RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5

MINGGU 1 02-04 JAN 1.0 TAJUK / BIDANG NOMBOR BULAT 1.1.1 i. ii. iii. iv. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN Menamakan sebarang nombor hingga 1 000 000 Menama dan menulis nombor hingga 1 000 000. Menentukan nilai setiap digit dalam sebarang nombor tujuh digit hingga 1 000 000. Membandingkan nilai nombor hingga 1 000 000. Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, dan ratus ribu yang terdekat.

1.1

Nombor bulat hingga 1 000 000

2 07-11 JAN

1.2

Tambah dalam lingkungan 1 000 000.

1.2.1 i. ii.

Menambah sebarang nombor hingga 1 000 000. Menambah sebarang dua hingga empat nombor tidak melebihi 1 000 000. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan. Menolak sebarang nombor daripada suatu nombor yang kurang daripada 1 000 000. Menolak satu nombor daripada suatu nombor yang lebih besar kurang daripada 1 000 000. Menolak berturut-turut daripada suatu nombor yang lebih besar kurang daripada 1 000 000. Menyelesaikan soalan melibatkan penolakan.

1.3

Tolak dalam lingkungan 1 000 000.

1.2.1 i. ii. iii.

3 14-18 JAN

1.4

Darab dengan hasil darab sehingga 1 000 000.

1.4.1 i.

ii.

Mendarab sebarang dua nombor dengan hasil darab sehingga 1 000 000. Mendarab sebarang nombor hingga lima digit dengan : a) nombor satu digit. b) nombor dua digit. c) 10, 100 dan 1 000. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban.

3 14-18 JAN

1.5

Bahagi dengan hasil bahagi sehingga 1 000 000

1.5.1 i.

ii.

Membahagi sebarang nombor kurang daripada 1 000 000 dengan nombor dua digit. Membahagi sebarang nombor hingga enam digit dengan : a) nombor satu digit b) 10, 100 dan 1 000 c) nombor dua digit Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian.

4 21-25 JAN

1.6

Operasi bergabung

1.6.1 i. ii.

Melaksanakan operasi bergabung yang melibatkan darab dan bahagi. Murid melaksanakan operasi bergabung terhadap nombor bulat yang melibatkan darab dan bahagi. Menyelesaikan masalah melibatkan operasi bergabung darab dan bahagi.

5 28 JAN01 FEB

2.0 2.1

PECAHAN Pecahan tak wajar.

2.1.1 i. ii.

Memahami pecahan tak wajar. Menamakan dan menulis pecahan tak wajar yang penyebutnya sehingga 10. Bandingkan nilai antara dua pecahan tak wajar. Memahami nombor bercampur. Menama dan menulis pecahan tak wajar dengan penyebut sehingga 10. Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya.

2.2

Nombor bercampur

2.2.1 i. ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU 6 04-08 FEB 2.3 TAJUK / BIDANG Penambahan pecahan. 2.3.1 i. ii. iii. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN Tambah dua nombor bercampur. Tambah dua nombor bercampur dengan penyebut yang sama sehingga 10. Tambah dua nombor bercampur dengan berlainan penyebut sehingga 10. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur.

7

11-15 FEBRUARI

CUTI TAHUN BARU CINA / CUTI PERISTIWA / CUTI BERGANTI

8 18-22 FEB

2.4

Penolakan pecahan.

2.4.1 i. ii. iii.

Menolak nombor bercampur. Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut yang sama hingga 10. Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut berlainan hingga 10. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan dua nombor bercampur.

9 25 FEB01 MAC

2.5

Pendaraban pecahan.

2.5.1 i. ii.

Mendarab sebarang pecahan wajar dengan nombor bulat sehingga 1000. Mendarab nombor bulat dengan pecahan wajar. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban dalam pecahan.

10 04-08 MAC

3.0 3.1

PERPULUHAN Nombor Perpuluhan.

3.1.1 i. ii. iii. iv.

Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata berkaitan perpuluhan. Menama dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. Mengenalpasti nilai tempat per seribu. Menukar pecahan per seribu kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya. Bundarkan nombor perpuluhan kepada : a) persepuluh b) perseratus ; yang terdekat

11 11-15 MAC

3.2

Tambah perpuluhan

3.2.1 i.

ii.

Menambah nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. Menambah mana-mana dua hingga empat nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. a) nombor perpuluhan dan nombor perpuluhan. b) nombor bulat dan nombor perpuluhan. Menyelesaikan masalah melibatkan penggunaan nombor perpuluhan.

12

18-22 MAC

UJIAN 1

13 01-05 APRIL

3.3

Penolakan perpuluhan

3.3.1 i. ii. iii.

Menolak nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. Menolak satu nombor perpuluhan daripada nombor perpuluhan lain sehingga tiga tempat perpuluhan. Menolak mana-mana dua nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor perpuluhan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU 13 01-05 APRIL 3.4 TAJUK / BIDANG Darab perpuluhan 3.4.1 i. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN Mendarb nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. Mendarab mana-mana nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan: a) nombor satu digit b) nombor dua digit b) 10, 100 and 1 000. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor perpuluhan.

ii.

14 08-12 APRIL

3.5

Bahagi perpuluhan.

3.5.1 i. ii. iii.

iv.

Bahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. Membahagi nombor bulat dengan a) 10 b) 100 c) 1000 Membahagi nombor bulat dengan nombor a) satu digit b) dua digit Membahagi satu nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor a) satu digit b) dua digit c) 10 d) 100 Menyelesaikan masalah bahagi dengan nombor perpuluhan.

15 15-19 APRIL

4.0 4.1

Peratus Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus

4.1.1 i. ii. iii.

Memahami dan menggunakan peratus Menama dan menulis simbol peratus. Menyatakan pecahan perseratus dalam bentuk peratus. Menukar pecahan perseratus kepada peratus dan sebaliknya.

16 22-26 APRIL

4.2.1 i. ii. iii. iv.

Perkaitan pecahan dan perpuluhan dengan peratus. Menukar pecahan wajar persepuluh kepada peratus. Menukar pecahan wajar dengan penyebut 2, 4, 5, 20, 25 dan 50 kepada peratus. Menukar peratus kepada pecahan dalam bentuk termudah. Menukar peratus kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya.

17 29 APRIL03 MEI 18 06-10 MEI

5.0 5.1

Wang Wang hingga RM100 000

5.1.1 i.

Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan wang. Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000. Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang melibatkan wang hingga RM100 000. Menambah sejumlah wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000. Menolak sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dalam lingkungan RM100 000. Mendarab sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan nombor bulat, pecahan atau perpuluhan yang hasil darab dalam lingkungan RM100 000. Membahagi sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan pembahagi hingga RM100 000. Melaksanakan operasi bergabung darab dan bahagi melibatkan wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000.

5.1.2 i. ii. iii.

iv. v. vi.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU 19 20 21 10-14 JUN 6.0 6.1 TAJUK / BIDANG 13-17 MEI 20-23 MEI MASA DAN WAKTU Membaca dan menulis waktu 6.1.1 i. ii. iii. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN MINGGU ULANG KAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Memahami istilah yang berkaitan dengan masa dan waktu. Membaca dan menulis masa dalam sistem 24 jam. Hubungkan masa dalam sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. Menukar masa daripada sistem 24 jam kepada sistem 12 jam dan sebaliknya. Memahami hubungan di antara unit dalam masa dan waktu Menukar minit kepada saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. Menukar jam kepada minit dan saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. Menukar hari kepada jam, minit dan saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. Menukar unit dalam masa daripada a) abad kepada tahun dan sebaliknya. b) abad kepada dekad dan sebaliknya. Tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit masa. Menambah masa dalam jam, minit dan saat. Menolak masa dalam jam, minit dan saat. Mendarab masa dalam jam, minit dan saat. Membahagi masa dalam jam, minit dan saat.

6.2

Hubungan unit dalam masa dan waktu

6.2.1 i. ii. iii. iv.

22 17-21 JUN

6.3

Operasi asas melibatkan masa dan waktu.

6.3.1 i. ii. iii. iv.

23 24-28 JUN

6.4

Tempoh masa

6.4.1 i. ii.

iii. iv.

Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. Mengenal pasti masa mula dan masa tamat dalam sesuatu acara. Menghitung tempoh masa sesuatu acara melibatkan a) jam, minit dan saat. b) hari dan jam. Menentukan masa mula atau masa tamat dalam sesuatu acara daripada tempoh masa yang diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa dalam pecahan, dan / atau perpuluhan dalam jam, minit dan saat. Mengukur dan membanding jarak. Menerangkan perbandingan jarak dalam 1 kilometer. Mengukur menggunakan skala untuk jarak di antara tempat. Memahami hubungan antara unit dalam ukuran panjang. Hubungkait antara meter dan kilometer. Menukar meter kepada kilometer dan sebaliknya.

24 01-05 JULAI

7.0 7.1

UKURAN PANJANG Hubungan antara unit-unit ukuran panjang.

7.1.1 i. ii. 7.2.1 i. ii.

25 08-12 JULAI

7.2

Operasi asas melibatkan ukuran panjang.

7.2.1 i.

ii.

iii.

Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan unit ukuran panjang. Menambah dan menolak unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dalam a) Kilometer b) Kilometer dan meter Mendarab dan membahagi unit ukuran panjang dalam kilometer melibatkan pertukaran unit a) Satu digit b) 10, 100 and 1 000. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas dalam ukuran panjang.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU 26 15-19 JULAI 8.0 8.1 TAJUK / BIDANG JISIM Membandingkan jisim 8.1.1 i. ii. iii. 8.1.2 i. ii. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN Membanding jisim objek. Menimbang dan merekod jisim objek dalam kilogram dan gram. Membanding jisim dua objek dalam kilogram dan gram dengan menyatakan perbandingan dalam gandaan dan pecahan. Menganggar jisim objek dalam kilogram dan gram. Memahami hubungan di antara unit dalam berat. Menukar unit timbangan jisim dalam pecahan dan perpuluhan dari kilogram kepada gram dan sebaliknya. Menyelesaikan masalah melibatkan penukaran unit jisim dalam pecahan atau perpuluhan.

27 22-26 JULAI

8.2

Operasi asas melibatkan jisim

8.2.1 i.

Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan unit jisim. Menambah dan menolak unit jisim yang melibatkan penukaran unit dalam a) kilogram b) Kilogram dan gram Mendarab dan membahagi unit jisim dalam kilogram melibatkan a) nombor satu digit b) 10, 100 and 1 000. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas dalam jisim.

ii.

iii.

28

29 JULAI - 02 OGOS

UJIAN 2

29 05-06 OGOS

9.0 9.1

ISIPADU CECAIR Hubungan antara unit dalam isipadu cecair.

9.1.1

Menyukat dan membanding isipadu cecair menggunakan unit piawai. Menyukat dan merekod isipadu cecair dalam unit mililiter kepada unit liter dalam bentuk pecahan atau perpuluhan. Menganggar isipadu cecair yang melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam unit liter dan mililiter. Membanding isipadu cecair yang melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam unit liter dan mililiter. Memahami hubungan antara unit-unit isipadu cecair. Menukar unit isipadu cecair melibatkan pecahhan dan perpuluhan dalam unit liter dan sebaliknya. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair.

i. ii. iii.

9.1.2 i. ii.

30 19-23 OGOS

9.2

Operasi dalam isipadu cecair.

9.2.1 i.

Tambah dan tolak isipadu cecair. Menambah unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dalam a) liter b) mililiter c) liter dan mililiter Menolak unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dalam a) liter b) mililiter c) liter dan mililiter

ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU 31 26-30 OGOS 9.2 TAJUK / BIDANG Operasi dalam isipadu cecair. 9.2.2 iii. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN Darab dan bahagi isipadu cecair Mendarab unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dengan a) nombor satu digit b) 10, 100, 1000 melibatkan penukaran unit. Membahagi unit dalam isipadu a) hingga nombor dua digit b) 10, 100, 1000 melibatkan perpuluhan bercampur. Bahagi unit dalam isipadu a) nombor satu digit b) 10, 100, 1000 melibatkan penukaran unit Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair.

iv.

v.

vi.

32 02-06 SEPT

10.0 RUANG DAN BENTUK 10.1 Gabungan bentuk dua dimensi

10.1.1 Menentukan perimeter dalam gabungan bentuk 2D. i. Mengukur perimeter gabungan bentuk 2D yang berikut: a) segi empat sama dan segi empat sama. b) segi empat tepat dan segi empat tepat. c) segi tiga dan segi tiga. d) segi empat sama dan segi empat tepat. e) segi empat sama dan segi tiga. f) segi empat tepat dan segi tiga. ii. Menghitung perimeter gabungan bentuk 2D berikut: a) segi empat sama dan segi empat sama. b) segi empat tepat dan segi empat tepat. c) segi tiga dan segi tiga. d) segi empat sama dan segi empat tepat. e) segi empat sama dan segi tiga. f) segi empat tepat dan segi tiga. iii. Menyelesaikan masalah melibatkan perimeter dalam gabungan bentuk 2D.

33 09-13 SEPT

10.2.1 Menghitung luas dalam gabungan bentuk 2D. i. Mengukur luas gabungan bentuk 2D yang berikut: a) segi empat sama dan segi empat sama. b) segi empat tepat dan segi empat tepat. c) segi empat sama dan segi empat tepat. ii. Menghitung luas gabungan benuk 2D. a) segi empat sama dan segi empat sama. b) segi empat tepat dan segi empat tepat. c) segi empat sama dan segi empat tepat. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas dalam gabungan bentuk 2D.

iii.

34 17-20 SEPT

10.2 Gabungan bentuk tiga dimensi.

10.2.1 Menghitung isipadu dalam gabungan bentuk 3D. i. Menentukan isipadu dalam gabungan bentuk 3D. a) kubus dan kubus b) kuboid dan kuboid c) kubus dan kuboid ii. Menghitung isipadu gabungan bentuk 3D yang berikut a) kubus dan kubus b) kuboid dan kuboid c) kubus dan kuboid iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu gabungan bentuk 3D.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU 35 23-27 SEPT TAJUK / BIDANG 11.0 PERWAKILAN DATA 11.1 Mentafsir data OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN 11.1.1 Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan purata. i. ii. iii. Terangkan maksud purata Menyatakan purata daripada dua atau tiga kuantiti. Menentukan formula untuk purata.

11.1.2 Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan dalam purata. i. Menghitung purata dengan menggunakan rumus. ii. Mengemukakan soalan penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian. 11.2 Mengurus dan 36 mentafsir data 30 SEPT04 OKT 11.2.1 Memahami istilah yang berkaitan dengan data pada graf. i. ii. iii. Mengenal pasti frekuensi, mod, julat, nilai maksimum dan nilai minimum daripada graf palang. Membina graf palang daripada data yang diberi. Menentukan kekerapan, mod, julat, purata, nilai maksimum dan nilai minimum daripada graf yang diberi.

37-38

07 OKT - 18 OKT

MINGGU ULANG KAJI

39

21-25 OKTOBER

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

40-42

28 OKT - 15 NOVEMBER

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

CAT.

CAT.

CAT.

CAT.

CAT.

CAT.

CAT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful