You are on page 1of 11

Tm tt ni dung v n

Phan Vn Ton sinh nm 1965 Ph phng k hoch X nghip khai


thc ch bin nng lm khong sn xut khu thuc Cng ty thc phm xut
nhp khu Lam Sn c Cng ty ra Quyt nh s 34/Q-Cty ngy 19/ 2/
2005 ) b nhim chnh thc gi chc v Ph Gim c ph trch X nghip
trong giai on Gim c ch ngh hu.
Vo khong thng 7 nm 2005 Gim c Cng ty thc phm xut
nhp khu Lam Sn au nm bnh vin, Phan Vn Ton bo L Th Mai ph
trch k ton X nghip mn tin i thm, Mai bo Phm ng th qu X
nghip cho mn qu 2.200.000 ng X nghip thm Gim c Cng ty
au.
Thng 10/ 2005 Phan Vn Ton bo L Th Mai mn tin qu mua 2
con b v phc v tt cho Cng ty v X nghip, Mai bo ng mn qu
mua 2 con b vi gi: 2.800.000 ng.
n thng 11/ 2005 Phm ng th qu hi L Th Mai X nghip
mn tin qu 5.000.000 ng ( Nm triu ng ) gi tnh sao? Mai xin
kin Phan Vn Ton th Ton ch o Mai ly ph liu v iu bn tr dn
vo cc khon khng a vo s sch. Sau khi c kin ch o ca
Ton, Mai v thc hin... Trong thng 11/ 2005 X nghip bn 3 xe v i
ph liu ngoi s sch.
Khong ngy 24 hay 25/ 12/ 2005 (AL) Ton trao i vi Mai, gn tt
X nghip phi c qu cp cho Vn phng ca Cng ty. Mai ni tin u
m chi, Ton ni cng hnh thc bn ph liu v iu b ngoi s sch tr
dn, Ton bo Mai mn qu 10.000.000 ng ( Mi triu ng ) mua
qu biu Cng ty dp tt. Mai ni Phm ng th qu ly s tin trn a
cho Phan Vn Ton nhn ti phng lm vic ca ng.
Trong nm 2006 cng bng hnh thc trn X nghip bn 10 xe v
iu ph liu ngoi s sch. Tng cng trong 2 nm 2005 v 2006 l 13 xe
thnh tin 15.008.000 ng ( Mi lm triu khng trn l tm ngn ng ).
Sau khi tr s tin mn qu ca X nghip 15.000.000 ng 3 khon
trn th ngy 31/ 12/ 2006 L Th Mai lp bng theo di thu chi v iu c k
ton Mai k, th qu Phm ng k, Ph Gim c X nghip Phan Vn
Ton k. L Th Mai gi bng theo di v giao np cho c quan iu tra.
Theo li t khai ca Phan Vn Ton trong nm 2005 Phan Vn Ton 3
ln tip khch, mua qu tng cho Cng ty TNHH Ton Li ( Bnh Dng ) n v cho X nghip gia cng ch bin ht iu, bn thn Ton ly tin c
nhn chi cho cc khon trn v bit Cng ty khng thanh ton c nn sau
khi nhn c 10 triu ng do ng a Ton t mnh nhn, gi l tr
vo cc khon mua qu tt tng Cng ty.
Thng 2/ 2007 Cng ty Thc phm xut nhp khu Lam Sn thnh lp
on kim tra quyt ton nm 2006 i vi X nghip khai thc ch bin
nng lm khong sn xut khu pht hin X nghip bn 13 xe v ht iu
ngoi s sch vi s tin l 15.008.000 ng chi cho 3 khon trn.
1

Do vic pht hin Phan Vn Ton c sai phm trn Cng ty thc phm
xut nhp khu Lam Sn cho Phan Vn Ton chuyn n Cng ty x s kin
thit tnh Bnh nh.
S vic trn c chuyn sang C quan cnh st iu tra. Phan Vn
Ton tha nhn s dng 10 triu ng trn cho c nhn v t nguyn
bi hon s tin trn cho Cng ty thc phm xut nhp khu Lam Sn vo
ngy 22/ 6/ 2008.
Ngy 5/ 12/ 2008 C quan cnh st iu tra huyn An Nhn ra Quyt
nh khi t v n, khi t b can v lnh cm i khi ni c tr i vi Phan
Vn Ton v ti tham ti sn.
Theo kt qu iu tra ca C quan Cnh st iu tra th:
- Phan Vn Ton sau khi c b nhim gi chc v Ph Gim c
ph trch X nghip trong giai on Gim c ngh ch hu, Ton trc tip
ch o bn 13 xe v ht iu b ngoi s sch, tham 10 triu ng s
dng c nhn.
- Sau khi b pht hin, Ton khai bo thnh khn v t nguyn
giao np s tin tham trn cho Cng ty. Trong v n trn cn c L Th
Mai, ph trch k ton v Phm ng l th qu ca X nghip khng bit
c hnh vi tham ti sn ca Ph Gim c Phan Vn Ton n khi c
quan iu tra tin hnh lm vic mi bit c nn khng c ng phm
tham vi Ton.
Cn c vo h s v n v kt qu iu tra, C quan Cnh st iu tra
huyn An Nhn quyt nh chuyn ton b h s sang Vin kim st nhn
dn huyn An Nhn ngh truy t Phan Vn Ton v ti tham ti sn theo
iu 278 B lut hnh s.
Ngy 02/3/2009 Vin kim st nhn dn huyn An Nhn c co
trng s 38/KST-TA quyt nh truy t ra trc To n nhn dn huyn An
Nhn xt x b can Phan Vn Ton v ti: Tham ti sn theo khon 1
iu 278 B lut hnh s.
Ti khon 1 iu 278 B lut hnh s v ti: Tham ti sn quy
nh.
1. Ngi no li dng chc v, quyn hn chim ot ti sn m
mnh c trch nhim qun l c gi tr t nm trm nghn ng n di nm
mi triu ng hoc di nm trm nghn ng nhng thuc mt trong cc
trng hp sau y th b pht t t hai nm n by nm.
a. Gy hu qu nghim trng.
b. b x l k lut v hnh vi ny m cn vi phm.
c. b kt n.......

D kin k hoch hi ca lut s


1. Hi b co Phan Vn Ton:
- Trc y b co lm nhng g v gi nhng chc v g ti X
nghip khai thc ch bin nng lm khong sn xut khu trc thuc Cng ty
thc phm xut nhp khu Lam Sn?
- T ngy b co m nhim chc v Ph gim c ph trch X
nghip cho n ngy b co khng cn lm Ph gim c ph trch X
nghip k kt bao nhiu hp ng vi c quan no v lm g?
- B co trnh by vic b co ph trch X nghip c nhng sai phm
g trong vic qun l thu chi ti chnh ca X nghip?
- B co thy vic ch o cp di chi tin mua b, thm au ng t
qu X nghip khng vo s sch n v m ch vo s theo di ring l ng
hay sai?
- Ngoi vic thu chi 2 khon trn, b co c ch o cho cp di ng
khong tin no ca n v na hay khng?
- Thi gian no b co ch o v ch o ai ly 10.000.000 ng ca
X nghip?
- Thi im b co ch o chi tin thm au, mua b v ly
10.000.000 ng mua qu tt, ban k ton, th qu X nghip gm c ai?
- Khon tin m b co ch o dng cho cc chi ph trn khng vo
s chi cu X nghip, b co ly ngun tin no b vo vic chi ?
- B co xc nh s tin 10.000.000 ng ly ca Cng ty chi tiu
vo nhng vic g?
- Ti sao b co dng tin ca X nghip chi tiu phc v cho li
ch ca X nghip m khng vo s chi ca X nghip?
- Khi nhn tin 10.000.000 ng ca X nghip nh nu trn, b co
c k nhn vo giy t no khng?
- B co c chng c g vic b co ly 10.000.000 ng chi tip
khch ca X nghip?
- Khon tin 10.000.000 ng ca X nghip b co c np li cha?
- B co np li 10.000.000 ng ca X nghip khi no v c chng
t g khng?
2. Hi Trng Thanh Bnh:
- Anh trnh by hin nay anh gi chc v g X nghip?
- Khon tin thit hi ca X nghip 10.000.000 ng b co np
li cha?
- Co giy t xc nhn s tin np li ca X Nghip
hay khng
- Nay anh c yu cu g na khng?
3. Hi L Th Mai:
- Ch trnh by iu kin cng tc ca ch X nghip?
- Ch trnh by vic thu chi ti chnh ca X nghip v vic chi thm
au ng C, mua b v chi 10.000.000 ng a b co Ton mua qu tt?
3

- Ch c bit ai ch o bn 13 xe v ht o lm g khng?
4. Hi Phm ng:
- Anh trnh by qu trnh din bin s vic thu chi tin lin quan n
thu chi ti chnh trong thi gian b co Ton ph trch X nghip?
5. Hi H Kim Ph:
- Anh trnh by qu trnh cng tc ca anh X nghip trong thi
gian b co Ton ph trch?
LUN C BO CHA CHO B CO PHAN VN TON:
Knh tha : Hi ng xt x!
Tha i din Vin Kim st!
Ti l Dng Th T thuc vn phng Lut s Dng v cng
s on Lut s Thnh ph H Ni. c s phn cng ca Vn phng v
theo li mi ca b co Phan Vn Ton, hm nay ti c mt ti phin ta ny
vi t cch l ngi bo cha cho thn ch ti Anh Phan Vn Ton. Anh
Phan Vn Ton b Vin kim st nhn dn huyn An Nhn truy t v ti:
Tham ti sn theo khon 1 iu 278 B lut hnh s.
Tha Hi ng xt x, sau khi nghin cu h s v n, qua ni dung
xt hi, lun ti ca Vin Kim st v qu trnh tranh lun cng khai ti
phin to, cng nh kt qu phn tch nhng tnh tit c xem xt ti ta
hm nay, ti thy vic Vin Kim st p dng khon 1 iu 278 BLHS
1999 truy t thn ch ca ti, nhng cha cp n hon cnh v
nguyn nhn phm ti, cng nh cc tnh tit gim nh trch nhim hnh s,
c th:
- Trong thi gian ny, hot ng sn xut kinh doanh ca X nghip
cng nh quan h giao dch vi khch hng cn nhiu khon phi chi ph,
nhng kinh ph Cng ty cho php th qu hn hp. Hn na trong gia cng
ht iu cho Cng ty Ton Li Bnh Dng b co cn i thy t hiu
qu cao, cn phi duy tr cc hp ng k v c hng k cc hp ng
khc trong khi vic tm ngun cng vic cho X nghip rt kh khn, lng
cng nhn hin cng rt thp do khng c vic lm. Trc nhng yu cu
b co cho rng cn phi c nhng chi ph trong giao dch vi Cng ty Ton
Li v li ch ca X nghip v dng 10.000.000 ng ca X nghip
chi ph giao dch vi Cng ty Ton Li, gm cc vic nh:
+ Chi a n, chiu i trong thi gian 10 ngy i vi anh Sng
( l cn b k thut ca Cng ty Ton Li ra ti X nghip gim st vic
gia cng ch bin ht iu ca X nghip )
+ Trong qu trnh gia cng ch bin ht iu cho Cng ty Ton Li,
v mt k thut ca X nghip cn nhiu mt hn ch, cho nn b co cng
anh Dng - ph qun c phn xng ch bin ht iu ph trch k thut
trc tip vo Cng ty Ton Li ti Bnh Dng (kt hp nhn nguyn liu
4

iu) hc tp v k thut ch bin. Trong thi gian ny cng mua qu


v tng Cng ty.
+ Trong cc ln k kt hp ng v chc tt khc.
Nh vy thn ch ti khng a chi ph giao dch vi khch hng
vo chi ph cho X nghip m phi s dng tin bn v ht iu ngoi s
sch, v vic chi ph giao dch Cng ty cho php khng p ng c theo
yu cu pht sinh. Nu a vo chi ph giao dch tip khch th s tin tng
cao, Cng ty khng ng nn thn ch t vn dng s tin 10.000.000
ng nh trnh by trn chi ph v cng v li ch ca Cng ty m trc
y khng thc c hnh vi phm ti ca mnh.
- Sau khi s vic xy ra, thn ch ti t nguyn np li s tin
10.000.000 ng cho X nghip khc phc hu qu.
- Thn ch ti cng thnh khn khai bo v hp tc vi c quan
Cnh st iu tra trong qua trnh iu tra, lm r v vic, th hin n nn, hi
ci.
- T trc n nay thn ch ti cha phm ti ln no.
V vy, ti ngh Hi ng xt x vi quyn nng php l ca mnh
trn c s xem xt cc tnh tit ca v n mt cch cng minh, chnh xc,
ton din v thc t v cc chi ph trong cc quan h giao dch hin nay v
cn c khon 1 iu 278; nhng tnh tit gim nh quy nh ti im b, p
khon 1 iu 46; khon 1, 2, 3 iu 60 B lut hnh s cho thn ch ti
c hng n treo.
Cui cng, thay mt thn ch Phan Vn Ton, ti xin chn thnh cm
n Hi ng xt x. Ti hon ton tin tng Hi ng xt x s cng minh,
c phn quyt thu tnh t l, bo m li ch hp php cho thn ch ti.
Ti xin chn thnh cm n Hi ng xt x!
Lut s

Dng Th T

NHN XT DIN N
Phn vai :
Thm phn ch to phin to
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.

Hi thm nhn dn 1
............................................................................................................................

Hi thm nhn dn 2
............................................................................................................................

Th k to n
.............................................................................................................................

B co
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Lut s bo cha cho b co


............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.
.............................................................................................................................

Ngi lm chng
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.

i din Vin Kim st


............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
II. NHN XT CC VAI DIN

1.Thm phn ch to phin to.


......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....
......................................................................................................................................
.
2.Th k to n
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
....
......................................................................................................................................
.
3.Hi thm nhn dn 1
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....
......................................................................................................................................
.
4.Hi thm nhn dn 2
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....
......................................................................................................................................
.
5.B co
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....6. Lut s bo cha cho b co 1
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....7.Lut s bo cha cho b co2
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....

8.Ngi lm chng
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....9.i din Vin kim st
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................I.NHN XT CHUNG

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.... .................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...............................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.... .................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...............................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................... ...............................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................... ...............................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................... ...............................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................... ...............................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................... ...............................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

...................................... ...............................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................... ...............................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................... ...............................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................... ...............................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................... ...............................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

10

......................................................................................................................................
........................................................................................................

11