012

facebook.com/bkmexpress twitter.com/bkmexpress

E-TĠCARETĠ BÜYÜTMEK ĠÇĠN ÇALIġIYORUZ

Bankaların ortak platformu, BKM olarak nakitsiz ödemeler hedefimize ulaşmak ve internetten alışverişin yaygınlaşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla tüketici ihtiyaçları doğrultusunda bankalar

ve e-ticaretin önde gelen Ģirketleri ile birlikte
geliştirdiğimiz BKM Express’i kullanıma sunduk.

2

BKM EXPRESS SEKTÖRÜN ĠHTĠYAÇLARI DĠKKATE ALINARAK GELĠġTĠRĠLDĠ

İnternetten Alışverişin

İşareti

3

BKM EXPRESS’E NASIL ÜYE OLUNUR?

Üye Ol

Hesabını Aktive Et

Kartını Tanımla

ALIŞVERİŞE BAŞLA

bkmexpress.com.tr E-posta adresi Şifre Kart numarasının ilk 6 son 4 rakamı

4

BKM EXPRESS ĠLE NASIL ALIġVERĠġ YAPILIR?

«BKM Express ile Öde»yi Seç

Ödeme tercihini belirle

SMS ile doğrula

ÖDEMEYİ TAMAMLA

BKM Express ile ÖDE
Seçtiğiniz kartta yüklü ödülü ve kartınıza uygulanan taksit kampanyalarını görüntülemek için tıklayınız!

E-posta adresi Şifre

TEBRİKLER!
Ödeme seçenekleri belirlenir Bankada kayıtlı GSM numarasına gönderilen doğrulama koduyla işlem onaylanır

ÖDEMENİZ TAMAMLANDI
> BKM hesabınıza kayıtlı olmayan farklı kartlara ait ödeme seçeneklerini görüntülemek için tıklayın

5

KART SAHĠPLERĠ ĠÇĠN FAYDALARI

• Kart bilgisi girmeden kolay alışveriş • Kartı yanında olmasa bile hızlı işlem • Kendi belirleyeceği şifre ve cep telefonuna gelen kısa mesaj ile

ödemeyi güvenle tamamlama
• Taksit ve puan kampanyalarından yararlanma • Ücretsiz üyelik

6

ĠġYERLERĠ ĠÇĠN FAYDALARI

• Müşterilerin kart bilgisini almadan işlem yapabilme • Hiç bir ek ücret ödemeden • Mevcut anlaşmalı bankaların taksit, ödül/puan fırsatlarını

sunmaya devam etme
• İşlemlerin mevcut sanal POS’lar üzerinden takibi • Daha fazla müĢteriye ulaşma olanağı

7

BKM EXPRESS ÜYESĠ BANKALAR

Şu an sistemimize 10 banka dahil 2013’te tüm bankaların katılması planlanıyor.

8

BKM EXPRESS ÜYE ĠġYERLERĠ
Türkiye’deki tüm işyerlerinin katılabileceği bir altyapı kurduk.

9

ĠLK TEPKĠLER ÇOK OLUMLU 
«Bu projede emeği geçen herkesin eline sağlık, ödeme sistemleri açısından harika bir girişim oldu. İyi çalışmalar dilerim.» «Güvenli ticarette yeni bir yol bulmuşsunuz. Tebrikler»

«Merhaba, Öncelikle bence ciddi bir ihtiyaç olan bu yapıyı kurduğunuz için tebrik ve teşekkür ediyorum.»

«E-ticaret sitem için sanal pos ta 3D ssl sertifika haricinde insanlara nasıl güven duyup güvenli alışveriş yaparlar diye düşünürken siz imdata yetiştiniz:) tebrikler...»

«Merhaba; sisteme kartımı tanımlama işlemlerinde gerekli adımları dolduruyorum fakat onay kısmına gelince bana telefon numaram banka sistemlerinde kayıtlı olmadığı ve bankayla görüşmem gerektiği uyarısı geliyor. Oysaki telefon numaram banka sistemlerinde kayıtlı aynı numara...................................................... ................................................................... Doğrusu anlamadım bu ne iştir... Lütfen iletişim numaramdan irtibat kuralım. Çünkü internet üzerinden acilennnnnn krem almam lazım... »
10

BKM EXPRESS ĠLETĠġĠM KAMPANYASI

12

13

14

15

16

BKM EXPRESS 2013 DĠJĠTAL CÜZDAN

DĠJĠTAL CÜZDAN

Sadakat / Kupon Temassız Öde (NFC)

Para Gönder

Web’den Öde

BKM Express Mobil 2013

2012
Mağaza Kartları Fatura Ödeme

18

BKM EXPRESS OLARAK;

Bankalara ait tüm kartların eklenebildiği, tüm iĢyerlerinin katılabileceği, tüm akıllı cep telefonları ve tüm operatörlerine ait müşterilerin kullanabileceği bir ortam sağlıyoruz.
2013 yılı başında hayata geçireceğimiz BKM Express’in mobil uygulamasıyla cep telefonları ile para gönderme ve internetten ödeme yapmak mümkün olacak. Uluslararası ödeme kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz.
19

ĠNTERNETTEN YAPILAN KARTLI ÖDEMELER

2012 YILINDA YAKLAġIK 17 MĠLYON KREDĠ KARTI ĠLE ĠNTERNETTEN ALIġVERĠġ YAPTIK
2012 Yılının Ġlk 10 Ayında AlıĢveriĢlerde Kullanılan Kredi Kartı Sayıları (Milyon Adet)

54

40

17

Toplam Kredi Kartı Sayısı

AlıĢveriĢlerde Kullanılan Kredi Ġnternet AlıĢveriĢlerinde Kartı Sayısı Kullanılan Kredi Kartı Sayısı

Kaynak: BKM

21

ĠNTERNETTEN YAPILAN KARTLI ÖDEMELERDE DĠĞER ÜLKELERE KIYASLA TÜRKĠYE EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE
Ġnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler - Büyüme Oranları
50%

24%

22% 18% 18% 16% 16% 16% 14% 14% 14%

13%

Kaynak: BKM, Retail Research Bilgiler 2011 verileridir

22

ĠNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 2009-2012 YILLARI ARASINDA TUTAR BAZINDA YILLIK ORTALAMA %44 BÜYÜDÜ
Ġnternetten Yapılan Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)

350

65

23
10
2009

30
25*

15
2010 2011

2012-T

2015-T

2023-T

GerçekleĢen Ödeme Tutarı (Milyar TL)

Tahmini Ödeme Tutarı (Milyar TL)

* 2012 ilk 10 ay itibarıyla gerçekleşen değer 25 Milyar TL’dir Kaynak: BKM

23

TÜRKĠYE’DE ĠNTERNETTEN YAPILAN KARTLI ÖDEMELERĠN TOPLAM ĠÇĠNDEKĠ PAYI HIZLA ARTIYOR
Ġnternetten Yapılan Ödemelerin Toplam Ġçindeki Payı
13%

10%

10% 9% 9% 9% 9% 8%

4%

4%

2%

Kaynak: BKM, Retail Research

24

2009 YILINDA HER 100 TL ĠġLEMĠN 5 TL’SĠ ĠNTERNETTEN YAPILIRKEN 2012 YILINDA BU DEĞER 9 TL’YE YÜKSELDĠ
Ġnternetten Yapılan Kartlı Ödeme Tutarının Toplam Kartlı Ödemelere Oranı (%)

18%

11% 8% 7% 5% 9%

2009

2010

2011

2012-T

2015-T

2023-T

ĠĢlem baĢına ortalama tutar 2009 yılında 155 TL iken 2012 yılının ilk 10 ayında 193 TL’ye yükseldi

Kaynak: BKM

25

SEKTÖRLERĠN KENDĠ ĠÇĠNDEKĠ ĠNTERNETTEN ÖDEMENĠN PAYI
Ġnternetten Yapılan Kartlı Ödemelerin Tutar Bazında Toplam Ġçindeki Payı - Sektör Bazında 2012 Ocak-Ekim

90%

44%
36% 30%

23% 15%
14% 13% 8% 9%

Kaynak: BKM

26

TEġEKKÜRLER

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful