AGRESIJA REPUBLIKE HRVATSKE NA REPUBLIKU SRPSKU

OKUPACIJA OPŠTINE MRKONJIĆ GRAD
SEPTEMBAR 1995. - FEBRUAR 1996. GODINE

1

IZDAVAČ

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIČKI CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE RATNIH ZLOČINA BANJA LUKA

ZA IZDAVAČA Janko Velimirović, direktor GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Janko Velimirović PRIREĐIVAČI Janko Velimirović Cvjetko Savić Vesna Ćelić SARADNICI Milan Bezer Dragana Jorgić Milko Marić Manojlo Milovanović dr Zoran Stanković Vlado Soldat LEKTOR Jovanka Borić PREVOD Dijana Miljatović GRAFIČKI PRELOM I DIZAJN Siniša Mihajlović ŠTAMPA RCIRZ TIRAŽ Ograničen Drugo dopunjeno i izmjenjeno izdanje

2

godine 3 .Biblioteka RATNI ZLOČINI [Knjiga 2] AGRESIJA REPUBLIKE HRVATSKE NA REPUBLIKU SRPSKU OKUPACIJA OPŠTINE MRKONJIĆ GRAD SEPTEMBAR 1995.FEBRUAR 1996. GODINE Decembar 2012. .

Polazna osnova za budući sporazum bio je Plan Kontakt grupe o podjeli BiH u odnosu 51:49%. 4 . tadašnji pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih američkih država (SAD) za evropska i kanadska pitanja. nastavak je dotadašnje agresije na RS i oružanih dejstava oružanih sastava Republike Hrvatske u zauzimanju Kninske Krajine i zapadnokrajiških opština u RS. Vodeću ulogu u pripremi mirovnog sporazuma imala je američka administracija. Vojska Republike Srpske (VRS) je u to vrijeme kontrolisala više teritorije od zacrtanih procenata. početkom septembra 1995. godine. zbog čega je prećutno u ljeto 1995.UVOD Agresija Republike Hrvatske (RH) na Republiku Srpsku (RS). godine rekao da ta ofanziva ima veliku vrijednost za pregovore i da će biti lakše za stolom zadržati ono što je zadobijeno na bojnom polju nego natjerati Srbe da se odreknu teritorije koju su nekoliko godina kontrolisali. SAD i Njemačka su procijenile da će se dogovor o procentima teško postići pregovorima. u septembru i oktobru 1995. o čemu svjedoči i Ričard Holbruk.” Ovakav stav Holbruka potvrđuje da je američka administracija bila u potpunosti upoznata sa planovima hrvatskog rukovodstva o zauzimanju dijela teritorija RS. godine dato zeleno svjetlo RH i rukovodstvu BiH da se do proklamovanih procenata dođe vojnim putem. godine intenzivirane su aktivnosti za potpisivanje mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu (BiH).9. Na međunarodnom planu. Procjene i naređenja Glavnog štaba (GŠ) VRS i jedinica VRS u širem rejonu Mrkonjić Grada pokazuju izuzetnu složenost situacije i zabrinutost za odvijanje narednih događaja. Na taj način se izvršio pritisak na političko i vojno rukovodstvo RS da pristane na mirovni sporazum i da se time postigne pravedan mir. Političko i vojno rukovodstvo RS bilo je svjesno teške situacije u zapadnom dijelu RS i preduzelo je niz mjera da se organizuje odsutna odbrana i spriječi okupacija zapadnokrajiških opština. Vodeće sile. u svojoj knjizi Završiti rat: „Ja sam predsjedniku RH Franji Tuđmanu dana 14. Postizanje cilja međunarodne zajednice o podjeli BiH po procentima iz plana Kontakt grupe moguće je bilo uraditi ili pregovorima ili vojnim putem.1995.

jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i Armije BiH (ArBiH) prema Mrkonjić Gradu i onemogući njihov dalji prodor prema Banjoj Luci. godine. pod nazivom Slamanje neprijateljske ofanzive. 5 .KK od 20. godine. Iz gradskog područja i naseljenih mjesta odvezeno je sve ono što se moglo prevoziti raznim transportnim sredstvima. ali posljedice okupacije i danje se osjećaju i osjećaće se mnogo godina. godine jedinice 1. kao i pregovaračku poziciju RS u vrijeme globalnih etničkih podjela teritorije na Balkanu. Dalje tendencije gubitaka delova teritorije RS mogu dovesti naš narod u tragičan položaj i prouzrokovati trajne gubitke srpskih etničkih i istorijskih prostora. ističe se: „U vremenu od 10. kao i ogroman broj stambenih jedinica.9. Jedinice HV i HVO učinile su nezapamćene zločine protiv civilnog stanovništva. Na ovaj način pričinjena je i velika materijalna šteta gradu i naseljima oko grada na teritoriji opštine. Ostaci opljačkanih privrednih. gotovo su uništeni svi privredni kapaciteti. oktobra 1995. a što se posebno negativno odrazilo na strategijski položaj RS.1995. društvenih. Za vrijeme okupacije na području Mrkonjić Grada bile su stacionirane međunarodne mirovne snage (IFOR) ali nisu preduzimale mjere da se spriječi daljnje ubijanje civilnog stanovništva. godine. KK izgubile su veliki deo teritorije u zapadnom delu RS. I pored svih preduzetih mjera. kao i pljačka i paljenje materijalnih dobara. što je prouzrokovalo masovni egzodus srpskog stanovništva. godine preduzimane su mjere da se zaustavi napredovanje Hrvatske vojske (HV). ostavivši iz sebe masovnu grobnicu na Pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu. škola. U poslijeratnoj obnovi opljačkane i uništene imovine uložena su velika sredstva. kada su grad i teritorija opštine vraćeni Republici Srpskoj na osnovu odredaba Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sredinom septembra pored okupacije Šipova. Za vrijeme od 117 dana okupacije. stradalo je zatečeno civilno stanovništvo. veliki broj vjerskih objekata. zauzeti su i južni dijelovi opštine Mrkonjić Grad. privrednim dobrima i imovini stanovništva.U naređenju komandanta 30. godine do 19.” Početkom oktobra 1995. pd/1. enormne gubitke u ljudstvu. materijalnotehničkim sredstvima. javnih i privatnih objekata su u najvećoj mjeri spaljeni.9. Okupacija je trajala sve do 5. moral boraca i stanovništva RS. zdravstvenih i drugih objekata. ubijeni su mnogi zarobljenici. kompletna teritorija opštine Mrkonjić Grad okupirana je od strane HV i HVO 10. u uslovima terora i odmazde.1995. februara 1996. Tokom okupacije trajala je velika pljačka imovine. septembra 1995.

niko nije procesuiran za odgovornost zbog počinjenih ratnih zločina i uništavanja materijalnih vrijednosti. i pravosuđu u BiH. 6 . Do sada. prije svega prema Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. i pored dokumentovanja i aktivnosti nadležnih organa RS prema pravosudnim institucijama.Vlasti RH do sada zvanično nisu iskazale bilo kakvu odgovornost za nanesene posljedice.

predsjednik RH. političkih i drugih osnova za uspostavljanje konfederalnih veza s Republikom Hrvatskom. Ovaj zahtjev formalizovan je Deklaracijom od 22. Deklaraciju su potpisali. Dogovorena je i saradnja Glavnog stožera Hrvatske vojske sa Združenim stožerom ABiH i HVO radi koordinacije odbrambenih djelovanja u oblasti zapovijedanja. predsjednik Predsjedništva Republike BiH. predsjednik Vlade Republike BiH. na visokom nivou. godine protiv 5. Alija Izetbegović. 4. godine. jula 1992. sistema veza. Krešimir Zubak. te pripremanja pravnih. Deklaracijom je dogovoreno: 1. 3. Dogovoren je i nastavak saradnje i stalna koordinacija odbrambenih djelatnosti između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. i Haris Silajdžić. Održavanje redovnih i stalnih političkih konsultacija radi ostvarivanja načela i dogovora ove deklaracije. posebno u području Bihaća. Proširenje i jačanje odbrambene saradnje na osnovu Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine od 21. Splitskom deklaracijom. 2. zajedničkoj odbrani od srpske agresije i postizanju političkog rješenja u skladu sa naporima međunarodne zajednice. Upućivanje poziva za sastanak grupe 22 zemlje članice „Prijatelja Federacije”. Korpusa Armije BiH (ArBiH) u širem rejonu Bihaća bila su povod da rukovodstvo BiH formalno zatraži vojnu i drugu pomoć od RH. predsjednik Federacije BiH. pod nazivom Deklaracija o oživotvorenju sporazuma iz Vašingtona. Franjo Tuđman. Osnivanje političko-pravne stručne ekipe sa zadatkom da hitno analizira i predloži rješenja za integrisanje funkcija vlasti Republike i Federacije BiH. radi hitnih donacija i pomoći u suočavanju s humanitarnom i izbjegličkom katastrofom i razmatranja trajne zajedničke strategije obnove i razvoja.AGRESIJA HRVATSKE VOJSKE NA MRKONJIĆ GRAD I OKOLINU SASTAV I CILJEVI BORBENIH DEJSTAVA JEDINICA HV I HVO Organizacione pripreme za agresiju i okupaciju Ofanzivna dejstva VRS u ljeto 1995. uz međunarodnu superviziju. informacijsko-analitičkih potreba i drugim oblastima. godine. što je Republika Hrvatska prihvatila. jula 1995. tzv. logistike. 7 . U tom pogledu Republika i Federacija Bosne i Hercegovine uputile su Republici Hrvatskoj poziv da pruži hitnu vojnu i drugu pomoć u odbrani od agresije. vojnoindustrijske proizvodnje.

1 „Sjećam se priprema za posljednju operaciju Hrvatske vojske i HVO-a Južni potez. Glamoč. general Ante Gotovina (HV) i general Tihomir Blaškić (HVO).Sanski Most i Krupa na Uni . u praksi nije zaživjela ova ideja.Kneževo.K ArBiH. Ključ. Ključ Mrkonjić Grad. u sadejstvu sa združenim snagama 5.K i 3. uz posredovanje Amerikanaca. Šipovo. zapovjednicima postrojbi.HV i HRHB . Dogovoren je nastavak vojnih operacija u zapadnom dijelu BiH i formiranje Zajedničke vrhovne vojne komande Zapadna Bosna. Oružane snage RH . sa ciljem: a) u prvoj fazi operacije zauzeti Mrkonjić Grad. Ključ .2003. 31. u okviru operacije Južni potez. Franjo Tuđman. usmjerile su napadna dejstva pravcima: planina Vlašić . Drvar. tako da su hrvatske snage uz NATO podršku samostalno izvodile operacije prema RS sa južne (Maestral i Južni potez) i sjeverozapadne strane (Una-95)1. i 7. Gojko Šušak i general Zvonimir Červenko primili su Aliju Izetbegovića i Rasima Delića. godine počeli su razgovori o zajedničkim vojnim akcijama . U jednom trenutku zazvonio je zaštićeni telefon. Na osnovu Splitske deklaracije formirana je Zajednička komanda radi koordinacije vojnih operacija HV-a. K ArBiH. Krajem avgusta 1995. izbiti u dolinu rijeke Vrbas. Krupa na Uni. spojiti snage 5. a na sastanku su bili prisutni i komandant NATO-a general Vesli Klark i američki izaslanik Ričard Holbruk. Zbog različitih ciljeva u završnom dijelu rata. a dio teritorije je već bio okupiran. sa ojačanjima iz 1. godine.K ArBiH. „Večernji list“. Petrovac. Jajce i Srbobran.Kasniji događaji će pokazati da ova saradnja na vojnom planu nije inicirana samo zbog Bihaća. Sastanak su vodili ministar Šušak i general Gotovina s nama.” – Ante Kotromanović. kojom smo došli nadomak Banji Luci. Sredinom septembra u Zagrebu su održani sastanci političkog i vojnog rukovodstva RBiH i RH.Novi Grad. HVO-a i Armije BiH nakon Oluje u zapadnom dijelu BiH na čelu sa generalom Vahidom Karavelićem i generalom Antom Gotovinom.HVO. a nakon poduljeg razgovora na engleskom jeziku Šušak nam rekao da imamo dopuštenje SAD-a da planiramo i napadnemo položaje srpske vojske. nakon zauzimanja zapadnog dijela teritorije Republike Srpske sa gradovima: Grahovo. Oružani sastavi RH već su ranije bili anagažovani u borbenim operacijama na teritoriji BiH protiv VRS. 8 . zauzeti Novi Grad. nego je imala za cilj formalizovanje dotadašnje agresije RH na RS i legalizovanje okupacije dijela teritorije RS te nastavak borbenih dejstva muslimansko-hrvatske koalicije prema Republici Srpskoj Krajini (RSK) – operacija Oluja i zauzimanju zapadnokrajiških opština RS.10. Zagreb. Sanski Most i Kneževo i stvoriti osnovicu za napad prema Prijedoru i Banjoj Luci. Ideja je bila da se oformi štab u koji su imenovani general Vahid Karavelić (ArBiH). počekom oktobra 1995. i na taj način stavimo pod kontrolu Banja Luku.K i 7.

a) Snage RH 4. na ostalim dijelovima fronta. domobranska pukovnija (Zadar). brigada (Split). pod kodnim nazivom Južni potez. dijelovi 111.b) u drugoj fazi operacije nasilnim prelaskom rijeke Une i rijeke Save nastaviti dejstva pravcima: Kostajnica . grada Doboja. gardijsko-desantna bojna HVO 22. Kozarska Dubica Prijedor .Prijedor . domobranska pukovnija (Sinj).Mrkonjić Grad a pomoćne snage na pravcu Šipovo . Gradiška . gardijska brigada HVO 2.200 vojnika.Mrkonjić Grad i Mlinište – Podrašnica . gardijska brigada HVO 3. Izviđačko-diverzantska satnija Glavnog stožera HV b) Snage HRHB 1. brigade (Rijeka).Derventa. gardijska brigada HVO 60.Banja Luka. odnosno HV. 7. sa ciljem blokade grada Banja Luka.Manjača. 141. K ArBiH. 126. hrvatski gardijski zdrug. 7. i 3.Banja Luka. a posebno u zonama odgovornosti 2. Snage RH i HR Herceg-Bosne koje su učestvovale u napadnoj operaciji i okupaciji U operaciji. nastaviti sa izvođenjem borbenih dejstava sa ciljem zauzimanja planine Ozren. a u sadejstvu sa HV i HVO izvršiti presijecanje koridora.Banja Luka i Srbac . učestvovale su jedinice iz RH i HRHB. gardijska brigada HV (Split). diverzantski odred HVO Specijalna jedinica MUP-a Herceg-Bosne 9 . HVO i MUP sa oko 7. U realizaciji prve etape operacije koncentrisane su glavne snage na pravcu Jajce . gardijska brigada HV (Varaždin). 1.

gardijska brigada HV „Pume” Varaždin Komandant brigade bio je general Ivan Korade. zamjenik komandanta Ante Saskov. Operaciju je vodio štab u kome su se nalazili komandant združenih snaga general Ante Gotovina (Zborno područje Split). komandant padobranskog bataljona bojnik Anto Filipović. komandiri četa u padobranskom bataljonu: zastavnik Mate Kraljević. komandant motorizovanog bataljona bojnik Miodrag Demo. i članovi generali Rahim Ademi i Ljubo Ćesić Rojs. a u planiranju su učestvovali general Janko Bobetko i admiral Davor Domazet Lošo. komandant izviđačkog voda natporučnik Dražen Vidović. godine). komandant oklopne bojne (čete) stožerni brigadir Andrija Matijaš Pauk (poginuo 9. oktobra 1995. Komandanti jedinica ranga brigade i nižih jedinica kao i starješine u komandama brigada bili su: a) 4. zamjenik komandanta brigade brigadir Ante Kotromanović. pomoćnici komandanta brigade pukovnici Ivan Mršić i Mladen Bašić. oficir SIS-a u bataljonu natporučnik Ciber.Komandni kadar HV i HVO Realizacija operacije Južni potez planirana je u Komandi operativne grupe (OG) Istok u Šipovu. načelnik štaba brigade pukovnik Milan Perković. b) 7. zamjenik komandanta motorizovanog bataljona Stipe Nimac. zamjenik komandanta padobranskog bataljona Mario Šimunović. a komandant OG Istok koja je neposredno zauzela Mrkonjić Grad bio je general Željko Glasnović. v) 1. 10 . načelnik SIS-a u brigadi Jure Bojić. obavještajni oficir pukovnik Bari Rudolf. Sve operacije HV protiv VRS ranije su planirane u Glavnom štabu HV. po njegovom zauzimanju. načelnik obavještajnog odjeljenja Stjepan Cerovečki. Hrvatski gardijski zdrug Komandant je bio general-bojnik Miljenko Filipović. pomoćnik komandanta za političku djelatnost pukovnik Ivan Beljan. gardijska brigada HV „Pauk” Split Komandant brigade bio je general Damir Krstičević. obavještajni oficir u bataljonu satnik Landeka. poručnik Stanko Kreso i zastavnik Josip Brnjak. načelnik SIS-a Ivan Viljevac. odnosno po završetku operaciije Maestral. komandant komandne čete Ado Lučev.

11 . komandanti bataljona bojnici Marinko Begić. oficir SIS-a satnik Jure Đerek. e) 2. načelnik operativno-nastavnog odjeljenja bojnik Žarko Valentić. zamjenik komandanta Mate Leko. d) Izviđačko-diverzantska satnija Glavnog stožera HV Komandant satnik Ivica Dekalić. zamjenik komandanta brigade pukovnik Draženko Pervan.g) 126. komandant oklopnog bataljona bojnik Tomo Marić. gardijsko-desantna bojna HVO-a „Ludvig Pavlović” Komandant pukovnik Davor Dodig. j) Specijalne jedinice MUP-a HR HB Komandant general Zlatan Mijo Jelić. načelnik štaba pukovnik Božo Šain. gardijska brigada HVO Komandant brigadir Ilija Nakić. načelnik artiljerije bojnik Dalibor Perić. vršilac dužnosti komandanta artiljerijskog diviziona poručnik Marin Salado. gardijska brigada HVO „Ante Bruno Bušić” Komandant je bio stožerni brigadir Antun Luburić. i) 22. obavještajni oficir Franjo Bušić. diverzantski odred HVO Komandant pukovnik Predrag Mandić. gardijska brigada HVO Komandant general bojnik Stanko Sopta. Branko Bungić i Milivoj Božina. operativac Zlatko Zubonja. ž) 3. zamjenik komandanta oklopnog bataljona bojnik Markica Baketarić. đ) 1. domobranska pukovnija HV-a (Sinj) Komandant pukovnik Ante Podrug. z) 60.

Podrašnica i Ključ – s. Baraći – s. godine intenzivirana su artiljerijska dejstva HV i HVO po Mrkonjić Gradu i široj okolini. septembra do 8. Zabluće – s. Treskave – Dimitovo (kota 1. korpusa ABiH. a bilo je i civilnih žrtava. oktobra 1995. lpbr (Mrkonjić Grad) 7. Sana od s. tako da je pogođen veliki broj civilnih objekata. izvodile su napad na pravcima: Jezero – Mrkonjić Grad. KK je na dan 8. gardijske brigade HVO kao i ostalih jedinica i dijelova 5. združene nastavile – Ključ – krajiškog U širem rejonu Mrkonjić Grada odbranu su organizovale i izvodile jedinice 30. jasno je uočeno prisustvo 1. Početkom oktobra 1995. godine muslimansko-hrvatske snage.Ratkovo – s. Kozice – D. lpbr (Glamoč) 12 . godine je organizovala odbranu sa prednjim krajem na liniji: Rijeka Vrbas (ušće rijeke Ugar) – rijeka Ugar – uzvodno prema Kneževu i dalje s. Obavještajni podaci su govorili da će hrvatske snage u napadu i zauzimanju Mrkonjić Grada angažovati 22 tenka.KK) VRS. korpusa (1. KK. su da izvode zajedničku operaciju na pravcima: Bihać – Petrovac Sanski Most i Jajce – Mrkonjić Grad i značajno su ugrozile bok 1. 6 VBR-ova. s. godine organizovala odbranu sa prednjim krajem na liniji: Treskavac – s. Jedinice VRS OG-2 : 11. Nešto ranije. Kodže – Brda – Vlasinje – rijeka Vrbas. Čađavica. KK jedinice HV. OG-2/1. U zoni odgovornosti OG-2/1.pd i OG-2/1. Trideseta pd/1. oktobra 1995. Sve vrijeme položaji VRS su izviđani bespilotnim letjelicama. Dejstva artiljerije su bila potpuno neselektivna.484) – Štrbine – Lisina (Poljane-Šibovi) – Previle – s. godine. početkom oktobra 1995. KK početkom oktobra 1995. 26 haubica i topova raznih kalibara i veći broj minobacača 60 mm i 120 mm. Previja – s. polovinom septembra 1995. Vitovlje.ORGANIZACIJA I ODBRAMBENA DEJSTVA VRS Opšta situacija U periodu od 15. podržane dejstvima avijacije NATO. kao i provokacije nasilnim izviđanjem i manjim pješadijskim napadima. godine.Ljubinje – D. mtbr (Kupres) 5.

Glamoč. . kozarska lpbr Ostale jedinice: 1. godine ističe se: Združene snage federacije (5. i 7. pd: mpoabr 1. Drvar. pbr 31. Vrbas. krajiška pbr 1. Ovu situaciju ilustruju mnogobrojna naređenja i zapovijesti jedinica VRS. izbiti u dolinu r. okbr /1.. Krupa na Uni. kmtbr 11.Derventa.U narednoj etapi operacije dejstva će biti sinhronizovana sa forsiranjem r.) dijelovi lpbr iz Čelinca 30. Petrovac. korpusa i glavne snage HV i HVO). Sava i napadom HV na pravcima: Kostajnica Prijedor . Une i r. pbr (Petrovac) jedinice podrške (AG. i stvoriti osnovicu za napad prema Prijedoru i Banjoj Luci. i 7. 13 . Ključ. 2. ojačani delovima 1.Zauzeti Mrkonjić Grad. Ključ . Gradiška . sanska pbr 5. sa ciljem: . spojiti snage 5. i 3. nakon zauzimanja zapadnog dela teritorije RS sa gradovima: Grahovo.Mrkonjić Grad. KK Bataljon vojne policije 1. . Sanski Most i Kneževo. lpbr OG-10: 6.Kneževo.Sanski Most i Krupa na Uni . Šipovo.2. Jajce i Srbobran. KK Prethodna borbena dejstva Komande i jedinice VRS u širem rejonu Mrkonjić Grada preduzele su niz vojničkih mjera da se stabilizuju i učvrste linije odbrane i spremno dočeka očekivana hrvatska ofanziva na Mrkonjić Grad. U zapovijesti za napad komandanta OG-2 od 1. i 3 lbr/IBK jedan bataljon/16. oktobra 1995. lpbr (Šipovo) 22. izvodile su napadne operacije na pravcima: Vlašić . veza i sl.Prijedor . Kozarska Dubica .Banja Luka ili Srbac .Banja Luka. Ključ . muslimanskog korpusa.Novi Grad.Banja Luka. muslimanski korpus.zauzeti Novi Grad.

godine delegacija RS potpisala je sporazum o prekidu vatre na prostorima čitave bivše BiH. U z/o 11. na Ozrensko-Dobojsko-Teslićkom pravcu i na celom zapadnom frontu. a u sadejstvu sa HV i HVO napada na „Koridor”. koji stupa na snagu 10.1995. Početkom oktobra 1995. što se vidi i u borbenim izvještajima jedinica VRS prema komandi 1. godine jedinice HV i HVO intenzivirale su borbena dejstava u rejonu Mrkonjić Grada.1995. pd.„U vremenu do 9. a posebno u zonama odgovornosti 2. pd dalje ističe: „U narednih 4-5 dana očekujemo intenziviranje borbenih dejstava ustaškomuslimanske koalicije. pored ostalog. Sporazum je u funkciji cjelovitog mirovnog procesa. i 3.„Neprijatelj je u jutarnjim časovima dejstvovao po okolnim naseljima M. Imali smo 7 poginulih i 25 ranjenih u večernjim časovima. godine.10.Na ostalim delovima fronta. koji će se intenzivirati. Oko 16. ističe: „Dana 5. grada Doboja.30 iz artiljerijskih oruđa otvarao je vatru po komunikaciji selo Bjelajci . 14 . četvrtak 30. .01 časova. a u toku današnjeg dana 17 ranjenih boraca.selo Vlasinje. PBR i 1.11. nakon usaglašavanja sa svim stranama. Tako. kao i na sam grad. Naše jedinice su adekvatno odgovorile.10. KK.„U prijepodnevnim časovima neprijatelj je obnovio pješadijska dejstva na pravcu selo Baravo .1995. LPBR izveo je jak artiljerijski napad iz pravca sela Sabazi i sela Maglaj Do.30 . br. godine u 0. Grad. pd u informaciji jedinicama pod nazivom: „Sporazum o prekidu vatre i rezultatu izvođenja borbenih dejstava na zapadnom frontu”. Na desnom krilu vode se žestoke borbe i naše jedinice napreduju prema Ključu.” 5.M. pd .” 6. Grada. dejstvujući sa MB 82 i 120 mm sa preko 200 granata.1995. spec. na primjer: 2. Oko 11 časova dejstvovao je iz MB 120 mm iz pravca Rustina po rejonu Poljane. Hercegovini.” OG-2 . godine. te po rejonu sela Vlasinje. petak Komanda 30.10.10.00 neprijatelj je dejstvovao po prednjem kraju naše odbrane.10. prema selu Podbrdo i selu Podrašnica. Cjeloviti tekst Sporazuma ćete dobiti naknadno. na svim dijelovima ratišta. U z/o 22.1995. ponedjeljak 30. a gađao je i sam Mrkonjić Grad.zauzimanje planine Ozren. a posebno u širem rejonu Sarajeva. muslimanskog korpusa nastaviće sa izvođenjem napadnih dejstava sa ciljem: . godine.” Komanda 30. neprijatelj je u par navrata otvarao vatru iz pješadijskog naoružanja. vezivanje i razvlačenje snaga VRS.

a i po samom M. HVO i ArBiH su u jutarnjim časovima otpočele snažna artiljerijska dejstva na čitavom frontu. a radio veza je ometana uređajima za ometanje. Usljed artiljerijskog dejstva po dubini odbrane i naseljenim mjestima.1995. Naše snage su adekvatno odgovorile.Posebno upozoravamo sve komande i jedinice na mogućnost jakih i iznenadnih napada ustaša na pravcima: Jajce . brigade neprijatelj je izvodio povremene artiljerijsko .” 7. pb (bez jedne čete) i stavljen u rezervu na pravcu M. Una i r. Poginuo je 1 borac iz 1. te je jedan dio civilnog stanovništva. U z/o 22. LPBR neprijatelj je u ranim jutarnjim časovima pokušao pješadijski napad bez uspjeha.Vlasinje.30 časova neprijatelj je izveo jači artiljerijski napad iz pravca sela Gumine po rejonu Grabova.pd uspjele su zadržati položaj. ističe: „Kako „Zadaci se primiče vreme potpisanog prekida vatre hrvatsko-muslimanske snage pripremaju operaciju sa ciljem zauzimanja Mrkonjić Grada i 15 . pd. pored ostalog. Komanda OG-2 dana 8.” U dnevnom izvještaju Komande 30. do 21. Jedinice OG-2 i 30. pd.1995. gdje su istovremeno izvodili pješadijsko-tenkovske napade na liniju odbrane OG-2 i 30.10. zbog oštećenih telefonskih vodova. PBR i 1. godine.pješadijske napade duž cijele linije odbrane i po dubini. godine 8.1995.10. godine Jedinice HV.1995.10. Grad-Bjelajce . ali telefonska veza između jedinica je pokidana zbog artiljerijskog dejstva. koji je ostao. .10. spec. Grad-Bjelajce. U z/o 11.” Borbena dejstva od 8. Artiljerijska dejstva izvodio je po prednjem kraju naše odbrane i po komunikaciji M. Primijećeni su veliki pokreti motornih vozila i pješadije na pravcu VitovljeGostilj. Gradu. specijalne brigade. LPBR izvučen je 3. Iz sastava 1.10. Ne treba isključiti mogućnost ponovnih pokušaja forsiranja r. Sava i napada na RS na više pravaca sa severa. pd se ističe: „U 11. Grad-Previle i M. posebno Mrkonjić Gradu oštećeni su objekti infrastrukture. subota 30. pd. godine u svom naređenju jedinicama”.„Neprijatelj je u više navrata dejstvovao artiljerijom po rejonu Previla iz pravda Majdana i Sinjakova.Mrkonjić Grad i Šipovo Mrkonjić Grad. počeo napuštati grad i ostala naseljena mjesta u zoni odgovornosti OG-2 i 30. nestalo je struje i vode.

pd naredio je da u toku noći jedinice OG-2 posjednu položaje po sljedećem rasporedu: 16 . Dejstvovao je sa tenkovima i haubicama.00 časova. godine U 5. U 8. Artiljerijska dejstva su neprekidno trajala čitav dan. kao i u toku noći. pd. Podbrdo . pd izvještava: „Neprijatelj je u zoni odgovornosti motorizovane brigade oko 8. Podrašnicu.Ključ. Imao je više bezuspješno pješadijskih napada.” 9.30 časova ušao u s. Na sam centar grada Kneževa palo je preko 100 projektila. pd. Ovim je ostao prazan prostor na pravcu Baraći – Štrbine – Podrašnica – Mrkonjić Grad.00 časova otpočeo sa jakom artiljerijskom pripremom koja je trajala cijelo prijepodne. U 8. Po naređenju zamjenika načelnika GŠ VRS. a potom je artiljerijska vatra prenesena na grad Mrkonjić Grad i naseljena mjesta u zoni odgovornosti OG-2 i 30. pd. Artiljerijska dejstva traju nesmanjenom žestinom a pješadijom je pokušao probiti linije naše odbrane. Na Kneževskom dijelu ratišta jak artiljerijsko pješadijski napad počeo je u 8.00. Podatke o ranjenim borcima dostaviće se naknadno.10. KK komanda 30. osim jednog pješidijskog bataljona koji se nalazio prema s. Kadijine Vode oko 16.20. te izbio na liniju Podbrdo – Mračajska Reka – Previla. te stvaranju uslova za produžetak napada na izabranim pravcima. cijeli dan. komandu nad OG-2 je preuzeo komandant 30. LPBR otpočeo je kombinovani artiljerijsko-pješadijski napad oko 8.00 časova lpbr iz IBK.00 časova snage HV otpočele su podilaženje pješadijom i tenkovima na prednji kraj odbrane OG-2 i 30.1995. Po najužem dijelu centra Mrkonjić Grada ispalio je oko 300 projektila. a posebno je stradalo civilno stanovništvo. Komandant 30.00 časova HV i HVO su počeli sa artiljerijskim dejstvima iz svih oruđa po prednjem kraju snaga VRS.” U dnevnom izvještaju komandi 1. U tim dejstvima poginulo je i ranjeno više pripadnika VRS. Pecka ispod Dimitora napustili su položaj i prešli put Mrkonjić Grad – Ključ pravcem s.celokupne komunikacije Mrkonjić Grad . što je neprijatelj iskoristio i izveo pešadijskotenkovski napad i oko 16. Pomjeranja linije naše odbrane nije bilo.Stričići i zaustavili se u s. koja je držala položaje u rejonu Lisine (Poljane-Štrbine). U z/o 11.

sve jedinice su zauzele navedene položaje oko 2. Iako izložene jakom artiljerijskom dejstvu i tenkovsko-pješadijskom napadu neprijatelja. okbr sa prednjim krajem na liniji Lomovi – Oštra Luka. uz snažnu artiljerijsku podršku. 6. pbr i 11. jer su neprijateljske snage probile našu liniju odbrane na pravcu Podrašnica (IBK . Kozice – s. Čađavica – s. Lokvari – s. D. u čitavoj zoni odgovornosti. 17 .Ratkovo čime je bio otkriven desni bok 5. lpbr sa prednjim krajem na liniji Oštra Luka – Budimlić Japra. Donje Ratkovo. 5. Ostale jedinice OG-2 i 30.napustile položaj). krajiška brigada sa prednjim krajem na liniji s. U pitanje dolazi sam M. lpbr.Bjelajci. Rudići.1995. 1. Imamo poginulih i ranjenih boraca. Grad. Rudići – s. 2. Gradina – M. Sladojevići. Ratkovo – D. U 3. godine.” 10. 5. lpbr) i tražile su od komande OG-2 da se povuku na naredne položaje. Pokušavamo konsolidovati odbranu. Sokolovo – Mulež.Mrkonjić Grad . Lakići – s.1995. lpbr sa prednjim krajem na liniji s. Podbrdo – Ponor.30 časova specijalne jedinice MUP RS su izvučene sa položaja s.00 časa 10. U dnevnom izvještaju Komande 30. HV i HVO u 6.lpbr (Mrkonjić Grad) da ostane na dotadašnjim položajima. koja se povlači oko 4.000 granata palo je na Mrkonjić Grad.10. Zbog nepovoljnog položaja jedinice OG-2 nisu mogle ostati na svojim položajima (7. tučena je komunikacija Crna Rijeka .30 časova i zaustavlja se u rejonu s.pd ističe: „Jak artiljerijsko-pješadijski napad hrvatske i muslimanske vojske po prednjem kraju naše odbrane i po dubini. Pješadijski bataljon iz čelinačke brigade takođe se povukao i zauzeo položaje u rejonu V. Preko 3. Čađavica – s.10. D. Takođe. Tramošnja – Lomovi. specijalne jedinice MUP RS sa prednjim krajem na liniji s. a posebno po Mrkonjić Gradu. 7.11. pbr (Kupres) posjedala je položaje sa prednjim krajem na liniji Crljenica – Podosinjak – s.00 časova otpočinju opšti pešadijsko-tenkovski napad. a istovremeno je vršen pokret tenkovima i pješadijom prema položajima VRS. pješadijski bataljon iz Lake čelinačke brigade da posjedne položaj duž puta AVNOJ-a (Mrkonjić Grad – Ključ) od s. lpbr (Glamoč) sa prednjim krajem na liniji Ponor – Perići . godine Snage HV i HVO su u toku noći nastavile artiljerijska dejstva po svim naseljenim mjestima.Čađavica.pd ostale su na svojim prethodnim položajima. Dejstva neprijatelja i po Kneževu. Gradina.

1995.mpoabr sa prednjim krajem na liniji s.30 časova snage HV su uspjele ući u gradski centar Mrkonjić Grada. bataljon iz sastava RV i PVO (Zalužani) u rejonu 11. Zbog navedenog stanja na frontu u zoni odgovornosti OG-2 oko 20. ali zbog žestokih artiljerijskih dejstava nisu uspjele utvrditi položaj.Rajakovo Brdo Strbina .s.30 časova. Glibine – s. Grad je pao u ruke neprijateljskim snagama. Prema izvještajima.00 časa sve jedinice su uspjele posjesti navedene položaje. Snage HV su uspjele potisnuti snage 11. a radio veze ometane) naredio je da jedinice VRS posjednu položaje po sljedećem rasporedu: 1. Oko 16. 7. a potom nastaviti borbena dejstva na pravcu Mrkonjić Grad – s. zbog čega je bilo ranjenih i poginulih boraca. Trijebovo.lpbr sa prednjim krajem na liniji s.lpbr sa zadatkom da zatvore pravce koji izvode ka s. Povlačenje jedinica je otpočelo oko 8.selo Gustovan .1995. M. koje su kasnije jednice HV i HVO hapsile.” 11. Topići. pretežno od dejstva artiljerije. godine pješadijski bataljon iz sastava RV i PVO oko 4. Naše jedinice planiraju poslije izvlačenja posjesti sljedeću liniju: Jasenovo Brdo . Zbog naglog izvlačenja jedinica VRS u širem rejonu Mrkonjić Grada u gradu je ostalo dosta civila.pbr u rejonu s.45 časova i jedinice su uspjele posjesti navedene položaje oko 11.Šehovci.TT910 .Kučine. Gradina. Kotor – Mrkonjić Grad – Stupovi – Kula – M. 31. Pekezi. Gustovare – s.Gudelj . Baljvine i dalje prema Čemernici.00 časova Komandant 30. D.Načelnik štaba OG-2 je odobrio zahtjev.pd izvještava: „Danas su nastavljene vrlo žestoke borbe na širi rejon Mrkonjić Grada. pd putem kurirske službe (žične veze pokidane.10. Do 24. tako da je ostao prazan 18 .00 časova se povukao sa položaja u s.pbr i 22. Na sam grad je palo oko 5. lpbr na pravcu prema s.Ponor .000 granata. Trijebovo. Bjelajci – s. sa zadatkom da posjednu položaje u liniji: Rijeka Vrbas (ušće Crne Rijeke) – Crna Rijeka . Pješadijski s. zatvarale i ubijale. godine U toku noći 11. Komanda 30. Topići. Dubrave – Savanovići – rijeka Vrbas.10.Podovi . Imali smo 17 poginulih i 108 ranjenih.

nakon čega su se odlučili na proboj prema s.mpoabr. lpbr ostaju na starim položajima bataljona iz 1. Povremeno su izvodile napadna dejstva. Aginom Selu. Proboj su izvršili oko 11. zarobljavanja i ubijanja vojnika i civila i nezapamćene pljačke imovine.1995.00 časova. U toku je uvođenje drugih jedinica kako bi se zaustavilo napredovanje neprijatelja. do 21.10. 19 . Ustaše su upale u kanjon Vrbasa.11. a potom prešli most u s Bočac i posjeli položaj u s. Lokvari – s. Zbog stanja na frontu. krajem na liniji Gradina – s. Imamo poginulih i ranjenih. što su iskoristile izviđačkodiverzantske jedinice HV. Naše jedinice i dalje sklone napuštanju položaja. Dubrave. godine uspjele posjesti i zadržati navedene položaje. te krenule prema Bočcu u zahvatu komunikacije Dabrac-Krupa na Vrbasu.pbr da posjednu položaje ispod Čemernice i spriječe prolaz snagama HV i HVO prema s. Manjača. Jaka artiljerijska dejstva neprijatelja po našim linijama odbrane.pd u 13. godine Odmah po zauzimanju teritorije opštine Mrkonjić Grad i hidroelektrane Bočac.lpbr sa prednjim M. 2. Istovremeno. Neprijatelj je prodro po južnom dijelu Čemernice i izbio na Agića Selo i pali zaseoke.lpbr (Šipovo). pd ističe: „Ubacivanje jače diverzantsko-terorističke grupe oko 7. Pokušavamo da blokiramo dalja napredovanja ovih snaga.00 časova zaobišle jedinice 11. 5. jedinice HV i HVO prešle su u odbranu. dijelovi 1./12. lpbr i 1.prostor oko 2 km između 11. Krmine. kao i Kneževu.1995. U tom proboju veliki broj boraca je ranjen i poginuo. Drži HE Bočac. 31. Jedinice su u toku dana i noći 11. lpbr (Čelinac) u dolini rijeke Vrbas – Rucuni (ispred). Nastupio je period okupacije Mrkonjić Grada. Perići – 7.00 časova naredio je da se posjednu položaji u sljedećem rasporedu: 11. Krmine. komandant 30. između b/d na prednjem kraju VRS. U toku posjedanja položaja i borbenih dejstava veliki broj vojnika je ranjen i poginuo. 1.lpbr i dijelovi 22. ali nisu postizale značajnije uspjehe niti je bilo većeg pomjeranja linije razdvajanja. Manjača – V. rušenja i paljenja materijalnih dobara.00 časova u širi rejon Dabraca kod motela. Bočac. Stričići. Tisovcu.pbr sa prednjim krajem na liniji V. mpoabr i otpočele borbena dejstva u pozadini jedinica VRS-a.lpbr sa prednjim krajem na liniji s. mpoabr ostali su u okruženju u s.” 12. Pokušavamo stabilizovati ovaj dio fronta.Omar.lpbr i 5. Imamo poginulih i ranjenih. koja su u jutarnjim časovima oko 9.10. U dnevnom izvještaju 30.lpbr i 1. a nestalo je 18 boraca. Bočac prema s.

a organi vlasti RS su ponovo preuzeli opštinu 5. godine. novembra 1995. februara.1996. od 21. godine. 20 .Dejtonskim mirovnim sporazumom. teritorij opštine Mrkonjić Grad vraćen je u sastav RS.

Ivica Đikić. 2 3 Ivica Đikić. cjelokupnu pokretnu imovinu i stočni fond opljačkali i odvezli u Hercegovinu4 i Hrvatsku. godine. avgusta 2002. Na nalazima su konstatovane povrede kao što su: fakture kostiju lobanje i fakture drugih kostiju nanesene udarcima tupih predmeta ili teškim mehaničkim oruđem. 11. Sredinom oktobra 1995. 4 Isto. Stanica javne bezbjednosti Mrkonjić Grad. 5 Republika Srpska. novinar. str. rastrganost u predjelu vrata i napukline na drugim dijelovima tijela. 21 . zateklo se i nešto više od dvije stotine Srba. Pored svirepih ubistava civila i zarobljenih pripadnika VRS. 11. novinar. Srbi koji su ostali bile su osobe koje nisu mogle ili nisu htjeli da napuste grad i okolna seoska naselja2. Feral Tribune od 24. 6 Ivica Đikić. Feral Tribune od 24. avgusta 2002. novinar. objavljene su u prilogu u kome je rekao da se radi isključivo o pripadnicima protivničke vojske i da Hrvati vrše obradu leševa po svim predviđenim međunarodnim propisima6. godine.2006. novinar.10. avgusta 2002.POSLJEDICE AGRESIJE – LJUDSKE ŽRTVE Zbog višemjesečnog borbenog djelovanja u neposrednoj blizini granica opštine. dio civilnog stanovništva iz južnog dijela opštine se početkom septembra 1995. Feral Tribune od 24. godine. broj: 10-2-16/02-2-KDI-84/06 od 27.17. godine. Kamerom je zabilježena sahrana ubijenih žrtava na Pravoslavnom groblju5. godine. U vrijeme ulaska jedinica HV i HV. str. Ministarstvo unutrašnjih poslova. str. najbolje svjedoče obdukcioni nalazi žrtava. avgusta 2002. godine. ali i u Banja Luku. otkinute glave ili drugi dijelovi tijela. str. str. Nakon povratka stanovništva u februaru 1996. Stanica javne bezbjednosti Mrkonjić Grad. rane izazvane mecima iz ličnog vatrenog oružja. Centar javne bezbjednosti Banja Luka.2006. Tom prilikom rječi dr Borisa Zdilara. Ivica Đikić. jednog od šefova ratnog saniteta hrvatskih snaga. Feral Tribune od 24. str. godine. u centralnom Dnevniku Hrvatska televizija je objavila prilog novinara Ante Ivankovića kojem je ubijanje likvidacija zatečenih Srba prikazana kao veliki ratni podvig.17. godine privremeno preselio u bezbjednije dijelove opštine. Ministarstvo unutrašnjih poslova. 11. O mučenjima i ubijanjima civilnog stanovništva i pripadnika VRS u vrijeme okupacije HV i HVO. 11. godine na Pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu pronađena je masovna grobnica iz koje su ekshumirana 181 tijela žrtava.10. hrvatski vojnici su danima palili i uništavali srpske kuće. rane od uboda oštrim mehaničkim oruđem. Republika Srpska. Centar javne bezbjednosti Banja Luka. povrede nanesene eksplozivnim sredstvima3. broj: 10-2-16/02-2-KDI-84/06 od 27. osim Bošnjaka i Hrvata kojih je u to vrijeme u opštini bilo oko četiri stotine.

Banja Luke. Po završetku borbenih dejstava i uspostavom okupacione vlasti vršena je djelomična asanacija terena na okupiranom području Mrkonjić Grada. u plitko zakopanim grobnicama i na otvorenim površinama. do februara 1996. Prva stradanja civila dogodila su se u južnim dijelovima opštine u prvoj polovini septembra 1995. godine kada je izvršena okupacija kompletne teritorije opštine Mrkonjić Grad. tim više što se znalo poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Civili su ubijani i tokom povlačenja stanovništva iz ugroženih područja. u masovnoj grobnici na Pravoslavnom groblju.UBIJENI/POGINULI CIVILI TOKOM OKUPACIJE OPŠTINE MRKONJIĆ GRAD rvatska okupacija opštine Mrkonjić Grad karakteristična je po brutalnim ubistvima civila. Jajca (Jezera) i južnih dijelova opštine Banja Luka. u spaljenim objektima. da se taj prostor vraća Republici Srpskoj. u kojima je poslije ulaska HV i HVO ostao tek poneki i to stariji stanovnik. a pronađena tijela su 22 . godine kada je završila hrvatska operacija „Maestral“. Najveća stradanja civila dogodila su se od 10. već o sistematskom i planiranom uništenju srpskog stanovništva. u selu Surjan.K ArBiH pri čemu su ubijale zatečene civile kod kuća. O kojim razmjerama zločina se radilo. Ključa (Ribnika). U više slučajeva pronađeni su. Osim stradanja od granatiranja. bilo je slučajeva ubistava poslije hapšenja i zatvaranja. Dio ubijenih civila zbog velikih povreda i oštećenja nije se mogao identifikovati klasičnim metodama i vođen je duže vrijeme kao nestao (još uvijek se vodi nestalim sedam civila). U većem broju slučajeva. ostaci izgorjelih tijela u spaljenim kućama. oktobra 1995. nakon povratka vlasti RS. Šipova i Ključa. kao npr. civili su ubijani kod svojih kuća ili u njihovoj neposrednoj blizini. tako i tokom trajanja okupacije od septembra 1995. dokaz su i ubijeni civili pronađeni po povratku opštine Mrkonjić Grad u sastav RS. ne može se govoriti o odmazdama ili osvetama. a postoje indicije da su u vrijeme paljenja objekata tokom „čišćenja” terena ti ljudi bili živi spaljivani. godine. Kako se radi o naseljima u kojima su prije okupacije živjeli isključivo Srbi. Sredinom septembra zapadne dijelove opštine napale su jedinice 5. kako u toku izvođenja napadnih borbenih operacija. Civilne žrtve su zabilježene i u najudaljenijim i izolovanim selima i zaseocima.

godine i kasnije. respektivan broj ubijenih civila je ostao neobrađen i nesahranjen. 23 . jesenskih i zimskih vremenskih uslova. veličine terena i nezainteresovanosti okupacione vlasti. a porodice su ih u raspadnutom stanju nalazile po povratku u februaru 1996.sakupljana i sahranjivana u masovnu grobnicu na Pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu. Uslijed velikih razmjera ubistava.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful