You are on page 1of 13

The Global Breakthrough Energy Movement Conference Global BEM organiseerde november jongstleden een driedaagse conferentie in Hilversum

waar diverse wetenschappers, uitvinders en theoretici mochten spreken over de bevindingen in hun vakgebied op het gebied van Breakthrough Energy technologien. Het doel van de conferentie was voornamelijk kennis te delen en te verspreiden en natuurlijk contacten te leggen tussen de verschillende groepen wetenschappers, bedrijfsdirecteuren en beleidsmakers. Zo zou de conferentie als een evolutionaire katalysator de Global Breakthrough Energy Movement op gang brengen. Regelmatig kom ik berichten tegen over vrije energie. Ik heb het niet over windenergie, zonne energie of waterkrachtenergie. Deze energievormen worden duurzame of schone energie genoemd, omdat zij klimaatverandering helpen tegen te gaan en voorkomen dat energiebronnen op raken. Nee, ik heb het over schone energie voor de hele wereld, opgewekt met behulp van baanbrekende energie technologien. Technologien, zoals magneettechnologie, koude fusie, vortex technologie, nulpunt technologie en waterstof technologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van overunity apparaten die meer energie produceren dan er in gestopt is. Voor een leek zonder enige technische achtergrond is het vaak moeilijk te beoordelen of het hier om feit of fictie gaat. Iedereen heeft natuurlijk wel eens gehoord van het werk van Nikola Tesla of van Viktor Schauberger. Maar de meesten komen niet verder dan dat. En ik vraag me dan ook af waarom er nu niets meer met Teslas en Schaubergers nalatenschap gedaan wordt. Of gebeurt dat wel, maar wordt hier te weinig aandacht aan besteed? Soms zie ik webartikelen of videos waarin de zoveelste uitvinder met mooie beloften komt voor een betere wereld die beschikt over vrije energie. En wanneer ik dat dan bespreek met collegas of kennissen die een meer technische achtergrond hebben, wordt abrupt mijn verhaal onderbroken met de opmerking: Dat bestaat niet en Dat kan helemaal niet, gaat tegen alle natuurwetten in. Vrije energie lijkt wel een vies woord te zijn geworden en een onderwerp waar men vooral niet over dient te spreken. Toch lijken er de laatste tijd steeds vaker berichten te circuleren op het internet over mensen die wel iets hebben uitgevonden of beweren te weten hoe vrije energie te bereiken is. Helaas blijken die diverse uitvinders dan weer diverse technologien aan te wenden waardoor iemand zonder technische achtergrond zoals ik alweer hopeloos verdwaald raakt En helaas kan ik me nog steeds nergens inschrijven voor een workshop nulpunt energie en is het boek Vrije Energie voor Dummies ook nog nergens te koop. De toename van berichten over vrije energie kan volgens mij geen toeval zijn. In de vorige eeuw vonden dezelfde of aanverwante uitvindingen en ontdekkingen door onafhankelijke partijen in dezelfde periode plaats. Vliegtuigpioniers begonnen rond dezelfde periode onafhankelijk van elkaar te experimenteren met vliegtuigen, wetenschappers begonnen te experimenteren met elektriciteit en autobouwers begonnen hun eerste autos te bouwen. Is dit het honderd-apeneffect of bereiden meerdere mensen zich voor op eventuele toekomstige problemen? Hoe het ook zij, sinds kort bestaat er een internationaal overkoepelende organisatie die een platform biedt aan iedereen die zich met nieuwe vormen van energie bezighoudt. Jeroen van Straaten is de oprichter van de non-profit organisatie Global Breakthrough Energy Movement en is van mening dat diverse groepen Breakthrough Energy onderzoekers bij elkaar gebracht dienen te worden. Wat begon als een kleine groep vrijwilligers groeide al snel uit tot een

breed internationaal netwerk van mensen met verschillende achtergronden, waaronder wetenschappers, onderzoekers, academici, kunstenaars en ondernemers. Terwijl het kernteam is gevestigd in Nederland, spreidt het netwerk zich uit over verschillende landen in Europa, NoordAmerika en Azi. Global BEM organiseerde november jongstleden een driedaagse conferentie in Hilversum waar diverse wetenschappers, uitvinders en theoretici mochten spreken over de bevindingen in hun vakgebied op het gebied van Breakthrough Energy technologien. Het doel van de conferentie was voornamelijk kennis te delen en te verspreiden en natuurlijk contacten te leggen tussen de verschillende groepen wetenschappers, bedrijfsdirecteuren en beleidsmakers. Zo zou de conferentie als een evolutionaire katalysator de Global Breakthrough Energy Movement op gang brengen. De mensheid staat voor grote uitdagingen. Onze oude manier van denken en doen werkt niet meer. Nu de wereld in een economische crisis verkeert, zullen steeds meer mensen hun ogen openen en concluderen dat ons huidige op winst gebaseerde systeem heeft gefaald. We hebben een oplossing nodig om alles weer op gang te krijgen en volgens Jeroen vinden wij deze oplossing in Breakthrough Energy. Alles om ons heen wordt benvloed door technologie en de ontwikkeling daarvan. Het oplossen van de energieproblematiek met behulp van BE technologien is een radicale verandering die impact heeft op alles en iedereen. Het is goed voor onze portemonnee, goed voor het milieu en goed voor onze gezondheid. Ook politieke en economische structuren zullen transformeren. En de structuur van ons dagelijks leven zal veranderen, want we zullen minder hoeven te werken en meer vrije tijd overhouden. De kennis van deze implicaties dient verspreid te worden over de wereld. Ook het feit dat Breakthrough Energy een wetenschappelijke mogelijkheid is, dient geaccepteerd te worden. Op dit moment zijn wij voor onze energievoorziening nog afhankelijk van grote bedrijven, maar wanneer iedereen beschikt over zijn eigen energie generator kan iedereen in zijn eigen energie voorzien. Breakthrough Energy (BE) is dan ook een betere benaming dan vrije energie, want de aanschaf van een BE generator zal natuurlijk wel iets gaan kosten. Maar uiteindelijk zal de opgewekte energie zelf gratis zijn. Maar waar blijft de doorbraak van BE technologien? Er zijn experimenten met positieve resultaten bekend, maar de stap naar de markt wordt maar niet gezet. Daar zijn meerdere redenen voor. Wanneer een BE uitvinding positieve resultaten levert, maar deze niet gereproduceerd worden, wordt de BE technologie binnen de wetenschap weggezet als onzin. Daarnaast zijn uitvinders geen zakenmensen, maar eenlingen waar moeilijk mee te communiceren is. Ook zijn zij niet zo snel bereid hun jarenlange werk uit handen te geven aan vreemden . En dan zijn er nog de charlatans: de mensen die mooie resultaten beloven, maar alleen maar hun zakken willen vullen over de rug van royale investeerders. En de verhalen over uitvinders die worden weggekocht of monddood worden gemaakt? Heerst er een angst onder de uitvinders doordat er grote belangen meespelen? In het verleden speelde angst nog wel een rol, tegenwoordig lijkt die angst plaats te maken voor een niet meer te ontkennen stuwende kracht en doorzettingsvermogen. Doordat er op dit moment zoveel mensen bezig zijn met Breakthrough Energy is het onmogelijk geworden BE nog langer te onderdrukken. Ons bewustzijn speelt daarin natuurlijk ook een grote rol. Tot nu toe hebben overheden en bedrijven niet genvesteerd in BE. De bevolking zal zelf voor die doorbraak moeten gaan zorgen. Wanneer steeds meer mensen dit beseffen en BE steuenen, kan die doorbraak wel degelijk bereikt worden. BE kennis kan verspreid worden onder een breder publiek

door middel van sociale media. En met crowdfunding kan iedereen iets bijdragen aan BE onderzoek en productie. Wereldwijd moet er druk uitgeoefend worden op overheden en bedrijven. Doordat zij in het verleden te weinig hebben genvesteerd in BE zal de transitieperiode nog langer gaan duren. Ook bedrijven zullen BE uiteindelijk moeten gaan omarmen. BE generatoren zullen toch gebouwd en verkocht moeten worden en bedrijven zullen daar op in gaan spelen. Het taboe dat nu rond BE technologien hangt binnen de wetenschap en op universiteiten dient doorbroken te worden. BE onderzoekers verdienen een platform waar zij kunnen spreken over hun ideen en hun kennis kunnen verspreiden. Dat BE voor de meeste wetenschappers nog steeds een heet hangijzer is, bleek wel weer toen Paul Hellyer, voormalig Canadees minister van defensie en n van de GBEM sprekers, niet welkom was op de TU Delft. Zijn lezing zou te controversieel zijn Op 9, 10 en 11 november was het dan eindelijk zo ver: de eerste Global Breakthrough Energy Movement Conference vond plaats in Hilversum, het mediabolwerk van Nederland. Op evenementenlocatie Gooiland werden er 3 dagen lang in 2 conferentiezalen presentaties gegeven door meer dan 18 internationale sprekers, onder wie David William Gibbons, Russel Anderson, Sterling Allan, Moray King, Mark Dansie, Thorsten Ludwig, Johan Oldenkamp, Catherine Austin Fitts, Nick Begich, David Martin, Fernando Vossa, Michael Tellinger, George Ritschl, Paul Hellyer, Ralph en Marsha Ring, James Martinez, Andrew Johnson en dr. Judy Wood. Natuurlijk lag de focus op het onderwerp BE technologien, maar ook aanverwante zaken als HAARP, Klasse X zonnevlammen, orgonite, bewustzijn, economie en media werden besproken. Brian OLeary (1940-2011) was auteur, wetenschapper en internationaal spreker. In zijn jonge jaren publiceerde hij tijdens zijn studie astronomie diverse papers over de atmosfeer van Mars en in 1967 schreef hij zijn proefschrift over het oppervlak van diezelfde planeet. Niet lang daarna werd hij de eerste door NASA geselecteerde astronaut voor een potentile bemande missie naar Mars. Toen dit onderdeel door NASA uit het programma werd geschrapt, nam OLeary ontslag. Hij ging lesgeven in astronomie en natuurkunde aan diverse universiteiten. Ook schreef hij diverse boeken en artikelen op het gebied van planetaire wetenschap, sterrenkunde, ruimtevaart en wetenschapsbeleid. Hij adviseerde Amerikaanse presidentskandidaten op het gebied van energie en milieu. Ook was hij een fel tegenstander van oorlogen en bewapening van de ruimte. OLeary raakte genteresseerd in de relatie tussen bewustzijn en wetenschap en gaf daar op latere leeftijd vele lezingen over. In de jaren 90 begon hij te schrijven over nieuwe innovatieve technologien waarbij gebruik werd gemaakt van een door de wetenschap niet erkende energiebron en hoe deze nieuwe technologien de planeet en de mensheid zouden kunnen transformeren. In 2003 richtte hij de New Energy Movement op en vanaf 2007 was hij lid van de World Innovation Foundation. Kort na de moord op zijn New Energy Movement collega Eugene Mallove, verhuisde hij van de VS naar Ecuador. Hij bleef lezingen geven en werkte mee aan de Crossing over The Bridge serie van David William Gibbons. Voor deze serie nam Gibbons maar liefst 28 uur aan dialoog op tussen hem en OLeary. Er ontstond er een hechte vriendschap, maar helaas overleed OLeary niet lang daarna. Het is zeer terecht dat David William Gibbons de Global BEM conferentie mocht openen met een door hem zelf gecreerde dialoog met OLeary, waarin de essentile grondslagen en gevolgen van BE in deze evolutionaire transitieperiode worden besproken. Helaas mocht OLeary de doorbraak in BE niet meer meemaken. Maar hij zal zeker niet vergeten worden aangezien hij zoveel heeft bijgedragen aan het verspreiden van kennis over de ontwikkelingen en implicaties van BE. En

met deze hommage aan het leven en werk van Brian OLeary begon het 3-daagse Breakthrough Energy avontuur Videoboodschap van Dr. Brian O'Leary aan de VN De eerste dag van de Global BEM conferentie stond in het teken van de diverse BE technologien. Waar voorgaande organisatoren van BE conferenties faalden, lukte het Global BEM wel om de BE materie op een begrijpelijke en goed opgebouwde manier over te laten brengen door de sprekers aan het publiek. Want niet alleen wetenschappers, onderzoekers en techneuten waren op deze conferentie afgekomen, ook genteresseerden zonder indrukwekkende technische achtergrond wilden aanwezig zijn bij deze historische gebeurtenis. Doordat iedere spreker een van tevoren afgesproken onderwerp voor zijn of haar presentatie toegewezen had gekregen, werd voorkomen dat informatie meerdere malen herhaald werd. Uiteraard werd er hierbij rekening gehouden met de kennis en het vakgebied van de spreker. Iedere lezing kon het publiek interessante, belangrijke, nieuwe of onmisbare informatie tot zich nemen, waarbij iedere minuut goed besteed was en er geen tijd verloren ging. Bovendien werd er rekening gehouden met het publiek: de presentaties waren begrijpelijk voor iedereen. De conferentie mocht dan wel 3 dagen duren, voor een Breakthrough Energy leek als ik was er natuurlijk geen tijd te verliezen! En zo leerde ik op de eerste dag wat BE nu precies inhoudt en welke technologien op het punt staan door te breken. Onderwerpen als magneettechnologie, waterstoftechnologie, nulpunt energie, plasma, en LENR werden gentroduceerd en uitgelegd. Nu de basis was gelegd op de eerste vooral leerzame dag, konden we op de tweede dag de implicaties van BE technologien gaan bekijken. Hoe zullen BE technologien ons leven gaan benvloeden? Wat zullen de gevolgen zijn voor onze Aarde? Hoe zullen onze economische en politieke structuren veranderen? En waarom is BE nou zo belangrijk? Persoonlijk vond ik dit de leukste dag, aangezien er zoveel interessante sprekers waren die spraken over zeer uiteenlopende onderwerpen. Georg Ritschl sprak over zijn Orgonite beweging, terwijl dr. Brooks Agnew in de andere zaal een lezing hield over de eventuele gevolgen van Klasse X zonnevlammen. Catherine Austin Fitts besprak de gevolgen van BE op de economie en de politiek, terwijl dr. Nick Begich zijn onderzoek naar HAARP beschreef. En dan ga ik verder maar niet in op sprekers Fernando Vossa en dr. David Martin die tegelijkertijd met Michael Tellinger hun lezing gaven. U begrijpt mijn punt van kritiek waarschijnlijk al Het was letterlijk een beetje teveel van het goede voor mij. Dus besloot ik maar weer de tactiek van het afwisselen toe te passen door van iedere spreker minstens n helft te beluisteren. Alle genodigden (behalve de heer Keshe van de Keshe Foundation) hebben de uitnodiging van Global BEM om vrijwillig te komen spreken op deze conferentie in Hilversum enthousiast aanvaard. Aangezien het stuk voor stuk interessante mensen zijn die allen iets belangrijks bij te dragen hebben, kan ik mij goed voorstellen dat Global BEM bij zoveel enthousiaste reacties heeft besloten twee zalen tegelijkertijd te gebruiken zodat iedereen zijn kennis kon delen met het publiek. De derde dag stond in het teken van zowel de geschiedenis als de toekomst van Breakthrough Energy. Onderwerpen als de geschiedenis van BE, samenzweringen, de rol van de media, journalistiek en activisme, bewustzijn, anti-zwaartekracht, de Tesla spirit en de voorbereidingen op commercile LENR kwamen aan bod. Want wat staat ons te wachten in de toekomst? Hoe moeten we nu verder? Hoe bereiden we ons voor? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat de doorbraak gaat plaatsvinden?

Iedere dag werd afgesloten met een paneldiscussie waar alle sprekers van die dag aan deelnamen. Dit was ook de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen, opmerkingen te maken of op een andere manier iets bij te dragen aan deze bijzondere bijeenkomst van bijzondere mensen. Vooral tijdens de paneldiscussies werd duidelijk dat er mensen aanwezig waren uit diverse disciplines van over de hele wereld, waarbij sommigen meer gericht waren op het technische gedeelte en anderen op het spirituele gedeelte van de BE revolutie. Maar de meeste sprekers en toehoorders waren het er toch wel over eens dat wetenschap en bewustzijn beiden onmisbaar zijn om de BE revolutie door te zetten. Een veel gehoorde kritiek was dat de entree kaarten aan de prijzige kant waren. Misschien heeft dat te maken met het feit dat er in Nederland nog nooit eerder zon groots georganiseerd BE evenement heeft plaatsgevonden en men hier in Nederland nog niet gewend is aan de hogere prijzen die daarbij komen kijken. Internationale namen van over de hele wereld die vrijwillig komen spreken (lees: geen geld vragen aan Global BEM voor hun lezingen), maar wel graag hun ticket betaald krijgen (lees: een gezin thuis hebben en dus niet voor iedere conferentie zelf tickets kunnen kopen) zijn geen vreemd verschijnsel. De kosten voor de aanschaf van vliegtickets , het afhuren van een goede locatie en andere zaken die komen kijken bij de organisatie van een internationale conferentie zijn nu eenmaal hoger dan gemiddeld. Global BEM was geheel afhankelijk van inkomsten uit sponsoring en kaartverkoop. Hoe graag we ook naar een nieuwe wereld toe willen werken, helaas leven we nog niet in een wereld waar geld geen rol meer speelt. Ik hoop daarom ook dat met deze doorbraak conferentie ook de vervelende gewoonte doorbroken wordt om te klagen over entreeprijzen van evenementen die het dubbel en dwars waard zijn. Op de laatste dag werden er drie persconferenties gehouden, waarbij alle journalisten de mogelijkheid kregen vragen te stellen. Ondanks het feit dat de Global BEM conferentie in Hilversum plaatsvond, waren er geen journalisten van de mainstream media aanwezig. En dat is wel weer typerend en herinnert mij er meteen weer aan waarom een organisatie als Global BEM juist zo belangrijk is: er moet meer kennis verspreid worden onder het grote publiek over BE. De mainstream media doen het simpelweg niet. Wanneer er steeds meer mensen op de hoogte zijn van BE technologien kunnen wij samen alle media dwingen meer aandacht te besteden aan BE technologien.
http://www.youtube.com/watch?v=MZWjyGVJFU&list=PLFUDcuRO_70N1Klbx9t1URONL468CgJXB&index=23&feature=plpp_video

Na drie dagen lang zoveel geleerd te hebben, voelde ik mij absoluut geen leek meer op het gebied van BE. Ik heb tussen de presentaties door de meest bijzondere, inspirerende en intelligente mensen ontmoet en gesproken. Maar waarom heb ik toch zo weinig tastbaars gezien? Tijdens de presentaties werd uitgelegd hoe de diverse BE technologien werken en werden er ook videos getoond van magneetmotoren, flying discs, autos die rijden op water, etc. In de hal van het Gooiland werd de Tesla Coil en de Schauberger Vortex gedemonstreerd. Maar Mark Dansie was voor zover ik weet de enige die een BE device kon demonstreren en deze Solid State Chip ook aankondigde tijdens de persconferentie. http://www.youtube.com/watch?v=6CKxp2OVx9E&feature=BFa&list=PLFUDcuRO_70N1Klbx9t1URO NL468CgJXB

http://www.youtube.com/watch?v=Gww3Tkgzac&feature=bf_next&list=PLFUDcuRO_70OaXz688AakjRq-r1T45XW4 http://www.youtube.com/watch?v=Bz5wlivA2X8&feature=autoplay&list=PLFUDcuRO_70OaXz688Aa kjRq-r1T45XW4&playnext=1 Zoveel kennisoverdracht, zoveel technologien, zoveel bijzondere mensen, maar nog weinig concreets te zien. Alle aanwezigen waren het erover eens: het heft moet in eigen handen genomen worden. Men moet niet meer wachten op de overheid, bedrijven of universiteiten. Maar we willen ook iets zien en we moeten het publiek iets gaan laten zien. De conferentie was de ideale plaats om gelijkgestemden samen te brengen. En zo gebeurde het ook. Uitvinders, bouwers en theoretici vonden elkaar. Kennis en bouwtekeningen werden uitgewisseld. Afspraken werden gepland, namen en telefoonnummers uitgewisseld. En dat was precies de bedoeling van deze conferentie! Hoe gaat het nu verder na de conferentie? De Global BEM heeft drie belangrijke doelen. Allereerst wil men jaarlijks een conferentie organiseren waarbij grote geesten en vernieuwers vanuit de hele wereld hun kennis kunnen delen, hun technologien kunnen presenteren en verdere stappen voor ontwikkeling en implementatie van BE technologien besproken kunnen worden. Ten tweede wil men een rijke en toegankelijke mediabron creren zodat een groot publiek genformeerd kan worden over de geschiedenis, mechanica en implicaties van BE technologien. Tot slot wil men optreden als facilitator voor een wereldwijde gemeenschap en oproepen tot een nieuw energie paradigma. Het gerucht gaat dat volgend jaar de Global BEM conferentie zal plaatsvinden in Zuid-Afrika. Ook zal er zes maal per jaar een Global BEM magazine worden uitgebracht, waaraan iedereen kan bijdragen die ideen heeft over BE oplossingen en waarmee iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. De conferentie is dus zeker een katalysator geweest voor Global BEM! Na een bijzonder inspirerend en leerzaam weekend, moest ik helaas weer terug naar huis, naar de wereld die het nog zonder BE moet stellen. De wereld waarin oliemaatschappijen zoals Shell wegkomen met het vervuilen van de wereld, waar de acceptgiro van mijn dure energiemaatschappij weer op mijn mat valt en waar mijn collegas mij vertwijfeld aankijken wanneer ik ze vertel welke BE pioniers ik heb mogen ontmoeten En opeens moet ik weer denken aan Andrew Johnson, die terecht de vraag stelde: Hebben wij zelf wel de energie om de wereld te veranderen?

Presentaties en achtergonden De Global BEM organisatie zal binnenkort alle presentaties die tijdens de conferentie gegeven zijn online beschikbaar stellen. Toch willen wij graag alvast een sneak peak geven van enkele Global BEM presentaties en achtergrondinformatie geven bij diverse Global BEM sprekers. Russel Anderson werkt voor Searl Aerospace Inc. en geeft een presentatie over de tot nu toe verst ontwikkelde technologie, namelijk magneet technologie. Magneetmotoren maken gebruik van de krachten van magnetische aantrekking en afstoting. De 'Rolls Royce' onder die magneetmotoren is de Searl Effect Generator (SEG). Professor John Searl had in de jaren 60 al thuis een SEG generator lopen. Jarenlang voorzag hij in zijn eigen energie totdat de energiemaatschappij de generator en alle

documentatie in beslag nam, omdat men van mening was dat John de energie had gestolen. Nu na vele jaren heeft John Searl zijn werk gelukkig weer kunnen herstellen en zullen de SEG generatoren binnen twee jaar in productie gaan. Een belangrijke eigenschap van de SEG is zijn mogelijkheid om met grote kracht omhoog te zweven wanneer overbelast en met deze technologie is antizwaartekracht dus geen verleden tijd meer. Tijdens zijn presentatie vertelt Russell Anderson over magneet technologie, de ontwikkeling van de Levity Disc en laat hij beelden zien van een werkende SEG (beelden met dank aan groene energie ambassadeur, sustainability reporter en trend watcher Hans Huis in t Veld). Presentatie Russell Anderson deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 Moray King is een internationaal bekende natuurkundige, auteur en spreker gespecialiseerd in nulpuntenergie, Tesla technologie en kwantumfysica. Tijdens de Global BEM conferentie geeft hij een presentatie over waterstof technologie. En van de bekendste pioniers op dit gebied was Stanley Meyer (1940-1998). In de video "It Runs on Water" toont Meyer een auto die op water in plaats van benzine rijdt. Een goed alternatief voor de alsmaar duurder wordende olie, beter voor het milieu en bovendien zou de techniek van de auto niet al te veel aangepast hoeven worden. Meyer beweerde een motor te hebben ontworpen waarin water kon worden opgesplitst in waterstof en zuurstof. Deze elementen werden vervolgens verbrand om energie te produceren. Het systeem van Meyer leek veel op elektrolyse, maar zijn water fuel cel zou volgens hem efficinter werken: er zou veel minder energie nodig zijn om het water te splitsen, waardoor er in verhouding meer energie overbleef. Meyers claims werden echter door de rechtbank van Ohio als fraude bestempeld en Meyer werd weggezet als oplichter. Niet lang daarna werd Meyer dood aangetroffen in een restaurant vlakbij zijn woning. En hoewel hij volgens de officile verklaring stierf aan een aneurysma (slagadergezwel) in zijn hersenen, wordt door sommigen zijn dood in verband gebracht met de oliemaatschappijen en de Amerikaanse overheid die beducht zouden zijn voor een apparaat dat het gebruik van olie overbodig zou maken. Moray King vertelt over Stanley Meyer, de talloze huidige voorbeelden van autos op water , de huidige ontwikkelingen op het gebied van waterstof technologie en de toekomst. Hier alvast een voorproefje. Sterling Allan is oprichter en CEO van de Pure Energy Systems (PES) Network. PES heeft de missie de beste BE technologien te vinden en te faciliteren. In mei 2012 richtte Sterling het New Energy Systems Fund op om te helpen deze technologien op de markt te brengen. Eindelijk worden er dus belangrijke stappen gezet om BE technologien op de markt te brengen en aan het publiek beschikbaar te stellen. Ontwikkelingen gaan snel en het competitieve landschap van vandaag is drastisch verschillend van slechts een paar maanden geleden. Allan spreekt over hoe deze technologien werken en in welk stadium ze zich nu bevinden. Binnen elk genre zijn er verschillende concurrerende groepen die strijden om als eerste op de markt te verschijnen. Allan bespreekt de top 5 bedrijven en de bijbehorende technologien in detail. In zijn top 5 staat ook de Energy Catalyzer van Andrea Rossi. Volgens de uitvinder zelf een vorm van koude fusie. Maar wat is koude fusie en bestaat koude fusie? In 1989 kondigden de elektrochemici Fleischmann en Pons aan dat zij kernfusie onder milde condities bereikt hadden en dat koude kernfusie een feit was. Dit was sensationeel nieuws, want dit zou betekenen dat er een oneindige energiebron gevonden was! Enkele maanden later bleek echter dat de resultaten niet repliceerbaar waren en spraken wetenschappelijke tijdschriften over

dwaalwetenschap. De ingenieur en wetenschapsjournalist Eugene Mallove nam het voor Pons en Fleischman op in zijn boek Fire from Ice. Volgens hem was hun werk ten onrechte in diskrediet gebracht. Mallove werd in 2004 vermoord. Volgens de officile verklaring ging het om een uit de hand gelopen conflict met voormalige huurders die uit hun woning waren gezet. Malloves New Energy Foundation is nog altijd zeer actief en onderhoudt een uitgebreide website. Koude kernfusie is ook nooit helemaal verdwenen. Echter om negatieve associaties te vermijden, spreekt men tegenwoordig liever niet meer van koude kernfusie, maar worden andere benamingen gebruikt zoals: Low Energy Nuclear Reactions (LENR), Chemically Assisted Nuclear Reactions (CANR), en Lattice Assisted Nuclear Reactions (LANR). In januari 2011 kondigde de Italiaanse wetenschapper Andrea Rossi op een besloten persconferentie in Itali aan dat hij een reactor heeft uitgevonden die nikkel- en waterstofkernen op kamertemperatuur kan fuseren, daarbij koper produceert en dat er tevens tijdens dat proces een enorme hoeveelheid energie wordt opgewekt. Rossi demonstreerde zijn tafelmodel, dat 400 watt energie gebruikte om 12.400 watt op te wekken, zonder dat er gevaarlijk afval achterbleef. Hij vertelde de waarnemers dat zijn reactoren klein genoeg zijn om te passen in een keukenkast en in staat zijn elektriciteit te produceren voor minder dan 1 cent per kWh (lees het artikel hier). Is dit de BE doorbraak of is Rossi een charlatan? In de wetenschap is het gebruikelijk om opstellingen en procedures zodanig te beschrijven dat de verkregen resultaten reproduceerbaar zijn. Rossi gebruikt echter een geheime katalysator, die de omzetting van nikkel naar koper mogelijk zou maken. Om de uitvinding en de belangen van de investeerders te beschermen, wordt er in zijn octrooiaanvraag niets onthuld over de katalysator. De resultaten van de E-Cat zijn dus niet repliceerbaar en het is dus moeilijk te testen of we hier met een BE technologie te maken hebben. Kunnen we koude fusie dan afdoen als dwaalwetenschap? Dat lijkt mij toch niet. In januari 2012 verscheen er een filmpje op de NASA website waarin onderzoeker Joseph Zawodny spreekt over een schone vorm van nucleaire energie zonder gevaarlijk afval. Het systeem dat hij beschrijft lijkt verdacht veel op de E-Cat: een systeem dat nikkel gebruikt, een thuiscentrale waarmee je stroom opwekt en restwarmte dat gebruikt wordt voor warm water en ruimteverwarming. Later zou Zawodny verklaren dat hij wel denkt dat er iets mogelijk is dat op de koude kernfusie van de E-Cat lijkt, maar dat hij nog geen E-Cat is tegengekomen die onafhankelijk en wetenschappelijk is gecontroleerd en dat hij dat ook niet op korte termijn verwacht. http://www.youtube.com/watch?v=EhvD4KuAEmo&feature=BFa&list=PLFUDcuRO_70OaXz688AakjR q-r1T45XW4 http://www.youtube.com/watch?v=mxeKeuh_2Bw&feature=BFa&list=PLFUDcuRO_70OaXz688AakjR q-r1T45XW4 Dr. Thorsten Ludwig is onafhankelijk adviseur, voorzitter van de Duitse vereniging voor ruimte energie en wetenschapper voor nieuwe energieprojecten. Hij werkte van 1997 tot 2005 aan de Technische Universiteit van Berlijn en maakte daar contact met andere wetenschappers en ingenieurs die ook genteresseerd waren in nieuwe energietechnologien. Samen met hen richtte hij het Berlijns Instituut voor innovatieve energie- en aandrijftechnologien op. Het instituut verzamelt informatie, evalueert technologien en doet onderzoek op het gebied van nieuwe energietechnologien. Volgens Thorsten Ludwig leven we in een zee van energie, ook wel het nulpuntsveld genoemd. Uitvinders zoals T. Henry Moray en Nikola Tesla hebben dit ook vele jaren beweerd en hebben talloze manieren gepresenteerd om deze enorme energiebron te gebruiken. Kwantummechanica, relativistische quantum dynamiek en kwantumveldentheorie leiden allemaal

tot de conclusie dat ruimte zelf gevuld wordt met een levendig komen en gaan van energie en materie, het zogenaamde nulpuntsveld. Ook wel vacumtoestand genoemd. Thorsten Ludwig bespreekt wat de belangrijkste experimenten en effecten zijn die het bestaan van dit energieveld aantonen. Ook kijkt hij naar enkele van de meest veelbelovende nieuwe energietechnologien die hoogst waarschijnlijk worden aangedreven door nulpunt energie. Ter afsluiting bespreekt hij wat nodig is om deze technologie te realiseren. Wat voor onderzoek moet er nog worden gedaan en wat is er nodig om door nulpuntenergie aangedreven gadgets te laten verschijnen in ons dagelijkse leven? In het volgende filmpje gaat hij in op de praktische en toekomstige toepassingen van nulpuntenergie en de huidige maatschappelijke weerstand tegen de invoering van deze technologie. http://www.youtube.com/watch?v=F2yFk1hehnc&list=PLFUDcuRO_70OaXz688AakjRqr1T45XW4&index=30&feature=plpp_video Dr. Brooks Agnew stelt de vraag waar we zullen zijn zonder elektriciteit en zonder geavanceerde elektronica. Wanneer een klasse X zonnevlam richting Aarde ontsnapt, zal een enorme hoeveelheid geladen deeltjes de Aarde bereiken. Ons elektriciteitsnet zal daardoor ernstig verstoord raken of zelfs geheel uitvallen. Wanneer dit laatste het geval is, zal het tussen de 5 of 10 jaar duren voordat wij weer over elektriciteit zullen beschikken. Tenminste, wanneer wij afhankelijk blijven van het huidige elektriciteitsnet. Andere oplossingen bevinden zich nu nog in garages en zolders over de hele wereld waar hard gewerkt wordt aan nieuwe technologien. Met behulp van die technologien zal de mensheid in staat zijn om weg te lopen van de elektriciteitsnetten die ons hebben gedwongen te leven in steden en langs zeekusten. Kleinere, meer zelfvoorzienende gemeenschappen zullen opbloeien, omdat ze in staat zullen zijn om hun eigen energie te maken zonder fossiele brandstoffen. Niet langer zullen landen hun legers op weg hoeven sturen om brandstofbronnen vast te leggen voor hun volk. Beluister hier het radioprogramma van dr. Brooks Agnew op X-Squared radio waarin hij vertelt over het verwachte zonnemaximum in 2013. Dr. David Martin is als wetenschapper verbonden aan de Universiteit van Virginia en is kapitaalmarktdeskundige. Het innovatiebedrijf van David (M.CAM Inc.) heeft een database gebouwd waarin alle octrooien zijn opgenomen die ooit in de wereld verleend zijn. Hij heeft het Europees parlement toegesproken over o.a. het failliet van het huidige octrooi-systeem en de kwalijke gevolgen die dat systeem heeft voor innovaties en de ontwikkeling van duurzaamheid. Een ruime meerderheid van de in de wereld verleende octrooien zijn blocking patents. Dit betekent dat de betreffende uitvindingen en technieken door de houder van het patent niet gebruikt worden, maar slechts ingezet worden om anderen te blokkeren in het gebruik van die technieken. Technieken die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid en de gemeenschap veel geld zouden kunnen besparen. In zijn confronterende presentatie onthult dr. David Martin de anatomie van de huidige economie controlerende systemen(beelden met dank aan Hans Huis in t Veld) http://www.youtube.com/watch?v=9PpjaY8Zeg&list=PLFUDcuRO_70N1Klbx9t1URONL468CgJXB&index=6&feature=plpp_video deel 2 deel 3 deel 4

Dr. Johan Oldenkamp is een allround wetenschappelijk onderzoeker. Zijn nieuwste boek heet 'Wholly Science. In dit boek laat hij zien dat de universiteiten alleen beschrijvingen van allerlei verschijnselen bieden in plaats van diepgaande wetenschappelijke verklaringen. Ook de kerken bieden geen echte inzichten in de aard van onze werkelijkheid. De reden dat zowel de universiteiten als de kerken dwaling bieden, is de kunstmatige scheiding tussen fysica en metafysica. Wetenschap zonder spiritualiteit is dood en zielloos. Spiritualiteit zonder wetenschap is fantasie en ongegrond. Wholly Science is het geheel van spiritualiteit en wetenschap. Het vertelt het hele verhaal van het grotere geheel. Binnen Wholly Science functioneert spiritualiteit als een kloppend hart. Wholly Science verenigt astronomie en astrologie in de kosmologie. Het combineert kwantumfysica met alchemie en het verbindt Theos (van theologie) met Sophia (van filosofie). Wholly Science beantwoordt alle vragen die voortkomen uit het proces van ontwaken die de mensheid dit moment ervaart. Het boek 'Wholly Science is beschikbaar als gratis e-boek op Pateo.nl. Catherine Austin Fitts, voormalig Amerikaans onderminister van volkshuisvesting tijdens de eerste Bush-regering, is uitgever van The Solari Report en oprichter en voorzitter van Solari Investment Advisory Services, LLC. In 2010 gaf Fitts een onthullend interview waarin zij vertelde hoe er in de VS een financile staatsgreep plaatsvindt. Enorme hoeveelheden financieel kapitaal worden uit de Verenigde Staten overgebracht naar het buitenland waardoor bedrijven krachtiger worden dan regeringen en waardoor private ondernemingen regeren. Pensioen- en sociale verzekeringsinstellingen zijn ook offshore verplaatst, wat leidt tot het einde van de fiscale verantwoordelijkheid en soevereiniteit zoals wij die kennen. Tijdens haar presentatie op de Global BEM conferentie bespreekt zij de gevolgen van BE technologie op politiek bestuur, op onze waarden en op onze tijdsbesteding. BE technologie is meer dan nieuwe technologie. Het maakt deel uit van de heruitvinding van alles. Hoe kan iedereen profiteren van de overgang van een economie gebaseerd op schaarste en concurrentie naar een economie gebaseerd op overvloed en samenwerking? Dr. Nick Begich is onafhankelijk onderzoeker, schrijver en docent. Hij streeft onafhankelijk onderzoek in de wetenschap en politiek na en is vooral bekend van zijn onderzoek naar HAARP en zijn boek Angels dont play this HAARP. Tijdens zijn presentatie gaat hij in op de gevolgen van HAARP op het weer en de gevolgen van het uitvoeren van geofysica op de planeet en de bevolking. Ook bespreekt hij hoe wij invloed kunnen uitoefenen op de persoonlijke en wereldwijde veranderingen. Bekijk hier een uitgebreide special over HAARP van dr. Nick Begich. Michael Tellinger is wetenschapper, ontdekkingsreiziger en internationaal geprezen auteur. Hij schreef o.a. Slave Species of God, Temples of the African Gods en Adams Calendar. Hij is een autoriteit op het gebied van het ontstaan van de mensheid en de verdwenen beschavingen van ZuidAfrika. Geleerden hebben ons verteld dat de eerste beschaving op Aarde is ontstaan in een land genaamd Sumer, zo'n 6000 jaar geleden. Echter, nieuwe archeologische ontdekkingen gemaakt door Tellinger (en zijn team wetenschappers) tonen aan dat de Sumerirs en zelfs de Egyptenaren hun kennis gerfd hebben van een eerdere beschaving. Deze oudere beschaving leefde in het zuidelijke puntje van Afrika meer dan 200.000 jaar geleden en hield zich bezig met het delven van goud... Op de Global BEM conferentie vertelt Tellinger over de verdwenen oude beschavingen in Zuid-Afrika en toont het bewijs voor oude geavanceerde technologie dat gebruik maakte van geluid en resonantie als een bron van energie. In de stenen runes vinden we de meest onverwachte lessen en richtlijnen voor een wereld zonder geld, het breken van de wurggreep van corrupte regeringen en bankiers en het leveren van oplossingen die slechts een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Hij

vertelt over de eenvoudige principes en de uitvoering van wat hij contributionisme noemt. Alle oude culturen lijken precies deze filosofie te hebben omarmd, die stelt: "Als het niet goed is voor iedereen, is het niet goed." In Afrika noemen ze dat UBUNTU. De UBUNTU beweging en Tellingers juridische acties tegen de banken in Zuid-Afrika hebben beiden hetzelfde doel: een nieuwe sociale structuur creren die bestaat uit verenigde gemeenschappen met een groeiend bewustzijn die functioneren zonder geld, zonder ruilhandel, zonder waarde te hechten aan iets, omdat ieders bijdrage even waardevol is. Een samenleving waarin iedereen met hun talenten en verworven vaardigheden bijdraagt aan hun gemeenschap. Een nieuw tijdperk van eenheid en overvloed op alle niveaus, omdat er geen hindernis is om vooruitgang te boeken. http://www.youtube.com/watch?v=7PqvBeNKuSA Fernando Vossa is specialist op het gebied van energy research, healing technologie en kosmisch bewustzijn. Hij probeert de psyche en het hart van zijn publiek te bereiken met behulp van multidisciplinaire technieken afkomstig uit vakgebieden als o.a. industrieel ontwerpen, cognitieve psychologie, virtual reality, camerawerk, architectuur, grafisch ontwerp en beeldende kunst. Vossa is een voorstander van holistisch onderzoek, waarbij wetenschap en spiritualiteit samenkomen. Volgens Vossa is de katalysator voor een wereldwijde verschuiving Breakthrough Thinking waarmee wetenschappelijke dogmas overstegen kunnen worden. Het biedt ons een inspirerende kijk op onderzoek in volledige creatieve vrijheid. http://www.youtube.com/watch?v=bc_fWDwwtlY&list=PLFUDcuRO_70OaXz688AakjRqr1T45XW4&index=28&feature=plpp_video Georg Ritschl is oprichter van het grootschalige energie healing project Orgonise Afrika, gevestigd in Zuid-Afrika. Hij heeft orgone werk verricht in meer dan 10 Afrikaanse landen met vaak verbluffende resultaten als gevolg: het terugdringen van droogte, vergroening van woestijnen, meer neerslag, plantengroei, verbeterde gezondheid van mens en dier, vermindering van stralingseffecten en het verhogen van bewustzijnsniveaus. Orgone energie is de naam die werd gegeven door dr. Wilhelm Reich aan de alomtegenwoordige levensenergie, ook wel aangeduid als ether, nulpuntsenergie, kwantumfluctuatie en ruimte energie. Wilhelm Reich merkte op dat de vrije stroom van orgone energie alle levensprocessen ondersteunt, terwijl orgone in een staat van stagnatie leidt tot atrofie, disintegratie en de dood. Hij noemde de vloeiende toestand van deze energie POR of positieve orgone energie en de stagnerende of geblokkeerde toestand DOR of dodelijke orgone energie. Hij ontwikkelde een arsenaal aan orgone concentrerende tools, zoals de orgone accumulator en de cloudbuster. Hierop volgde de ontdekking van een materialenmix genaamd orgonite door onderzoeker Karl Welz en even later de verdere ontwikkeling van krachtige tools voor environment healing door Don Croft. Orgonise Africa is onderdeel van een groter en groeiend wereldwijd netwerk van onderzoekers en activisten die begonnen zijn met de grootschalige distributie van orgonite. In Zuidelijk Afrika heeft Orgonise Africa het terugdringen van droogte, vergroening van de woestijn en een verhoogde vitaliteit al als resultaten geboekt. Tijdens de presentatie legt Ritschl uit welke instrumenten er gebruikt worden, wat de resultaten zijn, hoe deze resultaten gemeten zijn en hoe men zelf orgonite en orgonite instrumenten kan maken, zodat iedereen zijn eigen orgone healing project kan beginnen. http://www.youtube.com/watch?v=zZVOhAhITKs

James Martinez houdt zich voornamelijk bezig met het verspreiden van kennis over de voordelen van koude fusie, dat hij omschrijft als de grootste uitvinding sinds het wiel. Binnenkort zal hij verschijnen in de documentaire The Believers, waarin hij de technologische gevolgen en implicaties van koude fusie bespreekt. Ter voorbereiding van de Global BEM conferentie zocht Martinez naar een geloofwaardige wetenschapper om te spreken over LENR. Iemand raadde hem Dennis Bushnell aan, senior onderzoeker bij de NASA, die al verschillende presentaties had gegeven over LENR. Echter ontaardde het gesprek met de NASA onderzoeker in een dreigement van Bushnell richting Martinez. Bushnell was van mening dat Martinez zich moest terugtrekken uit het koude fusie verhaal, anders zouden er consequenties volgen http://www.youtube.com/watch?v=rkXF1h9y7E&list=PLFUDcuRO_70N1Klbx9t1URONL468CgJXB&index=21&feature=plpp_video Ralph Ring is een briljant technicus die als jonge man in de late jaren 50 en vroege jaren 60 nauw samenwerkte met Otis T. Carr. Met behulp van een klein team bouwde Carr, zelf proteg van Nikola Tesla, een aantal vliegende schotels. Ralph Ring maakte een geslaagde testvlucht en daarna werd het lab van Carr met geweld door overheidsagenten ontmanteld. Ralph en zijn spirituele partner en vrouw Marsha geven samen een lezing over bewustzijnsverruiming . http://vimeo.com/53460951 Wanneer iemand nog twijfelt aan de mogelijkheid van BE technologien, verwijs ik deze graag naar dr. Judy Wood. Tijdens haar presentatie Where did the towers go? toont zij aan dat wij allen getuige zijn geweest van een live demonstratie van BE technologie. Op 11 september 2001 heeft men gebruik gemaakt van een al bestaande BE technologie voor destructieve doeleinden, recht voor onze neus http://www.youtube.com/watch?v=VY-ys24PCYQ&list=PLFUDcuRO_70OaXz688AakjRqr1T45XW4&index=22&feature=plpp_video http://www.youtube.com/watch?v=slleTPHrDE&feature=bf_next&list=PLFUDcuRO_70OaXz688AakjRq-r1T45XW4 Impressie panel discussie 9 november BEM (beelden met dank aan Hans Huis in t Veld) http://www.youtube.com/watch?v=hG1uOv8pJX4&feature=BFa&list=PLFUDcuRO_70OaXz688AakjRq -r1T45XW4 Panel discussie 10 november 2012 BEM (beelden met dank aan Hans Huis in t Veld) http://www.youtube.com/watch?v=VINnVZJ3bbs&feature=BFa&list=PLFUDcuRO_70OaXz688AakjRqr1T45XW4 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 Bronnen: http://globalbem.com/ http://globalbem.com/news-hub/ http://groeneenergieambassadeur.webs.com/ http://peswiki.com/index.php/Tracking_the_Position_of_the_Top_5_Exotic_Free_Energy_Technolog ies

http://www.brianoleary.info/ http://solari.com/blog/ http://www.pateo.nl/ http://www.davidgibbons.org/id280.html http://www.orgoniseafrica.com/ http://www.earthpulse.com/src/category.asp?catid=13 http://www.youtube.com/user/vossamedia http://www.m-cam.com/david-e-martin http://www.michaeltellinger.com/ http://searlaerospace.com/ http://www.earth-matters.nl/13/4335/grenswetenschap/the-washington-times-over-de-rossienergy-catalyzer.html http://www.skepsis.nl http://www.koudekernfusie.org/ http://www.vrijdenken.net http://coldfusionnow.org/the-believers-cold-fusion-documentary-premieres-oct-16/ http://bluestarenterprise.com/ http://www.drjudywood.com/