PRIDJEVI – provjera

Ime i prezime: _______________________

Bodovi i ocjena: ___/45______

1. Popuni tablicu. Napiši KAKAV ili ČIJI može biti nacrtani predmet, a zatim dopuni
rečenicu.
Kakav je?

Riječi kojima opisujemo imenice zovu se ________________.

Čiji je?

9b

2. Zaokruži pridjeve u rečenicama.
Dječakova je lopta zelena.
Markova baka okopava crvene tulipane.
Moja najbolja prijateljica voli bijelu čokoladu.
Mirna je znatiželjna i pametna djevojčica.
8b
3.Rečenice dopuni ponuĎenim pridjevima: sunčano, sitno,raspjevano, čupavo, gusto,
prašnjavo, šumsko. Pazi na smisao rečenica.
Osvanuo je _______________ dan. Čarobnom, _______________ šumom ori se cvrkut
_________________ ptica. Krivudavim, __________________ puteljkom odjekuju
_______________ koraci. ____________________ stvorenja vire iz ______________
grmova.
7b
4.Napiši4 pridjeva kojim ćeš opisati svoju torbu.
________________, __________________, _________________, _______________
3b

____________________ vrabac . plastika .__________________ drvo .Od zadanih imenica načini pridjeve koji odgovaraju na pitanje kakvo je što.__________________ otac .___________________ mama .____________________ 4b 7._________________ 10b .___________________ kamen .Od zadanih imenica načini pridjeve koji odgovaraju na pitanje čije je što.5. kiša – kišni more .____________________ 4b 6. djed ._________________ pijesak .__________________ Hana .____________________ sunce .__________________ kuća . Od zadanih imenica načini pridjev.____________________ vaza . oblak .___________________ Amir . npr.__________________ djeca .__________________ Ako imaš vremena oboji crtež.___________________ drvo ._______________________ cvijet .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful