You are on page 1of 128

www.Qadri.

in

X$!*
{
i0]|
gg !*
g

vZg

nvi qi
~~g wD Z**

E
pV- Z$
+O Zw B Z ` @*

(1)

www.Qadri.in

p **
et ]
86

] ,M

X$!*
{
~~g wD Z
Y 2012&| 1433Z ~ f

:[
:=zF,
:wzZ T

Publisher

TAJUL FUHOOL ACADEMY


(A Unit of Qadri Majeedi Trust)
Madrsa Alia Qadria, Maulvi Mohalla, Budaun-243601 (U.P.) India
Mob.: +91-9897503199, +91-9358563720
E-Mail: qadrimajeeditrust@gmail.com, Website: www.qadri.in.com

Distributor

Distributor

Maktaba Jaam-e-Noor

New Khwaja Book Depot.

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6


Phone : 011-23281418
Mob. : 0091-9313783691

Matia Mahal,
Jama Masjid, Delhi-6
Mob. : 0091-9313086318

(2)

www.Qadri.in

[^
OZ
4$M
lzkZ KZ G
dg

pV-Z+
$tg D g
V@*
[x **

x Z g Zi ! r Z { ( /
Z
E
-4E
58E
xZ g G
{
/
z
-Z$
+~wD Z
(3)

www.Qadri.in

E
L IZg Z]
<
.*
@ {g Z Z ~f q
-Z pV-Z$
+tg D { { O Z w B Z ` @*
{ ZgzZ 46,
u ( pV- Z$
+
tg { {{ =d
$i ) ~g ?Z ]|
x ~] gzZ Z ( V- Z$
+tg { {z) - Z$
+~g /ZZ **
Z
/
O Z x
/
u~ yZy
)
ZzgzZF,
" BgzZ
x B70~ V !*
i _Z%gzZ CZ|Z ~y zg Z! J
-[Zx Zk
,
i
X ~g Yt
)
ZzgzZ_ W6,

E
gzZ p 6 C
gzZ C
kZ t Sq
-Z O Z w B Z ` @*
]
g ~gzZ ! Z gzZd{~x Z]}
.
Z7Vgz
!*
Zz ]V-Z$
+',
Zbg~ y!*
i yWa b &Zz
M F,
Vx
z yZg Z',)gzZ bgh
+]
.z *~ ]mZhgzZ w8Zzg]c*
zgZ
~V ZyxyZO ZnZgzZ C Z6,
sg xsZa
Xg}x Z]}
.
ZgzZA
z
E

gzZ V-Z$
+f 
]!*
t~ " O Z w B Z ` @*
ZZ

kZ O Z \8 N Y 6,x h
+]
.z *tg g
tg glzdtX ~
/q
-Z eZ [ k
,
il[ x~
XkggzZg .q
-Z
]}
. { c*
i { c*
i wJ] }
.O Z gz,
k[g
X Za V *W~V1
Z} g gzZ =
~g xZ

E
O Zw B Z ` @*
~w
V- Z$
+
tg { {x {

(4)

www.Qadri.in

]
z
v

ZZ

-Z$
+~g /ZZ **
:i Z )l

sg i0]|

11

:kZgzZ7 X$!*


13

] Zz

20

{^
,Y/]c*
Zzg

22

**

b &Z ~
V xZg

22

**

g e ~
V xZg

27

bg Z

30

{^
,YC}

33

SgzZZ X$!*
{

33

Zq
-Z q= X$!*
{

34

q= X$!*
{!
~[ ZzDI

34

X$!*
{

35

~ m,
rb

36

~g Zx 0Z b
(5)

www.Qadri.in

36

~g !*
Z',
Z b

37

*zy

37

mZgzu

38

Z|Z >|

39

ZC
Z

39

Z+ZuzZ **
b

39

~ !*
W
z+Z[b

40

~g+
$**
b

40

~V{Z1b

41

~z0
+jZ ?b

43

~-Zg 3Zzf bEG


A+
4
)
G
X$!*

$
iG
.I
X$!*
G

45

X$!*
]g

50

=z,
F X$
-*
!{

41
42

///

(6)

www.Qadri.in

ZZ
\vZ gi 0 **
]|Y!
g g !*
g 

~V! ZgzZI
) !*
]:S! ZgzZ ]g @*
KZ!
{]g @*
gzZug I

H76,g**
~{ g !*
~
V xZgZgt
rgZ m{q
-Z
X Zi Z
uqJsgzZ
H

Zz pg tzf [ Z ! ~tg g Iwg e &


) { "gzZDw

g D
+ Y c*
J 7,{tyZC
Zp
4$MZ x **
Z Za wt
z ZX ~ x Z #
}
.+g D
+}kZ G

wD Zxm,
gZ ZpkZce **
=zF,
zg Z }kZ

~V;\WyZ[ZX wJ~g Z)ftsm,


Ht
X

( V-Z$
+ Zu~Oa D ) -Z$
+~wD Zxm,
{W
K~tg giZ%(x J
-g
$u!
{gzt ZZ

} x Z ] }
.+g D
+~ tg g
) Z
](g w*
VrZ6,qkZ tzf [ Zz y!*
i ! ZZyZ g

/z Dk
,
[gX gD
+
,
k
igzZ kgk
,
i
KZz [ Z !
z kZ
X Z~
4$M
m,
 pNt (( =gzZ3 F,
k
,
i G

i [x g J
-x|z g ZgzZ s

}g g Z {z BX a[t Z]
=%ZX ~=yZB,}gzZg "Z}=

e
$Zzg~ V^F X$!*
{t q
-Z kCVzq z ~ kZ
(7)

www.Qadri.in

*
@Y c*
{g 
Z se
$Zzgs %Z kZ
/Z *
@Yc*
0*
s %Z

/Z~Kz =g Zt}uzX @*

Z~Z [`
X C**
gzZ{ c*
igzZat*
@Yf I Z F,
~
D
dz Z z DIZ lz t D
iWq
-Z wq
tgzZ l}
/Z lg Z
/ Vg)
,DIZ
V 7

XN 
yzd iWW
)l [ yxgg Z xWgzZ e
$. G4$M6,ZpW

qZ V ~gzx 0}~ kZ H
6,yZQ c*
VnW: ~k
,
c*
M
h,Z Q
i Z0
+Z a kZ Up G4$M} ^
,Y gzZ }X m 7Wq
X ~wZ e zg6,
kZ(W~K=g Z c*

W *
@Yc*
0*
s %Z ]c*
Zzg~g Z}
HHn 6
pX H OZ6,K
M F,
gzZ Q{g (Z~ m,
r~ekZ
b Z f ^naL
L Z}g ZB57~}V

~~
. Z F%Z H7
kZ ]Z|F{zyZ 7~

X 1
kZWakZ
HH `gkZ
gzZ 
Z~wD ZzDW 
wJlzkZgzk
,
[g

X 
=VgzZdh
+'
yZ

~g /ZZ
V-Z$
+tg D{ {

| 1434x ZZxJ
Y 2012B 16

(8)

www.Qadri.in

sg q
-Z : X$!*
{

~g /ZZ **

X$!*
L)
L !
{i0]|~ VVz ! ZgzZ I


kZzzkZ ZIgzZ kZX
rgq=gzZZV7
h
+I 

) kZ ~
V [
gggzZ H7~
g { g !*

]|X x **
i0]|
kZaZ ! ZX c*

g Z
]gyZ~}kZp @*
~Zi *
*t[V-g

gzZ f{t ZZzzX CW6,w `zZ LZw]g0


+
gzZx
~lk
,
iX @*
',Z m{BkZ DIZgzZ ;g
/
% zVz !*
Z
X g% Z ezgVZ6,
q=gzZZZ}kZ
:sg i0

VzxsZgzZqY: iVM @*
~ZyZg i0]|
]|X L L~b ZZ, ZxsZ/sgzZ c*
0*

>1Z Z Z\W
Z
Z FZ yyZ i q
Z t Z y
yZ~Z{gzW',
uxsZI: i>! Z0iZz\W

]| )Vz iX q%zx Vc*


q
-Z~ ]H[Z L L
( Y
\W @*
~]Z
i **
t [g &gzZ >( V G
5F
+E
.>E
0x ZD7 gzZ 0} Z\WX
i0G
]|

X ~Zf.
i LZ

Hg ~ Zir
# gzZ6,wui **
wzZ-]| +**
x
: Zj/1Z ( | 463:]z)_Z0Zq
( ( ] n % ]% r ] ^ " n a e g ^ e ] ^
(9)

www.Qadri.in

^a e ] ^a "] g n r e ] a j f o ^
1 ^ ` na
yZgzZ {z
MgzZ {i 0 /1Z :F,
+E
+E
.>E
.>E

yZgzZ
} (,
G
pVc*
~6LZG
X n
pgE6,
VzyZiZz

:Z
+i
/Z L
L Hwt Z**
g_Z0Zq
2 :E6,
d
WyZ
/
yZ G4$MD
C
:]c*
iZd
$ Zz**
g~}g !*
~
]|
}Q~VatkZ4Z~~ ~
( ) {z
~
yZ
/Z ~
gzi6,gzZ {h
+Iz {e
$.gzZ
C: Vx{~ ]agzZ n 9~ I Z F,
"
$Z~ p Z

~ ~
{z ( u 0*
~
\!*
yZ [X)
]!*
kZ
2zg~ ~
D Y? \!*
LZ
~ Vz
g G
08 Y { i Z0
+Z
kZ ~ ~
KZ a gkZ {z @*

Zpg

3 ,{E
+
:~! ] Z g @*
LZ1ZZ e

]Zg 7Zz]$~Zi LZ (i0 )


4 X 7 {x q]g~(,
7Z6,
Z 4,

:~! Z[ Z g @*
Lcz
/Z e
220 219m&1`_Z0Z :[KZ 1
. U% 2
131m]c*
iZ :! Z[ Z g @* 3
94mZ1Z:! ] Z g @* 4

( 10 )

www.Qadri.in

^ ` ( ]nr ]% v ]^" na e g ^
5 u] f o e^] nf q (nee
X @*
~ Z+4gzZM {gzW',
ug i0 :F,
gzZ H( >! Z0i )ZzyZ:i ZyZ+**

X Hg ~6fU**
gzZeyZ

~ yZ Hg ~g Z +4 yZg Z X ]| [ Z +**
:
g Zsfzgq
] f a oj]
(j `] u] ^

ofr o" gr] k


^`m n oj] om

$] o`ji oju n] o`ji


] % K^ ^ ]
kZq @*
gz6,4z]
.yZ @*
6,]!*
=
/Z :F,
X {7{z ~
-Z yYnZ 7@*
q
0*{z @*
4z]
.aVzq+ZyZ

X ZAjgzZ} Zg Z%Z
X 7g WJ
- y
K Sgi ZgyZ kZ Lg {0
+
iJ
-Z
# W

y]| xsZ/s~ ~8
!
{zi0]|
E
G
!
E-
? i Z Z
gg !*
g ZB{)z<Zzg0vZ]|gzZ"
$U*
0

X ]z~~24
::kZgzZ7 X$
-*
!
D HW ~
V xZg~g Z LZ I xsZ ]|
G
4hI$VzLZgzZ
gzZ6fV TD{E
+Vgy~ EG3E
+E
.>E
]|VrZ` xsZ G
]|\WX Ce
$f Z
283m&1` cz
/:! Z[ Z g@* 5
( 11 )

www.Qadri.in

O{z W\WgzZ D Z j
+Z ~
V xZgZ 
gUg ?Z v X yY~Vi Zggz {z $ gzZ b
s kZ {z @*
W T
$@*
~ { g !*
yZ Yq~ #
}
. ~
V
+
E
.>E]|Z
G
# Xly Z YQ7g WV?
/Z 

+
+
.>EE
.>EE
xsZ +G
~ Tg ZG
LZ VrZ 5x t
+
E
.>E]| { W6,
gzZ 3~
V xZgg Zt G
uF,
Xg ZP~[Z yZ
xsZq~ { g !*
g VrZgzZ {i sp| 7,g Zt
X 1{ Zg Z wJ
e VzKZ y Z q~
g { g !*
]|
c*
L
L Hn \WX xsZ/ s}B; ~ ug I
ggzZ
\W V Le ]i YZ 7kZ H{q
-Z G4$MvZ wg
K
z kZ H qz 7,CZ ]|OX 
%]i YZ
kZ \W[
gg g Zz +`
']Z|~ ZM~ ~t
]|g e ug IKZ6,x !Z}gzZ c*

I p#}
z kZZztX qJ}kZt ~

g { g!*
c*
X ~ 

Xp={g:Zz`{!
z~
V xZgZ
#
Zz qJz7gzZ: X$!*
!
{Bw)Zzg"Z e
$.t
( | 213: ]z ) ~
Z x 0Z ~ ~i t GZ 0Z Zz kZX
458: ]z ) x Z 7 ~ ug ( | 405: ]z ) qx Z 6 ~ ]
A.
4Z b ( |
3E
h1ZgzZ 9 ~.Z EZ ( | 360: ]z ) Zdx Z 8~ > E
290m@*
278mi Z&4` x 0Z : mf] n] 6
10@*
3mi Z&4` ~g7l
Oq :nvnv] o j] 7
4Zb 8
3E
207mi Z&5` :> E
.ZZ0y:nf] r] 9
179m@*
176mi Z&19` Z E
( 12 )

www.Qadri.in

He
$Zzg ,gzZg "Z 1 0 ~/7Z GE
c( | 430: ]z )
E
-A!
VZzgx )E1 Ys %Z~]b
Zz{y~VZzgyZX
X Hyi)Z6,
zZ z[]
gzZ6
/ Z L ( |852: ]z )v0Zq Zz kZ Zj 7ZQ
774: ]z )M0Zq 1 2 ~ GE
!ZZ ( | 630 :]z )|Z0Z 1 1 ~
[KZ ( | 463: ]z ) _Z 0Z q 1 3 ~ t`Zz tZ^Z ( |
G
G
50ZgzZ 1 5 ~6 Z<
]z )E
0G4G
Z>Z ( | 923: ]z ) ix Z 1 4 ~
~
CgzZ Z P s V X H 1 6 ~ ZZz Z ( | 276:
![ Z g @*
gzZ/wZjZ ]:gz H rZ6,f gzZ V Zj V1
B,c*
w)Z~T[ +Z h
+
zg ZgzZ ! Zz Y 6,
X
H:ZzYK7kZgzZ
kZ X$!*

:] Zz
Zz kZ [Z H7 { )Z :} ~gT*
]z ] b
x Zz @*
,{E
+-}g ]0 kZgzZ
X W~zg
]|{z De
$Zzggs0Z',
Z VzKZ KZ x ZgzZ qx Z
G
4Z ~fZz LZ {z De
0G
$Zzg ` sD7 6,
Zz LZ {z E
:De
$Zzgi00Z
2379@*
2377mi Z Zh1Z :/7Z G
E
c 10
274m@*
271mi Z&9` ?v0Z : e^] 11
451m@*
449mi Z&4`|Z0Z+Z : GE
!ZZ 12
G
!`Zz G
!Z^Z 13
140m@*
123mi Z&7`M0Z : G
G
E
E

G
221m@*
209mi Z&1`_Z0Z :[ Z cS [ KZ 14
G
346@*
B343mi Z&1` i0Z :mv] x^e n] ga]] 15
G
4G
50Z :ZZzZ 16
0G
155 154m&1` ~ge GE
( 13 )

www.Qadri.in

nre ^ ( ]] e] ^ni] oju na ^e] nre g t


om q] ]aF oiV oju ^] ]aF r o kf$] g
^r ( nre t g kf% ( m ^ ^ "
# ]
V^ ^f e ( ] n "
# ]
^% n " p] o
^ ]nre ^e] ]
^ ^e] n i n
17 ^ ^` ] `

^e] ^] i o
m e e e] ^

+E
.>E
t',
Z L{zJ
-V : Zzg G
gzZ d
W Vzi :F,
+E
4$MzI(Z ? G
.>E
k Q G
VJ
- s ZZ
H{zVx yZ @*
V*
@Yk0*
( ~
V xZg)
+E
.>E
~
V xZ gt : Zzg G
gzZ Iz O 

~ ] xsZ yZ ~
V xZg q~ #
}
.
:g ZtVrZ BtZ
# X 1wJxsZ VrZ
+E
.>E
{z( + ) kZz x G
s~( g ZF,
)
6,T6,}:z, Z ?~ e
$Z@ N6,+ !
{:z}uz

Q c*
[Z[pN1Zc*
0*
\!*
LZ: c*
0*
V KZ:
X c*
g !*
~uzQc*
g !*
N( ~
Vg)y

yZ \W J
-~
V xZgg Zt Z
# D 
W gzZ qx Z
+E
.>E
G
yZX }OZ {z YT c*

gzZ c*
w'yp

: th
+'
c*
b Iyp Zgv~
V xZg]!*
t
] ] ] ] ] `(mu] nim "
# ] ] ]
4m&4` ~g7l
Oq :nvnv] o j] ( Z ) 17
4Zb ( [)
3E
208m&5` :> E
( 14 )

www.Qadri.in

]^ f ^ ^ ] f ] ] ]v
! f] ^ ]aF e^j ^q
18 "
# ] ^`n |m j] n] ^ g ^

] ~ { g !*
~
V xZg yY( } Z ) :F,
x I kZgzZ D 
wJkZ {z @*
q Z k7,
xsZ Ug A tZZX D 
g*g V`

{{zVrZgzZ W xsZ(O)X YWgzZwJ

X bvZwgVrZ~T
T HfZz W{g]|x ZgzZ qx ZkZ
~tK.
$zZ CZ {zZ
# H^]|t6
x Z[Z LZ~ ~tK~
V xZg 4Z~KgzZ zg6,} i Zzg

Vsq
-Z L\ W I
/
\Wv
/{B
]ZZ sV +
$Y ~uz L D 
x yZgzZ D +
$Y
4$M 1yT~
M X D 
W yZgzZ D 

VvZwg G4$
yZ G
4$XM
Hd
$
yZgzZ J (,+
$Y
HngzZ J 7,
] nxs G
y ? L
L c*


g Z \W X 
y Z=vZ wg c*
L
L
n G4$M
M Z wg c*
L
L H
H ( ) z L Lc*


g Z \Wt Vi0G4$v

Ht c*

# 1Z ]| ~
V xZgQX ?
:J 7,
t1Z]|

^ ^` ] `
m e e e] ^
M Z wg c*
L LHn ]|
L Lc*


gZ ~
V g
7t G4$v
4$
M Hn ? H?Q
: V- G
4Zb :[X 4m&4` ~g7l
3E
208m&5` :> E
Oq :nvnv] o j]:Z 18
( 15 )

www.Qadri.in

^ ^` ] `
m e e e] ^
4$
M " L Lc*
G


g Z ~
V xZgX Hg L LO y L L
1 9 X c*
{CZ]|QX Vg

]|._qx Z t
Z s~ VZzg gzZ qx Z
c*
^] `]L L\W Y7gZ
# ^] `]L L
$ L Lc*
4GG
20 X Vy G4$MSE


g Zgt
5G

x ZZ
# H rZ6, `gg ZPgzZ i} x ZkZ

X K`gB51}q
$Zzg {g gzZ q{z e
e
$Zzg Zjt GZ0Z x 0Z
: Z}g
e nre gj ^_] "
# ] ^
# ] fmna e g n] o] o oe] e na
"
]" oe (m m r`m ^ e ^q j
^ ( q o ]ea ga oe] e] nfa e] e] km
jm ^ "
# ] o] _ q^u k^
21 ] ^r o] s^ i k] ] ^f^i ^q ]u]
p=( {g ) :Zz `~
V xZwgZ
# :F,
+E
.>E
~i0LZ >! Z0i0G

~yZD Z j
+Z~
V \WgzZDW ~
VvZ wgv

gzZ ~i 0Z } Z
X
Hc*
O~l
.2E4X
yY KZ
/Z ZX v {z $ {)z <
z 0 { G
4Zbi Z S}E
3E
B$F, 19
209 208m&5` :> E
5 4m&4` ~g7l
Oq :nvnv] o j] 20
4Z > G
.nZ 21
3E
! E
278&4`x 0Z : G
G
( 16 )

www.Qadri.in

yZ a kZ zhz s ~
V vZ wg Ug X

7t ?
/ZgzZX D7OkZ {z @*
Wx **
zT
$@*
k0*

Xl(~}ia]KZQM
h
+E
.>E
L Z
0O 6,}gt: ZqggzZ: kZi0G

Xb: ZzgLZP~[Z kZi

: 
^ a vm k ^n `
^ ]nre ^e] ]
+E
+E
.>E
.>E
Z',Z( G
} Z )z x t J
-G
+
$Y ~:F,
X ? wZ{zZzH ( ~]gg Z )
^% n " p] o
^e k k ] ^ nf
6,+ LZ ) 7Zz (Z
/Zy s
# z :F,
?g~VrZ+
$Yq{z+kZ ( 7Zzg
^ ^e] n oi ^ n
^e] ^m ] o
4$:M ( g ~ ) +
$Y }:z,Zq
-Z :F,
\!*
kZ G
X c*
0*
( D)6,
kZ\!*
LZ:gzZ c*
0*
6,
kZ

^ ^ l% ^] ^
e k i k] ^
4$M ( Le 7xg6,+ Z6,LZ ) @*
7(Z
/Z :F,
6,kZ G

/Z [ZV Zz ( [Z~ ekZ ) :gzZ V 7{fZ


X}s ^~vZ 3^
^ ^` ] `
m ^ ^] ^e ^

[Z[p!\ ( + ) kZN( ~
V xZg)y :F,

X c*
g!*
g !*
\ kZgzZ c*

zx|g Z6,g~T gzZ e


$Zzgq
-Z g ZyZ x 0Z
( 17 )

www.Qadri.in

X s %Z~p Z(gzZK
M F,
g Z ~g Z !*
{g

:x 0ZkZ
# ] ^`jm ] nre ki] ^ nre o] ^`e &e
"
XX ^] ^`e ^ZZ ^ "
# ] ^^a^m] (
^] i o ZZ ^ ^] ^ h ]
22 ] ^e] n m q] ^XX n ^e]
+E
+E
.>E
.>E
k0*
G
g Zt Z
# k0*
G
g Zt( ) :F,

t gzZ 7
o **
~
V xZgyZ VrZ W
+
E
.>E}
$ ZN G
Z L
L t\WZ
# b ~
V xZgg Z

( ) kZ c*


g Z \W c*
!\ Zz
M " N*
t\WZ
# VZz$ Z G4$
{zp
/Z
g


gZ \W c*
0*
:\!*
V LZ 6,T6,+,Z L
L
G
$ L
X c*
0*
:6,
+ kZ\!*
V LZkZ SE
5G4G
L c*


+E
.>E
:g ZtyZ G
~[Z g ZyZx 0Z
u] a ^e ^`n i
j] ` ^F f f
i ^r] ^ ]] rj
u l] p] ] o]
(=) 6,
(+)T(}Z )} ]!*
tJ
- y:F,

vZ ( + )uZz {zq? ]!*


~ kZ H ;g#
5
(3 Zg ogzZ) e
$. Y ( +
$Y ~ z ]: ) s
XYqsgzZ](g(Z5ZgZ ):X
g] a^ ] ^]
ke n rm m p

s ~ Vy Ty kZ ( Yq sz ] ) :F,
4Z > G
.nZ 22
3E
! E
279m&4` x 0Z : G
G
( 18 )

www.Qadri.in

X Zz
3 $gzZCc*
]y{ 0*
v o e] m%
m% " a na m
Vz )gzZ + + ( Zz Vz )i ::F,

X x Zw6,
+ >1Z ( Z Z
:Wx 0Z Zje
$Zzgt GZ0Z
+E
.>E
# t GZ 0Z
Z
yY KZ yZ }i6,yZ 5 G
;,~',~}g !*
yZ VrZqV;z yZ
H {
$ t gzZ ,
4GG
;g: !*
g {g e a yZ Z
# X Y HO[Z SE
5G
~}kZ zz b ~
V xZg~ T H{{z VrZy
s !*
gzZ : Zzg {zQX Hf ;Z Z V7gzZ sp LZ VrZ
9F
Q z
VkZ yTyY yZ q
-ZE
0G4<XE

g 
Z Zi ~
Vg
z kZ q~ { g !*
~
V xZg
7Z{g 
Z sg VQX S7,i B\W

X zy ZgzZ Yk0*
yZwgvZt c*
C
ggzZ (,sg
HHy ( t GZ0Z )

: TyZC
~
V gX c*
} ~B; ~
V gB; CZgzZ d
$

**
W~{ g !*
\WygzZT
$@*
i0~
VvZwg *
c VrZ
M Z Le
/

gZ ~
V xZg?B 
wJkZ\WH V W kZ G4$
M ( t) V;L L c*


X Vi0 G4$
CZ Z
# )e
$Zzg { y0/0 t GZ0Z
=vZ wg c*
L
L HngzZ
syZ ! q
-Z ~g Z ( c*
Zzsg
M ]i YZ
kZ L
L c*


g Z ~
V xZg VzuvZkZ G4$

]|kZX
c*
WuF,
lzg Z6,KZgzZ/tVYz hg
( 19 )

www.Qadri.in

23 X H7{CZ~
g { g !*

:{ ,
^Y/]*
c Zzg
gzZ:
L }kZ~gT* ~gz{g
Z s]!*
kZV

z Ae
$Zzg ~ yZ g Z /I7]c*
Zzg ~ e 7
qX {{z f e
$Zzg t GZ0Zx 0ZX 7 {

{z ~z% Z x

gs0Z',
Z {z f ~ ZZ e
$Zzg gzZ
G
4Z ~fZz LZ {z De
LZ {z E
0G
$Zzg ` sD7 6,]|
4G
ZzfZzyZ ` s YYHt6,
yZgzZE
0G
kZX0ZZz
X w!VZZz

{z}0 E!De
$Zzg {z ~uz Z x

gs0Z',
Z
& kZ x 0ZgzZ qX y]
.0h
+i0Z{zzZZ

+**
zZZ0 YYHt6,
kZX He
$Zzgrt
G
7 S}3!kZ {zQgzZ p izZ y]
.0h
+i0Z c*
g Z

X ge
$Zzg S]%
E

-G
De
$Zzg0 . 0e
$Zzg ~gs0 Z',
Z

g yZ1r0.p
/Z YY~ kZ Hf qkZ
E
c*
}!e
$Zzgt a kZ De
$Zzg @*
{z @*
~ @*
g
X %
VrZDe
$ZzgIZ{zg 0ie
$Zzgq
-Z kZ

eZzg"0G]|Zz LZ VrZ ~gZG0]|


$
7Z v0Zq e
$Zzg~/ 0Z & kZX

t Yt6,
kZX ( ;g WW!Zj ) e
$Zzg~/Z Zj
4Z > G
.nZi Z S}E
3E
B$F, 23
! E
281B 280m&4`x 0Z : G
G
( 20 )

www.Qadri.in

kZ {z@*
"0G]|QX 7xx **
yZ ?y
I Z L L
X ge
$Zzg S]%
A : ~ q
-ZC
~ yZ tZzg kZt6

X
:z.
gZzV~w**
}g

x Zwz w' c*
+[!*
Z
nZ
# ;git fgzZ$g : Z
]g @*
x gzZ ~i z wqZ bc
/Z gzZ @*
JwJz gg yZ

7g z',o Zh
+gzZ {z ~ wJzggZ yZ e
$Zzg ]uZz
~i z ]a ZX CY C',~ [!*
#
wz gzZZ
+ D

C wJ.
~Zg : ]c*
Zzg +Z ~ e ]uZz ]g @*
gzZ
X~X

~e#
wz : ;g Y H"
$U*
{o: ]c*
Zzg ck
,
i
qz = ]!*
+Z ~ yZ :gzZ ;g Y Ho ^Z Z

kZ]|{ c*
i { c*
i TZzq
-Z ]t #
e
$Zzgzz
/Z ZX g "
$U*
2zg}

Xce**
7`w~wJkZ
7,Z {zK g Z /6, Z ]c*
ZzgyZt]!*
~uz : [

(Z ~zZg ~ yZX Y c*
}g Z
ZzgzZ ]c*
ZzgyZ6,
CyZ
G
:-!
Zg kZ1gz]c*
ZzgtX X z c*
[ 7

X V:wJ.
~]5nkZ 7~yZh
+
z~g g
/Z a~i z bcgzZVzg 0*
! Z]uZz]g @*
x nZ

xt Y B + g @*
t s: Y _ Z
-!
:XE
X s ZZ Ez;g Uzszc
( 21 )

www.Qadri.in

:*
* b & Z V
~xZg
:J 7,
t]|Z
# g]!*
t~e}kZ
`] n `
e ^jm n ] ]
nL
L `] n L LOD 
b & Z~kZ~
V xZg
izZp {g 
~g !*
gzZx 0Z]!*
tX c*
]

gzZ
L LkZ VrZt }uz c*
7!Zj kZ ]Z|Vz yZ
\w!nkZ YDIZ HyBVbXXpFmLL
X D YKwEZaVZzg b %
Zz}g7 kZBKZ g z$}nX g.
%Zt

kZ1 c*
{Zg7 Zg7 1x ,Z VrZ e
$Zzg
ekZX f .
]!*
tZ
# H7{E
+ 
b & ZxZg z!*
{E
+]!*
kZ~yZN W~_zgzZ**
}g ]c*
Zzg J
-[Z~
X DZ \vZzX 7

:*
* g e V
~xZg
G
e
$Zzgq
-Z Zj( | 328 : ]z ) ~g mZ01Z ix Z
:6,
kZyZgz7{]|Z
# 
] n `
e ^jm ] ]

CY qzg ( e
$Z@) Xg (Z Z}
.wg" :F,
X g Z{q
-Z~VzgZ4vZ\W

]|6,
kZ\W
zkZ ug IZg {zKZ ~
V xZg
]|ah
+y

ug IZgkZtzZ]|~X ~ 

]|Z
# X c*
g Z & ]|p 7gg ZD
k
+y
h

g e ug I{z ~ gg ZD
U*
gz yZ tz]| ]z
( 22 )

www.Qadri.in

vs ( J
-~~a ) J
- ` W g e zt ~g mZ0ZX

24 X k0*

: ( | 1122:]z) gi)~bkZ

25 ^jj] o l ^`] a^] ]^` %q o^(] ^


~g @*
@*
t 7 z [Z g e kZ 
:F,

X
z
f 7 }gzZ xsZ wJ ]|yz0Z)
:
i e j$ m^ ^a]j"^ u h]$ o %e ^_]
2 6 ]^" ^`$]jm ^] ^

g e ~A b yZi0 ~
V xZg:F,
yZg ekZ]]|tzZ]|Q 

v>6,g#
g e kZ #Q1h
+y

$g Zz
X
: Hf ug IZg~/ZZ |Z0Z
o] ^] oj] oa %e ^_] "
# ] ^
27 ]
g e zt 
g e KZyZ ~
V vZ wg :F,
X k0*
#J
-[Z
$ZzgkZ B1 e
e
$Zzg {g|Z0Z~t`ZztZ^Z M0Zq
G
E
345m&1` iZ0Z :mv] x^e n] ga]] S}B$F, 24
62m&4` :<
Z>ZZgZ b 25
467&2`yz0Z:yz0Z g @* 26
451m&4` |Z0Z :/ZZ 27
( 23 )

www.Qadri.in

: c*
g Z y\ZxLZ~e
" o p] ( ]q `(] ] ]aF k
28 ni] %^^e `(] gj] aF

kZp g{c*
i ( **

ugIZg ) ]!*
t:F,
M e
Xy\Z.
@7+Z~V1g G4$~

yZZ ]|~/ 7ZL ( | 351 : ]z ) 0Z ]ZZ 1Z


 KZZz 7 {~
g { g !*
gzZ q {g
& Zz1Z D 
{z Hy E,ZZ0ZI
He
$Zzg
G0]| VrZ e
$Zzg IZ g 0i 

gZz ]|QX "0G]|Zz LZ VrZ ~gZ


: ~y
We
$Zzg
%f] o` ^e m^ ^a]j"^ %e "
# of] ^
29 %^n] o ^] ^`fi oj]

yZtz]|Q~ Jh ZgeKZyZ~
V * :F,
X_hzZ6,
# gezth
+y

ge{zd
W

: c*
f Zj 0Ze
$ZzgkZ v0Zq
( m] a] e ^e e ne] m ^ e] t]

30 ] ^ gn e n n e oFnvm
{',!
{ L L}kZ ]Z|6,
CZ {',g e~ !
-!{~G
.x1 x Z x **
X B]{ c*
iG
0.G
kZp
/ZX Hx x **
!`Zz G
!Z^Z 28
137m&7`M0Z : G
G
G
381m&2` : 0 GE
!7Z 29

273m&9` ?v0Z :e^v] nni o e^] 30


( 24 )

www.Qadri.in

:e
$Zzg {g Zz 
g e~g !*
Zg',
Z
%f^e oi ] ^`u oj] oa n] aF ] a] ^ ]
pnf] n ^] m(^`i%e ^f ^_] "
# o_]
31 f^e oi ] ^`v
{!
L Lx **
kZ h}Z DIZaZ :F,

( g e ) {',]|~
V VYY 3g {',
.x1]| 
Xce**
Y ]P',
{L L }~G

.x1]|
X~',
n%~G
',
}kZVY
G
] ~ e ug IZg kZ ~ sZ y )-Z g @*L yZh
+i Y`

: ~gzZ eq
-Z 6,
yZZ

oe] e] m^ ` ^a]j"] oju g a] %f] k

^] ^`$]i a% ] ne^e j ^$] o ^n


o] nn^f] kj] ^`] ]] e] ( n^f] m]
o m] p]] o mf] l^] q o ] ^` jj]
] %]e jj] ^e a ]] oe] ! ^j]
f`j] ^ q k^ %f] ( o] nn^f]
^a o] ` %f] ]u nn^f] ] a^] ( n]
32 ] n ^_]
]|J
-V gk0*
V Zz y]|g et:F,

hy
+

~ gg ZD
:ekZ~LZ y0tz
Z EZ1ZX g C vdZgzg e {z ~ #gzZ ~ZQX 1

5m: X$!*
XZ 31
G
129&1`yZh
+iY`
:sZy )-Z g @* 32
( 25 )

www.Qadri.in

) ` WpX k0*
V-g@*
@*
V{z Hf

~*Zux ( F,): *Wg e {z( ~gzyZh


+i Y`

~g @*
@*
6, Z Z EZ1Z 
~g U*
Wz ]rg

Hy VrZ Z zzz
3 v^ VgzZ
-!
AE
V-g @*
@*
T
~y kZ)E
g et

^B LZg e kZ t y
VqX N*

X yg e{zByZQ

u c Zq

-Zt YYH OZJ


-V6,q :Z kZ yZh
+iY`

yZ 

) {]|~
V xZg
8{ ^
,Ye
$ZzgkZ

y\ZxLZ6,e
$ZzgkZ M0Zq` 
5\WtX 
g e
7 { ]| f .
]!*
t V X Hg Z

f x 0Z Zjt GZ0ZgzZ Zdx Z qx Z x Z ]c*


Zzg
G
kZ Zj~g mZ0Z ix ZX 7{E
+ 
g e~yZ
%Z Hf kZgzZ!Zj%|Z0Zc*

7f!Zj c*
1 Hf
%~/Z v0ZqZ Hf {',KZ 0Z

X Hb`
z

IZ L L~ kZ YY D b`
6,e
$Zzg kZ V

kZ p{z@*
"0G]|t}uz7gx **
yZ e
$Zzg
yZ VrZ1 Zzt }uz VrZ Z 7 6,

g
$uVzt
H Za wg Z L L~ e
$Zzgzz T H7f x **
X 

f Xce **
Y ~ zg V}~
Cz 4Z e
$Zzg kZ~ w}g
akZ @*
"0G]|
gt X H~ ],*
( 26 )

www.Qadri.in

 C wJ.
Z% ~ ]5 nkZ izZ p % e
$Zzg

Z m{T$z fZ%"0G]|t }uz


0:gz
H{gX x Z
IZ L Ls[ZX 7{7 6,+C
{z 
& Zz1ZgzZg 0iG
X r

'
I

:bgZ
~g Z C
|
# KZ ]|Z
#
HHf~gT*
t GZ0ZX 
y ZyZ ~
V xZgp H{ Zg Z OyZ !q
-Z

Za w5 +
$Y g Z]Z|~ w]| kZ ._e
$Zzg
b +`
's ~/t s:~ X $!*
{ \W ZZ

Wg ZTHwEZ (Zq
-Z~Kb+`
'(q
-Z 

{{q
-Z~bg Z \W ]!*
t\WZ
# ~X
_U
:x 0ZX H
]] ZZ g ^ ^ V %^j e e ^ ^ ^v] e] ^

^fu^ ^ ^( ^] ( ^mm ^] XX ne^j] %] %


h^v] km mq^`] ( ^ e
|m ] ] e ^( ^] n kf ( jue "
# ]
` "
# ] `e m ^]
33 n]
( ]| ) Z
# { y0/0 t GZ0Z :F,

Z) ne^j] %] % ]] L L (t~})
#
g Z
) ) ~g kZgzZ ( M v8
-g

ggzZ |$
+
ByZ Wq
-Z}gVY Z%
4Z > G
.nZ 33
3E
! E
288&4`x 0Z : G
G
( 27 )

www.Qadri.in

]!*
kZ s
# + `
's ~/7
~
V xZ

( ]| ) xsZ QX nZg **
g Z
z eZ gZB ~
V xZ ggzZ b g Z ]Z|

X Hf %zx yZg Z
',
zgzZ Hf i W
X Kg ZB13}{g~ y
g Zx 0ZkZ
A.
g ZB 6}gzZ Hf~.Z EZ Zdx Ze
$ZzgkZ t GZ0Z
gZB22}e
$ZzgkZ~ugqx Z 34 X K

35 K
: gzZe
$Zzgq
-Z~ebg Zx 0Z

of %^ k^e Z (] nu ^ "
# ] ] ^m
^ ( a] `^ ( ne ^] l X fj n]
36 l^ne] aF g
X$!*
{g( ]|)Z
# *
@Yt:F,
Dpg Z ?l L
L c*


g Z yZ \W c*

Xg Zt IZkZ {zVY

X ggZP}kZV
^] v^ g
m ^nv]
cekZ p# ZgzZ g )
,0
+
i @*
It :F,
XgBVzg Z@WgZ
^n] e a ^n] ]
e^ ]e^ ^] ]$

A.
.Z :.Z E
178D 179m&19` Z E
Z 34
9D 10m&4` ~g7l
Oq:nvnv] o j] 35
4Z > G
.nZ 36
3E
! E
289&4`x 0Z : G
G
( 28 )

www.Qadri.in

CW ~ Pgz Z Z \!*
g)
,
z ZX ]Z|{zt:F,
"W D_g Zzg )
,
zZ>g ZX
X v+4~V]Z|t

] ^i m l
`nf ` n^f]

@n ]V Y KZ y ZJ{ LZgzZ :F,
X Zz
`^m% o ^] m^]

^_] ^^e ( ^e

Vzg Z KZ Zz U + ( !*
)yZV]Z|t:F,
X)gfVz2ugzZ
^] ] ^e
`^ m `_jm
Dq]g t ypgyZ (g ,Z ) ]Z|t:F,
X B] aLZ {zZgzZ\ 
] %] h^] g
n _fe ke% ^ ]e%

~gzZ K~ ,Z( 6,V7 )t:F,


X D~ Zzh Mo Zzy
/
^ ] ^ kvf
`n] n ku ]]
V V(kZ ? c*
, { C{ z Y k0*
yZ ?
/Z :F,

LZ Z~h N bT )X CY V Vz~h N
{ C g Z bZ @*
x OZ { { C Lgz Z o a V

X LgzZo e
$.
:{ ,
^YC}

:%(Z fggzZ w]g0


+ y!*
i X$!*
{]|
X
Hc*
g Z
g 
i **
t ~
[*kZ
( 29 )

www.Qadri.in

**
Zg~
V xZgZ kZVY {6,
g~
Ct
G
I
4h$i W kZ6,i Z! *pX
EG3E
Zpg g*g z, \WgzZ
c*
E
4h$
g*gz,gD Ws bm,
/

kZ
HH EG
~y
/+`
'g VY~
V xZgg ZQgzZD
Zpg
X D

: YYH~V&}kZg Z C
G
4hI$ :Z
EG3E
,gzZ b ~
V xZg:[
zzb+`
':`

w)z X/8J
-B6 Q @*
fZ]
./8i W}
H{ {)z (
gzZ {z z" /8J
-B12B7 X {E
+

gzZ {zx **
kZ s {z { c*
ix **
[~[*X
H
[N {z/8KZ
X wEZ {g 7Zga(

: CW c*
x kZ:%gzZwVa(/8 ) kZ}z[

( 12x|)X 7 Zd
$
gzZ^}z
hg= X/8~X @*
qzy**q
-Z,zB 14
{z [ZX Y 7gzZ
!zZg g !ZV x (Z 6,x i Zggz
]Zg 7Zz ]$Z~gZB21 J
-B34B 14]!*
t gg !X
!zZ

X y)g f
VrZ ~ kZ w +**
g (Z i 
a -z
!zZ
5ZZ 0
kZ LZ ~zc DZ ~ E
Yg
~gzZ Zg kZ {t p
!zZ~g ZB 35~}
( 30 )

www.Qadri.in

X wV+4~i Zz6,

wEZ]Zg 7Zz]$ ap
!zZ~g ZB 21yZ ]|
X c*
g 
q
-Z y!*
i! }kZVrZ

 D WsLZ Dm,
/,zB35y -z

!zZ
:D 

JkZ {zVzZg g!gzZ {z ) z!*


kZ
t
/
g Z
!zZkZ c*

/
g Z XvgpZ( Y7=
x|)X ZzYHOgz>! Z0Z} Z} hz
( 35

a$ZgzZ KZ kZ
Hc*
yZ OkZ Zx
Z
#
B 
6,ui **
,Z V2zx 1c*
}vP V2zx LZ
:D 
c*
: sz^KZ c*
c*
hg
4$
M
z TT
s kZ
rgyZ ( ]z e
$) G
M c*
s
+N G4$
~]5 LZ G4$M Y7{Z
( 36x|)X VZZ y
: 
k- y
W
gzZ **
{z ~gl [Z z hg6,wq}=
x| ) X **
Y * kZ y q
-Z: q
-ZZ c*
W~ * y
KZ
( 3837

:yZ g
/
gz,{ g !*
kZ=1 c*

yZ O}vZwgp
/Z
^, ] ]
*] ] $ *] knf.]
c 
*
~g Y y 
]~~
V wgvZ
Hc*
C = :,
F
( 39x|) X CYyZ g
/
gz,~{ g !*
wgvZp
( 31 )

www.Qadri.in

:DnD[~
V xZg~,zB40[Z

VzgpZN 
KZ= ~
V vZ wg c*
#Z Z~}g !*
}p
/Z,: { ~
.ZZ6,
4$1
M
( 41B40x|)Xiy
/
H7x`
(Z G

{E
+
z
)ggzZzg z Zz C
~ug I ~
V xZgQ
X D
v~}g !*
}tnsq
-Z D 
~B46B45

1 b [Z yZ gzZ ['!*
+
$Y ~gv g
)g \W V Zq~ > ~

V xZgZ
# wqt Zs~uz

V-h ;gx{ c*
i}~ fgzZgz
kZ/$
+zgzZwz

gzZ ~8 ]P`
~g kZ J
-B50 kZ X ~
X Hy~i Z0
+ZZ
:D 
D Ws b ~
V xZg
Zg{ Z',
~B51
] n $`
e ^jm n $ ] $ 
qzg h{ Zg Xg Z+Zq
-Z wgvZ" :,
F

X g Z~yhx *{q
-Z~Vzg ZvZ ~
V \WgzZ CY
/b D 
b +`
'/g VY~
V xZgB52 Q

 } (, ~8 gzZ
) ~% 0*
~g yZ ~ T 6,VzB6
(x !Z LZ {6,
kZ/b~,zB58X Hy~[|Z
:
av $ _$ ] m
gzZ 6,VlyZniVL',V7, Z/{z :,
F
X
078
-~V.]
n`i l]
^nu ` ^

( 32 )

www.Qadri.in

:SgzZZ X$
-*
!{
wJkZzz X q ]Zi q
Z, Z VE F X$!*
{
X *
@YH{g 
ZsgZP6,
gwVX Zqx
wJs iZ kZ iZ g*gz, ~
V xZg~}kZ : Z
X
Hc*
g*g]Zx ]|gzZ Zq
X
HH7~gZz+`
'gzZz',
zg~
V xZg~~tK{t:[
X c*

IkZ~
V xZg:`
]|ug Ig e KZ 

) kZ ~
V xZg._ ]c*
Zzg :
X 

!zZ~kZ m<!*
}b0*
dZq
-Zt p [ Zz y!*
i! :|
-Z }kZ ` gzZ /{z wEZ ]$ a -z
q
X g

w yxgzZ[ Zz DIZ i *{t zz X [Z {z


X Zz
/
%a
:ZqZq= X$
-*
!{
G
G

1Z~ gn ] ] gn_] x L h.5 Z ~ . Z0Z


cg Zq
-Z wz z Z }kZ T Hwq
-Z ~8ZQ
: ~8ZQ1ZX @*
Wt
^ ^] e %^^e m^e ^n" e $u
km ^ n g ne ] r xjjm
ne ^a( g n "
# ] ^m k "
# ]
] la^ ^ ^`fvm gu ^`fu ^ ^ mm
37 m ^`i ]
G
254m ~ .Z0Z :gn_] x 37
( 33 )

www.Qadri.in

KZ f Hy c}g ~tg\Z :F,

kZ yZ Z
# D } ]|i W >C

4$
M VrZ
[Zp )~
V vZ wg G
HY7 ~}g !*
4$M ( ~
\W{CZ ! ~
VvZwg *
c Hn G
}kZ G4$gM zZV; c*


gZ ~
V g? H7z',
zg

 D 
X V @*
I kZ}I Z gzZ V @*
I
M y Z
X Vz J 7,
kZ: Zizg 1 G4$

:q= X$
-*
!!
{~[ ZzDI
;gz
/
%+**
gzZ !*
Z f ZZzz ]:S{gKZ {t

K3F,
kZ~V !*
iZ H Zm{BkZ f~T
K ~ Vz gzZ 3 F,
Q
E
+GX Zj6,kZkZ
A
E
4) kZ ^6,V^ kZ Z
/ z }i ZgzZ G
Z ~ G

wzgzZ]q=}kZ~V! ZgzZdgZ}g tX }
X D{g 
Zs
X,7sgyZ~sf/z ~ekZ[ ZzDIZ

: X$
-*
!{bz
E

4) z',wg 38 Hf bzB11 kZ~ y 3E


Z LYq
EG

39 X ~ J
-B35 Zt~! Z[ Z g @*
L
&| 502 :]z) ~ m,
r ( Y 933&| 321 : ]z ) h
+g 0Z ~ g 
yZ

:]z ) ~ !*
Wiz9 +Z ( Y 1360&|761:]z ) ~gZ x 0Z ( Y 1108D 9
&
:]z )+Zwx Z ( Y 1459&|864:]z ) C+Zw ( Y 1414&| 817
Z 38
E
1330m&2`Yq :y 3E
4)z',
160m@*
B158m&1` EG
wg :! Z[ Z g @* 39
( 34 )

www.Qadri.in

&| 1014:]z ) ~g Z5 ( Y 1565 &| 973:]z )Vv0Zq ( Y 1505 &| 911

[!*
g Z !*
Z ( Y 1861 &| 1277:]z ) ~g !*
Z',
Z )C
iZ gzZ ( Y 1606
X 
5gzZ $
:wzZzw={ c*
i&sfzgqBS~yZ
:~ ,
mr X$
-*
!b( 1)
E

&| 502:]zDY 1030&| 421 : ] z) ~ m,


rEG3B Z 0 Z0 c*
i1Z
D YYwk'
g[ Zzy!*
i!gzZ
~d
$ Z ( Y 1108D 9
qZ [ Z vZ ~cYZ 1Z ^ [ Zz y!*
i ! VrZ 
X$!*
{gg 6,g D
+! [ Z ~ Z g J
- i
X q,zszc bx ! ZyZ-gzZ ]HVrZ {z
y p]ZG6,gx 1x g "Z ~ m,
r~ X$!*
b

Dypz =]ZG(D Y| (,
W
X D7 PZgg Z Z}uza p ]ZG
q~{ g !*
~
V xZggzZ xsZi0]|~i Wb
: sf `gyZX DyKZZzZg7{
v] e v e o e v] e v e] ^f]
mnu e ^m e ^f] e v e] ^$u ^( par]
o$u ^( p^f] ^] e v e e] ^$u ^( ]]
^$u ^( e ]f ^$u ^(D p^f] ^] E oe]
e fn] p e t^rv] ^$u ^(o]v]] e na]e]
ne] o] o oe] e na e g e u]f
40 ] ]nre g t ^ q
20m: X$!*
Z~ m,r b 40
( 35 )

www.Qadri.in

A
G
)
G
E
$
4

E
0 B z Z - ZZ e {z 7}g

X Z#
~Y 2003{C
[Z s Z
:~g Zx 0Z X$
-*
!b( 2)

|708 : ] z ) ~g Z x 0Z/ szc- 0vZ 1Z +Z w)


gzZ]g '~}DgzZ Z z nzyzD( Y 1360&|761:]zDY 1309&

 'V1 z dB40"z X szc~ Vdzz cg


G
E
5 Zbg~X
?( 4)6 }BZ ggzZ ( 15) > E
4Z o ~Z ~ ?\WX 
7sg ` Z RZ zZgzZ EG3E

X

gzZ q=~ X$!*


bz b{ X$!*
{ x 0Z
X B
bgx m{q
-Z~e]

kZgzZ: }~`f zg~i Wb


1{ ^
,Y} Z z nz~`~uz y]0

yZyZ bg 
szgzZ
) X Di W bkZX
X K7t
# IbzZikZVrZ ~bZ
[
7gx gzZ C #
` W X$!*
bx 0Z

-CZ ! ]ZZ {z ~tg : {


X Z #
~| 1307^x Zk
,
i E
d q kZ
/I
X ;g WW{E
+T X$!*
b~g !*
Z',
Z 6,G

:~g *
!Z,
'Z X$
-*
!b( 3)
60D 61&|1277 :]z DY 1784&|1198: ] z ) ~g ]ZZ00Z',
Z
wqr
# gzZgzszu|Bi ~f i LZ (Y 18

e] o (f] vi~?^
,6,
C
iZ Z 
nuj] aq o m] vi m((] ]] o mn] vj] ru
( 36 )

www.Qadri.in

X f.
{)z~F,
bq

- !*
$
Z XZ L Lx **
b wzZz szc~ Vd X$!*
b\W
KZ \W6,kZ H{ .Zg7 x 0Z bZ . \W X

akZk'
gu|zs{ Zg\W
HHf6,
zZ 6 Ze]
X D WOYg ZuZzigyzs~b\W
:g *zy
m{+
$Y kZ yfzz ]:SV **
X$!*
!
{

xzg ]~zg Zz g gzZ bkZ~V !*


iVzg ZgzZ g ! H Z
X c*
]o
M tzfgzZwgr
# LZF,
7sg yZ W~ q :Zz D}g J
-[Z bz y f
#
}
.

: X$
-*
!{b mZgzu( 1)
XW
:
~ !*
W[Z ZB[**
6,
kZ ;@*
~gZgk
,
+
2
Z**
t
$ +Z**
zZ wzZ ] E
gzZ Z **
**

~~y
WX o~ ! ]Z|Zy
WgzZ~ g ]Z|

X "~| 1290t@*
xT" g@*
Z!*
i%z{ c*
i6,=z ~gzZ ]i bg
~ kZ ~ g bt
X D{g 
Zsx|yZ q L L~y
W
3 F,
HF,
g x X$!*
{
g k"
B

~gZgk
,
+**
2
X Hy : {g~g ZB76
 V- K
M F,
bX 1
3 F,
xkZ ~ bKZ
xB
"Q Z e zg6,Z kZgzZ:}g bg 

 D Ws b}kZX 6,g ZB76 


( 37 )

www.Qadri.in

q
-Z }F,
t HF,
x B
"nkZ}
~gZg **
kZX Z 7,
8Zg g Z { c*
i q
-Z}gzZ
H~
X D 
bkZ

&| 1292wzZ g~gw -{z kZ~V-Z$


+
tg : {
X ZT~Y 1875s6,
Z

4) z',
41 `g
**
ZL Lx **
bg
~( W) ! Z[ Z g@*
L EG
4)z',
3 F,
~ ! Z1 k
,
2
+
ZL~ Z EG
X 1**
k
,
+
2
gzZqW
z
: X$
-*
!b Z|Z >|( 2)
V-Z$
+~w',
**
0Z(|1298:x)gzZg~w',
y**

?-Z$
+dZ1Z ?Z Z\W r Zl
z 06 cyZ0
+{g
g(Z $juF,
V-Z$
+gzZ J
-}gz Zg ~',ZY
Z
g Z ~ !*
W ha) f *ZX k
,
+x ~ ~',x
5
: ~g ZY M**
~{
ha**
]|f *Z n
pg { ~ y.z xE]
gg g 6,Vzg;Z Y ~ {g ~ !*
W
42X 0*
S~gz Z
**
W6,? ~ !*
W ha) ~ !*
W Z%vZ ?Z
#
43X H
yZ~w',
y
b~y!*
ig x **
X$!*
b Z|Z >|L~w',
y**

V!*
~gzs Dm,
/

s~gz) **
~ kZ
160m&1` :! Z[ Z g @* 41
42mB1` :g mZ)Z 42
G
&

/
182@*
B178mi Z ]c*
!*
WL[ Zg G a,Zg WcdkZ 43
( 38 )

www.Qadri.in

qZt agJ
-z gZ z!*
g"Z kZ H rZ6,y
=~]ZGyZ ]L L{zti'X b{
kZ Ds
# z IF,~ yZ [ZZ L LQ D
 f I Z F,
FFq
-Zq
-Z 1x ,}gVrZ~[!*
Z L L~y
W sZ e zg6,wz} yZ L LQ
X Dyx|zpyZ
{
/WZ -t [c*
**
-Z kZ~ V-Z$
q
+tg : {
7`g T
)
Z ~y
WgzZ [ t Z #
6,],B56
X
) Syxg| 1300gzZ| 1290t k

: X$
-*
!b ZCZ ( 3)
E
E
$
Z ( x**
:]z :&| 1200] z ) ZZ] C'
Zz0Z)
yZ Z Z G
5X4,r
# g D p=y*zy1
44 Hf !*
gb~sf?

: Z+ZuzZ *
* i Z X$
-*
!b( 4)
x]zz] z
/
ZzZ) Z+ZuzZ **

!J
*
-Y 1837 &| 1253Z
# g @*
x y q
-Zy f!
{E
+ e:
b ^a] ]BZ n
pgtzf m{
KZz[ Z! X]
?f .
~k
,
w] bgzZ yZ- b[Z!
{E
+
yuZ
45 Hf X$!*
{b~sf?\W~g [-ZZ e

:~ *
!W
z+Z[Zt]( 5)
| 849 ]z ) ~g7 y M~ !*
W
z zZZ/+Z 0+Z [

41m&7` ~A Z:Z Z G
5X4, 44
127mZg :yf{E
+ 45
( 39 )

www.Qadri.in

q~( g) ` Zd~ 7sg ` Z~Vdx **


( Y 1445&
Z',
Z zgzZ ~z )
,wZ b~}wZ y#Z Z$
+~
) 
g ZgzZB
46X szc 

4) z', b X EG
$!*
{~ ! x **
Z t] \W

47#
!*
Wg~Y 1905&| 1323._

:~g+
$*
* i Z X$
-*
!{b( 6)
@Ziz$
+ e
$.gzZ( Y 17 47 &| 1160 : ]z ) ~g+
$**

\ W s ] XvZ
M egzZ H^ <}wwa g
o ^yWZi Z { z!gZN6b ~zq~?

u] ] ^ o (f] (] r] F e n ^nju] e]

HH f X$!*
{ b~ sf ?\WX f .

48:x]
:~V{Z1~: XZ ( 7)
**
i LZ ( Y 1881 &| 1299 ) +Z x0 V{ Z1~
V 7
-I !*
WZzg 
g V{ Z<Zk
,
iz!zZ Z
/
gZD
k, ~[g d ) zg
]~X{M?r
# xi 5
b ( b ~k
,
w] ~ ]g )~ ! ) xZd( g Z { c*
i
Z Z G
5X4,
# X 49f .
r
{)z waqgzZ yZ- b yZ-

50
n
pg\h
+6,
ZxEx gzZ
KZL Lw
239mZg :yf{E
+ 46

4
)
E
158m Gz',
wg :! Z[ Z g @* 47
& 48
/G
449mZg :yf{E
+: G
&
449mZg :yf{E
+: /GG
49
543&7` :Z Z G
5X4, 50
( 40 )

www.Qadri.in

x **
XZ L \W~ Y 1878 &| 1295 V{ Z7
-I Zz

51b X$!*
{
:~z+
-*
!b( 8)
0jZ ? X$
( Y 1829 &| 1245 : ]zX Y 1848D 49 &| 1162: ] z ) ~z0
+ jZ ?
{
kg z 'gzZ 
d
$ Z_t0*
~~,

V1 { c*
iB100~zg Z g ! ~ {g Z~_m,
+Z
X WgzZ bg 
'

gzZ i q
-Z V U bt b X$!*
~ ! \W
: ~z0
+ZgdZg b
b{e
$.~! ( X$!*
{) kZ r
# ?
gzZi q
Z kZ {zbX c*
3 w Y KZ~T

6 x|C
X$!*
r
# ?t e
$ ZZ
~ zg Z z g q
-ZC
gzZ H~Bz pg Z i Z0
+Z

52X HF,
x
X ~g
/7 Zg #
~| 1353bt

:~-Zg 3Zzf ~: X$
-*
! Z gZ ( 9)
(Y1904&|1322:]zX Y1821D22&|1237:]z) ~-Zg3Zzf~

m{[Zzy!*
i!
/
~**
Zu**
gzZ ~ "
{giW+Zg?
]] n`i ]m] |" o ^nf] n`ixbyZ-~?tzf

Xf.
l^] f] o l^nj] gzZ^v] ]m% |" o
)l ],J W~ ZZ x **
X$!*
Z 
g Z L b X$!*
&
449mZg:yf{E
+: /GG
5 1

61B60m ~z0
+ZgdZg:~z0
+o
KjZ ?{E
+
52
( 41 )

www.Qadri.in

VzzgZgzZ !
zq
-/t X Z e zg6,VZ}~ T

F,
LkZ DypgzZ ]i~ ! bV !*
i
X Dyx|zpgzZF,
yZ
4E
C&- *q
~Y 1900&| 1317 E
5G
-Z kZ~tg : {

X 6,
],B48^
, Z#
EG
A+
4
)
G
:

E
+G
A
4
)
~zg Z GL LkZ @*
q^&6,
}

4)z',X 7V ZzK6, X EG
$!*
X K
L L#kZ
sfzgq~yZX Kg$ X$!*
VM Hf ZB 12,Z

:
]Z|
( | 1088]z)g ( 1)

( | 1115:]z) ~C
vZ
( 2 )
( |828:]z) Z Z00y@( 3)
G
( | 1062:]z) 5hZZ0}( 4)
^Z+Z( 5)

( | 587:]z) ~gz|0+Z[( 6)
g ZZ0y+Z( 7)

Zg\Z Z2( 8)
E
E
9
e (] ni L Lx **
f.yZX VZ Z ~g E
C-oZ/0g Z0( 9)

X %^ k^e ni o %]]
53( | 1220:]z) ~zYZ ~zZ0Z ( 10)
E
9
XnW~k, ~g zs~V i.{gyZ X$!*
E
4)z',
161m&1` EG
wg :! Z[ Z g @*
iZ S}B$ 53
( 42 )

www.Qadri.in

:tT5 ~zYZ ~zZ0Z ( 1)


f ^(] o o"
fj n] of %^ k^e

fr ]a] gu o f
f ^ ^m

f m ^a$] nj
~yxg V< gzZ Z Za 6,[8} w Z:F,
g6,wq}= Zz #
5= } ZX w=e
$
w Z Z]
. X( VY ) _ { n=( ~a kZ )}

X 7e;g[ZTV2~GkZ y.6,
`W
:tT5 ~^ Z00y@( 2)

]a] e n
fj n] of %^ k^e

] ]j" ^` ]
f ] p] m km%^

f m ^a$] nj
KZ =VY,Q e {zz V Zz #
5:F,
.X ;g7 l[Z/8
~wqkZ ) Zg G4$MizgZ]
GkZ y.6,` Ww Z Z]
. X;~g YW ( }

X 7e;g[ZTV2~
vZ0y~@g Z G
!@~ Z
0*
ZgzZ~50.Z!& g/
G

ZZ %L L~sf? ( | 1168:]z) on] ov] o^mE


+G]
A
4) b
G
X$!*
t @*
{ i Z0
+Z x **
54X Hf X$!*
E
9
.
f
X e7xgzZ~}g !*
[kZ { c*
ikZ b
G
.iI$
: G

^ wzZ ^6,q^}uzgzZ U*
^6,q^

!@D 363m&2`!& g/:50.Z 54


658m&1` ~ Z
0*
 Z :@g Z G
G
( 43 )

www.Qadri.in

G
.iI$
X
HH7g (Z~zg Z it$G
$kZ ZukZ q=z ] XiG
.I
z',wg X Z eG
$!*
4)
5BEZ t ZiZ( | 1180 : ]z )YW EG
gzZ ( | 1189 : ]z ) ~ E
$ zg wZgGg Z
iG
.I
55X Hf ]ZG
G
i$
.I
g Z tX p~V-Z$
+
tg : {[c*
**
-Z G
q
Zy
W
G
i$} \WX ~ ~Va Z4wZgG
.I
G
G
.iI$ (tgzZ {',
.x1x Z {zkZ VrZX
G
)Vzz~G
G
.iI$VtyZ
x **
%^ k^e %f] m`] n_(i o %]] nL LG
~| 1323 {C
=pZ -{z ~tg : { X #

G
I
.i$ X$!*
X Z#

: D 
DG
_ `] ]

fj n] of %^ k^e

f m ^a$] nj
g %^ e r]
~g ZgzZ ~h Z y.6,` Ww ZakZ Z]
. X :F,

kZ 2~G(Z VZ **
zg F X( )X ~g Y
X 7e;g
G
Zt ZiZjZ
i$ X.I
5BE
:D 
G
$!*
( | 1189:]z) mZ ~ E
( g] %] n

fj n] of %^ k^e

f m ^a$] nj
e k ] o]
w : VYgzZ y.6,` Ww Za kZ Z]
. X:F,
4$~
M T) zz GkZ G4$MgzZX Lg 2
-Z (
q
H7,G
X 7e;gTVZ

4)z',
162m&1` EG
wg :! Z[ Z g @* 55
( 44 )

www.Qadri.in

:g
{c*
w~Bz pggzZd Z .
W!*
w c*
}
kZ *
@Y c*
7x **
tkZ1 ` Zzg 2g~zg ZX 
g L L

X @*
wEZ }iL La5Z Zx|

4) z',
.x1x Zs EG
~ AZgzZ ~G
X 7V Zzg X$!*

E
oB
56 Hf ]g - ZC
0Z0
57X H{E
+Vzng B7 X$!*

Z/Z e

X g{E
+UyZV Hf ]g X
Z/Z e
0Z00Zg
X$!*
w
Z/Z e ( 1 )

: i} H( | 560:]z)ig Z Z ZZyZz%0Z


a ^n] `m ^
n] r e ^]

@+Z ( ]Zg q
-g @*
) Z 7,{6,]Zg :F,
XCZg Z

( |710:]z) ~i Z+Z[<Z0Z :~i Z+Z[g ( 2)


: i} {~wg6,
i X$!*
` f knq
_ ^] l] e %
}gzZ [ x Z 6,V( /8 ) Zz L
yp Z:F,

Xi/0*
gzZ {gpH
C
gzZ C
( |745:]z 0
+Z y 1Z :+
0Z y 1Zg ( 3)

{ng yZ Hg X$!*
VrZszcwsz
: sf `g i} 6,
g ZB83
4)z',
160m@*
B158m&` EG
wg :! Z[ Z g @* 56
& 57
/G
/:m(] ne% ] ] nvi o ]%: G

( 45 )

www.Qadri.in

fj g] fj ]

gv] ^ i

@*
[r} #
#
5 ( ) kZ Vz \W:F,
X yZwgzZ { n=( kZVY ) ?

X H7fx **
}kZy0Z
Z/Z e
g n ^ o h] %]L Lx **
}kyZZ e

58
4Z +Z iyZ0 EG3E
4]It: +Z ig ( 4 )
^( | 695 : ]z ) EG3E

X {~}i X$!*
VrZVc*
~SZgzZ !*
Z
( |768: ]z ) ~^Mm0Z0+Z w) ): Mm0Zg ( 5 )
}yZ {ng X$!*
 VrZ
zd
$ Zszc
:~ig ZB79~
n e ^ne ]a
v ^e e _]^
Y ~g vgzZ }g {z kZ :)u ~W }g v:F,

X, VqXyxgx
{~}i X$!*
C0Z :CZ0Zg ( 6)

: i 6,
g ZB74
n] ^] %] ]] q

e^f]

( {g e ")q I Vp gzZ W~!~ G:F,


X [rgzZ gzm
.x1 +Z sx Z :~G
.x1 g ( 7 )
gzZ
xq
-Z ( | 696 : ]z ) ~G
-!{\W szc wwg
g x **
{',!
{L
L G
0.G
-Z~}i Xq
$!*
\WX @*
VZiz
wgG~V ` W
&
( ci
+ZyW )X kyZ :0
+Z ! Z[ Z g @*
: /GG
58
( 46 )

www.Qadri.in

t %^ k^e ] o %^] L Lx **
} H{s

: D 
~iX 6,
g ZB204{
k ^ k]
( l]^e k] oj o]

kZ H ?q?gw'~]Z f KZ ?J
-

X b[Z

:i Z L LO
g L L
Z/Z e aZ
+z Z y
W
t
{ c*
i g Z /~ VjZ Vz yZ~ w}g X HwEZ

X 7
)X Z
+~}i X$!*
]Z|FgzZ {z]Z|yZ
# Z 0 -E
\WX 7sg ` Zx **
( Y 1932&| 1350 : ]z ) <XE
o %^] %^L Lx **
} H{g ZB150~}i X$!*
: sf `g i} %^ k^e ]
n] ^] ^`n ojn
f_ ^ne fn ]a

~gzZ {z yZ ]gzp: ( {g )>


e ~:F,
X Bc*
g ( ^): gi 1
L ( {g) kZ
/
%V igW

X {x **
X$!*
GvEg Z >L L~ ,G3 ZkZ0Z
G |EG
i$ ] E
.I
4) $ ]qz X z**

gzZ **
-Zt ]g gzZ ]ZG
q
5G
$!*
X YYHZ~
zkZ Ylzh
+'

/Z
///

( 47 )

www.Qadri.in

)lg r

4E
C&-&~- Zg 3Zzf : XY 1900& E
5G
$!*
Z 
g Z ( 1)

X| 1336& !*
Wg= Zsg Z >],
Z&_Z0Z :h^v] o h^nj]( 2)
0.Z^Zg Z &|Z0Z+ Z : e^v] e^] ]( 3)
Z&]z G
G

X >ZZw zn!

| 1307&{C
*-&~g !*
Z',
Z : X$!*
Z XZ ( 4)

+
nZ EjB Z0vZZe &Y2008&{C
&?v0Z:e^v] nni o e^](5)
X 1915&V-Z$
+~g -&~g ZY M@[ :g mZ)Z ( 6)
X Y 1997&{C
g Z&M0Z Z Z EZ1Z :m^`] m]f]( 7)
IE
{ 2&Y 2000&]z l4Zz G
E
5 Zg Z&yz0Z:yz0Zg@*
( 8)
Y 1985& !*
W[Z&ZF,
zg Z&]c*
iZ :! Z[ Z g @*
( 9)
4)z',
Y 1983&{C
sg Zg Z &g jZ>ZF,
! & EG
wg :! Z[ Z g @*
( 10)

&Y 2009i c*
T& !*
Wg[ ZyZ&Z1ZZ e :! ] Z g @*
( 11)
4$g Z &y Zh
0G
cg )&]z > Z GE
+iY`
:o] j] m^i( 12)
G
I+
&Zg :yf{!
E
+( 13)
Y 1961&cZ&~g [-ZZ e G
0kB zF,

[ 2Z 'Z] Zg&
/: m(] ne% ] ] nvi o ]%( 14 )

Y 2000&w ! Z

AEG
0.Z^ZgZ&@0Z1Z:f] %(15)
5ZZe &Y 1988&]z G
G

Y 1875&| 1292&~gw -&~gZgk


,
+
2
Z: X$!*
{b mZgzu( 16)
cg )&{
/WZ -&~w',
V {y: X$!*
b Z|Z >|( 17)
g0~&wzZ T&]z G
0.Z^Zg Z &x 0Z :mf] n]( 18)
G
| 1307&{C
*-&~g Zx 0Z : X$!*
b ( 19)
( 48 )

www.Qadri.in

4$&~ m,r 1Z : XY 2003&{C


[Z s Z G
E
0G
$!*
b ( 20)
0.Z^ZgZ&gi]Z0:<
Y 1996&]z G
Z>ZZgZb( 21)
G
G
4G
50Z :](] (]( 22)

Z &Y 1982&{C
sg Zg Z &~ge GE
0G

Y2001Q0
+OZjZ?~z0
+ZgdZg:~z0
+o
KjZ?{E
+
(23)
E
I
Y 1997&{C
l4Zz G
E
5}Zg Z&~g7l
Oq :nvnv] o j]( 24)

0b &Z1Z &tW,
ZY !*
& 0Z ]ZZ1Z : e^v] r( 25)

CZ . Z

.ZZ0y:nf] r]( 26)


9ZZ~&{C
0Z&Z E
Y 1993&]z!Z Gpb&!& g/:n ] r( 27)
IE
~i Z+Z-0w &Y 1998&nc*
gl4 ZgZ&Zh1Z:e^v] ( 28)
G
&Y 1996&]z G
0.Z^Zg Z& iZ0Z : mv] x^e n] ga]]( 29)

yZ+Z[0y

Y 1992&~&~A Z:Z Z G
5X4,
( 30)

G
( ci
+Zy W ) ~ . Z0Z :gn] ] gn_] x( 31)
Z ( 32)
E
]z! Z_ ZnZY Zg Z&Y q :y 3E
///

( 49 )

www.Qadri.in

X$!*

iZ

i0]|
gg !*
g

vZg

nvi qi
~~g wD Z**

( 50 )

www.Qadri.in

( 1)
f m ^$ n$j
fj n] f %^ k^e
{ (ZgzZ ) {~ 0*
kZ 2~ n% ` Ww Z Z]
. X :,
F

X YYH7Z Z t ~{(
X **
Z]
.^ne nfm ^e i ZT
$X
$uZz Z]
.{z Vk^e :]i
4E
5_c*
x- Z% ` WVn] X4c*
a GG3E
:X x **
]gq
-Z : %^
a]] gv]!fi] fi fjm fii ZwBZ VfjX y Z]
.

*
@Y **
?f **
x njm nii ZwBZVnjX b= bg F
fm fi ZwBZ :fX xy
K:$]X c*
xkZgv] ni

{)zw ] pm pi Zw!qgpVm X **
{ Z e ~ f
X **
Zr}

~g Z_KZ {z [Z hgZ {z Z
# Xx **
T/8 :=
~Pw Z y kZ hg= yT X/8~ ;gg Z

YH7Z Z t ~{t gzZ


H{~ 0*
kZ c*
y.6,gzZ
4$
M g
/(Z~KZ=Y
X Y W7C
!*
kZ G
( 2)
v _$ ]
n % $ *] $

]u nf] ] %^ ^

zkZ : Zzg(Bx KZ )Z
#
zZ]
. X/8~:,
F
zxgzZ C;
&~ i ZzW~g \ KZ b C
Cx+Z

X )u~V\WgzZu:
L
**
^: um uX **
Z]
.nfm ^ei Zg]:ne(
z :]:]i

% i ZzWu**
Zz;
& of sz: ZX **
: Zzg
{ _]
**
-q m
i Z : n X Zz
( 51 )

www.Qadri.in

v vm vi ZwBZVvXW { ]Z V X **

X **
)u~W n]

( 3)
^` oj(m
e ]r f ^na
+u ~(,~ gzZ Cx Zz# W ( X ) {z:,
F
Ye
$
$D{ @*
kZ: ( #
Z
p
+Z {z) Cx Zz
X YYc*
~i Zg:
( 4)
|]$ ^e $ ^*

kje]]
] ri
zyZ c*
 CC
$Z , Z {z CZZ
# X/8~:,
F
X
HHF,
~[Zg !*

C **
Zz ] q rm q i Z/
$uZzqg p:ri:]i
z
$Z {zc*
~n- $Z {z ^V ]X **

] i ZwBZ :(VZs',
VZX DC

%~uz m i ZwBZV([Z: |]]X **


g !*
^]m

X **

{z {zZ
# Hf w)]/8~kZ :=

uZzyZ {z
kZ T CC
$Z C
G
: C+kZtq~uzX B
TGAX
bgs g {)z
G
GAXgzZ CY0*
~VpgzZidZ+VYX g )
,
kZ
X ~Vd
$/$
+gzZ {"

( 5)
( ov*] x_e^*e ^

nv ^ f" e kr$ "


( 52 )

www.Qadri.in

0*
s z s gzZ }Q~ T +Z [Z{z( t[Z{z) :,
F
XZg
/w !*
6,
kZQgzZ
z
H~ Zz, lW
0*
~[ZZi W **
h **
i^r" s(m s" i Zw! :kr"V ]i
ZQJ{)z0*
:f"!c*
50*
~[Z G4$M ] krr" *
@Y **
5
X VVc*
KggzZe
$g~T!**
{ Vx_e]X h ~ Zz:nvZX **

XZg
/ !*
6,
T:(]
yZ c*
gzZs ,Z {z ~}g !*
VZ/8Z
# :=
D
X yp[ZkZ~kZ[Z
HHF,
~[Z%z
]b kZ ? 0*
{z[Z lW 0*
~T [Z+Z {z

1 hgzZ 1 0*
{zt Zuz ( 2 ) ZQe
$. 0*
{zt ( 1) N 
y
zl 0*
V;zgzZC!ZN Z:
L spV
H

0*
, Z s gzZg z
/0*
{zt Z ( 3 ) Cu 0*
u
{
V;z
H1 0*
{z x T1ta ( 4) C7ge[ZlW

} ha ^ v } m,
Lg Lg~M kZgzZ Z ha ^v
[p 0*
V;z zz Vzm,
gzZ { c*
i 0*
(kZ t

Z
#
z, Z
H
z
e10*
{ztVZv0*
( 5 ) s
!*
0*
kZt ( 6)X C
B }gZ
zkZ J m
y Z h

!*
T 0*
{z a kZ C 5~ !*
gzZ [p
E
( 13m: X$!*
Z 
g Zi Z S}B$)X ue
$.{zV
( 6)
*] p] |^m( ] i

n^m
ne m^ h

nN ZT ( (Z 0*
{z ?
Hc*
5~[Z 0*
{z) :,
F
( 6,^vkZ ) V !*
C ( ~ ]Zg ) kZgzZ Cgz
( 53 )

www.Qadri.in

X ',
lg !*

] i Z : !**
gz om o i Z/
$uZzqg pVoi V]i
^e hm h^i Zg] V hX **
Y '(,
W ^] ] m
JI
d
( lg!*
n^m! w !*
ZzW]Zg:m^]X " AXF
:_]X **
F,
Z6,
z Z -

X w !*
Cm uZzV

X**
C5gzZ 0*
kZ kZ :=
( 7)
f x%] $ *] *] ^a%
k ^`$*] $ ^`e *]
wJs~g gzZ C E }z {z l} Z1/8hZ X X :F,

X C Zz
! /8
z :X [pH e yiz',
: ^`e V]i

X **
{z] m i ZwBZ :%
zZz{ ] bkZ
HJ 7,
x$] $ kZ : x%] $ *]
X
Hc*
}

( 8)
mfi r
^`% n $ ^`$F
P )gzZ **
{z **
J e 0 **
1/8+Z {zp:,
F

~
ukZ)X
Hc*
5~ypkZ **
spLZ ( }v
X $
+]zZ]5 Ytp mfi(

X **
5**
**
o ^ m ^ i Zw! : n :]i
m i Zg]V X **
{i **
qg rm ri Zg]: r
X **
{zm ]i Zg]V]X 1^
{z HD6,
/8
~ o1%*t:=
( 54 )

www.Qadri.in

~:gzZ H7z {z CZ L kZp hZ H /8

kZ~kZ [ZX ]!*


H D s zZztg0
+ZkZ
/Z **
VT
V< VY} H{z H D7 6,z" gzZ (

w$
+]zZ]5g !*
g !*
c*
) $
+ ~~ **
J e 0 **
Y( b 1 **
*
yZ Za {z 7tkZ ~ kZ c*
Z Z 7,~ F
bkZ
t ( b

X B]

( 9)
] ^`e]$*] $ i ^
^`e i ^u o i ^
{z Z( ~ 7,~ F
bkZ Ny ~* ,q x t ) :,
F
Sg r$
+8
-g Z z" )g6,wqq
-Z ZSg 76,
qq
-Z
X CC
~V]bbsm
 6(

iX **
Ixg ^]% m ]% i Z/
$uZzqgp: i V]i
c*
sv
.6,
f@*
-Z ji ~Zszcqgp/
q
$uZz

X sm
:] X **
8
-gZ
t~ ZzX
Hc*
J(,
Wh
+'
x|*~kZ :=

~
ukZ {)z$
+gzZ **
{z **
Y( ]!*
KZ **
1
kZ ] {g ~ kZ Z
#  D 
~kZ 

LQ7L Q[8LSg76,
qq

-Z {zi
bkZ {zgzZ {)z {)z C}z]5Llp **
L ClpZ

X CC
~VZsm
6 Sgr$
+\zgz8
-gz"
( 10)
ne]] ^] i ^ $
k $] `^e $ i
X zg 0*
V6k
,
Sg k
,
Z s6, LZ/8:,
F
( 55 )

www.Qadri.in

B e jm ii Z qg p: i :]i
X V6^e uZzVne]]X **

K LZ ~ ~(, Sg 76,yez LZ/8 t :=

akZ C{C
b gzZ
)uX~ h {z {zX h }z
k
,
Zg f Y/nUg {zBZ e 0*
~
/Z\W ~wV

Sgk
,
Z'6,
}zLZ {z }z/8wq g7~
X h {zUg X g 0*
~k
,

( 11 )
ni u*] $ ^ *] $ 

l ^ k$ ^ $$ m

: ~ **
}z ?gzZ **
,yZ /8( #} Z ) :,
F
X D Zz{ Ze[ZpgzZNzig WakZ}wZ e
uZz : k Z e~ (m i ZT
$4V$ mV]i
G
yZ **
E
$ /
$
y gZzig W n]uZz:o^]X **
5O.'m i ZT
X b{ Zeni m i Zg]:ni[Zpu uZzV u]
 ;g[}uzQ c*
;g#\WLZp
c*
~kZ :=

C}znZgzZ CyZgzZzig Wz /8
/Z !#} Z
G
[Zp{z c*
@*
y
KZ N E
5O.'{zakZ } wZ e: ~ Z Zt kZ

**

zgzZ {Z
+"**
z6,
yZ Z:
L ZeZg {z 8 {z
X
( 12 )
n^e *] $ ^an] ^

% ^` h n] k^

}z x kZ :%gzZ wVa ( /8 ) kZ}z [:,


F
X 7 Zd
$
gzZ^
( 56 )

www.Qadri.in

z : h !**
(}z
z}z%^nuZz:n] :]i

X x **
! q
-ZqY
:%s {z[a{z kZ Zz :=

X 7 {zgzZd
$
^s}z}gkZaZ c*

5!0[ ~ m,
060c*
G
r~}g!*
[

q
-Z kZ *
@Y Hytrq
-Z~ V](
kZ 

c*
W6,
z CkZ{z Z

# X } |
# g gLkZ {z H{z

|
# g {z Z
#
8 N YW,gL 6,|
# g Z
# z g Z
t ) Y Zz gt Z
# z g Z [
H Zz VzgL

Z
H Zz g |
# g Z
#
8 A
$( N Y 5 | Z ,gL
kZ y
s !*

8 ( N Y <
- b ~g7 )N Y,gLt Z
# z g

c_ |
# g W{z kZI<
- b~g7 ,gL|
# g
akZgzZ c*
^|
# g kZ~]Zg[@*
Wk0*
[a
E
( 38m:~ m,
r X$!*
{bi Z S}B$)X Z hg7
6,g iZ [~ {z [zz ]uZz nZ {z
{z{ c*
i[ h ]L
L ! X wEZ
X s
( 13)
^`i%$ i *] V q*]
4$M:,
/8
Q)X Wd
$
( yq
-Z: q
-Z )kZV @*
yZ G
F
~ w}> +
$Y ~( ! X} Z H D[
mi ^m ^ ^

X CW7
X **
d
$
q ]%m ^% i ZT
$ /
$uZzqg p:i:]i
( 57 )

www.Qadri.in

^ 1uZzqg p:^! **
% ]%]% ]% %m %i Zg]: %

w^m ^i Z { c*
iB} p bVz^gzZ
X b**
>mi m i Zg]Vmi**
y **

f X q s zZ yZ {)z {z/8 z!*


kZ :=
WkF,
6,
gzkZyq
-Z:q
-ZV@*
yZ G4$MQ
HH~g Z*

q;7
-eZ T
$;
QX s~gz]ZZ { kZgzZ
4$MXs zZ {z}! X} Z H]ZZ s/8)g f
f G
X Wx=>+
$Y~7yZ=D6,
yZ H
@*
Ww z"gzZ {z/8Z LXg ez~g ZCZ c*

gzZZzD6,
KLZZ Y tZ
# gzZ *
@YyZ **
z
wZ yZ
z kZ Wk0*
}{zk- 0
+
i
X -gzZ ~yZ **
~q^}uzgzZ yyZ~q^X
( 14 )
n]] l^fnr$] ^j] $
^`(fi
^*e %^ k*]

p{gg !ZY 7= J
-kZ (+Z X :,
F
XVzZZ
Vl^fnr] X ^j] ] Z% {Z * nj V^j]:]i

X
!zZg g! ^ Vn]]X Zp fnr
Z]
.{z @*
C
[Z Z]
./8 
~g Z ZZ : =

x c*
wa J
-V V6,}iu+Z Z]
. {z
VzZg g !Z p{sJ
-V;z 7 e)gZ6,
!zZ

nx J
-V;z gz Z({z @*
C ~gz x kZt X $

gg !{s
A &g~gz kZ 7e**
0*
V)g f
!zZ
( 58 )

www.Qadri.in

X B
bg VzZ
( 15 )
nfi ^ m *] o ^n

] $ ^(fm

{zgzZ
!zZg g !oZ Y 7J
-kZ=
/

C
/
gzZ :,
C
F
X} hz[pgzZ ! z!*
0
+ ggzZ~
+Z
!VztVnfj](^]X 0
+ ~:m]X
!zZoV] :]i
X 9q
-Z

zZok0*
!
/8kZtXN @*
*t:=
} hz !gzZ1gzZ4z]
.~(,
t ~ kZ Y 7gzZ Z
V **
3 ~gz x kZ kZX 0*
VJ
-V;z Y }A
$
,y]TzZ kZ~g Z FW[ZX /8

XB
bg
gzZ
A &)skZ
( 16)
`r *] ^ ^j
k ] p( ]^$ (

!zZ {z(t}uz )
_{ c*
i~AykZ :,
F
X V`$
]**
K5 ZgVCp]

Z ,Z
X ~Ay Vp]! ZzZ {c*
iIZ V^ :]i

Xs
^ _m iZ_ :^X ]:
K{ZgZV]
T+Z
!zZ/
WkZ Z } hz !
!zZ :=

Xt) g g!
!zZkZ t@*
W{ c*
i6,
~Ay
5 Zg V C^ V !*
, Z F,
{ c*
i
!zZ {zyt ~uz

S+Z
!zZtVY{
73 ZgLt z!*
kZD7{)z]**
K

X J
-w2g ZgzZ T[p5 Zg
( 59 )

www.Qadri.in

( 17)
n] ] $ v] l$i ]
% ne hn] i
yZ KZX gN yZ" { Zgy
K{z( !Z
!zZ {z) :,
F
"MC1
5E
( V
K{"yZgzZ )X /x V\W G
[ V\W

bv Wzz
/
+} e
h
$ggzZiJZ
# gN
z kZ

X Zu
Jmu V]v]X Cc*
CV`]X 1V %]:]i
X }i
!e
$.{z t! pq
-Z
!zZkZ {z{gs zZt:=

yZ ~
/J{z Y Y c*
]!*
kZ { i Z0
+Z ! pkZ kZgzZ
1C@WkZ c*
gN V\WKZ " { Zgy
K

gzZ !e
$.{zVY ~ a kZU V\W 1CX V @W
{ c*
i.gzZ]g ZwV~V- ZzyZ [S @*
',
Z (,
6,
]
/
X *
@Yc*
0*
0*
gzZ

( 18)
ni v] l^e ^
^n$ ^ $
%N
( F
) oB; kZ ( ~g ) Ky
/ (
!zZ ) kZ :,
F
X aZV@~uz .
$zZ~KZ
!zZ {zgzZ
(%] V]X
',
i ^
,} (,
~g VV]i

Vn]X ZZ
] j V]X Z%y
/VkZp
X Z%B;Vp n]

kZt X gf &
!zZ kZ ~kZ
:=
t~uzX
gHgzZV**
Z kZ T Ky
/
( 60 )

www.Qadri.in

%N
LZgzZg g ]
!zZ kZ kZ F
gzZ oV 0*
B; kZ

~VzZ ~uz {zt ~X CCVZg Z
X F,
',
zaZ~Cg[pgzZ
p

IZ
( 19)
n ^]$ ^`(%

$ ^q ^f

kZX/x .
$zZ3,
o Zz Vzg g} ha Zz y
/K
!zZ {z:,
F
Yt pq
-Z c*
X Zz A q
-ZX { gzZ c Z
U

X ZzpgxEE{z
VX **
ZzVzg g} (,
V^qX **
Zzy
/KV^f:]i
$zZ
.
!zZkZV Z%/xVz% ]g{zV (
XWV]X U:]X **
/x
]gz ^z KZ X
D gzZ o/

!zZtt :=
y
/DKZ !ZgzZX b.
$zZ3,
{z c*
~ z qZ
UgzZ

 YY1tn ^`]X gNqA q


-Z
kZtB
bgx6,pZq
-Z c*
D 7,6,~gz ZxkZ
z D hz

X {g
Zs~g g!

( 20)
` nj] nu^e x
m(* m *] ^q
kZ 7
- ( )
XgzZ J+Z ) # w3Zgi w3
!zZ kZ :,
F
X$
7?fgzZgz$sVzV U
i Z Vmm!Zgi c*
Tw3Knq
-Z Z ~g V]:]i
J-I
d
TzZ C
Vx_]X **
?f ^nm^i mm m]
V nu^]X Z
sVz" Z% nj"j :nj]!@\6,
( 61 )

www.Qadri.in

X **
gz$ **
: m i Z wBZ V`]


w3 kZ g Y y w3
!zZ ~kZ :=
w3Knq
-Z Z ~g:p&xZ ~U ]L L
~6gzZ w3
!zZX CogzZJw3VyZgzZZgi c*
T
gygzZ ! pq
-Z w3kZU} ~g *
c Zgi

gzZ *
@Yi w3Vzg Y Z Q{z )7
- w3o+Z {z
X 0*
7yv
!zZkZ A
$Y6,
"kZ ( yp yZ
( 21)
r$ ^e*] ^*] u

n" ]% ^^ ^%

s\!*
kZ b}g )h N ( g Z"
$&z]
!zZ {z) :,
F
gzZ"D V kZ RkZgzZ
!zZ hZ kZ~
Xgg!gzZ Zzy
/D
[Zy

zzhZ
!zZ[+
$YyV Vr` V]i

!Vn"!**
Zzy
/
gzZ"DV]%]X Ygi !*
VzZ
X {g ) h N fr] u Z% {g )VuX
!zZ c*
$zZg g
.
E
t gzZ Z *gzZ Ei4Z pgzZg ! Z
!zZ {z t6 :=
G
t]gkZX V kZ RkZgzZ GG
kZ kZ wZ
G38\!*

~ VzZ z yZQ Za .
$zZ3,
z kZgzZ Z e KZ .
$zZ q
-Z
!zZ kZ .

$zZ {z~VzyZ
!zZq
- Z kZgzZ ZV KZq
-Z

ZgzZ \!*
kZ Za kZt gzZ Z V
kZ {z R
!zZ kZ Z 7 V KZ .
$zZ {z Zuz ~ VzZzgzZ

 Zt6 CV kZ {zVYV gzZ \!*

**
VagzZV'
LZ {z6{V 0*
aVY ] nq {z
( 62 )

www.Qadri.in

{ .Z )X y
KZ s ', bz@~ Vz[g gzZ DI { c*
i
( X$!*
Z 
g Zi Z

( 22)
n^ h]*] ^f ^
m $ $ ^n %]] (m
kZ )
X OgzZB kZ 6,kZ ( Z QZza yp ) 7
- :,
F
X Z
/

h Vh]] XB V ^f n( o(m o( i Z Vo(m:]i


X=
Vm^X
t {g 
Z s!pgzZ =
w3
!zZ kZ ~kZ :=

Yug7Z QZzG67
- 6,kZ s zs gzZ =
ZkZ
gm{ VgzZB
X {h
+I e
$.~ s zZVzZ -zt gzZ

$zZ ,Z] z ~.
$zZtzz kZ Hf
kZZ
# ZxD YJ}igzZ}i
z

X dZ H!*
kZ s zs gzZ Z] zt
!zZ
( 23)
j $ ] l^e ^


v$^e k ]n
kZ sC
gzZ b1~o
Kz ]gzZ
!zZ {z:,
F
4<X) h kZ (
gzJ
g(V G
5E
gHgzZ K[p)
H
6,
X

Vv] X/x1~o
Kz]gzZ
!zZ {z: ]n] :]i
J
g:ZX x~kZ Z%{g )+
$YVZX

X **
ZzowBZVjX(YV-A
_g ~ g Z kZ {z y ] ~ q^ :=
( 63 )

www.Qadri.in

kZ zz qZ
gzZ J
g kZ D 
~ q^}uzX 
4<X
!{zzz ~gz kZt X gz J
g kZ ( h ) V G
5E

!L B
!zZ
/Z X C3^:gzZ7pZ z!*
hzg g

60
+Z
/

!zZzzTD Z~:WV z0*


kZzzhz
X @*

( 24)
ne nnv(] ^_

^ve ^nn l^ ^$^*

{zgzZ J
-V\WkZ-gzZu **
z{z}nkZ c*
:,
F
X b W ZzU~M J
-}y

3,
kZVzkZ
~~`

qVnnv]Xzt -gzZu **
t0*
a:_]:]i
X ~g W*
c !WUV nf]Z ov

X Dy
/kZgzZ Z (,
gzZoZu
!zZkZt6:=
( 25)
n^u *] $ i ^
] $] gn % % i

w!*
[p6,kZgzZ b5dgL Cg gzZ Ch x KZ zZ {z :,
F
X H7
3|zX6,
VLZ ( Cg V )
5gL VgnX **
g **
hx Z%**
gZ
/ Vm ] i Z qg p:i:]i

p
H|z T
!zZ {z:^]X Vbgz T
ZkZT
$/
$uZz qg p: i Z% ^V
nu]Vn^uZX **
qZ hZ h
Hc*
sv
.@*
-Z ji
q
X V !*
V]X c Zg
3|z~y

Z h ZV
z {z gy-z x
!zZ kZ~kZ
:=
V !*
x kZX ~U 5gL
x kZX Chx KZa
( 64 )

www.Qadri.in


!zZt**
]V !*
6,xX Cg 6,VLZ {zxtgzZ ~

? ~(,q
-Z ]z
kZtxz:|z kZgzZ C Z
K Cgzp
X
( 26)
n`i m$ ] nf j

^e nf ^ni$ u ]

$Zza Zz ~ V kZ Zz u**
"
_Z
!zZ {z :,
F
X 3,
~Vzg gkZgzZ Zz
"
$zZVj]yV^iv]**
ZVZ u **V] V]i
Xg g V m] X ZzC
:nf]

gzZ Hy**
Z VZ u**
kZ -z {gzZq
-Z
!zZV
:=
V
!zZkZ {zg ;ZzV{gzZVpVzZ (Z Z
# t
X
8x"
$zZkZx3,
 Vzg ggzZ
kZg 6,kZ ]|Z
# ~ bKZ ~ m,
r

pH >w ^a^iu ^L


L HwZ 
]ZZs/ V;z~
V
kZg6,
kZgl{/gzZ @WkZ L
L Hn/?
( 56m~ m,
r: X$!*
b)X y
!zZ Z%kZ c*

~
V
( 27)
nvi
*] $ e]
u l]m o i

.
$zZ {z ( Chz ) 6,gkZ6,VzcgzZ LZ
!zZ {z :,
F
! )gzZ ( CY ) CY h yZ g ^W kZ
X D 7,
x **
Z',
6,
}ixkZ ( :
L

mV l]mX **
hz ! pm pi Z/
$uZzqg p V pi:]i
nvi vm u i Zg] V nvj]X e]V e]X 4N*

( 65 )

www.Qadri.in

X **
Z Z {g

WLZ Chz ! Z 6,Vzc LZ


!zZ {z t : =
6,}ix kZ Chz ! ZgzZ hg J
-VzZ Zz hz

HwEZ L L
a Z Z pkZX D 7, x **
Z',
Z',
x a~g7nKZ Zg7nX
M 3nh
kZ c*
D6,
nKZ~QgzZ Vzg { G4$
+i } @*
x **

# bZX ~g7nkZgzZ c*
Z
g w{B; ea~g7nKZ

B; Zz ~g7 n ,Z }ixkZ Chz {z


X ? ~g g!
!zZt}g
( 28)
ni .] $ m

^m ^v] jm l^m^r]

: hz ! o bVz2 Vxn Vzc kZ :,


L
F
7VzVzuV~kZgzZD YD Zh ZVz5 Zg
X 7]gz~kZJZVz0*
kZX CX
zg!+Z {z y ~g g!
!zZ ~kZ b*:=

v6,
VzuVD YD h Z} m,
g>k0*
k WhzkZ
~kZ 6,
V;z1D{ c*
i} m,
g>V;zakZa

X JVz0*
kZ c*
CW77]gz
Vl^m^r]X } 2Vxn Z% **
Vxn ]V :]i

{)z
m Vm!nzVzg Y m^r
AZ( VX Z
( m i Zg]:ni!~h NKgaq .E

X **
z@*

( 66 )

www.Qadri.in

( 29)
n^] ^e $ i
k ] ^n] h*] $ ^*
kZZ
# ( b ~! ~i !*
]g/ Z ) ~!zi !*
kZ c*
:,
F

X | hzZg e[ZuV 4 (Z @*
W
!zZ
B~! Z%**
:ZzR V^e] hm hV i Zg]V h]:]i
h N N*
g ^ V]
8=
Xjm ii Z o^ Vi(R
X [Zu Vn^]
4$p
M _n^] ~31 W gzZst:=
G

t! p~uzX c*
5B aW~l',
F,

| hzZg e [Zu V c*
 4 (Z @*
W kZ Z
# y
kZ~]zZvQ t ~!kZ~
zx
/
, Zt kZ

X g W~31 W,h
+'
kZH ~!
( 30)
]_ ^ev] e % m ^m
($ ^e nu^ $ ^*
]
/

/~T~ yx
/
,Z ( J eV[Zu) :,
F
t `gq y kZ @*
~ ]
/{z} z!*
`Z
X Y~ Kzg{z 6 bkZ
/ `g{z

gZlpZ
# Q +Z~ yx
/J,Zg g kZ Z
# t :=
X Hg gkZ ZQgzZ
( 31)
]n ^v] m h%^r]

kq `m%^u ^

Zh[Zy.6,

/
x KZy!*
g 
/J+Zy kZ :,
F
Ra
Wi Zz6,
) Vc*
+8
Q
-g ~ {~
q+Z x ZgW
( 67 )

www.Qadri.in

X Vg Z6,
LZ6,
Vz(

hq Vh%^qX y!*
g VZp~u Zz;VzZ Vp%^v]:]i
**
hz m i ZT
$ /
$ qg pVmX ~ Q
+nq
-Z

Zz8
-g ~ { ]V X **
Z6,~~ V-Q
+
Z% **
hV 0*
X **
x Zg W~Pz V n nm ^i Z q%ZV]n X **

VZp~u ~
z
/
++Z **
h
hz !
!zZ {gt :=
LZgzZx Zg W Z h[Z 
Hg66,t w;&
+

/ x KZ

W i Zz6,Vc*
+
Q

/JZgzZX X ]
/x &Z
6,yZ:
L x
/JVzVYg Z6,LZ6,Vzn

{gVY @*
7J
-Vq0*
V C~V
Z yZtgzZ7
~ V Zy, Z
!zZ kZ CY 0*
~V ZygzZ V, Z Vc*
+n
Q
C[p6,k\ Zz Za zz kZgzZ
/{z ? ]!*
kZ **
^
X
( 32)

_n ^] ^`$] $ "
~!Vzi !*
]g/ Z ~!Vzi !*
kZ
zPz J:,
F
AO+EXg}[Z 'g{zkZgzZ ~9]g{zgzZ ~
: {0
+
i F
n^% ^`e^r k^

X VTg
VZX m_] V _n]X **
]" (m "i Zg]: " V ]i
AO+ET]g{z V ] V]X Zz/ Z Zz/xg
{0
+
i F
Vn^%X VTg:

t[g ZVzg eJ
-kZ ^`n] h 28 :=
`g ~
z, Z **
VZ ~~VzcLZ
z!
!zZ kZ
( 68 )

www.Qadri.in


HV
/ `gJ
-

/
_
/
+Z :
h
L T [

4gHKZ
/Z x KZ VZp~ugzZ @*
~
/
+
h
6,VzVc*
+8
Q
-g ~ {gzZx Zg WZ h g#
~
/
+Z T e
h

Vc*
+nkZqx
Q
/
u"]\ {zVY7
~
zx
/
,Z
!zZ {z z!*
V!*
x yZX C ~ { c*
i ]g Zw
AO+ELZ ]g/ Z q
F
-Z 6 CVZ ~ ~Za hzc LZ

CVZ ~~ag 8gzZa


t BB; LZ:
L Y%
AO+EXg}'g+Z[Z kZgzZ
yZ]g{zTg7{0
+
i F
X @
tB{ c*
igzZN
@*
zgV

( 33)
^$] ^e o ^$

^ n nf$ ] u]$

B; ]gkZ 6 !Z
wVzc Z
!zZ kZ : =:,
F
C< ]6,}%LZ {zgzZ Ve zi !*
VzT C !
w
AO+EKUkZkZ V Zz ]Z
% F
#
z kZ S
VY Czg bV0*
{zgzZ bZi=kZtgzZ ~7
-eZ

 wq
!zZ kZ bZ 7
/
gzZ
C
Wzg',
Z',{z~
qkZ
X C7ykZ
nf] X Zz<{ c*
i +I: u]V]i

_dVf]X b] ^n om o i Z Vo:X **
e Vzi !*
X Zz]V ^]X F
@O+E
( 34)
ne^ ^`n]i $ (
^` ^`n$ e ^f$] i
1kZgzZ Cuey
/LZ V; LZ ~ ]]g{z:,
F
( 69 )

www.Qadri.in

KZ zz ]Z p ) ( :
L
t B) J
g kZ
X @*
7kZ ;^
!zZkZ bZ!*
( @*
7kZ 1
V!**
ueR pm pi Z/
$uZzqg p V pi :]i
X ~AJ
g i:o]j]X 1~kZ Z%^ ]

X Z {1z**
Z6,
f Vne^

( 35)
j o e*] e ^m $

^`ne^q ^"] om

= J
-kZ {zVzZg g ! gz Z {z z!*
kZ ) :,
F
} hz t
/
g Z
!zZ kZ c*

/g Z XvgpZ( Y 7

X ZzYHOgz?! Z0Z} Z
 {z
/
g Z h^q:^`ne^q (gpZ K] V^"]:]i

Xd
$
x
hz
/
gZ X VzgpZOyZ}t :=

Z]
./8KZ 
q
-Zt6X **
y.6,
gzZ **
Zg e=
X
Hc*
}OkZ
HZgzZt6,
kZgzZ 2~;gzZ
( 36)
( ( $n.]

V k n % ^
M
z TTgzZ :,
s s kZ
rgyZ ( ]z e
$) G4$
F
4$
M c*

+N G
X VZZ y~]5 LZ G4$M Y7{Z
-ZD 
:=
=Z
# gzZ y.6,~Z]
./8 G4$Mq
gzZ .6,
~
Hc*
**
O}~t
,Z G4$XM | (,

qe
$gzZ ]= T
z kZC
L Z~
z
M c*
X Y7~g v~A kZ G4$
wN*
t=
zC
1 yZ
( 70 )

www.Qadri.in

( 37)
Fu$ ] $ ^ %
^e *] nf ]% k
 G4$M( c*
gZ ]z e
$ ~ V2z }Z
# ) :,
F
vZ [Z 7]gz~g v= z Y= Y ?
5 Zg}
X g{z c*

gl

Z H V2z LZ
Hk- ]V2z LZ
Z
# :=
4$M[ZVY7]gze
~~t{ g !*
G
$z]~g v=z hg3 Zg

gzZ Zz 
x 0*
Zu~
V \W x=gzZV;g Yq
7{ ~
.Z 6,VgzZV *kZ @*
q~#
}
.\WT
$@*
X ggz{zvZ~~ kZ D 

( 38)
v ^eu V o^m
j k^ o%.] e] %
}%y
KZC
yq
-Zp: VYs X( ] ) sy
KZ :,
F
X Wgz]kZX y
gz6,
0*
ge
X @*
~ p
q LgzZ gZizZ V]V] i

X 0*
g e}% Z% ^eu V~kZlgZg Z V^eu
i ZggzZ s H: i sgzZx Zg WzHyiZy
KZt:=

) {'
]gzZ **
ag Zyq
-Z:q
-ZZwq1Y: VY
q y q~ { g!*
~
V ]gzu=Q ]!*
tZ
# X
op]~} Z g {z ~g OG!} $
sp

* kZ ZH ]bZ~{}
/ZDlpVY ?V Zz

X **
YL: Ly
KZC

( 39)
( 71 )

www.Qadri.in

^, ] ]

*] ] $ *] knf.]

vZp c*

~g Yy 
]~~
V wgvZ
Hc*
C=:,
F
X CYyZ g
/
gz,~{ g!*
wg
X
Hc*
C=:k
nf(**
Cbofm f i Zw! V knf:]i
X **
yZ ] ^m ] i ZwBZ V^

]~~
V wgvZ B)g fV= D 
:=
yZ ~ gzZg
/
gz,~{ g !*
wgvZp c*
~g Yy 

kZ6,V L\WZq~{ !*
\Wx **
zT
$@*
Z
#
4$
M yZt=akZ c*
X V Yc*
j~{ g !*
\WG

7{ ~
.Z
( 40)
^ ^_*] $] ]a `

ni n] ^`n ^]

4$
M ) = !vZ wg c*
Tg gz6,{z ( Vj7 KZ G
:,
F
]5x )gzZs~T c*

*yW
( {zUxEgzZ )\W
X Zh
+'
~e
$Z@\W{z ,(
Z%x Z
+Zi]ZzzZ
:^] !`Z V` V]i

X yW
V ^] X C c*
i6,
]
]ayxgkZ ;g W^i ~ ZgzZ ` :=
Cc*
$Z@\WvZ]t2]Zg7tJ
e
- ni
] ]a %]] nD 
~g !*
Z',
Z X 
e
$Z@h
+'
z!*
Z',
Z : X$!*
{b) ^n]% nv] o n o ] x

~\W\vZt Z% v
Z uZ@L
L
Ht ( 72m ~g !*

LZ
t |g 
x AZ 
g*ggzZ 
s t
Xa
( 72 )

www.Qadri.in

xZg { z 0*
~kZ Hf ~ bKZ ~g Zx 0vZ

: { W6,
g*gz,~
VggzZ,~{ g !*
~
V
ZsN 
7 KZ = * 
(1 )

X N :~}g !*
}6,
$DVzgp
e
kZ g Zh
+'
~e
$Z@ vZa ~
V xZg( 2)

XyZ Za 3,
syZ~w~
V xZg
Zz ; c*
kZ c*

x Z 
wi **
*yW
6,~
V xg \vZ ( 3 )
6,
\WkZ\W c*

x Zt6,\WvZ bTg
XN 
yZzx Z

vZ\Wg Z
Z ]!*
kZt c*

wi **
yW
6,\WvZ ( 4 )
bgZ ~(,azz g ~
B
V xZg]!*
t wg

X
g*g ] c*

t~kZ c*

wi **
*yW
\vZ ( 5)
E
**
z c*
]!*
gzZ G~ kZgzZf wz4,
yW
zn
E
$!*
{bi Z S}B$)X Y0:
L { W6,g*gz, x`
LZ
( 72m~g Zx 0Z : X

( 41)
m^ *]$ l% g.]
^"] ]^*e (^,i
4$Mb 
: {~
.Z Z6,V!*
VzgpZ!vZwg c*
H7{ k
H( (Z ) G
:,
F
X '!*
]{~}g !*
}p
/Z ( OZ
# )
{k
Hgm g i Z1qg pVgN @*
Z',
4V$ ^i:]i
X x]!*
]]V m^!**

: Zw O= 6, VzgpZ~
V vZ wg c*
 Zz :=
( 73 )

www.Qadri.in

M VY
X g[+
$Y~vt 7K{ k
H{z G4$
( 42)
n] m ^ *] p*]

e m ^^ *]
V;ggzZN '!*
$z +ZgzZVq~>
d
)g !*
+Z G4$M:,
F
gzZAV!*
yZgzZ6,
x kZ ;
/Z
Z[Z kZ L
L ~kZZzkZgzZt:=
X m ;g W~
( 43)
m *] $ m $

mi ] e $ ]

sp}g ( gzZG
gV!*
yZgzZ ~>kZ ;) :,
F
Xz +
$Y ~
V wgvZakZt1`Z,
$
4$
M tx|VzVz yZ :=
q~ug I> ~
V xZgG
{z ;
/Z
) !*

)gz gzZ wz
y
g !*
g kZ V

T: ~g
E
)ggzZ sp6,Z s~g !*
g kZX`Z ,
$
X , 
yZ z ~
V xZgvZa
( 44)
^.] nm k oj$u
4$M:,
wg kZ

) Z
q/B; J CZ ( q~ >) G
F
h ]!*
]!*
XgzZ Zzh
ex Z ( Vz
) c*
g6,
ug I
n] n l^ (

X D 
{z z]!*
g Z.
gzZ
k tgzZ **
Z^m ^ i Z1uZz V ^ :]i
n m ^i Zg]: n]X!$
+ Zw Vl^^X wq
X 1 I
( 74 )

www.Qadri.in

{~ ~tK~
V xZg g 
X Zz :=

!vZ wg c*
HngzZ Hgr ~
V xZggzZ q ]| 

M Z Le **
\WkZ G4$
/
qwJxsZgzZ/i0

VrZX V; c*

\WX ?N 
wJ/kZ\W V W ~ { g !*
E
( 41m: X$!*
Z 
g Z :i Z S}B$)V G4$M!vZwg *
c Hn
( 45)
h $ n

(.] gna*] ]
4$M
~ ~h ) q
- 4,
}\W V ;gW \WG
z Tn Z}
.:,
F
~gv! }Z ;g YtwqgzZ Zz( { c*
i
X YHwZ~}g!*
yZ?gzZ['!*
+
$Y
x wZ tgzZa[Z szn
x~ V ]:]i
EEG
$
{
5
G
X **
Zz{ c*
ifna gnm h^ i Z
S : gna!ZZ

zz Z Zzh
e x Z Vz
\W 
~*:=

\W sq
-Z 
)gz { c*
iq
- 4,
}\Wn Z}
.
;gY t ~ }g !*
} wqt Zs~uz t wz
YH{ ~
.Z yZ?[ZgzZK[Z`
gzZ { k
Hs~g v
X !*
t
4$~
M 3F,
~~h L L~l', G
sZzkZgzZt

X %^ X ;gW~ ZtZg { c*
i

( 46)
n %n$% _e
.] 'n %^
g0
+Z~ Zz I.#TkZ ( !*
gzZ
)g !*
{ c*
i\W ) :,
F
XkZuz kkZgzZ
( 75 )

www.Qadri.in

JI
-ZV% -dz Z%_:_e~kLZ {zV %^:]i
q
0
+ :n] s)tD]/V x **
x

X k|
# gyR ~h
] (.] L LV- 0gna*]g~*%^ :=
{z
zkZn Z}
.VxyZ G4$
M zT %^ gna*]
X z
)g { c*
i|~~h q
- 4,
}
gy]kZ[Z ~U z
)ggzZ wzT
X Zi ZgJ
-49 tgzZ
{ztQDu **
spgzZD]/V %$L Lx {z

u**
h
+'
k Q kZ ~ # LZgzZ ~ Zz KZ
{zt }Q ZIt C ~ yLZVY {g 
Z s

u**
D zh

+'
kZt kgzZ q
-Z kZ Lg~ k,Z
X {g 
Zs
( 47)
m%] ] v

^(n n^ vn m

{z @*

_( } Zg Zg D) ( u **
{ c*
ikZ ) :,
F
} Z5~
y
KZ uZgpX
VVz LZ

X Z 7,
K}
^ Vn^!**

vm v]i Zszcqg p Vvm:]i

i ZwBZVX uZgp Z%0


+
iVkn]X az Z%
X
ZH} } %: m%]X **
]~ ] m

ZaVVz LZ @*

_ag D
z (Z{z:=
gD Z (,a kZ ~
# q
{ c*
ikZ @*
Ct f Vz }x OZ
( 76 )

www.Qadri.in

Wa {zt h
+'
QX Z {g 
Z s gz
kZ t }

{g 
Z "s
gzZ ~8 ~ kZ ~ 3

{)z ~ **
g DkZgzZ @*
Z'
{ c*
iy
KZ~g YVY

X C~
# q ]P`
gzZ
{ c*
iakZgzZ { c*
ig D
WVLZ ZZ c*
t
y
KZ ZV
t kZ
H
y
KZ ZyZ[Zzz T c*

kZ t ~ g Dy
KZt H7g Dy
KZ6,
g ZkZ

X @*
"
$U*
~8gzZ]P`

( 48)
a $ ] jm *]
% vm ^ ^m ]
kZ {z7w't akZ
z @*
8
- 6,.
LZ {z Z
# :,
F
} h %gzZz9kZ {z Y7tX }kZ {zt1} hg
X} hgkZ

V X **
**
8
- **
^m ^ i Zszcqg pV ^m :]i
m i ZwBZVXn~Dc*
) .

]]
X b
X y~8gzZ
~g ~kZ Zz:=
( 49)
nq]*] m%]e o($ i

^ ( r] ^f % i

}uzk spkZ ( u**


gzZg (ZgzW{z) :,
F
X D7v{ \ ~ ~ ZzkZgzZl{( gD)
{ Vr] Z%{0
+
g f V^fni :i V]i
# ]m i ZZV^zxg }izyW ~ Zz{
g
( 77 )

www.Qadri.in

X Zzwa q] Vnq]ZX o(mVo(i!xg

kZ sp kZ u **
gzZ u **
Z {zt :=
{ \ ~ kZgzZ M
h7]P`
g Dt kZ}uz

kZ6,
yZ c*
Vy
KZ c*
D7 spkZ v
X ~g
( 50 )
^, ^( ] ( f] |$ _

$ *] m%]e ]m

}igzZ Zc*
3 ~~ Zz ( ) kZ{z zZg76,
KZT:,
F
X Lg Z 7,
} gzZg6,
z6,
) KZ& g {z~kZ Z%V$:]i

e:f]X b N ^vm_i |_m | i Z |_V|_

X Z **
Z6,
Z {1% V^]Xg
gzZg , Z @*
g D Z
# 8gzZg (Z{zt : =

@*
g D{zVzg , ZX @*
z6,
KZT @*
y
KZgz

gzZX D W}6,
((~~ ZzkZg gzZ} yZ *
@Y3gzZ

} 7,V;z G {g 0*
{g 0*
VgzZ VZ LZ g }
X D Vg
( 5 1)
] n $`

e ^jm n $ ] $ 

CY qzg h{ Zg Xg Z+Zq


-Z wgvZ" :,
F
X g Z~yhx *{q
-Z~Vzg ZvZ ~
V \WgzZ
V`X **
zge njm ^j]i Zw!qg p V e ^jm:]i
g Z~y` n *
@YgZ *zy[+
$Y a
( 78 )

www.Qadri.in

X
Cx *g Z m i ZwBZ V

X f.
gZ&VX Zz:=
Z L(
L n ] ]L L~e
$Zzgq
-Z ._~g !*
gzZx 0Z ( 1)

qzgXg (Zq
-ZwgvZ" c*
W ]
X CY

`L L]|~q^}uz tg 
Vz {g( 2)
X ] n `L L kZ c*

~
V xZg `] n

X g Zq
-Z~VzgZvZ 7g Zq
-Z~Vzg Z*zy
\WgzZ lp ~
V xZg6,kZ ]|Z
# e
$Zzg ( 3 )

{!
L Lx **
}kZzzZ 
( {',
)g eKZ]|x Zg
XN 
5~l]!*
X {',
( 5 2)
] ]*] ^$ $ _fe

`^ ^ km f

yZlg gzZ ) y{zZ


# 
p=~
) )+Z
\W:,
F
) ( U )V[Z Zz ~yZ ( 1
X]( +
$Y
X VvJ
-k0*
k W:ek~T
) ){z V f:]i

X **
v**
Z]
.**
YQm ]i Z Z',
q%Z V]
zz b ( e\vZ g )x Z/g VY~
V xZg[Z V:=

X Dm,
/s

Zztx 0ZX yZzt( Zz ) `^ ^

)Z
# ( 80m:x 0 X$!*
{b )X \vZg/]|
b{z yb{z s %Z~ kZ ~g !*
Z',
Z
( 79 )

www.Qadri.in

0 { ]|b {z q
- 4,
 Z
# \vZ g tzg /]|
( 80m:~g !*
Z',
Z X$!*
{b ) E.Z
( 53 )
m^ n ^(]
( ^*] ] ^ ]]
gzZ V VZ **
z yZ Z] ( +
$Y )
yZ :,
F

zNgzZw )
,
yZ ZgzZV:g
zk
B k0*
XyZ Z
X VI

{z(] V(X%gz$z V ^:]i


Vm^X w )
,
n Vn!g :wJ e:~Zk0*
T

X V:g k0*
T{zgz$ ]
X : (Z ~/gzZ ]+
$Y x Z/x : =

Vzg gzZg g !

{z Yc*
0*
~[{g~
( 45m X$!*
Z 
gZi Z { .Z ):
( 54)

ne] ^rE
n`] %]% s
`f ^_e*] n]] % "
$gE
B X g Zz u**
/{z :,
~ Z k]gzZgiy Z~ k
F
Vgi yZ 6,
) 0i x?Zm Z ]|)X 

( X **
C
q gZ G!~Z " gzZ Zzu **
zZ "] V" :]i
gzZ +
$Y n]]Z kZVY Z%q g Zs " VgzZ
sm s i Zg]sk] {giVfX u **
nV n]]

X Zk
B V ^rn`]&Z Z^n] s *
@Y
CZ
X Yz k]{zC
c*
@*
^e Vne]]
( 80 )

www.Qadri.in

( 55 )
r ^] u ^`$^*
u ^` k$ " e]
ne
-ZBXg Z o gi yZ :,
q
F
G
V |
# g E {z c*
 
kg0
+Z}uz
X D

% *
@Y%O@*
e^ Ve]ZXC neV ne:]i
**
J
-~A ^" (m "i Zw! Vk"X {gi ~g7 e^

wBZ V r!D#_Z~T dnq


-Z V ^X **
5
X
C **
oq rm q i Z
yZkZ gi ~haDgzZ o+Z {zZ
# t6:=
kZ **
g Z gzZg Z Vgi yZgzZ Cx~g gzZ ]~g7

A6{ VYDwEZVgi {z @*

6,]!*
$!*
Z 
g Z { .Z ) X CY f(,zg gzZ kZ ZzwEZ kZ
( 47@*
46m X

( 5 6)
]n ] ^m^r ]n ^
`u^ k^ ] um
f
e0*
x } 2yZ Z
# s , Z/{z:,
F
$Y ) {z
+
/ZgzZ D o7p ( bV ) {z ( O)
X 7D Z<
N Y[(
**
g e { c*
i ]r Vm^rX { 2 x V|^:]i
X" **
Z<
z
( 57)
ne^$j] %% ] %$ ] h

`i a% ] ^r] ( (m
( 81 )

www.Qadri.in

 6 ( +
$Y k
B yZyB ~8gzZ ~g Z )/{z :,
F
)yZ ( 6,
)[yZgzZ(Bg zgzZ ~!).
$zZC
X D W~[Z
#
zkZ CX(
Zz8
-gs Czg Oi Z :OiX .
$zZ qV ^q:]i
ne^j] %] Z% ^fiV ne^j]! % V%
X 

( 58)
n`i l]
av $ _$ ] m
^nu ` ^
]gzZ6,
VlyZniVL',
V7,Z/{z:,
F
X
078
-~V.
l] ^nu Z%(0*
u V^nu :]i
X
Ck
Hn`i m ai Zg]Vn`i X N.]
Lg ,Z/{zt6,
VltV', :=

gzZD B~g ~g7z',


zgV7 M 7hgyZy~k
B
t , Z ] gzZ D 36,VlLZniVL',V7
/#F0*
nj{z @*
t 0*
\
X
C7% G
7,g Zt~ y
/ ]|Z
# e
$Zzg gzZ q
b!Zf) pEtyZ s/~
V xZg
( 80m:~g !*
Z',
Z X$!*
{
///

( 82 )

www.Qadri.in


E
V-Z$
+O Zw B Z ` @*
],

-Z$
+wga{ 
w h.ZvZ
u ^u]

-Z$
+wga{ 
w h.ZvZ
( CZ| ~yzg Z ) k^ n

-Z$
+wga{ 
w h.ZvZ pFj om^i ^ oj]

-Z$
+wga{ 
w h.ZvZ
^u] &ve o ^]

.
-Z$
+wga{ 
w h ZvZ
h^_]

.
-Z$
+wga{ 
w h ZvZ
u

.
-Z$
+wga{ 
w h ZvZ g^ k h^j] 7

-Z$
+wga{ 
w h.ZvZ mv ]e qi m ]

-Z$
+wga{ 
w h.ZvZ
pr] knfi
-Z$+~g +Z[**

^m]
~zC
g~gZZ1Z{
@gZg
xm]j] nvi

BE
-Z$+~gg Z{
**
w Z` @*
m] ]

BE
-Z$+~gg Z{
**
w Z` @*
] 7

BE
-Z$+~gg Z{
**
w Z` @*
v^ k

BE
-Z$+~gg Z{
**
w Z` @*] ^ nvi o ] u]
Z i;X\/Z{ 
**
~g gq
n^nE] nfi
-Z$
+~g LxZ**

[6na 1j c7
-Z$
+~g LxZ**

n` n^
-Z$
+~g LxZ**
fj ^u o^ ^ n] k
- Z$
+~g ]
.Z**

kn%nu o o
- Z$
+~g ]
.Z**

( Z ~yzg Z ) m]7 |
-Z$
+~g ZB)
u] gv l^ ^,
-Z$
+~g ZB)
] ' k
9
- Z$
+~g E.W Z?
] u^
9
- Z$
+~g E.W Z?
V i ZF, n] ]
( 83 )

www.Qadri.in

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

-Z$
+~g Z',Z?
f ^u] 26
-Z$
+~g Z',Z?
l] ^m 27
-Z$+~g k,
;Z**
wZ
l] l^f_ 28
-Z$+~g k,
;Z**
wZ
n$ p% 29
- Z$
+~g Z**

( ~yzg Z ) k a] ^ 30
- Z$
+~g Z**
(CZ|_Z%~yZzgZ) l7 31
- Z$
+~g Z**

o] l]7^f 32
-Z$
+~g Z ~ AZ**

Ef]n ln j 33
-Z$
+~g Z ~ AZ**

l^^ ]u] 34
-Z$
+~g Z ~ AZ**

( x 0) l^nu ^n 35
-Z$
+~g Z ~ AZ**

p7^a l^n^e 36
-Z$
+~g ?Z]|
( x 0) 6n 1m 37
-Z$
+~g /ZZ **

( CZ|Zzg Z ) n &m7^u] 38
-Z$
+~g /ZZ **

q^ i 39
-Z$
+~g /ZZ **

( }p~W) o i ^ 40
-Z$
+~g /ZZ **

( }p) n`i nvi 41


-Z$
+~g /ZZ **

] ZzF,
l]^v oe 42
-Z$
+~g /ZZ **
(_Z%Z~y) ^i m]V ] 43
-Z$
+~g /ZZ **
l^m7^e^ngU*
WzwZjZazD~!*
W 44
-Z$
+~g /ZZ **

ni o^ o m ^ 45
-Z$
+~g /ZZ **
~
gzZ,:om]e _ oj 46
-Z$
+~g /ZZ **
~zg_k] ]j] &mu 47
-Z$
+/Zg Z Z **

( wgaE
+) ]] ] 48
~g Z < **
i ^ o`F] kfv 6n ] 49
~~g Z**

m7^ 7]^ i ? 50
~~g Z**
^ o ^ ] ] n 51
( 84 )

www.Qadri.in

( 85 )

www.Qadri.in

( 86 )

www.Qadri.in

( 87 )

www.Qadri.in

( 88 )

www.Qadri.in

( 89 )

www.Qadri.in

( 90 )

www.Qadri.in

( 91 )

www.Qadri.in

( 92 )

www.Qadri.in

( 93 )

www.Qadri.in

( 94 )

www.Qadri.in

( 95 )

www.Qadri.in

( 96 )

www.Qadri.in

( 97 )

www.Qadri.in

( 98 )

www.Qadri.in

( 99 )

www.Qadri.in

( 100 )

www.Qadri.in

( 101 )

www.Qadri.in

( 102 )

www.Qadri.in

( 103 )

www.Qadri.in

( 104 )

www.Qadri.in

( 105 )

www.Qadri.in

( 106 )

www.Qadri.in

( 107 )

www.Qadri.in

( 108 )

www.Qadri.in

( 109 )

www.Qadri.in

( 110 )

www.Qadri.in

( 111 )

www.Qadri.in

( 112 )

www.Qadri.in

( 113 )

www.Qadri.in

( 114 )

www.Qadri.in

( 115 )

www.Qadri.in

( 116 )

www.Qadri.in

( 117 )

www.Qadri.in

( 118 )

www.Qadri.in

( 119 )

www.Qadri.in

o ] u
130:e
$WyZ/wW ( 1)
32:e
$WxzZ ( 2)
98m&8` g mZ Z :|Z0Z ( 3)
| 1420{C
Zg Z 212: mZg Zz , Zg U*
W:zW
( 4)
j] F ]j] o ^q^ h^e (^m] h]e] V pj] ^q ( 5)
. U% ( 6)
3! 108mZY4Z ~nZ b ( 7)
Y 1934 {C
Z ~zZ G
E
Y 1948{C
Z 4m ~ W,
Z@Zi):] ne ] )l!ZfZ ZzZZ ( 8)
lne nn ]]%33m (] r] (nn] ga] :~z^ZZ ( 9)
34:m . U% ( 10)
E
@{Z . U% ( 11)
E
@{Z . U% ( 12)
xz TY 1997 {C
tzZg Z 352m o] ] l]^ni:>g qZ e ( 13)
44:e
$Wy>Z ( 14)
143:e
$W>Z ( 15)
Y 1951 Va^] ne] gj] ^nu]]% (P Vm (m] ^] |" ( 16)
| 1252,ZaZ719:m > iZ^b ( 17)

| 1314:~ ;-- 93:m 1: A Zz 0 ( 18)


E
E
Y 1997{C
Z > {Zg Z 30:m ] ]j] u ] nvje ] ]e] }SB$F,( 19)
4$54:m o] ] o nj] n ( 20)
0G
Y 2004 {C
ZyZZ GE
56:m . U% ( 21)
57:m . U% ( 22)
G
E
.GG
4
5
E
{C
Z Z E
04$ 18:m ne] nfi:~i 0Z ( 23)
Y 2001lne m] fjZ 9:m (v] ] ( 24)
11 10:m . U% ( 25)
a^] (ofj] fj 19:m ne] nfi ( 26)
Y 1907 a^] %^] f_ T V q ] o ni V ]] |" ( 27)
Y 1985 a^] ne] gj] ^nu]]% V{i Z 18:m (m] ^ |" n"^u ( 28)
( 120 )

www.Qadri.in

29m . U% ( 29)
Y 1907 a^] (TVq 375:m(]] |" q ( 30)
Y 1978 a^] ma] l^n fj 117:m (n(] n] l]%^j] ( 31)
- Z - 4m (m] ^] |" ( 32)
| 1252,ZaZ719:m > iZ^b ( 33)
32:e
$W V^v] ( 34)
Y 1948 {C
Z 4:m ~ W,
Z@Zi)i Z ] ne ] )l ( 35)
72:^ ( 36)
80:ej] ( 37)
4$ 54:m o] ] o nj] n ( 38)
Y 2004 {C
ZyZZ G
E
0G
E
ZZ e :F,
! 187:m (] o m(] n] :#i : }B$F,( 39)
a^] %mv] gj]]%Vg Z
| 1405 lne ^] 69:m 1:` ^f] m ^] ( ( 40)
| 1351^, 123:m&2:` e^] ^ ^ne o a]r] kn]n] ( 41)
| 1405]z 69:m&1:` ^f] m ^] ( ( 42)
. U% ( 43)
| 1406]zn] gj]]% 2359 g
$u63m 2:` ^f] % ( 44)
Y 1999 a^] ']j m a] fj]7:mm] o nfj])l ( 45)
| 1406 ]zn] gj]]%2360 g
$u64m2:` ^f] % ( 46)
| 1409 ]z]]% 184:m7:` ^q] ^ o ^] ( 47)
| 1404(% ']j ^]]% 1427gzZ 3944 g
$u 154 36:m7:` (om oe] ( 48)
Y 1998]z]]% 247m Z x Zbg:] ] ne j] ( 49)
Y 1948{C
Z 4:m ~ W,
Z@Zi)i Z] ne ] )l!Zf n^j] u] ( 50)
| 1405]z^] 169:m 1:` ^f] m ^] ( ( 51)
Y 1997 ^f_ ]]% 52:m ] ]j] u ] nvje ] ]e] ( 52)
Y 1998]z]]% 253:m Z x Zbg:] ] ne j] ( 53)
| 1415]zn] gj]]% 196:m 1:` l^] ( 54)
. U% ( 55)
g Z0
+
x 
r Zg Z 142m 3:` (nur] h^j ( 56)
( 121 )

www.Qadri.in

| 1404]zjn] gj]]% 201:m 4:` on] ^ ( 57)


| 1406 ]zl^f_ oF] j 56:m 6:` ]n] ^ ( 58)
| 1398^] 80:m 1:` ] &mv] o ] ( 59)
| 1391 ]z ^]]% 161:m 1:` ] ]] ( 60)
| 1399 ]zn] ]%:m 1:` ] m(] mi ( 61)
| 1415n] ^(f]]% 66:m 1:` ] ] ( 62)
]z]]% 248:m 1:` ] o ] ( 63)
| 1408 o] gj] 502:m 1:` r] ]] ( 64)
6065 g
$u ^] r] h^eV^] h^jVp^f] xnv ( 65)
yZZ[ 31 g
$u p^e xnv ( 66)
]zZg Z 299m3 ` : Z ! Z ( 67)
93e
$WY Z ( 68)
%^%] f_](lne(']j] ^nu] ]% 2m:nn] l^ ( 69)
Y 1999 a^] (']j ma] fj] 103:m m] o nfj] ( 70)
| 1401 ]z mr] ^]]%VNOQ (%^j]E ( 71)
| 1414)(li ]Zg Z 20690 g
$u 208m 10` (pFf] o`nf] ( 72)
| 1252 ,ZaZ719m %^] |" ( 73)
~gw - 67:mx 38 [:!*
gx Z]!*
( 74)
68:m:. U% ( 75)
3! 14:m or] ^ |" ( 76)
| 1270 ~tEE
3! 14:m (^] |" o ^] u ( 77)
| 1270 ~tEE
4E
C&-X 26 25:mtm,
| 1311 E
5G
z ( 78)
26:m. U% ( 79)
27:m.U% ( 80)
28:m. U% ( 81)

| 1314 ~:;--:89m 1: A Zz 0 ( 82)


94m . U% ( 83)
E
E
3B

| 1299~ Z - 199:m: Z}b ( 84)


| 1325 !*
WgxsZ- 4 3mwzZzx ~Z > Z ( 85)
( 122 )

www.Qadri.in

5m . U% ( 86)
: iZ
**
g ! Zz d,zg vZg Z Z **
L L!Z Vx **
[@ ( 87)

wzZ TY 2000 !*
WgeYxZ
)
Z> 334 333 332m Z?ZZ e
. U% ( 88)
{C
Z0Z 217m:7`0Z z 0 ( 89)
351:m 3: . U% ( 90)
E
E
3B
| 1299~ Z -189:m Z}b ( 91)
| 1401gn^] ^] ]%:269m:2^] |" (92)
~gw:726m]] |" (93)
E

3
| 1401g6 ) ZsHZg Z 269mB2` :^] |" ( 94)

]zZg Z 247:m ZZbg 0 ] ] ne j] ( 95)


. U% ( 96)
Y 1962 {C
Z 126:m NZ OZ ( 97)
.U% ( 98)
E
E
3B

| 1299:~ Z - 197m:Z GEZ b ( 99)

222:m -Z$
+wga**
:i Z ^] xnvi!Zf:ZZd ( 100)
~gw - 68:mx 38 [:!*
gx Z]!*
( 101)
189:m Z}b ( 102)
197m . U% ( 103)
E

3
| 1401g6 ) Zsg Zg Z :269m:2^] |" ( 104)
4E
C&- 43:m ~ m,z ( 105)
E
5G
E
| 1401:g6 )3Zsg Zg Z 270:2:^] |" ( 106)

Y 2001 ~O Z g 232:mj] j] ( 107)


233m. U% ( 108)
EG
G
]zZg Z 238:m Z x Zbg 0: G0
+
ZzxsZ 3Z` ( 109)
. U% ( 110)
///

( 123 )

www.Qadri.in

^ q]
*yW
( 1)
| 1420a^] ] ]%zW
V %^f] ^f] %f] ^$V ( 2)
E
oB
Y1997 a^] ]]%2Z ZZ',
ZV] ]j] u ] nvje ] ]e] (3)
G

4ZZ0+Z: n^j] u ] ( 4)
. Z ~g hIE
|1391 lne ^]]%(~gZy0ZV ] ^f] o ] ]] (5)
GA-E
4
| 1401 lne mr] ^]]% XGZZ0Z1Z V%^j] ( 6)
Y1978 a^] ma] l^nfj ~iZg+ZVn(] n] l]%^j] (7)
Y 1962a^] Z q1Z :%^j] o %^j] ( 8)
EE
Y 1999a^] (']j ma] fj]Z^Z . Z1Z :m] o nfj] ( 9)
a^] ofj] fj~i 0Z Vne] nfi ( 10)
Y 1997a^] (]]%{g q:o] ] l]^ni ( 11)
| 1399 lne n] ]%1 Zt Z00ZdZ1Z V] m(] mi ( 12)
Y 1985a^] ne] gj] ^nu]]% :{ Vm] ^ |" n"^u ( 13 )
F
7):]] |" n"^u ( 14)
Y 1907 a^]( -F
&
| 1270~tE- C*
>Z:^] |" o ^] u ( 15)
| 1407lne ] ]%:vZ1Zh
+m,
0Vq^ e] ( 16)
\
I
G
I^Z0y V%]% oe] ( 17)
Y 1993lne ]]% 5kBE Z1Z
G
4
-E
AXG

| 1414)(li ]Zg Z ZZ0Z1Z :pFf] o`nf] ( 18)


Y 1998lne ']j] ^nu] ]% ~F,
}1ZVpj] ( 19)
Y 1934a^] p^] f_ :Z! Z0Z1]V pj] |" ( 20)
| 1252,ZaZ ~_/Z3V%^] |" ( 21)
Y 1951a^] ne] gj] ^nu]]% Z +Zw (m] ^] |" ( 22)
E
B
3E
| 1299~ Z - ~g Z5:f] ] |" ( 23)
EG
| 1401g n^] ^] ]% VZi G
53Z+ ZV^] |" ( 24)
~gw : Y`
pV]] |" ( 25)
Y 1987lne n% e] ]%~g gG Z0Vp^f] xnv ( 26)
5Zz/0Von ] ^ ( 27)
| 1404lne n] gj]]%: G
( 124 )

www.Qadri.in

gj]]%(g ZZZ e :F,


! :#i V] o m(] n] ( 28)
a^] %mv]
-Zk
)G
,
iz0Z :]] ]] ( 29)
&
G
C -~_m,
| 1311 E
54E
+Z{
:tm,
z ( 30)
| 1406 lne n] gj]]%tzq 1ZVh^_] $^e ^f] % ( 31)
3ZC
Y 1977lne mr] ^] ]%~ Z E
0C
Zg1ZV] ne ] ( 32)
E
Y 1998lne ]]% Z x Z :] ] ne j] ( 33)
| 1408 lne o] gj](Vr] ]] ( 34)
.n.ZZZ e Vo]] onj]n ( 35)
Y 2004a^](^m] fj ( G
|Z0Z :m^j] o ^Z ( 36)
| 1409lne ]]%YZ ~0Z : ^q] ^ o ^] ( 37)
(h
+ZiZ',
Z)x 
r Zg Z :y x0?q1Z :nur] h^j ( 38)
CZ V^f] m ^] ( ( 39)
| 1405lne ^] ( E
lne ]]%Z+ZwV] &m%^u] o ] o] ( 40)
| 1406 lne l^f_ oF] G
?v0Z V]n] ^ ( 41)

| 1415n] ^(f]]%(ZZ AE
ZZ1Z V] ] ( 42)
U*
T{C
Z0Z0Z z 0 ( 43)
& A
| 1314~;--: C*
Zz 0 ( 44)
]znn ]]% ~z^ZZ:nn] ga] ( 45)
| 1404((% ']j ^]]% Vom oe] ( 46)
a^] f] Vfu e u] ( 47)
Ztz q ! Z0g Z1Z V%] ( 48)
| 1398^] ~g Zy0ZV] &mv] o ] ( 49)
Y 2001~O Z g- Z$
+wgaVj]j] ( 50)
%^%] f_]lne ']j] ^nu] ]%V~ZdZ1Z Vnn] l^ ( 51)
~gw -~yuZ :!*
gx Z] !*
( 52)
Y 2001lne m] fjZ **Z Vv] ] ( 53)
| 1415(lne n] gj]]%(~iZ0Z Vl^ ] DQPE
///
( 125 )

www.Qadri.in

6n m]
~g /ZZ

Y 1975#B 6&| 1395{Z gB23 ( 8 -)V-Z$


+D~

:x **
:Za

~g ?Z]| : Z
/
Zz
E

g Z**
w B Z ` @*
0Z -Z$
+~g k
,
;Z**
]| :x H]
.
- Z$
+~g wga{ 
**
0Z - Z$
+~g
yW

kg

( 1)

( 2)

6,
F,
Z eg1 !*
W!Z]
C ( 3)

6,
F,
Z eg1 !*
W!Z! [ Z
0Z >i YG
^pZC
iZ G
!YyW
xEz G
G
Z
E
+

! . ZY Zg ZY Z {B
^{C
G
G
sZeYsZxEX} ZX * Z

( 4)
( 5)
( 6)
( 7)

" Vg D
+
G
V-Z$
+
tg D gg 5Zx {

V- Z$
+m,
SZsZs W^kXZOiZ ],
Ze

a^g hZ c*
zZE~g !*
///
( 126 )

www.Qadri.in

:r

l^ o
` 
~Z
+Z`
z bg Zu 0*
zy }pz ]k, z]
D : :} p
(,) ~zg_#
Zt Z Zg
$u ( 1)
:"
(,) _~Wq
-Z*yW
( 2)
(,) g
$ q Z ( 3)
( Tk
,
i ) ~
/cgzZ xsZ ( 4)
( Tk
,
i ) #
}
.gzZxsZ ( 5)
( Tk
,
i ) ] Zz] Zgz! h
+]
.( 6)
(K
M F,
,
k
i ) p~xs Z6,
x **
D ( 7)
( Tk
,
i ) Zzb) ( 8)
(}p~W) ){ ( 9)
(,) ]
. E
+( 1)
zK
M F,
(,) -Z$
+~g k
,
;Z?**
]g Z]h ( 2)
:*
(,) -Z$
+~g k
,
;Z?**
~ ( 3)
(,) g
$uxE ( 4)
(,) - Z$+~g xZ**
wwq sZI ( 5)
(,) -Z$
+wga**
( g ) ht Z ( 1) CF,
(,) - Z$
+wga**

) o ( 2) :
E
(,)-Z$
+
gZ**
(!) G
@Zb) G@to (3)
(,)-Z$
+
gZ**
(!) 7Zk
,
h
+hZxZ (4)
( Tk
,
i ) -Z$
+g Z**
( g ) ; ( 5)
(,) - Z$
+/Zg Z Z **
( wgaE
+) g ZZ Z ( 6)
( Tk
,
i ) -Z$
+wga**
( g )wqZcw Z ( 7)
( Tk
,
i ) -Z$
+wga**
( g )wgaK
M k ( 8)
( 127 )

www.Qadri.in