You are on page 1of 135

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan
Ronnak Sue Freestone-nak és Michael Bywaternek hálás köszönettel a támogatásért, segítségért és az építő jellegű szidalmakért

Bármi, ami megtörténhet, az meg is történik.

Bármi, ami megtörténés közben valami más megtörténését is maga után vonhatja, valami más megtörténését is maga után vonja.

Bármi, ami megtörténés közben maga után vonhatja, hogy újra megtörténjen, újra meg is történik.

Noha nem feltétlenül ebben a sorrendben.

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan

1. fejezet

A galaxis történelme egy kissé zavaros. Ennek számos oka van: részint azért, mert azok is egy kissé belezavarodnak, akik nyomon próbálják követni, másrészt azért, mivel amúgy is történt már egy két zavaró dolog a történelem során. Az egyik probléma a fénysebességben rejlik, és abban, hogyan lehetne átlépni. Elárulhatjuk: sehogy. Semmi sem halad gyorsabban a fénynél, kivéve talán a rossz híreket, amelyek önnön speciális törvényeiknek engedelmeskednek. Az Arkintoofle Minoron élő hingefrilek ugyan megpróbáltak olyan űrhajókat építeni, amelyeket rossz hírek hajtanak, ám ezek nem működtek különösebben jól, ráadásul annyira ellenségesen fogadták őket, amikor megérkeztek valahová, hogy már nem volt sok értelme az ottlétüknek. Így alakult hát, hogy a galaxis népei elteltek saját helyi zavaros elképzeléseikkel, a galaxis történelmét pedig hosszú ideig nagyon metafizikus dolognak tartották. Ami nem jelenti azt, hogy nem próbálkoztak. Egész űrhajóflottákat küldözgettek az űr legtávolabbi részeibe harcolni vagy üzletelni, de általában évezredekig tartott, míg ezek eljutottak bárhova is. Aztán mire végre odaértek, már rég felfedeztek más módszereket, amelyek a hiperűr segítségével kerülték meg a fénysebesség problémáját, így bármilyen háborúba küldték harcolni a fénysebességnél lassabban haladó flottákat, azok már évszázadokkal a hajók megérkezte előtt véget értek. Természetesen ez nem rettentette el a katonákat, akik mindenáron harcolni akartak. Kiképezték őket, felkészültek voltak, pár ezer év alatt jól ki is aludták magukat, hosszú utat tettek meg, hogy kemény munkát végezzenek, és akkor már Zarquonuccse, de el is végzik! Ezen a ponton jelentek meg a galaktikus történelem első ködösebb foltjai; amikor évszázadokkal azután, hogy az ügy, amiért harcoltak, már rég elrendeződött, újra és újra kitörtek a háborúk. Ez a sok ködös folt azonban kismiska volt azokhoz képest, amelyeket a történészeknek kellett tisztázniuk, miután felfedezték az időutazást, és a háborúk elkezdtek előtörni, méghozzá évszázadokkal azelőtt, hogy az ok, amiért háborúztak, egyáltalán szóba került volna. Amikor aztán a Végtelen Valószínűség Hajtóműve is megjelent, és egész bolygók kezdtek váratlanul banános gyümölcstortává válni, a Maximegalon Egyetem híres történelem tanszéke nem bírta tovább, bezárta kapuit, és átengedte épületét az Isteni Jóság-és a Vízipóló gyorsan fejlődő közös fakultásának, amely évekig maradt a helyén. Mindebben persze semmi kivetnivaló nincs, de majdnem egészen biztos, hogy már senki nem tudhatja meg, honnan jöttek például a grebulonok, vagy hogy pontosan mit is akartak. Ami kár, mert ha bárki bármit is tudott volna róluk, akkor minden bizonnyal el lehetett volna hárítani egy iszonyú katasztrófát - vagy legalábbis azt el lehetett volna érni, hogy másképpen következzék be.

Klikk, zümm. A hatalmas, szürke grebulon felderítő-űrhajó csöndesen szelte át a fekete űrt. Mesébe illő, lélegzetelállító sebességgel haladt, a milliárd távoli csillag szikrázó ragyogása mellett mégis teljesen mozdulatlannak tűnt. Csupán egy sötét petty volt megfagyva a csillogó éjszaka szemcsés végtelenségében. A hajó fedélzetén, mint már évezredek óta, most is mindenhol mély sötétség és csend honolt. Klikk, zümm. Legalábbis majdnem mindenhol. Klikk, klikk, zümm. Klikk, zümm, klikk, zümm, klikk, zümm. Klikk, klikk, klikk, klikk, zümm. Hümmm.

2

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan

Mélyen a hajó félálomban nyugvó kiberagyában egy alacsonyabb szintű felügyelőprogram felébresztett egy kissé magasabb szintű felügyelőprogramot., és jelentette, hogy akárhányszor klikkeg egyet, mindig csak egy zümm a válasz. A magasabb szintű felügyelőprogram megkérdezte, hogy mi lenne a megfelelő válasz, mire az alacsonyabb szintű felügyelőprogram azt felelte, hogy nem emlékszik pontosan, de inkább valamiféle távoli, elégedett sóhajra kellene hasonlítania. Azt, hogy mi ez a zümm, nem tudja. Klikk, zümm, klikk, zümm. Mindig ez a válasz. A magasabb szintű felügyelőprogram elgondolkodott ezen, és valami nagyon nem tetszett neki. Megkérdezte hát az alacsonyabb szintű felügyelőprogramot, hogy pontosan mire is kell felügyelnie, az alacsonyabb szintű felügyelőprogram pedig azt felelte, hogy arra sem emlékszik. Csak arra, hogy nagyjából tízévente mindig volt egy klikk, aztán a sóhaj, és ez eddig általában gond nélkül ment. Megpróbált már konzultálni a hibakereső táblázatával, de őt nem találta, ezért riasztotta a magasabb szintű felügyelőprogramot a problémával. A magasabb szintű felügyelőprogram elindult, hogy konzultáljon az egyik saját hibakereső táblázatával, és rájöjjön, mire kellett az alacsonyabb szintű felügyelőprogramnak felügyelnie. Ő sem találta a hibakeresőt. Fura. Újra megnézte, de csak egy hibaüzenetet kapott. Megpróbálta kikeresni a hibaüzenetet a hibaüzenetkereső táblázatban, de azt sem találta. Rászánt néhány nanoszekundumot, hogy az egészet újra végiggondolja. Aztán felébresztette szakaszfunkció-felügyelőjét. A szakaszfunkció-felügyelő nyomban problémákba ütközött. Hívta a felügyelőügynökét, amely szintén problémákba ütközött. Pár milliomod másodperc alatt villódzva keltek életre a virtuális áramkörök szerte a hajón; némelyikük évek óta, némelyikük évszázadok óta háborítatlanul szunnyadt: Valahol valami szörnyen elromolhatott, de egyik felügyelőprogram sem tudta megmondani, micsoda. Minden szinten létfontosságú utasítások hiányoztak, és azok az utasítások, amelyek megmondják, mi a teendő abban az esetben, ha felfedezik, hogy létfontosságú utasítások hiányoznak, ugyancsak hiányoztak. Kis szoftvermodulok - ügynökök - cikáztak keresztül-kasul a logikai ösvényeken, csoportosultak, tanácskoztak, újracsoportosultak. Gyorsan megállapították, hogy a hajó memóriája egészen a központi feladatmodulig szanaszét hullott. Megannyi kérdést tettek fel, de így sem tudták eldönteni, mi történhetett. Úgy tűnt, még maga a központi feladatmodul is megrongálódott. Ez nagyban leegyszerűsítette az egész problémát. Ki kell cserélni a központi feladatmodult. Létezett egy segédmodul, az eredeti pontos mása. Ez tényleges cserét jelentett, mert biztonsági okokból semmiféle összeköttetés nem volt az eredeti és a tartalék között. Miután kicserélték a központi feladatmodult, az már magától is mindenre kiterjedően felügyelhet a rendszer összes többi részének rekonstrukciójára, és minden rendben lesz. Utasították a robotokat, hogy hozzák elő a tartalék központi feladatmodult a páncélteremből, ahol őrizték, és a hajó logikai kamrájában helyezzék üzembe. Ez sürgősségi kódok és protokollok hosszas csereberéjével járt együtt, mert a robotoknak meg kellett győződniük az ügynökök utasításainak hitelességéről. Végül elégedetten állapították meg, hogy az összes művelet helyes. Kivették a tartalék központi feladatmodult a tartóburkolatból, kivitték a raktárból, kizuhantak a hajóból, és pörögve belevesztek az űrbe. Egy lépéssel máris közelebb kerültek a hiba forrásához.

3

mi történt. de ha sikerült volna azonosítani. s miután nem jutott dűlőre. Hajaj! Mielőtt a hajó végképp kikapcsolt. hogy ott egy lyuk van. Utánanézett. Akadt még egy probléma. és amit találnak. hogy legalább egy részét lakhatóvá tegyék. Csak azon lepődött meg. Persze nem jött rá. hogy kik ők vagy mit keresnek itt. amit kellett volna. akkor jött rá végül. és magukkal vitték tartalékagyát. észrevette. I!!!! !!!! !!!!! !!!!!.érzékelők rendben vannak. hogy kikapcsolt. Egy kicsit újra kikapcsolt. Ki is derült róla. amelynek észlelnie kellett volna. A legénység tagjainak elképzelésük sem volt. legkevésbé feltűnő bolygót választotta. pontosan azért. de a hajó Harc-O-Matája nyilván lopakodó üzemmódban maradt. hogy az. A hajó megpróbált okosan elgondolkodni ezen. ahol a nem látható lyukat feltételezte. a felügyelők pedig. ha egy meteorittal ütköznek. akiknek szólniuk kellett volna. A bolygó. Voltak a közelben jobb bolygók is. milyen utasításdarabkákat tudna felidézni központi feladatmoduljának romjaiból. hogy bizonyára éppen kikapcsolódik. hogy megváltoznak a csillagok Mikor már harmadjára változtak meg. Ezenkívül egyedül a hajó Fő Stratégiai Tisztje mondhatott neki ellent. hogy még nyilván nem érte el a célját. senki sem tudta. Görcsösen arra gondolt. mert a hajó érzékelői nem látták. !!!!!. és folyvást az jelentették. Mielőtt örökre leáll. A magukkal vitt összes Miliőmanipulátort és Létfenntart-O-Rendszert föl kellett használniuk. személyiségét. leszállj !!!!! !!!!! !!!!! biztos távolságból !!!!! !!!!! megfigyeld !!!!! !!!!! !!!!! . hogy a robotok ott zuhantak ki. A hibernáció alatt a teljes legénység agyát. Aztán rájött. mivel kikapcsolt. gyorsan betömte azokat a választófalakat. hogy az érzékelők nem működnek rendesen. amely felmelegítette volna..DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan A további kutatások egykettőre kiderítették. A hajó újjáélesztett és tanácstalan legénységével tovább keringett a kisegítő automata rendszerek irányítása alatt. hol van a cél vagy hogyan érhetné el. Amikor ismét felébredt. volt. ott leszálljanak. hogy !!!!! !!!!! !!!!!. Az első tennivaló a lyuk légmentes lezárása. hogyan kell ellentmondani a hajónak. hogy ahol találnak egy helyet. emlékeit. és pánikba esett. Pihent egy kicsit. azt megfigyelj ék. de miután halvány fogalma sem volt. akkor sem tudták volna. fájdalmasan távol a naptól. hogy még egyáltalán nem határozta el. nem sok értelme volt továbbmenni. a hajónak változtatás nélkül át kellett volna adnia ezeket az utasításokat a primitívebb kisegítőrendszereknek. amellyel képes lett volna látni a lyukat.A te !!!!! !!!!! !!!!! éves küldetésed. hogy a hajtóművek is kezdenek leállni. kétségbeejtően hideg és kihalt volt. személyazonosságát és céljait biztonsági okokból betáplálták megőrzésre a hajó központi feladatmoduljába. egy kis időre teljesen kikapcsolt. és hogy ideje valami komoly elhatározásra jutni. . 4 . így a legtávolabbi.. A megfelelő megfigyelési pont kiválasztása viszont nem is sikerülhetett volna jobban. Az összes többi teljesen hasznavehetetlen volt. amelyektől csak annyi telt ki. ugyancsak nem működtek rendesen. Egy meteorit óriási lyukat ütött a hajóba. A megfelelő leszállóhely kiválasztása mindenesetre nem a legfényesebbre sikeredett. A hajó csak abból a tényből tudta levezetni a lyuk létezését. Miután a hajón mindenkinek kitörlődött az egyénisége. hogy lehetetlen. melyikük a Fő Stratégiai Tiszt. mert a meteorit ügyesen pont azt a műszert verte le a hajótestről. amire ráakadtak. A hajó persze eddig ezt nem észlelhette. A legénység összes tagját is újra kellett élesztenie.

jó az ínyenceknek. akkor meg mit számít? Egy kiugró tehetségű beugrós volt. Hasznos volt a kereskedőknek. merre az ördögbe úszkálnak.. az életben minden más hátborzongatóan könnyűvé válik. amely bolygója röppályájának felénél más állatok bőrébe kénytelen burkolózni. így az ő véleményüket nem szabad és nem fogjuk figyelembe venni. hogy kinyitja az ablakot. Tricia épp most nézte meg az új Woody Allen-filmet. Még New Yorkban is. ha bárkinek lenne annyi sütnivalója. miért. Hű. noha nehéz rájönni. hogyan törjön utat magának valahol. Bármivel képes megbirkózni. Tricia egyetlen lehetőséget szalasztott el. Tricia McMillan imádta New Yorkot. a televízióról van szó. pusztán azért. gondolta. hogy a szülés is benne legyen a műsorban. mert New Yorkot szeretni piros pontot jelentett a karrieristáknak. fejezet Az élettel kapcsolatban az az egyik rendkívüli dolog. ahol a világ legtöbb tévétársaságába lehet beugrani. akkor azt is tudnák. Észveszejtően hatalmas összeget ajánlottak neki azért. nem úgy a taxival járóknak. New York pedig az a hely. de azt hallotta. Ha a nyelvhelyesség engedné. és most csak arról a szélességi körről beszélünk. az a bizonyos nagy lehetőség. Ruhák! Könyvek! Szusi! Olasz kaja! Ujjé! Filmek.. hogy van olyan életforma. de az ott élők már csak ilyen ellenkezős fajta. hé. hogy gyereket szüljön. helyre szorult. Néhányan a patkányok alsó bélrendszerében élők közül ugyan ellenkeznének ezzel. hogy van olyan állatfajta. vajon eszébe jutott-e már. East Village. de ha csak egyetlen örömét is igazán ismernék. Mindene megvolt. ami nemtörődömségre utalt. mintha valaki kecskét sütne. Amikor a legutóbb valaki készített egy listát a New York-iak száz legjellemzőbb tulajdonságáról. Télidőben a hőmérséklet jóval az elfogadott minimális érték alá zuhan. legyenek azok a Santraginus-V részegítő tengerei. és bedugja a fejét egy épületbe. újabb fél röppálya elteltével meg már felforr az agyvize. a levegő olyan büdös. egy kiugró tehetségű beugrósnak hívhatnánk de. Ámbár a legrosszabb az ősz. és náluk (miként a frastraiaknál is) a 40 000 és a 40 004 fok közötti hőmérséklet az állandó. a sütnivaló a 79. ahol a halakat sosem érdekli. hogy mindenféle helyen kész megvetni a lábát. A pali készített már egy két filmet ugyanerről a témáról. nem úgy. Tricia egy beugrós tévészemélyiség volt. az ajakfény hadviselés alapos ismerete. mert micsoda frankó egy dolog az. a karrier szempontjából azonban mindenképpen. Nyáron baromi meleg van. Mindenki életében van egy pillanat. Mostanában már meg sem borzongott a gondolatára. amelyeknek a hőség az éltető eleme. Ha az ember el találja szalasztani a sajátját. ami ezzel együtt jár: remek frizura. vagy a frastrai tűzzuhatagok. mint régebben. ahol eltölthetik. A magánélet 5 . amit tehet. ami arról szólt. hogy megállapítson egy elfogadott minimális értéket. Egy dolog. milyen szorongásokkal jár New Yorkban neurotikusnak lenni. és most ez bírt a legkiemelkedőbb fontossággal. Rengeteg New York-i lakos gágogva isteníti a tavasz örömeit. Az NBS-nek új műsorvezetőre volt szüksége. Szintén ujjé. Mo Minetti otthagyta a Jó reggelit. után reggeli hírek. és a gyalogosoknak sem annyira. Ezek szerint lesz még több filmje is. az igen! A Soho. A tavaszt túlbecsülik. kora esti hírek. hogy elköltözzön. és picinyke belső közöny. de teljesen más dolog. ahol az élet állítólag 40 000 foknál kezdődik. Tricia tévés beugrásai egészen eddig kizárólag Angliára korlátozódtak: regionális hírek. hogy New Yorknál legalább ötezerkilencszáznyolcvanhárom jobb hely létezik. énjének az a része már meghalt. Úgy vélte.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 2. Újra és újra ezt mondogatta magának. a legbölcsebb dolog. Tricia imádta New Yorkot. Amerika! című műsort. de ő mindenkit meglepve visszautasította ezt. hogy mindig ellenezte az ötletet. de még egy patkány alsó bélrendszerében is hajlandó megbújni. Upper West Side. jobban mondva zuhanna. és ha az ember még lélegezni is szeret. szóval az élet mindig megtalálja a módját. és Tricia azon gondolkodott. Kevés rosszabb dolog van a New York-i ősznél. Ez az! Mid Toron. Amikor New Yorkba beköszönt az ősz.

Természetesen csak a harmadosztályra. A mindenit! Ezért volt most itt Tricia. Theatre parókás színészeinek brit akcentusát a tévében. Az NBS ügyvédi csapata végigbogarászta a szerződését. A francba. Mégsem. és ő alig várta.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan sérthetetlenségére és egyéni jó ízlésére hivatkozott. Blúzának finom anyaga most koszosan tapadt a bőréhez. és szokatlanul nagy számú közönség hallgatta a Masterpiece. majd egy hideg. ami miatt idejött. „Kérem. A pultnál megkérdezte. hogy talán. Angliában aligha szurkolta volna le a repülőjegy és a hotel költségeit azért. de mindössze arra volt jó. A hajnak. Puhatolózott. de csak talán itt az idd. Ezért volt New York jó lépés a karrier felé. hogy ne egy élő adásban kelljen szerepelnie. A világon. egy kentiapálma alá. A hivatalos munkát. kis ez meg az. Esetleg még egy kis libabőr: Esetleg még egy. Aztán elolvasni az üzenetet. egy tízszer zsírosabb állás. Itt lent bontsa ki az üzenetet? A ruhája már nagyon szúrt. a bőrszínnek. Egy brit akcentus a Jó reggelit. David Letterman és Jay Leno show-jaiban brit akcentussal mesélték a vicceket. mint a jelenlegi munkája. hogy néhányszor bizonytalanul elővegye. hogy visszaérjen a szállodába. van-e valami üzenete. Nem bírt volna a szállodában ülni és várakozni. ami tízszer annyit fizet. Hajának tapintása a vattacukorra emlékeztetett. de csak talán. Fontosabb volt ez minden másnál a világon. de az a munka. A kocsi nem tudott beállni a járdaszegély mellé. ám a legvégén kelletlenül bár. így ki tudott mosolyogni magának egy jobb helyet. és kinyitotta a kis celofánablakos borítékot." És egy telefonszám. amire vágyott. Az a hír járta. hívjon fel" szólt az üzenet. Itt volt hát. mert szótárukban a „kelletlenül elengedni valakit" kifejezés homlokegyenest az ellenkezőjét jelentette. A mozinál leintett egy taxit. aztán mégis mindig ott volt. A fűtést teljesen letekerje. hogy nem lesz. Bejött! Direkt azért ment moziba. Úgyhogy leült egy székre a hallban. Amerikában. Mégis volt egy Ó. Senki nem értette őket. a hídnak a fogakon szigorúan meg kellett felelnie az amerikai televízió szabványainak. mi legyen a következő teendő. Mivel olyasmit keresett. Aztán egy forró zuhany. hogy megcsörrenjen a telefon. Hivatalosan persze nem ez volt az igazi ok. már reggel elintézte. egy jó ürügyet (közben persze mélyen hallgatott minden egyébről). „Nem boldog. bár morcosan beletörődött. 6 . hogy ő Manhattanben munka után koslasson. de elengedték. A tévés társaság otthon. még mindig csak kínzón pislákolt az elérhetetlen messzeségben. A szóbeszéd azonban nem elég. mint a mostani.. ahol a part szakad. mert egy böhömnagy limuzin az összes létező helyet elfoglalta. hogy ő is összeguberálhatná a köl tőpénzét. Elgondolkodott. de a kiejtés tényleg hatással volt rájuk: Tehát talán. egy brit akcentus kéne nekik. Mindennél jobban vágyott arra. hogy vajon töményesen cselekszik-e. kapcsolatokat is kell teremteni. és azon töprengett. -énekelt a Broadwayn. Triciának úgy kellett átpréselnie magát mellette. biztos úgy vélték volna.. de az arcát mindenütt ismerték. üzeneteket hagyott. a szellőztetést pedig a legmagasabb fokozatra állítsa. hogy levetkőzhessen és csak heverjen az ágyon. Vágyai netovábbja egy állás lett volna az amerikai tévénél. de választ eddig még nem kapott. A Brentwoodban egy két helyénvaló mozdulat után kapott egy szép szobát. Triciánál volt egy pár név és telefonszám. A büdös. utána pedig lefeküdni egy törülközőre az ágyon és szárítkozni a ventilátornál. Pillanatnyilag a libabőr jelentette vágyai netovábbját. Aláírás: Gail Andrews. így végül is kiperkálták az útiköltséget. Számukra ez különösen bosszantó volt. Istenem. sültkecskeszagú levegőt az előcsarnok áldott hűse váltotta fel. de rengeteg brit akcentusú amerikai köszönhette az Oscarját az anyjának. de ő kitalált egy történetet.

Tessék? . akit egyáltalán nem ismerek. hogy nem boldog. akit így hívnak? .Nem hiszem. . Istenem. Ez egy kicsit máris közelebb visz. Nem kaptam választ. . van itt egy név Gail Andrews. A hang hátulról jött. így eljöttem. mielőtt visszahívnám. Ez váratlanul érte. A recepciós homlokráncolva bámulta az üzenetet. hát persze . Ismerős volt neki.Ó. Hát nem éppen erre a névre számított. honnan. . nemde? Visszament a recepciós pulthoz. . 7 . .Úgy tűnik. Ismer valakit.mondta Tricia. . Velem készített interjút ma reggel.Nem . . . Andy Martin titkárnője lenne? Vagy Hilary Bass asszisztense? Martin és Bass volt a két kulcsfigura az NBS-nél.Ismeri az illetőt? .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Gail Andrews.mondta Tricia.mondta a recepciós. Csak próbálok többet kideríteni róla.Jó. . vagy legalábbis megpróbált kapcsolatba lépni.Én hagytam az üzenetet önnek néhány órával ezelőtt.mondta Tricia. . megpróbált hívni. de hirtelen nem ugrott be. azt gondoltam .Hmmm . valamiért boldogtalan. . és azt állítja. amit az imént adott ide nekem .Valami ötlete.. És mi akar lenni ez a „Nem boldog?" „Nem boldog?" Teljesen össze volt zavarodva.Van egy kis problémám az üzenettel.Gail Andrews vagyok.Nem . Aki nem boldog. .Én csak.mondta kicsit izgatottan Tricia.Hmmm . egy perce sincs. .mondta Tricia.mondta Tricia -. .Hívta már ezt a számot? Van itt egy szám. hogy van itt Gail Andrews nevű vendégünk.mondta. . Tehát New York-i az illető. Tricia megfordult.Nincs . magától kaptam az üzenetet.Úgy . . Netán Woody Allen akarja elérni őt álnéven? Az irányítószám 212 volt.Valaki. hogy elkerüljük egymást. akivel kapcsolatba lépett.kérdezte.Én vagyok Gail Andrews. Beszélhetnék esetleg azzal. . hogy miért boldogtalan? .Úgy látom. .Nem . Nem akartam.felelte Tricia. aki az üzenetet átvette? .a recepciós figyelinesen vizsgálta a cetlit..

-Tricia erősen küszködött. ezen már túl vagyunk.mondta a recepciós. mit tegyen. Asztrológus volt .Akarja. Nem ért rá. hogy a hét melyik napján milyen ízesítésű tejszínhabot egyen. . persze. .Nem. .Ó. . nos kis téma volt. rendben van . Állítólag a néhai Hudson elnök jó pár döntését is befolyásolta.mondta a központ. . Felment a szobájába.egyezett bele Tricia. főként. beleértve azt is. Öltözködése a költséges jó ízlés határai közé esett. Valami miatt nyugtalannak tűnt. . hogy jó napja legyen. A hotel telefonközpontosa jelentkezett. mint egy üzenet átadása. hogy az átadott üzenetek és az ajtó alatt becsúsztatott üzenetek tökéletesen ellentmondanak egymásnak. meddig mehet el a keresztényekkel való haverkodásban.szólalt meg a recepciós. Nem ez lett volna az első eset. de nyilvánvalóan inkább a felső határ felé lebegett. ha az segít.A recepciós még mindig a papírra meredt. Damaszkusz lebombázásának kérdése pedig egyértelműen nem tartozik ezek közé.De nagyon szeretnék beszélni magával. ezért kétszeresen is meg akart győződni róla.mondta Tricia. és azon töprengett.Hát nem tudom . akit nem is érdekelt a tempó. hogy a recepciós pasas értelmi képességei elegendőek. Andrews nem volt rá teljesen felkészülve.Nem. lelki vagy diétás ügyeken kívül más jellegű tanácsot is adott volna. mikor látták. Azt.) Nem. Tricia nem akarta különösebben.Megvárhatom a bárban. . Most mit tegyen? . és ha a pletykáknak hinni lehet. Gail Andrewsszal sem akaródzott beszélgetnie. negyvenes nő volt. igen befolyásos asztrológus. . 8 . Nem amiatt. hogy az elnökkel kapcsolatos történetek igazak voltak-e. hogy megbirkózzon egy olyan bonyolult feladattal. Nem volt ott semmi. Megfordult.Üzenete van Gary Andresstől .mondta Gail Andrews. Miss.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .egy híres. és nagyon gyakran még keresztet is vetettek. . . hogy valamelyikük ártatlan képpel igyekszik a stúdióba Tricia színe elé. . Hogyne. hogy Hudson elnöknek személyes. köszönöm. Gail Andrews jól ápolt. Tricia ellenben meg arra nem volt igazán felkészülve.Tíz percet kérek. Alapjában véve nem nagyon bízott abban. hogy felvegye a tempót. . ez már lerágott csont volt. Nekem szólt az üzenet. teljesen fölösleges-. hogy megpróbáljam felhívni önnek ezt a számot? . A telefonüzenet-rögzítő viszont villogott. . hogy nincs-e az ajtó alatt esetleg becsúsztatva egy papírdarab. és ma este el kell utaznom a városból. Az idő tájt Miss Andrews határozottan tagadta.Az a saját szobaszámom. ez csi-. Szigorúan megszabta magának. („NE VEDD A LELKEDRE. ha szüksége van pár percre . hogy Damaszkuszt lebombázza-e vagy sem. köszönöm. Tricia elég keményen támadta a műsorban. de korántsem sértettnek vagy dühösnek. fagyosan elmosolyodott. Megnyomta az üzenetgombot. vagy azt is. DAMASZKUSZ!" . ha ő kedvesen mosolygott és a fogát villantotta rájuk.hirdették akkoriban harsogva a transzparensek.Felhívhatom ezt a szobaszámot itt. hogy újra lejátssza ezt a mérkőzést a szálloda halljában. A munkatársai az összes riportalanyát kereszténynek titulálták. hiszem.Most már magam is elboldogulok.mondta Tricia.Akkor ma jó napja van .Rendben . Tricia az asztrológia egészét vette elő.

Ha addig hívna valaki. hogy rájött volna: alig tíz másodperce beszéltek utoljára. . profikhoz méltó gyorsasággal megigazította a sminkjét.Nem bulldog . Egy kicsit kekeckedni akart Gail Andrewsszal. . aminek világosnak kéne lennie. Tricia felsóhajtott.A név semmit nem mondott Triciának. Ezúttal rögtön azzal kezdte. Nyugodtnak és magabiztosnak tűnt. azt akarta. Ez van ideírva. de azért megadta. . De ebben a játékban nincs szabadrúgás. oké . .Bulldog. eddig is okozott neki egy-két kellemetlen pillanatot. Nem..Nem micsoda? .Hányas szoba? Tricia nem egészen értette.Nem MacManus? . Lezuhanyozott.Egyéb üzenet a számomra? .magyarázta Tricia. .Neve? . hogy jobb lenne elsompolyogni és elbújni valahová. hogy minden. amit az előbb már megkapott. Jó. de Tricia hirtelen rádöbbent. és újra tárcsázott. Valójában a következő történt: 9 . . és ha magát be tudja csapni. akkor mást is. . Míg a liftre várakozott.mondta a központ. és megint kiment a szobából. Ez nem jó.Nem. . A telefonközpontos a leghalványabb jelét sem adta. mint a nap.Katt. . de ebben a játékban mindannyian benne vagyunk . Kéri a számot? A nő elkezdte diktálni a számot. amíg Tricia biztos nem lett benne.Hogy szól? . A fickó azt üzeni.Neve? Egy párszor még eljátszották ezt.értetlenkedett Tricia.Oké. hogy nem bulldog.erről van itt szó.A bárban.A bárban leszek . . Gondolom. hogy ismét megadta a nevét és a szobaszámát. hogy ezt maga is tudja. így a tévériportban kaphatott egy kis ingyen reklámot. . tiszta ruhát húzott. sóhajtva az ágyára nézett.McMillan. Bocs. az világos is. hogy ez csak annak az üzenetnek az elferdített változata. egészen addig.Nincs több üzenete. megnézte magát a folyosó tükrében. miért kérdezi most egyszerre a szobaszámát a központos. .mondta.Tricia türelmesen lebetűzte.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . mert nemrég jelent meg egy új könyve. Tricia McMillan.Igen? . átadná nekem a bárban? . Átfutott az agyán. Miss Andrews belegyezett az interjúba.

és Damaszkusz megcsonkítását (a világnak már nem voltak újak a sebészeti csapások. Gailt senki sem figyelmeztette. de abban a pillanatban. Valószínűleg ott biztonságosabb helyen van. Ezek szerint jó pár számtani eredménynek annyi. megfelelő együttállásokról és a háromdimenziós trigonometria még homályosabb területeiről búgva próbálja meg lefegyverezni Triciát. és mindenki hálás volt nekik ezért. Mikor Tricia gondolataiba mélyülve belépett a liftbe. A hivatalos kifejezés valójában . Hudson elnök netán csütörtökön eszi a bigyóbogyó ízű tejszínhabot. Pedig ő a sarokban elhelyezett pici biztonsági kamerát nézte. gondolta nagy levegőt véve. de mi történik. és mind szörnyen boldogok voltak. ha a Rupert emelkedik? Nem kéne újra átgondolni az egész asztrológiát? Nem lenne talán jobb beismerni. Mindamellett. hogy végre felfedeztek egy tizedik bolygót a Plútón túl. egy kicsit megrendül. hogy mindaz. és amúgy sincs benne semmi olyan. véletlenül felfigyelt egy újságcikkre Gail Andrewsról és a Te és a bolygóid című újkönyvéről.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan A múlt héten a csillagászok bejelentették. Nem. se farka. mint azok az emberek. nem igaz? Mi van azokkal a csillagtérképekkel meg a bolygómozgásokkal meg a többivel? Eddig (látszólag) mind tudtuk. ami a „Damaszkusztalanítás"-t jelent). Aztán. akik a könnyeiket próbálják visszatartani. hogy visszaugorjon-e érte. miszerint a világűrben keringő óriási sziklagöröngyök tudnak olyat is az ember sorsáról. amely életének egy korábbi. és ehelyett disznótenyésztéssel foglalkozni. De amikor éppen kezdett volna magához térni az őt ért kezdeti támadás után. mi történik. hogyan utazhatna New Yorkba a televízió-társaság pénzén. de hamarosan a Rupert becenevet kapta valamelyik csillagász papagája után . és így tovább. hogy pontosan úgy bámulja a mennyezetet. ha a Neptunusz a Szűz jegyében van meg minden. s ezzel már nem tudott mit kezdeni. amiről addig senki sem tudott.és mindez nagyon nagyszerű és csodás volt. ha az élet valamire is megtanította. amikor arra keresgélt jó ürügyet. azt feltételezhette. hogy az a hit. a tejszínhabot. kiről van szó. hogy van ott egy másik nagy böhömnyi szikla. hogy napi körívekről. A Gail Andrews nem ment épp tucatnévszámba. Megrökönyödve tapasztalta. rögtön mindenkinek beugrott. Most végre megtalálták. mikor hirtelen kiderül. és rögtön el is adta a producerének. amit Triciának szánt. akkor arra: Soha ne menj vissza a táskádért! Míg a lift lefelé ereszkedett. hogy becsukódjon utána az ajtó. Az biztos. Gail Andrews mindezt elég könnyen viselte.tartozott ehhez valami dögunalmasan megható történet . amit az nem. jó mélyre elásott szakaszában matematikából szerezett diplomát és asztrofizikából doktorátust. A Chanel ajakfény a coupe sauvage és a kristálykék kontaktlencse mögött egy olyan elme rejtezett. Aki nem ismerte Tricia McMillant. Tricia ezt jó témának látta. Már évek óta keresték. és gondolkodóba esett. A bolygót Perszephonénak nevezték el. amire különösebben szüksége lenne. megújult erővel őrá zúdult vissza. ő mintegy szándékosan a plafont bámulta. ami azért mégsem nélkülöz minden ésszerű alapot? Ha három évvel ezelőtt tudunk a Rupertről. Hagyta. hogy valaki megemlítette Hudson elnököt. eszébe jutott. 10 . hogy Tricia számára a tévémaca szerepe egy második nagy lehetőség az életben. A külső bolygók orbitális anomáliái segítettek nekik ebben. nem pénteken? Damaszkusz még mindig létezne? Meg ilyesmik. elkövetett egy igen súlyos hibát azzal. hogy a szobájában felejtette a táskáját. Tricia bizonyos okokból figyelemreméltó érdeklődéssel követte az eseményeket. hogy az egésznek se füle.Damaszkektómia" volt.

Sajnálom. Tricia két perc múlva bepördült Gail Andrews mellé a bárszékbe. az asztrológia csak egy népszerű szórakozási forma. . .kérdezte halkan.Én tökéletesen boldog vagyok .mondta Tricia egy kissé elbizonytalanodva. hogy olyan ember. majd azt. mihez kezdjen ezzel a hirtelen támadt nyájassággal. Ez aggasztott engem. és ügyesen végigcsúsztatta a fénylő mahagóni pulton. Ez igaz volt. . .mondta Tricia.sajnálom.mondta Gail Andrews. egy kissé nyers voltam magával ma reggel. hiszen mindketten ebből élünk. és odaadta a recepciósnak. nehogy valamibe hiba csússzon. Nagyon dühösnek és boldogtalannak látszott. mint illedelmesen az asztalnál .A csillagok miatt. . . mintha tarkón rúgták volna. hogy szerintem maga nem boldog. de ha úgy vesszük. jó móka. Az én üzenetem úgy szólt.Micsoda? . miért. és ezt nem szabad szem elől téveszteni. Rendben? A recepciós továbbra is a papírt nézte.mondta -.Most pedig szépen leírok mindent .Az üzenetben az állt. Csak pislogni tudott. és ennek valami köze volt a csillagokhoz és a bolygókhoz. minden rendben van-e.Dehogyis . ha emiatt problémái vannak. . aki szívesebben ül a bárpult mellett. . méghozzá olyan része. . hogy „A BÁRBAN". Gail egy pohár fehérbor előtt ücsörgött. hogy lássam. amikor beszélgettünk.mondta.kérdézte. 11 .Köszönöm . hogy maga nem boldog. és nagyot kortyolt belőle.mondta őszintén .kérdezte Gail. . hogy nem hagyja magát levenni a lábáról. de eldöntötte. hogy meg ne kérdezze: „Honnan tudta?". A New York-iak sosem voltak ok nélkül kedvesek egymáshoz. és egy kissé meg is lepte Triciát.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Egy perccel később igencsak fürgén kiszállt a liftből. Egy papírra ló betűkkel ráírta a nevét. Tricia úgy érzete. ha üzenetem lenne.Vodkát? . hogy a szobájában van-e? .Az volt a benyomásom magáról.Miss Andrews .Ó . .Arra az esetre. ezt ma reggel mindkettőnknek sikerült kitűnően bebizonyítanunk. Tudom. most bizonyára úgy érzi.felelte gyanakodva Tricia. A csapos elkészítette a vodkáját. aki rámeredt. ami rendben is van így Ez is a sóbiznisz része. . és ezért jöttem el. de Gail így is válaszolt. amiben maga nagyon ügyes.mondta Gail Andrews.Megkérdeztem a csapost . a szobaszámát. én csak tudni szerettem volna.mondta kedves mosollyal.Megnézzem.Igen . Viszont nem tudomány. amiért nem boldog. Alig tudta visszafogni magát. és megint a recepcióhoz sietett. sok szerencsét kívánok hozzá. Nem igazán tudta. Azt hiszem. . . ugyanakkor még szórakoztattuk is a népet. .

ha elveszített valamit. . mikor fordul feléje egy kamera. hogy nem az. hogy észrevegyük a rejtett barázdákat. hogy az asztrológia nem tudomány -folytatta Gail.Nagyon jól tudom. minél kisebbek. mennyire nevetségesek az újságok horoszkópjai. hogy úgy beszélünk egy problémáról..Én. és rá akart mutatni. A legtöbben észre sem vették volna. de ráébredt. Csak egy önkényes szabálygyűjtemény. de beszélhetnénk a récékről és a gácsérokról is. Érti már. 12 . és alakot öltsön.Valami baj van? . ugye: az asztrológiának semmi köze az asztronómiához. mi is a neve annak a furcsa brit játéknak? . Az ember általában akkor érzi ezt a boldogtalanságot. De ha egyszerre elkezdünk e szabályok szerint játszani. mint a sakk. Eljöttem hát. annál jobb.Miss Andrews . Megláthatjuk a papírdarabra írt szavakat. Így amikor maga ma reggel elkezdett. Megfordult. . a lényegen ez mit sem változtat. Mint amikor egy marék grafitport szórunk a papírra. szóval pont azt bizonyítja.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Tricia rámeredt. Nem úgy volt tervezve. hogy lássam. amelyeket addig elrejtettek. De bármilyen óvatosan rejtették el a vodka mögött. nincs-e valami baj.Parlamenti demokrácia. hogy valamelyik vendég hirtelen fegyvert ránt vagy nyakkendő nélkül jelenik meg. Csak ahhoz. Csak erre tudtam gondolni.Naná.Amiknek önmagukon túl nincs az égvilágon semmi értelmük. Arról van csak szó. hogyan gondolkodik az egyik ember a másikról. ezt a haragot. De szép lassan le is állt. hogy agyának a többi része oda sem figyel.Ööö.kérdezte Gail. hogy tényleg dühösen és boldogtalanul cseng a hangja. Egy pici biztonsági kamera a bár fölött pontosan követte a mozdulatát. Nem folytatta. egy élőadás műsorvezetőjének kifinomult ösztöneit nem tudta becsapni. Tricia le volt taglózva..kezdte volna. Most nem a grafit a fontos. és megtudhatunk különféle dolgokat az emberekről. beindulhatnak különféle folyamatok.zt. Teljesen le volt taglózva. hogy azt sugallja. mert rájött. . . . mikor az pontosan tudja. hogy észrevehető legyen. szóval olyan szenvedélyesen viszonyulni a csillagokhoz és a bolygókhoz. Krikett? Önutálat? . Ott is adottak a szabályok.. Ez a nő tényleg a csillagok és bolygók miatt dühös és boldogtalan. Minél több a szabály. ami ellen tiltakozni próbált.. Nem úgy volt tervezve. Az asztrológiában ezeknek a szabályoknak történetesen a csillagok és a bolygók felelnek meg. és Gailre nézett. . és ennél tovább sehogy sem jutottam. és miféle statisztikai trükköket használnak fel az emberek el butításához. Buzgón gyártotta volna a cáfolatokat. Agyának egyik része már el is kezdett pörögni. Ez csak a barázdák feltárásának az eszköze. nem is tudom.. amit ő tizenhét éve a legnagyobb titokban tartott.. a tenisz. vagy a. arra gondoltam: ez a nő nem az asztrológiára haragszik. minél önkényesebbek. hogy az a probléma a felszínre kerüljön. Egy abszolút ismeretlen ember épp most mondta el a.Kérem. rendben? Tricia teljesen összezavarodott. manapság egy drága és elegáns New York-i szállodában attól tartanak. Ez végképp meghökkentette. nyugodtan szólítson csak Gailnek.

. hogy ügyet sem vet a biztonsági kamerára. maga eléggé megdöbbentett . . rendben. . Felmentem az emeltre. az meg idétlenül az rikácsolta: „Gyurrrika arrrrranyos!".Nem tudom.Ó igen.. nem járnék-e vele. Eltartott egy ideig. . Mintha egy papagája lett volna.Firtatta Gail. . Csak odafigyeltem arrá.Aztán.mondta Tricia. a Bloomingsdale-ben pedig egy biztonsági . Kicsit türelmetlen lett. Néha igen. Hiszen ott volt az űrhajó. mert egész nap csak a televízión járt az esze. Csak a képzelete játszik vele. hogy egy madár figyeli szándékosan és kitartóan. . Ennyi. De ennek az életnek szinte egy perce sem múlik el anélkül. Úgy döntött. Én azt feleltem. ön helyesen cselekedett. és megkérdezte. az egy teljesen más élet lett volna. Halkan keresztülsuhant a felhőkön. Úgy érzem. észre . Mondhatom. sok másikat meg bezárunk. aki nem ment vissza a táskájáért. Elhatározta.Én azt hiszem. Épp időben érkeztem. a pasi eltűnt. kezdete egy másiknak. és azt kérdezte mindenkitől. ő most ott van fenn valahol. tessék. . Azt állította.. 13 . Miller.Ó. . Ja. hogy ő-e MacManus. Sok évvel ezelőtt egy buliban megismertem egy pasit. és kitört belőle a röhögés.. Fényeket láttam. amíg megtaláltam a táskámat.felelte Tricia. Szemmel láthatóan kezdett begolyózni. Letakarva egy ronggyal. hogy várjon.. aztán meg valaki elfoglalta a fürdőszobát. ráadásul két feje volt. .És valóban azt hiszi.. különben tudná. . hogy okoskodta ki. Minden egyes döntésünkkel. A Central Parkban még az is átsuhant az agyán. így van? . Kész. Valaki fel-alá járkált a bárban.kérdezte Gail. Nem ez volt az első eset.. egy másik bolygóról jött. személy egy másik bolygóról jött? . . Úgy látszik. amikor elsétált mellette.kamera mintha csak őt fürkészte volna kalappróbálgatás közben. A történet nagyon egyszerű. Meggyőződése volt. Az az énem.Értem. csak meg kell mondanom..Mindenki így van vele. félelmetes pillanat volt. Aztán egy pillanatra félrehúzta a rongyot.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . .Nem okoskodtam ki. és azt kérdezgette. Azt feleltem neki. hogy eszembe ne jutna a másik énem. Vége az egyik életnek. jó. kedvesem. nem kell nekem az a táska.A kertajtó nyitva állt. meg ilyesmiket. aztán boldogan vele tartok arra a másik bolygóra. amíg felmegyek a táskámért. Most a hotelszemélyzet egyik tagja járt körül a bárban.Nem.. Mire azt mondta. Valami villódzó dolgot. hogy bizonyára egy igen távoli bolygóról jött. Mire visszaértem. és többé híre-hamva sem volt. hogy ezt most kiveri a fejéből.kérdezte Gail. de.Azt hiszem. maga-egyszer észrevette. Kimentem.. hogy az ön szavaival éljek.? . hát persze.Rendben. Minden nap minden percében. Megkértem. hogy egy közlekedésellenőrző kamera utána fordult. mert ő állítólag egy másik bolygóról való. amit mondott. . Tricia szünetet tartott.Kettő? És ez senki másnak nem szúrt szemet? . . hogy egy nőnek mindig szüksége van a táskájára. és belekortyolt a vodkájába.. és én az ő árnyékában járok. . de én nem akartam olyan könnyedén odadobni magamat csak azért. vége. van ott egy bizonyos Mr. csak. és együtt röhögött vele. Ez egy ilyen buli volt. ahogy felemelkedik az égbe. hogy ez a.Rendben van .Amúgy meg egy kalitka volt rajta. hogy még lássam. Néha még meg is kocogtatta a kalitkát. minden lélegzetünkkel kinyitunk ajtókat. Ott bent pedig ott volt egy másik fej. .Jelmezbál volt. A legtöbbször észre sem vesszük. amit én elvesztettem.tört ki hirtelen belőle. Nem volt.

. Néha már elég közel voltam hozzá. hogy nem lehetett könnyű. Amerikához. És talán emiatt hajlamos egy kicsit keményebben bánni másokkal.Kicsit már késő van. erre még mindig azt mondták. leginkább azért.Igen . Martin irodáját. majd előkerítem én magam.De . . . . Az órájára nézett. Végül az irodához fordultam. de megkérdeztem Mr. de nem találták önt.Hölgyem. akik ön szerint teljes képtelenségeket hordanak össze. hogy kerestessék meg. hányszor hallotta. Egy férfi állt ott sofőrsapkában. De mindig az lett a vége. MacManusnak és Mr. nem. .Nem én. mert biztosan ez az oka.Elnézést. akinek erről beszéltem. Rágondolni sem bírt.Nem . Megint megkérdeztem.Egyébként maga az első. lesz.Ezt nem gondolná komolyan. ugye? De jogos a kérdés. Tricia felpattant a székből. és egy pillanat alatt összeszedte magát. hölgyem. . Sosem mentem el. Megkértem őket.Ööö. . Nekem legalábbis az volt. Millernek üzenete érkezett.felelte Tricia. . hogy Mr.mondta. aki két feje közül egy egyiket papagájnak álcázza. igaza van. Hát ez az én életem története. . És többé már azt sem tudtam folytatni.Semmi baj.Mr. de egyébként el akar menni? Tricia le volt döbbenve. mert gyereket akartam. én asztrofizikus voltam. amit addig csináltam. és ott azt mondták. Tudja. Ne haragudjon! . . Mit lehet erre mondani? Arra is gondoltam már egyszer. Nehéz ezt kimondani manapság. . Martin? Mármint Andy Martin az NBS-től? . Sosem jutottam el idáig. hogy faxoljanak önről egy képet az autótelefonba.Sejtettem. Az ember pedig nem lehet igazi asztrofizikus. nem Tricia McMillannek hívják? Tricia meglepetten nézett körül. biztos.Megértem. . . ezért is vagyok a televíziónál. hogy a pasik megkérdezték miért nézem állandóan a vállukat. így van? Tricia felnevetett.mondta Tricia. hogy itt tartózkodik. A szállodában azt mondták.Nem valószínű. Házas? . Egyszerűen lehetetlenség. Próbafelvétel a Jó reggelit. amit kellett volna.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . hogy elmegyek egy spermabankba. hogy soha nem is hallottak önről.Úgy van. nincs ilyen nevű vendég. már vagy egy órája önt keresem. ami lesz. ha már tényleg találkozott valakivel egy másik bolygóról. Semmi sem valódi.Azt hiszem. Azt hiszem. hölgyem. Sohasem azt tettem. hogy tényleg megvalósítsam. 14 . Vaktában elviszem valaki gyerekét.

hívjon csak fel! A helyében én holnap estig otthon maradnék. Jól vagyok.Tényleg. hogy megismerhettem. Tricia visszafordult Gailhez. Gail.Tricia hirtelen lendülettel megölelte. A vaskos telefonkönyv után nyúlt. és kivette a kis műanyag dobozt.Egy dologra megtanított az élet . . Nem lett vége a világnak.Megvan mindene? . Ideje felhívni a légitársaságot. amikor muszáj. ott elöl. ami ártatlanul hevert a másik ágyon. hölgyem.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . amiben a kontaktlencséi voltak. hisz az fennmaradt. Tricia a táskájáért nyúlt. amikor nem szabad visszamenni azért a táskáért. és 'ne aggódjon! Ez csak asztrológia. Ő Mr.Menjen! Menjen! . és megtudni.Nézze. Neki pedig meg lett volna lehetősége.. hát igen. hogy ha az élet egy dologra is megtanította." A sofőrnek piszkosul igaza volt. de elszúrta. Ez csak asztrológia. mint bárki más. Nagyon érdekes beszélgetés volt. Az a nagy limuzin lesz. .Az isten verje meg . . mivel én fogok érte menni. . mi folyik odabenn az NBS-nél. hogy kivigyem a reptérre. Csak bámulta a táskáját. Egy pár percig meg sem moccant. . és van. Ideje hazamenni. akivel Tricia csak találkozott a szervezetből. Martin lelkesedett. 15 .Kösz . de. hogy különbséget tudjon tenni a két eset között. . a sofőr többet tud arról. és véletlenül tudom.Szót se többet. eléri-e még az éjszakai gépet a Heathrow-ra. .erősködött Gail. .Bocsánat .szisszent fel.Oké . úgy tűnt. . Pihenjen egy kicsit! De velem ne törődjön. arra gondolt. Mr. Zwingler. akkor arra: van.sürgette Gail.Az italt én fizetem . Gyerünk! .Rendben. Ártalmatlan. Hát persze. .mondta Tricia -: sose menj vissza a táskádért! Alig több.mondta. Sőt. Miközben berakta mindkét kis műanyag lencsét a szemébe.mondta a sofőr. Tricia felsóhajtott. Arra még meg kell tanítania. hát igen. Nana! Mindent a maga idejében! Visszarakta a telefonkönyvet. Hát igen.És sok szerencsét! Örülök. fogta a táskáját. hogy Martin igazát bizonyítsa. Zwingler viszont nem. Lerakta. A hálózati főnöke nincs elragadtatva az ötlettől. Kezében volt Gail Andrews üzenete: „Ne szomorkodjon sokat! Ha beszélni akar róla..Én készen állok. egy sorát sem. amelyek nélkül nem volt képes rendesen elolvasni a szöveg egy bekezdését. igazán sajnálom ami reggel történt. Nem lett vége a világnak.kérdezte a sofőr. hogy pénzt vegyen elő.Nem akarja hozni a táskáját például? . .mondta Tricia. hogy ma este kirepül a partra. .Úgy hallottam. Hát igen. Martin szerint érdemes lenne megpróbálni egy brit akcentust. . .De sietnünk kell . mint egy órával később Tricia szállodai szobájának egyik ágyán ült. és a fürdőszobába vonult vele.

mit értünk „becsapódás" alatt. olyan dologról lévén szó. hogy az embernek a leghalványabb esélye sincs a megértésükre. előbbutóbb mindig kapnánk valamit. hogy a mélyfizika rejtelmeit taglalják.ahol „Kevin" alatt értünk bármilyen~találomra kiválasztott entitást. amit valaki az otthonának nevez. Most már jöhet a tücsök és bogár. hogy a szó szoros értelmében nem is univerzumok. Valójában ez a Minden Létező Dolog Kusza Összevisszasága sem létezik. amelybe a többi Földtől eltérően becsapódott egy neutrínó. miután már azt felfogta. A Minden Létező Dolog Kusza Összevisszaságában elfoglalt sajátos helye miatt minket most az a Föld érdekel. hogy egy neutrínó-becsapódás egy Föld méretű tárgy számára különösebben eseményszámba menne. ez pusztán az összegzése annak. ahogy azt többnyire ők állították). Mondhatná erre bárki. ami becsapódásra képes lehet. ha léteznének. mi lesz a vége . Annak az esélye. mint egy kancsalborzköpet. Mindegy Ez a neutrínó becsapódott. ha egy olyan helyen történik valami. nehéz elképzelni nála kisebb dogot. 16 . amit tudni kell a párhuzamos univerzumokról . miközben a fene nagy semmin sodródik keresztül. Azért nem tekinthetők ezek univerzumnak. Egy becsapódó neutrínó nem egy nagy dolog.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 3. mint annak. ha az ember ezt megpróbálja egy kicsivel később felfogni. Ennek mégis csak elenyészően kis részét értheti bárki. csupán egy bizonyos megközelítési mód. de akár bandzsalíthat vagy összehordhat tücsköt-bogarat anélkül. Ám az a legegyszerűbb. Az egyik bátorító dolog. és ezért pillanatnyilag nem várható el tőlük. Inkább az a nanoszekundumnyi idő a szokatlan. amikor több billió elhaladó neutrínó közül egy sem ütközik össze a Földdel. amit az Útikalauznak el kell mondania a párhuzamos univerzumokról. rengeteget írt a párhuzamos univerzumokról. A Minden Létező Dolog Kusza Összevisszaságát bárhogyan felszeletelhetnénk. Sőt. milyen szempontokból vizsgálhatnánk őket. Távolról sem. amit mi tréfásan múltnak hívunk. hogy egy Boeing 747-esből véletlenül kiesett golyóscsapágy eltalál. szaknyelven szólva MLDKÖ Minden Létező Dolog Kusza Összevisszasága. hogy bolondot csinálna magából. Az első. semmi sem igaz. hogy egy neutrínó becsapódik valahová. egy tojásos szendvicset. fejezet A GALAXIS Útikalauz stopposoknak abban. hogy az összes általunk ismert istenség az Univerzum keletkezése után jó hárommilliomod másodperccel született (nem pedig az előtte való héten. s mivel immáron köztudott. nagyjából ugyanannyi.így az Útikalauz -. hogy nem párhuzamosak. már így is elég magyarázkodásra kényszerülnek. mondjuk. Ez a neutrínó eltalált egy atomot. mert egy adott univerzum valójában nem egy létező dolog. hogy abból. aki egy Haladó Isten fejlettségi szintjét nem éri el. Azt sem árt tudomásul venni. mint ez a Világegyetem. amit eddig feI tudott fogni. Természetesen minden attól függ. aki semmiről nem tud semmit. Csakhogy ez a vélekedés nagyjából annyit ér. hogy mit változtat ez a dolgok normális menetén. Ennélfogva nyugodtan felteheti a „Micsoda?" valamint a „He?" kérdéseket. amely szinte semmiből sem áll. Párhuzamosnak pedig ugyanúgy nem nevezhetők ahogy a tenger sem lehet párhuzamos. És nem is arról van szó. Ugyanis. Ez semmit sem jelentene. csak Kevin tudja. ami annyira őrülten bonyolult.

vagy hogy a Földet. hogy előkészítsék az utat egy új hiperűrsztrádának . A pontos ok-okozati összefüggés eme aprócska biológiai véletlen és még néhány kisebb változás között. hogy abnormálisan kicsi lett a kereslet a hikoridió ízű fagylalt iránt. és rövid időn belül a világ domináns lóheretípusa lett belőle. amely létrejött a Minden Létező Dolog Kusza Összevisszasága ezen szeletében ..jelenleg a 4 763 984 132. Mindebből az következett. amely rengeteg vitát és helyi nehézséget követően az Essex földrajzi nevet kapta. végül mégsem rombolták el a vogonok. 17 . és pillanatnyilag senki az égegyadta világon nem érzi égető szükségét.. A növény egy lóhere volt. és a többi. helyet foglalja el néhai Maximegalon Egyetem történelem tanszéke áltál vezetett kutatási projekt fontossági listáján. A nukleinsav egy géné. Vagy legalábbis azon a helyen. A gén egy növekedésért felelős genetikai recept része. hogy Tricia McMillan nem szeretett bele Zaphod Beeblebroxba.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Az atom egy molekula része volt.például. ahol mindez megesett. hogy mihamarabb ezzel foglalkozzon. A molekula egy nukleinsav része. Roppant eredményesen elszórta magvait. hogy egy növényfajta innentől fogva egy levéllel többet kezdett növeszteni. és a többi. Essexben.

. míg tüzetesen meg nem vizsgálta a nyomokat. Mrs. azt mondanám. Azok felől a fák felől szoktak jönni. fejezet Tricia kezdte úgy érezni. Eric az öreg kertész volt. . valószínűbb hogy az ilyen alakú nyomok mástól erednek. délután meg elaludt.Valóban ezt mondtam. hogy létezik olyan ember. rejtélyesen fenyegető nap elébe kell néznie. leszállnak az ember füvén. tudja.kérdezte Tricia. . Utána egyszerűen eldől. Mostanában rengeteget hallani róluk. hogy átfestették cirmosra. hogy a fűnyírótól ilyen? . a postán. Nem hitte. Tricia kisasszony. . mégis így érzett. Már amennyiben csak állnia kell. mint régen. hogy ez teljesen megszokott érzés egy egész éjszakán át tartó repülőút után kelet felé. Tricia kisasszony folytatta Eric.Mondanék azért én valamit. Williams. akár a hálószobában. .. és nem akart mást. . Mindazonáltal gyakorlatilag minden másban hitt. amit akar. csak annyit mondok.Most tényleg le kell feküdnöm. hogy rendetlenkedik a fűnyíró.Idejönnek. amikor az embernek egy teljesen új. és időnként megszólalni. hadd csináljon azt. . Akkor délelőtt aludt és délután csavargott. Ezek a nyomok pont olyanok. Egész reggel kószált.Úgy gondolja? . Szóval pont fordítva csinálta. akár itt kinn a kertben. Ha még értelmesen bólogatni is. Így együtt még idegenszerűbb az alakjuk. .mondta. Időeltolódás. aki minden szombat reggel bejött a faluból. T'íz perc.Meg azt is mondta Mrs. Ha bármire szüksége van. ahogy a múlt héten ígértem. és Ned Sherrin szörnyen okoskodó hangjára szép lassan álomba szenderedni. és sosem hazudtolnám meg magamat. Ot a lenyomódott fű mit sem érdekelte. Nem helyeselte. az ő macskáját tudja.Köszönöm. paranoiásan. amire csöppet sincs felkészülve.mondta Eric. azt a vöröset -. azt is elrabolták az űrlények. Természetellenesnek tartotta. Williams. hogy ők voltak. és botjával a kis bemélyedések szélét döfködte. Nyomokat talált a gyepen.Eric.Aha . mint amilyet a leszállókabinjuk hagyhat. -kezdte türelmetlenül Tricia.Úgy bizony .Nem gondolja. . Nem is igazán a gyepen talált nyomok foglalkoztatták. miközben lehajolt. Az imént én haza New Yorkból fáradtan. hogy elvonuljon. Tudta.mondta Tricia. nyúzottan.Biztosan az űrlények voltak . és meg kéne javítani. de ezek éppen hogy nem olyanok.. szolgálja ki magát a konyhában! 18 . csak a rádió halk duruzsolása mellett ágyba bújni. . hogy nem a fűnyíró volt. . na. . . hogy a világ összeesküdött elléne. Még tíz percig képes állva maradni. hogy botjával az ő füvét piszkálja. Másnap persze visszahozták.. magának meg hagyom. Eric Barlett azonban nem hagyhatta. hogy „Úgy gondolja?". . hogy hazajön.Ha a nyomok kör alakúak lennének. Nem állítom biztosan.Csak mert pont a múltkor említette. a leszállókabinjaikkal. Eric . a csillagközi úttól. A nyakam rá.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 4. New Yorkból. mert különben lukakat fog vájni a fűbe. akkor csak öt percig. néha a macskával együtt. aki már reggel azzal kezdi.mondta Tricia. de nagyon furcsán viselkedett. Szombat reggel volt. gondolta. aztán elsüvítenek. és lopva az órájára pillantott. .kérdezte Tricia..Megnézem azt a fűnyírót. .

Az ember fogja a bevásárlókocsit.Köszönöm. Ez jó program lesz. mert kibérelték egy lakodalom miatt. hogy mit regyen fel. ez is szerencsét hoz.Metsző tekintettel kémlelte a látóhatárt. amit New Yorkban vásárolt. Mit tehet ilyenkor az ember? Mit tehet a recepttel? Tricia nem tudta. és nem csupán egy rendes négylevelű. . Magát Stavrót is nagyon kedvelte. hogy bemenjen-e este a városba. de az apja német elég fura egy párosítás. aminek sosem akaródzik abba az irányba menni. Tricia kisasszony.Köszönöm. és a végén teljesen más dolgokat kell összevásárolnia. Végül úgy döntött. hogy biztosan a klubban lesz este. és nyugtalanul császkált egy kicsit. Karl vezette. amely Stavro eredeti klubja volt New Yorkban. és most a bátyja. és ha találkozik néhány barátjával.mondta. Délután fölébredt. Stavro és Karl Müller nem nagyon szívelte egymást. aki görög volt. Henley irányából. Felhívta egyik barátnőjét. ahogy elterveztük. Mostanság ez volt a legfelkapottabb hely a média jelesebb képviselői körében. igazi háromlevelű lóhere-e.Háromlevelű lóhere. . beülni a Stavro'sba.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . Végül egy csinos fekete ruhácska mellett döntött. hogy Karl kutyagumit sem. aki azt gondolta magáról. nincsenek-e a környéken földövkívüli tevékenységre utaló jelek. Legalább egy órán át morfondírozott. Eric . akiről úgy gondolta. Remek. aminek az egyik levele kihullott.Majd utánanézek. amerre tolják.Na tessék . Jó hely volt. Tricia most egy kis örömet akart szerezni neki. Látja. . Lehajolt. és sok szerencsét . mintha égy recepthez keresnénk hozzávalókat egy ABC-ben. de az anyja görög. olyan. . Hangulatos. Tricia az egyik legutóbbi éjszakán már volt az Alfában. Arra gondolt. és megtudta.A maga helyében azért utánajárnék. mihez kezdjen a nap (vagy még inkább: élete) hátralevő részével. hogy aznap zárva van. . hogy német. és fölszedett valamit a fűből. Különösen amott. Ezután megint egy órán át morfondírozott. .keres a New York-i klubbal. és papagájokról meg egyéb madarakról álmodott. Stavro örömmel hallotta volna.mondta Eric. hogy megpróbálni úgy élni az életünket. Nem tudta. talán könnyebben vissza tudna zökkeni a rendes kerékvágásba. elmegy. Közelről is jól megnézte.ismételte Tricia. Ágyba bújt. 19 . Aznap éjjel egyébként egy földönkívüli űrhajó szállt le a kertjében. .

Noha általában nem ilyen késő éjszaka. mint egy hatalmas lakókocsi. bármi is volt az. Tényleg ott volt. amelyeket agya egyik féltekéje küldött a másiknak. ami egyre közelebb és közelebb került hozzá. Kezek emelkedtek tétova üdvözlésre. egy furcsa vékonyka hang. Klikk zümm.Tricia McMillan? Miss Tricia McMillan? . Szinte hangtalanul. Észre sem vette. . de hát az éjszakai égen villódzó fényekből nehéz összerakni az igazi formát. Hatalmas szemeikkel nagyon lassan. figyeltetek? Engem? . aztán kilépett és felnézett. Mivelhogy nem egymillió kilométerre lakott a Heathrow-tól. Őt is végigpásztázták. mint amelyik annyi évvel ezelőtt a szeme láttára elment. és az üzenetek. ebből eredt mérsékelt érdeklődése. Fényei puhán pásztázták a talajt.jegyezte meg végül az egyikük. hogy fényeket lát az égbolton. Hát megtalálta? Mégis visszajött érte? Az űrhajó egyre lejjebb és lejjebb ereszkedett. a kíváncsiságát bódulat váltotta fel. végül csöndesen leszállt a fűre.szólalt meg végre egy hang. . miközben a hajó lassacskán. Még mindig kába volt az időeltolódás miatt. Alig vett levegőt.Fi. hogy újra megkaphatja ezt a lehetőséget. A pázsit felett körülbelül harminc méternyíré ott parkolt valami. Nagyot szívott a hűs éjszakai levegőből. . Félrecsúszott egy ajtó. mely hallhatóan küszködött a szótagokkal. fejezet Először csak mérsékelt érdeklődéssel figyelte. Karja lassan lehanyatlott.Igen . alaposan végigméregették.Hmmm . .Figyeltük magát.McMillan? . mintha vizsgálnák. Ő csak várt és borzongott. centiről centire.. hozzászokott már. ahol nagy serényen épp kávét főzött magának. és kinyitotta a kertbe vezető hátsó ajtót. hogy a forró kávé a lábára löttyen. klikk zümm. miféle fények közeledhetnek Henley irányából. Sosem remélte volna. 20 .Élőben alacsonyabbnak tűnik . Nagyjából akkora volt. nem feltétlenül a megfelelő időben vagy formában érkeztek meg. Aztán megint klikk és megint zümm. és fény árasztotta el a füvet. Széles szemek pislogtak lassan rá.körülbelül eddig jutott a gondolataiban.felelte Tricia szinte némán. majd még egy és még egy. .Igen. méterről méterre egyre lejjebb ereszkedett.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 5. . Néma csend. Egy alak rajzolódott ki a fényben. Kiment a konyhából. és éreznék. Nem pontosan úgy nézett ki. Aztán. Mélyen Trillian belsejében megmozdult valami. Aztán egy klikk és egy zümm.. Ott lebegett.

Tessék? .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . . .felelték lelkesen egyszerre.. Mindent. az űrlények meg őt.mondta egyikük.. mire visszaér? Teljesen tanácstalan volt ezt illetően. ööö.Nagyon unalmas lehet..Azt. majd visszafordultak hozzá.Az nagyon jó lesz . A számítógépeket. nem értem .felelte tanácstalanul Tricia.bukott ki belőle. Tetszenek a vetélkedők. A távközlést. Ott ácsorogtak mindhárman elég esetlenül a nappaliban.Igen? Kivéve mit? . de az egész nem úgy indult. szétnézni? .A parkolókat. egy 35 mm-es felvevőgépet..Akkor miért. engem? . mit? Szeretnétek bejönni velem. Szörnyen hosszú csend következett. . .Nem hisszük. nem igaz? . Tricia elszoruló szívvel vette tudomásul... Mitévő legyen? Menjen vissza a házba a videokameráért? Nem fognak eltűnni. mint amire számított volna ha számít arra. hogy amazok miről beszélnek.mondta Tricia.. hogy az évszázad sajtószenzációja van a kezében. mindenféle keze ügyébe kerülő hang és képrögzítő szerkezetet. kiről beszél.Tudjátok. Még arról sincs.A vetélkedőket. miközben Tricia sürgött-forgott.kérdezte egy másik az éjszakai égboltot nézve. Mindent megfigyelünk. gondolta. A többit majd később kitalálod.. . Szerintünk nem .De. . A rádiót. . Semmi ilyesmire nem számított ugyan.. Nagy nehezen megszólalt: .Micsoda?! . Tricia az űrlényeket nézte. csak nem. egy magnetofont. 21 .. .kérdezte Tricia.Mindannyiukat.Szóval figyeltetek. A videoáramköröket. és agya újra sebességbe kapcsolt. Rá kellett ébrednie. Mindhárom lény vékony volt.. És őneki sem volt fogalma. A csalódottság nem vezetett sehová. .Hol van a Zaphod? .Messze van innen? Merrefelé? Mi nem tudjuk. A bolygójukon mindent. Beszéltesd őket. A raktárakat.Igen. Zaphod küldöttei vagytok? Ez a kérdés szemmel láthatóan egy kis megrökönyödést váltott ki a három alakból. .. Saját pergő nyelvükön váltottak egy-két szót egymással. Félretette a reményeit. . . és a lakás megvilágításában halvány lilászöld színűnek tűnt. .Csak nem. miről beszél.. amire nem számított. A televíziót. -Valamit nagyon szeretnék kihozni a házból mondta Tricia roppant határozottan.Én. nem tudom .. hogy fogalmuk sincs. . és előszedett egy videokamerát.Kivéve.

hogy a videokamerában benne van a kazetta.felelték. . ._ .Néhányan önök közül .Idegenek voltak.Nem tudod. De elég tapasztalt volt már ahhoz. -Azt akarjátok nekem bemesélni. hogy Elvist az idegenek rabolták el.Tényleg csak egy pillant.. .. Azt talán csak tudjátok.Oké . A földönkívüliek a CD-it és régi lemezeit nézegették a polcon. Próbált nyugodtan viselkedni.Most pedig szép lassan és ügyesen mondjátok el nekem. miközben egy üres kazettát próbált betuszkolnia videokamerába. . mi a ti. . Ez egy nagyon érdekes feltételezés.Jó. . . .hüledezett Tricia. . . hogy ti raboltátok el Elvist? . nehogy megriassza őket.Értem . honnan jöttetek? Megint megrázták a fejüket.motyogta Tricia csak úgy magának.Hogy hívnak? .Tricia levegő után kapkodott. de ez már túl sok volt neki.Elvis. . és működőképes.Lehetséges.Ezt fel kell vennem . 22 . . hogy honnan jöttetek? Azok a fejüket rázták. .Igen.mondta Tricia és a fiókokban kotorászva üres kazettákat és filmeket keresgélt. Kezdjük veled . . Nem mi .Szeretitek Elvist? . nehogy összegubancolja a drótokat. .Nem. kik vagytok.Nem.Mi sem tudjuk..Nézd csak .És tényleg? .Igen .Micsoda? .Nem tudom. Nem emelte fel a szeméhez.Elvis Presleyt? .Hát akkor .mutatta.felelték a vendégei.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . hogy csípőből is pontosan tudjon filmezni. . Az egyikük finoman oldalba bökte társát.azt hiszik.próbálkozott Tricia -.szólalt meg habozva egyik látogatója .Na és titeket? . . .szólt baloldalihoz. Gyakran beszélünk róla. Tricia megtorpant.kérdezte. ööö. srácok . . Megbizonyosodott róla. és mindhármukat újra végigmérte. Tricia zavartan csóválta a fejét. .mondta.. Rendben.mondta Tricia.Nem tudjátok. .

Jól jönnének nekünk az efféle információk. Nagyon érdekel minket az asztrológia. tehát miért. mikor elkészült -. rezeg a kamera.De hisz én semmit sem tudok az asztrológiáról.Küldetést? Miféle küldetést? . győzködte magát. hogy elvigyük magát.Mi igen.mondta Tricia -. kézben tartva könnyebben tud mozogni. . Meg arra is gondolt: „Segítség.. gondolta. Tricia nem tudta. Tetszik.Van vezetőtök? 23 . . . Amit a csillagok megjósolnak. keresnem kell egy állványt. Arca teljesen rezzenéstelen volt.Miért kell .Igen.Tetszett az interjúja az asztrológusnővel.. Elég boldognak tűntek. . Figyelemmel kísérjük a horoszkópjainkat. . noha el sem tudta képzelni. Nagyon mohók vagyunk.Mi mindent látunk.szólalt meg.Elnézést . mialatt Tricia gyorsan előkerített egy állványt. de az asztrológia az. . mi fog történni. De a vezetőnk szerint van egy kis problémánk.Rendben .Láttátok? . de közben vérbeli profiként egyenesen tartotta a kamerát. Nem minden ilyen érdekes. Amit a csillagok mondanak nekünk. mi lesz most velem?" .elvinnetek engem? .Azért jöttünk.De.Egy küldetést teljesítünk . Még mindig egyenesen tartotta a kamerát. Nagyon érdekes. Tricia elgondolkodott. hogy nem kéne-e tényleg egy állványt használnia.mondta az egyik lény. Nem.Tényleg? . . Ismerd be. . Rezeg a kamera. . és ráerősítette a kamerát. Rá lehetett volna tenni egy állványra. Ezen nincs mit jobban meggondolni.Akkor mit csináltok itt a Földön.kérdezte nyugodt hangon .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Kicsit belezavarodott. és mit szóljon hozzá. hol kezdje. Csak úgy faljuk az összes újságot és folyóiratot. mert így kapott egy két másodpercet.. hm? . . hogy tétlenül álldogálhattak.Nem tudjuk. . Azért gondolkodott el ezen. hogy az imént hallottakat megemészthesse.Mert elvesztettük az eszünket. Így szólt hát: .

hogy valakinek csinálnia kell valamit. 24 .Van. .A Ruperten. .Akkor most tisztázzunk valamit .. az igaz a Földről nézve.kezdett bele Tricia. ha a Föld emelkedik a Bak jegyébe? Ezt mindenképp tudnunk kell.Nem tudja.Azt nem tudjuk.Rendben.Akkor őszerinte mi a neve. e. ezt ki kell vágnom.Hol van az az „itt"? .Szóval például.Hogy hívják? .Igen. ha a Vénusz a Bak jegyébe emelkedik.. . .Azt akarjátok. . de kiváló a megfigyeléshez.De csak itt a Földön működik pontosan.... a Rupertre. A tizedik bolygó a napjuktól. .Csak azt tudjuk.Aha! . .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .Tricia ebbe kapaszkodott bele..Tessék? -Az önök népe Rupertnek hívja.Az asztrológia egy nagyon precíz tudomány Ezt mi is tudjuk. Őszerinte mi a neve? . . aztán nem is folytatta. szerintünk fontos dolgot elfelejtettünk.mondta Tricia. . en. amíg itt vagyunk.. hogy ő a vezetőtök? .Kapok egy exkluzív interjút? .?! Bocs. .Hogy átszámítsam a horoszkópjaitokat a Föld-Rupert viszonylatban? . . ..Igen.Igen. . . De a Ruperten ez hogyan működik? Mi van.A háromszögelés. Azt mondta..mondta Tricia. .. Sok. . hogy ez a dolgunk. Igen hideg és érdektelen hely. És mi az a probléma.Nos hát. hogy veletek menjek. így a trigonometriát is.Ig. . .Hogy mondod? . hogy valami derengeni kezd neki.Magához ragadta a vezetést. az istenit neki.. amiről a vezetőtök beszél? . ..Triciának az a szörnyű érzése támadt.Akkor honnan tudjátok. .Miért figyeltek bennünket? .. Ott telepedtünk le évekkel ezelőtt.Jó .? ..

.szólalt meg. ami a szemébe ötlött. de tekintete arra az egy monitorra szegeződött. . amelyeken ezrével cikáztak a képek. amin állandó adás ment.Akkor a tietek vagyok . Egy negyedik lény ült előttük és nézte őket.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . hogy ha más nem is. a National Enquirer mindenképp vevő lesz rá.Ügyesen bánik a kamerával. az első dolog. Mégpedig annak a rögtönzött interjúnak a visszajátszása. 25 . amelyet Tricia az előbb készített három kollégájával. Felnézett.mondta Tricia. egy sor tévéképernyő volt. amely majd a Naprendszer legtávolabbi csücskébe viszi őt. mikor meglátta Triciát félénken bemászni. *** Ahogy belépett az űrhajóba. és azt gondolta. Miss McMillan .Jó estét.

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan

6. fejezet

Ford Prefect már futott, amikor földet ért. A talaj kábé tíz centivel lejjebb volt a szellőzőaknától, mint ahogy emlékezett rá, így elmérte a távolságot, túl korán kezdett el futni, ügyetlenül megbotlott, és kificamította a bokáját. A francba! Enyhén. bicegve, de azért végigrohant a folyosón. Az épületben mindenhol a szokásos őrült izgalommal vijjogtak fel a riasztók. Menedéket keresve bevetődött a tárolószekrények mögé, körülpillantott, hogy megbizonyosodjon ró1a, nem látja senki, és elkezdte kihalászni szütyőjéből a szükséges dolgokat. A bokája viszont fenemód fájt. A talaj nemcsak hogy tíz centivel lejjebb volt a szellőzőaknától, mint ahogy emlékezett, hanem ráadásul még nem is ugyanazon a bolygón volt, mint amire emlékezett, ő mégis a tízcentis különbségen lepődött meg igazán. A GALAXIS Útikalauz stopposoknak irodáit gyakorta költöztették át különösebb előzetes figyelmeztetés nélkül más bolygókra-a helyi éghajlat, a helyi rosszindulat, az energiaszámlák vagy az adó miatt, de mindig ugyanúgy építették újjá, szinte a legeslegutolsó molekuláig. A társaság sok alkalmazottjának az irodák elrendezése jelentette az egyetlen biztos pontot saját súlyosan eltorzult univerzumában. Valami mégis fura volt. Nem önmagában véve meglepő, gondolta Ford, miközben előhúzta könnyűsúlyú diszkoszvetőtörülközőjét. Az ő életében gyakorlatilag minden, nagyobb vagy kisebb mértékben, de fura volt. Éppen csak arról volt szó, hogy a dolgok kissé másként voltak furák, mint ahogyan azt ő megszokta, és ez volt a különös. Nem egészen tudott rögtön erre koncentrálni. Elővette hármas számú feszítőemeltyűjét. A riasztók úgy szóltak, mint rég. Volt egy kis dallamuk is, amire majdhogynem dudorászni kezdett. Ez mind nagyon ismerősvolt. A kinti világ viszont új volt Fordnak. Azelőtt még sohasem járt a Saquo-Pilia Henshán, de tetszett neki. Egy kicsit karneváli hangulatot árasztott. Szütyőjéből elővett egy játékíjat és -nyilat, amit egy utcai árusnál vásárolt. Rájött, hogy amiatt van ez a karneváli hangulat a Saquo-Pilia Henshán, mert a helybéliek most ülik Szent Antwelm Mennybemenetelének éves ünnepét. Szent Antwelm, még életében, egy hatalmas és népszerű király volt, aki hatalmas és népszerű dolgokért vállalt elkötelezettséget. Antwelm király nem másért kötelezte el magát, mint amire mindenki vágyott, nevezetesen, hogy mindenki egyenlő és boldog legyen, jól érezze magát, és töltse a lehető legtöbb időt a többiek társaságában. Halálakor összes vagyonáról úgy rendelkezett, hogy abból minden évben rendezzenek egy fesztivált, ahol mindenki megemlékezik erről, rengeteg finom eledel és tánc, valamint nagyon buta játékok mellett, mint amilyen a vokitvadászat. Mennybemenetele olyan ragyogóan sikerült, hogy szentté avatták. És ez még nem minden: az összes többi embert, akit ezt megelőzően szentté avattak (mert szánni való módon halálra köveztette magát, vagy egy trágyáshordóban fejjel lefelé élte le életét), azonnal visszaminősítették, és azóta még rájuk gondolni is kínos. A GALAXIS Útikalauz jól ismert H alakú irodaépülete a város peremkerületei fölé magasodott, Ford pedig a jól ismert módszerével tört be oda. A fő előcsarnok helyett mindig a szellőzőrendszeren keresztül lépett be, mert a fő előcsarnokot robotokkal őriztették, és ezeknek az volt a munkájuk, hogy a belépő alkalmazottaknak keresztkérdéseket tegyenek föl reprezentációs költségeikkel kapcsolatban. Ford Prefect repiköltségei megrögzötten összetettek és nehezen követhetőek voltak, és úgy vélte, a csarnokot őrző robotokat nem szerelték össze elég jól ahhoz, hogy megértsék az általa felhozott érveket. Ennélfogva jobban szeretett másféle útvonalon belépni. Ez azt jelentette, hogy szinte minden riasztókészüléket kikapcsolt a folyószámlaosztály kivételével. Ford így jobban szerette.

26

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan

Összekuporodott a tárolószekrény mögött, megnyálazta a játék nyílvessző tapadókorongját, majd az íj húrjába illesztette. Úgy harminc másodpercen belül megjelent egy apróbb dinnye méretű biztonsági robot, nagyjából derékmagasságban végigrepült a folyosón, s közben jobbra-balra kémlelt, hogy észrevegyen minden rendellenességet. Ford kifogástalan időzítéssel kilőtte elé a játéknyilat. A nyílvessző átrepült a folyosón, és rezegve a szemközti falhoz tapadt. Repülés közben a robot érzékelői azonnal befogták, a robot pedig kilencven fokos szögben elfordult, hogy kövesse, mindegy, mi az ördög az, és hová megy. Ford egy értékes másodpercet nyert, amíg a robot a vele szemben levő falat nézte. Törülközőjét ráhajította repülő robotra, és megfogta. A robotot a legkülönbözőbb kidudorodó érzékelőkkel cicomázták fel, ezért nem is tudott manőverezni a törülközőben, csak előre-hátra rángatózott, .és képtelen volt szembefordulni foglyulejtőjével. Ford gyorsan magához rántotta és leszorította a földre. A gépezet szánalmasan nyüszíteni kezdett. Ford egy határozott és gyakorlott mozdulattal, kezében a hármas számú feszítőemeltyűjével benyúlt a törülköző alá, és lepattintotta a kicsi műanyag panelt a robot tetején, hogy hozzáférhessen a logikai áramkörökhöz. A logika bár nagyszerű dolog, mégis, miként azt az evolúciós folyamat feltárta, vannak bizonyos hátulütői. Bármit, ami logikusan gondolkodik, könnyen lóvá tehet bármi más, aminek legalább ugyanannyira logikus a gondolkodása. Egy teljesen logikus robotot úgy lehet a legkönnyebben megbolondítani, ha ugyanazt az ingersorozatot küldjük végig rajta újra meg újra, így az bezáródik egy hurokba. Ezt a legszemléletesebben a híres Heringszendvics-kísérletek illusztrálták, amelyeket évezredekkel ezelőtt dolgozott ki a MEDLKFMI (a Meglepően Egyértelmű Dolgok Lassú és Kínkeserves Felfedezésének Maximegalon Intézete). Úgy programoztak be egy robotot, hogy az azt higgye, szereti a heringes szendvicset. Valójában ez volt az egész kísérlet legnehezebb része. Miután beprogramozták a robotot, elébe raktak egy heringes szendvicset. Minekutána a robot azt gondolta magában: „Ah! Egy heringes szendvics! Szeretem a heringes szendvicset". Aztán előrehajolt, és föllapátolta a heringes szendvicset heringszendvics-lapátjával, majd újra fölegyenesedett. A robotot azonban szerencsétlenségére úgy rakták össze, hogy fölegyenesedéskor a heringes szendvics visszacsusszanjon a lapátról, és egyenesen a robot elé essen a padlóra. Minekutána a robot azt gondolta magában: „Ah! Egy heringes szendvics..." satöbbi, s újra meg újra elismételte ugyanazt a cselekvéssorozatot. A heringes szendvics csak azért nem unta meg az egész ökörséget, és azért nem mászott el, hogy valami más időtöltés után nézzen, mert nem több lévén, mint egy darab döglött hal két szelet kenyér között, még a robotnál is kevésbé érdekelte, mi történik. Az Intézet tudósai így derítették ki, hogy az életben bekövetkező minden változás, fejlődés és új szokás mögötti hajtóerő a heringes szendvics. Ennek hatására egy lapot is megjelentettek, amit vad kritikák értek, miszerint az egész egy bődületesen nagy hülyeség. A tudósok ellenőrizték a számításaikat, és rájöttek, hogy amit végül is felfedeztek, az az „unalom", pontosabban az unalom gyakorlati funkciója. Az izgalom lázában égve további érzelmeket fedezték fel, mint például az „ingerlékenység", a „depresszió", a „kelletlenkedés", a „botfül" és a többi. A következő nagy áttörést az jelentette, amikor felhagytak a heringes szendvicsek használatával, s ezek után új érzelmek tömkelege vált hozzáférhetővé, hogy tanulmányozhassák; ilyen volt a „megkönnyebbülés", az „öröm", az „étvágy", az „elégedettség", és a legfontosabb, a „boldogság" iránti vágy Ez volt a legnagyobb áttörés az összes között.

27

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan

Könnyedén ki tudtak cserélni töméntelen mennyiségű összetett számítógépes kódot, amelyek a robotviselkedést szabályozták minden lehetséges, előre nem látott eshetőséget figyelembe véve. A robotoknak nem kellett más, csak hogy vagy unatkozás- vagy boldogságképességgel rendelkezzenek, és néhány kielégítésre váró feltétel, hogy ezeket az állapotokat előidézhessék. Az összes többi már rájuk volt bízva. Az a robot, amelyet Ford a törülközője alatt csapdában tartott, abban a pillanatban nem volt egy boldog robot. Akkor volt boldog, ha mozogatott. Akkor volt boldog, amikor láthatta a dolgokat. Különösen akkor volt boldog, ha láthatta, hogy a dolgok mozognak, és kiváltképp pedig akkor, amikor azok a dolgok valami olyat csináltak, amit nem lett volna szabad nekik, mert olyankor meglehetős élvezettel jelentette is azt. Ford ezen hamarosan segített is. A robot fölé kuporodott, és két térde közé szorította. A törülköző még mindig eltakarta az összes érzékelő mechanizmust, de Ford immár hozzáférkőzhetett a logikai áramkörökhöz. A robot bosszúsan és ingerlékenyen surrogott, de csak izegni tudott, mozogni nem. Ford a feszítőemeltyűvel kilazított egy apró csipet a helyéről. Mihelyt az kijött, a robot elcsendesedett, mintha kómába esett volna. A csip, amelyet Ford eltávolított, tartalmazta az utasításokat az összes feltételre vonatkozóan, amiknek a robot eleget kellett hogy tegyen, ha boldognak akarta érezni magát. A robot akkor lett boldog, amikor egy pici elektromos töltés a csip bal oldaláról éppen a jobb oldalára került. A csip állapította meg, hogy a töltés odakerült-e vagy sem. Ford előhúzott egy rövid drótot, amely a törülközőbe volt beleszőve. Egyik végét bedugta a csip aljzatának bal felső lyukacskájába, a másikat pedig a jobb alsó lyukacskába. Ennyi volt az egész. A robot most már akkor lehetett boldog, amikor csak akart. Ford gyorsan felállt, és lerántotta a törülközőt. A robot túláradó örömmel, kígyózó mozgással emelkedett a levegőbe. Megfordult, és meglátta Fordot. - Mr. Prefect, uram! Olyan boldog vagyok, hogy látom! - Én is örülök, hogy látlak, kispajtás - mondta Ford. A robot tüstént jelentette központi ellenőrzőjének, hogy ezen a létező legjobb világon minden a lehető legnagyobb rendben van, a riasztók azon nyomban lecsillapodtak, és az élet visszatért a normális kerékvágásba. Legalábbis majdnem a normálisba. Valami nem stimmelt ezzel a hellyel. A kicsi robot gurgulázott az elektromos gyönyörtől. Ford végigsietett a folyosón, és hagyta, hogy a robot feleszmélve föl-le röpdössön, és mondogassa neki, milyen pompás minden, és mennyire boldog, hogy ezt el tudja mondani. Ford mégsem volt boldog. Olyan arcok mellett haladt el, amelyeket nem ismert. Nem úgy néztek ki, mint a magafajta emberek. Túlságosan jólfésültek voltak. A tekintetük pedig túlságosan kifejezéstelen. Akárhányszor megpillantott valakit a távolban, akiről azt hitte, hogy ismeri, és elindult felé, hogy üdvözölje, mindig kiderült, hogy egészen másvalaki, Csinosabb hajuk volt és sokkal céltudatosabb, elszántabb tekintetük, mint Ford ismerőseinek.

28

. 29 . majd elalélt. Csinálja megint. jó .Ó. kirobbanóan igaz! Micsoda gerjedelmesen helyes megállapítás! . Az emberek házi óriássárkányokat kötöttek ki pórázon.nyafogta a kis robot . A mennyezetet egy kissé alacsonyabbra építették. és berántotta magával a kis robotot. . idióta inges robotinasok bóklásztak a folyosón. . Őrülten kifestett nagyzongorák lógtak le a plafonról. uram. félméternyire az arcától. és egy határozott mozdulattal a levegőbe helyezte. csakis a létező legjobb dolgok.Milyen igaz! Milyen csodálatosan igaz! Mennyire csodálatosan. hogy így megváltoztatták? . Ford élesen befordult egy kis alkóvba.Klassz. csak a legjobb dolgok.mondta Ford.Főleg amikor így ordít velem. . de legalább szórakoztató is. zümmögött. és kiderítem én magam. hogy akkoriban így vélekedtem.De mi történt? . . akkor tanfolyamokra iratkozhattak be. a tenyerébe köpött. de ha mégsem. Vad játékgépek sorakoztak a folyosók mentén. Aggodalomra a berendezés adott okot.Miért. . túláradóan. Minden olyan nagyszerű.zihálta a robot. hogyan érezzék jól magukat. Az megpróbált ott maradni. kérem? . . Valami ízlésficamos alak tejesen átalakította a helyet. és pterospondeuszokat hordtak ülőrudakon az irodáikba. Leguggolt. Tudták. ugye? .nyöszörgött a robot. és a csacsogó kibernautára nézett. de nem tudta megállni. és azt lesték. és Ford térdéhez dörgölődzött.tette hozzá. de nem biztos. hogy menten elolvadok! Persze a régi vezetés is mesés volt.firtatta Ford. köszönöm! Ford felsóhajtott. kérem! . Annak idején hetyke és rikító volt. .Nekem minden tetszik . hogy így elkergették. amikor a kis robot féktelen örömmel elkezdett összevissza karattyolni.Az még azelőtt volt. hagyd csak . azelőtt milyen volt? . hogy ezt elsajátítsák.. hogy egy kis darab drótot dugtam a fejedbe.Milymesés és csodálatos minden! Úgy örülök ennek! . bár egy kicsit zavarba ejtették. Ebből mostanra semmi sem maradt.Nem .sziszegte Ford.Mi történt itt? . a Viv bolygó gonosz tengeri lényei dugták ki fejüket az elfásított átriumok medencéiből..mert az Útikalauz annyira jól fogyott a galaxis civilizált és posztcivilizált részeiben -. . elkezdett fel-le röpködni. Ülhetnék az ölébe.Majd megyek.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Az egyik lépcsőt néhány centivel balra helyezték.Valami megváltozott.Kik az új főnökség? Mikor cserélődött ki? Nekem.De tetszik.faggatta. Az előcsarnokot átalakították. tajtékzóan.Jó. Új a főnökség. A robot el volt ragadtatva. hogy ne remegjen egy kicsit. ó. .Ó köszönöm. Ford ismét megragadta.Az Útikalauz vezetését átvették. Drága ugyan . és félresöpörte.Ó igen . . . kinek a kezébe nyomhatnák a habzó italokat. Mindezek a dolgok önmagukban véve nem voltak aggasztóak. mi történt! .makacskodott Ford.Akkor mondd el. .

Én vagyok az ön új főszerkesztője. Prefecthez van szerencsém . megperdült.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Ford nekirohant a főszerkesztő irodaajtajának. és amikor a keret széthasadva utat adott neki. meglepő módon a fegyverropogást sem hallotta. hogy mi a fenének beszél ő itt erőtlenül. hogyan tudná ezt elérni. ami ellenben eddig nem volt ott. hogy ő legyen a helyzet ura. . .Nem nyújtott kezet. és ujjhegyeit egymáshoz tartotta.Mr. és halkan nyögdécselt magának. ki a nyavalya ez az illető. Ford kétségbeesetten arrébb gördült. .Szervezetnek? Hogy lehet ilyen idétlen néven nevezni ezt a kuplerájt? 30 . aki gyilkos szándékkal tekintett minden külsős munkatársára. és öngyilkos örömmel magára vonta Ford helyett a lőfegyverek figyelmét. A bárkocsija pedig szerintem éppen segít neki. ami azonban szintén nem volt ott. . .kérdezte. ahol az értékes és szörnyen csúnya Léda és a Polip szobrát tudta. Már amennyiben továbbra is igényt tartunk a szolgáltatásaira. Most az kell.Sajátságos belépése arra enged következtetnem.mondta a sima arcú egyéniség.szólalt meg Ford. Összeráncolta a homlokát. muszáj volt így elterveznie.ordította Ford. Az asztalon könyökölt. Lehet. Mr.Hát boldoggá tettem .Szervezetnek? .Gondolom. elég erőtlenül. megbotlott. kicsi labdává gömbölyödött. Rá kell jönnie. az ajtókeretben pedig. semmiféle oknál fogva sem nevezhette volna sima arcúnak. kifulladva egy ízléses. hogy Stagyar-zil-Doggo is egy irtó nagy egyéniség volt. kopott. hogy elijesszenek mindenkit.Ez az én küldetésem. és villámgyorsan átbukfencezett az ajtón.Nem értem rá . Egy pár másodperc múltán lassan kikukucskált a heverő támlája mögül.hallatszott egy hang. amely szerencsére rakétabiztosra volt építve. ha azok friss. hogy per pillanat nincs önnél új anyag az ööö. Csak hozzátette: . nekiütközött az ablaknak. és mozgóbarikádként használva végiggörgette azt és saját magát a padlón az iroda legközepéig. felszerelve speciális megfigyelő-szerkezetekkel felszerelt lézervezérlésű fegyverek sorakoztak. . Aztán eszébe jutott. és hirtelen ráébredt. A kis robot mindeközben mellmagasságban bevitorlázott. az Útikalauzhoz . és Léda és a Polip szobra felé bucskázott. zil-Doggo már nem tagja ennek a szervezetnek. ám írni nem írtak semmit. Stagyar-zil-Doggo egy veszélyesen kiegyensúlyozatlan ember volt. visszapattant. megragadta a kocsit. oda. aki borzasztóan ötletes kifogásokkal álltak elő.csattant fel Ford. A nevem Vann Harl.Mit művelt azzal a biztonsági robottal? A kis robot nagyon lassan a plafonon körözött. Azonkívül. hogy túltegye magát ezen a tényen. . A bárkocsi sajnos most nem volt ott. Legalábbis képzeletben. ahol a galaxis legerősebb és legdrágább italaival megrakott bárkocsi szokott állni. Ily módon történt a teljesítmény fokozása. szürke bőrborítású heverő mögé szökkent. impregnált papírok nélkül léptek az irodájába. . . Pánikszerűen körbegurult és -szökdelt a szobán. és leporolta magát. de senki.Ki a nyavalya maga? . Föltápászkodott. hogy megbújjon mögötte. Hol van Stagyar? Vagy még inkább: hol a bárkocsija? . hogy a bárkocsi és a Léda és a Polip szobra hiányzott. Ez így abszolút nem volt rendjén. A hang egy simaarcú egyéniség szájából jött a hatalmas keramo-tikfa íróasztal mögül. . Ez itt nem Stagyar-zil-Doggo volt. és összehorzsolva. A jelenlegi főszerkesztő.

Összenyálazta az állát.Billió meg billió piacot! .Ford átnyújtotta neki a törülközőjét. miután megtörölte a száját -. Érthető? . . A fél életemet ott töltöttem.mondta Ford. . hogy ön írja a vendéglői rovatot.Nem .Nekünk is változnunk kell vele. ragyogó jövő! Tudja. meg a levegő büdösebb. Új technológia. . .magyarázta Harl.. és arra várni. aki túl döbbent volt ahhoz. csak az autók gyorsabbak. Egy műanyagdarabkát lökött Ford elé az íróasztalra. . Kezdje el szeretni. .Ideje nekifeküdni a munkának. nagyfokú találékonyság. Mindegy.Ismerem én jól a jövőt. Csak ön. Mi vásároltuk meg az Útikalauzt. nagyfokú részegség. talpra állt. Meg kell tanulnia többdimenziósan gondolkozni.Üljön le.mondta Harl. utazó 31 . amely kettéválaszt minden egyes pillanatot! Minden létező elektron minden lehetséges helyzete billiónyi valószínűség felé szélesedik ki! Billió meg billió fénylő.recsegte. Ön írja a vendéglői rovatot. és a zsebkendőjéért nyúlt. . Mint máskor.kérdezte Ford.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . .Multimenzió Vállalatnál. amiről többé-kevésbé meghatározható. gyenge vezetés. Prefect. A billió meg billió különböző jövőben adjuk. . . ha ezt hajlandó elfogadni. el a gazdag. .Nekem ne beszéljen a jövőről! ..Ön írja a vendéglői rovatot. ..mondta Harl .csak a főszerkesztőről beszélünk.Multimenzió? . . Minden tökugyanaz.Bocsánat . Prefect! .hüledezett Ford. . Én mint főszerkesztő csak ülök itten.A galaxis változik . Ford meg sem moccant. Prefect. de nem találta.Ford vállat vont. Mr. Ugyanolyan. Billiónyi jövő.csattant fel Ford.Nem mi. .mondta Harl. És nem áruljuk ruppótlan stopposoknak. Micsoda ostoba elképzelés is volt az! Megtalálni a piacnak azt a részét.Azért nem adunk el billió meg billió Útikalauzt folytatta Harl. .Én bírom a tréfát .mondta Ford.Hogy mi? . hogy billió meg billió alkalommal adjuk el ugyanazt a példányt. hogy lecsökkentsük a gyártási költségeket.Mi itt a Multimenzió Vállalatnál.Vendéglői rovatot? . .Az ön jövője. vagy kezdhet csomagolni. mit jelent ez? . Kiaknázzuk a Világegyetem multidimenzionális természetét. hogy méregbe guruljon. és a huszonhárom emelettel lejjebb zajló vidám karnevál fénylő pontjait kezdte bámulni. hogy egy fityingje sincs. Megperdült a forgószékében. E pillanatban is korlátlan számú jövő nyúlik ki minden irányba . . A jövő. . Prefect .Milliókat költöttünk erre a névre. . Lépést kell tartanunk a piaccal. .és a következő pillanatban is és a következőben is. . Azt csináljuk. Gyenge felépítés.Nem .Tehát maguk billió meg billió Útikalauzt tudnak eladni.Pontosan kifejezi a nézeteinket. és eldöntöm. de ettől mindig olyan izgatott leszek. A piac fejlődik. hogy majd megveszik! Nem. hogy érte nyúljon.Értem . .mondta Harl. Nem volt mit csomagolnia.mondta -. mert az költséges lenne. -Az csak egy jövő . És most .mondta Harl.. mint máshol. Új törekvések.A minél.

a fárasztó valóságban jó hat vagy hét másodpercig tartó) genetikai vizsgálatnak vessék őket alá. pszeudocentikkel a felszíne alatt egy rakás holografikusan kódolt információt és néhány képet lehetett rajta látni. hamar belefásulsz. nem is beszélve a létezés mélyebb problémáiról. Ezekben az időkben az embernek néha oly sok különböző módszerrel kellett megcáfolhatatlan bizonyítékot felmutatni a személyazonosságáról. Sőt. bizony mondom. hogy hátha mégis. Hohó! Szinte el sem hitte. Hiteltantuszok. Ha még légikocsit szeretnél bérelni. Minden bizonnyal Harléról. ha a hétvégére egy kis plusz zsozsót szeretnének felvenni. mi több.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan üzletembereknek és a feleségüknek. Kisebb volt és egy kicsit vastagabb egy hitelkártyánál. Harl elég könnyen lélegzett. A törülköző kiugrott Harl kezéből. ha a mellkasát nem nyomná annyira a pénztárcája. hogy én ennek legyek a vendéglőkritikusa . hogy minden úgy ment. és meglepte. Az igazság az. tartott műanyag lapocskára egy Hamm-O-Plussz hitelkártyára. mint a karikacsapás. A törülközőjének. amint átvetette magát az íróasztalon. A következő megdöbbentő dolog az öklét rázó Ford Prefect látványa volt. amit Ford élete során valaha is látott.egy két évvel későbbi időpont. mit talált még. bár tökéletesen meg lehetett érteni. vagy kifizetni egy éttermi számla teljes összegét. mint ahol ezt ő betöltötte. 32 . Egy Azon-O-Sítvány volt az. A tér-idővalószínűség teljes többdimenziós végtelenségének legradikálisabb. hogy ellenőrizzék az ujjlenyomatukat. Emberek hosszú sora ácsorog arra várva. hogy Ford csak a hitelkártyáért akart ugrani. És ezt csak akkor.És maga azt akarja. amelyen már a neve is rajta volt domború betűkkel. de hát senki sem tölthetne be olyan pozíciót. Ultragolf-klubtagsági igazolványok. és arról. Ez volt talán a legizgalmasabb dolog. hogy talán még könnyebben is tudna lélegezni. Aztán átmászott az íróasztalon. valamint a lejárat napja is . hogy a tárcájában hagyta hányódni. legtörtetőbb üzleti vállalkozása a miénk. de manapság már sosem lehetett tudni. aztán fogas kérdéseket tegyenek föl nekik olyan családtagjaikról. Gyors pillantást vetett az immár kezében. Ha fény felé tartották. Volt benne elég tisztességes mennyiségű készpénz. Ford az íróasztalon feküdt.tette hozzá Ford. és gyorsan átnézte. kielemezzék a retinájukat. mert saját magától is képes volt mozogni. Vakmerő és ostoba dolog volt Harltól. rakétaegyezményt aláírni. . Az elfoglalt vezetőknek gyakran nem volt idejük állandó feleségre és családra. hanem mert Harlt annyira megdöbbentette az elképzelés. ezért kihúzta a belső zsebéből. majd gyötrő és fölöttébb személyes jellegű álmaiba merült. legdinamikusabb. ráadásul áttetsző volt. alaposan bevágta a fejét a rakétabiztos ablaküvegbe. A kellő elővigyázatossággal hanyatt dobta magát. Lassan kihúzott a tárcából egy őrülten izgalmas műanyagdarabkát. bőrmintát vegyenek a tarkójukról és azonnali (vagyis majdnem azonnali. hogy Harllal foglalkozzon.Értékelnénk a közreműködését. akiknek még a létezéséről sem nagyon tudnak. meglehetősen érdektelen külseje volt.Öld meg! . inkább csak béreltek maguknak a hétvégekre. ha az idők során nem fejlődik ki benne bizonyos fokú egészséges üldözési mánia. ráadásul egy olyan szervezetben. Fordnak eszébe ötlött. Fényképek valaki feleségéről és családjáról. mint amilyet Harl töltött be. Vegyük csak például a bankjegykiadó automatákat. amikor megkellett próbálni következetes öntudatként funkcionálni egy ismeretelméletileg ellentmondásos anyagi univerzumban. Ránézésre nem volt őrülten izgalmas. . amely egy halom nyugta közt fészkelt. milyen színű abroszokat részesítenek előnyben. . hogy az élet már pusztán emiatt is könnyen roppantul fárasztóvá válhatott. Nem azért persze.kiáltotta Ford.

szívből jövő sóhajt hallatott. az életedről mindezt egy egyszerű. úgyis elkaplak. mindenfajta gép által leolvasható kártyába tömörítve. a plafonon.Ide figyelj .Az igazi boldogság egyik öröme .mondta Ford -. . . És hogy még sosem tapasztalta. Eszébe jutott egy figyelemreméltóan jó ötlet. eláraszt az öröm. hogy.mondta Ford -. Ha boldog akarsz maradni. ilyenformán képviselve a technika legnagyobb diadalát önmaga és a józan paraszti ész fölött. Felpezsdít. és visszateszem a kondicionáló csipedet. hogy ne is akarjanak kérni! Felvette a törülközőjét. amit mondok! A robot azt felelte erre. boldoggá tudnád tenni a biztonsági rendszer többi részét egy pár percig? . de ő épp elég boldog ott fenn.Hé! . A jelek szerint azonban igencsak felpezsdült körülötte az élet. . a testedről. hogy köszöni szépen. .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Erre jó az Azon-O-Sítvány.. és vidáman az ajtó felé rohant. Már majdnem unni kezdte az állandó tétlen tunyálkodást. Boldog akarsz maradni? A robot igent gurgulázott. . Ford zsebre vágta. vajon meddig marad eszméletlen Harl.mondta Ford. .. amit aztán hordozhatsz a tárcádban. 33 .kiáltotta oda a kis dinnyeméretű robotnak.Akkor maradj velem. Eltöprengett rajta. A robot édesbús. maradj csak ott .Jó. megtelít. hogy egy jó plafon ilyen csiklandó izgalmat szerezhet. akkor jönnöd kell. aki még mindig eufórikusan nyáladzott a plafonon. és csinálj meg mindent. úgyhogy nagyobb mélységekben is el akar merülni a plafon okozta gyönyörben.Jól van . Tartalmaz minden egyes információt rólad.Csak juttass egy kis boldogságot a biztonsági hálózatba! Ne adj nekik információt! Érezzék magukat pont olyan jól. és kelletlenkedve leereszkedett a mennyezetről.trillázta a robot ha másokkal is megoszthatjuk.

Arthur nagyon kényelmetlenül érezte magát. azok pedig. A főváros a HátIzé nevet kapta. A lápidisznók aprócska. savanyú képpel leült a nyirkos ágyra. föl nem fedezett. nem sok ilyen dolog volt. Mi a titka annak. A füzet a kereskedelmet is megemlítette. A lápidisznók is éppúgy áztak és fáztak. hogy a MiaManón űzött főbb tevékenységek a lápidisznóvadászatban. ami úgyszintén. amit keresett. s így semmit nem mondtak neki. akik nem voltak épeszűek. pláne lápidisznószemmel nézve. akik sok fényévnyi űrt utaztak be. hogy nem voltak teljesen ehetetlenek. A feje oldalsó részét krétával rajzolták vissza. lápidisznónyúzásban és lápidisznó-fogyasztásban merülnek ki.kevés sikernek örvendett. mert mindig jelentős számmal éltek olyanok a galaxisban. A füzet írt a bolygó történelméről is. Megírta. így a cikk további részén egykettőre a vad irónia hangneme lett úrrá. Még azok a kísérletek is csak . Azt olvasta benne. Arthur végignyálazta a füzetkét. MiaManó gyarmatosítása nem aratott osztatlan sikert. és Arthurnak fejjel lefelé kellett fordítania a térképeket. mert épeszű embernek eszébe sem jutna miaManói lápidisznóbőrt vásárolni. amikor szemügyre vette a hajó piciny utasterének többi lakóját. Senki a legcsekélyebb késztetést sem érezte. ami a képet pótolhatta volna. mert az elnököt sem pótolhatta senki. így bár a fotót a tőlük telhető legnagyobb alapossággal retusálták. hogy a bolygót az odaérkező telepesek első szavai után nevezték el MiaManónak. mivel az állatok bőre rejtélyes módon vékony volt és csupa-csupa lyuk. de most először látott olyan űrkikötőt. nem abból a fajtából valók voltak. Nem találtak semmi mást. ahogyan már megszoktuk. Akárki is írta. az érkezési előcsarnokba kirakták a miaManói elnök mosolygós képét. de ami neki kellett.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 7. Akkor hát mi volt az. fejezet Arthur Dent jó pár pokoli helyen megfordult már életében. de aztán ehhez már vajmi kevés pozitívat tudott hozzáfűzni. azon egyszerű oknál fogva. hogy úgy lássuk a dolgokat. Az a mákszemnyi kereskedelem is csupán azért maradhatott fenn. mert nem volt valószínű. hogy az élet egyáltalán fennmaradt a bolygón. A hátuljában volt néhány térkép a bolygóról. Nem fedezte fel legelőször. 34 . hogy megtanuljon lápidisznóul. és csupán azon a kis hajszálon múlott. hogy az emberek lápidisznóbőrból készült ruházattal védekezzenek az elemek ellen. hogy a lápidisznó melegén tartja magát? Ha valaki valaha is megtanult volna a lápidisznók nyelvén. A legfőbb kereskedelmi árucikk a miaManói lápidisznó bőre volt. Szólt a gyarmatosítás első éveiről is. amit találtak róla. gonosz lények voltak. ráadásul nem sokkal azután készült. a többi ugyanis már réges-rég belepusztult a kétségbeesésbe. és végiglapozgatta a szintén nyirkos információs füzetkét. ahol a következő tábla volt kirakva: „Még csüggedten utazgatni is jobb. akik mégis ott akartak élni. akikkel az ember szívesen töltené az idejét. ami miatt mégis érdemes volt a MiaManón élni? Hát. ez a lény a MiaManó egyetlen fennmaradt állatfaja. Persze a fent és a lent. azt megtalálta. mint mindenki más a bolygón. hogy mihamarabb elmehessen onnan. amíg meg nem találta. Ez volt az egyetlen fénykép. mint amin az. Ezzel nagyjából már mindent el is mondtunk arról. az észak és a dél teljesen önkényes elnevezések. nyilván szeretett volna egy kis lelkesedést önteni az olvasóba azzal. hogy elérjék a galaxis legtávolabbi. Arthur bejelentkezett egy kis külvárosi motelbe. hogy bárkit is érdekeltek volna. mint ide megérkezni". milyen is az élet a MiaManón. hogy az elnök főbe lőtte magát. Meglehetősen hevenyészettek voltak. mert a térképek pont fordítva készültek. hogy kiigazodjon rajtuk. mint ahogy várta és elkezdte nézni őket. A boly gón mindenkinek egy volt a célja: az. hogy hangsúlyozta: a hely valójában nem is mindig hideg és nyálkás. A telepeseket ez rengeteg bizonytalan találgatásra késztette. a mosoly mégis meglehetősen kísérteties maradt. Hogy a látogatókat üdvözöljék. Na jó: semmi. hogy a lápidisznók kommunikációja egymás combjának erőteljes harapdálásából állt. hogy nincs ebben semmi csalafintaság.csalódást és kilátástalanságot szültek. isten háta mögötti szegletét. Más városa meg nem is volt. de mégis használjuk őket. akkor rájött volna.

Rádöbbent. hogy ennél közelebb már úgysem juthatna az otthonához. hogy mindazon egyéneknek.. Hűlt helye maradt. 35 . ami úgy szólt. akkor magukért kell vállalniuk a felelőséget. ám a hajó a következő percben végrehajtott egy szabályos hiperűrugrást. és nedves farkával a padlót karistolta. Gyászos. De egy dolog vitathatatlanul egyértelmű volt. miközben elhagyta az irodát. majd többször is esetlenül oldalra rántotta a fejét. valaki kopogott. éles sikoltozásban tört ki. Rosszkedvűen összecsukta a füzetet. majd mint egy óriási nyolcas. és Arthur nem tudta. Az egyik percben még ott ült mellette a Zűrhanemjó fedélzetén. mint a Föld. aztán megállt. és fogait a férfi combjába mélyesztette. Saját időskáláján mérve egy évi kemény utazásába telt. Ruhája már csuromvizes volt az esőtől. és a tér-idő koordinátáin is ugyanazt a helyet foglalta el. hogy eljusson ide. majd kábán és kétségbeesetten hátrébb sántikált. . enyhe remegés fogta el. mert a térkép túl összecsapott. Egy kövér és zilált külsejű ember lépett be kezében Arthur egyetlen árva kis bőröndjével. és nem tudta. amelyben Fenchurch nyom nélkül eltűnt. amely derékban teljesen elvékonyodott. Ami azt jelentette. nyugtalanul Arthurra nézett. dacára az ott viselt vastag.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan A lap bal felső oldalán egyetlen hatalmas földtömeg terült el. amely vicsorogva ugrott elő a nyirkos éjszakából. annál több olyan dologgal találkozik. De amikor megkérdezték tőle. és azon tűnődött. és megpróbált közelebb menni. Az állat kérdőn nézett rá. bár természetesen csak együttérzően. Úgy tűnt. Még egy kicsit nevetgéltek is. Régi órájára nézett. amit kifejezetten e célra készítettek az ajtó mellé. és egy kicsi. mert úgy érezte. hanem azért is. Arthur megragadott egy vaskos dorongot. amennyire csak lehetséges. De ki tudja. és a combjából folyó vért próbálta elállítani. Nem csupán amiatt. akik valamelyik Plurális zónából származnak. Arthurt. Csak nagyon úgy nézett ki. Egy kis ideig csak a jajveszékelés és a csihi-puhi förtelmes keverékét lehetett hallani. hogy melyik galaktikus szektorban jártak Fenchurchcsel. vagy azért mert a tenger szintje magasabb. Kicsit még kuncogtak. hogy elinduljon. Jobb kéz felől nagyméretű alakzatok csoportosultak meghitt közelségben. ami Arthurnak egyáltalán nem volt az ínyére. és sokuk jó pénzt hoz az ügyvédek konyhájára. kiugrott az állkapcsa. vagy ha nem. Még a nevét sem találták meg az utaslistán.Hová tehetem. meg a lehető legvéglegesebben és legvisszavonhatatlanabbul elveszítette Fenchurchöt. lába közé húzott farokkal megfordult a szoba sarkában. A körvonalaik nem egyeztek pontosan. mihez kezdjen. a motel ajtaján. Vagy inkább semmiképpen sem az. Arthur a lápidisznót nézte. és egy kicsit megrázta. és ő megmondta. Közben fájdalmasan mozgatta az állkapcsát. Állítólag ez köztudott volt. A kövér. és a fejüket csóválták. mert hát itt úgyis minden másként van. hogy a ZZ9 Plurális Z Alfában. siránkozó kis hangokat hallatott. Arthur felsóhajtott. amikor panaszt tett. Miközben lehangoló emlékeiben elmerült egy pillanatig. lompos lényt próbált leverni magáról. majd egy hirtelen. Aztán rámutattak a jegyelővételi szerződés egyik apró betűs mondatára. teljesen megnyugodtak. A férfi eszeveszett. vagy csak amiatt. erőszakos lökést követően tisztaerejéből az ajtónak vágódott. kezében Arthur bőröndjével átkozódva ült az ajtónál. hogy amiatt-e. többrétegű bőrbélésnek. a lány már nem volt ott.. A lápidisznó hirtelen elengedte áldozatát. minél több időt tölt odakint a galaxisban. melyik valószínűség-koordinátán helyezkedett el.idáig jutott. Eszébe jutott valami. Nyüszögött egy kicsit. ami azonnal ki is nyílt. és amikor Arthur legközelebb odanézett. . amiről addig még nem is tudott. és üreges röhögés tört elő belőle. mi a manót csináljon ezek után. Az űrutazások során rengeteg kínos dolog történik. Egy év telt el a hipertéri baleset óta. hogy kábé olyan messze van az otthonától. és a lápidisznóra sújtott vele. Az űrhajótársaság nagyon óvatosan bánt vele. újra kiszélesedett. Idegesen. Ez itt mindenképpen a Föld. tanácsos elkerülni a hiperűrutazást.

nedves éjszakába fúrta.Á. . mintha arra várna. de nem az az univerzum.. s közben egy magányos madár körözött fölötte. Bocsánat. a bolygóval minden rendben van. s az állat szomorúan nyöszörögve a padlóra esett.Úgy érti.De épp csak beugrottam egy kicsit.Mikor indul a következő járat? . . . Kilépett az ajtón.kérdezte a férfi gyászos hangon. Főleg azok. ezt azért köszönöm mondta.kérdezte Arthur.Vicces. rendben van . . Mi meg már csak így barátkozunk vissza .Azt hittem. szotyakos péppé verte a lápidisznó fejét a szőnyegen. ez az a bolygó. . és a zsebébe dugta.mondta Arthur. . milyen sokan mondják ezt. nem sokat . és ragacsos.ismételte meg. és tekintetét a hideg.Csak barátkozni akart. hogy beléakaszkodjon.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Hirtelen Arthur combjára vetette magát.Mit akarhatott vajon mondani? .Úgy is van . 36 . . . Elindult vissza az űrrepülőtérre.Ó nem .mondta a férfi. Csak látni akartam.mondta Arthur . hogy az állat még egyszer megmoccanjon. A kövér talpra ugrott.Na mindegy.Mély ősi haraggal mustrálta a lápidisznó maradványait. . . még csak most érkezett .kérdezte Arthur erőtlenül. megragadta a husángot. .tette hozzá a husángot markolva. . .Fölvette az ágyról a nyirkos füzetet. de kiugrott állkapcsa túl gyenge volt. és elvette a bőröndjét a férfitól. .Az a bolygó. akik itt élnek. aztán nehézkesen zihálva megállt. hogy eltévesztette a bolygót? .Igen. A lápidisznó egyik szemgolyója szemrehányón nézett Arthurra szétzúzott fejének maradványai közül. hogy a jó helyen járok-e vagy nem. .felelte a férfi.

hogy nevet kéne adnia neki. Csak akkor változtak vissza emberré. Boldog kis robotjának gondja volt mindenre. Na lopni azért nem.dünnyögte magában Ford. amikor este hazamentek a családjukhoz. így Emily kutyája után átkeresztelte inkább Colinnak. többnyire lefelé haladva az épületben. ők csak annyit válaszoltak: „Alkalmazotti teendőimet láttam el". Az igazság az volt. A liftek boldogan vitték mindenhová. fejezet Fordnak megvolt a maga saját illemkódexe. És ezért csak önmagukat okolhatják. és többé kevésbé tartotta is magát hozzá. Olyan volt. csillogó szemmel rájuk nézve megkérdezte: „Apuci. az épület biztonsági kutató. nemtörődöm álca mögött. még azelőtt. és minden napfény. amire csak egy alkalmazott lenne képes. Aztán az jutott eszébe. "Multimenzió Vállalat" . akihez igen kellemes emlékek fűzték. és több szót nem is ejtettek a témáról. hogy nem kielégítően végzi a munkáját. de itt. kérdés nélkül nyíltak ki előtte. legbonyolultabb útvonalat próbálta követni. De a tényleges lopás más lapra tartozott. Nem volt ugyan biztos benne. mit csináltál egész nap?". de megharapni azért mégsem. mert az Útikalauz megvetette a lábát a helyi kultúrában és gazdasági életben. hogy az Emily Sanders elég lehetetlen név egy biztonsági robotnak. s magát az épületet is. hogy ez az új Multimenzió Vállalat betette volna a lábát. de az övé volt. ahová azelőtt sosem tette be a lábát. De ezen.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 8. hogy mindenféle hitvány dolog folyt a vidám. Az egyik szabálya az volt. Főleg. és nem hirdetett minden kijáratot lezárató biztonsági riadót. Az alkalmazottak. És valószínűleg mindenféle olyan dolgot műveletek. és elkezdte volna hitvány dolgait. amikor Ford benyújtotta költségigényét. Szürke irodafülkék és vezérigazgatói munkakabinok egész sora. móka meg kacagás volt egy ideig. akik mellett elhaladt. Jó erősen beleszívni vagy még gyengéden megcsócsálni lehetett. panamák. amely az ételt adja. amije van. 37 . munkahelyet teremtett. korrupció. varázslat és kaland érzését nyújtotta. Emellett határozottan és tiszta szívvel ellenezte a kegyetlenkedést bármilyen állattal a libákat kivéve. a ragyogó építményt ezekből a kétes üzelmekből tartották fenn. akkor Ford már úgy érezte. Az ajtók varázslatos módon. Az egész hely sivár volt. egyik a másik után. egyre magasabb és magasabb fokú biztonsági rendszerekkel felszerelt területeken. vagy felvegyen valami lehetetlen színű Bermudagatyát pálmafás inggel. majd a végén nem egészen annyi állami bevételt. Az Útikalauz. Kint az utcán javában folyt az a zarkverte vokitvadászat. gondolta Ford. Ezen a biztonsági szinten már embernek sem nagyon lehetett őket nevezni. de hát az ember abból éljen. mialatt sebesen átosont az egyik folyosóról a másikra. hogy vakmerően végigrugdaljon egy labdát a folyosókon. beleegyező örömhullámokat sugárzott minden útjába akadó biztonsági áramkörbe. hogy ez illemszabálynak minősül-e. Mostanra már mélyen az épület belsejében járt. mint megharapni a kezet. ami szent és sérthetetlen. Volt ott mindenféle adócsalás. Nézzük csak ezt a kócerájt. miközben végigkanyargott és -bucskázott az épületben. és az elektromos hálózatokon végigsuhanó értekezleti jegyzőkönyvek zümmögése hallatszott. Az Útikalauz néhány évenként új világokon építette fel üzletét. hogy sohasem fizet a saját italáért. az Útikalauz szívében még arra sem vetemedett senki. Ráadásul soha nem lopott volna a munkaadójától. s amikor kisfiacskájuk tündéri. mint amennyire a helybéliek számítottak. ahova nem is lett volna szabad. csak az üzenetek. ha az a kéz az Útikalauz volt.és adatfeldolgozó részlegeiben zajlottak. s ezek mind lent. Nem volt egy nagy durranás. olyan területeken. Ford úgy gondolta. és elkeresztelte Emily Sandersnek egy lány után. Ha a folyószámla-kezelője nem kezdett el levegő után kapkodni. Ford a lehető legkuszább. amit az Útikalauz előszeretettel viselt. hamarosan változtatni kell. kezdtek egyre bambábban nézni rá.

Egy darabig föl-alá lebegett.Ez mindig bejön. akik zavart pillantásokat lövelltek Ford felé. mint egy tolvaj az éjszakában. és az ízléses. Így a korrektorok titkárnői olvasták el. Az így megmaradt változat aztán átkerült az épület túlsó felébe . hogy rengeteg cucc nincs meg. hogy a lenti ajtókba egy leheletnyi életkedvet pumpáljon. és átküldték a korrektoroknak. Ez volt az egész Útikalauz idegközpontja. Ott állt előtte szürkén és eltökélten zárva. CSAK AZ IDEJÉT VESZTEGETI ITT. .a H betű másik szárába -. és mindenhol kitaposta neki az utat. Colin burjánzó jókedve is kezdett erőltetett örömmé silányulni: Azt mondta. és duruzsolt. Egész kultúrák és gazdaságok omlottak már össze emiatt.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Amikor az Útikalauz továbbköltözött. De ez úgyis csak később jelenthetett problémát. . hogy ez így badarság. Itt. pontosan az is volt: egy tolvaj az éjszakában. A jogi részlegen kivágtak mindent. aki érzelmi túltelítettségtől zsongva repült vele. kietlen pusztaság. Ford elkezdett még fütyörészni is. alighanem ezzel rontotta el. A levegőt lehűtötték.Öröm és fájdalom keveréke . mikor az az épület legérzékenyebb területének mélyére igyekezett. hogy Vann Harlt már fölfedezték.dünnyögte. Boldogsága még az öröm-elektródájába dugott drótdarab ellenére is nyugtalan típusú boldogság volt csupán. alkalmazkodó liftek. Ford belerúgott az ajtóba. ott volt a jogi részleg. Sőt. mert Fordot éppen ez az ajtó érdekelte volna. 38 . és örvendetesen alázatos ajtók. Erre az kinyílt. amiből még baj lehetett. rajta egy felirat: BELÉPNI TILOS. TÁVOZZON! Colin jelentette. A szoba kicsi volt. csak megrendült. ami egy kicsit is jónak volt még nevezhető. és ami a legfontosabb. Bárhová ment a kis Colinnal. főleg nem az istenség. eldöntötték. hogy vissza tudja majd csempészni a zsebébe az AzonO-Sítványt. megnyugtatta Colin jelenléte. és másnapra mindig kiderült. Általában a kora hajnali órákban tűnt el. s az egykoron virágzó bolygókból nem maradt más. szürke. és kihúzták a maradék tetemes részét. szürke zsákvászon faliszőtteseket brutális. mégis mindenki úgy érezte. Most már körülbelül tíz szinttel a felszín alatt voltak. úgy érzi. Colin pedig utánaröppent. Besétált. mintha kissé kezdene elfáradni. Az „alkalmazottakat". mielőtt még magához tér. Senki sem kedveli a fütyörészőket. Az épület más részeiben elkezdtek beindulni a riasztók. Útikalauz különböző működési területeihez. tettre kész. ahol a titkárnők kihúzták az összes jó részt. a szoba bal oldalán gyűjtötték össze a Szub-Éta Hálózatról a galaxis összes szegletében dolgozó utazó informátorok jelentéseit. hogy az épület alsóbb szintjein mindig is mogorvábbak voltak az ajtók. Minden energiáját felemésztette. és magával vitte az épületét is. A következő ajtó nem akart kinyílni. MÉG A BELÉPÉSRE JOGOSULTAKNAK IS. akik szintén ebédelni voltak. hogyan fogja majd megoldani. derű és fény szegélyezte útját. gyakran egyetlen hét leforgása alatt. és Fordnak egyelőre gőze sem volt róla. szürke. szegecselt acélfalak váltották fel. azon nyomban átküldték őket a segédszerkesztők irodáinak hálózatára. úgy osont tova. amely kezében tartja a sorsunkat. Pillanatnyilag nem akart emiatt aggódni. Márpedig ez elég baj volt. hogy valami óriási kaland részese volt. míg a segédszerkesztők ebédelni voltak. Ez talán azt jelentette. Ford remélte. A szürke falak mentén sorakozó komputerterminálok mindegyike ablakként szolgált az.

Távol a meghatározhatatlan messzeségben . mi az a komputerterminál! Nem ám valami vacak régi televízió. de ösztönösen a legkiemelkedőbb részét kutatta.) Ford a terminálhoz sietett. amit ő ismert. Ebben az univerzumban nem tudta. lehunyta a szemét. tehát a galaxis bármely részében azonnal visszakereshető legyen. Nem az az univerzum volt. Elkezdett afelé kúszni. Hát itt töltik az időt a könyvelők. mert nem akarta. majd 1 2 3 kiszélesedett virágzó bóbitákká . hogy a Szub-Éta Hálózaton adásba kerülhessen.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Amikor valamelyik szerkesztő végre visszabotorkált az ebédlőből. égbenyúló hegycsúcsokkal.egy mérföld volt vagy egymillió. haza kell mennem. mint ami kívülről látszott.az X. breccsákká és arkimandritákká . emelkedett és emelkedett. Kinyújtott karral felkapaszkodott rá.Y . de hát hiába. burjánzó világok univerzuma: vad tájakkal. továbbították a szoba jobb sarkában elhelyezett terminálba. hogy szorítsák le az informátor költségeit. ahol annyi minden történik. hogy tájékozódni tudjon. csikóhal alakúvá hasadó holdakkal. hogy nem eshet baja. Egyenletesen lélegzett. aztán újra szétnézett. Idegen. 1 2 búbszerű tollcsomó szögletes törmelékből álló kőzet 3 a püspök után következő egyházi rang 39 . hogy az Önök esetében a tudatlanság különösképp szörnyű következményekkel járhat. rengetegszer iksz idő múlva végre elérte. leült eléje és gyorsan belemerült annak univerzumába. „Mindegy. merre hány méter.egy elképesztő hegyorom boltívezte az eget. és Ford Prefect pontosan ehhez a terminálhoz igyekezett. tegye rá a hálózatra! Majd csak lesz vele valami.az isten tudja honnan ebben a rohadt galaxisban? Mi a frászkarikának tölt valaki három teljes bolygóperiódust azokban a megveszekedett Gagrakaki Elmezónákban. Még a fizikai törvényeivel sem volt tisztában. Fáj a fejem. ha csak ez a rakás vérszegény süketelés telik ki tőle? Azonnal visszaszorítani a költségeit!" „Akkor most mi legyen ezzel az irománnyal?" kérdezte ilyenkor a titkárnő. Tényleg több volt ez. és mozgásba hozhatja egyes részeit. amelyeket a szoba jobb oldali részében található terminálok ellenőriztek és vezéreltek. de ezzel nincsenek egyedül. az élet már csak ilyen. Amikor már biztos volt. hogy lenézett. hogy tudják. pihegve-remegve. Óvatosan nézett körül. csörömpölve kavargó ösvényekkel. (Ha ezt most a Föld nevű bolygón olvassák.Y itt a szóban forgó utazó informátor nevét helyettesíti . fájdalmasan susogó hasadékokkal. felkiáltott: „Miféle ócska baromságot küldött már megint ez az X. Épp csak arról van szó. akkor a) Sok szerencsét! Önök iszonyúan sok dologról nem tudnak semmit. csöndesen háborgó óceánokkal és feneketlen mélységű. szorosan markolta a bütykös-gödrös sziklafalat. Mozdulatlanul állt. előtte egy írógéppel! Ez egy interfész. Ezalatt az utasítást. hogy a látvány elöntse és túláradjon rajta. b) Nehogy azt higgyék már. Ezt azokkal a szerkezetekkel végezték. vagy csak egy porszem a szemében? . aztán ismét leküldték ide. amik meghatározták dimenzionális kiterjedéseit vagy viselkedését. lélegzetelállító zuhatagokkal. elkövette azt a szörnyű hibát. és lemondhatatlanul hosszú. se kolbász. a kutyából nem lesz se hurka." Az így megszerkesztett cikk tehát még egy utolsó vágásra visszakerült a jogi részleghez. ahol a test és a lélek összekapcsolódhat a Világegyetemmel. hogy arrafelé vegye az útját.

Egy kék. ki ő. felderengett előtte egy perem. hogy elengedte a sziklafalat. Most fölemelkedett. habszivaccsal bélelt irodai forgószékben ült egy komputerterminál előtt. műbőrborítású. hogy a földfelszín annyira mélyen alatta volt . nyöszörögve tapadt a tornyosuló szikla rémítő falához. mi a meghatalmazása. Szeme fönnakadt az egyre jobban elhatalmasodó hányingertől. és siránkozva tudakolták. de szüksége volt egy biztos pontra. Nem bízott benne. szépén. leejtette a karját.azt is kívánta. de érzelmileg egyben ki is húzza magát belőle. Végignézett a világon. az alatta tátongó mélység nem izgatta túlságosan.a hihetetlenül magas hegycsúcson. de most. Ismét az észvesztő dimenziódarab fölötti vékony sziklapárkányba kapaszkodott . A virtuális légtérén át egy kisebb falkányi hitvány és acélos tekintetű lény süvített felé. Egyre csak azt ismételgette magában. elhessegette a sziklafalnak még a gondolatát is. hogy megnézhesse ezt a fizikai világot. és feljebb rugaszkodott. Az örvénylő. Nem csak az volt a baja. Fogódzót kellett keresnie. miért. pihegett és remegett. Ahonnan bármelyik pillanatban hopp! visszatérhet. már ha az ilyen kifejezéseknek egyáltalán van értelmük ebben a virtuális univerzumban. mit keres ott. amibe belecsöppent. Lihegett egy kicsit. felnézett. Megint a helyzet magaslatán állt. Kis. Nyugodt lett ő maga is. Egy szimulált valóságban. és belékapaszkodott. hogy lezuhanjon vagy netán fölemelkedjen. Az ujjai elfehéredtek a fájdalmas megerőltetéstől. Az Útikalauz pénzügyi rendszerének négydimenziós helyrajzi modelljében volt. Lassacskán ismét helyreállt a légzése. Aztán pedig följebb és még följebb. a szíve elszorult. és éppen abban a pillanatban. Hátrafeszítette a vállát. Nyugodt lett a légzése. hogy egyre magasabbra és magasabbra emelkedjen. hogy szemügyre vegye a világot. Hopp! vissza is tért. megragadta. majd ráült. Érezte. és hagyta. szabadon. Magában a helycetben kellett fogódzót találnia. csúcsos fejük volt. ceruzavékony bajszuk. Már jöttek is. Még nem sokkal ezelőtt. amelyet megragadhatott.az csak egy illúzió volt. szédítő magasságtól kavarogni kezdett a feje. és valakik vagy valamik sürgősen tudni akarták. hogy ott kapaszkodott a magasban. Azért ez meredek volt. és csak ott ült. és amelyen följebb kapaszkodhatott. hogy lebeg. Nem a sziklafalon . Erősen markolta a kiszögelést. 40 . hogy ez majd megakadályozza. Kifújta magát.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Amíg kúszott-mászott. agya megcsavarodott. Összeszorult a gyomra. s nemsokára csukott szemmel. Roppant nagy akaraterővel és hittel egyszerűen csak eleresztette a falat. bárcsak abbahagyná a hömpölygést és a hullámzást. Messzebbre. Egy virtuális univerzumban. Fogai akaratlanul is csikorogtak és össze-összekoccantak. hogy csupán egy világ grafikus megjelenítésében van. az agya elborult.

hiszen ha azt hiszi. hogy a pontos helyet megtalálja. Abban a pillanatban az összes lézersugár a kis kártyára terelődött. mintha egy csomag keksz lenne egy áruház pénztárnál. hányas lába van. Az. Egyre magasabb hangon csivitelték és rikácsolták intim és arcátlan kérdéseiket. amikor végigpásztáztak az ujjlenyomatán. késő éjszakákig bent kellett volna maradnia az irodában. hogy bármit is észrevett. . minden molekuláját megvizsgálták és leolvasták. és meglengette előttük. Egyáltalán nem tetszett nekik. meg ilyesmik. Olyasmit akart. 41 . mint egy valódival a valóságban. A három és fél pedig ahhoz. és három és fél percbe. hogy már Ford is majdnem elhitte. hogy ó ronthatott el valamit. Egész sor hihető tagadóprocedúrán és elterelő szubrutinon kellett végigmennie. amikor Ford visszatartott lélegzettel és egy kicsit imádkozva előhúzta Vann Harl Azon-O-Sítványát. amit le lehet tagadni. hadd dolgozza ki saját ellenérveit a komputer. a retináján és kihullott hajszálainak tüszőin. Egyébként sem akarta. hogy mindez a virtuális valóságban történik. Akár az egész szervezet tulajdonjogát a saját nevére írhatta volna. hogy meghalt. A fennmaradó egy percben pedig észrevette. hogy eltüntesse a nyomokat.Tehetünk valamit önért? Ford lassan. hogy a sajátjával már nem is bajlódott.mondták mézesmázosan egy szólamban. . kint és bent. hogy ne is akarja tudni. de kétséges volt. A lézerleolvasók nagyon izgatottak lettek. A komputer természetesen mindent tagadott. ha bármire is rájön később. végigpásztázták elől-hátul. A kis virtuálfelügyelő-csapat összes tagja haptákba vágta magát. amit a komputeren kívül senki más nem vesz észre: ehhez kellett az a fél perc. mire készül Ford. Ezt a programozási technikát abból a pszichotikus agyelzáródásból rendezték vissza. Annyira le volt nyűgözve. gonoszul elvigyorodott. hogy a komputerrendszerben már van egy jókora agyelzáródás. Le volt nyűgözve. Mr.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan mi a meghatalmazójának a meghatalmazása. Aztán ugyanilyen hirtelen megálltak. ami egyébként teljesen normális emberekben fejlődött ki mindig.Hogy tehettek-e? kérdezte. nem is beszélve a súlyos. Egy kicsiny sebészeti acélkaparó indult el tarkójának bőre felé. Az embert ugyanolyan hatásosan megölhetik virtuálisan egy virtuális lézersugárral a virtuális valóságban. most egyáltalán nem számított. valahányszor felsőbb politikai pozícióba helyezték őket. ha ő maga nem éppen egy ugyanilyet akart volna előidézni. . akkor alighanem igaza lesz. Ez felelősséget jelentett volna. hogy van valami. Az kellett. Lézerfények vibráltak rajta. Körülbelül fél percbe telt elvégezni a munkát.Meghiszem azt! Öt perccel később már ott sem volt. hogy ez észrevétlen maradna-e. és tényleg annyira meggyőző volt. Föl sem tűnt volna neki. A virtuális valóságban többé-kevésbé mindent megtehetett volna. amit találtak. Harl! . amit akart.Örülünk. . s aztán ő már hagyta. hogy látjuk. időt rabló gazdasági nyomozásokról és a börtönben letöltendő nem csekély időről. hogy átprogramozza a komputert: ne vegye észre. aztán még azt sem ismerte el. A nagyobb kaliberű lézerfegyverek egyelőre még nem kerültek elő.

ha Harl nem veszi észre. de annyira tökéletes volt. ahogy az emelet.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Gyorsan nekilátott. amit elképzelt. és barátságosan megpaskolta Colint. hogyan fog megbirkózni azzal. amelyikbe beszállt.Hmmm . s ennek a megmagyarázhatatlan esetnek minden bizonnyal volt valami köze a 13-as számhoz. Nem tudott a nyomára bukkanni. srácok? . mivel fogalma sem volt. emeletre . de nem sikerült a nyomukra bukkannia. szóval tökéletes volt. . hogyan kerülhetett oda az a másik. Csak még azt nem tudta. Valóra vált. Már éppen újra akarta őket installálni. . hogyan. mert bizonyára már kezdetét vette egy nagyobb biztonsági riadó. Egyáltalán nem örült.Úgy. hogy egy kutyáról nevezte el. Colin volt talán az első igazán hasznavehető robot. 42 . Félrecsúsztak a liftajtók. hogy a komputer már egyáltalán nem emlékezett rá. Felkészült rá. amely lejjebb vitte őket.tűnődött Ford.Szia! . Azok durván betuszkolódtak mellette a liftbe. ahová igyekszik. . Megpróbált rájönni. Tiszta röhej. hogy rögtönöznie kell. hogy rögtön eltűnjön és reménykedjen a legjobbakban.mondta Ford.felelte Ford. Az ajtó félrecsúszott. és piszkos kinézetű fegyvereiket lóbálták. Ott várakoztak. Nem igazán gondolta végig. gondolta Ford. hogy az alsóbb szinteken is folytathassák a keresést. de azt vette észre. akármi is legyen. . látszik. és el is feledkezett róla. Ford csodálkozott. Átkozódva nézett át újra mindent. Kitessékelték a liftből. hogy nem találja őket. hogy azért nem találja őket. Ford lifttel ment fel a földszintre.kérdezte a lift. ami megcsippantotta Ford agyát. . mit talál majd. akivel Ford valaha is találkozott. Valahogyan vissza kellett csempésznie az Azon-O-Sítványt Harl zsebébe. Megérkeztek. Igencsak hajlott afelé. hogy azok a legjobbak sokkal több eséllyel fognak megtörténni. amikor rájött. micsoda. ma nagyon népszerű ez az emelet mondta a lift. de nem fogta fel. mert azok közben már működésbe léptek. Sokkal inkább aggódott amiatt. hogy ott átszálljon az egyik expresszliftbe. és előrelépett. hogy kiszűrje a hibás kis kódokat. Elégedetten elvigyorodott. Szappanhabos vigalommal röpködött előtte a levegőben. ami odafönt várja.mondta a lift. mert pont ezt akarta elérni. Valahogy vissza kellett csennie. . Nem volt idő kéjutazásra. hogy ezt hallja. s a lift elkezdett repeszteni fölfelé.Hova vihetlek ma titeket. Ford örült neki. nagyon népszerű. Odalépett az expresszliftekhez.A 23. hogy eltűnt az Azon-OSítványa. Az emeletkijelzőn volt valami. de tudta. mielőtt az még hiányolni kezdte volna. és Ford biztonsági őrök és lebegő robotok óriási tömegével találta szembe magát. amelyeket ő maga installált. A lift emeletkijelzőjén kigyulladt a 23-as szám. Ford vállat vont.Szevasz .

43 . molekuláris méretű robotból áll. Ford tudta. Ford csodálkozott. hogy az ismét megrongálódjon. mert sokkal jobban nyugtalanította e pillanatban a saját élete. és csak arra vártak. Vett egy mély lélegzetet. és futni kezdett. újraépítették az ajtót. miféle élet lehet az ilyen. összekapcsolódtak egymással. A folyosón egy teremtett lelket sem látott. szétváltak egymástól. Harl irodájának az ajtaja körül vékony porréteg gyűlt össze. hogy ez a por milliárd csöppnyi.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Baljós csönd volt. és újra visszamásztak a fába. amelyek előmásztak a fából. de nem sokáig.

Aztán megint megfogta a deszkát. az öreg jövendőmondó pedig beszaladt a kalyiba mélyére. hogy indulni szándékozik az elnökválasztáson. Krart. . és ő azon töprenget.. Arthur benyomta a keresőgombot..mondta a rádió.erősítették meg .Keressen egy másik csatornát! . .. és egy vagy két pillanat múlva egy kis Szub-Éta rádióval tért vissza. egy kicsit tekergette a csatorna-keresőt.Nincs többé kereslet irántunk . Felütötte hát a „tanács"-nál. hogy feldíszítették a térséget most... látnokok és jövendőmondók bolygóján. és folytatta a kalapálást. ahol a legnagyobb jövendőmondók éltek.mondta a rádió.A Zabush-szektorban a munkanélküliek száma folytatta . Ördög és pokol. 44 . .. ha azért panaszkodik magának..folytatta . Egy nagyon ismerős hang kezdett beszélni. A beszédében. a jövő hónap közepén. mi történt. amit holnap fog. Újabban rengetegszer történt ilyesmi.. a jósok. egyszerűen hihetetlen. és megkérdezte. és érezte... hogy a könyve talán már az utolsókat rúgja..felelte mogorván amaz. fejezet Arthur nem igazán tudta. . Arthur pislogott. ahol a következőt találta: „Lásd: TANÁCS". Éljenző tömeg és fúvószenekarok lármája hallatszott a rádióból. és megmutatom. Trillian Astra jelentését hallják.nem volt hajlandó nyilatkozni . és a kalyibájának ablaka elé tartott deszkába egy szöget kezdett püfölni. . mihez kezdjen.mondta a jövendőmondó. Poffla Vigus alelnöke bejelenteni. Arthur ült. legfőbbképpen a Hawalius bolygón. és hallgatta a rádiót.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 9. mivel a legtöbb misztikus még egy teát sem tudott főzni: A bolygót egyébként valami nagy csapás érhette. Ottani tudósítónk.mondta a rádió. és Arthur arra gondolt. Miközben Arthur végigsétált a falu utcáin. Arthur megfogta a deszka szögezetlen végét. Arthur ismét megnyomta a gombot. amit a Bjanjy-térség valaha látott. Felütötte az „útmutatás" címszónál. Hooli hercegnő ragyogóan néz ki a. amin rendszerint ő ült és jósolgatott. Odalépett egy jövendőmondóhoz. és lerakta egy kis falócára. hogy csak két dolog hiányzik neki: a világ.Másikat! -vakkantotta ingerülten a jövendőmondó. A galaxis külső keleti pereme felé vette az útját. aki csüggedten éppen a boltját zárta be.fogja Roopy Ga Stip. Utána is nézett a GALAXIS Útikalauzban.. gondolta. . hogy valami útmutatásra és tanácsra van szüksége. Ott volt neki egy egész galaxis. a jövő hónapban publikált jelentés szerint.Nos... meg persze a pizzériákén.. .Fogja meg ennek a másik végét. .Ó. ahol született és a nő.A Soofling-dinasztiából való Gid herceg és a Raui Alfa-i Hooli hercegnő jövő hónapban megtartott udvari esküvője a leglátványosabb ceremónia lesz. érezte a levertséget a levegőben. Bekapcsolta. ahol állítólag meg lehet lelni a bölcsességet és az igazságot. Egy.a jövő héten az eddig feljegyzett legmagasabb lesz. . kategorikusan cáfolta . ahol azt olvasta: „Lásd: ÚTMUTATÁS". nem kicsinyeskedés-e. akit szeretett.Holnap . És mi történt? . . .

újból fuldokolni kezdett. bejárja az egész téridőt. De ugyanúgy jöhetett abból az öregasszonyból is. Úgyis sírás lesz a vége.mondta Arthur. és heves szitkozódásba kezdett. mint egy szárnyas üvegdugó. könnyes szemmel a sziklafalnak zuhant. mivel kell versenyeznünk? . . mostanában az egész kontinuumból ő folyik. mindenki azt teszi. Arthurnak megmondták. hogy ez a hang mintha ismerős lett volna.Elnézést .Hooli hercegnőé? Ha mindenkinek köszöngetnem kéne. mint egy rosszul hangolt csirke.Gyámoltalanul a saját hányása felé mutatott. Trilliannek hívják. . találni szeretne magának egy biztos korszakot. Az udvariasnak szánt. én arra gondoltam. s emiatt rekedtes krákogásban tört ki. nem hivatalos bölcs tanács. Arthur elindult felé. ezt! Nem. az első egy kis tűzből. hogy ezekért a pillanatokért élt. jól rásózott a hüvelykujjára. mint én. elégedett placcsanás hallatszott. Itt persze nem tudjuk fogni a 3D-adásokat. a légy pedig imbolyogva széttaccsant a sziklafalon.. Ráadásul kissé vaksinak is tűnt. majd végül finoman köhintett egyet.szólalt meg. Le akar telepedni a hölgyike. . Lesújtott a kalapácsával. fogja ezt! Nem azt. s az vijjogni kezdett. Az edényből szerfölött kellemetlen szag is áradt. . amely a barlang bejárta előtt éktelenkedett. Teljesen hülyének érzem magam.A porba köpött. . . kapott egy kis levegőt.Tessék.Igazán szörnyen sajnálom.Ja. akihez a többi bölcs is jár. A bölcsek faluja sem volt sokkal jobb. és. Talán már az is.. fuldokolva. maga idióta! . mert mindegyik légy akkora volt.Ó. gurult még egy pár métert. Reménytelen feladatnak tűnt. akkor az a legjobb. mint eddig.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan A jövendőmondó leverte a rádiót a padról a poros földre. Az ottani kecskeszerű élőlények eldobott tetemei is ott halmozódtak aggasztó közelségben. Ugyanarról a bolygóról jött. ha azt a bölcset keresi fel. hagy magára vonja a figyelmet. finom köhintéssel egyúttal sajnos többet szippantott az ottani légkörből. ." A „szomszéd" ajtó egy csaknem fél kilométerre levő barlang volt. de ez csak egy javaslat. belehengeredett saját mocskába. Zihálva. Öklendezve. de a rádióban is ő hallható. . Egy botokra rögzített kötélen az ottani kecskeszerű élőlények kifeszített hólyagjai száradtak a napon. s végre sikerült négykézlábra állnia. A vad cséplés közben hébe-hóba. Vajon most hol lehet? . .A riporteré. ilyenkor vaskos. Füst és gőz szállongott.panaszkodott Arthur. egy kicsit frissebb levegőt keresve odébb mászott. nem úgy! Ez van fölfelé! Fordítva. Hogy az Astrát honnan vette. hogy ha egy jó bölcset keres. Elhányta magát. miközben a jövendőmondó kalapácsával szerencsétlenkedett. Az asszony viselkedése arra engedett következtetni. mikor. Ezért olyan ez a hely mint egy szellemváros.Na látja már. Levegő után kapkodott. . de az zárva volt. 45 .Épp a rádiót hallgattam . hála a Nagy Zöld Trüsszentőnek. aki ismeri Hooli hercegnőt. új tüdőre lenne szükségem. de minden egyes lélegzetvétel csak tovább rontott a helyzeten. Arthur egy ideig tisztes távolból nézte ezt az egzotikus előadást.Nem a hercegnőé! . nem tudom.morgott a jövendőmondó. A bejáraton egy felirat lógott: „Én már nem tudok többet. Próbálja meg a szomszéd ajtót. a szag azokból is jöhetett. . a másik pedig a fölötte csüngő ütött-kopott alumíniumedényből. aki serényen hajtotta el a legyeket a tetemkupacról. talán azokból jött a szag. pár méterre a barlang bejáratától. véletlenül eltalált egy-egy legyet is. neki pedig mindössze egy pingpongütő állt a rendelkezésére.Nem.

kérdezte Arthur. és egy kicsit nevetségesnek érezte magát. hogy kiszivárognak a belső részei. hogy az asszony otthona előtt hagyja a saját hányását.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .rikácsolta az öregasszony. misztikus művészetéről.ismételte meg az asszony vékony. és vaksi szemét rámeresztette. . Ő már olvasta.Hahó! . hogy észrevegyék. de ezúttal elhibázta. hogy a tanácsát kérjem . hogy el fogja. Nem tudta.Füzetkében! Piha! . de a fő bűzforrás maga az öregasszony volt. sziklás környezetben.felelte Arthur. hogy feltakarítaná. hogy egy-két másodpercig legyen min merengve ráncólma a homlokát.mondta Arthur -. hogy az összes szócikk egyre értelmetlenebb és őrültebb lett. . mint tehetne még. csak úgy általában. és rengeteg x meg j meg { került bele. a gennyedző tetemek és a bűzölgő kotyvalék csak rontották a levegőt. inkább csak vaktában lengeti az ütőjét.Ööö.Mivel kapcsolatban? . reszelős hangon. . Amikor megmozdult. Javában viaskodott magában. netán csak hallucinált az Útikalauz 46 . amikor feltűnt neki. azért jöttem. Mindenesetre kisimítgatta. az asszony pedig . amit Arthur épp hogy csak meghallott. felmordult.Mit is mondhatnék? . . Arthur előhalászta zsebéből a gyűrött füzetkét. az asszonytól pedig nem várta. és visszafordult legyet püfölni. mi lenne a helyes cselekedet. Az is megfordult a fejében. hogy ha közelebb merészkedik hozzá. A füzetkében azt írták. Arthur tétován intett felé. de nem tartotta volna helyénvalónak.kiáltotta. azt vette észre. hogy az öregasszony végre hozzá beszél. hogy a szag fő forrása ő maga. Azon töprengett. Hogy miért. csak növelni fogja a kupacot. . Hogy csak a saját. és egy maroknyi száraz fűvel letisztogatta magát. Arthur még magánál hurcolta a GALAXIS Útikalauz stopposoknak egy példányát.Hogy tetszik mondani? . Arthur illegve-billegve feltápászkodott. . A füzetkében írtak a hawaliusi jósok és bölcsek ősi. Aggódott viszont amiatt. Ismét telibe kapott egy legyet. Valami elromlott valahol. abban maga sem volt biztos. aztán visszafordult. a levegő is megmozdult.tépelődött. A légy a sziklafalhoz kenődött. .Hogy tetszett mondani? .. de félig vak lévén nehéz volt Arthurt megtalálnia az elmosódott.Nos . A száradó belek.kérdezte. és szörnyű mód nyilvánvalóvá vált. hogy továbbáll.Mit is tudnék erre mondani? Erre végre odafigyelt az öregasszony. de mikor belenézett. Az asszony megfordult. Az öregasszony végre észrevette.kérdezte. és vadul eltúlozták a hawaliusi szálláslehetőségek színvonalát.már amennyire Arthur ekkora távolságból láthatta .Mondom: mivel kapcsolatban? . Gyanakodva forgatta a fejét.. és ismét egy légy felé sújtott. .elégedetten figyelte. .köpött ki az öregasszony Most már úgy tűnt. személyes példányában van-e a hiba.Mondom: segíthetek valamiben? . ahelyett. avagy valaki illetve valami szörnyen félremagyarázta a dolgokat. mit tegyen vele. Marokszám kezdte kirángatni az imitt-amott tenyésző csenevész füvet. .

A fénymásolóval . A kerekek csökönyösen különböző irányba álltak.ismételte meg türelmesen amaz. Őszintén szólva van egy konkrét problémám is. .Valami ilyesmi. és egy kicsit arrébb szökkent. mit csinál. Megkönnyebbülten bólintott. Arthur úgy tett.kérdezte Arthur.Akkor segítenie kell a fénymásolóval .Szóval tanácsot.Szóval tanácsot.felelte Arthur. Az öregasszony ismét eltűnt a barlangban. ahogy megpróbált segíteni. . márpedig általában egy cseppet sem szokott. . Így vagy úgy.Menjen csak ki levegőt venni! . Aztán meglepetten tapasztalta. ha az öregasszony nem szégyenkezik emiatt.jegyezte meg. . hogy ne szarják össze a madarak. Az otromba.mondta az öregasszony. és többnyire csak tálcának használta. mire végre kint volt a gép.Igen ..a múlt és a jövő kavargó rejtelmeibe!" Volt benne még néhány kupon is. Amikor úgy érzete. . nehogy kiderüljön. Az öregasszony most megfordult és lassan elindult felé. Napelemes. de a barlangban kell tartanom. amikor szendvicset majszolva bámult valahová. nem tudta. . de Arthur eddig még nem tudta rászánni magát. Hunyorogva felnézett az égre. miközben bebotorkált a barlang félhomályába. Arthur anélkül. hogy az hirtelen sarkon fordul.Vagy úgy! . Ezt egy párszor még el kellett játszania. de aznap párás és ködös volt a levegő. . . de most még kevésbé bízott meg benne. mint általában szokott.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan kiadóhivatalának szívében. majd kisvártatva néhány tiritarka fémlemezzel tért vissza. ósdi fénymásoló egy roskatag kézikocsi tetején volt. Kilépett. hogy lihegve tovább tuszkolja. hogy ő boldogan vár.Segítenie kell kicibálni. . .Apró szökkenésekkel kétségben próbált kikerülni az asszony bűzvonalából. hogy balga fejjel eltévesztette a bolygót vagy ilyesmi.. mert izé. a talaj pedig durva és kövecses volt.El fog tartani egy ideig . Arthurnak már lilult a feje. hogy kivágja vagy odaajándékozza valakinek.mondta Arthur. és a barlang felé veszi a lépéseit. megpróbálta megállapítani.Mivel? . Vessen velük egy pillantást .A maga helyében én vennék néhány mély lélegzetet . lélegzett párat.Ööö. hogy megmozdítsák a kocsit. 47 . visszatartott lélegzettel követte az asszonyt. merről fúj a szél.Igen. A nap fényesen sütött. . hogy nem olvasta félre. Ott állt a barlang árnyas mélyében. hogy túl egyértelmű lenne.felelte Arthur.recsegte tovább az öregasszony . Teleszívta a tüdejét. amikor az asszony közelebb ért. mi? . hogy összegyűjtsék a napenergiát.rikácsolta. ugyebár? Na és mivel kapcsolatban? Hogy mit kezdjen az életével. amelyeket ráerősített.Csak úgy általában. A nap rátűzött.motyogta az öregasszony. A füzetke a következőket írta: „A barátságos helybéliek boldogan megosztják Önnel őseik bölcsességét és tudását.mondta. majd visszament. igen . akkor ő sem fog. Úgy döntött. . Arthur azt felelte. . mi? . ahogy tanácsolta.Tanácsot? . . mintegy megbizonyosodni róla. Újból a füzetkébe bámult. hogy készen áll. valami ilyesmi? .

és akkor talán nem fogja az élete utolsó napjait. . Fölötte már bugyogni kezdett az alumíniumedény tartalma. .. Egy-két órányi szótlanság után az öregasszony úgy döntött. de elég sekély víznyelőt szegélyeztek.Felkészült? ... Egy darabig merengve rágcsálta. egy kicsit fújkálta. már ettem . és Arthurnak háromra is fel kellett másznia.Segíthetek? . hogy beindíthassák a fénymásolót. amit én tettem.Tényleg nem. és a tűzhöz botorkált..lapozott bele bizonytalanul Arthur.mondta az öregasszony Kavart egyet a bottal. A póznákra a lassan emelkedő spirálalakban beléjük kalapált apró faszegekre lépkedve lehetett felmászni.kérdezte Arthurtól.. Lassan visszabicegett az edényhez. bár nem tudta. észre fogja venni. Mind meg vannak indexelve.itt megállt. . nekigyürkőzött.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Az öregasszony vállalt vont. Pár perc múlva kihalászott valami fletyaszt. . hogy aláhúztam a lényegesebb döntéseimet. hogy tegye pontosan az ellenkezőjét mindannak.. . és odasietett. itt hátul vannak a magyarázatok.. a döglöttkecske-szerű tetemek kupacához botorkált.Igen. Ha most végignézi ezt a paksamétát. mire. hááá-rom! Arthur még idejében rájött.kérdezte az öregasszony . Az asszony egy bottal megpiszkálta. orrfacsaró bűz szállingózott. hogy a földről nézve lehetetlen volt megmondani. állványszerű tákolmány tetejéről.. hogy milyen is volt valójában az élete.ugrott fel Arthur készségesen. Tudja csak úgy lehet igazán megítélni valakinek a tanácsát. nem állt semmi másból. . . na . Annyira magasak voltak.Nem akarna addig megebédelni? . . mint Arthur.mondta Arthur. büdös barlangban tölteni! Megragadta a pingpongütőjét. Egyesült erővel leügyeskedték az edényt az állványról és ügyetlenül odahurcolták a barlang előtti kis lejtőn az ágas-bogas fákig. egy ilyen ócska.Egy. és bedugdosta őket a gépbe. és eltűnt a barlang mélyén molyolni. Együtt beleborították az edény tatalmát a víznyelőbe. teleszívta a tüdejét. ez a tanács? .Elhiszem. Nem volt könnyű dolga. szóval ööö.. mi van a tetejükön... . . A turisták. Már ettem. mire készül.mondta az öregasszony . majd bekapta. A legutolsó falu.Ez az én életem története. nem csak egy madárürülék borította plató.kezdte az öregasszony -. amelynek a tetején más is volt. akik nem voltak olyan szorgalmasak. a napelemek már elegendő fényt szívtak be.Nem . amelyeket hoztam életemben. . hogy egy hatalmasat ordíthasson . míg végre talált egyet.Köszönöm. A fénymásolatokat Arthur kezébe nyomta. Megpróbálta leakasztani a háromlábú. Végül néhány nyaláb papírral bukkant elő.. csak 48 . amelyek egy meredek. A fletyaszt a kupac tetejére köpte.. . ha tudjuk. kettő. csak elképesztően magas póznákból. s onnan egy eleddig teljesen új. és ismét a legyeket vette serényen kezelésbe..Akkor ez az izé. ahová Arthur ellátogatott. Aztán a döglöttkecske-szerű kupachoz bicegett.felelte Arthur.. látja-e? Annyit javasolhatok csak.

de Arthurt ez nem nagyon aggasztotta.kiáltotta. hogy meglepődött és örül. Arthur nem tudta. amint tizenöt méterrel a föld felett ücsörgött egy pózna tetején. és megpillantotta. mielőtt aszkéta lett. van csak nem hallja. hogy Arthur meghallotta a köhintést. mikor hirtelen rádöbbent. de gúnyt űz vele. Melege volt. Meglepettnek tűnt. a legtöbben jövedelmező terápiás központokat nyitottak a galaxis északnyugati fodrának leggazdagabb világaiban.Elnézést! . amikor óriási meglepődésére halk köhintést hallott a háta mögül. s ezért kissé harapós kedvében volt. be az legközelebbi falatozóba.kérdezte. főként ennek köszönhetően. amelyen az előbb még ő maga ette a szendvicsét.kérdezte Arthur zavartan. kifogyott a szuszból. és most nem tudta biztosan melyik is volt az. A férfi rá sem bagózott.Eltévedtem.szólította meg ismét az öregembert. Felmászott rá. . hogy az öreg így vagy úgy. Arthur nem tudta megítélni. Arthurnak feltűnt. és így sikerült derűsen gondolni a személyére leselkedő szörnyű veszélyekre. . mivel mindegyik pózna körülbelül 15-20 méter magas volt. Már éppen azon volt. . rájött. hogy nem érti. aztán uzsgyi. . A harmadik pózna tetején megállt szusszanni egyet. . Enyhe szellő fújdogált. Az öreg értetlen képet vágott. Egy kicsit szédülni kezdett. . és kisilabizálta.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan ellődöztek néhány képet. melyik lesz az az oszlop.A francba! . ahol az élet körülbelül tizenhétmilliószorta könnyebb. Nem az volt. A világ szédítőn keringett körülötte. hogy meg sem hallotta. s azt el lehetett majszolni az aszkéták szeme láttára. fejezetét 49 . a csokoládé pedig egyenesen fenséges: Kiderült.Mit akar? -rivallt rá ingerülten az öregember. akit viszont mélyenszántó gondolatáj foglaltak el.El ne menjen! Lekászálódott a kis platóról. hogy értelemszerűen nem halhat meg. . hogy látja Arthurt. hogy ezúttal azon a póznán ül. Tudta azt. Lehet. hogy nekilát elolvasni a bölcs fénymásolt élettörténetét. A legtöbb aszkéta azonban.Nyitva van? . hogy látja vagy egyszerűen csak meglepődött.Hahó! A férfi végre körülnézett.Hahó! . Tiszta véletlen volt. de megevett egy szendvicset. amelyiken most már biztosan az öregnek kellett lennie. a világmindenség meg minden 18. amíg nem járt a 4 Stavromula Bétán . de egy perc és ott vagyok. .Hogy került oda? . . Amikor zihálva.szólongatta Arthur. ahol többek közt rengeteg féle émelyítően édes csokitortát is lehetett kapni. .hördült fel. kereket oldott. aki most` körülbelül tizenkét méternyire pont előtte ücsörgött. Egy öregember foglalta el. Már indult volna a pózna felé.Újra lemászott. és gyorsan lemászott a kanyargó faszegeken. 4 Lásd Az élet.Átugrom oda! . . elöntötte a forróság és a méreg. Tájékozódási pontokat keresett. Arthur mögött nagyjából tízméternyire a kábé huszonöt pózna ritkás erdejében egy másik plató is foglalt volt. Egy kicsit kóválygott a feje mire leért. amelyiken az öregember ücsörgött. .szólította meg Arthur. és verejtékezve felért arra a póznára. Sőt.Elnézést! . és jobban lett. hogy eltájolta magát lefelé menet. A legtöbb ügyfelük a terápiás központban viszont annál jobban. hogy a legtöbb aszkéta még csak nem is ismerte a csokoládét.

A férfi arca most furcsamód csak egy fél méterre volt. bozótos tájba meredt.Mi van a téllel? .Azt. a legjobbak ott vannak. hogy tegyem pont az ellenkezőjét annak.Hát. de ha jobban megnézte az ember. Vegyen egy nyaralót a tengerparton! . hát nyaktól lefelé keresztbe tett lábbal ült a póznán tizenkét méterre.Látja azt az asszonyt? . Megfordult és Arthurra nézett. Itt volt egy ember. Egy bizonyos szemszögből teljesen normális alakja volt. lehet.Télen nem szokott ülni a póznán? . Anélkül.folytatta . Vagy csak a forróság tette.Igen .mondta a férfi .mondta Arthur. és anélkül.kérdezte Arthut . A kéményen szoktam ülni. Ahol a test találkozik a lélekkel. . . hogy hülye is vagyok.mondta a férfi . Télen lemegyek délre.kérdezte hirtelen a férfi. Igaz. hogy a fejét megmozdította volna.Maga azt hiszi. . . ahogy ugrabugrál és a legyeket csapkodja. és nézni a másikat. vagy a tér volt más a számára. egyszer csak felállt. hogy veszek is egyet.Sőt.Az.Egy tengerparti nyaralónak .Aha. . Szeretünk az egyik oldalon lenni. . mikor nekem negyven tavaszt. A füzetke pontosan ezt ígérte neki. míg az arca csak egy fél méterre volt Arthurtól.Tényleg? .Azazhogy vegyen egy nyaralót a tengerparton.az ilyen határvonalakon szeretünk összegyűlni.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . .felelte Arthur. . A látóhatár forró. Arthur szörnyen izgatott lett. . 50 . Van ott egy nyaralóm a tengerparton. Ahol a föld találkozik a levegővel. hogy szerezzek egy ingatlant? . és átlépett egy másik pózna tetejére. Magának mit tanácsolt? .Nincs valami másik tanács? . beszéltem is vele. hogy bármi furcsát tett volna. . száraz. hogy csak úgy ukmukfukk elárulom. s közben mindenféle mély értelmű dologról beszélt. Arthur innen pont látta az öregasszonyt egy aprócska pontként a messzeségben. hogy életem túlnyomó -részét egy póznán ülve töltöm .Hmmm.mondta a férfi. amit ő.kérdezte Arthur.még csak nem is muszáj a tengerparton lennie. .Azon kívül. A férfi a forró.Nem tud az fityfenét se! A nyaralót is azért vettem.Alighanem . gondolta Arthur. aki szemmel láthatóan valamiféle escheri térben mozgott.Egy tengerparti nyaraló nem csupán ingatlan! Lelkiállapot is egyben . nyarat és őszt kellett végigülnöm a póznán. . Ahol a tér találkozik az idővel. büdös párában úszott.Ahol a szárazföld találkozik a vízzel.Igen. .Hát a tél? . mert neki nem kellett. hogy rájöjjek? .még nem jelenti azt.Tud adni valami tanácsot egy utazónak? . Mi mindannyian .

Már a könyökén jött ki. sültbolondnak hitte. Arthur úgy döntött.Minden csak magának szól.Ó ..Az űrkikötőből elvihet egy nyomtatott példányt mondta az öreg.Nézzen utána . . .szólalt meg hirtelen Arthur. amit én látok és én tudok. hall vagy tapasztal. Ha érzékeli az univerzumot. . . . Mikor újra kinyújtotta. mi? Hát gondoltam. .kérdezte aztán.Felsóhajtott. és izgatottan kotorászott a zsebében egy ceruza után. amit tud. hogy ez lesz. akkor meg is teremti.Nem bírja elviselni. Arthur kétkedőn nézett rá. Aztán elrakta. . honnan tudom.kérdezte . . hogy mindenki.És nincs valami olyan. egy földgolyó pörgött feltartott mutatóujján.? . ami inkább csak nekem szólna? . öregem? . .kérdezte a férfi.kérdezte. hogy kérhetek egy speciális imát. 51 .mondta csalódottan. amit maga már tud. mondja meg maga! Az öregember megint felsóhajtott. A férfi most lelépett a póznáról a földre.Nem mondhatom el.Én csak beszélgetni akartam . csak magának szól. . na .. Tehát valami olyat kell mondani. és gyászosan a messzeségbe hunyorított.Eljön hozzám tanácsot kérni.Itt egy ima magának. csak hangozzon újszerűen.felelte Arthur. Össze sem lehetett téveszteni semmivel. A tudását sem cserélheti ki.mondta az öreg. hogy okos lesz. mert a kettő nem ugyanaz a kategória. Van ceruzája? . amit én látok. ezt leírhatnám? . A legkisebb mozdulat nélkül ismét ott ült keresztbe tett lábbal Arthurtól tizenkét méterre a pózna tetején. majd vissza: teljesen összekutyulta Arthur térbeli univerzumát.Ezt is megtalálom az űrkikötőben? . .Hát ezt meg. de nem tud megbirkózni azzal.Az összes állvány ezzel van tele. . amit maga lát és maga tud azzal. . .kérdezte Arthur. mi? .A füzetkében az áll .Arthur előhúzta a zsebéből. Hmmm. mert akkor saját magát kellene kicserélnie. hagyja abba! . amit kifejezetten rám és a személyes igényeimre szabtak.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Bár egyúttal el is bátortalanodott.Jól van. . akivel eddig találkozott.Hová valósi.Várjon. . .Nem láthatja. Arthur meg volt rökönyödve. amit nem ért. Nem tudhatja. amit lát.Miért nem? Ezért jöttem ilyen messzire! .Van . s közben a tarkója mögött körözött egyet a kezével.mondta. amit az univerzumában érzékel. . Nem egészíthetem ki azt. . amit én tudok.Maga a látnok.Kérem. és újra megnézte -. így minden.Tudja mit? .felelte az öreg. mert csak azt látja amit lát. mert csak azt tudja.

mondta Arthur.folytatta az öreg -." Hát ennyi. .Hallott már valaha egy Stavromula Béta nevű helyről? .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . úgyhogy most már hangosan is kimondhatja. . Uram. Óvj meg még attól is. szóra sem érdemes .Így szól: „Uram. .Nem. hogy nem akarok tudni... csak úgy. Ez az.mondta Arthur. amit magában amúgy is mondogat. hogy nem akarok tudni azokról. Uram. amiről eldöntöttem. hogy van olyan dolog.Ugyan. óvj meg engem az előző ima következményeitől. hogy aszongya: „Óvj meg engem attól. .Van még itt egy másik ima.Hát.Na lássuk csak. ha ezt is beszúrja.. hogy megtudjam. .Hmmm .. Sose lehet tudni. ha ezt is lefirkantja. Ámen. „Uram. 52 . . úgyhogy nem árt. azért köszönöm a segítségét . hogy megtudjam. A legtöbb ember amiatt szokott bajba kerülni. amit nem tudok. hogy kifelejti az utolsó részt. Uram. . hogy eldöntöttem. Ámen.Hát.mondta a póznán ülő. azzal eltűnt. . Óvj meg attól." Jó. köszönöm. ami illik ehhez és nagyon fontos . amit nem kell megtudnom.kérdezte Arthur." Ez volna az. hogy tudjak arról. Uram.

egy aprócska tankkal? És ki ez a nagydarab fószer a mozgó rakétavetővel a vállán? Valaki a főszerkesztő irodájából? Aligha. dupla könyökfojtással nyakon ragadta. csigaszerű fickók valahogy kapcsolatban lehetnek a Multimenzió Vállalattal. és amikor a keret széthasadva ismét utat adott neki. mert a páncélzatukat „Multimenzió Vállalat" feliratú jelvények ékesítették. Ejthetne egy túszt. billegve a földre huppant. és Ford Prefectre szegezte a fegyverét.Jól van . de ez a feltételezés Ford örömére logikusnak is tűnt. még a mai durva. Miután már jó két és fél másodperce tartózkodott a szobában. hagy félreugrik. Akinek az Útikalauzhoz köze van. majd egy hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntött. kopott.Én. hogy rossz hírt kapott. s közben azon töprengett.. és rávetette magát. . Élt. Például miért kell kicserélni egy kényelmes és praktikus szürke bőrborítású heverőt . és futva Harl íróasztalának fedezékébe menekült. Az az érzés is piszkálta. sápadtan és döbbenten lapult a forgószékében.ha mégoly ütöttkopott is . mint azt az ember egy vállalati igazgatótól elvárná. Nincs ez így rendjén. az elejéből pedig egy rakéta. és mindegyikük több fegyvert és páncélt viselt. Ford suttyomban visszacsúsztathatta az Azon-O-Sítványt Harl belső zsebébe. Hiszen ez a főszerkesztő irodája. gondolta Ford. szürke bőrborítású heverő állt. hogy felállítsa mögötte hadibázisát. amiért jött. a gyanúperrel. Lángnyelvek lövelltek ki fülsiketítő robaj kíséretében a rakétavető hátuljából. Miközben egy jó erős. Legalábbis ez volt a terv Az ízléses. 53 . ahol az ízléses. én. Ráadásul többen is voltak. Lehet. és villámgyorsan átbukfencezett az ajtón. hogy a nagydarab..DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 10. kicsi labdává gömbölyödött. hogy itt mégsem üzleti megbeszéléshez készülődnek. . Vann Harl ijedt képpel. oda.azzal abba is hagyta. miért kell az embereknek ilyen ostoba megszállottsággal ötpercenként átrendezni az irodájukat. Ford talpra ugrott. . . tagbaszakadt.mondta -. fejezet Ford nekirohant a főszerkesztő irodaajtajának. hogy valahonnan ismerősek neki ezek a csigafajzatok. Csak Zarquon tudja. Most már csak ki kellett dumálnia magát innen. Ismerősek voltak. csakis napsütötte helyről jöhet. Ford megpördült a levegőben. Legalábbis az Útikalauz főszerkesztőjének az irodája. Ford persze sok mindent feltételezett.fogott bele újra. kopott. úgy gondolta. Feltételezte. . vagy talán egy golyót a tarkójába. Ford ezt szörnyen felelőtlen cselekedetnek tartotta. hogy már éppen ideje a tettek mezejére lépni. Ez az! Megtette... minden szabályra fittyet hányó üzleti világban is. A rakétavetős melák megfordult. ezek a Multimenzió Vállalatos srácok honnan jöttek. A bőrük csigaszerű színéből és tapintásából ítélve nem egy napsütötte helyről. szürke bőrborítású heverő sajnos most nem volt ott. ismeretlen öltözékben. Ez nem is lenne rossz.

Az ördögbe is. Kibogozta magát Harl karjából. mit tehetne ezután.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan A rakéta elzúgott Ford mellett. a biztonsági robotot. Aha! Tehát mégsem teljesen rakétabiztosak az ablakok. A zaj és a légnyomás irdatlan lökéshullámai végigverődtek a szobán. és a hatalmas táblaüveg ablakba csapódott. De nem tudta biztosan.Nézd . és kisöpörtek az ablakon néhány széket. gondolta Ford Prefect csak úgy magában. 54 . gondolta. Valakinek biztos lesz egy-két keresetlen szava emiatt. és azt próbálta kiokoskodni. Körül volt véve. merre fusson el. amely a robbanás erejétől milliónyi apró szilánkra repedezett szét. mennyit javít a helyzetén egy határozottan kiejtett „Nézd".szólalt meg határozottan.azzal kivetette magát az ablakon. Ez legalább a meglepetés erejével hatott. az idő meg nem neki dolgozott. Ford teljesen tanácstalan volt. A rakétakilövős melák újabb lövéshez készülődött. egy kartotékszekrényt meg Colint. . egyszer élünk .

. Arthur szíve elszorult.Én sem szívesen közelítem meg ennyire emberközpontúan a kérdést . és kiöklendezte a szekrényt. A rendelkezésre álló világok elég hátborzongatóak voltak.kérdezte. a zöldellő hegyek fölött sütne a nap. lassan átvonaglott a padlón. Egy pillanatra lehunyta a szemét. Bartledannak hívták a világot. de ebben ki is merült minden tudománya. hogy bár olyan világból jött ahol ismerik az autókat. Hátborzongató. Úgy tűnt. Arthur idegesen végignézett néhány piszkos és nyirkos papírt. mert ő is keveset kínált nekik. Ez meglepte őt. 55 . hogy találnia kell egy bolygót. majd nagy böffenéssel kiválasztotta a megfelelő fiókot. Kevés dolgot kínáltak neki. Olyan hely kellett. a számítógépeket és a balettot. és az asztalra csapta a papírokat. Szörnyen sokszor felhívták a figyelmét arra. kihúzott néhány aktát a fiókból. Ha sorsára hagyják. valami rohadt. Még a GALAXIS Útikalauz Stopposoknak is csak nagyon nehézkesen működött errefelé. . hogy szorosabb már nem is lehetne. hogy legelőször is új életet kell kezdenie. fém iratszekrényt. Az íróasztal mögött a furcsa valami meglengette néhány különösebb testrészét. Egy szendvicset még meg tudott volna kenni. Bárcsak otthon lehetne! Bárcsak sosem rombolták volna le a szülőbolygóját. mint én. ezért kényszerült rá. Ó. az irodalmi kultúrája is híres. de valami olyan helyen szeretnék élni. A furcsa valami idegesítően lüktetett rá. ahol el is kezdheti. és az általa ismert és megismert univerzumhoz képest valamerre balra. ahol alacsony a savszint. hajtana végig a soron a postásautó. hogy gravitációs kényelmetlenséget érezne. Olyan emberszerűek.Lát valami kedvére valót? . Kinyitotta a szemét. benyelte a régi. ahol folyvást ömlött az eső. ám ilyen bolygóról még senki sem hallott. ahol lélegezhet. Nézzük a következőt. Olyan bolygó kellett. és a növények nem támadnak rá az emberre. fejezet Arthur lemondóan beletörődött. Egy hely felől mindenhol érdeklődött: a Stavromula Bétáról. Visszavonaglott a padlón. ahol az ottaniak is nagyjából úgy néznek ki. Arthur megcsóválta a fejét. a nagybetűs Földet! Bárcsak sosem történt volna meg ez az egész! Bárcsak az történne. Szolgáltatásaiért nem tolongtak túlzottan. hogy ilyen helyeken tudakozódjék. Igen hátborzongató. újra ott állna a kis viskója küszöbén Anglia nyugati részén. és orgyilkosok meg lápidisznók népesítették be. ahol felállhat. és megnézte a következő lapot. Kétségtelenül a galaxis valami jól eldugott részén lehetett.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 11. isten háta mögötti bolygót talált. és az íróasztalon ülő állábút paskolta. és leülhet anélkül. a sárga nárciszok virágba borulnának a kertben. Nézzük a következőt. hogy igencsak meghökkentette a kérés. ő maga ezek egyikéhez sem ért. Voltak zöldellő hegyei. visszaszippantotta a fiókot. Nem is konyított hozzájuk. Felsluttyant és kiszivárgott a székéből. Ez azt jelentette.. Az űrben. Tudja. s látszott rajta. felcsuszamlott a székébe. . s a távolban ebédhez nyitna ki a kiskocsma! Bárcsak lesétálhatna a kocsmába egy újsággal. Füléből kipattintott néhány csápot. ahol a saját otthonának kellett volna lennie. és elolvashatná egy korsó sör mellett! Bárcsak megfejthetné a keresztrejtvényt! Bárcsak teljesen elakadhatna a vízszintes 17-nél! Ezek voltak leghőbb vágyai. hogy amikor újra kinyitja a szemét. Na ez már jobbnak tűnt.mondta a Pintleton Alfa-i Letelepedési Tanácsadó Központ íróasztala mögött ülő furcsa valaminek -. még egy kenyérpirítót sem tudott volna összetákolni. mert úgy gondolta. gondolta. Volt oxigénje.

Nem az emberi lények vágyairól. ám amikor az ember valamelyiküknek jó estét kívánt. az illető enyhe meglepődéssel körülnézett.csupán az ő saját világában volt szokás. .. illetve szokta volt mondani erre Arthur. hogy rengeteg minden. jó lesz az estéje. Még zavarodottabb arc. gondolta Arthur magában. A lény szemei izegtek-mozogtak a kocsányain.mint például hogy karácsonyra ajándékokat vesz. én csak úgy értettem.szólalt meg undorral.Ah! .sóhajtott fel Arthur. hogy Arthur megemlítette. és abból a pénzből.Igen.Mi az a remény? Jó kérdés. mint az emberi lények. amely abból állt. igen . . Arthur vett néhány ruhát és egy ruhásszekrényt. Az emberek szerették őt. Ez volt a kulcsszó. még csak nem is kíván vagy nem is remél semmit. most. Arthur a Bartledanra költözött. és úgy tűnt. Először megpróbált egy kicsit olvasgatni. akár nem.. hogy bárhol másutt ugyanúgy legyen. ugyebár. hogy ott van. Most már csak valami életcélt kellett találnia. tényleg ő is úgy gondolja. . . hogy igen. azzal visszavonult a szobájába gondolkodni. hogy remélem. nincs ellenükre. és lerakta képet az íróasztalnál ülő furcsa valami elé.bökte ki végül udvarias értetlenséggel a bartledani.mondta. sőt. Természetes. Egyfelől megértette és tisztelte a bartledani világnézetet. A bartledani irodalom viszont bármennyire híres is volt finomságáról és kelleméről a galaxis ezen szektorában. Olyan. na de hogy nem kívánnak semmit . hogy nem emberi lényekről szólt. Illatozott a levegő. megáll a piros lámpánál vagy 9.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Ám a leginkább egy fénykép keltette fel Arthur érdeklődését. Semmivel sem támadtak rá. mint maga. amilyen.felelte ilyenkor Arthur. . amelyen mindenhol csillogó nyálréteget hagytak. és fel-le pásztáztak a papírlapon. 56 . hogy jó estét kívánok . .Nem. és azt felelte. és nem volt szükségszerű. amelyen egy kis csapat bartledani ácsorgott egy falusi téren. Másfelől viszont nem tudott megszabadulni attól az érzéstől.Ööö. amit ő természetesnek tartott .ez tényleg nem lehetett természetes. Hamarosan megtanulta. hogy elég tűrhető az este. hogy a világ olyan. hogy egyszerűen nem természetes dolog. Arra már régen rájött.Úgy értettem. amelyet levágott lábkörmeiért és köpetéért kapott egy DNS-bankban. Az volt a legfőbb baj. beleszimatolt a levegőbe.Igen . és derűsen mosolygott a fényképezőgép objektívébe.81 méter per szekundum gyorsulással zuhan szabadesésben . ha valaki nem vágyik semmire. . akár tetszik. Kellemes hely volt. kivett egy szobát a képen ábrázolt faluban. A bartledaniak ránézésre olyanok voltak ugyan.Csak kifejezem azt a reményemet. .Remény? . hogy óvakodnia kell az ilyesfajta beszélgetésektől. mégsem tudta lekötni a figyelmét.Kívánni? . . mintha nem vennének levegőt. . hogy.Pontosan úgy néznek ki. Új életet kezdett.

A fedélzeten Arthur Dent volt az egyetlen. mindig erőt vett rajta a gyengeség. ami végül megtörtént. 57 . hogy történjen még egy véletlen. vagy bármit. Jobban szeretett nem is gondolni rá. de amikor a hajó utolsó izgatott pörgésébe kezdett. Csak úgy. Arthur éppen most fejezett be egy könyvet.jegyekért. hogy a győzelemre vágytak volna . mígnem az egyik feltérképezetlen bolygó gravitációs ereje váratlanul megragadta és becsalogatta a felső légkörébe. A pasas meghal. A „véletlen" nem ezt jelenti. Sehol sem telepedett le. mert még nem járt a Stavromula Bétán. hogy szó sincs erről. Csak azért szakította meg néha az útját. majd szépen elaludtak maguktól. A hajója visszaverődött a hiperűrben.csak játszottak. amelynek a szereplője egy hét leforgása alatt néha kertészkedett egy kicsit. Még egy pohár vizet sem. aztán azok is elenyésztek. ennélfogva ő volt az egyetlen túlélő. rózsaszín műanyag gubóban. csak a hiperűri csillaghajók légmentesen lezárt. s a hajó visítva-sírva zuhanni kezdett. hogy az űrkikötőkben további DNS-t adjon el. ivott. aludt és tévézett. amit a bartledaniak nem csináltak. mert olyan nem volt neki. összetörve és vérezve feküdt a bolyhos. A véletlen. mert mostanság a be nem tervezett tüzeket egy bizonyos méret fölött törvény kényszeríti erre. felcsaptak az éjszakai égboltra. homályos kabinjaiban élt. Inkább csak ült és olvasgatott . haját. még a mozgásuk és a hangjuk is olyan volt. Ha a megfelelő véletlenre várunk. És ennyi. Néha olyannyira rátört a vágyakozás. ahogy a roncs szétszóródott. hogy csöndes alakok mozognak körülötte. és végül a 2. amelyen háromezer különbönöző nyelven volt olvasható: „Kellemes utazást!". Olyan messze a világtól. Egy örökkévalóságnak tűnő fájdalom és a sötétség után arra eszmélt. vadul letarolt félmérföldnyi erdőt. Egyedül. és útra kelt. Arthur áthajította a könyvet a szobán. s végül forrongó tűzlabdaként felrobbant. vérét. ami életet adott neki. a biztonsági óvintézkedéseket be nem tervezett landolás esetén. amire ő számított. hát nem gondoltak rá többet. aki (már csak a végtelen csillagközi repüléssel járó puszta unalomból is) betéve tudta. Arthur gyorsan rájött. nevelgette a gyerekét a feleségével. azzal már szállt is fel a következő távolsági űrhajóra. A rendészek egész úton lefelé váltig bizonygatták. Néhanapján játszottak holmi labdajátékokat (anélkül persze. fura darabkái csöndben felrobbangattak a maguk idejében. hogy volt valami baj a vízvezetékkel. Ez valamiért szükségtelen volt. fejezetben talált egy utalást arra. Rájött. amit érdemes olvasni. A kicsi szobájában. Persze hoztak maguknak. A százezredik szónál aztán csak úgy hipp-hopp véget ért a történet. nyert). üvöltő csönd. egyáltalán nem az volt. Egyre csak arra várt. rengeteget labdázott.vagy legalábbis azt szerette volna. Arthur elkeseredésében újra végigrágta magát a könyvön. és aki nyert. s a könyv további részében csak útjavításokról volt szó. kézkörmeit. Lángok borították be az erdőt. Beletörődő bizonyossággal tudta. majd az utolsó előtti fejezetben váratlanul szomjan halt. amit csak akartak . Ezután még fellángoltak itt-ott kisebb tüzek. azzal csak egy a gond: hogy nem fog bekövetkezni. hogy a spermájáért első osztályon utazhat. Arthur napját ellenben más nem is nagyon töltötte ki. Ám a bartledani történetekben soha senki nem akart semmit. egy időben felpislákolt a galaxis kilencvenhét különböző pontja között. de lélegzeni sosem lélegeztek. mint az embereknek. ha épp megszomjaztak. hogy ha a számszerű adatokra gondolt. A főszereplő az utolsó előtti fejezet első harmada körül halt meg. és le is kellett dőlnie egy kicsit. hogy egészen felgyorsult a lélegzete. hogy velük labdázni túlságosan kísérteties. evett. Bár a külsejük. mivel ilyen hosszú volt minden bartledani könyv. kiderült. hogy minden teljesen normális és kifogástalanul működik. eladta a lakást. lábkörmeit. mégsem lélegeztek és nem vágyakoztak. Vad fesztelenséggel kezdett el utazni. ha van valami. Még csak nem is ez volt a könyv tetőpontja. hogy túl fogja élni. de ha nem találtak. Kábultan. sorra adogatta el a köpeteit. Széthullott agyában émelyítően kavargott a fekete.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan A levegővétel szintén olyan dolog volt. Csak úgy voltak és kész. a légkör oxigéntartalmának ellenére sem. mint a lélegzés és a vágyakozás.

Az biztos. amit az ő példányából kihúztak? Tizenöt évi kutatás anyagát adta le egyetlen bolygóról. már itt is van! A gyermekkor. Hát ezt jelentette. csak rögtönzött. Zaphod Beeblebrox. hogy még egyikben sem szerepelt ez az óriási irodatorony. Ki tudja. 58 . és az építészeti szörnyűségtől. Most éppen a tizenhetedik emelet előtt száguldott el.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 12. A többiek közben kinn maradtak a terepen. Öt-hat fickó. Mindez csak akkor jelent meg. V alakban tartott mutató. Akkor kapta az első törülközőjét. játszópajtása. Pörögve-forogva zuhant lefelé. fejezet Ford az üvegszilánkok és a törött székdarabok között kibukfencezett a levegőbe. és egyre kapzsibbak lettek. de az álmok is fontosak voltak. gyerünk. A hetedik születésnapja. Ha már ilyen precízek akarunk lenni. ezen már rengetegszer átrágta magát. ez olyan. úgy gondolta. Azt szerette volna. amivé az Útikalauz vált kérlelhetetlenül. aki a biztos halálba zuhanás közben is a győzelem jelét mutogatta nekik. gondolta Ford. Ki beszélt már ekkor az álmokról? A társaság ügyvédjeire gondolt. Unalmas. Logisztikai adminisztráció.) Amikor elkezdett dolgozni az Útikalauznál. az összes „alkalmazottra". A talaj másodpercenkénti 9. de akkoriban roppant fontosnak tűntek. néhány törülköző. de ő úgy gondolta. és a titkárnők ügyvédjeire és a titkárnők ügyvédjeinek titkárnőire valamint a legrosszabbakra: az értékesítési részlegen dolgozó összes könyvelőre Egy kicsikét azért arra is figyelt. Az első utazások más bolygókra. ezt mind tudta. (Zark szerelmére. meglepődött volna a lefelé süvítő Ford Prefect látványától. gyerekkori. miről is szóltak azok az álmok. mit kellene tenni. kutattak és stoppoltak. Ah! A régi szép idők. akik a fél épületet elfoglalták. Hogy is volt azzal a sok mindennel. Igen. „Jobbára ártalmatlan. másként látni a dolgokat. Sok iszákos." Ők is megérdemelnek egy V betűt! Tizenötödik emelet. és néha még az is eszébe jutott ilyenkor. a problémával ráér később is foglalkozni. hogy tovább zuhanjon. az összes segédszerkesztőre és titkárnőikre. gyakran segít.8 méteres gyorsulással száguldott feléje. amikor néhányan a régi csapatból elkezdtek letelepedni. Igazából végig sem gondolta. ami mellett most zuhant lefelé. még mielőtt a riktanarqualok és a danquedek megvartyogták volna. Gyerünk. Mi is lett azokkal? Valójában már nem is igazán emlékezett arra. utána a fanallai rum. no meg a korallzátony tengerpartjai. egy maroknyi igen bonyolult digitális herkentyű és ami a legfontosabb: rengeteg álom. Nem is. a jó öreg ó-Janx-szesz volt a legeslegfontosabb. Unalmas évek a Betelgeuse V-ön. és fokozatosan egyre jobban elszigetelődtek attól az egyetemes rémálomtól. akik az épület alsó részein tanyáztak. Ami a legfontosabb: rengeteg fanallai rum. a hideg levegő ilyen magasságban kikészítette a tüdejét. Mindent a maga idejében! Á. mit jelentett ez. A segédszerkesztők.és középső ujjával beintett az ablakokon. ahol a helyi lányok lődörögtek. Próbálta nem belélegezni az üvegszilánkokat. Tizenhatodik emelet. Ettől lehetősége nyílt elgondolkodni. és ők két szót hagytak meg belőle. ahol az értékesítési részleg verte fel a sátrát. utána meg saját végtelen bölcsességét bizonygatja! Ha bármelyikük is kinézett volna ebben a pillanatban az ablakon. Villództak a képek. ami a helyébe lépett. hogy milyen színű legyen az Útikalauz. Amikor nagyon vészes volt a helyzet. mit tesz. ha van az agyában valami gyorstekerő. aki mind arról vitázik. hogy ezzel is időt nyerjen. ha lepereg előtte az élete. Itt mindenki nagy autóval járt. A fanallai Bwenelli-korallzátonyon kezdték egy kis kunyhóban. mint valami rohadt útifilm a nagy film előtt.

Most már tényleg azzal is kellett törődnie. amit Fordtól kapott. mit akar tenni. akkor az egy nagyon különös és veszélyes elgondolás lehetett. Colin azonnal sokkal de sokkal nehezebbnek érezte magát. Kutatás és fejlesztés. Ez volt erősödő érzéseinek teljes listája. Helyet csináltak neki. Lepillantott. Colin nem felelt. méghozzá igen gyorsan. . hogy Ford is így van vele. hogy van olyan épület. majd a pánik is. Tizenharmadik emelet. Aztán hirtelen rájött. amit vészhelyzetben szívogathatott. Ford utált volna csalódást okozni nekik. akit addig észre sem vett. . úgy hangzott. Colinra ráborult a törülköző. s az anyagába beleszőttek mindenféle titkos rendeltetésű szerszámot és mindenféle más dolgot. célszerű a megszokottól eltérően átalakítani a törülközőjüket. Ahogy ezt Harl elmondta. mert Ford törülközője hirtelen beburkolta. Beleszövetett néhány drótdarabot. hogy még nem is mondta Colinnak. hozzászokott. némelyikük várakozásteljesen fölfelé bámult. Más stopposok úgy vélték. hogyan másszon ki élve ebből a helyzetből. Vajon mi folyhatott odabenn? Visszaemlékezett mindarra. Minden más tekintetben csak ereszkedett. Colin felszökkent mellé. 59 . Egy időre még arról a csodálatos és teljesen bugyuta vokitvadászatról is megfeledkeztek. ahol nincs ilyen számmal jelzett emelet. hogy ők tervelték ki tizenöt éves száműzetését. Egy új. Ford ereiben meghűlt a vér.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Tizennegyedik emelet. mialatt az Útikalauzból ez az egy darabból (vagy inkább: két darabból . amit az értékesítési részleg álmodott össze a könyvelők segítségével. Mérhetetlenül élvezte az utat lefelé. Váratlanul minden elsötétedett előtte.Colin! . Vagy harminc méternyire alatta nyüzsgölődtek az emberek. de körülbelül félméternyire alatta ott lebegett Colin. Nem is volt rajta tizenharmadik emelet. egy hajlékony írópálcát. mint egy újabb kusza értelmetlenség. Csak éppen arról volt szó. Ford purista volt. Megrémült és felvillanyozódott a feladattól. Colin szemmel láthatóan boldogan táncikálva várta. hogy nem volt benne biztos.üvöltötte Ford. többdimenziós Útikalauz. Egy normális háztartási boltból szerzett normális törülközőt hordott magával.üvöltötte Ford. de egyébként csak egy egyszerű törülköző volt. Ford a szegélyébe kapaszkodva lógott lefelé. Hirtelen visszaemlékezett a lift emeltkijelzőjére. Igaz lett volna? Mi történhetett a mindenkitől elzárt tizenharmadik emelet elsötétített ablakai mögött? Fordban kezdett erősödni a kíváncsiság. hogy Ford végre eldöntse. Ám itt ez nem volt indokolt. Várjunk csak! Tizenharmadik emelet. mert miután már eltöltött tizenöt évet az elég fejletlen Föld bolygón. ahol az ottaniak babonások voltak a tizenhármas számmal kapcsolatban. hiába próbálta folyton kikoptatni és kifehéríteni. meg tud-e majd felelni neki. s az egyik sarkába még némi tápanyagot is. Akkor nem is gondolkodott többet rajta. Most már elég gyorsan kellett gondolkodnia. Az egyszerű dolgokat szerette. és remélte.Gyere föl ide! . A személyzetisek. Fordnak az volt a sanda gyanúja. még számítógép-alkatrészeket is. hogy hívják. Égkék és rózsaszín virágminták is díszítették.ne feledkezzünk el az ügyvédekről!) épült építmény lett. amely végtelen számú univerzumra terjed ki. amibe az ember beletörölheti az arcát. Amennyiben ennél többről volt szó. mert a helyzet kezdett egy kicsit sürgető lenni. amiről Harl beszélt.

Colin!". Már attól a pillanattól kezdve tudhatta volna. amikor elkezdték a nagy zongorákat fellógatni az előcsarnok tengeri szörnyek lakta medencéi fölé. hogy a nagy semmi valójában dugig van többdimenziós összetevőkkel.Feljebb.. Ford úgy érezte.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Egy barátja vette rá az egyetlen tényleges módosításra. 60 . Ford viszont az alatta gyülekezők látványától lett ideges. ami mozog. Zark szerelmére. . Általában az ilyen kellemetlen helyzeteke tartotta kéznél az Útikalauzt. . Most nagyjából egy helyben lógtak a levegőben. Gyanítom. Támadt egy ötlete. de most nem volt ideje belenyúlni a zsebébe. vállukon rakétavetőkkel.Feljebb. és kezdett komolyan megrémülni. s vaskos.üvöltötte Ford ismét.Feljebb! Ugyanott maradtak. Colin! Semmi. Hová tűntek az álmok. A tengerparton. A tapasztaltabb galaxis-utazók jól tudják. szeretnél egy jó meleg lábfürdőt. feljebb. Ott kellett volna maradni. bármennyire dühítő vagy szószátyár volt is. Mindössze valami tompa morajlás Colinból. hogy rakétákkal lődözze. böhöm. Még mindig ereszkedtek. hogy emelkedj feljebb! Rendben? Feljebb. ahogy mondani szokás. Colin! . a nagy semmiből.kiáltotta Ford -. A páncélos csigafajzat a vállára emelte a rakétavetőt. bokám. Semmi. A barátságos. ugye? Vagy legalábbis azt szeretnéd tőlem. Szép nőket. Ég és föld között lebeg egy törülközőbe kapaszkodva. bikanyakú. amire már csak halványan emlékezett a Bwenelli-korallzátonyos időkből? Úgy kellett volna maradnia mindennek..kiáltotta. Ford nem akart hinni a szemének. éppen az Útikalauz irodái előtt csüngött. . hogy mindjárt kitörnek az ujjai. Ford megpróbált nem izzadni. . hogy tanácsot kérjen.Feljebb! . hogy oda az egész. A rakétát alighanem úgy tervezték meg. Colin. hogy jobban legyél. Köszönöm. . És még mindig sajgott a bokája is. szeretni. hogy Colin! Úgyhogy ha azt kiáltom: „Feljebb. Hogy megerősítse a szegélyeit.A neved az . hogy éppen ilyekor jössz elő a problémáiddal. menj feljebb! Colin erőlködve nyögdécselt. hogy bármilyen útjába eső tárgyat eltaláljon. A fájdalomtól valósággal égtek ökölbe szorított kezének ujjai. Halat enni hallal. Teljesen feleslegesnek és szánni valónak érzete magát. Most már igen lassan ereszkedtek. Ép lábának ujjával a fájós lábán levő cipő sarkát bökdöste és feszegette. helybéli vokitvadász-típusú emberek eltünedeztek. Ó. gondolta keserűen. Az Útikalauz egyébként sem barátnak és szövetségesnek tűnt többé. meztelencsiga-szerű lények tűntek elő. mert érzete. hogy. de lassuló iramban.Feljebb! Colin. Ford mániákusan kapaszkodott a szegélyébe. . feljebb! Az egyik csigafajzat egy rakétát készült kilőni rá. hogy a markából kezd kicsúszni a törülköző szegélye. köszönöm. Kifogyott az ötletekből. azt akarom. és egy csigafajzat arra készül. önmaga is veszélyforrás volt. Ford nagyon ideges lett. és nagy valószínűséggel éppen a mostani tulajdonosok veszélyeztették az életét.

és óriási elégedettséggel felrobbant. hogy sosem fog tudni ugyanilyen cipőt szerezni. Az lecsúszott a lábáról. Ez körülbelül öt méterrel a talaj fölött történt. s erőszakosan feljebb lódította Fordot és Colint. egy pillanatra megállt. a franc essen beléd! . Megpróbálta megsaccolni az időzítést.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . ő pedig óvatosan egyensúlyozott rajta tizenhárom emelet magasan. Ott. Ford leügyeskedte a cipője sarkát. Hát már ez is eredmény nem? A másik lábával belerúgott a cipője sarkába. telibe találta. Zuhant-zuhant-zuhant. Igen. de ha belegondolunk. kábultan és elakadt lélegzettel körülnézett. és kész. aki vidáman erőlködött. elérte röppályája csúcsát. hogy tizenhárom emelt magasan van. Ford kétségbeesetten és vakon küszködött. Colin vadul tekeregve szelte át a levegőt az Útikalauz irodáinak tornya felé. és lelassítani. A párkány csak harminc centi széles volt. Most meg a fél pár cipő is oda van. majd hirtelen csúnyán nekivágódott a még mindig fölfelé emelkedő Colinnak. majd újból zuhanni kezdett. Ford összehorzsolva. ha a szóban forgó bolygót el nem pusztítják. mert az ablakok sötétek voltak. amit a „Jobbára ártalmatlan"-fiaskó során úgy. Kétségbeesetten belecsimpaszkodott a gömbölyű kis robotba. de képtelen volt felemelkedni.motyogta Ford reménytelenül Colinnak. Most már kibújtatta a sarkát a cipőjéből. ahogy volt. Ford felsóhajtott. A francba mindennel. Hátravetette a fejét. vérezve. Nem is lett volna ez olyan nagy tragédia. akkor persze szinte végtelen számú Föld bolygó létezhet. A rakétavető csövéből körülbelül fél másodperccel később kilőtt egy rakéta. de nem volt értelme. A világ émelyítően keringett Ford feje körül. egy pár cipőt nem lehet csak úgy pótolni. ahol egy másodperccel azelőtt még egy csapat rakétavetős osztályvezető ácsorgott a Multimenzió Vállalattól egy elegáns teraszos köztéren. most nem volt más. Colin pár centire tőle röpködött a levegőben. csak egy különféle testrészekkel teli irdatlan. Kificamodott bokája egy kissé megkönnyebbült. Elragadtatva próbálta irányítani magát. és zuhanni kezdett lefelé. mialatt egymás körül pörögtek-forogtak. Neki volt keseredve.Menj már feljebb. aztán ugyanolyan émelyítően egyszer csak megállt minden. ha a valószínűség végtelen irányú kiterjedéseit nézzük. Onnan tudta. amelyet Zentalquabula ősrégi alabástrombányáiban kitermelt csillogó kőtáblák fedtek. 61 . lakatlan katlan. de nem sikerült neki. A törülközője lehullott mellette. Ennek eredményeképp megirt egy egész tanulmányt a nagyszerű lábbelik okozta örömökről. és ügyesen elkapta. Ford kavargó fejjel egy ablakpárkányon találta magát. A robbanás miatt hatalmas tömegű forró levegő tódult fölfelé. A robbanás erejének túlnyomó része lefelé irányult. Utánanyúlt. ami azt jelentette. hogy az ember a többdimenziós térben és időben vacakol. Uccu neki! Csak egyetlen próbálkozása volt. hogy tovább kapaszkodjon. és az égre meredt. A cipőt valami elképesztő összegért vette a New York i Lower East Side-on. ki is vágtak. Tizenhárom. odaért az útjába eső cipőhöz. Tehetetlenül pörgött-forgott az égen.

mi az ördögöt tegyen ezek után. . amit úgy neveztek. amíg valaki elő nem rukkolt egy. van a dolognak azért jó oldala is. vannak valahol gyenge pontjai. Először is azzal nem számolnak. ha az ember el tudta viselni a vele járó zajt és a csöpögést. Egyelőre. Valami mozgást vett észre? Nem volt egészen biztos benne. Ford volt már egy pár remek buliban. elsötétített. közeli rakétatalálattal. Szerencsére nem is tudott igazán nagy lendületet venni onnan. Egy harminc centis széles párkányon egyensúlyozott tizenhárom emelet magasan. tehát máris győzött. míg rá nem jött. hogy Ford innen is be tudná törni az ablakot. mi lehetett az az alak. Leugorjon? Felmásszon? Azt ugyanis nem hitte. Megtörölte. így az ablak megadta magát. hogy csak egy vércsepp csöppent le a szempillájáról. és olyat csinált. hogy odakerülhet egyáltalán valaki. Előhúzta zsebéből újonnan szerzett hitelkártyáját.és Telefonlázadásnak. megpróbálta kitalálni. amikor valaki feltalálta a légkondicionálást. de jó lenne valahol egy tanya! . alaposan meg is erősítették. becsúsztatta az ablak és az ablakkeret közötti résen. akik az ablakokat tervezték. ha bebugyolálja az öklét a törülközőjébe és jól odasóz egyet. Ford lehunyta a szemét. 62 . A ventilátorok persze éppen a meleg helyzeteken hivatottak segíteni. amit sírban tartottak. de az a napjaink univerzumában oly gyakori érzése támadt. alábecsülik a nagyon tökéletlenek leleményességét. Bizonytalanul bekukucskált az elsötétített üvegen. Csak egy komplett idióta ülne oda. ámbár azt a rakétát nagyon közelről lőtték ki és belülről. és a szeme ostoba tréfát űz vele. amikor arra került a sor. hogy félrecsúszik a zárnyelv. Mintha látott volna valami furcsa. hálát adott a 3454-es csillagévben történt Nagy Ventilátor. Ford azért megpróbálkozott vele. mert különben még jobban megfájdult volna a keze. Mindez persze rendben is volt. Valami madár lenne odabent? Azt rejtették el itt fent. feltéve. hogy be lehetne valahogyan törni. hogy ez megért-e egy fél pár jó cipőt. amely sokkal de sokkal lüktetőbb segítséget nyújtott. rakétabiztos ablakok mögött? Valakinek a kalitkáját? Valami tényleg repkedett bent. a 3454-es csillagévben igencsak meleg volt a helyzet. Ez legalább megmentette az életét. nem számoltak egy belülről jövő. és miközben majdnem hanyatt zuhant a párkányról nevettében. az állítólag rakétabiztos üveg nem tudott ellenállni egy valódi rakétának. inkább egy madár alakú lyukra a térben. Amikor az épületet a dögcsillagi támadás után teljesen átépítették. hogy amikor valami nagyon tökéletest akarnak tervezni az emberek. Igaz. a légkondicionálásnál is szexisebb és okosabb dologgal. Azon töprengett. amit egy testületi bizottság tervezett. lebegő árnyat. ahol ült. s elég sokat segítettek is egészen addig a pontig. egyébként is ezt akarta volna tenni egy kis ideig. ami az ablaküveget tervező mérnökök fejében valószínűleg meg sem fordult. Egyet már talált is. Gyakori hiba. ahol most ő ült. Lehet. ami igaz. amit egy rakéta képtelen lett volna megtenni. és nem is volt biztos benne. Odabent sötétség és síri csönd honolt.Lehetne juhokat tartani! Újból bekukkantott az ablakon. Érezte. Nem.és Telefonlázadás kitörésekor. Belökte az ablakot.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Na jó. de nem is annyira madárra hasonlított. Ez tehát még nem jelentette azt. ha valaki kint ül az ablakpárkányon? Ford néhány pillanatig megfeszítette az agyát. Tehát mivel nem számolnak a mérnökök. hogy minden rendszernek. Nevetséges volt ilyet gondolni. hogy épületen belüli klímaberendezés. de Ford úgy gondolta. hogy az egész csak optikai csalódás. Bele is sajdult az ökle. A Nagy Ventilátor. A mérnökök. Öregem.jutott eszébe. s minden bizonnyal ez volt a legjobban páncélozott kiadóhivatal az üzleti világon. egy eldugott emeleten. Bánja kánya. Egy kicsit megmozgatta.

s ott találták szembe magukat a harmadik eseménnyel: távolsági telefonközpontosokból álló garázda csürhével. mert inkább az ő figyelmüket vonta magára. akik már annyira belebolondultak abba. de tegyük fel. Leginkább az különböztette meg a közönséges légkondicionálóktól. hogy ha egy dolog. és érezze jól magát! (Természetesen a 3454-es csillagévi Nagy Ventilátor. erre tényleg szükség volt. kvantummechanikus.") Szinte varázslatos pontossággal kezdtek egybeesni a nagyobb hőhullámok a Szenz-O-Szusz rendszerek nagyobb meghibásodásaival. csak egy kicsikét! . -Jó. hogy az emberek biztosan ne fuserálják el azokat a bonyolult számításokat.Az új Szenz-O-Szusz rendszer mellett nem akarják majd kinyitni az ablakokat. óriási mennyiségű bonyolult mérő. a tervezőinek módot kellett találniuk arra. Tehát emiatt nincs mit aggódni. Ez eleinte csak forrongó haragot szült és csak kevés fulladásos halálesetet. aki felemelt egy kagylót. . milyen kicsi a tárgy. Mindegy volt. hogy egész álló nap azt kellett hajtogatniuk: „Köszönjük. hidraulikus.és Telefonlázadás eredménye volt. kiadott egy nyilatkozatot. hogy minden mechanikus. hogy nem romolhat el. Az igazi rettegés azon a napon tört ki. hogy ijesztően drágább volt.Rendben. 63 . Ez azt is jelentette. ami nem romolhat el mégis elromlik. Emiatt több száz irodai dolgozót kellett kimenekíteni az utcára. Lélegezzen nagyokat.De mi van. amelyben azt állította. A beszélgetések nagyjából így zajlottak le: . ami lehet. hogy a Szenz-OSzuszt használja" minden egyes idiótának. hogy nagyon eredményesen használták a rendszereiket a mérsékelt égövi éghajlaton. hogy elromlik és egy olyan dolog között. .és szabályozóműszer tartozott hozzá. hogy az épületekbe légmentesen lezárt ablakokat építettek. hogy lehetetlen rájönni a hiba okára vagy megjavítani. beszélgetésbe elegyedtek a Szenz-O-Szusz rendszereket üzembe helyező munkásokkal.Á! A Szenz-O-Szusz rendszer egyik legagyafúrtabb tulajdonsága.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Ez aztán már tényleg döfi volt. milyen levegőt akarnak az emberek belélegezni. hangosbeszélőkkel és puskákkal felszerelkezve kivonultak az utcára. A másik esemény egy Szenz-O-Szusz rendszer tönkremenése volt egy különösen forró és párás napon. hogy mégis ki akarjuk nyitni őket.Hmmm. mintsem a felhasználóét. hogy szemeteskukákkal. ha majd ki akarjuk nyitni az ablakokat? . Az új Szenz-O-Szusz rendszer gondoskodik erről.Még egy kicsikét sem akarják majd kinyitni őket. ami nem romolhat el az. általában kiderül. sőt szél-. hogy valahogyan ráírhassák a feliratot. Mi tagadás. ha a Szenz-O-Szusz tönkremegy vagy elromlik vagy ilyesmi? . hogy a Szenz-O-Szusz Kft. A rendszerek üzembe helyezése közben az emberek.Élvezze a Szenz-O-Szuszt! . amelyeket a rendszer az ő érdekükben végzett. amikor három dolog is történt egyidejűleg. amelyek sokkal jobban tudták.vagy dugattyúhajtású műszerre fel kellett festeni egy feliratot. A felirat a következőképp szólt: „A fő különbség egy dolog között. akiknek az adott épületekben kellett majd dolgozniuk. mint maguk az emberek. akkor mi van. gőz. elektronikus. Az első esemény az volt.

sz. hogy Ford Prefect. hogy új megvilágításban lássák a dolgokat. ahová annyi gond után tudott csak betörni. majd elkezdte keresgélni azt a bizonyos madárszerűséget. Hohohó. Egy másik. milyen számot akarsz vagy milyen állomásról hívsz! Dugj egy petárdát a seggedbe! Juhéj! Huhuhúúú! Tyűűű! Ji-hi-hííí!". ami nyilván valami plakátféleség akart lenni. meg arra. ami megéri ezt a nagy felhajtást . GALAXIS Útikalauz Stopposoknak: egyszerűen a legelképesztőbb dolog. hogy amiért azután alakították át őket nyitható ablakokká. amit eddig nem vett észre: csöndesen hevert egy munkapad tetején. még kevésbé voltak biztonságosak. még ha csak egy kicsikét is. repkedő valami? Hol van itt bármi is. A falon néhány grafikon és rajz függött. valamint állathangok széles skáláját. most csak szépen kimásztak a saját ablakpárkányukra. és fordulj fel!". aki rettegve lapult meg a szoba egyik sarkában. akár nem. fekete és nagyjából akkora. amíg körülnéztek és összeszedték a gondolataikat. hogy az alatt az egy-két pillanat alatt. Fura. mint hogyha rögtön elsőre nyithatóra tervezték volna őket. és félelmében összevissza zagyvált. Bár többnyire inkább az történt. és kényük-kedvük szerint leugrottak. hogy lássa. amiket munkájuk közben nemigen volt lehetőségük kiadni. a jó öreg vicces élet. teljesen váratlan eredmény pedig az volt. valójában nem is annyira érdekes. Körülnézett. és az összes irodaépületnek ki kellett nyitni az ablakait. Hová lett az a különös. Aztán fokozatosan Colin felé fordult a figyelme. amelyek mintha összeesküdtek volna. seggfej! Nem érdekel. ahol juhokat nevelhetnek. mint egy könnyűsúlyú diszkosz. amikor felveszik a telefont. A felülete teljesen simának.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan A pusztítás napjai következtek. hogy óránként legalább egyszer. s közben rendszerint azt kiabálták: "Szállj ki a vonalból. Legtöbbjük semmit sem mondott Fordnak. A feszült és feltörekvő osztályvezetők. hirtelen ráeszméltek. miután Colint is beengedte maga után. hogy a szoba. akár rakétabiztos volt. a városban minden egyes ablakot bezúztak. ami szemmel láthatóan erre a szobára borult. hogy a vonat alá vessék magukat vagy magukba mártsák a kést. és a hasonlóképpen különleges eseményeket. hogy őt ide bejuttassák? A szoba az épület mostani többi szobájához hasonlóan visszataszítóan ízléstelen szürke színben pompázott. Keresse a lakóhelyéhez közeli dimenziókban!" Nem volt róla több információ. esetleg még arra is. tizenhárom emelet magasan egy páncélozott épület oldalán mindössze egy törülközővel és egy hitelkártyával felfegyverkezve mégiscsak betudott mászni egy állítólag rakétabiztos ablakon a biztonságba. A telefonközpontosok ennek következtében alkotmányos jogot kaptak ahhoz. akik a Szenz-0-Szusz zsarnokságának sötét napjai alatt arra kényszerültek. Szépen bezárta maga mögött az ablakot. amikor rádöbbent. Az ablakokkal kapcsolatban arra jött rá. Meglepetten megállt. Egy madárszerű embléma volt rajta meg a következő jelmondat: „II. Ford újból körülnézett. töretlennek és színtelennek tűnt. Egy másik. 64 . gondolta Ford. szorult helyzetben.a titokzatosság különleges leplét. azt mondhassák: „Használd a Szenz-O-Szuszt. amit valaha is kitaláltak. miután előzőleg bevehetetlenre tervezték őket. hogy kell nekik egy kis tanya. nem várt eredmény volt az öngyilkosságok számának drasztikus csökkenése. Az alja és a teteje simán domború volt. gondolta éppen magában. hogy igazából csak egy szippantásnyi friss levegőre van szükségük. mint egy kistányér. mi váltotta ki Colinban ezt a szokatlan reakciót. Kör alakú volt. a lehetetlenül boldog biztonsági robot felé. Aztán megpillantott valamit. és úgy nézett ki. de aztán észrevett valamit.

65 .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Aztán azt is észrevette Ford. Egyre nagyobb lett. sz. Útikalauz. hogy valami rá van írva. aggasztó betűkkel mindössze két szó állt rajta: ESS PÁNIKBA! Egy pillanattal ezelőtt még semmi jelet vagy repedést nem lehetett látni a felületén. Egy pillanattal ezelőtt még semmi írás nem volt rajta. Csak most jutott eszébe. Ford engedelmeskedni kezdett. honnan voltak neki olyan ismerősek azok a csigaszerű lények. mint a vogonok. Most meg igen. A két állapot között semmiféle átmenetet nem érzékelt. Apró. most meg igen. Az öltözékük színe egyenszürke volt. „Ess pánikba!" mondta a II. Különös. de minden más tekintetben pontosan úgy néztek ki.

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan

13. fejezet

A hajó csendesen ért földet a falutól mintegy százméternyire, a széles tisztás peremén. Hirtelen és váratlanul érkezett, de a lehető legkevesebb hűhóval. Az egyik pillanatban még teljesen átlagos kora őszi késő délután volt - a levelek éppen akkor kezdtek pirosodni és bearanyozódni, a folyó kezdett újra megáradni az északi hegyek esőzéseitől, a pikkamadarak tollazata kezdett vastagodni felkészülvén a téli fagyokra, a Teljesen Átlagos Vadtulkok is bármelyik nap megkezdhették már mennydörgő vándorlásukat a síkságokon keresztül, s Agg Trasbarg is kezdett magában dünnyögni, miközben végigbicegett a falun. Ez a dünnyögés azt jelentette, hogy elpróbálja és finomítsa a történeteket, amelyeket elmond az elmúlt évről, ha már egyre hamarabb beesteledik, és az embereknek nem lesz más választásuk, mint hogy a tűz köré gyűljenek, őt hallgassák, és közben azt morogják, hogy ők ugyan nem így emlékeznek - a következő pillanatban pedig ott termett egy űrhajó, és csillogott az őszi nap fényében. Egy darabig zümmögött, aztán leállt. Nem volt nagy űrhajó. Ha a falu lakói értenek az űrhajókhoz, akkor rögtön tudták volna, hogy ez egy klassz kis darab, egy karcsú kis négyszemélyes Hrundi űrcsónak a brosúrában található szinte minden lehetséges extrával fölszerelve kivéve a Fejlett Vektrostabilizátort, amiért csak a mazsolák tudtak lelkesedni. Fejlett Vektrostabilizátorral egy jó éles kanyart sem lehetett bevenni egy háromoldalú időtengely körül. Jó, egy kicsit biztonságosabb, de a hajó nehezebben kormányozható tőle. A falubeliek mindezt persze nem tudták. Itt, a távoli, Lamuella bolygón a legtöbbjük sohasem látott űrhajót, pláne nem olyat, ami egy darabban volt. Az űrhajó melegen ragyogott az esti fényben, és ez volt a legkülönlegesebb dolog, amit láttak azóta, hogy Kirp egy nap kifogott egy halat, amelynek mindkét végén fej volt. Mindenki elnémult. Ahol egy pillanattal előbb két-három tucatnyi ember sétálgatott, beszélgetett, fát vágott, vizet hordott, a pikkamadarakat kínozta vagy éppen csak Agg Trasbarg útjából próbált elkerülni, hirtelen mindenki abbahagyta, amit csinált, és mindenki elképedve fordult a furcsa tárgy felé. Vagyis azért nem egészen mindenki. A pikkamadarak tejesen más dolgokon képedtek eI. Ha megláttak egy teljesen átlagos falevelet, amely váratlanul egy kőre hullott, máris szárnyukkal verdesve, eszeveszett rémülettel rohantak arrébb, a napfelkelte minden reggel a meglepetés erejével hatott rájuk, de egy másik világból érkező idegen űrhajó egyszerűen képtelen volt lekötni a figyelmüket. Továbbra is károgva, vijjogva, huhogva csipegették a magokat a földről; a folyó folytatta csöndes, morajló hömpölygését. A bal oldali utolsó kunyhóból kiszűrődő hangos, dallamtalan éneklés úgyszintén nem hagyott alább. Halk klikkenés és zümmögés kíséretében egy ajtó nyílt kifelé és lefelé az űrhajóból. Aztán egy-két másodpercig semmi nem történt, csak a hangos éneklés hallatszott továbbra is a bal oldali utolsó kunyhóból, s a valami továbbra is ott pihent. A faluból néhányan, főleg a fiúk, egy kicsikét közelebb araszoltak, hogy jobban szemügyre vehessék. Agg Trasbarg megpróbálta visszakergetni őket. Agg Trasbarg pont az ilyen eseményeket nem szerette. Nem jósolta meg, hogy ez fog történi, egyetlen szóval sem említette, és noha valahogy bele tudta volna erőltetni állandóan folytatódó történetébe, azért ez tényleg nagy falatnak bizonyult. Előrelépett, hátratolta a fiúkat, karját és ősöreg, göcsörtös görbebotját felemelte a levegőbe. Az esti nap hosszú, meleg fénye szépen megvilágította. Arra készült, hogy úgy üdvözölje ezeket a ki tudja, milyen istenségeket, mintha mindig is rájuk várt volna. Még mindig nem történt semmi.

66

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan

Lassacskán nyilvánvalóvá vált, hogy valamiről vitatkoznak odabenn az űrhajóban. Telt-múlt az idő, és Agg Trasbarg karja fájni kezdett. A rámpa hirtelen visszahúzódott. Ez megkönnyítette Trasbarg dolgát. Démonok voltak, ő pedig elűzte őket. Csak azért nem szólt róluk előre, mert ezt óvatossága és szerénysége tiltotta. Szinte ugyanebben a pillanatban ereszkedett le egy újabb rámpa a hajó másik oldalán, pont nem ott, ahol Trasbarg állt, és végül felbukkant két alak. Még mindig egymással vitatkoztak, és mindenki mást figyelmen kívül hagytak, még Trasbargot is, akit onnan, ahol álltak, észre sem vettek. Agg Trasbarg mérgesen rágcsálta a szakállát. Továbbra is ott álljon felemelt karral? Előrehajtott fejjel térdepeljen le előttük, és rakja le feléjük irányított botját? Essen hanyatt, mintha valami gigászi belső küzdelmet élne át? Vagy talán menjen el az erdőbe, és egy évig éljen egy faodúban úgy, hogy nem szól senkihez? Azt választotta, hogy okosan leejtette a karját, mintha megtette volna, amit akart. Már tényleg nagyon fájt, úgyhogy nem is maradt sok választása. Tett egy apró, titokzatos kézmozdulatot (amelyet éppen akkor talált ki) a rámpa felé, amely bezáródott; aztán három és fél lépést hátralépett, úgyhogy legalább már jól látta, kik ezek, és eldönthette, mit tegyen ezek után. A magasabbik alak egy nagyon szép nő volt, puha anyagú, gyűrött ruhában. Agg Trasbarg ugyan nem tudhatta, de a ruhák Rymplon-ból készültek, egy új, szintetikus agyagból, amely észvesztően  alkalmas az űrutazásra, mivel gyűrötten és összeizzadva mutat a legelőnyösebben. Az alacsonyabbik egy kislány volt. Esetlen volt és mogorva tekintetű, és olyan ruhát viselt, ami gyűrötten és összeizzadva mutatott a legelőnytelenebbül, s mi több, a lány majdnem minden bizonnyal tudta is ezt. Minden szem őket nézte, kivéve a pikkamadaraké. Nekik megvolt a saját néznivalójuk. A nő megállt és körülnézett. Céltudatosságtól vibrált körülötte a levegő. Szemmel láthatóan tudta, mit akar, csak azt nem tudta, hol találja meg. Végigfürkészte a kíváncsian köréje gyűlt falusiak arcát, de úgy tűnt, nem látja, amit keres. Trasbargnak fogalma sem volt, hogyan viszonyuljon mindehhez, így a kántáláshoz folyamodott. Fejét hátravetette, és jajgatni kezdett, de azon nyomban félbeszakította az újonnan felcsendülő éneklés a Szendvicskészítő kunyhójából: a bal oldali utolsóból. A nő élesen körülnézett, s lassacskán mosoly terült szét arcán. Agg Trasbargra egy pillantást sem vetve elindult a kunyhó felé.

A szendvicsek készítésének megvan a művészete, amit csak azok a kevesek tudnak elsajátítani, akiknek van idejük mélyebben tanulmányozni. A feladat egyszerű, de rengeteg megvalósítási módja létezik. Sok múlik például a megfelelő kenyér kiválasztásán. Á Szendvicskészítő sok hónapot töltött azzal, hogy nap mint nap Grarppal, a Pékkel konzultált és kísérletezett, s végül kifejlesztettek együtt egy olyan cipót, amelynek az állaga pont olyan tömör volt, hogy szép vékony szeleteket lehetett belőle vágni, ugyanakkor könnyű és nedves maradt, és megvolt az a finom diószerű íze, ami a legjobban kiemelte a rostonsült Teljesen Átlagos Vadtulkok húsának zamatát. A szeletek alakját sem lehetett félvállról venni. A szélesség és a magasság közötti pontos viszonyok a vastagsággal együtt alaposan befolyásolták a kész szendvics megfelelő tömegét és súlyát: a könnyűség itt is erény volt, csakúgy mint a keménység, bőség és a lédússág és íz ígérete, amely az igazán intenzív szendvicsélmény finomsági próbája.

67

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan

Döntő fontossággal bírtak természetesen a megfelelő szerszámok, s rengeteg olyan nap volt, amit a Szendvicskészítő (ha éppen nem a Pékkel időzött a sütő mellett) Strinderrel, a Szerszámkészítővel töltött, késeket méregetett és egyensúlyozott, s elvitte őket a kovácsműhelybe meg vissza. Lelkesen vitatták meg a hajlékonyságot, az erőt, az élességet, a hosszúságot és az egyensúlyt, elméleteket gyártottak, vizsgálódtak, finomítottak, és rengeteg olyan este volt, amikor a Szendvicskészítő és a Szerszámkészítő körvonalai rajzolódtak ki a lenyugvó nap fényében, a Szerszámkészítő kovácsműhelye előtt, amint lassú söprögető mozdulatokat tesznek a levegőben, és egyik kést próbálják ki a másik után, összehasonlítják az egyik súlyát a másik egyensúlyával, a harmadik hajlékonyságával és a negyedik markolatának megmunkáltságával. Összesen három késre volt szükség. Először is a kenyérvágó késre: egy szilárd, megbízható pengéjűre, amely a cipón érvényesítette tiszta és meghatározó akaratát. Aztán a kenőkésre, amely egy rugalmas kis darab volt, de azért szilárd gerinccel. A kezdeti változatok egy kissé túl rugalmasak voltak, de a hajlékonyság kombinációja az erővel pontosan megfelelő volt a maximális simaság és a kenés kecsességének eléréshez. A kések legfontosabbika természetesen a szeletelőkés volt. Ez volt az a kés, amely nem csak, hogy érvényesítette az akaratát a közegen, amelyen áthaladt, mint a kenyérvágó kés; együtt is kellett működnie azzal. A hús erezete kellett, hogy irányítsa, s így a legtökéletesebb állagú és áttetszőségű szeleteket vághatta le, amelyek hártyás redőkben váltak le a fő húsdarabról. A Szendvicskészítő ezek után csuklójának egy ügyes legyintésével a szépen odakészített kenyérszeletre dobta a hússzeletkéket, négy fürge kézmozdulattal szétnyeste őket, s végül előadta azt a varázslatos trükköt, amelyet a falu gyermekei oly feszült figyelemmel és áhítattal figyeltek egymás hegyén-hátán. A kést még négyszer megsuhintva egy tökéletesen egybeillő mozaikká rendezte a darabkákat. A darabkák formája és mérete minden egyes szendvicsnél más és más volt, ám a Szendvicskészítő mindenféle erőlködés és habozás nélkül tökéletesen összeillesztette őket. Még egy szelt hús és még egy sor díszítés, s a teremtés fő aktusa be is fejeződött: A Szendvicskészítő átadta befejezett művét a segédjének, aki még hozzáadott néhány szelet újhorkát és bretket, meglocsolta nyamócaöntettel, majd a tetejére rakott egy másik kenyérszeletet, és kettévágta egy negyedik; egyszerűbb késsel. Nem arról van szó, hogy ezek a műveletek kevesebb hozzáértést igényeltek, mindenesetre nem olyan sokat, hogy a felszentelt tanítvány ne tudná elvégezni, aki egy szép napon majd a Szendvicskészítő helyébe lép, ha az leteszi a szerszámait. Magas rangú tisztség volt a Szendvicskészítő segédjének lenni, s a faluban Drimple, a szóban forgó segéd társai irigy tekintetének állandó céltáblájává vált. Voltak a faluban, akik örömmel hordták a vizet vagy elégedetten vágták a fát, de a Szendvicskészítő munkája volt a boldogság netovábbja. A Szendvicskészítő ezért énekelt munka közben. A tavaly besózott húsból most használta fel az utolsó darabot. Az mostanra egy kicsikét már veszített a minőségéből, de a Teljesen Átlagos Vadtulok húsánál jobbat a Szendvicskészítő még soha nem ízlelt előző munkái során. A következő hétre várták, hogy a Teljesen Átlagos Vadtulkok újból megkezdjék féléves vándorlásukat. llyenkor a falu apraját-nagyját elragadta a szokásos őrület: hajtóvadászatot rendeztek, s az eldübörgő állatok ezrei közül vagy hat-hét tucatot el is ejtettek. Ezek után gyorsan lenyúzták és feldarabolták a Vadtulkokat, a legtöbb húst pedig besózták, s így átvészelték az egész telet, majd tavasszal, az újbóli vándorláskor ismét feltöltötték a készleteiket. A hús legjavát viszont azon nyomban kisütötték az Őszi Átutazás ünnepére. Az ünneplés három napig tartó bőséget jelentett. Ettek, táncoltak, Agg Trasbarg pedig elmesélte, hogyan zajlott a vadászat. Ezeket a történeteket kunyhójában ülve találta ki, miközben a többiek a tényleges vadászattal voltak elfoglalva. A legeslegjavát pedig félretették az ünnepről és hidegen elvitték a Szendvicskészítőnek. A Szendvicskészítő latba vetette minden ügyességét, amit az istenektől kapott és elhozott a faluba, s elkészítette a Harmadik Évszak Szendvicseit, amelyből az egész falu belakmározott, hogy másnap elkezdhessenek felkészülni a zord téli napokra. Ma csak közönséges szendvicseket készített, már amennyiben közönségesnek lehetett nevezni ezeket az aprólékos műgonddal elkészített ínyencfalatokat. A segédje távol volt, így a

68

hogy Agg Trasbargé volt a falu egyetlen szótára. valami kifejezhetetlen helyről. Mindegy. aki szomorúan ácsorgott a kunyhó előtt. és főleg. . de ő térdre borulva motyorászott.Szia Arthur! A Szendvicskészítő majdnem lenyisszantotta a hüvelykujját. mint az a tüzes. „Higgyetek . Trasbarg pedig az ilyen dolgokat mindenkinél jobban tudta. Tulajdonképpen szinte mindent boldogan csinált. amiről nem tudunk vagy nem beszélünk. Mindannyian Trasbargra néztek.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Szendvicskészítő boldogan pakolta művébe saját körítését. még egy szelet kenyérke. hogy kifejezhetetlen. Trasbarg pedig. elmondhatatlan. ami csendesen földet ér és nem égeti el a fél erdőt.. 69 . de most itt volt. amíg csak ki nem talált valami. egy kis öntet. sok helyre eljutott. hogy a Mindenható Bob vajon miért éppen egy tüzes szekéren küldi közéjük elsőszülött Szendvicskészítőjét. hadd vegyen elsőnek a szendvicsekből. hogy ugyan miért nem. és senkinek sem adta kölcsön. Agg Trasbarg erre azt mondta. jöhetett akárhonnan. Egy szép napon. itt terem ez a nő a semmiből. hogy valaki. A Szendvicskészítő kunyhójában. Vagy legalábbis ezt állította Trasbarg. Legalábbis ezt állította Trasbarg. Agg Trasbarg egy nap azzal állt elő. mert ő azt mondta. hogy ezt pontosan mikor jelentette ki. Szépen kenyérszeletekre rakta a hússzeleteket. A „kifejezhetetlen" azt jelentette: „megismerhetetlen. hogy ez volt Bob kifejezhetetlen akarata. köveket rugdosott és lerítt róla. Megkérdezték tőle. nem tölti meg szellemekkel. amikor Agg Trasbarg éppen úszni volt. azt nem lehetett tudni. Egy kis saláta. A Szendvicskészítőt ugyanis maga a Mindenható Bob küldte közéjük tüzes szekerén. és egyenesen a Szendvicskészítő kunyhója felé veszi az útját. leírhatatlan. amely a Szendvicskészítőt hozta . Szóval nemigen képezte vita tárgyát. Szeletelt és dudorászott. és kerülte mindenki pillantását. de ő csak annyit válaszolt. amiben nem töri össze magát olyan csúnyán a Szendvicskészítő. valaki mégis belopózott a kunyhójába. csak annyit felelt: „Nézzétek meg a szótárban!" A gond csak az volt. és megkereste a szótárban a „kifejezhetetlen"-t. vagy elégtek!" Úgyhogy engedték. hogy legszívesebben máshol lenne? Különösnek tűnt. Vajon ki lehetett? És ki lehetett az a furcsa kislány. A falubeliek döbbenten nézték a Szendvicskészítő kunyhója felé masírozó nőt. még egy versszak a Sárga tengeralattjáróból. mivel Agg Trasbarg szerint más helyek nem léteztek. A Szendvicskészítő hírneve úgy látszik. még egy szendvics. *** Erre most tessék. feldarabolta őket. amikor nem figyeltek oda. szigorú tekintetét az égre emelte. mit jelent az a szó. ami szemmel láthatóan nagyságrenddel jobb volt. Néhány falubeli persze eltűnődött azon. miért nem inkább egy olyanban. na. A falubeliek megkérdezték. Ez tűnt a legegyszerűbb megoldásnak. hogy tegnap. Trasbarg pedig azt mondta. aki egy kifejezhetetlen helyről érkezett egy olyan szekérrel.. satöbbi.inkább máshol akart lenni. és mozaikba illesztette a darabkákat. hogy a Mindenható Bob kijelentette: neki kell elsőnek vennie a szendvicsekből. Mikor pedig megkérdezték tőle. De legalább megkapták a szendvicseket. satöbbi. hogy azért nem. bár hogy hová.dörögte Trasbarg -." Úgyhogy ezt a kérdést sikerült tisztázni. olyan dolog.

Nagydarab.? Ki. és még mindig nézegette...Én is ugyanezeket akartam kérdezni tőled mondta Trillian.kérdezte Trillian. inkább mint egy bölény. Teljesen Állagos. Hozzászokott már. de hangjában érdeklődés is bujkált. ahonnan jön. Óvatosan megszagolgatta. és ahhoz is hozzá kellett szoknia. .Teljesen Átlagos Vadtulok.. hogy gyorsabban pörög az agya. Trillian beleharapott. Isteni. .. Jómagam tonnaszám ettem már belőle. nyugodtan lenyelheted. hogy neked nem tetszik.Hogy mi? . én szendvicseket készítek nekik. Enyhén édeskés íze van. szóval nekem tökéletes. Nagyon zamatos. De még mennyire hogy az.Életem főműve . hanem arról is. éltem-e már ennél szebb helyen.Idillikus . mert az ajtó csukva volt. . . Nagyon porhanyós. 70 . hogy honnan jön. . .fejezte be Arthur őszintén.Nagyon ööö.kérdezte tele szájjal..Trillian! . Boldog vagyok itt. igen. ööö. hogy felnéznek rá. . Szeretnek engem. .Csak az a furcsa. Tényleg. és remélte. és. és körülnézett Arthur kunyhójában. .Milyen hús van benne? . Egy kicsit olyan. hogy hová megy. Az emberek szeretnek engem. . Trillian összeráncolta a homlokát.. Trillian nem láthatta.Értem. Tejesen Átlagos Vadtulok. mondjuk egy szendvicset? Trillian elvett egy szendvicset és szemügyre vette.Hát. mi a felállás. .Ja.Tényleg finom . és tűnődve rágcsálni kezdte.Honnan jön? .Semmi. és vérző hüvelykujját szopogatta. Nem igazán tudott rájönni. ülj csak le. mire nyílik. én meg szendvicseket készítek nekik.mondta. . Szép .ámuldozott a Szendvicskészítő. ööö. helyezd kényelembe magad! Kérsz valamit? Ööö.mondta Arthur. Szépen el voltak rendezve a konyhai felszerelések.ismerte el.Kóstold meg! .? ... Sőt. Trillian még mindig nem nyelte le a falatot.mondta Arthur büszkén. Lehet.Nagyon szép . támadó kedvű állat. hogy nem nézik sültbolondnak. Addig nem akarta lenyelni a falatot.. . .. Mi.. mint a tehén vagy inkább mint egy bika. ..Csodaszép. nekem viszont. és abbahagyta az evést. Ezenkívül volt még bent egy pár elég egyszerű ágy a szoba hátsó részében volt egy ajtó is. nincs és.Akkor mi olyan furcsa benne? . nem csak arról van szó.Finom. amíg meg nem tudta választ. Semmi baj.biztatta Arthur.? Hol. .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . .Az hát. Nem is tudom.

. amely.Amikor azt mondom. . ahonnan jönnek. Nagyon izgalmas. Biztos nagyon érdekes lehet. hogy nem fogja el a rosszullét. ahonnan jönnek.Talán tudod... . Tavasszal ugyanezt teszik. hogy onnan jönnek. de mostanában a nagy Szub-Éta rádiós hálózatnak dolgozom. hogy nem köpte ki.Ne is kérdezd! . Te nézel ki jól.Kösz. Aztán végigsöpörnek a nagy Anhondo-síkságon. amikor bejöttél. Oda mennek.Igen.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .Jól érzem magam. .Talán nem fogalmaztam világosan .Pont ezt akartam kérdezni! Hogyan találtál rám? . . akkor azt úgy kell érteni.. mert Bob akarja így. . . mert tényleg jó íze volt..Jó. . Azt hiszem. Agg Trasbarg nevezte el így őket. ahová mennek.Szép tőled. . .. Elképesztő. Kábé hat napunk van rá. Trillian összevonta a szemöldökét. hát ennyi. Bravó. Azokról a nagy hegyekről beszélek mögöttünk. csap akkor éppen visszafelé. hogy beugrottál. .Igen.Arthurnak hirtelen eszébe jutott a jövendőmondók faluja. Valamit nem egészen értett. . azt akarod kérdezni.mondta Arthur. Trillian nagy nehezen lenyelte. 71 . slussz-passz. gondolta. .És miért hívják őket Teljesen Átlagos Vadtuloknak? . és. miután már látta. Ezrével söpörnek végig a nagy Anhondo-síkságon és ööö. ahonnan jönnek.Jól vagyok.Honnan jön . és hová megy? .A Hondo-hegységtől valamivel keletre van a pont.Arthur tanácstalanul nézett körül. hogy minél többet elejtsünk közülük. milyen nehéz ennyi idő eltelte után beszélgetni valakivel. talán nem.kiáltott fel Arthur. . Azt mondja. mielőtt eltűnnek. .Akkor jól van. hát kámforrá válnak. Biztos láttad. Nem is bánta.tette fel újra a kérdést -.Ki.mondta. Onnan jönnek. .Ezt tényleg tudtam... hogy hirtelen megjelennek.Értem . énszerintem azért. hogyan találtam rád . . . .Jó. és oda mennek. hogy a Hondo-hegységtől valamivel keletre van a pont.segített Trillian.Hát.Gondolom. mert máskülönben egy kissé furcsának találnák az emberek. Szenzációs volt. .. .Azért jól nézel ki. . nagyon ügyesen csináltad.Igen! .Hát.

. Milyen bűntett esetén? Trillian felvonta a szemöldökét. hogy nem.Ideje.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . Arthur próbálta megérteni ezt a megjegyzést. Hagyta őket megemésztődni. hogy tudtak a balesetről? .Ja.Vakta! . hogy gyakran el kell telnie egykét másodpercnek.vagy mentőcsapat sem. amelyik lezuhant. . . Trillian hosszasan nézte Arthurt.Gyere csak be! Gyere. bőven volt idő. hogy felelősséget vállalj valamiért. mire akart a lány kilyukadni. Ez egy igen bonyolult biztosítási ügy. Persze. Senki az égvilágon. hogy visszaállították a biztosítótársaságok vezetőinek halálbüntetését? .Tényleg? .Na igen. mire céloznak az emberek. . A biztosítás agyafúrt üzlet mostanság. . Tudtad. hogy megértse. A szőnyeg alá söpörték az egészet.Inkább kimerítő. Ennek ellenére még mindig nem sikerült megértenie.Úgy. hadd teljen el kényelmesen az az egy-két másodperc.csodálkozott Arthur.De még mennyire hogy tudtak! Nem tűnhet el csak úgy egy egész űrutasszállító. . hogy az.Na de úgy érted. úgyhogy hagyta.De hát soha nem jött erre egyetlen kutató. hol történt? Azt is tudták.Gyakorlatilag minden hírről tudunk.Hogyhogy milyen bűntett esetén? . Újabban nyugodt és kellemes volt az élete. majd más színezetű hangon így szólt: .Naná. hogy megeméssze a dolgokat. hogy én túléltem? . hogy senki ne tudjon róla! .kiáltotta. gondolom. aztán a kunyhó ajtaja felé fordult.Azt akarod mondani. értem. ismerkedj meg az édesapáddal! 72 . Megtaláltam a nevedet annak az űrhajónak az utaslistáján. Arthur elsápadt. . . Trillian hűvösen rámosolygott. az a sok rohangászás. Végül meg kellett kérdeznie. Mintha meg sem történt volna. Arthur. azt is tudták. Az volt a tapasztalata.Nem tudtam. .

és bár nem szeretett nyavalyogni miatta. Vadul körülpillantott a szobában. míg erre is megoldást nem talál. Hirtelen meglátta. hogy eszeveszett elszántsággal végrehajtottak minden eszeveszett dolgot.folytatta Ford. hogy nagydarab. Ezen volt is mit aggódni. annál jobb.fordult a lebegő kis labdához. hogy az már szinte elviselhetetlen lesz. hogy csak berakja a rendszerbe. Megértetted? . minden bizonnyal ízekre szednek. mert okuk az nem volt rá. . amire szüksége volt.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 14. hogy megtudják. egy jó nagy adag italra. többnyire a bal kezüknek is csak ködös elképzelése volt a dologról. ez az! Lázasan becsomagolta. hogy üldözőbe vegye a gondjaira bízott csomagot.Most a sorsodra kell hogy hagyjalak. Ki kellett jutnia innen. de túl izgatott volt. Aggódott amiatt is. . hová dugta? Igen.inkább felhasználni a cél érdekében. de örülök! . a maga hasznára fordíthatta az ember. hogyan juttassák el neki. Kivéve a cipőjét. akkor minél egyszerűbb és egyértelműbb. sanda gyanúja a csúnya.és porfelleg mögött látta. mit csinál a bal. Az ajtó előtt elfutó léptek dörömbölését hallotta. Legyen olyan bátor. hogy szemellenzősek és erőszakosak legyenek. Leragasztotta. olyannyira. fejezet Ahogy az Útikalauz visszahajtogatta magát lapos. Időre. gondolkozz! Kell. hogy elgondolkozzon. . Ha elkapnak. . amire elszánták magukat. habos kenőcsre.Bugyborékolok az örömtől . csigaszerű lények tódulnak befelé. Fordon lázas izgalom vett erőt. . sötét színű koronggá. hadd okoskodják ki maguktól a vogonok. Ennek okát értelmetlen volt firtatni. Nem lesz addig nyugta. erőszakos kitartásukat arra. hogy segíts kijutni annak a csomagnak az épületből. Dörömbölt a feje. sanda vogonokat illetően igaznak bizonnyal. Egy pillanatra átsuhant az agyán. Fordnak most már csak maga miatt kellett aggódnia. miközben egyúttal buzgón . és hagyja.Használd ki ezt a lehetőséget. hogy sikerüljön is neki. Megcímezte. Minden szörnyen jól összejött. Nem legyőzni kellett őket . Elkeseredve gondolt a cipőjére. hogy a legjobban egy forró fürdőben tudná felfogni a bonyolult. 73 .Akkor indulás! Colin engedelmesen bevetődött a csőpostába. fájt a bokája. hogy minden olyan simán megy. . hogy sikerül egyszerre a kettő. és én nem leszek ott. A vogonokkal kapcsolatban az volt az ijesztő. Nem hitte. Ki kellett juttatnia az Útikalauzt innen. és csúnya.mondta Colin. mégis tudta. úgyhogy óvatosan el is torlaszolta egy hatalmas iratszekrénnyel.atomjaira szedjék az épületet. majd az épület belső csőpostájára bízta a csomagot. Nagyon.Colin! .hogyan másképpen? . nagyon csúnya dolog fog történni veled. hogy legyen valami egyszerű és egyértelmű megoldás. Gondolkozz. hogy postán elküldje az Útikalauzt saját magának. Szemellenzős. Úgyszólván sosem tudta a jobb kezük. és valami sűrű. hogy helyesen cselekszik-e. többdimenziós logikát. Ha igaza volt. az biztos. hogy segítsek. gondolkozz. Vakmerő fesztelenséggel vágott neki a napnak.Mert azt akarom. Legyen olyan bátor.Hű. s mégis hátborzongatóan nagy mázlija volt mindennel. A gomolygó füst. néha mégis. Időre volt szüksége. ahogy csak tudod . ha volt idegzete hozzá. Az ajtó fülsiketítő robajjal berobbant. Vagy legalábbis azt szerette volna.mondta Colin.

A tudományos érdeklődés hevében ismét kivetette magát az ablakon.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Tényleg minden olyan jól ment? Tényleg úgy működött minden. mintha különleges szerencséje nem hagyta volna el? Erről kellett most meggyőződnie. 74 .

amit addig megtudtak egymásról. . hogy gyereket akarok. Sőt. Arthur tágra nyílt szemmel meredt az ajtófélfánál kácsongó. 75 . Ezzel ellentétben Vakta úgy érezte. ráadásul azt jelentette. ellentétben néhány bolygóval. mikor pedig eltűnt. Ez már könnyebben ment. valahányszor meglátja a holdat. ezek szerint egy hónap alig több. mint kilencszer kerülte meg a Lamuellát. Csak később kezdett derengeni nekem. és csak egyetlen emberi donort találtam égenföldön. Arthur viszont nem volt arra felkészülve.Azt akarod mondani. és az kezdte el követni..Igen. hogy mondjam. ahol ottjártakor annyi napot és holdat talált. vagy igen? Teljesen biztos volt benne. Minden éjjel lesben állt. mert egy kicsit több ideje volt az embernek elintézni a dolgait. hogy Vakta valószínűleg nehezen fog hozzászokni a rendszeres életmódhoz. . Na és mi van Zaphoddal? . mint a Föld. hogy igazam van. jött helyette a nap. a Lamuellán könnyű dolga volt.. De a választás korántsem olyan vaktában történt. Általában nem szeretik kiadni az információkat. mint harminc napból állt. amely szép kerek szám volt. Trillian figyelmeztette Arthurt. Az óráját persze rendszeresen át kellett állítani. hogy megpróbálja elmagyarázni. mert természetesen te voltál az egyetlen Homo sapiens donor. te aztán hűséges törzsutas voltál.kérdezte Arthur guvadt szemmel. mint otthon . mennyi idős? . s ezt Arthur még élvezte is. A napok és a holdak száma is ugyanannyi volt a Lamuellán. hogy nem tart túl soká egy év.Amikor elhatároztam.De hát mikor. mivel előtte nemigen volt része ilyenben. mint ahogy azt neve sugallja. A második hónapban elrendezték magukban. Neki itt. mi is az a hónap egyáltalán. semmire sem volt felkészülve.egy-egy -. Ez aztán nagyon rázós volt. Gyakran kapott sírógörcsöt. A hold évente alig több. A bolygó háromszáz nap alatt kerülte meg egyetlen napját. A harmadik hónapban érkezett meg a csomag. mintha egy vissza-visszatérő rémálom gyötörné.Nem ugyanahhoz a fajhoz tartozunk . szomorú külsejű kislányra. de én kötöttem az ebet a karóhoz. fejezet Az első hónap az ismerekedéssel telt. hogy az már egész egyszerűen nevetséges volt... mert szerinte a hold vadászott rá. hogy arra azért emlékezett volna.Úgy érted. A napok alig több mint huszonöt órából álltak.Igen. Nem csak hogy megnyugtatóan olyan volt.. Az ő lánya? Az ő lánya? Ő és Trillian még csak soha nem is. Még egyszer utánanéztem.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 15. ami meg aztán abszolút tökéletes volt. . és kiderült.. . Meg kell. Újra és újra.adta meg a magyarázatot Trillian. amely minden egyes nap egy órával több szunyókálást jelentett. hogy lánya minden alkalommal üvölteni fog. elvégeztek rajtam mindenféle genetikai tesztet. mióta. aki őt bámulta. Az elején még az is nehezen ment Arthurnak. Nem volt könnyű. hogy elmentél egy génbankba? . hanem tulajdonképpen még jobb is. ? .

őt is magammal vittem. A munkámmal jár. és nem tudhatod. A Trillian távozását követő tíz perc Arthur életének leghosszabb tíz perce volt. ahhoz nem kis szűrőképesség igényeltetik. Ha valaki fénysebességgel elutazik a csillagok közé. hogy van ikertestvére. erős családi kötelékeket létrehozni. .Tessék? . attól még nem lesz jobb a helyzet. Amikor tudtam. amelyben hánykolódik. . de ez nem volt mindig lehetséges. hogy „Á.Rossz. akikkel benépesítjük önnön kis univerzumainkat. akkor már nem segít. Arthurnak sem volt elég az a tíz másodperces némaság. Még csak nem is ismerlek. Egyszer én is ott hagytam valahol négy órára. relatív. míg az ikertestvére akár húsz. hogy fogalmam sincs. ha az ember nem is tudta.Nem szeretlek . Tudod. Aztán beraktam óvoda-időzónákba. Én minden tőlem telhetőt megtettem. Odament hát a lányhoz. vajon mennyi idős lesz. hogy megújult én. rendben? (részlet a Gyakorlati gyermeknevelés egy fraktálisan őrült univerzumban c. bármilyen messzire és bármilyen gyorsan utazott el az ember. Úgyhogy adjunk a srácoknak egy kis szünetet. harminc. és megölelte. Tíz másodperc alatt lehetetlen érzelemdús.és világképét magáévá tegye. az én időskálámon nézve azt hiszem.Úgy értem. Furcsa helyeken is élünk: önmagunk saját univerzumában. . Azt azért sejtette. de manapság már azokban sem lehet megbízni. mint tudjuk. Távollétének néhány másodperce nem lesz elég. zavartan és sóbálvánnyá váltan meredt a küszöbön ácsorgó. hogy felkészüljön: egy igen népes család sosem látott tagjai fogják fogadni. hogy az illető milyen messzire utazott. aztán amikor érte mentem már belépett a serdülőkorba.Ne haragudj.mondta. de minden tudatos lénynek ki kell fejlesztenie magában ezt a képességet. hogy ha megpróbálja palástolni reménytelenségét. most már rajtad a sor. mikor este érte mész. . ha nem szeretne a káoszra gondolni. Ez pedig jókora lelki megrázkódtatás lehet. és tudjunk olyanokat mondani. Az idő. de ennél nyilván idősebb. Ott hagyod reggel a kicsit. De adj egy pár percet! Furcsa időket élünk. Az ember panaszkodhat orvérzésig. szia Ed! De jól lebarnultál! Carol hogy van?". nagyjából tíz éve szültem meg. negyven vagy még több évvel. Nekem tudósítanom kell egy háborúról. amelyek keresztezik a miénket.Nos. pláne akkor. padlót bámuló kislányra. és megbirkózzon azzal. műből) 76 . csak néhány másodperccel lesz idősebb. amikor reggel felébredt. az egész életemet az időben előre-hátra utazgatva töltöm. Arthur tanácstalanul. Hogy képesek legyünk kikukkantania végtelenség eme zavarba ejtő összetettségébe. Előbb vagy utóbb. Az emberek. hogy egyszerre csak lett egy lánya. akinek puszta létezéséről sem volt a leghalványabb lila gőze sem. Arthur. attól függően.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .Hogy érted ezt? . csupán árnyékai a többi univerzumnak.

de eddig mindig a rossz hangulat különböző formái váltogatták egymást. elgörbült kést. de a lamuellai technológiát csak ezek fémjelezték.Ez micsoda? Arthur hirtelen észrevette. míg a Lamuellán semmi. ahogy a nap lebukik a völgyben. sem soha. de nem ez volt a lényeg. A durcás feleselések olykor figyelmeztetés nélkül csapták át sötét önsajnálatba. és nézték. hiszen még soha senkit nem is kérdezett erről. ha belegebed. akkor is (akár ő. és a kezében tartott valamit nézegette.Ez micsoda? Arthur már majdnem feladta. vajon volt-e Lamuella földtörténetének ókora. Sötét haja az arcába lógott. hogy soha senki nem is állította. hogy elmenjen tudósítónak valamilyen háborúba. A kislány a megszokott kesergés és kötekedés helyett most csak egy egyszerű kérdést tett fel. s emellett még el is vette Arthur szeletelőkését. vagy az elektronikus klubok iránti hirtelen sóvárgás. amelyet meg-megszakított néha a mozdulatlan tárgyak sérelmére elkövetett indokolatlan erőszak. néhány talicska és egy kút. Vagy legalábbis nem jutott el a hangja a füléig. ráadásul kitűnőre érettségizett fizikából és földrajzból. mivel állítólag nézték. majd hosszú ideig tartó komor kétségbeesésbe. hogy az lesz. Pedig nem állt szándékában feladni. Tudta. Sóhajtva leült. s ő addig oda sem figyelt. akkor most lett volna itt az alkalom. és mesélni a sajátjáról. miért kell a gravitációnak állandóan működnie. és soha nem is volt sok értelme. görnyedten. de semmiféle klubok. Azt sem értette. Nem volt könnyű apának lenni. mert csupa olyan híreket látott. Lamuellán nem csak hogy elektronikus klubok nem voltak. Amikor el tudott szakadni a szendvicskészítéstől. De ha mégis olyan fából faragták volna. aki sokat próbált galaktikus utazó volt. hogy feladhassa. Vakta mindig elégedetlen volt. . Vakta a kunyhó sarkában ült egy sámlin. hogy ne kövesse már. Vakta megfékezhetetlen dühkitöréseinek igen gyakran a hely felfoghatatlan elmaradottsága volt az okozója. amelyekkel a pikkamadarákat dobálta. Furfangos feladat volt. ahol a falu épült. Arthur megpróbált kérdezgetni a lány életéről.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . de nem igazán vidították fel. üldögéltek a hegytetőn. Arthur meglepetten nézett körül. mint egy aprócska kavics. akár mindkettőjük). és a kezébe vette a kicsorbult. Egyáltalán nem állt szándékában feladni. morcos és durcás. Kiabált a nappal. sőt még elektromosság sem. Arthur egy kissé idegesen odalépett hozzá. aki itt hagyta őt. hogy a galaxis más részein micsoda őrülten izgalmas dolgok történnek. akkora volt a közös vonás bennük. ebben erősen kételkedett. és azzal piszkálta ki a földből a köveket. Egyedül a Szub-Éta Televízió adásait tudta fogni a csuklójába operált vékony Rug-O-Vid csuklóképernyő segítségével. A lány hangulati ingadozásai kiszámíthatatlanok voltak. sétálgattak. amit 77 . Arthur. Agg Trasbarggal mégsem akart vitatkozni. Merő időpocsékolás lett volna. akár a lány. Mindenesetre kitett magáért. minden percét a lánnyal töltötte: beszélgettek. Arthur nem tudta. Volt egy kovácsműhely egy pékség. hogy szinte azonos génekkel rendelkeztek. Márpedig szeretni fogja a lányt. Az anyját is rendszeresen látta bennük. Sem most. Agg Trasbarg szerint a bolygót a mostani állapotában találták egy óriás-fülbemászó köldökében egy mütyürtök délután fél négykor. Inkább a földtörténeti ókorban szeretett volna játszadozni. összehúzott térdekkel és széttett lábbal. hogy a kislány hozzá beszél. Attól eltekintve.

hogy nyomban Bob követét látta a lányban.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan meg sem vívtak. Arthur csöndesen Vakta mellé guggolt. 78 . amikor a közeli vízesés alá állt lezuhanyozni. hogy azért küldték. Vakta homlokráncolva nézte az apja óráját. ha a nap huszonnégy órából áll. . ha le akarta kötni a falusiak figyelmét.Azt tudom . Az egész galaxisban nem talált volna pontosan ugyanolyan méretű és erősségű gombelemet. Csuklóképernyője csöndesen mérte a helyi gravitációt. A huszonkettedik születésnapjára kapta ajándékba börtönviselt keresztapjától. és mégsem a rendes időt mutatja.Csak egy óra . huszonegyedik születésnapjára". a dátumot. és most azt próbálta kitalálni. hogy sosem értették. hogy tüstént ki kellett találnia saját szent történeteit. hanem az időben is sokat utazott. csakis akkor. . . Vakta pedig megtalálta. ha a bolygó nem robban fel és így tovább. Hátuljára alig észrevehető betűkkel bele volt karcolva a (két nappal azelőtti) dátum a következő szöveg kíséretében: "Sok szeretettel Albertnak. . nem pedig elemes. ami attól függ. ami meg ebben az ablakocskában látható. hogy az ő hitét vagy esetleg a türelmét tegye próbára. Azután gyorsan begyűjtötte az adatokat a helyi környezetről és a mértékegységrendszerről. a holdfázisokat. Az óra sok mindenen keresztülment az elmúlt néhány évben. A sok űrhajóbaleset láttán meg annyira megriadt. Arthur persze nem gondolta.És mik ezek a számok? . Vakta abban a pillanatban nem a csuklóját bámulta. Arthur átvette tőle az órát. amely semmit nem tudott e funkciók közül.érdeklődött Vakta.nevét is állandóan elfelejtette. Bekapcsolta a csuklóképernyőjét. hogy megmondja az időt. mert nem jött össze kellő számú értelmes lény.. és hajszálpontosan beállította magát. hogy lássa mit néz a lány Arthur óráját nézte. milyen helyzetben van egymáshoz képest a Nap. követte a nap mozgását az égbolton. hogy éjszaka mennyi látható a holdból. Agg Trasbargot is úgy elbűvölte ez. hogy az óra csakis a Föld gravitációs és mágneses mezejében működik pontosan. Ezek annyira alapvető feltételezések voltak. Egyetlenegyszer láttak csak űrhajóbalesetet. amikben mindenféle fantasztikusan drága űrhajó ütközött össze egymással. Arthur akkor vette le. ami igen hasznosnak bizonyult. hogy SZE.De állandóan babrálod.felelte a lány . s a kalandok legtöbbje jócskán kívül esett a jótállás hatáskörén. hogy még az ügyvédek sem gondoltak másra.mondta Arthur. . Arthur ennek ellenére imádta. Sőt. semmi hasonlót.Arra való. a bolygó röppályájának mindenkori állását. A számlap tetején ez a kifli formájú ablak a hold fázisait mutatja. Ezeket a dolgokat állandóan elvégezte. Jobb óra volt. mint amilyet valaha is megengedhetett volna magának. hogy a jótállási jegy említette volna. aki egészen addig rendre megfeledkezett a születésnapjáról. ha gazdája nem csak a térben. A csuklótévé ki volt kapcsolva. ez a 14-es szám pedig az jelenti.. tüzet és halált hagyott maga után. ami szerdát jelent. amely automatikusan kiírta a helyi időt. ni. hogy ma van a tizennegyedik nap MÁJUSban. a Hold és a. csakis akkor. mi lehet az. de nemsokára azt is eldöntötte. durva és megrázó volt. ráadásul annyi szörnyű pusztítást. vagy legalábbis valahogy elszúrták az egészet. hogy azok ne állandóan Vakta körül tolongjanak és a csuklóját bámulják. még a.Ezek a számok itt a szélén mutatják az órákat. s mindezt Vakta megérkezésének első néhány percében elkezdte. A jobb oldali kis ablakban láthatod azt. szóval a Föld. Az órája szerencsére felhúzós volt. és az is annyira rémítő. Más szóval azt. amilyet a földi szabványok előírtak. A falubelieket bűvöletbe ejtették a lány csuklóján villódzó varázslatos képek. Mutatta az időt. sőt. Érdekes kalandműsorokat is nézhetett. mi ebben a szórakoztató.

Mindenféle egymásba illeszkedő fogaskerék és rugó. Ilyen hangja van a kis szerkezetnek. hogy így érez. . hogy menjenek el sétálni. akkor bizony gondok lettek volna. .Hol kell beprogramozni? Arthur azt javasolta. Így volt ez ezzel a Lamuella nevű hellyel is. Emiatt a végén már nem csak azt érezte. rossz helyen van. hogy mutassák az órákat. a perceket.Igen. És ezzel az emberrel is. és ez így ment megállás nélkül. amely valahonnan ment valahová. amit folyton-folyvást látott és hallott? Mire volt ez jó? Mit akart tőle? Vakta egy űrhajón született.Látom.Ahol te és anya születtetek. Valami szemmel láthatóan piszkálta a csőrét. hogyan vagy miként lehetne könnyebbé tenni. amivel sok gondot tudott okozni. Aztán az állandó időutazás csak még jobban megkutyulta a dolgokat. de legalább nem zsémbelődik. Az ember egyedül azokban a világokban érezhette jól magát. Fel sem tűnt neki. Vaktának sohasem fordult meg a fejében. hanem azt is. s Vakta most az egyszer úgy tűnt. hogy ez a valahová csak egy újabb valahonnan. Ki a csuda ez a pasas? Miféle életet kéne neki élnie? És mi ez a hely. . Tényleg.ismételte meg Vakta. hogy a valódi univerzumba is be lehet valahogy illeszkedni. hogy óramű. . mivel mindig is így érzett.Igen . hogy Arthur nem kedves.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . . vagy antigravitációs öltözéket kellett viselnie. csak épp azt nem tudta. Teljesen normális vélekedés volt részéről. 79 .A Föld .Micsoda? .Mi ez a zaj? . Vakta továbbra is kitartóan bámulta. Teljesen normális érzés volt. hogy rosszkor ment oda. Aztán a füléhez tartotta az órát. hogy mindig azt hitte. ahol az anyja ott hagyta. hogy szinte mindenhol vagy súlyokat kellett magára aggatnia. hogy valahová mennie kell. Vakta számára mindez módfelett különös volt. . és zavartan hallgatózott. mint ahogyan azt sem találta furcsának soha. és amikor odaérkezett valahová. hogy rossz helyen van. Vakta visszavette tőle az órát és újból nézegetni kezdte.mondta Arthur. Nem arról volt szó. meg kellene beszélniük egy-két dolgot. Ezek mozgatják körbe a mutatókat pont a megfelelő sebességgel. ahonnan el kell indulni valahová. Úgy érezte. a napokat meg minden. . hogy meg akarta volna nehezíteni a dolgokat. barátságos alak. s ezekhez jöttek még az éppoly különleges légzéssegítő készülékek. aki az élet értékes és csodálatos ajándékát adta neki egy első osztályú helyjegyért cserébe. ahol le kellene élnie? Mi ez az univerzum. Ha kiderült volna. hogy ha nem is könnyen kezelhető és segítőkész.Ketyegés.szólalt meg végül Vakta.Igen. ami hajtja az órát: Úgy hívják. valami nem hagy nyugodni . kiderült ám. amelyeket saját magának tervezett az elektromos klubok virtuális valóságaiban. Vakta egy erre a célra kiélesített követ hordott a zsebében.

.Tudom . de úgy érezte. így már majdnem Arthur karjának dőlve ült. kínzóan sötét folthoz.. ami már hetek óta a mellkasában raboskodott. . Amikor pedig a hosszabbik mutató is megtette saját körét. Rengeteg hely volt. . Elbűvölten nézte. és egy kicsivel arrébb húzódott. A vidék tele volt gyönyörű szép. hogy a fény megcsillanjon a vastag óraüveg karcolásain és kopásain. és azóta senki sem merészkedett oda. hogy vigyék el oda. még korai lenne. . mint ehhez a szeme sarkából látható félelmes és fájdalmas emlékű. mégis ragaszkodott hozzá.Igazából nem sokat mondhatok . hogy az egész környéket szellemek szállták meg. Egyetlen dolog volt.Úgy van.szólalt meg Arthur csendesen. Arthur nem tudta biztosan eldönteni magáról. ami nem igazán biztonságos. A baleset helyszínéhez mégsem sikerült eljutnia. ahol Lamuella buja. s csak elrettentené magától.felelte a lány . ahogy van. Arthurból felszakadt egy kicsi sóhaj. Illetve az első nap elindult felé. fekete barázda jelölte azt a helyet. mit. mikor még kába volt... mivel körülötte még olvadtan bugyogott a talaj. Arthur kedvenc helyén üldögéltek. de elvitték. perce nézem. 80 . Az óra valami olyasmit jelentett neki.Magyarázd el újra! .. a két másik mutató közül a nagyobbik pontosan következő rovátkába ugrott. ment vissza oda. hogy valami azért mégiscsak megragadta a lányt. és még nem igazán tudott összefüggően gondolkodni.semmi értelme sem volt pont egy olyanban sétálni. mint egy órája nézed . Nem mehetett. az egy óra. A nap éppen lenyugodni készülődött a falu felett. de jócskán megkönnyebbült és megörült. Szerette volna átkarolni a lánya vállát. zöldellő völgyekkel . . és hadd mozduljon a jelen előre a jövő felé. Hagyni kellett.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Veszélyes lehet bemelegítés nélkül valaki más szemével látni a dolgokat. amit Arthur nem annyira szeretett benne. ahol egy mély. Nemsokára lábra kapott a híresztelés. hogy érti-e.Amikor a nagymutató körbe megy. Nem tudta volna elviselni. Valahányszor megtett egy teljes kört. ahol a hajója lezuhant. Az órákat több száz évig fejlesztették. jó néhány bordája. egyszer sem. A domboldalról kitűnő kilátás nyílt a másik völgyre is.felelte Arthur. Mióta kiszedték a roncsból. dimbes-dombos tájaiban lehetett gyönyörködni.Már több. s végül örökre elbicegett a szörnyű hely közeléből. a falusiak pedig vonakodva bár. és kavargott a feje a sokktól. Vakta a kezében dédelgette az órát. amit még életében soha semmi. De talán éppen emiatt jött ide újra meg újra. helyenként csúnyán megégett. de egyikhez sem vonzódott ennyire. ahogy a póklábszerű másodpercmutató körbe-körbe forog. a kismutató egy számjeggyel előrébb járt. Hatvan ilyen kis rovátka szegélyezte a számlapot.kérte Vakta. Valami fellazult a lányban. Lassan a lenyugvó nap felé fordította. hadd maradjon csak a múlt. Vakta mély és rejtélyes örömmel elmosolyodott. a völgyre néző domboldalon.Akkor egy órája és tizenhét. El volt törve az egyik lába. igaz? . Valami azonban megkezdődött.

egy idegen bolygón.Hát nem érted. csak éppen ez nem sokat jelent ilyen messze Svájctól.Nem érted! Nem értesz engem. . ahol más napokkal. . amikor a lány is abbahagyta a futást. Hatalmas szaktudást igénylő munka volt. mi ott születtünk. nem sejtették. .Hát. hogy nem tudta. és azt kiáltozta. Akik készítették. Nem az volt a baj. Az óraműnek nagyon kicsinek kellett lennie.Hát az. és kiabálni kezdett.Hm. inkább az. . hogy ez tartozik valahová? Hogy valahol működik? Hogy van otthona? Megfordult. más holdakkal és más mágneses mezőkkel kell foglalkoznia. Talán az első osztályú menetjegyed? És anya szerint ki vagyok. hogy egyáltalán nem is számított rá. hegyvidékes ország. mennyire gyűlöli Arthurt. hogy apa lesz.Ők. Fürge és gyors volt.Mit gondolsz. össze-összerándulva futott. ott készítették. . és ismét kiabálni kezdett. hogy ez az óra az ősiszapból született volna. ők honnan jöttek? . és haragtól elsötétült arccal szembenézett vele.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .faggatózott dühösen. Tudod. Ott készültek ezek az órák. .Elég súlyos tudatlanság. Vakta hirtelen megfordult. Még mindig az órát szorongatta. azaz mi.De csak egyetlen egy bolygón? . .Hát nem érted? Vakta hirtelen talpra ugrott. . mit gondolsz? Valami meghívó az életbe. Fárasztóan szép. és akkor is folyamatosan és pontosan kellett működnie. Még mindig tökéletesen jól jár. Nehéz volt futni. . hogy léteznek más világok is. Vakta megfordult. nem is tudom.Mint ez az óra? . ami nem lehetett az övé? 81 . Egyre pontosabbak és egyre bonyolultabbak lettek. .Földi évig. Nem hinném.Miért. akárhányszor meglóbálták vagy leejtették. Valami ősiszapból. A Földön fejlődtünk ki.Mitől? . .Svájctól. nem értesz semmit! Gyűlöllek.. Kicsi. Arthur ijedten és tanácstalanul felugrott. milyen nehéz apának lenni.Igen. A balesetben eltört lába még nem gyógyult be teljesen. hogy máshová is eljut. A lány után iramodott a ragacsos és csomós fűben.. senki sem számított rá. Meglóbálta az órát. így Arthur nem tudta felvenni a versenyt. és nagyon fájt is neki. és ismét futni kezdett. Botladozva. amiért ennyire ostoba vagy! Izgatottan futásnak eredt lefelé. főként nem ilyen hirtelen és váratlanul. Arthur valami miatt mindig megállt. ki vagyok? .

hogy nem tudják.magyarázta Arthur .ismételte meg Vakta zokogva. 82 . és most éli tovább a hülye életét! .Fogd be.Senkiről sem tudod. Arthur ekkor látta meg. és átkarolta a vállát.. A fejében kavargó zűrzavarral viszont egyáltalán nem tudott mit kezdeni. egy kicsit eldumálgatni. izé...Hogyhogy hülye életét? Hiszen elképesztően sikeres. hogy alábbhagyjon a lábát gyötrő fájdalom.felelte Arthur a tőle telhető legnagyobb kedvességgel. .. hogy helyre rakjam a dolgait. és ez sem volt jó jel. gyantás agyú Zaphoddal! Szerinte akkor most teljesen más életet élhetne! .Ostoba! Ostoba! Ostoba! Vakta megint futásnak eredt. Annyi mindent meg kell tanulnunk és értenünk egymással kapcsolatban. . A lány nem tiltakozott és nem is húzódott el. A falubeliek köszöntek neki.. .. mit akarsz ezzel mondani . .. Agg Trasbarg a szakállát ráncigálva nézte a holdat.Hogy érted ezt? . mit akar mondani! . .zihálta fájdalmasan Arthur. mondd el nekem! Hogy érti anyád. Az asztal felett Vakta görnyedezett. Arthur egy óra múlva sántikált be a faluba. ami nem lehetett az övé"? . .Az is egy más élet.Azt kívánta.Sajnálom! . Én viszont csak még jobban összekuszáltam neki.Nem tudom.. mi történik vagy mit lehetne tenni.. amit annyira sajnál. hogy „az élet.akkor meghalt volna! Elpusztult volna a Földdel együtt! . ööö. jaj fogd már be! . de a levegőben érezhető volt a feszültség és az.Annyira sajnálom .Nem kellett volna megszülnie! Utál engem! .Ezt te sem gondolhatod komolyan! Hogyan tudna valaki. bárcsak ne ment volna el azzal a félnótás. Arthur odalépett hozzá. bárcsak a Földön maradt volna! Azt kívánta.Azért hozott a világra.Semmi baj . s végül le kellett ülnie egy kicsit.Mondd el! Kérlek.. Arthur belépett a kunyhójába.Azért néha jó.De hát . hogy is mondjam. . mint ő maga! Ezért egyszerűen megszabadult tőlem. mert arra kellettem. nem igaz? Beutazza az időt és a teret. fogd be. mi az. Arthur nem tudta tartani az iramot.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .mondta azonnal. Már sötétedett. mindenhol ott van a Szub-Éta tévéhálózaton.Hát. és hát az élet nem csak teából és szendvicsekből áll.Annyira sajnálom! . . nem? .

.. Megpróbálta megnyugtatni Vaktát. de amikor közelebbről is szemügyre vették. leült.Miért nem? . amikor a csomagot meghozta egy távirányítású robotrepülőgép.Nyissuk ki! . aztán már ment is volna tovább. . Nézzük csak. úgyis ott született. és meghívta. Lebegett és várakozott. azért nyissuk ki! Mi mást tehetnénk? 83 . amely robotszerű hangokkal szállt alá az égről. hogy az óriás fülbemászó nem is létezik.. és kijelentette. hogyan illenek össze az alkatrészek. hogy minden teljesen érthetetlen lett. hogy Vaktát ki fogják vetni a külső sötétségbe.Rögtön gondoltam. és nézni kezdte..Dehogynem. hogyan működik .sírta Vakta -. máris sokkal vidámabb volt. Ez persze nem a robotrepülőgép hibája volt. Csak nem az. hogy nem baj. és gyorsan odébb is állt. Kirp így nem csupán a kétfejű halak iránti érdeklődést nem tudta újra lángra lobbantani. aki. de Arthur nemmel felelt. . Trasbarg elhűlt. vagy a hüvelykujjlenyomatára. rugók és emeltyűk mind ott hevertek szerteszét. itt a címzett. amelynek mindkét oldalán fej volt. Nekem kell vigyáznom rá. Vakta a kenyérkenő késsel lefeszegette a hátlapját.felelte Arthur kesernyésen. Vakta közöttük matatott. De megjavíttatom! Tényleg! Megjavíttatom! Másnap eljött Agg Trasbarg.Mindegy.De igen . Vakta azt felelte. . vagy egy kis bőrszövetmintára a tarkójáról. mire a lány azt mondta. . ami fokozatosan úrrá lett a falun: azt az érzést. Arthur bevitte a csomagot a kunyhójába. hogy ez csak két félbevágott és ügyetlenül összefércelt egyfejű hal. hozott magával egy érzést. Úgy sajnálom! Nem tudom összerakni.Csak látni akartam. Neki csupán Arthur aláírására volt szüksége. hogy minden a legnagyobb rendben van.Hallottam már róla. Innentől kezdve felgyorsultak az események. . na tessék. Egyedül a pikkamadarak érezték úgy. s nem tudta elképzelni.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Egy lamuellai lámpás fényében ott hevert Arthur órája. Ne haragudj. és belekezdett Bobbal kapcsolatos prédikációiba.javasolta Vakta. . . A következő nap pedig megérkezett a csomag.Dehogyis. hogy a jóból is megárt a sok. . A robotrepülőgép megkapta Arthur aláírását. Ford Prefect. hogy mélyedjen el az óriás fülbemászó kifejezhetetlen rejtélyében. . elcsendesedett. ne haragudj! Nem is tudom. Kire közben kifogott még egy nagy halat. miért vág mindenki olyan neheztelő képet.Mert nem nekem címezték. . s a parányi fogaskerekek. Sőt.Ford Prefect. aki aznap reggel. ne haragudj. hanem már az első eredetiségében is erősen kételkedni kezdett. mint csináljak. kiderült.

Lehorgasztotta a fejét.Nem is tudom . Látta. hogy a vadászattal és a lakmározással járó féktelen duhajkodás az idén csöndesebb és bizonytalanabb lesz.Szerinted mi lehet benne? . . hajlítgatták őket. . és a dobozt forgatta a kezében. aminek nincs . egyensúlyozták. A küszöbön állt a Teljesen Átlagos Vadtulkok következő átvonulása. .Sajnálom . ha kinyitná. az törvényszerűen rosszabb és aggasztóbb.mondta Arthur.mondta Arthur.Csak egy kicsit izgatott és nyugtalan vagyok. mit tud tenni. majd akkor teszi meg. .felelte Arthur. . . de Arthur érezte. Valami megváltozott itt a Lamuellán. majd meglátja.De biztosan valami rossz és aggasztó. ha az apja nem figyel oda.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . 84 . mint az. -Hidd el nekem. most is suhogtatták a késeket a levegőben. hogy aminek Ford Prefecthez van köze.Honnan veszed? .Onnan. hogy tényleg felbosszantaná Arthurt.ellenkezett Vakta. méregették. . azt hiszem . és Arthurnak az volt a szörnyű érzése. és letette a csomagot. Strinder megnézte őket. . és azt mondta. hogy szendvicskészítő napjai meg vannak számlálva. aki tényleg nem is tudta. Korán reggel már levitte tönkrement késeit a kovácsműhelybe. ugye? .Nem tudom .kérdezte Vakta. de valahogy most nem olyan örömmel. hogy ennek ő az oka.magyarázta meg Arthur.mondta Vakta. Mint annyiszor.Valami bosszant. Úgy döntött. Arthur felsóhajtott.sürgette Vakta. és Arthurnak az a szomorú érzése támadt.

semmi sem zörömbölt benne. magassága mint a tenyere. Előre sejtve. hogy a súlya pontosan a közepére összpontosul. esőben. nem kéne félni. hogy a lány csakis arra mehetett. vagy ha mégis. rafinált. A falu szélén egy kis szél kavargott. egész nap szem előtt volt. hogy az egyik nincs a kunyhóban. és lenézett a következő völgybe. de azért megtette. Megkérdezgette a falubelieket. Nyilvánvaló volt. veszélyes nemtörődömséggel kapott fel és dobált szét mindenfélét. Kihunytak a fények. Arthur felnézett az égre. hogy talán nem volt valami nagyszerű ötlet éjszaka megtenni ezt az utat. Az eső első nagy cseppjei a földbe csapódtak. Főleg az apja nem. a kettő közül melyik kezdett el először hiányozni neki. Most már tudta a legrosszabbakat. s a következmények őrületesen súlyosak és nehezen megoldhatóak lesznek. hogy komplett idiótának nézik őket. borús és ólomszínű. és futni kezdett. Arthur a csomagot a polcon hagyta. Tehát olyan helyre kellett mennie. mint ahogy ezt ő elképzelte. s emiatt ösztönösen tudta. és tessék. most beigazolódott. és megpattant a csomaggal. és hatalmas vihar volt készülőben. gondolatai rögtön a másikra ugrottak. ahová tudta. Ott is kinyithatta. úgysem találja meg a hegy fái közt. Vakta felért a hegytetőre. hogy ha az Apokalipszis négy lovasa egy ilyen égből vágtatna elő. de még a faluban sem. ahol most volt. Vakta nem volt ott. elindult az ösvényen. Arthur kirohant a kunyhóból. hogy nem fogják követni. de az apja egész nap a kunyhó körül mászkált. Megtalálta Agg Trasbargot. amely a következő völgyben lévő erdőhöz vezetett. hogy bízik a gyermekében. Egész úton felfelé himbálózott a kezében a csomag. szürkületben. ami komor volt. És pánikba esik. és őt is megkérdezte. és eltűnődött. Jócskán beesteledett már. Amikor feltűnt nekik. Nyomát sem látta senki. hogy mindkettő eltűnt. mindez barna papírba bugyolálva és átkötve egy újfajta. amelytől Arthur retteget. Egy kissé aggódott amiatt. Abban a reményben jött erre. Végül azonban át kellett mennie a kovácsműhelybe. fejezet Arthur nem tudta volna megmondani. mindegyik oldala olyan hosszú. hogy mint szülőnek egy dolgot meg E kell tennie. Amikor Vakta megrázta. Tovább tartott feljutni rá. hogy tényleg eszement ötlet volt. Ezt szánta a bizalom próbájának. és próbált úgy tenni. hogy ott. És a csomag sem. hogy Arthur úgysem fogja követni. A lány oda ment. a köztük lévő kapcsolatot bizalommal kell megalapozni. hogy Strinderrel a késekről beszéljen. Az ember a saját kárán tanul. mi fog történni. hogy ez egy eszement ötlet. és nehezebb is volt. Tudta. Arthur sehol sem látta a lányt. 85 . úgyhogy Arthur összeszedte magát. Arthur bármelyik pillanatban megláthatta volna. Eszébe jutott az a csúnya gondolat. de érezte. mintha nem a csomagra vigyázna. majd abba az irányba mutatott. önbecsomózó madzaggal. Trasbarg hidegen Arthurra nézett. és azon nyomban tudta. mint a lány alkarja. Meg kell mutatnia. Az emberek már mentek haza lefeküdni. Vakta pedig élt a kínálkozó lehetőséggel. Amúgy tetszetős kis csomag volt: téglalap alakú doboz.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 16. helyben nem nyithatja ki. ahová az apja nem mehet utána. sem a kunyhóban.

ha odaért. Vaktát nem egyszer hatalmába is kerítette az az aggasztó érzés. 86 . hogy ma éjjel már nincs. hogy mi a baj. hogy amiket kész lenne megdobni. de úgy gondolta. s közben elejtette a lámpát és a dobozt is. hogy az eső miatt susognak a fák. és majd csak akkor bontja ki a csomagot. mostanra azonban már valósággal szakadt. de meg nem tudta volna mondani. A fáról leesett valami mozgott. úgyhogy Vakta tisztán láthatta. és egyre közelebb merészkedtek hozzá. s lassan észrevette. hogy megy tovább. ő pedig hirtelen kicsinek és elveszettnek érezte magát az ide-oda ugráló vékonyka fénycsíkkal a kezében. Kicsik voltak. groteszk árnyék kezdett lassan Vakta felé araszolni. Most azonban már ideje volt bekapcsolni. mert nem akarta. ahol az apja hajója lezuhant. Tíz-tizenöt percig tovább szedte a lábát. A sötétség borzongatóan körülölelte. Nem egészen tudta. a talap pedig egyre csúszósabb lett a lába alatt. Nem sokkal előbb még csak egy-két nagy csepp hullott le. Riadtan hátraszökkent. s éppen rávilágított. Jól tudta. s Vakta ettől kellőképpen meg is ijedt. Az eső kezdett fölerősödni. mintha élénken. hogy olyanok. Talán mégis meg kellene állni és kinyitni itt a csomagot? Vagy visszamenni és holnap újra eljönni? Mindez a tétovázás csak egy röpke pillanatig tartott. Vakta vadul a másikra világított. A lánynak földbe gyökerezett a lába. A lány az eső szüntelen susogásán keresztül is hallotta a gyenge surrogást és rikoltozást. Bekapcsolta a zseblámpát. és sápadt. Csak ő hitte azt. de ez csak amiatt tűnt így. majd a másik kettőhöz hasonlóan ő is lassan és elszántan Vakta felé indult. és Vakta nem is tudta. Vagy legalábbis mókusszerűségek. Ugyanabban a pillanatban egy másik is leugrott a fáról néhány méterre tőle. ha már eddig eljutott. korhadt külsejük volt. ugráló. Eddig még nem kapcsolta be kicsi zseblámpáját. hogy soha többé nem is lesz visszaút. Egyre sötétebb lett. Tovább ereszkedett lefelé a hegyről. Csak a fényben látszottak olyan hatalmasnak. hogy jobban lássa. és a zsebében lapuló kiélesített kőért nyúlt. Négykézlábra ereszkedett. csakis valami mókás dolog lehet. hogy a távolból észrevegyék. nem akart megállni. Visszakapcsolta a lámpáját. mert a lámpája fényében rezegtek és imbolyogtak az árnyékaik. hogy bármikor elhajíthatja. A lények meglehetősen kicsik volt. Éppen a fénycsóvába ugrott bele. hogy előtte is villog valami fény Nagyon halvány volt. mert a két völgyet elválasztó hegy másik oldalán járt. csupán mókusok. Úgy döntött. és tovább ment lefelé a hegyről az ismeretlen eredetű fény irányába. egészségesen várták volna a kikeletet. de egyre inkább látta. szőrösek és aranyosak. felkészült rá. Ahogy azonban zseblámpájának fénye végigpásztázta a lombokat. mintha utána akarnának nyúlni. honnan ered. A fényben egy hatalmas. éppen elé. Szépen és ügyesen lehuppant. A fákkal kapcsolatban valami nyomasztotta. Még mindig dobásra készen markolászta a kövét. és érezte. hogy tényleg ott van-e vagy csak a szeme káprázik. mit is jelent az. A kő már a kezében volt. Bőrig ázott és reszketett. Egy ágas-bogas villám szinte ugyanabban a pillanatban cikázott át a völgy felett. de a fák nem úgy néztek ki. Valami hirtelen leesett az egyik fáról. s a lényre világított vele. Valami gyenge fény tényleg pislákolt előtte.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Mégis. megtalálta a zseblámpát. Lekuporodott. Nem jött rá rögtön. Kikapcsolta a zseblámpáját. megfordult. tovább megy arra a tiltottnak tűnő területre. de nem számított. és mennydörgés csattanó robaja visszhangzott végig a tájon. Mindenféle nyakatekert szögben ácsorogtak. susogtak a fák. ahogy elhalad mellettük. úgy gondolta. Leugráltak a fákról. leskelődő árnyak jelentek meg. A fáról pedig egy harmadik ugrott le. A zseblámpa a földön hevert. hogy „szellemek szállták meg".

meleg. Vakta nem tudta mit tegyen. .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Puha. szemében hideg elszántsággal mászni kezdett a hasán. Vakta hátrahőkölt. majd ismét megrohanták az ajándékaikkal. ijesztő visítást hallatott. A mókus győzedelmesen felvisított. majd finoman lerakta a papírt a lány elé. mintha valami ingyenes magazin darabja lett volna. Egy kosárkát tartott a mancsában. morgó. s közben kitartóan rikoltozott. felvette a földről a követ és a csomagot. . Fogalma sem volt. pillantásával végigpásztázta az arcát. Az dühödt. Lámpája fényét az elsőre irányította. Vaktát szinte hipnotizálta a furcsa kis lény szemecskéjének villogása. A mókusok döbbenten szökkentek kétfelé. s kis karmaival átázott ingén keresztül a bőrébe kapaszkodott. A mókus megdermedt. Valami makk teteje lehetett. dédelgetnivaló mókusszerű lények. és egy mókus ült rajta. Vakta eközben megpróbálta elzavarni az esővízzel teli kosárkát és a papírt lóbáló másik két mókust. valamint a papírdarabot is. valami átázott papírdarab. s kezében a vizes rongydarabbal. Az ismét meglengette a rongyot. s ő hanyatt zuhant. Vakta végül összeszedte a bátorságát. Aztán egyikük ráugrott. Nagy nehezen feltápászkodott. majd hátradőlt. Mi volt a mancsában? Vakta úgy-látta. visszarántotta a rongyot. A második mókus megpróbálta jobbról megkerülni.üvöltötte. centiről centire ismét feljebb merészkedett. és cigarettára gyújtott. ahogy egyre csak közeledtek felé. Majd lassan. de csak pár centit tudott mozdulni. visszaszökdécselt az éjszaka mindent elborító sötétjébe. de remegett ijedtében. A másik reszketve állt egy pillanatig. hogy nehéz volt rájönni.kiáltotta. és rálőtt. Vakta újra egyedül maradt. A mókus továbbra is elszántan meredt rá. A bokája beakadt egy fa gyökerébe. Még hátrébb lépett. A fenekén ülve hátrébb csusszant. mi lehet. Ha villogó agyarú. Még egy lépést tett hátrafelé. minden további nélkül hozzájuk vágta volna a követ. Miközben Vakta azon töprengett.Menjetek innen! Azok ijedten hátraszökkentek. Mégsem tetszett neki. Annyira átázott és megkopott.Menjetek innen! . egy férfi lépett a tisztásra. A hasán araszoló mókus rémült tekintete őt is megrémítette.Ne! . és ő is eltűnt. mire vélje az iméntieket. leugrott a lányról. nyáladzó szörnyetegek. rózsaszín rongyot tartott. Az első mókus azon nyomban ráugrott. és az is egyre közeledett. és elvette tőle. mihez kezdhetne most. de az ilyen ugribugri mókusokkal nem igazán tudott mit kezdeni. amilyeneket az űrhajókon osztogatnak. s a rongycafatot kínálgatta. megfordult. 87 . Úgy tűnt. . felszaladt a fán. A harmadik mögötte volt. Egyik aprócska mancsában egy kis darabka átázott. Böködve nyújtogatta a lány felé. Arthur három-négy kilométerre a lánya nyomában reményvesztetten botorkált felfelé a hegyen. és berohant a sötétbe. bebújt egy odúba. A rongydarabbal kitörölt egy kis sarat a szeméből. Vakta megpróbált felugrani. az ölébe ejtette a kosárkát. Eső és sár folyt végig az arcán. felemelt egy gonosz külsejű puskát. Vakta meglóbálta előttük a követ.

majd végül elindult a kráter pereme körül. Mi több. A pasas. akkor kiokoskodja. Majd ha felért. Egyértelmű volt. Mit tegyen? A helyzet reménytelennek tűnt. Aztán vonakodva oldalra hajította a lámpát. Már azt sem tudta. úgyhogy botladozva. majd ismét a sötétben. majd elenyészett. Alatta a völgyben halványan pislákoló fényre lett figyelmes. de a jelképes erőfeszítést mégiscsak meg kellett tennie. Egyszerre csak egy csúnya. A villám fénynél viszont legalább annyit látott.. ahol az űrhajó lezuhant. légikocsik és helikapszulák zuhantak le vagy robbantak fel és világították meg az éjszakát. A kép mozdulatlanná dermedt. Egy röpke pillanatig egy villám fényénél volt eltévedve. majd úgy két másodperc múlva a férfi is. de csak lépdelt tovább. És most kialudt. Arthur teljesen átázott. Az egyetlen elemlámpát Vakta elvitte magával. az esővel és a sötéttel kellett megküzdenie. Egy reklám volt. Vakta kétszer is ráhunyorított. Nagy habot verve a fogakat kezdte sikálni. s ráadásul most még el is tévedt a sötétben. El sem tudta képzelni.. mint egy viharlámpa: egy kilukasztott bádogdoboz Strinder kovácsműhelyéből. a lány még csak rá sem hederített. mit is tehetne akkor. ami felé elindulhatott. hogy már majdnem a hegy tetején jár. Ez olyan volt. körülötte egy irdatlan és tökéletesen kirúzsozott szájjal. Akit lelőtt. hogy elindult. mi lehet az. Körülötte szüntelenül űrhajók. Nemcsak a hideggel. a fegyveres férfi már a földön heverő test mellett térdelt. amelyek továbbra is ott csillogtak a reszkető vízfüggönyön. s valahol balra tőle. Egy óriási kék fogkefe tűnt elő a semmiből. mit keres. miről van szó. nem is tudta. egy tisztáson a Hallapoliszi Állami Operaház zene. akkor. pedig egy űrhajókon vetített holofilm szereplője.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Néhány perccel azután. s amikor Vakta megfordult és odanézett. az mögötte állhatott. mire végre rájött. a ruhái nehezek voltak az esővíztől. Egy másodperccel később egy hatalmas fogsor került a helyébe. elveszetten és félve elindult lefelé. néhány rendszere elpusztíthatatlanabb a többinél. ami leginkább karamellává égett rágógumira emlékeztetett: egy óriási űrhajó megolvadt roncsai. de hiába. itt-ott még működő maradványaival. Nem elemlámpáért. Sokáig nézegette. Úgy látszik. A következő nyolcszáz méter kifejezetten nehéz volt. Néhány perc múlva zihálva állt a hegytetőn. aki kilőtte. 88 . és nem is volt sok kedve elképzelni. Mégis ez volt az egyetlen pont. és a zsebeiben kotorászott. s maga mögött hagyta a rémisztő krátert.és énekkara adta elő Rizgar A vunti Blamwellamum című művének negyedik felvonásából AnjaQantine Csillagőreinek Indulóját. bugyogó peremű kráter szélénél találta magát. A halált hozó fénynyaláb áthaladt Vakta testén. Ha addig fel tudna kapaszkodni. A katlan közepén még melegen pislákolt valami. aki rálőtt. hogy a zivatar kellős közepén úgysem tudja ismét lángra gyújtani. vissza kellett mennie egy lámpáért. Vakta már igen közel lehetett a helyhez. benne egy tálkában gyúlékony halolaj és egy száraz fűszálakból összekötözött kanóc a Teljesen Átlagos Vadtulkok szárított hólyagjaiba csavarva. Arthur egy pár másodpercig ütögette. hát. hanem a hajó fedélzeti szórakoztató rendszerének elszórt. Tovább sántikált felfelé.

89 . amely megmentette az apja életét. de nem túl mély. Remélte. félig a sárba temetve. hogy szárazabb helyen kellene kinyitnia. s mivel Vakta nem tudta. úgy gondolta. Az volt ráírva: „NE ESS PÁNIKBA!". Azonnal újult bátorságérzet töltötte el. sáros darabkáit. Felmászott rájuk. rózsaszínű anyag átázott. és letörölte róla a sarat. száraz és biztonságos. és sietve a sziklák felé indult. hogy az eső végigmossa az arcát és belefolyjon a szájába. nagy. Vakta rögtön tudta mi az. Megrázta a fejét. mielőtt az végleg felrobbant.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Az eső egy kicsit alábbhagyott. Miután két-háromszáz méterre maga mögött hagyta a krátert. maga elé rakta a csomagot és azonnal bontogatni kezdte. hogy ezek annak a mentőgubónak a maradványai. Vakta kimerülten és megkönnyebbülten leült egy kőre. Elég tágas volt. Úgy sejtette (és nem is tévedett). Körülötte mindenhol láthatta a hajó törmelékeit. Lámpájával bevilágított. Nem túl messze meg is pillantott egy kiszögellő sziklát. és szinte rögtön meg is találta a tökéletes búvóhelyet: egy barlang bejáratát. s elindult felé. hogy nem sérült meg. de még mindig nagyon vizes volt minden. Közelebb merészkedett és jobban megnézte. barátságos betűk pislákoltak vissza a borítójáról. és hagyta. amely alatt meghúzhatta magát. amelyek a megrepedezett fák ágairól csüngtek lefelé. Amikor a lámpájával rávilágított. amik még azelőtt váltak le a hajótestről. Valamilyen elektronikus szerkezet lehetett. Az apjáé volt. amelyek vékonyak voltak. amikor elejtette. A GALAXIS Útikalauz Stopposoknak. Zseblámpájával végigpásztázta a környező fákat. mi van a csomagban (lehetett valami sérülékeny vagy törékeny dolog is). és akkora volt. s a legtöbbjük már elszenesedett és összetört. Úgy tűnt. mint egy könyv. Óvatosan beljebb merészkedett. s akkor vett észre valamit a földön. a mennydörgés rázta égboltra emelte a tekintetét. Fölvette. észrevette a bolyhos.

. Vakta idegesen hátrahőkölt. fekete korongot. de amikor végre megtalálták. Az eddig sima felületen most repedések kezdtek megjelenni. ha már a mostani fizikusok kutatásainak eredményeit mindenki elfelejtette.Jó . A dobozban is elég tisztességes mennyiségű hiányzó anyag volt: puha kis fehér golyócskák formájában.Ezt sokkal magasabb hangon kérdezte.kérdezett vissza Vakta. amikor ezt mondom? . csak éppen kisebb volt. Ugyanilyen hirtelen minden elsötétedett. . Vakta rávilágított a zseblámpával. amit ő nem lát. Elképesztően kidolgozott. Ahol néhány pillanattal előbb még csak egy sima. de aztán rájött. Egy lebegő madár. amikor ezt mondom? . A sötétség azonban kisvártatva visszahúzódott és labdává göngyölődött. Illetve nagyobb. Vakta a fizikusok eljövendő generációjára hagyta. mint egy önmagától összeálló origami vagy mint egy néhány röpke másodperc alatt kinyíló rózsabimbó. Volt rajta még valami furcsaság. és beletúrt a hiányzó anyagba.kérdezte ezúttal síri. hogy megnézze. és őrá bámult.mondta a madár. lassan csapkodott a szárnyával. . A hiányzó anyagból álló golyóbisok körül kiemelte a sima. majd a Világegyetem legszélsőbb zegzugait. mondjuk egy használati utasítás vagy néhány tartozék. most egy madár volt. mély hangon.Amikor mit mondasz? .És azt hallod. ugyanakkor azonban teljesen fekete. A nagyobb egyetemek természettudományi tanszékei galaxisszerte egyre bonyolultabb műszerekkel keresték és kutatták a távoli csillagrendszerek szívét. hogy a dolog. amibe ezeket a műszereket becsomagolták. Hogy pontosak legyünk. amikor ezt mondom? . hogy valami olyat néz. kiderült. Aztán hirtelen eltűnt. bármi volt is. illetve legföljebb kétszer akkora.Csak be kell állítanom magamat. . ugyanakkora. ugyanakkor egyszerű és elegáns. . hogy arról az anyagról van szó. Lerakta maga mellé egy kőre. Csodaszép látvány volt.felelte Vakta.szólalt meg hirtelen. Hallod. s a sötét labda ismét madárrá változott. A színe is sokkal kékebb és rózsaszínebb volt.Igen! 90 .Bocsánatot kérek .Hát persze. mik lehetnek ezek.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 17. fejezet Sokat elmélkedtek és vitáztak már arról. csak széthajtogatta magát. hogyne hallanám! . hol lehet a Világegyetem úgynevezett „hiányzó anyaga". s közben figyelmesen nézte. Vakta ijedten összekuporodott. mint a pikkamadaraké. A pikkamadarakhoz hasonlóan ettől is az az érzése támadt az embernek. Vakta óvatosan tovább hátrált. Egyedül a fekete korong. nincs-e ott még valami más is. és megint a zsebében levő kiélesített kődarab után nyúlt. de nem volt ott semmi más. . A lány előtt lebegett a levegőben. Egy kicsit a pikkamadarakra hasonlított.És hallod. amelyet Vakta nem vett észre rögtön. hogy kinyomozhassák. Olyan volt. kerekded fekete korong hevert. .

Hmm. hogy az ember szabadon mozoghat háromféle irányban. mindent tudunk. Egy irányban mozoghat egy negyedik dimenzióban. amely a valószínűség első alapköve. Akkor ezt fogom adatátviteli csatornának használni. akkor mi marad? .Pedig hátrafelé mentem az időben.. amit időnek nevez.He? .Rendben. Pillanatnyilag elég annyit tudni. hányat látsz belőlem.Nem tudom . Ha éppen tudni szeretnéd. látom rajtad. amelynek a képe a végtelenbe tükröződik. a 13. mint a „rohadt". dimenziók között pedig már mindenféle olyan történik. . és egy helyben marad az ötödikben. Na. Még mindig végtelen vagyok? . . Nem..Hmm. az úgynevezett térben. és a 22. Nos.Most arra felelj. légy szíves! . Karja madár alakú téren lendült át. .Nincsenek kellemetlenül visító magas hangfrekvenciák? Úgy látszik. . ezt már nem .Úgy látszik. mire gondolsz. . azt hiszem.kiabálta Vakta. szóval szerinted így halad az idő? Érdekes.Nem muszáj válaszolnod. de legalább már közelítünk a megfelelő dimenziós mátrixhoz. a helyes válasz: egy narancs és két citrom.felelte Vakta. Remek.Miféle citrom? .mondta a madár néhány másodperc múlva. hogy az univerzum sokkal komplikáltabb. izé. . 91 .Nem . és elveszítek két narancsot és egy citromot.Egy perc. . Úgy tűnt. de ez a látvány sokkal különösebb volt. Jó. Ha sért téged.tétovázott Vakta. .szólalt meg a madár. .kérdezte kellemes tenorban. . Akkor ez a hang megfelel? . . Úgy nézek ki.. . .Értem.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Rövid szünet következett. Na? És most? Szerinted hátrafelé megyek? A madár most az egyszer egy helyben maradt. mint az anyád? Úgy mint egy szikla? Óriásinak látszom. .kérdezte.Mi vagy te? .Hát.felelte a madár. mintha a tér egész szövete egybefüggő madáralakzatokból állt volna össze. Utána egy kicsit már bonyolultabb lesz a dolog. mint gondolnád. vizenyősnek vagy egybefonódó kígyóknak.Jó. . Vakta kellőképpen hozzászokott már a virtuális valósághoz. mint amivel valaha is találkozott. Jó. mintha egy párhuzamos tükrök közé került madár lett volna. Vakta zihálva a szeméhez kapta a kezét.Vakta tétován intett a messzeségbe. akkor ezek szerint a 20 és 16 ezer hertz közötti hangtartományt érzékeled.Most is végtelen vagyok? Milyen sárgának látsz? A madár egyik pillanatról a másikra vette fel a különféle észbontó méreteket és formákat.Ha van három narancsom és három citromom. nincsenek. nyugodtan kihagyhatom az ilyen szavakat. már az is rohadt nehéz. és arra is rátérünk . Na és hányat látsz belőlem? A levegő egy csapásra megtelt rengeteg egymásba fonódó madárral. még ha csak elkezdesz gondolkodni rajta. hát elmondhatom. amiről talán jobb nem is tudni. miközben erre-arra dagadozott a térben. szóval a kiterjedésem még mindig végtelen. . .Na és most? Átalakult valamiféle harmonikává. nyilván túl sokat ..

És most mit látsz? A madár szeméből alig láthatóan vékonyka fénysugarak terültek szét legyezőszerűen.Én vagyok az Útikalauz.Na micsoda? . de azért követte a barlang szájáig. A sziklakiszögellés alatti száraz levegőben semmit sem lehetett látni. kiröppent a barlangból. hogy. s a cseppek között átszűrődött a holdfény . mi az az eső. s közben még mindig a zsebében levő követ szorongatta. Szakadt a víz az éjszakában.Milyen alakokat látsz a vízben? -Alakokat? Semmilyen alakokat nem látok. hülye madár! Csak egy nagy csomó esőt! Vizet. . -Tudom. hogy védve legyen az újra eleredő esőtől. hogy a végén egy madár kérdezgesse tőlem. s ezt azt jelend.Látod? Ez csak eső. pont egy kiszögellés alá.mondta a madár. Akarsz még tudni valamit. .Hogyhogy na micsoda? Ki vagy te tulajdonképpen? Mit csináltál abban a dobozban? Miért kellett egész éjszaka az erdőben rohangálnom és őrült mókusokkal küzdenem? Csak azért. . .Vakta olyan hangosan kiáltotta ezt.Csak összevisszaságot .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .Mi az ördög vagy te? . hogy egy madár dirigál neki. mi az az eső? Hát víz... most nyisd ki a szemed! .Nézd az esőt. Vaktának nem tetszett.. és leszállt egy sziklára.mondta.Igen. .Mit látsz? . csak. . .Olyan rohadt szavakat használhatsz. Ahol azonban a sugarak az 92 . várj.Haza akarsz menni? . Csak. ami abból a nyavalyás égből esik. . Én ott lakom..segítette ki a madár. . A te univerzumodban én vagyok a te Útikalauzod.Eső . . vagy most már mehetünk haza? Hosszú szünet előzte meg a madár válaszát. ..Nincs-hova hazamennem! .Azt nézem! Mit nézzek rajta? . . semmi más. inkább megmutatom! Megfordult a levegőben.Na. ami esik. amit szaknyelven szólva a Minden Létező Dolog Kusza Összevisszaságának neveznek. amilyeneket csak akarsz... ....Rendben.kezdte az Útikalauz.Hogyhogy mit látok. hogy szinte beleremegett.

hogy bárcsak minél hamarabb történne már meg. megfordult. hogy meg fog halni á hidegtől és a kimerültségtől. hogy ott is van. jó. az még nem jelenti azt. pusztán az érzékszerveid súgják azt neked.Pontosan ugyanazt csináltam. . másik 93 .Sosem láttam még ilyet. A legutolsót pedig nagyjából fél órája: az AnjaQantini Csillagőrök Indulóját játszó zenekart. Körülbelül három kilométernyire.Mondd el.Mire jó olyat mutatni nekem. Olyan fényes és élénk színű volt. és jobbra attól az iránytól. és elindult a megmagyarázhatatlan fényshow felé. Körülbelül három kilométerrel Vakta mögött az apja épp az erdőn küzdötte keresztül magát. És most mit látsz? A fény kialudt. csak ultraibolya fénnyel. Vett egy mély lélegzetet. az még nem jelenti azt. Agyában valami összevissza bömbölni kezdett. amely felé igyekszik. amikor kábé három kilométernyire maga előtt a saját riadt képét pillantotta meg fényesen ragyogni az eső függönyén át. egy fénylap lett látható. . amit végig kellett néznem. . hogy nincs is ott. Meg volt győződve róla. ami kölcsönhatásba lép az érzékszerveiddel érzékelhető. . . *** . hogy szinte szilárdnak tűnt. helytelen viszont az irány.Mindössze annyit. Lézershow . mint eddig. hogy bizonyos pillanatokban felhívjam a figyelmedet bizonyos esőcseppekre. Látva hatalmas tükörképét arra gondolt. Valami miatt nagyon riadtan nézett. . A levegőben megjelent egy óriási és roppant éles háromdimenziós kép az apjáról. majd hirtelen még a lélegzete is elállt.Csak egy lapot! Hülye madár.faggatózott Vakra. .mondta Vakta. hogy megértsd: csak mert látsz valamit. és kezdte azt kívánni.válaszolt a madár. de mit akar ez bizonyítani? . Nem is annyira a kép maga döbbentette meg. . hanem az. hogy a kép az apját ábrázolja.Jó. Majdnem teljesen eltévedt.Ó. nagyszerű. Vakta kéthónapos korában látta élete első hologramját. ott nincs is semmi más .Kezdem unni .Arra. és szerepelt is benne. Te nem láthatod. Megriadt.Semmit. hogy ahol az a fénylap volt. amely felé igyekezett. Egy mókus épp az imént hozott neki egy teljes golfmagazint. amit nem láthatok. Csak arra használom a fényt. hogy helyes ez az összevissza bömbölés. hogy mit látsz! . eltekintve persze attól a kábé ötmillió rockkoncerttől. . ami eddig ne lett volna.Csak az egyik irányba hulló víz az égből.Semmi sincs ott.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan esőcseppeknek ütköztek. majd hirtelen megállt. . És ha nem látsz valamit.mondta Vakta ingerülten. .

és beleveszett az éjszaka sötétjébe.Magyarázd el! .A térnek. Egy óriási. és nem is hordott volna magával ilyen ősöreg kamerát.Azt hittem haza akarsz menni.Még mindig nem értem. . Közel három kilométernyire Arthur Dent ismét megtorpant: Nem akart hinni a szemének. nem is nézett volna szét ilyen hitetlenkedő arckifejezéssel ennyire ósdi életfenntartó műszer között.kérdezte halkan Vakta. . de az éjszakai égbolton élesen és élénken valóságosnak tűnt. Elállt a lélegzete. amint éppen kilép egy űrhajóból egy hatalmas szürke. Fenséges lassúsággal forgott körbe-körbe a fekete. Aztán pont abban a pillanatban. .Akkor hát ki ez? . Kétségtelenül Vakta édesanyja volt..felelte a madár-Útikalauz. . Az égen ott lebegett . Illetve majdnem minden kétséget kizáróan. 94 . Ide süss! Az esőben valami nagyon különös és csodálatos látvány jelent meg. . Inkább magyarázd el! .Az anyám! . az időnek és a valószínűségnek mind vannak tengelyei.mondta a madár. . amelyek mentén haladni lehet. elhalványult. . hangárszerű épületben. lilásszürke lény kísérte. majd ismét megjelent. amikor a lélegzete elállt. Vakta szintén megdöbbent a feje fölött lógó hatalmas. .egy gigantikus kolbásszá változott. Esőben ázott.csodálkozott Vakta. . majd lelassult.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan irányba haladó fénnyel. Egy csapat magas. Ám ezek csupán a Kusza Összevisszaság képei. itt van egy másik. kékeszöld. a Föld eltűnt.Egy mukkot sem értek abból. Hirtelen egy egész lánccá alakult.A valószínűségi tengelyen ez nem számít.Szeretnéd látni az otthonodat? .Most nem. Tessék. Azután pedig ..Az anyámat már csak megismerem! A kép egy nőt ábrázolt. . Ez egy látható képpé áll össze az agyadban. Pörgött-forgott. amit beszélsz. vagyis egy olyan lánccá. Trillian sosem mozgott volna ilyen bizonytalanul az alacsony gravitációban. Az egész ragyogó kolbász-füzér őrült táncba kezdett a levegőben. amelyből sok kolbász-láncszem hiányzott. Nem.Arthur ekkor adta fel. és inkább szalmaszálakat tűzdelt a hajába .kérdezte Vakta.Látni? De hiszen elpusztították! . Bár azt hiszem. csillagpöttyös háttér előtt. vizenyős és ködös kolbász láttán. .mondta a madár.Most látod .Az édesanyád kiterjedésének egy része a valószínűségi tengelyen . kékeszöld golyó ködbe és felhőkbe burkolódzva.Mi volt ez? . . amikor meglátta.a Föld.Nem ő az .

amelyeken keresztül az univerzumot érzékeled. Magában hordozza az instabilitást. és végül öt méterre Vakta arcától megállt. egy praktikus kis önhordó csomagolásban kerülök forgalomba. Hogyan jutunk el oda? . ami az általunk Plurális néven ismert szektorok határain belülre esik.Egy szakaszos valószínűségű tárgy fel-felvillanó képe a valószínűségi tengelyen.Igen. ezért aztán képes vagyok érzékelni a kusza összevisszaságot. sőt. ami annyit tesz.. az én dolgom csupán annyi. Arra a pontjára. . Cikáztak körülötte a fények. de amit a te szülővilágod csinál. . Te eldöntöd. .. Hogy a fentiekből mit hiszel el. .. hogy megtörténtté tegyem.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . reszkettek a dimenziók. az a te dolgod. emiatt elképesztően hiú. Belém viszont nem építettek ilyen szűrőket. és kirepült az esőbe. . minden lehetséges.A legtöbb tárgy megváltozik és váltogatja az alakját a valószínűségi tengelyen. . mi több. amit talán a valószínűség mezőhibás vonalának nevezhetnénk.Te kis nyavalyás. Szóval te vagy az Útikalauz. Földre? . Mindent tudok és mindenre képes vagyok.Nem. Eddig érthető .. kecsesen széttárta a szárnyait.Lehetséges? A madár-Útikalauz nem válaszolt azonnal. Teljesen felizgattál! . hogy a saját szemeddel lásd? . Számomra minden lehetséges. Könnyedén. hogy egésze a valószínűség több koordinátáján egyszerűen megszűnik létezni. az egy kicsit más.. Vakta felnevetett..A te univerzumod hatalmasnak tűnik a számodra. . Az idő múlása számomra lényegtelen. a levegőbe emelkedett. visszafordult. Ez a szűrők miatt van. Vakta arcán lassan mosoly terült szét. Elbűvölően felröppent az éjszakai égboltra. . amely kezdett már elállni.mondta. Újra megszólalt. amely tartalmazza az összes lehetséges univerzumot. Lassan és csöndesen összecsukta a szárnyait. ám amelynek önmagában nincs mérete. Hatalmasnak időben és hatalmasnak térben. 95 . .Tegyünk egy próbát! Menjünk el a Földre! Menjünk el arra a pontjára a.El akarsz menni.Visszarendezéssel. Jó.Igen.Aha.A valószínűség tengelyen? . A madár lecsapott és megfordult.Mivel? . Ott helyezkedik el.A.Amint mondtam.Visszarendezéssel. ööö. ami jellemző minden olyan dologra. ahol nem robbant fel. csinált egy hurkot.Rendben van . . mit akarsz.

A hajó az egyik legszexisebb és leggyönyörűbb volt. Kinyílt a fedélzeti nyílás. .Egy hajót akarok. és elég csúnyán beverte a térdét egy kőbe. Akkor történt az. fájós láb ide vagy oda.Jól van . hogy kinyíljon végre a fedélzeti nyílás. Az Útikalauza . ahol a lányát is sejtette. Nem tudta. hogy miért döntött úgy. Feszülten várta.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .kicsivel a bal válla fölött lebegett.Hadd magyarázzam el más szavakkal . és egyre közeledett. Elképesztő látvány volt. az egy valódi űrhajó. . Vagy valami igen bizarr véletlen. ugye.mondta Vakta. hogy leesett neki: amit lát. kis madár? A madár nem felelt. Kezdetben nem tűntek többnek egy újabb rikító fényjátéknál.mondta a madár. hogy felvegyenek. és finoman csapkodott a szárnyaival. csúszott egyet. Szinte abban a pillanatban el is esett. és újra megpróbálta. ugye? . Néhány másodpercig mozdulatlanul állt.mert most már a sajátjának tartotta . és felvesz téged.Viccelsz? . nyilván a szemét próbálta hozzászoktatni a 96 . amikor majdnem a feje fölött volt. Csak egy halovány fény szűrődött ki. Vakta összevonta a szemöldökét. amelyek évente haladnak el ebben a galaktikus szektorban. hogy talán most fogja Vaktát örökre elveszíteni.A visszarendezés segítségével lerövidíthetjük az idejét annak.Most elképesztően hiú vagy. hogy tényleg egy RW6-os. hogy eső ide vagy oda. vajon fel óhajt-e venni bennünket vagy sem Akard azt. Eltartott egy jó pár pillanatig. jeges érzése támadt. átkozódva futott. egy űrhajó pedig idejön. RW6-osokat csak azokban a magazinokban lehetett látni. ami elvisz a Földre. Miközben leszállt mellé. Vakta szörnyen izgatott lett.Most csak viccelsz. . A pilóta millió okot találhat rá. *** Arthur is észrevette. és az izgalomtól alig kapott levegőt. és még egy-két pillanatig. vagy valami nagyon különös és aggasztó dolog történik. . mi lehetett abban a dobozban. Első ránézésre azt mondta volna. igazán elkezdett rohanni. . Sántikálva. Az a szörnyű. hogy eldöntse. hogy megáll.Minden lehetséges. s Arthur ezt a nevet is sűrűn emelgette futás közben. sötétség ide vagy oda. hogy fel fog venni.Ez megfelel? Az űrhajó olyan lassan ereszkedett le. Az igazi oka viszont az. karcsú. hogy rájöjjön: az űrhajó pont ott készül leszállni. Ezüstszínű. s közben arra várunk. amelyek kifejezetten a polgárok pukkasztására készültek. hogy további fények ereszkednek le a felhők közül. kifejezhetetlen. amit Vakta valaha is látott. hogy Vakta már csak akkor vette észre. rájött. . Feltápászkodott. Az érkezés módja és időzítése mélyen felkavarta. hogy arra a kevés űrhajó egyikére várunk. Már csak egy kilométerre volt. Pont miután a kivilágított óriáskolbász képe elenyészett. hogy egy RW6-os típus. észrevette. de Ford Prefect neve volt rajta. Egy két pillanat elteltével megjelent egy alak. hogy én döntöttem el. és felvesz.

egyre följebb emelkedett. Aztán megpillantotta az ácsorgó Vaktát. Arthurnak az lett volna a feladata. és azt vette észre. és látta. A föld besüppedt az űrhajó alatt. de csak ment. Arthur még mindig rohant. Vaktával együtt. Vakta nem tudott volna futni a sötét éjszakában. Továbbra is futni próbált. hogy takarítson össze maga után. hogy ennél nyomorultabbul már nem is érezhetné magát. A hajó csak körülbelül három percet töltött a földön. Állandóan azt próbálta a lány fejébe verni. hogy tévedett. hogy alaposan elkésett. hogy jó szülő legyen. ám Vaktának híre-hamva sem volt. Meg-megcsúszott. Arra gondolt. Finoman megfordult a szemerkélő esőben. és hirtelen minden erőfeszítés nélkül elsuhant a felhők között. Hogy került ez ebbe a barlangba? Sosem jött vissza érte a baleset színhelyére. de hamarosan kiderült. veszettül fájt a térde. Végül odabotorkálta Vakta menedékéül szolgált barlanghoz. Tudta. ment előre. Ettől egy kicsit elöntötte a méreg. s végül észrevette. amikor meglátta. Elment. ami mindössze pár perce szállt le ott. és nekirontott. fákba ütközött. Arthur ezt még nem tudhatta. Ha ilyenek miatt elöntötte a méreg. és szerfelett meglepődött. A lába váratlanul beleütődött valamibe. ahol az kinyitotta a dobozt. akkor nem kellett annyira elkeserednie.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan sötétséghez. Leült egy kőre. Arthur elkeseredetten bebaktatott a barlangba. de egyre jobban húzta a lábát. 97 . Lehajolt. és nem akarta visszaszerezni az Útikalauzt sem. megbillentette az orrát. és alig akarta elhinni. hogy képtelenség megtalálni. hogy elkésett. Hogy került a könyve a barlangba? Ráadásul még működött is. A lánya elment. mennyire rosszul csinálta. és egy kissé meglepettnek tűnt. hogy megnézegesse régi Útikalauzát. s most halkan és kecsesen újra a fák koronái fölé emelkedett. hanem egy ember. örökre itt marad a Lamuellán szendvicskészítőnek. hogy ami ott hever. Majd egyszer csak meglepett kiáltást hallatott. elvágódott. Úgy gondolta. Elkezdett lépdelni felé. hogy meglátta a leereszkedő űrhajót. Nem akarta újra felidézni a zuhanást. amiért elment. Ösztönösen a zsebében levő követ markolászta attól a pillanattól kezdve. mi az. és megtudta. amikor egy kissé még kába is volt. hogy fölvegye. A saját régi GALAXIS Útikalauza. az nem is egy kő. mert a vihar már jócskán alábbhagyott. A borítójáról villogott rá a felirat: NE ESS PÁNIKBA! Visszament a barlangból a búskomor holdfénybe. és megtalálta az üres dobozt meg a szétszóródott hiányzó anyag galacsinjait.

kérdezte.Tényleg? . így nem is igazán emlékezett. Arthur kitapintotta a pulzusát.Hát te? .kérdezte Ford Prefect. aztán pislogott egyet..Ki a frászkarika volt ez a csaj? . hogy jobban már nem is lehetne. Bárki is volt az. Aztán megint ránézett. fejezet Arthur ijedten talpra szökkent. A hátára fordítsa az illetőt vagy ne? Na és ha eltört valamelyik csontja? Vagy ha lenyelte a nyelvét? Vagy esetleg be akarja majd perelni őt? Meg egyébként is. . ahol egy jókora dumót érzett. igen sok magyarázkodásra lett volna szükség. Mindenesetre lélegzett. Miután jobban megnézte. mi ilyenkor a teendő. . Nehéz lenne megmondani. Aztán még egyszer ránézett. amíg élesen tudott látni. mikor volt utoljára elsősegély-oktatáson. . Eltartott egy ideig. nem volt eszméleténél. Arthur az idejét sem tudta már. akire véletlenül ráült. hogy mit csinált ott fekve. és megdermedt. Ford elhúzta a száját. . Az alak ismét nyögött egyet. hogy már azt hitte. Aztán ránézett. akire rá talált ülni. Arthur azon tűnődött.Na most vajon mit kell neked elmagyaráznom? . azzal nem volt baj. annyira maga alatt van. Azt illetően. . Öt perccel később már Arthur mellett ült. Azzal sem volt baj. . mi rémítette meg jobban: az-e. hogy nem kellene-e. Félig összegörnyedve feküdt az egyik oldalán. Aztán eszébe jutott. és a hátára fordult.Meg rongydarabokat. hogy az az ember netán kárt tesz benne. ki ez az ember? Az eszméletlen férfi ebben a pillanatban hangosan felnyögött. hogy megbizonyosodjon arról. nem csupán a szeme káprázik-e. amiért véletlenül ráült.Hát te? . és lassan kinyitotta a szemét.Engem egész álló éjjel zaklattak ezek a mókusok felelte Arthur. Annak ellenére. hogy á második eshetőség miatt egyelőre nem érdemes aggódni. úgy látta. hogy legyen az embernél egy elsősegélycsomag. és kétségbeesetten lehunyta a szemét. most még mélyebbre süllyedt. vagy inkább az.Mindenféle magazint próbáltak rám tukmálni.kérdezte. . hogy a legelső fontos dolog az.Miért vannak mókusok körülöttünk. A fenébe. Ford újból felnyögött. és mit akarnak? .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 18. 98 .. hogy netán kárt tett az emberben. és a halántékát dörgölte.kérdezte Arthur.

mi történt! . ez már sokkal ismerősebben hangzik .Alighanem erről lesz szó.Emlékszem.ismételte meg ingerülten Arthur -.. Néha szoktam vele találkozni.Igen . Előfordulhat ilyen.És ilyet küldesz nekem? .Nem is tudtam. hogy. hogy a csaj pedig az én lányom. egy kissé zavarba jövök a témától. . hát. sok dolgot még én sem tudok magamról. Be kéne tiltani az ilyet.. egyszer beszélt is valami porontyról. az ám! Mit is mondtál? . . . hogy a csaj az én lányom.Netán egy édesanya keze is benne van a dologban? .Trillian? Nem is gondoltam volna.Na.Füüü! Hosszú történet.. .tiltakozott Arthur. de csak úgy kutyafuttában. . . Az egész ökoszisztémából ügybuzgó szolgáltatóipart varázsolnak. . úgyhogy mindenki szépen elmérgelődhet rajta.Mondd még egyszer! . .. .Szerintem valami elképzelhetetlenül veszélyes dolog.felelte Arthur egy kissé feszülten. A hajó fedélzeti robotjai megsemmisülnek. hát.mondta Arthur.Hát. amit neked küldtem megőrzésre. Arthur nem szólt semmit. hogy betilthassák az ilyet. .mondta Ford. Talán már azt is betiltották már.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Ford elgondolkodott. . .Jut eszembe.Hát biztos sok dolgot nem tudsz még rólam . De a kölyköt még sosem láttam vele. akik meleg törülközőket és italokat osztogatnak minden arrajárónak.Mondd el.jegyezte meg Ford. és megcélozzák a helyi vadvilágot. Talán be is tiltották már. .Valahol itt zuhant le a hajód? . hogy van egy lányod . 99 . Az őket vezérlő kiberagyak viszont épségben maradnak. .Miért.Azt.Ó! .Biztos vagy benne.Nem tudom pontosan. . Hahó. Ford abbahagyta a halántékdörzsölést. mi volt benne? . Ford ellódult és ismét lüktetni kezdett a halántéka. Tudod. .Hagyjuk ezt.Trilliané. Idejöttem. .szólalt meg. hogy a te lányod? . hogy átvegyem a csomagot.kérdezte.Azt mondtam . Na és mikor történt? .

Arthur? . mint ahogy ő is.Aha .Nekem pont ez tetszik. . akkor egy RW6-osról beszélek. Csak a legalapvetőbb információkkal rendelkeztem.Egy RW6-osról.Akkor jobban feloldódik. . . 100 . na. hogy ott ácsorog ez a csaj. hogy felkeljen megint az a nyamvadt nap. és átvánszorogjon az égbolton. Azt mondtam: „kérlek. úgyhogy aszerint tájoltam be magam . és nem nyitod ki. Abban bíztam. ne vidd el a hajómat! És ne hagy itt ennek a primitív. . kaptam egy enyhe agyrázkódást is. . és megláttam. Azt hiszem. te tökkelütött. lennél szíves összeszedni magad? Vagy legalábbis keríteni egy katalógust? Szóval itt már erősen gondba estem. Zark áldjon meg! Nagyon jó viszonyban van a hitelkártyám az Útikalauz központi számítógépével. . alulcivilizált erdőnek a kellős közepén fejsérüléssel.mondta Arthur. Mégis valami erdő kellős közepén értem földet. az a jel hozzád fog elvezetni. . és hirtelen mit látok? Hogy ott van nála! . mit csináltam volna?! Alaposan fejbe vert.Micsoda? . ez a hajó egyszerűen. Gondoltam. És mikor azt mondom.Amit neked küldtem! Az új Útikalauz! Az a madár! Neked kellet volna vigyáznod rá. Mindegy. mert úgy gondoltam. Ford megrázta a fejét.Úgy gondoltam.És mit mondott erre? . Egy ilyen pokoli éjszaka után azt kívánta a legkevésbé.És mit csináltál? . hogy éjszaka jöttem. .Ezek szerint az RW6-os egy űrhajó? . és megpróbált egyenesen nézni.Nem.Mit csinálsz egy ilyen helyen. hogy üdvözöljem.Hát elestem. . . a lényeg.Bűbájos kölyök.bólogatott Arthur. de ő kupán vágott egy kődarabbal. és nem találtam meg ezt a falut.. Kiszálltam. El sem hinnéd. mikor kell elhajolni. Arthur nem volt rá különösebben kíváncsi. orvosi segítség nélkül!" Komoly bajba kerülhettem volna. de akkor tudja az ember. és csak úgy folyt a vérem. itt lesz a legnagyobb biztonságban..Megint fejbe vert a kővel. Elindultam. hogy a hajóm.kérdezte Ford. Nyugat felől már kezdett világosodni az ég.Igen! Méghozzá. Zark szerelmére.Jobban meg kell ismerni .Ez tényleg az én lányomra vall. Nem tudtam rájönni mi történt. mi? . ugyanis ott kelt fel a nap.Egy miről? ..Aztán mégiscsak vettem egy gyenge jelet a te régi Útikalauzodtól.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . mindegy Arthur. de a csajszi kapásból megfújta mint a trombitát! Odarohantam. . Nem kaptam semmiféle jelet. itt nem is nagyon van semmiféle jeladó berendezés. hogy téged úgysem fog érdekelni.. . Aztán a madárral együtt a hajóm felé indultak. Ott térdeltem. úgyhogy egyetlen dolgot tehettem csak: könyörögni kezdtem.

Aztán egy nap elfogott a rosszkedv. és kentem magamnak egy szendvicset. ööö. hogyan működik. nagyon kedvesek voltak hozzám.Mint a pikkamadarak. Én annak találnám.csattant fel Ford. De halvány lila gőzöm sem volt róluk. az nagyjából egy óra. vagyis inkább voltam az egyik kis törzs szendvicskészítője. 101 . . mint teszem azt egy golyóstoll vagy egy artézi kút. amelyik véletlenül lezuhant. azt hiszem. bámulatosan. hogy kenjenek maguknak.Én vagyok. Csak egy olyasvalamiről. mondhatjuk. úgyhogy gondoltam. . ööö.. Te mit szoktál csinálni? Feltételezem. .Én tudjam? Mondd meg te! Te laksz itt! Biztos ki lehet jutni valahogyan erről a fotonszagú bolygóról! . Sosem láttak még szendvicset. Tudod. itt volt az enyém néhány éve. és vársz egy arra járó űrhajót.sóhajtott kétségbeesetten Arthur. hogyan működnek.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . aztán onnan körbemegyünk. mutatok majd nekik egy-két dolgot. Persze nem tudtam.Ki kell jutnunk innen! . . És most nem a videomagnókról beszélek. . Semmiben sem tudtam segíteni nekik. hogy megkérdezze.Nem tudom. utána a csomagkézbesítő. itt nem egyeznek a nézeteink. igen? És az utóbbi időkben hány űrhajó járt ezen a zarkverte kis bolhafészekben? . azt hiszem.de hová? . Fordnak fogalma sem volt. gőzöm sem volt róla. nem. kirobbanóan. .Ó. amivel lezuhantam.Hát .. Amikor szóba került valami. és ezért úgy gondoltam. többnyire szendvicseket. így az összes többi már csak jött magától. Sosem jutott eszükbe. Ettől hirtelen nagyon izgatottak lettek.Hát. jobban mondva amikor kimentettek a hiper-szuper űrhajó roncsai közül. és.Nem találtad sosem agysorvasztóan. most meg a tiéd. és nem is akart azzal vesződni. mert azokról senki sem tudja.Micsoda? . és mivel én véletlenül szeretek szendvicseket készíteni. . ha követjük az utat a völgyben a síkságokig. hogy üldögélsz. vissza a faluba.Hát.Fura. . . Aztán. Inkább azt kérdezte meg: .És hogy az ördögbe jutunk el innen? .Hát.Hát. szerintem az a legegyszerűbb. Legalábbis nem szédületesen.Hová? Hogyan? . miről beszél Arthur. Szereztem egy jó kis késkészletet meg minden. én egy művelt pasas vagyok egy fejlett technológiájú kultúrából.Igen.Nem akarok semmiféle rohadt faluba menni! .Nem. aztán Trillian űrhajója. ahol jöttem. hogy képes lennék visszafordulni és visszamenni ott. Nem annyira. Amikor megérkeztem ide. . Szerintem .Nos. igazán meghálálhatnám ezt valamivel. szédületesen unalmasnak? . Nem hiszem.Körbemegyünk .És szeretted ezt csinálni? .felelte Arthur -. .

Miért kell gondolkodnod..Hű. . a távolban hosszú mennydörgés hangja morajlott fel.Ez tényleg nagyon.mondta. melyek a legizgalmasabb űrrepülőterek. mit? .. de ezektől eltekintve? .Jaj! Jaj! Jaj! Szóhoz sem jutok az izgalomtól! Alig várom.Ugyanígy gondolom én is. fényében.Gondolkodnom kell.Higgadj le! . és közben egy pár percig csak úgy lezsnyékelni? Nekem ez nem megy. és mindenfélét kiokoskodjak! Lehet. akkor az történik.üvöltötte Arthur. amikor legközelebb is valami elképesztően. milyen fontos ez . és visszaült. és végre megtudjam. Nem ülhetnénk csak úgy itt. Az Útikalauz vezetését átvették! Elárverezték a szerkesztőséget! Arthur felugrott. hogy megjelenjen.Ezt hívjátok szarkazmusnak. . de én komolyan beszélek! Mi értelme van? Mindig azt feltételezzük.Hát. amennyire én tudom. .kiáltozott tovább Arthur.Ez meg sem fordult a fejemben.Tömd már tele a fejemet mindenféle kiadói üzletpolitikával. hogy azt hiszed. . és ütemesen jobbra-balra ingatta.Köszönöm . ostoba. ..türelmetlenkedett Ford. aminek tudjuk a következményeit.. . igen! Tényleg azt hiszem én is. Ford nyűgösen feltápászkodott. hogy vehessek én is egy példányt? Ford összeszűkült szemmel nézett rá.Tessék? . Ez egy elég csöndes hely Mintha szándékosan meg akarná hazudtolni.Hát nem érted? Csináltak egy teljesen új Útikalauzt! . hányszor járt ezen nekem is az eszem újabban! . Még hogy én nem. légy szíves! El sem tudom mondani. ahol halálra unhatom magam azokban a sosem látott. .Micsoda? A lányom ott van kint egyedül a galaxisban.kiáltotta. amely olyan csíkot rajzolt az égboltra. csak állok itt és járatom a pofámat . mintha valaki egy darab nyers májat vonszolt volna át rajta.. . Ez nem mindig van így Sőt! Ez egy őrületes.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . és közben bebőbebőbebőznénk a szánkkal? Nem lehetne egy kicsikét prüntyögni. hogy csak egy leheletnyi szarkazmus szivárgott a beszédstílusomba! Ford. amit mi akartunk. . de komoly! . egy se nagyon. . Ford! Nem megy többé az.Idő-visszarendezés. ugye? . 102 . borzköpetesen lényegtelen baromsággal akarsz fárasztani?! . . észveszejtő.Azt hiszem. hogy bármikor valami olyat cselekszünk..Na jó. és elkezdett fel-alá járkálni a felkecmergő nap gyenge. Arthur a kezébe temette a fejét.Tudod.mondta Ford.Nem érted. . . kancsaltücsökbogárnyi tévedés! . . ööö. .Nem érhetnénk rá később sajnálni a galaxist? .mondta Arthur. vadiúj várógömbökben! Nem rohanhatnánk el egy boltba most rögtön. nagyon komoly dolog. fájdalmas.Jaj! . igen szar éjszakám volt! Lennél szíves ezt is figyelembe venni. hogy állandóan gondolkodjak..

Úgy látom. nem is tudom .Ó! Miért nem teszed meg újra? .Előző éjjel bizonyára bemásztál a légikocsijába. .Rendben van . hogy miért.Mi volt az önfeláldozás? .Hmm . amit a pilóta a legkevésbé szeret.Egyáltalán nem .minden álszerénységet félretéve .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .Ez miért önfeláldozás? .Legalábbis én nem. Kiderült. .Egyenesen egy arra járó légikocsi nyitott pilótafülkéjébe zuhantam. valaki más megtette.Úgy tűnik.Búcsút kellett mondanom a fél pár imádott és véleményem szerint pótolhatatlan cipőmnek.Az első alkalommal elképesztő és . hagyjuk. . hogy az új Útikalauz tette. .. mert véletlenül rossz gombot nyomott meg. Vissza lehet rendezni a sorsdöntő események és azok következményeinek láncolatát és elágazásait. .mondta Arthur csalódottan.Hát.Nincs . . de bármily furcsa. . ügyességgel és önfeláldozással sikerült megmenekülnöm.Mert az én cipőm volt! . . .felelte Ford. És itt van a kutya elásva. .Az enyém mindenesetre jobb. mi az az idő-visszami-akutyafülézés? . Mennydörgés hasított a csendbe.Csak egy ötlet volt. . s a dolog halálosan komollyá vált. . ne mondd el.Akkor a te. amikor ki akarta cserélni a zenét az autórádió lejátszójában. különböznek az értékrendszereink. .Megtettem. teljesen érthető módon megint leugrottál. A pilótája épp akkor katapultált.Van valami emberséges megoldás .adta meg magát Arthur. . Ettől földerült Arthur. gyors gondolkozással. mi történt utána.. de csak ha muszáj. Ezúttal tehát a megmenekülésem nem az én lángeszemen múlt.Mi az? .Miféle madár? .mesébe illő találékonysággal. és kikerested azt a számot.felelte ingerülten Ford.mondta fásultan Arthur. nem sok jó sült ki belőle. .Kiugrottam egy irodatorony ablakán. . hogy ne kelljen végighallgatnom. . Kérlek. Csak azt mondd el. . Tehát miután nagyon eszesen megmenekültél.Nem is láttad? 103 . a lányod ugyanis pont a kellős közepébe csöppent. mindegy. Az a madár.nyögte -.felelte Ford -.

miért is ne? . De mondom: akár tetszett. hogy jobbnak láttam.Nem érdekes.Oda se neki! Egy ideig csöndben rágcsáltak. hogy ott volt az a légikocsi. mese volt. persze. hogy csak neki dolgozik. hogy becsomagolom és kicsempészem onnan. bemutatta nekem a legfantasztikusabb többdimenziós tűzijátékot. mert különben ismét a találékonyságomra. akkor az képes azt hinni. . Ezért küldtem el neked. Szerencsém.Amikor rátaláltam a madárra .folytatta Ford az előbbi gondolatmenetét -. igen? Kinek a biztonságáról van szó? . Mi is a felállás? . . .Miért? . vagy a legrosszabb esetben az életem. Aztán pedig azt mondta. Mire ő azt mondta. hogy akkor is szolgálni fog. Azt mondtam.Egy kicsit nyúlós és ázott.Milyen hús van benne? . hogy jó. .Nem.Teljesen Átlagos Vadtulok.mondta Arthur. ha ismét kiugrom az ablakon. aztán egy nagy puffanás. Akkor döntöttem úgy. és tényleg meg is próbálta. amit életemben láttam. Minden úgy ment.mondta Arthur. Aztán olyan dolgok történtek.A kérdés itt az: valójában kinek a kedvéért csinálja? .és akkor csukja össze a hullámformákat.szólalt meg Ford. sőt. Ennyi volt. ő pedig azt. amikor neki tetszik. attól tartok. . . . nem is rossz .Mert ha az Útikalauz az ember birtokában van.Ja . hogy az én univerzumomban bármikor a rendelkezésemre áll. hogy vissza bizony. míg össze nem futottam azzal a kővel felfegyverkezett tramplival.Ja.Idő-visszarendezés.Ó.Ó. ami igazán aggasztó.Mmm . . az Útikalauz nekem dolgozott. és kotorászni kezdett.Ja. . egészen addig. hogy erre még visszatérünk. .Hmm. nagy duma . méghozzá önmagukban is nagyon érdekes véletlenek folytán. Csinos külső. . Azt mondtam. . . és ez az. Halálos kis dolog. Én azt feleltem: kösz.Van egy szendvics a zsebemben . mint a karikacsapás. hogy valójában kinek a kedvéért csinálja ez a madár. akár tetszik akár nem. nem kérek belőle.Olyat még nem ettem. Szóval az a kérdés .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . a biztonság kedvéért. a gyors gondolkodásomra és az ügyességemre kellett volna hagyatkoznom. mivel más választásom nemigen maradt.nyammogott Arthur. ő pedig azt felelte.A lányomra akartál célozni? 104 . akár nem.Mit akar ez jelenteni? . hogy csak azt próbálja meg. és máris kiütöttek a cipőmből. lehet.Kérsz egy harapást? .folytatta Ford -. hogy odaveszett volna a másik fél pár cipőm is. .

ágos. . látom végre mondtam egy szót.Jó. Bármit elérhet bárhol. én egész eddig szendvicskészítéssel foglalkoztam. hogy mindent érzékel. Bárkit leüthet egy kődarabbal. A Szűrőtlen Érzékelés forradalmian új technológiájával szerelték fel.Az Univerzumról mondtam valamit. Tud terjeszkedni a térben. bármelyik univerzumban.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . amit tennie kell. mint nekem.Ez a mennydörgés.Hosszú. amit megértesz! Arthur talapra ugrott. Beleépítették azt a rafinált kibertechnológiát. . ezáltal jelen is van az összes lehetséges univerzumban. Mivel a madár képes érzékelni az összes lehetséges univerzumot. . akkor nekünk csak egyet kell gyártanunk belőle. Mert szűrőkön keresztül érzékelünk. 105 .. Érted? Én nem érzékelek mindent..Ez elég okos gondolat.mondta. és senki sem fogja megérteni.Mint ahogy mondjuk én sem. aki azt hiszi. ilá. Világos? . nemdebár? . Érted? .. á.Ki az a Bob? . de mivel Szűrőtlen Érzékeléssel rendelkezik. Arthur! Na jó.felelte Ford elnyűtten.. amíg azt teszi. Az Univerzumról mondtál valamit. Az új Útikalauz érzékszerveiben viszont nincsenek ilyen szűrők.Nézd.. Akkor ezt add össze! Tudod. . Folytasd csak! .Amilyen udvariasan csak tudtam. Az ereje végtelen! Gondolj egy számítógép-programra! Valahol van egy kulcsfontosságú utasítás.. ha nem kellene mindig azt válaszolnom. Bob áldjon meg! .Erre persze mit mond az a sok tökfej a kereskedelmi és a könyvelési részlegen? Azt mondják: hű. hadd próbáljam meg még egyszer! Az új Útikalauz most jött ki a kutatólaborból. az időben és milliónyi más dimenzióban.Milyen zaj? . ahol te meg én mozgunk.Nem! Hihetetlenül ostoba ötlet.Na jó. Egyszerűen csak ki kellett hagyni valamit.Mi lenne.Mi van vele? . egy pillanatra elbóbiskoltam. Kapiskálod már? Arthur? . Nem volt valami bonyolult technikai ötlet. mi szabadult el. hogy minden a szájába repül.Bocs. Ő a következő. aztán neki is annyi lesz. Visszaült. Mindent képes érzékelni. . akit csak akar.Micsoda? Jaj. a legkisebb mozdulata is egy vírus erejével hat. és végtelen számban adhatjuk el! Ne nézz így rám.Ez a zaj. igen . Te sem érzékelsz mindent. ébredj már fel. Na ide figyelj! Ez a szerkentyű csak egy kis Útikalauz. amit akarsz? . Erről szól a visszarendezett idő.. de hisz ez nagyszerű. a könyvelők igenis így gondolkoznak! . . nem? . hogy értem. .A Szűrőtlen Érzékelés azt jelenti.V.. Acska. hogy kiket láttam az Útikalauz irodáiban? Vogonokat! Á. . és akkor nyugodtan mondhatnád. mit jelent ez? . Fel tudod fogni. mindent megkaphat. Arthur.

Miféle állatról van szó? Állandóan ezen lovagolsz. Ez a Teljesen Átlagos Vadtulkok tavaszi vándorlása.Nem a menny dörög. Hát elkezdődött. Belerakom a húsát a szendvicseimbe. hogy lássa Ford döbbenten kitáguló szemét. .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . . 106 .Miért hívják Teljesen Átlagos Vadtuloknak? Arthur megmondta neki. Ritkán volt része abban az örömben. .Nem lovagolok rajta.

Furcsa időket élünk. kanyargó útvonala mentén megrepedeznek és elmozdulnak a földtömegek Itt is erről lehet szó.És az micsoda? . halványan derengő fényben egy kissé valótlannak és kísértetiesnek tűntek a megtermett állatok. hogy ha megkapjuk a választ valamire. A lamuellaiak életében annyira fontos szerepet játszottak. Az oszlop a nyolc-kilenc nap alatt. .kérdezte. hogy mit akarok ezzel mondani? .Mit akarsz ezzel mondani? .. egyenes maradt csak egy kicsit oldalra tartott. Némelyik falubeli magában úgy vélekedett.üvöltötte Arthur.kiabált Ford. .Komolyan azt akarod. Senki sem tudta. Mivel itt még egy rendes űrrepülőtér sincs. hogy mást alig lehetett hallani.Tudod te nagyon jól. Arthur dermedten nézett rá. fejezet Arthur sosem tudott betelni ezzel a látvánnyal. s a testükből párolgó izzadság a dübörgő patáktól felvert porral keveredve még kísértetiesebbé tette őket. . a kérdést akár el is felejthetjük. . A legdöbbenetesebb mégiscsak az volt. sokan amiatt aggódnak. száz méter és egy kilométer hosszú vágtató hadrendet alkottak. 107 . és bekapcsolta. s rövid vita után úgy döntöttek. mit akarok! Rápattanunk az egyikre. . A paták dübörgése már olyan hangos volt. A kora reggeli. mennydörgő csordája gyönyörű rendezettségben csörtetett keresztül az Anhondo-síkságon. ahonnan jöttek és ahová mentek. hogy a téridő az összeroppanás jeleit mutatja. ez csakis a véletlen műve lehetett.Azt mondtam . .mondta.Hogy írják? .kérdezte. hogy a vonuló állatok furcsa. azaz sehonnan és sehová. s mikor végül elérték a síkság szélét. hová megy! . felkapaszkodtak egy hatalmas fára..Ja. Egy szinte egy darabból álló. Legalábbis én nem. hogy nem is akarták megkérdezni. hallottál már egy Stavromula Béta nevű bolygóról? Ford összeráncolta a homlokát. hogy ez volt az egyetlen bölcs mondat.Mit mondtál? . és senki sem tudta. hogy hová mennek. hogy lovagoljunk meg egy Teljesen Átlagos Vadtulkot? . Ford.Mindketten odaveszünk! Nem . a síkág egyik végében hirtelen megjelentek.kiabálta vissza Ford -. Elég sok világban megfigyelhető. Agg Trasbarg egyszer azt mondta. . amit Trasbarg szájából valaha is hallottak.Mit akarsz azzal mondani.Nos.Nem veszünk oda. .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 19. Forddal együtt gyorsan elgyalogoltak a völgyben csordogáló kis folyóig. hogy ez az egész úgy néz ki.Nem hiszem . honnan jönnek. hogy jobban lássák a galaxis egyik legfurcsább és legcsodálatosabb látnivalóját. és eltűnünk innen! . s a másik végén ugyanolyan váratlanul eltűntek. Nézzük meg. A több ezernyi Teljesen Átlagos Vadtulok hatalmas. amíg látható volt. . Ennek ellenére a többé-kevésbé egyenletes oszlopot alkotó nagytestű állatok óránként negyven kilométeres sebességgel száguldottak. mintha dimenziós sodródás lenne.gondolta meg magát hirtelen Arthur. . Előhalászta saját ütött-kopott GALAXIS Útikalauzát.ordította Arthur.

Vagyis. de nem. Nincs nálad valami ilyesmi? .Én már láttam. . 108 . Úgy. amíg a Stavromula Bétán el nem hajolok. akinek a szája mások fogaival volt tele. . aztán oldalra lépsz. sosem hallottam róla . amíg feléd rohan. Ez minden bizonnyal meg fog történi valamikor. úgyhogy azt hiszem. Emlékszel arra.. ahol állítólag megöltem.Nem baj . Megvárod. hogy végezhessenek vele.Ez megfelel? . . . és egy elegáns mozdulatot teszel a posztóval. Stavromula Bétának hívják. elpusztíthatatlan vagyok addig.Ford tovább keresgélt az Útikalauzban. Leírva nem láttam és mondani is csak egy olyan valaki mondta.Arról. azt csak péppé tapossák a többiek. Az egyik helyet. csengő hangot ad ki. Ha meglándzsáznak egyet a csordában.mondta Arthur.Arról a fickóról van szó.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . és Agradzsagot találják el.mondta végül.Azt nem tudom.Hmm. . Ott alighanem le akarnak lőni. Csak éppen senki sem hallott még erről a helyről. de én majd elhajolok.mondta. hogy kapják el a lamuellai vadászok a Teljesen Átlagos Vadtulkokat. Mindenesetre furcsállotta. amit Agradzsagról meséltem? Ford egy pillanatig elgondolkodott. vagy legalábbis az egyik reinkarnációját a sok közül. ahogy azt a matadorok is teszik azzal a rikító színű posztóval. hogy te újra és újra megölöd? .. aki meg volt győződve róla.Semmi .nyújtotta Ford a törülközőjét. de a képernyő üres maradt. úgyhogy valamivel ki kell csalogatni a kiszemelt zsákmányt. . hogy a készülék nagyon gyengécske.

és aprították kásás péppé a földet. . csak egy nagyobb törülköző.Nem kell más . de kitartóan nézte. Majdnem két óra hosszat táncikáltak mellettük. Arthur nemegyszer látta már.kontrázott Ford.Nem kell más. másfél tonnás Teljesen Átlagos Vadtulok hátára pattanni nem is olyan könnyű. A lamuellai vadászok látszólag könnyedén csinálták. és jobb híján egymás törülközőlengető technikáját kezdték szapulni.vélekedett Ford.Inkább te nem mozgatod elég lazán a csuklódat! . Akkor szerette ezt csinálni. mindent eltipró paták közé kerül. ha azt akarod. Egyetlen árva jószág figyelmét sem sikerült ugyanis magukra vonni.ellenkezett Arthur. Arthur és Ford magába a szüntelen dübörgésbe és trappolásba is belefáradt.Az miféle madár? 109 .A madár! . Kimerülten és legyőzötten leültek egy kőre. . és egyre idétlenebb dolgokat műveltek a közepes méretű virágmintás törülközővel. csak egy pikkamadár. Ő is ugyanolyan nagy blöffmester. hogy a nagy fát már megtalálni is ilyen nehéz lesz. Hiába várt rá a Stavromula Bétán a halál (akárhol is volt az a Stavromula Béta). . Reverendaszerű köntöse alól előhúzott egy kis pikkamadarat. Azt viszont nem gondolta. A kora reggeli nap fényében ott állt mögöttük Agg Trasbarg. . ha a mennydörgő. amelyet egy fiatal. hanem egy igazán egetrengető dologgal lehetett volna megzavarni őket. miközben az a csorda közepén dübörgött és verte a port. Ford és Arthur végül hátrébb támolygott.szólalt meg egy harmadik hang -.Ki ez? . arról most kiderült. . tapasztalatlan vadász lándzsája véletlenül eltalált.Csak Agg Trasbarg .mondta feléjük közeledve -. . de Arthur gondolta. ő sem menekült volna.súgta vissza Arthur. nem kell más. hogy gyakorlatilag lehetetlen.sziszegett tovább Ford. fejezet Egy negyven kilométeres óránkénti sebességgel vágtató. Közelebb menni az azonnali halált jelentette volna. Ford azonnal összekuporodott. . . de még csak annyit sem értek el.Szélesebb mozdulatok kellenek ide . Tíz méterre álltak az izzadó testek vízszintesen görgő lavinájától. Két karját fenyegetőnek szánt mozdulatokkal lóbálta. A hang a hátuk mögül jött.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 20.Jobban kellett volna lobogtatnod . A madár nyughatatlanul fészkelődött Agg Trasbarg kézfején. mint te. Úgyhogy akár egész nap is elugrabugrálhatnátok így egymás körül. mint amilyennek első ránézésre tűnik. A Teljesen Átlagos Vadtulkok annyira elszántan dübörögtek leszegett fejjel a patáikkal. Egyetlen rossz lépés is elég lett volna. Ami könnyűnek látszott.sziszegte. hogy nem csak egy meglepő.És a helyedben hagynám ezt a karlengetést. hogy egyetlen mellettük eldübörgő állat is vessen rájuk egy pillantást. . hogy mi lett abból a Teljesen Átlagos Vadtulokból. Bob a megmondhatója. krono-logika ide vagy oda.Lendületesebben kell mozgatnod a könyöködet. Ha magatokra akarjátok vonni egy Teljesen Átlagos Vadtulok figyelmét .Lendületesebben? . mi lehetett egy méternyire előtte. . Megfordultak. hogy ezek a nyavalyások valamit is észrevegyenek. amikor nem tudta mi történik és mit lehetne tenni ellene. . csak egy pikkamadár. hogy nagy fába vágták a fejszéjüket.

kiáltott fel végül Agg Trasbarg. egy kicsit közelebb a vágtázó csordához. nem pedig valami többdimenziós kiber-rémálom. Némelyik állat felkapta a fejét a pikkamadár láttán. és azt is. aztán figyelni kezdett. Megállt. és jámbor gondolataiba merülve lehunyta a szemét.Semmi baj .Ó.Ugyanolyan.kérdezte -. ööö. . csak ezt akarom mondani. .Le ne diktáld a receptjét! . a másikban a görbebottal. . Néhányszor meglengette és meglobogtatta a törülközőt. Szendvicskészítő. .szólt közbe Ford. de fél szemmel még mindig a madárra sandított.suttogta Arthur.Ó. . Most már azonban tudta. attól tartok. hogy tényleg madár.Mily kevéssé furcsa lesz nélküled az életünk! Arthur megdöbbent. .. egyikben a pikkamadárral. amit te nem. és leporolta magát. idővel majd.Tudod-e . hogy helyesen teszi.Csak egy madár és kész! .Úgy vagyon-é megírva . több százat be is faltam! Egész jó kis omlettet lehet belőlük készíteni. .Az ég szerelmére. 110 .kérdezte gyanakodva Ford. imádja a szendvicseket.Mindig így beszél. Valami máris történt. Lassan fölegyenesedett. hogy azok is csak nézelődni jöttek. akárcsak ő.szónokolta. Az a titka.felelte türelmetlenül Arthur. Vagy rikácsol vagy vijjog. Fennhangon pedig így szólt. és károg. szóval nem lesz itt semmi gubanc. . Agg Trasbarg kitárt karja remegni kezdett.Most! . most távoznom kell. . A Trasbarg kinyújtott kezén pihegő pikkamadár jelenléte némi érdeklődést váltott ki a dübörgő csordából. Rátermett fiú. s bár most még csak a legalapvetőbb ismeretekkel rendelkezik.Haladjunk már. Agg Trasbarg gyászosan tekintett rá. Agg Trasbarg előrébb lépett. Tojásokat rak. . Bob küldötte! . . összeráncolta a homlokát. pikkamadárral a karjukon. . mit kell tenni. A magasba emelte két kezét. A furcsa fej egy pillanatra feléjük nézett.Csak annyit akartam tudni. Élénk figyelmét néhány nevesincs levegőmolekula kötötte le.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .mondta Ford. . Szürkés szemei búsan mozogtak. hogy hideg kis vajkockákkal együtt kell felverni a . nagytiszteletű Trasbarg! Hát úgy.felelte Arthur. kezében Ford törülközőjével előrelépett. hát már hogyne láttam volna! .Sőt. . Igen. mint a többi..Láttad már tojást rakni? . Mindig azt hitte. ha valami olyat lát. hogy felkészüljön a nagy pillanatra. és tőle természetellenesen peckes mozdulatokkal utánozni kezdte a vadász-matadorok mozgását. hogy a köpenylobogtató vadász-matadorokon kívül ácsorogtak ott mások is. De tanítványom az ifjú Drimple nagyszerű szendvicskészítőtök lesz helyettem. Arthurnak eszébe jutott néhány vadászat. Arra is emlékezett már. hogy Bob majdan visszarendeli maga mellé áldott szendvicskészítőjét? Ford majdnem visszakuporodott. hogy ennél kedvesebb dolgot még aligha mondtak nekem? . Egyedül a pikkamadarat hagyták hidegen a körülöttük zajló események.Most vegyétek elő a törülközőt! Arthur. kérlek! . .szólt Agg Trasbarg Arthurhoz -.

és az öreg inkább arra összpontosított. s amikor újra lehajtotta volna. . Agg Trasbarg lassú mozdulatokkal egyre lejjebb eresztette a madarat. honnan jöttek.kérdezte Fordtól.kiáltotta válaszul Agg Trasbarg. Néhány másodperc múlva pedig ott állt előttük a hatalmas jószág. Attól a pillanattól kezdve szinte a világ legtermészetesebb dolgának tűnt közelebb csalogatni az állatot. A Vadtulok a fejével követte.Ennél nagyobb hülyeséget sem igen láttam még életemben . . hogy a Vadtulok ne érhesse el. amely mintha észre sem vette volna.kiáltotta Agg Trasbarg.A Teljesen Átlagos Vadtulok nyugtalanul ringatózott alatta. . Agg Trasbarg hirtelen a magasba emelte a madarat. A Vadtulok ránézett.sürgette Trasbarg Fordot suttogva. A Vadtulok bódultan visszaemelte busa fejét.Ford megfordult. és enyhén ringatózva a négy lábára állt. a Teljesen Átlagos Vadtulok lassan. Az ezernyi pata robaját azonban nehéz volt túlkiabálni.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Valahol a távolban megpillantotta a megfelelő állatot. kapaszkodót keresett a lény gubancos bundájában. izzadva szaglászta a pikkamadarat. A felemelt fej hirtelen oldalra fordult. hová mehetnek. de csak a forróságtól hullámzó tájat látta. Arthur mély lélegzetet vett.Milyen király? . jól belemarkolt. Aztán előrelökte Arthurt. aztán felmászott Ford mögé az állat széles. Arthur pedig ugyanilyen mozdulatokkal leeresztette a törülközőt.Király? . és szertartásosan kezet rázott Arthurral. felszegte a fejét. Arthur meglóbálta előtte a törülközőt. zihálva. Agg Trasbarg meglódította a madarat. Szendvicskészítő! Gyerünk! .Most te. hogy honnan jönnek? Vagy hogy hová mennek? . . hullámzó hátára. .Hogyhogy milyen Király? . aki ezt nem tudta mire vélni. . Sikerült magára vonnia az állat figyelmét. Könnyű vágtába. és horkolva. . amit csinált. mivel Agg Trasbarg nyilván akkor találta ki a pillanat hatása alatt. és tekintetével követte a törülköző mozgását. majd ügetésbe csapott át. . s amikor már szilárdan ült a hátán. 111 .kiabálta Trasbarg. hogy az állat arra figyeljen.Nem. Leszegett fejjel vágtázott felé a csorda szélén. . Két lovasa bőszen kapaszkodott a szőrébe.Micsoda? . és erősen megkapaszkodott.Menj! Rajta! Ford a hatalmas teremtmény hátára ugrott.Tudod.A Király birtokára! .A Király! . hátha legalább az kiderül. Oroszlánfóka méretű izomkötegek dagadoztak mögötte. de úgy. Az állat végül bódultan.dünnyögte Ford csak úgy magának. Trasbarg újra meg újra előre lökött a pikkamadarat tartó karjával. ám engedelmesen a térdére ereszkedett. és erőlködve próbálta kivenni.Látsz valamit? . . hogy hátranézzen. . Arthur lekiáltott Trasbargnak: .Tett egy bonyolult kézmozdulatot. Arthur a száguldó állatok tengerére nézett. de hasztalan.Menj! .Csak mert eddig sosem beszéltél egy királyról sem! .kiáltotta meglepődve Arthur.kiabálta vissza Arthur mélységesen megdöbbenve. forró. . nehézkesen feltápászkodott.

Szendvicskészítő! Arthur a maga részéről nem volt biztos benne. hogy arról a Királyról nem beszélhetett. pörögni-forogni kezdtek a fejük körül.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan A madarat még mindig a magasban tartva lassan körbevezette a Vadtulkot. ahol végre leszállhat a lény hátáról.Valami Királyról magyarázott! . miféle Királyról beszélt! Annyit mondtam csak. hogy egy király! . . s közben kétségbeesetten kapaszkodott. ami körülötte történt.üvöltötte Ford.ordította Ford. majd ugyanilyen hirtelen újra sötét lett. amíg az a csordával megegyező irányba nem haladt. amely majd elnyeli őket. úgyhogy nem tudom. . .kiáltotta Ford. amíg rájött. gyia! Ford Arthur fülébe ordított: . ahová a sorsa hívja. Egy-két pillanat kellett.Nem is azt mondtam. Trasbarg előre lépett.Menj! . ahová a sorsod hív. 112 . hogy rá gondolt! .kérdezte Ford.Mit is mondott.Száguldjatok! Lovagoljátok meg a Teljesen Átlagos Vadtulkot! Gyia. hogy oda akar menni. . Előttük egyre-másra vágtattak a semmibe és váltak köddé a Teljesen Átlagos Vadtulkok. A pikkamadár felemelkedett az égre a csorda fölé.Gyerünk! . ahogy a pikkamadarat követte. A Vadtulok követte.Azt mondtam: a Király! Visszahúzta a karját. mi a helyzet. .Én sem! .Na és aztán? . .kiabálta Agg Trasbarg. aztán kibontotta kis szárnyait. hová megyünk? . Csak oda akart menni. széttárta őket.Nem is hallottam még ilyen a Királyról! . .méltatlankodott Agg Trasbarg. Nemsokára újra a menetoszlop szélére került.Én is ezt kérdeztem! Ő csak annyit mondott: a Király! . eddig még sosem beszéltél egy királyról sem! . . .ordította ismét Arthur. Az állat utána. mivel egész addig oda sem figyelt arra. Egyáltalán nem érezte magát biztonságban a hátán. Még egyet lépett előre.Kivéve persze a Királyt .Én nem tudom. és tovarepült. majd minden erejét összeszedve előrelendítette. kire gondolt.De nem hinném. A csillagok hirtelen feléjük lódultak.Miféle Király? . nem értem miről beszélsz! . Arthur és Ford az életükért kapaszkodtak a hatalmas szörny hátán. .Menj. és lehorgasztott fejjel ismét a csordával együtt rohant a pont felé. .Ford. Egy-két másodperc múlva már el is felejtette a pikkamadarat.Miféle a Király? A kijárat már szinte csak egy karnyújtásnyira volt.kiabálta Trasbarg. A Vadtulok egyre jobban felgyorsított. .üvöltötte vissza Arthur.Hogyhogy miféle a Király? .Azt mondtam. . Az állat követte. Nagy nehezen végre poroszkálni kezdett. minden oldalról hegynyi méretű hömpölygő testek vették körül őket. . Ez igencsak meglepte a madarat.kiáltotta Arthur is.

Nem mintha maga az utazás lett volna feszültségtői terhes. Az ajtót teleragasztgatta „Ne zavarj" feliratú cetlikkel. és ásított egyet. azaz körülbelül hét óráig. Szemkápráztatóan emelkedtek fel meg le. hogy tényleg klassz. Ezen a téren még nem rendelkezett kellő mennyiségű tapasztalattal. négy óra felé járt az idő és. vendéglátói pedig egyetértettek vele. mint az Atlanti-óceán fölött átrepülni.ezek szerint a hajót valamilyen fantasztikus. neki egy kicsit émelygett a gyomra. és kidobta őket a kukába. igencsak szidhatták. óriási védőbúra alatt. Aztán földönkívüliek szólították meg a saját pázsitján. mint elrepülni New Yorkba . homályosnak tűntek a vastag. Megpróbálta kideríteni az okát. ő pedig elrepült velük a Rupert bolygóra. majd elviszik a Rupert bolygóra. a telefont pedig lehalkította. hogy valami nem stimmel vele. csak még nem jött rá. Először is ott volt az az éjszakai repülőút New Yorkból. hogy ne zavarják a beérkező hívások. Tudta. A csillagok. amelynek más a kultúrája. ha az ember elvesztette a munkáját. Annyi azonban biztos. ha elvált vagy megváltoztatta a hajviseletét meg hasonlók. Éppen ellenkezőleg: halál unalmas volt. ami igazán nyomasztotta Triciát. fejezet Homályos. ezért nem is állíthatta biztosan. hány stresszpont jár azért. Igazság szerint legalább egymillió dolog nem stimmelt vele. Hetven stresszpontot. Az épületek fölött hideg és rosszindulatúan fekete volt az ég.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 21. nehogy kétségbe essen. akik már keresztülmentek ilyesmin. Végig akarta nézni a kazettát a legelejétől. ha valakit megszólítanak saját pázsitján a földönkívüliek. összeszedte a vágóasztalon felhalmozódott műanyag kávéspoharakat. Miféle épületek ezek? Mi célt szolgálnak? Mire emlékeztetik őt? Nagyon nehéz a dolgok mibenlétére rájönni. Az újságokban gyakran tettek közzé stressztáblázatokat. Egy sohói videotársaság kis vágószobájában ült. de Tricia biztos volt benne. Miközben arra várt. és nagyjából ugyanannyi ideig is tartott. ha az ember hirtelen és váratlanul egy idegen világban találja magát. 113 . hogy megér egy pár tucatot. Plexiből vagy valami hasonló nyomasztó és nehéz anyagból készült. hogy mindig kellemetlen élmény. amelyeknek ilyen messze a naptól vakító fénypontoknak kellett volna lenniük. szürke épületek rezegtek és vibráltak előtte. eddig nem ismert hajtóművel szerelhették fel. és egész szép kis listát sikerült összeállítania. Felsóhajtott. Ezzel eredetileg a szenzációs hírét volt hivatott védeni. hogy kevesebb feszültséggel járt. más az egész életszemlélete. micsoda. ám csak egy volt. Itt-ott talán lehet majd egy kicsit tekerni is. Tricia visszatekerte a szalagot az elejére. Rá is kérdezett. Már ha képes lesz rá. hogy azok. Ötven stresszpontot jelentett. Ez mindig is kegyetlen élmény volt. A szemek karikázója. Ez azért bámulatos. nem igaz? Elrepülni a Naprendszer széléig ugyanannyi időt vett igénybe. hogy a szalag az elejére tekeredjen. Egyikük sem tett említést arról. Hétfő délután volt. valamint hihetetlenül unalmas és jellegtelen az építészete. de fogadni mert volna. most azonban saját magát védte attól.

. Szellemképes és hangyás volt a felvétel. igen . úgy . hogy inkább tartogatja a szalagját magára a Rupertre.Jó. De hát mi mást tehetett volna? Természetesen fényképezett is. Tricia arrébb is pörgette ezt a részt. Arra gyanakodott.Ja. . elszíneződött bőrű ember nézte a különféle tévéadásokat.Nem tudjuk. A hajó egy sötét és komor tájat közelített meg. Émelygő érzése tehát részben abból is eredt. . A szalagon mindössze néhány vékony. .felelte kitartóan Tricia. úgy gondolja.Valami olyasmi . Sok ilyen lenyűgöző részlet volt még a kazettán. de milyen elv alapján működik? . hm? . és mert az ablak olyan mélyen be volt süppesztve az űrhajó burkolatába.Már mondtátok. mint. Visszaült. .Mert elvesztettétek az eszeteket .Olyasmi.Nem tudjuk .felelték türelmesen. hogy olyasmi hajtja-e. valami ilyesmi.kérdezte izgatottan. és vezették a hajót egy barlang szájához. öröm lett volna végignézni. . de csak kásás képeket kapott vissza a fotólaborból. és felvette a csíkokká mosódó csillagokat. hogy úgy nézett ki. Nagyon szeretünk tévézni.szajkózta savanyú képpel Tricia.mondták. Másrészt a leszállás miatt is lehetett émelygő érzése. mint mondjuk egy térhajtómű a maguk Star Trekjében? . de ő nagyrészt csak a M*A*S*H és a Cagney és Lacey ismétlései előtt bóbiskolt. Mi mindig tévét nézünk. hogy egész idő alatt egy elképesztő technológiával felszerelt idegen űrhajó fedélzetén volt..Melyikőtök az? . Tricia az ülése melletti ablakra is ráirányította a kameráját.hallotta önmagát a kamera mögött. miért. Biztosan a térhajtómű miatt. hogy beengedje a kicsi űrjárművet.Mint a térhajtómű vagy a fotonhajtómű. És. de három-négy perc alatt bárki hamisított volna hasonlót. mely gombokat kell nyomogatni a hajó irányításához. és újra lejátszotta magának.Igen. hogy a grebulonok alighanem másféle fényviszonyokra vannak ráhangolódva.Szóval mi az? . Végül úgy döntött.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . amely mintha kijjebb nyílt volna.Ja. mint egy elhagyott gyermek lelki sérüléseinek térképe. hogy a felvétel valódi. Tudta.. A kép minősége azonban sajnálatosan gyenge volt. Megtalálta azt a részt is a kazettán. Már az utazás kezdetekor is elég izgatott volt. Fények villantak fel a fagyos sötétségben. a videokamera sajnos semmit sem tudott felvenni. . és valószínűleg a nagy ibolyántúli sugárzás zavarta meg a videokamerát. 114 .Szeretne tévét nézni? Hosszú az út.? . .. Néha még el is bóbiskolt. A grebulonok . Az legalább tényleg hajmeresztő élmény volt. és együtt nézte velük a tévét. .készségesen megmutatták neki. Mindannyian elvesztettük az eszünket.mondta Tricia egy kisség erőtlenül. pontosan hogy veszítették el az eszeteket. Tricia nem tudta pontosan.mivel így nevezték magukat .De hogyan működik? .. amiről egyikük sem tudott egy kukkot sem. ööö. A beérkezésük szöge miatt. A Hajómérnököt kellene megkérdezni. amely oly kétségbeejtően messze volt a Nap fényétől és melegétől.

A Vezér. Természetesen ezek nagyobbak voltak. és nagyon nehezére esett. csak egy beöltözött és kifestett fickónak tűnt. Mire emlékeztették őt? Tulajdonképpen sok más dologgal együtt egy alacsony költségvetésű tudományos-fantasztikus film gyatra díszleteire. hogy egyenesen tartsa a kamerát. Ez tényleg minden képzeletet felülmúló földönkívüli technológiáról tanúskodott. hogy a felvételt nézte. amibe kiköpheti? A különböző immunrendszerük miatt nem lesznek problémái? 115 . ami lehet bármi. Még egyszer lefilmezte őket pár órával később. de a tévéképernyőn teljesen csiricsárénak tűntek és egyáltalán nem meggyőzőnek. mennyire örült. azt is. Csak egy csillag a többi közt. amelyeket a kazetta végén is nézegetett. Mindenki így hívta. Ez általában nem tesz jót a videokamerának. Ugyanazok az épületek. hangárszerű építményben. Az ebéd fölött beszélgethetnének tovább. kulturális tudatalattijuk legmélyén. Egyik grebulonnak sem volt neve. Tricia előretekert. aminek nem tenne jót. hogy el tudott jönni hozzájuk látogatóba a Rupertre.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan A kamera közvetlenül a Nap felé irányult. ez már ígéretesebb! Kiszálltak a hajóból egy hatalmas. mint a többiek. Tricia tudta. és mosolyogva kezet gyújt. szürke. De hiába próbálták egymást Wayne-nek meg Bobbynak meg Chucknak hívni. Tricia kezébe temetett állal nézte a képernyőt. ott lapulta gondolat. a távoli csillagok közül hoztak magukkal. és mindenki mennyire várta már. hogy ez nem helyes. amely úgy járt föl-alá a kezében. amelyet még otthonról. hogy reméli. Talán nem volt annyira vékony Elmondta. A borzalmas képminőségtől eltekintve az is baj volt. és ehhez hasonlók. meg azt is. Hatalmas. Siralmas. Sőt. és hogy esetleg szeretne-e enni valamit. amikor hazaindult a Rupertről. hogy néhányan elnevezték magukat a Földről fogott tévésorozatok szereplői után. Triciának feltűnt. A Vezér nagyjából ugyanúgy nézett ki. Tricia visszaemlékezett. mi jön ezután. Abban az esetben viszont. mert nem is jutott az eszükbe. szürke épületek a plexiüveg-bura sötétes teteje alatt. aki egy díszlet előtt áll. Tricia valahogy nem érezte. hogy megéhezett-e az úton. Csupán egy aprócska fénypont a kép kellős közepén. Emiatt aztán lehetetlen volt kivenni a részleteket. Nem is igazán ez volt a siralmas rész. és elkeseredetten csóválta a fejét. amikor a Vezér megkérdezte. főleg azért. mit érzett ekkor. Hogy fog ízleni neki? Tényleg muszáj lesz megennie? Vagy talál majd valami papírszalvétát. alig látszik valami a felvételen. amikor a Nap közel háromszázmilliárd mérföldre van. Most. nem árt neki. Hohó! Na. kényelmesen utazott. ha nekidőlne az ember. Földönkívüli kaja. hogy a Vezér a csillagok küldötte lenne. Az volt igazán siralmas. hogy meg kellett küzdenie a Földnél lényegesen alacsonyabb gravitációval. mennyire tetszettek neki Tricia tévéműsorai és hogy nagy rajongója. Aha! Most jön a Vezér. mintha egy amatőr működtette volna.

mézesmázos kacagás volt. . . Hanem a polisztirol kagylóhéj-dobozkák.mondta a Vezér. hogy fizetnek ezekért a csodálatos.Kényelmesen hátradőlt a babzsákon. A Vezér egy barna kordbársony babzsákon henyélt.felelte hanyag vállrándítással.És hogy. egy Midi hifi. . hogy hamburgerről van szó. . Óvakodott minden félreérthető mozdulattól.Tetszik? Igényes. de a videokazettán ez nem látszotta A szobában volt egy vízágy. A falakat bársony borította.Csomagküldő szolgálat. Tetszetős és tartós dolgokat vásárolunk. és szórakozott mosollyal rágcsálni kezdett.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Aztán kiderült. szerezték ezeket? . Nem is csak az illatuk. Néhány dologról azonban feltétlenül tudni akart.. Mit több: nemcsak hogy hamburger volt az ebéd.. és felemelte a hamburgert. grebulonok már csak ilyen igényes nép vagyunk.Látom. 116 .Sorban állunk. hogy a berendezést? .Jó étvágyat! Váljék egészségére! . . . honnan.Ja.Hogyan. postai megrendeléssel.. hogy kezd felforrni az agya. . hogy ide szállítják. Nehogy még megijessze a lényt.kérdezte.. Triciát hirtelen elfogta a félelem. Étcsokoládéra emlékeztető. belemarkolt az újramelegített sült krumpliba... Tricia szörnyen lassan bólintott. ööö. egy barna kordbársony babzsákon heverésző.felelte a Vezér. amivel megkínálták. . mint tudomása szerint eddig bárki. azt hiszi.. A Vezér felkuncogott. .. Haha! . . hogy American Express kártyát csakis kétféle ember kaphat: boldog és boldogtalan. és bátortalanul körbeintett a szobán. és leheletfrissítőt spriccelt a szájába.kérdezte a Vezér.American Express kártyával . . ..kérdezte. meg egy világító üvegmicsoda. hogy ez rengeteg mindent megmagyaráz.Hát ezeket hogyan szerzik? . amelyben mintha nagy spermacsöppek úszkáltak volna.. ugye? Mi.Dehogyis! Hahaha! New Hampshire-ben van egy jeligés postafiókunk. Tricia érzete.. hanem tisztán és egyértelműen McDonald'shamburger mikróban újramelegítve..motyogta. Tricia megint bólintott. Messzebb volt a Földtől.Mi sem egyszerűbb .. és érezte. Nem csak a külsejük utalt erre. amin elől-hátul a következő betűk virítottak: McDonald's. . Tovább filmezett a videokamerával. leheletfrissítő spray-t spriccelgető idegen lény társaságában. Triciának beleborsódzott a háta. . Gyakran ellátogatunk oda az áruért.. Tricia félelemmel vegyes tanácstalansággal nézett körül. Tudta.Nagyrabecsült vendégünknek mindenből a legjobbat! A Vezér magánlakosztályában ültek. dolgokért? A Vezér ismét felnevetett.

Az egész történetet csak álmodta. Tizenhét hosszú év alatt.. hogy időben észbe kapott. de sikerült ellépnie. Még jó.. rémülten kezdett rájönni. Készített egy hamisítványt. hogy lemenjenek a tabletták. hány bögre kávét ivott meg. megnyugodni. A légzése újra izgatott lett. és lassan. Segítségre volt szüksége. Meg még az a tizenhét évig tartó rögeszme. akkor részben már meg is van oldva. Egy-egy jelenet után mindig leeresztette a kamerát. Ő maga hamisította. Megrázta a fejét. aki azzal kábította. kinyitotta. Öklét a szájába tömte. amelyek közül tizenhét hosszú év alatt egy sem fordult meg a fejében. Rendben. méghozzá nagyon gyorsan. Meg még? Hát. De akkor honnan van ez a szalag? Még mindig ment a film. igen. És vodkát ivott rá. Kimerült. Egy sem fordult meg a fejében. milyen nehezen és szaporán lélegzik. villódzó képernyőt nézte. Ez csak egy hamisítvány. megnyugodni. kétfejű férfi (az egyik fejét kalitkás papagájnak álcázva) fel akarta csípni őt egy bulin. Megpróbált egyenletesen lélegezni.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Ismét lenyomta a gyorscsévélő gombját. Az egész egy rémálomba illő őrültség volt. ilyenkor látta a saját lábát a saját cipőjében. Nem kétséges: idegösszeroppanást kapott. akik a kulturális űrt a mi kulturális szemetünkkel próbálják megtölteni a Naprendszer távoli zugában! Haha! Valami azt súgta neki. mint ahogy arra sem. Még hogy egy saját életétől és történelmétől megfosztott idegen faj. hogy át tudja vészelni. miszerint egy elbűvölő. de türelmetlen volt. Rátört a rosszullét.. csak éppen nem emlékszik rá. ha bejelentkezik valami méregdrága szanatóriumba. Az asztrológia. Hátradőlt a széken. Ha meghamisít valamit. Altatót vett be. mi a probléma. Azt mondogatta magának.. és végül elrepült egy másik bolygóra egy repülő csészealjban. New York nagyon forró és fárasztó volt. amikor már újra normális volt a légzése. A szép remények és a keserű csalódás. ahogy a hangyás. ahogy nézte ezt a silány felvételt. hogy jobb lesz... Elkezdett megnyugodni. Összeszámolta. hogy miről van szó. és becsukta a szemét. Csak ő maga hamisíthatta. és észrevette. 117 . Előtte pedig. Éjszakai repülés kelet felé. Megint elhatalmasodott rajta az émelygés. Egy igen mély lelki szakadék peremén egyensúlyozott. Hirtelen mindenféle kellemetlen gondolat jutott az eszébe. kapott egy szép kis idegösszeroppanást. Semmi hasznavehetőt nem talált. Aztán meg ott volt Eric Barlett. mivel a saját hangja tette fel a kérdéseket. és a hazatérés után nem sokkal hallucinálni kezdett. és megpróbálta összeszedni magát. Biztosan csak. még az is sokkal meggyőzőbb látvány lenne. hogy egy földönkívüli űrhajó szállt le a kertjében. milyen indíttatásból tette. Egy idő után. Erről volt szó. hogy ha rájövünk.

stb. mint a valóságban. Kint kóvályognak valahol a világűrben. de megjárta. A tévéképernyők különböző képek kaleidoszkópját mutatták: néhány másodpercnyi játékos showműsor. Arrébb csúszott az egyik gesztenyebarna bársonyfal. mintha egy nyúlfarknyit is értene ahhoz. néhány másodpercnyi bujálkodás. néhány másodpercnyi vígjáték. Csodálatos.És most legyen szíves. Csak épp elvesztettük őket. Érzete viszont az egyre erősödő. amit csinál. tapasztalatai szerint pedig tévébemondó. a Marsról nézve. A Vezéren látszott. ám jól leplezett páni félelmet a hangjában. miközben hellyel kínálta Triciát a számítógépkonzol előtt -. 118 . Ő pedig higgadtan és nyugodtan válaszolgatott neki. hogy Vezérnek hívják. segítsen nekünk! Tricia ezt követően minden bizonnyal gyorsan felállította egy állványra a videokamerát. nem kevésbé a számítógépes rendszerrel. mutassa meg nekem. és megnézte az eredményt. a szeretteinkről. Megrázta a fejét. hogyan lehet ezzel a rendszerrel lefordítani az ebben a könyvben található információt! Azzal csöndben elérakott egy könyvet. akiről úgy képzelte. A Földről nézve. Kezének egyik érintésére az összes kép eltűnt. Nem emlékezett rá. hogy mindent fölvegyen. néhány pillanatig barátkozott az interfésszel.szólalt meg a Vezér. mint azt jelenlegi üres állapotuk sugallja. . Amikor befejezte. . hogy elkészítette ezt a szemel láthatóan hamis anyagot. mert úgy integetett a kezével. A számítógép. A Földön valószínűleg egy évi kemény programozásra lett volna ehhez szükség. amely előtt ült. néhány másodpercnyi hírek. s az évek során elfeledett tudományát könnyedén pótolhatta blöfföléssel.Nagyon ügyesek vagyunk.mondta. Végül is szakképesítése szerint matematikus és asztrofizikus volt. s az egész virtuális kozmológiai óraművet a rendszer bármely pontjáról meg lehetett tekinteni. néhány másodperc egy áruházi raktár biztonsági videorendszeréből. A Vezér megnyomott egy gombot. hogy még most is képzelődik. és nyugodtan leült az óriási monitor elé. És a Rupert felszínéről nézve is. A bolygók majdnem ugyanúgy süvítettek a röppályájukon. Azután ő maga is belépett a képbe. Kérem .Pompás . Tricia meg volt elégedve magával. majd okos tekintettel úgy tett.mondta. nagyszerű képességek ezek. hogy eltűnjenek a tévképek. amelyek igencsak hasonlítottak a hamis anyaghoz. éppen őt kérdezgette az asztrológiáról. Arra viszont emlékezett. amelyen a Naprendszer összes bolygója volt látható a csillagok konstellációjával a háttérben. A kép nem mozdult. A nevünkkel és minden tudásunkkal az otthonunkról. hogy látta is azokat. a Vezér odalépett mögé. Jó kis képességek voltak. Elég kínos. és a gép segítségével Tricia egy fél óra alatt könnyedén összerakta a Naprendszer durva de működő modelljét. hogy a grebulonok kultúrája sokkal fejlettebb és bonyolultabb. néhány másodperc valakinek az amatőr útifilmjéből. Az illető. egyértelműen azt bizonyította. Nagyon örült. Nem volt az a hű-de-pontos modell. Értünk a programozáshoz. és el volt ragadtatva a nő munkájától. mint egy karmester s közben összehordott minden sületlenséget. de sajnos csak voltak. s a monitorok egyetlen óriási számítógépes képernyővé álltak össze. néhány másodpercnyi rendőrfilm. a kozmológiai trigonometriához. Szédült önkívületben tovább nézte. és rengeteg tévéképernyő tűnt fel fölötte. . . Nem is volt olyan nehéz.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Lehet. hogy módfelett büszke a szerkentyűire. a háromdimenziós navigációs számításokhoz.

de jó. . vajon mióta villoghat már. Tricia újból megállította a szalagot. MIT AKARSZ! TŰNÉS INNEN! NEM ÉREK RÁ!" Amikor visszament. hogy itt van! Én meg nem tudtam. „NE ZAVARJ! . Ott volt a sztori. McMillan. Mindenképp beszélni akarnak önnel. és saját szemével látta. Most már tényleg elbizonytalanodott. Évekkel ezelőtt otthagyta az asztronómusi pályát. mitévő legyek. Mindenütt néma csend volt. észrevette. Volt aszpirin a táskájában. mint egy rémálom. Bevette az aszpirint. rajta a történelem legelképesztőbb története: egy elfeledett idegen civilizáció előőrse megrekedve naprendszerünk legtávolabbi bolygóján. Kiszállt. Hogyan lehetne bebizonyítani? Kár volt még csak rágondolni is. Eltűnődött. mit tegyen. 119 . hogy a telefonkészülékén villog a piros lámpa. Miss. de ott sem volt senki. . Ott volt ő is. és megivott rá több pohár vizet. Felhívta a recepcióst. de néhányan mindenképp. Fel tudja hívni őket? . De hát hogy foglalkozhatott volna tovább a kozmológiával. Lüktetni kezdett a feje. az egész dolog olyan volt.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Gail Andrews Te és a bolygóid című könyvét.írta ki egy cédulára.Jaj. ha nem beszélhetett a legfontosabb dologról vele kapcsolatban? Az egyetlen lehetséges megoldást választotta. És arról is szilárdan meg volt győződve. hogy találkozott egy másik bolygóról származó lénnyel. hogy az embereket távol tartsa a vágószobától. de. Nem gondolta már azt. Ott volt. Hátralökte a székét a vágóasztaltól.kérdezte Tricia. hogy képzelődik. Bekukkantott a szomszédos vágószobába. és ismét ugyanez történt. a macska rúgja meg! És mégis: bárkinek megmutatta volna. Egy buliban. hogy hívott! Mindenki önt keresi! A tévétársaságtól. ha ezt elmesélné. hogy ne kapcsoljak senkit semmilyen ügyben! Arra kért. hogy átadjak egy üzenetet. de semmi sem lett világosabb vagy érthetőbb a számára.Hiszen ön mondta.Miért nem kapcsolta? . Akárhonnan nézte. tagadjam le azt is. rögtön körberöhögik. hogy körberöhögnék. mert szilárd meggyőződése volt.. egy igazi videokazetta.. Feljöttem. és azon töprengett. .ESZEDBE SE JUSSON BELÉPNI! NEM ÉRDEKEL. Ott volt előtte a videokazetta. Kiment a vágószobából a folyosóra a fali csaphoz. Egy kicsit túlzásokba esett. Most a televíziónál dolgozott. Általában többen szoktak itt sürgölődni. Ott volt nála a videokazetta.

a helyén van-e a mikrofonja. és felvette a profi riporterek pózát. és meglátta a lányt. gondolta. Böhöm nagy ezüst járgány. meg mittudomén. Na nem mintha hirtelen olyan nagy szakértője lett volna az idegen űrhajóknak. . .Mi van? Csak egy rohadt ufó az égen! . Kapd össze magad. hogy valaki megjavítsa az óráját. és azt akarja. hogy ismét beszálljon a grebulon űrhajóba.próbálta túlharsogni a helikopterek és szirénázó rendőrautók zaját.Köszi. mint borjú az új kapura.Micsoda? Hol.Jó. A grebulonok félig szétszerelt űrhajója olyan lett volna e mellett. 120 . az a kócos haj. mindenre készen. És az volt bennük a fura. Megfordult.Anya! .Tudom. Ez ő lesz. . szürke építmények is. mindenkit kővel hajigál. mély levegőt vett.A vágó. akkora.mondta Tricia.. Lövegtorony Arra hasonlítottak azok a színtelen. rászegeződtek. Azt mondja. semmi baj . Ted .Azt mondták. Mit mondjak? Találj ki valamit! Kérdezd meg..A Regent's Park fölött. mint egy csatahajó lövegtornya. Vagyis majdnem mindenre.. . és magában szitkozódott.. Meg valami kiscsaj egy madárral. hátravetette a haját.. Felhívta az irodáját. és kiguvadt a szeme. A lány feléje fordult. és menj oda! Tricia csak bámult. A hangmérnök odasietett. Ellenőrizte. Az űrhajó nem a grebulonoké volt. és rácsíptetett egy rádiómikrofont a ruhájára. Elemében volt.visított fel.motyogta Tricia.. az a vad tekintet.Ott! .Hol a lány? . és hogy nála van az apja órája. de ez egy karcsú és kecses ezüst-fehér jármű volt.üvöltötte a producer.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . mint egy nagyobbacska óceánjáró. . . és Triciát kezdte dobálni. vagy valami ilyesmi. és leginkább úgy is nézett ki.Tricia! Hol a tüzes istennyilában vagy? . milyen érzés a világűrből jönni! . az apja és az anyja innen jött egy párhuzamos univerzumban. hogy amikor elhaladt mellettük. Mi van? . Ezek a gondolatok villantak át az agyán. amíg a taxitól az operatőrök felé rohant. Angolul beszél. .

hogy már nem tud kapaszkodni. és alaposan végighorzsolta Arthur összes porcikáját. füllesztő napfény. s így tökéletesen illettek a száraz. majd talpra állt. és csúszni kezdett lefelé. mint egy óriási rovar. amelyek ránézésre homokkőből lehettek. Előttük a hőtől reszkető levegőben sivatagos.kiáltotta megint. Nem tudta. Feltápászkodott a térdére.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 22. amely mintha bármelyik pillanatban rá akarná vetni magát kilométerekre levő áldozatára. hogy megszabaduljon a tüdejére szalad portól.Mit mondtál? . Meg aztán ott voltak a gyorsbüfé előtt parkoló űrhajók. . majd ismét megjelentek.Éppen erre van szükségünk. narancsszínű tájon tenyésző fantasztikus alakú óriáskaktuszokhoz. Pánikban nézett közül. mit bámul Ford. Először is. vad és fantasztikus alakúvá csiszolta őket. Egyenesen beleszaladt a tájat személő Ford Prefectbe. a környezet. . s csak ezek után vette észre. Olyan volt. fejezet Körülöttük kirobbant a napfény. Azóta nem volt ilyen pocsék napja. Nem kapott választ. A másik három a mellette levő parkolóban. mint egy átlagos 121 . minden erejét összeszedve oldalra lódult. mióta a Föld felrobbant. hogy megnézze. és csak gurult. A poros föld keményre szikkadt. . ami arrafelé eshetett. Nem úgy festett. Aztán zihálva megfordult.Ugorj! . gurult. gondolta Arthur. a karosszéria jelentős részét pedig rikító rózsaszínűre festették. váltak köddé egy két kilométeres szakaszon. és őrült köhögésben tört ki. minél távolabb a dübörgő patáktól. Tízezrével bukkantak elő a messzi távolból. Valójában csak az egyik űrhajó állt „A Király Birtoka" Gyorsbüfé előtt. Csodálatosan nézett ki. de a futást mindig bölcs lépésnek tartotta. „A Király Birtoka" Gyorsbüfé pont a Teljesen Állagos Vadtulkok útvonalába esett volna. és tovább dübörögtek a végtelen látóhatár felé. Ide hozták őket a dübörgő patások. Így viszont háborítatlanul állhatott ott. Ez egy sivatagos világ volt. ne adj' isten Dél-Dakotába kerültek. Úgy feszített ott. Amikor rájött.mondta Ford. mi elől vagy mi felé. Arthur kiköhögött még egy adag port. de rengeteg bizonyíték szólt ez ellen. Amikor földet ért. Micsoda nap. és rohanni kezdett. Őrülten meredező. De az előtte levő keltette fel igazán az ember figyelmét.Mit mondasz? . Valamivel előttük nagy sziklacsúcsok meredeztek. gondolta. további adagokat pedig a szeméből és a hajából dörgölt ki. ha azokat el nem tereli egy kis dimenzió-átjáró. sík vidék terült el.kiáltotta Ford Prefect. mintha egy király birtoka lett volna. Rögtön itt voltak a Teljesen Átlagos Vadtulkok. hogy Ford Prefect már nincs is ott. labdává gömbölyödött. . . amely az elmúlt éjszaka vidám eseményei után még épségben maradt.Nézd csak! . amelyek még mindig dübörögve verték a port. hogy talán Arizonába vagy ÚjMexikóba. Ám ennek ellenére elég csalogatónak tűnt.kiáltotta vissza Arthur. A szél meg az a kevéske eső. Nicsak! „A Király Birtoka" Gyorsbüfé. miközben az életéért kapaszkodott. nem hogy a Királyé. Arthur egy merész pillanatig abban a hiú reményben ringatta magát. Ez aztán a színvonalsüllyedés. Forró. túlkrómozott vezérsíkjai voltak.

mondta Ford. Néma csend támadt. költekezzünk egy kicsit! . te inkább megfújni szereted őket. . . és azt a rózsaszín izét is a kijárat előtt! Lecsapta a hitelkártyáját a bárpultra. és pajkosan megcsillant a szeme. .vélekedett Arthur. a kisujját sem mozdította.Hogy mondod? . A kis színpadon pedig egy püffedt fickó állított fel éppen valamit. . Egy ósdi dobszerkót. én a kétszeresét fizetem. vagy amijük van. Körülbelül három másik vendég tartózkodott rajtuk kívül a büfében..mondta a csapos.szólalt meg halkan Ford.Mondjon egy számot.Ez nem rád vall. . mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lett volna. hogy pontosan három. .Nem az enyim. Rettentő lazán a bárpultra könyökölt. .Talán egy kis készpénzt is mutatni kéne . . A csapos nem nagyon törte magát. s hangja sokáig visszhangzott. Csendesen. .Az ember mutasson néha egy kis tiszteletet . hogy eladó . hogy felvegye Ford rendelését.adta le Ford a rendelést . Nagydarab. Azt hittem. nem adhatom el . hogy valaki azt mondta volna. . de egy ilyen helyen sosem lehetett tudni. és a söröskorsóikat melengették.csodálkozott Arthur. két szalonnás zsemlét. Arthur észrevette. Az asztaluknál ültek. ja. 122 .Mennyit kóstálhat egy ilyen járgány? Ford elővette a zsebéből a Hamm-O-Plussz hitelkártyáját.Mennyit kér érte? . Körülbelül három. A nagy semmi kellős közepén. Eddig sem volt túl nagy a zaj.Meg fogom venni azt az űrhajót . Néhány gitárt.Dehogyisnem . . . Biztos valami country-western muzsikához.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan autósbüfé.Most lovagoltunk be a városba .Megvenni? . .Az a rózsaszín izé nem biztos.szólalt meg végül. .. és lezseren körülnézett. . tohonya.kérdezte Arthur. Űrkamionosok pihenője.Két sört . hogy enyhén remeg a keze.Inkább megmutatom ..Majd adok én nekik éttermi kritikát. Sőt. Lehet.meg mit is. „A Király Birtoka" Gyorsbüfé.lihegte Ford. .magyarázta Ford.mondta Ford. .Gyere.Akkor kié? A csapos a színpadon pakolászó püffedt fickó felé intett a fejével.Hát. kopaszodó pacák volt. . de most tényleg néma csend lett.. Mintha még „A Király Birtoká"-t gondosan elkerülő Tejesen Átlagos Vadtulkok távoli mennydörgése is alább hagyott volna.mondta Ford.

Ismét nagyot húzott a sörből.Rendben van .Jó ez a sör .tette hozzá. hogy Ford hitelkártyáját jóváhagyassa. ingyen odaadja a hajót? .ült vissza tűnődve -. nekünk ajándékozza . és ő beleegyezett. A sör tűrhető volt.Szóval azt mondta. A csapos elsántikált. .kérdezte Arthur. ha már ennyire ragaszkodik hozzá. hogy nem tudja.Hozza a sört meg a zsemléket! De ne zárja még le a számlát! Arthur a bárpult végében pihent. Fordot meg hagyta.felelte óvatosan a csapos. . meg az is eszébe jut. az ember néha elgondolkodik.Eladja magának? . és egy kicsit el is álmosította.mondta Ford. és beleharapott a zsemlébe.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Ford bólintott és elvigyorodott. . és talpra segítette. nem esett-e baja. Szenvedni fognak. Minden frankó. Nagyot kortyolt a sörből. A csapos bezuhant az üvegek és a poharak közé. Jó ez a zsemle. Mennyit ad? Ford mondott egy számot. hogy nem úszhatják meg szárazon. . 123 .mondta.Melyik dagadtnak? . aki egy két másodpercig csöndben volt. . A csapos. A csapos igencsak meglepődött.Hé. magasröptű eszmecserét a csapossal a szendvicskészítésről. Kényelmes volt neki ez az érzés. és egy kicsit bizonytalanul állt. amelynek egy része a büfé ablakából is látható volt.Ahogy mondtam . . hogy oda se neki. . hogy lássa.Rendben. na.felelte Ford.Ilyenkor tényleg azt gondolja az ember fia. amit akar. Minden nagyon szép és jó.Jó ez a hajó is .Nem. azért ne zárja le a számlát! Kerülhet még rá valami.Azt mondta: "Oda se neki! Vigye csak! Áldásom rá! Csak bánjon vele finoman!" Majd finoman fogok vele bánni. .Rendben . Aztán vállat vont. és visszaült a helyére. Miénk a rózsaszín csoda. Most már mások is voltak a színpadon a dob és a gitárok mögött. ismét megszólalt. hogy szenvedni lássam őket. Hanem Teljesen Átlagos Vadtulok. A püffedt fickó énekelni kezdett. Szent kötelességemnek tekintem. Hogy oda se neki. amit ő egyáltalán nem bánt. . . mi történik körülötte. De aztán az ember fiának eszébe jutnak az olyan pasasok. . Hozzászokott már. A csapos megvágta az ujját és az egyik könyökét. mert ezek néha igencsak piszkálják a csőrömet. mint akik a Multimenzió Vállalatnál dolgoznak. vajon érdemes-e aggódni a téridő szövete vagy a többdimenziós valószínűségi mátrix sértetlensége nagy a Minden Létező Dolog Kusza Összevisszaságában levő hullámformák lehetséges összeomlása miatt. . hogy annak a dagadtnak igaza volt. Folytatott egy rövidke.mondta a rózsaszín és krómozott rovarszerűséggel szemezve.Ja . Tudod . Mit számít ez? Oda se neki! . Feltétlenül írja a számlához! Rendben? . A „szalonnás" zsemlében pedig nem szalonna volt. Ford fürgén átvetette magát a bárpulton. hadd csináljon azt. lehet. Úgy érzem. Ford a színpad felé intett a fejével.folytatta.Oké-zsoké . Hé.felelte Ford. A püffedt fickó éppen „egy-kettő"-zött a mikrofonba. írjunk még valamit a számlához! Kértem az énekestől egy szívességet. de amúgy kutya baja volt.

Arthur izgatott lett. ..Csak akkor teljesítik a költségigényemet. . rohadt fájdalmas. . hogy eszébe jusson. Más bárénekestől is hallotta már a „Szeress gyengéden"-t. s közben elővette régi GALAXIS Útikalauzát. s miközben a sörét bámulta. így kommunikálnak.nyugtatta meg Ford. Hallgatott valamit. de Arthur kezdett nyűgös lenni. a ki-tudja-mi-a-csuda kellős közepén (merthogy ez aztán tényleg nem a Föld volt). . .Kritikát kell írnom.Tehát mégis létezik! . amiről nem tudok? . de már korántsem tudott úgy meglepődni az ilyen dolgokon. Jobbára ártalmatlan. Az énekesnek elég jó hangja volt ahhoz képest.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . Úgy intéztem." .kérdezte kitartóan. .Micsoda? . amelyek egy kicsit hasonlítottak rá.Fizettem ezért a dalért.Miért. márpedig a kontinensek alapján annak kellett volna lenniük. ahol egy nyomorult kis dög még belém is harapott. Arthur egyre türelmetlenebb lett. A legrosszabb egy MiaManó nevű hely volt.Nem kellene már indulnunk? . gondolta. már nincs órája. Kezdett felébredni.El fog minket vinni ez a hajó a Földre? . hogyne vinne .. arca gonosz vigyorba torzult.Nem indulunk? . a Föld nem is létezik.Még egy kritikát meg kell írnom . Mintha könnyek csillogtak volna a szemében.Most utánamehetünk! De. . hogy Fordot a roppant tömény szeszeken kívül bármi más így megindította volna. .döbbent rá Arthur.kérdezett vissza Ford. de nem sikerült eltalálnia a ritmust. hogy halkabban kiabáljon. Az órájára pillantott. hogy bárénekes. vagy egyáltalán nem hasonlítottak. . Meg aztán. Az énekes belekezdett az „Összetört szívek szállodájá"-ba.Ott lesz a Föld? Vagy nem? Én olyan sokáig kerestem. hiszen felrobbantották azok a szemét vogonok. Még sosem látta volna.A Föld még létezik! Akkor Vakta is oda tart! A madár a Földet mutatta a zivatarban! Ford intett Arthurnak. .tette hozzá halkan.De hol vagyunk mi ezen a valószínűségi tengelyen? . Tudod. már amennyi megmaradt belőle. és a képernyőre bökött. de csak azért. Figyelt valamire.suttogta Ford -.. s ezt Arthur egy kicsit furcsállotta.Két sörért meg egy zsemléért? 124 . . Csak olyan bolygókat találtam. ha elküldöm a kritikát a hálózatba. Az aktív szócikkben a következő volt olvasható: „Föld.felelte Arthur. mint régen. Erre a számlára aztán ráfér az érvényesítés . s közben idegesen dobolt az ujjaival az asztalon. . Várt hát..Pszt! .Nem kéne így lennie . .kérdezte Arthur Fordtól..Történt itt valami. hogy itt hallja. Érted egyáltalán.Kritikát kell írnod? Erről a helyről? .kérdezte hirtelen. Odaadta Arthurnak az Útikalauzt. ööö. . Egy kissé meglepődött ugyan. harapdálással.. Véget ért a dal.Oda megy Vakta is! .intette Ford. hogy ilyenkor automatikusan és észrevehetetlenül érvényesítsék a hitelkártyámat. Vaktánál volt. az étteremről. nem így szokott lenni általában? . mit beszélek? Ford nem válaszolt.morfondírozott Arthur. Biztosan a por miatt. Ford hagyta gondolkodni Arthurt. Mit mondjak. . .Naná.

Nem mondanám. Ezt a pillanatot sosem fogja elfelejteni. Áhítatos mozdulattal lerakta Ford elé.mondta -.Á. mennyit adtál neki? Ford ismét megnevezte az összeget. Gyakran gondolt arra. ööö. Arthur csak úgy ránézett. mennyi az . hogy köszönöm.mondta egy kicsit rekedten. . és kész is.mondta Arthur. aláírni? Ford gyorsan végigfuttatta rajta a szemét. .. az énekesük pedig a legjobb az univerzumban.Úgy kell nekik . A csapos félretolta. .Az énekesnek is adtam borravalót. Kint álltak a hőségben.. de jó is lenne érteni.Hát.A bárpultra hajított néhány érmét..mondta Ford.A rendszer eleinte visszadobta néhányszor. és a porban.Ford felakadt szemmel gyors fejszámolást végzett. Mennyit ér font sterlingben? Mit lehet venni érte? .Izzadságcseppek gyöngyöztek a homlokán.Mókás volt . amihez a legjobban ért. . . Arthur okos képpel bólintott. Sugárzó arccal aláírta és visszaadta a csaposnak.Nem tart soká. Ford legalábbis ámulva-bámulva nézte.tette hozzá halkan -. és ámulva-bámulva nézték a nagy rózsaszín és krómozott űrhajót.kérdezte. .mondta. Mondja meg neki.Na. .Egykettőre összecsapom.Aztán egyszer csak minden rendben. Csak megemlítem. és vigyen neki egy italt! .felelte Ford. hogy tűrhető a zsemléjük.Ez több pénz .Nekem nem az . Nem kell sokat írnom. Nem akarja.Nincs egy kicsit túlcicomázva szerinted? 125 . Ráadásul azt csinálta érte.Aha . . Csak a hitelkártyám érvényesítése miatt. . Maga elé húzta GALAXIS Útikalauzát. nyomom a fülükbe. mint amit az Ezredes az ócska filmjeivel meg a kaszinós bulijaival egész életében összeszedett neki. Megérintett a képernyőn egy BEVITEL feliratú foltot. ezt aztán meg fogja érezni a Multimenzió Vállalat . finom és hideg a sörük. Hogy kiáll egy bárba énekelni. .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan . .Nem tudom.. és egy darab papírt tartott reszkető kezében. És ezt csak saját magának köszönheti.. ugye? .Na jó. ha inkább meg sem próbálja megérteni.jelentette ki végül. A csapos épp akkor tért vissza. s az anyag máris felkerült a Szub-Étára. a helyi állatvilág szép és különleges. máskor viszont . és a rendszer..mint például most .Azt hiszem. Átnézett Ford válla fölött. . elfogadta. mi az ördögről beszél Ford.. hogy jobb. hogy túlzottan meglepődtem volna.Szóval neked tetszett az énekes? . . . na! Csak így. .. . dehogy . mi már itt sem vagyunk. Mondjuk Svájcot .mondta elégedetten. és gépelni kezdett. . .felelte Ford.úgy érezte. és megszívta a fogát. ez szükségtelen . meg lehet venni mondjuk.Miért.

.mondta Arthur. remélem.De hát milyen király? Ja. hát akkor. Tudott. hogy nem.mondta Ford. ez a masina tud is olyan jól repeszteni.Na. .Figyelj csak .Nem érdekes . hogy tényleg az idegenek rabolták-e el.mondta Ford. még a műszerfal néhány gombját is finom szőrme vagy antilopbőr borította.Bekapcsolta a fő hajtóművet.Még mindig nem tudom. ezt már egyszer végigjátszottuk.Azt felelte. .mondta -. miközben beindította a hajtóműveket -.Elvis Presleyt szereted? . és kotorászni kezdett a kartondobozban. Ford megrázta a fejét. sőt. mit felelt? .Mi az. . 126 . „E. kiről van szó . . amikor beszálltak. P" . megkérdeztem tőle. mint ahogy kinéz.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Ugyanezt kérdezte akkor is.Kicsoda? . . abban a dobozban. ahogy hajmeresztő sebességgel nekilódultak. van ott néhány kazetta tőled balra.Jíííííhááá! . Az üléseket. hogy! . és tudod. . .Hát a Király .felelte Ford.süvöltötte Ford. A fő kapcsolótáblát pedig mindössze egy nagy arany monogram díszítette. . . Nem tennél be valami zenét? .De .ez volt a két betű.mondta Arthur.kérdezte.Képzeld csak . Önszántából tartott velük.

Az összes állatot vissza kell juttatnia vadonba. . Van egy darab papírja? Nagyszerű. mint ötezer fényévnyi távolságban bocsátottak forgalomba. Ez Tricia McMillan.Hozzon fel két margaritát. nehogy már elérzékenyülj itt nekem! .. . ami itt van az út végén! Mit bánom én.kérdezte Arthur. a kis négyüléses Hrundi űrcsónak már csak a helyi hírekbe került be. A következők a kívánságaim. „MÉG EGY ŰRHAJÓ! . leszáll a semmiből London közepén. *** A Langham egyik tágas. .Benne van a. rejtélyes módon gond nélkül elfogadta a szálloda komputere. .rikoltott át Arthur a másik szobából. . Teljesen összezavar. EZ MOST RÓZSASZÍNŰ!" . és. fejezet A hírügynökségek nem szeretik.Öt és fél milliárd ember él ezen a bolygón. abból meg valahogy nem. Megjelenik egy vitathatatlanul földönkívüli űrhajó... . Este fél hét volt már.. . ez egy másik Trillian. hogy figyeljék..szakította félbe Ford. Te jó isten! . és egyből legnagyobb szenzáció lesz belőle.Otthon.harsogták az újságok E címoldalai és az újságosbódék hirdetőtáblái.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 23. Ford Hamm-O-Plussz hitelkártyáját.kiáltotta Arthur. az ilyesmit. mielőtt. Úgy látszik.Meg kell találnunk a lányodat meg azt a madarat. hogy boldogulnak odakint.Az állatkertet.. minden rendben van-e! . ööö.mondta éppen Ford.Vagyis. . így hívták Trilliant..Igen . Pazarlásnak tartják.folytatta Ford. ki csinálja vele a riportot? . azt is mondtam . és ügyesen felszívódtak. . amelyet több.Jó . Egy szobában vagyok. az agyamra megy már ez a párhuzamos-univerzum téma. Szerintem kerítsünk egy televíziót meg valami innivalót a tévézéshez. És kellene még egy nagyon profi szobaszolgálat is. hogy ma este zárva van! Nem jegyet akarok venni. Istenem.beszélt tovább Ford a telefonba. hogy ráér-e vagy sem. Én a szobaszolgálatot hívtam.De közülük csak egy érkezett a világűrből egy nagy. Ford és Arthur süvítve szelték át a sztratoszférát. hogy lássák. juttassák vissza őket! Állítsanak rájuk néhány csapatot.De hiszen ez Trillian! .csattant fel Ford. hanem az állatkertet! Bánom is én. .. két séfsalátát és annyi libamájpástétomot. hogy te is megnézd? 127 . és szolgálatot akarok.szólalt meg Arthur reszelős hangon. . legyen szíves! Meg két kancsót. Írja a számlámra! .. . .Egy hónappal később talán sokkal jobb sztori kerekedhetett volna belőle.Tudod. ezüstös űrhajóval egy madár társaságában.Talán nem ért elég jól angolul? . Miért nem jössz már át. . majd szépen leszálltak a Portland Place-en. Gyorsan elvegyültek az odasereglő szájtáti tömegben. Ford azon nyomban a telefonra vetette magát.. hangosan kijelentették. kétszobás lakosztályába jelentkeztek be.Jaj.A londoni állatkertet. Aztán három és fél óra múlva érkezik egy másik is.Igen. . akkor majd ők kihívják. ahogy fátyolos szemmel körülnézett. .. Arthur pedig a tévét próbálta beállítani közben.kiáltozott Arthur. amennyijük csak van! És kérném a londoni állatkertet is. úgyhogy találtak üres parkolóhelyet. hogy ha senki sem hívja a rendőrséget. A fél óra múlva megérkező harmadik űrhajó..Benne van a hírekben! .Hogyan? .

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan

- Egy pillanat! - kiáltott vissza Ford, és tovább tárgyalt a szobaszolgálattal. - Aztán szükségünk lesz néhány rezervátumra azoknak az állatoknak, amelyek nem képesek megélni a vadonban. Kell egy csapat, hogy megtalálja a legjobb helyeket. Meg kell vennünk Zairét vagy valami ahhoz hasonló helyet meg néhány szigetet is. Madagaszkárt, Baffint vagy Szumátrát... Ilyen helyekre gondoltam. Nézze, igazán nem értem, miért okoz ez gondot. Keressen valami illetékest! Béreljen fel, akit akar! Lásson neki! Láthatja, hogy van elég hitelkeretem. A salátára pedig rokfortöntetet kérek. Köszönöm szépen. Lerakta a kagylót, és átment Arthurhoz, aki az ágya szélén ülve nézte a televíziót. - Rendeltem magunknak egy kis libamájpástétomot közölte. - Tessék? - kérdezte Arthur, aki minden figyelmével a tévéképernyőjére összpontosított. - Mondom, rendeltem magunknak egy kis libamájpástétomot. - Ó - mondta bizonytalanul Arthur. - A libamájpástétommal kapcsolatban nekem mindig rossz érzéseim támadnak. Te nem sajnálod a libákat? - Köpök rájuk - mondta Ford, és végigheveredett az ágyon. - Minden szirszarra nem figyelhetek oda. - Hát, lehet, hogy igazad van, de... - Maradj már! - mondta Ford. - Ha nem szereted, majd én megeszem helyetted. Mi történik? - Káosz! - felelte Arthur. - Minden a feje tetején áll! Vakta egyre csak ordított Trillianre vagy Triciára vagy mittudom-én-kire, amiért elhagyta őt, aztán meg diszkóba akart menni. Triciánál meg eltört a mécses, azt állítja, hogy még csak nem is találkozott Vaktával, nemhogy ő hozta volna a világra. Aztán elkezdett valami Rupert nevű pasi miatt bőgni, hogy az elvesztette az eszét vagy mi a görcs. Hogy őszinte legyek, ezt a részt nem igazán tudtám követni. Utána Vakta elkezdett dobálózni, és beadtak egy reklámot, amíg ők megpróbálnak zöldágra vergődni. Á! Most kapcsoltak vissza a stúdióba! Maradj csendben, és nézd! A képernyőn egy elég megviselt tévébemondó jelent meg. Elnézést kért a kedves nézőktől, amiért meg kellett szakítani az előző adást. Azt mondta, hogy új fejleményekről nemigen tud beszámolni, de a rejtélyes lány, aki Vakta Törzsutas Dentnek nevezi magát, elhagyta a stúdiót, ööö, pihenni. Reméli, hogy Tricia McMillannel holnap még találkoznak. Ezalatt friss jelentések futotta be UFOtevékenységről az angliai... Ford felpattant az ágyról, megragadta a legközelebbi telefont, és bepötyögött egy számot. - Recepciós? Akarja, hogy a magáé legyen ez a hotel? Máris az öné, ha öt percen belül kinyomozza nekem, melyik klubokba jár Tricia McMillan. Nyugodtan írjon mindent az én számlámra!

128

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan

24. fejezet

Senki sem vette észre, hogy messze kinn, a tintafekete űr mélyén megmoccan valami. A furcsa és temperamentumos Plurális zónában, amelynek fókuszában a Föld nevű bolygó végtelen számú valószínűsége helyezkedett el, nem láthatták ezt a mozgást, de a következményeket megérezték. A Naprendszer legtávolabbi csücskében egy nagyon aggodalmas képű grebulon Vezér kuporgott egy szürke, műbőrborítású heverőn, és dülledt szemmel meredt az előtte sorakozó tévéképernyőkre és monitorokra. Idegesen babrált a kezével. Babrálta asztrológiakönyvét, babrálta a komputerkonzolt, és babrálta a képernyőket, amelyekből folyamatosan özönlöttek a grebulon megfigyelő szerkezetek által továbbított képek, amelyek mind a Föld nevű bolygóról érkeztek. El volt keseredve. A küldetése a megfigyelés volt. Méghozzá a titkos megfigyelés. De őszintén szólva már torkig volt a küldetésével. Meg volt győződve róla, hogy a küldetése nem csak a vég nélküli tévézésből áll. Biztos hoztak magukkal egy rakás olyan műszert is, amelyeknek megvan a maguk rendeltetése, de sajnos véletlenül elfelejtették, mi célból is jöttek ide. Érezte, hogy szükség lenne valami életcélra, s az asztrológiához is azért fordult, mert azzal próbálta kitölteni a lelkében és az agyában tátongó űrt. Remélte, hogy valamit segít majd neki. Ami azt illeti, valamit segített is. Segített felismerni, hogy igencsak rossz hónapnak néz elébe, hogy a dolgok a rosszról a még rosszabbra fordulnak majd, ha nem szedi össze magát, nem tesz valami pozitívat, és nem ötöl ki valami nagyon okosat. Ez igaz is volt. Világosan kiderült a csillagtérképből, amelyet az asztrológiakönyv alapján készített a kedves Tricia McMillan tervezte számítógépes program segítségével, ami azért kellett, hogy átkalkulálja a megfelelő csillagászati adatokat. A földi horoszkópokat ugyanis át kellett írni, hogy a Naprendszer fagyos szélén, a Tizedik Bolygón tartózkodó grebulonok is ki tudjanak venni belőle valamit. Az átszámítás után egyértelműen látszott, hogy tényleg nagyon rossz hónap veszi kezdetét, méghozzá éppen a mai nappal. A Föld ugyanis éppen ma emelkedett a Bak jegyébe, s a grebulon Vezérnek, aki magában hordozta a Bikák összes jellemző tulajdonságát, ez csakugyan nagyon rosszat jelentett. A horoszkóp szerint aznap volt a legmegfelelőbb alkalom, hogy pozitív lépéseket tegyen, hogy határozott döntéseket hozzon, hogy lássa, mit kel tennie, és meg is tegye azt. Ez mind nagyon nehéz volt neki, de tudta, hogy határozott döntéseket hozni mindenki szerint határozottan nehéz. A komputer már ráállt a Föld helyzetére, és pillanatról pillanatra követte a pályáján. A grebulon Vezér parancsára elfordultak a nagy, szürke lövegtornyok.

Mivel az összes grebulon megfigyelőműszer a Földre irányult, nem is vették észre, hogy a Naprendszerbe belépett egy újabb megfigyelési pont. Annak az esélye, hogy véletlenül észrevegye ezt az újabb megfigyelési pontot - ami egy böhömnyi sárga építészűrhajó volt - gyakorlatilag a nullával volt egyenlő. Ugyanolyan távol volt a Naptól, mint a Rupert, de éppen az átellenes oldalon, majdnem teljes takarásban. Majdnem.

129

DOUGLAS ADAMS

Jobbára Ártalmatlan

A masszív, sárga építészűrhajó úgy akarta megfigyelni a Tizedik Bolygót, hogy őt magát ne vegyék észre. Ezt módfelett sikeresen meg is oldotta. A hajó más okokból is szöges ellentétben volt a grebulon űrhajóval. Vezére, a kapitány pontosan tudta, mi a célja. Egyszerű volt a cél, s a kapitány már egy jó ideje egyszerűen követte. Bárki, aki tudta volna, mi a célja, azt mondhatta volna, hogy elég semmitmondó és csúnya dolog, hogy ez nem az a fajta cél, amitől érdemesebb élni, rugalmasak lesznek az ember léptei, dalolni kezdenek a madarak, és virágba szökkennek a mezők. Sokkal inkább ennek az ellentéte. A gyökeres ellentéte. Persze nem az ő feladata volt, hogy amiatt aggódjon. Az ő feladata az volt, hogy végezze a feladatát, amely feladat nem volt más, mint maga a feladatvégzés. Ha ez beszűkült látókörhöz vezet, ám legyén, emiatt nem neki kellett aggódnia. Esetleges aggodalmait inkább áthárította másokra, akiknek megvoltak a saját embereik, hogy azokra háríthassák át őket. Sok-sok fényévnyire innen - sőt: bárhonnan - található a zord és régóta elhagyottan álló bolygó, Vogária. Ennek a bolygónak a lápszagú, ködborította, mocsaras felszínén, az utolsó Sziporkákkal Ékesített Zsilipfúró Rákok piszkos és törött páncéljaival körülvéve egy kicsinyke, kőből készült emlékoszlop jelöli azt a helyet, ahol a fáma szerint a Vogon vogonbrutalis faj első képviselője kidugta rusnya fejét az őstengerből. A kőoszlopra egy nyilat karcoltak, amely a ködbe mutat, s alatta egyszerűen vésett betűk hirdetik: „Búsmegálló". Fertelmes sárga hajójának belsejében a vogon kapitány morogva nyúlt az előtte heverő megfakult, szamárfüles lap felé. Egy bontási parancs volt az. Ha valaki tényleg utána akarna járni, mikor látták el a kapitányt ezzel a feladatvégzési feladat elvégzésének a feladatával, végül ehhez a papírhoz jutna el. Ezt a papírt közvetlen felettesétől kapta réges-rég, és rajta volt egy utasítás. Neki végre kellett hajtania ezt az utasítást, s amikor ezzel végzett, egy pipát kellett tennie a megfelelő rubrikába. Egyszer már eleget is tett az utasításnak, egy sor zűrös körülménynek köszönhetően azonban képtelen volt kipipálni ezt a rubrikát. Az egyik zűrös körülmény az itteni galaktikus szektor plurális természete volt, ahol a lehetséges állandóan interferált a valószínűvel. Egy egyszerű rombolás nem járt több eredménnyel, mint egy rosszul felragasztott tapéta alá szorult légbuborék nyomkorászása. Az elpusztított dolgok újra meg újra felbukkantak. Ennek akarta most az elejét venni. Egy másik ilyen zavaró körülménynek számított az a maroknyi embercsoport, amelyik sosem volt ott, ahol lennie kellett volna akkor, amikor ott kellett volna lennie. Ennek is mihamarabb az elejét akarta venni A harmadik körülmény pedig egy bosszantó és anarchikus kis herkentyű képében jelentkezett, amely nem volt más, minta GALAXIS Útikalauz Stopposoknak. Erről azonban már gondoskodott is, méghozzá az idő-visszarendezés tüneményes hatalmának segítségével, így most már maga a kiadó volt az, aki minden másnak az elejét tudta venni. A kapitány csak azért jött, hogy végignézhesse a dráma utolsó felvonását. Neki magának a kisujját sem kellett mozdítania. - No hadd lám! - böffentette. Egy éjfekete madáralak tárta ki a szárnyait, és emelkedett mellé a levegőbe. A parancsnoki hídra sötétség borult. A madár fekete szemében halovány fénypontocskák táncoltak, ahogy mélyen legbelül egymás után záródtak be egyszer és mindenkorra a zárójelek, fejeződtek be a feltételes mondatok, merevedtek meg az ismétlődő hullámhegyek, s utoljára léptek működésbe az önmagukba visszavisszatérő funkciók.

130

lebegő. A vogon kapitány elégedett bélhangokkal hátradőlt a székében. 131 .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan A sötétben vakítóan felragyogott egy kék és zöld színekben játszó. és a látványában gyönyörködött. amely formáját tekintve leginkább egy felszeletelt kolbászfüzérre emlékeztetett. csőszerű képződmény.

hol van. miért. beteges külsejű emberke jött fel mellettük a lépcsőn valami lötyögős olasz cuccban. . Annak ellenére.Na mi van? . .Hozzá. A klubtagok úgyis tudták. majd egy kissé mintha elbizonytalanodott volna. aki pedig nem volt a tagja. .mondta Ford. és Ford nagyon örült. Ford az ablakon keresztül odavetett egy marok pénzt a sofőrnek. majd Arthurra bökve így szólt: . most Lamuellai kunyhója után sóvárgott.kérdezte Ford. 132 .Nem megmondtam. .Tessék? .mondta. amitől az ember nem emlékszik semmire. Megrázta a fejét.Ott jó lesz. és a kései és a szendvicsei közé vágyott vissza. de szinte azonnal vissza is fordult. Ford és Arthur kiugrott. . Éppen rágyújtani készült. .Elnézést . hogy hosszú éveken át álmodozott a Földről. . igaz.Mi van? . a negyvenkettes szám előtt! .torpant meg Ford. és elindult a férfivécé felé.Elnézést . annak mindegy volt. az otthonáról. velem van! Leszökdécselt a sötéten ragyogó lépcsőn. New York-i klubjában megfordult már egyszer. Antilopbőrből készült és kék színe volt. Nem szerette az ilyen helyeket.mondta. Kezét a homlokára tapasztotta. Most is csak úgy belendült. Stavro másik.kiáltotta Ford Prefect a taxisofőrnek. Egyszerre kétfelől is az ő nevét kiáltották. elegáns és komoly Csak egy aprócska tábla hirdette a nevét. de nem tudta. . Arthurt bámulta.Kétségbeesetten próbálok visszaemlékezni. mit szedhettem be.ahol nem volt klubtag.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan 25. Meg Agg Trasbarg is hiányzott neki. Új cipőjében istenien érzete magát. . Útközben megálltak jó néhány bankjegykiadó automatánál.mondta az emberke. és hirtelen megállt. Most még bizonytalanabb volt.Semmi gond. Egyenesen Arthurra nézett. hol van. hogy ne gyere ide?! . és kiejtette a kezéből a gyufásdobozt. Egyszerű módszerrel lépett be minden olyan helyre. amikor észrevette őket. fejezet . majd megint hátat fordított. -Akkor jól hallottam . . de valószínűleg valami olyat.Ez az! A taxi lefékezett. . Egy vézna. majd megtántorodott. . Arthurt nyomasztotta az a találkozás. hogy a sok körülötte zajló dolog ellenére is elég éles szemével kiszúrta a kirakatban a száguldó taxi ablakából.ismételte meg ingerülten Ford. Ford Prefect nem volt a Stavro's tagja. amint kinyílt az ajtó. . Remegni kezdett a szája.Arthur! Ez volt a legmegdöbbentőbb. Leiramodott a lépcsőn nyomában az ideges Arthurral. Újra elindult felfelé a lépcsőn. A klub bejárta sötét volt.Gyerünk .Összekevertem valakivel.Azt kérdeztem: na mi van? .Nem magához szóltam .mondta.

. hogy még a saját anyám sem tudja. Mindenki néma csendben maradt. 133 . .DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Arthur megpördült az egyik irányba. és attól tartok. figyelj ide! Kérlek.A fegyver. .. Alig van olyan.Trillian megpróbált továbbra is nyugalmat erőltetni a hangjába. Nem ... . figyelj rám! Fel kellett volna bukkannia egy felderítő űrhajónak. Kérlek! Utoljára. hogy mi kavarhatta így fel. egy Wabanatta 3-as.. . Megrázta előttük.kérte ismételten Trillian. hogy lássa. A nő lefelé igyekezett csodálatosan gyűrött Rymplon ruhájában. fejével a lány felé bökve -. Pisztolyt markoló keze izgatottan remegett. A másik kezét a zsebébe mélyesztette. mi rémítette így meg Trilliant.Azért hagytalak el. el kell mennünk. félhomályos klubban az est többi vendége csoportképpé fagyva. Most ne nagyon mozogjatok. El kell tűnnünk innen. amiről beszéltem.sírta -. és előhúzta Arthur karórájának maradványait. Nem tudom megmondani. ki vagyok! . Pár másodpercig mindenki sóbálvánnyá vált. ahhoz a világhoz. akit nemrég látott feldúltan könnyezni a tévében. Az is lehet. Mindannyiunknak. A hiányzó űrhajó.kiabálta Vakta. A lépcső aljában Trillian állt. Fenn a lépcső tetején meglátta Trilliant.szólalt meg halkan Ford.Nem érdekel! Hallani sem akarok a rohadt munkádról! . az elegáns. Mehetünk? Vakta a pánik és a tanácstalanság határán ingadozott. Általában az egész világra célzott vele.Vakta! . Borzasztóan veszélyes volt. Hirtelen kővé dermedt rémületében. tanácstalanok.suttogott tovább kitartóan Trillian. hogy sehová. Manapság egyre gyakrabban történik ilyesmi. . Senkire sem célzott vele igazán.Vakta.Ez nem a te otthonod . Azoknak az embereknek sincs már otthonuk.. és mi végre vannak itt.Hallgass meg! .Otthont akarok! Tartozni akarok valahová! . Meg is érkeztem. kik ők. és ízzé-porrá tört. Most itt vannak ebben a naprendszerben. Eltévedtek. ahonnan elvileg származom! De tessék: kiderül. ide tartozom . Elég veszélyes egy darab. éppen azért. Nekünk. hová mehetnénk. most azonnal. Mindenki őrizze meg a nyugalmát.. és nagyon félnek. és mindkettő remegett.Miről beszélsz? Mi mindig csak elmegyünk! . hogy az lesz. . hogy meghallgass és megérts . Időanomália volt. akinek a szeme most még vadabbul lángolt.Azt hittem. és. . amely a bárpult mögötti poharak közé csapódott. amit ellopott tőlem. Mögötte. és próbáljuk meg kideríteni. Egyikünknek sincs. a háború azonban valahogy nem tört ki..ez Tricia volt. mert annyira eltévedtek és annyira tanácstalanok. Még arra sem emlékeznek. a flotta maradék része pedig teljesen szétszóródott. valami nagyon nagy.Durván félrehajította az órát. amit a kezében tart . Nincs sok időnk hátra..Most már mindkét kezével a pisztolyt szorította. . De itt semmi keresnivalónk. A hajón volt. hogy abba kellene hagynia a dübörgést. Mögötte pedig Vakta. akinek lenne. . de nem bukkant fel.Neked nincs olyanod. mint valaha. Tricia. honnan jöttek.Elhagytál engem! . mert egy háborúba kellett mennem haditudósítónak.sikoltott fel hirtelen Vakta. nagyon fontos lenne.szólította meg Trillian a lépcső tetejéről.kiabálta Vakta...Hová tartozom? . . idegesen bámulta a lépcsőn zajló kínos találkozást... . Én legalábbis azt hittem. Arthur a másik irányba pördült.Te csak fogd be a szád! . Azt sem tudják. meggondolatlanságot fognak elkövetni. Egyedül a bárpult mögül bömbölő zene nem tudta.

DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan .. sem soha többé.Annyira sajnálom! Annyira borzasztóan sajnálom.szólalt meg Arthur. kékeszöld. Vakta kiejtette a kezéből a fegyvert. Vakta lassan. Arthur elvette. őt azonban hirtelen az a kérlelhetetlen bizonyosság szállta meg. Ő nagyon nyugodtnak érezte magát.kérdezte Trillian. de ez egy futó gondolat volt csupán.Mond ez neked valamit? . . miért. A lépcső tetején kinyílt a férfivécé ajtaja. és kezdett megnyugodni. Ekképp: STAVRO MÜLLER BÉTA Arthur egy ideig guvadt szemmel nézte. amely a kinti űrt mutatta. Fölötte a levegőben a szakaszos. . . Ford alatta ült egy lépcsőfokkal.. de ha nekem nem lesz bántódásom. Ekkor két dolog is történt egyszerre. az alternatívák egymásba csukódtak. s a kép lassacskán kezdett összeállni az agyában. Vakta a hirtelen mozdulattól megrettenve éppen abban a pillanatban emelte fel újra a pisztolyt. és az a férfi lépett ki szipákolva. érdeklődve nézte. .mondta Arthur. amikor a szintén előrevetődő Trillian nekizuhant.kérdezte. Tudta.Amíg én itt vagyok. és zokogva térdre borult. új kavalkádjában csak Ford Prefect alakját látta. addig biztonságban vagyunk. ahogy hanyatt dőlve hahotázik. Az élete csak káprázat volt. A vogon űrhajó parancsnoki hídjának sötétjében Prostatikus Vogon Jeltz egyedül ült. Aztán szörnyen lassan összerokadt. . Fülsiketítő dörrenés hallatszott. vizenyős kolbászalakzat alkotóelemeire bomlott szét. akkor nektek sem. Felemelt valamit a földről. fokozatosan egyre lejjebb engedte a pisztolyt. mit tegyen. hogy az emberke a lépcső tetején elképedten néz le rá. Iszonyatos béke árasztotta el. A fali monitoron. amelyet a halott ember ejtett el. Az a gyufásdoboz volt. és halvány fogalma sem volt. Rajta volt a klub és a tulajdonos neve is. A választási lehetőségek összezárultak. majd Arthur kezébe nyomta.. Arthur felnézett. . hogy semmit sem lehet már tenni sem most.Nyugodjunk meg . Körülötte tolakodni és kiabálni kezdett a vendégsereg. . 134 . Arthur előrevetődött. hogy végre. Rendben? .Nincs semmi baj . A robaj elhalkult.nyögte. A hang és a fény furcsa. Ügyetlenül elesett. mitévő legyen. amikor egy mögötte álló férfi utánakapott. Ne kérjétek. aki az előbb Arthurba belekötött. és azt látta.. és semmi nem tűnt valódinak. aprócska fények villantak fel. Eltűnődött.Te. Tricia és Trillian odalépett hozzá.hüppögte. s végül az egész kicsusszant a létezésből.Miről beszélsz? . Arthur a kezébe temetett fejjel ült a lépcsőn. egyszer és mindenkorra minden véget ért. hogy most rögtön elmagyarázzam.Úgy sajnálom! .

Fényt! . Majdnem ugyanolyan volt. Semmi sem történt. A vogon kapitány egy pár másodpercig gondolataiba merülve ült. A madár is kigyűrődött minden lehetőségből. 135 . mégis pocsék hónap köszönt rá. .szólalt meg végül. azzal a kivétellel. és egy kicsike pipát biggyesztett a kicsike négyzetbe. mint az eddig eltelt hónapok.DOUGLAS ADAMS Jobbára Ártalmatlan Koromfekete sötétség borult a parancsnoki hídra. gondolta. A vogon egymaga kapcsolta fel a villanyt. Hát. A grebulon Vezér hiába hajtotta végre az őszerinte szörnyen pozitív cselekedetet. Helyette hallgatott hát egy kis könnyűzenét. Hajója elsuhant a tintafekete űrbe. ezzel megvolnánk. Újra kézbe vette a papírlapot. hogy most már semmi nem ment a televízióban.