You are on page 1of 591

MARIO PUZO: A KERESZTAPA

Vakok Elektronikus Könyvtára Javította, tördelte: Dr. Kiss István; 2003.

1. Fejezet

Minden nagy vagyon mögött bűn rejtőzik

Balzac

Amerigo Bonasera a New York-i 3. számú Bűnügyi Bíróság tárgyalótermében ült, és igazságszolgáltatásra várt; azoknak az embereknek a megbüntetését várta, akik olyan kegyetlenül elbántak a lányával, megpróbálták meggyalázni. A bíró, egy ijesztően csüggedt vonású férfi, felgyűrte fekete talárjának ujjait, mintha testileg akarná megfenyíteni a bírói emelvény előtt álló két fiatalembert. Arca hűvös megvetést sugárzott. De az egészben volt valami hamis, amit Amerigo Bonasera érzett ugyan, de még nem értett. - Úgy viselkedtek, mint a legelfajzottabb barbárok mondta nyersen a bíró. Igen, igen, gondolta Amerigo Bonasera. Állatok. A két fiatalember, divatosra nyírt sima hajjal, friss, tisztára mosott arccal szerény bűnbánatot mutatott. A bíró folytatta. - Úgy viselkedtek, mint a vadállatok a

dzsungelben, és az a szerencséjük, hogy szexuálisan nem bántalmazták azt a szegény lányt, mert akkor húsz évre rács mögé záratnám magukat. - A bíró szünetet tartott, szeme a hatásosan vastag szemöldök alól lopva Amerigo Bonasera sárgásfakó arcára rebbent, majd belemélyedt az előtte tornyosuló bizonyítási jegyzőkönyvekbe. Összeráncolta homlokát és vállat vont, mint aki saját természetes akarata ellenére dönt. Ismét megszólalt. - De fiatal korukra, büntetlen előéletükre, rendes családjukra való tekintettel, és mert a törvény szelleme nem a bosszúállást, hanem az igazságot szolgálja, ezennel háromévi börtönbüntetésre ítélem mindkettőjüket. Az ítéletet fel függesztem. Csak a negyven éve gyakorolt hivatásos gyász tudta viszszaszorítani Amerigo Bonasera arcáról a mindent elsöprő elkeseredést és gyűlöletet. Szép fiatal leánya összedrótozott, törött állkapcsával még mindig a kórházban fekszik, s most ez a két állat szabadon megússza? Komédia volt az egész. Figyelte, hogyan gyülekeznek a boldog szülők drága fiacskáik köré. Igen, ezek most mind boldogok, most mind mosolyognak. Keserű epe öntötte el Bonasera torkát. Fehér vászonzsebkendőjét ajkai elé szorította. Így állt ott, amikor a két fiatalember magabiztosan közömbös tekintettel, mosolyogva, szabadon kilépett a padsorok közül. Most az állatok szülei mentek el mellette. Két férfi és két nő az ő korosztályából, de ruházatuk sokkal inkább ameri-

kai volt, mint az övé. Szemükben különös, győztes büszkeség volt. Bonasera elvesztette önuralmát, előrehajolt a padsorok között, és rekedten kiáltotta: - Majd még sírtok ti is úgy, ahogy én sírtam, majd én teszek róla, hogy ti is úgy sírjatok, ahogy én sírtam a ti gyerekeitek miatt - a zsebkendő most már a szemén volt. A védőügyvédek, akik a hátvédet alkották, előreterelték ügyfeleiket, és a kis szoros csoport körül fogta a két fiatalembert is. Egy hatalmas termetű törvényszolga sietett oda, ahol Bonasera állt, hogy elzárja a padsort. De erre már nem volt szükség. Amerikában töltött hosszú évei óta Amerigo Bonasera bízott a törvényben és rendben. Ez segítette a jóléthez is. Most, bár gyűlölettől fűtött agyában egymást követték a vad látomások arról, hogy fegyvert vesz, és megöli a két fiatalembert, Bonasera odafordult még mindig értetlenül álló feleségéhez, és így szólt hozzá: - Bolondot csináltak belőlünk. Elhallgatott és döntött. Most már nem fél. - Ha igazságszolgáltatást akarunk, Don Corleonéhoz kell mennünk - térden csúszva.

Egy Los Angeles-i szálloda fényűzően berendezett lakosztályában Johnny Fontane ugyanolyan féltékenyen részegre itta magát, mint bármilyen közönséges férj. Végignyúlt egy vörös pamlagon, s egyenesen a kezében levő üvegből itta a whiskyt. Hajnali négy óra volt, s ő részegen elképzelte magában, hogyan öli meg csavargó feleségét, ha hazajön. Ha

egyáltalán hazajön. Ahhoz már túl késő volt, hogy felhívja első feleségét, és a gyerekek után érdeklődjön, azt meg furcsának találta, hogy most, amikor karrierje lefele hanyatlik, felhívja valamelyik barátját. Volt idő, amikor el lettek volna ragadtatva ettől, amikor szinte hízelgett volna nekik, hogy hajnali négykor felcsengeti őket álmukból, de most csak az idegeikre menne. Még mosolyogni is tudott egy kicsit saját magán, amikor arra gondolt, hogy felfelé ívelő útján Johnny Fontane gondjait milyen nagy érdeklődéssel hallgatták végig Amerika legkívánatosabb sztárjai. Tovább kortyolgatott az üvegből, amikor végre meghallotta felesége kulcsát az ajtóban. Az asszony bejött a szobába, és megállt előtte. Nagyon szép volt - finom arc, mély, sötétkék szemek, törékeny, formás alak. Világszerte a férfiak milliói voltak szerelmesek ebbe az arcba, Margot Ashton arcába. És fizettek, hogy láthassák a filmvásznon. - Hol az ördögben voltál? - kérdezte Johnny Fontane. - Elvoltam csalni - mondta az asszony. Túlbecsülte férje részegségét. A férfi átugrott a cocktailasztalon, és megragadta az asszony torkát. De amint közel került ehhez az elragadó archoz, a kedves kék szemekhez, haragja elszállt, és ismét tehetetlen lett. Az asszony ekkor elkövette azt a hibát, hogy gúnyolódva rámosolygott, mire a férfi felemelte az öklét. - Ne, Johnny, csak ne az arcomba. Filmezek! - kiáltotta. Az asszony nevetett. A férfi hasba vágta, s a nő a földre esett. Johnny rázuhant. Ahogy az asszony levegő után kap-

kodott, megérezte illatos leheletét. Ráütött a karjára és napbarnított, selymes combjaira. Úgy verte meg az asszonyt, mint ahogy régen, vagány kamasz korában a kis taknyos kölyköket ütötte a New York-i Hell's Kitchenben. Fájdalmas ütések, de nem hagynak tartós nyomokat, nem verik ki a fogakat, s nem törik be az orrot. De nem verte meg eléggé. Nem volt képes rá. És az aszszony kinevette. Elterült a padlón, selyemruhája felrándult a combjai fölé, s közben nevetve gúnyolódott vele. - Rajta, kövess el erőszakot. Johnny Fontane felállt. Gyűlölte a padlón heverő asszonyt, de szépsége megvédte, mint egy varázslatos pajzs. Margot továbbgurult, egy balettugrással ismét talpon volt, és szembenézett a férfival. Mint egy gyerek, gúnyolódva végigtáncolt a szobán, s közben így énekelt: - Johnny soha nem bánt engem, Johnny soha nem bánt engem. - Aztán, szinte szomorúan, komoly, szép arccal megszólalt: - Te szegény hülye, összekarmolsz, mint egy gyerek. Johnny, te mindig is egy idétlen, romantikus balek leszel, még szeretkezni is úgy szoktál, mint egy gyerek. Még mindig azt hiszed, hogy az ölelkezés tényleg olyan, mint ahogy az ostoba dalaidban énekeltél róla. - Megrázta a fejét. - Szegény Johnny. Isten veled, Johnny. - Bement a hálószobába, és a férfi hallotta, amint megfordul a kulcs a zárban. Johnny arcát a kezébe temetve ült a padlón. Vissza kell mennie New Yorkba. Vissza kell mennie ahhoz az egyetlen emberhez, akinek megvan az a hatalma és bölcsessége,

amire neki most oly nagy szüksége van, s akinek a szeretetében még mindig bízott. Vissza kell mennie keresztapjához, Corleonéhoz.

Nazorine, a lisztporos pék, aki maga is olyan kerekded és ropogós volt, mint nagy olasz cipói, fenyegetően nézett feleségére, házasulandó lányára, Katherinára, és péksegédjére, Enzora. Enzo már átöltözött zöld betűs karszalagú hadifogoly-egyenruhájába, és most attól rettegett, hogy e jelenet miatt késve érkezik vissza Governor's Islandre. Mint az, olasz hadsereg sok ezer feltételesen szabadlábra helyezett foglyainak egyike, akik engedélyt kaptak, hogy napközben amerikai vállalatoknál dolgozzanak, állandó félelemben élt, hogy visszavonják tőle ezt az engedélyt. Ez a kis komédia számára komoly ügy volt. - Megszégyenítetted a családomat? - kérdezte dühösen Nazorine. - Megajándékoztad valamivel a lányomat, hogy mostantól fogva emlékezzen rád, most, hogy tudod, vége a háborúnak, és Amerika visszarúgja a seggedet a szaros szicíliai faludba? Enzo, egy alacsony, zömök fiatalember, kezét a szívére téve, szinte könnyek között, de mégis okosan felelt: - Padrone, esküszöm a Szent Szűzre, hogy soha nem éltem vissza a jóságával. Minden megbecsülésemmel szeretem a lányát. Teljes tisztelettel megkérem a kezét. Tudom, hogy nincs hozzá jogom, de ha visszaküldenek Olaszországba, soha nem tudok visszajönni Amerikába. És akkor soha nem fogom tudni fe-

leségül venni Katherinát. Filomena, Nazorine felesége, a lényegre tért. - Hagyd abba ezt az őrültséget - szólt kövér férjéhez. - Te is nagyon jól tudod, mit kell tenned. Intézd el, hogy Enzo itt maradhasson, és küldd el az unokatestvéreinkhez Long Islandre, hogy ott elbújhasson. Katherina sírt. Máris nehézkes volt, csúnyácska, s halvány bajusza serkent. Sohasem találna olyan jóképű férjet, mint Enzo, sohasem kapna egy másik férfit, aki olyan tiszteletteljes szerelemmel simogatta meg testének legtitkosabb részeit. - Elmegyek én is Olaszországba, és ott fogok élni! - kiáltott az apjának. - Megszököm, ha nem tartjátok itt Enzot. Nazorine sokat értő pillantást vetett lányára. Pontosan látta, hogyan dörzsöli oda duzzadó fenekét Enzo öléhez, amikor a péksegéd a lány mögött elmegy, hogy megtöltse a bolti kosarakat a kemencéből kiszedett forró kenyérrudakkal. Sürgősen cselekedni kell. Enzót itt kell tartani Amerikában, és amerikai állampolgárt kell csinálni belőle. És ilyesmit csak egyetlen ember tud elintézni. A Keresztapa. Don Corleone. Ezek az emberek és rajtuk kívül még sokan mások nyomtatott meghívót kaptak Miss Constanza Corleone esküvőjére. 1945 augusztusának utolsó szombatján tartották. A menyasszony apja, Don Vito Corleone, nem felejtkezett el régi barátairól és szomszédairól, bár ő maga most Long Islanden lakott egy hatalmas házban. A fogadást is ebben a házban tartják, és az ünnepség egész napon át tart majd. Semmi kétség, hogy emlékezetes esemény lesz. A háború a japánok-

kal röviddel ezelőtt véget ért, s így nem kellett attól tartani, hogy az ünnepséget beárnyékolja a hadseregben harcoló fiúkért érzett félelem. Az embereknek pontosan egy esküvőre volt szükségük, hogy kimutathassák örömüket. És így ezen a szombat reggelen Don Corleone barátai egész New York Cityből ide tartottak, hogy leróják tiszteletüket. Krémszínű borítékokat vittek magukkal, amelyben nászajándék gyanánt készpénz volt, nem csekk. Minden borítékban egy névjegy igazolta az ajándékozó személyét és a Keresztapának lerótt tisztelet mértékét. Don Vito Corleone az az ember volt, akihez mindenki segítségért fordult. Nem tett üres ígéreteket, és nem használta azt a gyáva kibúvót, hogy nála sokkal hatalmasabb erők miatt nem tud cselekedni. Nem volt szükséges, hogy a barátod legyen, még az sem számított, hogy van-e valamid, amivel meg tudod hálálni a fáradozását. Csak egy követelmény volt. Az, hogy te, te magad kinyilvánítsd a magad barátságát. És akkor már nem számít, milyen szegény vagy tehetős a kérelmező, Don Corleone a sajátjának tekinti annak az embernek a gondjait. És nem hagyta, hogy bármi is az útjába álljon, ha védencei gondját akarta megoldani. A jutalma? A barátság, a tiszteletteljes "Don" cím és néha a még gyengédebb "Keresztapa" elnevezés. És hébe-hóba, de kevésbé a haszonért, hanem kizárólag a tisztelet kifejezéseképpen talán valamilyen szerény ajándék - egy hordócska otthon sajtolt bor vagy egy kosár borsos taralles, amit külön az ő karácsonyi asztala számára sütöttek. Magától értetődő volt, és pusz-

tán jó modornak számított hangoztatni, hogy te az adósa vagy, s neki joga van bármikor hozzád fordulni, s adósságod fejében valamilyen kis szívességet kérni tőled. Most, ezen a nagy napon, leánya esküvőjének napján Don Vito Corleone a New York melletti Long Beach-i házának bejáratánál állt, hogy köszöntse vendégeit, akiket mind ismert, akikben megbízott. Sokan közülük életük jó szerencséjét és sikereit a Donnak köszönhették, s ezen a bensőséges ünnepen úgy érezték, szemtől szembe is "Keresztapá"-nak szólíthatják. Még azok is a barátai voltak, akik az ünnepi ellátást biztosították. Régi bajtársa volt az italmérő, aki az esküvői italokat adta ajándékba, és saját maga is az ünnepségen szolgált fel. A pincérek Don Corleone fiainak barátai voltak. A kerti piknikasztalokon levő ételeket a Don felesége és barátnői készítették, s a vidáman feldíszített hatalmas kertet a menyasszony lánypajtásai csinosították. Don Corleone mindenkit - gazdagot és szegényt, fontosat és jelentéktelent - egyforma szívélyességgel fogadott. Nem nézett le senkit. Ilyen volt a természete. S a vendégek dicsérő szavakat mondtak, milyen jól fest szmokingjában. Ismeretlen szemlélő könnyen azt hihette, maga a Don a szerencsés vőlegény. Három fia közül kettő ott állt mellette az ajtóban. A legidősebbre, akit Santiónak kereszteltek, de apját kivéve mindenki Sonnynak hívott, ferde szemmel néztek az idősebb olasz férfiak és rajongva a fiatalabbak. Sonny Corleone magasabb volt, mint az olasz szülőktől származó első generá-

ciós amerikaiak, csaknem egy méter nyolcvan, s röwidre vágott, bozontos göndör haja még magasabbnak mutatta. Arca olyan volt, mint egy nagy Cupidóé, vonásai nyugodtak, de ívelt ajka erősen érzéki, állának gödrös hasadéka pedig különös módon közönséges volt. Erőteljes felépítése volt, mint egy bikának, s köztudott volt az is, hogy a természet oly bőkezűen látta el, hogy sajnálatra méltó felesége úgy rettegett a hitvesi ágytól, mint valaha a hitetlenek a kínpadtól. Még itt az esküvői ünnepségen is néhány széles csípőjű, széles szájú fiatal férjes asszony merész kihívással méregette Sonny Corleonét. De ezen a bizonyos napon hiába vesztegették az idejüket. Mert Sonny Corleonénak, bár ott volt a felesége és három apró gyereke, Lucy Mancinival, húga koszorúslányával voltak tervei. A fiatal lány ennek teljes tudatában ült ott rózsaszín ruhájában, fényes fekete haján virágkoszorúval az egyik kerti asztalnál. A lány nem törődött azzal, hogy Sonnyból sohasem lesz olyan nagy ember, mint amilyen az apja. Sonny Corleonénak van ereje, van bátorsága. Nagylelkű volt, és azt mondták róla, a szíve éppen olyan nagy, mint az egyéb szerve. De nem volt meg benne az apja szerénysége; gyors, hirtelen temperamentumú volt, ami gyakran vezette téves megítélésekhez. Bár sokat segített apjának, sokan kételkedtek abban, hogy ő lesz az örököse is. A második fiú, Frederico, akit Frednek vagy Fredónak hívtak, olyan gyerek volt, amilyenért minden olasz a szentekhez imádkozik. Kötelességtudó, kitartó, mindig kész az apja

szolgálatára, harminc évével még mindig a szülei házában élt. Alacsony volt és testes, nem csinos, de ő is örökölte a családi Cupido-arcot, kerek arca felett a göndör hajsisakkal, érzéki, ívelt ajkakkal. Csakhogy Fred ajkai nem érzékien puhák, hanem gránitkemények voltak. Hajlamos volt a morcosságra, apja mégis számíthatott rá, soha nem ellenkezett vele, soha nem háborította fel nőkkel kapcsolatos botrányos viselkedéssel. Adottságai ellenére azonban nem volt meg benne az a személyi vonzás, az állati erő, ami annyira kell egy vezetőnek, aki embereket akar irányítani, s róla sem gondolták, hogy örökölni fogja a család üzleti ügyeit. A harmadik fiú; Michael Corleone, nem állt ott apjával és két bátyjával, hanem a kert legfélreesőbb sarkában ült egy asztal mellett. De még itt sem sikerült elmenekülnie a család barátainak kíváncsisága elől. Michael Corleone a Don legfiatalabb fia volt, és gyerekei közül az egyetlen, aki visszautasította a nagy ember irányítását. Neki nem volt olyan vaskos, Cupido-szerű arca, mint a testvéreinek, s koromfekete haja inkább egyenes szálú volt, mint göndör. Bőre világos olajbarna színű volt, amit egy lánynál szépnek tartottak volna. Törékeny volt és jóképű. Valóban, volt egy idő, amikor a Don aggódott legkisebb fiának férfiassága miatt. De ez a gond feloldódott, amint Michael Corleone tizenhét éves lett. És ez a legfiatalabb fiú most a kert egy legszélső sarkában ült, hogy így nyilvánítsa ki maga által választott különállását a családjától. Mellette ült az amerikai lány, akiről már min-

De Michael huszonegy éves volt. és harcolt a Csendes-óceánon. és saját elhatározása ellen semmit sem lehetett tenni. Besorozták. titkos megállapodások születtek. Kapitány lett. ha nem .tiszteljék. De amikor kitört a második világháború. vállat vontak volna. túl értelmesek egy nő számára. hogy úgy cselekedjen. vonásai túl élesek. ha a szükséges pillanat eljön. nagy pénzösszegeket fordított a szükséges óvintézkedésekre. Ezzel szembeszállt apja határozott utasításával. Túlságosan sovány volt. s a viselkedése is túlságosan szabad egy hajadonhoz. s a neve teljesen közönséges név. Nem voltak elragadtatva tőle. s a született ösztöne ahhoz. Minden vendég észrevette. Orvosokat vesztegettek meg. mindenkinek bemutatta a lányt. túlságosan szőke. hogy a Don nem fordít különös figyelmet erre a harmadik fiára. Benne megvolt kiváló apjának minden nyugodt ereje és intelligenciája. hogy a családja kétszáz éve telepedett le Amerikában. Don Corleone terveinek nem felelt meg. hogy legkisebb fiát egy számára idegen hatalom szolgálatában meghalni hagyja. és több kitüntetést kapott. A fiú természetesen udvarias volt. A háború előtt Michael volt a kedvence és nyilvánvaló választottja a családi ügyek vitelére.denki hallott. Ha a lány elmondta volna nekik. 1944-ben a Life képeslap lehozta a fényképét és hős- . Michael Corleone önkéntesnek jelentkezett a tengerészethez. hogy az emberek ha akarják. A neve is idegen volt az ő fülüknek: Kay Adamsnek hívták. de a mai napig még senki sem látott.

hogy ez a négy férfi nem látszik különösen boldognak. hogy külön beszélhessenek az apámmal. . és így szólt: .Arra várnak. A lány figyelmét egy kis embercsoport keltette fel. hogy felmentését apja intézte el. hogy felgyógyuljon sebesüléséből. Anthony Coppola és Luca Brasi. hogy ez a négy ember állandóan szemmel tartotta a Dont. mire a Don megvetően felmordult. nem azok mondta. hogy kis történeteket mesélt az érdekesebb esküvői vendégekről. könnyű volt észrevenni. és minden rejtegetési szándék nélkül lejegyezte a telep közelében . és bemutatta a családnak leendő feleségét. a pék. egy fekete.tetteinek pontos leírását. meg Nazorine. Michael Corleone azzal szórakoztatta Kay Adamset. aztán. .És valóban.Nem. Míg Don Corleone a vendégeit köszöntötte.Ezeket a csodákat idegeneknek csinálja. Most onnan tért vissza húga esküvőjére. s otthagyta apja házát. valamilyen szívességet akarnak kérni tőle. Az elülső ülésen két férfi jegyzetfüzetet vett elő kabátzsebéből. Néhány hétig otthon maradt. csukott Chevrolet állt meg a kikövezett út másik oldalán. Michael mosolygott. Egy barátja megmutatta Don Corleonénak a képeslapot (családja nem merte). . Amikor Michael Corleonét 1945 elején leszerelték. Kay szokásos éber figyelmével észrevette és meg is jegyezte. beiratkozott a New Hampshire-i Hanoverban a Darmouth Főiskolára. anélkül hogy bárkivel megbeszélte volna. fogalma sem volt arról. Amerigo Bonasera volt az egyik. ezt a színtelen amerikai lányt.

mondta. hogy ne saját kocsijukon jöjjenek az esküvőre. Mérgesen közel tolta az arcát a vezetőhöz. kik azok. keresztülment az úton. akinek nagyon nem tetszett férjválasztása. Carlo Rizzi. Régi olasz stílusú parasztos jelenet volt. Néhányan a virágokkal díszített faemelvényen táncoltak. A hatalmas kertben több száz vendég volt. hanem meglebegtette nyitott levéltárcáját. szicíliai apától és . mások a nagy halom erősen fűszeres étel és sötét hazai olasz borral teli kancsók mellett ültek a hosszú asztaloknál. keverék volt. Amikor visszaért a lépcsőhöz. Felírják a rendszámokat. Piszok csibészek. de Connie beleegyezett egy "Makaróni" esküvőbe. . Sonny vaskos Cupido-feje vörös lett a méregtől. amit akarnak. Don Corleone vállat vont. oda. aki nem vonult vissza.Lement a ház lépcsőiről.A nyomorult csibészek. .parkoló kocsik rendszámát. Sonny hang nélkül visszalépett. ezek semmit sem tisztelnek. a vőlegény.Az utca nem az enyém. Bár nem nagyon felelt meg a menyasszony ízlésének. . Don Corleone már régóta tudta. Legközelebbi. a menyasszony. Azt tehetik. Connie Corleone. legbensőségesebb barátai azt a tanácsot kapták tőle. a koszorúslányokkal és a vőfélyekkel. hogy ezzel apja kedvében járjon. hogy megmutassa zöld igazolványát. Sonny az apjához fordult: Ezek a fickók hekusok . ragyogó arccal ült egy külön asztal mellett a vőlegényével. ahol a fekete kocsi állt. így szólt az apjához: Ezek a fickók az FBI-tól vannak.

s amin azóta is töprengett. hogy szinte szép lett. sovány volt és ideges. olyan ragyogóan boldog volt. hogy Carlo rendőrségi ügye fiatalkori neveletlenkedés volt egy lőfegyverrel. hogy a fiatalember büntetlen előéletű maradjon. De ma fehér esküvői ruhájában és sóvár szüzességével megváltozott. könnyen kihúzható a könyvekből.északolasz anyától származott. Hatalmas alsókarjai és vállai csaknem szétfeszítették szmokingjának kabátját. mert összeütközésbe került a tőrvénnyel. ami rendkívül érdekelte a Dont. Keze a faasztal lapja alatt vőlegénye férfias combján nyugodott. Connie Corleone nem volt különösebben csinos lány. mintha mindketten egy színdarab szereplői lennének. Carlo Rizzi egész fiatalkorában a nyílt sivatagi levegőn dolgozott . Don Corleone természetesen megbízható barátokat küldött Nevadába. amit Carlónak el kellett hagynia. aki később bizonyára zsémbessé válik. az a fajta. Sütkérezett menyasszonya rajongó tekintetében. akik tájékoztatták arról. tőle örökölte szőke haját és kék szemét. Olyan kiszámítottan udvarias volt hozzá. Szülei Nevadában éltek. nem komoly ügy. hogy könnyed csókot adjon a férfinak. New Yorkban megismerkedett Sonny Corleonéval. Egyúttal részletes tájékoztatást hoztak a törvényes nevadai szerencsejátékok helyzetéről is. és megtöltötte poharát borral. De szemei állandóan ott vibráltak . hogy mindenből hasznot tudott húzni. Rendkívül csinosnak találta.nehéz testi munkára ítélve. és így találkozott a húgával is. Összecsücsörítette szép metszésű ajkát. A Don nagyságát mutatta.

hogyan tudná megugratni azt a vaskos levéltárcát. Puszta megszokásból Paulie Gatto azon gondolkozott. A zenekar pihenőszünetet tartott. ártatlan álmodozás csupán. Végül is királyi családba nősült. bal lábát egy székre emelte. Az asszonyok vidáman sivalkodtak. Ez az ötlet elszórakoztatta. rendkívül erőteljes Clemenza olyan ügyesen és fesztelenül táncolt. mint amikor kisgyerekek arról álmodoznak. és egy vaskos sziciliai szerelmi dalt kezdett énekelni.a hatalmas selyemtáska körül. s a férfiak minden strófa utolsó szavát együtt kiáltották az énekessel. Nekik kell majd gondoskodniuk róla. A félretett mandolint egy Nino Valenti nevű fiatalember vette a kezébe. kérve. Mennyi lehet benne? Tízezer? Húszezer? Carlo Rizzi mosolygott. Nino Valenti csinos arca már duzzadt volt a szüntelen ivástól. . Szemeit forgatva énekelte a vaskos szöveget. középkorú Peter Clemenzát figyelte. s amely most ki volt tömve pénzes borítékokkal. hogy minden vendég megtapsolta. Az idősebb asszonyok megragadták karját. A vendégek között egy fényes menyétfejű. jól öltözött kis ember ugyancsak a selyemtáskát tanulmányozta. kemény hasát buján nekiszorítva a fiatalabb. falusias Tarantella ütemére. a kövér. hogy ez üres. amit menyasszonya a jobb vállán hordott. De ugyanakkor tudta. kisebb termetű asszonyok mellének. hogy velük is táncoljon. A rendkívül magas. és most is kicsit részeg volt. hogy játékfegyverrel tankokat lőnek ki. És ez még csak a kezdet. hogyan táncoltatja meg a fiatal lányokat a fa táncemelvényen egy friss. Főnökét.

s azon tűnődött. hogy tájékoztassa-e erről a Dont.esküvő ide vagy oda . de aztán úgy döntött. utánanézett. Ezt látva. tudta.Don Corleone. aztán feltűnés nélkül követte a házba. hogy nem szól. hogyan suttog Sonny Corleone Lucy Mancini fülébe. Hagen a Don ügyvédje és ügyvezető consigliori-ja volt. Lucy Mancini mellé. taktikusan eltűnt a házban. Az író- . hogy . amit azért csinált. Sonny még várt néhány percig. aki rendkívül szigorú erkölcsű volt ezekben a dolgokban. Don Corleone "irodájának" zárt ablakai mögül a kissé magasabban álló sarokszobában Thomas Hagen az esküvői összejövetelt figyelte a feldíszített kertben. és mint ilyen. Sonny Corleone a menyasszony asztalához igyekezett. amikor most látta. s észrevette azt a kis játékot. Minden szem őket követte. Sonny néhány szót súgott a fiatal lány fülébe. hogy a Keresztapa otthagyja az ünnepséget és belép a házba. hogy minden rendben legyen az esküvői torta felszolgálásához. A Don azért jön. Felesége a konyhában volt. hogy vele beszéljen. Hagen elfintorította az arcát. míg keresztül tudta dolgozni magát a tömegen. s leült az egyik koszorúslány. ott is megállt beszélgetni a vendégekkel. mire az felállt. míg testes felesége vidáman énekelt a többiekkel. övé volt a legmagasabb poszt a családi ügyekben. ezért. hogy feltűnés nélkül követhesse a lányt a házba. Ő és a Don sok bonyolult problémát oldottak már meg ebben a szobában. közben itt is. Rögtön aztán Hagen látta.ezen a napon még munka vár rájuk. Itt biztonságban voltak. Mögötte jogi könyvek borították a falakat.

amelyet a Don még kezdő korában szervezett. És soha nem kért semmit.asztalhoz ment. Amint a Don belépett az ajtón.mondotta. A tisztességes Enzo és az ő csendes Katherina lánya . tejfeles. Karácsonykor és családi ünnepnapokon gazdag krémes torták bizonyították Nazorine tiszteletét a Don iránt. hogy mint hű barát érvényesítse a jogait. és felemelte azoknak az embereknek a névsorát. Minden évben húsvétkor frissen sült. hogy segítse az amerikai hadiipart. ahol a kérelmezők egy boroshordó körül gyülekeztek. és jó barátságban nőttek fel. hogy eleget tehessen kérésének. Don Corleone bólintott. búzacsírából készült aranysárga. hogy találkozhassanak Don Corleonéval. Gyerekkorukban együtt játszottak Olaszországban. akár a bőséges időkben zokszó nélkül fizette kötelezettségeit a pékszövetségnek. kocsikerék nagyságú vajas tészta érkezett Don Corleone házába. s feltételesen szabadlábra helyezték. Egy rendes fiatal olasz fickó Szicíliából.akár a szűk. ropogós héjú. A pék számára most jött el az idő. Don Corleone szívélyes öleléssel üdvözölte a péket. Hagen a nyitott erkélyajtón keresztül egyenesen kiment a kertbe. csak egyszer a háború alatt. A pékre. . a segédje történetét. És Nazorine az elmúlt évek során . és Don Corleone örömmel várta. hogy a feketepiacon cukorjegyeket vehessen. akit az amerikai hadsereg hadifoglyaként az Egyesült Államokba küldtek. a kövérkés Nazorinéra mutatott. akik engedélyt kaptak arra.Hagyjuk Bonaserát a végére . A pék elmondta lánya és Enzo. Hagen átadta neki a listát.

Don Corleone elmagyarázta. mielőtt visszament a . Ez a képviselő aztán egy külön törvényjavaslatot fog előterjeszteni. Egy kongresszusi különtörvény soha nem volt olcsó. A lesújtott párocskán egyedül Corleone Keresztapa tud segíteni. a szegény fiút vissza fogják toloncolni Olaszországba. amit ezek a gazemberek mind megadnak egymásnak. és biztosította. ami lehetővé teszi majd Enzo számára az állampolgárság megszerzését. Nazorine csaknem könnyek között hálálkodott. és Nazorine leányának bizonyára meghasad a szíve és belehal ebbe. A pék hálásan átölelte. Ő az utolsó reménységük. hogy vége a háborúnak. . Először forduljanak kérelemmel a kerületi kongresszusi képviselőhöz. Ez a törvényjavaslat bizonyára keresztülmegy majd a Kongresszuson. hogy tovább bátorítsa. hogy mindez pénzbe fog kerülni. A Don. biztosítja a lebonyolítást. és így szólt: . Egyetért ezzel a barátja? A pék örömmel bólogatott.Drága barátom. s fejével megértően bólogatott. Ő. Don Corleone az ajtóig kísérte. mit kell tennie. hogy elintézzenek minden részletet.között tiszta és becsületes szerelem szövődött. Don Corleone rámosolygott. a mostani ár kétezer dollár. Don Corleone. hogy ilyen nagy szívességet nem várhat ingyen. Amikor a pék befejezte. és kitöltsék a szükséges iratokat. de most. Természetesen tudta. fel-alá sétált Nazorinéval a szobában. ne legyenek gondjaid. kezét a pék vállán nyugtatva. Ez egy olyan kiváltság.Nagyon gondosan elmagyarázta neki. hogy megfelelő emberek fogják felkeresni a pékségben.

és megkérte Hagent: . visszaadom. hétfőn. Elfintorította az arcát. . . Anthony Coppolának hívták. közelebbről nem részletezett okok miatt nem tudott kölcsönt kapni. ennyit kellett kifizetnie a berendezésért és egy különleges kemencéért. . és mentegetőzve mondta: . Nem volt teljesen elég. egyszerű eset volt. akkor meg kell mutatnia. hogy a Don sokszoros milliomos. annak az embernek volt a fia. és a saját pénzkötegével együtt odaadta Anthony Coppolának. Hagen csendes csodálattal figyelte. Nem mintha Coppola nem tudta volna. de Luca Brasi szeretne találkozni . Coppolának ötszáz dollárra volt szüksége.Kölcsönözz nekem száz dollárt.Nincs ugyan a listán. mint a Don.A kérvényező tiltakozott. Tom. és kivett egy köteg bankjegyet. A következő ember. amit Hagen adott. hogy ha egy ember nagylelkű akar lenni. az ő számára kér kölcsön. Milyen hízelgő Anthony Coppolának. akit Hagen behozott. A Don benyúlt a zsebébe.kertbe. ha elmegyek a bankba. hogy négyszáz is elég lesz. hogy egy pizzeriát nyisson.Elvette a pénzt. de hány milliomos venné magára akár a legkisebb kellemetlenséget is egy szegény barát miatt? A Don kérdőn emelte fel a fejét. akivel Don Corleone fiatalkorában a vasútnál együtt dolgozott. A Don mindig azt tanította. hogy egy olyan ember. hogy a nagylelkűsége személyes jellegű. Különböző. de Don Corleone megnyugtatóan megveregette a vállát.E miatt a díszes esküvő miatt egy kicsit kifogytam a készpénzből.

Azt hiszem. Kérdezősködött utána. hogy teljesen egyedül. hogy egy ilyen ember dolgozik az apádnak? .Te jobban ismered. Most először a Don kedvetlennek látszott. De azt tudom.Nem tudom. és így szólt: .mondta Hagen. . hogy nyilvánosan nem gratulálhat neked. . ezért szeretné négyszemközt megtenni.kérdezte kissé hitetlenkedve. De egész mostanáig úgy látszott. . . hogy apámnak olyan barátféléje.Csak nem arra célzol. Michael azért hozta magával Kayt az esküvőre. a háláját szeretné kinyilvánítani. és intett. Don Corleone bólintott. hogy közvetve elmondja neki az igazság egy részét.veled . ami a törvény számára automatikusan szinte lehetetlenné teszi a felfedezést és a bizonyítást. igaz-e ez az egész mese. társak nélkül is tud gyilkolni. hogy csupán egy kissé erkölcstelen üzletembernek tekinti a Dont. hogy Luca Brasi az egyik legrettegettebb ember Amerika keleti részének alvilágában. Erre nem is számított. Elmagyarázta. Válasza elgondolkozó volt.Muszáj? . . hogy meghívtad az esküvőre. Hagen vállat vont. nagy adottsága abból áll.Tudja. Kay most először kezdte megérteni a dolgokat. De na gyon hálás volt. hogy a lány lassan és remélhetőleg túl nagy megrázkódtatások nélkül megismerje az igazságot apjával kapcsolatban.kérdezte. Mint mondták. Kay Adams a kertben megdöbbenve fedezte fel Luca Brasi arcán a vad fanatizmust. hogy Luca Brasi bejöhet. mint én. Michael elhatározta. Michael elfintorította az arcát.

.Michael kortyolt egyet borából. és azt mondtam neki: "Mikor leszek elég öreg ahhoz. s ez csaknem sikerült is nekik.Úgy mosolygott. de nem hajlandó elmondani nekem. Tom Hagen ismeri a történetet. Egyenesen kimondta: Közel tizenöt évvel ezelőtt néhány ember ki akarta szorítani apámat az olajimportból. Állítólag olyan szörnyű. . Azt mondják. s ezzel véget ért a híres "olívaolaj-háború".Az ördögbe is.kérdezte Kay.Nagyon szellemes. és Tom azt mondta: "Majd százéves korodban. két hét alatt megölt hat embert. Meg akarták ölni. hogy megismerjem Luca történetét?". .Azt akarom.mondta Michael. . gondolta a férfi.A férfira mosolygott. Egyszer ugrattam. .Soha senki nem tudta bebizonyítani.Az újságok ezt írták .Ez tizenöt évvel ezelőtt volt . . . és könyökével oldalba bökte. .Azt akarod mondani.mondta Kay." .Attól félt. mintha egy jó tréfát mesélt volna. . De van róla még egy történet. . hogy még az apám sem akar beszélni róla. Michael visszamosolygott a lányra. hogy az apádra rálőttek a gengszterek? . hogy máris túl messzire ment el. .rázkódott össze Kay.mondta Michael. . . amit soha senki nem hajlandó elmondani.Igazán megölt hat embert? . Azóta minden békés. hogy gondolkozz rajta egy kicsit.Meg akarsz rémíteni .Ez valami rendkívüli történet le- .Egyszerűen nem akarsz feleségül venni. Luca Brasi utánuk eredt.

És ez a Luca egy rendkívüli ember. ahogy egy király az alattvalóját. Szóval ezt akarta. nem félt a társadalomtól. hideg. amely készpénzzel volt kitömve nászajándék gyanánt az esküvői pár részére. mint a nyers borjúhús. nem félt Istentől. Brasinak rettegett híre volt kegyetlensége miatt. amely Don Corleonéhoz fűzte. de ez a fogadás nem bensőséges. aki kiválasztotta. Ő egymagában egyike volt azoknak a nagy tartóoszlopoknak. Az arcára rávésődött a gyűlölet maszkja. Barna szeméből hiányzott e szín melegsége. puszta jelenlététől a veszély vészcsengői már megszólaltak. Aztán átadott a Donnak egy borítékot. Alacsony és zömök. hogy féljen tőle és szeresse. Rendkívüliség volt. és azt az udvarias reményét fejezte ki. kikereste magának Don Corleonét. Eldadogott néhány cikornyás gratulációt. cserepes volt. hogy az első unoka fiú lesz. A Don úgy fogadta Brasit. aki nagy szívességet tett neki. Luca Brasi valóban olyan ember volt. Amikor most a Don elé vezették. nagy koponyájú. a félelmetes Brasi tiszteletteljes tartást vett magára. és nem is szerette őket. Keskeny szája élettelennek tűnt. Ő maga volt az. Luca Brasi nem félt a rendőrségtől. hogyan változik meg Don Corleone. nem félt embertársaitól.het. és legendás volt hűsége. Don . holt cserszínű volt. színe halvány. amelyekre a Don hatalmi rendszere támaszkodott. aki még az ördögöt magát is megijesztené a pokolban. Hagen észrevette. hanem királyi tiszteletet sugároz. nem félt a pokoltól.

Don Corleone megkönnyebbülten sóhajtott fel. a dinamitot is fel lehet baj nélkül robbantani. Kay Adams. mint a természeti erő. de más neve van. . gondolta Hagen. Don Corleone gondolkodva összehúzta szemöldökét. mint a bátyádat.Már csak Bonasera van hátra? . Hagen barátságosan rámosolygott Brasira. amelyen keresztül több mint egy félórája Sonnyt eltűnni látta. A Don összehúzta a szemöldökét. Az ördögbe is. megkérdezte Michael Corleonét: . Nyugtalanul sietett a bejárathoz. Ez az ember olyan. mielőtt kiment az ajtón. Egy pillanatig sem mutatott meglepetést a neki személyesen átadott nászajándék miatt. látva.fordult kérdőn Hagenhoz. abból nagy bajok lehetnek. és igazán nem látszik .Ki ő? Úgy mutattad be. lassan itt az ideje. Ha a szükség megkívánja. szólj Santinónak. minden szavával Luca Brasi értésére adta.mondta. valójában nem lehet ellenőrizni. . aki fel tudta idegesíteni.egész katasztrófa lehet belőle. ha Sonny azóta a koszorúslányt ölelgeti. Brasi kezet csókolt a Donnak. Mindent értett. borjúhússzínű ajkait. amit Hagen nyitott ki. amire a zömök ember udvariasan széthúzta cserepes. Amikor az ajtó becsukódott. Brasi volt az egyetlen ember a világon. hogy jöjjön ide. hogy Hagen bemegy a házba.Corleone minden mozdulatával. mennyire megbecsüli. hogy tanuljon valamit . Sonny felesége. Hagen bólintott. Olyan óvatosan kell bánni vele. mint a dinamittal. a lány családja .Mielőtt behozod.

Tom tizenkét éves kora óta nálunk van . és felrohant a lépcsőn. Csak úgy örökbe fogad valakit. Most. hogy elmondja. Egy este Sonny hazahozta. Kay Adams el volt ragadtatva. Lucy megértette. de az elmúlt héten éppen ezért ugratta a férfit. . s egyikük sem tartott tovább egy hétnél. Lucy Mancini felemelte rózsaszín szoknyájának szegélyét a földről. A nyáron. és ő egy csúnya szemfertőzéssel az utcán kóborolt. reszketett a vágytól. és aztán csak úgy ott maradt.Apád melegszívű ember lehet. és az iskolaidő hátralevő részében visszautasított minden találkát. Michael nem vett fáradságot ahhoz. amint felfelé rohant a lépcsőn Sonnyhoz. Két főiskolai szerelmi ügye alatt nem érzett semmi különösebbet. mialatt legjobb barátnőjének. Nem volt hova mennie.olasznak.Tom nincs örökbe fogadva.A szülei meghaltak. a bevándorló olaszok szerint négy gyerek nagyon kis családnak számít. A lépcsőfordulónál Sonny megragadta a kezét. míg meg nem nősült. Csak velünk élt mondta mindössze.Ez igazán romantikus mondta.mondta Michael. amikor neki is annyi saját gyereke van. . Lucy sok bizalmas történetet hallott suttogni Sonnyról. . A második szeretője panaszkodva mormogott valamit arról. és . . . Velünk élt. Connie Corleonénak az esküvőjére készültek. hogy ő "túl nagy ott lent". vágytól vöröslő Cupido-arca megijesztette ugyan. Sonny Corleone vaskos.

Igen Tom. a lány térdei elgyengültek. Lábai lassan elengedték a férfi testét. és felemelte. . Akkor a férfi két kezével a lány meztelen feneke alá nyúlt. Zihálva dőltek egymásnak. Lehetséges. s közben úgy állt az ajtó elé. hogy a férfi keze hoszszú ruhája alatt felfelé csúszik. A hihetetlen gyönyörtől zihálni kezdett. Sonny sietve rendbe hozta ruháját. Ahogy az ajtó becsukódott mögöttük. . itt vagy? Sonny megkönnyebbülten sóhajtott. mi van? . Sonny várt néhány percig. lecsúsztak. amint elmegy. hogy kívülről ne lehessen kinyitni. erősen szájon csókolta a lányt.Most rögtön. meleg kezét.Gyere a Don irodájába . Lucy kissé felugrott a levegőbe. s ott csüngött rajta. Lucy sietve lesimította rózsaszín holmiját. Ebben a pillanatban megérezte.a hallon keresztül egy üres hálószobába vonszolta. s a földre értek. Aztán meghallották Tom Hagen csendes hangját: . Kinyitotta a száját. . keserű ajkait. hallotta a ruha anyagának suhogását. de ők csak most hallották meg. Karjaival átölelte a férfi nyakát. amint utat enged. s mindkét lábával átkulcsolta a férfi felső combjait. és simogatja. amint félretolta selyemnadrágját. és Hagen után ment. testén érezte nagy. Valami égető forróságot érzett.Hallották lépteit. míg életében először elért a mindent magával sodró gyönyörig. s aztán kisurrant az ajtón. Lucyra hunyorított. Száján érezte Sonny dohányízű. hogy már egy ideje halkan kopogtattak az ajtón.mondta Hagen ugyanazon a csendes hangon.Sonny.

feleséged keresztlányának. De a Don irgalmatlan volt. nem ment a fürdőszobába mosakodni. Lucy nem törődött vele. Amerigo Bonasera követte Hagent a ház sarokszobájába. Kiment az ajtón. és nem is nyújtott kezet neki. hogy jelezze. és kinézett a kertbe.Lucy megfésülködött. aki kincset lopott a menyasszonytól. Sonny Corleone az ablaknál állt. A Don ezen a délutánon első ízben észrevehetően hűvösen viselkedett. felhúzta harisnyatartóját.Lucy. Visszaült az esküvői asztalhoz Connie mellé. bocsásd meg leányomnak. Illedelmesen öszszefonta karjait az asztalon. . és nem tudott ma eljönni. ki a kertbe. nem kíván előttük beszélni. és Don Corleonét ott találta egy hatalmas íróasztal mögött. mint egy csalfa áruló. hol voltál? Olyan vagy. teste össze van zúzva. mint egy részeg. hanem egyenesen leszaladt a lépcsőn. hogy felesége és a Don felesége a legközelebbi barátnők voltak. Még mindig kórházban fekszik. Úgy érezte. . Nem ölelte át látogatóját. ajkai megduzzadtak és fájtak. A sárgásfakó képű temetkezési vállalkozó annak köszönhette a meghívását. . és úgy ült ott titkolt győzelmével. hogy nem tehette tiszteletét családodnál. és megértően mosolygott. A szőke vőlegény egy pohár bort töltött Lucynak.Sonny Corleonéra és Tom Hagenra pillantott. Rendbe szedte magát. aki ingerülten kérdezte: . Bonasera kerülő úton és okosan kezdte a kérését. Amerigo Bonasera maga a legnagyobb mértékben kegyvesztett volt Don Corleonénál. Maradj most itt mellettem.Kérlek.

Hangja nyugodt volt. azt a hangot használta. mint az életemben. Talált magának egy fiút. Amerikai módra neveltem fel a leányomat. apám. hogy elküldöm. de arra tanítottam. majd beszélni kezdett. Whiskyvel itatták a lányomat. A temetkezési vállalkozó egy pillanatra behunyta a szemét. Moziba járt vele. . ha bármiben segíthetek neki. most már egyenesen megkérdezte: . Egy barátja is velük ment. soha ne hozza szégyenbe a családját. miért csinálták ezt? Miért tették ezt velem?" És én vele sírtam. . A lányom ellenállt.Mindannyian hallottunk a lányod sajnálatos szerencsétlenségéről . "Apám. Két hónappal ezelőtt a fiú elvitte kocsikázni. A lányom sírt fájdalmában. Akkor megverték. - .Beszélhetnék veled egyedül? Don Corleone megrázta a fejét. Mikor bementem hozzá a kórházba. Én hittem Amerikában. A temetkezési vállalkozó sohasem szólította Don Corleonét Keresztapának. Bonasera. Mint egy állatot. hamuszínre változott arccal.Ez rendreutasítás volt. Ezt a megtiszteltetést sohasem felejtettem el.Csak szólj..Ebben a két emberben úgy bízom. Nem sérthetem meg őket azzal. Az állát szétzúzták. Dróttal kellett összeilleszteni. mindkét szeme be volt dagadva. Az orra csontja betört. Végül is a feleségem a keresztanyja. és aztán megpróbáltak erőszakoskodni vele.mondta Don Corleone. Megvédte a becsületét. . de nem olaszt. Minden szabadságot megadtam a leányomnak. mint ahogy azt a szokás megkövetelte volna. amivel a gyászoló családokat szokta vigasztalni.

.Mit akarsz tőlem? Mondd meg. hogy mutassa.Miért sírtam? Az életem fénye volt. nagyon szeretett lányom. mintha akarata ellenére tenné.És mi lenne az? .Reszketett. Soha nem lesz olyan szép többé. Don Corleone. Úgy álltam a bírósági teremben.Bonasera nem tudott towább beszélni. Bízott az emberekben. bár hangja nem árulta el felindulását. Szép lány. sötét vörösség öntötte el.kérdezte komolyan Don Corleone. Ugyanazon a napon szabadlábra is kerültek.Mint jó amerikaihoz illik. és felfüggesztette a büntetést." A Don lehajtotta a fejét. elmentem a rendőrségre. . De tedd meg. A két fiút letartóztatták és bíróság elé állították. De amint megszólalt. fakó arcát csúf. hangját emberivé tette a bánat és a szenvedés. . A bizonyítékok bőségesen elegendőek voltak. . tiszteli az ember fájdalmát. Szavai szinte sértőek voltak. mint volt.Miért mentél a rendőrségre? Miért nem jöttél mindjárt hozzám? Bonasera alig hallhatóan motyogott. amit kérek tőled. . . mint egy bolond. A bíró háromévi börtönbüntetésre ítélte őket. együttérző mozdulatot tett. és Bonasera folytatta. sértett méltósággal. mit kívánsz. és most már soha nem fog hinni bennük többé. És akkor azt mondtam a feleségemnek: "Az igazságért Don Corleonéhoz kell mennünk. . és elismerték a bűnösségüket. szavai telve voltak hideg. és azok a disznók még nevettek is rajtam. sírt.

Te elutasítottad a barátságomat. . míg Bonasera befejezte a suttogást és ismét felállt.Nem akartam bajba kerülni .Bonasera Hagenra és Sonny Corleonéra nézett. mikor hívtál meg utoljára a házadba egy csésze kávéra. aki továbbra is Hagen íróasztala mögött ült. A Don. Sonny Corleone összekulcsolta karjait. hogy az adósom legyél. A Don komolyan tekintett Bonaserára. Bonasera habozott.Nem. Féltél attól. Bonasera elpirult.Ezt nem tehetem. de hangja olyan hidegen csengett. gúnyosan mosolyogva fordult el az ablaktól. mereven előretekintve úgy hallgatta. bár a feleségem az egyetlen gyermeked keresztanyja. komoran. amit csak kérsz . világosan. Végül a Don megszólalt. Hagen feje idegesen megrándult. hogy szinte megérintette. . te meg én. Túl messzire ragadtattad magad. . s aztán olyan közel vitte ajkait a Don szőrös füleihez. és megrázta a fejét. . Don Corleone mozdulatlanul. A Don felemelte a kezét. előrehajolt a temetkezési vállalkozóhoz. mint a halál.mondta Bonasera hangosan. Don Corleone felállt az íróasztal mellől. Legyünk őszinték. Ezt hallva. mint egy pap a gyóntatószékben. Inkább ne szólj sem- . Egy hosszú percig álltak így.Mi sok éve ismerjük egymást.Mindent megfizetek.motyogta Bonasera. Nem emlékszem. . Arca továbbra is kifejezéstelen maradt. de egészen a mai napig még sohasem jöttél hozzám tanácsért vagy segítségért. hogy most első ízben megfigyelje a szobában folyó jelenetet. de mozdulatlanul viszonozta tekintetét.

ahogy akarsz. . Nagyon jó. ahol úgy élhetsz. Megbántottad az érzéseimet. a fiúk fiatalok és vagányok. és egyi- . és vigyáz rád. Végül is a rendőrség itt van. "mindent megfizetek. szolgáltass igazságot nekem.Helyes beszéd. és azt kéred tőlem. A Don szünetet tartott. A bíró ítéletet hozott. nem haragszom rád. de én nem vagyok az az ember. téged és a tieidet nem érheti semmi baj. Rendben van. és azt mondod . Elmulasztottad. gúnyosan a temetkezési vállalkozóra mosolygott.kiáltotta gyötrelmében és ijedtében Bonasera.Jó állampolgár akartam lenni." És ezt nem is tisztelettel kéred.itt a Don hangja gúnyosan utánzóvá vált -. hogy gyilkoljak. Légy elégedett. hogy igaz barátokkal erősítsd magad. olyanra. azt gondoltad. . Akkor meg nincs mit panaszkodnod. aki ráerőlteti a barátságát olyanokra.Amerika jó volt hozzám . Nem volt szükséged Don Corleonéra. A Don határozott helyesléssel ütötte össze a kezeit. és udvariasan.Most idejössz hozzám. jól megélsz. Jól menő üzleted van. de mit tettem én valaha is ellened. a világ egy ártalmatlan hely. Amerika ítéletet hozott. aki nem sokra tart. ha meglátogatod a kórházban.mit. Azt akartam. hogy a gyermekem amerikai legyen. amiért ilyen tiszteletlenül bánsz velem? . és azt mondod: "Don Corleone. Eljössz a házamba a lányom esküvőjének napján. Vigyél a lányodnak virágot és egy doboz pralinét. Ez majd megvigasztalja. amit kérsz". Vannak a bíróságok. Nem ajánlod fel a barátságodat. Te paradicsomnak találtad Amerikát. akik nem becsülik meg. Nem. Végül is ez nem komoly ügy. .

De te többet kértél .bár te visszautasítottad a barátságomat .Szenvedjenek ők is. hogy .kük egy befolyásos politikus fia. A Don várt.mondta Don Corleone élesen. de bátorságot véve ismét megszólalt: . A szerencsétlen temetkezési vállalkozó reszkető kocsonyává vált attól a kegyetlen és megvető gúnytól. Bonasera összeszedte utolsó megmaradt bátorságát. Bonasera makacsul megrázta a fejét.Nem.A lányod életben van.Szemet szemért . Légy megbocsátó. Az élet tele van bajokkal. te mindig is becsületes voltál. Ezért add most a szavadat. A Don helyeslő fejbólintással vette tudomásul ezt a finom megkülönböztetést.A bíróság igazságot szolgáltatott neked .mondta a Don. hogy leteszel erről az őrültségről.Én igazságot kérek tőled. majd megkérdezte: .És mi a te igazságod? . .Mennyit fizessek neked? . Nem. . drága Amerigóm. mint ahogy a lányom szenved mondta Bonasera vonakodva. . mint egy idegenében. és megkérdezte: .Ez már kétségbeesett jajgatás volt. ahogyan ezt a Don visszatartott dühvel elmondta. . hogy akar-e tovább beszélni. .én jobban bízom Amerigo Bonasera adott szavában. Ők a fiatalembereknek szolgáltattak igazságot. Nekem nem adtak igazságot. Ez nem volna amerikai.mondta Bonasera. Meg kell mondanom. . Felejts.

aki úgy árulja magát.De ha hozzám jöttél volna. elmentél a bankokhoz. Bonasera lehajtotta a fejét. és fojtott hangon suttogta. Don Corleone kedves volt és türelmes. Elfogadom. most keserű könnyeket hullatna. hangja szigorúbbá vált. Ha hozzám jöttél volna igazságért. mint egy koldus. Légy barátom. az erszényem a tiéd lett volna. mint te. azok az én ellenségeim is lennének. Végül annak a jóindulatú embernek a sóhajával. hidd el nekem.A Don szünetet tartott. . most ők félnének tőled. akkor az a két szemét. Sok pénzt költesz ügyvédekre. vissza tudod fizetni nekik a kölcsönt. még a fenekedbe is benéztek. aki most olyan sápadt volt. hogy bolondot fognak csinálni belőled. mint az utolsó szajha az utcán. . mint hulláinak egyike. akik pontosan tudják. és akkor . amikor pénzre volt szükséged. és hónapokig vársz. valamilyen szerencsétlenség miatt ellenségeket szerez. aki nem tud haragudni hibát vétő barátjára. . Don Corleone visszafordult a temetkezési vállalkozóhoz.Elmész a bíróságra. Bonasera nem mozdult. közben kalaplevéve vártál. míg ők körülszaglásztak. Ha egy olyan becsületes ember.kérdezte. hogy hűséget fogadj? . . és akkor. Ezzel elbocsátotta. és hatalmas kamatokat fizettél. aki tönkretette a lányodat. ujjával Bonaserára mutatott -. Elfogadod egy bíró ítéletét. .Miért félsz attól.a Don felemelte a karját.Don Corleone hátat fordított. Évekkel ezelőtt. hogy biztosak legyenek abban.

Hozzám jöhet.Látod? Mégiscsak egy jó keresztfiú.mondta a Don. Majd egy napon.Két éve volt itt utoljára . sohasem lehet Don belőle. akiket nem vadít meg a vérszag. gondolta Don Corleone. Reménytelen. Valaki mást kell találnia.Don Corleone a vállára tette a kezét. örömteli mosollyal az arcán. A kertből mindhármuk meglepetésére örömteli. és így szólt: Add ki ezt az ügyet Clemenzának. . hogy ez a nap soha nem jön el.mondta szárazon.Biz- .Hagenra mosolygott. . Méghozzá mielőbb. nem megmondtam? . soha nem fogja tudni vezetni a családi ügyeket.Behozzam ide? . Mikor az ajtó becsukódott a hálás temetkezési vállalkozó mögött.szólt Don Corleonéhoz. legyen meg az igazságod. eljött az esküvőre. Végül is ő sem halhatatlan. gyorsan az ajtó felé indult. a lányod keresztanyjától. hogy elsőszülött fia az ablakon keresztül a kerti mulatságot figyeli.Tényleg. Sonny Corleone kihajolt az ablakon.Nem . és mondd meg neki. . Don Corleone Hagenhoz fordult. Észrevette. Ha Santino nem akar tanulni. viszonzásképpen én kérek valami szívességet tőled.Hagen az ablakhoz lépett. csak nagyon megbízható embereket használjon. hangos kiáltozás hallatszott.Johnny van itt. Hagenba belehasított a féltékenység. amikor akar. . . és lehet.Hadd örüljenek neki először a vendégek. . De addig tekintsd ezt az igazságot ajándékként feleségemtől. .Rendben van mondta -. . . olyanokat. a keresztfiad . A látványtól.

Felugrott az emelvényre. Mindannyian régi barátai voltak. és megígérte neki. és egy pohár borral koccintott a boldogságára.Aztán a karjába ugrott. A zenekari emelvényről egy ismerős hangot hallott: . és átölelte Ninót. és Nino Valentit látta lemosolyogni. és el nem kezdett a rádióban énekelni. .És ugyan kihez menne. csúfolódó. míg csak Johnny híres nem lett. és felüvöltött: . De ígéretét soha nem tartotta be. Connie Corleone volt az első. Johnny? . még néha felhívta Ninót. szájon csókolta. szívélyesen megrázta az ifjú férj kezét. együtt énekeltek. részeg vigyorgását. ha nem a keresztapjához? kérdezte Don Corleone. hogy a szőke fiatalember kissé savanyú képet vág. Johnny mosolyogva látta. akikkel együtt nőtt fel a West Side-on. Aztán Connie odavonszolta újdonsült férjéhez.Johneee! .tos megint bajban van.Nem énekelnénk egyet. míg a többiek odajöttek. és átölelve tartotta. Johnny minden kedvességét elővette. Nino elkezdte pengetni a mandolint. A férfi szorosan magához ölelte. Johnny Fontane Nino . csak hogy beszélgessen vele. hogy énekelhessen valamelyik klubban. Valamikor elválaszthatatlanok voltak.Felnézett. Amikor Johnny Hollywoodba ment. De most. minden szeretete feléledt. együtt jártak a lányokkal. aki meglátta Johnny Fontanét a kertbe lépni. és a segítségedet akarja kérni. hogy szerződést szerez a számára. hogy meglátta Nino kedves. Elfelejtkezett fiatalasszonyi méltóságáról. mert többé már nem ő a nap hőse. hogy köszöntsék.

amikor még fiatalok voltak. és felemelte a fiatalasszonyt a zenekari emelvényre. és ötvenmillió nő szívét dobogtatja meg.Ez most a fiatalasszonynak szól mondta. hagyta. aki a világ legkívánatosabb aszszonyaival alhat. Johnny. filmsztár. A két férfi egymással szembefordulva letérdelt.mindegyikük felváltva egy-egy versszakot énekelt. kétértelmű refrénjét. míg . És mégis. hogy Johnny ontane felnőtt férfi korára így kiemelkedik. és Johnny megköszörülte a torkát. egy gúnyolódó. és háromezer mérföldet utazott. úgy. énekelni kezdett egy vaskos szicíliai szerelmi dalt.hangjukat használva kard helyett . A jelenlevők közül sokan látták együtt énekelni Johnnyt és Ninót. Egyik legrégibb műsorszámuk volt ez. A vendégsereg elismerően ordított. hogy Nino kivegye karjából a fiatalasszonyt. és lábával dobbantva az ütemet. például Nino Valentit. amikor még álmában sem gondolta volna senki. csak hogy részt vehessen ezen az esküvőn. hogy Connie közte és Nino között állt. hogy egy új dalt kezdjen. A taps nem akart véget érni. Mindannyian büszkék voltak rá.vállára tette a kezét. és híres énekes lett belőle. A dal végénél mindannyian együtt dobbantottak lábukkal. Még mindig szereti régi barátait. gyengéd udvariassággal hagyta. . Johnny Fontane lehajolt. Közülük való. Nino néhány harsány dallamot pengetett a mandolinon. ugrató felelgetős. hagyta. hogy Nino hangja elnyomja az övét. amelyben . kellő tiszteletet mutatott keresztapja iránt. győztes szakaszt. és kórusban együtt kiáltották minden szakasz vidám. hogy Nino énekelje el az utolsó.

Az esküvői vendégsereg tapsolni és éljenezni kezdett. és senki sem gondol arra. Hagent kicsit bántotta ez a hűvös viselkedés. hogy valami nincs rendben. odakiáltott: . Együtt mentek be a házba. Tudtam.De ebben nem volt benne az a szokásos kedvesség. Mindegyikből kortyolt egyet. míg ők hárman a végén átölelték egymást.A keresztfiam háromezer mérföldet utazott. Tom? . Johnny megrázta a kezét. de vigyázva. hogy megtiszteljen bennünket.A válásom után legalább ötször hívtalak fel.Amikor megkaptam az esküvői meghívót.a saját hangja lassan elhalt. azt gondoltam magamban: "A keresztapám nem haragszik már rám" mondta a Donnak Johnny Fontane. hogy ő a Don fő támasza. .Egyszerre egy tucat teli borospoharat emeltek Johnny felé. Közben súgott valamit az öreg fülébe. hogy megkínálja valamivel. Don Corleone megtöltötte a poharakat a sárga Stregával.Hogy vagy. amikor Johnny a szobába lépett. ami az emberek iránti természetes melegségéből fakadt. de elhessegette magától rossz érzését. hogy köszöntse. Tom Hagen kezet nyújtott. . hogy megnedvesíthesse a torkát? . hogy nem vagy itthon vagy dolgod van. és odasietett keresztapjához. tettetett jókedvvel. és megkérdezte: . Vidáman. haragszol rám. . A vendégek új dalt kértek. hogy vendégeit meg ne sértse. és Tom minden alkalommal azt mondta. Csak a ház sarokszobájának az ablakánál álló Don Corleone érezte. Ez éppen az egyik hátránya annak.

beviszi az öltözőjébe.vágott közbe röviden Don Corleone. Kezdek letörni. Nem érti.sóhajtott Johnny.Jól gondoskodom róluk . megbolondulok. a keresztfiam vagy.Újabb italt vett. . Néha már azt hiszem. Johnny fel-alá járkált a szobában. és vele hál. . Keresztapa.Aggódtam miattad. mint én a zsebemben levő aprópénzt borravalóra.. . Hetenként egyszer meglátogatom őket. hogy lehetek féltékeny. amit érted tehetek? Nem vagy túl híres. Meg is értem. hogy újból megtöltsék. . Mi a helyzet most? Van még valami. . A legnagyobb sztár Hollywoodban. mint amennyit a bíróság kimondott. mint egy angyal. ha egy film elkészült? Ha a sminkmester jól készíti ki az arcát. Könnyedén próbált beszélni. túl gazdag az én segítségemhez? Johnny felhajtotta a tüzes. Hiányoznak. mit csinál. És tudod. és odatartotta poharát. Egy istentelen kurva.Teljesen meg voltam őrülve azért a szajháért. Úgy adja a testét. Ha a filmoperatőr különösen jó felvételt készít róla. hagyja. ennyi az egész.Hogy van a családod? . Bárkivel.A válás után többet adtam Ginnynek és a gyerekeknek. Soha nem lett volna szabad elhagynom a feleségemet és a gyerekeket azért a cafatért. hogy rámásszon.Minden el van felejtve. .És most a második feleségem kinevet. . Régimódi maka- . sárga italt. Én nem vagyok gazdag. A Don vállat vont. akit elvettem. Úgy néz ki. hogy haragudtál rám. Igazad volt.

mi. És Ginny és a gyerekek nem fogadnak vissza. . Nagy sztár lettem. kommunista vagyok. Szinte megtörve mondta: . Azt állította. Számomra kifejezetten csak egy éjszakára szóló ügy volt. ahogy énekelek. megvertem a karját és a lábát. hiszen Johnny mindig olyan szívós volt. és ő csak nevetett rajtam. nem tudok énekelni többé.Mi van tulajdonképpen a hangoddal? Johnny Fontane arcáról eltűnt minden magabiztos kedvesség és öngúny. Aztán elkaparintottam tőle egy lányt. Mielőtt eljöttem. Most kirúgtak. de a lány elkezdett futni utánam.Akkoriban néha énekeltem a liberális szervezetnek. de nem az arcát. ez az az ügy. Fontane folytatta: A két filmem sok pénzt hozott. Keresztapa. mert filmezik. Jack Woltz sem szerette. Hát igen.Hagen és a Don meglepve néztek rá. mint egy gyereknek. . Don Corleone megállt a keresztfia előtt. de nem tudta bizonyítani.Ezek olyan gondok. Fájdalmat akartam okozni neki.róninak hív. és most meg akarja bosszulni magát.Keresztapa. tudod. akit magának tartogatott. az élet ebben a pillanatban nem sokat ér. Egy pillanatig elhallgatott. . és komoran kérdezte: . valami történt a torkommal.Rágyújtott egy cigarettára. nevet azon. Mi az ördögöt tehettem? És akkor a második feleségem. kidob. az orvosok nem tudják. amit te sohase szerettél. jól megvertem. amiket nem vehetek magamra mondta Don Corleone röviden. ez a ringyó. . .És miért nem szeret téged az az ember? .Ezért. A stúdió vezetője soha nem bírt elviselni. majd megkérdezte: .

Michael hidegen rámosolyogna.kiáltotta.FÉRFI MÓDJÁRA! . már tudja. hova akar Keresztapja kilyukadni. apa nélkül hagytad a gyermekeidet. csak enynyire jutottál? Egy hollywoodi finocchio. ó. és utána még hetekig rosszul viselkedne. már mosolyog. mit is csináljak? A Don olyan szokatlanul és váratlanul kezdte utánozni. s aztán sírsz. és vadul. mennyire szereti ezt a keresztfiát. Egy pillanatig elgondolkozott azon. ő egy rendes fickó. hogy te. Don Corleone folytatta: . aztán panaszkodsz.hacsak négykézláb nem csúszom eléjük. hogy Hagen és Johnny hangos nevetésben törtek ki.szólt megvetően. erőt gyűjt.Végre elkezdhetnél férfi módjára viselkedni . aki ennyi időt töltöttél el mellettem. . Mit csináljak! U Istenem. Keresztapa. és hónapokra elmenne. mert nem fogadnak tárt karokkal vissza. aki siránkozik és irgalomért esedezik? Aki úgy siránkozik.Elvetted a főnököd nőjét. Don Corleone meg volt elégedve. Fredo megjuhászodna. Annak a ringyónak nem . nem látszott rajta semmi együttérzés. Micsoda őrültség! Elhagytad a családodat. aki sokkal befolyásosabb. szenvedélyes szeretettel Johnny Fontane hajába markolt. . és énekelni sem tudok többé. lehetséges. egy olyan emberét. hogy egy ringyót elvehess feleségül. mint egy nő. Arcát hirtelen harag torzította el. Vajon hogyan viselkedne három fia egy ilyen dühkitörés után? Santino mogorva lenne. De Johnny. mint te. hogy nem akar segíteni többet. mi az ördögöt csináljak? Don Corleone arckifejezése hideg és feszült lett. .Krisztus az égben. Aztán áthajolt az íróasztal felett.

amit érdemeltél. mint a régi olasz feleségek.Nem mondtam. Úristen. nem bírom még egyszer végigcsinálni ezt a cirkuszt. majd türelmes hangon megkérdezte: . . aki nem apja a gyermekeinek. mert filmezik. És amikor hazamentem Ginnyhez. Nekem muszáj kártyáznom. ahogy ő akarja. hogy kinevet. Szép nők futnak utánam. De akkor el kell érned. hogy a Don kimutatja a bosszúságát. innom. Többet adtál neki.Hajlandó vagy ezúttal megfogadni a tanácsomat? Johnny Fontane megvonta a vállát. hogy nem élhetsz pontosan olyan életet. . hogy nem láthatod őket mindennap? Ki mondja. Ginny ezt biztos nem csinálná végig! . sohasem lehet igazi ember. mert filmezik. Úgy élsz.vágsz az arcába. Ki mondja. Az jó. mindig nyomorultul éreztem magam.Keresztapa.nevetett Johnny Fontane. amit akarsz. nem minden asszony olyan.Nem tudom még egyszer feleségül venni Ginnyt. hogy az anyjuk elfogadjon. Don Corleone szünetet tartott. hogy nem lakhatsz ugyanabban a házban? Ki mondja. és én sohasem tudtam ellenállni nekik. mint egy bolond. Most a Don gúnyolódott. Az az ember. . . és azt kaptad. aztán ámuldozol. Csinálj. mint amennyit a bíróság megítélt. mint egy finocchio. hogy nősülj meg ismét. hogy a gyermekeid apja akarsz maradni. Szokatlan volt. A másiknak nem vágtál az arcába. amilyet akarsz? . legalábbis olyan feltételek mellett nem.Mert úgy viselkedtél.

de nem tartozik a nagyok közé .Johnny nem válaszolt. és hétvégeken néhány dollárért énekel.A barátság minden. kavicsszállító teherautót vezet. . míg mi férfiak a pokolban perzselődünk.A Don hangja komollyá vált. keresztfiam.Keresztapa. Majdnem ugyanannyi. A barátság több. mint a család. csaknem becsukta a szemét. . akkor nem kellene tőlem segítséget kérned. akivel együtt jártál iskolába és együtt énekeltél? Mi van Ninóval? Kiábrándultságában túl sokat iszik. Nehéz munkát végez. Ezt sose felejtsd el. Nem tudnál segíteni neki legalább egy kicsit? Miért ne? Jól énekel. . egyszerűen nem elég tehetséges.Most mondd el nekem. a Don folytatta. Szerezzek neked állást Nino mellé a kavicsszállításhoz? . Soha nem szól egy szót sem ellened. milyen bajaid vannak azzal a hollywoodi pezzonovanté-val. de sohasem panaszkodik. aki nem akar dolgozni hagy- . és így szólt: . mint a kormány. neked most éppen szintén nincs elég tehetséged. . . Ha barátságokból védőfalat építettél volna magad köré. Több. ha szentekké lesznek avatva az égben. hogy a nők irányítsanak.Mindig hagytad.És neked. még akkor sem. pedig ebben a világban ők nem alkalmasak erre. De mi van a régi barátaiddal? Ma ezzel szaladgálsz. Don Corleone összehúzta a szempilláit.szólt Johnny Fontane türelmes kimerültséggel. Figyeltelek téged ezekben az években. mint a tehetség. holnap azzal. Nagyon rendes fickó. És mi van a te régi pajtásoddal.Jó keresztfiú vagy. megadsz nekem minden tiszteletet.

. csak olyannak kellene lennem.Ő befolyásosabb. mint én.folytatta a Don. hogy jól egyél. Azt akarom. .magyarázta Johnny. Még csak játszanom sem kellene. Énekelnem sem kellene.ni. Még az Oscardíjat is megnyerhetném. . Vállon veregette keresztfiát. mint amilyen vagyok. De Jack Woltz. Értelmes emberek között mindig meg lehet oldani minden üzleti ügyet. És a főszereplője pontosan egy olyan ember.Most pedig azt szeretném.Övé a stúdió. ami még a nagy Hollywood- . és a stúdióirodában megcsókolom a fenekét. hogy megcsinálom gázsi nélkül. Éppen egy hónapja megvette az év legjobb regényének filmesítési jogát. senki sem törődik veled. Don Corleone egy kézmozdulattal elhárította ezt az érzelmektől átfűtött őrültséget. . minimális pénzért. mi? Nem alszol. Azt szeretném.A Don rátért az üzletre. de ő továbbra is nemet mond. Felajánlottam. és én megint feltörhetnék. hogy légy velem. meg akarja bosszulni magát rajtam.Le vagy törve. nem akarja nekem adni. Mint színész. . Mindenki tudja. És nagyon lefogytál. Sokat iszol. hogy ha elmegyek. ez a disznó. és altatókat szedsz? . hogy a szerep pont nekem való. Azt gondolod.Azt szeretném. . Azt üzente. talán hajlandó még egyszer gondolkodni rajta.Helytelenítve csóválgatta a fejét. Egy bestsellert. pihend ki magad és aludj. hogy egy hónapig itt maradj a házamban. én élvezem a társaságodat és talán te is tudsz még valami olyat tanulni keresztapádtól a világról. mint a te pezzonovanté-id . ha követnéd az utasításaimat .

Megegyeztünk? Johnny Fontane nem tudta teljesen elhinni. semmi ivás és semmi nőzés.ban is segítségedre lehet. . .Most. . hogy ez vagy az a dolog elintézhető.mondta Johnny. Hagen az íróasztalnál ült. hogy a Donnak ekkora hatalma van.Ez a fickó személyes barátja J. amikor csak akarod vont vállat a Don. Edgar Hoovernak . és kituszkolta Johnnyt a szobából.szólt a Don. . Várnak a barátaid. . ez a kilencven kaliberes meg fogja adni neked azt a munkát. A Don mélyet sóhajtott. Teljesen lehetetlen. hogy vége az esküvőnek. Hagyjál mindent nyugodtan rám . és ez a pezzonovante. hogy Virgil Sollozzo nemleges választ fog kapni.Az összes szerződést aláírták.Sollozzót nem tudjuk halasztgatni többé. De semmi éneklés.Ő is üzletember .mondta Johnny.Mi van ezen kívül? . anélkül hogy azt tényleg meg ne tette volna. és egy héten belül kezdődik a forgatás. .Már túl késő . Hagen két dolgot értett meg ebből a válaszból. . amit akarsz.szólt a Don szelíden. De Keresztapja még sohasem mondta. Egy hónap múlva visszamehetsz Hollywoodba. és jegyzeteket készített. .Még bejutni is nehéz hozzá. menj vissza a vendégekhez.Menj. . Még ezen a héten beszélned kell vele. A legfontosabbat.Hagen a naptár fölött tartotta a tollát. . és megkérdezte: .Olyan ajánlatot fogok tenni neki. amit nem tud visszautasítani.

kérdezte Hagen. mióta a rák a kórházi ágyhoz láncolta Genco Abbandonadót. .kérdezte Hagen óvatosan. És mondd meg Sollozzónak. Majd ha visszajössz Californiából. .Minek? . amint visszajössz Californiából. nem éri meg a reggelt. és intézd el Johnny részére ezt az ügyet. Ezt most már tudjuk. az egy infamita. Hagen töltötte be a consigliori poszt- . és maradjanak vele. . hogy Don Corleone azért nem akarta ezt a választ a lánya esküvője előtt megadni. menjenek oda hozzá. .Nem válaszoltam az esküvő előtt. hogy küldjön be néhány embert ide a házba? . Consigliori Abbandonado haldoklik.kérdezte türelmetlenül a Don. Van még valami? Hagen hivatalos hangon folytatta. . . hogy az a bizonyos "nem" bajt fog okozni. Hagen folytatta: . találkozom vele.Úgy gondolod? Jó. Szóltak a családjának.Akkor tehát vissza fogod utasítani? . Azt akarom. akár csak a távolból is.Szóljak Clemenzának. hogy miről is van szó tulajdonképpen. Amikor a Don bólintott. az egész Családdal.A másik.A kórházból telefonáltak. Az utolsó években.Azt hiszem. mert nem akartam. hogy holnap repülj oda. Amit javasolni akar. mert arra számít. Aztán meg akartam előre tudni. hogy egy ilyen fontos napot bármi beárnyékoljon. Beszélj ezzel a film-pezzonovanté-val. A Don mosolygott. erről mindenkivel beszélni kellene. meg fogjuk beszélni. mielőtt válaszolsz.

Az esélyei kedvezőtlenek voltak. ami elengedhetetlen egy consigliori sikerei számára. Clemenzának is. de te ezt bizonyára megérted. Te még ma este repülj Californiába. Fredónak. Sonnynak. és utána félóra múlva elmennek. . feltehetőleg nem elég idős ahhoz. míg nem beszélek veled még egyszer. De a Don nem bátorította.Értem .Soha! Nézz utána. ez a tisztség véglegesen az övé. Már az ideiglenes megbízatása is izgalmat váltott ki.Mentegetőzött. Megértettél? . De külön küldönccel átküldte az ajándékát. akik itt szemben az utcán összeírták a kocsik rendszámát. Most azt várta. . De ne indulj el.mondta Hagen. De a Család dolgairól nem kell soha tudnia. Mondd ezt meg a többieknek. hogy Don Corleone kijelentse. hogy lehetőséget kapjon pénzt szerezni. sok pénzt keresni.Néhány perc múlva felvágják az esküvői tortát.ját.Soha! .Erről valami eszébe jutott. hogy nem jöhetett el személyesen. akinek mindkét szülője olasz. .Az új vőd kap valami fontos beosztást a Családban? A Don válaszának hevessége meglepte. . hogy megszerezze a szükséges tapasztalatot és jártasságot. Azonkívül még csak harmincöt éves volt.Mikor megy el a lányom a férjével? . .kérdezte. Hagen karórájára nézett. . . .A Don tenyerével az asztalra ütött. . Talán arra a két FBI-emberre gondolt. Ilyen magas tisztséget hagyományosan csak olyan embernek adtak.A Szenátor telefonált folytatta.

. . Nem tartotta szükségesnek megmondani. mint Luca Brasi. hogy ő maga tanácsolta a szenátornak. A Szenátor sok időt tölthetett el. A Szenátor. hogy ne jöjjön el. hogy egy olyan nagy ember. Don Corleone nem rejtette el megelégedettségét. mint egy újabb nagy sztori. Kay Adams rögtön felismerte.mondta Michael. hogy a családod ismeri Johnny Fontanét! .mondta. sajnos. Az ilyenfajta emberek számára ez sokkal fontosabb. szívességet akar kérni az apádtól? . mint az ajándék ára. ami különösen olaszosan hatott német-ír vonásain. . mint a Szenátor. és ajándékával ő is újabb nyilatkozatot tett hűségéről.Ezt. Őszintén meglepődött.Bízzál bennem . . .A Don bólintott.Ez úgy hangzik. Szép ajándékot küldött? Hagen elragadtatottan helyeslő arcot vágott. míg kiválasztotta pontosan a megfelelő dolgot.Nagyon értékes antik ezüst. . Kay Adams élvezettel nevetett.mondta. hogy egy olyan híres filmsztár. a Don hatalmának felépítésében az egyik legerősebb tartóoszlop volt. így megtiszteli. .Ő az apám keresztfia . hogy hozzád megyek feleségül. Amikor Johnny Fontane megjelent a kertben. Michael a fejét rázta.szólt a lány. nem mesélhetem el . mint Johnny Fontane. A gyerekek legkevesebb egy ezresért eladhatják.És az apám nélkül ma talán nem lenne nagy sztár. Most már biztos.Soha nem mondtad. Csak nem akarod azt mondani.

A karmester. Húszezer dollárt ajánlott fel Les Halleynek. a Don személyes becsületbeli ügyként fogta fel. A történet rövid volt. és a pénz oroszlánrészét is ő vágta zsebre. Visszautasította. aki szeretett show-üzletén kívül nyilvánvalóan nem értett a világ dolgaihoz. Halley akadékoskodott. viccelődés nélkül. hogy egy tízezer-dolláros csekk ellenében lemond minden jogáról Johnny Fontanéval kapcsolatban. Minden közelebbi magyarázat nélkül csak azt mondta el. öt évre szóló szerződést íratott alá Johnnyval. és minthogy az egész a keresztfiát érintette.És Michael elmesélte. Nyolc évvel ezelőtt Johnny Fontane rendkívüli sikert aratott mint az egyik népszerű tánczenekar énekese. Don Corleone személyesen kezdett tárgyalni. hogy nyolc esztendővel ezelőtt apja még hevesebb volt. A következő napon Don Corleone személyesen ment el a karmesterhez. és Luca Brasit. Magával vitte két legjobb barátját. Húszezer dollárról tízezer dollárra csökkentette az ajánlatát. Ettől kezdve csak Les Halley közvetíthette ki Johnnyt. Don Corleone szórakozott rajta. ha kiengedi Johnny Fontanét a szerződésből. aki a consigliori-ja volt. Elmesélt mindent. Ez volt az általános szokás a show-szakmában. Kiemelkedő rádióénekes vált belőle. Minden további tanú nélkül Don Corleone rávette őt. tökéletesen félreértette ennek a csökkentett ajánlatnak a jelentőségét. egy Les Halley nevű jól ismert ember a show-szakmából. Don Corleone ezt . Büszkeség nélkül mesélte el. Genco Abbandonadót. Sajnálatos módon a karmester.

Hallottál azokról a sarkkutatókról. Musicaleket csinált Hollywoodban.úgy érte el. és a legnagyobb komolysággal figyelmeztette. És így most visszajött a Keresztapjához. Számolnak azzal. Egy napon majd elmegy ezeknek az embereknek a házába. elhagyta a két gyerekét. A filmgyár nem akarta megújítani a szerződését. Johnny Fontanéból Amerika legnagyobb énekes-szenzációja lett. ha megfeledkeznek a háláról. amelyek vagyonokat hoztak a filmgyáraknak. Don Corleone zsebre tette a pisztolyt. . amit eddig meséltél róla. és isten irgalmazzon nekik.Szárazon elmosolyodott. tényleg így néz ki. hogy pontosan egy perc múlva vagy az aláírása kerül rá az okmányra.Biztos. Les Halley aláírta. és elvette feleségül a filmvilág legragyogóbb szőke sztárját. . vagy az agyveleje.Azt hiszem. A többi már történelem volt. Elvesztette hangját. Lemezeit nem vették többé. Biztosan nagyon jószívű ember. szerencsejátékokat játszott. hogy egy napon szükségük lehet majd rá. . csak azt mutatja.sóhajtott Michael. más nők után futott. Még ha a módszerei néha nem kifejezetten alkotmányosak is.Minden. Lemezeivel milliókat keresett. Akkor elvált a feleségétől. De hadd mondjak neked valamit . hogy mindig másokért csinál valamit. aki gyermekkori szerelme volt. Elkezdett inni. és átadta a hitelesített csekket.kérdezte elgondolkodva Kay. . hogy nem vagy féltékeny az apádra? . . Ilyenek az apám szívességei is. . hogy a nő egy "ringyó". akik az Északi-sarkra vezető úton élelmiszer-tartalékot szórnak el. hogy pisztolyt szegezett a karmester homlokára. Hamarosan rájött.

micsoda egy ember vagy . mint az erszényt. ami már több mint húszezer dollárt tett ki. Fogalma sem volt arról. Ez utóbbiért a férj kénytelen volt lila foltot ütni az asszony szeme alá. és temesd el őket gyorsan!" Olyan hangosan és sokat nyögött álmában. hogy találkozót fog kérni tőle. Amerigo Bonaserának szörnyű lidércnyomása volt.Connie Corleone számára jól végződött az esküvő napja. letette a kagylót. és rákiabál: "Emlékezz. fényűző kocsit Gatto vezette. amint golyószaggatta hullákat tesz le temetkezési irodája előtt.Ugyan. Az ifjú feleség azonban mégis sokkal szívesebben adta neki a szüzességét. hogy a felesége felrázta. Lucy Mancini otthon várta Sonny Corleone hívását. felesége ajándékerszényének tartalmától ösztönözve. biztos volt abban. hogy arra a végzetes félórára mindketten eltűntek. senkinek egy szót sem. . Hogy a saját húgának a koszorúslányával "intézte el a dolgát". Carlo Rizzi. Mindkét férfit nagyon egzo- . Clemenza a hátulsó ülésen ült. Végül ő hívta fel a férfit. ügyesen és élénken teljesítette ifjú férji kötelezettségeit. Álmában szemellenzős sapkában. A nagy. hogy az esküvőn csaknem mindenki észrevette. hogy Sonny Corleone újabb áldozatot talált. és máris elterjedt a pletyka. a vezető melletti elülső ülést Kaynek ajánlották fel. Kay Adamset Paulie Gatto és Clemenza kísérte el New York City-beli szállodájába. s amikor egy női hang jelentkezett.morogta -. overallban és vastag kesztyűkkel a kezén Don Corleonét látta. esküvő után hogy lehet valakinek lidércnyomása. Amerigo.

mint Mike.És miféle üzlet az? . Paulie Gatto hirtelen ránézett. aki bizonyára örökölni fogja a családi üzletet. Utazás közben elbeszélgetett a két férfival. hogy egészen a pultig elkíséri. Ezt meg kell tennem. nagyon fellendül az üzlet. hogy az "öreg" szerint Mike ér a legtöbbet a fiai közül. míg beszáll. és megkérdezte: . hogy maga teljes rendben megérkezik. Most. . mint amilyet a filmeken hallani. milyen őszintén kedves mosollyal viszonozza ezt. Amikor a lány tiltakozott.a fiú szavai nyomán -. milyen vitathatatlan szeretettel és tisztelettel beszélnek Michaelról. Olyan brooklyni slangben beszéltek. hogy idegen az apja világában.Nem mondta el Mike? Mr. amint elfordította a kormányt. elkísérte egészen a felvonóig. A lány mosolyogva integetett neki.tikusnak találta.A főnök azt mondta. Most ziháló torokhangján Clemenza arról biztosította. A lány mögött Clemenza meglepett hangon kérdezte: . A szállodánál Clemenza ragaszkodott ahhoz. Corleone a legnagyobb olasz olívaolaj-importőr az Államokban. Azt azonban már nem látta. s túlzott udvariassággal bántak vele.kérdezte Kay a legtermészetesebb hangon. Eddig úgy gondolta . egyszerűen így szólt: . és megvárta. és meglepve látta. legyek teljesen biztos abban. mikor Clemenza visszament a szállodai alkalmazotthoz. Szüksége lesz egy olyan ügyes fiúra. s ő az. és meglepve hallotta. hogy vége a háborúnak. Amikor a lány megkapta szobája kulcsát.

hogy Hagen biztosan nagyon gazdag ember lesz.Milyen néven van a hölgy bejelentve? A szállodai alkalmazott hidegen nézett Clemenzára. a hatalmáról nem is beszélve. amit sürgősen meg kell csinálni.gondolta. Ez vér kérdése volt. A Don régóta fennálló hagyományt tört ezzel meg. . Hacsak nem házasodtak tényleg össze . hogy Hagen mint családtag a Don családjában nőtt fel. és Mrs. Clemenza odagurította elé azt a kis zöld papírgöngyöleget.. .morgott Clemenza.Hagennak van valami megbízása a részünkre. Az alkalmazott felkapta. Michael Corleone. a hallgatás törvénye szerint felnőtt szicíliai . Tom Hagen napja zsúfolt volt.Holnap reggel gyere korán értem . Különleges elsőbbséget biztosító igazolásával (egy vezérkari tiszt hálás ajándéka a Pentagonból) nehézség nélkül helyet kapott a Los Angelesbe repülő gépre. A kocsiba visszatérve Paulie Gatto megszólalt. és a hagyomány szempontjából mit sem számított. A consigliori mindig csak tősgyökeres szicíliai lehetett. hogy mostantól hivatalosan is ő a család új consigliori-ja.Mike vele intézi el a dolgát . Csak az omerta. Vasárnap késő este volt már. Don Corleone közölte vele. amit a kezében tartott. amikor Tom Hagen elbúcsúzott a feleségétől.Mr. Ez azt jelentette. .mondta Paulie Gattónak. s azonnal válaszolt: .Kellemes hölgy. de meg volt elégedve. . és kihajtott a repülőtérre.

Paulie Gatto majd összeszedi a szükséges embereket. tanúk nélkül felkészítette Clemenzát. hogy hajtsa végre az utasítást. a lehetősége mindig fennállt. Hacsak a consigliori nem válik árulóvá. A láncból mindössze egy szemnek kell csak eltűnnie. szendvicsekkel és friss szivarral. A Don tanácsadója. És se Paulie Gatto. sem azt. De közismert volt az is. csak Tom Hagennak adta. Clemenza a maga részéről Paulie Gattót bízta meg. De ezeket az utasításokat a Don négyszemközt. Ezen a vasárnap reggelen Don Corleone határozott utasításokat adott azzal a két fiatalemberrel kapcsolatban. kávéval. és végrehajtja az utasítást. Ezenkívül a consigliori az is volt. jobbkeze. ugyanazon a napon Hagen. Don Corleone. Ő volt egyben legközelebbi társa és legjobb barátja. hogy lehet elkerülni ezt a lehetőséget. hogy eredetileg ki adta ki az utasítást. Mindent.lehet elég megbízható a consigliori kulcspozíciójára. amit a Don tud. ismernie . és a Don utasításait esetenként végrehajtó operatív emberek között három ranglépcső vagy ütköző volt. Ily módon a Don maga csak akkor keveredne bele személyesen. Ilyen módon egészen a csúcsig nem lehetett semmit kiszimatolni. kisegítő agya. ugyancsak négyszemközt. tárgyalásoknál ellátta a Dont frissítővel. a politikát irányító családfő. se az emberei nem fogják tudni sem az akció okát. akik összeverték Amerigo Bonasera leányát. Fontos utazásoknál ő vezette a Don kocsiját. legalábbis majdnem mindent tudnia kellett. amire neve utal. és bár ilyesmi még sohasem fordult elő. ha a lánc mindegyik szeme árulóvá válna. Később.

Ő az egyetlen ember a világon. irányíthat és tiszteletet nyerhet. feleségét és gyermekeit megvédik. Mert minden consigliori pontosan tudta. gazdag lesz. Pontosan tudta. és úgy gondoskodnak róluk. soha nem lenne képes rábeszélni Woltzot. aki meg tudná buktatni a Dont. De Hagen tudta. A Don és Johnny mindketten behatóan tájékoztatták már Jack Woltz filmrendező egyéniségéről. De afelől sem volt semmi két- . Hagen éppen ilyen ügyben utazott most Californiába. Mindabból. amit Johnny elmondott. A légcsavaros repülőgép összerázta Tom Hagen amúgy Is ideges gyomrát. s ez egy consigliori számára eldöntötte a kérdést. a Don képviseletében lépjen fel. De az Amerikában letelepedett befolyásos szicíliai családok emlékezetében nem volt még consigliori. hogy a consigliori hivatalosan. ha hűséges marad. Nem érte meg. mintha ő életben vagy szabadon lenne. Ha hűséges marad. hogy lecsendesítse magát. amit Hagen következő péntekre beszélt meg Virgil Sollozzóval.kellett hatalmának minden sejtjét. Ennél sokkal fontosabb volt az a találkozó. aki valaha is hűtlen lett volna Donjához. Hagen tudta. hogy Johnny Fontane megkapja-e áhított szerepét abban a háborús filmben vagy sem. Bizonyos ügyekben elkerülhetetlen volt. hogy consigliori-ként való működését nagyban befolyásolja majd ennek a küldetésnek a sikere vagy bukása. egy martinit rendelt a stewardesstől. hogy a Don számára mindkét ügy egyformán fontos. És ha valamilyen baj éri. de mégsem volt szabad kompromittálnia a főnökét. A családi üzlet szempontjából igen kis ügy volt.

hogy rendkívül szerencsés. hogy a Don meg fogja tartani Johnnynak tett ígéretét. amit tíz évvel ezelőtt . tekintet nélkül arra.választott. de túlságosan fáradt volt. Nem látott lehetőséget arra. hogy ezzel az ellenségek légióját támasztja fel. Woltznak nincs semmilyen személyes politikai befolyása. szélsőségesen reakciós nézetet vall. és elgondolkozott az életén. sőt azt érezte. kefehajú férfi. hogy ő segíti elkészíteni a propagandafilmeket. Az ülésen hátradőlve Hagen átgondolta magában azokkat a tájékoztatásokat. Kinyitotta az irattáskáját. hogy tárgyaljon és kapcsolatot hozzon létre. magas. Nem volt mit sajnálnia. és érdekesnek találja az életet. és megpróbált átnézni néhány iratot. jónak mutatkozik a számára. Hagen sóhajtott. Sikerei vannak. . hogy Jack Woltzot áthangolja. Az ő feladata az. Jack Woltz a három legfontosabb filmrendezők egyike hollywoodban. mint ahogyan hangzott. Edgar Hoovert. ami egyszerűen azt jelenti. milyen okból . s részben azért. Ezek mind hivatalos kapcsolatok. és több tucatnyi sztárt szerződtetett. mert hatalmi mámorban szenved. Vendégül látta hollywoodi otthonában J. Tom Hagen harmincöt éves volt. Vacsorára hívták meg a Fehér Házba. Az az út. Elnöke az amerikai Háborús Tájékoztató Szolgálat film osztályának.sége. Még egy martinit rendelt. De mindez a valóságban nem volt olyan hatásos. aki vadul szeret irányítani. olyan ember. olyan boldog. saját filmgyára van.mindegy. amelyeket a nap folyamán kapott. amilyen egy felnőtt ember ésszerűen lehet.

. amin alhatott. s ezért tőle is meg lehet kapni. Ügyvéd volt. megengedte. és többnyire előcsarnokokban aludt. olajos paradicsommártással. De iszákossága szétrombolta a családját. Elkerülték. Hagen apja. fogadják be. s nemsokára meghalt. A szomszédok azt suttogták. reménytelenül iszákossá vált. Sonny Corleone. hogy az anyjától kapta vagy örökölte. Tom Hagen kapott egy tál forró spagettit sűrű. az utcákon kóborolt. aki mindig is komoly ivó volt. de a Corleone család ügyeiben mégsem a mindennapos üzletjogi munkát végezte. Don Corleone maga vitte el a fiút egy szakorvoshoz. soha semmi becstelent nem tett. Hagen anyja egy évvel korábban megvakult. és megkérte. Tizenegy éves korában játszópajtása lett az ugyancsak tizenegy éves Sonny Corleonénak. Don Corleone a legtermészetesebb módon. Húgát betették egy nevelőotthonba. Hagennak is volt egy szemfertőzése. hogy egy szót szóltak volna. hazavitte magával a barátját.nagyon karcsú. ács volt. s aztán kapott egy összecsukható vaságyat. holott az ügyvédi vizsga letétele után még három évig joggyakorlatot folytatott. anélkül. és végül őt is megölte. de a szociális ügyekkel foglalkozó hatóságok nem sokat törődtek egy tizenegy éves fiúval. aki hálátlanul elmenekült a jótékonyságok elől. vagy az ügyet bármilyen formában megtárgyalták volna. Egész életében keményen dolgozott. amelynek az ízét soha el nem felejtette. egy melegszívű és tettre kész tizenegy éves fiú. nagyon mindennapi külsővel. hogy a fiú a házában maradjon. Tom Hagen árván maradt.

vagy megalakít számára egy ingatlanügynökséget. .kérdezte. hogy a főiskola után jogot tanul. hogy megalapítsa saját családját. Menyasszonya egy főiskolát végzett fiatal olasz lány New Jerseyből. de különös módon Hagent sokkal udvariasabban kezelte. Hagen bólintott. Még nem ismerte valójában a Don hatalmának nagyságát. és így szólt a Donhoz: .Legszívesebben neked szeretnék dolgozni. amint Don Corleone ezt mondja: "Egy ügyvéd többet tud lopni az aktatáskájával. apjuk nagy bosszúságára. Az ügyvédi vizsga után Hagen megnősült. hogy támogatja üzleti terveit. hogy a középiskola elvégzése után közvetlenül a család dolgaival fognak foglalkozni. Nem mutatott semmilyen szeretetmegnyilvánulást. Főiskolára és jogi egyetemre küldte. ügyfeleket küld. hanem inkább mint gyám működött. akkor még nem. ami abban az időben ritkaságszámba ment. Mindebben a Don nem mint apa. A fiú maga döntött úgy.és meggyógyíttatta a szemét. Tom Hagen lehajtotta a fejét. Hallotta egyszer. berendez neki egy irodát. és soha nem erőltette rá atyai akaratát. de kellemesen érintette a válasz. Nem ismerte meg valójá- ." Közben. a Don felajánlotta Tom Hagennek. A Don meg volt lepve. Csak Michael ment főiskolára. Sonny és Freddie ragaszkodtak ahhoz.De tudod. hogy én ki vagyok? . mint száz ember fegyverrel. Az esküvő után. amit természetesen Don Corleone házában ünnepeltek meg. és a Pearl Harbor utáni napon önként jelentkezett a tengerészetnél. mint a saját fiait.

a Don először mutatott apai szeretetet a fiú iránt. mint egyik fiát.néha azt mondta neki: .Tom. mint a saját fiaid .ban az elkövetkező tíz év alatt sem. mióta az házába jött.Úgy dolgoznék neked. De Hagennak még évekig lidércnyomásai voltak. Akkoriban biztos volt abban. s haza nem vitte magával. amely körül már akkor kezdett kialakulni a nagyságáról szóló legenda. megvakult. amíg Sonny rá nem talált.mintha önmagát is. és elhanyagolta magát. Azzal a megértéssel. hogy anyja halála előtt megvakult. hogy nem tudta szeretni a gyermekeit. amint egy előcsarnokban aludt. hogy ő is meg fog vakulni. s vörös vérsejtjeinek állandó csökkenése miatt olyan beteg lett. Hagen gyűlölte az apját. De bólintott.mondotta Hagen. s a saját szemfertőzését a sors jelének látta. Anyja csaknem teljesen eltompult. Tom Hagen tizenegy éves kis agyában különös változás ment végbe. hogy Hagen elfelejti őket. . egészen addig. s ettől kezdve még inkább úgy kezelte. a Don atyai nagyságának teljes elismerését. Nem állt fenn az a veszély. Hagent is emlékeztetni akarná . sose felejtsd el a szüleidet. bár . Átölelte Hagent. Megrémült attól. Genco Abbandonado betegsége. Ami ezután történt. azt álmodta. A halálra várva mint egy állat kóborolt az utcákon egészen addig a sorsteljes napig. majd halála után ügyvezető consigliori nem lett. s teljes hűséget értett ezalatt. a tekintete állta a Don kutató pillantását. Amikor az apja meghalt. fehér bottal . és nem is tudott igényt tartani erre a szeretetre. az számára csoda volt. amíg elődje.

a többi hatalmas szicíliai család megvetően az "ír banda" gúnynevet adta a Corleone családnak. ahol a Donnak volt némi befolyása. s egyben megerősítette Hagenban azt a kívánságot. és rögtön biztonságban érezte magát. Néha. Amikor ő lett az ügyvezető consigliori. Mindenki előtt nyilvánvaló volt. Még sötét volt. De a Don ragaszkodott ahhoz. és védőügyvédnek képezte ki magát. s amikor már teljes idejét a család ügyeivel töltötte. amikor a repülőgép leszállt Los Angelesben. lezuhanyozott. Jól csinálta. hogy a Don örökébe léphet. ilyen törekvés tiszteletlenség lett volna jótevőjével és jótevője vér szerinti rokonaival szemben. Ez mulattatta Hagent. De ebből azt is megtanulhatta. hogy ösztönös hajlama van a jognak ehhez az ágazatához. Hagen bement a szállodájába. De elégedett volt. hogy a családi ügyekben végzett feladatai mellett még három évig folytasson általános joggyakorlatot. Don Corleone az elkövetkező hat év alatt egyszer sem volt kénytelen szemrehányást tenni neki.kopogtat. Ez a tapasztalat később felbecsülhetetlennek mutatkozott. akik az utcán alamizsnáért koldulnak. mögötte az aszfalton tapogatnak kis fehér botjaikkal vak gyermekei. mint a családi ügyek fő intézője. Ez soha nem is volt a célja. első tudatos pillanatában Don Corleone arcát látta maga előtt. megborotvál- . hogy a Donnak dolgozzon tovább. soha nem reménykedhet abban. amikor reggel felébredt. Így két év gyakorlóidőt töltött az egyik leghíresebb ügyvédi irodában.

Azt jelenti. s egyben figyelmeztesse Woltzot.Ha erre sor kerül.mondta Goff. . Reggelit és újságokat rendelt a szobájába. Egy órával később Goff felhívta Hagent. rossz jel volt. . a filmstúdiók munkásai sztrájkolni fognak. hogyan hajnalodik a város felett. majd ő beszél magával .Ha erre tényleg sor kerül tette hozzá -. . Egy nappal korábban Hagen felhívta a filmgyárak szakszervezetének legbefolyásosabb emberét. Azt jelentette. s nem fogják meghívni ebédre. hogy Goff ilyen beleegyezően fogadja a Don kívánságait. a tíz óra.mondta Hagen. míg el nem kellett indulnia délelőtt 10 órás megbeszélésére Jack Woltzhoz. Nem lepte meg. . hogy a következő napra szervezzen meg számára egy találkozót Jack Woltzcal. hogy ha Hagen nem lesz megelégedve a megbeszélés eredményeivel. Don Corleone utasításainak megfelelően Hagen szólt Goffnak. de nem látszott nagyon izgatottnak . hogy ne tegyen semmiféle ígéretet. De vigyázott. hogy ő lesz az első a listán.A megbeszélés délelőtt tíz órakor lesz. Woltz megkapta az üzenetet az esetleges sztrájkról. de Don Corleone azzal alapozta meg az erejét. személyesen kell beszélnem a Donnal. és végignézte. hogy Woltz nem tulajdonít nagy fontosságot neki. Billy Goffot. és pihent.kozott. De az időpont. Közülük sokan még ma is tartoznak neki baráti szívességekkel. hogy támogatott néhány szakszervezeti vezetőt. A családi birodalom technikai értelemben nem terjedt túl New York határain. A találkozót meglepően könnyen létre tudta hozni.

Hagen felfigyelt az irodák és a bennük dolgozó emberek szépségére. Tizenegy-tizenkét évesnél nem lehetett több. nagyon drága. hacsak tudomásul nem veszi a vereséget. hogy irodai munkát vállal. egy szilvaszínű pamlagon ült a leggyönyörűbb gyermek. És néha kedvezőtlen hatással volt a család ügyeire. Ez itt csupa boldogtalan. komoly pocakját kitűnően szabott öltönye csaknem elrejtette. és haza nem megy. nyilvánvalóan az anyja. s így neve saját körein kívül nem volt átütő erejű. hogy az legszívesebben felpofozta volna. Woltz a kitűzött időn túl fél órával megvárakoztatta. Hagen ismerte . akit Hagen valaha is látott. és vele szemben. hogy a Donnak sikerült kivonnia magát az érdeklődés reflektorfényéből. gondolta Hagen. Mosolyognia kellett. viszonozva az anya hideg tekintetét. aki olyan hideg személytelenséggel próbálta lenézni Hagent. Az angyali gyermek és a sárkány anya.Goff nem fenyegette meg eléggé. gömbölyded. de legtöbbjük élete végéig ezekben az irodákban is fog maradni. mint egy felnőtt nő. középkorú nő jött be érte. Hagen elemzése helyesnek bizonyult. Jack Woltz magas. Végül egy finoman öltözött. A fogadószoba elegáns. nagyon kényelmes volt. Egy asszony kísérte. s egy sor helyiségen keresztül a filmrendező irodalakosztályába vezette. mert Woltztól is megvesztegetési pénzt kap. talán azért. Haja hihetetlenül aranyszínű volt. aki úgy próbálja megvetni a lábát a filmszakmában. Hagen nem törődött vele. erőteljes férfi volt. de egyszerű ruhájában olyan volt. hatalmas tengerkék szeme és friss málnapiros szája.

szép egyenletesen lesült. Beszédleckéket vett. Tízéves korában Woltz üres söröshordókkal és targoncákkal kereskedett az East Side-on. Nyugatra költözött. s egy angol komornyiktól megtanulta.a történetét. tomboló vad farkas a tehetetlen fiatal sztárjelöltek falkájában. goromba tuskó. aki nem akart játszani többé. erre a múlt évben tízmillió dollárt költött. hanem tenyészállatnak használják fel. hogy a veretlen versenyzőt nem futtatják többé. hatvanéves korára régi mesterek festményeit gyűjtötte. kizárólag a Woltz-istállók számára. amely az ő nevében a művészetet támogatta a filmiparban. a híres angol versenylovat. Legújabb szenvedélye. egy angol szobainastól megtanult öltözködni. tagja volt az Elnöki Tanácsadó Bizottságnak. Lánya egy angol lordhoz ment feleségül. Mikor első felesége meghalt. olcsó mozikba fektette a pénzét. s aztán kijelentette. és úttörő lett a filmiparban. egy világhírű és szép színésznőt vett feleségül. Ötvenéves korára átváltoztatta önmagát. Az újságok hatalmas címekkel számoltak be róla. Most. Negyvennyolc éves korában Hollywood egyik leghatalmasabb filmmágnása lett. amikor elhagyta New Yorkot. hogy hatszázezer dolláros elképesztő áron megvásárolta Khartoumot. hogyan kell társaságban viselkedni. saját versenyistállója volt. fia egy olasz hercegnőt vett el. Húszéves korában apjának segített éhbérért kizsákmányolni a ruházati munkásokat. Udvariasan fogadta Hagent. amiről minden amerikai filmújságíró híven beszámolt. kí- . Harmincéves volt. és egy sok millió dolláros alapítványt hozott létre. telhetetlen szerető.

ami mosoly akart lenni. Ez a barát nagyon befolyásos ember. mint egy gyerek dicsekvését. Minden pénzráfordítás és a legtapasztaltabb szakemberek minden fáradozása ellenére meglátszott a kora: arcán olyan volt a hús. Jack Woltz úgy hallgatta ezt. udvarias. Magának van egy férfi-csúcssztárja. múlhatatlan barátságáról biztosítja Mr. amit a stúdió jövő héten kezd el forgatni. hogy ezek a gondok megszűnjenek. A barátom teljes mértékben biztosíthatja.kérdezte Mr. s mint Don Corleonéból. . és megoldjuk a problémáit. Johnny Fontane egy barátja küldte. és hálájáról. belőle is áradt annak az embernek a biztonsága. De mozdulatai telve voltak rendkívüli vitalitással. de a marihuanáról éppen most kezd áttérni a heroinra. amelyben él.Miféle szívességet tehet nekem a maga barátja? . Ez a kis szívesség Johnny Fontane szerepeltetése volna abban az új háborús filmben. hogy ne tudjon többé heroinhoz jutni. . Az összehegesztett arc közömbös volt. A barátom biztosíthatja. aki teljes mértékben uralja azt a világot. aki sok pénzt hoz ugyan a filmgyárnak. És az elkövetkező időben bármilyen más kis ügy adódik elő. Hagen egyenesen a tárgyra tért. csak egy telefonhívást kell kapnom. . Hangjában a lenézés kis árnyalata érződött. Woltzot. Hagen nem vett tudomást a lenézésről. Woltz egy kis szívességet tenne neki.nosan simára borotvált arcát fintorba húzta. Woltz. mintha össze lenne hegesztve. ha Mr.Magának gondjai lesznek a szakszervezettel.

hogy kényszeríteni akarnak.szólt hűvösen Hagen. szándékolt East Side-i stílusban megszólalt: . a düh álarcává vált. Ha elmondom neki. . . Edgar Hoover. J.Erőszakolni akarnak engem? . Egy Woltz-kaliberű embertől jobbat várt.tanította a Don. akkor ti. barátom. most hadd mondjak valamit magának és a főnökének.Aztán nyersen. hogy ez semmiféle hátrányt nem jelent. Johnny Fontane sohasem fogja megkapni azt a filmet.Rendben van. mintha csak szándékosan tenné. Megpróbáltam elmagyarázni.Visszadőlt. akiről bizonyára hallott már . akkor talán éppen a filmszakma lehetne az igazi a számára. "Soha ne fenye- . feketére festett szemöldökeit széles vonalakban húzta össze szikrázó szemei fölé. hogy aki ilyen bután viselkedik. Maga a gorombáskodás egyáltalán nem zavarta. . Hagen magától a Dontól tanulta meg a tárgyalás művészetét. És nem érdekel. . mert a Don új pénzbefektetési lehetőségeket keres. Szája legörbült. maga jól nevelt disznó. Woltz arca.Azért jöttem.És hadd tanácsoljak valamit magának. személyes barátom. egy több száz milliós cég elnöke legyen? Ezen érdemes lenne elgondolkozni. hány rothadt maffia-majom bújik is elő az őserdőből. Az íróasztalon keresztül Hagen felé hajolt. hogy szívességet kérjek egy barát számára. és ha ennek az iparnak a vezető agyvelejei ilyen értetlenek. láttok még valami csodát.gúnyosan mosolygott Woltz -.Egyáltalán nem . "Soha ne légy dühös" . fiúk. akárki is legyen az. Hagen türelmesen hallgatta. vastag. Hogyan lehetséges.

a maga érdekeit is szolgálja. ha aggódik a pénze miatt. Egy olyan szívességért. már eddig is nagyon sok mindent ajánlottam fel ezért a kis szívességért. hogy a Don nyolc óra hosszat ült a tárgyalóasztal mellett. Megállapodtak ugyan. Ennek a művészete abból áll. de két hónappal később az erőszakos fickót kedvenc borbélyüzletében agyonlőtték. ismét összejönni.Nézze meg a névjegyemet . ha jól tudom. Johnny elmondta.getőzz. ha nem így volna. A nyolcadik óra végén Don Corleone tehetetlen mozdulattal felemelte kezét. bírni kell idegekkel. hogy jöjjön vissza a szobába." Az "érvelni" szó olaszul sokkal jobban hangzott: rajunah. Miért akarnám kitörni a nyakamat? Kiejtettem én egyetlen fenyegető szót is? Szeretném még egyszer kijelenteni.Ügyvéd vagyok. hogy változtasson a módszerein. sem a fenyegetőzést. ügyfelem hajlandó finanszí- . . Küldöncöt menesztettek a Don után. amit kér. hogy ő kiváló volna arra a szerepre.mondta. hogy hajlandó vagyok elfogadni minden feltételt.és ezzel méltóságteljesen kivonult a tárgyalóteremből. Hagen a legnyugodtabb hangon ismét beszélni kezdett. . Érvelj okosan az emberekkel. soha nem kérnénk ezt a szívességet. És hadd mondjam meg. Hagen már végigcsinálta. hogy Johnny Fontane megkapja azt a filmet. maga is elismeri. s így szólt az asztalnál ülő többi embernek: "Hát ezzel a fiúval nem lehet értelmesen beszélni" . Egyébként. Azt hiszem. A verekedő belesápadt a félelembe. és a sértéseket lenyelve próbált meggyőzni egy megrögzött és nagyzási hóbortba esett erőszakos verekedőt. hogy nem kell tudomásul venni sem a sértéseket. ami.

. Woltz megrázta. . és szeretném hozzátenni.A főnökömnek nagyon sok barátja van. akik támogatják a véleményét. hogy főnököm ezért tiszteli is önt. hogy önnek egy csomó olyan emberrel kell foglalkoznia.Kezet nyújtott.Ez a film ötmillió dolláros költségvetéssel indul mondta leereszkedő hangon. Ismerjük a Mr. Woltz szórakozottan firkálgatott egy nagy. . Felállt. ismerem a legtöbb nagy ügyvédet New Yorkban. és senki nem is próbálkozik ezzel. mint amilyenek valójában.Nem akarom több idejét elrabolni. . az nemet jelent. hogy ha ön nemet mond. csak egy ügyfélnek dolgozom.rozni ezt a filmet. hogy mutassa. hadd beszéljek teljesen világosan. majd ismét szembefordult Woltzcal. A pénz említésére felfigyelt. Woltz most első ízben komolyan veszi az egész ügyet.Még soha nem hallottam magáról . Hooverhez fűződő barátságát.mondta -. Hagen névjegyét vizsgálgatta. Az én esetemben ennek a for- . Hagen halkan füttyentett.Én megértem. .Az egyik ilyen tekintélyes testületben működöm mondta Hagen szárazon -. piros tollal. Kérem. Úgy látszott. Megértjük. akik sokkal fontosabbnak akarnak látszani. Nagyon is tiszteli ezt a kapcsolatot. Magát senki nem erőszakolhatja. meg van lepve. Aztán nagyon mellékesen megjegyezte: . és abbahagyta a firkálgatást. de ki az ördög maga? . Hagen néhány lépést tett az ajtó felé.

Hoover hatáskörén is túl vannak. ami viszont egyben azt is jelenti. miről van szó.Szívesen . hogy Woltz magánrepülőgépen teszi meg ezt az utat.mondta Hagen. Akkor Woltz bizonyára tudja már. Hagen tudta. Ezen megint érdemes volt eltöprengeni. Woltz végre megértette. s közölte vele. . Woltz vidéki otthonába vacsorára. Woltz azt tanácsolja. A legvalószínűbb magyarázat az volt.Remélem.dítottja igaz. hogy ő a Dont képviseli. amire képes volt.Talán szentségtörésnek hangzik az ön számára. Miért nem érdeklődik a közös barátunknál? Ha meggondolja magát. és reggel kijuttatja önt a repülőtérre. . A titkárnő elmondta. Aznap késő délután a filmrendező titkárnője felhívta Hagent. A titkárnő udvariasan hozzátette: . hogy minden lehetséges információt megszerezzenek. . folytatni tudja majd ezt a nagyszerű munkát. ami azt jelenti.Látta. .Mr. de ügyfelem el tud intézni olyan dolgokat is. de a kocsi fel van szerelve bárral és valami harapnivalóval. amelyek még Mr. hívjon fel a szállodámban. hogy körülbelül három óra az út. Országunknak szüksége van rá. hogy egy órán belül érte megy egy kocsi. hogy ő a reggeli géppel visszautazik New Yorkba? Egy percig elgondolkozott ezen. . hogy Woltz magándetektíveket küldött a nyomába. ami kiviszi Mr. .mondta Hagen a leghízelgőbb hangon. hogy a filmrendező szemei összeszűkülnek. hogy vigyen magával éjszakai holmit.Egyébként nagy csodálója vagyok az ön filmjeinek . hogy őt miért nem hívta magával. s töprengett.Szünetet tartott. hogy most már . hogy tud is valamit a Donról. Honnan tudta Woltz.

mustárszínű nadrág és puha bőrszandál volt rajta. fekete. ezt soha nem akartam.hajlandó lesz komolyan venni az egész ügyet. hogy Corleone a főnöke. A filmrendező fesztelenül volt öltözve. és így szólt: . virágágyások és a fű olyan gondosan voltak ápolva.Vacsora előtt van még egy kis időnk. hatalmas park.gondolta Hagen. És talán Woltz eszesebb. mint délelőtt.Ahogy az istállók felé mentek. hegesztett. amelyet kövér. Jack Woltz otthona olyan volt. Ezzel a sok vidám színnel és finom anyaggal körülvéve. mint amilyennek reggel mutatkozott. Barátságosabb volt. megszólalt: . Valamit lehet majd csinálni végre . Vacsora után beszélhetünk majd üzletről. De egyelőre érezzük csak jól magunkat. mint egy filmsztár körmei. Karját Hagen vállára tette. De engem nem lehet rászedni. meg kellett volna mondania. addig menjünk. Nem akarok ellenségeket szerezni magamnak. Woltz az üvegfalú verandán köszöntötte Hagent. és az előkészített tálcáról magának is vett egyet. mint egy valószínűtlen filmdíszlet. Azt hittem. maga csak valami harmadrangú rámenős alak. istállók és legelők egy egész ménes számára. laza földű lovaglóút vett körül.Érdeklődtem maga után. nézzük meg a lovaimat. A sövénykerítések. hogy rászedjen. Hatalmas pohár martinit nyújtott oda Hagennak. erőszakos arca riasztó volt. akit Johnny rám uszított. Tom. Gyarmati stílusban épült villa. nyitott nyakú kék selyeming. Meglepő módon Woltz igazán figyelmes házigazdának mu- . .

az asztalterítő aranyszállal volt átszőve. . bár ötvenéves koromban lovagoltam először. a fekete szőr selymesen simult a feszes testre. Három pincér szolgált fel egy komornyik vezénylete alatt. a legmagasabb szintű higiéniával rendelkeztek.Megveregette a ló sörényét. és magándetektívek külön biztonsági részlegei őrizték. amelynek külső falán bronztábla állt. Elmagyarázta Hagennak új módszereit. Az istállók mind tűzbiztosak voltak. Létrehozom a legjobb versenyistállót.A világ legjobb versenylova .tatkozott. és nyilván- . az edény ezüst volt. még az orosz cár sem fizetett soha ennyit egyetlen lóért. s az állat viszonozta azt. Végül Woltz egy rekeszhez vezette. hogy istállóját Amerika legsikeresebb istállójává teszik. . amit valaha is ismertek ebben az országban.Hatszázezerért vettem a múlt évben Angliában. amelyektől azt remélte. mint aranyalmák. A nagy. A táblára a "Khartoum" név volt írva.Hangjában igaz szeretet érződött.mondta Woltz gyermekes büszkeséggel. Khartoum szőre koromfekete volt. De nem fogok versenyezni vele többet. de Hagen közepesnek találta az ételt. újításait. és gyengéden szólította: Khartoum. A paripa még Hagen tapasztalatlan szemének is gyönyörű állat volt. . . Woltz nyilvánvalóan egyedül élt. Visszamentek a házba vacsorázni. kivéve egy gyémánt formájú foltot hatalmas homlokán. . Lefogadom.Jó lovas vagyok .szólt Woltz Hagenhoz -. Khartoum. barna szemek úgy ragyogtak. Tenyészállatnak akarom felhasználni.

Mert gyűlölöm azt a disznó Fontanét. Te alattomos disznó. Minden szereplővel alá van már írva a szerződés. de bármikor bármi mást kérhet tőlem. Semmiképpen sem tudom megcsinálni. .Nem vehetem már be Johnnyt ebbe a filmbe. hogy lesznek szakszervezeti gondjaim . sajnos. A filmrendezőnek még volt valami mondanivalója. .szólt Woltz. még ha akarnám sem.Mr.Azt hiszem.Elhiszem.szólt Woltz szárazon. míg mindketten rágyújtottak a hatalmas Havanna-szivarra. Hagen türelmetlenül szólalt meg. Hagen várt. a nyomorult. Bármit. Mondja meg a főnökének. és a forgatás jövő héten kezdődik.Szívott egyet a szivarján. .Megkapja Johnny vagy nem? . falu-bikája sztáromtól. Azt is kész vagyok elhinni. . . és úgy beszélt velem. hogy az ilyen kifogások nem érnek semmit. csak akarnia kell.gondolta Hagen. ha az ember egy csúcsszemélyiséggel tárgyal. .Nem megy . majd megkérdezte: . Woltz. akkor meg mi az ördögnek hoztál ki ide? . nem értette meg a helyzetet - . hogy az ember igazán nem is hinné. hogy az ügyfelem be tudja tartani az ígéretét? . hogy ezt a szívességet.Nem hiszi talán. én a saját filmjeimet magam is pénzelni tudom. nem tudom megtenni. hogy el tudják vonni a heroint ettől az én homokos. hogy évente száz darab ezrest fizetek ki neki suba alatt.valóan nem sokat érdekelte a jó étel. De ez engem nem érdekel. annak megvan az a nagy előnye. Maga mindent meg tud tenni.Goff felhívott ebben az ügyben.

hogy nem adja Johnnynak a szerepet. nagyon szent kapcsolat. Ez egy nagyon közeli.Mr. az FBI főnökéhez fűződő ismeretségével. Mr. hogy kérjen valami mást magától. Corleone még mélyebben érzi a felelősségét. s ezért vannak a keresztapák. Készpénzben. De ha már itt van. És valóban. Woltz tisztelettudóan meghajtotta a fejét. Mióta Johnny apja meghalt. A válasz továbbra is nem. Woltz vállat vont. Az élet olyan nehéz . hogy minden embernek két apára van szüksége. És ezen a találkozójukkal nem lehetett változtatni. mibe kerülne rendbe tenni ezt a szakszervezeti problémát. amiket a szakszervezeti gond eredményezhet. Hagen folytatta: Az olaszoknak van egy tréfás közmondásuk. aki gondoskodik róla.szólt hűvösen Hagen.Sajnálom. ott soha többé nem kér másodszor szívességet. És ami azt a javaslatát illeti. Minden értelmes ember úgy gondolta volna. Ezért fordított rá Woltz ennyi időt. Woltz a maga belpolitikai kapcsolataival. Ha hajlandó vállalni azokat a veszteségeket.mondják -. hatalmas személyi vagyonával és a filmiparban élvezett abszolút hatalmával nem is érezhette fenyegetve magát Don Corleonétól. akkor legyőzhetetlen a Don szá- . . mondja meg. hogy Woltz helyesen becsüli meg helyzetét. Woltz biztonságban érezte magát. holott már eldöntötte. Corleone nagyon érzékeny. Most mindjárt. Ahol először visszautasították. ebben Mr. nem félt a Don hatalmától. Ez megoldotta a rejtélyt Hagen számára. sőt maga Hagen is úgy vélte. Corleone Johnny Fontane keresztapja. .

nem vagyok keményszívű ember. akkor ő. nem vesz engem elég komolyan. Baráti befolyás-csere. mintha csak erre az alkalomra várt volna. csak hogy megmutassam. Az egész számításban csak egy dolog nem volt rendben. ez hiba. és valójában nem csinálnak mást. és Hagen tudomása szerint Don Corleone ilyen dolgokban soha nem változtatta meg a szavát.mára. Johnny Fontane sohasem fogja megkapni azt a szerepet. Don Corleone megígérte a keresztfiának. táncolni.mondta csendesen Hagen. és ki fogom üldözni a filmszakmából. Sztárt akartam csinálni belőle. De úgy látom.Cinkostársat akar csinálni belőlem a zsaroláshoz.Pontosan értem . A lány gyönyörű volt. Sőt még ennél is őszintébb leszek. Tönkretette az egyik legígéretesebb sztárjelöltemet. színművészetet tanult. Pedig úgy gondolom. . és a legjobb nő.Ön bizonyára félreért engem . ugye? Olívaolaj és szép szavak. szabadjára engedte a mérgét. mert én gyűlölöm ezt a papagájt. viszonzásképpen. hogy ha tesz valamit a védence érdekében. Hát akkor ide figyeljen. itt nemcsak dollárokról volt szó.Ez a maffia-stílus. pedig . tesz valamit ebben a szakszervezeti dologban. . . Öt éven keresztül taníttattam azt a lányt énekelni. mint fenyegetőznek. És azt is megmondom magának. . hogy megkapja a szerepet. több százezer dollárt költöttem rá. miért. De soha nem fogja megkapni. pedig kitűnő volna rá. akivel valaha is dolgom volt az ágyban. Don Corleone tisztán baráti okokból azt ígérte önnek. semmi több. Woltz. Nagy sztárt csinálna belőle.mondta.

és valóban. vagyonos ember üzleti meggondolásait ilyen jelentéktelenségek befolyásolják. Ezt vissza kell fizetnem Johnnynak. Mr. mint egy vízszivattyú. nem engedheti meg magának. Corleone a karjaiban tartotta a kis Johnnyt. És ha az a . Hagen. hogy egy felnőtt. Ha én most felemelem ezt a telefont. . maga börtönben tölti az éjszakát. Mr. Úgy ki tudta szipolyozni az embert. hogy nevetségessé váljon. Corleone soha nem hagyja cserben a barátait. mennyire fontos ügyfelem számára ez a kis szívesség. Mr. nagyon sokan Keresztapának szólítják. Mr. Mr. Woltz hirtelen felállt. a nők szexuális ereje a legkevésbé sem befolyásolhatta az ilyen döntéseket. Gengszterek nem parancsolgathatnak nekem. Woltz . különösen ilyen fontos ügyekben. amit nekik nyújtott. Corleone magára vállalta a szülői gondokat. Amikor Johnny apja meghalt. Egy ember az én pozíciómban.Teljesen igaza van. Most első ízben sikerült Woltznak meglepnie Hagent. hogy tesz még egy utolsó kísérletet. Hagen világában.mondotta. nem értette meg.De valóban ilyen nagyok a sérelmei? Azt hiszem. amikor megkeresztelték. a Corleonék világában a testi szépség. sokan.volt egynéhány világszerte.Eleget hallgattam már. és a lány odavan tőle. Hagen elhatározta. Aztán megjelenik Johnny azzal az olívaolaj-hangjával és makarónibájával. . Egyszerűen elképzelhetetlennek tartotta. akik így akarják leróni tiszteletüket és hálájukat azért a segítségért. . csak hogy engem nevetségessé tegyen. Mindent otthagyott. nekik én parancsolok.

hosszú lábai olyan bizonytalanul imbolyogtak. a maga Don Corleonéja meg fogja kapni a magáét. s halk utasításokat suttogott a fülébe. Míg a villa kivilágított oszlopsoránál a kocsira várt. Az Elnök tanácsadója. . kapzsi győzelmet látott a szemeiben. A Donnak valóban be kell kerülnie a filmszakmába. Még mindig nem érti. miről is van szó. hogy mielőbb meghallja a rossz híreket.Ki tudna küldetni a repülőtérre? Nem hiszem. aki ragaszkodik ahhoz. De a kislány finom metszésű szája most mintha vastag. hogy itt töltöm az éjszakát. Ez a fickó a szavaknak csak a szó szerinti értelmét fogja fel. Corleone az az ember. a világ legnagyobb filmstúdiójának vezetője. Ide figyeljen. ha fel kell használnom a befolyásomat a Fehér Házban. Hogy az ördögbe lett belőle egy pezzonovante. Hagen két nőt látott beszállni egy várakozó hosszú kocsiba. A buta. s Hagen égő. rá fog jönni.maffia-fejes valami disznóságra készül. lopva Hagenra pillantott.mondta Hagen. hogy én nem vagyok egy karmester. csodálkozott Hagen. és az anyja. mint egy nyomorék csikóé. rózsaszín masszává kenődött volna szét. . Az a gyönyörű tizenkét éves kislány volt az. akit reggel Woltz irodájában látott. s ahogy lefelé botorkált a nyitott kocsihoz. Tengerkék szeme homályos volt. Igen. besegítette a kocsiba. Még akkor is. hallottam erről az ügyről is.Hidegen mosolygott Woltzra. buta csibész.Köszönöm a vacsorát és a kellemes estét . Anyja támogatta a gyermeket. . Azután ő is eltűnt a kocsi- . .Mr. Az anya gyorsan.

ha kisebb ügy csupán. amit erről a két suhancról tudni kellett. valamint főiskolai hallgató mivoltuk eddig felmentette őket a katonai behívástól. jó felépítésű. magas. és elvégezze a dolgát a kisgyereken. Kibulizzák magukat a katonai behívók alól. és sok szerencsét Woltznak. Két héten belül mindkettőjüknek vissza kell mennie a város melletti főiskolára. még akkor is. Jobban szerette előre kitervelni a dolgokat. éjfél után söröznek egy bárban. ócska kis szajhák után futnak. mint a ma esti. barna hajú. s ezzel megszegik a feltételes szabadlábra helyezést. gondolta Paulie Gatto. Ezenkívül mindkettőjüket elítélték Amerigo Bonasera lányának tettleges megtámadása miatt. És Johnny ebben a világban akar élni? Sok szerencsét neki. A kislány meg az anyja tette meg az utat a filmrendezővel. Jerry Wagner volt az egyik. mire jut az a két zöldfülű azzal a két kis tyúkkal a bárpult mellett. és megfigyelte. Paulie Gatto mindent tudott. . Mindkettő húsz év körül. jó külsejű. Most sörét kortyolgatva gondosan körülnézett.ban. Kevin Moonan a másik. Szóval ezért nem hozott el repülőgépen Los Angelesből gondolta Hagen. ha erőszakkal is kapcsolatban wolt. és ez. Paulie Gatto gyűlölte a hirtelen munkát. Így Woltznak elég ideje maradt. És olyasmi. Büntetésük végrehajtását azonban felfüggesztették. különösen. Fiatal suhancok. hogy vacsora előtt pihenjen egyet. mindkettőjük apjának politikai befolyása volt. Rohadt csibészek. gyorsan nagyon kellemetlenné fajulhat. ha valaki hibát vét.

Csak egy távoli bárból szűrődött ki fény. A hátulsó ülésen. huszonhat éves. fehér bőrű. ahelyett hogy csak kiadná a munkát. és kisétált a sötét utcára. bár igen magasak . Ez elég volt Gattónak. Csak akkor fognak idejönni. aki szólt neki. hogy beteges férfi. nőtlen. mielőtt a fiúk visszamennek a főiskolára. mert orvosa bizonyítványokat juttatott el a sorozó bizottsághoz. Megitta a sörét. Nem akarom a kórházban találni magam. és így szól: . És Clemenza volt az is. megint elfecséreltek egy éjszakát. A kerületi ügyeletes rendőrkocsira Clemenzának volt gondja.Hangja telve volt rosszakaratú elégtétellel. mint az a szegény másik lány. Most. elmebeli állapota miatt villamos sokk-kezeléseket kapott. Paulie Gatto mégis úgy érezte. . Éjfél elmúlt már. Jerry? Semmilyen kocsival nem megyek el veled. amelyek egyértelműen bizonyították. A bizonyítványok persze hamisítva voltak. csaknem láthatatlanul.Maga Paulie Gatto is felmentést kapott a katonai behívás alól.Bolond vagy. ha az a két kis tyúk elmegy a suhancokkal. A többi üzlet zárva volt. gondolta Gatto. két férfi ült. hogy ezt az ügyet gyorsan végre kell hajtani. miután Gatto "beleugrott" a család ügyeibe. Hallotta. ha rádióhívást kapnak. Remek. megérdemelte a felmentést. Mi az ördögnek kell ezt feltétlenül itt New Yorkban megcsinálni. Mindezt Clemenza intézte el. és akkor is lassan jönnek. Clemenza mindig külön utasításokat ad. Odahajolt a négyajtós csukott Chevy-autóhoz. amint az egyik lány nevetni kezd.

nagyon könnyű ellenfélnek bizonyultak. bizalmas tájékoztatást. Clemenzától megkapta a két suhancról készített fényképet. hogy kimutassák hálájukat. Csak egy dologra figyelmeztette őket: . Paulie Gatto ki- . Mindketten bokszolók voltak valamikor. Egyébként azt csinálhatnak. Még mindig az volt a véleménye. hogy túl gyorsan határoztak el mindent. Amikor Jerry Wagner és Kevin Moonan kijöttek a bárból. Ne üssenek fejtetőre vagy tarkóra. fiúk.Ha kijönnek.voltak. kocsijának lökhárítójához támaszkodva. kapjátok el őket . Paulie Gatto.Ha az a két zöldfülű egy hónapnál rövidebb idő alatt kikerül a kórházból. Sonny Corleone egy kis pénzkölcsönző üzletet juttatott mindkettőjüknek. ti Casanovák. A két fiatalember élvezettel fordult felé. Megadta nekik a pontos utasításokat is. és megmutatta nekik a suhancokat. mindketten visszamehettek teherkocsit vezetni. ti. amit csak akarnak. gúnyolódó nevetéssel szólította meg őket: . hogy szerényen meg tudjanak élni. hova jár a két suhanc inni és bárnőket felcsípni minden este.Hé. semmiképpen sem szabad halálos balesetnek bekövetkeznie. de soha nem jutottak túl a kis klubokon. Természetesen mindketten azon voltak. . A két hatalmas férfi kiszállt a kocsiból. Paulie kiválasztott kettőt a család erős kezű emberei közül. A bárnők gúnyolódása sértette fiatalos hiúságukat.mondta Paulie. azok a kurvák jól leráztak benneteket.

Valaki kijött a bárból. hanem időzített. Felismerhetetlen lett. Ugyanabban a percben Gatto a jobb kezére húzott egy speciális bokszert. és beindította a motort. Most mindketten Kevin Moonan felé fordultak. Menyétszerű arc. aki kiáltani próbált. Nem vagdalkoztak. és elhallgattatta. egyik hatalmas. A Wagner nevű suhancnak egyenesen az orrába sújtott. Gatto Moonan arcára nézett. aki Wagnert tartotta. Mindez nem tartott tovább hat másodpercnél.váló alanynak látszott arra. Másik kezét Moonan torkára tette. nem vesztették el a fejüket. és Wagnerre fordította a figyelmét. mintha rengeteg idejük lenne. hogy sértegessék. aki azt hiszi. Félelmetes alapossággal csinálták. Mohón ráugrottak. Wagner megpróbált talpra állni. Minden ütés csattanva sújtott a felszakadó húsra. izmos karjával magához szorította. amelynek nagy vascsúcsai voltak. amelyekbe beleadták hatalmas testük minden erejét. az a fajta. A két izomkolosszus kocsonyává verte Moonant. Wagner elerőtlenedett. Az a férfi. Paulie Gatto beugrott a kocsiba. apró termet. s egy horogütést mért a kiváló célpontot mutató ágyékra. és a két ember- . mindent tud. fölemelte a fiút a földről. A reflexei kitűnőek voltak. A másik férfi könnyedén hátulról tartotta fogva. de meglepetésükre azon nyomban leszorította karjukat két hátulról utánuk nyúló férfi. lassú mozdulatokkal ütöttek. hetenként háromszor tornateremben edzett. alacsony. és elkezdett segítségért kiáltani. s a nagy ember hagyta leesni. A két férfi otthagyta Moonant a járdán fekve. Paulie előrelendítette a karját.

Az egyik férfi megragadta a karját. Lopott californiai rendszám volt. Térdre kényszerítették Wagnert. A Don nem látszott meglepettnek. elég volt . amikor Hagen kedden késő este visszaérkezett Californiából. Beugrottak a kocsiba. Ez olyan fontos találkozó lesz. hogy a Dontól egy teljes esti különbeszélgetést kért. A két férfi nagyon gyorsan dolgozott. utoléri magát az irodai munkával. fejezet Tom Hagen csütörtök reggel a városi ügyvédi irodájába ment. majd beleugrott a gerincébe. milyen volt a kocsi és mi a rendszáma.nek most már gyorsabban kellett dolgozni. 2. és beszámolt neki a . A másik hatalmas öklét belevágta a kényelmesen rögzített célba.Gyerünk. . és New York Cityben vagy százezer fekete csukott Chevyt lehetett találni. hogy tiszta fejjel mehessen az előkészítő megbeszélésre. Egyikük. fejénél fogva felemelte Wagnert a földről. amelyeket tudomásuk szerint Solozzo a családi üzletnek tenni fog. Azt tervezte. megcsavarta. de ez nem érdekes. de senki sem avatkozott bele. és Wagner üvöltő hörgésére végig az utcán kinyíltak az ablakok. két kezét satuként használva. és Paulie elszáguldott velük. hogy mindennel készen legyen a Virgil Sollozzóval való pénteki találkozóig. A bárból többen kijöttek. Reccsenő hang hallatszott. fel akart készülni azokra a javaslatokra. Hagen minden apró részletet fel akart dolgozni. Valaki bizonyára leírja majd.ordította Paulie Gatto.

Minden részletet elmeséltetett Hagennal. A Don a következő napig mérlegelte a . vállalja-e a kockázatot. hogy a Don értékítéletei annyira különböznek a legtöbb más emberétől. hogy felvegye a kihívást? Van elég ereje ahhoz. hogy mindent kockára tegyen. Ez volt minden. és mosolyogva vette tudomásul a hízelgő szellemességet és annak igazát. hogy szavainak egész más értelmük is lehet. . Van Woltznak jelleme? Van akaratereje? Bizonyára van.Azt kérdezed tőlem. hogy bosszút állhasson. amikor felfedik. Végül Hagen pontosan lefordította gondolatban a kérdést. "Infamita". . mormolta. hogy nagy sztárja heroinélvező? A válasz ismét igen volt. hogy mindent elveszít csak azért. hogy elszenvedje azokat a súlyos anyagi veszteségeket. amikor Hagen a szép kislányról és az anyjáról beszélt. De a Don megint csak nem erre gondolt.Woltzcal folytatott tárgyalások eredményeiről. mire is gondol a Don.Nem .Van ennek az embernek tényleg tartása? Hagen pontosan értette. Van a filmrendezőnek bátorsága ahhoz. és utálattal fintorította el az arcát. Van-e Jack Woltznak gerince ahhoz. ez volt nemtetszésének legerősebb kifejezése. Az évek során megtanulta. hogy szicíliai-e? A Don elismerően bólintott.mondta Hagen. Bár nagyon ritkán tette. Végül egy kérdést tett fel Hagennak: . de a Don nem erre gondolt. amelyek a filmforgatás elhúzódása miatt keletkeznek? Hogy elviselje a botrányt. Hagen mosolygott. és tréfálkozott a Donnal. de most nem tudott ellenállni.

Hagen az elkövetkező három órában gyorsan és eredményesen dolgozott. és zavart csodálattal töltötte el. Kedd délután az otthonába hívta Hagent. mindegyik jobb bevételeket hozhat. de most. Arra kérte Hagent. olívaolaj importjának és építkezési vállalatának jövedelmi beszámolóit. hogy a Don megoldotta a problémát.kérdést. az életét is feláldozza az áldott Keresztapáért. A Daily News fél oldalon mutatta be Jerry Wagnert és Kevin Moonant. hogy szól Clemenzának. és plasztikai arcműtétre lesz szükségük. biztosítsa múlhatatlan barátságáról a Dont. de hónapokig kórházban kell maradniuk.írta a News -. hogy mindketten mégis életben maradtak. Egyik vállalat sem ment különösebben jól. Hagen feljegyezte magának. hogy Woltz már reggel azzal a hírrel fogja felhívni. . Csodával határos . hogy vége a háborúnak. a két fiú felismerhetetlen húsmasszának látszott. E percben megszólalt a telefon. Ezeknek az utasításoknak a végrehajtása felemésztette Hagen munkanapjának hátralevő részét. Úgy látszik. Hagen biztosította. Amerigo Bonasera volt. amint élettelenül az utcán fekszenek. átvizsgálta a Don telekügynökségének. hogy mindent elmond a Donnak. A Donnak csak szólnia kell. Amerigo Bonasera. A képek valóban hátborzongatóan hitelesek voltak. hogy Johnny Fontane megkapja háborús filmjének főszerepét. A temetkezési vállalkozó hangja remegett a hálától. Ő. érti a dolgát. és kiadta neki utasításait. Semmi kétsége nem volt afelől. valamit csinálni kellene Paulie Gatto érdekében.

hálószobájában megrendezhettek volna egy filmbeli báljelenetet. amikor felvette a telefont és így szólt: .üvöltötte Woltz. A hajnali fény olyan homályossá tette hatalmas hálószobá- . Jack Woltz mindig egyedül aludt. A lángész jutalma.Itt Hagen. amikor a titkárnője szólt. Minden filléremet arra fogom költeni. de most már csak nagyon fiatal lányok tudták felizgatni. hogy nem volt szüksége nőkre. Hagen barátságosan válaszolt: . . Hagen mosolygott. Kora ellenére testileg nagyon életerős férfi volt. hogy elég lett volna tíz embernek. Woltz egyszer sem ejtett ki a száján fenyegetést Don Corleone ellen. Ezen a csütörtök reggelen valamilyen okból korán ébredt. egyedül aludt. hallja. de mióta első felesége tíz éve meghalt.Maga undorító csibész . Feszült izgalmat érzett. maga rohadt makarónifaló. a telefont letették. A telefonban hallott hang felismerhetetlenné vált a gyűlölettől és a szenvedélytől. és türelme is csak ennyit bír elviselni. . hogy elkapjam a bandájukat. s rájött arra is.Száz évre börtönbe vágatom magukat mind.Én német-ír vagyok. Azt a Johnny Fontanét meg kiheréltetem. Akkora volt az ágya. Ez nem jelentette azonban azt. hogy Californiából keresik telefonon. Hosszú szünet után kattanást hallott. hogy testének fiatalsága csak néhány esti órára elegendő.Már csaknem elfelejtette a Johnny Fontane-problémát.

A könyörtelenség. elmetszett inak. selymes feje. undorító gyümölcs. De mielőtt megérkeztek. aki el tud pusztítani egy hatszázezer dollár értékű állatot? Egy szó figyelmeztetés nélkül. Úgy érezte. és felkattintotta az éjjeliszekrény lámpáját. kiadja az utasítást. mint egy ló feje.ját. Miféle ember lehet az. Olyan emberre. Woltz visszanyerte önuralmát. és émelyegni kezdett. aki teljesen a saját törvényei. Hányása a vastag szőnyegre fröcsögött. Minden további tárgyalás nélkül végrehajtatja. hogy jobban megnézze. dermedt. vastag. s rémületében hívta fel Hagent. fékevesztett fenyegetéseivel. és Woltz feltornázta magát a könyökére. Az orrot ellepte a tajték. s az alma nagyságú szemek. Ott volt előtte. mint az arany. A körvonal olyan volt. az ágy lábánál ismerős körvonalakat látott. aki felhívta Woltz orvosát és a rendező helyettesét a stúdióból. minden érték tökéletes semmibe vevése olyan emberre utalt. Woltzot állati rémület sújtotta le. olyanok lettek. szívverése szabálytalanul ugrált. hogy rosszul lett. A látvány úgy megrázta. alvadt vértócsába fagyva a csodálatos ló. és nem változtat rajta. melyek úgy ragyogtak mindig. akinek az akarata mögött olyan . Khartoum fekete. mint a rothadó. Mélységesen meg volt rázva. Még mindig bizonytalanul. és e pánik hatására a személyzetért üvöltött. Woltz kinyújtotta a kezét. mintha egy nagy pöröly mellbe vágta volna. Látszottak a fehér. testétől különválasztva. sőt a saját istene szerint él. Egész lent. kiömlött vér foltozta be őket. mint egy ködös mező. Féktelen őrjöngése nyugtalanította a komornyikot.

mégsem teheti azt. hogy minden gazdagsága. hatalma. Woltz nem volt buta. amit saját világában gyakorol. Ez hihetetlen volt. az Egyesült Államok Elnökéhez. az FBI igazgatójához fűződő baráti kapcsolatai ellenére egy sötét olasz olívaolaj importőr megölheti őt. hogy beszéljenek. hogy az orvos egy nagyon gyenge nyugtatót adjon be neki. hogy az állatot nyilvánvalóan teljesen elkábították. Ez azt jelentette. Ez hozzásegítette. és rá lehetne venni őket. Ez tízszer roszszabb. Csupán egyetlen bizonyítékra volt szüksége. Mert ekkorra Woltz már tudta. hogy ismét megnyugodjon és értelmesen gondolkozzon. hogy elárulják. mielőtt valaki teljes nyugalommal egy baltával lehasította hatalmas fejét. Hibás módon azt hitte. amit akart. Woltz hagyta. mint a kommunizmus. Az éjszakai szolgálatot ellátó emberek azt állították. Valóban megölheti! Mert nem volt hajlandó megadni Johnny Fontanénak azt a filmszerepet. hogy semmibe tudta venni istállói biztonsági szervezetét. a tulajdonában levő vállalatokkal. Ez őrültség. hogy nem hallottak semmit. mint Don Corleone hatalma. a hatalmával. hogy belássa. hogy az ember a saját pénzével. Woltz ezt lehetetlennek tartotta. Ezt az üzenetet megértette. az a . tévedett. ahol az emberek így viselkedhetnek. amivel parancsokat ad ki. Megértette. Rá lehetne őket venni. Senkinek nincs joga így viselkedni. ki volt a vásárló. Sehol nem létezhet olyan világ. Ezt tönkre kell zúzni. Ami legjobban megrázta. nagyobb. amit akar. Megvásárolták őket. Ezt sohasem szabad megengedni.hatalom és ügyesség van. csupán végtelenül önző.

amit csak meg lehet teremteni a pénzzel és hatalommal. Személyes bizalmi emberei akcióba léptek. hogy talán. Hogy valami sokkal okosabbat és fájdalmasabbat tartalékolnak számára. Gazdag. Egész California rajta nevetne csak azért. Mindent elért. orvosa és a személyzet izgatott aggodalommal figyelte. Hat órával később Johnny Fontanét felhívta telefonon a filmstúdió helyettes vezetője. Őrültség volna mindezt egy hóbort miatt kockáztatni. amivel ez a Corleone megparancsolta egy hatszázezer dolláros világhírű ló elpusztítását. hogy hétfőn reggel jelentkezhet munkára. Mi a törvényes büntetés egy versenyló legyilkolásáért? Vadul felnevetett. és az a gondolat. hogy ellenkező esetben kihívják maguk ellen a filmgyár és Woltz örök ellenségeskedését. hogy a Khartoum versenyló elpusztult annak a betegségnek a következtében. amelyet Angliából való behajózása során szerzett. Hatszázezer dollár! És ez még csak a kezdet! Woltz összerázkódott. mert valaki ilyen gőgösen és ilyen felháborító módon szembeszállt a hatalmával. Ez. megkaphatja a világ legszebb asszonyait. Woltz kiadta a szükséges intézkedéseket. Királyok és királynők fogadták. s kilátásba helyezték. Talán mégis el tudná kapni Corleonét. Woltz parancsára a tetemet a telek egy titkos helyén eltemették. és közölte vele. A személyzetet és az orvost titoktartásra kötelezték. Ez döntésre késztette. A sajtó közleményt kapott arról. Ha csak az ujját mozdítja és szerződést ígér. . amit felépített. talán őt mégsem fogják megölni. Egy másik gondolat jutott az eszébe.közömbösség volt. Az életére gondolt.

hogy előbb morfiumot.kérdezte a Don.Sollozzo segítségért jön hozzánk . A Don legidősebb fiát is behívta. gondolta Hagen. ott. hogy mennyit.Tudunk minden fontosat. a szicíliai feldolgozó üzem minden oldalról védve van. még mindig azt a koszorúslányt hajkurássza. Az egyetlen nehézség az. És a kezdőtőke. legyen jelen. Újabb gond. hogy a Család bocsásson rendelkezésére legkevesebb egymillió dollárt.Ezen az estén Hagen a Don házába ment. Látszólag összefüggéstelen feljegyzések voltak. Biztosítószelepként ezenkívül lehetősége van arra is. Sollozzónak szerződései vannak Törökországban. Onnan Szicíliába szállítja hajón.mondta Hagen. Sollozzóért a Tattaglia család jótáll. . Ennek ellenében részt kapunk az akcióból. és miképpen osszák szét. Úgy látszik. . Azt szeretné. és Sonny Corleone kimerült. hogy felkészüljenek a Virgil Sollozzóval való következő napi fontos találkozóra. hogyan hozzák be ebbe az országba. heroint állítsanak elő belőle. Itt nincs gond. . nagy Cupido-arcával egy pohár whiskyt kortyolgatott. ahol a mákot termesztik. de minden fontos részletet érintettek. Egymillió dollár készpénz nem nő a fán. amiben a jegyzeteit tartotta. Úgy látszik. nem tudjuk. Az akció kábítószer. Szicíliában megvan az üzeme. aztán. és valószínűleg ők is részesei az akciónak. és biztosítson valamiféle törvényességi védelmet. Hagen kinyitotta az irattartót. amit tudnunk kell? . ha szükséges. ahol a nyers ópiumból heroint csinálnak.

Azt hiszem. Aztán felesége és három gyereke van. ellent fog állni minden csábításnak. és jó családapa. Másodszor.Sok pénz van abban a fehér porban . és a priusza miatt sem szavahihető. és a hatóságok úgy ismerik. Sok időt töltött Törökországban. jó ötlet volna. mint kábítószer-kereskedőt. Sonnyt bántotta. .Sollozzót úgy hívják. egyszer Olaszországban.Santino. Néhányan börtönben találhatják magukat húsz évre. Állítólag nagyon gyorsan bánik vagy bánt a késsel fiatalkorában. Két okból. mint nagymenő. Sietve folytatta. ha a végrehajtásból kimaradnánk. . és állítólag török felesége és gyerekei vannak. A Don megszívta a szivarját. Priusza van. Amíg tudja. hogy gondoskodnak róluk és van pénzük megélhetésre. és megszólalt: . mit fog Sonny válaszolni. egyszer az Egyesült Államokban. a Török. hogy Don Corleone elfintorítja az arcát. hogy a Don a kezében tartja. Saját nagy vállalkozást szeretett volna egyedül csinálni. .De veszélyes is lehet. Ez számunkra pluszt jelenthet. ha vallani akar. és csak a védelemhez és finanszírozáshoz ra- .Hagen látta. és a maga ura. sohasem léphet fel mint koronatanú. Sonny nagyot kortyolt a whiskyjéből. te mit gondolsz? Hagen tudta.mondta. Ez azt jelenti. Valami ilyesmi éppen jó volna. Az öreg gyűlölte a felesleges szóvirágokat az üzleti ügyekben. kétszer ült börtönben. De mindig csak üzleti ügyekben és mindig valamilyen jogos baj esetén. mert úgy van nyilvántartva. Nagyon ügyes ember.

. Talán ellenünk is fordulnak majd. A haszonnal. De a legfontosabb a következő. . A legjobb érvet választotta. mint bármilyen más üzletben. hogy elvegyék. a jövő a kábítószeré. Tom. A Don a szivarját szívta. nekünk is fegyverkeznünk kell. ami ennél is rosszabb volt. részt kell kap- .szólt a Don bátorítólag. Ez úgy van. amit megkeresnek. Nevettek. Ezek most jó dolgok. . Hagen elismerően nézett Sonnyra. Ha ők fegyverkeznek. Jól játszotta ki a kártyáit. Azt hiszem. . Már eljutott arra a következtetésre. a legjobb formáját adta. Ha ők gazdaságilag erősödnek.Azt hiszem. igent kellene mondanod . megteszi más. egyre több és több rendőri és politikai hatalmat tudnak felhalmozni. Családjuk erősebb lesz.Még egy szicíliai consigliori sem ért mindig egyet a főnökével. .Az összes nyilvánvaló okot ismered. Most a miénk a szerencsejáték és miénk számos szakszervezeti vezető. Ha mi nem szállunk bele. hogy bár tapasztalatai során nagyon ritkán fordult elő. mint az országok között. Nem tekintett eléggé előre. A kábítószerben több a pénzlehetőség. De. Hagen meg volt győződve arról. mit gondolsz? Hagen megpróbált teljesen őszinte lenni.gaszkodnánk. hogy a Don vissza fogja utasítani Sollozzo javaslatát. talán a Tattaglia család. amink van. De azt hiszem. fenyegetést jelentenek számunkra. a Don most nem gondolta alaposan végig a dolgokat.Rajta.szólt Hagen.És te. Tom . mint a miénk.

Úgy nézel ki.Amint az ajtó felé ment. .Honnan tudjam. valóban csak azért. és halkan megszólalt. Ha nem is most. Vigyázz magadra. nem maradsz örökre fiatal. .Sóhajtott. amit Hagen nem mert megkérdezni. mit fogsz válaszolni? Don Corleone elmosolyodott. ez a legfontosabb. Sonny az apai gondoskodás e jelétől felbátorodva feltette azt a kérdést. . . mert nem is volt érdekes.Szerepel a jegyzeteidben. és megfogta fia karját. de attól félt. vagy mindazt kockáztatjuk. Hánykor kell azzal a hitetlennel találkoznom holnap? . és Hagen elpirult. A Don nagyon elgondolkodott. majd felállt. Szándékosan nem tett erről említést. nyújtózkodott.Azt akarom.nunk ebből az akcióból.mondta Hagen reménykedve. . hogy átgondoljam a tanácsokat is. mintegy mellékesen megkérdezte Hagent: . mielőtt elfelejted. hogy a Török a háború előtt prostitúcióból élt? Mint ahogy most a Tattaglia család? Írd ezt fel. Felállt. mint maga az ördög. hogy ez befolyásolhatja a Don döntését. aki elhamarkodottan dönt. . aludj valamennyit ma éjjel.Reggel tíz órára itt lesz .Santino. Talán a Don mégis hajlandó lesz. .Persze.A Don hangjában csak egy cseppnyi gúny érződött. . Megszívta a szivarját.Apa. amíg nem ismerem a százalékokat és egyéb részleteket? Aztán időre van szükségem. Végül is én nem vagyok az az ember. amink van. Közismert volt a ne- . de talán tíz év múlva. hogy mindketten itt legyetek velem mondta a Don.

és bevezette az irodába. a Török. Sollozzo azonnal a tárgyra tért. Kábítószerről van szó. Minden elő van készítve. hogy Luca Brasit kivéve. amilyen csak egy ilyen ügy lehet. morfium készítésére. Az Egyesült Államokba való becsempészésnél mintegy öt százalék veszteséggel kell számolni. túl parasztos volt. mert maga az FBI. Valójában a Don ma a legrosszabb formáját mutatta. Ha a Don valaha is megkérdezi tőlem. Orra olyan volt. még a Donban sem. Törökországban lévő mákföldek évente meghatározott mennyiséget biztosítanak neki. van-e ennek az embernek tartása. a kockázat nem jelentős. sohasem látott még veszélyesebb külsejű embert. Bizonyos. Hatásos méltóság áradt belőle. azt kell válaszolnom. Udvarias kézrázások következtek. Franciaországban van egy jól védett üzeme.kérdezte a Don udva- .gondolta Hagen. fekete szeme kegyetlen. mint mindketten tudják. . De a haszon hatalmas. mint egy görbe kard.Akkor miért jöttél hozzám? . sötétbarna bőre miatt igazi török is lehetett volna. Sonny Corleone a kapuban fogadta. Még soha nem látott ennyi erőt egy emberben. Hagen arra gondolt. Virgil Sollozzo. kiszámíthatatlan.miség kérdésével kapcsolatos rendkívüli konzervativizmusa. Szicíliában van egy teljesen biztos üzeme. középmagas ember volt. Az üdvözlésnél egy kicsit túl egyszerű. ahol Hagen és a Don már várták. erős. amelyben heroint állítanak elő. A csempészés ebbe a két országba olyan határozottan biztonságos. hogy igen .

mondta. .kérdezte.kérdezte a Don. . De ha tíz vagy húsz évet kapnak. Utána feljebb menne. . Így a bíróság csak enyhe ítéleteket hozhat. szükségem van egy olyan emberre. .Hány százalékot kapna a családom? .Ők az én részesedésemből kapnak százalékot. . hogy neked annyi bíró van a zsebedben. Sollozzo most először idegesnek látszott. . nem fognak egy vagy két évnél többet börtönben tölteni. . Lehet. hogy beszélni fognak. Don Corleone. A törvényes védelem elkerülhetetlenül szükséges. Ez elkerülhetetlen. . Olyan barátra van szükségem. Néhány küldöncömet az évek során el fogják kapni. A vég- .És mennyi a Tattaglia család százaléka? . Azt megígérem.Szünetet tartott. Sollozzo szeme felcsillant. akinek befolyásos barátai vannak fontos helyeken.riasan. Hallom. ki tudja? Ebben a világban sok a gyenge ember.Kétmillió dollár készpénzre van szükségem .Az első évben három. majd szinte simogató hangon folytatta. veszélyeztethetnek sokkal fontosabb embereket. mint amennyi aprópénz egy cipőpucolónál.Mivel érdemeltem ki a nagylelkűségedet? Sollozzo sötét arca kifejezéstelen maradt.ötven százalékot. ezek mind tiszta előéletűek lesznek. Don Corleone nem vett tudomást a bókról. . Akkor nem fognak beszélni.vagy négymillió lenne a részesedésed.És ami ugyanilyen fontos. hogy ha az embereim bajba kerülnek. aki biztosítani tudja.

Nemet kell mondanom. de bizonyára már nem lennének olyan barátságosak hozzám. bocsánatos bűn. ők úgy gondolják. mert hallottam. . hogy a szerencsejáték olyasmi. Bár igaz. Nem. az nem az én dolgom. de ugyanakkora a kockázat is. veszély és baj nélkül. a te üzleted túlságosan kockázatos. mint az alkohol.mondta Don Corleone . akkor gratulálok.rehajtáshoz szükségem van a segítségükre. Kapzsiságból nem veszélyeztethetem sem az életüket. ne tiltakozz. nem a magamét. akit ugyancsak tisztelettel kell kezelni. de azért is. ha üzleti tevékenységemben szerencsejáték helyett kábítószerrel foglalkoznék. A te operatív munkád. de a kábítószert piszkos üzletnek tartják. Hogy egy ember miből él. A Don csendesen megszólalt: . nagyon-nagyon sok barátom van a politikában. . A barátaim gondolatait mondom el. Az üzletedben hatalmas a haszon. Don Corleone. hogy beszéljek veled. Családom minden tagja jól élt az elmúlt tíz évben. Sollozzo csalódottságának egyetlen jele szemének gyors . A végrehajtáshoz nincs semmi közöm. de el akarom mondani az indokaimat is. ha részt vennék benne. ezt akarod mondani? Sollozzo bólintott.Ha neked kétmillió dollár készpénz "csak pénzbefektetés". De azt megmondom. veszélyeztethetné az érdekeltségeimet.Szóval .A Tattagliák iránti tiszteletem miatt beleegyeztem.én ötven százalékot kapok csak a pénzbefektetésért és a törvényes védelemért. hogy komoly ember vagy. sem a megélhetésüket.

Sollozzo ismét megpróbálkozott. Ebben a pillanatban Sonny Corleone megbocsáthatatlan hibát vétett a megítélésben és az eljárásban. hogy Hagen vagy Sonny támogatni fogja. mintha azt remélné. anélkül hogy százalékot kérne a mi részesedésünkből? Hagen megrémült ettől a közbevágástól. Mikor a Don megszólalt. Rést fedezett fel a Don erődítményén. személy szerint. . sok szerencsét kí- . aki beledermedt a meg nem értett rémületbe. hangjából végleges elutasítás hallatszott. és elrontottam őket. a nemleges válasz. Mohón megszólalt: .A fiatalemberek kapzsiak . végleges. amit kimondtam. . De én túlságosan elnéző vagyok a gyermekeimhez. . haragos pillantást vet legidősebb fiára. Signor Sollozzo.mondta. hogy én. Akkor megszólalt: . jéghideg. Mindenbe beleavatkoznak.mondotta -. Látta. Félbeszakítják az idősebbeket. Sollozzo szeme ismét megcsillant. hogy a Don megmerevedik. ahogy körbepásztázta a szobát.Nem . és manapság nincs modoruk sem. Mint látod. de most elégtétel fénylett benne.A Tattaglia család biztosítja tehát a befektetésünk viszszafizetését.villanása volt. Hadd tegyem még hozzá.A Tattaglia család biztosítani fogja a befektetésed biztonságát is.Nyugtalanít a kétmilliód biztonsága? A Don hidegen mosolygott.

mondta szárazon Hagen. majd a haragot apja szemrehányása nyomán. Soha ne hagyd. és foglalkozz többet az üzlettel. Hagen látta Sonny arcán a meglepetést. Mikor Hagen visszatért a szobába. hogy a család tagjain kívül bárki is észrevegye. hogy a Don nem tud semmit a kalandjáról? .vánok az üzletedhez. Don Corleone megvárta. Tényleg azt hitte. Hagen soha nem akarna Don Santino Corleone consigliori-ja lenni. Sajnálom. amikor elköszönt Hagentól. soha nem szabad. És most takarodj a szemem elől. Hagen egy pohár ánizslikőrt töltött neki. Azt hiszem.Szicíliai . A Don elgondolkodva bólintott.Mit gondolsz erről az emberről? . hogy Hagen kikísérje a kocsijához. Akkor visszasüppedt nagy bőr karosszékébe. mit gondolsz.Santino. Akkor a fiához fordult és finoman így szólt: . megrázta a Don kezét. És valóban nem tudja. Arca kifejezéstelen volt. hogy csalódást kellett okoznom. Hagyd abba. milyen veszélyes hibát követett el ma délelőtt? Ha ez így van. A Don felnézett rá. Ez nem fogja zavarni az én ügyeimet. Don Corleone megkérdezte tőle: .gondolta Hagen. Sollozzo meghajolt. kezd meglágyulni az agyad attól a komédiától. hogy bárki belenézhessen a kártyáidba. míg Sonny kiment a szobából. és hagyta. és nyersen egy italért intett. amit azzal a fiatal lánnyal játszol. .

de férjes asszonyként már kellemetlenné vált.mondta. Sokat panaszkodott a férjére. Johnny Fontane volt.És mi az? . és végül sikerült udvariasan letennie a kagylót. Hagen megpróbálta elrejteni a türelmetlenségét. Kapott egy szép kis üzletet. Két-három napra állandóan hazajárt az anyjához. Hagen sóhajtott. és el tud menni vásárolni valamit karácsonyra a feleségének és a gyerekeinek.mi az ördög lehet az. . amitől nagyot néz majd. azt remélte.kérdezte. Három hónappal később Hagen sietve nézte át írásos munkáját városi irodájában. Olyan karácsonyi ajándékot küld a Donnak. és időnként megverte a . és azt mondta: .Küldd hozzám Luca Brasit . ez a legjobb egy karácsonyi ajándékban. A filmforgatást befejezték. és beszélni akar vele. amit úgy vezetett. Connie mint fiatal lány elragadó volt. hogy kezdett teljesen tönkremenni. aki csak úgy pezsgett a jókedvtől. És Carlo Rizzi kezdett valóban csődöt mondani. Johnny Fontane kedvessége mindig csak elfecsérelődött rajta. a vágások . szerette volna maga elvinni. szerencsejátékot játszott.. Hagen azonnal elvesztette érdeklődését. Aztán ivott is. elég korán elkészül. hogy Connie Corleone van a telefonnál. Tíz perccel később titkárnője szólt. De feltámadt az érdeklődése. nőzött.Nem mondhatom meg. Egy telefonhívás szakította félbe. Lent kell maradnia a tengerparton. de a filmmel van még valami kis tennivaló. Johnny Fontane kuncogott. gondolta Hagen .remekül sikerültek.

csak Hagennak. Connie nem mondta ezt el a családjának. hogy Michael Corleone az. Van valami fontos mondanivalóm még karácsony előtt az öreg számára. Nem tudod.mondta Hagen. De úgy látszott. Megkérte a titkárnőjét. hívja fel a feleségét.Biztosan . vajon milyen újabb siráma lesz ma a számára.Tom . hogy szamárságok.Karácsony utánig nem megy el a városból. Kayjel holnap bejövünk a városba. Hagen belevágta papírjait az irattartó kosárba.Nem . Csak azt akarta megkérdezni Hagentól.mondta.mondta Hagen. hogy egy telefonhívást visszautasított volna. Mindig szerette Mike-ot. . . Hagen tett néhány javaslatot. De még soha nem fordult elő vele. mit fog az anyjának venni. . mindenki kint lesz Long Beachen? . És Sonny és Fred és Mike. otthon lesz holnap este? . ugye. hogy Michael minden fölösleges udvariaskodás nélkül letette a kagylót. Amikor a telefon ismét megszólalt.Igen . Azt már tudja. . amiket mind visszautasított. és mondja meg . a karácsonyi hangulat Connie-t is felvidította. Az ördögbe vele.Azt hiszem. mit szeretne apja karácsonyra kapni. örömmel vette fel a telefont.mondta Michael Corleone -. Mikor a titkárnője szólt. mint az apja. Tehetek valamit érted? Michael ugyanolyan szűkszavú volt. karácsonykor találkozunk. Tetszett neki. mondván. aki most azon gondolkozott. Most elmegy.feleségét. Végül békén hagyta.

a Macy áruház felé. Akkor nem mehetnénk el vacsorázni. hogy kicsit később megy haza. milyen jól tudsz füllenteni! Michael mellé ült az ágy szélére. Már New Yorkban volt.Csak teérted. Ha meg akartalak volna ölni.mondta.Mike. máris oda kellett volna mennünk. nem egész tíz háztömbnyire Hagen irodájától. . Hagen most hirtelen gyengeséget érzett a térdében. Amíg . Amint kiért az épületből. inkább csak dühös volt. Hagen egy szemernyi bizalom nélkül beszállt a kocsiba. és így szólt: . Még mindig nem volt megrémülve. Sollozzo megfogta a karját. Ebben a percben két férfi tűnt fel mögötte.Nincs időm . Bízhatsz bennem. Hagen kiszabadította a karját. ha megmondtam volna a családomnak. csak beszélni akarok veled. és nem alhatnánk együtt ma éjjel. Michael Corleone hazudott Hagennak. .neki. Amikor letette a hallgatót. Kay Adams kivette szájából a cigarettát. Sollozzo csendesen megszólalt: . hogy már a városban vagyunk. nem mehetnénk színházba. de készítsen valami vacsorát számára. beszélni akarok veled.A kanyarnál álló kocsi ajtaja hirtelen kinyílt.Ne félj. és csendesen így szólt: .Szállj be a kocsiba. fürgén elindult be a városba. már rég halott lennél. hogy Sollozzo az. drágám. . Meglepve látta. Sollozzo sürgetve mondta: Szállj be. és a Hotel Pennsylvania egyik szobájából telefonált. Valaki az útjába állt.

mint ő. Szorosan egymáshoz . .mondta. Szép és törékeny testről.A kérdés csak félig volt tréfa. A lány behunyta szemét. mint Kay Adams.Mit kérsz tőlem karácsonyra? A lány hozzásimult.Nem érdekel . aki olyan szép. . Szeretkeztek.mondta gyengéden Michael. míg idejük engedte a vacsoráig és a színházig.mondta komolyan a lány.Igen .mondta Michael. s ő gyengéden hátrafektette az ágyra. hogy az apád el fog fogadni? . magához húzta a fiú fejét.mondta. A lány kinyitotta a szemét.A te szüleid elfogadnak-e majd engem? Kay vállat vont. . Vacsora után végigsétáltak a fényesen kivilágított üzletek előtt. Egy lányról.Átkarolta a lányt. és megcsókolta. hogy törvényesen megváltoztatom a nevemet . hogy Corleone akarsz lenni? . az apám házában nem lehet.Gondolod. úgy várta. . .Már arra is gondoltam.össze nem házasodunk. amit átvillanyoz a szenvedély.Nem az a nagy kérdés . . tejfehér bőrről. és gyengéden megcsókolta. azokon a véráztatta szigeteken pont olyan lányról álmodott. hogy a férfi szeretkezzen vele. Ajka édes volt. s Michaelt kimondhatatlan boldogság fogta el. . és Michael megkérdezte a lánytól: . A háború éveiben a Csendesóceánon harcolt. . ez úgysem segít igazán. Biztos vagy abban.Csak téged . amelyek telve voltak ünnepi vásárlókkal.De ha valami történik. és ott.

Az én szüleim is . hogy befejezik a főiskolát. Kay a férfihoz simult. hogy elmondja az apjának.Én matematikatanár szeretnék lenni . Elhatározták. Elhatározták.Akarsz még enni valamit. De Michael ragaszkodott ahhoz. jókedvűen mosolyogtak a kérkedő tolvajról szóló érzelmes történeten. és azt mondta: . A színházban a Körhinta című musicalt látták.simultak. .mondta. hideg lett. hogy Michaelnak lazítania kell majd családjához fűződő szoros kapcsolatait.Ha összeházasodtunk. ő csak a házasságkötés után tudja elmondani szüleinek. Elmagyarázta. Mire kijöttek a színházból. hogy ha nem csinálják titokban. . Azt mondta. Arról egyikük sem tett említést. Ez boldog életnek látszott. Aztán megkérdezte: . és a nyári szünetben együtt lesznek. Mindketten tudták.mondta. hogy állapotos vagyok . mielőtt bemegyünk a szállodába? . Michael elmosolyodott.Természetesen azt fogják hinni. .mondta. ahol csak két barát vesz részt mint tanú. Kaynek mégis kétségei voltak. hogy karácsony hetében összeházasodnak. te is előbb megversz és aztán lelopsz nekem egy csillagot ajándékba? Michael nevetett. hétvégeken találkoznak. az apja semmiképpen sem fogja ellenezni. hogy Michael ezt már bizonyos mértékig megtette. csendes polgári esküvőt kötnek a Városházán. és mindkettőjüknek rossz volt emiatt a lelkiismerete.

és a kezében lévő újságot nézte.Ó. A lány az újságospult előtt állt. A férfit megragadta. Mindketten csendben mentek fel.bár a háborúnak vége volt már . apja fényképe volt. hogy a teste jéggé dermed.Vedd meg az újságokat. és azt mondta: . A lány felnézett rá. feje egy sötét vértócsában.a szállodának nem volt elég alkalmazottja.Menj fel a szobába . és a hideg utcán megcsókolták egymást. sem félelmet. milyen mohósággal szeretkezik a lány. és elhatározta. szendvicseket rendel majd a szobába. A járda szélén egy ember ült mellette. Szeme tele volt könnyekkel.Mike! .mondta Kaynek. A férfi odament hozzá. Az első. Michael éhes volt. és oda kellett vezetnie a felvonóhoz. csak hideg gyűlöletet. MEGERŐSÍTETT RENDŐRI FELÜGYELET MEL- . és türelmetlenül nézett körül Kay után. Freddie. Szobájukban Michael leült az ágyra. és úgy sírt. mint egy gyerek. Sokatmondóan nézett fel rá. A hotel előcsarnokában Michael az újságárus felé tolta Kayt. Rámosolygott. VITO CORLEONÉT LELŐTTÉK. . Michael végre megkapta szobakulcsát. Michael Corleone érezte. az utcán feküdt. amit meglátott. míg megkapom a kulcsot. Egy ideig várnia kellett. Nem érzett sem gyászt. Mike! A férfi kivette a kezéből az újságot. De meg kellett fognia a karját. .mondta. . a bátyja.Kay megrázta a fejét. és kinyitotta az újságot. AZ ÁLLÍTÓLAGOS GENGSZTERVEZÉR SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT. mert .

Hogy van az öreg? .LETT MEGOPERÁLTÁK. Betegnek érezte magát a lelkiismeret-furdalástól. élvezte a színházat.állt a főcímekben. . túl fogja élni. és most.Először hadd telefonáljak haza.mondta Michael. . azok a disznók nem ölték meg . hogy míg ő Kayjel szeretkezett. vacsorázott. . . . VÉRES ALVILÁGI HÁBORÚTÓL LEHET TARTANI . Ide figyelj. Sonny hangját hallotta. .kérdezte Michael.Jesszusom. és Michael csaknem húsz perc múlva tudott csak kapcsolást kapni.Sonny. . mi van veled. őrültek.Sonny hangja büszke volt.Meglehetősen . Az ördög tudja.kérdezte Kay. öcskös. Hallotta a megkönnyebbülést Sonny válaszában. . . . Apját délután öt órakor lőtték le. izgultunk miattad. hogy nézzék meg. akik ezt csinálták. dolgom van. gyerek.Nem halt meg.Menjünk most rögtön a kórházba? . hogy az öreg mégis életben van. én vagyok .Az orvosok azt mondják. bizonyára teljesen meg fognak vadulni. mi lesz a következő húzásuk. Michael megrázta a fejét. Azok az emberek.mondta Sonny. Michael gyengeséget érzett a lábában.Nagyon megsérült? . apja közel volt a halálhoz. Ismét elolvasta a tudósítást. De a Long Beach-i ház telefonjai foglaltak voltak. . Ez azt jelentette. Hol az ördögben bujkálsz? Már elküldtem embereket abba a te isten háta mögötti városodba.mondta Kaynek.Ötször lőttek! De ő szívós.

hogy egyenesen gyere ide.Oké .Persze . hogy Luca Brasi ne hallotta volna a hírt. .Szólj Gattónak. . . s körmével rákoppintott Freddie fejére. és tartsd a szádat. Hol volt Luca Brasi? Ugyanezt a kérdést tette fel magának ugyanebben a percben Hagen. Ugyanez a kérdés nyugtalanította kint Long Beachen Sonny Corleonét. Hol vagy? .nem tudok ennyit beszélni. A felesége itt van. . Azok a disznók.Egy órán belül ott vagyok .Nem mondta Tom. Nem akarom.Letette a kagylót. Szinte lehetetlennek látszott. hogy megtudják. hozza ki a kocsit a parkolóból - . hogy le akartam jönni? Sonny hangja halkabbra fordult. végük van.mondta Michael.És tudjátok már.New Yorkban . Kérem. akik ezt csinálták. Oké? .mondta Mike. .mondta Sonny. . amiket az olívaolaj társaság irodavezetője készített elő a számára. hogy ki csinálta? .Elkapták Tomot. . Ezért izgultam miattad is. aki a délutáni újságba temette az orrát. Michael gondterhelten latolgatta magában a kérdést. Bizonyára a rádió is tudósított róla.Taxival megyek. Sem ő. biztosan meg vannak őrülve. Felvette a zakóját. Ezen a délutánon háromnegyed ötkor Don Corleone végzett azoknak a papíroknak az átnézésével.És amint Luca Brasi előkerül. sem a rendőrség nem tudják még. Még megvan minden ütőkártyánk.mondta Mike. Az újságok több mint három órája kint vannak az utcán. .

Kiment az irodából.Néhány perc múlva kész vagyok. amint fia keresztülmegy a Ninth Avenue-n a parkolóhelyhez. . Úgy látszik. . Kocsija már a ház előtti járda mellett állt. Ingerülten kinézett az ablakon. Don Corleone köszönetet mormogott. . Azt hiszem. hogy az apja kijön az épületből. akkor tényleg beteg. Megállt. Felhívta a Long Beach-i házat. megint megfázott. Freddie a sárhányónak támaszkodott.Paulie rendes srác. Paulie reggel betelefonált. hogy felhívja Hagen irodáját. Don Corleone egy percig elgondolkozott. Ha azt mondta. és kiment az ajtón. s karjátt összefonva figyelte a karácsonyi bevásárlást végző tömeget. Don Corleone felvette zakóját. Freddie megkerülte a kocsit. Fred tiltakozott. Freddie a nehéz Buick sárhányójának támaszkodott. de megint csak nem felelt senki. Engem nem zavar a kocsizás. amikor habozott. majd visszafordult . Kint az utcán elenyészett a tél eleji világítás.Ez már a harmadik eset ebben a hónapban. . indulhatunk haza. és beszállt a vezető oldalára. Szólj Tomnak róla. majd lefelé indult a két lépcsőfordulón. beteg. ha erre a munkára egy egészségesebb fickót kerítenél. . jobb lenne. Amikor látta. Freddíe morgott.Nekem kell mennem.mondta. de nem jelentkezett senki. hogy beteg. Don Corleone már éppen be akart szállni a másik oldalon. Don Corleone az ablakon keresztül figyelte. az igazgató felsegítette a felöltőjét.

de tovább tudta mozdítani testét a kocsi felé. A következő két lövés az ülepét érte. és termetéhez képest meglepő gyorsasággal ugrott oda a parkoló kocsihoz.kiáltotta. és egy ötdolláros bankjeggyel fizetett az embernek. A becsapódásnál úgy érezte. . a másik jobb lábának ikrájába hatolt be. Frederico Corleone kiemelkedett a kocsijából. nagyon szerette a nagy. vigyázva. Ekkor. hogy pöröly csapott le rá. A két férfi csak ekkor vette elő pisztolyát és kezdett lőni. Ledobta a gyümölcsös zacskót. és szétnyúlva levágta az utca közepére. nyitott gyümölcsárus standjához. talán nem több mint egy másodperccel azután. Közben a két fegyveres férfi. hogy végezzen vele. A fegyveresek még két gyors lövést adtak le a járda mellett fekvő Donra. Eltette az aprópénzt. hogy ez mit jelent. Nem számítottak Don Corleone éber reagálására. hogy a Don először szólította. Don Corleone azonnal tudta. hogy kiszolgálja. a sárgabarackot és a narancsokat. utánafutott.Fredo. hogy elkerüljék a felismerést. két ember lépett elő a sarok mellől. hogy visszamenjen a várakozó kocsihoz. amelyek ott ragyogtak zöld dobozaikban. Mindkét férfi fekete felöltőt és mélyen az arcba húzott fekete kalapot viselt. Bár ezek a sebek kevés- . Fredo! . üvegházi gyümölcsöket. hogy el ne csússzanak a guruló gyümölcsökön.a sarkon levő nagy. és amint megfordult. Don Corleone bal kezébe fogta a papírzacskót. Az első golyó Don Corleone hátába fúródott. Egyik lövés karjának húsos részét érte. A tulajdonos felugrott. Általában ez volt a szokása.

s aztán meghallotta az első és a második hangos lövést. De azok is pánikba estek. A két gyilkos könnyen lelőhette volna. Biztosan tudták. de olyan erősen véreztek. A riporter most Freddie Corleonéra fordította figyelmét. és leültette. amit ő most feketéllő vértócsának vélt. vagy levágták magukat a földre. De Don Corleone ekkorra elvesztette eszméletét. és különben is túl sok idő telt már el. és . Kábultnak látszott.bé voltak súlyosak. Az utcán levő járókelők közül sokan a kapualjakba menekültek. amikor az első rendőrkocsi szirénázva ösvényt vágott magának. odavezette a járdaszegélyhez. még mielőtt megállt volna. egy fényképész ugrott ki. egy kör. Freddie-t ott hagyták egyedül apja vérző testével az utcán. A tömeget detektívek pásztázták keresztül. és valaki. Néhány másodperccel később egy mentőkocsi érkezett. Freddie teljesen összeroskadt. hogy gyermekkori nevén szólítja. amely rögtön szétbomlott. amelyből. hogy a fiú összeesik. súlyos sokkállapotban volt. Mereven nézett apjára. és felvételeket csinált a vérző Don Corleonéról. hogy Freddie fel van fegyverezve. látva. Freddie hallotta az apja kiáltását. hogy teste mellett kis vértócsák képződtek. még a fegyverét sem vette elő. mások kis csoportokba csődültek össze. Freddie még mindig nem vette elő pisztolyát. A saroknál eltűntek. hallotta. aki arccal lefelé feküdt a kátrányos utcán. aki gátlástalanul sírt. Az emberek ismét előmerészkedtek az utcára. Már amikor kiszállt a kocsiból. Don Corleone teste körül sűrű tömeg gyűlt össze. Közvetlenül a rendőrség mögött jött a Daily News rádióskocsija.

Az egyik detektív letérdelt Freddie mellé. Akkor Freddie-t lábra állították. Friss volt. Öccsét. Az első John Phillips detektív volt. ha tud majd beszélni.Megismeri a hangomat? . amit Sonnytól a telefonban kérdezett. Az első. de súlyosan megsebesült. Az első detektív megtalálta Freddie fegyverét a válltartójában.mondta Sonny. ez volt: . és elvette tőle. és egy jelzés nélküli kocsihoz vezették. . hogy kikérdezze. . legjobb lenne orvoshoz vinni. Ha kiengedik. Amint a kocsi elment. Most lemegyek a kórházba. Majd rendszeresen tájékoztatom. és füttyentett a társának.mondta gyorsan. hogy jelen legyek az apja kihallgatásánál.Igen . Életben van. de Freddie túl mély sokkban volt ahhoz. aki fizetést kapott a családtól. A detektív benyúlt Freddie kabátjába. és kiemelte onnan a levéltárcáját. Félórával apja lelövése után Sonny Corleone gyors egymásutánban öt telefonhívást kapott. Megnézte a személyazonossági igazolványát.Tizenöt perce történt.Az apját lelőtték az irodája előtt . és a lövöldözés színhelyére érkező első rendőrkocsiban ült. bevezetés nélkül. délutáni álmából hívta felesége a telefonhoz.újabb rendőrkocsik érkeztek. a Daily News rádióskocsija rögtön követte. A fényképész még mindig felvételeket csinált mindenkiről és mindenről. hogy válaszolni tudjon. Freddie-t. Alig néhány perc múlva Freddie-t egy csapat detektív elválasztotta a tömegtől. elvitték a Chelsea parancsnokságra. . A French Kórházba vitték.

nincs olyan rossz állapotban. Hagen számát tárcsázta.mondta a detektív. Annak a fogadóirodának az embere hívta.Köszönöm . hogy hallgasson. de azt hiszem. . és ebben az esetben a düh végzetes lehet. Néhány rövid kérdés után kiderült. a telefon megcsörrent.Mi baj van? . hogy legnagyobb gyengesége a dühe. Sonny letette a telefont.Igen. hogy férje arcát vörösre festi a felszaladó vér.Az asztal túlsó felén Sandra. A legfontosabb most Tom Hagennal beszélni. biztos vagyok benne . megkérdezte a telefonálótól: .suttogta. a Dont megölték. agyonlőtték az utcán. .mondta Sonny. De mielőtt hívni tudta volna. Szemei megüvegesedtek. mint ahogy kinéz. . Amint bemutatkozott. A férfi türelmetlenül leintette. kap egy ezrest. és így Sonny mint pontatlant elutasította ezt a tájékoztatást. Azért hívta. Kényszerítette magát. Sok vért vesztett. aki a Család engedélyével a Don irodájának környékén dolgozott. és megkérdezte Hagen feleségét: .Biztos. hogy nyugodtan maradjon. Tudta. Egy riporter volt a Daily News-tól. hogy elmondja. Phillips detektív bizalmas tájékoztatása sokkal megbízhatóbb. Sonny letette a telefont. hogy a fogadóiroda informátora nem volt közel az áldozathoz. elfordult és most már háttal az asszonynak. Sonny felesége észrevette. hogy él? . A telefon csaknem azonnal ismét csengett.Holnap reggel pont nyolckor legyen otthon.

Tom Hagen nálunk van . megtörtént.mondta Sonny.kérdezte. de vacsorára hazavárja. Megpróbálta végiggondolni a dolgokat. Ami megtörtént. s félbeszakította a gondolatait.Megjött már Tom? . Megpróbálta elképzelni.mondta.A hang enyhén gúnyolódó volt. ha nem állnának mögötte más befolyásos emberek. hogyan viselkedne a Don ilyen helyzetben. hogy ez Sollozzo támadása.mondta az asszony.Várni fogok . hogy a másik végén leteszik a hallgatót. hívjon fel .Körülbelül három óra múlva szabadon engedjük a javaslatainkkal.. és hogy még csak húsz perc múlva kell érkeznie. mintha Sollozzo lenne. Hallotta.mondta a hang. de Sollozzo soha nem mert volna megsemmisíteni egy olyan fontos embert. mint a Don. Hangját letompította. . . Csak egy csomó bajt csinálhatsz vele. Rögtön tudta.Nem .mondta Sonny. .Amint megjön. Sonny nem volt benne teljesen biztos. . A telefon negyedszer is megszólalt. milyen mondanivalója van.Igen .Santino Corleone? . . és a hívás pontos idejét felfirkantotta az abroszra. . . Most mindannyiunknak értelmesen kell cselekedni. Nagy arany karkötős karórájára nézett. A másik végén lévő hang nagyon csendes. ne tégy semmi elhamarkodott lépést. lehalkította. nagyon nyugodt volt. de úgy hallatszott. Amíg meg nem hallod. . Ne veszítsd el azt a te híres hidegvéredet. Szemöldökét összeráncolva ült a konyhaasztalnál.

Lelőtték az öreget.De nem halt meg. . És a telefon ötödször is megszólalt. mi van? Nyugodt hangon mondta: . nem halt meg. nyersen azt mondta neki: . Clemenza volt.mondta Sonny. A felindulás őszintének tűnt.Hála istennek. hogy az utcán meghalt.Ne küldjek néhány embert a kórházba és a te házadba? . . de a kövér ember hivatásához tartozott. csak rád és Paulie Gattóra van szükségem - . . mit csináljak? .Most neked kell folytatnod.Sonny. . . .Ez minden? .Nem.Felesége megkérdezte: .kérdezte.kérdezte Clemenza. A kövér ember hangja morgó lihegésként zihált át a telefonon. hála istennek! .mondta Clemenza. Feszülten figyelte Clemenza hangjának minden rezdülését. hogy jó színész legyen. És semmi más nem fog történni. majd Clemenza lelkes hangja: . . .Gyere át apám házába .Mit kívánsz tőlem. Amikor meglátta a megdöbbenést az asszony arcán. Hosszú szünet.Hallottál az apádról? .Igen .És hozd magaddal Paulie Gattót.Majd aggódva: Egész biztos vagy benne? Én azt a hírt kaptam.Életben van . .mondta Sonny.Hagenról nem mondott neki semmit.mondta Sonny. Sonny . .Ne izgulj.

Paulie beteg volt. Sonny megkérdezte: . . Tom még egy darabig nem megy haza. Gondolkodott egy pillanatig. Érted? . Clemenza megértette. Hosszú szünet következett.Igen . Felesége csendesen sírt. megfázott. hívjanak fel apám házában a különvonalon. Ha Tom felesége telefonál. . . milyen beteg. az utolsó tíz évben nyugalomban mentek a dolgok.Hányszor maradt otthon az utolsó néhány hónapban? .Bárki telefonál a mieink közül. majd nyers hangon mondta: .mondta Sonny. mondd meg nekik. mondd meg.Apám házában találkozunk.mondta Sonny.Mindig kérdeztem Freddie-től. valami dolga van. Sonny azonnal éber lett. Hozd mindenképpen magaddal Paulie-t. . mert tudod. . ezért otthon maradt. Hogy egy kissé természetesebbé tegye a dolgot. nem. de ő azt mondta.Talán háromszor vagy négyszer . Egy pillanatra ránézett. Egész télen beteg volt egy kicsit.mondta Clemenza.Egyébként hol az ördögbe volt Paulie? Mi az ördögöt csinált? A vonal másik végén elhalkult a zihálás. Nem volt rá semmi ok.Válaszra se várva le csapta a hallgatót. . Clemenza uralkodott a hangján. Útközben vedd fel. Nem érdekel. nem tudsz semmit. Bárki más telefonál. nem akar-e egy új fiút.

hogy itt legyenek. Mielőtt az asszony bármit mondhatott volna.kiáltotta. és lehetetlenné tették. amelyek fénnyel árasztották el a körülöttük lévő telket. hogy bárki is elrejtőzzön a telepen. és saját kulcsával bement. A többi három házat lakbér nélkül a Don régi barátainak adták. és leültette. Mind a nyolc ház Don Corleonéé volt. hogy ha erre szükség van. egy másikban Sonny. . Ha beszélni akarsz velem.Látta az aszszony ijedt pillantását.Ne izgulj. amit mondanak neked. Besötétedett már. És ne izgulj.Éppen most hívtak fel . Sonny átment az utcán az apja házához. Az ártalmatlan külsejű telep áthatolhatatlan erődítmény volt.Mama. de csak akkor. a házakat ki kell üríteniük. A félkör többi részét alkotó hat ház egyikében Tom Hagen lakott a családjával. A két földszinti lakásban két egyedülálló férfi élt. Kiment a házból. én csak azt akarom. . Sonnynak nem kellett félnie kilépni az éjszakába. s anyja kijött a konyhából. ha tényleg fontos. Sonny megfogta a karját. a legkisebb és a legkevésbé feltűnő ház pedig a Doné volt.. A telep bejáratának a két oldalán levő két házat a család barátai és azok rokonai bérelték. Mind a nyolc ház reflektorokkal volt felszerelve. azzal a megállapodással. Papa . hívjál apa különvonalán. . .Egy csomó ember most itt fog lakni. Tedd. hol vagy? . és türelmetlenül mondta: . és a telepen decemberi szél korbácsolt végig.mondta.Nem kell félned. Mögötte az olajban sülő paprika illata szállt.

A speciális telefon hamis néven. Öltözz fel.Clemenzát is elkapták? . és készülj. akik itt is dolgoznak majd.Lelőtték? Sonny bólintott. majd olaszul megkérdezte: . Nem vették fel a kagylót.Ne haragudj. Luca Brasi volt. küldjön ki embereket Long Beachre. Küldjön őrséget a kórházba. Tessio szedjen össze ötven teljesen megbízható embert. mi történt és mit kíván tőle. majd azt mondta: . megsebesült.Most éppen nem akarom Clemenza embereit használni . Oké? Anyja egy pillanatig nyugodtan nézett rá. Anyja egy pillanatra lehajtotta a fejét. akit fölhívott. Figyelte. fel a hálószobába. Sonny. Tessiónak hívták. aztán kimegy. Nem tudom el- . Sonny elmondta neki. hamis címen volt nyilvántartva. Sonny követte. hogy bemehess hozzá. Tessio megkérdezte: . közben a forró olívaolaj lecsepegett az ujjairól. Aztán visszament a konyhába. szünetet tartott.mondta Sonny. hogyan zárja el a paprikás lábas alatt a gázt.a kórházban van. Sonny kivette a paprikát a lábosból. Ne hamarkodj el semmit. Mindjárt itt lesz egy kocsi és egy sofőr. Tessio rögtön megértette. amely apja irodája volt. és egy lucskos szendvicset csinált magának. egy olyan embert. ezt úgy mondom neked. Bement a nagy sarokszobába. akit kétségtelen hűség fűzött a Donhoz. és az egyik zárt íróasztalfiókból elővett egy különtelefont. Az első. Akkor a brooklyni caporegime helyettesét hívta fel. kenyeret vett elő az asztalon levő kosárból. mintha az apád mondaná.

mondta Sonny. és kinyitotta. Nyomozzon le két telefonszámot. Egész az "F" betűig nézte át. amíg a zűr el nem múlik. .Ez fontos.Megadta Farrelnek Paulie Gatto és Clemenza lakásának telefonszámát. . Majd így szólt: .hinni. az öcsém. amit az elmúlt három hónapban kaptak. karácsonyeste". .mondta Sonny. hadd legyen itthon. Sonny letárcsázta a számot.Még valami . menjenek el érte. Letette a kagylót. hogy Clemenza elárult bennünket.Én sem hiszem. mire megtalálta azt a bejegyzést.Farrel? Az ember a másik oldalon válaszolt: . de óvatosnak kell lennem. átmegyek apád házába. és hozzák haza. 5000 dollár.Igaz . .Amint a dolgokat rendbe tettem. . Küldj oda Bostonból néhány ismerős embert. csak a biztonság kedvéért. amit keresett. Átment a kis fali széfhez. .Mike. Most megint óvatoskodom. és azt is. volt a szöveg. "Ray Farrel. így már várni fogja őket. Hannoverben. és megkérdezte: .mondta Tessio. Ezt egy telefonszám követte.Egy szívességet szeretnék kérni magától.Itt Santino Corleone . Fel fogom hívni.mondta Tessio. Egy kék bőrbe kötött névmutatós könyvecskét vett elő. akik őket hívták. . .Kösz . méghozzá most azonnal.mondta Sonny. Oké? Ismered az embereimet ugye? . Igaz? . . és adja meg nekem az összes hívást. New Hampshire-ben jár főiskolára.mondta Sonny.Oké .Igen. Még .Igen .

nagyon kellemes karácsonyt fog ünnepelni. Luca azonnal idejön. vagy Sollozzo feltételeinek azonnali elfogadását jelenti. milyen súlyos is a helyzet. de kitörölte a fejéből. de ő sohasem merészelt volna ilyen csapást mérni. két oldalán azzal a két férfival. Hátulra ültették. Tíz év óta ez volt az első kihívás a Corleone család és hatalma ellen. . A minden hájjal megkent Török jól kitervelte a dolgot. Nem volt kétséges. Sollozzo előre ült. Egy órán belül a ház nyüzsögni fog a Család embereitől. tehát háború lesz. De ismét a kínzó gond: hol van Luca Brasi? 3. Hagennal együtt négyen ültek a kocsiban.éjfél előtt küldje el hozzám. hogy végiggondolja a dolgokat. És az a támogatás bizonyára a Tattagliáktól jött. Az öreg él. A Hagen jobbján ülő férfi előrehajolt. középre. Luca Brasival és a Család több más erőforrásával ennek csak egyféle kimenetele lehet. Mielőtt ismét leült. hogy Sollozzo áll mögötte. ha nem támogatja legalább egy az öt nagy New York-i család közül. Ez nyugtalanította. és most. megint felhívta Luca Brasi számát. akik az utcán mögéje léptek. Sonny sötéten elmosolyodott. de nem volt szerencséje. fejezet A vezetőt is beleszámítva. mit csináljanak. Most sem kapott választ. Sonny hátradőlt a forgatható székben. Ami vagy teljes háborút. és neki kell megmondania. hogy végre volt ideje gondolkozni. keresztülnyúlt előtte. amint meghallja a hírt. rájött.

hogy néhány év alatt mindenki meg- . Rövid utazás volt.Az irodája előtt kaptuk el. és amikor kiszálltak a kocsiból. . mert időközben besötétedett. amely halálfélelmével keveredett. keselyűszerű kifejezés volt. Amint megkaptam az üzenetet.A főnököd meghalt . Sollozzo ismét beszélni kezdett.Még csak a kisujjadat se mozdítsd . Az egyik ember egy üveg whiskyt tett az asztalra. és leültették egy egyenes hátú konyhaszékre. . A kábítószeré a jövő. kinn az utcán. Sötét arcán különös. Hagen kezei reszkettek. ahogy cigarettára gyújtott. . Hagen nem tudta felismerni a környéket. .mondta. Annyi pénz van benne. csodálkozott a fájdalmán és az elhagyatottság-érzésen. Neked kell létrehoznod a békét köztem és Sonny között. Kezei megnyugodtak tőle. Egy alagsori lakásba vezették. Hagen hálásan itta ki a tüzes folyadékot.mondta Sollozzo. Meglepve látta.Tudom. hogy értelmes dolog lenne elfogadni. hogy ne láthasson. nem tartott tovább húsz percnél.és lehúzta Hagen kalapját a szemére. Igaz? És te is tudod. hogy Hagen szemét elöntik a könnyek. és lábából kiment a gyengeség. Sollozzo vele szemben ült a konyhaasztal másik végén.Nem kell félned . . Szünetet tartott.mondta neki. Azt akarom. hogy segíts a Corleonéknak és segíts nekem. Hagen nem válaszolt. hogy te nem tartozol a Család erőszakos emberei közé. Aztán folytatta: . elmentem érted.Sonnynak tetszett az én üzletem. és egy porcelán kávéscsészében neki is adott egy kortyot.

Ha totális háborúra kerül sor. A mi háborúnk sértené őket és az üzleteiket. . mint magára a pénzre. . Sonny minden erejével ellened fog fordulni . én magam is. holott te még csak olasz sem vagy. . Hagen nem válaszolt.Igen. A Tattaglia család minden emberével mögöttem áll. Ha Sonny elfogadja az ajánlatot.A Don hanyatlóban volt. A többi Család nem bízik benne. mert belőled csinált consigliori-t. Kész vagyok új javaslatot tenni. De most meghalt. semmi sem hozhatja vissza. fogadja el. és azt akarom.mondta Sollozzo tűrelmetlenül. . az ország többi családja úgy fogja tekinteni. A többi New York-i pedig bármit meg fog tenni. hogy beszéld rá Sonnyt. a kezeire meredt. Ezért beszélj csak Sonnyval.Megpróbálom .mondta Hagen.De Sonny keményfejű. még a Don legrégebbi barátai sem fognak beleavatkozni. Sollozzo rábeszélően folytatta: .Nincs semmi lehetőséged. nemhogy szicíliai. a Corleone családot el fogják pusztítani. A régi időkben soha nem hagyta volna elkapni magát. Hagen odatartotta a bögréjét újabb whiskyért.gazdagodhat. beszélj a caporegime-ekkel.mondta. Nagyobb szükségem van a Család politikaí kapcsolataira. hogy elhárítson egy totális háborúskodást. ez lesz az első reagálása . mindenki ráfizet. sok vérontást fogsz elkerülni vele. A Don egy öreg vaskalapos volt.Neked kell rábeszélned az értelmes dologra. . hogy semmi közük hozzá. csak ő nem vette észre. az ő ideje lejárt már. És .

hogy Sollozzo nem akarja sem megölni. Ha nem fogadja el. ha itt van a megfelelő idő. Megmondhatod nekik. hogy ne lőjenek rá. nekem is izgulnom kell Luca miatt.arra még Sonny sem lesz képes. Hagen megpróbálta végiggondolni a dolgokat. hogy leállítsa Lucát. De ahogy feltekintett. hogy Sollozzónak igaza van. A bénító félelemtől való hirtelen megkönnyebbülés érzésétől szégyenében elpirult. hogy támogatja Sollozzo ügyét. sem túszként ott-tartani.mondta nyugodtan Sollozzo. . Sollozzo csak azt várja tőle. Ha elfogadom az ajánlatodat.Te foglalkozz Sonnyval és a másik két fiúval. Most először tényleg elhitte. És aztán később. hogy életben van. . A Corleonéknak el kell temetniük a halottaikat. rájött. megölhetik. megértő mosollyal figyelte. hogy Sollozzo pontosan tudja. ismertesse a javaslatot. mire gondol.Lucára majd gondom lesz . És most mindent átgondolva arra is rájött. A Török mosolygott. Hagen agya végre működni kezdett. méghozzá olyan pontosan. mint ahogy azt egy felelős consigliori-nak tennie kell. De aztán rájött. felléphetnek majd Sollozzo ellen. Nem akarok több ellenségeskedést. Freddie csak nekem köszönheti. felejteniük kell. hogy ma az apjával együtt Freddie-t is elintézhették volna. Nézd. Sollozzo csendes. mint amennyi szükséges. de az embereimnek szigorú utasításuk volt. Bármi áron el kell kerülni egy korlátlan háborút a Tattagliák és a Corleonék között. Luca miatt izgulhatsz. És akkor hirtelen belenyi- . és meg kell állapodniuk. megmondhatod nekik.

mondta. . megmondom neki.Az öreg életben maradt . Valami történt.Megvonta a vállát. Sollozzo arca elsápad.Nem szeretem a vérontást. és a Hagen mögött ülő férfiak egyike odament és felvette. odament Sollozzóhoz. igazad van. és a Török fülébe súgott valamit.Öt golyóval a szicíliai irhájában. Ő maga a félelem izgalmát érezte.mondta Sollozzo. maga a Don is ezt tartaná a legjobbnak. .Mindent megpróbálok . hogy azon az estén.Nagyszerű . hogy Sollozzo ilyen kevéssé nyugtalan? Megállapodott vele Luca? Visszaemlékezett. és a vér túl sok pénzbe kerül.lallt Hagenba. . Vissza kell térnie a Corleone Család biztonságos Long Beach-i erődítményébe.Oké. . .mondta Hagennak. Sollozzo komolyan bólintott. . hogy ilyen részletesen elgondolkozzon. Letette a hallgatót. . . Lucát külön megbeszélésre az irodájába kérette. de életben maradt.Azt hiszem. ami az ő halálát is jelentheti. üzletember vagyok. majd röviden így szólt: . Ebben a percben megszólalt a telefon. Sollozzo elgondolkodva nézett rá. azt hiszem. Nagy baj neked. . Mi történhetett Luca Brasival. hogy nem fogják szabadon engedni. amikor Don Corleone visszautasította Sollozzót. Figyelt. a szemei dühösen csillognak. Hagen látta.Nagy baj nekem. és Hagen hirtelen tudta. .Nagy baj . De most nem volt idő arra.mondta Sollozzónak.

amelyek legalább tíz parkoló kocsit rajzoltak ki a kanyargós cementút mentén. Theresát. és figyelmesen az arcába nézett.Anyád a kórházban van apáddal . . Úgy látszott. Paulie az apja .Ez a Don fia . Michael kíváncsian nézett rá. látta. .Biztos rendbe fog jönni. . . hogy kezet fogjon vele. Itt Michael meglátta Tom Hagen feleségét. . hogy a telep keskeny bejáratát lánckorlát zárja le. A caporegime arca kifejezéstelen volt. A pamlag másik végén ült a testes Clemenza. Két férfi hajolt át a korláton. fejezet Mikor Michael Corleone apja Long Beach-i házához ért. a ház tele van ismeretlen emberekkel. A legközelebbi házból kijött egy férfi.4. mereven ült a pamlagon. Maga a telep fényárban úszott a nyolc ház fényszóróitól.motyogta.Ki maga? Megmondta. Tudta. akiket nem ismert. . ahol az ajtóban álló két férfi beengedte őt és kísérőjét.mondta. Egyikük brooklyni kiejtéssel megkérdezte: . és vigasztalóan megszorította a kezét. Clemenza felállt.Majd én bekísérem.Paulie Gatto is felállt. de izzadt. Előtte a kisasztalon egy üveg whisky állt.Mike követte az embert az apja házába. és a kezében levő szivar feketén csillogott a nyálától. míg be nem ment a nappali szobába. és cigarettázott.

súgta neki. aki tudja. Több más férfit is felfedezett még a szoba különböző sarkaiban. és ma belebukott a megbízatásába. de nem ismerte őket. Lehajolt hozzá. hogy Paulie is ott volt a helyszínen. . Ismerte Gatto hírnevét. caporegime Tessio. de azt nem tudta. nagyon csinos asszony volt. nagyon gyors ember. másikban ceruzát tartott. Michael odament Hagen feleségéhez. Aztán bevitte az apja irodájába. sötét arcban feszültséget érzett. Beszéltél már Sonnyval? Theresa egy pillanatig belekapaszkodott. ezért megkérdezte a menyétarcú fiatalembert: . hogy egy mindenre kapható. hogy ma betegsége miatt otthon maradt. akit Michael megismert. egyik kezében sárga blokkot. tudta róla. és megrázta a fejét. .Tommal minden rendben lesz. hogyan lehet kényes munkákat bonyodalmak nélkül elvégezni. és arcon csókolta. mint olasz külsővel. és most nagyon félt. és felemelte a pamlagról. De a vékony. A szobában egyetlen másik férfi volt vele. A férfi megfogta a kezét. Nem Clemenza emberei közül voltak. Mindig szerették egymást. Azt hitte.Az orvos egy injekciót adott neki .mondta Clemenza. hogy bizonyára az . Finom megjelenésű. Sonny az íróasztal mögötti karosszékben terpeszkedett el. és rögtön megértette. Most alszik.Ne izgulj . sokkal inkább amerikai. Michael összerakta magában ezeket a tényeket. és megértette: Clemenza és Gatto gyanúba kerültek.Hogy van Freddie? Rendben van? .testőre.

és mosolyogva mondta: . hogy ártson neki. hogy tudjál róla.Ne izgulj. és átölelte Hagen feleségét.kérdezte Michael.Miután hozzászoktam ahhoz.mondta Sonny.Hogy fogadta? . . előjött az íróasztal mögül.kérdezte Michael. . . Szünetet tartott.Már átélte ezt egyszer. nyugtalankodtam érted. amikor nagyobb lettél. Sonny vállat vont. Neki is ceruza és blokk volt a kezében. Theresa . amikor nem találtunk abban az isten háta mögötti városodban. Nem mintha érdekelt volna. Amikor Sonny meglátta őket. Ő nem vesz soha részt a végrehajtásban. a dolgok mindig rendben mentek.Ide figyelj. . Te még túl kicsi voltál ahhoz.mondta. és később. majd hozzátette. szabadon engedik. hogy összeversz. Elég volt elmondani neki a Papát.Tom rendben van. Senkinek sincs oka arra. Csak megteszik neki a javaslatukat. Eltolta magától Sonnyt. Elengedte Theresát. és aztán Michael meglepetésére őt is megölelte és arcon csókolta.Lent van a kórházban az öregnél. Én is. .ő emberei vannak a házban. öcskös. . hogy leütnek. . . és ők az új palotaőrök is. Át fogja vészelni. de aztán nekem kell elmondanom az öregasszonynak.Mi nem mennénk most le? . most ehhez kell majd hozzászoknom? . és aztán azt mondták. ő csak a mi ügyvédünk.Gyerekkorukban sokat verekedtek egymással. .Jól .

Amint hallok valamit. nem segíthetsz . amikor listát készítettek a megölendő emberekről. Michael odaőgyelgett az íróasztalhoz. .Tom miatt telefonáltak? . . Szinte erőszakosan mondta.Esküszöm. hogy belekeveredsz ebbe.mondta. míg túl nem vagyunk az egészen.Várj a nappali szobában. így szólt Theresa Hagenhoz és Michaelhoz: . Michael leült az egyik bőr karosszékbe. Michael rágyújtott. . amit be kell fejeznünk. Hét névből álló lista volt rajta. és feszülten figyelt. .Az öreg nagyon dühös lenne. .Sonny megrázta a fejét. Sonny gyors.Ha itt maradsz.kérdezte Hagen felesége. Sonny átkarolta.kérdezte. .A telefon megszólalt. .Becsukta mögötte az ajtót. és rápillantott a sárga blokkra.Tudnátok várni odakint? Van még valami dolgom Tessióval. . hogy Sonnyt és Tessiót akkor szakította félbe. Amikor Sonny letette a telefont. . és John Tattaglia volt.Nem. . amik nem fognak tetszeni neked. Sonny felemelte.Segíthetek valamiben? . amire Sonny írt. olyan dolgokat hallhatsz. hogy minden rendben lesz vele .Nem hagyhatom el ezt a házat. ha tudná. Michaelt mellbe vágta. majd leült az íróasztal mögé.mondta -. és száraz hangon szólt: . Phillip Tattaglia. de közben sírt a félelemtől. Mike . éles pillantást vetett rá. Az első három: Sollozzo. rögtön jövök. és az ajtóhoz kísérte. Míg figyelt.mondta Sonny.

Rendben. de az emberek mindig többet akarnak. de tudok segíteni. emlékszel? Megöltem né hány japánt. Több hatalmat? Bosszút valamilyen vélt sérelemért vagy jelentéktelenségért? Mert Hagen lett a consigliori? Vagy talán az üzletember kerekedett felül benne. ha elárulja a Dont? Több pénzt? Elég gazdag. és ordítani kezdett. milyen okos vagy te. kezelheted a telefont. mint egy gyereket. Én nem segíthetek raj ta? Tudok segíteni.Te disznó. Övé volt az egyik legbefolyásosabb pozíció a szervezetben. . te.Nemsokára azt akarod majd tőlem. Megsebesültem. maradj itt. Háborúban voltam. Nagyon gondosan végiggondolt mindent. Mi az ördögöt gondolsz tulajdonképpen rólam.Ez a telefonhívás megadta a bizalmas információt. hogy szálljak ki a buliból.Michaelhoz fordult. Ki árulta el Sollozzónak? Michael megint leült. lehetett Paulie Gatto. ha leütsz valakit? Elájulok talán? Sonny rámosolygott. Nem kell kirohannom és embereket öl nöm. .Valakinek el kellett árulnia az öreget.Michael felugrott. aki éppen nagyon megfelelő időpontban újra megbetegedett. akinek az a meggyőző- . . az apámról van szó. Clemenza caporegime volt a Corleone család felépítésében. . amire szükségünk volt. Ne kezelj úgy. és hátradőlt a bőr karosszékben. . Don Corleone milliomost csinált belőle.Tessióhoz fordult: . mit fogok csinálni. a tanult fiú. Mit nyerhetett volna Clemenza. és több mint húsz éve bensőséges barátok voltak. Lehetett Clemenza. de lássuk csak. Mike. Én már tudom a választ.

hogy a hatodikban egy osztályba jártak iskolába. Michael látta. Paulie volt.Clemenza rendben van. és azt kívánta. hogy csak azért tartja lehetetlennek. De csak azért mondta ezt. lehetséges. Igen. amikor még gyerek volt. mert nem akarja. hogy Sollozzo fog győzni? Nem.dése. Az is lehet. A kövér ember mindig hozott neki valami ajándékot. hogy Clemenza meghaljon. És akkor Michael visszaemlékezett arra. mint mindenki másnak. vadabb álmai vannak. de ehhez neki is le kellett töltenie az idejét. Sonny rámosolygott. hogy Clemenza áruló legyen. ő már tudja a választ.Egyikük sem . ha az árulás nem . Paulie mostanáig még nem gazdagodott meg. Paulie bűnössége mellett szavazott volna. és akkor Michael szomorúan arra gondolt. az lehetetlen. Bár sokra tartották. mint minden fiatalnak.mondta. Clemenza mellett volt.mondta. Ha szavazni kellett volna. Aztán a jelenlegi helyzet nem olyan súlyos. hogy Clemenza képes az árulásra. elvitte őt sétálni. bárcsak ne Paulie lenne az. Másrészről azonban Sollozzónak nagyobb szüksége volna Clemenzára. a hatalomról. Mint caporegime. a szervezeten belül biztos volt az emelkedése. . Michael azután elgondolkozott Paulie Gattón. . néha. . hogy neki is. Megrázta a fejét. hogy Tessio megkönnyebbülten felsóhajt. amikor a Don nem ért rá. hogy Paulie volt. mint a Corleone család bármely más tagjára. rokonszenves társa. mert Sonny megmondta. Nem tudta elhinni.Ne izgulj .

.kérdezte Tessio óvatosan. Míg csak az öreg más parancsot nem ad.És most teljes háborúskodás lesz? . és ők lenyomozták Paulie összes telefonbeszélgetését. . minden alkalommal felhívták egy utcai fülkéből.kérdezte Michael. .Akkor holnap hazaküldhetem az embereimet? .kérdezte Michael habozva. Ma is.Honnan tudod biztosan. Sonny pillantása megkeményedett. . Nagyon nagy szükségünk van Clemenzára. és kiment.Természetesen . az öcsémmel szeretnék valami családi ügyet megbeszélni.Sonny vállat vont.mondta Tessio. hogy Paulie az. Nem is érdekes. Lenyomozták Clemenzáét is. .mondta Sonny.jutott el ilyen magas szintig. Talán valami másért. vagy valaki más megy-e a helyére. Nem várnál kint a nappali szobában? A listánkat befejezhetjük majd azután. Ide figyelj. Azt figyelték. hogy Paulie szolgálatban van-e.Hát akkor miért nem vársz. négyszemközt. amint Tom megjön.Hála Istennek. . ami az öreg irodájával szemben van. .Addig azt akarom. amikor beteg volt. amíg az öreg meg nem . . . Ebben a hónapban azon a három napon. hogy senki se tudjon erről. Te és Clemenza együtt fogtok majd dolgozni rajta. .Vannak embereink a telefontársaságnál.Ezt akarom megjátszani. .Holnapután . hogy Paulie volt az? .

és akkor Tom lehetne az. nem fogják elengedni Tomot. Most. az öregnek vége. Sollozzo egy javaslattal jött hozzánk kábítószerekkel kapcsolatban. Ez a lehető legrosszabb.kérdezte Michael. ezért Tom már nem kell nekik. én elfogadom az . De nekem a megbeszélésen eljárt egy kicsit a szám.Azért kapták el Tomot. Sonny elpirult. attól függően. és így akarnak erőszakosan megfélemlíteni bennünket.kérdezte csendesen Michael. kimutattam. ilyet soha nem szabad megtenni. . mert azt hitték. ha megszabadul az öregtől. ember. hogy én nem egyezhetek meg velük. mit csinálj? .lepődött meg Michael. hogy más is lássa. ha valamit. ők tényleg üzletet akarnak.Volt egy találkozásunk. Csak attól félek. hogy megmutassák. .Miért nem? .mondja. Szabadon engedhetik vagy eltüntethetik. hát azt tényleg belém sulykolta az öreg. hogy az öreg életben maradt. . harcolnunk kell. és egy percig nem válaszolt.Miből gondolta Sollozzo. tudják. Ha eltüntetik. és meg tudnak egyezni velem. . Sonny kíváncsian nézett rá. hogy akarja Sollozzo. amit tenni lehet. Az öreg elutasította. Ezért Sollozzo úgy gondolta. Sonny hangja ismét türelmes lett. az csak azért lesz. Aztán így szólt: .Hogy az ördögbe nyerted te azokat a háborús kitüntetéseket? Fegyverekkel állunk szemben. aki az előkészítő megbeszélésekre a javaslatot előterjeszti. hogy meg tud egyezni veled? . nem szabad. hogy nekem tetszik az üzlet. véleményeltérés van a Családban.

Nem érdekel. Csak azt szeretném.Apa biztosan nem ezt tette volna . .ajánlatát a kábítószerekről.Tudom. és én sokat segítettem az öregnek. Ezért most nem izgulok. A kábítószeré a jövő. ha mindnyájan belegebedünk is. . amikor a Család utoljára háborúban állt. Nem érdekel.Sollozzónak vége van. nem személyi. a Család befolyása legalább a felére csökkenne. akkor én legalább olyan jól dolgozom.mondta csendesen Michael. amiket az öreg összehozott. ami egy ilyen dologhoz kell. Sonny nagyon egyszerűen válaszolt. aki ő volt. és tudja Clemenza és Tessio is.Luca tényleg olyan kemény fickó. . .kérdezte Michael. Sollozzo tudja ezt. És a mi családunknak megvan minden ütőkártyája. hogy egybetartsam azokat az üzleteket. mibe kerül ez. Az sem érdekel. hogy nem vagyok az az ember. tisztán üzleti ügy. mint ahogy mondják? . A Tattaglia családot ki kell pusztítani. ha mind az öt New York-i családdal is kell harcolnom. Sonny erőszakos kézmozdulatot tett. és ő is csak ezt mondaná. És hogy az öreget kiütötték. . Tizenkilenc éves koromban estem át a tűzkeresztségen. ha megölik az öreget? . Nekem minden erőmmel azon kellene lennem. nekünk is bele kellene szállnunk. Ha tényleg csinálni kell valamit. mint bárki közel s távol. ha már kapcsolatban lennénk Lucával. Ha az öreg nem élne.Mit tettél volna. De egyet mondok neked.

és kinyitotta. Istenem. A nappali szobában mindenki felugrott. Örült. Komoran rámosolygott Michaelra: . Ó. Ijesztő volt látni azt a névsort. és visszaültette a pamlagra. különösen. Őt fogom a három Tattaglia ellen küldeni. nem kell részt vennie a bosszúállásban. mintha Tom felesége lenne.. Michael kényelmetlenül mozdult meg a székben. Mike. igazán örülök.gondolta meglepetten. bement az irodába. Az ajtóhoz rohant. Tom Hagen közben kibontakozott felesége karjából.Aztán anélkül. gondolta különös büszkeséggel Michael. Sonny és az öreg tudnak vigyázni magukra. felveszi a telefont. hogy apja él. És a pamlagnál Tom Hagen szorította magához zavart arccal Theresát.kérdezte Michael kíváncsian. amit összeállított kivégzendő emberekről.Örülök. ha Luca ott áll mögöttük. s most. és Michael már tudta. hogy őt hallotta kiáltani. hogy te is itt vagy. Sollozzót magam akarom elkapni. ez úgy hangzik. amint boldogan férjét szólítja. Nem hiába élt tíz évig a Corleone családban. mint ahogy Sonnyra. Segít majd. sőt saját magára is ragadt . Theresa sírt és zokogott. gondolta Michael. megbízatásokat teljesít és üzeneteket közvetít.Tényleg olyan sokat ér? Sonny bólintott. Valami ragadt rá az öregből. mintha valami újonnan koronázott római császár lenne. . .Ő maga egy külön klasszist jelent. . Ebben a percben egy asszony kiáltását hallották a nappali szobából. hogy valójában nem vesz részt mindebben. . hogy még mindig síró feleségére egy pillantást is vetett volna.

Michael. és a két férfit figyelte. Paulie Gatto még mindig a nappali szobában várt. miután Sollozzo megtudta. nyilvánvalóan meg akarta ölni. . milyen jó haverok voltunk gyerekkorunkban. Theresa Hagent rábeszélték. Michael. ha a Don életben van. Clemenza és Tessio. Sonny odarohant hozzá. Azt mondtam neki. Isten bocsássa meg nekem. de azt is éreztettem vele. s nem tudta. Elmondtam. Tom Hagen. még akkor is. és átölelte. amit Sollozzo tett.5. Amikor Hagen belépett a szobába. és ne haragudj. s hogy ez nem érdekes. mint ahogy ma este ez előtt az átkozott Török előtt tettem. Michael halvány félté- . rábeszélem a Családot az üzletre. jobbjánál a telefonnal. hátradőlt a karosszékben. Hagen elmosolyodott: . Azt mondta. akkor sem tudnék jobban védekezni. megérti. hogy menjen haza a másik házban lévő otthonába. hogy a Don életben maradt. amikor mindannyian leültek a sarokszobában levő irodában . hogy az ujjam köré tudlak csavarni. hogy ne hagyják elmenni a házból. hogy talán nem is vagy túlságosan szomorú. Tom Hagen ismertette azt a javaslatot.Mentegetőzve mosolygott Sonnyra. aki egy mozdulattal értésére adta.Ha valaha is védekeznem kellene a Legfőbb Bíróság előtt. Azt mondtam neki.Sonny. Sonny. hogy Tessio emberei szigorú utasítást kaptak. mert át kell venned az öreg munkáját. fejezet Csaknem hajnali négy óra volt. és ne engedjék szem elől.

Úristen. túl sok volt neki. hogy látta. add oda Clemenzának a saját példányodat.Ha terveket csinálunk . Freddienek is itt kellene lennie. Sonny. hogy Sonny és Tom Hagen sok vonatkozásban közelebb állnak egymáshoz. Én ezt nem tudom megérteni.A rendőrség körülzárta. . Ő soha nem volt olyan. akik egész idő alatt szemmel tartják Apát.mondta Sonny. .mondta Michael -. . . hagyjuk ki Freddie-t . hogy teljes nyugalomra van szüksége. hogyan lőtték le az öreget.Térjünk rá az üzletre . Ne becsüld le Sollozzót. .Freddie nem tud nekünk segíteni . Nézd át ezt a listát.mondta gyorsan Hagen. Nézd. mint ahogy ő valaha is kerülhet a saját bátyjához.Hagyjuk ki mindenből.Terveket kell csinálnunk. ő mindig azt hitte. Itt biztonságban vagy. belőle is egy pezzonovante lett. míg túl nem vagyunk az egészen. Tessio. Mi a véleményed erről a listáról. azt hiszem. Úgy értem. te ezt tényleg személyes ügyként fogod . . Tom? Hagen homlokát ráncolva rámeredt a névsorra. . Azt hiszem. amit Tessióval összeállítottunk. ne menj ki soha. itt kellene maradnod a házban. Mike.mondta komoran Sonny. . A kórház fedezve van? Sonny bólintott. mint te meg én.Oké. és nekem ott vannak az embereim.kenységgel ráébredt. hogy a Don maga az Isten. Sonny.Az orvos szerint olyan erős megrázkódtatás érte. egy valódi 90 kaliberes. . Freddie mindig átkozottul bátor fickó volt. abszolút mindenből.

Mike. . Ha Luca elárult bennünket. Michael kötelességtudóan felvette a hallgatót.mondta Sonny. milyen tanácsot tudsz adni? Mi az ördögöt kellene csinálnunk? . . .fel. A Don ezt tisztára üzleti viszálynak tartaná.Hívd minden tizenöt percben . hogy átvegye a felelősséget.mondta. és minden magától rendbe jön.Egész éjjel hívtam.Mi van Lucával? . Hallotta. Szabadulj meg Sollozzotól. Végül letette. Nem kell a Tattagliák ellen fordulnod.Egy dolgot vita nélkül el kell intéznünk . Tudott már valaki kapcsolatot találni vele? .Nem . . Clemenza egyáltalán nem válaszolt. Tom.Nem . te vagy a consigliori. . amit meg kell tudnunk. .Amíg apád rendbe nem jön.Nem akarom Paulie-t látni többé. Tessio vállat vont.mondta Hagen. . Sonny a két caporegime-re nézett. Legyen ő az első a listádon. hogy kicsöng a másik végén.kérdezte Hagen. Hagen az asztalon álló üvegből whiskyt töltött magának. Ez az első. . és tárcsázott. Kockázatos . míg választ nem kapsz.Soha nem tölt egész éjszakát nőnél. .Oké. akkor igazán bajban vagyunk. de senki nem vette fel. A kövér caporegime bólintott.mondta Sonny Clemenzának.mondta Hagen. Ez engem nyugtalanít. Sollozzo a kulcsfigura. Talán valami nőnél van. . hívd a számát. .mondta türelmetlenül Sonny.Sollozzo egyáltalán nem látszott nyugtalannak miatta.

ezer embert is elő tudnak állítani. hogy nem tennéd meg.Tudom. hogy állapodj meg Sollozzóval a kábítószerekről . és figyelj. Itt van neked Clemenza és Tessio. De a végére az egész Keleti Part egy mészárszék lenne. hogy Hagen okosan beszélt. és a többi család követni fogja. De akkor Sonny így szólt Hagenhoz: . csak azért. Tom Hagen egyenesen a szemébe nézett. és az összes többi Család a Corleonékat okolná ezért.kérdezte dühösen Sonny.Apád politikai kapcsolatai és személyes befolyása nélkül a Corleone család elveszti erejének legalább a felét. .Sonny. pusztító háború. állapodj meg. és ez olyan dolog. Aztán várj. hogy biztos legyen abban. és a Tattagliákat és Sollozzót támogatja. Michael Sonnyt figyelte. Rengeteg ellenséget szereznénk. én nem tudok elbánni ezzel a Sollozzo-fickóval? . s közben arra gondolt.És mi lesz. ha teljes háborúra kerülne a sor.Azt hiszed. hogy a többi New York-i család átáll. Ha kell. A Corleone családnak elég hatalma van. consigliori? . ő minden zűr nélkül tisztázhatja az egész ügyet.mondta Hagen gyorsan. Ha apád meghal. még akár meg is egyezhetünk vele. . hogy nem lesz hosszú. Apád nélkül az is előfordulhat. és ők. . de azt tanácsolnám. ha az öreg meghal.tárgyaljunk Sollozzóval. . mit tanácsolsz akkor. Amint apád elhagyja a betegágyat. amit az apád soha nem tartott helyesnek. te biztosan le tudod győzni.

. Tom. s így szólt: . Én szakmai véleményt mondtam neked. te tartsd ott továbbra is az embereidet a kórháznál. Tom. nem a te apádat támadták meg.Te könnyen beszélsz. vagy meg- . te is maradj bent a telepen. te holnap reggel Clemenza néhány emberével elmész Luca lakására. hogy leválthassák Tessio embereit. sőt még talán jobb is. A vér az vér marad. és megvárod. minden esetre. Ne kockáztassunk megint. A hangjában lévő szenvedélytől Sonny elszégyellte magát.De valójában ezt tette mégis. Tessio. míg az öreg megint vezetni tud bennünket. De azt akarom. ha elintézed ezt a Paulie Gatto-ügyet. . de legyenek állandóan kint a városban. várni fogunk nyugodtan. Akkor mindenki ellene fordul. Aztán felsóhajtott. holnap reggel rögtön kezdj tárgyalni telefonon vagy futár útján Sollozzóval és a Tattagliákkal. míg előkerül.Sonny arca fehér lett a dühtől. Hagen gyorsan és büszkén válaszolt. te tartsd tartalékban az embereidet. Személy szerint legszívesebben én is megölném azokat a disznókat. Tom.Oké. és nyugodtan megszólalt: . . akár Mike. Clemenza. Mike. Mike. bár nem valószínű. a többiek zavart csendben figyelték. De légy óvatos. te pedig légy óvatos. hozd be az embereidet a házba és a telepre. és szaglásszanak. akár te. hogy Sollozzo a család tagjait is be akarná vonni a háborúba.Ugyanolyan fia voltam. igazán nem így gondoltam. Sonny egy pillanatig eltűnődött. Tessio. s ehhez semmi nem hasonlítható.Az Istenért.

hogy valaha is a Donja ellen fordult volna. s a fülénél tartotta a hallgatót. Előző éjjel Sonny Corleone nagyon világosan megmondta.Rendben van . ami ma még rá vár. Kínosan érezte magát. Felvette a telefont. fejezet Peter Clemenza rosszul aludt ezen az éjszakán. csaknem szégyenkezett. amit ánizspálinkával vadított meg. bármit is ígér neki a Török. ami bizonyára a lenézésüket palástolja. Az az őrült hülye lehet. amit. 6. Nekem úgyis szükségem van itt a házban rád a telefonnál.Talán Mike-ot nem kellene ilyen szorosan belekeverni az egészbe . Luca Brasi számát tárcsázta.Hagyjuk az egészet. amint meghallotta a hírt. és észrevette Clemenza és Tessio óvatos. . hol az ördögben van. hogy Paulie Gattót azonnal el . közömbös arcát. . most is minden reggel az ajtajához szállítottak. míg az a másik végén csak csengett és csengett. hogy máris Sollozzo után eredt. ez sokkal fontosabb. Reggel korán felkelt. mint a régi időkben.tudod. Mike.mondta Sonny. egy vastag szelet genovai szalámiból és egy nagy darab friss olasz kenyérből állt. De amint öreg fürdőköpenyében és piros filcpapucsában ott ődöngött a házban. és megcsinálta a reggelijét. már azon a munkán gondolkozott. Michael nem szólt semmit. ami egy pohár grappá-ból. nagy porcelán bögréből forró kávét ivott.mondta vonakodva Hagen. Nem tudom elhinni. Utána egy egyszerű. .

hogy Paulie Gattóból áruló lesz? Ami Peter Clemenzát ezen a reggelen nyugtalanította. jó megélhetési lehetőséget kapott a Családtól. de az is ennek az embernek az értékét bizonyította. ugyanabban a környezetben nőtt fel. Ez még nem azt jelentette. okos . Clemenza nyugtalan volt. A kérdés az. És Paulie soha nem okozott bonyodalmat a gengszterkedéseivel. mert Gatto a védence volt és árulóvá vált. Nem azért. Kemény emberre van szükség. hogy Paulie Gatto független kis gengszterkedéssel kiegészíti a bevételét. Ki gondolhatott volna arra. Annak rendje és módja szerint végigjárt minden lépcsőfokot. Ennek ma meg kell történnie. Gatto kivégzése önmagában tiszta rutinügy. úgy. sőt a fiúk egyikével együtt is járt iskolába. mint a Corleone gyerekek. mint amikor egy nagyszerű versenyló a kantár ellen harcol. százalékot az egyik East Side-i fogadóirodából. Végül is Paulie előélete teljesen rendben volt. Szicíliai családból származik. Kipróbálták. egy adminisztrációs kérdés volt. és nem találtak kivetnivalót benne. ami ugyan szigorúan ellenkezett a Család szabályaival. kit emeljen ki a caporegime a legénységből Gatto helyére a Családban? Bizalmi emberré előléptetni valakit nagyon fontos ügy. és rajta volt az egyik szakszervezet fizetési listáján. amit nem lehet csak úgy könnyedén osztogatni.kell intézni. hogy a caporegime ítélőképessége helytelen. Clemenza előtt nem volt titok. És miután átesett a tűzkeresztségen. Az ilyen szabálysértést a bátorság jeleként fogták fel.

féljenek is tőle. Ez az ember szedte be a Család által fenntartott pénzkölcsönzők kintlevőségeit Manhattanben. nagydarab. amit betölt. A háború alatt Af- . ami jellemének hibájára utal.emberre. aki megbízható. Sollozzo csábításainak. aki a színesbőrű harlemi fogadóirodásokkal dolgozott Harlemben. de a Don elutasította. jól ki tudott jönni az emberekkel. Aztán nagyon nehéz lenne találni valakit a helyére abba a pozícióba. aki nem mond semmit a rendőrségen. jobb fizetést kell kapnia. és el tudta érni. Ha Paulie több pénzt kapott volna. ha bármi baj van. talán képes lett volna ellenállni a minden hájjal megkent Török. izmos. akiben sok személyes varázs volt. A második név. hogy ha szükséges. amelyen Clemenza elgondolkozott és már csaknem döntött is mellette. Végül Rocco Lampone mellett döntött. olyanra. hogy a legfontosabb bizalmi embernek. de hatásos tanulóidőt töltött el a Családban. Ez az ember túlságosan is jóban van a feketékkel. Clemenza végül három emberre szűkítette le a jelöltek listáját. egy keményen dolgozó fiú volt. Az egyik fogadóiroda felhajtójaként kezdte. a hallgatás szicíliai törvénye. olyan emberre van szükség. nagy erejű ember. Clemenza kihúzta a nevét a listáról. aki hűségesen és jól szolgálta a szervezetet. De még nem volt elég érett egy ilyen fontos előléptetéshez. ha bajba kerül. aki az első vonalban áll. De miután félóráig gondolkozott rajta. akit teljesen átitatott az omerta. És aztán milyen megélhetést kaphatna új feladataiért? Clemenza már többször beszélt a Donnal arról. Az első egy pénzbeszedő volt. nyers. Lampone rövid.

mikor nincs helye a súlyos fenyegetésnek. Rocco Lampone lesz az. mikor kell inkább enyhébben fellépni. hogy tudja. tapasztalatlan embernek. akik az élelmiszerjegyeket ellenőrizték. ami pontosan megfelelt a szükségleteknek. aki segít majd neki. bár Lampone sebesülései miatt csaknem akcióképtelen volt és feltűnően sántított. hogy személyes számláját rendezze Paulie Gattóval. ami súlyos pénzbüntetéssel vagy hathavi börtönbüntetéssel járna . Peter Clemenzát is. Jó érzéke volt ahhoz.ez jelentéktelen ár a kilátásban lévő hatalmas haszonért. de elárulta padroné-ját. Az egész akciót lágyabb hangnemben vezette. és 1943-ban leszerelték. de azért is. Ezt a tiszteletlenséget vissza kell fizetni. Clemenza különösen jó ítélőképességét becsülte. jobban rászolgáló és hűségesebb ember feje felett. Minthogy kevés volt a fiatal férfi. Igen. ő lett az összekötő a ruházati központban és azoknál az állami alkalmazottaknál. mint egy lelkiismeretes ügyintéző. ő segített Paulie-nak. hogy segítsen egy új. Paulie nemcsak a Családot árulta el. hogy átessen a tűzkeresztségen. Ebből a beosztásból dolgozta fel magát Lampone az egész akció számára fontos ügyintézővé. ő léptette elő Paulie-t sok más. nincs semmi értelme olyasmihez ragaszkodni. Mert Clemenza úgy tervezte. ezt az ügyet maga veszi kézbe. Lampone tudta. . és nemcsak azért. aki megoldott egy bonyolult személyzeti ügyet. és ő támogatta minden módon az előrehaladását. Clemenza a feketepiacon használta fel. Clemenza olyan megkönnyebbülést érzett.rikában megsebesült. Paulie a védence volt. Clemenza felvette.

egyszerűen csak annyit mondott: . van egy megbízatásom a számodra. Paulie-val óvatosan kell bánni.Minden egyéb el volt intézve. amelyiknek hangyák másztak a fenekébe.Oké. mint egy szamár. Csak annyit mondott: . reggelizz meg és ebédelj meg. hogy váltsák fel Tessio caporegime embereit a Corleone-telepen. ez mindennapos volt a munkájában. Paulie Gatto utasítást kapott. miért kíséri el őket Rocco. Már utasította az embereit. hogy délután háromkor vegye fel őt. . hogy a korai idő ellenére Lampone hangja nem árul el meglepetést és nem is kábult az álomtól.Nem kell rohanni. Most Clemenza felemelte a telefont. mint a patkány. biztos tele van a nadrágja. Tehetséges beosztottai voltak. Clemenza még egyszer végiggondolta a tervét. ki beszél. Elégedetten vette tudomásul. amit ne- . ez az ember olyan.Gyere el a lakásomra. messziről megérzi a veszélyt. De Clemenza hozzászokott ezekhez a körülményekhez. Clemenza hozzátette: . Először jó kifogást kell találnia arra. és Rocco Lampone számát hívta. És most. így ez el van intézve. A telefon másik végén újabb rövid oké hallatszott. és Clemenza letette a hallgatót. De ne legyen délután kettőnél később.Rendes ember. mielőtt jössz. Olyan ideges lesz. Nem mondta meg. mert az öreg életben maradt. méghozzá a saját kocsijával. ezért egy akció ilyen technikai részleteibe soha nem avatkozott be. minden bátorsága ellenére. Másodszor egy elfogadható megbízatást kell kitalálnia.

ez csak egy tanút jelent a saját szavaival szem- . Röviden fog beszélni Paulie-val.kik hármuknak kell teljesíteniük . Az elkövetkező években adódhat egy olyan helyzet. és ezeknél a dolgoknál végül is életről és halálról volt szó. Nagyon bonyolult. De persze a nyerseségnek nem szabad túl mérgesen hatnia. különösen azért. A túlságos barátságosság bizalmatlanná tenné. És miért van ott Lampone? Paulie ezt nagyon nyugtalanítónak fogja találni. mert Lamponének a hátsó ülésre kell majd ülnie. Háta mögött Lamponéval. Ez eltereli majd egy ilyen gyanakvó és érzékeny ember figyelmét. Paulie-nak nem fog tetszeni. Egy pillanatig azon tanakodott. mi történhet. De Clemenzának az volt a meggyőződése. hogy még egy másik embert is visz magával. Az ember sohasem tudhatja. amikor valamelyik társának jól jönne. Ez természetesen szigorúan véve nem volt szükséges. hogy a munkamorál miatt a lehetőségeknek még a százaléknyi töredékét sem szabad feladni. ha ellene tanúskodik valaki. de aztán ez ellen döntött. Ha csak egy cinkosa van. hogy ő tehetetlenül ott ül a kormánynál. Be volt kerítve. Amint halványkék Cadillacjét mosta. Ez nagyon bonyolult ügy lesz. Paulie Gattót minden póz nélkül is meg lehetne ölni. Clemenza dühösen dörgölte és fényesítette Cadillacje zománcát. mintha csalódott volna benne. vagy legalábbis bizonytalanná teszi. Inkább egyfajta szórakozott haragot kell mutatni. Ebben az alapigazsághoz tartotta magát. nem futhatott el. Peter Clemenza végiggondolta és elpróbálta a mondatait és arckifejezéseit.

mint egy hatalmas. ha eltüntethetik. De mégegy cinkos már elmozdíthatja az egyensúlyt. hogy miért van Rocco Lampone. és ő még nem jutott közelebb a probléma megoldásához. de voltak bonyolultabb módszerek is. Azt fogja mondani Paulie-nak. Sokkal jobban szerette volna. Clemenza sóhajtott. ragaszkodni fog az eredeti tervhez. az ellenfelek titkos lakásokban állították fel a hadiszállásaikat. (A szokásos temetési terület a közeli óceán volt. Ez magyarázatot fog adni arra. hogy a kivégzésnek "nyilvánosnak" kell lennie. hogy minden leendő áruló meg legyen félemlítve. és megfelelően titokzatos és fontos küldetést is jelent majd a számukra. És akkor hirtelen rátalált a logikus és legjobb megoldásra. Sollozzo is óvatossá válik majd besúgójának gyors leleplezése miatt. vagy New Yersey mocsaras területei a Család barátainak birtokán. ahol a "katonák" a szobákban elszórt matracokon .ben. és Paulie Gatto együtt. ha a Család úgy dönt. Vagyis a hullát meg kell találni. A Corleone család. és az ellenség megértse belőle. hogy a Corleone család semmiképpen nem hülyült meg és nem engesztelődik. A Cadillac úgy ragyogott már. visszanyer valamit hírnevéből. kék fémtojás. Clemenzát zavarta.) De ennek most nyilvánosan kellett történnie. azt a parancsot kapták. hogy lakást találjanak arra az esetre. Valahányszor a Családok közötti háború különösen élessé vált. Nem. hogy "matracokra vonul". amely az öreg elleni merénylet után meglehetősen buta színezetbe került.

és az első gondolata. mert a kívülállók elleni bármilyen támadásról még csak álmodni sem mert senki. és szerelje fel matracokkal. hogy elintézzenek minden részletet. Bármelyik tábort nagyon súlyosan érintették volna az ehhez hasonló megtorlások.aludtak. Paulie Gatto bebizonyította. beleértve a lakás megszerzését és felszerelését is. Természetes. Azonkívül. Lampone arca felragyogott a hálás meglepetéstől. ez a lakás lett a város felé vezető erőd kapuja. Ezért rendszerint egy megbízható caporegime kapta azt a feladatot. ami lehetővé teszi számára. ahol sem az ellenfél. feleségüket és kisgyermekeiket megóvják a veszélytől. ami eszébe fog jutni. hogy családjukat. gondolta mosolyogva Clemenza. és tisztelettudóan megköszönte Clemenzának a megbízatást. Amikor az ellentámadás megindult. hogy kapzsi. Clemenza biztos volt abban. hogy Clemenzát ilyen feladattal bízzák meg. hogy helyesen választott. hogy még hűségesebben szolgálja a Családot. De mindig sokkal okosabb dolog volt valamilyen titkos helyen lakni. és így szólt: . Vállon veregette Lamponét. Ez nem elsősorban azt a célt szolgálta. mit kell tenniük és mi lesz a szerepük. és Clemenza elmagyarázta. sem egy esetleg önkényesen beavatkozni akaró rendőr nem tudta ellenőrizni az emberek mindennapi mozgását. mennyit kaphat Sollozzótól ezért az értékes információért. Rocco Lampone korán érkezett. biztos az lesz. Természetes az is. hogy magával viszi Gattót és Lamponét. hogy béreljen titkos lakást.

Rocco. köszönésképpen csak odamordult egyet. azt akarom. Olyan magas vagy. Clemenza felesége megkopogtatta a dolgozószoba ajtaját. a Család most sokkal fontosabb.. és Lampone követte. jutalma nem marad el.mondta -. Lampone egy mozdulattal jelezte. ezt soha nem tudják lenyomozni. hogy türelmes lesz. ülj át a másik oldalra. és azt mondta neki: . mintha azt akarná ellenőrizni.Ezt használd . ha szükségem lesz rád. Ha ez a munka be van fejezve. hogy vidd a feleségedet és a gyerekeidet üdülni Floridába. Hagyd benn Paulie kocsijában. Pihenj. Clemenza dolgozószobájának széfjéhez ment. nem késett-e Gatto. teljesen eltakarod a visszapillantó tükrömet. A ház előtti úton parkolt. fizess a saját pénzeddel. biztos benne. hogy Paulie Gatto megérkezett. Erről majd később beszélünk. így tudni fogom. A karórájára nézett. napozz.Mától kezdve többet fogsz keresni. válságos dolgokkal van elfoglalva. később majd visszaadom neked. magyarázatot keresett. és közölte. . amikor Lampone beszállt mögé a hátsó ülésre. és átnyújtotta Lamponének. és kinyitotta. sokkal fontosabb teendői vannak. Lakjál a Család szállodájában Miami Beachen. A menyétképű bizalmi feszülten figyelte. hol talállak. . Kissé megrezzent. Amikor Clemenza beszállt Gatto mellé az első ülésre. Clemenza keresztülment a garázson. arcán bosszús kifejezéssel. Egy pisztolyt vett elő. Biztos megérted.

Clemenza morgott.Lampone szófogadóan odébb csúszott.Gondolkoznom kell a dolgon . mintha egy ilyen kívánság a világ legtermészetesebb dolga lenne. Rocco Lamponét is a ko- . hogy a többi katona is használja.mondta Clemenza kedvetlenül Gattónak -. Paulie. amikor megérkeztek. míg le nem szólnak. . Ismersz valami megfelelő helyet? Ahogy várta. Ott megnézett néhány bérházat.A fene egye meg ezt a Sonnyt . és azt mondta neki. elfelejtett azon gondolkodni.De közben vezess tovább. még ma New Yorkba akarok érni. parkoljon az Arthur Avenue mellett. Máris arra gondolt. Paulie tapasztalt vezető volt. kifejezéstelen arccal bámult ki az ablakon. és mert arra gondolt. úgyhogy a korai téli sötétedés még éppen csak ereszkedni kezdett a városra. hogy most Clemenza mögé került. hogy matracokra vonuljunk. és várjon. úgy. Gatto vállat vont. neked és Roccónak kell elintéznetek és felszerelnetek. Clemenza gratulált saját magának a választásért. Gatto szemei kapzsian érdeklődővé váltak. Paulíe bekapta a csalétket. . vajon ő maga veszélyben van-e. be van ijedve. Lampone is kitűnően játszotta a szerepét. A kocsiban nem volt beszélgetés. Clemenza a Washington Heights negyedbe irányította Paulie-t.mondta. A West Side-on kell valami helyet találnunk. úgy látszik. . és a város felé áramló forgalom kevés volt ebben a délutáni órában. mennyit érhet ez a tájékoztatás Sollozzónak. érdektelen.

A Long Beachbe visszavezető úton megint nem szólt senki. gyors pillantást vetett jobbra és balra az országútra. Régóta dolgoztak együtt.mondta Clemenza.csiban hagyta. Clemenza kimászott a kocsiból. Könnyített is magán. ezt hagyhatjuk későbbre is. hogy a kövér caporegime-nek gyenge a hólyagja.mondta Clemenza.A fene egye meg . Egy óra múlva elsétált néhány háztömbnyit. A városba vezető útelágazásnál Clemenza hirtelen megszólalt: . míg a parkoló kocsihoz ért. és a feleségemnek reggel mindjárt szüksége lesz rá. Gatto és Lampone ott várták.Gyerünk . Gatto lekanyarodott a kocsival az országútról egy földútra. . Nem látott fényeket. most meg azt akarják.Akkor viszsza kell jönnöd velünk. hogy visszaszálljon. az út teljesen sötét volt.A kocsim odakint van nálatok .Rendben van . ki kell mennem.mondta Rocco csendesen -. és fejbólintva üdvözölte néhány ismerősét. . . menjünk vissza Long Beachre. Bement a Vera Mario Étterembe. hajts itt át. Gyakran volt ilyen kérése. . borjúhús-ból és salátából álló könnyű vacsorát rendelt. te itt laksz a városban. Rocco.mondta Clemenza -. Sonny azt mondja. Amikor kinyitotta a kocsi ajtaját. és néhány lépést tett a bokrokba. akarod. Valami más munkájuk van a számunkra. így Gatto tudta.Paulie. amely a mocsár felé vezet. hogy hazavigyünk? . és beszállt. .

aki belehabarodott egy szép fiatal lányba. fejezet A Don Corleone lelövése előtti éjszakán legodaadóbb és legrettenetesebb csatlósa az ellenséggel való találkozóra készült. Hírhedt éjszakai mulatója programján sok szép hosszú combú táncosnő szerepelt. a mulató igazgatója. Úgy látszott. és összeállt az egyik legismertebb bárnőjükkel. Tattaglia felajánlotta neki. hogy a Corleone családban nem becsülik eléggé. mintha Paulie Gatto előreugrott volna. nehogy nekivágódjanak a koponyacsont szilánkjai és a vércseppek. aki egy tehetséges alkalmazottat akar elkaparintani a vetélytárs- . Ezt maga Don Corleone személyes parancsára tette. hogy gyakorta látogatta a Tattaglia család által ellenőrzött éjszakai mulatóhelyeket. dolgozzon velük. 7. Luca annak a férfinak a szerepét játszotta. Egy héttel a lánynyal töltött este után felkereste őt Bruno Tattaglia. majd hirtelen lezuhant az ülésre. prostituáltak szórakoztatták a vendégeket. Clemenza gyorsan visszalépett. Úgy taktikázott. Az első találkozáson mindketten őszintén és nyíltan beszéltek. A kacérkodás csaknem egy hónapig folytatódott. Az ágyban arról panaszkodott a bárnőnek. Luca Brasi néhány hónappal korábban kapcsolatba lépett Sollozzo embereivel. nem ismerik el az értékét. Bruno Tattaglía pedig olyan üzletemberét.Egy másodperccel később a kocsi belseje lövésektől visszhangzott. Bruno volt a legfiatalabb Tattaglia fiú. teste nekivágódott a kormánykeréknek.

Bruno Tattaglia az új generációhoz tartozott. mint Luca Brasi.És ebben is maradtak. hogy a Corleonék ellen fordulj. . hogy lenézi az olyan öreg vaskalaposokat.Nem olyan rossz ott sem. Az eredeti ötlet az volt. hogy ha új munka után nézel. hogy a dolgok rendben menjenek. nem akar-e Don Corleone lábára taposni.tól. vagy megtudhatja. Don Corleone vagy akár a saját apja. szólhatok róla apámnak. hogy tud a sok pénzt hozó kábítószer-üzletükről. Don Corleone olyan ember. majd így szólt: . mint te. értesíts. Ez kemény munka.De egyet meg kell mondanom. ahol most vagyok! . De a játszma kedvéért ezt mondta: . Ilyenformán talán hallhat valamit Sollozzo terveiről. Ha bármikor meg gondolod magad. Miért is akarná ezt? Most mindenki kijön mindenkivel. mint a régi időkben. A Don . Luca vállat vont. Soha nem fogok semmit se a Keresztapa ellen tenni. hogy a Család ügyeiben kénytelen a fiait elém helyezni. Csak arról van szó. Két hónapig várakozott. ezalatt semmi nem történt. hogy a Tattagliákkal el kell hitetni.Az apám soha nem fog tőled olyat kérni. Megértem. s alig titkolta. ha a Töröknek egyáltalán vannak tervei. mint aki ingadozik. Az egyik ilyen találkozáson Luca úgy tett. és nekünk kemény emberek kellenek. A mi üzletünkben mindig szükség van olyan emberre. nem úgy. akit tisztelek. és saját szakállára részt kér belőle.

nyomoztak utána.Egy barátom . Hajnal előtt soha nem került ágyba. megreggelizett.Nem .szólt Luca. Nem találkoznál itt vele.Négyre visszajövök.Ki az? .azt mondta Lucának. Így a hajnali négy órára szóló találkozó nem volt olyan szokatlan.kérdezte Luca. .mondta. gondolta Luca. .Egy barátom beszélni akar veled . míg a pincérek takarítanak? .Persze.mondta Bruno Tattaglia. .kérdezte csendesen Tattaglia. Tudnál vele találkozni még ma éjjel. Általában délután három és négy között kelt fel. . hogy próbálkozzon tovább. úgy látszik.mondta. és aztán vagy a Családban levő cimboráival kártyázott.Persze . Bruno Tattaglia csaknem azonnal odament az asztalához. .A klub reggel négykor zár. .Mikor és hol? .Minden barátoddal hajlandó vagyok beszélni. később? . és leült..mondta Bruno. vagy nővel szórakozott.Javaslatot akar tenni neked. és taxival hazament a Tenth Avenue-n .Hozd ide . Ismerik a szokásait. persze . .Bizalmasan akar találkozni veled.mondta Luca. . A Don Corleone lelövése előtti estén Luca benézett a mulatóba. . Néha megnézett egy éjjeli filmelőadást. és aztán beugrott valamelyik mulatóba egy italra. . Elment a mulatóból. ne erőltesse a dolgot. mint amilyennek látszott. de nagyon óvatosan.

Ha a dolgok elég messzire mennek. de tudta. úgy döntött. akkor talán az egész ügyet elintézheti. ma este csak meghallgatja a javaslatot. Mint a Család operatív munkájának legfőbb végrehajtója. amit semmiképpen sem tudnának lenyomozni. hogy felhívja a Don Long Beach-i házát. ha a rendőrök megmotoznák. Szerette ezt a beosztást. a Don soha nem beszél telefonon senkivel. nem érhette meglepetés. Volt fegyverviselési engedélye. "biztos" fegyvert akart. felvette gyapjú alsóneműjére. hogy bárki más. Miután a Don titokban adta neki ezt a megbízatást. ahol a legsebezhetőbb volt. Két szobája egy speciális ajtóval szeparálva volt a lakás többi részétől. talán a legdrágább engedély. és egy golyóálló mellényt vett ki belőle. . De aztán még egyszer átgondolva az ügyet. Kereken tízezer dollárba került. és karácsonyi ajándékként átadhatja a Donnak. Lucánál mindig volt fegyver. hogy talán végleg elintézheti ezt a megbízatást. Olyat. tudjon a dologról. gondolta Luca. De ma este. de még akkor is mentesítené a börtöntől. Egy olasz családtól. akár Hagen vagy legidősebb fia. tudta. elmondja neki az új fejleményt. amit valahol valaha is kiállítottak. aztán ráhúzta ingét és zakóját. arra az eshetőségre számítva. Nehéz volt. nem akarta. ha Sollozzo ma este kinyilatkozik. Szobájában Luca kinyitotta az ágy alatti bőröndöt. mit ér ez az engedély. Átöltözött. Egy pillanatig arra gondolt. A ravasz Török róka kezdi kimutatni lompos farkát.levő bútorozott szobájába. mert így magánéletében. távoli rokonoktól bérelte.

mit akarok kérni tőled? . az üres bárpulthoz vezette. behajtott a városba. a mulató bejáratához. majd a terem oldalához. Csak Bruno Tattaglia várta és köszöntötte. aki felső szinten csinálja. Kiöntötték a patkányokat a lyukaikból. . Visszautasította a felajánlott italt. ha kezelésbe vehetné ezt a renegát szicíliait. Félelmetesen mosolygott.Tudod. Az első szállítmánynál ötvenezer dollárt tudok neked garantální. Zártak. Luca leült. Tattaglia poharat tett a Török elé.Azt akarod.kérdezte Sollozzo. Luca bólintott.mondta Sollozzo.és majd tudósítja róla a Keresztapát. amikor bement. . nem is a Törökről.És mit akarsz tőlem? . ahol Patsynál. Streetre. . Nem ivott többet. Kábítószerekről beszélek.Tudod. s mellé ült a bárpulthoz. hogy végül másról van szó. . Ehelyett inkább kiment a 48. Lehet. . . Amikor eljött a megbeszélés ideje. Ez a jövő zenéje.Nagy üzlet van kilátásban . Don Corleonét.kérdezte Luca. A ruhatároslány is elment. Boldog lenne.Úgy értem. Bruno Tattaglia bement a pult mögé. Elindult a mulatóba.kérdezte Sollozzo. hogy ki vagyok? . . milliók mindenkinek. aki fejbiccentve megköszönte. Luca megrázta a fejét. Sollozzo kezet fogott vele. De aztán a helyiség távoli végén Sollozzót látta előbukkanni az árnyékból. kedvenc olasz vendéglőjében kényelmesen elfogyasztotta késői vacsoráját. A portás nem volt már ott. és rágyújtott egy cigarettára.

és gyerekes kíváncsisággal nézték. karjaiból elszállt az erő. és aztán majd újra beszélünk .Már beszéltem a Donnal . aki fizikailag is védelmet tud nyújtani az egész ügylet számára. Hajlandó vagy cserélni? Luca vállat vont. meg tudok lenni nélküle is. És akkor nagyon különös dolgot művelt. . megragadta Luca jobb kezét.hogy beszéljek a Donommal? . Kezet nyújtott. Sollozzo feszülten figyelte. Tattaglia és Sollozzo most könnyedén tartották a kezeit. De szükségem van egy erős emberre. Luca azonnal reagált. De Sollozzo a csuklójánál megragadta a másik karját. ha a mögötte levő árnyékból elő nem lép egy férfi. Arca bíborszínű lett. hogy a Luca mögött álló férfi egyre szorosabbra és szoro- . Ledobta az öngyújtót a bárpultra. de Luca úgy tett. mint aki döntött. . mintha nem venné észre. A zsinór megszorult. és megpróbált elfordulni. te nem vagy nagyon megelégedve a Családoddal. és azzal foglalatoskodott. és ki is tudta volna szabadítani magát. Úgy hallottam. elfojtotta Luca lélegzetét. Bruno Tattaglia a bárpult mögött hirtelen egy öngyújtót varázsolt elő. . és odatartotta Luca cigarettájához.mondta.Sollozzo elfintorította az arcát. és szorosan fogva tartotta. hogy egy cigarettát tegyen a szájába. Rendben van. és egy selyemzsinórt nem dob a nyaka köré. és úgy tett.Ha elég jó az ajánlat.Gondolkozz néhány napig az ajánlatomon. lecsúszott a bárszékről.Ő nem akar részt venni ebben. Luca még kettőjüknél is erősebb volt.

Clemenzát lefoglalta Paulie Gatto.sabbra húzza a zsinórt Luca nyaka köré. tudta. Tessio arra kapott meg- . . hogy a nyomára bukkanjanak. hogy az ellenfél meg fogja tenni ezeket a legelemibb biztonsági óvintézkedéseket. s olyan szorosra húzta a zsineget. és eltűnt benne. és csak a fojtogató maradt ott az áldozatnál. Fontos. Luca Brasi meghalt.mondta Sollozzo. . és átadta a beérkező üzeneteket Sonnynak. Már nem volt benne erő többé. teste petyhüdt lett. talán mert tudta. fejezet A Don Corleone elleni merényletet követő napon a Családnak sok teendője volt. A Török hirtelen óvatossá vált. hogy egyelőre ne találják meg. 8. Luca szemei a végső megdöbbenést tükrözve kidülledtek. lába összecsuklott. hogy a Család bizalmijai. Erre Sonny is számított. hogy az belevágódott a nyak húsába. ismét eltűnt az árnyékban. térdre ereszkedve követte Luca zuhanó testét. Michael a telefon mellett maradt.Nem akarom. hogy mindkét fél számára elfogadható közvetítőt találjon. Clemenza és Tessio csapata széltében-hosszában átfésülik a várost. s így létrejöhessen a megbeszélés Sollozzóval. Sollozzo és Tattaglia elengedték a kezeit.Sarkon fordult. és elment. De Sollozzo és a Tattaglia család vezető tagjai a rejtekhelyükön maradtak. hogy megtalálják . és ez volt az utolsó emberi vonás rajta. Tom Hagen azzal volt elfoglalva.

hogy ez Freddie-vel is előfordulhat. hogy a Don letett arról a reményről. Túlságosan visszahúzódott.mondta Sonny Michaelnak. mintha több ólmot pumpáltak volna bele. milyen sápadt. Késő délután Michael Johnny Fontanéval beszélt. átadom majd neki az üdvöz- . ami rossz jel. nem volt benne elég akaraterő. De soha nem gondolta volna. hogy Brasi árulóvá vált vagy csapdába esett volna. és meglepve látták. . hogy ide gyere meglátogatni az öreget. Ö volt apjának legszófogadóbb fia is. Túlságosan beteg. mikor kijöttek a szobából -. De Sonny nem tudta elhinni. milyen rossz állapotban van. hogy nyomozza ki Luca Brasi hollétét. hogy középső fia valaha is fontos szerepet töltsön be az üzletben. Nem volt elég eszes. mint az öregbe. Johnny. amíg jobban lesz. úgy néz ki. A háborúban sok katonát látott hasonló állapotban. De mégis mindenki tudta. és ez csak rossz reklámot csinálna neked.Istenemre . és haza tudjuk hozni. s e hiányossága miatt nem tudott elég könyörtelen lenni. Sonny és Michael meglátogatták. . hogy középső bátyja volt mindig fizikailag a legerősebb gyerekkorukban. Luca a merénylet előtti este óta nem volt otthon. Freddie szobájában feküdt. és tudom. Sonny átvette a telefont. akkor gyere majd meglátogatni. hogy az öreg ezt nem szeretné.bízatást. és továbbra is nyugtatókat kapott. Várd meg.Nem. Michael vállat vont. aki Hollywoodból telefonált. semmi értelme. Oké. Emlékezett rá.

letedet. .kérdezte Kay. te nem vagy veszélyben? Mike ismét nevetett. .Mike. . . Ismét kényelmetlen csend támadt.Tudod. ha jól ki akar jönni a régimódi olaszokkal. mint .mondta Michael. Később. .mondta. a délután folyamán Clemenza egyik embere a konyhában levő rendes telefonhoz hívta Michaelt. és azt mondta: . mi is történt.Ha ezek az újságírófickók megszerzik a nevedet és a történetedet. hogy a lány még nem képes teljesen elhinni. Michael tudta.Az én szüleim sohasem olvassák a Daily News-t mondta szárazon Kay. Kay volt az.Sonny letette a hallgatót. Michael nevetett. .Ez egy speciális eset . hogy Johnny ide akart repülni Californiából.Rendbe fog jönni . Régi jenki családból származó lány kapcsolata a nagy maffiavezér fiával. milyen fontosak az ilyen dolgok.kérdezte. a Daily News harmadik oldalára kerülsz.Hogy van Apád? . A lány emlékezett arra. ha megtudja. engem úgy ismernek. Mit szólnának ehhez a szüleid? . amit az újságok gengszternek neveznek. Michaelhoz fordult.Apa örülni fog. kissé természetellenes volt.Eljöhetek veled a kórházba. ha meglátogatod? . ugye te rendben vagy. s hogy apja valóban az. Hangja kissé erőltetett. majd a lány megszólalt: . . hogy egyszer elmondta neki. hogy meglátogassa.

egy hatalmas fazék paradicsommártást főzött. Michael elvigyorodott. hogy elkapjanak. ez nagyon kellemetlen lenne. és aztán elmegyek a kórházba. hogy jöjjön . majd elmagyarázom. különösen a szüleidnek. Oké? De ne szólj róla senkinek.mondta.kérdezte Sonny. Nem viccelek. Michael gondolkozott.Spagettit főz a csapatoknak. és bement a sarokszobába levő irodába.Te nem tudod mondani? Michael végignézett a konyhában ülő négy férfin.Szeretlek . Kay. .mondta a lány. hogy itt lógok és kezelem a telefont. Michael odabiccentett felé. épp úgy. Ezért nem érdekes nekik. és a konyhában sürgölődött. Michael letette a hallgatót.Szólj neki. és meglátogatom az apámat.kérdezte a lány. . hogy hagyja abba ezt a hülyeséget. Sokkal fontosabb tennivalóim vannak a számára.Oké . . Már unom. . nem lesz több izgalom. Clemenza végre visszaérkezett napi munkájáról. Ez egyébként is egy olyan véletlenféle volt. mint a katonaságnál. ahol Hagen és Sonny türelmetlenül várták.Akkor ma este. . . hogy a fotóriporterek lekapjanak együtt bennünket.mondta a lány.a Corleone család mimózáját. Kay. .mondta Sonny türelmet- . oké? . .Mit szólnál ma késő estéhez? A szállodában iszunk valamit és megvacsorázunk.Mikor lesz az? .Kint van Clemenza? . most már minden elmúlt. . és jöjjön be ide. Ha találkozunk.Nem . Nem. Nem akarom. Szólj Tessiónak is.

majd bejött az irodába. a lehetőségét csökkentette. Egyébként sem voltam képes még egy olyan jó közvetítőt találni. hogy az öreg megmenekült. vagy tervezünk ellene valamit mondta Sonny. hogy most muszáj tárgyalnia. hogy csak nagyon óvatos. a legagyafúrtabb. hirtelen rájött.Agyafúrt fickó. amíg az öreg jobban lesz. De neki is tudnia kell.Sikerült valami Sollozzóval? Hagen megrázta a fejét.Úgy látszik. aki valaha is a családunk ellen fordult. . Michael.Persze hogy rájött. . akiben ő is megbízna. Holnapra létrehozom a dolgot. .Nem fogod látni többet. . De az is lehet. Sonny Hagenhoz fordult: . Nincs más választása. .lenül. Clemenza bólintott. Néhány perc múlva mindannyian az irodában gyülekeztek. hogy csak az időt húzzuk. mintha egy kis áramütés érte volna. és hogy a kis Paulie meghalt. hogy Paulie Gattóról beszélnek. Azzal. de akkor is tárgyalnia kell.Elintézted? . Egyébként sem tűnik valami nyugtalannak. megölte Clemenza. Talán rájött. Ez biztos. ez a vidám esküvői táncos. Hagen vállat vont. .kérdezte Sonny röviden Clemenzától. Clemenza egyik embere kopogott. hogy a bizalmijaink a nyomára ne bukkanhassanak. már nem akar olyan nagyon tárgyalni.

Ezért szeretném. Sonny felmordult. és sokkal egyszerűbben meg tudjuk oldani az egész ügyet. Anyád és Connie a nap legnagyobb részét vele töltik. keressék. Még nem heverte ki az operációt. hogy kezdj el vele tárgyalni a dolgokról.Sollozzo nagyon is óvatos. felfogta. . mielőtt visszament a konyhába. Clemenzát és Tessiót megbíztam.Épp most mondták be a rádióban.Jól van.Nem lesz szerencséd . ha egy- . A bizalmi előbb csodálkozva nézett caporegime-jére. Addig vissza kell tartanunk Sollozzót attól. és akkor majd meglátjuk.Tudja. de még egypár napig nem fog tudni beszélni.. . hogy valami meggondolatlanságot csináljon. Néhány napon belül rendbe fog jönni.Amíg nem kezdeményezi. A megbeszélés úgy folytatódott. Clemenza bólintott. . majd. Holtan fekszik a kocsijában . Talán szerencsénk lesz. .mondta Hagen.Van valami változás a Don állapotában? Hagen megrázta a fejét. tekintetén látszott.Ne törődj vele. és így szólt az emberhez: . miről van szó.mondta Clemenzának.Hagen szünetet tartott. Sonny megkérdezte Hagentól: . hogy a hekusok megtalálták Paulie Gattót. mit kíván tőlünk. A kórház tele van rendőrökkel. mit csináljunk. . és minden eshetőségre számítva Tessio emberei is ott vannak. . mintha félbe sem szakították volna.

róla tudják.szer leül velünk az asztalhoz. . akkor már nagyjából a mi utunkon kell járnia.Aztán Sollozzo ad is nekik egy részt az akcióból. most próbálja megnyerni a többi New York-i Család támogatását. Ezért húzza az időt. ők a gyalogság vezérei. hogy bármi áron el kell foglalni egy legyőzhetetlen dombot. hogy nagyvonalúan le tudja bonyolítani az egész ügyet. Sonny. hogy ha az öreg kiadja a parancsot.Teszek rá. . és működésbe hozza az újságokat és a kormányt mondta türelmesen Hagen. úgy. Jobban teszik. hogy ő mindig azt mondja: "Ez . És te tudod. ha nem avatkoznak bele ebbe a harcba.Ide figyelj. ami a lehető legjobb üzlet. akik hallják.Hogy elhárítsanak egy nagy háborút. Sollozzo elevenen pénzt jelent a zsebükben. ne fordulhassunk ellene. . Tudod. Sonny elgondolkozott. hogy mit akarnak. amilyennek Michael még sohasem látta.Mi az ördögnek támogatnák? . De a többi család pénzéhes. apádnak biztosan nem tetszene. Hagen kicsit türelmetlen lett. mennyi dohány van a kábítószerekben. hogy tábornokaik arról vitatkoznak. A Corleone családnak nincs erre szüksége. ami mindenkinek árt. . hogy így gondolkozol. Sonny arca olyan lett. miénk a hazárdjáték. A nagy Cupido-száj és a bronzszínű bőr szürkének látszott. Sollozzo kipróbált ember. Azt hiszem. Clemenza és Tessio nyugtalanul mocorogtak székükben. holtan pedig csak gondot okoz.

. ez üzlet. ami nagyon különös volt a számomra . Ez üzlet. Sollozzo elkapta. . gondolj csak Paulie- . akkor majd tárgyalunk a következményekről. vagy így. de eltüntették szem elől. A Don majd más vonalon engedményeket fog tenni. . . akkor nem akadályoznak meg bennünket. Sonny Tessióhoz fordult: .Ez az egy dolog. Ha a Családok látják majd. Luca nem harcol ellenünk . .Mindenki letérhet a helyes útról. Ha mi a Török ellen megyünk. hogy mi feltétlenül el akarjuk kapni Sollozzót. Sonny tekintete kemény maradt. De ez nem személyes dolog.motyogta Sonny.Ő túl okos ahhoz. hogy rendbe hozza a dolgokat. Tessio. Úgy látszik.Oké.Van valami hír Lucáról? Tessio megrázta a fejét. nem személyes ügy. hogy bárki is megállítson bennünket. és a Családok beavatkoznak. Clemenza. De te meg értsd meg.Istenem. mindezt megértem. akkor persze nem fogjuk hagyni.Egyáltalán semmi. Azt hiszem. hogy ha el akarjuk kapni Sollozzót. .mondta csendesen Hagen. senki sem állhat az utunkba. Ezt most már magadtól is tudhatnád." Ha az öreg azt mondja. amitől félek. hogy kapjuk el Sollozzót. csak azt remélem.Sollozzo nem nyugtalankodott Luca miatt. hogy ne nyugtalankodjék egy Luca-féle fickó miatt. ti ketten hogy látjátok? . Még az apád elleni merénylet is üzlet volt. vagy úgy. De ne légy vérszomjas egy ilyen dologtól.nem éri meg.

Ő az az ember.Sollozzo hetek óta tervezi ezt.El fog gondolkozni rajta . Nem. ő volt az egyetlen ember.szólt élesen Sonny. . Sonny. ő úgy tisztelte az apádat. aki csak egyféle úton tud járni. mint senki más. hogy nagyon szerencsés volt tegnap.Hogy fogja ez érinteni? .mondta lassan Clemenza. Rá fog jönni. ő az az ember. Mindent megcsináltak. Azt hiszem. hogy Sollozzo rajtaütött. Ez lehetséges. .Ez nem szerencse volt . De nemcsak erről van szó. . De mégis azt hiszem. Az öreget napok óta nyomon követhették az irodájáig. akitől félt. . akármilyen ügyes legyen is. hogy csak elment valamerre néhány napra. De Lucával más a helyzet.ra. Akkor megvásárolták Paulie-t és talán Lucát is. rajta tudjon ütni Lucán. amit a consigliori mond. A brooklyni caporegime vállat vont. Tomot is pontosan akkor kapták el. Luca sohasem árulna el bennünket.Sollozzo rövidesen hírt kap majd Paulie Gattóról mondta Sonny mindannyiuknak.mondta vigyorogva Clemenza. hogy a Corleone család nem hülyékből áll. Mindig a legrosszabbra volt elkészülve. Talán a Don megsértette valamivel. és figyelték a szokásait. . hogy olyan ember. A Keresztapa volt az egyetlen. Sonny Tessióhoz fordult. El lehetünk készülve a legrosszabbra. mint Sollozzo. aki mindenkire és mindenre gyanakodott.Rá fog jönni. akiben hitt. És én nehezen tudom elhinni. . Ez egyezik azzal.Mindenkiből lehet áruló. Luca nagyon érzékeny volt. Most majd hallani fogunk róla . . amikor itt volt az ideje.

hogy a Török ezt előre tudta. Michael ámulva figyelte őket. Tessio úgy gondolta. talán mostantól kezdve adtam volna neki öt-tíz évet. sőt az volt a véleménye. Ha megölték volna. hogy most nem érintkezik Tommal. néhány tányért. De ne tartsd őt szerencsésnek. hogy mi lehet az. Clemenza és Tessio nekiestek. villát és bort hozott be a konyhából. és az öreg túl gyorsan mozgott. De csak átmenetileg. amit ti. elmondtatok Sollozzóról. megint a kezünkben lenne a kormány. meg kellett volna kötnöm az üzletet. Az egyik bizalmi egy tál spagettit. Egy hasznavehetetlen szájjal kevesebbet kell etetni. . Szerencsétlenek voltak. Közben folytatták a vitát. Szinte nevetségesek voltak. Sem ő. Beszélgetés közben ettek. hogy valami nagyon ravasz dologgal fog előállni. És az utóbbi időben ezt túlságosan sokszor megtettük. végül is ők megijednének hasonló esetben? Michael félénken megszólalt: . még valami meglepetést tartogat a számunkra. sem Tom nem ettek.amit csak akartak. Ha ki tudnánk találni. de mindabból. talán még örült is neki. hogy Paulie Gatto elvesztése nem fogja megzavarni Sollozzót. Várnom kellett volna. hogy műkedvelő vagyok ebben. úgy gondolom.Tudom. és abból a tényből ítélve. fiúk. ami ismét felemelheti a helyzet magaslatára. ezzel alábecsülöd. nem szerencsések. és Sollozzo lett volna a nyertes. de Sonny. Nincs kizárva. A felbérelt bizalmijaik nem voltak elég jók. Pete. s nagy kenyérdarabokkal törölgették ki a mártást. És ettől nem fog megijedni.

mondta Sonny vonakodva. És az apád nélkül nem tehetünk semmit egy ilyen erős ellenfél ellen. . .Sollozzo soha nem fog tudni ennek a háznak még a közelébe sem jutni. Ő az egyetlen. én is gondoltam erre . Már kijelentettem. Tom? Hagen bólintott. A szoba ajtajánál detektívek várnak. Neki megvannak a politikai kapcsolatai.Mi a helyzet a kórházzal. Ez tisztá- . A hekusok is jól fedezik. emiatt nem kell nyugtalankodnod .Én is így látom.Az egyetlen dolog. Hogy meg kell egyeznünk a Törökkel. jelentkeznie kell itt. . Luca. hogy háború esetén ellenünk fognak fordulni. Aztán így szólt Tessióhoz: . és holnap megkapjuk az üzenetüket.. és talán fel tudja használni azokat csereüzlet számára is. amelyekre mindig szükségünk van. főnök.Napi huszonnégy órán keresztül. egy olyan emberhez képest.Igen. Ha ő is nagyon akarja. aki szembe tud szállni a Családokkal.mondta. .Kívül is és belül is . Igaz. hogy kikérdezhessék az öreget. hogy Sollozzo megállapodott a többi New York-i Családdal.mondta Clemenza kissé öntelt hangon. amit el tudok képzelni. hogy mielőtt bármelyik régi családi jogával élne. fedezik az embereid? Tessio a megbeszélés alatt most először teljesen biztos volt a saját dolgában. Sonny egy pillanatig elgondolkodva nézett rá. Ettől eltekintve csak arra tudok gondolni. akit legfőbb bizalmija éppen most árult el. .

így biztosítva a diktált üzletkötést. enni nem kaphat. Sonny nem fogja kiengedni a házból. amire vár. így a konyha miatt nem kell nyugtalankodni. De mindenki tudja. Sonny hátradőlt a székében. a Tattagliák is ellene fordulnának. . hogy Mike-nak semmi köze nincs a családi üzlethez. szükségük van a Családban egy tárgyalópartnerre.Hátha te lennél az? Talán Sollozzo azon mesterkedik. már rég elkapta volna Mike-ot. Most ugrik a találkozóm Kayjel. mert ezek a törökök. . . Michaelra mosolygott. . ezek hisznek a mérgekben. .Miért? . Nem. velem üzletet kell csinálniuk. el fogja mondani.mondta. ami egyébként sok gondot okozna. Holnap keresni fog bennünket a többi Család képviselője.Ma este ugyanis még be kell mennem a városba. elveszti az összes többi New York-i Családot. A Don még mindig azt az izét kapja a csövekből.Nem. Michael megkönnyebbülten sóhajtott fel. hogy meg kell egyeznünk a Törökkel.Engem nem fognak elkapni. Ezt a meglepetést tartogatja a számunkra. Ő egy civil.Jó . De Hagen türelmetlenül megszólalt. Ez az. és ha Sollozzo elkapja. a dolog ennél egyszerűbb.kérdezte élesen Sonny. ha biztosítékra volna szüksége. gondolta bánatosan Michael. hogy elkapjon és ott tartson túsznak. . Nem tudnak a Donhoz jutni semmilyen módon.ra nevetséges. .

Nem volt semmi oka arra. Kényelmetlen volt számára. hogy ne mondja el. . hogy találkozik Kay Adamsszel.mondta szárazon Clemenza. de mégis hallgatott. Luca Brasi golyóálló mellényét tartotta a kezében. milyen ügyei vannak.mondta. . Paulie Gattóról . Sonny rágyújtott egy szivarra. Az ír Hagen. A konyhából zajos beszéd hallatszott be. hogy Luca Brasi lent fekszik a tenger mélyén .Michael elmosolyodott. hogy akarata ellenére belekeveredett a Család ügyeibe.A hal azt jelenti. Egy hatalmas döglött hal volt belecsavarva.kérdezte zavartan Michael. és most sem akarta elmondani Sonnynak. És valami más dolgom is van. beugrom az öreghez a kórházba. 9. aki válaszolt: . Akárcsak a Don. Clemenza kiment megnézni. . megnézem a Mamát és Connie-t.Azt hiszem. hogy részt kellett vennie . fejezet Michael Corleone este nyomott hangulatban ment be a városba. és ivott egy korty whiskit.A Török hallott már kémjéről. a consigliori volt az. . Michael soha nem mondta meg.Mi az ördögöt jelent az a hal? . mi történt. . Amikor visszajött.Ez egy régi szicíliai üzenet. Érezte.És most már mi is tudunk Luca Brasiról .mondta ugyancsak száraz hangon Tessio.

Michael megpróbálta kitalálni. És ha azt akarnák. továbbra is lebecsülik. világháborúban kapott. A fenébe. Sonny és Tom rosszul ítélik meg Sollozzót. gondolta fanyarul Michael. De végül is Sonny és Tom és Clemenza és Tessio mindannyian egyetértettek abban. És most apját lelőtték az utcán. Beszélt neki a családtagjairól. hogy részt vegyen ebben a háborúban. hogy minden az ellenőrzésük alatt áll. aki nyilvánvalóan merész ember. és most már elmúlt minden baj. hogy valódi meglepetéssel fog szolgálni. És most. nyíltan tárgyaltak előtte még gyilkosságról is. milyen meglepetést tartogathat a Török. okos ember. a dolog inkább úgy néz ki. mint ami most kezdődik igazán. mint neki. de mindig kis tréfákkal és színes történetekkel fűszerezve. bár Sonny elég okos ahhoz. hogy nem érez több rokonszenvet az apja iránt. Fel lehet tételezni róla. Tulajdon apját telelőtték golyók- .a családi tanácskozásokon. Egyébként is már azt mondta neki. akkor ahhoz sokkal nagyobb kitüntetéseket kellene felajánlaniuk neki. Sohasem volt teljesen őszinte vele a családját illetően. és nekik több tapasztalatuk van. hogy ez a lövöldözés inkább "baleset" volt. amitől a széles vásznú színes filmek kalandoraihoz váltak hasonlóvá és nem a valódi emberekhez. de ezt így sohasem mondhatja el Kaynek. miatta is lelkiismeret-furdalása volt. Simán és egyszerűen erről van szó. és bátyja gyilkossági terveket sző. hogy lássa a veszélyt. hogy Kayt ment meglátogatni. Ő a "civil" ebben a háborúban. Lelkiismeret-furdalással gondolt arra. rendkívüli erejű ember. mint amit a II.

Segítenie kell. .) Együtt vacsoráztak és ittak valamit. Hirtelen rádöbbent. Michael bárki másnál jobban megértette Tomot. hogy ott vagyok. nem szakíthat családjával. hogy kivételezett civilként kezelik. és mégis. a tiszteletért. Ezért kapott a "civil" szó gondolataiban hirtelen ilyen bántó élt. és miután meggyőződtek róla. A szállodához érve.A látogatási idő fél kilenckor véget ért.kal. távol akart lenni mindettől. aki azt mondta. Kay az előcsarnokban várt rá. .Nem tudom . vagy egyáltalán észreveszi. Apjának azért a hatalomért kellett fizetnie. különös módon. hogy ez üzleti okokból történt és nem személyes ügy. úgyhogy nyugodtan ott ülhetek vele egy darabig. (Clemenza két embere vitte be kocsin a városba. egy közeli saroknál letették. . amit egész életében gyakorolt. Nem hiszem. De meg kell adnom neki a tiszteletet. bántja. megbocsátják neki.Nagyon sajnálom az apádat. olyan kedves embernek látszott az esküvőn . . Fel fognak engedni. amelyet a körülötte levő emberekből kiváltott és kapott.kérdezte Kay. Michael messze. akkor megyek.mondta csendesen Kay. ha lelkiismereti okokból megtagadja a szolgálatot. Michael az órájára nézett. De amíg a válság tart. Külön szobája van. hogy bántja őt a kiosztott szerep. hogy nem követik őket. és külön ápolónői vannak. miután mindenki elment már. hogy már tud beszélni. Azt hiszem. a saját életét akarta élni.Mikor mész meglátogatni az apádat? .

A fene egye meg .mondta józan hangon Kay.Mindjárt tíz óra. s a férfi ölébe ült. . . nincsenek fegyvereim . hogy a zöme nem igaz. .kérdezte Kay.Igen . Későre járt. és szélesre tárva tartotta. Elszenderedtek. bízik benne. nagyon csendesen feküdtek tovább.Te is bele fogsz keveredni ebbe a bandaháborúba.Látod. s érezték. felmentek a szobájukba. és ruhástól. míg ittak. . kigombolta a zakóját. összeforrott ajkakkal szeretkeztek. Szereti a lányt.mondta. Csodálkozott saját magán.mondta. Ő egy kívülálló. amiket az újságok írnak. míg Michael hirtelen fel nem riadt. . . de soha nem mondhat el neki semmit az apjáról vagy a Családról.Én sem hiszem .Kiment a fürdőszobába mosakodni és . Biztos vagyok benne.elhinni róla azokat a dolgokat. hogy ilyen titoktartó Kayjel. amit ti katonák rohammunkának neveztek? mormolta Kay. Mikor befejezték. A kórházba kell mennem.mondta Michael. Ruhája alatt minden selyemből volt. amiről az újságok olyan örömmel írnak? Michael elmosolyodott.Ez az. . és nyugtalanul az órájára nézett. Rádőltek az ágyra. hogy testük forrósága át izzik ruháikon. Kay nevetett. .mondta udvariasan Michael. A lány italt kevert kettőjüknek. .Nem rossz . .És mi a helyzet veled? . míg a férfi keze hozzá nem ért combjának parázsló bőréhez.

Mielőtt kiment az ajtón. a lány megkérdezte: . De sajnos. .fésülködni. aki megöli a rossz embereket. olasz származású fickóval.Szeretném.Mikor látlak újra? Michael megcsókolta.kérdezte.Én magam sem tudom . Kay utánament.Csak annyit mondj. De ennek semmi köze sincs az ő becsületes. Szorgalmas.mondta Michael. . . szorgalmas fiához. ha a szüleidnek mégis elmagyarázod a dolgokat. Michael végigfutott haján a fésűvel.Amint ez a családi dolog megnyugszik és az öregem jobban lesz. . Becsületes.mondta. .Senki sem tudja pontosan.Mikor házasodunk össze? . Azt hiszem. .Amikor csak akarod .Mit kellene elmagyaráznom? .kérdezte csendesen Kay. . addig jobb lesz. az apja egy maffiafőnök. Kitűnő osztályzatot kapott Darmouthban. hogy nem fogsz semmit elfelejteni? Kay elengedte a férfit. jóképű. és a fürdőszoba ajtajának dőlt. hogy megismerkedtél egy derék. . ha most hazamennél.Szünetet tartott. és abban a te kis isten .Embereket öl? Michael befejezte a fésülködést. plusz a Sebesülési Érem.kérdezte. .Tényleg az? . De nem lennék meglepve. . Gondolod. alkalmanként magas állami tisztviselőket veszteget meg. és hátulról átölelte a derekát. Szolgálati Kereszt kitüntetést a háborúban. és a munkája során ő maga is egy csomó lövést kap az irhájába. .Tényleg ezt csinálja? .

be az apja szobájába. Michael most feszült és éber volt. hogy belekeveredj ügyeinkbe. nem lett volna képes ezt a gyötrelmet elviselni. A kórházba belépve még nagyobb meglepetéssel látta. Amikor Michael a French Kórház előtt kiszállt a taxiból. mi az ördögöt csinál Clemenza és Tessio? Jó. hogy az utca teljesen kihalt. Senki nem állt az ajtó előtt. ismerte apja szobájának számát fent a harmadik emeleten. Az információs pult előtt nem kellett megállnia. Oké? . látta. csaknem éjjeli fél tizenegy volt. s ha valaki azt mondta volna neki. . mielőtt beszáll a felvonóba. nem jártak West Pointra a katonai akadémiára. akiknek állítólag itt kellene várniuk. senki sem állította meg.Semmiképpen sem akarom. Különös módon. Legalább két emberüknek itt kellene lennie az előcsarnokban. míg a harmadik emeleti nővérügyelethez nem ért.háta mögötti városodban még egyszer átgondolnád a dolgokat . A fenébe. A karácsonyi szünet után visszamegyek a főiskolára. A legkésőbbi látogató is eltávozott már. Hol az ördögbe van az a két detektív. Az önműködő liften ment fel. hogy három évig nem fogja látni Michaelt. annyi biztos. De ő egyenesen elment a pult előtt. hogy őrizzék és kikérdezzék az öreget? Hol az ördögbe vannak Tessio és Clemenza emberei? Van benn . hogy az előcsarnok is üres. Figyelte a férfit. soha nem szerette ennyire. Soha nem érezte ennyire közel magához. meglepve látta.mondta. amint kimegy az ajtón. és Hanoverben találkozunk majd.Oké . hogy őrszemeket kell állítani. visszaint. de a taktikáról annyit tudniuk kell.mondta a lány.

.Köszönöm . Mi történt a detektívekkel. a hivatalával járó hatalom nagy önbizalmat adott neki. és mindenkit elküldött. az fogadta be a gyomrából újabb csöveken kiürülő mérget. sajnos. hogy apja rendben van. én gyakran benézek az apjához.Michael Corleone vagyok. hogy biztos legyen benne.De csak egy rövid időre. és aztán.mondta. .egyáltalán valaki a szobában? De az ajtó nyitva volt. Az ágy melletti fémállványokról csövek csüngtek le. . sürgősen riasztották őket a központjukból. s az ablakon beáramló decemberi holdfénynél Michael felismerte apja arcát. . . Még most is kifejezéstelen volt. . majd kihátrált a szobából. A nővérhez ment.mondta Michael.Ó. akiknek őrizniük kellene? A nővér csinos fiatal kis jószág volt. és az orrába vezettek. Michael bement. és ők is elmentek. Michael néhány pillanatig ott állt. És aztán pontosan öt perccel ezelőtt a detektíveket a telefonhoz kellett hívnom. . oké? A lány rámosolygott. ami ütközik a kórház szabályaival . Az ágyban egy alak látszott. A padlón egy üvegkorsó állt. a mellkas gyengén emelkedett egyenetlen lélegzésétől. szeretnék kicsit elüldögélni az apámnál. De ne nyugtalankodjék. Ezért is hagyjuk nyitva az ajtókat.Beülök hozzá egy kicsit.Tíz perccel ezelőtt jött a rendőrség. és minden zajt meghallok a szobájából. az apjának túl sok látogatója volt. mennie kell.

Letette a hallgatót. Maradj most az öreg szobájában. Zárd be belülről az ajtót.Sonny hangja megnyugtató volt.Hangja remegett. . Az öreg teljesen védtelen. fiú. senki sincs itt. ez a disznó Sollozzo a New York-i rendőrséget is a mellényzsebében tartja? . Sonny jelentkezett. Az ajtónál nem állnak detektívek. és csengetett a nővérnek.Én is erre gondolok . fiú? . . csak későn értem ide suttogta.Ez a szabály. hogy ilyen későn mentél be látogatni a kórházba. hogy saját belátása szerint cselekszik. Úgy határozott. és ne ess pánikba. . és nem veszi fi- .Nyugalom.Nem fogok pánikba esni . tudja? Michael visszament az apja szobájába. Hosszú szünet következett. .De hogy tudta rávenni a hekusokat. A dolgok kezdete óta most először érzett dühödt gyűlöletet. Felemelte a telefont a villájáról. Megint csak szerencsénk van. és a központtól a Long Beach-i számot kérte. a sarokszoba telefonját. amint néhány telefont elintéztem. itt vagyok a kórházban. az irodát. hideg utálatot apja ellenségei ellen. és hova mentek? Mi történt Tessio embereivel? Uramisten. .Sonny.Ezt tartogatta Sollozzo a számunkra. Tizenöt percen belül küldök oda néhány embert. Oké.mondta Michael. Tessio egyetlen embere sem. hogy elzavarjanak mindenkit.Sonny. jellegzetes hangja: . Csak ülj ott nyugodtan. . majd megszólalt Sonny mély.mondta Michael.

mondta. . ne csinálj semmi zajt. Amikor a nővér bejött. megsebesíthetik. ne ijedjen meg. különösen akkor ne.A folyosó végén .Ne félj. Én meg éppen most tudtam meg.Olvashatott az újságokban az apámról.Van egy üres szobája? . rendkívül meggyőző tudott lenni. Gyorsan és ügyesen percek alatt megcsináltak mindent. higgyen nekem és segítsen. Ebben a percben meghallotta az ágyból apja rekedt. Ki tudja kapcsolni ezeket a csöveket.Mike vagyok . .mondta az ápolónő.gyelembe Sonny utasításait. míg megjön a segítség. Michael nagyon gyorsan beszélt. .Te vagy az. mi van? Michael az ágy fölé hajolt. . Kérem.Kérem. Kezébe vette apja kezét.mondta a nővér. . Ha kívül marad a pultjánál.De hát ez képtelenség .suttogta Michael. így szólt: . de az apámat azonnal el kell költöztetnünk innen. Jól figyelj. .Engedélyt kell kapnunk az orvostól. Akkor Michael így szólt a nővérhez: .mondta a nővér. hogy ki lehessen gurítani innen az ágyat? . de erővel telt hangját.Maradjon vele. hogy ma este nincs itt senki. Michael? Mi történt. vagy egy másik emeletre. ha valaki a nevedet szó- . hogy néhány férfi be fog jönni a kórházba. .Nem kell kikapcsolni a csöveket. Egy másik szobába. aki vigyázzon rá. hogy megöljék. Az állványokat ki lehet gurítani az ággyal együtt . . .Ha akarta. Látta.

ezért kiment a szobából. De aki a kórházba akar jönni. de nem jött rá. hogy megöljenek" . de ott nem állt se magánkocsi. sűrű. leszaladt a három emeleten. fejezet A kis magánkórháznak csak egy bejárata volt. se mentőautó. ne félj.lítja. rettenetes kínok között. ki lehet. A fiatalember megállt előtte. Bizonyos emberek meg akarnak ölni. Don Corleone. Tudta. Amint a lámpaoszlop alá ért. kezet nyújtott. Michael ismerősnek találta az arcát. Rövid katonazubbonyt viselt. nincs sok ideje. annak keresztül kell mennie ezen a bejáraton. hogy arca látható legyen. kisietett a földszinti bejárat széles ajtaján. mégis jóindulatúan rámosolygott legfiatalabb fiára. és nagy. és nehéz olasz kiejtéssel megszólította: . Félkör alakú udvart látott. Michael megállt a kórház előtti járdán. karja alatt csomagot tartott. Oldalt ott látta a mentőkocsitelepet. fekete haja volt. érted? De én itt vagyok. és rágyújtott egy cigarettára. és azt akarta mondani neki: "Miért félnék most? Tizenkét éves korom óta járnak utánam már bizonyos emberek. Michael az ablakon át lenézett az utcára. A Ninth Avenue felől egy fiatalember sebesen közeledett. Kigombolta a kabátját. és a lámpaoszlop fényébe állt. amelyről lépcsők vezettek le a járdára. és az utcán nem voltak kocsik. 10. aki még mindig nem volt teljesen tudatában annak.de erre már nem volt ereje. mi történt vele az előző napon.

a veje vagyok. de mindenesetre köszönöm. emlékszel rám? Enzo. a péksegéd Nazorine Paniterrájában. Már éppen ismét azt akarta mondani a fiatalembernek. Az apád mentette meg az életemet. akiket azért küldenek ide.Azért jövök. az azt jelentheti. Tartozom ezzel a Keresztapának. és Michael azonnal éberré vált. . hogy menjen el.Ha baj van. Most már emlékezett rá. . akkor itt maradok segíteni. ha bajba kerülnél a rendőrséggel. hogy Amerikában maradhassak. El fogom mondani a Donnak. Egy kocsi jött zúgva lefelé az utcán.Don Michael.mondta Enzónak.Nem. De a fiatalember maradt. mert elintézte a kormánnyal. Michael meg volt hatva. hogy deportálják vagy visszautasítják az állampolgársági kérelmét. hogy tiszteletemet tegyem az apádnál. miért is ne maradjon? Ha két ember áll a kórház előtt. Látta a fiatal olasz arcán a félelmet. . az talán elriasztja majd Sollozzo embereit. hogy zűrök lesznek. Egy ember csak- . de aztán arra gondolt. hogy eleget tegyenek megbízatásuknak. Ha zűrbe kerül a rendőrséggel. Enzo folytatta: . Nem lenne jó. hogy eljöttél. Michael bólintott.Menj innen gyorsan ..Lehet. Beengednek ilyen későn a kórházba? Michael mosolyogva rázta meg a fejét. Olaszul suttogta: .

A Ninth Avenue-ről egy járőrkocsi fordult be sivítva. és észrevette. emberei tisztelettudóan félreálltak. aranyzsinórral a sapkáján.nem biztos. Cigarettát és tüzet adott Enzónak. aztán hirtelen sebesen továbbhajtott. Meglepetésére saját keze nyugodt volt. úgy látszik. Két hatalmas. amikor az éjszakai csöndbe hirtelen belehasított egy rendőr sziréna. termetes rendőr megragadta a karját. hogy megláthassa a bent ülők arcát. A kórházi bejárat hirtelen megtelt egyenruhás rendőrökkel és detektívekkel. Mindketten a lámpaoszlop alatt állottak a hideg decemberi éjszakában. Előrement. hogy helyet adjanak neki. A kocsi csaknem megállt. és nagyon közel a járdaszélhez elhajtott mellettük. hogy nem lenne elég erre. Leragyogtak rájuk a kórház sárga üvegtáblái. amelyeket kettéosztott a karácsonyi zöld díszítés. Mögötte még két másik rendőri riadóautó érkezett. és hirtelen megállt a kórház előtt. Már csaknem elszívták a cigarettájukat. de teste önkéntelenül hátrahúzódott. Michael megkönnyebbülten sóhajtott fel. Termete és a sapkájából kikandikáló fehér haja ellenére rendkívül mozgékony . A jó öreg Sonny. amikor a Ninth Avenue-ről egy hosszú. hogy a pék keze remeg. Michael újabb cigarettát adott Enzónak. Valaki felismerte. már összeköttetésbe lépett velük. Az autó csaknem megállt. Egy harmadik megmotozta. hogy találkozzon a rendőrökkel. A lépcsőn egy nagydarab rendőr százados jött le. alacsony fekete kocsi fordult rá a 30N Street-re. Ott álltak az utcán és cigarettáztak még nem egészen tíz percig. Michael mereven nézett.

és azt mondta neki: . hogy .férfi volt. és mit csinálsz itt? Az egyik rendőr. amikor én azért fizettem neked.Ki rendelte vissza őket erről a helyről? A rendőr századost hírtelen méreg öntötte el: . és ne gyere be a kórházba. megszólalt: . Arca húsos volt és vörös. hogy abban az első kocsiban Sollozzo ült. hogy ő ott áll a kórház előtt? Lehetséges. a Don fia. . te gengszter. hogy a Corleonék emberei még mindig a kórház körül vannak.Te rohadt csibész. Michael nem válaszolt. kemény kék szemét. már minden nyomorult makarónifalót elkaptam. Odament Michaelhoz. százados.Hogy lehet az. és nyersen rákiáltott: . akiknek az apámra kellene vigyázniuk? . . Takarodj el ebből az utcából. Agya sebesen dolgozott. aki Michael mellett állt. ha nincs látogatási idő.kérdezte csendesen Michael. a kisujjammal se akadályoznám. amit a rendőr százados mondott. Most pedig eredj innen a pokolba. Egy civil ruhás detektív így szólt: .Ez Michael Corleone. Ha tőlem függne. ki az ördög vagy te. és látta. hogy bele mersz szólni a dolgomba? Én rendeltem vissza őket. hány digó gengszter öli meg a másikat. Nem haragudott azért. Szarok rá.Nincs nála fegyver.Azt hittem.Mi történt a detektívekkel. Ki az ördög vagy te. Michael még mindig behatóan figyelte. A rendőr százados tanulmányozta. Lehetséges. hogy Sollozzo akkor felhívta ezt a századost. hogy leüssék az öregedet. hidegen kutatta az arcát.

és soha nem volt köze a piszkos ügyekhez. zárjátok be ezt a csibészt. . A kapitány nem is válaszolt. százados? A rendőr százados odafordult felé.elzavard őket onnan? Lehetséges.A fiú fegyvertelen.Mennyit fizet neked a Török. hogy mindez gondosan ki van tervelve.Fogjátok le . Megpróbált kitérni előle. A mellette álló detektívhez fordult. csukjátok le . kemény . azt mondtam. amikor a detektív felé fordult.Nem megyek addig el ebből a kórházból. de az ököl lecsapott magasan az arccsontjára. ahogy Sonny mondta? Minden ezt igazolta.üvöltötte. szándékos rosszindulattal megszólalt: . . százados. Az újságok nagy botrányt csaphatnak. Koponyájában gránát robbant.Phil. amíg őrséget nem állít az apám szobája elé.Az isten verje meg. hogy védtelenül hagyd az apámat. továbbra is világosan gondolkozva. Kapott pár kitüntetést a háborúban. hogy a százados hatalmas ökle arca felé ível. hogy karját hátához szorítják. Szája megtelt vérrel és apró. Michael érezte. Továbbra is nyugodt hangon így szólt a századoshoz: . Michael. A kapitány arca piros lett a dühtől. .mondta a két termetes rendőrnek. Látta. A detektív habozva megszólalt: . harag nélkül.

Corleone védelmével. Michael csak nehezen tudott megszólalni. Ha letartóztatja őket. Ezeknek az embereknek. a fogaival. . Ő támadott meg és elesett. hogy fejének bal oldala feldagad. Az állkapcsa nem akart összezáródni. De továbbra is öntudatánál volt. Az ügyvéd Michaelra nézett. holnap reggel meg kell jelennie a bíróságon. hogy újabb kocsik érkeznek a járda mellé.A Corleone család egy magándetektív-irodát bízott meg Mr.csontokkal. és meg kell mondania.mondta a százados hangosan.Jézusom.Megcsúsztam . miért tette. fegyverviselési engedélyük van. . mintha levegővel telne meg. Egyikükben felismerte Clemenza ügyvédjét. akik itt vannak velem. .Megcsúsztam és elestem. és így szólt: .Látta. százados. Érted? Ellenállt a letartóztatásnak. összeesett volna. Érezte. hogy visszatartsa a századost a további ütésektől. aki így megsebesítette? . . ami el- .kérdezte.mondta. nagyon megsebesítette. százados. és ha a két rendőr nem tartja. Mindenáron el akarta rejteni azt a gyönyörűséges jeges hidegséget.Én hozzá se értem . hogy a százados győztes tekintettel néz rá. .Akar panaszt benyújtani az ellen. de sikerült motyognia valamit. aki most nyájasan és határozottan beszélt a rendőr századossal. Férfiak szálltak ki belőle. Michael vörös ködön keresztül látta. . s megpróbált egy mosollyal felelni erre a tekintetre. A civil ruhás detektív eléje lépett. Lábai elerőtlenedtek.

. hideg gyűlölethullámot.kérdezte Michael. .árasztotta az agyát. ez a Phillips nevű detektív. .Elkábítottak? . Egy magándetektív-irodát bíztunk meg. Amikor reggel felébredt. . Mit gondolsz.Történt valami más baj is velem? .Sonny azt akarja. .A Don rendben van? Hagen elvörösödött. rájöttetek már. és elvesztette eszméletét. . Clemenza vezetett.mondta Michael. ki tudsz jönni? . azt a fagyos. . hogy mit érez ebben a percben. Michael és Hagen hátul ültek. Majd a kocsiban többet mondok. hogy beviszik a kórházba. Hagen ült ágya szélén.Sonnynak van egy belső embere a rendőrségen.Igen . érezte.Szóval. aki megpróbált megvédeni téged. .mondta Hagen. ami átjárta a testét. Nem akart a világon senkit sem elriasztani azzal.Persze . mi az ördög történt tulajdonképpen az elmúlt éjjel. hogy az állkapcsát összeillesztették és bal oldaláról négy foga hiányzik. .Csontszilánkokat kellett kiszedni az ínyedből. Michael feje lüktetett. az nagyon fájdalmas. most már megoldottuk a problémát. fiúk? Hagen csendesen beszélt. . Mint ahogy a Don sem tette volna. Aztán érezte. gyere ki a Long Beach-i házba.Nem . és az egész környéket biztosítottuk. Egyébként is teljesen ki voltál készülve.kérdezte Michael. . és azt mondták.Azt hiszem.mondta Hagen.

És Phillips azt mondja. hogy kiadja a Dont. . mint te.mondta Hagen. Mi se.Nyamvadtul nézel ki.mondta Michael. majd más rendőrök fognak odamenni és átvenni a szolgálatot. . McCluskey rögtön a látogatási idő után letartóztatta Tessio minden emberét. .mondta Hagen. Azt mondta. Ezután McCluskey elirányította a Don ajtaja elől a hivatalos védelmi detektíveket.Hogy hívják ezt a rendőr századost? .Ez az Enzo fiú megúszta? . . És amellett kapzsi és megbízhatatlan üzleti szempontból.Rendben vagyok .mondta Michael.mondta Michael.Ő közölte velünk elsőnek a dolgot. . A mi Családunk is szép összegeket fizetett neki. . aki megint meg fogja próbálni.Igen . és beígérte a csillagos eget. Ez a McCluskey rendőrszázados az a fickó.Arca gondterhelt volt. veled volt. Sollozzo kezdetnek is egy vagyont adott neki. hogy nyilvánosságra kerüljön.Rendes srác.Benne volt az újságokban a sebesülésem? . Azt állítja. aki járőr kora óta nagyon megy a pénz után.Nem . Úgy látszik. A rendőrök se. gyorsan eltűnt. amikor Sollozzo elment mellettetek a kocsijával: Igaz ez? . szüksége van rájuk. Sollozzo még nagyobb árat fizetett.Ügyesebb volt. . Úgy látszik.Jól érzed magad? . . akik a kórházban és a kórház körül voltak.Jól van . . . Amikor a rendőrök megjöttek. Süket duma! Megfizették.Hallgattunk róla.Igen .mondta Hagen. ez olyan ember. Senki sem akarja.Gondom lesz rá . .

Sollozzo végre érintkezésbe lépett velünk. ami a kórházban történt.mondta Michael. Egyébként most már biztosat tudunk Lucáról is. Sonny nagyon rideg lett. . Egy közvetítő intézi a részleteket. Valóban szörnyű játszmába kezdett. . De most.mondta Hagen. Az apád lelövése előtti éjszakán megölték. és meg akarja menteni az életét. .Egyébként talán jobban fogod érezni magad.Igen .Hagen szünetet tartott. Ezt az egész dolgot még mindig rendezni lehet háború nélkül. Bruno Tattaglia ma reggel négykor . El tudod képzelni ezt? . amikor lepuffantotta a Dont. mert nem ütöttünk vissza. hogy az egyik Tattaglia fiú meghalt. hogy vesztett. Sollozzo tudja. . Hagen vállat vont. és le akar ülni tárgyalni. Tegnap éjjel összeállítottuk a listát.mondta Hagen. . .. Mike.Lesz ma reggel megbeszélés? .Hogyan? Azt hittem.Azok után.Talán. nem csoda. . el lehet kapni bennünket. tudja. hogy a Corleone család végre visszaadta a kölcsönt.McCluskey . elpuhultunk. hogy mi is komolyan vesszük az üzletet. Bruno éjszakai mulatójában. . . mi győzünk. Michael felült. Ez azt jelenti.Beszélni fogok vele . ha megtudod. azt hitte. A bizalmiakat mind kiküldte. Talán te tudsz majd vele beszélni. Én próbálom mérsékelni Sonnyt. hogy elkapták . nem kezdünk semmit.Ha az éberségét elaltatták. . szerte egész New Yorkba és New Jerseybe.

A Long Beach-i telep bejáratát egy nagy fekete kocsi zárta le. nyájasabb. .Szép. Még mielőtt csengettek volna. Clemenza a telepen kívül állította le a kocsit. és semmi sem ingathatja meg többé. hogy a két oldalon álló két ház magasabb emeletein nyitva vannak az ablakok. mit jelent ez a vidámság. és gyalog mentek be. Nyilván az ablakból figyelte már őket. de a légkör más volt. s Michael tudta. amely ott parkolt a torkolatnál. Michael eltolta a kezét. remélve. Clemenza bevezette Hagent és Michael Corleonét a házba. Elhatározta magát. Michael észrevette. egy másik őr kinyitotta az ajtót. nem voltak üdvözlések.. whiskyt töltött magának. A férfiak köszönésképpen megbiccentették a fejüket. A sarokszobába mentek. Krisztusom. hogy az tompítja majd összedrótozott állának fájdalmát. Két férfi támaszkodott a kocsi tetejének. kezébe fogta öccse fejét. Többé nem lehet szó semmiféle fegyverszünetről. s ő homlokráncolással üdvözölte őket. az irodába. Szép. Öten körbeülték a szobát. Sollozzo előző éjszakai kísérlete volt az utolsó csepp a pohárban. és az íróasztalhoz ment. ahol Sonny és Tessio várakozott. és tréfálkozva megszólalt: .mondta Michael. Sonny tényleg komolyan veszi a dolgokat. Nem volt mosoly. A két őr Clemenza embere volt. Sonny vidámabb volt. Bátyjának gondolataiban nem voltak kétségek. mint a korábbi találkozásokon. Sonny odament Michaelhoz.

A közvetítő azt mondja. .Miután tegnap este vesztett. Vagy száz bizalmim van kint az utcákon a nap huszonnégy órájában. nekem nem sürgős.Jó idegei vannak a nyomorultnak mondta elismerően. Csak hadd használjanak fel annyi időt. Sollozzo nem. hogy .kérdezte Hagen. . .kérdezte Tom óvatosan. Az emberei felveszik Mike-ot.mondta Sonny. Azt ígérik. ma vagy holnap találkozni akar. amit Sollozzo mond..Azt mondtam. . halott. és mindent megadunk. hogy Mike-ot küldjük el a találkozóra. és elviszik a találkozóhelyre. A közvetítő garantálja Mike biztonságát. aztán elengedik. . hogy ennek nem lenne értelme. .És mi van a Tattagliákkal? Mit akarnak csinálni Bruno miatt? .Mit válaszoltál? . hogy mi szép nyugodtan ülünk. hogy nem tudjuk visszautasítani. Mike hallgassa meg. Közben persze azt feltételezik. Sonny mosolygott.Tett valamilyen határozott javaslatot? .Azt akarja. hogy ezt nem kérheti. amennyit akarnak. tudja. . De a találkozó helye titok.Míg elvoltatok. . Tudja. kéri.mondta Sonny Hagennak. persze. Így a találkozót ő készíti elő. . hogy mi is garantáljuk az ő biztonságát. Ha Sollozzónak csak egyetlen haja szálát is meglátják. amit csak kérnek. .A Török most minél előbb tárgyalni akar.Igen .kérdezte Hagen.Sonny nevetett.Ez része az alkunak. a javaslat olyan jó lesz. felhívott a közvetítő . . miért ne? Bármikor. amikor akarja. hogy neki mondja el a javaslatait.

Azt .Sonny megint nevetett.Arcátlan csibészek. . Sonny hevesen csóválta a fejét. Szándékosan utánozta az apját. Tom. csak hogy tréfálkozzon velük. Egyik érvényteleníti a másikat. .A többi Család nem akar majd totális háborút . . Nincs több vita. consigliori. Adják ki nekem Sollozzót.Beszéltem a kapcsolatoddal a rendőrőrszobán. és minden bizalmit kiküldünk az utcára.Nincs több megbeszélés. . . Hagen óvatosan megszólalt: . ezúttal nem. hogyan lehet a dolgot békésen helyrehozni. Vagy harcoljanak a Corleone család ellen. A te feladatod az. Ha nem. hogy segíts nekem győzni. Adják ki nekem Sollozzót. hogy adj át neki egy üzenetet. Matracokra vonulunk. Egy pillanatig mélyen elgondolkodott.Nem.mondta Hagen.Nincs szükségem több olyan tanácsra.Ez túl sok bajt hoz mindenkire. . nem. támogatja Sollozzót. Nincs több Sollozzo-féle trükk. totális háború lesz. . Aztán megszólalt: .Hangjában hirtelen gyenge olasz kiejtés érződött. mit akarnak mondani. majd nyersen így szólt: . Értetted? Hagen lehajtotta a fejét.Meg kellene hallgatnunk. amit az apámmal tettek. Ő fizetett azért. Sonny vállat vont. A döntés megszületett. Kárt fog szenvedni emiatt az üzlet is.a Tattaglia család kijelentette. azt akarom. Ha a közvetítő megint kapcsolatba lép velünk a válaszért. .Sonny szünetet tartott. . Hajlandók elfelejteni Bruno Tattagliát.Erre van egy egyszerű megoldás.

méghozzá nagy pénzekkel. nagy zűr lenne az újságokkal. de izzadtak. amit megkérdeztem. de mindenféle kezelésre van szüksége. A Török ki sem dugja az orrát a barlangjából nélküle. McCluskey részt fog kapni a kábítószerüzletből is. Civilben lesz. .Ez volt az első. hogy McCluskey századost Sollozzo határozottan pénzeli. . az egyházakkal. Túl fogja élni. mindennel. ha most rosszul döntenek. . Ha találkozik Mike-kal ezen a megbeszélésen. Még soha senki nem lőtt le egy New York-i rendőr századost úgy.Ki lehet hozni az öreget a kórházból ide a telepre? Hagen megrázta a fejét. Michael most szólalt meg először. Sonny vállat vont. Elviselhetetlenül nagy lenne a felháborodás. Nagyon rossz állapotban van. A Családok mind ellened fordulnának. De ez még nem minden. hogy Sollozzo sebezhetetlen. az egész rendőrséggel. A Corleone család ki lenne közösítve.McCluskey nem lehet örökké a Törökkel. Lehetetlen. Még az öreg politikai pártfogói is fedezékbe kényszerülnének. Tessio és Clemenza aggódva szívták szivarjaikat.mondja. Sonny. talán még egyszer műtétre is sor kerül. McCluskey elvállalta. Azt pedig meg kell értened. McCluskey ott fog ülni mellette. amíg így őrzik. Ez rettenetes lenne. hogy megúszta volna szárazon. de fegyverrel. nem mertek megszólalni. Lehetetlen. hogy Sollozzo testőre lesz. Ezt vedd figyelembe. Várni fogunk. Megkérdezte Hagent: . Az ő bőrük megy a vásárra.

Vannak fizetett újság- . hanem egy korrupt rendőr. . ez szélsőséges eset. Ezt egyszerűen nem kockáztathatjuk.. fiú. hogy meg kell ölnünk McCluskeyt. ki tudja. De ha nem öljük meg valahogyan. Nem hagyhatjuk.mondta. hogy Sollozzo még egyszer lecsapjon az öregre. Sonny elgondolkozva vakargatta az állát. mi az ördög történhet. De vannak idők. amikor a legszélsőségesebb módszerek is elfogadhatók.Oké.Igen. És ha ez a rendőr százados segíti. Oké. és most. Emlékezzetek. hogy mindenki lássa. azt kapta. .Fején találtad a szöget. Valami új dologgal fog megint előállni. biztos.Akkor viszont azonnal el kell intéznünk Sollozzót mondta Michael. amit megérdemelt. . . hogy súlyosan belekeveredjék ebbe az ügybe. most tudja. A fickó túl veszélyes. . fiú . Ezt úgy kellene csinálni. hogy megint lecsap majd a Donra.Nem várhatunk. úgy. aki összeszűrte a levet a gengszterekkel. hogy ez nem egy hivatását teljesítő rendőr százados. hogy megszabaduljon az öregtől. Ő tudja ezt. ezért az életéért még vereséget is hajlandó elszenvedni.És mi van McCluskey kapitánnyal? . Sonny különös kis mosollyal fordult Michaelhoz. számára a kulcs továbbra is az. hogy a helyzet nagyon kiéleződött. Gondoljunk csak most arra. Azonnal el kell távolítani Sollozzót.Igazad van. mi van ezzel a nyomorult rendőr századossal? Michael csendesen válaszolt. mint minden más gonosztevő.kérdezte csendesen Hagen. .

hogy le merjük lőni a századost. csodálkozva néztek rá. azt akarjátok.íróink. miképpen juthatok fegyverhez. de találjátok meg a módját. meg fognak motozni. Gyerekszáj. Hagen kicsit szomorúnak látszott. . Amikor találkozunk. Ezt ők is biztonságosnak fogják találni. Én leszek ott. úgy. Rajta. mondjátok. Tessio és Clemenza sötét arccal ültek. Mike. és nem szólaltak meg. és elfordította a fejét. Mit szóltok ehhez? .Szóval. legyen két nap múlva. Legyen egy étteremben vagy egy bárban. fiú. de nem volt meglepve. hogy alaposan meg is tudják indokolni. mozgalmas vacsoraidőben. úgyhogy akkor fegyvertelennek kell lennem. Mind a négy fej felé fordult. hogy nyilvános helyen legyen. Mondani akart . s akkor az informátoraink tudják meg. Akkor mindkettőt egyszerre elintézem. vagy e körül. hogy biztonságban érezhessem magam. mesélj tovább. Clemenza és Tessio mélységesen meg voltak lepve. Hagen is mosolygott egy kicsit.Rajta. Sonny ugyanazzal a furcsa mosollyal mondta: . Sollozzo és McCluskey. hogy egy lakásba vigyenek. ahogy a Don mindig mondani szokta. Michael elpirult. miközben tárgyalok velük. hol lesz a találkozó. Arra még Sollozzo sem fog gondolni. csak mi hárman. hogy én nem hagyom. Állapodjatok meg a találkozóban. Ragaszkodjatok ahhoz. akiknek átadhatjuk megfelelő bizonyítékokkal az egész történetet.Michael tiszteletteljesen nézett a többiekre. hogy menjek el tanácskozni Sollozzóval. kezdesz nagy lenni. Ez levezet valamit a zűrökből.

tényleg van kedved hozzá. Ujjával Michaelra mutatott. de aztán meggondolta magát. fiú. Michael végignézett rajtuk. azt hitték. De Sonny nagy Cupido-arca vidáman megrándult. mert egy átkozott rendőr megruházott? . Most pedig meg akarod ölni a rendőr századost és a Törököt. te. ezért beültetnek a villamosszékbe. ahogy azt az iskolában tanultuk. itt nem egy mérföldről kell emberekre lőni. és szét kell lőni a fejüket és az agyvelejük ráfröccsen a szép főiskolás sportingedre. Itt akkor lősz. a finom főiskolás fiú. s hirtelen harsogó nevetésbe kezdett.Te fiú. amikor meglátod a szemük fehérjét. . pedig csak üzlet. emlékszel? Oda kell állni közvetlenül melléjük. amiért ilyen javaslatot tesz. nem erőltetés.valamit. csak azért. . Csak Hagen arca maradt óvatosan kifejezéstelen. fiú. s vidámságtól zihálva megpróbált beszélni. . . mélyről jövő nevetés volt.Te. ezért ők is szélesen elmosolyodtak. hogy Sonny az öccse hősködését neveti ki. ezért nem adnak kitüntetéseket. Ez valódi. aki soha nem akartál belekeveredni a Család dolgaiba. Meg akarod ölni ezt a két fickót. Te személyes ügynek tartod ezt.mondta Sonny. mert McCluskey szétverte a képedet. Tudod ezt? Ez nem hősködés. csak azért. majd Sonnyra meredt. aki még mindig nem tudta abbahagyni a nevetést. csak mert képen töröltek. és kissé atyáskodva néztek Michaelra.Még mindig nevetett. Clemenza és Tessio. Mit szólsz ehhez.Te fogod elintézni őket? . tökéletesen félreértve a helyzetet.

ha veled szemtől szembe találkozik.Nem azon nevettem. te nem keveredsz bele a Család harcaiba. amikor kis srác voltál. te vagy a legkeményebb az egész Családban. te disznó? Sonny nevetési rohama elmúlt. anélkül hogy visszaütöttél volna. És McCluskey is azt hiszi. Olyan rendkívüli módon megváltozott. hogy egy gyáva makaróni . s az arca elsápadt. hogy Clemenza és Tessio arcáról eltűnt a mosoly. . mint maga a Don. Az ördögbe. te vagy a Család gyengéd virágszála. ha abbahagyod a nevetést . Kétségtelen.Jobb lesz. . milyen különösen alakulnak a dolgok. Szemei világosbarnára változtak. . hogy képes vagyok rá. Úgy tűnt.Michael felállt. és azt hiszi. keményebb.mondta. sem erős felépítésű. És Freddie kénytelen volt hetenként legalább egyszer hülyére verni téged. Ebben a percben maga volt a megtestesült Don Corleone. Te voltál az egyetlen. amit mondtál. de úgy tűnt. Emlékszem rád. és Michael halálosan hideg hangon így szólt hozzá: . mint te. hogy képes vagy rá . És most Sollozzo azt hiszi. bármelyik percben ráveti magát idősebb és erősebb bátyjára. aki ki tudott térni az öreg elől. pedig én sokkal idősebb voltam. nem kell izgulnia.Tudom. mert hagytad.Nem hiszed. Micsoda vérmérsékleted volt. még velem is állandóan verekedtél. Sonny abbahagyta a nevetést. Azt hiszi. lénye veszélyt sugároz. Michael nem volt sem magas. hogy McCluskey megüssön.mondta. Csak azon nevettem. Én mindig mondtam. ha fegyver lett volna a kezében. Sonny veszélyben lett volna.

. Várok rád. Ez logikus. És úgy látszik. mintha ütne egyet. Nem engedhetem. hogy kitörj abból a te előkelő diákmodorodból. majd csendesen folytatta: . És mindezt egy állonvágás váltotta ki. az utolsó három napban itt ülök. hogy találnátok bárki mást. hogy Sollozzo még egyszer az öreg ellen támadjon. várom. És mondok neked még valamit.Fütyülök arra.Sonny.Sonny nevetséges mozdulatot tett. Mit szóltok ehhez? . akik megpróbálták tönkretenni az apánkat és a Családunkat. fő. mert ez az egyetlen. Tom. hogy most itt vagy velünk. amit felvettél. ledobd magadról azt a szaros háborús hősi egyéniséget.Mit szóltok ehhez? A feszültség megenyhült a szobában. És én vagyok az egyetlen. Nem hiszem. Sonny. és neked kell vezetni a Család ügyeit. mindenképpen igazad van. aki elég közel tud kerülni hozzá. mi a te véleményed? . én azért csinálom. Mióta csak az öreget lelőtték. Ezért végül is csak én maradok. aki tudta ezt. de neked feleséged van és gyerekeid. Sonny odament hozzá. meg Freddie. Az állonvágásnak semmi köze ehhez. te nyavalyás. és átölelte. hogy megölhessük azokat a disznókat.vagy. amit tenni lehet. mik az indokaid. Így csak én maradok. s már ki is gondoltam mindent. én vagyok az egyetlen. és rád várok. .Sonny szünetet tartott. . és megismételte: .De végül is te egy Corleone vagy. Te talán megtennéd. amíg az öreg rendbe jön. aki kikészít egy rendőr századost. hogy a jobbkezem légy. Freddie-nek még mindig sokkja van és használhatatlan. Mike megrázta a fejét.

mert nem hiszem. Muszáj. Tessio mosolygott. aki elvállalná ezt a munkát? Nem lennének pénzgondjai többé egész életében. továbbra is meg fog próbálni a Don ellen törni. olyan tényleg rendkívüli embere. Elkapjuk még akkor is. hogy elvegye szavai méregfogát. És egyébként te vagy a Család ügyvezető feje. akit Sollozzo ne ismerne és ne vágna ki rögtön. egy sokat ígérő kezdő? .És nincs valaki. . hogy a Török komolyan gondolja az ajánlatát. de még nincs híre. Mindkét caporegime megrázta a fejét. . Clemenza beszélt először. De bárki is csinálja ezt a munkát. majd Clemenzához és Tessióhoz fordult: . Azt hiszem.Az érvelés megtámadhatatlan. ha el kell kapnunk a rendőr századost is.Van valamelyikteknek olyan főbizalmija. Legalábbis minden erre utal. . Különösen azért. ha mi mennénk.Én is megtehetem. vagy Tessióra is. aki tényleg nagyon vagány.Senki.Sollozzo még egy mérföldnyire sem engedne magához.Hagen szünetet tartott. mintha egy kis jelentéktelen csapatból hoznának fel valakit. nagyon nagy bajba kerül. és ezt mondta: . . Ezért meg kell próbálnunk elkapni Sollozzót. .kérdezte Hagen.Ez olyan. még ha tíz rendőr százados is kíséri. Téged nem lehet kockáztatni. hogy játsszon a baseballcsapatok országos . hogy Mike legyen az? Sonny csendesen megszólalt: . Hagen türelmetlenül rázta meg a fejét.Hagen vállat vont. Rám is lecsapna.

Hosszú ideig távol kell maradnod. próbáljátok megtudni. Olyat. Tessio. Clemenza. Ne kaphassanak el vele. de nem szeretném. Clemenza. el kell döntenünk. hogy elkapjuk ezt az alattomos csibész Törököt. nem tudunk semmit csinálni. és végül is ez a legfontosabb. ne felejtsd el. mindent el tudunk intézni. a "legbiztosabbat". Gondoskodunk szállítóeszközről és védelemről. Nem lényeges. . Így most meg kell állapodnunk. míg ez az egész zűr leülepszik. Clemenza. és a fegyver nálad van. Ha majd mindenen túlvagyunk. amint lőttél.bajnokságán. vagy akár felhívd. mennyibe kerül. Próbáld rövid csőre venni. Amikor használja. hogy tudjuk a legjobban segíteni Mike-ot. és nem vagy már az ország- . Ha ezt megtudjuk. hogy a gyűjteményedből egy igazán "biztos" fegyvert adj neki. vond be az agyat és a ravaszt azzal a különleges anyaggal. szemtanúkat és így tovább. Tom. de ha elkapnak. így nem hagy majd rajta ujjlenyomatot. Mike-nak kell lennie. A legfontosabb az. Mike. sok erős tölténnyel. és segítünk majd. Sonny röviden közbevágott. Mike. hogyan tudunk fegyvert juttatni a kezébe. a pisztolyt azonnal dobd le a földre. amid van. azt garantálom. hogy eltűnj egy szép hosszú vakációra. hogy nagyon pontos legyen. hova akarja vinni Sollozzo a megbeszélésre. hogy gyengének tartják. ott lesz a közvetlen közelükben. És ő meg tudja csinálni.Nem. Millió különböző okból. amid csak van. nem érdekel. azt akarom. mert ez az egyetlen lehetőségünk. hogy elköszönj a barátnődtől. amit semmiképpen sem tudnak lenyomozni. Mike.

Ne törődj vele . Michael mosolyogva szólalt meg: . .És most maradj Clemenzával.mondta sietve Sonny.mondta. Minden egyéb a mi gondunk. hogy felszedje azt a mocskos Törököt. Minden. Így szólt a bátyjához: .Nem kellett volna figyelmeztetned arra. hogy mit fogunk csinálni . azért magyaráztam el a részleteket. Az államférfi háborúra kényszerül. hogy rendben vagy.Sonny az öccsére mosolygott.Mindketten nevettek. hogy ne beszéljek a barátnőmmel ilyen dologról.Oké. mint te. ahol a Corleone családdal fog találkozni. 11. hogy újonc? Én ugyanolyan jól odafigyeltem az öregre. de te még újonc vagy. Sollozzót. és elkezdett átöl- . Itt volt az idő. megyek.Hát most legalább tudjuk. és elvigye oda. majd megüzenem neki. de az ügyvédet a jog kényszeríti. Ez parancs. Oké. Hagen mindenkinek italt töltött. felhívom és istenhozzádot mondok neki? .Mi az ördögöt értsek az alatt. Fejezet McCluskey rendőr százados az őrszoba falán levő órára nézett. Mi az ördögöt gondolsz.ban. . amit kiválaszt. fiú? Michael Corleone ismét egész testében érezte azt a gyönyörűséges. McCluskey a faliszekrényhez ment. . Kissé komornak látszott. és gyakorold annak a fegyvernek a kezelését. élénkítő jeges borzongást. Hogy lettem volna másképp ilyen okos? .

mi szeretne lenni.vagy tízdollárost adjanak ajándékba a kisfiúnak. mi a dörgés.Rendőj . Apja természetesen betette számára a pénzt a bankba. Apja rendőr őrmester volt. hogy egy öt.tözni civil ruhájába. Amikor elkészült. Anyja ugyanezt hitte. a középiskolából egyenesen a rendőrségi tanfolyamra ment. Mire vége lett a napnak. Aztán. amikor meglátják. gyerekesen így selypített: . Soha nem avatta be semmibe a feleségét. ha megnő. és túlzott bókokat mondtak neki.És ez az én kisfiam. s apa és fia hétről hétre végigsétáltak a körzeten. McCluskey szórakozva mosolygott. hogy minden hónapban. hogy előbb végezze el a főiskolát. A kereskedők pedig kezet ráztak vele. Apja mutatta meg neki. dolga van. És persze később. hogy apjának a barátai annyira szeretik. amikor Mark hazaért. este nem lesz otthon vacsorára. és ő nagyon büszke volt arra. s Mark legfeljebb egy ötvencentest kapott belőle. és idősebb MeCluskey ezekkel a szavakkal mutatta be hatéves fiát a kereskedőknek: . bár az apja azt akarta. főiskolai neveltetésére. de ő maga hamar megtanulta. ahogy élnek. Az asszony azt hitte. és apja rendőr barátai megkérdezték tőle. hogy az ő rendőri fizetéséből élnek úgy. .mire mindenki harsány nevetésben tört ki. ajándékot adnak neki. a kis McCluskey ruhájának minden zsebe papírpénzzel volt kitömve. és kinyitották a csengő pénztárgépet. mi a helyzet. és megmondta neki. felhívta a feleségét.

közülük egy sem lett rendőr. de állandó volt a rendőrségen. megérdemelte. hogy soha nem merészkedtek vissza. A körzetében levő bukmékerek tudták. olyan nyersen rázta le őket. és nagyon méltányos.Jó rendőr volt. a pénzt személyesen. sokféle szolgálatot nyújtott. És ki is mutatták hálájukat. "Becsületes" rendőr volt. a saját kezébe vette át. hogy különpénzt szerezzen magának. Üzleteinek sokféle védelmet. s előléptetése. Mindnyájan a Fordham Egye- . elfutottak. soha nem fog bajt okozni. Az erőszakos fiatal vagányok. meg van elégedve azzal. Ő mindig végigjárta az útját. hogy beszedje pénzajándékaikat. közvetlenül. amikor végigjárta a kereskedőket. tudták. és végül is teljesen eltűntek szolgálati területéről. ha nem is volt látványos. hogy végigpumpolják a területét. derék rendőr. és ő sohasem próbált különpénzeket csinálni. négy fia volt. Amikor gyalogos járőr volt. Amikor a Boweryről állástalan alkoholisták és különböző részeges alakok szivárogtak át. mint ahogy azt a többi rendőr. mert elnézi szemetelési és parkolási kihágásaikat. csinálta. mert úgy érezte. amit a rendőrőrszobának juttatott pénzből kap. soha nem ugrott be egy moziba. Nagyon kemény rendőr volt. Ez idő alatt családja mindinkább megnőtt. aki csak sima megvesztegetési pénzt fogadott el. különösen téli éjszakákon. és nem ment be pihenni a vendéglőkbe. Ö tisztelte a rendszert is. Soha nem vitte magával a fiát. A körzetében levő kereskedők hálásak voltak ezért. A neve a többiekével együtt szerepelt a névsorban. akik az utcákat terrorizálták. amikor ő megjelent.

Bruno Tattaglia régi ismerőse volt. és megfelelően tudnak gondoskodni a családjukról. A körzetében levő bukmékerek több pénzt fizettek a védelemért. megértette. hogy mindenkinek gondoskodnia kell saját magáról. mert a rendőrség nem fizet annyit az embereinek. Mi az ördögnek járjanak a fiai valami olcsó déli főiskolára csak azért. semmiben nem szenvedtek hiányt. leendő fiatalkorú bűnözőkkel. és a káderlapja mutatja. Ekkoriban terjedt el McCluskeyról az a hír. Ő a saját élete kockáztatásával védelmezi ezeket az embereket. de ez talán a négy fiú főiskolai oktatásának magas költségei miatt volt. Ő szétverte őket. Gondoskodott arról. hogy többre jogosult. bérgyilkosokkal. a mulató költségére élvezhette a műsort. mint a város bármely más részén. mennyi idézést kapott. mint az a nyomorult heti százdolláros fizetés. De nem méltatlankodott alacsony fizetése miatt. mert körzetében fegyveres csatákat vívott felfegyverzett gengszterekkel. az italt és a vacsorát: Szilveszter estére nyomtatott meghívót kap- .temre jártak. amiből rendesen meg tudnak élni. s ezért halálbiztos. hogy a rendes polgárok a városnak ebben a hozzá tartozó kis csücskében biztonságban élhessenek. McCluskey maga úgy érezte. majd százados lett. hogy nagyon keményen megy a pénz után. s miközben Mark McCluskey őrmesterből hadnaggyá lépett elő. Bruno együtt járt a Fordham Egyetemre egyik fiával. majd megnyitotta éjszakai mulatóját. és ha a McCluskey család nagy ritkán a városban töltött egy estét. hogy a sima megvesztegetésben nincs semmi rossz.

McCluskey mindig készségesen tett eleget ezeknek a kéréseknek. Bruno gondoskodott arról. Az árat kérdezte. hogy soha ne mutassa ki. hogy biztosítsa az unokái neveltetését. olyat. és az egyik legjobb asztal mindig az övék volt. amikor a kórházban leütötte Michael Cor- . mit akar valaki tenni. és megcsinálta a munkát. aki prostituáltként vagy markecolóként szerepelt a rendőrségi aktákban. hogy munkavállalási engedélyt kaphasson a kabaréban.tak a vezetőségtől. mint amennyi Al Caponénak valaha is volt. McCluskey nem kérdezte. hogy bemutassa nekik a mulatóban fellépő nevezetességeket. Ez a méreg uralkodott még rajta. a detektíveket mind elirányította Corleone kórházi szobája elől. Amikor Sollozzo azzal a javaslattal jött el hozzá. Természetesen néha ő is kért egy kis szívességet. amit arra tett félre. elöntötte a méreg. miután ő az elvek embere. És most. hogy hagyja az öreg Corleonét védelem nélkül a kórházban. miért. McCluskey alapelvei közé tartozott. hogy érti. azt a pénzt. McCluskey tudta. hogy töröljék el egy alkalmazott priuszát. többnyire egy csinos fiatal lányról volt szó. kénytelen lesz visszaadni a tíz darab ezrest. Mikor aztán Sollozzo felhívta. Aki elintézi. köztük néhány híres énekest és hollywoodi sztárt. Tessio minden emberét lecsukatta. Mikor Sollozzo tíz darab ezrest mondott. nagy szolgálatot tesz vele az országnak. Nem habozott. hogy Corleonéék két embere még mindig a kórház előtt van. McCluskey előre felvette a pénzt. miért. Corleone az ország egyik legnagyobb maffiaembere. akinek több politikai kapcsolata van.

A Tattaglia-mulatóban találkozott Sollozzóval. Talán ezen a nyáron. Egy rendőr meggyilkolása csak nagy bajokkal jár. és bejönnek ezek a különpénzek. mert minden választ ismert. vagy el akar szökni a bűntett színhelyéről. hogy elmenjen az őrszobáról. és ez a rák sok pénzébe került. Nagybátyái és nagynénjei az óhazában hellyelközzel ugyancsak egy kis segélyre szorulnak. és még ennél is jobb üzletet kötöttek. most. mert ellenáll a letartóztatásnak. hogy fenn tudják tartani burgonyafarmjukat. De végül is minden a lehető legjobban végződött. és ő küldte nekik a pénzt. Csak az ár felől akart biztos lenni.leonét. elképzelhetetlen volt. McCluskey megint csak nem tett fel kérdéseket. Az soha nem jutott eszébe. Mert ha így történne. hogy felpofozza. McCluskey megmondta az őrszobai ügyeletesnek. mint egy királyt és egy királynét. hogy megöl egy New York-i rendőr századost. És amikor ő és felesége meglátogatták az óhazát. A maffia legkeményebb vagányának is csendben kellett maradnia. elmennek megint. Írországban most halt meg feleségének a nővére. mindig csak problémák. Nem sajnálta. hol . ha a legalacsonyabb rangú járőr elhatározta. hogy ő maga is veszélybe kerülhet. Most a temetés még többe fog kerülni. aki már évek óta küzd a rákkal. hogy a háború elmúlt. Hogy valaki akár csak egy pillanatig is arra merjen gondolni. akkor egyszeriben meglepően sok gengsztert megölnének. úgy kezelték őket. és elkészült. és ki tehetne ez ellen valamit is? McCluskey sóhajtott. Problémák. hogy sikerüljön a dolog.

esetleg tudatlan bátorságból beavatkozzon. Sonny a kocsiról gondoskodott. elhelyezését egy olasz teherhajón. Huszonkét kaliberes volt. mégis tátongó lyukakat szakítanak. és elment oda. aki várni fogja Michaelt. ha szükség van rá. A pisztoly dörrenése . hogy Michael elhagyhassa az országot. Semmilyen óvintézkedést nem tartott szükségesnek. aki önként jelentkezett erre a munkára. Speciális munkára tartogatták. amihez a legjobbra van szükség. Egy agyonhasznált külsejű. A vezető Tessio lesz. ő intézte hamis útlevelét. Úgy döntöttek. Rendszámtáblája hamisított. Még azon a napon repülőgéppel titkos futárt menesztettek Szicíliába. hogy egy ártatlan szemlélődő. Kint néhány háztömbnyit gyalog ment. tengerészokmányait. ahol Sollozzóval kell találkoznia. de jó motorú kocsi lesz. aztán taxiba szállt. hogy Sollozzo az egyik besúgója. míg könnyen mozgott. Michael Clemenzával töltötte a napot. Nem akarták. A ravasz szoros volt. olyanra. félreértve a helyzetet. amit el fognak juttatni hozzá. és azzal a kis pisztollyal gyakorolt. hogy meghagyják a hangját. és egy teljesen megbízható vezetőről. amely egy szicíliai kikötőbe fog befutni. hogy előkészítsék rejtekhelyét a hegyek között a maffiafőnöknél. de Clemenza a szerszámaival addig dolgozott rajta. Bármikor azt mondhatja. akivel találkoznia kellett. Tom Hagen mindent elrendezett. golyói a testbe behatolva tűszúráshoz hasonló lyukakat csinálnak. de amikor kikerülnek belőle. amikor kilép a vendéglőből. ahol a megbeszélést tartják Sollozzóval.lesz. és így a kocsi kinyomozhatatlan.

hogy áll rajtad. Senki sem fog beleavatkozni. Mike. De ne érintsd a fegyver többi részét.Leginkább a szemtanúknak nyújt lehetőséget arra. Clemenza a gyakorlás ideje alatt végig oktatta. félni fognak tőled. Csak egyszerűen engedd le a kezed az oldalad mellett. ha megértetjük velük. hogy megváltoztassák az azonosítást. és hagyd. hogy a pisztoly leessen. elfintorította az arcát. még fel vagy fegyverkezve. Ne felejtsd el. de ne is nézz el senki mellett. Clemenza vállat vont. Senki sem fogja észrevenni. hadd nézzem. . . . segít az azonosítás ellen . Sollozzo nagyon óvatos. Most vedd fel ezt a kalapot. Menj ki a helyiségből nagyon gyorsan. Ne félj semmilyen véletlentől. aki sohasem hordott kalapot.Dobd el azonnal a fegyvert. hidd el. Michael. Tessio várni fog a kocsiban. az ujjlenyomatok miatt nem kell nyugtalankodni. A pisztoly agya és a ravasz speciális anyaggal lesz bevonva. szürke filckalapot nyomott Michael fejébe. Meg leszel lepve.biztosította Clemenza. Senkinek ne nézz egyenesen a szemébe. . emlékezz erre.Megtudta Sonny. ha már nem használod.Ez. Szállj be. hova vitet Sollozzo? . . Az arcodba fognak bámulni.távol fogja tartani az embereket Michaeltól. de ne szaladj.Még nem. . hogy nem szabad pontosan emlékezniük. félni fognak. Amint kint vagy. és a többit bízd rá. Mindenki azt fogja hinni.Egy puha. De ne nyugtalan- . ha szükséges. milyen jól mennek ezek a dolgok. Ne felejtsd el.kérdezte Michael.

A közvetítő a kezünkben lesz. hogy a Tattaglia család totális háborút indít a Corleone család ellen. Azt jelenti. sülthúsdarabok.mondta Clemenza. Végül is ki kell majd merészkednie.kérdezte Michael. hogy Sollozzo sem engedheti.Vállat vont. Michael azon gondolkodott. kenyérmorzsák és egy félig üres whiskys üveg. Ha bármi történik veled. . vajon meddig bírja ki Sonny a bezártságot a telep biztonságos területén. . nem fog bántani téged. míg biztonságban vissza nem érkezel. a közvetítő fizet érte. mi fogjuk ki. ami továbbra is Sonny hadiszállása volt. hogy bármi is történjék vele. hogy kis dolgokban erőszakoskodjanak velünk.Nagy pénzt kap érte . A te életed nem ér annyit Sollozzo számára. Ez lecsapolja a rossz vért. A Köztisztasági Hivatal sok hullát fog összesöpörni ezen a télen. A poklot. Tudja.kérdezte Michael.Milyen súlyos lesz az? . mint amennyit a közvetítőé ér.mondta Clemenza. . Visszakocsiztak a telepre.Nagyon súlyos . Egyébként fontos ember a Családokban. Te biztonságban leszel. Nagyon egyszerű.Egy kisebb vagyont. Sonny a pamlagon feküdt és aludt. akkor rövidesen mindent el akarnak szedni tőlünk.Ezek a dolgok úgy tízévenként ismétlődnek.Mi az ördögnek kockáztatja saját magát? . . . És ha hagyjuk.kodj. . a Don házába. . . A kisasztalon ott voltak késői ebédjének maradványai. ami utána jön. A többiek többsége a Tattagliák mellé fog állni.

amelyek érzéketlenek voltak a bennük levő fájdalomcsillapítós drótok miatt.Mi van.kérdezte Michael. Michael felrázta a bátyját.mondta Michael. és nincs semmi baj. McCluskey lassúbb és butább. . kivéve azokat a helyeket.Nem . Elég időd lesz arra.mi van akkor. hova akar vinni téged az a két disznó.Talán nem fognak megmotozni. Sonny megrázta a fejét.Apjának mindig tiszta irodája egy elhanyagolt albérleti szobához kezdett hasonlítani.Milliószor . Ha nem tudjuk meg.Biztos ütést kell mérnünk arra a nyomorult Sollozzóra.mondta. először őt intézd el. hogy őt is elintézd. . amelyek . És ha meg is találják .Úgy élsz itt. még nem kaptunk hírt arról.Nyamvadtul . talán nem találják meg. Sollozzo és McCluskey. Megmondta Clemenza. Ne felejtsd el. és azt mondta: . de ha meg is teszik. és nyújtózkodott. . ha elég ügyesek vagyunk. fiú? . ellenőrzöd a laktanyát? Mike. mint egy koldus. Akkor elveszik tőlem.mondta Michael. . ha lehet. Arcának egész bal fele fájt. Miért nem takaríttatod ki ezt a szobát? Sonny ásított. .Nem vihetem magammal? .Hogy van az állad. hogy az istenbe tudjuk a pisztolyt eljuttatni hozzád? . hogy a pisztolyt feltétlenül el kell dobnod? . Sonny felállt a pamlagról.

Sollozzo nem mondja meg senkinek. majd így szólt: . . Sonny nevetett. majd fejét rázva Sonnyra nézett. ne játszd meg az idősebb testvért .Oké. ráadásul nehezebb körülmények között a háborúban. A fájdalom enyhült. Sonny válaszolt. . Alig fogják érteni. Hol az ördögben vannak az ágyúi? Van talán légvédelme? Nehéztüzérsége? Vannak aknamezői? Ez csak egy nyomorult okos csibész a nagymenő rendőr haverjával az oldalán. ott lesz . . Itt az ajánlat. és felemelt kézzel jelezte. . mint ez a Sollozzo. maradjanak csendben.Egyetlen hangot se tudtam meg . Jack Dempsey bárja előtt felveszik Mike-ot.Az istenért. és ivott. Tom Hagen jött be a szobába.Harcoltam már nehezebb fickók ellen is. és egyenesen a hamis néven szereplő telefonhoz ment. Fejbólintással köszönt nekik. Sonny. Addig nehéz csak.mondta Sonny. . hogy megöli őket. Elmennek .Ez a disznó Sollozzo.összetartották. Felemelte az asztalról a whiskys üveget. ez tényleg érti a dolgát. Ma este nyolckor ő és McCluskey százados a Brodwayn. Mike.Hagyd abba. amíg csak lehet.mondta Michael. . akkor nincs többé probléma. most nem lenne jó elnehezedni a piától .mondta. mi történik velük. amíg az ember elhatározta magát. Néhány szót firkantott egy blokkra. bár senki sem beszélt.és letette a hallgatót. A telefon megszólalt. Ha az ember egyszer már elhatározta. Néhányszor tárcsázott.

. és hogy az elővigyázatosság többet ér a pisztolynál. hogy a százados elég lesz. hol fognak találkozni? Tom.Addig nem engedjük el Mike-ot. ő tudja. Sonny megrázta a fejét. annyira. Ezt az egész dolgot ő maga intézi. .Sollozzo tényleg átkozottul ügyes. Míg fel nem hívom őket. míg itt nincs a közvetítő. könnyen lerázhatják. Ez lesz az első.Egy kicsit elfelejtettem ugyan.Most hogy az ördögbe tudjuk meg. . Meg azt is mondta. Lenyomozott téged.Clemenza bólintott. és három emberemmel kártyázik. és tudja. Ezt megbeszéltétek? . és remélnünk kell a legjobbakat. Mike és Sollozzo olaszul fognak beszélni. . Miért nem jelentenek? Hagen vállat vont. ha igazán akarják. Valakit Mike nyomába kell küldenünk. Sonny gondterhelt arccal . hogy az ír rendőr ne tudja.mondta szárazon Michael. Igaza is van. Mike.kérdezte Hagen. . miről tárgyalnak.A közvetítő a házamban van.valahova.Nem. hogy megérted a szicíliai tájszólást. és ide figyeljetek. Úgy gondolja. ne izguljak. hogy nem is visz magával senkit. amit csinálni fognak. ahol tárgyalni tudnak. nem engedik elmenni. Sonny hátradőlt a bőr karosszékben. de nem fogunk túl sokáig beszélgetni . . hogy McCluskey a "soldi"-n kívül nem ért egy szót sem olaszul. . nekünk vannak informátoraink a Tattaglia családban. Ekkorra már délután öt óra volt.

Clemenza megszólalt. Ma . McCluskey nem törődik azzal. Phillips volt.mondta. Hívd fel. majd letette. Arca feszült volt. hol lehet elérni a századost. .Azt hiszem. .És mi van. Sonny felvette a telefont. és akkor megszólalt a telefon.így szólt: . Sonny. mint a pokol . Hagen megrázta a fejét. megszereztük . hol van. . . érzi a veszélyt is. Megéri a próbát. hova viszi Sollozzo. Hagen pattintott az ujjával. Sonny lejegyzett valamit a blokkjára. hogy Mike lőjön be a kocsiba.mondta Sonny. hogy megtudják. . ha Sollozzo nincs a kocsiban? Akkor hiába dobtuk oda magunkat.Vissza fog hívni . Miért hagyja. .Talán próbáljuk meg kitalálni. Csaknem újabb harminc percet vártak.McCluskey századosnak mindig meg kell hagynia. amikor felveszik. Talán ő megtudhatja. ez a Phillips fickó. Mindenáron meg kell tudnunk.Talán hagyjuk.mondta türelmetlenül Michael. Még ezzel a rendőr századossal az árnyékában is úgy gyanakszik. bárki is van ott. amikor meg tudja akadályozni? Mellesleg. és letette a hallgatót. Csendesen beszélt a telefonba. hol lehet elérni.A kockázat miatt. és egy számot tárcsázott. hogy megtudjunk valamit.Ez a detektív. miért tartja ilyen nagy titokban? .

Ne ülj le megint az asztalhoz. nem sokat törődnek majd veled. és fordulj be a sarkon. Bele a fejbe. Először játszd meg egy kicsit. Én figyelni foglak. fent Bronxban. Mike. kiálts. Régimódi mosdójuk van. hogy elrejtse a pisztolyt. fordulj balra. és azonnal felveszlek. hogy nincs nálad fegyver. Ismeri valamelyiktek? Tessio magabiztosan beszélt. Mike. Ha bármilyen bajba keverednél odabenn. Amint meglátlak. Sonny íróasztalára hajolt. Kitűnő. Clemenza. ha megmotoznak a kocsiban. Az étel jó.Ez a bejárat. . Számunkra ideális hely. csak gyere ki. Az étteremben várj előbb egy kicsit. mielőtt kimész. felgyújtom a fényszórókat. és kihozlak. Sonny éberen figyelt. ha végzel. És ne kockáztass. hogy bajban vagy. és látják. sietned kell. nagyon természetesen. és megpróbálok bemenni. Kis családias vendéglő.Egy nagyon megbízható emberre van szükségem. aki .Én ismerem. Oda erősítse az embered a fegyvert. amilyen gyorsan csak a lábaid bírják. Nem fognak rájönni semmire.este nyolctól tízig a Luna Azure-ban lesz. rögtön tüzelj. a víztartály és a fal között van hely. kimehetsz-e. és cigarettacsikkekből alaprajzot rakott ki. . egy percet se vesztegess. Nem. Küldj oda valakit. Mindenki a maga dolgával törődik. és indulj kifelé. egyenként két lövés. De ha visszajöttél a mosdóból. . még jobb. ahol az emberek zavartalanul beszélhetnek. nagy fülkékkel. ha megkérdezed tőlük.

hogy a Don hamarabb is el tudja intézni. Az idő nagyon sok tényezőtől függ. . .Szükségem van itt rád.Lehet. Ha Mike befejezte-. Tom Hagen közbeszólt.Hát akkor mindenki a dolgára. Milyen hevesen reagál a többi Család. Összeszedted ezeket az újságírófiúkat? Hagen bólintott. . most benne vagy.mondta határozottan Clemenza.Oké . megkezdődik a mi igazi munkánk. . Mennyit akar eltitkolni a rendőrség. Mike.mondta -. Kezet fogott vele.Sonny. . mielőtt elutaztál.elrejti a pisztolyt . Milyen jól tudjuk elhelyezni a sztorikat az újságokban.mondta Sonny.Oké fiú . amiben biztosak lehetünk. .mondta Sonny.kérdezte Hagen.Legkevesebb egy év . hogy nem látogathattad meg. .mondta Clemenzának. Mamával majd elintézem. .Nem . megadom nekik az anyagot. Tessio és Clemenza elmentek. Sonny felállt.A fegyver ott lesz .Mit gondolsz. mennyi idő múlva jöhetek vissza? . . hogy itt az ideje. .mondta Mike. Ez az egyetlen. vigyem én le Mike-ot New Yorkba? . Rengeteg baj és gond lesz.mondta Sonny.Oké . . de erre ne számíts.Amint a bomba robban. oké? . És amikor úgy gondolom. és megállt Michael előtt. üzenek a barátnődnek is.

Michael összerezzent. és Michael megrázta. . akkor meg kell ölnöm.Szállj be. . és a vezető kinyitotta az elülső ajtót. Talán nem is kell megszabadulni Sollozzótól. Hagen gyengéden megszólalt.mondta Michael -. Michael Corleone összeráncolta a homlokát.Mint Consigliori elismered. Mike.Nem akarok újabb három évre elszakadni az otthonomtól. választhatunk más megoldást is. hogy a Don és Családunk részére veszélyes. Bár csaknem színházkezdési idő volt. de beszállt.Még nincs késő visszalépni. hogy felvegyék. találhatunk valaki mást. egy sima fekete hajú. hogy korán ott legyen.mondta Hagen. kihajolt. nyitott ingnyakú fiatal vagány volt.Próbálj meg mindent . és várta. ha Sollozzo életben marad? . A hátulsó ülésen ült McCluskey százados és Sollozzo.Igen .mondta. Nem ismerte a vezetőt. meleg és száraz. Michael azt akarta. Michael Corleone a Broadwayn állt Jack Dempsey bárja előtt. Sollozzo pontos lesz. Csendesen mondta: . . Az órájára nézett. Sollozzo előrenyújtotta kezét. Tizenöt perce várt már. . Mike.Michael megrázta Hagen kezét.Oké . a Broadway nem volt túlságosan zsúfolt ezen a hideg téli estén. A kéz határozott volt. és így szólt: . Öt perc hiányzott a nyolc órához. . amikor a saroknál megállt egy hosszú fekete kocsi.

Azt hiszem. amikor tárgyalunk. Felment a West Side Highwayre. a forgalom szerint. gondosan végigmotozta fegyver után Michaelt. hogy szeretetteljesen megveregesse Michael vállát. vele nincs baj. ami a múlt este történt.Ez egy rendes fiú. Mike . hogy mindent rendbe tudunk hozni. a bátyád.mondta Sollozzo komolyan. Tudod. Csak figyelj jól. te nem vagy olyan forrófejű. . . Akár- . . Aztán Michael rémületére ráhajtottak a George Washingtonhíd feljáratára. A kocsi nyugat felé tartott.. . mint Sonny. rövidesen nyugdíjba kell majd mennem. Michael Corleone csendesen mondta: .Én is remélem.Nem háborgatják . Michael látta. hogy a vezető gyengén elmosolyodik. gyászos sóhajjal.Örülök. én igazán nem így akartam. Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie. hol gyorsabban.Aztán. Kezdek túl öreg lenni a munkámhoz. McCluskey százados mosolygott. túl mogorva vagyok. hogy eljöttél.Remélem. hogy van ez. hogy ma este rendezni tudjuk a dolgokat. úgy látszott. Vele lehetetlen értelmesen tárgyalni. Ha bárki követi őket. átmennek New Jerseybe. Nem bírom elviselni a sok bosszúságot.Előrehajolt.mondta Sollozzo. annak ugyanezt kellene tennie. Remélem. Mike.Sajnálom. nem akarom. hol lassabban hajtottak. hogy nem. . mint ha le akarna rázni bármilyen nyomon követőket.A gyerekeimre esküszöm. s nem látszott. hogy apámat megint háborgassák. . . reggeltől estig mindennap bosszantanak. Rettenetes volt.

A közvetítő nem szólt a vezetőről. vagy csak arról van szó. és a késői idő miatt már csak néhány ember vacsorázott bent. Végigmentek a mellékutcákon. majd maga gyújtott rá. McCluskey és Sollozzo hátranéztek. amint az osztóvonalat érintette. senki nem szólt róla. Michael nyugtalankodott. Le akarják taszítani a mocsarakba. maga mögött hagyva a fénylő várost. rossz felvilágosítást adott. Sollozzo cigarettával kínálta McCluskeyt és Michaelt. Most már biztosak voltak abban. Nem fogom elfelejteni . Ekkorra már csaknem kilenc óra volt. hogy senki sincs a nyomukban. hogy a vezető is bemegy velük.mondta Sollozzo a vezetőnek. De Michael úgy döntött. hogy nem szól . s nem volt kocsi a nyomukban. hogy a ravasz Sollozzo az utolsó percben változtatást határozott el? De amikor már csaknem átértek. A súlyos gépkocsi szinte a levegőbe ugrott. a híd megint mögöttük maradt. és East Bronx felé hajtottak.Szép munka. majd visszapattant a New York City felé vezető autóútra. Michael közömbös arcot vágott. . majd ráhajtott a hídra.ki adta is Sonnynak az információt a találkozó helyéről. Tíz perccel később egy kis olasz vendéglő előtt a kocsi megállt. Sollozzo tulajdonképpen megsértette a megállapodást azzal. A kocsi keresztülhaladt a feljárón. hogy nem próbálja-e meg valaki más is ugyanezt. hogy magával hozta. Az utcákon nem volt senki. de az kint maradt a kocsijánál. amit mindketten visszautasítottak. A vezető beletaposott a gázpedálba. a vezető hevesen megforgatta a kormányt.

én vagyok az egyetlen ír. Michael azon gondolkodott. tudta ugyanis.Próbálja meg a borjúhúst.mondta. Meglepő módon McCluskey nem ivott. .róla. . Sollozzo visszautasította a fülkét.bíztatta Sollozzo. mert bizalmatlan vagyok. egész NewYorkban nem kap jobbat .mondta. Ne sértődjön meg. mert nem bízom magában. de nem azért. Mindhárman az egyetlen kerek asztal köré ültek.Persze. Sollozzo bocsánatkérő hangon szolt a századoshoz: . Az étteremben rajtuk kívül csak két vendég volt. vajon Sollozzo titkos megbízottai-e? De ez tulajdonképpen nem volt érdekes. aki nem szereti a piát . MeCluskey százados gúnyosan rájuk mosolygott. .Túl sok rendes embert láttam bajba kerülní a pia miatt.Azt hiszem.Olaszul fogok beszélni Mike-kel. Teletöltött három poharat.Én majd a borjúhúsra és a spagettire fogok koncentrálni.Jó olasz koszt van itt? . túl lesz mindenen. kezdjék csak nyugodtan . . hanem mert angolul nem tudom olyan pontosan kifejezni magam. hogy jót akarok. Sollozzo gyors szicíliai dialektusban kezdett beszélni Mi- . hogy a ma esti megegyezésünk mindenkinek csak előnyére válna. hogy ezzel rontja a tárgyalás sikerének esélyeit. ez nem azért van. hogy azt gondolják. Az egyetlen pincér egy üveg bort hozott az asztalhoz. és kihúzta a dugóját. mert fél. Még mielőtt közbe tudnának lépni. és meg akarom győzni Mike-ot arról. úgysem mer szólni. McCluskey őszinte érdeklődéssel kérdezte: .

fiuk. Nem kérek köz- . amíg apád ismét rendbe jön. ő azt mondja nekem: "Rajta. a Corleone család egyedül fog szemben állni mindenkivel. aki tiszteletben tartja önmagát. és örülnék. a jövő zenéje. Tudom. Bruno miatt. tudom.Meg kell értened . hogy az összes többi New York-i Család csendben támogatott. Én nagyon tisztelem Don Corleonét. De apád az aggályoskodása miatt az utunkban áll. Ha ez a viszálykodás folytatódik. csináld. Közben nekem meg kell élnem valamiből. A haladás útjában áll. Békénk lesz. Hadd mondjam meg. ha a szolgálatába léphetnék. És a Tattaglia család a társam lett. Hagyjunk fel minden ellenségeskedéssel. Ezért békét. de mindketten tudjuk. és elkezdek kereskedni a szakmámban. ami megtörtént. Az az üzlet. De meg kell értened. . S nemcsak akadályozza. és részt tud venni ezekben a tárgyalásokban. fegyverszünetet ajánlok. hogy egy másik ember rám erőszakolja az akaratát. ez a te dolgod". hanem ráerőlteti az akaratát olyan emberekre is. igen. hogy ami köztem és az apád között történt. Én olyan ember vagyok.chaelhoz. hogy ez nem megy. hogy nem bonyolíthatom le a magam üzletét. mint én. hogy az apád régimódi ember. Ő tulajdonképpen ezzel azt mondja. annak meg kellett történnie. A Tattaglia család az én rábeszélésemre és kártalanításom fejében hajlandó lemondani az igazságszerzésről. Egymás tyúkszemén kellene taposnunk. így. mindenki számára kimondhatatlanul sok millió dollár van benne. amivel én foglalkozom. az kifejezetten üzleti ügy. az új hullám.mondta -. és nem hagyhatom.

Sollozzo élesen megkérdezte: . Sollozzo kifejezően emelte fel a kezét. pontosan. hogy néhány napnyi időt nyerjenek. . milyen szerepet kellene játszania abban a családomnak. hogy biztosítékot kapjak arra. de azt kérem a Corleone családtól. hogy az a gyönyörűséges. Gondolom. fel vagy hatalmazva arra. Én elmulasztottam a lehetőségemet. és milyen hasznunk lenne ebből.A bor egyenesen a hólyagomba ment. Michael most már biztos volt abban. hogy ez a megbeszélés csak arra szolgál. Michael érezte.mondta komolyan Michael.Milyen biztosítékokat adhatok én neked? Én vagyok az.Mi van? Michael zavartan válaszolt: . hogy megállapodj. . különös hidegség eltölti testét. hogy elfogadd.Tehát részletesen akarod hallani az egész javaslatot? kérdezte Sollozzo.reműködést tőletek. Michael szicíliaiul mondta: . hogyan akarod elkezdeni az üzletedet. hogy a Török tapasztalatlan kölyöknek tartja őt. Nem vagyok ilyen ügyes. amit javasolsz. barátom. Ezek a javaslataim. Visszatartottam. Hogy Sollozzo még egyszer megkísérli megölni a Dont.Mondj többet arról. Túl sokat gondolsz rólam. hogy nem lesz több támadás apám élete ellen . akit üldöznek.Mindennél fontosabb. . . Az volt a legszebb az egészben. hogy ne akadályozzatok. Aggódó arcot vágott.

Átnyúlt. nincs benn senki. Oda volt erősítve. aki . míg kezével elérte a kis. amit közben kihoztak neki. hogy megnézte. és bement a mosdóba. alányúlt. Sollozzo egyenesen szemben ült a mosdó ajtajával. Nincs nála fegyver. a zománcozott víztartály mögé nyúlt. Megmosta kezét és megnedvesítette a haját. Nem tudta. Zsebkendőjével ledörzsölte az ujjlenyomatokat a vízcsapról.mondta megkönnyebbült sóhajjal. és körbetapogatta. és rágombolta a zakóját. Csodálatos ösztöne volt. Sollozzónak nem tetszett a dolog.Megmotoztam. Michael sértett arcot vágott. A férfi kis fejbólintással jelezte. sötét szemei éberen lángoltak. Sollozzo sötét szemeivel feszülten figyelte az arcát.Kimehetnék gyorsan a mosdóba? Mindjárt rendbe jövök. de nem tetszett neki. Michael felállt. és a szemöldökével a mosdó felé intett. ideges lett. és egy nyers mozdulattal bedugta a kezét Michael lábai közé. Én már pár ezer fiatal vagányt megmotoztam. tompa orrú fegyvert. A szemben levő falnál ülő férfi. bedugta az övébe. Akkor kiment a mosdóból. Michael rámosolygott. hogy nincs-e nála fegyver.Most nyugodtan tudok már beszélni . miért. McCluskey röviden megszólalt: . McCluskey százados a borjúhúst és spagettit ette. . Sollozzo kelletlenül mondta: . Kivette a pisztolyt. Ránézett a szemben levő asztalnál ülő emberre.Ne maradj el sokáig.

hogy képtelen volt egyetlen szót is megjegyezni. ne üljön le. Michael ösztönösen érezte. De valami figyelmeztető ösztön vagy pusztán a félelem visszatartotta. azonnal meghúzta a ravaszt. hogy felvegye a rendeléseiket. A golyó szinte pontosan a szeme és füle között találta el Sollozzót. Michael ismét leült. Emlékezett ugyan rá. Michael az asztal lapjának védelme alatt kigombolta zakóját. Érezte. hogy Michael látta. Michael első mozdulatára el akart ugrani. és Sollozzo odafordította a fejét. amit a férfi mondott. hogy Clemenza azt tanácsolta. Jobb keze az asztal alatt az övébe dugott fegyver felé mozdult. Most biztonságban érezte magát. Sollozzo az utolsó percben úgy fordította a fejét. De Michael fiatalabb volt. Agya annyira megtelt dörömbölő vérrel. . hanem ha kijön a mosdóból. hogy ha csak egyetlen gyors mozdulatot tesz is. hogy ez az egy golyó elegendő volt. vége van. hatalmas vértócsát és apró koponyaszilánkokat loccsantott a megdermedt pincér kabátjára. Michael bal kezével ellökte magától az asztalt. mert örült.mereven figyelt. Egy szót sem értett abból. lőjön azonnal. A Török azonnal reagált. az élet fénye úgy hunyt ki a szemében. és kioldotta. és közben feszülten figyelt. hogy beszéljen a felszolgálóval. a jobb kezével közvetlen közelről Sollozzo fejéhez emelte a pisztolyt. hogy nem kell tovább állnia: lábai reszkettek a gyengeségtől. most láthatólag megkönnyebbült. Reflexei még élénkebben működtek. Ebben a percben odajött a pincér. Sollozzo feléje hajolt. és valóban meg lehetett ijedve. s amint a másik oldalon kijött. mint ahogy a gyertya kialszik.

az mellette leesett a hullára. hogy leejti a fegyvert. mint aki megbénult. hogy ő is veszélyben van. sem a pincér nem vette észre. hogy McCluskeyra lőjön. hogy Michael most rögtön megadja magát vagy elfut. arcán a rémület kifejezésével hitetlenül nézett Michaelra. mintha túl nagy falatot nyelt volna le a borjúhúsból. Az meg sem mozdult. Sollozzo még mindig a székén csüngött. A levegőben most mintha rózsaszín fátyol lebegett volna. Látta. Michael hirtelen a fal mellett ülő ember felé fordult. Michael kiengedte kezéből a pisztolyt. Michaelnak mosolyognia kellett. és nem csinált zajt. nincs tisztában azzal. és a konyha felé tántorgott. és kinyitotta. szeme azt a meggyőződést tükrözte. mintha semmi köze sem lenne hozzá. és elfordult. Olyan volt.Egyetlen másodperc múlt csak el. de a vezetőt . Aztán a levegő megtelt körülötte finom vérköddel. hangosan fulladozni kezdett tőle. nem volt halálos. Sollozzo kocsija még ott parkolt a kanyarnál. A rendőr százados olyan közönyös meglepetéssel nézett Sollozzóra. McCluskey vastag bikanyakát érte. míg meghúzta a ravaszt. hogy sem a falnál ülő férfi. Úgy látszott. oldala az asztalra támaszkodott. amit szétszakított tüdejéből köhögött ki. A pincér. amikor Michael megfordult. és csak most nézett Michaelra. Ez a lövés rosszul sikerült. Borjúhússal megrakott villája megállt a levegőben. S arckifejezése. Most óvatosan az asztalra emelte kezeit. Néhány lépéssel az ajtónál volt. Michael nagyon józanul. nagyon megfontoltan belelőtte a második golyót ősz hajú koponyájába. McCluskey nehéz teste lezuhant a székről a padlóra.

úgy lobogtak.Mind a kettőt elintéztem . ajtaja azonnal kinyílt. A kocsiban egy váltás ruha volt.mondta Michael. Michaelt egy pillanatra megzavarta az a kifejezés. mint a pokol tüzei. Most már elszabadulhat a pokol.kérdezte Tessio. emlékezett rá. keskeny arcának vonásai kemények. . Hatalmas megkönnyebbülést érzett. mint most.Láttam az agyvelejüket .mondta Michael. és a kocsi azonnal elszáguldott. .nem lehetett látni. Ezt mindig szexuális értelemben használták. Reflektorok gyulladtak fel. de ő könynyebb sebet kapott. és befordult a sarkon. Különös volt. A küzdelem még folyt. szeretkezni vele. amit Tessio használt. és egy ütött-kopott csukott kocsi gurult oda hozzá. . és Michael a kabinjából nézte New York City fényeit. amikor elvitték arról a szigetről. mint a márvány.Biztos? . és visszahajózták a kórházhajóra. amelyet tengerészegységével megszálltak. hogy Tessio most ezt használja. elintézni a dolgot egy nővel azt jelentette.kérdezte Tessio. Most már túl volt rajta. ugyanezt érezte. A Sollozzo és McCluskey százados meggyilkolása utáni napon New York City minden rendőrőrszobájára rendelkezés érkezett a rendőrtisztek számára: amíg McCluskey százados . amely Szicília felé indult. Michael húsz perccel később az olasz teherhajón volt.Elintézted a dolgodat Sollozzóval? . . de ő nem lesz ott. Ismerős érzés volt ez. Ugyanezt a mindent elsöprő megkönnyebbülést érezte akkor is. Tessio ült a kormánynál. Beugrott. Két órával később a teherhajó kifutott a tengerre. Michael balra indult.

Barátságos köszönésféle volt ez. Megkezdődött az öt Család 1946. Később. Minden törvénybe ütköző cselekedet szünetelt. 12. Johnny vacsoravendége. hogy egy kis szerepet találjon magának egy filmben. nincs prostitúció. hogy ez az ügy nem tartozik rájuk. fejezet Johnny Fontane közömbösen búcsút intett a szolgának. a nap folyamán. Amikor feltűnt a stúdióban. Billy. és így szólt: . ami odahajtott a lánckorláthoz.A színes bőrű komornyik szótlanul meghajolt. Az egész városban hatalmas razziák kezdődtek.gyilkosát meg nem találják. Ezen az estén megölték a Corleone család két bizalmiját.Viszontlátásra reggel. és kizárólag annak szólt. egy kocsiból hajították be. nincs semmiféle illegális üzlet. nem a szolga fejhajtása. a Corleone család telepén. Johnny fiatalnak és frissnek és ked- . Azt a választ kapták. évi háborúja. amint Greenwich Village-ben egy kis olasz vendéglőben békésen vacsoráztak. a Családok egy futára felkereste a Corleone családot. azért jött Hollywoodba. és kiment a Csendes-óceánra nyíló hatalmas ebédlő-nappali szobából. Johnny éppen a Woltz-filmben játszott. aztán elszáguldott. nincs több hazárdjáték. hogy Johnny Fontanénak vacsoravendége volt. . egy Sharon Moore nevű lány. és megkérdezte. kiadják-e a gyilkost. Ezen az estén bomba robbant Long Beachen.

fiús volt-e. mint régi barátok. Soha nem aludt addig egy lánnyal. s amikor az nem reagált rá. Szorosan egymás mellett ültek. Halom Ella Fitzgerald-lemezt rakott a lemezjátszóra. De Sharon Moore-ban volt valami.vesnek és szórakoztatónak találta a lányt. magányos vagy vidám. Kicsit elbeszélgetett vele. akire még csak nem is emlékezett. vagy bolondult a fiúkért. megpróbálta kitalálni. s hogy túl van már számtalan kalandon. ezért erre az estére meghívta magához vacsorázni. Kivéve persze azt a néhány alkalmat. Amikor befejezték az evést. Ezek a részletek mindig nagyon fontosak voltak a számára. de Johnny gyűlölte azt a hollywoodi felfogást. második felesége otthagyta. csak ezek keltették fel benne azt a gyengédséget. ami felkeltette az érdeklődését. csúnyácska volt-e vagy szép. hogy nőben csak "egy darab húst" lássanak. egyszer elvált. amely si- . ami igazán tetszett. hogy nagyon rámenős lesz. meghitten. A hatalmas ablakon keresztül odalátszott a Csendes-óceán sötétkék íve. hogy harminchat éves lett. amelyre a szeretkezéshez szüksége volt. Sharon Moore a férfi hírneve miatt nyilván azt várta. ő sem erőltette. egyszerűen nem volt már olyan mohó. hogy milyen volt gyerekkorában. és ezért meghívta vacsorázni. bevezette a lányt a hatalmas nappali szobába. és egy olyan lány ágyában ébredt. amelynek üvegfala a Csendes-óceánra nyílt. és kényelmesen a pamlagra helyezkedett Sharonnal. amikor nagyon részeg volt. Hűvösen és barátságosan szájon csókolta a lányt. míg nem talált valami olyat benne. És most.

hogy feltöltse önmagát.mondta. .És őszintén szólva elegem van abból. szemük úszott a vágyakozástól. Szórakoztatta. Johnny őszintén nevetett. mint a lányok a filmvásznon. Most már nem is álmodott arról. Tudod.mondta a lány.A hangom most nincs formában . Nála pontosan .Miért nem játszol néhányat a saját lemezeidből? . .válaszolt Johnny. . megkínálta egy arany monogramos cigarettával. . és az eredmény mindig nagyon színpadra illő volt. hogy ingyen csináltad? . úgy. Johnny rámosolygott. . Hangja kötekedő volt. s Johnny ismét leült mellé. Az ő poharában lényegesen több konyak volt. hogy énekeljen egy lánynak.kérdezte Sharon. Mindketten kortyoltak italaikból. a lányok megpróbáltak minél szexisebbnek látszani. és olvadoztak. és tüzet adott neki.Játssz le néhányat nekem . tényleg így csinálta. A lány a cigarettáját szívta.mondta.Hallom. teljesen elolvadok. hogy felmelegítse. . hogy magamat halljam.mondta a lány.mán csillogott a holdfényben. mintha csak egy elképzelt felvevőgép előtt lennének. ívott egy keveset. hogy ismét megtöltse a lány konyakospoharát. mint a filmeken. . szüksége volt rá. Ettől fel leszek dobva. és a karjaidba zuhanok majd. hogy a lány kötekedik.Csak jelképes gázsit kapok .Vagy énekelj. Amikor fiatalabb volt. hogy felvidítsa. mint a lányéban.Igaz. .Nem vagyok annyira hollywoodi . Felkelt. nagyon jó vagy ebben a filmben .

hogy ezt jobban érti. hogy volt már jobb is. néhányszor elvitte őket vacsorázni. hogy énekeljen. a másik kezét Sharon ölébe tette. Ez volt az egyetlen a világon. Szerette Ella Fitzgerald lemezeit. ahogy hátradőlt a pamlagon. mint bárki más. drága ajándékot adott nekik.fordítva van. Most. Kezében levő poharából kortyolgatta italát. hogy láthatóvá váljék tejfehér bőrű combja. hogy aztán elrohanhassanak és elmesélhessék a barátnőiknek. Neki önmagát kellett lerészegítenie a lány helyett. az improvizálásnak ezt a tiszta művészetét. hogy a nagy Johnny Fontanéval volt dolguk. Ez persze nem volt igazi szerelem. és ő azt az egyszerű módot választotta a helyreállítására. amiben ő nem. Gyűlölte azokat az érzéketlen. amit igazán megértett. mint általában a szeretőknél. s a konyak melegítette a torkát. Szerette ezt a tiszta éneklést. és azután a lehető legkedvesebben lerázta őket. És akkor joggal elmondhatták. rámenős nőket. de ha a lány szép volt és természetesen kedves. vágyat érzett ahhoz. hanem a lemezzel együtt vigye a szólamokat. Minden ravaszság nélkül inkább a meleget kereső gyermek érzékiségével. És mindig hozzátették. csak azért. hogy ne sértse meg vele érzéseiket. hogy fiatal. . de ezt egy idegen előtt lehetetlen lett volna megtenni. akik futottak utána. friss lányokkal aludt egy-egy éjszakára. Az utolsó két év pokol volt egész egyénisége számára. nem volt kellemetlen. a lány ölében levő keze felhajtotta a ruha selymét. hogy a nagy Johnny Fontane megkefélte őket. és tudta. A lányok rendszerint túlságosan is készségesek voltak abban. egészen harisnyájának enyhe aranysávja fölé. ne dúdoljon.

Még mindig tetszett neki. hogy ettől a látványtól könnyed. és felemelte a poharát. Gyengédségében nem volt semmi ravaszság vagy buja frivolitás. Sharon reagálása szokatlan volt. de mi lesz.És az összes nő. hogy ahhoz. Elfogadott mindent. hogy nem szeretlek. Johnny. ha ez is cserbenhagyja. Csak arról van szó. nagyon megfontolt és mégis nagyon gyengéd. Néha előfordult. mint amilyennek gondoltalak. Johnny is felemelte az italát. és a lány felé fordult. hogy fel legyek dobva. A lány nagyon kedvesen.Nem arról van szó. mert én nem vagyok az a fajta lány. s megérintette a mellét. egyik kezét meleg combjára tette. a sok eltelt év. érted. A csoda még mindig bekövetkezett. ugye. Szájon csókolta a lányt.És én nem tudlak feldobni? A lány egy kicsit zavarban volt. testét ugyancsak könnyedén hátramozdította. a csókot. mint mindig. Letette kezéből az italt a hosszú. aztán levette száját a férfiéről. nagyon könnyedén így szólt: . És nem azért van. Hűvös és végleges visszautasítás volt ez. igazán sokkal kedvesebb vagy. mire gondolok? Johnny Fontane a lányra mosolygott. a megszokottság ellenére Johnny. hátradőlt a pamlag támlájára. és rágyújtott egy cigarettára. az érintést. de megtörtént. ahhoz az kell. intarziás koktélasztalra. . hogy megtegyem. Nagyon biztos volt. . mint a hangja? Most már hajlandó volt. Ritkán. most is érezte. érzelmes melegség önti el egész testét.

egy másodperc alatt ledobtam volna a bugyimat. Ha te lennél James Dean. Lehet. Igénybe vehette volna a Jack Woltz által "húsgyárnak" hívott intézményt. azt hiszem. nem akarta csak azért odaadni magát. hidd el. . hogy ugyanolyan fenntartás nélkül lefeküdjön. Ottmaradt egyedül. hogy maradi vagyok. Kortyolt az italából. mint ahogy jó éjszakát kíván a barátjának.Remélem. Kicsit megsajnálta a lányt. Kiment az ajtón. Hollywoodban azt várják egy lánytól. nem vagyok elég régóta itt. mint . meg minden. nem haragszol. amikor te olyan nagy énekes voltál. az egész hosszú éjszakával maga előtt. Valahogy kimaradtál az életemből. és megveregette az arcát. hogy én olyan nagyon rendes vagyok. Igazán. hogy a férfi vele háljon.Hát nézd. úgy látszik. én még kisgyerek voltam. Igazán őszinte kislány volt. szellemes volt. nem arról van szó. akit már az anyatejjel együtt kaptam. A férfinak most már nem tetszett annyira. hogy kapcsolataival segítse őt a filmszakmában.Jó . Édes volt. csengess ide. oké? Végül is nem kell lefeküdnöm minden lánnyal. okos volt..mondta a lány. akit ismerek. a készséges fiatal sztárjelöltek csapatát.Ha egyszer nagyon le vagy törve. . Beszélgetni akart. Johnny rámosolygott. Nem bújt ki a bőréből csak azért. Én. de emberi. Johnny .mondta a lány. baráti kapcsolatra vágyott. én már a következő generáció vagyok. és azt mondta neki: . vagy valaki. és kinézett a Csendes-óceánra.

hogy megkaptad . amikor együtt jártak a IV. több ideje maradt a gyerekekre is. hogy befejeződött a munka a filmmel. akik a nyomába szegődtek csak azért. talán találkozhatnánk és beszélgethetnénk egy kicsit.Örülök.Szeretnék egy kicsit beszélgetni veled.Oké .Valami baj van. . Részt akart venni ismét az életükben.Oké .mondta Johnny. Tízéves korában hallotta először. . Ginny . valami fontos dologról van szó? . És Virginia miatt is aggódott.mondta -. hogy hosszú távon elbánjon a hollywoodi szélhámosokkal. . Bezzeg a második feleségéről mindenki elmondhatná.Rendben van . Azonnal felismerte az asszony hangját. Virginiára gondolt. ha biztos vagy benne.A gyerekek ugyan alszanak már. .mondta az asszony. hogy ne mutasson semmi aggodalmat. Az asszony hangja kissé habozó volt.egy emberi lény.B-be. Most. . . vigyázva.mondta. Felemelte a telefont. majd óvatosan. és arra gondoltam. és ebben nem volt semmi meglepő. gondolta keserűen. hogy nem ébresztem fel őket. hogy megkapták Johnny Fontane első feleségét. megkérdezte: . Nem volt alkalmas arra. Egész mostanáig tudomása szerint ezt senki sem mondhatta el. nem akarom felkelteni őket. .mondta az asszony.Halló. ráérsz ma este? Átjöhetek egy kicsit? .Nem . első feleségére.Ma befejeztem a filmet. hogy aztán elhenceghessenek. Talán benézhetnék a gyerekekhez is.

Nyújtózz végig a pamlagon . ha az ember tudja. . és ez nagyon fontos volt a számára. Nem tudna többé szeretkezni vele. aki soha nem fog másokkal lófrálni. és a válasz nemleges volt. Levette a zakóját és a cipőjét.Kösz . amiknek semmi közük a szexualitáshoz. törékeny. . ami egyszer az otthona volt. komoly kis mosollyal az arcán. hogy olyanná teheti az életét. a szomszéd lánya. mert szenvedélyük nagyon megöregedett.Körülbelül egy félóra múlva ott leszek. meglazította a nyakkendőjét. De nem voltak ellenségek többé. leült a szemben levő székre. amit akartál. egy csinos olasz lány. És aztán voltak más dolgok is. Akarja-e még mindig az asszonyt. barna hajú. míg az asszony.Mi a mulatságos? . . Johnny Fontane még egy percre ülve maradt a kocsiban. Amikor Beverley Hillsen odaért a ház elé. mit akar. fáradtnak látszol. amilyenné csak akarja. és a házat figyelte.kérdezte Johnny kávéját szürcsöl- .mondta a férfi. Ez nagy lehetőség.mondta -. amit a Keresztapja mondott.Hát ez mulatságos . Csinos volt. Az asszony kávét készített neki. kérdezte önmagától. amit az aszszony soha nem tudna neki megbocsátani. és otthon készült süteménnyel kínálta a nappali szobában. Visszaemlékezett arra. De mit akar ő? Első felesége az ajtónál várta. .mondta. .a szerepet.

mondta Johnny. mi történt? Én megkönnyebbültem. nagyon jól nézel . .Á.mondta ellentmondóan az asszony.A nagy Johnny Fontane boldog.És Johnny csodálkozva látta. . hogy nem tudok énekelni többé. hogy Ginny tulajdonképpen haragszik arra a lányra. vigye el az ördög . ha megtanulok pizzát sütni. én soha nem voltam olyan. hogy így tudja jobban felkelteni az érdeklődésedet. nehezebb dolgom lesz a hölgyekkel.Hízom és kopaszodom.Mindig csinosabb voltál az életben. .Egy lány volt a lakásomon. azt hiszem. . Johnny megrázta a fejét. .mondta. Tudod.Tényleg valami baj van? . . . ha egyáltalán feláll neki . mint amilyennek látnak.mondta. . A fene egye meg. aki elutasította őt.A nagy Johnny Fontane randevú nélkül maradt mondta az asszony. Szokatlan volt. Valamikor fel kell már nőnöm.Belefáradtam az egészbe. hogy ennyire közvetlen. És tudod.kérdezte Ginny. . Vagy talán téged foglak a filmnél elhelyezni. és lerázott. mint a fényképeken . ha ez a film nem hoz fel megint.ve és ingét lefreccsentve. jobb lesz.Biztos azt hitte. . . Meglepetésére Ginny arcán a düh kifejezését látta átsuhanni. És most. Johnny rámosolygott.Ne törődj ezekkel a kis cafatokkal .

Több van. .Nem viccelek. szeretném velük tölteni a hétvégeket. .Szeretnék megállapodni egy kicsit. Akkor több dohányt adok majd neked és a gyerekeknek is.mondta Ginny. Teljes mértékben felhozhat megint.ki. mint amennyi kell . hogy a férfi rossz hangulatban van. . hogy a film jól sikerült? Használ majd valamit neked? . Az asszony nem válaszolt. emlékszel? Tizenkét évvel ezelőtt. .Igen.kérdezte. egyetlen pénteket sem fogok kihagyni. Johnny bólintott. milyen messze vagyok vagy mennyi a dolgom. Johnny sóhajtott. hogy te maradj a gye- . Ginny. hacsak tudom. Az asszony barátságosan rámosolygott. Látta. Bárcsak én is ilyen jól néznék ki.Egyszer már majdnem bevittél a filmhez.Szeretném mostantól a gyerekeket is többször látni mondta Johnny. vagy talán velem tölthetik a vakációjuk egy részét. És aztán.mondta. . Nem jöhetnék ide minden pénteken este vacsorázni? Esküszöm.Gondolod. mert azt akartam. .Azért nem mentem megint férjhez. . és végignyúlt a pamlagon. . Ginny egy hamutartót tett a mellkasára. Ha megkapom az Oscar-díjat és ügyesen játszom ki a kártyáimat. . még éneklés nélkül is nagy lehetek megint. remekül nézel ki. nem érdekes.Részemről rendben van .

és közben olyan szörnyű történeteket mesélnek róla. amikor a házasságuk tönkrement. de szükséged van olyan emberekre. Most meghallották. . hogy segítsek neked .Ezt minden különösebb indulat nélkül mondta. .szólt Ginny. találd ki. arcán meglepetés látszott. Johnny nem válaszolt. s amikor a karrierje lefelé kezdett hanyatlani. hogy az asszony ezzel akarja jóvátenni azokat a dolgokat.Egyet legalább találgathattál volna .Egyébként. Johnny valóban meglepődött. hogy megint olyan nagy lehetsz. azért.mondta Ginny. Mit mondott? .kérdezte.mondta az asszony. Megkérdeztem tőle. . . míg a mennyezetet bámulta. hogy a konyhai telefon cseng. akik hisznek benned.Soha nem szokott beszélni senkivel telefonon. amelyeket akkor mondott neki. hogy most vagy felmenőben. de Johnny Fontane.Kicsoda? . .Azt mondta. . Olyan kedves öreg fiú. . és a hálószobát és a konyhát kivéve minden mellékvonalat leszereltetett. mint voltál. Az asszony vette fel. azokat a kegyetlen dolgokat. Virginia gyűlölte a telefonokat.A Keresztapád . .rekek apja. tudta. hogy miért higgyek éppen én neked? És ő azt mondta. Mikor visszajött a nappali szobába. ki hívott fel . Johnnynak nem volt kedve belemenni ebbe a játékba. mert te vagy a gyerekeim apja.Megkért.mondta az aszszony.

Tom Hagen hangja hűvös volt.Igen. . .mondta.mondta Johnny.Johnny. fontos.mondta Johnny. .Küldd oda egy emberedet a géphez. így az estédet sem kell szabadon tartanod a számomra.Persze. Összehívok egy társaságot. további segítségedre lehet.mondta Johnny. Johnny .És semmi izgalom. Johnny kiment a konyhába. Ginny kérdőn nézett rá.Megszerezte nekem ezt a filmszerepet. a Keresztapa azt akarja. nem akarta. hogy régi környezetének emberei azt higgyék. de a kora reggeli gépet tényleg el kell érnem. .Maradj a kocsidban . szégyelli őket. Azt akarja. . . hogy menjek át hozzád.Téged keresnek. Tom .A Keresztapának tervei vannak velem. és találkozhatsz majd néhány filmessel. és felvette a telefont.mondta Hagen. . Visszament a nappali szobába.Tom Hagen. .Kösz . és pihenj egy kicsit. hogy ez a film elkészült. .Ezt az ajánlatot mindig megtette..Rendben . estére nincs programom. Tom . ami most. . Oké. . Azt mondja.mondta Hagen -. Ki tudsz jönni a gép elé Los Angelesbe? Még aznap este vissza kell repülnöm New Yorkba. akkor találkozunk a tizenegy-harminckor New Yorkból induló gépnél? . aki majd odavisz hozzád. segíteni akar mondta Johnny.mondta. Maradj ideát. hogy a reggeli géppel utazzam. . . találkozzunk és beszéljek meg veled néhány dolgot.Rendben .

Hé. Nagyon fáradt volt.Akkor nem sokat változtál. kinyílt a hálószoba ajtaja.Rendbe hozzam a másik hálószobát? . és azt mondta: .Nem alhatnék nálad? . amint válaszol: . és nem kell hazautaznod ilyen későn. Visszafeküdt a pamlagra. . Ginny. majd így szólt: . megkapom még a beígért reggelit? . és a reggelizőasztalkát begurítva .kérdezte Johnny.Nem .Egy másodperc. Minden elő lehetett készítve melegen a tűzhelyen. s az visszamosolygott rá.Szünetet tartott.Nem akarsz ma éjjel a vendég-hálószobában aludni. .mondta. És messziről meghallotta az asszony hangját. Mikor Johnny másnap reggel felébredt. . ha a többiből kimaradna. az összehúzott ablakfüggönyön átszűrődő napfényből látta. . A férfira mosolygott. hogy megrakják. De most jobban szeretném. Egyébként sem szeretek arra gondolni. Az asszony nevetett. . Nem érzed magányosnak magad? .kiáltotta. hogy késő van már. a tálca csak arra várt. hogyan.Nem sokat vagyok otthon .mondta Johnny.Az asszony elpirult. Így csak délután szokott besütni a nap. ahelyett hogy hazamennél? Együtt reggelizhetsz majd a gyerekekkel. És tényleg csak egy másodperc volt. mert amint Johnny rágyújtott első cigarettájára. Még mindig barátok voltak.nem tudom. hogy teljesen egyedül vagy ott abban a te nagy házadban.

El kell kezdened öltözködni . még elnyomta cigarettáját. Akkor odarohantak hozzá. . Az asszony figyelte. mindig tartott tiszta fehérneműt és öltönyt magánál. rövidesen felnőnek. Olyan szépek voltak. Ez a szokása abból az időből maradt meg. megosztotta velük pirított kenyerét és szalonnáját. hogy velünk leszel? . . Ott álltak a reggelizőkocsi mellett. Mióta Don Corleone lányának esküvője után újból megállapodtak. . és hollywoodi vagányók járkálnak majd utánuk. gondolta. amikor a zenekarral járt énekelni. .Igen . Tiszta arcukon. . csillogó szemükben élénk kíváncsiság ragyogott.mondta az aszszony. . hogy vele együtt egyenek azokban a lehetetlen időpontokban. Ó. régimódi ruhácska és fehér lakkcipő volt rajtuk.Kihessegette a lányokat a szobából. tudod.mondta Ginny. vagy reggel vacsorázott. hogy odarohanhassanak hozzá. Hajukat régimódi hosszú lófarokba fonva viselték. Ginny.Számítsak arra. egy-egy korty kávét adott nekik.Már csak két hét.megjelent két kislánya. . Szabad ember leszek megínt. és ritkán evett csak velük.Igen . . Istenem. és nekik nagyon tetszett. és a vágy. és várták.Egyébként.Tom gépe nemsokára megjön. amikor ő evett . Miközben evett.Karácsony este és karácsony más- .mondta Johnny. és itt a karácsony . hogy válok. hogy majd megszakadt a szíve.délután reggelizett.mondta. míg öltözött. mikor tárja szélesre karjait és hívja őket magához.

napján. - A szilvesztert nem említette. Ez egyike lesz azoknak a vad éjszakáknak, amikre néha szüksége van, amikor a barátaival kedvére leissza magát, és akkor nem volt szüksége feleségre. Emiatt nem érezte hibásnak magát. A család három hölgye kikísérte az ajtóig és a kocsiúton levő autójáig. A két kislány a kezét fogta. A felesége kissé hátrább, mögötte ment. Az asszony örült, hogy boldognak látja a férfit. Amikor kiért a kocsihoz, megfordult, a kislányokat egyenként magasan a levegőbe emelte és megforgatta, és amint letette a földre, megcsókolta. Aztán megcsókolta feleségét is, és beszállt a kocsiba. Soha nem szerette a hosszú búcsúzást. Reklámfőnöke mindent elintézett. Háza előtt várta egy bérelt kocsi, sofőrrel. A kocsiban ült a reklámfőnök és egy másik férfi a környezetéből. Johnny leállította a saját kocsiját, átszállt, és máris megindultak a repülőtérre. Bent maradt a kocsiban, míg a reklámfőnök kiszállt, hogy megvárja Tom Hagen gépét. Amikor Tom beült a kocsiba, kezet fogtak, és visszamentek a házához. Végül Johnny és Tom egyedül maradtak a nappaliban. Hűvös volt a hangulat közöttük. Johnny soha nem bocsátotta meg Hagennak, hogy ő akadályozta meg, hogy kapcsolatba kerülhessen a Donnal, amikor a Don azokban a nehéz időkben, Connie esküvője előtt, haragudott rá. Hagen soha nem mentegetőzött a magatartása miatt. Ezt nem tehette. Munkájának része volt, hogy ő legyen a villámhárító, s felfogja azoknak az embereknek a haragját, akik a Donra haragudtak

ugyan, de túlságosan féltek attól, hogy vele szemben éreztessék ezt. - Keresztapád azért küldött ide, hogy segítsek neked néhány dologban - mondta Hagen. - Szerettem volna még karácsony előtt elintézni. Johnny Fontane vállat vont. - A film elkészült. Az igazgató tisztességes volt, és rendesen bánt velem. A jeleneteim túl fontosak ahhoz, hogy Woltz miatt ki lehessen hagyni őket a vágószobában. Nem tehet tönkre egy tízmillió dolláros filmet. Így most minden attól függ, hogy a közönség milyen filmszínésznek tart. Hagen óvatosan megkérdezte: - Valóban olyan fontos az Oscar-díj elnyerése egy színész karrierje szempontjából, vagy ez is csak olyan, mint a szokásos reklámfelfújás, ami tulajdonképpen igazán nem is jelent semmit? - Szünetet tartott, majd sietve hozzátette: - Kivéve persze a dicsőséget, azt mindenki szereti. Johnny Fontane mosolygott. - Kivéve Keresztapámat. És téged. Nem, Tom, ez nemcsak felfújás. Az Oscar-díj tíz évig naggyá tehet valakit. Megkaphatja a szerepek javát. A közönség látni akarja. Az Oscar nem minden ugyan, de egy színész karrierje számára az egyik legfontosabb dolog. Számítok rá, hogy megnyerem. Nem mintha olyan nagy színész lennék, hanem mert énekesként már ismernek, és a szerepemet nem lehet elrontani. És viccen kívül egész jó vagyok benne. Tom Hagen vállat vont, és így szólt:

- Keresztapád azt mondta, hogy a dolgok mai állása mellett semmi esélyed sincs a díj elnyerésére. Johnny Fontane mérges volt. - Mi az ördögről beszélsz? A film vágása még nincs kész, és még kevésbé mutatták be a közönségnek. És a Don nincs is a filmszakmában. Mi az ördögnek repültél ide háromezer mérföldnyit, csak hogy ezt a szart elmondd nekem? - Annyira meg volt rendülve, hogy szinte könnyezett. Hagen aggodalmasan beszélt: - Johnny, én semmit nem tudok a filmszakmáról. Ne felejtsd el, hogy én csak a Don üzenetét közvetítem. De erről a te ügyedről sokat beszélgettünk. Aggódik miattad, a jövőd miatt. Úgy érzi, továbbra is segítségre van szükséged, és szeretné egyszer és mindenkorra rendbe tenni a problémádat. Én most azért vagyok itt, hogy elindítsuk a dolgokat. De neked végre fel kellene már nőnöd, Johnny. Ne gondolj úgy magadra, mint énekesre vagy színészre. Mutass végre valami kezdeményezést, légy erős ember. Johnny Fontane nevetett, és megtöltötte a poharát. - Ha nem nyerem meg ezt az Oscart, annyi erőm lesz, mint a kisebbik lányomnak. A hangomnak vége. Honnan tudja Keresztapám, hogy nem fogom megnyerni? Oké, elhiszem, hogy tudja. Ő sohasem téved. Hagen rágyújtott egy vékony szivarra. - Megtudtuk, hogy Jack Woltz nem akar pénzt költeni arra, hogy támogassa a jelölésedet. Sőt mindenkinek, aki szavazni fog, megüzente, semmiképpen nem akarja, hogy te

nyerj. Visszatartotta a hirdetésekre szánt pénzt is, és ez sokat számít. Megpróbálja azt is elintézni, hogy egy másik fickó kapja meg mindazokat a szavazatokat, amiket elcsen. A megvesztegetés minden fajtáját felhasználja ehhez - munkát, pénzt, nőket, mindent. És mindezt úgy próbálja csinálni, hogy közben ne ártson vele a filmnek, vagy csak nagyon keveset. Johnny Fontane vállat vont. Megtöltötte a poharát whiskyvel és lehajtotta. - Akkor meghaltam. Hagen ajkát lebiggyesztette az ellenszenvtől. - Az ivás nem fog segíteni a hangodnak - mondta. - Szarok rád - mondta Johnny. Hagen arca egyszerre udvariasan érdektelenné vált. - Oké - mondta -, mostantól kezdve tisztán üzleti dolgokkal foglalkozom. Johnny Fontane letette poharát, odament Hagen elé, és megállt előtte. - Sajnálom, hogy ezt mondtam, Tom - mondta. - Istenemre igazán sajnálom. Rajtad töltöm ki a mérgemet, mert a legszívesebben megölném azt a disznó Jack Woltzot; és gyáva vagyok ahhoz, hogy személyesen megmondjam a véleményemet a Keresztapámnak. Ezért vagyok undok hozzád. Könnyek voltak a szemében. Az üres whiskys poharat a falhoz vágta, de olyan gyengén, hogy a nehéz, vésett üveg meg sem repedt, a padlón visszagurult hozzá, s ő zavart haraggal nézett le rá. Aztán felnevetett: - Jézus Krisztus - mondta. Átment a szoba másik oldalára, és Hagennal szemben leült.

- Tudod, lehet, hogy túl hosszú ideig minden úgy volt, ahogy akartam. Akkor elváltam Ginnytől, és minden elkezdett romlani. Elvesztettem a hangomat. Nem vették többé a lemezeimet. Nem kaptam több munkát a filmnél. És akkor a Keresztapám megharagudott rám, és letagadta magát a telefonban, és nem is akart találkozni velem, amikor New Yorkba mentem. Te mindig ott voltál, és mindig akadályoztad az utamat, és én téged okoltalak, pedig tudtam, hogy ezt nem tennéd a Keresztapa utasítása nélkül. De rá nem lehet megharagudni. Ez olyan lenne, mintha az istenre akarnék haragudni. Így téged átkoztalak. Pedig te mindig nagyon rendes voltál. És hogy bebizonyítsam neked, hogy komolyan gondolom a bocsánatkérést, megfogadom a tanácsodat. Míg vissza nem kapom a hangomat, nincs több pia. Oké? A bocsánatkérést komolyan gondolta. Hagen megfeledkezett haragjáról. Kell valaminek lennie ebben a harminchat éves fiúban, másképpen a Don nem szeretné ennyire. - Felejtsük el, Johnny - mondta. Johnny érzéseinek őszintesége zavarba hozta, s zavarba hozta az a gyanú is, hogy a bocsánatkérést alighanem a félelem táplálta, félelem attól, hogy ő a Dont ellene befolyásolhatja. De a Dont soha senki nem tudta semmilyen körülmények között befolyásolni. Érzéseit csak saját maga határozta meg. - A dolgok azért nem állnak annyira rosszul - mondta Johnnynak. - A Don azt mondja, ki tud védeni minden ütést, amit Woltz ellened tesz. És hogy te bizonyosan megnyered az Oscart. De úgy érzi, ez még nem oldja meg a prob-

lémáidat. Azt akarja megtudni, van-e eszed és bátorságod ahhoz, hogy te magad gyártásvezető legyél; és elejétől végéig megcsináld a magad filmjeit. - Hogy az ördögbe fogja megszerezni nekem a Díjat? kérdezte hitetlenül Johnny. Hagen élesen válaszolt: - Azt miért tudod olyan könnyen elhinni, hogy Woltz el tudja érni, amit akar, és Keresztapád nem? De minthogy a megállapodásunk másodrészeként szükségünk van a bizalmadra, el kell mondanom neked valamit. De tartsd meg saját magadnak. A te Keresztapád sokkal befolyásosabb ember, mint Jack Woltz. És méghozzá sokkal kritikusabb területeken sokkal befolyásosabb. Hogy tudja elintézni a Díjat? Ő ellenőriz jó néhány embert azok közül, akik a filmipari szakszervezeteket ellenőrzik: vagyis mindazokat, vagy csaknem mindazokat, akik szavazni fognak. De ehhez persze az is kell, hogy te jól szerepelj, a saját érdemeid alapján kerülj bele a küzdelembe. És Keresztapádnak több esze van, mint Jack Woltznak. Ő nem megy oda ezekhez az emberekhez, nem szögez pisztolyt a fejükhöz, és nem mondja nekik: "Vagy Johnny Fontanéra szavaztok, vagy ki vagytok rúgva." Nem erőszakoskodik ott, ahol az erőszak nem használ vagy túl sok kellemetlen érzést hagy maga után. Ő el fogja érni, hogy ezek az emberek saját akaratukból szavazzanak rád. De ezt csak akkor fogják akarni, ha ő is fontosnak tartja. Ezért hidd el nekem, hogy meg tudja szerezni neked a Díjat. És ha ezt nem teszi, soha nem fogod megkapni.

- Oké - mondta Johnny. - Elhiszem, amit mondtál. És van eszem és bátorságom ahhoz, hogy producer legyek, de sajnos, nincs hozzá elég pénzem. A bankok sem fognak pénzelni. Egy film milliókba kerül. - Amint megkaptad a Díjat, előkészítheted három saját filmed gyártását. Szerződtesd a szakma legjobb szakembereit, a legjobb technikusokat, a legjobb sztárokat, mindenkit, akire csak szükséged van. Tervezz három vagy öt filmet - mondta szárazon Hagen. - Te bolond vagy - szólt Johnny. - Ez legalább húszmillió dollárt jelent. - Amikor szükséged lesz a pénzre - mondta Hagen lépj kapcsolatba velem. Meg fogom majd adni neked annak a californiai banknak a nevét, amelytől a pénzelést kérheted. Ne izgulj, ezek már sok filmet pénzeltek. Csak fordulj hozzájuk a szokásos módon, a szükséges indoklásokkal, mint egy szabályos üzleti megállapodásnál. Meg fogják adni a hitelt. De először meg kell keresned engem, el kell mondanod a számokat és a terveket, oké? Johnny hosszú ideig hallgatott. Majd csendesen megkérdezte: - Van még valami más is? Hagen mosolygott. - Arra gondolsz, hogy kell-e viszonzásképpen valamiféle szívességet tenned egy húszmillió dolláros kölcsönért? Biztosan kell majd. - Várta, hogy Johnny mond-e valamit. - De semmi olyanról nincs szó, amit úgyis meg ne tennél, ha a

Don megkérne rá. - Ha valami komoly dologról van szó, ugye, érted, mire gondolok, akkor ezt a Donnak személyesen kell megmondani. Se tőled, se Sonnytól nem fogadhatok el semmit - mondta Johnny. Hagent meglepte, milyen jó érzéke van. Fontanénak végül mégiscsak van esze. Jó érzékkel tudta, hogy a Don túlságosan szereti és túl okos is ahhoz, hogy valami veszélyes őrültséget kérjen tőle, amit Sonny azonban megtenne. - Egy dologról biztosítalak - mondta Johnnynak. - Keresztapád szigorú utasításokat adott nekem és Sonnynak, nehogy valami olyanba keverjünk bele téged, ami népszerűtlenné tehetne. Biztosítalak arról, hogy ő csak olyan szívességet fog kérni tőled, amit te magad még a kérés előtt önszántadból fel fogsz ajánlani. Oké? Johnny mosolygott: - Oké - mondta. - Szóval bízik benned - szólt Hagen. - Tudja, hogy van eszed, s ezért úgy gondolja, hogy a bank pénzt fog csinálni ebből a befektetésből, ami egyúttal azt jelenti, ő is keres majd rajta. Így ez tényleg tisztán üzlet, ezt ne felejtsd el. Ne verd el a pénzt. Igaz, hogy te vagy a kedvenc keresztfia; de húszmillió dollár nagy pénz. Komolyan közbe kell lépnie, hogy tényleg megkapd. - Mondd meg neki, ne nyugtalankodjon - mondta Johnny. - Ha egy olyan fickó, mint az a Jack Woltz, jó filmeket tud csinálni, akkor én is tudok. - Erre gondol Keresztapád is - mondta Hagen. - Vissza

tudsz most küldeni a repülőtérre? Mindent elmondtam, amit el kellett mondanom. Ha elkezded aláírni a különféle szerződéseket, vedd magad mellé saját ügyvédedet, én nem akarok ebben részt venni. De mindent látni szeretnék, mielőtt aláírod, ha ez neked is megfelel. Egyébként soha nem lesznek szakszervezeti problémáid. Ez jelentős mértékben olcsóbbá teszi majd a filmjeidet, így, ha a pénzügyi tanácsadók valami ilyesmit is belevesznek a kalkulációba, húzd ki ezeket a kiadásokat. - Minden egyébhez is meg kell kapnom a jóváhagyásodat, forgatókönyvre, sztárokra, ilyesmire? - kérdezte óvatosan Johnny. Hagen megrázta a fejét. - Nem - mondta. - Előfordulhat, hogy a Don kifogásol valamit, de ha így is van, közvetlenül nálad fogja kifogásolni személyesen. De nem tudom elképzelni, hogy ez előforduljon. A filmek egyáltalán semmilyen értelemben nem érdeklik, így nem számít nála. És azt tapasztalatból mondhatom neked, hogy nem szeret beleavatkozni a dolgokba. - Jó - mondta Johnny. - Magam viszlek ki a repülőtérre. És köszönd meg a nevemben mindezt Keresztapámnak. Felhívnám, hogy személyesen megköszönjem, de soha nem jön a telefonhoz. Egyébként miért van ez? Hagen vállat vont. - Szinte soha nem beszél telefonon. Nem akarja, hogy felvegyék a hangját, még akkor sem, ha valami teljesen ártatlan dolgot mond. Attól tart, hogy a szavakat úgy össze tud-

ják illeszteni, hogy teljesen más értelmet kapnának. Azt hiszem, ezért. Egyébként egyetlen aggodalma az, hogy egy napon kellemetlenségei lehetnek a hatóságokkal. Így nem akarja megadni nekik ezt az előnyt. Beszálltak Johnny kocsijába, és kimentek a repülőtérre. Hagen arra gondolt, hogy Johnny rendesebb fickó, mint amilyennek hitte. Máris tanult valamit, ezt mutatta, hogy személyesen vitte ki a repülőtérre. A személyes udvariasság, ezt a Don is mindig nagyra értékelte. De Johnnynak át kell mennie a következő próbán is, ami bebizonyítja majd, mennyire értelmes. Meg kell tennie valamit a Don kedvéért, olyasmit, amit a Don soha nem kérne tőle, és soha nem kérné, hogy az a megállapodás része legyen. Hagen azon gondolkodott, vajon elég értelmes-e Johnny ahhoz, hogy magától kitalálja az üzletnek ezt a részét. Johnny letette Hagent a repülőtéren (Hagen ragaszkodott ahhoz, hogy Johnny ne várja meg a gép indulását), majd visszament Ginny lakásába. Az asszony meg volt lepve, hogy oda ment. Amikor megitták a kávét, megmondta az asszonynak, hogy este sokat kell dolgoznia, telefonálni akar és terveket készít elő. - Mindennek a fele a gyerekek nevére megy majd mondta. Az asszony hálásan rámosolygott, és mielőtt kiment a szobából, jó éjszakát kívánt, és megcsókolta. Íróasztalán egy üvegtálban ott voltak kedvenc monogramos cigarettái, s egy párásítóban ceruzavékonyságú fekete ku-

bai szivarok. Johnny hátradőlt, és elkezdett telefonálni. Agya valóban sebesen működött. Felhívta annak a könyvnek az íróját, akinek bestseller regénye alapján az új filmje készült. A szerző vele egykorú volt, aki nehezen küzdötte fel magát a csúcsra, és most az irodalmi világ egy híressége. Amikor Hollywoodba jött, azt várta, úgy ünneplik majd mint fontos embert, s közben, mint a legtöbb írót, úgy kezelték, mint egy darab szart. Johnny egy este a Brown Derbyn tanúja lett az író megszégyenítésének. A szerzőnek egy ismert kebelsztárral volt randevúja a városban, azzal a megállapodással, hogy együtt fognak aludni. De vacsora közben a sztárocska egyszerűen otthagyta a híres írót, mert egy ápolatlan, patkányképű filmkomikus a kisujjával intett neki. Ez megmutatta az írónak, hogy milyen rangja van tulajdonképpen a hollywoodi hatalmi nagyságrendben. Nem számít, hogy könyve világhírűvé tette. Egy sztárocska mégis többre becsüli a legkoszosabb, legjelentéktelenebb, legócskább filmpatkányt. Johnny most felhívta a szerzőt New York-i otthonában, és megköszönte neki azt a nagyszerű szerepet, amit könyvében neki írt. Aztán mellékesen megkérdezte, hogy áll a következő könyvével, és az miről szól. Amikor a szerző egy különösen érdekes fejezetet mesélt el neki, rágyújtott egy szivarra, majd végül így szólt: - Hű, de szeretném elolvasni. Küldenél egy példányt? Talán tudnék szerezni neked egy jó szerződést, jobbat, mint amit Woltznál kaptál. A szerző hangjának mohó érdeklődése elárulta, hogy jól

. Ezt főleg azért tette. Megköszönte neki a filmszerepet és azt mondta. hogy közvetlenül az ünnepek után valószínűleg New Yorkban lesz. és a központtól New Yorkot kérte. hogy elterelje Woltz gyanúját. és le akart feküdni. ha bármikor megint vele dolgozhat. Nino. Johnny mindig nagyon egyenes. s meg fog döbbenni ennek a beszélgetésnek a hátterétől. Johnny megemlítette. csak hívják fel nyugodtan telefonon. de egy emlékfoszlány nem hagyta nyugodni: amikor Nino Valentivel énekelt. mi tetszene mindennél jobban Don Corleonénak. Azután Ninót hívta fel. mint mindig.bizalmasan. ha bármiben segítségükre lehet.Ismerek egypár jóképű babát . Az író nevetett és igent mondott. És hirtelen már tudta is. hogy Woltz ellenezte az ő fellépését. Tudomására jutott . nagyon őszinte volt. kicsit részegnek . Woltz becsapta ezt az embert. nem lenne-e kedve vele és néhány barátjával együtt vacsorázni. Fáradt volt. Felhívta Sonny Corleonét.mondta . boldog lesz. s ezért kétszeresen értékeli a támogatásukat. s Johnny Fontane pontosan ezt akarta elérni. Néhány napon belül Jack Woltz tudni fog már az ő manővereiről. valószínűleg csak morzsákat adott neki a könyvért. és megkérdezte tőle Nino számát. Ezután következett a legnehezebb beszélgetés mind között.számított. Felvette a telefont. hogy megköszönje nekik a filmnél nyújtott segítségüket. és megkérdezte az írótól. Ezután Johnny a most befejezett film rendezőjét és operatőrét hívta fel. Jack Woltzot hívta fel.mondta tréfálkozva Johnny.

mondta Johnny. Nino hangja józan volt: . Nino. . Szeretném. ha holnap reggel ideutaznál.tűnt. és aláírnál egy személyes szerződést egy évre.Hát.mondta Nino.Hé. . nem volna kedved idejönni és velem dolgozni? . oké.Komolyan beszélek. végigmulatozom az egész körzetemet a háziasszonyokkal. . .Menj el New Yorkban az ügynökségi irodámba. .Hé. Te mit tudsz felajánlani? . .mondta Johnny. Nino csúfolódva így szólt: . Délután már itt is lehetsz. és százötvenet tisztán felcsípek minden héten.Szükségem van itt rád. . Már náluk lesz a repülőjegy és valami készpénz. Johnny.Majd megbeszélem az ügyvédemmel és a könyvelőmmel és kísérőmmel a teherkocsin. hogy tetszik ez? . akiben megbízhatok. és összehozhatok neked randikat Filmsztárokkal.Szükségem van egy fickóra. Johnny. heti ötszázért.mondta Johnny. hadd gondolkozzam egy kicsit . ha elcsapod az egyik nőmet és ezért kirúglak. nagyon jó munkám van itt a teherautón. Holnap reggel elsőnek őket fogom felhívni. ne hülyéskedj . Akkor aztán.Hé. oké? Hosszú szünet következett. ugratsz? . . nem is tudom. Nino.Kezdetnek megadhatom az ötszázat.kérdezte Johnny. Oké? Majd kiküldök valakit eléd a repülőhöz.Hát igen. . legalább egyévi fizetést felcsipkedhetsz.És talán hagylak énekelni az estélyeimen. fiú .

de egyszerre csak egy film erejéig. Amikor a Don elleni merényletről beszéltek.Tudod. nagyon tompán. . Johnny letette a telefont. Jobban érezte magát. hogy minden embernek csak egy sorsa van. mint bármikor. Don Corleone ezt igazán nem akarná.mondta. Néha Johnny felhívta egy estére. és Nino jelentős sikereket ért el a fiatal sztárjelölteknél. egyszer azt kértem a Dontól. bizonytalanul. ne szerezzen rossz reklámot magának. Nem volt kedvem a teherautóvezetéshez. A finanszírozás továbbra is érvényes. Tudod. adjon munkát a szervezetben. mit mondott nekem? Azt mondta. Egy héttel később Tom Hagen üzenetet küldött neki. Közben Johnny útjára engedte Ninót Hollywoodban és Californiában. de sohasem erőltette rá magát. de azt mondták neki.Oké. de nem adott. hogy tiszteletét tegye Keresztapjánál a kórházban. és lefekvéshez készülődött. Nino így szólt: . vajon érvényes-e még a filmjének pénzelése. Johnny . és az én sorsom az. és szerettem volna egy csomó dohányt szerezni. Már nem tűnt részegnek. hogy művész . 13. majd Nino hangja hallatszott. hanem azon is elgondolkozott. Így hát várt.Újabb hosszú szünet következett. fejezet Amikor Johnny Fontane hírt kapott Don Corleone lelövéséről. El akart menni New Yorkba. nemcsak a Keresztapa miatt aggódott.

Megölnék már egy jó bemondása miatt is. ő pedig istenhozzádot mondhat az Oscar-díjnak.akinek a filmjében szerepelt . és Johnny meghívására Nyugatra jött. hogy a szervezetben nem válnék be. Johnny saját filmjének elindításával volt elfoglalva. sok nővel és szexszel. amelyek nyomást tudnak gyakorolni. bajban van. vagy megölték volna. Csak a Donnak vannak olyan személyes kapcsolatai. hogy Ninónak csak nehézségei lettek volna a szervezetben. És honnan tudta ezt? Mert tudta. A szerző . Johnny elgondolkozott ezen. amit Johnny azonnal felismert. hogy ezt megtegyem.legyek. az ördög vigye el. Ezzel azt akarta mondani. és a Corleone családnak most más gondjai vannak. Hagen egy rövid nemmel visszautasította. Johnny felajánlotta a segítséget. hogy örülne. és én megpróbálom kimutatni a hálámat. hogy egy napon én majd segítek Ninónak. mert Woltz ellene dolgozik. a Keresztapa az egyik legokosabb ember a világon. Johnny Fontane sóhajtott. De honnan tudta a Don. és van benne egy szerep. tudta. kellemes története van. hogy művész lehet belőle? Azért. amire Johnny akarta. Persze ő soha nem kérte tőlem. Nem kell énekelnie benne. elég.befejezte új regényét. Most a Keresztapa megsebesült. mintha Ninóra szabták volna. Csak a tudomásomra hozta. Úgy látszik. Rögtön tudta. és az ő oldalán most nincs senki. A szereplő . ha megtenném. hogy ügynökök és stúdiók beavatkozása nélkül megbeszéljék és elindítsák a dolgokat. mert. A második könyv kitűnő volt arra a célra. ha elejt előttem egypár szót.

Johnny azon gondolkodott.A dolgok megváltoztak . egy embert. Ninónak nem kell mást csinálnia.Küldd hozzám azt a szakszervezeti embert. aztán azt mondta neki: . . mint Nino.Ki mondta ezt? .válaszolt Johnny. Johnny gyorsan dolgozott. . Rájött. hanem becsületes szerződést kötött vele. az úgy is van . Johnny így szólt hozzá: .Nem mondom meg a nevét.mondta őszintén.A barátodnak . aki jól ismerte a szakmáját. beszélt. . . ki .Remélem.mondta. a szakszervezeti ügyet a barátaim rendezték. Ezért meglepődött. hogy sokat tud a filmgyártásról. vajon nem csapja-e be a gyártásvezető. Egyáltalán. mint felállnia a felvevőgép elé. Nekem azt mondták. A szakszervezeti ember Billy Goff volt. úgy viselkedett. hogy így több pénzt tud megtakarítani nekem .Úgy tudtam. . és saját magát adnia. s ezért nehezen kapott munkát. de ha ő mond nekem valamit.kérdezte Goff. mint ő. és ez az ötvenezer dollár sokat segítene. ne törődjek ezzel. de alkalmazott egy gyártásvezetőt. mint amennyit gondolt. . sőt úgy is nézett ki.úgy járt. Hátborzongató volt.Te átkozottul jól tudod. többet.szólt Goff. Johnny nem használta ki ezt a helyzetet. amikor a gyártásvezető egy napon azzal jött hozzá. de a feketelistára került. Nagyon sok probléma van a túlórákkal és újabb emberek beállításával. hogy a szakszervezetek ötvenezer dollárt kérnek.

Jól van. . Ne fizess annak a ravasz disznónak egy centet sem. és a hangja nem ér el ilyen messze nyugatra többé. . . . . Johnny felhívta Hagent az irodájában. Egy percig azon gondolkozott. Majd megbeszélem Sonnyval. Végül is más dolog az. De a döntést megmondhatom neked.nehézségei vannak. .Most senki sem beszélhet a Donnal .Keresztapád nagyon meg fog haragudni.Vagy beszéltél te vele? Meg kell kezdenem a film forgatását.mondta Johnnynak. és felboríthatják az egész munkát.De egy New York-i telefonhívás nem fog segíteni rajtad. Johnny . értesíteni foglak. Johnny bosszúsan tette le a telefont.kérdezte Johnny. ne fizessen. . mit lehet csinálni. Két nappal . . Hagen nyersen azt mondta neki. vagy csak Hagen utasítja. Szakszervezeti gondok nagyon megemelhetik a film költségeit.mondta.Beszélhetnék a Donnal? .Ha ezt megteszed.mondta Hagen. De mégis úgy döntött. hogy az ötven darab ezrest titokban mégis eljuttatja Goffnak. a Don veszít a tekintélyéből. A várakozással megtakarított ötvenezer dollárt. De a New York-i telefon segített. ha a Don személyesen mond neki valamit. Ha valami változik. Oké? Goff mosolygott. ha csak tíz centet is kifizetsz annak a disznónak . . és ezt éppen most nem engedheti meg magának. Johnny vállat vont.Még túl beteg ehhez.Gyere vissza egypár nap múlva. pár napig vár.

mint az övé. Nem aludt Ginnyvel. és folytatta a munkáját. Szakszervezeti gondokról nem esett több szó. és ő a jelöltek között találta magát. ezt a kötelezettségét soha nem mulasztotta el. hogy nem kérték fel az egyik Oscar-díjra felterjesztett dal eléneklésére a díszünnepségen. Ez volt az első eset. és neki egyre több és több lett a dolga a forgatókönyv elkészítésével. Ahogy múltak a hetek. nagyon lehangolta. De amikor nyilvánosságra kerültek az Oscar-díj jelölései. így legényember lett ismét. hogy a Keresztapa nem tud nyomást gyakorolni többé. a film szereposztásával. hogy ez inkább Nino sikere. amit országszerte közvetít majd a televízió. hogy hivatásszerűen soha nem fog tudni énekelni többé. Közben második felesége kiügyeskedett egy mexikói válást. mint bárminek. amit az olasz dalokból Ninóval csináltak. Bármilyen izgalmasan alakultak is a dolgai. A lemeznek. Különös módon azonban nem volt . a gyártási részletek kidolgozásával. Johnny Fontane elfelejtkezett a hangjáról s arról. nem volt reménye arra. nagyobb sikere volt. Hetenként egyszer Ginnyvel és a gyerekekkel vacsorázott. Belenyugodott abba. amit az utóbbi időben vettek fel vele. Most.később Billy Goffot halva találták glendale-i otthonában. hogy nyerjen. Agyonlőtték. De lerázta magáról ezt a gondot. hogy nem tud énekelni. de a jelölésnek magának is meg volt az értéke. hogy a Don hosszú karja ilyen közel hozzá halálos csapást mért valakire. Johnnyt kicsit megrázta a gyilkosság. de ő nagyon jól tudta.

mennyire szereti a hivatását. megrázta a fejét. Bántotta. A piával és a dohányzással és a nőkkel tönkretette a hangját. . hogy ma este eljössz velem.már olyan tombolóan oda. És Nino a maga különösen kedves módján rámosolygott. Néha Nino átjött egy italra. hogy menjen vele. hogy sokat kellett dolgoznia. hogy a fiatal sztárok. mennyire. és vele együtt hallgatta a lemezeit. és néhány taktust együtt dúdolt a felvétellel. miről is van szó. de ő visszautasította. De az jó volt. Nagyon jó volt valamikor. Esténként többnyire egyedül ment haza. és Johnny lenézően így szólt hozzá: . hogy megkapja a sztárjelölteket. akik tényleg az élen vannak.és ezt olyan együttérzően mondta. és így szólt: . és ezt soha nem tudta. feltette egy régi lemezét. nem voltak oda érte. Akkor nem is tudta.jó volt. átkozottul jó. igaz? Tedd meg azt a szívességet. az új film forgatásának megkezdése előtt egy héttel elérkezett az Oscar-díj kiosztásának estje. én még soha nem kértem szívességet tőled. Johnny megkérte Ninót. mintha tudná.Nem. Még a különleges hangjától eltekintve is . akik könnyű zsákmányok lettek volna. te soha életedben nem énekeltél így. mire gondol Johnny. azok a színésznők.Te nyomorult makarónifaló. és nem is fogok .ami bárki másnak is meglehetett volna . Igazi művész volt. Végül. Johnny így szólt: . és túl későn jött rá.Öregem. Túlságosan válogatós lett. ivott egyet. és azt sem tudta soha.

Ami ezután következett. milyen barátod vagyok? . Aztán azt mondta: . Jack Woltz filmje beseperte az összes főbb díjat. Nino egy percig csodálkozva nézett rá. olyan volt. akiben megbízhat. aki tényleg sajnálni fog. aki különb nála és akivel megoszthatja a győzelem pillanatát. Johnny feléje nyújtotta kezét.Te vagy az egyetlen. ahol a díjkiosztás volt. Arra gondolt. felejtsd el az egészet. és Nino betartotta az ígéretét.Ember . Nino csodálkozott. ha nem nyerek. Mikor meghallotta a "Johnny Fontane" nevet. a mindenre kész szélhámo- . kellemetlen este előtt álltak. ez aztán a barátság. hosszú. hogy Johnnynak nincs senkije. Különösen Ginnyt. egyik volt feleségét sem az Oscar-vacsorára.Ha nem nyersz. és tapsolni kezdett. eljövök. . Eljött az Akadémiai-díj estéje. Nino Valenti nagyon unalmasnak találta az egész Oscarügyet. amíg a legjobb férfiszínészt ki nem hirdették. Rúgj be.Egy percig szünetet tartott.mondta Johnny -. én ma este nem is iszom egy kortyot sem. Haláljózanon ment el Johnnyért. és együtt mentek a színházba. hogy Johnny nem hívta meg egyik nőismerősét. Mit szólsz. és Nino hevesen megrázta. hogy Ginny nem szurkolna érte? Nino szeretett volna legalább egy kis pohárral inni. öreg fiú. felugrott. mint a lidércnyomás. majd így szólt: . Tudta. és a műterem estélyét elárasztották az újságírók. de csak addig. és Nino nagy szomorúságot érzett. én majd vigyázok rád. A fene egye meg. ahogy csak tudsz.Persze. hogy barátjának ebben a percben olyan ember kapcsolatára van szüksége.

hogy megőriz- . És az új országban Corleonéra változtatta át a nevét. és átverekedve magát a tömegen. kivitte a kocsijukhoz. arra gondolt. Ebben a percben: Nino. nők és férfiak. Közben a legjobb színésznő díját elnyert nő ugyanezt a sorsot szenvedte végig. Míg hazafelé szállította Johnnyt. aki ezt tette. az egyetlen józan ember. józan maradt. de jobban tetszett neki és ügyesebb volt. sötét bőrű. De az estélyen részt vevő nők. és a nők elkezdték lecibálni Johnny Fontane ruháit is. Corleonéban élt. mór jellegű szicíliai faluban. és a különös. Valakinek végül remek ötlete támadt. neki nincs rá szüksége. akit korábban megöltek. és megpróbált Johnnyra vigyázni. megragadta a félig levetkőztetett Johnnyt. Eredeti neve Vito Andolini volt. s az estély többi résztvevője végignézi. ha ez a siker. fejezet A Don tizenkét éves korában már kész férfi volt. felváltva egy kis beszélgetésre be-berángatták Johnnyt a hálószobába. hogy ott barátaiknál éljen. A két győztes menjen közösen az ágyba. Alacsony. Nino betartotta az ígéretét. hogy meggyilkolják annak az embernek a fiát is. 14. Nino kikosarazta a nőt. A színésznőt meztelenre vetkőztették.sok. anyja Amerikába küldte a fiút. ő volt az egyetlen férfi az estélyen. és Johnny egyre részegebb és részegebb lett. karcsú fiú volt. a vállára dobta. Amikor az idegen emberek odajöttek. mit csinálnak.

mindössze néhány háztömbnyire onnan. testét lövések szaggatták szét. aki csak tizenhat éves volt. mint a hivatalos kormány Rómában. a fiú nagy már.zen valamiféle kapcsolatot szülőfalujával. és egy nyilvános összecsapás során megölte a helyi maffia főnökét. s hogy esetleg megpróbálhatja majd az elkövetkező években megbosszulni az apja halálát. és két évvel később házasságukat megáldotta első gyermekük. és a fiatal fiú. amit valaha is megtett. aki mindig drága. A fiatal Vito az Abbandonado élelmiszerüzletbe ment dolgozni a New York-i Hall's Kitchenen. Tizennyolc éves korában feleségül vett egy Szicíliából akkor érkezett fiatal lányt. Vito után kérdezősködtek. Egy héttel később holtan találtak rá. és titokban hajóval átszállították Amerikába. Szicíliában a századforduló táján a maffia volt a második kormány. Ez egyike volt annak a kevés érzelmi gesztusnak. Úgy látták. Nagydarab. Egy hónappal a temetés után fegyveres maffiaemberek jöttek. a Ninth Avenue-n. akit apja iránt érzett rajongása miatt minden barátja Sonnynak hívott. közel a 35N Streethez. Vito Corleone apja viszályba keveredett egy másik falusi emberrel. wilágos színű ruhákat és krémszínű filckalapot viselt. de ügyesen főzött és jó háziasszony volt. ahol Vito dolgozott. A Tenth Avenue-n telepedtek le egy bérházban. Santino. Az a hír járta . méghozzá sokkal befolyásosabb. aki a maffia elé vitte az ügyet. A szomszédságukban lakott egy Fanucci nevű férfi. A tizenkét éves Vitót elrejtették a rokonok. kegyetlen tekintetű olasz. Az apa nem volt hajlandó elfogadni a döntésüket.

azoktól. A banda pénzt zsarolt a családoktól és a kereskedőktől. Fanucci testi fenyegetései csak azoknál az idősebb házaspároknál voltak hatásosak. aki azt mondta apjának. A támadó . Néhány kereskedő kényelmi szempontból csekély összeget fizetett neki. De. akiknek nem volt fiúgyerekük. akik fültőlfülig átvágták a torkát. hogyan tartotta Fanucci futás közben az álla alá a krémszínű filckalapot. A három fiatalember nem volt gyilkos. De ez a támadás is Fanucci javára szolgált. vagy szerencsejáték-kaszínót tartottak fenn a lakásukon. Még az Abbandonado élelmiszerüzlet is adott neki egy kis fizetséget. hogyan fut el büntetői elől Fanucci. akik elhatározták. vagy szégyellt volna kárminvörös nyomot hagyni maga mögött. De Fanucci még bűnözőtársaitól is besöpört pénzt. míg a félkör alakú sebből vörösség áradt. hogy móresre tanítják és abbahagyatják vele a zsarolást. minthogy a környék lakossága maga is erőszakos volt. nem olyan mélyen. hogy felfogja a csepegő vért. hogy meg is öljék. Mintha nem akarta volna beszennyezni a ruháját. akik illegálisan olasz sorsjegyeket árusítottak. hogy nem érezte érdekeltnek magát. a fiatal Genco minden tiltakozása ellenére. hogy tagja a "Fekete Kéz"-nek. hogy személyesen fogja elintézni az egész Fanucci-ügyet. hogy alaposan megfélemlítsék és nagy vérveszteséget okozzanak neki.róla. Egy nap Fanuccit elkapta három fiatalember. Vito Corleone mindezt úgy figyelte végig. Fanucci viszont valóban gyilkos volt. ez egy maffiaszervezet volt. aki megvédje őket. de elég mélyen ahhoz. Soha nem felejtette el. Vito látta. inkább kemény fickók voltak.

Gyűlöletét soha. s azt nemcsak olajjal. lopni fog az apja élelmiszerüzletéből. s megfogadta Vitónak. hogy további bosszújáról ünnepélyesen lemondjon. Frederico is. Gencót elöntötte a szégyen. Ezt az ajánlatot azonban Vito határozottan visszautasította. Néhány hónapig a . Fanucci részérdekeltséget szerzett az Abbandonado élelmiszerüzletben. Genco. ha egy fiú az apjától lop. hanem importált olasz szalámival. Egészen addig az ideig csendes.késforgatót néhány héttel később agyonlőtték. Az első világháború alatt. hogy kielégítse barátja szükségleteit. Az élelmiszerüzlet tulajdonosának fia. hogy az élelem miatt nem kell soha nyugtalankodnia. mert nagyon szégyenletesnek találta. Közben megszületett a második gyermek. sonkával és sajtokkal is ellátta. nagyon zárkózott fiatalember volt. az egész nem érdekelte. és a másik két fiatalember családja kártérítést fizetett Fanuccinak. Hogy ő. és Fanucci betársult a környék szerencsejátékaiba. és Vito Corleonénak négy szájat kellett betömnie. és Vito Corleone munka nélkül találta magát. és mindkettőjük meglepetésére Vito szemrehányást tett barátjának apja cselekedetéért. Ezután a fizetségadó magasabb lett. a fiatal Genco Abbandonado volt a legközelebbi barátja. amikor nehezen lehetett hozzájutni az importált olívaolajhoz. de várt az alkalmas pillanatra. Ekkor a cég főnöke egy unokaöccsét bevitte az üzletbe. Ami Vito Corleonét illeti. aki megtartotta magának a gondolatait. Azonnal elfelejtkezett róla. A fiatal Vito azonban hideg gyűlöletet érzett a rettegett Fanucci iránt. semmilyen formában nem mutatta ki.

úgy tett. Valamilyen bajban lehetett. amikor a háború befejeződött és a munka nagyon lelassult. A legtöbb előmunkás ír volt vagy amerikai.vasútnál dolgozott. aki a szellőzőakna másik oldalán levő ablakból hajolt ki. holott . és Vito segítő akciója ösztönös volt. hogy Clemenzát elvitte a rendőrség.rossz kiejtése ellenére . Két nappal később Peter Clemenza ismét megjelent. Egy este. amely a szomszédos épülettől elválasztó szellőzőakna felé nyílt. és megfélemlített felesége sem merte kinyitni a száját. paisan .mondta Clemenza. Vito senkinek nem szólt egy szót sem. akik a legocsmányabb hangon sértegették a beosztott munkásokat. mintha nem értené. De amikor a konyhában kinyitotta a batyut.Hé. Röviddel ezután hallotta. és várt. .nagyon jól értett angolul. Siess. és elvette a batyut. kopogtatást hallott azon az ablakon.Tedd ezt el nekem. havonta csak néhány napig volt munkája. Peter Clemenzát pillantotta meg. . A fegyvereket betette hálószobájának szekrényébe. amelyek összemocskolták a fehér lepedőt. Clemenza arca feszült és izgatott volt. Egy fehér lepedőbe burkolt batyut nyújtott feléje. Mikor Vito széthúzta a függönyt. bizonyára éppen érte jöttek. Mikor átnyújtotta a fegyvert a szellőzőaknán. amit Vito mindig mozdulatlan arccal tűrt.Vito önkéntelenül átnyúlt a szellőzőakna nyílásán. amíg érte nem jövök. amint Vito a családjával éppen vacsoránál ült. hogy férjét is börtönbe viszik. meglepetésére egy szomszédos fiatalembert. és mellékesen megkérdezte Vitótól: . öt gondosan olajozott pisztolyt talált benne. . mert attól rettegett.

amik nem tartoznak rám . A szőnyeg vastag.Menj át a szoba másik oldalára. Az este hátralevő részében együtt boroztak tovább.. Szokása volt. jóindulatú arcával feszülten figyelte Vitót. Clemenza megitta a borát. Vito Corleone csodálkozott Clemenza nagyvonalúságán. vörös gyapjúból volt. Vito Corleone pedig nagy figyelője a mesélőknek. Nagyon rokonszenvesnek találták egymást. hogy keveset beszélt. Közösen felgöngyölítették a szőnyeget egy hengerbe.Nem érdekelnek az olyan dolgok. . Így lettek barátok.Nálad vannak még a dolgaim? Vito bólintott. hogy szeretne-e egy szép szőnyeget a nappali szobájába. akkor Clemenza megfogta . hogy segítsen hozni a szőnyeget. Néhány nappal később Clemenza megkérdezte Vito Corleone feleségétől. nagy. Clemenza egy házhoz vezette Vitót. amelynek két márványoszlopa és fehér márvány lépcsőfeljárója volt. Clemenza nagy mesélő volt. Clemenza átment szomszédja lakásába. míg Vito előszedte a batyut a hálószobaszekrényből. és ivott egy pohár bort. Magával vitte Vitót.Belenéztél a csomagba? Vito kifejezéstelen arccal nemet intett. és segíts felgöngyölíteni.mondta. Clemenza kuncogott: . Kulccsal nyitotta ki az ajtót. és benn voltak a fényűző lakásban. .

Kissé félrehúzta a függönyt. köztük a nehéz szőnyeggel. lement a márványlépcsőkön és elment. Vito odament Clemenza mellé. . tűnjünk el. A Corleone család nem ehette meg a szép szőnyeget. mi történik odakint. hogy ők egy idegen lakásból lopják éppen a szőnyeget. Maradt belőle még a hálószoba számára is.Gyere. a dolgok nem javultak. arra késztette. Harminc perccel később már a szőnyeget vágták. Egy egyenruhás rendőr állt a kapuban. Clemenza azonnal ledobta a szőnyeget. És a meglepett Vito Corleone csak ebben a percben jött rá. Felemelte a szőnyeghenger felé eső részét. és megindultak vele az ajtó felé. Ebben a percben megszólalt a lakás csengője. Clemenza ügyes ember volt. hogy ő is láthassa. hogy beférjen Vito Corleone lakásának nappali szobájába. rosszul szabott zakójának zsebeiből (már ekkor szeretett bő ruhákat hordani.az egyik végét. Hát igen. ha nincs munka. Vito a másikat. Felemelték. Az idő haladt. majd vállat vont. és széles. mikor ők már kisurrantak a nehéz tölgyfa ajtón át az utcára. A rendőr még szinte be sem fordult a saroknál. hogy zakója belsejéből kivegye a pisztolyát. A csengő ismét megszólalt. és lábujjhegyen az ablakhoz sietett. a rendőr még egy utolsót csengetett. pedig még nem volt olyan kövér) előszedte a szükséges szőnyegvágó szerszámokat. és így szólt: . és Vito felemelte a másikat. és amit kint látott. Míg ott álltak és figyeltek. Clemenza megelégedetten mosolygott.

az Athur Avenue-n Bronxban. s közben a rablók elszáguldhatnak a teherkocsival egy barátjuk raktárába. akik egy pisztolyt meglátva úgy végigfekszenek a járdaszélen. Vito mégis elfogadott néhány élelmiszercsomagot barátjától. mint az angyalok. a munka megtervezését elhamarkodottnak. A teherautók vezetői értelmes emberek. mert lányaik egyébként soha nem kaphatnának ilyen finom ruhákat. el van keseredve. A szegény olasz családok szívesen vettek ilyen alkalmi árut. Vito Corleone jobb meggyőződése ellenére elfogadta ajánlatukat. Az áru egy részét olasz nagykereskedőknek adják el. tudták. hogy ő vezette az Abbandonado élelmiszerüzlet szállítókocsiját. Ebben nincs semmi kockázat. és tudták. 1919-ben nagyon sokat értek a gyakorlott gépkocsivezetők.feleségének és gyermekeinek éhezniük kell. Ezek az emberek jó véleménnyel voltak róla. De fiatal társait meggondolatlanoknak. Az ő ízlésének túl felüle- . tetszett nekik a viselkedése. a zsákmány elosztását vakmerőnek találta. Végül felkereste őt Clemenza és Tessio. a Mulberry Streeten és a manhattani Chelsea körzetben. Clemenzának és Tessiónak a kocsi vezetéséhez volt szükségük Vitora. hogy legkevesebb ezer dollár lesz a részesedése az üzletből. és ott kirakodhatnak. A döntő érv az volt. míg kitervelte a dolgokat. Azt ajánlották neki. másik részét házról házra járva fogják eladni az olaszok lakta kerületekben . Gencotól. lépjen be a bandájukba. amely teherautók kirablására specializálja magát. A teherautók selyemruhákat szállítottak a 31st Streeten levő gyárból. egy másik kemény fiú a szomszédságból.

és nem is próbálta elrejteni az egyik fülétől a másikig húzódó fehér félkört az álla alatt. még tréfálkoztak is a vezetővel.tes volt az egész művelet. amikor két bajtársa előrántotta pisztolyát. és a sovány. és egész részesedését átadta az orgazdának. az emberek azt mondják nekem. hogy gazdag vagy. De Vito kényelmetlennek tartotta. De nem gondoljátok. Vito Corleone. Fanucci brutális külsejű férfi volt. hogy én is megnedvesítsem a csőrömet. józan jelleműeknek ismerte meg mindkettőjüket. A munka teljesen simán zajlott le.mondta Vitónak -. Nagy hatással volt rá Clemenza és Tessio nyugodtsága is. azt mondták neki.A maffia szicíliai mondását használta: Fari vagnari a pizzu. és hagynotok kell. Nem jöttek izgalomba. . nem érzett félelmet. mogorva Tessio magabiztosságot. amelyek különös módon barátságosan hatottak. saját meglepetésére. és kiszállásra kényszerítette a vezetőt a selyemruhát szállító teherautóból. Vastag fekete szemöldökei voltak és durva vonásai. ha most jól viseli magát. hogy maga házaljon a ruhákkal. A máris pocakos Peter Clemenza bizalmat keltett. amikor mosolygott.Hát. fehér kalapot viselő Fanucci. Másnap az utcán Vito Corleonét megállította a vajszínű ruhát. fiatal barátom . így csak hétszáz dollárt kapott. . hogy kissé szűkmarkúan kezeltek engem? Végül is ez az én környékem. De 1919-ben ez is nagy pénz volt. De rendes. Pizzu egy kis madár . küldenek majd néhány ruhát a feleségének is. Nagyon erős szicíliai kiejtéssel beszélt. Te és a két barátod.

Vito Corleone rámosolygott. aranyfogai csillogtak. akkor csak egy kicsit fogom megnedvesíteni a csőrömet.Adjatok ötszáz dollárt. és bár még tapasztalatlan fiatalember volt. miről van szó. . aki egy Fanucci-féle idősebb emberrel beszél. Maga a mondat azt jelentette. Persze.csőrét jelenti. egy pillanatra kigombolta a zakóját. mielőtt tovább folytatta. hogy részt kér a zsákmányból. de valójában meg akarta mutatni kényelmesen széles nadrágja övébe dugott pisztolyát.Máskülönben a rendőrség meg fog keresni. és hurokszerű forradása szorosan ráfeszült az arcára. mint amilyen én vagyok. De háromszáz dollárnál nem lehet kevesebb. Vito Corleone most szólalt meg először. a feleséged és gyermekeid szégyenbe kerülnek és nélkülözni fognak. Rögtön megértette. Fanucci rámosolygott. ha nem pontosak az információim a bevételedről. nem mutatott haragot. És ne próbáljatok meg becsapni. Hangja nyugodt volt. és mintha melege lenne. Vito Corleone szokása szerint nem válaszolt. valami olyan fagyosság volt a mosolyában. hogy Fanucci egy pillanatig habozott. Udvarias volt. Egy zsebkendővel megtörülgette az arcát. milyen figyelmességgel tartoztok egy olyan embernek. olyanét. mint a kanári. mint ahogy az egy fiatalemberhez illik. Csendesen mondta: . Aztán felsóhajtott: . és a pontos követelésre várt. és elfelejtem a sértést. Végül is ti fiatalemberek még nem tudhatjátok.

Előbb beszélnem kell velük.Van benned tisztelet . .Tudod. mondd csak meg nekik . mint egy keresztapa. Vito Corleone csak évekkel később értette meg.Az én részem a pénzből a két barátomnál van. . . és a saját szőrös mancsaival megveregette. Fanuccira ez hatással volt. ez mind nagyon új nekem.Szép vonás egy fiatalembernél. . hogy Fanucci egy bolond őrült. hogy hasonló módon hagyják benedvesíteni a csőrömet. Vito Corleone vállat vont. hogy úgy beszéltél velem.Rendes fickó vagy . Megfogta Vito kezét. Bízd csak rá magad.tette hozzá biztatóan. hogy azért tudott ilyen kitűnő taktikus okossággal tárgyalni Fanuccival. aki el akarja rabolni tőle azt a pénzt. Megpróbált úgy tenni.Megmondhatod a barátaidnak. Ebben a percben valójában arra gondolt. . De ekkor csak jeges gyűlöletet érzett az ellen a férfi ellen. Legközelebb beszélj velem először. ő megérti ezeket a dolgokat. Neki több tapasztalata van ebben. Clemenza és én jól ismerjük egymást. amiért az életét és a szabadságát kockáztatta. Ne félj. jó? Talán tudok segíteni a terveidnél. mert saját forró vérmérsékletű apját Sziciliában megölte a maffia. .mondta. hogy tőlük is elvárom. Fanucci megnyugodott. .Persze . mintha zavarban lenne. Köszönöm. Nem félt..mondta.mondta.

Végül is Clemenza pusztán egy szőnyeglopás miatt kész lett volna megölni egy rendőrt. Tessio úgy vélte. Clemenza lakásában a szellőzőakna túlsó oldalán. Kapcsolatai vannak a rendőrséggel.Fanuccinak barátai vannak. És magától Maranzallától . vajon megelégedne-e Fanucci kétszáz dollárral. igazi banditák.Ahogy Clemenzát ismeri. De később. . úgy látszik. . aki megvette a ruhákat. mint ő. az este folyamán. Miért kell odaadnunk neki azt a pénzt. mennyit kaptunk a nagykereskedőtől. ha elmondanánk neki a terveinket. Muszáj fizetnünk. de vigyázott. ez a sebhelyes képű disznó. Vito Corleone újabb leckét kapott. Így dolgozik ő.Miért muszáj fizetnünk? Mit tehet hármunk ellen? Erősebbek vagyunk. . Van pisztolyunk. Azt szeretné. amit megkerestünk? Clemenza türelmesen magyarázott. Vito meg volt lepve. tudja. mert így kiadhatna bennünket a rendőrségnek. Clemenza káromkodott.Nem. semmint akár csak egy fillért is a zsákmányból. hogy ne mutassa ki meglepetését. Clemenza más véleményen volt. és kiérdemelné a hálájukat. de a két férfi aztán csak arról kezdett beszélni. Fanucci egy tízcentessel sem fogad el kevesebbet háromszáz dollárnál. a termetes szicíliai inkább az életét adja oda. mint egy vipera. És a sovány Tessio olyan halálosan veszélyes. Akkor ők tartoznának neki egy szívességgel. Tessio mogorván maga elé meredt. hogy igen.

Visszaemlékezett a napra. hogy felfogja csepegő vérét. és még nem értett angolul. és azt az egy embert megölte. és lement. mert kártérítést fizettek neki. mint most. és bort ivott. hogy ezen a környéken dolgozzon. hazárdjátékra és fegyveres rablásra alakult gonosztevőbanda feje. akik életben maradtak. olajbogyót és egy nagy darab olasz kenyeret tett az asztalra. hogy a másik kettőt nem tudná megölni. Fiatal olasz nő volt. aki gyakran szerepelt az újságokban. ami lehetővé tette. mert ő a rendőrségnek adja tovább az információt. Meg volt lepve. s az volt a híre. Átgondolt magában mindent.van engedélye arra. Akinek a bosszúállását meg lehet vásárolni. Emlékezett annak az embernek a meggyilkolására. mert azok már készenlétben várják. . nem lehetnek nagy összeköttetései. nem lehet nagy ember. Fanuccinak szerencséje volt. majd megfogta a székét. Saját brutális ereje volt az. Felesége egy tálon szalámit. és arra a másik kettőre. Vito Corleone ott ült két barátjával. hogy egy zsarolásra. kiült a ház elé a barátnőivel. milyen világosan tud gondolkodni. Egy igazi maffiafőnök megölte volna a másik kettőt is. És hirtelen biztos volt abban. hogy Fanuccinak nincsenek. Értelmét még soha nem használta olyan intenzíven eddig. csak néhány éve érkezett az országba.Maranzalla egy gengszter volt. és ő kalapjával az álla alatt végigfutott az utcán. de tudta. amikor Fanuccinak átvágták a torkát. Nem. Clemenza maga készítette borral kínálta őket. amit Fanucciról tudott. Nem lehetnek. hogy kikényszerítse a kereskedőktől és a laká- . aki a kést használta. Ezért hagyta megfizetni magát.

Vito óvatosan így szólt Clemenzához és Tessióhoz: . Ez volt az az élmény. ami egész elkövetkező életét fogja befolyásolni.Ha ti is úgy gondoljátok. . Biztosítlak benneteket. Csak bízzatok mindent rám. ahol nem fizettek soha Fanuccinak. hogy minden embernek csak egy sorsa van. Clemenza szemei egyszerre gyanúval teltek meg. És ezzel Vito Corleone fontos döntés elé került. amelyből az a gyakran hangoztatott meggyőződése származott. és aztán ismét fűszeressegéd lehetett volna. akik szigorú készpénz fizetés ellenében működnek. hogy belőle Don legyen. hogy kijelölt útjára vigye. hogy tőletek is kérje a pénzt. Így tehát egyedül Fanucciról van szó.sukban játékbarlangot fenntartóktól a fizetségét. Ha akartok. De Vito Corleone tudott egy játékbankról. Azon a bizonyos estén kifizethette volna Fanuccinak a pénzt. adjátok ide nekem fejenként a ti kétszáz dollárotokat. akiket barátaimmá fogadtam. Vito hidegen mondta neki: . Vagy Fanucciról és néhány külön erre a munkára bérelt fegyveresről. Megelégedésetekre fogom elintézni ezt a problémát. Hagyjátok. és ezért Fanuccit sorsszerűen az útjába hozta. és talán néhány év múlva saját üzletet nyithatott volna. Olyan döntés elé. De a sors úgy döntött. és a tulajdonosnak soha semmi baja nem történt. Mikor megitták az üveg bort. beszéljetek ti magatok holnap Fanuccival.Soha nem hazudok azoknak az embereknek. hogy el fogja fogadni tőlem ezt az összeget. és én kifizetem Fanuccit.

és odaadta neki a kétszáz dollárt. Csak ne felejtsd el.Ez nem a te gondod. hogy itt legyek mint szemtanú. hogy hajlandók vagytok kifizetni.Vigyázz ezzel a nyomorult Fekete Kéz-banditával. aztán adjátok ide nekem. sokkal okosabb. Ha valóban olyan veszélyes fickó.Fanucci kijelentette. Még csak nem is válaszolt. valami nincs egészen a helyén. . Értessétek meg vele. hogy én fizessek neki. hogy ma este kilenckor itt a . hogy fogsz vele kevesebbet elfogadtatni? . Úgy érezte. Mereven nézett Vito Corleonéra. Kissé nyugtalan volt. mint egy pap.Mondd meg Fanuccinak. mint Clemenza. amikor átadod neki a pénzt? .mondta Vito Corleone nyugodtan. és ne vitatkozzatok vele. hogy biztos legyen benne. mint ahogy mondjátok. de kevesebb volt benne az erő.De ne fizessetek neki. Tessio később jött. gyanakvóbb. amit kér. Tessio tartózkodóbb volt. hogy magunk ellen haragítsuk. hogy meg kell szereznetek a pénzt. A következő napon Clemenza beszélt Fanuccival. Az árról majd én vitatkozom vele. szó sem lehet háromszáz dollárnál kevesebbről.mondta Vito Corleonénak. Csak annyit mondott Tessiónak: . és azt mondta: . olyan ravasz. nem Vito találta ki a történetet. hogy szolgálatot tettem neked . Akarod. Ebben maradtak. Mondjátok meg neki. hogy valami nincs rendben. nincs értelme. Ezután Clemenza elment Vito lakására. Vito Corleone megrázta a fejét. Ne alkudozzatok.

. Látta az asszony arcán a félelmet. mindig méltányos. Ez lett az utolsó figyelmeztetés a halálos csapás előtt. A szeme előtt változott át óráról órára olyan emberré. Fanucci soha nem hátrál meg.házamban fizetek neki.Azt hiszed. most már nem Fanuccitól. Valami üzleti megbeszélnivalója van Fanuccival. Amikor Don lett belőle. Megkínálom majd egy pohár borral. Az asszony most tanúja lett annak. amit semmiképpen sem lehet félbeszakítani. Sonnyt és Fredet vigye le magával vacsora után az utcára. hogy a két gyereket. mindig gyengéd volt.Nem lesz szerencséd. és haragudott érte. Csendesen így szólt hozzá: . Mindig csendes. hanem a saját férjétől. . kevés beszédű volt. és ellenfeleit arra szólította fel. hogy egy őrülthöz mentél feleségül? Az asszony nem válaszolt. mindenki rögtön tudta. de. és értelmesen elbeszélgetek vele. ami a fiatal szicíliai férfiaknál rendkívüli. hogy üljenek le és értelmesen beszélgessenek el vele. félt. és amíg ő engedélyt nem ad rá. semmiképpen ne engedje fel őket a házba.mondta Vito Corleone. akiből valamiféle félelmetes erő sugárzik. hogy férje elhul- .Majd értelmesen beszélek vele . Neki az lesz a feladata. Tessio megcsóválta a fejét. hogy ez az utolsó lehetőség arra. Az elkövetkező években ez híres mondássá vált. hogy elégedjen meg kisebb összeggel is. hogy vérontás és gyilkosság nélkül oldjanak meg egy ügyet. Vito Corleone szólt a feleségének. hogy maradjon a ház kapujában és őrködjék.

Nem fizetne hétszáz dollárt azért. miért ne ölné meg Fanuccit? A világ bizonyára nagyon jól meglesz nélküle is. nem olyan könnyű megölni. hogy Fanuccinak valóban befolyásos barátai vannak. Itt van a rendőrség és a villamosszék is. hogy elinduljon saját sorsának útján. Voltak persze gyakorlati érvek ellene is. és felkészül arra. akik bosszút akarnak majd állni. ahol idegen nevet vett fel. hogy Fanucci életben maradjon. És a csendes megfigyeléssel eltöltött évek meg- . Ezzel külön hétszáz dollárt szerez magának. huszonöt éves volt már. és Tessio kétszáz dollárját meg Clemenza kétszáz dollárját. hogy megöli Fanuccit. Akkor miért ajándékozzon neki hétszáz dollárt? És ebből természetszerűleg az következett. hogy miután Fanucci erőszakkal el akar venni tőle hétszáz dollárt. nem szereti Fanuccit. Későn indult neki. amit neki kellene a Fekete Kéz-terroristának fizetnie. De ha nem öli meg Fanuccit. de tevékenyen vágott bele. átkelt az óceánon egy idegen országba. Maga Fanucci veszélyes ember. Nem tartozik Fanuccinak hálával. amikor elmenekült kivégzői elől. Ha Fanuccinak hétszáz dollárra volna szüksége egy operációhoz. Lehetséges. Tizenkét éves fiú volt. hogy megmentsék az életét. nem adna neki. kemény hétszáz dollár készpénzt kell az asztalra tennie. Az élő Fanucci nem ért meg neki hétszáz dollárt. Azt a háromszáz dollárt. Vito Corleone elhatározta.latja az ártatlanság mimikriszíneit. De Vito Corleone apja meggyilkolása óta halálos ítélet alatt állt. nem vérrokonok.

hogy Fanucci. Ez megengedhető javaslat volt. mint más férfinak. amelynek fényes mintái elrejtették a paradicsomfoltokat. virágos nyakkendőjét. és ő várni fog. elővett egy vastag bőr levéltárcát. Fanucci fehér filckalapját az asztalra tette a boroskancsó mellé.Még tartozol nekem kétszáz dollárral. mégis elgondolkozott.győzték arról. Vito Corleone megkezdett egy korsó otthon készült bort. amit Clemenza adott neki a selyemruhát szállító teherautó kirablásához. nincs munkám. Meglazította széles.Vastag szemöldökű arca kifejezéstelen volt. A jobb zsebbe azt a pisztolyt tette. Sőt még a hétszáz dollárt is magához vette egy összehajtott bankjegykötegben. hogy több esze és több bátorsága van. De mielőtt megtette az első lépést új sorsa felé. A pénz nadrágja bal zsebébe kerül. amit Clemenzától kapott. és gondosan megfigyelte. és így szólt: . Fanucci este kilenckor pontosan megjött. a gázvilágítás még erőtlen. bár soha nem volt lehetősége eddig. értelmes hangon válaszolt: . és beledugta. átadta a bankjegyköteget. A pénz nagyobbik része Fanuccinál van. Hadd tartozzam a pénzzel néhány hétig. Fanucci megitta a borát. miután megszámolta a pénzt. . Hogy jóhiszeműségét mutassa. Vito Corleone hűvös. De Vito Corleone hidegen viselkedett. Még talán arról is meg lehet . A nyári este meleg volt.Kicsit kifogytam a pénzből. hogy használja is ezt az értelmet és bátorságot. A lakásban nagyon nagy csend volt.

Az Eleventh Avenue-n szinte kizárólag rak- . akik látták. Szemben vele az utca másik oldalán volt a bérkaszárnya. Megelégedetten nevetett bora mellett. talán azért. Vito Corleone kiment a lakásból. De Fanucci meggondolta magát. ami a hátulsó udvarra vezetett. ami nagyon hasznos lenne. hogy eltegye a zsákmányát. és Vito ebből tudta. hogy hazamegy. Ma este jó szolgálatot tettél magadnak. Vito Corleone udvarias biccentéssel mutatta ki az érdeklődését. Az utca zsúfolva volt emberekkel. Hogy lehet az. . és így szólt: .győzni.Nincs harag.Jó éjszakát. ez nem jó neked. te egy okos fiatal fickó vagy. Vito várt. Egy rúgással kinyitotta a hátulsó ajtót. míg Fanucci lement a lépcsőn. és kiment az épületből. hogy eltegye a pisztolyát. és megtöltötte a férfi poharát a vörös kancsóból.mondta. ugye? Ha tehetek érted valamit. hogy eddig nem vettelek még észre? Túlságosan csendes vagy. Én tudnék neked olyan munkát találni. felállt. hogy ne kérjen többet. hogy épségben hagyta el a Corleone házat. A bérkaszárnyák negyede nyugaton csak a Tenth Avenue-ig húzódott. Vito az ablakból figyelt. hogy Fanucci a következő sarkon befordul a 11th Avenue felé. fiatal barátom . és felszaladt a lépcsőkön a tetőre. ahol Fanucci lakott. . csak szólj. Látta. Keresztülment egy egész háztömb tetőin. és egy üres raktárépület tűzlépcsőin leereszkedett. és megrázta Vito kezét. és keresztülment az épületen a bejárati ajtóhoz. vagy várjon egy kicsit még tovább.Aha. Vagy talán azért. mielőtt kijön újra az utcára.

A luparával szerzett ügyessége miatt hoztak rá halálos ítéletet már kisfiú korában apja gyilkosai. be Fanucci házának előcsarnokába. Az ajtó meglendült. Ezért Vito Corleone könnyen átosont az elhagyatott Eleventh Avenue-n. tudta. hogy Fanuccinak a Tenth Avenue felöl kell jönnie. amelyek a New York Central Railroaddal szállítattak. Lövésre készen tartotta pisztolyát. hanem a söröskocsmákban vedelték el a keresetüket. amelyek ezt a területet az Eleventh Avenue-tól egészen a Hudson folyóig átszőtték. amint átjön az úttesten a bejárat felé. amit még soha nem lőtt ki. Itt elővette a pisztolyt. De ő fiatal fiúként Szicíliában. mint a becsületes olaszok. Vito Cor- . hogy működik a pisztoly. Clemenza megmutatta neki. és kiürítette a tárat. Kinyújtott keze csak kétlépésnyire volt az ajtótól. azok a cégek bérelték. Fanucci háza egy volt azok közül a kevesek közül. a sötétedő hallban állva meglátta Fanucci fehér foltját. Vito hátralépett. Ezek az emberek nem ültek és csevegtek az utcán.tárépületek és rakodóhelyiségek voltak. vállai a lépcsők felé vezető belső ajtóhoz szorultak. és várta Fanuccit. és gyakran lőtt a lupara nevű nehéz lőfegyverrel. Fanucci fehéren. és közel akartak jutni a teherpályaudvarokhoz. Most. még kilencéves sem volt. kikötői munkások és a legolcsóbb prostituáltak lakták. rossz szagúan elsötétítette a világos négyszöget. Az előcsarnok üvegablakán keresztül figyelt kifelé. fényesen. amelyet ebben a vadonban még meghagytak. és többnyire nőtlen vasutasok. amikor apjával gyakran eljárt vadászni.

s ez már szinte komikus volt. vagy míg egy járőr bele . és az ingébe dugta. Vito nagyon óvatosan kivette a nagy levéltárcát a halott zakójának zsebéből. Fanucci holtteste továbbra is az ajtóban feküdt. egy olyan ember nyögését. Nagyon óvatosan. És az ilyen emberek nem fognak tájékoztatást adni a rendőrségnek. de ugyanakkor gyomra magasságában a fehér ingmellre pókhálószerű vörös folt rajzolódott. megpróbált egyenesen állva maradni. azok sem láthatták őt. Vito még legalább háromra emlékezett vissza. Fanucci valószínűleg ott fekszik majd hajnalig. A nyitott ajtón át a hang egy része kiszökött az utcára. de senki más nem volt látható. Fanucci nekitámaszkodott az ajtókeretnek. Akkor átment az utcán. zsíros arcához emelte. vissza a raktárépülethez. Vito Corleone belelőtte második golyóját ebbe az élénkvörös hálóba. de a többi megrázta az egész épületet. A nyögés folytatódott. aki testileg nagy bajban van. azon keresztül az udvarra. mielőtt pisztolyát Fanucci izzadó. és nekiesett az ajtónak. hogy sötét fejek hajolnak keresztül rajta. Vergődésével leszaggatta zakójának gombjait. mintha injekciós tűt szúrna egy érbe. Alig több mint öt másodperc múlva Fanucci holtan esett össze. és előtűnt a fegyvere. Rettenetes nyögést adott ki magából.leone tüzelt. Innen áttekintette az utcát. testével megakasztva a nyitott ajtót. s ő látta. de minthogy nem látta vonásaikat. és elérni a pisztolyát. és a tűzlépcsőkön felmászott a tetőre. Fanucci térdre zuhant. és belelőtt a koponyájába. A bérházban két ablak kinyílt.

és a fegyvert egy másik szellőzőaknába dobta. Klórba és sűrű. aztán kivette a golyókat a pisztolyból. Kicsit remegett. amit levetett. Ebből a házból senki nem teszi ki magát önként a rendőrség bizalmatlan kérdéseinek. Reggel még több szemetet dobnak majd le az ablakokból. A belső rekeszbe egy régi ötdolláros aranyérme volt bedugva. mindent befed majd. hogy az aranyérmét a levéltárcában kell hagynia). amit ő adott át Fanuccinak. Inkább be fogják zárni az ajtajukat. hanem belesüppedtek az ott összegyűlt puha szeméthalomba. Levetkőzött. csak néhány egydolláros és egy ötdolláros bankjegy volt benne. nem hallottak semmit. és a lefolyó alatt levő hullámos mo- . és félve attól. Nem csináltak zajt. abba a fémteknőbe. valószínűleg szerencsepénz. barna mosószappanba áztatta be a ruhákat. és átmászott néhány párkányon. Meggondoltan cselekedett tovább. s lement a lakásába. hogy ruháira valami vérfolt freccsent. majd ismét bezárta az ajtót maga mögött. Az egyik szellőzőaknába bedobta a levéltárcát. Vito visszatért a lakásába. Keresztülment a tetőkön. Átkutatta a halott levéltárcáját. Tudta. míg a saját házához érkezett. amit a felesége mosáshoz használt. hogy a levéltárcától és a pisztolytól meg kell szabadulnia (és már ekkor is tudott annyit. ahogy öt emelettel lejjebb földet értek. Attól a hétszáz dollártól eltekintve. bedobott mindent. és azt mondják. Kinyitotta az ajtót. és az. bement.nem botlik a holttestébe. de teljesen uralkodott magán. szerencsére. Megint felment a tetőre.

hogy egy újabb gengsztergyilkosságról van szó. hogy Fanucci azon az estén. és kiment a feleségéhez.sólapon sikálta ki őket. akikről tudták. De ha túl is járt a rendőrség eszén. de soha nem kérdezték ki Vito Corleonét. gyermekeihez és a szomszédokhoz a ház elé. Senki sem szed be a kártyajátékosoktól és a környék hazárdjátékosaitól sem. hogy illegális üzletekhez és erőszakos cselekményekhez van közük. . Csendesen mondta: . hogy a gyilkosokat elkapja. két hétig elkerülték. Pedig ő számított erre. de aztán egyik este meglátogatták. hogy kikérdezzék. De minthogy Vito soha nem került kapcsolatba a rendőrséggel. és nem nagyon igyekezett. Peter Clemenza és Tessio egy hétig. s saját ruháit közéjük keverte. Tulajdonképpen csodálkozott azon. ezért volt alibije. amikor agyonlőtték. meglátogatta őt a lakásán. A hálószoba egyik sarkában egy halom frissen mosott ruhát talált. Mindezek az óvintézkedések feleslegesnek bizonyultak. Akkor tiszta inget és másik nadrágot vett fel. Nyilvánvaló tisztelettel jöttek. Vito Corleone nyugodt udvariassággal fogadta és borral kínálta őket. és csak olyan priuszos bűnözőket kérdeztek ki. Clemenza beszélt elsőnek.A Ninth Avenue kereskedőitől most senki sem szed be pénzt. nem is került rá sor. Csak később tudta meg. hogy Fanucci élve hagyta el a házat. A rendőrség hajnalban megtalálta a holttestet. hogy a rendőrség soha nem szerzett tudomást arról. Feltételezték. hogy a rendőrség még örült is Fanucci halálának. más volt a helyzet a társaival.

Dermesztő volt. és mert kifelé egyébként mindig komoly és nyugodt volt. Clemenza megrázta a fejét. . olyan mély nevetése volt. és leszámolt belőle öt tízest. Fizetnének nekünk. mintha valami bensőséges tréfáról lenne szó. mert nem fenyegetett. mielőtt a hasa hatalmasra nőtt volna. kifizetem. valódi lényének ez a hirtelen lelepleződése félelmetes volt. Tessio beszélt. Clemenza nevetett. Úgy mosolygott. és mert a tréfa korántsem volt bensőséges. Vito Corleone nagyon lassan és megfontoltan egy bankjegyköteget vett ki a zsebéből. . Mindhárman értet- . . Már fiatalkorában is. de nem válaszolt. Vito zsebre tette a bankjegyeket.Mi van azzal a pisztollyal.Miért jöttetek hozzám? Én nem vagyok érdekelve az ilyen dolgokban. Így szólt Vito Corleonéhoz: .Rámosolygott a két emberre. Ebben az időben Vito Corleone még nem ismerte mosolyának hatását.Vito Corleone kitartóan nézte a két férfit. és mert szemei nem nevettek. visszaadhatnád nekem.Átvehetnénk Fanucci ügyfeleit.Itt van.mondta. De mert csak akkor mosolygott így. amit egyedül csak ő ért. . amit a teherautó-munkához adtam neked? Minthogy nincs többé szükséged rá. A teherautóügy után eldobtam a fegyvert. mint a kövér embereknek. Vito Corleone vállat vont. Várt. amikor halálosan komoly ügyről volt szó.Nem kell a pénz . .

hogy Vito megölte Fanuccit. De kiderült. hogy most valóban megszabadul a kutyától. A háziúr azonban rájött. Tizenhat éves fia lezárt borítékban hozta haza a fizetését. egy özvegyet hozott magával a lakásba. elháríthatatlan volt. Vito Corleone felesége így szólt: . ezért az szólt Mrs. hogy az óhaza stílusában nyújtsa át anyjának. hogy apátlan gyermekeinek otthont biztosítson. aki varrónő volt. Esténként rabszolgakeresetért az egész család gombokat varrt kartonokra. kifogástalan jellem. Vito Corleonét mindenki "tiszteletre méltó ember"-ként kezelte. A szomszédok panaszkodtak a háziúrnak. mintha szót fogadna. hogy becsapták. Ő úgy tett. néhány héten belül az egész szomszédság tudta ugyanezt. Egyik este Vito felesége egy szomszédasszonyt. hogy átvegye Fanucci illegális üzleteit és a befizetéseket. és így is tett. Az asszony olasz volt. Colombónak. Problémái vannak. Colombónak egy kutyája van. ugyancsak.ték egymást. hogy ürítse ki a lakást. és megparancsolta. hogy szabaduljon meg tőle. Vito Corleone arra számított. Erre ő megígérte. De ő nem törekedett arra. amit hajlandó lett volna adni. hogy éjjelenként zavarja őket a kutya ugatása. Keményen dolgozott. és bár soha senkinek nem beszéltek erről. hogy pénzt fog kérni tőle. hogy Mrs. A két látogató tudta. Ami ezután következett. Az asszony neve Signora Colombo volt.A Signora egy szívességet szeretne kérni tőled. tizenhét éves lánya. amit legkisebb fia imád. De a háziúr olyan dühös .

hogy segítselek a költözködésben. Colombo kissé bizonytalannak látszott. Sose kérdezte tőle. amikor nem dolgozott. hogy tegyék az utcára. honnan jött a pénz. ezt kívánod? Az asszony könnyezve megrázta a fejét. A felesége rámosolygott. Nem kell elköltöznöd. De ez mind nem számít. hagyjon itt maradni. mégis el fogják veszíteni az otthonukat. .Ő mondta. hogy a háziúr igent fog mondani? - . Felesége soha nem kérdezett semmit azokról a ruhákról. vagy felszólítja a rendőrséget. ő ezt nem viszonozta ugyan. . hogy kérjelek meg téged.Minden barátnőm itt van. Vito bólintott. Hogy tudnék elköltözni egy más környékre.Miért éppen tőlem kérsz segítséget? Vito Corleone felesége felé intett fejével.Biztos vagy abban. Arca most is kifejezéstelen volt. beszélj a háziúrral.El lesz intézve. az összes lány. akikkel együtt nőttem fel Olaszországban. de örült neki. amiket azon az estén mosott ki. hogy nem hajlandó visszavonni a rendelkezését. Colombóhoz: . . Mrs. idegenek közé? Azt kérem tőled. amikor megölte Fanuccit. Meg volt lepve. Vito Corleone barátságosan megkérdezte: . Vito így szólt Mrs. amikor odaadták a kutyát a Long Islanden lakó rokonoknak. És szegény kisfia annyira sírt.lett.Adhatok valami pénzt. Holnap reggel mindjárt beszélek vele. . Ki kell költöznie.

hogy a svábbogarak és a patkányok szétrágják a falait. ledobálták a szemetet a szellőzőaknába. Mr.Signor Roberto . mindennap sorban végigjárta azt az öt bérházat.mondta Vito Corleone -. akinek nincs védelmező férje. a bevétele miatti. Padrone volt. hogy valamilyen okból megparancsolták neki. hogy megvédjék a tulajdonát.mondta Vito meglepett hangon. a feleségem egy barátnője. hogy állandóan haragudott. jó férj és apa volt. megkönyörül a szerencsétlenségeden. egy szegény özvegy. ami az övé volt. Roberto. A haszonból vette meg egyenként ezeket a bérházakat. Persze hogy igent mond. azt meséli nekem. hogy költözzön ki házadból. Kétségbe van . Ne nyugtalankodj. Ha elmesélem neki. De most ne izgulj emiatt többé. De nem volt udvariatlan. hagyták. . és a kisujjukat sem mozdították. Mr. A gyermekeid érdekében vigyázz az egészségedre. Roberto nyers volt. mert ezek a déliek bármikor egy kést döfhetnek az emberbe. bár ez a fiatalember csendes fickónak látszott. a háztulajdonnal rendelkező ember elkerülhetetlen kiadásai miatti gyakori izgalom úgy megtépázta az idegeit. Nem volt rossz ember. hogy állnak a dolgaid.Signor Roberto? . a háziúr. Iskolázott északolasz ember volt. . ha felbosszantják őket. aki egyenest a hajókról árusította az olasz munkásokat a nagy társaságoknak.kérdezte. Amikor Vito Corleone egy szóra megállította az utcán. akik úgy nyüzsögtek házaiban. Ő egy nagyon jószívű ember. de a befektetései miatti. mint a férgek. aki lenézte ezeket a tanulatlan szicíliai és nápolyi délieket.

. amit havi tizenkét dollárért adott ki az özvegyasszonynak. de erős felépítésű embert látott. hogy parancsokat osztogatsz itt nekem? Vigyázz a modorodra. magasabb bérért . Roberto. nem volt képes többet kapni az új bérlőtől sem. Ez hazugság volt: A vasút melletti lakásért.esve. mint egyik olasz a másiktól.Egy fenét . . Nincs pénze. négy sötét szobáért. így hát miért is ne maradhatna? Úgy kérem tőled ezt a szívességet. . nincs más barátja. majd beszélek veled.Mennyivel magasabb a bér havonta? . bár nevetséges módon olasznak merte nevezni magát.A barátnőd kedvéért nem hagyhatom cserben őket. ami a bajt okozta. Signor Roberto tetőtől talpig végigmérte az előtte álló fiatalembert.mondta Mr. Azt mondtam neki. . . Roberto. büszke asszony.És ki a fene vagy te. Megvált attól az állattól. . Hat hónap múlva keress fel ismét. Vito Corleone egy bankjegyköteget vett ki a zsebéből.Itt van előre hathavi emelés. Az asszonynak ne szólj róla. De természetesen a kutyát megtarthatják. mert te méltányos ember vagy. .mondta. . csak azok az emberek. és három tizest leszámolt belőle. Középmagas. aki bizonyára valami félreértés miatt jártál így el.mondta Mr. parasztot. Vito Corleone megértéssel bólintott. akik itt laknak. mert fenékbe rúglak. de nem banditát.kérdezte.Már kiadtam a lakást egy másik családnak. Roberto vállat vont.Öt dollárral .

kérlek.Én csak szívességet kérek tőled. hogy a kutya ott maradjon. és .Tedd meg nekem ezt a kis szívességet. Ha azt akarod. ki tudja megakadályozni? Végül is a ház a te tulajdonod. Még aznap este bekopogott Corleonéék ajtaján. hogy Signora Colombo természetesen ott maradhat a lakásban.Mr. Kérdezősködj utánam a barátaidnál a környéken. Én sem szeretem az állatokat. megteszed nekem ezt a szívességet? Nem fogom elfelejteni. . nem igaz? Itt van. .Vállon veregette Mr. . amit Vito Corleone adott neki. Hogy mernek azok a nyomorult bérlők panaszkodni annak a szegény kis állatnak az ugatása miatt. Az ember sohasem tudhatja.Ugye. Én nem fogok vitába szállni a döntéseddel. mentegetőzött a késői óra miatt. Aznap este kérdezősködött Vito Corleone után. és Signora Corleonétól elfogadott egy pohár bort. meg tudom érteni. Nem is várta meg a következő reggelt. De Mr. . Ha nem akarod. hogy az asszony kiköltözzön a házadból.Vito Corleone meglepetten emelte fel a kezét. . és gondold át a dolgokat. aki szereti kimutatni a háláját. és aztán dönts. hogy én olyan ember vagyok. Robertot. ha vissza akarod adni a pénzt. hogy az egész egy sajnálatos félreértés volt. Biztosította Vito Corleonét. amikor olyan alacsony bért fizetnek? Végül odadobta az asztalra azt a harminc dollárt. tedd el ezt a pénzt mint jószándékom bizonyítékát. Holnap reggel. tégy úgy. és persze megtarthatja a kutyáját is. Roberto kezébe nyomta a pénzt. Roberto persze kezdte megérteni. ők majd elmondják neked. mikor van szüksége egy barátra. csak tedd el a pénzt.

de azt kérés nélkül . a védelme alatt állnak. Roberto kezét szorongatta. Mr. Roberto csontjai megkocsonyásodtak a félelemtől. Ezt a komédiát minden érdekelt ügyesen játszotta végig. hogy tagja a szicíliai maffiának. Roberto sóhajtott. amivel azt a szegény özvegyet segíted. és rögtön ágyba feküdt. aki egy bútorozott szobában kártyajátékokat rendezett. és én is szeretném bebizonyítani. Egy napon elment hozzá egy ember. hogy megmenekült. Csak annyit kell tennie cserében. most. akiknek fiatal vagányokkal voltak problémái. amikor arra gondolt. Minthogy Clemenza és Tessio a barátai és a szövetségesei voltak. hazament Bronxba. hogy hetenként egyszer vagy kétszer meglátogatja a kártyabarlangot. amennyi volt. Vito bort töltött. Lakbére annyi marad. nekik is kellett részt adnia a pénzből. hogy megismerte Vito Corleonét. hogy légjen közbe. Az volt a híre. visszanyerte a bizalmát az emberiségben. Mr. Végül elváltak egymástól. Kereskedők. és meleg szívét dicsérte. és megfelelően megfizették érte. őt kérték meg. Felszállt egy villamosra. süteményt kért az asztalra. mélyen megszégyenített engem. és azt mondta. Vito Corleone most "tiszteletre méltó ember" volt a környéken. hogy bennem is van keresztény jótékonyság. Így is tett. Három napig nem jelent meg a bérházaiban. Rövidesen elérte az ebben az időben és ezen a helyen hatalmasnak számító heti százdolláros bevételt.a lehető legkomolyabban így szólt: .A te jó szíved. hogy a játékosok lássák. milyen kevésen múlt. és önkéntesen heti húsz dollárt fizetett neki a "barátságáért".

hogy monopóliumot hozzon létre azzal. Odaadó apa és férj volt. hogy gyerekkori pajtásával. Akkor Vito Corleone saját kiváló rábeszélő erejét vette igénybe. és rábeszélték őket. Végül úgy döntött. hogy vegyenek Genco Pura olívaolajat. milyen nagy előnyei vannak. minthogy . Az üzletet Genco vezette. ő lépett közbe. aztán Brooklynban.tette. Azonkívül egyes speciális esetekben is. ő intézte az olívaolaj-importot Olaszországból. Gencónak tapasztalatai voltak ebben. (Jellemző szerénységgel Vito Corleone viszszautasította. hogy vagy elhagyják a területet. Az elkövetkező néhány évben Vito Corleone a tisztes üzletember tökéletesen kielégítő életét élte. Genco Abbandonadóval beszáll az olívaolaj-import üzletbe. vagy pedig egyesüljenek saját vállalatával. terjeszkedő gazdasági világban egy kereskedelmi vállalkozás kiépítésének szenteli magát. amikor a kereskedő ellenállt Clemenza és Tessio kereskedelmi taktikájának. aztán Bronxban. ha árban versenytársai alá ajánl. mert ő fektette be a legnagyobb tőkét. aki egy dinamikus. Mint minden jó üzletember. Clemenza és Tessio lettek az ügynökök. és kiszorítja őket a piacról. szervezete ezzel együtt gomba módjára növekedett.) Természetesen Vito lett a cég feje. ő is megértette. hogy rákényszeríti versenytársait. Felkerestek minden olasz élelmiszer-kereskedőt Manhattanben. Az volt a célja. a megfelelő áron történő vásárlást és raktározást apja raktárában. Amíg a Genco Pura olívaolaj a legnagyobb forgalmú importált olasz olaj lett Amerikában. hogy az árut róla nevezzék el. És mégül. de elfoglaltsága miatt csak idejének kis részét tudta családjának szentelni.

hogy ott állítson fel egy főhadiszállást. hogy olasz honfitársai ellen panaszt tegyen. és logikája ellenállhatatlan volt. és oldja meg a problémát. és Tessiót Brooklynba küldte. Érvelt. aki jobban bízott a rendőrségben. Soha nem fenyegetőzött. keményfejű olaj-nagykereskedő. akiket értelmes érvekkel nem lehetettt megközelíteni. ő is tudta. nem tudta jól felhasználni egy szabályos üzletember általános fogásait. akik nem voltak hajlandók Vito Corleone szemével látni a helyzetet még akkor sem. Mint sok zseniális üzletember. hanem az élőszóra épített. Senki sem vesztett. a monopólium viszont az. mint a versenytársaié. Mindig gondoskodott arról. Hozzákezdett kiépítéséhez. valóban elment a hatóságokhoz. Ezekkel az emberekkel kapcsolatban Vito Corleone kétségbeesetten a magasba emelte a kezét. s ezzel megszegte az omerta tíz évszá- . zöld olívaolaj-szállítmányok borultak fel és alkottak zöld tavakat a macskaköves kikötői utcákon. és mert az igazat megvallva. Brooklynban volt néhány heves. mint "az érvek embere". és "tiszteletre méltó ember" hírnevére. minthogy nem hitt a reklámban. mint egy szent Krisztusban. hogy a többiek is megkapják illő járandóságukat a haszonból. Ezt persze nyilvánvaló céllal tette. Egy meggondolatlan ember. Raktárak égtek le. amikor a legnagyobb türelemmel és részletességgel elmagyarázott nekik mindent. egy szemtelen milánói. az ő olívaolaja semmivel nem volt jobb.anyagi értelemben elég kis tőkével indult neki. hogy a szabad versengés nem kifizetődő. Vito Corleone már fiatalember korában úgy vált ismertté. Saját egyéniségének erejére kellett támaszkodnia.

kissé ugyan gátlástalan üzletemberből az illegális vállalkozások világában a nagy Donná váljon. A nagy emberek nem születnek nagynak. Szinte teljesen egyszerűen kezdődött. hogy szét tudják osztani árujukat New York Cityben. Készek voltak jó árat fizetni Vito Corleonénak a teherautókért és az emberekért. akik Kanadából csempésztek át whiskyt és más alkoholt. elhagyatottan hátrahagyva szeretett feleségét és három gyermekét. felnőttek voltak már. Clemenzán keresztül Vito Corleonét megkereste egy olasz alkoholcsempész-csoport. hogy átvegyék az üzletet. Olyan emberekre volt szükségük. Ez nem egy nap alatt történt. És ez an- . és ez így volt Vito Corleonéval is. A fizetség magas volt. hála Istennek. sohasem látták többé. hogy egy teljesen átlagos. nem is egy év alatt. Vito Corleone erőszakosan csökkentette olajüzleteit. De mielőtt még az ügy továbbfejlődhetett volna. és tilos volt alkoholt árusítani. van bennük határozottság és erő. de naggyá nőnek.zados törvényét. akik megbízhatók. Ekkorra a Genco Pura Olajtársaságnak hat teherkocsiból álló autóállománya volt. Amikor bejött a prohibició. de a prohibíciós időszak végére és a gazdasági válság kezdetére Vito Corleonéból Keresztapa lett. akik. Vito Corleone megtette a végső lépést. titoktartók. hogy a teherautókat csaknem kizárólag az alkoholcsempészek szolgálatába állíthassa. és megállapodásra jussanak a Genco Pura Olajtársasággal. a nagykereskedő eltűnt. Don. Don Corleone. Teherautókra és szállítómunkásokra volt szükségük. és képesek arra.

mert olyan buták voltak. Kiértékelte a fenyegetést. amit a megfelelő időben fel akart használni. Kidolgoztak egy lepénzelési rendszert. De ami még fontosabb. Ez a végkövetkeztetés hasznos tapasztalat volt. akiket meghatározott . és csinos ajándékot adott neki. hogy ezek az urak finom fenyegetéssel kísérték az ajánlatokat. és nem haragudott meg. mint a bankár az értékpapírokat. Colombo legkisebb fiának keresztapja lett. hogy Vito Corleone nemcsak tehetséges. ahol semmi szükség sem volt rá. akinek jó kapcsolatai voltak a rendőrségen és a bíróságon. Közben. hogy fenyegetést használtak ott. melyek a lakásaikon engedély nélküli titkos alkoholméréseket hoztak létre. De Vito Corleone már ekkor olyan érett ember volt. Jól ment az üzlet. és tizenöt centért árusították poharanként a whiskyt a nőtlen munkásoknak. minthogy elkerülhetetlen volt. És úgy gyűjtötte össze a jó tetteket. Védelmezője lett azoknak az olasz családoknak. úgy találta. hanem a maga módján zseniális ember. hogy a rendőrség feltartóztasson néhányat a teherautóik közül. hogy nem érezte sértve magát egy fenyegetés miatt. amikor a gyerek bérmált. és rosszabb lett a véleménye új társairól. és a Corleone-szervezetnek rövidesen megbízható kimutatása volt.nak ellenére történt. listája azokról a hivatalnokokról. kapcsolatokat és tapasztalatokat szerzett. tudást. egy húszdolláros aranyérmét. Mrs. hiányzik belőle a meggyőző erő. Genco Abbandonado egy tehetséges ügyvédet alkalmazott. és nem utasított vissza emiatt egy hasznos ajánlatot. Mert a követ kező években világossá vált.

a Corleone-birodalom egyre nagyobb lett. Az ügyvéd le akarta építeni ezt a listát. még akkor is. akik alattuk dolgoztak. Nőtt azoknak az embereknek a száma is. ha éppen most nincs is rá szükségünk. vagyis kapitányi rangot adta. s azok az emberek. de Vito Corleone megnyugtatta: . Ezt az értelmesebb Tessiónak magyarázta el. holott Vito azt mondta. aki rögtön megértette a szándékát. Az egész dolog kezdett nehezen áttekinthetővé válni.havi összegekkel "jutalmaztak". és hajlandó vagyok elsőnek kimutatni a barátságomat. és világossá tette. Ritkán volt csak tanú arra. több teherautót vontak be.Nem. hogy ez a két ember társaságban összejöjjön egymással. és a lepénzelési lista hosszabb lett. Ahogy múlt az idő. lettek a katonák. hogy azt sem akarja. nem . akik közvetlenül Tessiónak és Clemenzának dolgoztak. Tessio meg- . mert sajnálta a sok kiadást. Utasítást kizárólag Gencónak vagy a caporegime-ek egyikének adott egyedül. csak ha az feltétlenül szükséges. consigliori-jává nevezte ki.mondta neki. Saját maga és a végrehajtó cselekmény közé vastag szigetelőrétegeket fektetett. Ezután Tessio csoportját leválasztotta a főszervezettől. Tessiót ezzel Clemenzától is különválasztotta. hogy ez biztonsági intézkedés a rendőrség ellen. amikor bármelyiküknek bármilyen utasítást adott. és felelőssé tette Brooklynért.Végy fel rá mindenkit. Végül is Vito Corleone kidolgozta egy szervezet módszerét. . Clemenzának és Tessiónak egyaránt a caporegime. Én hiszek a barátságban. Genco Abbandonadót tanácsadójává.

és nem fukar. a kegyetlenebb kettőjük közül. amíg sza- . A gazdasági válság megnövelte Vito Corleone hatalmát. Bronxot erősen az ellenőrzése alatt tartotta. a szerencsétlen ember családja életjáradékot kapott. hogy ellene szövetkezzenek. akik neki adták orcájuk verejtékét. zsebük tömve volt ezüst. De Don Corleone emberei magasra emelt fejjel sétáltak az utcán. akik az ő szolgálatában szabadságukat és életüket kockáztatták. amit az az ember addig keresett. Mert külső vidámsága ellenére Clemenza volt a bátrabb. hogy ebben nincs semmi rosszindulat. A városban mindenfelé hiába koldultak becsületes munkáért a becsületes emberek. hanem ugyanazt az összeget. és szorosabb gyeplőre volt szüksége. hogy bizonyos büszkeséget ne érezzen. taktikai óvintézkedés csupán. és hivatalos alamizsnát fogadtak el a lenéző hivatalnoki kartól. míg Clemenza hűbérbirodalmát. És ha valamilyen balszerencsés véletlen miatt egy alkalmazottját letartóztatták és börtönbe küldték.értette. hogy két caporegime-jének bármilyen lehetősége legyen arra. Viszonzásképpen Vito teljesen szabad kezet adott Tessiónak Brooklynban. nyomorúságos. akik tőle függtek. És valójában ez volt az az idő. ez az egyébként oly szerény ember sem állhatta meg. És nem kellett félniük. hogy elvesztik az állásukat. és azt is megértette. az embereiről. És még Don Corleone. Nem hagyta cserben azokat. Büszke férfiak lealacsonyították önmagukat és családjukat. sajnált alamizsnát. Vito nem akarja. amikor Don Corleonénak kezdték szólítani. Gondoskodott a világáról. a vakmerőbb.és papírpénzzel.

hogy ha nem tájékoztatja a rendőrséget. vagy talán maga a Don is. a legjobb ennivalókkal. hogy megünnepelje a szabadulását. vagy kihozza a börtönből. hogy kölcsönözzön egy kétségbeejtően szükséges kis pénzösszeget. A környékbeli szegény emberek állandóan segítségért fordultak hozzá. melegen fogják fogadni. Don Vito Corleone mindannyiuknak segített.vagy kétheti pihenést élvezhessen a családjával. nem tudták. és csinos pénzajándékot hagyjon ott. hogy segélyt kapjanak. A bebörtönzött alkalmazott pontosan tudta. Pontosan tudta. Ez persze nem volt tisztán keresztényi jótékonyság. édességekkel. közbejárjon a háziuraknál. akik a józan ész ellenére lakbért követeltek a munkanélküli bérlőktől. minden barátja és rokona összejön majd. Ezek után csak természetes volt. borral. hogy tiszteletét tegye egy ilyen rendíthetetlen ember előtt. ha elhagyja a börtönt. Don Corleonét még a legjobb barátai sem hívhatták volna szentnek.badon volt. És valamikor az est folyamán beugrik majd Genco Abbandonado. Kis ünnepséget tartanak az otthonában. és feleségéről és gyermekeiről gondoskodni fognak. Nagyvonalúságában volt némi önérdek is. a consigliori. Ilyen volt Don Corleone végtelen rokonszenve és megértése. hogy a mindennapi kemény munkához való visszatérés előtt egy. hogy csak csukva kell tartani a száját. elfogadjon a tiszteletére egy pohár bort. kire szavaz- . hogy állást szerezzen egy fiatal fiúnak. hogy amikor ezek az olaszok nem ismerték ki magukat. és össze voltak zavarodva. Segítségére volt szükségük.

akivel konzultálni kezdtek az okosan gondolkodó pártvezérek. Ezt az embert Salvatore Maranzanónak hívták. a sport. De Maranzano szűk látókörű ember volt. A prohibíció eltörlése súlyos csapást mért a birodalmára. hogy az állami törvényhozásban. a kikötői kockajátékokat. Don Corleonétól. barátjuktól. 1933-ban megbízottakat küldött ahhoz az emberhez. A nagy Al Capone Maranzano barátja volt. olyan fiúkat. a városi hivatalokban. és lenézően elutasította a Corleoneajánlatot. Hatalmát még államfőhöz illő előrelátással is megszilárdította. de ő ismét megtette óvintézkedéseit. Így politikai hatalommá vált. az illegális kártyabarlangokat. egy 90 kaliberes. és egyike volt az elismert pezzonovanté-knak. és lehetőséget adna ahhoz. Vito Corleone a maga szervezetével. hogy kiterjessze működését Brooklynra és Bronxra. sőt még bírák is lettek. a pénzkölcsönzést. Egy nagy nemzeti uralkodó előrelátásával tervezte meg birodalma jövőjét. a Kongresszusban képviselje őket. a Keresztapától kértek tanácsot.zanak. szegény olasz családok tehetséges fiait segítette be a főiskolára. ami úgy hozzátartozott. ahol pókerjátszmák folytak. aki Manhattanben különféle szerencsejátékokat tartott ellenőrzés alatt. mint a baseball-mérkőzéshez a virslievés. A Corleone-megbízottak egyenlő társas viszonyt ajánlottak Maranzanónak. rendőrségi és politikai kapcsolataival szilárd védelmet tudna biztosítani a Maranzano-műveletekhez. a harlemi lottóirodákat.és lóverseny-fogadási irodákat. saját . ami előnyös lenne mindkét fél számára. a New York-i alvilág egyik nagymenője. akikből később jogászok. ügyvédek.

sok pénzzel. Politikai kapcsolatok fűzték ezenkívül befolyásos ipari vezetőkhöz. hogy Tessio Brooklynban önálló és független szervezetet jelent. Ezek ellen Don Corleone két kis. Politikai és rendőrségi kapcsolatait eltitkolta. Ezenkívül jó kapcsolatai voltak a Tattaglia családdal is. mindennek ellenére a küzdelem egyenlőtlen volt mindaddig. de kiválóan szervezett regime-et tudott állítani. mint igazi maffioso. .szervezete volt saját embereivel. Salvatore Maranzanónak befolyásos szervezete volt. évi nagy háborút. Nem hajlandó eltűrni ezt a felkapaszkodott alakot. valamint az építőiparban levő olasz anarchista szakszervezeti vezetőket. és bármikor segítségül hívhatta. akinek az a híre. ami ebben az időben volt. akik az ő végrehajtóival terrorizálták a ruházati negyedben levő zsidó szakszervezeti vezetőket. Csak a javát szolgálta. Barátságban volt a chicagói Al Caponéval. És mégis. amely a városban folyó prostitúciót ellenőrizte. míg a Don egy mesteri húzással ki nem egyenlítette a túlerőt. hogy az ellenség keveset tudott a szervezetéről. gátlástalan verekedőkkel. Maranzano visszautasítása indította el az 1933. amely aztán megváltoztatta New York City alvilágának egész felépítését. Az alvilág nem ismerte katonái valódi erejét. és azt a kevés kábítószer-forgalmat. Első pillantásra egyenlőtlen küzdelemnek látszott. hogy inkább parlamenti szónok. sőt még azt is elhitették velük. amelyet Clemenza és Tessio vezetett.

ehhez a taxihoz vezette őket. A második Ca- . aki a Capone-emberek bőröndjeit vitte.Maranzano azt kérte Al Caponétól. Brasi és az emberei. és a raktárépület padlója síkos lett szétdarabolt részeitől és csepegő vérétől. ami felszabadította ennek a különös embernek a legvadabb ösztöneit. hogy nincs szükség további erőfeszítésekre. Ekkorra az áldozat természetesen kilehelte már a lelkét. és a pályaudvari hordár. Először lehasította a két lábfejét. akik azonnal közölték. hogy ne tudjanak kiabálni. hogy lefeküdjenek a kocsi aljára. már a pályaudvaron várták a chicagói gengsztereket. de célját ő is csak sok ütéssel tudta elérni. A két Capone-ember kezét és lábát megkötözték. amit ő is vezetett. hogy küldje a két legjobb fegyveresét New Yorkba. Brasi rendkívül erős ember volt. összesen négyen. Ezután Brasi egy baltát vett elő a fal mellől. és elkezdte aprítani az egyik Capone-embert. hogy elpusztítsák az újgazdagot. A Corleone családnak azonban barátai és informátorai voltak Chicagóban. ahol a felsőtesthez illeszkednek. aztán a combokat. és arra kényszerítették a két chicagóit. melyik vonattal érkezik a két fegyveres. Amikor beszálltak. és szájukba törülközőt gyömöszöltek. aztán térdből a lábait. Brasi és egy másik embere benyomultak utánuk. Vito Corleone Luca Brasit küldte ellenük. kezükben lövésre kész pisztollyal. ott. amit Brasi már előkészített. megállapította. Brasi egyik embere egy taxit szerzett. Mikor Brasi második áldozata felé fordult. A taxi egy kikötői raktárépülethez hajtott. s olyan utasításokat adott neki.

hogy barátként kezeljelek.pone-fegyveres. Azt is tudta. lenyelte a szájában levő törülközőt. hogy Capone rettenetes és mindent elsöprő befolyása nem terjed túl Chicago határvonalán. A Don kevésre becsülte a Caponékat. mint te. Miért avatkozik bele egy nápolyi két szicíliai vitájába? Ha azt akarod. és bűnözésből szerzett vagyonának fitogtatásával eljátszotta minden politikai befolyását. tudnia kell. primitív gyilkosoknak tartotta őket. mint in- . ha van egy barátja. Ha nincs szükséged a barátságomra. hogy meghatározza a halál okát. Amikor a rendőrség végrehajtotta a hullaszemlét. ám legyen. A taktika sikeres volt. A Don tudta. amit kész vagyok bármikor megtenni. hogy a város levegője nyirkos. buta. megtalálták a törülközőt a hasában. hogy Capone nyilvános szemtelenségével. bármilyen képtelennek tűnik is. Néhány nappal később a Caponék üzenetet kaptak Vito Corleonétól. és megfulladt. aki nem kér segítséget. milyen előnyös." Ennek a levélnek a szemtelensége ki volt számítva. ellátja a saját dolgait és készen áll arra. Az esze azt sugallta. merő rémületében. Nem annyira a vadsága. hogy bármikor a jövőben segítsen neked a bajban. egészségtelen a nápolyiaknak. hogy sohase látogasd meg. Olyan embernek. hogy politikai befolyás nélkül. Tudta. és azt tanácsolom neked. De akkor meg kell mondanom neked. hogyan kezelem az ellenségeimet. a társadalom álcázása nélkül Capone világát és a többi hozzá hasonló világot könnyen szét lehet zúzni. hogy Capone a széthullás felé halad. akkor felajánlok neked egy szolgálatot. Így szólt: "Most már tudod.

Hat hónap alatt kifogott Maranzanon. A Caponék azt üzenték vissza.kább az ijesztő gyorsasága. sokkal okosabb elfogadni a barátsági ajánlatot a benne foglalt fizetéssel egyetemben. a Don reagálásának azonnalisága miatt. Ha ilyen okos. amelyet Corleone józanul alkalmazott. ilyen vagy olyan ürüggyel hitegette őket. nem akartak meghalni egy vesztett ügy miatt. és a tulajdonost megfosztotta egynapi bevételétől. hol van Harlemben a legnagyobb fogadóirodája. És végül Don Corleone személyesen átvette a Tessio-regime visszatartott tartalékainak irányítását Maranzano ellen. Vito Corleone nem fogadta. hanem elszedték az okmányait is. ugyancsak segített megváltoztatni a küzdelem irányát. Ekkorra Maranzano már megbízottakat küldött. hogy harcoljanak a szakszervezeti emberek mellett a Maranzano által fizetett végrehajtók és a ruhagyárak tulajdonosai ellen. Clemenza gátlástalan kegyetlensége. És Vito Corleone hatalmas "tiszteletet" nyert az Egyesült Államok alvilágában a Caponék megalázásával. A háború sorsa csaknem eldőlt . méghozzá nemcsak pénzben. Kiváló értelmével és szervezőmunkájával minden vonalon ő lett a győztes. Minden fronton támadta az ellenségeit. hogy kikönyörögjék a békét. Az esélyek most egyenlőek voltak. Clemenzát és embereit még a ruházati negyedbe is elküldte. Jobb. Elfoglalta a védelme alatt álló kockajátékokat. megtudta. A Maranzano-katonák elhagyták vezérüket. hogy a jövőben nem fognak beavatkozni. akkor minden további megmozdulás veszélyes. Bukmékerei és pénzkölcsönzői a Corleone-szervezetnek kezdték fizetni a védelmi díjaikat.

Tessio négy emberével belépett. és hajlandók voltak főnöküket elvezetni a vágóhídra. szája teli a félig megrágott kenyérrel. hatlábnyira nőtt. aki a fiú keresztapja volt. rosszul állt az iskolában. és meglepően magasra. Sonny. és Michael természetesen még csak járni tanult. Saját fizetsége az volt. ahol mogorván rágcsált egy darab kenyeret. És akkor végre 1933 szilveszterén Tessíónak sikerült bejutnia Maranzano személyes védelmi vonalába. golyóktól átlyuggatva esett össze. Verekedésekbe keveredett. De míg Freddo csendes fiú volt. Maranzano. ami a későbbi években rendkívül fontosnak bizonyult. hogy szóljon. Azt mondták neki. hogy a Don rendezte üzleti ügyeit. és végül Clemenza. amely lehetővé tette. Ők gyorsan elszaladtak. hogy találkozót hoztak létre Corleonéval egy brooklyni vendéglőben. hogy megvetette a lábát a ruházati negyed szakszervezetében. széles vállakkal. tizenhat éves lett. hogy minden tisztségviselő a fogadóirodájában vagy játékkaszinójában maradhasson. ami azonban semmiképpen nem volt nőies. Don Corleone új fizetési rendszert dolgozott ki. főnöküket ott hagyták egyedül ülni egy kockás asztal mellett. és mint a testőrei odakísérték Maranzanót. és így kötelessége volt. odahaza keletkeztek nehézségei. érzéki arccal.már. nagy. Santino állandóan bajba került. A háború befejeződött. A Maranzanohadnagyok meg akartak egyezni. Santino Corleone. A Maranzano-birodalmat beolvasztották a Corleone-szervezetbe. És most. egy este . A kivégzés gyorsan és egyszerűen zajlott le.

Mit kerestetek ezen az éjszakán? Fejenként ötven dollárt? Húsz dollárt? Húsz dollárért kockáztattátok az életeteket. és ezért rögtön megkérdezte Clemenzától. és hátradőlt a székében. szabad utat engedett a haragjának. azon a nyelven. nem válaszolt. . mi? Sonny.Láttam. Tom Hagen már három éve ott lakott nála. Clemenza megrázta a fejét.Mi jogosított fel arra. aki részt vett a rablásban. most először.elment Don Corleonéhoz. A főkolompos nyilvánvalóan Sonny volt.Ahhh .És ilyen bután. ami nagyon roszszul is végződhetett volna. Ez egyike volt azoknak a nagyon ritka alkalmaknak. és behozatta a Genco Pura Olajtársaságban levő irodájába. Amikor egyedül maradt a fiával. vereséget szenvedett. Egy kérdéssel fejezte be: . Don Corleone kocsit küldött Santinóért.mondta a Don. amely minden másnál inkább alkalmas a harag kifejezésére. őt követte. hogy ilyesmit kövess el? Mi vitt rá erre? Sonny haragosan állt ott. . és arról tájékoztatta. a másik két fiú. hogy megölted Fanuccit. kihívó hangon megszólalt: . A Don. amikor Vito Corleone elvesztette az önuralmát. Várt. hogy fia fegyveres rablásban vett részt. mintha ezeket az utolsó szavakat nem is hallotta volna. és szicíliai tájszólásban szidta az esetlen Sonnyt. hogy az árva fiú is belekeveredett-e. egy buta ügyben. A Don lenézően mondta: .

amit csináltál. Azt nem tette hozzá. és utánad mentem. Ez magából a Donból pedagógiai hajlamokat váltott ki. mint ezer ember fegyverrel és álarccal. felmehetek a lakásba. . milyen finomságok kellenek ahhoz. . Ebben a beosztásban megtanulhatta. mama azt mondta.Amikor Fanucci elhagyta az épületet. nem nevet a tréfán. De Genco Abbandonado. A Don még mindig nem válaszolt. és ravaszul így szólt: . Sonny rámosolygott. Láttam. hogy kellene viselkedned?! Nem akarod befejezni az iskolát. Fenn maradtam. mit kell csinálnod.Amikor látta.Gyere be holnap reggel kilenckor. nem akarsz ügyvéd lenni? Egy ügyvéd több pénzt tud lopni egy aktatáskával.Hát akkor nem beszélhetek neked arról. Mindent láttam.Szeretnék belépni a családi üzletbe.Minden embernek egy sorsa van csupán .mondta. Genco majd megmutatja. Csak elfordult és csendesen hozzátette: .mondta Sonny. felismerte a Don valódi akaratát.. A Don sóhajtott. hogy dobod le a levéltárcát és a pisztolyt . és Sonnyt leginkább apja testőreként alkalmazta. sietve hozzátette: . mert tanúja volt Fanucci megölésének. azzal az okos megérzéssel.Megtanulnám. hogy a Don arca kifejezéstelen marad. . hogy felmész a tetőre. hogy valakiből Don legyen. és pontosan láttam. hogy a fia sorsa már eldőlt. Végül vállat vont. amit minden consigliori-nak el kell sajátítania. s gyakran beszélt . hogyan kell olivaolajat eladni.

és kishúga. aki belép az apja üzletébe. a Don gyakran dorgálta Sonny fiatalos dühkitöréseit. ehhez túlságosan amerikai volt már. Sokat ismételt elmélete mellett. hogy az üzletben nincs nagyobb természetes előny. hogyan kell és lehet boldogulni az életben. . Közben gyerekkori pajtása és félig adoptált testvére. Clemenza szomorúságára jobban szerette az egyszerű. Freddo még középiskolába járt. De Sonny állandó és szívesen látott kísérője lett apjának. hogy az embernek csak egy sorsa van. mint amikor egy barát alábecsüli a jótulajdonságainkat. A család már régóta Bronxban lakott egy bérházban. direkt. vezette a kocsiját. hogyan kell a lőfegyvert és a hurkot kezelni. nem túl okos. Azt magyarázta. segítette a sok kis apró dologban. és megtanította. Sonnynak azonban nem volt hajlama az olasz kötélhez. A következő két évben olyan volt.ez csaknem annyi. a düh meggondolatlan szabadjára engedését a legveszélyesebb engedékenységnek tartotta. Michael. a legkisebb fiú elemísta. mint amikor az ellenfél túlbecsüli hibáinkat . soha senki nem látta féktelen haragra gerjedni. Ez elképzelhetetlen volt. Tom Hagen főiskolára került. Clemenza. És így megpróbálta Sonnyt megtanítani a fegyelmezettségre.legidősebb fiának arról. A Don a fenyegetőzést a legbutább dolognak. nem túl lelkes. Connie négyéves gyerek. személytelen angolszász pisztolyt. a caporegime vette kézbe Sonny oktatását. mint minden fiú. A Dont soha senki sem hallotta nyíltan fenyegetőzni. megelégedett a kevés munkával járó kényelmes állásával.

körülhatárolt befolyási területeket javasolt. Amerika több nagyvárosát feldúlta az alvilág háborúskodása. az újságok és a hatóságok arra fogják felhasználni ezeket a gyilkosságokat. Öt vagy hat család túlságosan hatalmas volt ahhoz. hogy Long Islanden vesz egy házat. Küldetésének veszélyessége felől nem voltak illúziói. Vito Corleone nagy koncepciójú ember volt. Don Corleone kénytelen volt belátni. Tucatjával lobbantak fel a bandaháborúk. és aztán az egész országban. Don Corleone felismerte.Don Corleone most azzal a gondolattal foglalkozott. hogy békét hoz létre először New York City minden harcban álló klikkje között. az olyan emberek. A megegyezés lehetetlen volt. Ezért elhatározta. Saját birodalma belsőleg szilárd volt. hogy ez többi. hogy lehetetlen a rend és a béke mindaddig. Az első évet különböző New York-i gengszterfőnökökkel való megbeszélésekkel töltötte. amelyeket egy lazán összetartozó szövetségi tanács szentesítene. de még várt. hogy . azt akarta. a buzgó gengszterek egy-egy "darabka" saját birodalmat próbáltak létrehozni maguknak. kialakulóban levő tervével összhangban történjen. Azt is előre látta. arra törekedtek. hogy a közvélemény felháborodása végzetes lenne számára. ezzel lerakta az alapokat. mint Corleone. míg az önálló csoportokat le nem csökkentik egy kezelhető számra. tapogatózott náluk. De túl sok volt a szemben álló gang. túl sok az ütköző érdekeltség. hogy szigorúbb törvényeket hozzanak és nyersebb rendőrségi módszereket alkalmazzanak. hogy hatalmi és működési területük határait biztosítsák.

és némi váratlan előnnyel is járt. zseniális adottságot mutatott a városi háborúskodásban. Egy csoport megvadult ír bandita. És így tulajdonképpen egyfajta gyarmati háborút indított ezek ellen az emberek ellen. és mint fiatal. Azonkívül könyörtelenül vad is volt. 1935-től 1937-ig Sonny Corleone megalapozta hírnevét mint a legdörzsöltebb és legkönyörtelenebb hóhér. Eleinte a rossz szerencse jegyében indultak. akik a megfelelő. a Fekete Kézhez tartozó embereknek. Brasi volt az. s ennek hiánya volt az egyetlen hibája ebben a csatában Don Córleonénak. aki követte a megmaradt ír fegyvereseket. és belelőtt a mellkasába. még ismeretlen Napóleon. akiket a Don kipusztításra ítélt. A gyilkost azonnal leterítették golyóikkal. Sonny mint caporegime átvette egy regime parancsnokságát. és . hamisítatlan írországi tempójával csaknem legyőzte őt. A New York-i terület megbékítése három évig tartott. Az egyik ír fegyveres közülük véletlenül és öngyilkos hidegvérrel áthatolt a Don védelmi láncán. és bedobta ellenük a Corleone-szervezet minden erőforrását. akit az alvilág valaha ismert. az erőszakos bukmékereknek.megsemmisítsék őket. a félelmetes Luca Brasi még őt is elhomályosította. De a többinek. el kellett tűnniük. Ez azonban meghozta Santino Corleone számára a lehetőséget. Míg apja harcképtelen volt. akik az egyes negyedeket terrorizálták. önálló pénzkölcsönzőiknek. azaz a hatóságok fizetett védelme nélkül működtek. De ami a puszta terrort illeti. de a baj megtörtént.

hogy ez mit fog jelenteni. amikor 1941-ben az Egyesült Államok is belépett a konfliktusba. Chicagóban. De ehhez saját birodalmában békének kell uralkodnia. Clevelandben. A külső világot figyelve világosan látta az elkövetkező világháborút. És Brasi volt az. mint azelőtt. előrelátó emberek háború idején vagyonokat kereshetnek. figyelmeztetésként egyedül megölte ennek a családnak a fejét. amikor a hat befolyásos család egyike megpróbált beleavatkozni. Miamiban és Bostonban. Saját világa még bevehetetlenebb lesz. Spanyolország elbukására. Don Corleone figyelemmel kísérte a saját birodalmán kívüli világban játszódó eseményeket. kisebb félreértéstől eltekintve. és 1939-re létre tudott hozni egy munkamegállapodást az ország leghatalmasabb alvilági szervezetei között. amelyek néha persze végzetesek voltak. míg a külső világban háború dúl. Sőt az éber. és békét kötött ezzel az egy családdal. És így. 1937-re béke és egyetértés uralkodott New York Cityben. teljes . néhány kisebb incidenstől.egyedül kiírtotta őket. San Franciscóban. és megértette. Philadelphiában. aki később. Don Corleone üzenetet küldött szerte az Egyesült Államokba. Röviddel ezután a Don felgyógyult sebesüléséből. Honfitársaival tanácskozott Los Angelesben. amikor 1939-ben kitört a második világháború. Az alvilág békeapostola lett. Felfigyelt Hitler fellépésére. Németország erőszakosságára Angliával szemben Münchenben. Don Víto Corleone világában béke volt és rend. és a függetlenek védelmezője akart lenni.

hogy önként bevonuljon és hazáját szolgálja. hogy Amerika más iparágaival egyenlő feltételek mellett learassák a háborús konjunktúra aranytermését. vagy pedig a felmentéssel járó hadiiparban helyezte el őket. akik bűséget esküdtek neki. A Don még azt is el tudta intézni.mértékben fel voltak készülve arra. a benzinjegyekben. aki nem hagyta. akik pontosan elmagyarázták. százezerszámra haltak meg. Hadimegrendeléseket teljesített. aztán a feketepiacról szövetet tudott szerezni azoknak a ruházati negyedhez tartozó gyáraknak. hogy segítsenek neki. Ezt orvosok segítségével érte el. akik a törvényben és a rendben bíztak. Az egyetlen hajszál a levesben saját fia. mert nem voltak hadimegrendeléseik. sőt még az utazók számára kiadandó sürgősségi igazolásokban is. Egyikük így próbálta ezt megmagyarázni a caporegime-jének: . amelyek nem kaptak elég nyersanyagot. felmentsék a szolgálattól. akiket be kellett volna hívni katonának. Amikor ezt a történetet elmondták a Donnak. És így a Don büszke lehetett az uralmára. dühösen így szólt: . Az ő világa biztonságot és védelmet nyújtott mindazoknak. míg a többiek. A Corleone családnak benne volt a keze a feketepiac élelmiszer-jegyekkel való ellátásában. milyen gyógyszert kell bevenni a vizsgálatok előtt. Michael Corleone volt. hogy a szervezetéhez tartozó fiatalembereket.Ez az ország jó volt hozzám. És a Don meglepetésére néhány más fiatalember is ugyanezt tette a szervezetben. ragaszkodott ahhoz.

és éppen ebédelni akart menni.. A második világháború végére Don Corleone világosan látta. Hitte. fejezet New Hampshire kisvárosban az ablakon kibámuló háziasszonyok. és őt magát a kórházi ágyhoz kötötte. amikor egy New York-i rendszámtáblát viselő fekete gépkocsi megállt Adamsék háza előtt. amikor észrevette az utcán közeledő kocsit. És így. A Corleone család felvette a szokásos üzleti kapcsolatokat a helyi rendőrséggel. Rosszul is végződhetett volna a dolog ezeknek az embereknek a számára. Különös módon tulajdonképpen nem is . Kay Adams főiskolai neveltetése ellenére kisvárosi lány maradt. A vizsgáira készült. és így boldogan élt a Long Beach-i telepen. mi a kötelességük a Donnal és saját magukkal szemben. 15.Én voltam jó hozzá. Michaelnak. akik ennyire félreértették. a Török meg nem törte a békét. az üzletek ajtajában őgyelgő kereskedők minden szokatlan eseményt pontosan megfigyeltek. hogy ezt profitveszteség nélkül meg tudja tenni. míg Sollozzo. meg kellett bocsátania a többi fiatalembernek is. és ő is kinézett hálószobája ablakán. percek alatt a városka minden polgára tudott róla. belesodorta a Don világát az új bandaháborúba. hogy világának ismét meg kell változnia. de minthogy megbocsátott saját fiának. erősítette és növelte birodalmát.

és még csak azt sem értenék meg. nagyon fekete szemöldökű emberre mutatott. hogyan ismerhet egyáltalán ilyen embereket. Ön Miss Kay Adams? Kay bólintott. és ez a mozdulat megijesztette Kayt. mint ahogy egy gengszter a pisztolyáért.Bejöhetnénk és beszélhetnénk önnel egypár percig? Michael Corleonéról van szó . Apja dolgozószobájának nagy bőr karosszékében foglalt helyet.John Phillips detektív vagyok a New York-i rendőrparancsnokságról . a két férfi meg kényelmet- . . hogy anyja és apja régimódi New England-i jenki. Kinyitotta az ajtót. hogy minden bevezetés nélkül apjával vagy anyjával beszéljenek. és ő beszólt az anyjának: . A mellette levő sötét bőrű. Egyikük úgy nyúlt a mellényzsebébe.mondta. Éppen akkor ért az ajtóhoz. Félreállt és beengedte őket. nagyon vastag. hogy elsőnek érjen az ajtóhoz. hogy Michaeltól vagy a családjától jönnek. úgy néztek ki. és nem akarta. egy kicsit felkiáltott.Ez Siriani nyomozó. Két testes ember szállt ki a kocsiból. s kinyitotta és megmutatta az igazolványát. . gondolta. Leszaladt a lépcsön. mindössze arról van szó. és ott állt a két magas ember. mint a gengszterek a filmekben. Biztos volt benne.volt meglepve.mondta Phillips. de az ember egy kis bőrtokot vett elő.Majd én megyek. Nem mintha szégyellné Mike barátait. . amikor megszólalt a csengő. a társam. amikor odagördült eléjük és megállt a pázsitjuk mellett.

Megkérdezte: .Nem .lenül ült a pamlag legszélén. ha kapcsolatban van vele. Három héttel ezelőtt olvasott a bostoni újságok címoldalán egy New York-i rendőr százados és egy Virgil Sollozzo nevű kábítószercsempész meggyilkolásáról. Phillips nyomozó udvariasan megszólalt: .Erről a találkozásról mindent tudunk. amelybe a Corleone család is belekeveredett. ha megmondaná. nagyon veszélyes helyzetbe keveredhet. . . Figyelmeztetnem kell arra. hogy ha kapcsolatban áll vele. Kay egyenesen ült a székben. . Kay megrázta a fejét.kérdezte. vagy hallott valamit felőle? Az első kérdés elég volt ahhoz.Össze akarunk házasodni.Szeretnénk. A beszélgetést Phillips nyomozó kezdte meg. Ha bármilyen módon segít neki. . Ez talán egy hónappal ezelőtt volt. Nagyon fontos számunkra. Az újság szerint ez egyik csatája volt annak a bandaháborúnak.Miért ne segítenék neki? . nagyon komoly bajt okozhat saját magának.mondta Kay. az elmúlt három hétben látta Michael Corleonét. Azóta látta vagy hallott róla? . hogy figyelmeztesse. amikor a kórházba ment az apjához. a szerelmesek segítenek egymásnak.Miss Adams. akkor találkoztam vele utoljára. A másik nyomozó nyersen megszólalt: .Nem. hogy beszélni tudjunk Michael Corleonéval.

Mike semmi ilyesmit nem csinálna .mondta. Sőt betört az álla. hogy Michael Corleone a gyilkos.Azon az estén. Nevetése annyira természetes és hitetlen volt. és soha nem hallottam hazugságot tőle. . hogy ne kapjon nyilvánosságot.Mióta ismerik egymást? . mint engem. Tudjuk. csaknem annyira. Phillips nyomozó csendesen megkérdezte: . és megölt egy másik személyt is. Sokkal rendesebb annál. Ha most elrejtőzött. és meglepve látta. az csak azért lehet. hogy a rendőröket megragadta. . világos volt.Ha segít. Amikor kijött onnan. és elvesztette néhány fogát. A legbékésebb ember. Megtámadta a rendőr századost. Amikor elmentünk a húga esküvőjére. . aki a százados társaságában volt.Sohasem volt köze a családjához. Mike nem gengszter. mint maguk vagy bárki más. A bará- . vitába keveredett egy rendőr századossal. aki hivatalos megbízatással ment a kórházba. mint egy gyilkosság. így a nevét ne hurcolják meg ezzel a dologgal.Siriani nyomozó válaszolt. néhány dolgot jó lesz megtudnia . Azért keressük a fiúját. amikor elvált magától.Több mint egy éve .mondta Kay. de ő húzta a rövidebbet. cinkostársa lehet egy gyilkosságban. mert megölt egy rendőr századost New Yorkban. hogysem olyan alávaló dolgot műveljen. hogy úgy kezelik mint kívülállót. Kay nevetett. akit valaha ismertem.Azt hiszem.mondta Phillips nyomozó. . hogy a két férfi elmosolyodik. Jobban ismerem őt. . bement a kórházba.

mert tudta. de ha személyesen látná. ő a tettes.Egy szót sem hiszek el az egészből . aki ugyan nem hajlandó beszélni. ezért úgy gondoltuk. De emiatt Mike még nem követ el gyilkosságot.tai kivitték Long Beachbe. Kay megrázta a fejét. Ezek mind Michael Corleonét nevezik meg. nem ismerte fel Mike fényképét. bizonyára igaz. Az olyan valóban tiszteletreméltó emberek.Tudjuk. akkor az apja és az anyja kicsit kellemetlenül fogják érezni magukat. a másik detektív nyersen így szólt hozzá: . a Corleone család házaiba. hogy amit Mike betört álláról mondtak. de nincs bizonyítékunk. Ezután lelőtték azt a rendőr századost. Aztán itt van Sollozzo gépkocsivezetője. hogy bíróság elé állíthassuk. hogy a lányuk egy gengszterrel van kapcsolatban. mint ők. biztosan felismerné. hogy szállodákban éjszakázott vele.mondta Kay hűvösen. Megvan a szálloda bejelentője.Értesít bennünket. aki szemtanúja volt a lövöldözésnek. akivel összeverekedett. az FBI is körözi. Ezért minden emberünk keresi. . Ha ezt a tájékoztatást kiadjuk a lapoknak. és vannak szemtanúink. Siriani. Eddig sikertelenül. De egy kicsit rossz érzése volt. ha Mike kapcsolatba lép önnel? kérdezte Phillips. Ha nem . Nekünk megvannak a kapcsolataink. ha Michael Corleone a kezünkben van. a tájékoztatóink. nem lesznek nagyon boldogok. A pincér. . Elenyészett. és Michael Corleone azóta eltűnt. de rákényszeríthetjük. talán ön tud nekünk valami útmutatást adni. hogy beszéljen.

ami talán segítene nekünk. és pipáját szívta. Adams. uraim? Nem válaszoltak. be tudnál jönni? Apja megfordult. Ezek a tények. a lánya érdekében tájékoztatom önt. ha nem működik együtt velünk.Mr. Apja a nappali szoba ablakánál állt.Ez teljesen lehetetlen . . Kapcsolatba került egy vagánnyal. és kinyitotta. hogy kikérdezze egy rendőr százados meggyilkolásával kapcsolatban. Mondtam a lányának.hajlandó most mindjárt mindent elmondani. és így szólt: .Az ön lánya és Michael Corleone már több mint egy éve járnak együtt.Hát mondja el neki. Mint férj és feleség szálltak meg éjszakára különböző szállodákban.Igen. Michael Corleonét a rendőrség azért körözi. Siriani elpirult. Kay csodálkozva nézett rá. Adams. hogy komoly bajba kerülhet. szembefordult a nyomozókkal.Apa. behívom ide az apját. Odakiáltott neki: . úgy látszik. de Kay hűvösen így szólt Siriani nyomozóhoz: . milyen komoly ez az egész ügy. odament a dolgozószoba ajtajához.mondta udvariasan Mr. és a hölgy nem hajlandó megadni a tájékoztatást. . . aki meggyilkolt egy rendőr századost. Talán ön beszélhetne vele. rámosolygott és bement a dolgozószobába. . De. Karját lánya vállára tette. Siriani felszegte az állát. nem érti meg. Majd felállt. és egyből elmondok neki mindent.

. kissé . Mikor mindhárman az asztal mellett ültek. egy . hogy ilyen könnyedén fogta fel az egész ügyet. Kay csodálkozva nézett apjára. Mint ahogy a lányom is ezt teszi majd. Adams határozottan -.Nem kételkedem a szavaiban. Kay hangtalanul sírni kezdett hálából apja tapintata miatt.Gyere. És most. . Karonfogta Kayt. Leült a helyére. uram . így mondják. Adams alacsony. A konyhában anyja úgy tett. és finoman. Kay sohasem látta rendetlenül. hogy a maga tanáros módján humoros természetű. Tudta róla. hogy apja bizonyára beszélt neki a két nyomozóról. Mire a konyhához értek. Mrs. mintha nem is látná. Mindezzel talán azt akarják mondani. hogy ő. én azonnal tájékoztatom a jelenlétéről a hatóságokat.. .és itt az arcán a kétkedő tudós kifejezése jelent meg -.folytatta Mr.Én azt tartom csak lehetetlennek. és Kay rájött. Előzékeny udvariassággal kikísérte a férfiakat a házból. egy "gengszterszerető". és meg volt lepve. és anyja csendesen tálalt. apja lehajtott fejjel elmondta az asztali imát. és a ház végében levő konyha felé vezette. drágám. de határozottan becsukta mögöttük az ajtót. Anyja mindig tartózkodó volt vele szemben. csinosan öltözött. kihűl az ebédünk. haja mindig gondosan fésülve. ha megbocsátanak. hogy ha az a fiatalember itt megjelenik. kövér asszony volt. hogy sír. anyád vár bennünket az ebéddel.mondta finoman Mr.De afelől biztos lehet . Adams. azt hiszem. hogy a lányom komoly bajba kerülhet.

Tanakodtam. Kay megrázta a fejét.Természetesen kibontottuk a postádat. Végül is az a fiú Dartmouthban volt. mint az ő saját vétke.Apa. . szégyenletesebb. nagyon okosak vagytok. Most már szembe tudott nézni vele. hogy ő és Mike együtt aludtak. . . .kérdezte Kay. ezt nem lett volna szabad! Mr. . csak amíg te nem említetted. Ezt soha nem tudta volna feltételezni róla. vagy ha hagyom.távol tartotta magától. Látta. hogy megtudták. Akkor . . Amit az apja tett. mi a nagyobb vétek. hogy szülei az asztal felett egymásra néznek. Most. hogy esetleg valamilyen szerencsétlenségnek tedd ki magad. Így nem is láthatta a mosolyt apja arcán. Adams rámosolygott. A választás egyszerű volt és erkölcsös. Most is így tett. Kay meg volt rémülve és haragudott. nem volt képes szembenézni az apjával.De honnan tudtátok? .Ti fiatalok mindig olyan rejtélyesek és azt hiszitek. ezt nem tehetted. nem akartunk szólni. hogy Mike Dartmouthban volt? Anyja derűs nyugalommal válaszolt.Kay. akkor pedig nem keveredhet bele ilyen aljas dologba. hogy Mike bármiben is vétkes volna.Nem hiszem. Nagy hűhó semmiért. ha kinyitom a leveledet. Kay meglepetten nézett fel. ne légy már ilyen nyugtalan. Te vagy az egyetlen gyermekem.Honnan tudod. . amikor így szólt: . Mindvégig tudtunk róla.

Ez. Biztos vagyok abban. Aztán felugrott az asztaltól. Kay kinyitotta a táskáját.kérdezte Kay. ennyit megadott neki. A történet nemcsak hamis volt. de Sonny nem volt köztük. a férfi semmit sem fog mondani. hol kerülhetek kapcsolatba vele? Hagen udvariasan beszélt: . néhány hónap múlva jelentkezik ismét. jól van.De Mike soha nem volt bosszúálló. A nappali szobában itallal kínálta a lányt. Adams csendesen megszólalt: . őt fogják okolni.Mr. ha jelentkezik? . a Corleone-telep előtt kiszállt egy taxiból.Tényleg betörte az állát az a százados? . Kay egy csomó embert látott a kertben és a ház körül őgyelegni. Amikor meghallotta.Ha nem vétkes és mégis eltűnt. Tom Hagen fogadta az ajtóban. Telefonált előbb.mondta Tom. várták tehát. hogy lelőtték azt a századost. Egyenesen megkérdezte Tom Hagentól: . . attól félt. s a lány nem örült neki. Három nappal később Kay Adams Long Beachben. és felrohant a szobájába. Kay először nem értette.Tudjuk. . . sajnos.Tudja. . igaz . Tudta.Elküldené neki. inkább eltűnik. nincs köze a történtekhez. hogy most hol van. hol van Mike? Tudja. akkor talán valami más történt vele. de az is volt a célja. de azt nem. hogy átlásson rajta. Azt mondta nekem. és egy levelet vett elő. Ezért elhatározta.

.Eszel valamit? . .Hogy van. Corleone. de éppen amint kinyitotta az ajtót. Né hány perc múlva kenyér. nem akarom.Ha elfogadnám ezt a levelet. de előbb levette kabátját és kalapját.Te diagrazia. Mrs. Mike jelentkezni fog magánál. . Egy ilyen csinos lány. . majd így fejezte be: . ami azonban mégis nagyon barátságos volt. és felállt. hogy vonaton menjen. kerekded. de Mrs. és rátette egy székre. Miért nem vár még egy kicsit? Biztos vagyok benne. Az öregasszony keze meglepően meleg és élénk volt. Kezet nyújtott neki. nem kér semmit enni. azt akarta mondani. te vagy Mike kis barátnője . sajt és szalámi volt az asztalon.Hagen megrázta a fejét. majd ráncos. még kávét sem adtál ennek a szegény kislánynak.mondta Mrs. és megkérdezte: .Kézen fogta Kayt. Kay rögtön felismerte Michael anyját. és ott sürgött-forgott körülötte a konyhában.Te most inni kávét és enni valamit. A lány kiitta az italát. Egy alacsony. és maga a bíróságon elmondaná. és bevezette a konyhába. Hagen kikísérte a hallba. feketébe öltözött asszony.Leültette Kayt. Corleone haragosan fordult oda Tom Hagenhoz. Kay alig értette. akkor úgy is értelmezhetnék.Ah. és olaszul összeszidta. és . . olajos bőrű arca rövid kis üdvözlő mosolyra húzódott. aztán majd valaki hazavinni. Corleone? Az asszony egy pillanatig ránézett kis fekete szemével.Kay nemet intett. egy idősebb asszony jött be rajta. mintha én tudnék a hollétéről. Nagyon erős olasz kiejtéssel beszélt. .

. Hagen mondta. hol van. hogy senki sem tudja. persze . Kitöltötte a kávét.mondta Mrs. . .mondta félénken Kay. Hagen tiltakozni akart. Miután megitták a kávéjukat.Azért jöttem. hogy mit csináljak. mit kell csinálnom? Még a férjem sem mondja meg. .Tiszteletlenül mutogatott a homlokára. .kérdezte Kay. Talán több. Mr. és kényszerítette Kayt. az Isten legyen irgalmas hozzá. Corleone.Jól. . Nagyon gyorsan megcsókolta az arcát. Kay elővette a levelet a táskájából. . .Ez minden. Corleone a maga barna kezeibe fogta Kay kezét.Jól . egyen egy kis sajtot és kenyeret. Mrs. de majd rövidesen előkerül . talán nagyon sokkal több. Mrs. találni rendes fi. Corleone lenéző tekintettel elhallgattatta. Te hazamenni a családodhoz.a tűzhelyen kávé főtt. de ő olaszul rákiáltott. amit most elmondhatunk neki. hogy ilyen dolgokat hagy megtörténni.Jól van Mr. Öregszik.Persze.Keresztet vetett. Corleone? . és megveregette Kay arcát. Hagen sietve közbeszólt: . Aztán kikísérte Kayt az ajtóig. hogy Mike felől érdeklődjem.Te akarod nekem megmondani. te nem fogni hallani Mikeról. és így szólt: .mondta. Csendesen mondta: . és férjhez menni.Elküldené neki? Az öregasszony elvette a levelet.Mike nem fogni írni neked. ma. és kezd megbutulni. Ő elbújdosni két-három évig. .

Remélte. Öthónapi házasság után máris meghízott. hogy az az ember. Az öreg vaskalapos. egy hidegvérű gyilkos. Kint egy kocsi várt rá. Amint benősült a Corleone családba. hogy ez így is fog történni. fejezet Carlo Rizzi átkozottul haragudott a világra. Sonny valamikor a barátja volt. hogy a vén disznó elpatkol. megérintette Connie puha. Kinyújtotta a kezét. akit úgy kaptak el a fegyveresek az utcán. mint egy akármilyen kis csavargót. és ő attól kezdve a belső körhöz fog tartozni. aki kávét töltött neki. és ráadásul még terhes is. hogy a Don akkor teszi ki onnan az alkalmazottait. Arra számított. A "Nagy Don". két férfival. hogy beköltözhet a Long Beach-i telep házainak egyikébe. akit szeret. Jézusom. már nem neked való ember.Te elfelejteni Mike-ot. 16. talán mégiscsak bekerülne ő is a belső körbe. gondolta gúnyosan. A feleségét figyelte.. biztos volt benne. mire ő gúnyosan így . De a Don nem bánik rendesen vele. egy kis bukmékerirodával tolták félre a Manhattan Upper East Side-on. amikor csak akarja. hízásnak indult fenekét. és talán ha Sonny lenne a Család feje. milyen rondaság lett belőle. Megpróbált hozzászokni ahhoz a gondolathoz. Az asszony rámosolygott. Kay sem szólalt meg. Szó nélkül kísérték vissza New York-i szállodájába. tudta. És ezt a leghitelesebb forrásból tudja: az anyjától.

Csaknem tizenöt ezrest elszórt a versenypályán és kis bártáncosnőkre. mint egy disznónak. soha nem is mondta meg az asszonynak. Hatalmasnak érezte magát attól a gondolattól.Tetszett neki az asszony arcán a sértett kifejezés.szólt: . hogy egy Corleonét lábtörlőjének használhat. Sőt. Az asszony megpróbálta megtartani magának a pénzajándékokkal teli erszényt. mit csinált a jelentős summával. A baseballidény már megkezdődött. Virágmintás selyemruha övwel. az ő tulajdona. és hátrafordította a fejét. és rövidesen kezdődnek az esti ügetők. Lehet ugyan a Nagy Don lánya. . de most az ő felesége. kirívó karkötő és fülbevaló. A Nyugat nagyobb lakásaihoz volt szokva.Nagyobb sonkád van. amit az esküvőjén kapott. mit csinál. Az asszony éppen öltözködött . hogy elérjen a bukmékerirodájába. örült a szemébe szökő könnyeknek. és most rövidesen keresztül kell majd mennie a városon. Elpiszmogott a kávéjával. ezért adott neki egy ökölcsapást. a kosárlabda-mérkőzések még folytak. Rögtön az elején megmutatta neki. Közben észrevette. hogy ott legyen a déli fogadásoknál. a hét legerősebb napja. hogy megnézze.abba az igazi New York-i olasz stílusba. fodros ruhaujjak. hogy Connie ott sürög-forog mögötte. Gyűlölte ezt a lakást. Vasárnap volt. amit úgy gyűlölt. és elvette tőle a pénzt. Húsz évvel öregebbnek látszott. úgy bánhat vele. amitől bedagadt a szeme. ahogy kedve tartja. .

s ez csak még jobban felbőszítette. hogy a kulcs megfordult a zárban. Jó hangulatban volt. Gyors szabatossággal még háromszor arcul csapta. Ez kijózanította. Még mindig nem kelhet fel. Az aszszony rögtön kirohant Long Beachbe. kicsit meg volt ijedve. ne beszélj velem ilyen hangon. Látta. Felugrott a székről.kérdezte tőle.Te nyomorult kis makarónikurva. Felnewetett. és társaságra van szüksége. és Carlo hallotta. amit a Corleonék bánásmódja miatt érzett. Mindig jól érezte magát.Miféle balhét? . Az asszony hűvösen válaszolt: . Az asszony berohant a hálószobába.Kimegyek megnézni az apámat Long Beachben. Mikor először ruházta meg. Feloldott benne valamit azokból a gátlásokból.Még mindig Sonny viszi a balhét? . az ütés vörös hurkát hagyott maga után. . és kocsiján egy tizenöt dolláros zöld bírságcédulát talált rossz parkolás miatt. A férfi dühös lett. hogy panaszkodjon az apjának és az anyjának. Nem akart nyomokat hagyni. és hogy megmutassa a lila foltot a . bevágta az ajtót.. ha felpofozta ezt a kis elkényeztetett kurvát. Kiment a lakásból. hogy az asszony felső ajka véresen felrepedt és feldagadt. . Vigyorogva betette a kesztyűtartóba a sok másik mellé. mert rögtön kiverem a kölyköt a hasadból.nézett rá értetlenül Connie.Hova a pokolba mész? . Az asszony megijedt.kérdezte kíváncsian Carlo. és belevágott a nő arcába. .

hogy állítsanak be embereket arra. mi történt.szeme alatt. Eredj haza. A férje ismeri a kötelességeit. kicsit félve. sőt meg is kérte az apját.Ő a lányom . egy igazi kötelességtudó kis olasz feleség. mit csinált Carlo Rizzi a nászajándékba kapott pénzzel. De a Don egyáltalán nem volt olyan hűvös. Szülei nagyon hűvösen fogadták. Még maga az olasz király sem mer beleavatkozni egy férj és egy feleség kapcsolataiba. egy kicsit megzavarva. hogy beszéljen Carlo Rizzivel. De amikor az asszony hazajött. Ő pedig nagyon vigyázott arra. minden reggel és minden este szeretkezett is vele. Ő volt a kedvence. Ő valóban izgatottan várta otthon. megengedhette magának. . s nem tudta megérteni miért olyan hűvös most vele. de most a férjéhez tartozik. hogy ne verjen meg többé.Te megverted valaha is a feleségedet? . És így Connie. mint ahogy mutatta. Végül is az asszony elmondta neki.Ő soha nem adott okot rá . . és különös módon még szórakoztak is rajta. nem adtak neki igazat. minden vonatkozásban jól bánt az asszonnyal. Megérdeklődte és megtudta.válaszolta az apja. hogy figyeljék Carlo Rizzit munka . hazament. hogy az elkövetkező néhány hétben mintaférj legyen. Anyja ugyan kicsit együtt érzett vele. szeretetre méltó volt vele és kedves.mondta -. meglepően szelíd volt. hogy ilyen tiszteletlenül beszéljen vele. Anyja pedig bólogatott és mosolygott. és tanulj meg úgy viselkedni. .kérdezte Connie mérgesen az apjától. Utasítást adott. Apja azonban visszautasította ezt. Mindig ő volt apja kedvence.

A fogadóirodájában levő két "írnoknak". hogy uralkodni tud magán. Így Carlo Rizzi ezen a szép vasárnap reggelen tökéletes . hogyan verte végig a feleségét. Aztán. Tökéletes biztonságban érezte magát. Hogy lehet elvárni egy embertől. nem bízott abban. Connie még azzal is fenyegetőzött. De Rizzi nem érezte volna ilyen biztonságban magát. Sally Ragsnak és Coachnak még el is hencegett azzal. hogy Sonny Corleonét gyilkos harag öntötte el. úgyhogy anyja végül is gondterhelten megemlítette ezt a Donnak. hogy van mersze bántalmazni a nagy Don Corleone lányát. amikor ezekről a verésekről hallott. és csak a Don legkomolyabb és leghatározottabb parancsára türtőztette magát. Sonny ezért kerülte el Rizzit.mondta Connie-nak. Carlo Rizzi amikor mindezt megtudta. amivel elismerték. . amit Rizzi az üzletben művel. De a Don mást nem tehetett. ha a férfi megverte. és élvezte tiszteletteljes tekintetüket. Mire mehet egy gyerek apa nélkül ebben a világban? . bár Connie még néhányszor panaszkodott az anyjának. amikor Connie állapotos lett. A Don életében először megharagudott rá. amikor piszkoskodni kezdett vele. hogy el akar válni. Egy ilyen parancsot még Sonny sem mert megszegni.közben. és úgy érezte. és egyszerűen nem mert beleavatkozni. hogy teljesítse a házastársi kötelességeit. ha fél a felesége családjától? Lehetetlen helyzet volt. ha tudja. és tudósítsák Hagent mindarról. most már sohasem tudna közbeavatkozni.Ő a gyerekednek az apja. teljesen meggyőződött döntése helyességéről. nagyon magabiztos lett.

hogy a városban van. Azok halálos csapdák lehetnek. négy testőr kísérte. Sonny annyira meglepődött. Húga mindig élénk volt. Látta elmenni Carlo kocsiját. aztán követte őket. amint ijedten. Connie-t.mondta. hogy Connie egyedül lesz. míg az előtte levő két férfi bemegy az épületbe. félénken megkérdezte: . és az utcát figyeli. kiszáll a kocsiból. Megvárta. Sohasem használt felvonót. Sonny Corleone ott hagyta a telep védelmét. amint keresztülhajtott a 96N Streeten az East Side felé. Látta. és magával viszi Long Beachbe. Most hazafelé utazott.Ki az? A hangjából kiérződő félelem megdöbbentette. és természetes. és a városban töltötte az éjszakát Lucy Mancinival. Ő maga is nyitva tartotta a szemét. Mi az ördög történhetett vele? . és Connie zokogva a karjába ugrott. Ezt megtanulta az 1930-as háborúban. edzett. Gyors léptekkel felment a nyolcadik emeletre. hogy útközben felveszi húgát. Elhatározta. Nem látta. A retesz odabent elmozdult.biztonságban érezte magát. hogy az ellenfél egyáltalán tudja. mint mindenki a családban. Bekopogott az ajtón. hogy a mögötte levő két férfi megáll. az ajtó kinyílt. Csak egy milliomodnyi esélye volt. Ismét kopogott. és akkor meghallotta húga hangját. kettő előtte. Connie lakásába.Sonny vagyok . hogy . de mindig óvatos volt. és tudta. kettő mögötte. Nem jött válasz. hogy az ellenkező irányból Sonny kocsija közeledik a háza felé.

. .Sonny. Arca kegyetlenül megfeszült. hogy Carlo Rizzi jön. kérlek.Könnyedén megcsókolta épen maradt arcát. még mielőtt megszületne. Felemelte a konyhai telefont. kettesével parkoltak a kocsik egy édességüzlet előtt. amelyek megadták a baseballmérkőzések kezdő dobójátékosait. Hány hónap múlva lesz meg a gyerek? .Két hónap múlva . ahol Carlo Rizzi bukmékerirodájának központja volt. . Nagyon kérlek. Sally Rags nevű ember és egy Coach nevezetű tagbaszakadt fickó már várták. míg megteszik a fogadásukat. mi történt. Carlo bement az üzlet mögött levő nagy szobába. egy kis sovány. abbahagyták a labdázást. Sonny nevetett. Az üzlet előtti járdán apák labdáztak gyerekeikkel. és fagylaltot vettek a gyerekeknek. és elment a lakásból. és meglátta feldagadt arcát. Eltolta magától húgát. és megpróbálták kiválasztani a nap győztes fogadását.Oké . hogy nyugton maradjanak.mondta Sonny. akiket egy vasárnap reggeli sétára magukkal hoztak.Ne izgulj. nem teszem árvává a gyerekedet. hogy megkezdhessék . hogy együtt legyenek. amikor így válaszolt: . Két "írnoka".Szerzek egy orvost. .mondta Connie. megértette. A te állapotodban óvatosnak kell lenni.csak állt ott. Amikor meglátták. és egy számot tárcsázott. ne csinálj semmit. Easten. Aztán elkezdték tanulmányozni az újságokat. hogy vizsgáljon meg és hozzon rendbe. a 112N Streeten hosszú sorban.

hogy Carlo teljes munkáját ellenőrizni kell. Mindegyik pár mellett egy üres kocka volt. Ez azt jelenti. Egy faállványon egy vonalas tábla állt. ki ki ellen játszik. krétával felírva. amint visszaakasztotta a telefont. hogy a fogadó nem veszíthet. Carlo megkérdezte Coachtól: . és most ellenőrizték a munkáját. rajta kettesével csoportosítva a tizenhat nagy szövetségi baseballcsapat neve. . Nagy. Működése első hetében ugyanis Carlo hibát csinált. ide írták be a fogadásokat. Ez a hiba egy hét alatt hatezer dollár veszteséget okozott. Carlo odament a falon levő telefonhoz. és csak megerősítette a Don véleményét a vejéről. Kiadta az utasítást. Figyelték. aki veszített. hogy látni lehessen.Lehallgatták ma az üzleti telefont? Coach megrázta a fejét.a munkát. rosszul írta fel a táblára az esélyeket és ezzel megvalósította minden fogadó álmát.Még nem. a mai nap baseballmérkőzéseinek esélyeit. Először Carlo ellen kellett egy csapatra fogadnia. és tárcsázott. vonalas írótömb volt előttük. Carlo nem tudott róla. Rendes körülmények között a Corleone család magas rangú . amint lefirkantotta a "fülest". hogy beírják a tételeket. az úgynevezett "közép"-et. odament a táblához. és krétával minden játszma mellé odaírta az esélyeket. de ők már megkapták a fülest. majd egy másik bukmékernél fogadnia kellett a valódi esélyekre ugyanez ellen a csapat ellen. Sally Rags és Coach közömbösen figyelték. Az egyetlen. Carlo volt.

hogy mindenki megbénult. hogy a kerekek felsivítottak. Tom Hagen közvetlen alapos ellenőrzése alá tartozott. . Figyelték. Az ő szintjüket legalább öt szigetelőréteg választotta el ettől. Baseballról és nőkről fecsegtek egy keveset. Az utcán labdázó gyerekek hirtelen szétszéledtek. és leülhettek az édességüzlet melletti ház lépcsőjére egy kis friss levegőt szívni. a fogadás lassan leállt. baseballról beszélgettek. és még mielőtt teljesen megállt volna. Néhány fogadó még mindig ott lebzselt. néhányan leültek Carlo és a két írnok felett a lépcsőkre.tagjai sohasem törődtek ilyen apró végrehajtási részlettel. a vezetőülésből kivágódott egy ember. és hirtelen megállt az édességüzlet előtt. és helyi erők nem nyúlhattak hozzá. Coach is kiment. olyan gyors mozgással. De minthogy ez az iroda a vő kipróbálására is szolgált. úgyhogy Carlo és Sally Rags kimehettek. Nem törődtek vele.Megint jól meg kellett vernem ma a feleségemet. Razziát csak a legfelső szinten rendelhettek el. Egy rendőrségi kocsi ment el mellettük. A háztömb mellett csikorogva egy kocsi jött. Fél kettőre lement a nagy forgalom. hogyan labdáznak a gyerekek. Ennek a bukmékerirodának nagyon erős védelme volt a rendőrőrszobán. és akkor is még jó időben érkezne a figyelmeztetés. A dühtől eltorzult arcú Sonny Corleone volt. elábrándoztak az eredményekről. Carlo nevetve mondta: . Olyan hirtelen fékezett. hogy megtanítsam. és leült melléjük. aki mindennap megkapta a beszámolókat. ki az úr a házban.

készen arra. hogy Sonny ne tudja kivonszolni az utcára. nem kért kegyelmet. hogy az őket megrémítő vezetőt szidják. hogy védtelen fejére és nyakára záporozzanak az ütések. Inge elszakadt Sonny kezében. Amikor látták. nem is tiltakozott. Edzett kölykök voltak.Egy másodperc töredéke alatt a lépcsőnél volt. és így szólt: . megpróbálta kivonszolni az utcára. ők sem mertek beleavatkozni. és megragadta Carlo Rizzi torkát. s közben mély. és nem akartak osztozni a sorsában. Félrehajolt. és bár nyilvánvalóan ugyanolyan erős volt. de talán ez volt az. Végül Sonny ziháló mellkassal lenézett rá. ha egy néző elkövetné azt az ostobaságot. mi történik. és két testőre ugrott ki belőle. gyűlölettől elfojtott hangon káromolta. de Carlo hatalmas izmos karjaival átölelte a lépcső vaskorlátját. de most megfélemlített érdeklődéssel figyeltek. rettenetes volt. de Sonny gyűlöletének látványa elnémította őket. Úgy tűnt. nem ütött vissza. Közben Sonny kocsija mögött egy másik kocsi állt meg. Carlo hatalmas ereje ellenére nem állt ellen. Ami ezután következett. Elrántotta Carlót a többiektől. Sonny ökleivel ütötte a meghajlott Carlót. Kezeivel belekapaszkodott a vaskorlátba. Coach és Sally Rags nem mertek beleavatkozni. míg Sonny dühe csökkent. hogy segíteni próbál Carlónak. megpróbálta magasra húzott vállával védeni fejét és arcát. Hagyta. Éberen álltak ott. Ami a látványt különösen rettenetessé tette. Sonny meg akarja ölni a sógorát. ami megmentette az életét. A labdázó gyerekek megint összegyűltek. és belekapaszkodott. az Carlo teljes beletörődése volt. hogy beavatkozzanak.

Kicsit szédült.Oké. majd felsegítette a lakásba. Ahogy végre felegyenesedett. Carlo csak ekkor mert felegyenesedni a kőlépcsőkről. A félelem már alábbhagyott. okádnia kellett. amely nem repedt fel és nem vérzett ugyan. undorodó kifejezéssel figyelik. és a maga részéről caporegime-jét. de ez inkább a megrázkódtatástól. mintha részeg volna. és így szólt: . Tűnjünk el szem elől. Ezek a szavak enyhítették a feszültséget. Carlo nem vette észre. úgy támogatta. Carlo.Te piszok disznó. látta. ha még egyszer megvered a húgomat. Carlo nem nézett Sonnyra. és csak ekkor merte elengedni a korlátot. és felhívta Rocco Lamponét. a rázúduló ütések ellenére nem sebesült meg komolyabban. Rocco nyugodtan fogadta a hírt. de tele volt az ütések duzzadó nyomával. hogy Sally Rags eltűnt. Mert ha Sonny meg akarta volna ölni. Sally Rags lement a Third Avenue-re. míg a kocsi el nem száguldott és meg nem hallotta Coach különös módon apáskodó hangját. Fejét lehajtotta. és lefektette az egyik hálószobában. megöllek. kezei továbbra is körülfonták a vaskorlátot. a testén eluralkodó állati félelemtől volt. és jeget tegyen az arcára. nem fenyegetőzött volna. Clemenza felsóhajtott. Így állt ott.. Hagyta. amivel egy embertársuk megaláztatását kénytelenek végignézni. hogy Coach bevezesse az édességüzlet hátsó szobájába. de az elszenvedett megaláztatástól a gyomra felfordult. Coach a mosdó felett tartotta a fejét. gyere be az üzletbe. hogy a gyerekek azzal a bámuló. . hogy beszámoljon neki a történtekről. Peter Clemenzát hívta fel.

és szólt neki. ha esetleg Sonnyt feltartóztatja a forgalom vagy valami baleset. majd azt mondta: . az az átkozott Sonny és a természete de ujja óvatosan lenyomta közben a telefont.Amilyen gyorsan csak tudsz. Clemenza telefonált Long Beachbe. Pete. feltartóztathatják Sonnyt. nem tudja.Mire valakit ki tudnék küldeni az utcára. Ugyanez vonatkozik a Tattagliákra is . és Tom Hagent kérte. Soha nem lehet tudni. úgyhogy Rocco nem hallotta a megjegyzést. szerezzen néhány embert és kocsit. De a Tattaglia család még nem állította hadikészültségbe szervezetét. .mondta kétkedve Clemenza. hogy a városban van. Talán néhányan a másik oldalon levő barátaink közül megtudták. és az otthonában elszállásolt őrszakasz három emberével az Atlantic Beach Bridge-en keresztül elindult New York City felé. Ha ennyire megdühödik. Krisztusom. . legyenek kéznél. Próbálj meg mindent. Ő maga kiment szeretett Cadillacjéhez. Sonny biztosan otthon lesz már. Hagen egy percig csendben maradt. a kapcsolatnak végig kellett dolgoznia magát minden közbeiktatott szigetelőrétegen.De ha valami rendkívüli történik. aki besúgóként a Tattaglia család fizetett embere volt. és fedezze a Long Beach-i utat. .Ó. Az édességüzlet körül lebzselő egyik fogadó.. felhívta azt a kapcsolatát. mielőtt . akihez tartozott.válaszolta türelmesen Hagen. Clemenza neheztelve felhívta Rocco Lamponét. küldj ki néhányat az embereid és a kocsijaid közül a Long Beach-i útra.Tudom . mi a fenét csinál.

Bizonyítékokat hoztak nyilvánosságra.végre eljutott a caporegime-jéhez. Ritkán fordult elő. Ekkorra azonban Sonny Corleone visszaérkezett a védett telepre. amelynek tisztjei megtagadják az engedelmességet. de ebben az esetben a politikusok ugyanolyan tehetetlenek voltak. amelyek egyértelműen tanúsították. fosztogató hadsereg vezérkara. hogy McCluskey röviddel a halála előtt nagy összegű készpénzt kapott. A rendőrségi nyomás csökkentette a Családok jövedelmét. amelyekben kapcsolatba hozták őt Sollozzóval. hogy az egyszerű rendőrök nem vették figyelembe a szerencsejátékot és más üzleteket védő befolyásos politikai erőket. Ehhez jött még a mindenkire nehezedő rendőrségi nyomás. Long Beachbe. s készen állt arra. mint egy tomboló. mégis hatni kezdtek. a Család által fizetett rendőrökön keresztül értesült arról. amit a Corleone család az ellenük egyesült öt Család ellen vívott. a tájékoztatást is ő szolgáltatta. hogy McCluskey mél- . mert mindenáron fel akarták deríteni McCluskey százados gyilkosát. aki a Tattaglia-főnökkel kapcsolta össze. fejezet Az 1947-es háború. 17. A rendőrség az informátorokon. Később azonban. hogy szembenézzen apja haragjával. mindkét fél számára költséges volt. A történeteket Hagen helyezte el. McCluskey százados halála után néhány újságban beszámolók jelentek meg. A rendőrség nem cáfolta és nem erősítette meg ezeket.

De a legpiszkosabb pénztől rendszerint tartózkodik. Miért ne ő szedje be azt a díjat. a rendőr által védett társadalom mechanizmusa furcsa módon minden erejét beveti a bűn védelmére. hogy az . hogy az egyes rendőr különös ártatlansággal hisz a törvényekben és a rendben. garázdálkodás bocsánatos bűn. gyilkosságért és kábítószerért. Lopás. ez ellen nem volt kifogás. Amint valaki közülük a rendőrség karmaiba kerül. Nem azért. ha csak a tiszteletre méltó ügyvédek nem tudták már elérni a felmentést. A könnyítéseket a politikusok léptetik életbe. És a rendőrség erkölcsei szerint ez megbocsáthatatlan. Egy kisebb összegért engedi. Az államok kormányzói. Hanem azért. Bírók enyhe. hogy egy bukméker működhessen. Miért ne menjenek az ő gyerekei főiskolára? Miért ne vásároljon a felesége drágább helyeken? Ő maga miért ne élvezze a napsütést egy téli floridai szabadságon? Végül is ő az életét kockáztatja.tatlan rendőr volt. Egy idő után a rendőr kiokosodik. és ez nem tréfa. felfüggesztett ítéletet adnak a legrosszabb gengsztereknek. amit ezek a gengszterek fizetnek? Neki nagyobb szüksége van rá. Erre kényszeríti üzleti érdeke. sikkasztás. Elfogad pénzt olyan embertől is. De a rendőr azt is tudja. Azért elfogad pénzt. mert pénzt vagy tiszta megvesztegetést fogadott el. aki nem szeret rossz parkolásért vagy gyorshajtásért bírságokat kapni. hogy a bűnözőknek védnökeik vannak. mert a legszennyesebb pénzt fogadta el. Hagen tudta. sőt maga az Egyesült Államok elnöke személyesen teljes megbocsátást gyakorol.

utcalányok, a prostituáltak a szakmájukat folytassák. Ezek felfogása szerint mind természetes emberi bűnök. De kábítószerért, fegyveres rablótámadásért, gyilkosságért rendszerint nem fogad el pénzt. A rendőr felfogása szerint ezek általában az ő személyes tekintélyét ássák alá, és ezt nem lehet tűrni. Különösen tűrhetetlen egy rendőrtiszt meggyilkolása. De amikor köztudott lett, hogy McCluskeyt egy hírhedt kábítószerkereskedő társaságában ölték meg, amikor köztudott lett, hogy gyilkosságban való együttműködéssel gyanúsítják, a rendőrség bosszúvágya alábbhagyott. Aztán végül is a szegény rendőrnek tovább kell fizetni a jelzálogkölcsönöket, ki kell egyenlíteni a gépkocsirészleteket, a gyerekeket útjukra kell indítani az életbe. A "különpénz" nélkül a rendőröknek küszködniük kellett, hogy kijöjjenek a fizetésükből. Az engedély nélküli házalók baksisa csak ebédpénzre volt elegendő. A parkolási bírságolási díjakból csak ötcentesek és tízcentesek jönnek össze. Néhányan a legelkeseredettebbek közül már különböző gyanúsítottakat (homoszexuálisokat, támadókat és verekedőket) kezdtek berendelni az őrszobákra. Végül a szorítás engedett. Emelték a megvesztegetési árakat, és hagyták a Családokat működni. A megbízott megint legépelte a különpénzlistákat, amelyen az őrszobához tartozó minden név szerepelt, és a havi illetménye is fel volt tüntetve. A társadalom visszatért megszokott rendjéhez. Február közepén, amikor a Dont már veszély nélkül mozdítani lehetett, mentőkocsival kiszállították a telepen levő otthonába.

A telep maga bevehetetlenné vált. A külön házakba bizalmi embereket költöztettek be. Freddie Corleonét Las Vegasba küldték, hogy összeszedje magát, és egyben felderítse, miképpen tudna beszállni a Család az ott most fellendülő luxusszálloda- és játékkaszinó-üzletbe. Las Vegas a még semleges West Coast-birodalom része volt, és ennek a birodalomnak a Donja garantálta Freddie biztonságát. A New York-i öt Család nem akart még több ellenséget szerezni, ezért felhagyott azzal, hogy Vegasba menjen Freddie Corleone után. Elég gond nehezedett rájuk New Yorkban. A Don ragaszkodott ahhoz, hogy a haditanácsot az ő szobájában kezdjék. Sonny, Tom Hagen, Peter Clemenza és Tessio már hazajövetelének első estéjén itt gyülekeztek. Don Corleone még túl gyenge volt ahhoz, hogy sokat beszéljen, de legalább figyelni akart, és vétójogát kívánta gyakorolni. Amikor elmondták neki, hogy Freddie-t Las Vegasba küldték, hogy megismerje a játékkaszinó-üzletet, helyeslően bólintott. Amikor meghallotta, hogy Bruno Tattagliát a Corleone-bizalmik megölték, megrázta a fejét és sóhajtott. A legjobban az aggasztotta, hogy Michael Corleone megölte Sollozzót és McCluskey századost, és kénytelen volt Szicíliába menekülni. Mikor ezt meghallotta, egy kézmozdulattal elbocsátotta őket, s így a többiek a megbeszélést a sarokszobában folytatták. Sonny Corleone az íróasztal mögötti nagy karosszékben pihent. - Azt hiszem, az öreget néhány hétig nyugton kellene

hagynunk, míg az orvos azt nem mondja, hogy megint dolgozhat. - Szünetet tartott. - Szeretném, ha addigra a dolgok rendbe jönnének. A rendőröktől megvan a beleegyezés, dolgozhatunk. Az első dolog a harlemi fogadóbankok rendbehozása. - Van néhány nagyon kemény fiú ott Harlemben - mondta Hagen. - Most rájöttek a sok pénz ízére. Nem akarnak majd ügynökök vagy albankárok lenni ismét. Sonny vállat vont. - Add csak meg a nevüket Clemenzának. Az ő dolga, hogy észre térítse őket. - Ez nem probléma - mondta Clemenza Hagennak. A legfontosabb kérdést Tessio említette meg. - Ha megint elkezdünk dolgozni, az öt Család is megkezdi megint a rajtaütéseit, le fognak csapni a harlemi bankárjainkra és az East Side-i bukmékereinkre. Még az is lehetséges, hogy megpróbálják megnehezíteni a dolgunkat a ruházati negyedben levő szervezeteknél, amelyeket mi védelmezünk. Ez a háború nagyon sok pénzbe fog kerülni. - Talán nem próbálkoznak - mondta Sonny. - Ők is tudják, hogy rögtön visszaütünk. Megkezdtem a béketapogatózást, és ha kártérítést fizetünk a Tattaglia fiúért, talán mindent rendbe tudunk hozni. - Ami ezeket a tárgyalásokat illeti, nagyon hűvösen kezelnek bennünket - mondta Hagen. - Az utolsó néhány hónap alatt egy csomó dohányt vesztettek, és bennünket okolnak miatta. Joggal. Azt hiszem, alapjában véve azt várják tő-

lünk, mondjuk ki, hogy részt veszünk a kábítószer-kereskedelemben. Így ki tudnák használni a Család politikai befolyását. Más szavakkal: Sollozzo javaslata Sollozzo nélkül. De ezzel majd csak akkor fognak előhozakodni, ha valamilyen komoly csapást mérnek ránk. Úgy gondolják, ha már megpuhítottak bennünket, könnyebben elfogadjuk a kábítószer-javaslatukat. - Kábítószerekről nem tárgyalunk - mondta röviden Sonny. - A Don nemet mondott, és ez mindaddig nem marad, míg mást nem parancsol. - Akkor egy taktikai problémával kell szembenéznünk - mondta gyorsan Hagen. - A pénzünk ki van helyezve, lóversenyre és fogadásokra. Le tudnak csapni ránk. Ezzel szemben a Tattaglia családé a prostitúció, az utcalányok és a kikötői szakszervezetek. Hogy az ördögbe tudunk mi lecsapni rájuk? A többi Család is részben a szerencsejátékoktól függ. De a legtöbbjük benn van az építőiparban, a pénzkölcsönzésben, szakszervezeteket ellenőriz és kormánymegrendeléseket szerez. Sok pénzt keresnek erőszakkal és más módon. Az ő pénzük nincs kint az utcán. A Tattaglia-mulató túl híres, ahhoz nem tudunk hozzányúlni, ez nagyon sok zűrt okozna. És ameddig a Don nem vesz részt az akcióban, nincs nagyobb politikai befolyásunk, mint nekik, így itt komoly problémával állunk szemben. - Ez az én problémám, Tom - mondta Sonny. - És meg fogom találni a megoldást. Te csak tartsd fenn a tárgyalásokat. Vegyük át megint az üzletet, és várjuk, mi fog történni.

És aztán majd ebből indulunk ki. Clemenzának és Tessiónak rengeteg katonája van, mind az öt Családot le tudjuk győzni pusztán fegyverrel is, ha ezt akarják. Majd egyszerűen matracokra vonulunk. Az öt Család váratlan irányból csapott le. Megölték a ruházati szakszervezet két befolyásos vezetőjét, akik a Corleone család tagjai voltak. Azután kiüldözték a Corleone család pénzkölcsönzőit és bukmékerjeit a kikötőkből. A kikötőmunkás-szakszervezet helyi vezetői átálltak az öt Családhoz. A Corleonebukmékereket az egész városban megfenyegették, hogy rávegyék őket, álljanak át. A legnagyobb harlemi fogadóbankárt, a Corleone család régi barátját és szövetségesét, kegyetlenül meggyilkolták. Nem lehetett szó tovább szabad választásról. Sonny közölte caporegime-jeivel, hogy vonuljanak matracokra. A városban két lakást béreltek és szereltek fel minden szükségessel: matracokkal, hogy a bizalmiak ott aludhassanak, hűtőszekrénnyel, amit teleraktak élelemmel, fegyvereket és lőszert szereztek be. Az egyik lakást Clemenza személyzete kezelte, a másikat Tessio. A Család minden bukmékerje testőröket kapott. A harlemi fogadóirodások mégis átálltak az ellenséghez, és ebben a percben semmit nem lehetett tenni ellenük. Mindez nagyon sok pénzébe került a Corleone családnak, és a bevétel közben igen alacsony volt. A következő néhány hónap során más dolgok is nyilvánvalóvá váltak. Mindenekelőtt az, hogy a Corleone család túlbecsülte önmagát. Ennek megvolt az oka. Míg a Don még túl gyenge volt ah-

hoz, hogy aktívan részt vállaljon az eseményekben, a Család politikai erejének jelentős része kihasználatlan maradt. Emellett a tíz, békében eltelt év komolyan meggyengítette a két caporegime, Clemenza és Tessio harci képességeit. Bár Clemenza még mindig kiváló hóhér és ügyintéző volt, hiányzott belőle a csapatok vezetéséhez szükséges fiatalos erő. Tessio a korával együtt mindinkább meglágyult, és nem volt elég kemény. Tom Hagen minden képessége ellenére egyszerűen nem felelt meg annak, amit a háborús idők egy consigliori-tól elvárnak. Legnagyobb hibája az volt, hogy nem szicíliai. Sonny Corleone felismerte a Család háborús állapotának gyengeségeit, de megváltoztatásukra nem tudott semmilyen lépést tenni. Ő nem volt a Don, és csak a Don cserélheti ki a caporegime-eket, a consigliori-t. És maga a csere is csak még veszélyesebbé teheti a helyzetet, valamiféle árulásra adhat alkalmat. Sonny először arra gondolt, hogy míg a Don rendbe jön és átveszi a parancsnokságot, védelemre szorítkozik. De a fogadóbankárok átállásával, a bukmékerek terrorizálásával a Család helyzete bizonytalanná vált. Úgy határozott, hogy visszavág. És úgy határozott, hogy egyenesen az ellenség szívébe vág. Azt tervezte, hogy egyetlen nagy taktikai manőverrel kivégzi mind az öt Család legfőbb vezetőit. Ebből a célból egy gondosan kidolgozott megfigyelési rendszert léptetett életbe ezek ellen a vezetők ellen. De egy hét után az ellenség főnökei hirtelen eltűntek, és nem mutatkoztak többé a nyilvánosság előtt. Az öt Család és a Corleone-birodalom közötti háború lát-

hatólag holtpontra jutott.

18. fejezet

Amerigo Bonasera néhány háztömbnyire lakott a Mulberry Streeten levő temetkezési vállalatától, ezért mindig hazament enni. Esténként aztán még egyszer visszament az üzletébe, és kötelességtudóan csatlakozott a gyászolókhoz, akik utolsó tiszteletüket rótták le a homályos szalonjában fekvő halott előtt. Most szerényen berendezett lakásában vacsorára várt. Míg a levest ették, felesége megkérdezte: - Visszamész ma még dolgozni? Amerigo Bonasera bólintott. Mikor befejezte levesét, felesége egy kis sültet tett elé, néhány kanálnyi zöld spenóttal, melyen sárgán gyöngyözött az olaj. Könnyű ételeket evett. Végül megivott egy csésze kávét, és elszívott még egy Camelt. Kávézás közben szegény lányára gondolt. Soha többé nem lesz az, aki volt. Külső szépségét visszaállították ugyan, de szemében egy megfélemlített állat kifejezése látszott, s ezért alig volt képes ránézni. Ezért egy időre Bostonba küldték. Az idő majd begyógyítja sebeit. A fájdalom és a kétségbeesés nem olyan végleges, mint a halál, azt ő nagyon jól tudta. Munkája optimistává tette. Éppen befejezte a kávéját, amikor a nappali szobában megszólalt a telefon. Felemelte a kagylót, és csendes udvariassággal megszólalt:

- Halló. A hang a vonal másik végén érdes volt és feszült. - Itt Tom Hagen - mondta. - Don Corleone nevében telefonálok, az ő kérésére. Amerigo Bonasera hirtelen kicsit rosszul érezte magát. Több mint egy éve volt már, hogy a Don adósává vált, hogy megbosszulja lánya megsértett tisztességét, és ez idő óta tudatában veszített a fontosságából az a tény, hogy adósságát vissza kell fizetnie. Eleinte, amikor annak a két merénylőnek, lánya támadóinak a vérző arcát meglátta, annyira hálás volt, hogy bármit megtett volna a Donért. De az idő hamar kikezdi a hálát. Bonasera most olyan rettenetesen érezte magát, mint akit valamilyen katasztrófa fenyeget. Hangja bizonytalanná vált, míg válaszolt: - Igen, értem. Figyelek. Hagen hangjának hidegsége meglepte. A consigliori, bár nem olasz, mindig udvariasan viselkedett, de most nyersen goromba volt. - Te tartozol egy szívességgel a Donnak - mondta Hagen. - Ő biztos abban, hogy te kiegyenlíted tartozásodat. Egy óra múlva, semmiképpen sem előbb, talán később, a temetési intézetedben lesz, hogy a segítségedet kérje. Fogadd személyesen. Ne legyen ott más az embereid közül. Küldd haza őket. Ha van valami ellenvetésed, most mondd meg, és én majd tájékoztatom Don Corleonét. Vannak más barátai is, akik megteszik neki ezt a szívességet. Amerigo Bonasera félelmében csaknem felkiáltott:

- Hogy gondolhatsz olyat, hogy én visszautasítom a Keresztapát? Természetesen mindent megteszek, amit csak kíván. Nem feledkeztem meg a tartozásomról. Máris megyek az üzletbe, most mindjárt. Hagen hangja most kedvesebb lett, de valami idegenség még mindig volt benne. - Köszönöm - mondta. - A Don sohasem kételkedett benned. A kérdést én tettem fel. Ha ma este segítesz neki, mostantól kezdve bármilyen bajod van, mindig eljöhetsz hozzám, személyes barátságomat érdemled ki vele. Ez még csak jobban megrémítette Amerigo Bonaserát. - A Don személyesen jön el hozzám ma este? - dadogta. - Igen - mondta Hagen. - Akkor, hála Istennek, teljesen felgyógyult sebesüléséből - mondta Bonasera. Hangjából kérdés csengett ki. A vonal másik végén szünet volt, majd Hagen nagyon csendesen így szólt: - Igen. Aztán egy kattanás hallatszott, és a telefon elnémult. Bonasera izzadt. Elment az irodába, leült az íróasztalához, és rágyújtott egy Camelre, Don Corleonéra várt. A legnagyobb kétségbeeséssel várta. Mert nem volt kétsége afelől, milyen szívességet fog kérni tőle. A Corleone család az utolsó évben háborút indított a New York-i öt nagy maffiacsalád ellen, és a vérontás híre megtöltötte a lapokat. Mindkét oldalon sok embert öltek meg. Most azonban a Corleone csa-

lád egy olyan fontos személyt ölt meg, akinek a holttestét el akarják rejteni, el akarják tüntetni, és hol van jobb lehetőség erre, mint egy temetkezési vállalkozónál, ahol ezt hivatalosan megtehetik? És Amerigo Bonaserának nem voltak illúziói arról, amit tőle kérni fognak. Bűnrészese lesz egy gyilkosságnak. Ha kiderül, éveket tölthet el börtönben. Lánya és felesége megvetés tárgya lesz, az ő jó neve, Amerigo Bonasera tisztes neve belebonyolódik a maffiaháború véres mocsarába. Egy újabb Camellel nyugtatta meg önmagát. És aztán valami még ijesztőbb jutott eszébe. Ha a többi maffiacsalád megtudja majd, hogy segített a Corleonéknak, akkor őt is ellenségként fogják kezelni. Meg fogják ölni. És most elátkozta azt a napot, amikor elment a Keresztapához, és a bosszúállásáért könyörgött. Elátkozta a lányát és Amerikát és a saját szerencsétlenségét. Azután lassan visszatért az optimizmusa. Minden jól is végződhet. Don Corleone okos ember. Bizonyára mindent megtettek, hogy a dolog titokban maradjon. Neki csak meg kell őriznie az idegeit. Mert természetesen minden másnál végzetesebb az, ha a Don elégedetlen lenne vele. A kavicsos úton autókerekek csikorgását hallotta. Gyakorlott füle elárulta, hogy a szűk kocsiúton egy autó közeledik és a hátulsó udvarban megáll. Kinyitotta a hátulsó ajtót, hogy beengedje az embereket. Először belépett a nagy, kövér Clemenza, két kemény külsejű fiatalember kíséretében. Szótlanul átvizsgálták a szobákat, aztán Clemenza kiment. A két fiatalember a vállalkozóval maradt. Néhány perccel később Bonasera meghallotta, hogy egy

nagy mentőkocsi jön keresztül a keskeny autóúton. Aztán megjelent az ajtóban Clemenza, két ember követte, akik egy hordágyat hoztak. És Amerigo Bonasera legrosszabb sejtelmeit látta valóra válni. A hordágyon, szürke takaróba burkolva egy halott feküdt, meztelen sárga lábai kilógtak. Clemenza a balzsamozószobába irányította a hordágyvivőket. És akkor, az udvar sötétjéből egy másik ember lépett be a kivilágított irodába: Don Corleone. A Don lefogyott a betegsége alatt, és különös merevséggel mozgott. Kalapját a kezében tartotta, haja vékonynak tűnt hatalmas koponyáján. Öregebbnek, hajlottabbnak látszott, mint amilyennek Bonasera az esküvőn látta, de még most is erő sugárzott belőle. Kalapját a melléhez szorítva így szólt Bonaserához: - Hát, öreg barátom, kész vagy arra, hogy megtedd nekem ezt a szívességet? Bonasera bólintott. A Don bement a balzsamozószobába a hordágy után, Bonasera követte. A holttest a bádogasztalon volt. Don Corleone kalapjával kis mozdulatot tett, és a többiek kimentek a szobából. - Mit kívánsz tőlem? - suttogta Bonasera. Don Corleone az asztalra meredt. - Azt akarom, hogy vedd elő minden művészetedet, minden tudásodat, ha szeretsz - mondta. - Nem akarom, hogy az anyja így lássa. - Odament az asztalhoz, és félrehajtotta a szürke takarót. Amerigo Bonasera, akarata, sokévi gyakorlata és tapasztalata ellenére rémülten felkiáltott. A balzsa-

hogy mészárolták le a fiamat . fejezet Talán a holtpont volt az. Sonny nagyszerű taktikus volt. Az egész dolog olyan rettenetes vérfürdővé fajult. mert semmiképpen sem tudta befolyásolni a háború kimenetelét. Don Corleone egy másodperc töredékéig Bonasera testéhez támaszkodott kezeivel. Bármi volt is az oka.mondta. Az öt Családnak hűséggel tartozó szakszervezeti vezetőket figyelmeztették. és amikor a Corleone-bukmékerek és pénzkölcsönzők továbbra is ki voltak tiltva a kikötőkből. De ami most hiányzott. és nagyszerű győzelmeket aratott. ami miatt Sonny Corleone belevágott az erejét felülmúló véres hadviselésbe. hogy kitöltse rettenetes bosszúját. Sonny Clemenzát és regime-jét küldte oda. . Talán szabadjára engedett erőszakos természete vitte bele. Nem az áldo- . Bal szemének vérbe fagyott lencséjén csillag formájú törés látszott. kikötői pribékjeiket legyilkolták.mozóasztalon ott feküdt Sonny Corleone golyómarta arca. Ez a mészárlás értelmetlen volt. 19. Orrának íve és bal arccsontja péppé volt zúzva. amely saját halálával végződött. az a Don stratégiai lángesze volt.Nézd meg. ezen a tavaszon és nyáron értelmetlen rajtaütésekre adott parancsokat az ellenség segédcsapatai ellen. hogy maradjanak semlegesek. mely mindkét féltől nagy anyagi áldozatokat és sok emberéletet követelt. A Tattaglia család rablóit agyonlőtték Harlemben.

Különleges óvintézkedésekkel biztosították a látogatások zavarhatatlanságát. amit Carlo Rizzinek. De az ellenség is tervezett. amíg megkívánlak . hogy Lucy Mancininál tett látogatásairól az ellenség is pontosan tud. hogy a teljes bukást csak úgy tudják elhárítani.Menj. Sonny állandó nagy idegfeszültségben élt. Biztonságban lehetett ott. de nem hált vele többet. Rendkívül óvatosnak kellett lennie minden lépésénél. a vőnek adtak a megélhetéséhez. de ő elkergette. . az üzleti eredménytelenséget fájlalták. Ettől kezdve Carlo inni kezdett. nem merte ismét megütni a feleségét. elnyeri apja megbecsülését. Akkorra az események irányítása a Corleone család kezében kell hogy legyen. mert tudta. ha megölik Sonny Corleonét. és minthogy a beosztás nem teljes mértékben örökletes. hogy nem akarlak megkefélni.mondta az asszonynak gúnyos mosollyal. Ebben Sonny biztos volt. A Corleone család végül is arra kényszerült. megszilárdítja igényét mint a Corleone-birodalom örököse. Connie a lábai elé vetette magát. Connie életét. és mondd meg neki.zatokat sajnálták. talán majd addig ver. és rövidesen képes lesz átvenni az irányítást. méghozzá élvezettel. hívd fel a bátyádat. hogy szemmel tartják. hogy bezárja néhány legjövedelmezőbb bukmékerállomását. Mióta Sonny megverte. A Don felépülőben volt. balettgörlökkel szaladgált. és arra a következtetésre jutottak. Ők is elemezték a helyzetet. Addig ő őrködik családjának birodalmán. és tudta. és nehézzé tette felesége. beleértve azt is. Most jobban .

és amikor késő este hazaért. hogy ma este nem tudok találkozni vele.Nem mész sehova . képes vagy megadni a kurváidnak a telefonszámomat? Megöllek.Te rohadt. Mikor kijött. egy lányhang Carlót kérte. hogy a Donnal lehetne tárgyalni. ma este nincs szüksége rád. . .Carlo barátnője vagyok. Carlo meglepő türelemmel . El kell utaznom. Nincs jó üzleti érzéke sem. Pusztulnia kell.kérdezte Connie.Ki beszél? . éles arccal és a gyűlölettől sápadtan állt oda.mondta. .megértették a helyzetet. te nyomorult. és belekarmolt az arcába. Nem vett róla tudomást. és elkezdte kicsípni magát. Ismét beleüvöltötte a telefonba: . Gyűlölni kezdték Sonnyt vérszomjasságáért. Csak azt akartam mondani neki. A lány a másik oldalon kacarászott. ismerték logikus értelmét. Connie csípőre tett kézzel. Úgy kezdődött. Amint belépett az ajtón.Te rohadt kurva . Carlo ezen a délutánon a lóversenyen volt.A másik oldalról csak egy kattanás hallatszott. Connie káromkodva kiabálni kezdett vele. mert vesztett. bement zuhanyozni.mondta Connie Corleone. hogy egy este Connie Corleone egy névtelen telefonhívást kapott. és azt mondta. és úgy érezték. meztelen testét az asszony előtt szárította meg. . hogy elmenjen. majd így szólt: . . . Te nyomorult disznó.A barátnőd felhívott. és félig részeg volt.Rúgva és karmolva a férfinak rohant. melyet barbárinak tartottak. dühös volt. büdös kurva.

mire a férfi lecsapott a nadrágszíjjal erősen kipárnázott csípőjére.Pucolj el innen mindent azonnal.már nem volt türelmes többé -. Könnyedén lefegyverezte az asszonyt. Az asszony nem mozdult.Még a női Corleonék is gyilkosok .mondta epésen. de nehéz állapotos teste miatt csak lassan tudott mozogni. Az asszony észrevette. de nem fájt igazán. Letette az övét a konyhaasztalra. nem túl erős ütésekkel el- . és a hangjából kiérződő fenyegetést nem lehetett félreérteni.mondta Connie. hogy nem tudsz leülni többet. Szúrásra készen tartotta. és úgy érezte. .Pucold el . Carlo nevetett. . meggyalázták kényes rendességét.félretolta. Connie a konyhaszekrényhez hátrált. Az hirtelen szúrni próbált. Kiment a konyhába. vagy úgy seggbe rúglak. és aztán lassú.mondta. .Egy fenét pucolok . és belevágta őket a lefolyóba. amit az asszony halálos komolysággal az ágyékába célzott. hogy a terhessége miatt óvatos. és a férfi kisiklott a szúrás elől. . megfogta az étellel teli tányérokat. és az asszony felé ment. Ránézett a zsíros borjúhússal és paprikával összekent konyhafalra. és kivette a hoszszú kenyérvágó kést. A hangos csörömpölésre Carlo is kiment. Carlo visszament a hálószobába . és ettől még nagyobb bátorságot kapott. hogy kitöltse a haragját. benyúlt az egyik fiókba. . duplára hajtott nadrágszíjat tartott a kezében.Te elkényeztetett koszos kurva . A szíj csípett ugyan.mondta. és amikor kijött.

Újból és újból megütötte. vigyázva. és végül Connie igazán félni kezdett tőle. Carlo szétterpesztette a lábait. világoskék szeméből őrült fény izzott. Később mégis felkelt. hogy nem Sonny veszi majd fel a telefont. Rövidesen ólomnehéz álomba issza magát. Csak azt remélte. . Az asszony teljesen megfélemlítve és megrettenve az ágyon feküdt. Akkor lenézően az ágyra csapta. nem merte megnézni. ha Tom Hagennal vagy az anyjával beszélhetne. aki kegyelemért kezdett könyörögni. Addig pofozta. és kiment a hálószobából. Lenyúlt. mint egy disznó . Meg fogja kérni az anyját. és kilesett az ajtón keresztül a nappali szobába. majd maga előtt lökdösve betaszította a hálószobába. míg az asszony a konyhaasztal körül hátrálva próbált megszabadulni tőle. küldjön érte valakit. az lenne a legjobb. hogy ne szakítsa fel a bőrt.Kövér vagy. Carlo egy újabb üveg whiskyt nyitott ki. míg az asszony a fájdalomtól és a megaláztatástól sírni kezdett. és felemelte a fejét. Connie megpróbált beleharapni a kezébe. és elterült a pamlagon. Erősen megcsavarta. nagy fájdalmat okozott az asszonynak. hogy felhívja a családját Long Beachben. tudta. .kezdte az arcát pofozni. és erősen megmarkolta a terhességtől felduzzadt combját.mondta utálkozva. és az üvegből ivott. mint egy kisgyerek. és ő kiosonhat a konyhába. Az éjjeliszekrényen álló üvegből whiskyt ivott. Most nagyon részegnek látszott. mit csinál a férje a másik szobában. de a férfi a hajánál fogva megragadta.

nincs semmi baj. A két belső testőr is a konyhában volt. Aztán az ütések miatt az arca is feldagadt. Mindannyian Sonnyt nézték. hogyan vonja be szemét a gyűlölet. . De hangján uralkodott. Te ne gyere. puffadt ajkai miatt alig tudott beszélni. A Don még nyugtatókat szedett.Sonny. Connie? . .Várj meg ott. küldd Tomot.motyogta. hogy hívja Sonnyt.Majd aztán mindent elmondok. Sonny. megkeményednek. Corleone alig értette. hogy beszéde még érthetetlenebb lett. Közben Hagen bejött. és Hagen minden kritikus helyzetben Sonnyn akarta tartani a szemét. mert Connie hisztérikus volt. Nincs semmi baj. Sonny bejött a konyhába. csak küldj értem egy kocsit. fent aludt a hálószobában. amikor Don Corleone házában megszólalt a konyhai telefon. amint a telefont hallgatja. kérlek. Corleone intett a testőrnek. aki Tom Hagennal a nappali szobában tartózkodott.Letette a telefont. A Don egyik testőre vette fel. amit a bátyja tenni fog. hogy hazavigyen . hogyan önti el a vér vastag nyakát.mondta. Csak várj. Mrs. láthatták. Pontosan láthatták. . és mégis suttogni próbált. ezt mondta húgának: . Csak haza szeretnék menni. Sonny. . .Igen. Connie annyira félt a férjétől és attól. hogy férje a másik szobában meg ne hallja. amit a lánya mondott. kínzottá válnak arcvonásai. aki kötelességtudóan átadta a telefont Connie anyjának.Csaknem este tíz óra volt már. De Mrs. és átvette anyjától a telefont.

hogy megvédje magát haragjának következményeitől. akkor nyomorékot csinál belőle. és szólt a két testőrnek: . Ebben a percben Sonny mindenre képes volt. észrevette. hogy a kocsi motorja felmorajlik. Kockázatos dolog volt akadályozni Sonnyt. bár lehetővé teszi. Attól félt. Úgy döntött. Mikor Sonny Buickján kiszáguldott a telepről. és akkor tart majd egy szeánszot a sógorával. Aztán a telefonhoz ment. és nyilvánvalóan valamiféle békét keres. tudta. és néhány beszélgetést bonyolított le. tulajdonképpen nem is harcoltak már. hogy Sonny regime-jének néhány. Connie-t hazaküldi majd a testőrökkel. az öt család felhagyott a visszacsapásokkal. Mások maradjanak Connie-val. és helyeselte ezt. Intézkedett. De Hagen azt is tudta. míg Sonny megérkezik. azt nem tudta. hogy Sonny szemtanúk előtt megöli Carlót. ki fogja józanítani. a Jones Beach töltésutat használta. hogy most minden értelem elhagyta. mert az . a Don helyeselné ezt. Ha az a disznó komolyan bántotta Connie-t. Hagen hallotta. Mint mindig.Menjetek utána. De ez a józanság még veszedelmesebbé is teheti. Az ellenség oldaláról nem várt problémákat. a városban lakó tagja menjen fel Carlo Rizzi lakására. Az öt Család már régóta nyugton van. Hogy ezután mi fog történni. hogy a két testőr kocsiba száll és követi.Kirohant a házból. hogy a városba való száguldás le fogja hűteni Sonnyt. de tudta. Nem számított veszélyre. Hagen ismerte Sonnyt. és vigye el onnan Carlot.

Ugyanebben a percben szeme sarkából . és elzárja az utat. és a visszajáró pénzre várt. hogy veszélyes. Kivette a levéltárcáját. Sonny megnyomta a dudáját. és ő vakmerően száguldhatott. hogy felszedje a pénzt. a buta fickó most még le is ejtette. ebben az évszakban rendszerint kihalt volt. De a pénztáros még ügyetlenkedett az apróval. míg a másik oldalon levő autóutat el nem érte. Sonny fékezni kezdte Buickját. És még ott sem lesz nagy forgalom. amikor nagyobb volt a forgalom. Közben beérkezett a lámpa fénykörébe. amint lehajolt a fülkéjében. hanem néhány méternyire megállt. amiről maga is tudta. Sonny átadta a hídőrnek a dolláros bankjegyet. Ebben a percben Sonny észrevette. A töltésen levő út rosszul volt világítva. tehát továbbra is elállta az útját. Messze maga előtt látta a hídőr fülkéjének fehér foltját. Nem volt nála. a másik kocsi azonnal továbbgördült. hogy a fülkék közötti átjáróban egy kocsi áll. és kivett belőle egy bankjegyet. és szabaddá tette az átjárót. A testőrök kocsiját már régen maga mögött hagyta. egyik kezével felnyitotta. Most már mielőbb be akarta csukni az ablakot. de azokban csak nappal volt személyzet. A gyors hajtás felszabadító ereje segít majd szétoszlatni a benne levő feszültséget. és meglepetéssel látta. Több más fülke is volt mellette. egyetlen kocsi sem volt rajta. Az Atlanti-óceán levegője lehűtötte az egész kocsit.ebben az esti órában. hogy a másik kocsi nem ment tovább. Feje és teste eltűnt az ablak alatt. és közben aprópénzt keresett a zsebeiben. A vezető nyilván valamilyen út felől érdeklődik.

mert az előtte álló kocsiból két ember szállt ki és indult el felé. megtisztította volna. és sebesen elhajtott a Meadowbrook autóúton a Jones Beach másik oldalára. A sötét pénztárfülkében levő férfi tüzet nyitott. beszállt a kocsijába. És értelme ebben a pillanatban kristálytiszta volt. De nem volt már ideje ezen elgondolkozni. és Sonny teste elterült az aszfalton. hogy a tőle jobbra levő sötét pénztárfülkében még egy ember áll. mielőtt még bármi történt volna. Hatalmas ívben meg- . de amikor néhány perccel később Sonny testőrei megérkeztek és meglátták az ott heverő holttestet. De hatalmas teste az életösztöntől hajtva nekivágódott a Buick ajtajának. kiszállt belőle minden erőszakos ság. míg erőteljes teste kizuhant az ajtón. hogy felszakítsa a zárat. és a lövések Sonny Corleone fejét és nyakát találták el. hogy ezt meztelen emberi erőszak követte el. Most a vele szemben álló két férfi emelte fel a pisztolyát. A két férfi még többször belelőtt Sonny élettelen testébe. Másodpercekkel később a négy férfi. amely végül is valóra vált és megelevenedett. Sonny kocsija és holtteste elzárta a töltésút bejáratát. a sötét pénztárfülkében levő férfi abbahagyta a tüzelést.meglátta. És ekkor egy másodperc töredéke alatt. s ezzel bizonyítsák. Sonny Corleone tudta. hogy vonásait még jobban eltorzítsák. a három tényleges gyilkos és a hamis pénztáros. nem lehetett őket követni. majd az arcába rúgtak. mintha csak a rejtett félelem. lábai félig benn maradtak a kocsiban. hogy ő halott. nem is akartak követni senkit. A pénztáros továbbra sem bukkant fel.

jöjjön azonnal ide. Majd ő megmondja.Oké . Az első nyilvános telefonállomásnál egyikük kiugrott a kocsiból. ők terveztek és vártak. mert tudta. Nem mintha nem vehette volna észre. hogy háborús időkben a Család consigliori-ja legyen. de a Donnal leélt élete során megtanulta. Az öt Család és látszólagos gyávaságúk megbolondította. amíg egy rettenetes csapást tudnak mérni. Hagen hangja tökéletesen nyugodt volt. nem lenne képes megmondani Corleone mamának. Bármilyen provokáció érte is őket. Mert ha meg kell tudnia valami fájdalmas eseményt. aki valami harapnivalót készített rövidesen megérkező lányának.mondta. készenlétben tartották véres kezeiket. Azok nyugodtan vártak. sokkal bölcsebb nem észrevenni. és visszatértek Long Beach felé. Nagyon röviden és nyersen beszélt. . akkor nem volt kíváncsi rá. . Közömbösen megfőzte a kávét. És ha olyan fájdalomról van szó. azt elég hamar meg is mondják neki. amit nem akarnak megosztani vele. mit csináljatok. Most már Tom Hagen tudta. és megrakta élelemmel az asztalt. s közben titokban előkészültek rettenetes csapásukra. Bár a Don- . Kiment a konyhából. ha akarja. Hagen megőrizte a lélekjelenlétét.Menjetek Clemenzához. becsapta. a Jones Beach pénztáránál kapták el. nem alkalmas arra. . És tudtak. és mondjátok meg neki. Hagen a konyhában telefonált. körülötte ott sürgött-forgott Corleone mama. és az öregasszony nem vett észre semmit. és felhívta Tom Hagent.Sonny meghalt. hogy meghalt a fia.fordították a kocsijukat. Kivárták.

és Santino most meghalt. Hagen nyugodtan beszélt. Mint olyan valakit. . Connie hangja sírós lett. nagyon fontos. Oké? . Sonnyban a bátyját. De mondd meg neki. idejön Sonny? . nagyon-nagyon fontos. Néhány rövid hónap alatt mindegyik fiát elvesztette. Michaelt és Connie-t. Ébreszd fel a férjedet.Nem . De mégsem tudta megmondani neki. De ébreszd fel Carlót. itt Tom beszél.Tom.Nem fog bántani. Hosszú ideig csengetett. nagyon fontos ügyben akarok vele beszélni. ha megtudja.ban az apját látta. megfélemlített hangon válaszolt: . Nem tartott tovább néhány percnél. mire Connie suttogva válaszolt. mint ahogy Freddie-t. Connie csendes. Hármuk közül melyiket szerette a legjobban? Sohasem mutatta. Úgy szerette őt. Minden oké lesz. Hagen ismét uralkodni tudott magán. Connie-t hívta.Tom. és felvette a telefont. és rendbe hozom a dolgokat. . hogy megint bántani fog. Michael az életét menti Szicíliában. . .Sonny nem megy oda. hogy hazatelefonáltam. Hagen kedvesen beszélt vele. félek. Majd én beszélek vele. hogy idejöjjön a telefonhoz. Ne izgulj miatta. és mondd meg neki.Connie. de nem szeretetteljes. Corleone mamára nem tudott úgy gondolni mint anyjára. Freddie Nevadába menekült.mondta Hagen. beszélnem kell vele. megvert. aki kedves.

Hagen kertelés nélkül megmondta neki. Ne mondj semmit. míg te aludtál. Semmi másról nem beszélsz. hogy Connie megtudja. Hangja izgatott volt.mondta Carlo. úgy látszott. lehetőséget ad neked. igen. mintha mellékes dolgot mondtam volna. miről . oké. Szólj nekik. s megértette.Ide figyelj.mondta -. Csak ennyit mondj. hogy hagyjanak ott Connieval. mire Carlo whiskytől és az álomtól bizonytalan hangja megszólalt a kagylóban. Hagen folytatta: . hogy rendbe hozzátok a házasságotokat.Igen. értem . . így mondj majd neki valamit.Igen. Connie felhívta. hogy mindketten költözzetek be a telepre az egyik házba. Készülj fel rá. nagyon fontos dologról van szó. Carlo . még ha sejti is. és éppen úton volt hozzád. valami nagyon megrázót fogok mondani neked. Hagen hangjának feszültsége. Mondd meg. de nem akarom. Oké? . mert ha megmondtam. hogy elvigyenek téged.Néhány perc múlva egypár emberem bekopog majd hozzátok. hogy a család úgy határozott. amikor válaszolt. Hogy a Don végre elhatározta. . Értesz? Carlo hangjában reményteliség volt. és te valami jelentős munkát fogsz kapni. nagyon fontos hírt fog hallani.Ma este meggyilkolták Sonnyt. hogy felébressze. végleg magához térítette. Azt mondtam Connie-nak.Csaknem öt perc telt el. úgy kell válaszolnod. . Hagen élesen beszélt. hogy előbb beszélni akarok velük. Én majd utasítom őket.

nem volt képes megvédeni a birodalmát és legidősebb fiának az életét.Szünetet tartott. Békülj ki vele. ezt a Don tanította neki.Letette a hallgatót. én majd gondoskodom rólad az elkövetkező időkben. minden az ő hibája volt. miről van szó: egy hajszál választja el a haláltól. emiatt ne izgulj. persze. Hagen ezután Tessiót hívta fel. hogy kudarcot vallott. Érted? .Senki nem fog azzal vádolni.Persze. és csendesen bátorítóan mondta: . mi ketten mindig jól megértettük egymást. talán te.mondta Hagen. de Carlo pontosan megértette.van szó. Hagen megtanulta. játszd meg a tökéletes. Most jön az a rész.Igen .Menj. amitől rettegett. hogy soha ne fenyegessen. . . Long Beachre. szerető férjet. és ne mondj neki semmit. És azt kérem. és megkérte. Meg kell mondania a Donnak. miért. hogy megölték a bátyját. akit a legjobban szeret a világon. hogy akkor légy mellette. és Tessio nem kérdezte. talán a Don. Nézd. . legalább addig. Tom. most vigyázz Connie-ra. Különben azt fogja gondolni. Értesz? Carlo hangja kissé remegett. Maradj vele ma este. Ha megteszed nekem ezt a szívességet. Fel kell keltenie a Dont elbódított álmából. Hagen felsóhajtott. azonnal jöjjön ki a telepre. Nem mondta. . talán az anyja. Hálás vagyok neked. míg meg nincs a gyerek. hogy a veszekedésed Connie-val okozta mindezt. Meg kell mondania annak az embernek. . Holnap reggel majd valaki megmondja neki. Erre majd gondom lesz.

a telepre begördülő kocsik zajára emelte . Mert Hagen nem csapta be önmagát. hacsak a beteg maga nem kapcsolódik be a harcba. csak elmélyítené a Don fájdalmát. Hagen nem akart Don Corleone orvosaival konzultálni. hogy adja át a Corleone-hatalmat az öt Családnak. hogy elmondja a hírt. előadja elemzését arról. és aztán hallgatnia kell. Megpróbált a maga módján felkészülni rá. hogy a Don szemrehányást tenne önmagának rossz emberismeretéért. hogy a Donnak.hogy minden elveszett. Hagen tudta. ha nem akar meghalni. Ha szemrehányást tenne önmagának. hogyan rendelkeztek az orvosok. ennek nem lenne semmi értelme. hogy mit kell tenni a helyzet kiigazítására. az a kötelessége. és vagy át kell vennie az irányítást. Hagen motorok. mit fog a Don elrendelni. A Donnak mindent meg kell tudnia. mint háborús consigliori csak azt érné el. semmiképpen sem szabad felkelnie a betegágyából. hogy ezt a rettentő bukást megváltoztassa. És az természetesen nem volt kétséges. minden lényegtelen. Nem számít. még ha azt mondanák neki. Az orvosok véleménye most már teljesen lényegtelen. Ha saját gyengeségeire utalna. és aztán engedelmeskednie kell. Egyedül a Don maga képes arra. vagy azt kell parancsolnia Hagennak. hogy ilyen embert választott ki egy ennyire fontos pozícióba. azért a hibájáért. És Hagen teljes szívével retteget ettől az elkövetkező órától. akkor is meg kell mondania fogadott apjának. csak nehezítené a Don terhét. Minden vonatkozásban nagyon őszinte lesz a saját vétkességét illetően. Ha saját gyászát nyíltan kimutatná.

és ahogy megfordult. és leült. és az íróasztal melletti italszekrényhez ment. Kissé mereven járt.fel a fejét. ruhája kicsit bő volt termetén. Egyenesen ült a karosszékében. Házi párlat volt. sokkal erősebb. . . mielőtt elaludt . hogy felkeltselek. Megérkeztek a caporegime-ek.mondta csendesen Hagen. utána felmegy. aki minden évben megtisztelte a Dont egy kisebb kocsirakománnyal. Egy pillanatig olyan elerőtlenedve állt ott. kivett egy üveget és egy poharat. .Éppen fel akartam menni. de Hagen szemében olyannak tűnt. édesgyökérízű alkoholból. és mindkettőjüknek töltött a tüzes. A Don keresztülment a szobán hatalmas bőr karosszékéig. amit mindenki tud.Nem mondtam mamának semmit . aki sebesülése óta most először öltözött fel teljesen. hogy a szoba ajtaja csendesen kinyílík. egy régi barát ajándéka. mint amit az üzletekben árusítanak. és felébreszti Don Corleonét. Akkor meghallotta. el kell mondanod a Donnak.A feleségem sírt. . hogy nem volt képes kiönteni a folyadékot az üvegből. és éjfél van. consigliorim. és így szólt Hagenhoz: . Így.Adj egy korty ánizslikőrt. meglátta Don Corleonét. Hagen kicsavarta a dugót. Komoly arcán rajta volt a megszokott régi erő és hatalom. mint mindig. és elmondjam a hírt neked. Néhány perc múlva már fenn is lettem volna. Felállt. Először röviden őket fogja tájékoztatni.Az ablakomból látom. azt hiszem. . hogy a caporegime-ek jönnek be a házba.mondta Don Corleone.

Azokkal a sebekkel. A pénztárfülke fényénél látták a holttestet.mondta a Don.Most már megmondhatod.mondta.Igen . Átölelték. Don Corleone behunyta a szemét. hogy meghalt a fiam? Clemenza válaszolt. . . mert felállva fogadta őket.mondta Hagen.Most már ittál .Sonnyt lelőtték a töltésúton . amíg megérkezik Tessio és Clemenza.Csak nagyon halvány utalás volt ebben Hagen gyengeségére. .Igen . és egyenesen Hagen szemébe nézett. Mindannyian ittak egy pohár ánizslikőrt. hogy ne kelljen még egyszer elmondanod.Meghalt.Nem. várj. . hogy a Don már tud a fia haláláról. amit Hagen töltött nekik. .A testőrök Santino regime-jéhez tartoznak ugyan. Don Corleone a végén csak egy kérdést tett fel: .mondta Hagen. de én választottam ki őket.Biztos. amikor eljöttek hozzám. . és aztán elmondta ennek az éjszakának a történetét. összekulcsolt kezeit maga elé tette az íróasztalra. azt mondják. Aztán egyik kezét felemelte. ..mondta. ami történt . Az életükkel kezeskednek azért. . semmiképpen sem maradhatott életben.De előbb szükséged volt egy italra . mint az a régi bajtársaknak meg van engedve.Mondj el mindent. A két caporegime-et néhány perc múlva egy testőr bekísérte a szobába. Rögtön látták. Kikérdeztem őket.mondta a Don szenvedély nélkül. . . .

Tom. szerezz néhány embert és kocsit. mit kell csinálni. Ma este meg kell tennünk Santinóért mindent. Vannak jó barátaim. Tom. hogy Sandrához menjenek el a barátnői. helyesen cselekedtél. hívd fel Amerigo Bonaserát.amit mondanak. Egész családunk beszüntet minden üzleti tevékenységet. te a családom többi tagjának nyújtasz védelmet. akik elintéznek majd mindent a rendőrséggel és minden más szükséges hatósággal. és mondd meg neki. Jó keresztényként kell eltemetnünk. és várjatok rám. aztán így szólt: . csak néhány percig hallgatott.Egyikőtöknek sem kell ezzel az üggyel foglalkoznia. Clemenza. Szólj.Clemenza. hogy az éjszaka folyamán szükségem lesz a szolgálataira. Várjon rám az intézetében. egyikőtök se tudakozódjon vagy nyomozzon a fiam gyilkosai után az én kifejezett utasításom nélkül. ha Constanza reggel itt lenne az anyjánál. és felhagy minden üzleti tevékenység biztosításával a fiam temetéséig. és elhatározzuk. te maradj vele mint a testőröm. az asszo- . kérlek. amit csak tudunk. Kifejezett és személyes parancsom nélkül sem történhet semmilyen háborús akció az öt Család ellen. Don Corleone a beszámolót az érzelem minden jele nélkül fogadta. te és a te regime-ed emberei. Eltarthat egy óráig. Mindannyian megértettétek? A három férfi bólintott. de lehet kettő vagy három is. . Intézkedj. Néhány perc múlva készen leszek. hogy ő és a férje mostantól itt lakhassanak a telepen. Szeretném. Tessio. Utána majd megint találkozunk itt. Egyikőtök se kezdjen semmiféle bosszúállást.

hogy a templomban misét tartsanak és imádságokat mondjanak a lelkéért. Don Corleone újra átvette az irányítást. amikor a temetésen részt vevő kémek beszámoltak arról. hogy ismét kézbe vegye a Család ügyeinek az irányítását. Amikor megtudták. amint beszéltem vele.nyok. Hagen kinyitotta az ajtót a Donnak. aki megállt egy pillanatra. fejezet Santino Corleone halála megdöbbentette az alvilágot. A feleségem személyesen fogja megmondani neki a szomorú hírt.Jó fiam vagy. amivel tartozik neki. Megvigasztalsz. A többiek is felálltak. és olaszul így szólt: . hogy Don Corleone felkelt betegágyából. hogy beszéljen a feleségével. Ezzel azt akarta mondani. az öt Család vezetői kétségbeesett erőfeszítéseket tettek. A feleségem is oda fog menni. hogy Hagen helyesen cselekedett ebben a rettenetes időpontban. Senki sem . Akkor a Don Hagen arcára tette a kezét. Hagen ekkor hívta fel Amerigo Bonaserát. gyorsan átölelte. és ránézett. 20. Clemenza és Tessio még egyszer átölelte. és a többi asszony intézze el. Felkészültek a teljesen bizonyosra vett véres megtorló háború elleni védelemre. hogy a Don teljesen egészségesnek látszik. A Don felkelt a bőr karosszékből. A Don felment a hálószobájába. és maradjanak vele. és kérte. hogy a temetkezési vállalkozó fizesse vissza a Donnak azt a szívességet.

követte el azt a hibát. félreérthetetlen lépést. Azután megtette azt az egyértelmű. amelyből Amerikában a béke eszköze lett. ma viszont abból. Először gyanakodtak. és mindegyikből tanult is valamit. A Bocchicchio család egyedülálló volt a maga nemében. valamikor a szicíliai maffia egy különösen vérengző ága. És nem is csak békét javasolt. amivel bizonyította békés szándékát. Ezek az emberek valamikor kegyetlen elszántságból éltek. hogy az ország számos Családját bevonja a megbeszélésbe. komolyan gondolja az ajánlatát. hogy saját embereit felfegyverezze. hogy a Dont a múltban elszenvedett szerencsétlenségei miatt lebecsülje. hogy megbosszulja a fiát? De Don Corleone hamarosan bebizonyította. de nem tett semmit azért. amikor követeket menesztett az öt Családhoz. és nem volt meglepve. Csak kevés hibát követett el pályafutása alatt. Vajon nem állít-e csapdát Don Corleone? Vajon nem akarja-e elaltatni ellenségei éberségét? Vajon nem tömegmészárlásra készül-e. Egyedül Hagen sejtette a Don valódi szándékát. a többiek hozzájuk igazodnak. hogy legyen a szolgálatára. Minthogy a New York-iak voltak a legbefolyásosabbak. hogy békét javasoljon. Nemcsak arra törekedett. nyilvánvaló volt. vagy hogy szövetségeseket toborozzon. hanem egy megbeszélést is a városban lakó Családok és az Egyesült Államokban levő összes Család részvételével. A Bocchicchiók erőssége szorosan összefűződő vérrokonsági felépíté- . A Bocchicchio családot kérte fel. és biztosította az összeülni készülő nagy tanács biztonságát. amit talán közvetítő szolgálatnak lehet nevezni.

Szicíliának ebben a csücskében nem épülhetett fel velük versengő malom. A Bocchicchio család. hogy közös frontot tudjanak alkotni az ellenségeikkel szemben. harmadik unokatestvérekig kiterjedően. amely vízzel látta volna el versenytársaikat vagy gyengítette volna vízellátásukat. kenyeret és bizonyos biztonságot nyújtott a család minden tagjának. valamikor csaknem kétszáz tagot számlált. A területet ellepték a rendőrök. Néhány hónappal később az olasz kormány egyik legmagasabb tisztségviselője Szicíliába érkezett. amely nem volt ugyan közös tulajdonuk. A malom leégett. amely még abban a társadalomban is rendkívüli volt. nem létesülhetett védőgát. amelyben a családi hűség megelőzi a feleséghez való hűséget is. egy olyan családi hűség. A báró a carabineri-hez és a felsőbb hatóságokhoz fordult. Rómából mérnökök érkeztek. Ez és hozzá a sok rokonházasodás elegendő volt ahhoz. hogy a zord Bocchicchio-klán figyelő szeme mellett feltérképezzék a vidéket. Egykor Szicília déli részének egy kisebb területén uralkodtak. Az egész család pénzforrása ebben az időben négy vagy öt malomból származott. Éppen a per előtt azonban kigyulladt a báró kastélya. hogy egy hatalmas gát építésére tett javaslattal megpróbálja megoldani a sziget krónikus vízhiányát. A feljelentést és így a vádat visszavonták. akik a Bocchicchio család három tagját letartóztatták. akiket külön erre a . de munkát. Egy befolyásos földbirtokos báró egy ízben megpróbált kizárólagosan a saját személyes használatára saját malmot építeni.sük volt.

amikor végre intézkedések történtek. hogy a gátat fel kell építeni. A Bocchicchiók kapcsolatba léptek a baráti maffiafőnökökkel. Nem épült fel. Több évig tartott a hercehurca. A Duce elrendelte. és akkor Mussolini került hatalomra. hogy mindenkit rövid úton börtönbe záratott. Néhány rövid év alatt válogatás nélkül önkényesen letartóztatott mindenkit. hogy segítséget kapnak tőlük. A diktátor teljes felhatalmazást adott egy magas rangú rendőrtisztnek. De csak addig jutottak. másik felét kényszermunkaszigetekre deportálták. hogy erőszakhoz folyamodtak a korlátlan hatalom ellen. aki csak maffioso-gyanús volt. Mindössze maroknyian maradtak. A férfiak felét fegyveres harcban ölték meg. A BocChicchiók eléggé meggondolatlanok voltak. Mintegy húszan voltak bevándorlók. majd onnan illegálisan Amerikába. és Palermóba már beérkeztek az eszközök és a felszerelések. aki megoldotta a problémát azzal. vagy büntető táborba deportáltatott a szigetekre. és megegyeztek velük. Úgy látszott. És ezzel tönkretett sok ártatlan családot is. Könnyebb volt ölni. semmi sem akadályozhatja a gát felépítését.célra épített barakkokban szállásoltak el. a könnyebb felszerelést ellopták. akik egy New York Citytől nem messze levő kisvárosban telepedtek le a Hudson-völgyében. ahol a semmiből feldolgozták magukat: . A gát mégsem épült fel. mint építeni. A maffia képviselői hivatalos ellentámadást indítottak az olasz parlamentben a tervezők ellen. hogy titkos alvilági hajóutakon Kanadába jussanak. A nehéz gépeket szabotázzsal használhatatlanná tették.

a kábítószer. mert nem volt konkurrenciájuk. bár biztosította a megélhetésüket. Kerültek minden bonyodalmat. az általa napközben összegyűjtött szemétbe temetve találtak meg: megfulladt. A "maffia-becsületességük" és vadságuk. Jól ment nekik. akik fel tudtak ugyan ajánlani valamilyen ajándékot egy közönséges rendőrőrszemnek. és tudták. Bárhogyan volt is. hogy csak primitívek. Egyszerű. hogy a többi maffia-családdal nem vehetik fel a versenyt. jöttek a gyerekek. a Bocchicchio család közvetítő és kezes lett a háborúskodó maffia-családok békekötési fáradozásaiban. Egy különösen keményfejű fickót.természetesen szicíliai lányokat vettek el -. Azért. de nem volt igazán elegendő arra. És így. a szerencsejáték. aki náluk alacsonyabb árat kért. mert versenytársaik teherautói leégtek és használhatatlanná váltak. soha nem követett el árulást. A Bocchicchio-nemzetségen végigvonult egy örökletes vonás: buták voltak.egy saját teherkocsikkal rendelkező hulladékgyűjtő vállalatot alapítottak. Egy Bocchicchío soha nem hazudott. és attól kezdve a hulladéküzlet. Csak két értékes tulajdonságuk volt. ahogy aztán a férfiak megházasodtak . De mégis. mintegy a változatosság kedvéért. ismerték saját korlátaikat. Azonkívül egy . amiket Amerika kínált. de ahhoz már nem értettek. de az is lehet. hogy megfizessék azokat a finomabb dolgokat is. hogyan kell megközelíteni egy megvesztegethető politikust. Különösen nem a szervezés és más kifinomultabb üzleti tevékenység ellenőrzésében: mint a prostitúció. nyílt emberek voltak.

bármilyen kemény büntetés az útjukban álljon. hogy biztosítsa Michael biztonságát. Ha Sollozzo megölte volna Michaelt. s ezért a szolgálatért Sollozzo fizetett. És mert a Bocchicchiók oly primitívek voltak. mert ő lett törzsük tagjának haláláért a felelős. ami a legjövedelmezőbb tevékenységük lett. A törzs feje ilyenkor elindította a kezdeti megbeszéléseket. És így szinte véletlen folytán akadtak rá arra. Miután a túszokat megadták. egy Bocchicchio ott maradt a Corleone családnál. Ebben az esetben a Bocchicchiók Sollozzón álltak volna bosszút. mint egy esküvőn. akármilyen következménnyel is járt. hogy a béketárgyaláson részt vevő minden Család számára gondoskodjon túszokról. nem hagyták. Árulásról nem lehetett szó többé. ha bosszúállásról volt szó. Az értekezleten olyan biztonságos lesz megjelenni. Egy Bocchicchio-túsz a legjobb életbiztosítás volt. nem lehetett védekezni ellenük. akkor a Corleonék megölték volna a Corleone család által fogva tartott Bocchicchio-túszt.Bocchicchio soha nem felejtett el sértést. A saját életüket is feláldozták. ha becsapták őket. és soha nem hagyta megbosszulatlanul. És így most. a Bocchicchiókkal léptek érintkezésbe. és gondoskodott a szükséges túszokról. nem lehetett többé kérdéses az őszintesége. és felszólította őket. Ha háborúskodó családok békét akartak kötni és tárgyalni akartak. a találkozó egy kis kereske- . amikor Don Corleone a Bocchicchiókat alkalmazta közvetítőként. Amikor például Michael Sollozzóval ment tárgyalni. hogy bármi.

A bank biztonsági szolgálatát egy külön kiválasztott. hogy ezzel kizárjon mindenfajta árulást. Ettől kezdve a Keresztapa kívánsága parancs volt az elnök számára. és azonkívül a bank részvényeinek egy jelentős része Don Corleone tulajdona volt. .delmi bank igazgatósági tárgyalótermében jött létre. ha nem lennék többé a világon. .Én az egész vagyonomat rád bíznám . hűséges lennél hozzájuk a bajban. Tökéletesen megértette a Dont. hűen gondoskodnál a gyermekeimről. hogy nálad letétbe helyeztem valamit a részükre. finom érzésű ember volt. a szokásos bank-biztonsági egyenruhát viselő kis hadsereg vette át. az örököseim tudják.Rád bíznám az életemet és a gyermekeim jólétét is. Szombat délelőtt tíz óra körül a tanácskozóterem kezdett .mondta az elnöknek. a tárgyalótermet a mély bőr karosszékekkel és teljes elzártságával a Családok rendelkezésére bocsátották. egy világ omlana össze bennem. A bank elnöke. elhagyna az emberi jellem ismeretébe vetett minden hitem. Ha így lenne. bár az elnök nevén szerepelt. Don Corleone elszörnyülködve utasította vissza. Természetesen nekem megvannak a magam írásos feljegyzései. hogy valaha is becsapjál vagy rászedjél. és így ezen a szombaton a bank igazgatói szobáit. Az elnök szívességgel tartozott Don Corleonénak. csak azért. Az elnök soha nem felejtette el. De tudom. amikor annak idején felajánlott Don Corleonénak egy írásos dokumentumot részvénytulajdonáról. hogy ha bármi történne velem. bár nem volt szicíliai. Elképzelhetetlen számomra.

középkorú férfi volt. Nem beszélt. azzal a teljes tisztelettel. bőre sötétbarna. sok kiváló tulajdonságának egyike a pontosság volt. de alázat nélkül. tüzet adott a szivarjához. Már letettek arról. A New York-i öt Család mellett tíz más Család képviselői voltak jelen az országból. A konferenciára minden résztvevőnek joga volt egy segítőtársat magával hozni. mi illik. inkább úgy nézett ki. Hagen tudta. és ezért értelmetlennek tartották bevonni azokat a veszett kutyákat ebbe a fontos tanácskozásba. mint a kedvenc gróf a királyát. így viszonylag kevés fiatal ember volt a teremben. A legtöbb Don a consigliori-ját hozta magával segítőtársként. hideg italt hozott neki. magasabb.kis büfét állítottak fel. jól borotválva. és ő volt az egyetlen nem szicíliai. mint a szicíliaiak. aki az Egyesült Államok déli részét tette meg birodalmává. aki bizonyos értelemben a házigazda volt. Don Corleone. Úgy szolgálta ki főnökét. nem mosolygott. Az érkezés időpontja reggel fél tíz és tíz óra között volt. egy csodabogár. kiválóan szabott ruhában. E kevesek egyike Tom Hagen volt. A tanácskozóteremben egy bárt és egy. odakészítette a hamutartóját. elsőnek érkezett. miután ő indítványozta a béketárgyalásokat. Utána Carlo Tramonti jött meg. Don Corleonét. tisztelettel. Nagyon jó megjelenésű. mert ez a város volt az ő világuk fekete báránya. hogy megpróbálják civilizálni Chicagót. Chicago hiányzott.benépesülni. A kíváncsiság középpontja lett. Nem volt olasz külsejű. mint a képes hetilapokban a .

A déli államok kisvárosi politikusainak egyik amerikai szindikátusánál helyezkedett el. akik ugyancsak nagyon kemény rendőrtisztekkel dolgoztak együtt. aki kapcsolatba lépett a kubai Batista-rendszerrel. és senki. és nem tudtak szembeszállni vele. mert a tét. Amikor segítőtársával. A Tramonti család szerencsejátékból élt. Ezek nagyon kemény emberek voltak. és aztán kiírtotta azokat az esetlen huligánokat. az ő véleményük szerint nem ért meg egy ilyen vérontást. Nem voltak felkészülve a kegyetlenségére. milyen kegyetlenséggel hozta létre a birodalmát. Sohasem gondolták volna. egyszerűen azért. s övé volt Miami Beach néhány luxusszállodája. Tramonti nagyobb nyereségrészesedést adott.milliomos horgász. Tramonti közben sokszoros milliomos lett. átölelte Don Corleonét. aki a Donjukat megismerte. nem gondolta volna. akik minden képzelőerő nélkül csinálták a munkájukat. A többi Don is megérkezett. Tramonti volt az. Fiatal fiúként emigrált Szicíliából. Mindannyian ismerték egymást. hogy egy ilyen zöldfülű bevándorló képes lenne megbuktatni őket. . és végül sok pénzt fektetett be Havanna szórakozóhelyeinek játékkaszinóiba. s ezzel a maga oldalára állította a rendőrséget. és Floridában nőtt fel. aki a jachtján lustálkodik. és együttérző arckifejezéssel mondott részvétet fia halála miatt. hogy átcsalogassa a szerencsejátékosokat az amerikai szárazföldről. bejött a tanácsterembe. amiért harcoltak. bordélyházaiba. amely a szerencsejátékokat ellenőrizte. az ugyancsak lesült consigliori-jával.

Detroitban fordult elő a Családok által ellenőrzött városok közül a legkevesebb testi erőszak. Mindig üzletszerűen udvariasak voltak. és fiatalabb. A Zaluchi családé volt.mondta Don Corleonénak. Frank Falcone és Anthony Molinari fiatalabb volt. a detroiti terület egyik lóversenypályája. az elmúlt három évben ebben a városban mindössze két kivégzés fordult elő. egy kocsiban utaztak. ugyancsak kifinomult ember volt. Don Corleone köszönetképpen meghajtotta a fejét. megfelelő álcázás és fedezet mellett. Régimódian volt öltözve. . Jelentős részük volt a szerencsejátékokban is. mindkét férfi odament Don Corleonéhoz. Számíthatott Zaluchi támogatására. Helytelenítette a kábítószer-kereskedelmet is. és szívélyes jóakaratot sugárzott. mint Don Corleone.Csak azért jöttem. Másodiknak Joseph Zaluchi érkezett meg Detroitból. mint egy üzletember. negyvenes éveik . soványabb éveikben kis szolgálatokat tettek egymásnak. Zaluchi egy holdképű. csak igen csekély kiejtési hibával. hogy átölelje. Zaluchinak zengő amerikai hangja volt.az elmúlt években többször találkoztak már társaságban vagy üzleti tevékenységük során. aki Detroit divatos Grosse Point-negyedében lakott egy százezer dolláros villában. Zaluchi. kellemes külsejű férfi volt. Zaluchi magával hozta consigliori-ját. A következő két Don a West Coastról jött. mint a konferencián részt vevő többi férfi. jól ismert amerikai családba nősült. mint ahogy minden esetben szorosan együtt is dolgoztak. mert te hívtál . Egyik fia egy régi.

és barátságosabbak voltak. Segítőtársaik fiatal. de Falconéban megvolt erre a hajlam. hogy az egyik kaliforniai Don a pápa által megáldott amulettet visel. mert túl sokat adott az áraiért. Frank Falcone ellenőrizte a filmszakszervezeteket és a stúdiókban folyó szerencsejátékokat. Anthony Molinari San Francisco kikötőit ellenőrizte. hogy néhányan ezek közül az emberek közül vallásosak voltak és . mint egy hivatásos szerencsejátékosnak. Olasz halászok származéka volt. és övé volt a legjobb San Francisco-i halvendéglő. bár ezen a találkozón nem mertek fegyverrel megjelenni. nyilvánvalóan nem consigliori-k. hogy köze van a kábítószer-csempészéshez is. hogy részt vegyen a show-üzletben. és kiemelkedő szerepe volt a sportfogadásokban. ami szórakoztatta ugyan a Donokat. mint ahogy nem törődtek azzal sem. Ugyanakkor meg kell jegyezni. hogy ezek a testőrök értenek a karatéhoz. de cseppet sem nyugtalanította őket. Kissé könnyedébben voltak öltözve. amely a mexikói határon keresztül és hajókon történik és a keleti kikötőkből származik. erőteljes férfiak voltak.elején. Ezenkívül egy prostitúciós hálózatot tartottak fenn. Dontársai ezért nem bíztak meg benne. mint kellett volna. hanem testőrök. némi hollywoodi ízlés is volt a stílusukban. Tulajdonképpen egyetlen Don sem tartotta volna elképzelhetőnek. Olyan kifejezéstelen arca volt. mint a többiek. hogy a szóbeszéd szerint ráfizetett erre a vállalkozásra. és köztudott volt. amire annyira büszke volt. amely biztosította a déli államok bordélyházainak a lányokat. Köztudott volt.

és finom vonású arca ellenére még soha nem hallották róla. mert szicíliai segítőtársak helyett zsidókkal vette körül magát. Olyan embernek ismerték. ahogy az egyik Don mondta.buzgó istenhivők. Ha a chicagói maffia vademberekből állt. túl sok az önkényes cselekedet. mint egy tolvajnak. túl sok a kis hatalmi háborúskodás. A bostoni Dont Domenick Pauzának hívták. akkor a bostoniak csak faragatlan fajankók voltak: gengszterek. gátlástalanul becsapja őket. idősebb. túlságosan szemérmetlenül semmibe vették ott a törvényt. hogy elájult volna a vér látványától. A clevelandi szindikátust. Még azt is pletykálták róla. De az már megbocsáthatatlan volt. kifejezetten hazárdjátékkal foglalkozó vállalkozása volt. Bostonban túl sok volt a gyilkosság. hófehér hajú férfi képviselte. akit nem tiszteltek a többiek. Ezután a bostoni Család képviselője érkezett meg. Ezt még meg lehetett volna bocsátani. amely talán az Egyesült Államok leghatalmasabb. hogy nem képes rendet tartani a birodalmában. Ez volt az egyetlen Don. Titokban csak úgy emlegették: "a zsidó". legszívesebben egy zsidót nevezett volna ki consigliori-jává. ahogy Don Corleone családját Hagen tagsága miatt ír-klikknek nevezték. Alacsony volt és zömök. úgy Don Vincent Forlenza családját még több joggal lehetett zsidó családnak nevezni. De bárhogyan volt is. aki nem bánik rendesen "népével". sovány arcú. egy finom külsejű. Vaskemény öklét politikai bár- . De egy rendkívül eredményes szervezetet vezetett. minden ember maga felel a mohóságáért. hogy ha merné. olyan a külseje.

Itt volt Anthony Stracci. elsősorban azért. testes férfi volt. az országúti ellenőrök nem állították meg és nem büntették meg őket. mint a városon kívüliek. mennyivel tiszteletet parancsolóbb. vastag szájjal. se túl jól borotválva. Teherautókaravánjaival vagyont keresett.sonykesztyűbe rejtette. és szoros kapcsolatok fűzték a demokrata párt politikai gépezetéhez. Stracci is régimódi volt. és soha nem foglalkozott prostitúcióval. aki New Jersey körzetét és Manhattan West Side-ján a kikötők hajóforgalmát ellenőrizte. arányos arcvonásokkal. de minthogy üzleti érdekei a kikötőhöz kap- . olyanok voltak. Az öt New York-i Don izmos. nagy ráncos orcával. szó szerint viszont testi megjelenést. "húsos férfi" volt. és ez a kettő Szicíliában valóban együtt járt. Ő vezette a hazárdjátékokat Jerseyben. hatásosabb ez az öt férfi. amely éppen működésével újabb üzletet hoz létre. Ez volt az a fajta művelet. józan. üzlet. ami képletesen hatalmat és bátorságot jelent. mint a hiúság nélküli. Nem voltak se túl jól öltözve. a vidékiek. nagy oroszlánfejjel. amelytől megdobog minden üzletember szíve. és Tom Hagennak feltűnt. és akkor jött saját útépítő vállalata. A New York-i öt Család képviselői érkeztek utoljára. húsos orral. amely gyümölcsöző állami szerződésekkel kijavította az okozott kárt. mert ezek a teherautók bármilyen nagy túlsúllyal közlekedhettek. Először is mind az öt New York-i Don a régi szicíliai hagyomány szerint élt. elfoglalt üzletemberek. Ezek a teherkocsik segítettek tönkretenni az országutakat.

hogy tagja lett több állampolgári bizottságnak. mint egy vidám. Kerek filckalapot viselt. hivatalos bevételét egy nagy tejfeldolgozó vállalattól nyerte. arca. elintézte az olasz bevándorlók becsempészését Kanadából. vagy valamelyik üzlettárs kis ivadékának. zsebei mindig tele voltak édességgel. amely New York állam északi részét ellenőrizte. aki soha nem volt letartóztatva. Cuneo azok közé az emberek közé tartozott. A Tattaglia család legközelebbi szövetségese Don Emilio Barzini volt. Egyike volt annak a kevés Donnak. s akinek valódi tevékenységét még csak nem is gyanította senki. de a legjobb indulatú.csolták. Teljes ellenőrzése alatt tartotta Staten Islandet. lehetetlen volt. kövér falusi péké. akik szeretik a gyermekeket. és a Kereskedelmi Kamara megválasztotta "Az Év Üzletemberé"-nek. Lefegyverző modorú férfi volt. A Corleonékkal szemben álló öt New York-i Család közül az övé volt a legkevésbé befolyásos. Olyannyira nem. Voltak fegyveresei. Övé volt a bronxi és a weetchesteri sportfogadások egy része. Azonkívül némi prostitúció is. Hozzá tartozott a brooklyni és a queensi hazárdjáték egy része. amelynek karimája körben végig le volt hajtva. mint egy női napozókalapé. hogy örömet szerezzen vele valamelyik unokájának a sok közül. amitől egyébként is kerek holdvilágképe a kedélyesség álarcává lett. . Ottilio Cuneo volt a feje annak a családnak. s vétójogot gyakorolt az állami lóversenypályák engedélyezésénél. hogy ne kapcsolódjon be a kábítószer-csempészetbe. felügyelete alatt tartotta a szerencsejátékot.

hogy hagyta magán eluralkodni Sollozzót. és az újabb. hogy mint a legbefolyásosabb és legtiszteltebb maffiavezér az országban. üzletiesebb. A Corleone család után talán ő volt a legerősebb New Yorkban. aki a háború kezdete óta pénzzel és befolyással támogatta a Tattaglia családot. és átvegye a Corleonebirodalom egy részét. Ennek ellenére. mert köztudott volt. Nevada nyílt városaiban. Don Corleone helyére lépjen. Minden törvénytelen dologban benne volt a keze. hogy biztosítsák a részesedésüket Las Vegasban és Renóban. kifinomultabb. és egyike volt azon keveseknek. Nagy. különös módon. aki Sollozzo támogatásával közvetlenül kihívta a Corleone-hatalmat. Utolsónak Don Philip Tattaglia érkezett. a Tattaglia család feje. és a jelenlevők között ő volt talán ebben a percben a "legtiszteltebb" ember. Befolyása még Szicíliáig is elért. személyes hideg erőt sugárzott . ezért a felfordulásért. Szoros szálak fűzték Clevelandhez és a West Coasthoz. Olyanfajta ember volt. Ő volt az.hiányzott belőle Don Corleone melegsége -. de modernebb. De voltak érdekeltségei Miami Beachen és Kubában is. akik elég okosak voltak ahhoz. fiatalabb. Őt soha nem hívták volna öreg vaskalaposnak.Benne volt a kábítószerüzletekben. Még azt is suttogták. mint Don Corleone. rámenősebb. felfelé törekvő vezetők bíztak benne. Először is azért. hogy megkapaszkodott a Wall Streeten is. és ezzel az egész országban is. Őt okolták mindezért a zűrzavarért. a többiek enyhén lenézték. és csaknem legyőzte. Arra törekedett. amely annyira befolyásolta a New York-i családok min- .

SzEmély szerint nem volt rokonszenves. Ilyen nagy hangon szokott Philip Tattaglia a hallgatóinak panaszkodni. Fő üzleti ága a prostitúció volt. állandóan a család üzleteivel kapcsolatos magas ki adások miatt panaszkodott. hogy megadják vagy meg- . A Tattaglia család nőkkel kereskedett. De a család bevételeinek fő forrása a prostitúció maradt. akik szemrebbenés nélkül vágnák keresztül bárkinek a torkát. s ezt ugyanazok a nyomorultak mondják.dennapi üzleti tevékenységét. Philip Tattaglia nem vetette meg az erőszakot sem. Azonkívül hatvanéves fejével piperkőc és nőcsábász volt. méltóságukon alulinak tartják. vagy erőszakkal fenyegetőzve részesedést kapjon különböző hanglemezkészítő vállalatoktól. A lányok lusták és megbízhatatlanok. az a sok törülköző felemészti a hasznot (de a mosoda. ugyancsak az övé volt). ha arról volt szó. A kerítők becsapják és becstelenek. elszöknek. hogy ellenőrzése alá keríthessen sokat ígérő énekeseket és komikusokat. Szicíliai származású fiatal szicíliai sihederek az orrukat fintorgatják az ilyen munkára. Ők ellenőrizték az Egyesült Államok éjszakai mulatóinak többségét. mert hatalmuk volt ahhoz. mert örökösen jajveszékelt. A legdühödtebb szavait a hatóságok számára tartalékolta. ellenszenvesen és gőgösen. öngyilkosok lesznek. Nehéz dolog jó munkaerőket kapni. hogy nőkkel kereskedjenek vagy nőket bántalmazzanak. és bármilyen tehetséget bárhova el tudtak helyezni az országban. amely ezt a munkát ellátta. és nincs bennük egy szemernyi hűség sem. A mosodaszámlák.

Minthogy az egymás ellen viselt háborúba mindketten elvesztették egy fiukat. hogy Don Corleone és Philip Tattaglia csupán egy kis fejbólintással vegyen tudomást a másik jelenlétéről. A figyelem középpontjában Don Corleone állt. Ha ügyesebb lett volna. a consig- . Mindannyian tudták. több milliomost csinált már. Hagen szerényen a Dontól kissé balra levő széken foglalt helyet. Ellene szólt az a tény is. miért akar békét kötni kedvenc fiának halála után. a többiek őt tanulmányozták. De majd rövidesen megtudják. figyelték.vonják az italengedélyt éjszakai mulatóitól és kabaréitól. Üdvözlésekkel. ami nyilvánvalóan hatalmának gyengüléséhez fog vezetni. hogy ereje mögött először Sollozzo és később a Barzini család állt. hogy az asztalhoz igyekezzenek. Esküdözött. hogy a gyengeségnek milyen nyomát hagyták rajta sebei és veszteségei. A nagy rejtély az volt. amit a hivatalos bélyegzők tolvaj őreinek adott. Segítőtársaik. mindezt a bajt el lehetett volna kerülni. Don Corleone halála a háború végét jelentette volna. mikor Don Corleone végre elfoglalta helyét a fényes diófa asztalnál. Ezt veresége jeleként értékelték. ital felszolgálásával csaknem még egy félóra múlt el. hogy a meglepetés előnyével nem volt képes teljes győzelmet elérni. amit szerinte megérdemelt volna. Különös módon a Corleone család ellen vívott csaknem győztes háborúja sem nyerte el számára azt a tiszteletet. mint a Wall Street. Ez volt a jel a többi Don részére is. hogy azzal a pénzzel. úgy illett.

mintha semmi sem történt volna. mint az ügyvédek. hogy eljöttetek . Don Corleone beszélt elsőnek.liori-k mögöttük ültek. hogy kölcsönösen biztosítékokat adjunk egymásnak. Mintha nem sebesítették volna meg súlyosan. Megtenni mindent. Mindannyian olyanok. nem adom könnyen a szavamat. mintha birodalma nem állna romhalmazban. türelmes emberek voltak.kezdte. Mi. saját személyes családja nem lenne szétszórva. Erre a szavamat adom. Ezek a férfiak mind jó hallgatók. mindannyian tiszteletre méltó emberek vagyunk. és mindannyiatoknak tartozom is érte. akik itt ülünk. hogy barátokként válhassunk el. és úgy beszélt. És szeretném mindjárt az elején megmondani. vagy meggyőzzek bárkit. de közel hozzájuk.Személyes szívességként fogom fel.Szeretném megköszönni mindannyiatoknak. Freddie Nyugaton. és Michael titokban Szicília kopár földjén. hanem kizárólag az ésszerűség miatt. térjünk rá az üzletre. szicíliai tájszólásban. és legidősebb fiát nem gyilkolták volna meg. ami módomban áll. Nem létezhet olyan erő. mások az italokból kortyoltak. azért. Szünetet tartott. nincs szükség arra. Természetesen egyszerűen beszélt. hogy veszekedjek. és néhányan közületek. akik ismernek. Egyesek szivaroztak. akik nem voltak hajlandók elfogadni a szervezett társadalom szabályait. . És volt még egy közös vonásuk. emberek. akik nem voltak hajlandók mások uralma alatt meghajolni. . a Molinari család védelme alatt. Tehát. tudják. hogy nem azért vagyok itt. hogy szükség esetén el tudják mondani tanácsaikat. .

De nem ez a célom. túlságosan makacs. Vagy a lehető legnagyobb ésszerűség. Mindez nagyon szerencsétlen. teljes tiszteletemet nyilvánítva iránta és a Tattaglia család iránt. ami számomra nem érdekes.Hála Istennek. én hogyan látom a történteket.tette fel a szónoki kérdést.olyan halandó. Hát. és az ilyen vállalkozások túlságosan hevesek ízlésem számára. akik itt vagyunk. De hadd mondjam el.Hogyan fajulhattak idáig a dolgok? . és szerencsétlenséget hozott a fejünkre. szeretném elmondani. Ezt el is magyaráztam Sollozzónak. nem érdekes. Udvariasan nemet mondtam. Don Corleone sóhajtott.Mindegy. Nem ellenzem. Sok buta dolog történt. Akaratukat csak a halál tudta megváltoztatni. . Azt mondta. Én csendes ember vagyok. Szünetet tartott. a Tattaglia család érdekeit is képviseli. . amihez a pénzemet és a befolyásomat kérte. sokat tudnánk mesélni a saját gondjainkról. De akárhogyan is volt. . ilyen az élet. Mindannyian. . hogy helyrehozzam ezt a dolgot. Az ügy kábítószerrel volt kapcsolatos. akik ravaszsággal és gyilkossággal is meg tudták védeni érdekeiket. ezt nem akarom elhallgatni. amely rájuk kényszerítheti az akaratát. Olyan férfiak voltak. és így talán hozzájárulhatok ahhoz. megint egészséges vagyok. nagyon szükségtelen volt. hogy Sollozzo üzleti ajánlattal jött el hozzám. hogy az ő üzleti érdekei nem zavarnak. hogy ilyen módon akarja megkeresni a megélhetését. Biztosítottam. Mégis megsértődött emiatt. Talán a fiam túlságosan forrófejű volt.

és nekem biztosítékokat kell kapnom arra. ami azt jelentette. hagyjuk úgy a dolgokat. hogy a Corleone családot minden szerencsétlensége ellenére sem szabad lebecsülni. aki nem tud hazajönni. Értelmes. Kijelentette. . Van egy fiam. más kérdésekről is beszélhetünk. ha az emberek minden ésszerűség ellenére csak rosszindulattal lennének egymás iránt? Ez volt mindig Szicília keresztje. és egy hideg italt kért Hagentól.Tattaglia elvesztette az egyik fiát. Ha béke lesz. Minden jelenlevő felfigyelt arra a megjegyzésére. ki árulta el és ki ölte meg a fiamat. Ezért én most azt mondom. céltalan bármilyen megbe- . .Kész vagyok békét kötni . nyugodtan hazatérhessen. ami mindannyiunkat érdekel. Meggyőző. Mire jutna a világ. . hogy megtudjam. hogy ha elintézem a dolgokat. én is elvesztettem az egyik fiamat. Don Corleone megnedvesítette az ajkát. .Don Corleone elhallgatott. A régi Don Corleone volt megint. hogy egészséges. Rugalmas. amit az gyorsan oda is nyújtott neki.Corleone kifejező mozdulatot tett a kezeivel. Felfigyeltek másra is. semmiféle veszély a hatóságok részéről. hogy nincs idejük kenyeret keresni a családjuk számára. Ez őrültség. Nagyon jól csinálta. amit szeretnék. és ezzel használhatunk egymásnak. nem lesz semmiféle beavatkozás. ahogyan azelőtt voltak. Egyenlőek vagyunk. Én nem tettem lépéseket azért.folytatta. Az embereket ott úgy elfoglalja a vendetta. nem is fogom ezt kutatni. Ha ezt megbeszéltük és ebben meg tudunk egyezni. amíg az általa kért béke létre nem jön.Ez minden.

nem veszítene semmit. Röviden beszélt.Ez mind igaz . hogy felemelték a büntetéseket. Megváltoztak az idők. ha húsz évre ítélik. hogy Sollozzo és a Tattagliák nem kezdhették meg az új üzletüket Don Corleone közreműködése nélkül. senki mástól nem hagyják befolyásolni magukat. hogy az elmúlt évben többször ő húzta a rövidebbet. vagyis. hogy megszegi az omertá-t. a bírókkal és a vádat képviselő ügyvédekkel nehéz alkut kötni. hogy az embereivel elnézően bánnak. Felfigyeltek arra. Don Corleone túl szerény.szélés más dolgokról. ha egy emberünk kábítószerekkel bajba kerül. Nem baráti cselekedet visszautasítani. ma már nem úgy van. hogy mi is részesüljünk ebből. Ezt mindannyian tudjuk. Ennek nem szabad megtörténnie. A tény az. hogy azok a bírók és politikusok.kezdte Barzini. Ez persze nem az ő hibája. és kibeszéli a tüdejét.De ennél még több is van. Még egy szicíliaival is megtörténhet. amíg nem volt valami biztosítéka arra. Sollozzo nem kezdhetett semmit addig. És most. Tény. Ha New York összes bírája Corleone kezében van. anélkül hogy goromba vagy sértő lett volna. nem Tattaglia. akkor meg kell ezt osztania . mint régen. Don Corleone ezt az egész szervezetet ellenőrzi. ha kábítószerről van szó. Don Corleonénak Emilio Barzini válaszolt. még akkor is. és rögtön a tárgyra tért. hogy a régi status quót követelte. Kiveszi a kenyeret családjaink szájából. annak ellenére. akik elfogadnak különböző szívességeket Don Corleonétól. Visszautasítása ezért ténylegesen sértette őket. . . amikor mindenki járhatta a maga útját.

Erről van szó. többiek is felhasználhassuk őket. annak ellenére. Az ilyen üzlettel kapcsolatban túl sok az ellenőrzés ebben az országban. Ez veszélyeztethet minden más üz- .Barátaim . hogy mi. s ezért nem szabad elhamarkodottan visszautasítani őket. Életük és vagyonuk az egymásnak tett szívességektől függ. Ti mindannyían ismertek engem. egyszerűen nem egyezik a természetemmel. hogy a kábítószerüzlet tönkre fog tenni bennünket az elkövetkező években. Szívességeket senki nem kér könnyen. egy barát által kért szívesség visszautasítása pedig agresszív cselekedetnek számít. Don Corleone végül válaszolt. És ezúttal vissza kellett utasítanom. mi is ihassunk a kútjából. És ami még fontosabb. És még egy hatásos megjegyzést is tett. hogy ha nem jön létre béke. nem rosszakaratból utasítottam vissza. A határok most meg vannak állapítva. mert az a véleményem. végül is nem vagyunk kommunisták. aki csak kapcsolatban van vele. De a kábítószer veszélyes mindenkire. Természetesen benyújthatja a számlát ezekért a szolgálatokért. amit a legtöbb ember akar. csend volt. Mikor utasítottam valaha is vissza egy szívességet? Ez. De hagynia kell. Amikor Barzini befejezte. a régi status quóhoz nincs visszatérés többé. hogy az egyház és a kormány pezzonovanté-i megtiltják.mondta -. a hazárdjáték vagy akár a nők. Barzini a tudomására hozta. . Ez nem olyan.velünk. Miért? Egyszerűen azért. mint a whisky. vagy legalább engednie kell. nyíltan a Tattagliákhoz csatlakozik a Corleonék elleni háborúban.

Védelmező befolyását pusztán a jogi apparátusnál fogja felhasználni. ha az itt egybegyűlt teljes csoport helyesli azt. Belevágnak saját szakállukra is. hogy én olyan befolyásos vagyok a bíráknál és a jogi képviselőknél. Los Angeles Donja. hogy nyújtsak segítséget ebben az ügyben. hogy az üzlet lebonyolításában nem fog aktívan részt venni. ha nem szál- . És hadd mondjam meg. ha a kapcsolatunkba kábítószerügyek is keverednének. és félnek is tőle. Kívánom. És ez jelentős engedmény volt. de sokan azok közül. és bajba kerülnek. annyi. Engedett az egyik fontos kérdésben. nem lehet ellenállni. és abba nem is fog pénzt fektetni. mégis megteszem annak érdekében. Tudomásul vették. hogy rendbe hozzuk többi ügyünket. Nem akarnak belebonyolódni az ilyen dolgokba. mintha magam ellen tennék rossz szolgálatot. Amikor Don Corleone befejezte. Túl sok pénz van benne. Ezért. Felajánlotta. Még azok a rendőrök is visszautasítanák. . Frank Falcone válaszolt. akik egyébként welünk vannak a szerencsejátékban és más dolgokban. akik tiszteletben tartják a tanácsaimat.Nem tudjuk visszatartani az embereinket ettől az üzlettől.letet is. hogy kábítószerben segítsenek. nagyon megtisztel az a hiedelem. hogy támogatja a szervezett kábítószer-vállalkozást. a terem hangulata enyhültebb lett. De ha mindannyian helyesnek vélitek. suttogások és csendes megbeszélések kezdődtek. Így az a kérés. Van ugyan némi befolyásom. bárcsak így lenne. Valójában csaknem teljes egészében Sollozzo eredeti javaslatát fogadta el. elvesztenék ezt a tiszteletet.

az ésszerűség érdekében szintén barátja álláspontja ellen foglalt állást. hogy elhanyagolják azt a munkát.mondta. Nem hagyhatjuk. velük van a legkevesebb baj. hogy megszüntessük. csak hogy ne szálljanak bele ebbe az üzletbe. Valaki odamegy hozzájuk. mint bárki mást. Meg fogom próbálni az én városomban a kereskedelmet a feketék.Nem hiszek a kábítószerekben . Detroit Donja. nem használt. Nem akarom. hogy gyerekeknek eladjanak belőle. . biztosíthatjuk. hogy kevesebb bajjal járjon. .Évekig külön fizettem az embereimnek. A kábítószerben nagyon sok pénz van. akkor jobban tudjuk fedezni. csak veszélyesebbé válik. amiért fizetem őket. És végül is. védelemre. a színes bőrűek közé korlátozni." Ki tud ellenállni ennek? És aztán úgy lefoglalja őket ez a kis mellékes üzlet. Ez infamita. szervezetre van szükség. és azt csinálja.lunk bele. jobban meg tudjuk tervezni az egészet. De ez nem számított. mint egy anarchista társaságban. Nincs mód arra. Nem tisztelik sem a feleségüket. sem a családjukat. ezért inkább át kell vennünk az ellenőrzést. akit barátibb szálak fűztek Corleonéhoz. Ők a legjobb fogyasztók. és ezek úgyis állatok. És mindig több lesz. nem akarom. ötvenezret tudunk csinálni belőle. hogy mindenki összevissza szaladgáljon. ha mi ellenőrizzük. és azt mondja: "Van porom. amit csak akar. ha belefektettek három-négyezer dollárt. hogy az iskolák közelében legyen. sem saját magukat. Kárhozzon csak el a lelkük a ká- . Ellenőrzésre van szükség. és megfelelő keretek között tartani.

Végül is ki akarna gyerekeknek kábítószert eladni? Honnan szereznének pénzt a gyerekek? Ami a színes bőrűekkel kapcsolatos megjegyzését illeti. szélesebb érdeklődésre számot tartó ügyekkel is foglalkozni tudott. lágyszívűsége mondatta vele. Engedélyezik a kábítószer-kereskedelmet. és Don Corleonénak jogi védelmet kell biztosítania Keleten. Detroit Donjának a szavait hangos helyeslő mormogás fogadta.bítószerekkel. hogy a nagyszabású műveletek fő részét a Barzini és a Tattaglia család fogja lebonyolítani. Tudomásul vették. Ilyen az emberi természet. Nagyon sok összetett problémát kellett megoldani. és ezzel bajt okozzanak mindenkinek. nem hagyhatjuk. ezt jól ismert érzékenysége. amit akarnak. hogy az emberek azt tegyék. de egyetértettek. Miután ez a kérdés rendeződött. Ezzel az üzlettel egyszerűen túl sok pénzt lehetett keresni. ebből következik. Minden Don beszélt. mindig lesznek emberek. A négerek nem számítottak. De valamit csinálni kell. nincs mód a megszüntetésére. Az embereket még pénzzel sem lehet visszatartani a kábítószer-kereskedelemtől. Ami a gyerekekkel kapcsolatos megjegyzését illeti. a kábítószerkereskedelem kellemetlen dolog. Megállapodtak abban. gondokat fog nekik okozni. őket egyáltalán nem vették figyelembe. hogy bekapcsolódhassanak. hogy Las Vegas és Miami nyílt városok . a konferencia más. nem törődtek velük. Fején találta a szöget. Végül megállapodtak. akik mindent kockáztatnak. azt még csak meg sem hallották. Mindegyikük elmondta.

a tanács jóváhagyása szükséges. és hadd fejezzem ki tiszteletemet Don Corleonénak. úgyhogy ebéd. Megállapodtak. mint aki ura a szavának. hogy a bizalmiaknak és a katonáknak meg kell tiltani az erőszakos cselekedeteket és a személyes ügyek miatti bosszúállást.például elkerülhetetlen kivégzéseknél -.Békét kötöttünk. amibe beleérthető az esküdtek lepénzelése is. amelyek túlságosan nagy nyilvános felháborodást okoznának.és italszünetet kellett beiktatni. Örülök. Santino Corleone meggyilkolásával ő lett ennek a csoportnak a leg- .Hát akkor ez lenne minden . és az összes jelentéktelen bűnözőnek el kell venni ettől a bátorságát. hogy ezek a jövő városai. Ezek a kötetlen. fesztelen és magas szintű megbeszélések időt vettek igénybe. Megállapodtak. Ha megint lennének közöttünk különbségek. hogy a Családok kívánság szerint szükség esetén szolgálatokat tesznek egymásnak. vagy technikai segítséget nyújtanak bizonyos ügyek lebonyolításához. semmiképpen sem szabad meggondolatlan lépéseket tennünk.mondotta. Csak Philip Tattaglia volt még kissé nyugtalan. . ezekben a városokban nem szabad megengedni semmi erőszakot. így például hóhérokat biztosítanak. ismét találkozhatunk. ahol bármelyik család működhet. Megállapodtak abban. . Végül Don Barzini az ülés befejezését javasolta. Megállapodtak.lesznek. hogy a nagy jelentőségű eseteknél . akit hosszú évek óta mindannyian úgy ismerünk. Új utat látok magam előtt. Mindannyian felismerték. ami bizonyos esetekben életfontosságú lehet. hogy mindent rendbe hoztunk.

három vagy négy év múlva nem fogja-e úgy érezni. hogy barátságot esküdtünk egymásnak? Honnan tudhatom. és a "betegsége" miatt egy kicsit sovány. ha ismét kitörne a háború. de nem volt kétséges. kész vagyok elfelejteni a saját szerencsétlenségemet. Nem fog egyéni bosszúállásra törekedni? Ha az idő múlásával a pozíciója erősebbé válik.Mindennel egyetértek. hogy ezt garantálja. mint máskor. mint a Churchill-féle "vasfüggöny". mint ahogy én most megadom a magam biztosítékait? Ekkor tartotta Don Corleone azt a beszédet. hogy visszanyerte minden korábbi erejét és bölcsességét. és amely kollégái között újból megerősítette pozícióját. . De szeretnék Corleonétól néhány komoly biztosítékot kapni. Most először hosszabban beszélt. ami itt elhangzott. szívből szóló volt. akarata ellenére rákényszerítették ezt a megállapodást. és ezért szabadon fel is rúghatja? Mindvégig óvakodnunk kell majd egymástól? Vagy valóban nyugodtan és békében élhetünk? Hajlandó Corleone arra. Beszédében egy mondást alkotott.sebezhetőbb embere. nem fogja elfelejteni. és mégis anynyira az ügy lényegét érintette. úgy szólt a tanácshoz. amire még sokáig emlékeztek. Nem volt magas. hatvan éve talán jobban meglátszott. mint a messze látó államférfiét. ami a maga módján ugyanolyan híres lett. Beszédét annyira áthatotta a józan ész. hogy helytelenül bántak vele. . bár csak tíz esztendővel később került nyilvánosságra. Most első ízben felállt.

soha nem fogok nyomozni. Olyan emberek vagyunk. tudós. Nekem unokáim vannak. akik nem hajlandók bábuk módjára egy zsinegen táncolni. soha nem fogok bosszúállást keresni. De van értelmünk. hogy velem szenvedjen. ezennel becsületszavamat adom. . akiknek a fia tanár. hogy bolonddá tegyék őket. amit a magasban levő férfiak rángatnak. helyzetüket és biztonságukat a mi bátorságunknak köszönhetik. és nem kényszeríthetem az ártatlan világot.. Csaknem mindannyiunk gyermekei jobb életet találtak már.Miféle emberek lennénk. . Itt nincs közöttünk senki. ez túl nehéz élet. zenész lett. Milyen hasznom származna abból. És így kimondom. De nekünk haladnunk kell a korral. ha ismét elkezdődnének a gondok. hogy gyermekeink a mi nyomdokainkon haladjanak. és tudunk gondolkodni is. akik nem hagyják. Talán a ti unokáitok lesznek az új pezzonovanté-k. Szeretném elmondani. a pisztoly. Tiszta szívvel fogok elmenni ebből a teremből. és ezeknek szerencséjük van. ez szerencsétlenség. aki azt akarná. tudunk beszélni egymással. de el kell viselnem. ha nem lenne értelmünk? kezdte. hogy az ő gyerekeikből egy szép napon talán kormányzó lesz. régi cselekedetek összefüggéseit és elkövetőit firtatni. és én azt remélem. nekünk mindig az érdekeinket kell néznünk. Mi vittük valamire ebben az országban.Értelem nélkül nem lennénk jobbak. vagy akár elnök. mint mi. mint a többi vagyonos. itt Amerikában semmi sem lehetetlen. Vannak közöttünk néhányan. az erőszak és a felfordulás? A fiam meghalt. a gyilkosság. Ők olyanok lehetnek. mint az állatok az őserdőben.

mint ahogy sok millió nápolyinak és más olasznak az orrába akasztották ebben az országban. a becsületemet teszem rá. akik háborúkat hirdetnek. ezek a mi saját ügyeink. Olyan ügyesnek kell lennünk. ha mi a saját érdekeinkért dolgozunk? Sorina cosa nostra .mondta Don Corleone -. hogy megvédjük. amikben nekünk kell harcolnunk. a közös cél érdekében lemondok a bosszúról fiam haláláért. akik arra vetemedtek. De nekem is van egy személyes érdekem. a pezzonovanté-knak. és jobb a gyermekeinknek és az unokáinknak. mint az üzletembereknek. Ezért. amíg felelős vagyok családom cselekedeteiért. Hajlandó vagyok kereskedelmi érdekeimet is feláldozni a közös célért. mit csináljunk az életünkkel. én még soha nem szegtem meg a szavamat. hogy bele mernek avatkozni. ez több pénzt hoz. Esküszöm. amelyeket ők a saját érdekükben és a mi kárunkra hoznak? És kik ők. hogy megvédjük magunkat a külső beavatkozás ellen. Erre a szavamat adom.a tömegmészárlások ideje lejárt. akik itt vagytok. és ti. mert ez a mi világunk cosa nostra. Máskülönben az orrunkba akasztják a karikát. hogy engedelmeskednünk kell azoknak a törvényeknek. Legfiatalabb . hogy megmondják nekünk. nem tartozunk felelősséggel a 90 kalibereseknek. Ami a cselekedeteinket illeti. ami az övék. tudjátok. egyetlen ujjal sem fognak egyetlen itt levő ember ellen sem fordulni alapos ok vagy kirívó provokáció nélkül. Ezért össze kell tartanunk. Majd mi magunk irányítjuk a mi világunkat. Ki mondja.

azt kellene hinnem. ha egy rendőrtiszt véletlenül lelőné. ezektől a hamis vádaktól tisztázva kerülhessen haza. ha az autója összeütközik egy vonattal. De ismét csak azt mondhatom. nevetséges gyengeség. Ez az én dolgom. vagy nem vagyunk jobbak. ezt a szerencsétlenséget soha nem tudnám megbocsátani. akkor . akkor én a jelenlevőket fogom okolni ezért.mert babonás vagyok . ezt a rosszakaratot. talán a tanúk és az informátorok visszavonják majd a hazugságaikat. ha a cellájában felakasztaná magát. De hadd mondjak még valamit. az unokáim lelkére esküszöm. Uraim. ha a legkisebb fiamat valamilyen szerencsétlen baleset érné. ez az én ügyem. amit itt létrehoztunk. ettől eltekintve. akik a bűnösségét bizonyítanák. vagy talán meg kell majd győznöm a hatóságokat az ártatlanságáról. vagy a hajója az óceán hullámaiba süllyed. a babonás hitem miatt a jelenlevők rosszakaratát sejteném. És ezért. hogy haza fogom tudni hozni a fiamat. De. ha új szemtanúk jelentkeznének. soha nem fogom megtörni ezt a békét. De hadd menjek még tovább. és meg is fogom tenni a szükséges lépéseket.fiamnak el kellett menekülnie. hogy biztonságban. mint azok a . ha halálos lázat kap. és én bizonyos vagyok abban. Nekem most gondoskodnom kell arról. Ha a repülőgépe a tengerbe zuhan. de be kell vallanom. hogy az néhány ember még mindig ellenem érzett ellenségeskedéséből származik. Talán meg kell találnom a valódi bűnösöket. Babonás ember vagyok. Ha a fiamat agyonsújtja a villám. mert Sollozzo és egy rendőr százados meggyilkolásával vádolják. Végül is jobbak vagyunk.

amellyel Freddie-t védelmezi. függetlenül attól. hogy a Molinari család számára elérhetők legyenek a fontos lóverseny-összeköttetések. Miután Freddie fia a Molinari család védelme alatt áll Nyugaton. Vajon nem igaz-e. Úgy tűnt. és a két férfi átölelte egymást. boldog. A többi Don tapsolni kezdett. hogy a legnagyobb mértékben le van kötelezve azért a nagy szolgálatért. hogy néha a legnagyobb balszerencse váratlan előnyökkel jár? Mindketten egyetértettek abban. amikor gyermeke nem is álmodott tehetségéről hall. A jelenlevők kezet ráztak egymással. Közben Corleone kijelentette San Francisco Donjának. amit Molinari elmondott. Abból. és nagy nőcsábász lett belőle. de nem is fogják megölni egymást. Tudomására hozta.pezzonovanté-k. és gratuláltak Don Corleone és Don Tattaglia új barátságához. hogy köszönetet mondjon neki. fel fogja használni minden befolyását. akik a mi életünk során az emberek millióit gyilkolták meg? Ezzel Don Corleone elhagyta a helyét. mint sok apa. milyen . erre volt csak szükség. Az ilyen barátság már elegendő ebben a világban. Don Corleone megállapíthatta. Don Corleone csodálkozva rázta meg fejét. Don Corleone a konferencia után még ott maradt a San Franciscó-i Donnal. Tattaglia felállt. bizonyára nem fognak karácsonyi ajándékokat küldeni egymásnak. természetes adottsága van egy szálloda vezetéséhez. Bizonyára nem ez a legszívélyesebb barátság a földön. Freddie megtalálta ott a helyét. és az asztal végéhez ment. hogy ez így igaz. ahol Don Philip Tattaglia ült.

amikor kijöttek. Megkérte Hagent. Hagen tájékoztassa őket röviden a délutáni tanácskozás eredményeiről. Tom Hagen és a testőr gépkocsivezető. mikor Don Corleone. Kinyitotta az ajtót a Don előtt. Ez fontos biztosíték volt. ez a Lampone ember. ez az ember többre érdemes. Hagen elcsodálkozott ezen a megjegyzésen. . a kocsi menetkészen várt a bank előtt. a Don így szólt Hagenhoz: . hogy a chicagói emberek nehéz keze is benne volt a játékban. a nehézségeket még fokozta az a tény. A Don szeme bizonyára észrevett valamit. Este volt már. Lampone egész nap nem szólt egy szót sem. tartsd rajta a szemed: Azt hiszem. mert hosszú éjszakai munka és vitatkozás vár rájuk. De intézze nyugodtan a dolgát. Long Beachre. Este tíz órára jöjjenek. De Don Corleonénak még ezen a barbárok földjén is volt némi befolyása. de semmivel nem tett többet. mert ezért állandóan elkeseredett harc folyt. vacsora után jöjjön vissza hozzá. A Don elbocsátotta Hagent. mint bármilyen más jól betanított sofőr. megérkezett a telepre. így ígérete annyit ért. aki ezen a napon Rocco Lampone volt.változások mennének is végbe a szervezetben az elkövetkező években. még csak rá sem nézett a hátsó ülésen levő két emberre. Amikor bementek a házba.A vezetőnk. ne előbb. és megkérte. mindent pontosan megcsinált. intézkedjen. amit ő nem látott. mint az aranyajándék. hogy Clemenza és Tessio is legyenek jelen. és pihenjen egy kicsit.

. Mondd.mondta. Keresztapa. A Don óvatosan kortyolgatta saját italát. Miért kell okvetlenül okosabbnak lenni ennél? Nem a Bocchicchiók azok. De barátaink nem olyan megbízhatóak. jég és szódavíz állt. .A Don Hagenhoz fordult: . és ez legyen elég nektek is. . Egy tálcán whiskysüvegek. hogy a háború befejeződött. . De az igaz. hogy hiányzik belőlük a szicíliai értelem.Ma délután békét kötöttünk .Elengedted a Bocchicchio-túszokat? Hagen bólintott.Elég okosak ahhoz. A caporegime bólintott. mindannyian kissé enyhültebb hangulatban voltak. és oda is vitte mindegyikükhöz. Nincs szükségünk több kellemetlen kis meglepetésre. A Don kiadta az utasításait.Elengedtem őket. és rágyújtott egy szivarra. felhívtam Clemenzát. és a becsületemet. a ház sarokszobájában. Corleone a testes Clemenzához fordult.Tíz órakor a Don az irodájában várta a három férfit. akik a világ bajait okozzák. mint mi. hogy egy szicíliai olyan ostoba. .Ahogy hazaértem. Don Corleone személyesen kevert italokat mindenkinek. ahol a jogi könyvek és a különtelefon is volt. hogy lehet. Most. . mint amilyennek a Bocchicchiók mutatják magukat? Don Corleone kissé elmosolyodott.A szavamat adtam. ezért maradjunk csak éberek továbbra is. hogy jól keressenek. .

Ez a legfontosabb. megtiltok mindent. Hát. tegyenek meg mindent. minden embernek joga van az életében egy nagy őrült- . és mi nem kapjuk meg pontosan mindenből a részünket. teljes biztonságban kell lennie. Ebben az ügyben sokkal inkább a rendőrség nyugtalanít. sem az a néző vagy fegyveres. ami Sonnyval történt. hogy Michaelt hazahozzuk. Jó együttműködést akarok a többi Családdal. ha hazajön. ami a hatalmukban áll. Valami egészen különleges dologgal kell előállnunk. De ez még nem elég. Ezért gondolkozzunk mindannyian ezen. ez legyen a legfőbb gondotok. a pincér nem fog vallani. új történettel kell előállnia. mert azokat ismerjük. Amíg meg nem találjuk a módját annak. a ma délutáni beszédem után ők is megértettek. Persze. ez legfőbb érdekük nekik is. és el kell felejteni. hogy Michael Corleone ölte meg a századosukat. meg tudunk szabadulni az ellene szóló valódi bizonyítékoktól. Én attól félek. Kérem. Azt hiszem. még akkor is. Minden besúgójuknak. aki a rendőrséggel dolgozik. vagy ki az ördög. Rendben van. hogy visszajöjjön ebbe az országba. ha egy kicsit mohók lesznek. hogy a rendőrség hamis bizonyítékokat fog gyártani. hogy Michaelnak ne kelljen nyugtalankodnia többet. mert a besúgóik kijelentették. bármivel provokáljanak is. ami ezt a békét zavarhatja. Fel kell kérnünk az öt Családot. az elmúlt.Azt akarom. A valódi bizonyítékok okozzák a legkevesebb nyugtalanságot. meg kell dönteni a rendőrségnek ezt a meggyőződését. Most nem a Tattagliákra vagy a Barzinikra gondolok. Ne felejtsétek el. Máskülönben nincs értelme. ne nyomozzatok tovább azután..

A házamban fogok élni. hogy soha többé nem fogok beutazni a városba. Tom. A nők és a gyermekek megengedhetik maguknak a gondatlanságot. Nekem már megvolt a magamé. Azt akarom. oszlassátok fel Santino regime-jét. hogy minden természetesnek tűnjön. Nem akarok semmit előkészíteni. még ha egy mérföldnyire lakik is. De ne hamarkodjátok el ezeket a dolgokat. mint a könnyelműség az életben. hogy a kertben dolgozhassak. és bizonyítani fogja. semmi nincs annyira az ízlésem ellen. mindig is óvatos ember voltam. Úgy kell csinálni. De ne értsetek félre. Nem akarom. komolyan gondolom a békét. kérlek. vagy fontos üzleti ügyben kell találkoznom valakivel. Meg akarom venni a telep körüli egész telket és az összes házat.séghez. Csak akkor fogok elmenni. és maga a telep is legyen mindig kellően megvédve. Röviden. én mostantól egy erődítményben fogok élni. hogy bárki is beláthasson az ablakából a kertembe. A kerítésen egy kapu legyen. Azt kérem. nehogy megrémítsük a barátainkat. Ez megnyugtatja majd barátainkat. a telepet kerítés vegye körül. nincs szükség heves előkészületekre. És hadd mondjam most azt is meg nektek. ha egy kicsit üdülni megyek. egy kis bort csináljak. és azt akarom. és embereit vegyétek át a saját regime-jeitekbe. és amikor megérett a szőlő. Félig visszavonulok. és nem fogok ott dolgozni. ilyen esetekben tegyetek meg minden szükséges óvintézkedést. a férfiak nem. Mostantól kezdve egyre jobban és jobban rátok hármotokra hagyom a dolgokat. állíts össze egy csopor- . Óvatos vagyok csak. Leküzdhetetlen vágyam.

aki alkalmas a család vállalkozásaihoz. nem ismernék rá a fiamra. mi történik ott. talán túl szigorú voltam vele. . Vedd ki a szerencsejátékból.Minek? . Mindig jó beszélő volt. mondják el.tot olyan emberekből. szakács lett belőle.Végül is Carlo Nevadából származik. Tulajdonképpen azt hallom. Számoljanak be Freddie-ről. és rakd be a szakszervezethez. ha Constanza és a férje beköltöznének a telep egyik házába. mi történik ott.A feleségem továbbra . és összeállítunk egy csoportot a Las Vegas-munkához. . .kérdezte csendesen Hagen.nincs már sok fiam. és soha nem volt az az ember.Don Corleone elfintorította az arcát . és . és többet szórakozik a fiatal lányokkal. ha egyik gyereke sem lenne itt. Akarod. kiismeri ott magát. Don Corleone megrázta a fejét.Oké. fiatalkorában mindig túlságosan komoly volt. . hogy Freddie-t néhány napra hazahívjam? A Don megrázta a fejét. . Igaz. Úgy látszik.Küldjük oda a vejedet? . ott íróasztal mellett dolgozhat és sokat beszélhet. mit is lehet tényleg csinálni ott.A Don hangjában a lenézésnek csak egy apró árnyalatát lehetett észrevenni. . .kérdezte nyersen. Azt szeretném. a feleségem nagyon egyedül érezné magát.Nem. és részletesen beszámolnak majd arról. Hagen bólintott. mint amennyit egy felnőtt ember megengedhet magának. akik Las Vegasba utaznak. Carlo kapjon valami felelős munkát. De tudjuk meg. Clemenza és én végigmegyünk majd az embereken.

és megbeszélt velük egy találkozót. maradjon csak ott. Don Corleone felsóhajtott. majd megajándékozlak vele benneteket. ha kívánjátok.is meg tudja főzni az ételünket. a természeteddel egyezőknek őket. . .mondta.Remélem. Szigorú arca felengedett. Nem tudták. mert tudta.Egyetértek veled . . hogy Don Corleone vár rá. ez minden. Hagen kikísérte Clemenzát és Tessiót a kocsihoz. melyik mai cselekedetemmel nem értesz egyet? Hagen nem válaszolt azonnal. amit nem ismernek. és arra gyanakodtak. egy kis csendet és nyugalmat akarok öregkoromra. Azt mondod. Nem. A három ember kényelmetlenül mozdult meg a székeken. hogy ennek valami más oka van. ha több lesz. Hát. A férfiak felálltak. nem akarod megtudni. A Don levette a zakóját és a nyakkendőjét. ebben az évben majd néhány szép zöldpaprikát és paradicsomot tudok termeszteni a kertben. és leheveredett a pamlagon. Igyatok még egy pohárral. Én ezt nem hiszem el.Hát. amelyen részletesen megvitatják majd Donjuk kifejezett kívánságainak gyakorlati megvalósítását. és nem akarsz bosszút állni érte. Intett Hagennak.De nem találom következetesnek. és így szólt hozzá: . hogyan ölték meg Santinót. hogy apja ennyire haragszik Freddie-re. consigliori. Ez már elbocsátás volt. Egy kis békét. hogy üljön le. Szava- . Azután viszszament a házba. látszott rajta a fáradtság. mint amennyit megeszünk.

de nem tudom elhinni. hogy mindenkinek hinni kell a szavamban. Addig pedig védekeznünk kell mindenfajta árulás ellen. nem érdekel. amit ma látszólag elértek. Ez a nehézség. mint bárki más. De nem várhatunk túl . hogy átengeded az ellenségeidnek a győzelmet. . Majd megadom neked néhány bíró nevét. Tárgyalj a legjobb bűnügyi jogászokkal. tudom.dat adtad. így nem tudhatom.Én sem a valódi bizonyítékoktól tartok elsősorban. Nagy rejtvényt adtál fel. amit mondtál. hogy valamilyen rendőr megöli Michaelt a letartóztatása után. De a legfontosabb. teljesen biztonságban kell lennie. vagy rávehetnek erre egy másik foglyot. .Te jobban ismersz. nem engedhetjük meg. én azzá tettelek. és te ezt is meg fogod érteni. Tehát egyetértesz azzal. de megvan a megoldás is. . Úgy látom. akikkel beszélhetsz. . Ha hazajön. és azt be is fogod tartani. mennyibe kerül. egyetértsek veled. hogy Michaelt a lehető leggyorsabban haza tudjuk hozni. Don Corleone felsóhajtott. hogy letartóztassák vagy megvádolják. nem tudom megfejteni. Azt akarom.Tudom. Minden igaz. hanem azoktól a bizonyítékoktól. Megölhetik a cellájában. Ez legyen az első helyen minden gondolatodban és a munkádban.Az is lehetséges. és én be is tartom a szavamat. vagy sem? A Don arcán megelégedett kifejezés látszott. Vizsgálj meg minden legális lehetőséget. hogy az utasításaimat pontosan betartsák. Bár nem vagy szicíliai. amiket gyártanak majd mondta Hagen.

Még csak meg sem volt lepve. de ez nem tart örökké. és már elkezdtek szaglászni Michael után. hogy kívül tartotta magát ebből az egész ügyből? Az ember szinte azt gondolhatta. a kisujjunkat sem fogjuk mozdítani. Ezért is kellett békét kötnöm. hogy megállapodjunk a részletekben. és az Amerikából deportált sok emberrel nem képesek már elbánni a régi divatú Donok. ragaszkodjak ahhoz. Ez válasz is egyik kérdésedre. és neki továbbra is jó védelme van. de ha ők egy valódi kábítószercsempészt használnak. Barzininak vannak barátai Szicíliában. A fiatal fiúk odaát nem hallgatnak többé az idősebbekre. Don Corleone vállat vont. Említsd meg. nem lehet semmit csinálni. Mi megtesszük. aki ezt magától is tudni fogja. és az is igaz volt. ha priuszos embereknek kell enyhe ítéletet adniuk. Nem volt más megoldás. ne ragaszkodj hozzá. ezt maguktól is kitalálhatják. Ez az az em- .Legyen annyi eszük. Egyszerűen megmondjuk nekik. hogy ez részben megoldotta a rejtélyt. Észrevetted. és azt elkapják. Bajok lesznek Szicíliában. Michael két tűz közé kerülhet. honnan kapta a Don ezeket az információkat.sokáig. amit tudunk. De Barzini az az ember. semmi köze nincs hozzá. Tettem ugyan ez ellen különféle óvintézkedéseket. . . hogy biztosítsam a fiam biztonságát.Ha találkozom a Tattagliák embereivel. hogy a kábítószer-közvetítők büntetlen előéletűek legyenek? A bíráknak nem fog tetszeni. Békét kellett kötnöm. Hagen meg sem kérdezte.

s ebben a mai nap eseményei csupán taktikai visszavonulást jelentenek. Barzini keze is benne volt. Nem gyanúsítom őket semmivel. . De a Donnak még volt egy végső szava hozzá. hogy kiterveljük. . mi az. Hagen mindezt átgondolta. Már biztos volt abban. hogyan hozzuk haza Michaelt . mi történt.Úgy gondolod.mondta a Don. hogy nem tehet fel kérdéseket. hogy minden hónapban megkapjuk Clemenza és Tessio minden telefonbeszélgetésének a listáját. és megfordult. hogy a Keresztapa szövevényes és összetett agyában egy nagyvonalú akcióterv van kialakulóban. de aztán elszégyellte magát a gyanúja miatt. Hagen meg volt lepve. . Ő soha nem lett volna képes elbánni Santinóval. használd fel minden eszedet arra. ha tudom. A Don sok mindenre utalt. vajon a Don őt is ellenőrizteti-e valamilyen módon. de azt is tudta.És még valami.ber. Elköszönt. Megesküdnék rá. hogy kimenjen. ami segítségünkre lehet még az esemény bekövetkezése előtt. akit soha nem lehet a vesztesek oldalán találni. És itt volt . Hagen bólintott és kiment. soha nem árulnának el. de valami nagyon lényeges mégis kimaradt az egészből. Hagen tudta.Tattaglia egy ostoba alak.Ne felejtsd el. Elég. Intézd el a telefonos emberrel. De soha nem árt tudni minden apró részletet. . Ezért nem akarom megtudni. Azon gondolkozott. ő mindvégig Sollozzo és Tattaglia mögött volt? Don Corleone sóhajtott.

egy fiú. ezért esti iskolába járt. míg Don Corleone intézkedni tudott. amiről Don Corleone nem vett tudomást. Nem volt hajlandó részt venni a család hulladékgyűjtő-üzletében. és feleségül vett egy angol származású szép amerikai lányt.) De egyik megoldás sem nyerte el a Don tetszését. amivel még tovább erősítette elszakadását a törzstől. mindennek a lényege az eljövendő bosszúállás napja lesz. Ügyvéd akart lenni. . hogy fiát. Végül a Bocchicchio család volt az. amit ő maga sem mert megkérdezni. (Közben megszületett a második gyermekük. Hagen mégis tudta. Időközben három gyermekük született. Volt egy Bocchicchio. mint amennyi valaha bárkinek is a törzsből. Még Carlo Rizzit is meghallgatták. Ez alatt az idő alatt az egész család megfelelő megoldáson törte a fejét.még az az egy homályos tényező. aki most már a telepen lakott Connie-val. Michaelt visszacsempésszék az Egyesült Államokba. és több esze volt. huszonöt év körüli fiatal unokatestvér. a fizetéséből éltek. amit senki nem említett. 21. míg meg nem kapta jogi fokozatát. fejezet Még csaknem egy évig tartott. egy Félix nevezetű. de felesége körültekintő háziasszony volt. napközben postai tisztviselőként dolgozott. amely saját szerencsétlenségén keresztül megoldotta a problémát. és így. aki Amerikában született.

Ő azonban továbbra is büszkén visszautasította a törzs segítségét. mint minden más fiatalember. Egy ügyvéd barátja. Félix Bocchicchio vállalta. nem látszott túlságosan elítélendőnek. két agyafúrt. és ők együttműködésre kényszerültek vele szélhámos tervében. és azt állította. hogy miután átküzködte magát. amiért a terv rosszul végződött. befejezte a tanulmányait és elsajátította hivatásának fogásait. akik dühödten Félix Bocchicchio jogi ügyetlenségét okolták. fáradozásait azonnal jutalmazni fogják. Kicsi volt a kockázat. Egy nagyon bonyolult. és megfelelő megélhetése lesz. hogy tegyen neki egy kis szívességet. hogy megkaparintsa az üzletüket. középkorú üzletember. akire egy nagy jogi vállalatnál ragyogó karrier várt. amelyek Félixet erőszakos cselekményeket elkövető priu- . Miután a szélhámosság az egyetemen tanult jogi tudását vette igénybe. és egy szélhámosságra épülő fizetésképtelenséggel volt kapcsolatban. hogy rájönnek. azt gondolta. A szélhámosság két közvetlen elkövetője. De nem ez lett a helyzet. egy jó kapcsolatokkal rendelkező fiatalember. rábeszélte Félixet. beismerte bűnösségét. Rövidre fogva a történetet. Újabb bizonyítékok merültek fel. sőt még a telefonhívásaira sem volt hajlandó válaszolni. és együttműködött az állammal.És Félix Bocchicchio. látszólag törvényes dologról volt szó. a szélhámosságot felfedezték. hogy testi erőszakkal fenyegette meg őket. sőt különös módon még csak büntetendőnek sem. Az ügyvéd barát nem volt hajlandó semmiféle módon segíteni. Félix Bocchicchiót nevezve meg a szélhámosság főkolomposának.

és agyonlőtte jogász barátját. de akkor aztán bebizonyította. mert börtönbe juttatták. és azt iszogatta. megcsókolta a feleségét és három gyermekét. és egy évig békésen élt.szos nagybácsikkal és unokatestvérekkel hozták kapcsolatba a Bocchicchio törzsből. a sajtó. és ezek elmarasztaló bizonyítékok voltak. amit bőven megérdemelt. mint a társadalom. Ezután megkereste a két üzletembert. a társadalom. és hogy a Család hűségesebb és megbízhatóbb. Ez a társadalom kirívó semmibevevése volt. A törzs nem kért segítséget a Családoktól vagy Don Corleonétól. míg a rendőrökre és a letartóztatására várt. és ezért meg kellett tanulnia egy leckét: kegyelem csak a Családtól származik. hogy ő is valódi Bocchicchio. Félix Bochicchio mindenesetre háromévi börtönbüntetés után szabadlábra került. egy pisztolyt. sőt még az együgyű és lágyszívű emberbarátok is egyöntetűen a villamos-székben akarták látni Félix Bocchicchiót. A bűnöző alvilág egy tagja hidegvérűen meggyilkolta az ellene valló tanúkat. bement a falatozóba. Pere gyors volt és az ítélet könyörtelen. rendelt magának egy csésze kávét. Félix Bocchicchio öt évig terjedő börtönbüntetést kapott. s ebből három évet letöltött. A holttesteket ott hagyta az utcán heverni. és ez egyszer a közvélemény. és teljes léleknyugalommal fejbe lőtte őket. szerzett egy fegyvert. Az állam kormányzója éppoly kevéssé . Meg sem próbálta eltitkolni a tettét. mert Félix elutasította a segítségüket. hazament. A két üzletember felfüggesztett ítéletekkel úszta meg. amint éppen kifelé jöttek egy falatozóból.

hogy az ügy a felsőbb bíróságokhoz kerüljön fellebbezésre. Don Corleone szólt neki.mint ahogy azt a kormányzó egyik legközelebbi politikai munkatársa mondotta. hogy Félix Bocchicchio felesége és gyermekei gazdag nyugdíjat fognak kapni. Don Corleone röviden visszautasította. és a legapróbb részletességgel elmondatta vele az esetet. hívja meg a Bocchicchio-törzs fejét egy megbeszélésre a telepre. vagyis meg kellett ismernie a valódi részleteket. Félix Bocchicchiónak a villamosszékben kell meghalnia. aki azt remélte. mint ahogy a sintér egy veszett kutyának . ami rövidebb időt vesz igénybe. A Bocchicchio-törzs természetesen hajlandó volt most már bármennyi pénzt rákölteni. Don Corleone biztosította a Bocchicchio-törzs fejét. Ami ezután történt. Félix Bocchicchiónak meggyőzően kellett vallania. a lángész egyszerűségét mutatta. Nagyon sok elintézni való részlet volt még.fog megkegyelmezni neki. és az erre szolgáló pénzt azonnal átnyújtják a Bocchiccio-törzsnek. De a következő napon a Don mégis az irodájába hívta Hagent. Ezek az emberek lehetetlenséget kérnek tőle. de a kimenetel biztos volt. mert most büszkék voltak rá. hogy azonosítsa gyilkosként Félix Bocchic- . Ennek fejében Félixnek el kell ismernie Sollozzo és McCluskey rendőr százados meggyilkolását is. Amikor Hagen befejezte. Hagen hívta fel erre az ügyre a Don figyelmét. Ő nem bűvész. Ezenkívül bele kellett kevernie a rendőr századost a kábítószerüzletbe is. lehet még tenni valamit a fiatalemberért. A Luna Étterem pincérét rá kellett venni. Az egyik Bocchicchio kérésére tette. A jogi eljárás után.

Clemenza. Végül. és megvárta. ami elegendő lesz a gyermekek főiskoláztatására. mert a leírást gyökeresen meg kellett változtatni. Don Corleone óvatos volt. bizonyára azt akarja. És minthogy az elítélt sokra tartja a magasabb szintű oktatást. Végül minden elintéződött. és megfelelő kapcsolatot létesítettek az elítélttel. 22. és maga is főiskolát végzett. a pénzt kifizették. Most megértette az olyan embereket. miután Félix Bocchicchio sokkal alacsonyabb és testesebb volt. De mindenekelőtt a Bocchicchio-törzsnek meg kellett bizonyosodnia arról. hogy az eredeti gyilkosságok miatt nincs remény kegyelemre.chiót. Szicíliában töltött száműzetés után Michael Corleone végre megértette apja jellemét és sorsát. mint mindig. Az új vallomás természetesen végleg megpecsételi az elítélt amúgy is csaknem biztos sorsát. fejezet Öthónapos. hogy tájékoztassák és tanácsokat adjanak neki. ehhez kellett némi bátorság. hogy a gyermekei is főiskolára járjanak. és csak akkor adta ki a parancsot. míg Félix Bocchicchiót négy hónappal később valóban ki is végezték. Ezért Don Corleone majd rendelkezésére bocsát egy összeget. mint Michael. amikor a terv kivitelezésre került. mint Luca Brasi. Az egész ügy hatalmas siker volt. De Don Corleonenak gondja lesz majd erre. és megértette anyja beletörődését és szerepé- . hogy Michael Corleone hazatérhet. a vallomás minden újság címoldalán szerepelt. a kegyetlen caporegime.

aki gabbellottó-ként dolgozott egy hatalmas birtokon. Michaelt vendégként a capo maffioso egy agglegény nagybátyjának a házába helyezték el.nek elfogadását. Az asszonyok végelgyengülésben haltak meg. hogy a szegények ne próbáljanak parlag földeket elfoglalni. Brazíliába vagy az olasz szárazföld valamelyik másik tartományába. a hallgatás törvényét. hogy ebben a kis nincstelen faluban a legnagyobb a halálozási arányszám a világon. ahol a maffia uralkodott. hogy gyűlölni kell mindazokat. De a Don rokonai közül senki sem volt már életben. Megértette. A gabbellotto gazdagok birtokain egyfajta felügyelő volt. A férfiakat vagy vérbosszúban ölték meg. Most Szicíliában látta. Maga a capo maffioso egy ötvenes évei végén járó. s ahol a helyi capo maffioso valamilyen régi szolgálatért nagyon le volt kötelezve az apjának." Megértette. A hetvenes éveiben járó nagybácsi egyben a környék orvosa is volt. Ehhez a tartományhoz tartozott Corleone falu is. amely Szicília egyik legelőkelőbb családjáé volt. amelynek nevét a Don felvette. hogy: "Az embernek egy sorsa van csak. A Palermóban kikötő hajóról a szicíliai sziget belsejébe szállították a viseltes ruhába öltözött. aki egyben azt is biztosította. és ne ragadtassák magukat túlkapá- . Michael csak később tudta meg. Don Tommasino nevű ember volt. akik megtörik az omertá-t. miért mondta mindig a Don. amikor sok évvel ezelőtt Amerikába emigrált. vagy szintén emigráltak Amerikába. ellenzős sapkát viselő Michaelt . mi lett volna belőlük.a szívébe annak a területnek. ha nem harcoltak volna a sorsuk ellen.

mint az új generációhoz tartozó maffiavezéreknek. Ebben a vonatkozásban Don Tommasinónak más nézetei voltak. és pirospozsgás arca. ami olyan embert jelent. akik az olyan nagyvárosokban ütötték fel a tanyájukat. vagy halállal ijesztette el. hófehér haja volt. a gabbellotto testi erőszakkal fenyegette meg. hogy a menekült személyazonossága titokban maradjon. Röviden a gabbellotto olyan maffioso volt. aki bizonyos pénzösszegért védelmezte a gazdagok vagyonát a szegények ellen. Ezek új emberek voltak. szó szerint is. akik az amerikai gengszterek befolyása alatt álltak. Tatának fallal körülvett birtokán kellett élnie. mégis szükségesnek vélték. de átvitt értelemben is. mint Palermo. Dr. nem akart kábítószer-kereskedelemmel vagy prostitúcióval foglalkozni. A maffiafőnök rendkívül méltóságteljes ember volt. dr. Don Tommasino régivágású maffiafőnök volt. ne merészeljenek engedély nélkül gazdálkodni. Ezért Michaelnak a Don nagybátyjának. hogy . Mert az ilyen gátak tönkretették volna az általa ellenőrzött artézi kutak jövedelmezőségét. Annak ellenére. csaknem hatlábnyi. ne legyenek orvvadászok. mivel a víz hirtelen nagyon olcsó lett volna. s nem volt lelkiismeret-furdalásuk. Védelme alatt Michaelnak semmitől sem kellett tartania. Don Tommasino ellenőrizte egyúttal a körzet vízjogát is.sokra. Ha egy nincstelen megpróbált földhöz jutni. Tata szicíliai létére magas volt. Ilyen egyszerű volt minden. "hoszszú férfi". aki félelmet tud ébreszteni embertársaiban. és megakadályozta a római kormány által tervezett új gátak felépítését.

hogy egy szicíliait rendőrnek hívni a legocsmányabb sértés. A "maffia" szó eredetileg menedékhelyet jelentett. Dr. és ő is elmesélt egy történetet a saját tapasztalataiból. elmesélte szomszédainak. Tata másik gyengéje az olvasás volt. Volt. Tata szívesen mesélt történeteket a maffiáról. A rendőrség az ő hatalmi eszközük volt. birkapásztoroknak. és Michael Corleonéban lelkes hallgatóra talált. annál jobb. a Don a valóság. Dr. tudatlan parasztoknak. Szicíliát minden más tartománynál kegyetlenebbül elnyomták. Esténként dr. az elnyomástól félve soha ne árul- . amelyekből apja kinőtt. a zamatos. Mindent elolvasott. Később egy titkos szervezet neve lett. Don Tommasino és Michael a hatalmas márványszobrokkal teli kertben üldögéltek. a kert finom és kellemes nyugalma még Don Tommasinót is elragadtatta. amikor a balzsamos levegő. minden héten beutazott Palermóba. minél fiatalabbak. Tata. és amit olvasott. mámorító bor. Az orvos volt a legenda. Michael Corleone ebben az ódon kertben ismerte meg azokat a gyökereket. Ennek az abszolút hatalomnak a kegyetlenségével szemben a szenvedő nép megtanulta. s emiatt bolondnak tartották. a századok során végrehajtott hőstetteiről. meglátogatta a város fiatalabb prostituáltjait. amely az elnyomók ellen harcolt. akik évszázadok óta kizsákmányolták az országot és népét. A földbirtokos bárók és a katolikus egyház uralkodói abszolút hatalmat gyakoroltak a birkapásztorok és a parasztok felett.hetvenes éveiben járt. és annyira azonosult velük. Az inkvizíció szegényt és gazdagot egyaránt megkínzott. betegeinek.

körzeti ügyvédjük. Hatalmaskodó földbirtokosok szervezetévé. Az emberek minden rendkívüli helyzetben helyi capo maffiosó-jukhoz fordultak segítségért. és ezért. aki éppen rálőtt vagy bármilyen sérelmet követett el ellene. sőt a törvényes politikai hatalom kisegítő rendőrségévé vált. A hatóságoktól sem várhattak igazságot. A feleség nem mondaná meg a rendőrségnek férje gyilkosának a nevét. Az omerta a nép vallása lett. a társadalom az ellenségük.ja el haragját és gyűlöletét. akinél mindig lehetett kapni egy kosár élelmet és munkát. Tata elhallgatott. a föld alatti szervezethez. az az volt. még csak azt az udvariasságot sem kapta meg. Ő volt a szociális gondozójuk. Ha egy idegen Szicíliában a legközelebbi város felé vezető útról kérdezősködött. hogy fenyegetést ejt ki a száján. kommunistaellenes és . a lánya megerőszakolóját sem. ő volt a védelmezőjük. És a legnagyobb bűn. amit egy maffiatag elkövethet. az omertá-val szilárdította meg a hatalmát. ha megmondja a rendőrségnek annak az embernek a nevét. amikor orvoslást kerestek elszenvedett jogtalanságaikra. az. és Michael az elkövetkező hónapokban saját magától megértett. mert ez után gyors megtorlás következik. Megtanulták. Megtanulta. És a maffia a hallgatás törvényével. De amit dr. És a maffia bizonyos mértékig még ma is betölti ezt a szerepet. ezért az emberek a maffiához fordultak. nem adná ki a gyermeke gyilkosát. hogy válaszoljanak neki. soha ne tegye sebezhetővé magát azzal. hogy időközben a maffia a gazdagok illegális fegyverévé. a maffiához fordultak.

hol elmúlt. hogy tanácskozzon Tata professzoraival. mint gondolta volna. Ez is mutatta. de Michael visszautasította. A fájdalommal. dr. kirója a maga adóját. akármilyen kicsi legyen is. Dr. de Michael nem akart menni. mint a törvényes társadalom tagjai. Már elég régóta lakott itt ahhoz. hogy szétvert arca megkapja a megfelelő orvosi kezelést. komolyan veszélyeztette a társadalmat. ezáltal profilja elferdült. A szegénység. A te- . Mindig büszke volt a megjelenésére. és így arca bal felén McCluskey százados emlékeztetőjét viselte. Dr. Tata talán a legrosszabb orvos Szicíliában. hogy kezeli az arcát. Orvosi vizsgáit a legfontosabb szicíliai maffiafőnök támogatásával tette le. s ha bal felől néztek rá. ami hol jött. aki személyesen beutazott Palermóba. mint az apja.ugyanakkor antiliberális csoporttá. sebesült arca kegyetlen kifejezést mutatott. A csontok roszszul forrtak össze. szokásos heti látogatásaira a bordélyházba. Tata felajánlotta. ami a kezébe került. miért választották inkább azt. hogy a Donhoz hasonló ember elfogadhassa. milyen veszélyessé vált a maffia. Tata meghívta Michaelt Palermóba. hogy az olyan emberek. amik tompították fájdalmát. Tata adott neki tablettákat. amit saját bevallása szerint nem értett. hogy betörők és gyilkosok legyenek. amely mindenféle üzleti vállalkozásra. és ez a torzulás jobban zavarta. kivéve az orvosi szakirodalmat. hogy tudja. Michael Corleone most először értette meg. nem törődött. a félelem és a megalázás túlságosan borzalmas ahhoz. Mindent elolvasott. Szicíliai menekülése megakadályozta abban.

hogy meg tudják keresni a kenyerüket. rákos daganattá fogja kinőni magát. mint szikrázó smaragd nyakékek. A sziget birkapásztorait a maffia gyakran fizetett bérgyilkosként alkalmazta. vagy egyszerűen azért. mindig elkísérte. most romba dőlve. Régi római villák módjára épült házak. Szicília máris a szellemek országa . aki Don Tommasino birtokán dolgozott. kóborló birkák tanyájaként.hetség nem számított. akkor egy napon ugyanolyan csúf. hogy elmeneküljenek meggyilkolásuk elől. s ezek az ilyen munkát egyszerűen azért vállalták el. A láthatáron mint magasra tornyosuló fehér csontok álltak a kopasz hegyek. Néha egészen Corleone faluig elsétált. boltozatos szobákkal. hatalmas márványbejárattal és nagy. Hosszú bolyongásai során a legnagyobb meglepetése az ország csodálatos szépsége volt. ősi vízvezetékek szállították csobogva a vizet a Krisztus előtti időkben faragott kőkígyók szájából. narancsligeteken sétált keresztül. Kertek és mezők tarkították ragyogó zöld foltjaikkal a sima tájat. Az egyes ember a maffia-Keresztapától ajándékba kapta a hivatását. mert pénzre volt szükségük a megélhetésükhöz. mély barlangokat alkottak a tájban. Michaelnak sok ideje volt végig gondolni a dolgokat. Tizen- . Ha így folytatja. amelyek árnyékos. de a két birkapásztor. A munka nem számított. Michael elgondolkozott az apja szervezetén. mint az itteni maffia.emberei emigráltak a föld minden országába. ha politikai és gazdasági szabadságjogaikkal élni akartak. Életveszélyes vállalkozás volt. amely tönkretehet egy egész országot. Napközben sétákat tett a környéken.

és még hatalmasabb legyen. Amikor aztán a Szövetséges Csapatok felszabadították Szicília szigetét. ha Michaelt sétájára kísérte. hogy maffioso. hogy megtisztítsa a maffiától. hogy minden férfit. letartóztatott és büntetőtáborba deportáltatott. A halálos szicíliai lőpuska a maffia kedvenc fegyvere volt. De ez a rendszabály nem sokat használt. és éjjel jól tu- . A Mussolini által kinevezett rendőrfőnöknek. akit azzal gyanúsított. hogy a gyilkosok lupará-ikkal ne használhassák leshelyként a falakat. mint azelőtt bármikor. ezért a rendőrminiszter úgy oldotta meg a problémát. megevett egy nagy tányér pastá-t hússal. Két birkapásztor-testőre mindig magával vitte lupará-ját. Az elmúlt évben több mint hatvan gyilkosság volt Corleonéban. hogy elrendelte. E hosszú séták után Michael este megivott egy üveg erős bort. az volt az egyik legelső ténykedése. demokratának tartott. aki azért ment Szicíliába. és így a maffiosó-k közül sokat falusi polgármesternek vagy a katonai kormányzat tolmácsának neveztek ki. Még távolabb a Ficuzza-erdő törte meg a szántóföldek vad egyhangúságát. akit a fasiszta rendszer bebörtönöztetett. a nagyobb kunyhók a hegyből bányászott fekete sziklából épültek. hogy újjászervezze önmagát. Ez a jó szerencse lehetővé tette a maffiának. az amerikai katonai kormányzat tisztviselői mindenkit.nyolcezer lakosának házai a közeli hegy mélyedéseiben bújtak meg. Szicília minden kőfalát le kell bontani három láb magasságig. a faluban a halál légköre uralkodott.

hogy egy csontszilánk fúró- . és a főiskolán is vett olasz nyelvórákat. Michael gyakran gondolt Kayre. onnan. ezeknek a könyveknek az olvasása nagy fáradságába és idejébe került. és különösen mikor Michael fájdalomcsillapító gyógyszereket kért. ahonnan egy egész idegközpont sugárzik ki. és mindig lelkiismeret-furdalást érzett. ahol az ország Svájccal és Németországgal határos. Arca bal felén a torzulás hasonlóvá tette a helyiekkel. ezt a pontot keresték ki áldozatuk arcán egy jégcsákány tűfinomságú hegyével. az hihető volt.dott aludni. Sollozzo megpróbálta megölni az apját. Kiejtése csaknem hibátlan volt. búcsúszó nélkül elhagyta. Különös módon lelkiismeretét soha nem nyugtalanította az a két ember. Ahogy az idő múlásával fájdalmai erősebbek és gyakoribbak lettek. dr. Dr. Valóban. és ha nem is tartották a környék szülöttének. Sok kis sebesülést egyszerűen pénzhiány miatt nem kezeltek megfelelően. akiket megölt. hogy a szem alatt egy arcideg fekszik. testére. Michael arcán ez a bizonyos ideg megsérült. mosolyára. Tata könyvtárában voltak olasz nyelvű könyvek. ez volt a maffia kínzómestereinek kedvenc helye. Tata elmagyarázta. amiért olyan kegyetlenül. lehetséges. Tata mindig arra próbálta rávenni. Ilyen sérülés a hiányos orvosi kezelés miatt elég gyakori volt Szicíliában. és bár Michael olasz tájszólást beszélt. McCluskey százados egész életére elcsúfította őt. hogy operáltassa meg elferdült arcát. hogy egyike azoknak a különös olaszoknak meszszi északról.

veszedelmes dolog egyedül sétálni. Egyikük egy együgyű. Ez tulajdonképpen nem is a Corleone család ellenségei elleni védelem volt. Michael nem akarta. És így Michael meg lett fosztva az öregember társaságától. Ezen a napos reggelen két hűséges birkapásztorának kíséretében elindult a földeken keresztül. Ezzel a vagyonnal megpróbáltak beavatkozni a vaskalaposoknak nevezett régimódi maffiavezérek vidéki hűbérbirtokaiba. A palermói kórházban egyszerű sebészeti beavatkozással végleg megszabadíthatnák fájdalmaitól. de izmos és sovány. Alacsony volt. miért. . Nehézségei voltak a Palermóban kialakult "új maffiával". Don Tommasinónak sok munkát adott területének védelme. hallgatag. Egyszerűen bárki számára. Még egy idevalósi számára is elég veszélyes volt. hosszabb barangolást tesz a Corleone mögötti hegyekben. arca kifejezéstelen. Egy reggel Michael elhatározta. Körülbelül ebben az időben történt. A környéket elárasztották a banditák. hogy Don Tommasino nagyon elfoglalt lett. aki nem idevaló. Csaknem héthónapi tétlen.Ez otthonra emlékeztet. szinte gügye fickó volt. Ezek a fiatalemberek vagyonokat kerestek a város háború utáni építkezésén. és így szólt: . falusias életmód után kezdett el Michael igazi unalmat érezni. Michael rámosolygott. mint egy indiáné.dott bele. és ritkán jelent meg a villában. és meg kellett elégednie dr. mint a sír. Mikor az orvos megkérdezte. Két birkapásztor-testőre természetesen elkísérte. Tata már ismert történeteivel.

mint a jellegzetes szicíliaiak. akik középkorukban kezdenek hízni. Fabrizzio gyakran tréfálkozott Michaellal. és azon csodálkozott.és olajfák ragyogtak teljes virágpompájukban. a birkapásztor. Calónak hívták. Milyen kegyetlen világ lehet itt. A másik birkapásztor fiatalabb. (Fabrizzio. hogy eltakarja vele a hasán levő csúf piros anyajegyet. nyíltabb volt. bár az a szicíliai "becsület" számára kedves témát ábrázolt. hogy erről az . szülőfalujába visszatérve nem volt túl büszke erre a tetoválásra. hogy bújkál és nem szabad fecsegni róla. És ehelyett áradó bőséget. virágszőnyeget talált. Poros falusi utakon sétáltak végig. mellettük vidáman festett szekereket húztak a szamarak.) Fabrizzio. De ez a tetoválás híres embert csinált belőle a falujában. aki Fabrizzio szőrös hasán egy összefonódott meztelen férfit és nőt szúr le. s a virágzó citrom illatát a levegőben. hogyan lehet elhagyni ezt a földet. és mielőtt a hajója elsülylyedt és őt elfogták az angolok. éppen annyi ideje maradt. és kérdéseket tett fel Amerikáról. hogy kicsoda. De azon kívül. Michael a szicíliaiak legendás hírű szegénysége miatt sivár földet várt. mandula. és látott már valamit a világból. Szicíliaiak ritkán hagyják tetováltatni magukat. erre nincs se lehetőségük. mert a háború alatt matróz volt az olasz hadiflottánál. A táj telve volt rózsaszín virágokkal. Főleg óceánokat. egy férjet. Szép volt minden. hogy gyorsan tetováltassa magát. narancsligetek. se kedvük. mert természetesen lehetetlen volt titokban tartani előttük igazi állampolgárságát. nem tudták pontosan. elsősorban azért csináltatta.

Édenkertnek tűnő helyről menekülnek az emberek. zöld. Fabrizzio kigombolta az ingét. Ivás és evés után lustán elheveredtek az árnyékban. Visszautasította. Tata ezt a járomcsont tojáshéjrepedésének nevezte. Dr. szeretne egyszer eljutni Amerikába. és megitták borukat. Megették az ebédjüket. és összehúzta a hasizmait. mintha vadászatra indulnának. Dr. Tata elmagyarázta. Tizenöt mérföldnyi gyaloglás után a két birkapásztorral megálltak egy narancsültetvény hűvös. hogy a tetoválást életre keltse. Az arcát is nagyon "nehéznek" érezte. ha ezt a csontok öszszeforrása előtt kezelték volna. Michael bal arccsontjának törése teljesen begyógyult ugyan. és az orrüregeire nehezedő nyomás miatt bal szeme fájt. Fabrizzio fecsegett. és a férj tőrének szúrása ott . mondta az orvos. Soha nem jutott el aznap a partig. Az orra is állandóan folyt tőle. kisebb sebészi beavatkozással könnyen helyre lehetett volna hozni. Ennyi elég volt Michaelnak. amelyet arcállkapocs-sebészetnek neveznek. és este busszal visszatérni Corleonéba. Így kifárasztja magát. amit a rosszul gyógyult törés okoz. de a csontdarabok nem pontosan forrtak össze. Bőrén szerelmi mámorban forrt össze a meztelen pár. hogy ez az orrüregére nehezedő nyomás miatt van. Most azonban. lupará-ikat teljesen nyíltan cipelték. legalább aludni tud majd. a palermói kórházban meg kell vizsgáltatnia és egy nagyobb beavatkozásnak kell alávetnie magát. nedves árnyékában. melynek során a csontot ismét eltörik. A két birkapásztor kenyérrel és sajttal teli hátizsákot vitt magával. A part menti Azara faluig akart sétálni.

hogy szinte kicsattant. mint a szőlő. Mikor kezdett elfogyni a szőlő.reszketett átdöfött hasukban. Rózsaszín sullá-t. kitakarították a villáját. Az ültetvény felett az úton egy villa állt. jobb kezével lecsipegette a szőlőszemeket a fürtről. "villámcsapás" érte. Úgy állt ott . és teste oly feszes. amely annyira rómainak látszott. Hárman vagy négyen közülük elkezdtek kergetni egy lányt az erdőcske felé. bíborszín szőlőt tartott a bal kezében. hatalmas márványoszlop-folyosóval. Ezalatt történt. A kergetett lány egy fürt hatalmas szemű. megállt. amelyet a napfénytől átitatott test oly hamar elér. Most kimentek a mezőre virágot szedni. körülnézett.és citromágakat tettek mellé. és előkészítették téli otttartózkodásra. de nőiességük teljében. s hirtelen meglátta a férfiak ingének világos színét. hogy Míchaelt. Nyilvánvalóan régi kötelességüket teljesítették a bárónak. amelyeken keresztül két termetes. és virágzó narancs. A narancsültetvény mögött terűlt el egy bárói birtok zöld szalagos földje. A lányok nem látták a narancsligetben pihenő férfiakat. Egy kis kastély. Hullámos hajkoronája ugyanolyan kékesfekete volt. Olcsó. vidám mintájú ruhába voltak öltözve. Még húsz év alatt voltak. amivel feldíszítik majd a szobákat. mintha Pompeji romjai alól ásták volna ki. amely rátapadt testükre. ahogy a szicíliaiak mondják. bíborszínű gliciniát szedtek. és megdobálta vele üldözőit. Elszórakoztak rajta. feketébe öltözött matróna kíséretében egy csapat falusi lány jött kifelé. s egyre közelebb és közelebb jöttek. és rovátkolt görög oszlopokkal.

fekete ruhás. Minden tojásdad volt rajta . a lábujjai hegyébe is. .lábujjhegyen. mintha a teste váratlanul elhagyta volna.Jézus Krisztus. termetes matrónákkal. Amikor barátnőihez ért. de nem vastag.kérdezte vállát veregetve . Egyik kezét kinyújtotta. mint egy állat. de finom és selymes. szemöldökének íve. Olyan hihetetlenül bájos volt. Michael Corleone bámulva állt ott. és aztán hallotta. de nem határozatlan. Úgy érezte. Vére végigáradt a testén. végig minden végtagján. és arca olyan volt a színes virágok háttere előtt. s ő kiugrott volna önmagából. Bőre sötét volt. citromfákét.tojásdad vágású a szeme. mintha csak meghallotta volna. sötétkék. virágzó narancsfákét. kicsit szédült. szeme hatalmas. meghalok. a szőlőét és a virágokét. és belezúdult még az ujjai hegyébe. mint a futni készülő őz. Szűk ruhájának anyaga alatt kirajzolódott comjának játéka. de ahhoz a szavak kissé túl rekedten törtek elő. Most olyan közel volt. mint egy sötét ovális völgy. és kedves arcát hosszú. vedd magadhoz a lelkemet. hogy a két birkapásztor nevet. A lányok nevetve elfutottak. Ezt tréfának szánta. arcának csontja. hogy Fabrizzio felnyögött: . olyan pogányul és ártatlanul buján.Beléd csapott a villám. és a narancsültetvény felé mutatott. nyomukban a zsémbelődő. sötét szempilla árnyékolta. A szél odahozta a sziget minden illatát. édes. úgy mozgott. és visszafutott a barátnőihez. ismét megperdült. A lány. arcának minden vonását láthatták. hogy a férfiak. hirtelen megperdült. mi? . szíve hevesen dobogott. és a szőlő leve sötétvörösre festette. Szája telt volt.

mint Kay iránti vonzalma. és tudta. nyugalom. ne szégyelld magad ezért. sohasem lehetnek egy pár többé. Még Calo is barátságos lett. sok férfi még imádkozik is. mindenki láthatja.A villámcsapást nem lehet elrejteni. Végül is ő gyilkos lett. Szerencsés fickó vagy. hogy érzelmeit ilyen könynyen meglátni. egy kérdésre összpontosult. Krisztusom. okosságán alapult. ami érdekelte volna. egy maffioso. és Michael nagyot kortyolt belőle. aki "megmutatta. Ha belecsap az emberbe. az a szerelem sokban a lány kedvességén. . Arca kitörölhetetlenül belevésődött az agyába. így szólt: . Fabrizzío odanyújtotta neki a borosüveget. egész más.Nyugalom. élete minden napján kísérteni fogja. bár tudta. A két férfi nevetett. mit tud". Calo. ezen kívül nem volt semmi. Hirtelen minden leegyszerűsödött. megveregette a karját.Mintha Michaelt elütötte volna egy autó. mint ifjúkori szerelmei. . De most Kay hirtelen teljesen ki volt kapcsolva a tuda- . De életében először fordult elő ilyesmi. ti átkozott birkapásztorok? kérdezte. sőt talán barátok sem. Száműzetése alatt gyakran gondolt Kayre. és így szólt: .Fabrizzio. becsületes arcán a legnagyobb komolysággal. ha nem birtokolhatja a lányt. Ez viszont mindent elsöprő vágy volt a lány birtoklásáért. ember. Michael nem örült túlságosan.Mi a fenéről beszéltek. ember. Ez egész más volt.

Kóstoljátok meg a boromat. Hozattak vele egy kancsóval a borból. A birkapásztorok leültek az egyik asztalhoz. Alacsony. ahol eltűnt a lánycsapat. pocakos.Idegenek vagytok itt . mi. A kávézó tulajdonosa jött kiszolgálni őket. Fabrizzio így szólt a kávézó tulajdonosához: . Ez a legjobb bor Olaszországban. szinte törpe külsejű ember volt. sötétvörös és olyan erős. ezért volt benne néhány üzlet. borozók és egy kis kávézó. és egy tál mogyorót tett az asztalukra. Calo? A másik komolyan bólintott. és Michael követte őket. villámcsapást kapott tőle. mint a konyak. és a bort a fiaim csinálják.Ki tudja. Követte a két férfit.tából. mint gondoljuk. A lányoknak semmi nyoma sem volt. . talán könnyebben elérhető. mint amilyennek mondta. Mi éppen most láttunk néhány szépséget útközben. és az még jobb volt.Michael felé in- . . keskeny teraszán három asztallal. barátságosan köszöntötte őket.Te biztos ismersz itt minden lányt. . A szőlő a saját termésem. Néhány kisfiú és egy kalandozó szamár látszott csak. A falu a szokásos kút és a főtér köré épült. egyébként a falu kihalt volt. . Főútvonalon feküdt. A villámcsapás ellen csak egy orvosság van. az egyik különösen tetszett a barátunknak. majd megtudunk róla valamit mondta élénken Fabrizzio. ezért hadd adjak egy tanácsot. Naranccsal és citrommal keverik. amint elindultak a közeli faluba. Michael nem szólt semmit.mondta -.Bemegyünk a faluba.

Fabrizzio bement utána a kávézóba. A kávéház tulajdonosa új érdeklődéssel nézte Michaelt. de ez még egy szicíliai számára is túlzás volt. Michael megkérdezte tőle: . nem volt érdemes egy második pillantásra. .Jobban teszed.Épp. elfintorította az arcát. Azt hiszem. nagyon sötét szeme.Nem. nyers kölyök. az más dolog.mondta. hogy van két fia. jobb. ahogy gondoltam. és újabbat kértek.Az öreg megemlítette. A három férfi lassan ivott. Amikor kijött. és neki csak fel kell fütyülnie értük. Vártak rá. A tulajdonos nem jelentkezett. hogy indulhassanak. akiről beszéltünk. . hogy aludj ma éjjel.Segítségre lesz szükséged. az a lánya. ha hazaviszel magaddal egypár üveg bort. és így szólt Michaelhoz: . Ilyen lányt nem ismerek .tett. ha elindulunk vissza Corleone felé. kiürítették a kancsót. két kemény. De egy ember. bement a kávézóba. akinek csupa hullám a haja? Nagyon sima bőre van. A szigeten eltöltött hosszú hónapok ellenére Michael még mindig nem tudott hozzászokni a nemek kérdésében megmutatkozó szicíliai érzékenységhez.mondta röviden a tulajdonos. Inkább . De a két birkapásztor magától értetődőnek fogta fel. barátom .Ismersz egy lányt. . akibe belecsapott a villám. A szétvert arc mostanáig teljesen mindennapinak látszott. nagyon nagy szeme. Ismersz ilyen lányt itt a faluban? . Eltűnt a teraszról.

hogy a lányodról beszéltem. hogy végre illően. kedves fiatalember volt. nem volt szándékomban. kijózanította őket. fehér arca. mely úgy kiütött rajta.menjünk . mindig nagyon óvatos volt. és bementek a kávézó hűvös sötétségébe. még akkor is.Úgy hallom. Don Tommasino. Mikor látta. ha miután Szicíliában bújkál . Michael hideg tekintettel nézett rá. s úgy bánt vele. mint a fekete füst a jégen. hogy tiszteletlen legyek veled vagy . aki természetesen ismerte Michael valódi kilétét és cselekedetét.Hozzátok ki azt az embert nekem. és elnyomta bizalmaskodó nyájasságukat. Azután csendesen így szólt: . De a két birkapásztor most ismerte meg először a Corleone-tekintetet.bizonyára elkövetett valami bátor dolgot. tiszteletteljesen figyelnek rá. idegen vagyok ebben az országban. és egy pillanatig végignézte az embert. megsértettelek azzal. De hadd mondjam meg neked. A zömök emberen nem látszott félelem. A birkapásztorok engedelmeskedtek. Mostanáig csendes. nem ismerem jól a szokásokat. Hideg tekintete.mondta Fabrizzio. maguk között hozva a kávézó tulajdonosát. Bocsánatot kérek. haragja. igazi amerikai. rideg. Michael így szólt: . és ez nem volt bölcs vélemény. De ezek a tudatlan birkapásztorok maguk alakították ki véleményüket Michaelról. de haragjában volt bizonyos óvatosság is. mint "tiszteletre méltó". Vállukra vették lupará-ikat. Michael hátradőlt székében. vele egyenrangú társával. Néhány perccel később ismét megjelentek.

Ha nem felelünk meg egymásnak. és ha mindkettőnknek megfelel. és nem akarom szégyenbe hozni a lányodat. de most. És ha eljön a megfelelő idő. annak ellenére. Michael hangja soha nem volt ilyen azelőtt. hogy éppen bocsánatot kért. amit egy apósnak tudnia kell.Amerikai vagyok. Feladhatsz a rendőrségnek. Fabrizzio rettegő bámulattal suttogta: . és mit akarsz a lányomtól? Michael habozás nélkül így felelt: . Végül is lehet. ahelyett hogy egy férjet kapna. szeretnék beszélni vele. hogy tudta.vele. össze fogunk házasodni. amikor velük beszélt. A kávézó tulajdonosa vállat vont. A testőrökre ez nagy hatással volt. és ezen senki sem tud segíteni. A három ember ámulva nézett rá.Ki vagy te. nem valamiféle parasztlegénnyel van dolga. Szeretném megismerni. A nevem Michael. mindent elmondok magamról. A kávézó tulajdonosa most első ízben nem látszott olyan magabiztosnak vagy lenézőnek: dühe sem volt olyan határozott többé. Erő volt benne és tekintély. de akkor a lányod. és ezzel egy vagyont szerezhetsz. és itt Szicíliában bujkálok az országom rendőrsége elől. Teljes tisztelettel. Mindenképpen szeretnék megismerkedni a lányoddal. Az engedélyeddel és a családod felügyelete mellett. még dühösebb lett: . Én magam is tiszteletre méltó ember vagyok. Végül megkérdezte: . akkor soha többé nem látsz. elvesztené az apját.Ez egy valódi villámcsapás. hogy nem talál rokonszenvesnek.

jobb lesz. hogy kimenjen. . hogy az a disznó tűnjön el a teraszáról. de a kérdést rendszerint nem tették fel közvetlenül az érdekelt személynek. Ez nem maradt hatás nélkül Vitellire. oda tartozik-e valaki. És valami arra késztette. és a birkapásztornak torkára fagyott a szó.Gyere vasárnap délután. akik félelem nélkül.Idegen vagyok ebben az országban. Gyere ide a kávézóba. hogy megkérdezze Michaeltól. hogy amikor bejöttek a kávézójába. de az egyik birkapásztor így szólt: . és visszaemlékezett..Te a barátok barátja vagy? Minthogy egy közönséges szicíliai nem ejthette ki a maffia nevet. Ő akkor gorombán azt válaszolta. Vitellinek hívnak. ha kimész. A kávézó tulajdonosa ismét ránézett arcának összezúzott bal felére. . Ránézett a két birkapásztorra. a Szicíliában szokatlan hosszú lábakra.mondta Michael. azt közölték vele.Hallgass rám. jobb lesz udvariasnak lenni ezzel az idegennel. a falu felett. ez a megfogalmazás volt az egyetlen lehetősége a kávézó tulajdonosának. Így. és a házam ott fent van a dombon. hogy padroné-juk beszélni akar vele. teljesen nyíltan viselték lupará-ikat. és magad beszélsz vele. Fabrizzio mondani akart valamit. hogy tagja-e a maffiának. És most az volt az érzése.Nem . amikor Michael felállt és felé nyújtotta . de Michael ránézett. Morogva így szólt: . Mindig így kérdezték meg. majd én felviszlek.

hogy ez az esemény egyike azoknak a váratlan jó szerencséknek. Az egyik birkapásztor még a vacsoraidő előtt tájékoztatta dr. dr.A barátunkat ma villámcsapás érte. akkor talán egy kis nyugalmam volna . amikor a kertben ültek. és mosolygott. a számlát az egyik pásztor fizette ki. Találtak egy garázst. Jóindulatának jeleként Vitelli legjobb és leghidegebb üveg borával engedte el őket. Tata így szólt Don Tommasinóhoz: . A Palermóhoz hasonló városokban feltámadó új stílusú maffiavezérekről beszélt. és biztosítja a családja nyugalmát. Ez még nagyobb hatással volt rá. hogy leánya szépsége megcsinálja a szerencséjét. Elhatározta. a kávézó tulajdonosa megrázta. aki kísérte. és ha a válaszok nem tetszenek neki. És ez nem is jön rosszkor. Michael a felettese annak a két embernek. A tulajdonosnak voltak kapcsolatai a "barátok barátainál".morogta. amikben minden szicíliai hisz . De valami azt súgta neki. majd érdeklődni fog. Don Tommasino nem látszott meglepettnek. ahol béreltek egy kocsit és egy vezetőt. mert este. . . még mindig köszöntheti Michaelt két fiával és fegyvereikkel. Néhány falubeli fiatalember máris elkezdett körülötte sürgölődni. Tatát a történtekről.a kezét. Michaelt nem érdekelte többé a kirándulás.Bárcsak néhány palermói fiatal fickóba csapna bele a villám. Észrevette. mert elárulta.valami azt súgta neki. az hazavitte őket Corleonéba. akik a hozzá hasonló régimódi vezetők hatalmát veszélyeztetik. de ez az idegen a zúzott arcával elijesztheti őket.

mit szól hozzá az apád. amíg nem tudom. hogy beleavatkozz a magánéletembe. . nem hagyhatom. hogy hagyjanak egyedül vasárnap. végül is ez egy tiszteletre méltó ember. hogy nem bír elviselni. És nem is nyeri vissza a hallását csak akkor. akkor legyen házasság.Kérlek. te ismered az apámat. Ha szégyenbe hozod őket. Michael Corleone nagyon óvatos volt. Ismerem egyébként a villámcsapásodat. . amikor ebből a nemből igen lesz. Ö az az ember. és nem akarom. tisztességes családból. El fogok küldeni valakit hozzá. hogy ott lábatlankodjanak. A capo maffioso sóhajtott. Megértem. Egyébként jól ismerem a családot. az apa biztos megpróbál megölni. aki megsüketül. neki viszont nem. hogy ez megtörténjen. . hogy nem. amit a két testőrről mondasz. és akkor vért kell ontanod. Rendes lány.Lehet. Ezt nem engedhetem meg.Felelős vagyok érted az apád előtt. ha neked megengedném. Elmegyek ebédelni a lány családjához. de ha meg akarok nősülni. nem akarok kellemetlenséget okozni neked. De tőlem már sokszor hallott nemet.Michael így szólt Tommasinóhoz: . . Don Tommasino megrázta a fejét. le- . meg is nősülök.Don Tommasino. ha valaki azt a szót mondja neki. ne kérd ezt tőlem. mennyire megsérteném apámat. ezért velem jöhetnek vasárnap. hallom. És bizonyára megérted. hogy már házasságról is beszéltél. mondd meg ennek a két birkapásztornak. És még valami.Hát jó. ő még nagyon fiatal.

Megtudta. Egy kicsit érzéketlenné teszi majd az arcodat. a két férfi rámosolyog.Valami pénzre lesz szükségem. Calo és Fabrizzio lupará-ikkal a hátsó . a házban levő öreg szolgálóknak ki volt adva az utasítás. de ne izgulj. néhány ajándékra és. Michael most dr. Közben busszal bent járt Palermóban is. hogy ajándékokat vegyen a lánynak és a családjának. . mi történik.Fabrizzio majd gondoskodik mindenről.mondta dr. egy kocsira is.Van valami gyógyszered. ő ügyes fiú. azt hiszem. de még használható Alfa-Romeót. hogy aludni tudjon. ami felszárítja ezt az átkozott. és minden este kedves arcára és kedves nevére gondolt.mondta Michael. A Don bólintott. állítsanak mindennap az ágya mellé egy tele üveg lehűtött bort.het. állandóan folyó taknyot az orromból? Nem törölgethetem a lány előtt egész idő alatt az orromat. és értesítem az apádat arról. . Ezt meg kell tennem. a lányt Apolloniának hívják. hogy öregnek tart majd .Mielőtt elmész. Vasárnapra Michael kapott egy ütött-kopott. Minden éjjel kiitta. Az orvos és a Don mosolyogtak ezen a szellemességen. . majd beecsetelem valamivel. mire megkondultak a Szicíliát beborító templomok harangjai. Alfa-Romeóját a faluba vezette. Vasárnap. és pontosan a kávézó előtt megállt. Látta. Tata. Reggel majd adok pénzt. Jó adag bort kellett meginnia. még egy darabig nem fogod megcsókolni . a tengerészetnél kitanították szerelőnek. Tatához fordult: .

Egy csomagja még volt a lány számára. amiket Michael még csak meg sem hallott. A kávézó zárva volt. és Michael megparancsolta nekik. majd Michael magához vette a három ajándékcsomagot. falusi modorban szólt hozzá: . ami éppúgy lehetett hálószoba. mint a férje. ugyanolyan zömök. de Vitelli a terasz korlátjára támaszkodva már várt rájuk. semmiképpen ne menjenek fel vele a házba. ahol a háza volt.ülésen ültek. A bemutatkozások után. még kissé túl korai volt. várják meg a kávézóban. a szokásos üveg alá állított Madonna-szobrokkal. Michael átadta Signor Vitellinek és Signora Vitellinek az ajándékukat. Az apa őszinte. A ház nagyobb volt. Az apa egy arany szivarvágót kapott. Tele volt zsúfolva mindenféle bútorral. Ajándékait tartózkodó köszönettel fogadták. A ház belül családias volt. és felgyalogolt Vitellivel a dombra. ugyancsak vasárnapi fekete ruhába öltözve. mint a szokásos falusi kunyhók. és nem volt túl nagy. A két fiú. A lányt nem lehetett látni. de a gazdaságban végzett nehéz munka miatt többnek látszottak. már várta őket. mint ebédlő. leültek egy szobában. lábuknál a vörösen vibráló fogadalmi gyertyákkal. Az anya életerős asszony volt. alig múltak húszévesek. de egy szicíliai számára ez már középosztálybeli pompának számított. Kezet fogtak. a Vitellik nem voltak nincstelenek. az anya egy véget a Palermóban kapható legfinomabb ruhaszövetből. Két izmos fiatalember volt. a második látogatásáig nem kellett volna hoznia semmit.

aki jogot for- . amely bizonyára a legjobb vasárnapi ruhája volt. és udvariasan így szólt: . . hogy mi ilyen könnyen és gyorsan fogadunk idegeneket a házunkban. Michael megint azt érezte. és leült az anyja mellé. ami nem is annyira a vágy volt. és testén végigszáguld valami. Ezért légy üdvözölve nálunk. Addig is szívesen látlak a házamban mint Don Tommasino barátját. Megfordult. hogy kifogy a lélegzete. s nem volt semmi egyszerű fekete ruhájában sem. Signor Vitelli felemelte a karját.Ne gondold. a mi tartományunkban nincs senki. és parányit elmosolyodott. mint inkább a birtoklás esztelen akarata. amit csak akarsz..Mindent elmondok majd. Friss virágok és citromfák illata áradt belőle. aki kételkedni merne ennek a jó embernek a szavában. de a lány koromfekete hullámos hajában nem volt semmi. De Don Tommasino személyesen állt jót érted. majd illedelmesen lesütötte a szemét. és itt. Várjuk meg először. De meg kell mondanom neked. akkor többet kell tudnom rólad és a családodról. hogy ha a szándékaid komolyak a lányommal kapcsolatban. egyáltalán szükség lesz-e rá. aki megérinti a lányt. és ott állt a ház belsejébe nyúló boltíves ajtóban. Az orrában lévő orvosság ellenére Michael azonnal megérezte a lány illatát a szobában. Ebben a percben megölt volna bárkit.Én nem vagyok kíváncsi. Ezt meg kell értened. Michael bólintott. hiszen a te családod is ebből az országból való. Most egyszerre megértette az olasz férfiak klasszikus féltékenységét. A lány gyorsan ránézett.

aki elveszi tőle. A család láthatta. gyilkos tekintettel mérte végig a fiatalembert. ez a "villámcsapás" klasszikus esete. Szeme olyan szép volt. Mikor a lány egyik bátyjához fordult és rámosolygott. nem volt durván öltözött paraszt többé. olyan éhesen. Michael új ruhát vett magának Palermóban. Remélem. ahogy a részes bérlő a saját földjét. és megnyugodtak. de nem merte nevén nevezni. hogy torznak nevezzenek valakit. Olyan vadul akarta birtokolni. legalábbis. hogy Michaelnak máshova kellett néznie. bezárja egy házba. Összezúzott arca nem tette olyan ördögivé. Utána persze meg fognak majd változni a dolgok. beszélj ezzel a szegény emberrel. És egyébként is ebben az országban a legszörnyűbb testi elváltozás kell ahhoz. amíg meg nem házasodnak. mint a viasz. . Semmi nem tudja megakadályozni abban. Megszólította. de ez már nem számít. Az anya szigorúan rászólt: . mint ahogy a fösvény az aranypénzt. tojásdad formájára. Michael egyenesen a lányra nézett.Apollonia. Megrázta a fejét. és mert másik profilja nagyon arányos volt. hogy elnyerje ezt a lányt. és a család számára nyilvánvaló volt. mint gondolta. Ez a fiatalember.Láttalak a múltkor a narancsültetvényen. Amikor elszaladtál. Senki más nem is láthatja. nem ijesztettelek meg? A lány egy másodperc töredékére ráemelte a szemét. birtokolja. Michael. és csak a maga számára tartsa fogságban.mál rá. hogy ő egyfajta Don. arcának kedves. tudtán kívül. olyan lesz a lányuk kezében. torzulása még érdekessé is tette. mérfölde- .

hogyan pattintsa ki a zárat. Az anya nyúlt oda. te lány . A vörös bársony ékszerdoboz láttán megállt. És nem kételkedhettek a vagyonában sem. és türelmetlenül kinyitotta a csomagot.Grazia. Ez nem jelentett kevesebbet. hogy szét ne szakítsa az értékes papírt. Nehéz arany nyaklánc volt. hanem azért is. de mégis óvatosan. és Michael füle megcsendült tőle. Michael most hallotta először a hangját. és akkor. komoly őzszerű barna szemével egyenesen Michaelra nézve megszólalt: .Nyisd ki. vagy legalábbis annak a jele. Mozdulatlan kezei kicsik és barnák voltak. Újból és újból . Anyja odatartotta. Nem kételkedhettek tovább ennek az idegennek a komolyságában. hogy láthasson. mert ebben az országban az aranyajándék a legkomolyabb szándékok kifejezésére szolgált. . és a lány egy pillanatra felemelte azokat a hosszú szempillákat. méghozzá nemcsak nyilvánvaló értéke miatt. és akkor kivette belőle az ajándékot. és ettől megrémültek egy kicsit. . . Ösztönösen sikerült kinyitnia. Apollonia még mindig nem nyúlt az ajándékhoz. mint egy fiatal fiúé. hogy láthassa. és nem tudta. A lány koromfekete szempillái csukva maradtak. hogy házassági ajánlatot szándékozik tenni. ilyesmi még sohasem volt a kezében. mint egy házassági ajánlat. Benne volt a fiatalság minden bársonyos puhasága és félénksége. Michael átnyújtotta neki az aranypapírba csomagolt ajándékot. Félénken az ölébe tette.ket utazott.mondta az apa.

A karjában tartott test oly meleg és eleven volt. Signor Vitelli megsajnálta. De azt észrevette. egyszerűen azért. és a következő vasárnapra meghívta ebédre. . és leült a kávézó teraszára. és tudta. hogy elmenjen. Következő nap. a faluba hajtott. üzent a feleségéért és a lányáért. hogy jöjjenek le a kávézóba hozzájuk. az arcába áramló vértől bársonyos bőre még sötétebbé válik. És észrevette.megpróbálta. képtelen lesz várni egy hétig. birkapásztorai nélkül. De nem tudta megakadályozni. Michael bólintott. Apollonia kevésbé volt félénk. Nem is várt. s ahogy kezet fogtak. Hétköznapi színes ruhája volt megint rajta. amit Michael adott neki. ami sokkal jobban illett hozzá. mint a fekete. hogy testük egymáshoz ne érjen. az apához és az anyához beszélt. hogy bőre szabott ruhája ellenére a lány testének tiszta érzékisége szinte átsüt az anyagon. és nekiesett a férfinak. Ez a találkozó már kevésbé volt félszeg. Az apa még lesétált vele a dombról a kocsijához. Végül Michael felállt. Ezúttal azonban Apollonia felvette az aranyláncot. A következő napon ugyanez történt. és felállt a család is. hogy hatalmas. s az elkapta. és ő megrázkódva érezte bőrén a lány érintését. és rámosolygott. Udvariasan elköszöntek egymástól. Apollonia egyszer megbotlott. A férfi kedvező jelnek tekintette ezt. az anyja szorosan mögöttük ment. hogy elbeszélgessen az apával. mély vérhullámot indított el Michaelban. Később felsétált a dombra a lánnyal. ne nézzen a lányra. a lány végre szembekerült vele. hogy elpirul. mert a látása teljesen megzavarta. és többet is beszélt.

Tipikus parasztesküvő volt. hogy a férfi bizonyára gazdag is. és a lány fokozatosan elvesztette félénkségét. amit kíván. mint egy hegyi kecske. hogy az esküvő előtt megérinthesse a lányát. Michael minden alkalommal ajándékokat hozott. és pólyáskora óta soha nem botlott meg ezen az ösvényen. Dr. Apollonia egyszerű parasztlány volt. s az volt dr. Így Don Tommasino kinevezte önmagát a vőlegény apjává. mert tudta. Tata is. a rokonokra és a vendégekre. A falusiak az utcán álltak. fogalma sem volt a világról. és azt is tudta. alig tudott írni-olvasni. akik a templomból a menyasszony házába sétáltak. a házasság időpontját a második vasárnapra tűzték ki. Tata kőfallal körülvett villájában lakik majd a fiatal pár. de üdeség és életöröm volt benne. hogy Michael azt tehet. Michael kívánságára minden nagyon gyorsan ment.Nem látták. mert lánya olyan biztosan mozgott. ez érdekessé tette. És mosolygott. ez volt a hagyományos házassági édesség. hogy mosolyog az anya mögöttük. A nászmenet cukrozott mandulával dobálta meg a szomszédokat. Ez két hétig tartott így. Corleone részéről Calo és Fabrizzio ugyancsak esküvői vendégek voltak. És mert a lány el volt ragadtatva tőle. Amerikából azt az üzenetet kapta. és a megma- . és virágot dobáltak a nászmenetre. De kísérő nélkül soha nem találkozhattak. de minden szükséges óvintézkedést tegyenek meg. mert így biztosíthatta saját testőrei jelenlétét. Most Don Tommasino vette kezébe a dolgokat. hogy a fiatalember számára ez az egyetlen lehetőség.

és eltűnt a színhelyről. és a nászéjszakája utáni reggelen szüksége lehet valakire.radt mandulából a nászágyra cukros. A hatalmas mennyezetes ágy az egész szobát uralta. fél egy kicsit. valakire. Apollonia még mindig az esküvői ruháját hordta. Michael látta. fehér hegyet raktak. hogy egyedül az övé volt. Ez most csak jelképes volt. mert a fiatal pár az első éjszakát Corleonén kívül. A villában az idősebb asszony azonnal összedugta a fejét dr. És így történt. A nászünnepség éjfélig tart. Egy kis asztalon egy üveg bor állt és egy kis esküvői torta. Ládáját és csomagjait a kocsiból felhozták már a szobába. az anyós a hátsó ülésen velük ment. a villában akarta tölteni. A szoba közepén álló fiatal lány arra várt. hogy törvényesen birtokolta. ha a dolgok nem mennének rendben. akivel beszélhet. aki a helyes irányba terelheti. Rámosolygott. hogy visszakocsizva a Corleonén kívül fekvő villába. Az apa megmagyarázta neki: a lány fiatal. Tata szolgálóival. hogy Michael kezdeményezzen valamit. hogy Apollonia bizonytalanul néz rá hatalmas szemével. most. megölelte és megcsókolta a lányát. amire egy köpenyt vett fel. Mikor eljött ennek az ideje. Michael és ifjú felesége egyedül mehettek fel hatalmas hálószobájukba. még szűz. És most. hogy nem akadályozta már semmi ab- . hogy a menyasszony kérésére az anya is velük megy a Corleone villába. de a menyasszony és a vőlegény már korábban elmegy az Alfa-Romeón. és bólintott. Michael meglepve látta. Ezek a dolgok néha nagyon kényesek lehetnek. most.

Arra számított. A hálószobába visszatérve teljes sötétséget talált. és ez a merészség nagyon tetszett neki. Tapogatózva az ágy felé botorkált. összekuporodva. amiket Michael Palermóból hozatott. amíg átöltözik. hogy birtokába vegye azt a testet. amint a lány levette a menyasszonyi fátylát. A lány végignézett rajtuk egy pillanatig. Dr. mire visszatér. Háttal feküdt őfelé. Talán Apollonia azt akarta. és ráhajtotta a székre. maga felé fordította. A lány lassan megfordult. és a menyasszonyi fejdíszt a kis öltözőasztalra tette. Kinyújtott keze selymes. és meztelenül becsúszott a takaró alá. és gyengéden megölelte. míg az asszonyok lefekvéshez készülődtek. Michael nem tudta rászánni magát a közeledésre. ahol ki tudta venni Apollonia testének körvonalait a takaró alatt. valaki teljesen becsukta az ablakredőnyöket.ban. A lány még mindig az asztalnál állt. Figyelte. ami elrejti a testét. lement a hallba a fürdőszobához. és beáradt a nyitott ablakon. ezért Michael kiment a szobából. Apollonia túlságosan félénk. Egyik kezét lassan. amelyről minden éjjel álmodott. Michael eloltotta a villanyt. De a szicíliai hold úgy ragyogott. túlságosan ártatlan az ilyen heves viselkedéshez. Apolloniát levetkőzve az ágyban találja. Tatával és Don Tommasinóval megittak még egy pohár bort a kertben. Az asztalkán parfümök és krémek egész választéka sorakozott. mint az arany. azt hitte. óvatosan a lány vállára tette. meztelen bőrét érintette. Michael levetkőzött. hogy ő segítsen neki levetkőzni? De biztos volt abban. a lány sötétségre vár. A lány nem vette fel a hálóingét. és Mi- .

Az érzékiségnek olyan időszaka volt. Apollonia ezekben az első napokban szinte a rabszolgájává vált. így az esték elég kellemesen teltek. testük szorosan össze volt kulcsolódva. dr. A bizalmával és a szerelmével sikerült ezt a fiatal. Apollonia jelenléte felvidította kissé a villa csaknem komor. miért értékelik a primitív emberek oly nagyra a szüzességet. Amikor a tetőpontra értek. és aztán a lány olyan hirtelen volt. és míg a vérvörös virágokkal befutott szobrok között a kertben itták borukat. magához szorította testét. Don Tommasino minden este velük vacsorázott. Anyját a nászéjszakát követő reggelen hazaküldte. Michael . mellét. Apollonia teste vágyakozással. Tata elmesélte összes régi történetét. és vidám. lányos bájjal foglalta el az asztalfőt.chael keze lecsúszott feszes mellére. szűzi és mégis erotikus vadsággal feszült meg. amelyet azelőtt sohasem tapasztalt. majd egy pillanatig csendben maradt. hogy aztán hirtelen halálos feloldódásba merüljenek. haja olyan volt. mélyen megcsókolta meleg száját. de aztán medencéjének egy erőteljes lökésével lábai átkulcsolták csípőjét. és ő végre a karjaiban tartotta. férfias légkörét. mint a sima selyem. hogy testük egymás érintésétől szinte villamossággal telt meg. Éjszakánként a fiatal házaspár a hálószobájában órákat töltött szenvedélyes szeretkezéssel. és aztán föléje került. Ezen az éjszakán és az utána következő hetekben Michael megértette. Húsa. forróvérű lányt eljuttatni a szüzességtől a tudatos erotikához. Felsikított kicsit. hevesen feszültek egymásnak.

mézszínű bőrével. Házasságuk első hetében kis kirándulásokra mentek az Alfa-Romeóval a környékre. amikor fáradt volt ugyan. Ekkorra Don Tommasino mind szórakozottabb. de még nem tudott elaludni. és az erdőben ettek. és megtanította kocsit vezetni a villa falain belül. és ellenállhatatlanul izgató. amikor kimerült félálomba merültek. a két birkapásztor a falakon belül kaptak állandó elhelyezést. mert azok hosszú karja egészen eddig a szigeti menedékhelyig elér. Arca is imádnivaló volt pihenés közben. hogy Apolloniát angolul tanította írni és olvasni. . amilyet azelőtt csak a festett olasz Madonnákról készült művészeti könyvekben látott. Don Tommasino fegyveres őröket állíttatott a villa köré. továbbra is sok gondja volt az új maffiával Palermóban. mind szótlanabb lett. Michael néha. szenvedélytől csillogó szemeivel.nem tudott betelni Apollonia szépen faragott testével. Szűzies szenvedélye egyezett a férfi testi vágyával. hogy házassága a figyelem középpontjába helyezte Szicíliának ebben a részében. és a Corleone család ellenségei miatt óvatosságra van szükség. tökéletes arc. és az alvó Apollonia meztelen testét figyelte. Michael azzal töltötte az időt. az ablakpárkányra ült. és Calo meg Fabrizzio. és gyakran majdnem hajnal volt már. csaknem édes. és elmagyarázta neki. De Don Tommasino félrevonta Michaelt. Csodálatosan friss illata volt. Így Michaelnak és feleségének a villa területén kellett maradnia. hatalmas. ezeknek az arca a legkiválóbb festők minden erőfeszítése ellenére sem volt szűziesnek mondható.

Igaz.kérdezte.Ismered az apámat? . hogy Don Tommasino kedvetlenül rázza meg a fejét. de a villában dolgozott. Az aszszony most először mosolygott rá.Egy mozdulatot tett a feje felé. de rothadjon a lelke örökre a pokolban. és az értelmemet is. . egy tál friss olajbogyót hozott az asztalukra. mióta Michael a villában volt. és csodálkozva látta az asszony arcán a megkönnyebbülést. a Keresztapa fia? Michael látta.Isten bocsássa meg nekem. . egy öregasszony. majd Michaelhoz fordult.Igaz.kérdezte az asszony félve. barna foltos fogai kilátszottak szájából.Egy este. Filomena keresztet vetett. . amikor titkuk általános ismeretéről hallott. hogy Luca Brasi meghalt? . és megkérdezte: . amint a kertben ültek. Michael ismét bólintott. mint a dió. amit mindenki beszél. Láthatólag mondani akart még valamit. azért Michael bátorítólag rámosolygott. hogy te Don Corleone fia vagy New York Cityből. mint akinek fontos megtudnia az igazságot. aki a faluban lakott. és így szólt: . De a vén banya olyan aggódva nézett rá. Az asszonyt Filomenának hívták. .A Keresztapa egyszer megmentette az életemet mondta -. arca ráncos és barna. ezért Michael bólintott: .

mondta barátságosan. kopogtattak Filomena ajtaján.Mesélj nekem az apámról és Luca Brasiról. akinek már ekkor is félelme- . Egyáltalán nem volt megijedve. amikor minden becsületes ember régen az ágyában volt már.Valamit tudok ugyan róla. s a Don intett. ha egy nehéz szülésnél megpróbáltak beavatkozni. hogy elmondja nekik a történetét. ezért felöltözött. Harminc évvel ezelőtt Filomena bábaasszony volt New York Cityben a Tenth Avenue-n. . .Michaelban felébredt Brasival kapcsolatos régi kíváncsisága. már meghalt a szegény lélek. Egy pohár bort töltött neki. Megtanított néhány dolgot még az orvosoknak is. hogy biztonságban érkezzenek meg erre a bűnös világra. . És így Filomena azzal töltötte az estét. rajta. és leültette. az olasz kolónia szolgálatában. harminc évvel ezelőtt egy átkozott éjszakán. hogy a nehéz napokra félretegyen valamit. bár kártyás volt és nőcsábász. s az üzlet jól ment. mert a gyerekek gyakran a csendes éjszakai órát választották ki arra. és az a hirtelen érzése támadt. és miért volt Brasi annyira lekötelezve az apámnak? Ne félj. aki sohasem gondolt arra. Férje akkoriban egy jól menő élelmiszerüzlet tulajdonosa volt. hogy megadja az engedélyt. de hogyan lettek barátok. Luca Brasi állt kinn. hogy ez az asszony tudja azt a történetet. ő áldja az emlékét. és kinyitotta az ajtót. Az asszonyok állandóan állapotosok voltak. amit Hagen és Sonny nem voltak hajlandók elmondani. Filomena Don Tommasino felé fordította ráncos arcát és fekete mazsolaszemeit. mesélj. Akárhogyan is.

Az utazás nem tartott tovább harminc percnél. hogy egy asszony rövidesen szülni fog. de a férfi egy maroknyi zöld dollárt nyomott a kezébe. Tudták róla. kártyázott és ivott. Ezért Filomena rögtön megijedt. igen. Ő túlságosan félt ahhoz.tes hírneve volt. azért jött. akkor egy kis faépülethez értek Long Island Cityben. Azt mondta Filomenának. Azt hitte. és hogy neki vele kell mennie. Szegény lány annyira félt. hasa annyira duzzadt. azt mondta. aki írnek látszott. nyilvánvalóan valamilyen démon tartotta a markában. Megpróbált tiltakozni. hogy nőtlen. Az ágyban egy csinos fiatal lány feküdt. fejét rémületében. De Brasi a szokásos kéréssel jött. mindjárt a híd mellett. hogy menjen vele. haja vörös. hogy visszautasítsa. hogy a férjét bántsa. hogy valami nincs rendben. amit életében . mint Luca Brasi. csak azokkal az asszonyokkal foglalkozik. mint egy kocáé. nem itt lakik a környéken. mint a tébolyodotté. Filomena rögtön érezte. Brasi felvitte Filomenát a lépcsőkön egy hálószobába. Kétcsaládos ház volt. akiknek ismeri a terhességét. arca ki volt festve. hanem egy kicsit messzebb. Amikor meglátta Brasit. Brasi brutális arca csaknem olyan volt ezen az éjszakán. és valóban a gyűlölet kifejezése Brasi ördögi arcán a legijesztőbb látvány. mert a konyhában is néhány gonosztevő ült. rémületében elfordította. Az utcán egy Ford állott. a vezetője ugyanolyan madár. amelyet most nyilvánvalóan Brasi és a bandája lakott. és nyersen ráparancsolt. aki talán őrült módjára visszautasított valami kis szívességet Brasi számára.

Az én munkám befejeződött. Filomena egy pillanatig azt hitte. Éppen megláthatta. hogy egy is éljen ebből a fajtából. Brasi kiment a szobából. Vagy azt gondolta. (Itt Filomena ismét keresztet vetett. azt mondta: .valaha is látott.kiáltott fel gyengén. és mélyen elaludt. Megzavarta. és Filomena odanyújtotta neki a tiszta lepedőbe csavart újszülött gyermeket.Luc. Röviden így szólt: . amit mondott. Luc. . csinálj. az őrület belevésődött az arcába. vedd el. . hogy a "fajta" szót használta.És megpróbálta átnyújtani neki a batyut. és a csecsemő megszületett. . és feléjük fordult. annak nem szabad életben maradnia? És Filomena akkor biztos volt benne.Ha te vagy az apja.mondta. Az emberei közül ketten segítettek a bábaasszonynak. nem jól értette.Ez a te gyereked. Arra gondolt. . Vidd le a pincébe. amit akarsz. amikor Brasi vadul odavágja a batyuban levő újszülött gyermeket Filomena melléhez. és hajítsd a kazánba. hogy ami az ő ágyékából származik. hogy láthassa őket. Brasit odahívták. és .De nem akarom.) Rövidre véve a történetet. az anya teljesen ki volt merülve. hogy a férfi brutális tréfát űz csupán. nagyon sajnálom . Akkorra felébredt a kimerült anya. mert a lány nyilvánvalóan a legutolsó fajtából való volt: röviden egy kurva. talán a lány nem olasz? Vagy azért mondja. Brasi kajánul rábámult. én vagyok az apa .Igen.

megkegyelmezett volna az a szörnyeteg. Olyan természetellenes. Ott voltak a lángok. Rettenetes volt. Nagyon rettenetes. az volt. egérszagú pincében. szögletes vaskazánnal. amit mondtam. sokkot kaphatott. talán ha elég okos lettem volna. . Brasi ismét elővette a kését.Átvágom a torkodat . mint az ördög sárkány- . ördögi kéj. Ettől a perctől kezdve úgy látszik. Az egymás ellen érzett gyűlöletük ott lángolt a szobában. és nyersen így szólt: . mondta Filomena. véres. És afelől nem lehetett kétség. Végül nagy nehezen suttogta: . Olyanok voltak. gazdaggá foglak tenni. mert a tűz láthatóvá vált. örökre el vannak átkozva. mondta most Filomena. még az újszülött gyermek sem. Arca olyan. Filomena még mindig a kezében tartotta a lepedőbe csavart csecsemőt. mert a következő dolog. És akkor egyedül maradt Brasival a párás csövű. ott voltak Brasi szemei. (Talán ha sírt volna.) Az egyik férfi kinyithatta a kazán ajtaját. mint két megvadult állat. hogy a ház pincéjében állnak. ha akarod. Akkor Luca Brasi visszafordult Filomenához. tedd meg. hogy megölné őt. te vagy az apja.Tedd meg.mondta. Ebben a percben semmi más nem létezett számukra. Különleges szenvedély töltötte el őket. hogy az ember érezhette. Némán megrázta a fejét. De Brasi nem válaszolt. amire vissza tud emlékezni.Brasi szembefordult vele.Tedd meg te. Filomena rémületében nem tudott megszólalni. szemben a nagy. hogy belecsípjek. Ehelyett ingéből egy kést vett elő. Nem voltak emberi lények.

Csak egy újabb pohár bor után tudott ismét megszólalni. A Keresztapa azt parancsolta neki. mit akar szavak nélkül elmondani. nem volt emberi. sem a rendőrségtől. Filomena félelmében szinte megbolondult. Bár Don Corleone biztosította Filomenát. A rendőrség semmit sem tudott bizonyítani ellene. Megmondta neki. és Luca Brasit szabadon engedték. Filomena elhallgatott. a vádat elejtették. az újszülött anyját. Odalökte az aszszonyt a nyitott kazánajtóhoz. és mire felgyógyult. és a rendőrség letartóztatta. A férfi tudta. maradjon nyugodtan. és hazavitték. Egy köteg pénzt kapott akkor. mit jelent ez. Két nappal később Brasi megölte a fiatal ír lányt. mégsem volt nyugta. Mielőtt Don Corleone rendbe hozhatta volna a dolgot. Luca Brasi öngyilkosságot próbált elkövetni a cellájában. amikor megint keresztet vetett és elmormolt egy imát. Halkan megkérdezte: . Idegei felmondták a szolgálatot.Megtetted? Az asszony bólintott. adja el az . és egyenesen Michaelra nézett. hogy nem kell félnie sem Luca Brasitól. elmondta a történetét. átmetszette a torkát egy üvegdarabbal. és nem tudott tovább dolgozni a szakmájában. és elment a Keresztapához. Csontos kezeit összekulcsolta az ölében. Végül rávette a férjét. ha egyetlen szót is szól a történtekről. ő majd mindent elrendez.feje. Átvitték a rabkórházba. Brasi ekkor még nem dolgozott Don Corleonénak. nem volt épelméjű. Don Corleone mindent elintézett. megölik.

hogy senki sem akarta elmesélni neki ezt. Hírek. Hírek jöttek Amerikából. és nem kell félnie a haláltól. de megtudta. a férje halála után szolgáló lett belőle. a hallban lévő fürdőszobában megmosakodjon és felöltözzön.Igaz a története? A capo maffioso bólintott. nem csoda. és megmentett Brasitól. 23. hogy lent. és Olaszországban elherdálta a pénzüket. amikor kértem tőle. amiket fájdalommal tud csak elmondani. Michael megkérdezte Don Tommasinót: . Az asszony kiment. Mondd meg neki. és így szólt Michaelhoz: . Miután elment. ő mindent elmondott neki. Santino Corleonét megölték. Mi- . hogy az öreget egy futár által hozott sürgős üzenet miatt behívták Palermóba. és az megértette. Amikor Don Tommasino aznap este visszatért. És így. minden este imádkozom a lelkéért. De gyenge ember volt.élelmiszerüzletet.Áldom az apád nevét. Még egy pohár bort ivott. félrehívta Michaelt. Mindig küldött pénzt. mondta. Micsoda történet! Micsoda ember volt Luca! Másnap reggel Michael az egész dolgot meg akarta beszélni Don Tommasinóval. és visszamentek Olaszországba. Ezzel Filomena befejezte a történetét. fejezet A kora reggeli szicíliai nap citromszínű fénnyel töltötte be Michael hálószobáját. Férje jó ember volt. És Michael arra gondolt. amit Amerikában az arcuk verejtékével kerestek meg.

és túl sokat akarnak egyszerre. amit ebben a házban és ebben a villában töltenek. Don Tommasino elintézte. . Egyébként nekem is gondjaim vannak a fiatalokkal Palermóban. Szicília déli partjai mellé. testőrként velük megy az AlfaRomeóval. Ez az utolsó reggel. bármilyen tehetségesek legyenek is: nem képesek alaposan végiggondolni a dolgokat. valahova máshova kellene menned. hogy apád nem intézkedett. .A házasságod felhívta rád a figyelmet . Nem tudom megérteni a viselkedésüket. a két birkapásztor. hogy Fabrizzio és Calo. beismerte. de engem nem lehet olyan könnyen elkapni. hogy aggódik Michael biztonsága miatt. Apollonia. Felajánlottam nekik egy tisztességes megállapodást. . Don Tommasino elmondta Michaelnak.chael. még mindig meztelenül. nem kaphatnak el egykönnyen. de azok a nyomorultak mindent akarnak. Tudniok kellett volna. néhány hétre meg akarta látogatni a családját. terhessége első hónapjában. és visszafeküdt az ágyra. mint ahogy megérdemelnék.mondta Michaelnak. Don Tommasino még este el akar köszönni tőle. hogy erős vagyok. Egypár apró trükköt megpróbáltak már. Don Tommasino kiült a kertbe Michaellal.Csodálom. aminek az alapján jobban megnedvesíthetik a csőrüket. De ez a jellemző a fiatalemberekre. hogy átköltözzön egy másik városba. és a látogatás után csatlakozik majd hozzá új rejtekhelyén. a reggeli nap frissítő sugarai mellett rágyújtott egy cigarettára. miután Apollonia már elment lefeküdni. Előző este. A Don nyugtalan volt és fáradt.

mert reggel nagyon korán. .Öt perc múlva megyünk. mert az orvos Palermóban akarja tölteni az estét. hajnalban elutazik. sötét haját. és minden lépését egy személyes testőr vigyázta. Feltűnt neki.Calo egy csésze kávét iszik a konyhában . Michael fütyült. amit a legtöbb szicíliai férfi viselt. hogy Fabrizzio az elmúlt néhány hét alatt túl sokat követte a szemével Apolloniát. ellenzős sapkát tett a fejébe. lupará-ja gondatlanul a kerti asztalra volt téve. A reggeli nap most már túl erős lett. hogy fecsegni fog. .kiáltott le neki Michael.mondta Fabrizzio. és látta. Hol van Calo? Fabrizzio felállt. . látszott a tetoválás piros és kék vonala. Éjszakánként fegyveres őrök vigyáztak a villa falai körül. Don Tommasino bajban van. és lehetséges. Michael tudta. hogy Fabrizzio ott ül egy kerti széken. és Fabrizzio feltekintett az ablakára. és munkanadrágot.A feleséged is jön? Michael ferdén nézett le rá. Michael elnyomta a cigarettáját. Még mindig mezítláb. és néhány hűséges birkapásztor a lupará-jával mindig a házban tartózkodott. Nem mintha akárcsak egy mozdulatot is merne a Don egyik barátjának felesége ellen tenni. hogy a dolgai után nézzen. És Michael ne szóljon a költözködésről dr. Tatának. Szicíliában nem volt en- . Don Tommasino maga erősen fel volt fegyverezve. munkainget vett fel. Inge nyitva volt. Fabrizzio lustán fésülgette sűrű. .Hozd ki a kocsit . messze kihajolt a hálószobaablakon.

hogy egy szicíliai parasztasszony kocsit vezessen. Michael néhanapján hagyta. és így szólt Michaelhoz: . és az asszony bólintott. és felszaladt a lépcsőn a hálószobába.mondta Michael. Figyelte. majd én hozom . néhány nap múlva utánunk jön .mondta Michael Calónak.Hol van Apollonia? Calo arcán vidám mosoly jelent meg. biztosan a konyhába ment. . . amikor fékezni akart. Kiment a konyhából. de mindig ott ült mellette. Lent a konyhában Filomena. mert néha a gázra lépett.Nem.Küldd be Fabrizziót. hogy ráléphessen a gázra. Calo bejött a konyhába. hozzam a csomagodat? . Igazi amerikai asszony lesz belőle.A kocsiban ül a kormány mögött. hogy saját kezűleg készítse el férje reggelijét. ég a vágytól. Zsákja már be volt csomagolva. ami az Alfa-Romeó garázsa volt.nél biztosabb út a halálhoz. Hallatlan dolog volt. Apolloniát nem találta. . és várj rám a kocsiban . először hazautazik a családjához.Nem. és szégyenlősen elbúcsúzott tőle. hogy Apollonia vezesse az Alfa-Romeót a villa falai között. Mielőtt . amint Fabrizzio besiet a kőházikóba. még mielőtt kimegy Amerikába. . az öregasszony hozta oda a kávéját.Kint áll a kocsi. .mondta hidegen Michael.Majd beszélek rólad az apámnak . Michael lement mosakodni.mondta Michael.

.Dr. hogy még egyszer elköszönjön Filomenától. Michael lefutott a lépcsőn. luparájá-t kezében himbálta. hogy azt mutatja neki. Tata alszik még? . . A doktor Palermóban volt az éjjel. a mozaikdarabkák összeálltak képzeletében. átmegy a konyhán. Kiment a konyhaajtón. Apollonia a kocsiban ült. ahol van. hogy Fabrizzió a vállán keresztül még egyszer visszanéz. és odakiabált a feleségének: . Ki kell oktatnia majd azt a nyomorult birkapásztort. És akkor Michael bosszankodva felfedezte. és elhatározta.felemelte. Virágzó citromfa illatát hozta a szél.kérdezte az öregasszonytól. Michael nevetett. rájött. Calo mosolyogva állt a kocsi mellett. A konyha- . Mi az ördögöt csinál ez a fiú! Látta.Öreg kakasok nem köszöntik már a napot. s ez a tekintet valahogyan ravasz volt. Ebben a másodpercben Michael már mindent tudott. Calo az uzsonnakosarat helyezte be a hátulsó ülésre. keze a kormánykeréken. hogy a kocsi a konyhaajtó helyett a főbejárat előtt áll. maradjon ott. még egyszer kinézett az ablakon. játszott. A kocsiból Apollonia integetett. és látta. s kiáltását elfojtotta egy rettenetes robbanás fülsiketítő zaja. A jármű vagy tízlépésnyire volt a bejárattól. Filomena ráncos arca kaján lett. ő fogja odavezetni a kocsit. mint egy gyerek.Ne! Ne! De Apollonia már megcsavarta a slusszkulcsot. hogy Fabrizzio a villa kapuján keresztül éppen eltűnik valamerre. De Fabrizzio még mindig nem jelentkezett.

A villa tetejéről lezúduló kövek eltalálták a vállát. mintha még mindig öntudatlan lenne. Michael. tompának érezte koponyáját. Elsötétített szobában tért magához. hogy négy keréken és az összetartó fémvázon kívül semmi nem maradt az Alfa-Romeóból. Felgyújtottak egy lámpát. és Michael elfordította a fejét. Tata volt.Végre megint velünk van. Aztán elvesztette az eszméletét. de a hangok elhallgattak. ceruzavékonyságú zseblámpával belevilágított Michael szemébe.ajtó szilánkokra hasadt. beszélhetek most veled? Nem akarsz inkább pihenni? Könnyebb volt felemelni a kezét és inteni. Tata. Az ágya melletti széken Don Tommasino ült. .Rendbe fogsz jönni . Michael így tett. és Michaelt jó tízlábnyira elhajította valami a ház fala mellett. és egy a fejét érte. Michael most jól láthatta. Egy kis. Nagyon nehéznek. hogy semmit nem értett belőlük. . Don Tommasino így szólt: . .mondta dr. A hang most hallhatóvá vált. és olyan halk hangokat hallott. Annyit még látott. Tata.Hadd nézzelek meg egy percre. És akkor felismerte az ágya fölé hajló arcot: dr. .mondta csendesen dr. mint a tűz. amikor ezt mondta: . fénye úgy égette szemgolyóit. amint a földön feküdt. Tisztán állati ösztönnel megpróbált úgy tenni. és az ágy mellett lévő székből valaki föléhajolt.Beszélhetsz vele. és aztán eloltom a villanyt .Michael. és valaki máshoz fordult a szobában.

mondta Don Tommasino. egy parasztházban. Addig pihend ki magad nyugodtan. Te csak szerezd vissza az erődet. A két férfi megkönnyebbülten sóhajtott fel. A palermói emberek most. Ne nyugtalankodj miatta. Michael. . ami igent jelentett. Téged akartak megölni. . akit el akarnak kapni. hogy úgy tudják. te meghaltál. Most már nem tart soká.Fabrizzio eltűnt . azt bízd csak rám. . üzentem az apádnak. és maradj nyugodtan. vajon ő is kijött-e vele. Ezt tudnod kell. megkapja egész Szicília legjobb legelőjét. és ő megküldte az utasításait. és visszamész Amerikába. már nem keresnek többé. . elmosolyodott. Tudta. anélkül hogy tudta volna.Nem sebesült meg . Michael most már mindenre pontosan emlékezett. szóval mindvégig miattad volt az egész. hogy aki kiadja nekem Fabrizziót.mondta csendesen Don Tommasino -. békét kötöttek velem. Don Tomma- . csak az orra vérzett a robbanástól. én vagyok az. hogy meghaltál. fenn a hegyekben. Biztos helyen vagy. holott az ember azt hihette.Fabrizzio hozta ki a kocsit a garázsból? Michael. Ami a többi dolgot illeti. Csaknem egy hétig öntudatlan voltál! Értesz? Mindenki azt hiszi.kérdezte suttogva. Nem emlékezett rá.Don Tommasino megkérdezte: . Mosolya különös módon ijesztő volt. .Figyelj rám.Mondd meg a birkapásztoraidnak.Filomena? . Eszébe jutott az öregasszony a konyhában. Calo meghalt. hogy felesége meghalt.

24. Tata az ágy szélén ült.sino felemelt egy poharat a közeli kisasztalról. Dr. Azért a sokkal fontosabb okért hiányolta. a fia akarok lenni. ő volt az egyetlen. szőke fiatalember a lábujjaival . Intett Don Tommasinónak. amíg minden szükséges papír elkészült és az előkészületek befejeződtek. A lábainál egy karcsú. amitől felfrissült kissé. továbbra is azt hitte. Mert fiatal volt és naiv. . és Rómából New Yorkba. aki a szeretkezésnél a beteljesülésig tudta juttatni. aki erre képes. míg Michael felgyógyult sebesüléséből. A Don az ágyra ült.Mondd meg az apámnak. és kiitta belőle a borostyánszínű folyadékot. Vágyódása nem egy iskolás lány unalmas epekedése volt. a balzsamos nevadai levegőben napozott. .mondta Michael. és lehajolt hozzá. Ez alatt az idő alatt Fabrizziónak nem akadtak nyomára. Mintha ez a rendkívüliség megvigasztalhatná Michaelt. hogy hajoljon közelebb. Akkor Palermóból Rómába repült.Mondd meg az apámnak. Nem.Tudod. vitessen haza . De még egy egész hónap telt el. Most. egy évvel később. nem a hűséges feleségé. ugye? Ez ritkaság Szicíliában. hogy te most özvegy vagy. és csaknem jóságosan mondta: . mert ő volt az egyetlen férfi a világon. fejezet Egy évvel Sonny halála után Lucy Mancini még mindig rettenetesen nélkülözte a szeretőjét. és még további kettő.

Dr. ők a szállodai uszodánál ültek. . hogy egy ilyen gyengédség mennyire fel tudja izgatni a lányt. ha a lány minden csel nélkül odaadja magát. Jules rámosolygott.mondta Lucy. hagyd abba . hagyd abba. . ám legyen. Megcsiklandozta combjának belső oldalát. Lucy az uszoda körül levő embereket figyelte.De én egy Las Vegas-i orvos vagyok. ő képes rá. Tulajdonképpen egy egyszerű.Jules. Jules. Az volt a legcsodálatosabb dolog.Azt hittem. hiába próbálta elrejteni. hagyd abba . Mint ahogy a rákövetkező hónapokat is át. Soha nem tudta volna elképzelni. kérlek. Jules azonnal bűnbánó arcot vágott.Oké. Jules Segal elhatározta. az orvosok legalább nem olyan buták. ami valaha is történt vele. És akkor miért nem tudott semmit elérni nála? Meg akarta tudni a valódi okot. és csodálkozva látta. mint a többi férfi. Soha nem bánta meg "őrültségét" Connie Corleone esküwőjén.játszott. senkivel nem pótolható szerelemről szóló ostobaságot. de ha cselre van szükség. és nem akarta elfogadni az elvesztett. . Meglátszott az arcán. hogy az élete alig két év alatt ennyire meg fog változni. .mondta Lucy.mondta. és a körülöttük levő sok ember ellenére a férfi keze a nő meztelen combján siklott felfelé.Ó. s álmaiban újból és újból átélte. ártatlan lány. Szerette volna. ma este a lakásán megkísérli a nagy ütközetet.meg átélte. . Vasárnap délután volt. drágám . Hangja remegett. .

Tizenhat órán keresztül teljesen meztelenül éltek együtt. Egyedül volt a lakásában. Ugyancsak Tom Hagen volt . és elegendő élelem vacsorára és reggelíre. gondoskodott róla. de hangosan jajgatott. A fájdalom. hogy legyen elég ital otthon. A lány az újságok beszámolóiból értesült a haláláról. Amikor Sonny apját lelőtték az utcán. mert a férfi rendszerint másnap reggelig maradt. néha kétszer. Tom Hagen kereste fel. A tabletták nem ölték meg. de annyira rosszul lett tőlük. Amikor Sonny csaknem három hétig nem jött el hozzá. A legnyersebb szerelem volt. hogy a szeretője is veszélybe kerülhet. amit érzett. hiányzott belőle a költészet vagy az érzelem bármilyen formája. olyan heves volt. Sonny ezután hetenként legalább egyszer meglátogatta. csaknem minden percet hozzátapadva töltött. ott megtalálták és kórházba szállították. az altató. Amikor Sonny felhívta. Amikor a férfi végre mégis eljött. mint egy állat. és a felvonóajtó előtt összeesett. hogy egész teste sajgott. a hús szerelme. először ébredt rá arra. az ital és a saját gyötrelme tartotta életben. de kevesebbszer soha. az egyik test szerelme a másik test iránt. Sonnynak saját kulcsa volt. és még aznap éjjel hatalmas adag altatót vett be. Míg a kórházban volt.Sonny hetenként egyszer látogatta meg. Egymás iránti szenvedélyük a lehető leg elementárisabb volt. a lány erős karjaiba repült. és amikor belépett az ajtón. jelezte. míg meg nem ölték. nem sírt. hogy kibotorkált lakása elé. rövidesen jön. hogy gondoskodjon róla és vigasztalja.

miután csaknem tizennyolc hónapot töltött el Las Vegasban. vagy a dolgok nem mennének rendben. Éjszakánként néha Sonnyról álmodott. az ő megbízásából teszem. mennyire hihetetlen volt egy olyan ember számára. És az. meglepve állapította meg. és ő minden lehetséges módon a segítségére lesz. A szálloda uszodájába . mert Sonny gondoskodott róla. De úgy érzi. De a vegasi élet tetszett neki. hogy a Corleone családtól életjáradékot fog kapni. Hagen maga vitte ki a repülőtérre. Azt nem mondta el. a Sonny öccse. Most. és megígértette vele. Hagen minden előkészületet megtett. hogy te még nagyon fiatal lány voltál. vonakodva megkérdezte: . Azt is közölte vele. és soha nem tenne semmit fiának törvényes felesége ellen. hogy valaki öngyilkosságot kíséreljen meg. hogy már csaknem boldognak érzi magát. aki munkát szerzett neki Las Vegasban. és hajnal előtt ébren feküdt az ágyban. hogy Lucy Las Vegasba költözhessen. Freddie vezette szállodában. . hogy mit csinálsz értem? Hagen mosolygott. Bérelt lakás várta. Ő kicsit régimódi ezekben a dolgokban. mindenkit megrendített.Tudja Sonny apja.Amit csinálok. hogy bevetted azokat a tablettákat. Mielőtt a lány beszállt a repülőgépbe.az. hogy ha bármikor egyedül érezné magát. mint a Don. Azóta nem volt férfival. és Sonnynak kellett volna jobban viselkednie. fel fogja hívni őt.

ott. Hagen azt kérte tőle. A szálloda reklámirodáján dolgozott mint félfogadó. valóban ösztönös hajlama van egy szórakozóhely vezetésére. figyelje Freddie-t és Fred- . ha meglátta. Csaknem hat hónappal később Tom Hagen odautazott. hogyan boldogul. és nem fogják zavarni többé. írjon alá egy ügyvédi meghatalmazást. és úgy tűnt. hogy megnézze. de ez az ő érdekében történik. vitorlázott a Lake Meadon. hogy megváltozott Freddie. A lány meglepve látta. Karcsúbb lett. hogy tartsa nyitva a szemét a szállodában. és a pénze minden hónapban biztosan meg fog érkezni. A fizetésén kívül minden hónapban egy hatszáz dolláros csekket kapott. Még mindig érzéki volt. mivel több részvénnyel szerepelni fog a szállodatulajdonosok névsorában. és ez javította az alakját. mint a régimódi olasz szépségideálnak. és személy szerint csak minimális kellemetlenségeí lesznek. Nőcsábász lett belőle. amit a nevadai törvények megkívánnak. Ha a hatóságok vagy a rendőrség bármikor kérdéseket tennének fel neki. és semmi köze sem volt Freddie-hez. és elbeszélgetett vele egy kicsit. hogy pontosan küldhesse számára a pénzt. bár a férfi. küldje őket egyszerűen az ügyvédjéhez. Jogilag mindenképpen védve lesz. de inkább megfelelt már az amerikai. szépen öltözködött.járt úszni. De Hagen beleegyezése nélkül nem beszélhet senkivel erről a megállapodásról. mindig megállt. De amikor Hagen arra kérte. Lucy beleegyezett. Végig kell csinálnia néhány jogi formaságot. ahol dolgozik. és szabadnapjain kirándulásokat tett a sivatagba.

. Sovány volt. A szarukeretes szemüveg és nyugodt. Jules Segal Las Vegasba érkezett. tartózkodó modora javított ugyan valamit. de egészében komolytalan benyomást keltett. hanem azért is. hogy kémkedjek Freddie után ? Hagen mosolygott. Lucy is úgy gondolta. Dr. hogy a Család jelen legyen. amikor az alkarján. A lány akkor találkozott vele. és mint az alapjában régimódi emberek. hogy orvos legyen. Általában . csak nem akarod. hogy minden kétsége elszállt. hogy nem kerül bajba. hogy a fesztelenség és az orvostudomány nem fér meg egymással. nagyon jóképű. kellemes és legalábbis Lucy számára.die főnökét. aki a szálloda tulajdonosa és vezeti is azt. olyan megnyugtatónak találta a férfi modorát. Segal pantallót és nyitott gallérú inget viselt. Nem sokkal ez után a beszélgetés után történt. Nagyon szoros kapcsolatban van McGreene-nel. a lány ezt mondta Hagennak: . túl fiatalnak látszott ahhoz. hogy dr. és a szálloda háziorvosa lett. hogy mennyországot teremtsen a fiának.Az apja nyugtalan Freddie miatt. a csuklója felett egy daganat nőtt. a Don nemcsak azért támogatta ennek a szállodának a felépítését Las Vegas sivatagában. Nem akarta elmagyarázni a lánynak.Ó. ha nagyobb ügyletekre kerül majd sor. a szálloda főrészvényesét. Tom. Mikor bejutott a rendelőjébe. és szeretnénk biztosak lenni.

A maga módszerei hatásosak. mint a legtöbb lány itt Vegasban.Egy . hirtelen eszébe jutottak Hagen figyelmeztetései. maga milyen gazdag. de barátságos volt és megfontolt. türelmesen elmagyarázta. A lány rámosolygott. A lány nem válaszolt.Jól . Amikor a lány megkérdezte tőle. mi az a daganat. és melléült a pulthoz. maga is részvényes. hogy egy teljesen közönséges kötőszövet-kinövés.Hogy van a karja? . A vegasi Sun éppen most közli szállodánk részvénytulajdonosainak a listáját. de attól tartok. . Még néhány rulettzsetont is veszek magának. maga is csak egy a sok bábu közül. ami semmiféleképpen nem rosszindulatú. .Nem is tudtam.Szívesen jövök. Vegas tele van velük. . Végül így szólt: . Egy vagyont kereshettem volna azon a kis dudoron. és így tudom. A férfi elmosolyodott. Kezelés után egy héttel a férfi meglátta őt a kávézóban. A férfi sürgette.mondta. nem lesz elragadtatva attól.mondta kedvesen Jules. A lány kicsit bizonytalankodott. ismerem a dörgést. Igazán nem vagyok olyan kellemes partner.Nem baj. Nem jönne el ma este megnézni a bár műsorát? Fizetem a vacsoráját. . és nem is kell komolyan aggódni miatta. .Ezért is hívtam meg .keveset beszélt.kérdezte. . ahogy az éjszaka végződik. . A férfi megint elmosolyodott.

hogy komolyan gondolta a nemet. tudta. hogy tréfakedvelő és vakmerő. mindvégig jó humorérzékkel.Ez ennyire nyilvánvaló? A férfi megrázta a fejét. Később felkocsiztak a Boulder Damig a holdfényben. és Jules a különböző típusú meztelen combok és keblek orvosi leírásával szórakoztatta. Utána közösen ruletteztek ugyanannál a keréknél.Oké. .De nagyon meg lett volna sértve. miért utasítja vissza. . A lány látta. És a lánynak nevetnie kellett. mert ez igaz volt. de megvető gúnyolódás nélkül. Szabadsága alatt beutazott egészen Mexikó belsejéig. akkor legyen vacsora. de amikor a lány néhány csók után ellenállt. és a férfi megpróbált udvarolni neki. Hétvégeken egy felgyorsított motorú MG-t vezetett a kaliforniai versenyeken. és több mint száz dollárt nyertek. mint ahogy a legtöbb férfi lenne. ha nem is próbálkoztam volna .szólt Lucy félig-meddig bűntudatos szemrehányással. Lucy rámosolygott. hogy nem leszek hajlandó . de én majd megveszem magamnak a rulettzsetonokat. de nincs megbántva.éjszakára pihenőt írtam elő magamnak. és kicsit szomorúan mondta: . az igazi vad országrészbe. A következő néhány hónap alatt jó barátok lettek. mint a lány- . és a lány így szólt: .mondta Jules. Vereségét ismét jó kedéllyel fogadta. ahol. Rájött. s emiatt még jobban bízott benne.Megmondtam. hogy a férfi nem érti. és abbahagyta. Az esti műsort nézték meg.

A lány elpirult. amely a kis fürdőruhát leszámítva meztelen volt. amikor a férfi bevezette az egyik kis házba. Jules sem tett fel több kérdést. de hangjában nem volt semmi meggyőződés.nak mondta. ölében Jules szőke fejével. és az egyik híres New York-i kórházban dolgozott. Most. és az élet olyan primitív. . és testük. Gyorsan levette a lány fürdőruhájának melltartóját. az idegeneket a cipőjükért gyilkolják meg.motyogta Lucy. és szédülni kezdett. hogy testét a közelében érezte. hogy sebész volt. Bent a férfi mindkettőjük részére nagy pohár italt készített. Kézen fogta. szorosan egymáshoz simult.Ha te elmondod a sötét titkodat. Jules így szólt: . A lángoló napfény és saját érzéki gondolatai után az ital hamar a fejébe szállt. és nem értette. mint gondolta. mint ezer évvel ezelőtt.Ne . Jules hirtelen felemelte a fejét az öléből. És Jules máris átölelte. A férfi aludni látszott. és felállt. az úszómedence mellett. még akkor is. Amikor ezt megkérdezte tőle. túláradó gyengédséget érzett iránta. ami többet számított neki. és a füvön keresztül a cementútra vezette. A lány engedelmesen követte. és kapcsolatuk tovább folytatódott. akkor én is elmondom majd az enyémet. megcsókolta telt . Mindez még jobban zavarba hozta. miért fogadta el a szállodai állást. és a lány már attól is izgatott lett. megsimogatta. nem vett róla tudomást. ahol lakott. Meleg barátság volt. és elejtette a témát. és Jules nem figyelt rá. A lány véletlenül tudta meg.

Te szegény. mielőtt Sonnyt megismerte. hát ezért utasítottál el ennyi hónap óta? Te kis hülye. Lucyt fojtogatni kezdte a füst.mondta -. és ő magához szorította meztelen testét. . és így szólt: . És aztán megdöbbenve hallotta. egy másodperccel később.Középkori vagy. Jules meggyújtott egy cigarettát. Amikor a férfi legördült róla. és így szól: . és aztán. huszadik századba illő családi kultúrával. majd lehúzta a lány fürdőnadrágját. Lucy ki tudta olvasni a férfi testének mozdulataiból a meglepetést. és abba kellett hagynia a sírást. s közben végigcsókolta egész testét. De Jules az ágy széléhez szorította. Hadd mondjam el neked. Ugyanazt az elsöprő szégyent érezte. átölelte a lányt. és elkezdett sírni. de a lány tovább sírt. akkor a problémádat évekkel ezelőtt már megoldották volna. . gyengéden bizonyos testhelyzetbe kényszerítette. hogy Jules halkan nevet.Hangja megnyugtatóan vigasztaló volt. a lány szájába tette. Lucy összekuporodott az ágy sarkában. ami mindig elöntötte. miről van szó: ez egész más. tisztára középkori. lerángatta magáról fürdőnadrágját. amit semmiféle arcsebészet nem tud teljesen rendbe hozni. hogy a lány feléje fordult. vagy rossz bőröd és kancsal szemed lenne. mint ha csúnya lennél. . Jules felállt. Nagyon szégyellte magát. sima hasát és combjának belső oldalát.mellét. tudatlan olasz kislányka. ha modern környezetben nőttél volna fel. Ezt annyi kedves szeretettel mondta.Most figyelj ide . és a lány átengedte magát.

Lucy szégyenkezni kezdett már. amit mi sebészek medencefal-gyengeségnek hívunk. akik még öngyilkosságot is elkövettek miatta. Azt hittem. és ezt mondta: . holott egy egészen egyszerű operációval rendbe lehetne hozni őket. és zuhanyozz le. és az most nyitva állt. Vannak nők. . a lányt vizsgálta. ez nálad valami lélektani dolog. Amikor befejezte. De azt soha nem gondoltam volna. mintha egy szemölcs vagy egy anyajegy lenne az arcodon. Ebben a pillanatban csak orvos volt. Jules ezután nagy türelemmel. hogy te is ebben a helyzetben vagy. hogy élvezem a munkámat. mert ismerem a történetedet. és aztán személyesen fogom kipróbálni. Általában gyerekszülés után jelentkezik. mert olyan szép formájú tested van. Deformálódott medencéd van. Sok nő nyomorult életet él ezért. Orvosi újdonság lesz.Lucy. vagy elálló füled lenne. Az ágy mellett egy kis üvegtetejű asztalon néhány sebészeti műszer is volt. amikor a férfi megcsókolta a köldökét és csaknem szórakozottan így szólt: . hogy lefeküdjön az ágyra. és akkor pontosan meg tudom mondani. Lucy bement és lezuhanyozott. de lehet egyszerűen rossz csontképződés miatt is. Most menj. De hadd vizsgáljalak meg alaposan. tiltakozásait meg sem hallgatva rávette. mi mindent kell csinálnunk.Első eset. gyengéden szájon csókolta a lányt. Orvosi táska mindig volt a lakásán. egy teljesen új dolgot fogok ide beépíteni neked.A te problémád olyan. hiszen elég gyakran meséltél nekem magadról és Sonnyról.

A férfi látta. de az Orvosi Szövetség és a Keleti Szervezet feketelistára tett. . Jules mindent olyan szerető gyengédséggel csinált. mi megy végbe benne. akkor most elmondom a magamét . Ezért Hagennal beszélt. én. az. és megígérte. amit tudok. Én csak annyit tudok. most már ismerem a titkodat. amit valakinek meg kell csinálnia. ami önmagában nem volna még olyan rossz. hogy abortőr vagyok. És ez egyben hozzásegítette ahhoz. de engem rajtakaptak. Eze- . . elég finom érzésű volt ahhoz. Olyan munkát végzek. segít rajtam. hogy megpróbálja a lányt megvigasztalni. hogy az ellenem szóló vádat elejtették. . ha bármikor segítségre van szüksége.Néhány saját magáról szóló újságcikket gúnyolt ezzel. mit csinálok itt ebben a városban. ne felejtse. együtt dolgoztunk a kórházban. az egyik legfiatalabb és legragyogóbb sebész egész Keleten. zavarban van "csúnya hibája" miatt. A következő dolog.Az igazság az. annyira nyilvánvalóan szerette a lányt.szaklapba tanulmányt írok róla. hogy Tom Hagen azt mondta neki.Oké. hogy a lány még mindig bizonyos fokig szégyenkezik. Bár orvosilag képzett elméje szerint ez az ostobaság teteje volt. Volt egy barátom. Aztán a Corleone család megszerezte nekem itt kinn ezt az állást. hogy megértse. . a fél orvosi kar ezt teszi.Mindig azt szoktad tőlem kérdezni. hogy Lucy legyőzte szégyenét és zavarát. Nagyon rendes ember. hogy a Corleone család le van neki kötelezve. Itt jól megvagyok. egy Kennedy nevű orvos.mondta.

Úgy kaparom ki őket. Tartozik nekem néhány szívességgel.Nekem itt nincs felszerelésem ilyen operációhoz. amikor a hölgyek rájönnek. specialistája ilyesminek. így nem fog semmibe se kerülni.Majd gondolkozom a műtéten .Mennyibe fog ez kerülni? Jules összeráncolta a homlokát.ket a kis táncosnőket állandóan felcsinálják. de már biztos volt benne. és nem is vagyok ebben szakértő. De van egy barátom Los Angelesben. hogy Lucynak megmutassa. Most szándékosan nem volt titoktartó. mint Freddie Corleonénak. elmondanám neked azoknak a szexbombáknak a nevét. Számításaim szerint. aki védőháló nélkül dolgozik.mondta Lucy. legalább tizenöt lányt csinált fel. hogy nekivág. aki az összes filmsztárt beszűkíti. . Aztán valami más jutott eszébe: . amit azelőtt sohasem tett. Nézd. Az abortuszait én csinálom. hogy kitanítom a szexuális életről. Freddie Corleone kész veszély. hogy nem elég. Tulajdonképpen ő az. ha felvarratják az arcukat és a mellüket. mióta háromszor kellett kezelnem tripper és egyszer vérbaj miatt. akiket ismert és akiktől félt is egy kicsit. más embereknek is vannak kellemetlen titkaik. ha nem lenne erkölcstelen. . Jules elhallgatott. mint apa a fiát. mint te egy tepsit. és ezeket gyerekjáték kikaparni. Különösen. megvannak az eszközei is hozzá a legjobb kórházban. mióta itt vagyok. . Freddie az az ember. Már komolyan elhatároztam. teljesen megbízott Jules-ben. ha idejében eljönnek hozzám. köztük olyanoknak is.

csodálkozva látta. ami szokatlan ezeknél az eseteknél. Semmi belső kinövés. öregem.. ezért valami igazán erős falat fog beépíteni. hogy minden rendben ment. Frederick Kellner a beavatkozást. és most elsőrangú formába került minden szórakozáshoz és a játszadozáshoz. Lucyt kigördítették a megfigyelőszobába. A hí- . . Mielőtt Lucyt elaltatták.akik átestek ezen az operáción.mondta Jules-nak. .Semmi komplikáció. Tényleg csodálatos voltál. meg leszel elégedve a munkámmal. Másnap reggel. nagyon egyszerű eset. Egy kis ideig persze várnod kell. ami a legjobb jele annak. hogy meglátogassa a lányt. Jules föléje hajolt. de aztán biztos vagyok benne. és odasúgta: . hogy két férfi van az ágya mellett. és a szoba tele van virággal. Két héttel később Jules Segal a Los Angeles-i kórház műtőjében állt. mikor bement a kórházba. De a férfi vidám megjegyzése elvett valamit az operáció miatt érzett félelméből. Lucy bemutatta őket egymásnak. öregem . és figyelte. hogy te az én nőm vagy. hogyan végzi el barátja. A lány már kábult volt a korábban bevett idegcsillapítótól. és Jules azonnal felismerte az egyik férfit. Csodálatosan feszes teste van. doktor. és Jules Kellnerrel beszélgetett. Túl voltak mindenen. Irigyellek. dr. nem tudott nevetni vagy mosolyogni. Kellner vidám volt. Jules nevetett.Megmondtam neki.Igazi Pygmalion vagy.

nekünk amúgy is el kell pályáznunk innen. és tovább figyelte Fontane hangját. mintha meg lenne fázva . vagy akár túl sok nő okozta. és rögtön eszébe jutott.Nem. Vigyázz nagyon rá. akit Nino Valentinak hívtak. erős.mondta Ju- . Jules-nak feltűnt Johnny Fontane hangjának különös rekedtsége. Kellnerrel.res Johnny Fontane volt. Persze az is lehetséges. fiatalos külsejű olasz. Erre Johnny Fontane minden kedvességét rá összpontosította. nem énekelt a nyilvánosság előtt. . hogy a hangja életének ilyen késői szakaszán megváltozott. . hogy ez az ember több mint egy éve. és az újságok ezt titokban tartják. úgyis beszélnem kell még dr. cimbora. vagy túl sok ital és cigaretta. olyan emberekről és eseményekről. te szolgáltass csak társaságot Lucynak. régi New York-i szomszédokról beszélgettek. Doki.A hangja olyan. mióta megnyerte színészi alakításáért az Oscar-díjat. Hangjának csúnya zengése volt. mindenki titokban tartja! Jules szerette a beavatott pletykákat. megpróbálta diagnosztizálni a bajt. hogy egyszerűen túlerőltette magát. . Lucyval tréfálkoztak. most semmiképpen nem hívhatnák édes bájdalnoknak.Majd később beugrom megint. Ezért egy idő után így szólt Lucyhoz. Lehetséges. A másik egy nagy. amik Jules számára ismeretlenek voltak. Mindketten kezet fogtak Jules-lal. izmos. és aztán nem figyeltek rá többet.

Fontane most már nem volt olyan kedves. Fontane udvariasan válaszolt: . Lucyval foglalkozott. egyszerűen nem vagyok képes elfogadni azt a tényt. Mind azt mondta. pihenjek sokat. De akkor meg mi a fenéért nem vették észre a szakorvosok? Talán rosszindulatú.kér- .Csak egy kis megerőltetés. hideg pillantást vetett Jules-re.A maga orvosa is meg szokta nézni időnként? .Nyugtalanság nélkül Jules-re mosolygott. Az ember hangja változik.kérdezte mellékesen Jules. vagy nem operálható? Félbeszakította Fontanét. megöregedtem.Mikor vizsgálta meg utoljára szakorvos? Fontanét ez már láthatólag bosszantotta. mintegy két évvel ezelőtt a legjobb szakorvosokkal nézettem meg magam.Ez volt az első dolgom. . amit rendbe lehet hozni. . Fontane nem vett róla tudomást többé. hogy megváltozott a hangom. Hosszú. csak öregszem. . . amikor öregebb lesz. kedveskedett neki. . . és megkérdezte: . akit itt Kaliforniában a legjobbnak tartanak. Azokon a hangszalagokon valamilyen kinövésnek kell lennie.Körülbelül tizennyolc hónapja .Talán olyasmi. Azt hiszem. ahogy minden nőnek kedveskedni szokott.les Johnny Fontanénak.Nem nézette meg orvossal? . tudja. Nincs baj. JUles tovább figyelte a hangját. tegnap este énekelni próbáltam.mondta. de Lucy kedvéért megpróbált udvarias maradni. A saját orvosommal.

A tréfa nem volt annyira jó. .Hogy hívják az orvost? .válaszolta ingerülten Johnny Fontane. akkor jobb is. . mint egy vagány. Tucker.Azt hiszi. Hallgass rá. Lucy közben Jules felé nyújtotta a kezét. hogy Mr. Fontane most komolyan mérges lett. öklével döngeti a szék karfáját.kérdezte Jules. hogy el kell hagyniok . és az ágya mellé húzta a férfit.mondta Jules mosolyogva.Hé. Aztán a hahotázások szárnyán elkapta a whisky illatát.Tucker. Valenti. de remek sebész mondta nekik Lucy. akárki legyen is. . amint válaszolt: . és közölte velük.Ha azt mondja. . Kodein-befecskendezést kapok. mint az a dr.dezte Jules. hogy Nino Valenti hangos nevetésbe tör ki. Tucker. te pedig inkább az én vicceimen nevess. dr. . mint Carmen Lombardo? Meglepve látta. ne az övén.Maga jobb énekes.Nagyon elegánsan öltözik . híres filmszínésznőkkel és egy költséges egészségügyi farmmal kapcsolatban lehetett gyakran hallani róla. James Tucker. Bejött az ápolónő. és már tudta. már ebben a kora délelőtti órában is csaknem részeg. . . . jobb. Fontane hangjában a büszkeség vibrált. Johnny. maga jobb orvos nála? Jules nevetett. mint dr.Úgy néz ki. Mi a véleménye róla? A név ismerős volt.Hát persze . Fontane a barátjára vigyorgott.

Először Valenti tért magához. Jules derűs volt. Jules-re mosolygott. Amint lefelé mentek a folyosón. .mondta Fontane.Én nem vagyok olcsó orvos. ettől már komolyan vették. de ő rendjénvalónak találta. nem engedheti. miért nem engedi. Hangja most a félelemtől még sötétebb. . Voltam már a Keleti Part legjobb fiatal sebésze. nekem van egy barátnőm. egyszerűen nem járhat együtt. . a rettenetes kivételektől eltekintve.mondta Nino Valenti. de nem a torkát.a szobát.Ha Johnny nem tudja használni magát.Sietek. Ez hazugság volt. hogy belenézzek a torkába? Fontane megrázta a fejét: .Oké . hogy egy olcsó orvos belenézzen . . nyilvánvalóan az ő oldalán állt.Mennyi időre lenne szüksége? . Jules így szólt Fontanéhoz: . Ahogy gondolta. ha megnézne. .kérdezte Johnny Fontane idegesen. akit jó lenne.Tíz percre . bár akkor sem mindig. még rekedtebb lett. Bűnössége beismerésével felébresztette a bizalmukat szakmai tudását illetően is. hogy néha hazudni kell a betegnek.mondta Jules. Az igazmondás és az orvostudomány.Sok millió dolláros torok. míg el nem kaptak egy abortusszal.Nekem itt megvannak a vizsgálóorvosi jogaim. . .

egy kicsit hosszabb ideig fog tartani. itt tarthat? Azt képzeli. hogy a kórház gégésze jöjjön le. Vagy hagyja. amíg eldönti. A hangszálain. . hogy a hangszálon egy kinövés van. . Eldönthetjük. Úristen. Ha most még néhány óráig itt marad. elmehet a kuruzsló barátjához. műtét kell-e. a gégéjében egy kinövés van.Maga azt csinálhat. ha elmegy. hogy rosszindulatú vagy jóindulatú-e.Jules szerzett egy ápolónőt és egy vizsgálószobát. hogy elküldjék egy másik sarlatánhoz. Nem egészen tíz perc után már tudta. elmenjen-e egy másik orvoshoz. vagy ha van. Akkor megfordult. meg tudjuk állapítani. hogy birizgálhatja a torkomat? Jules a lehető legnagyobb élvezettel egyenest a szemébe mondta a teljes igazságot. Jules most nem törődött a két férfival. és elég nagyra dagad. még ma este repülőgépen itt terem. vagy valamilyen gyógyszeres kezelés. Megadhatom magának Amerika egyik legjobb specialistájának a nevét. amit akar. ha én ezt szükségesnek tartom. jobb lesz.Azt hiszem. és így szólt Nino Valentihoz: . Fontane teljes hitetlenséggel nézett rá. Aztán ha a kinövés rosszindulatú. De természetesen ki is sétálhat innen. vagy azt engedhet meg. annak a fickónak talán nincs is diplomája. el kellene venni tőle. ami kellett. Felemelte a telefont. Tucker. vagy izgulhat. Nem volt minden felszerelés. kivág- . az a disznó hollywoodi csaló már régen észrevehette volna. Könnyű volt megállapítani. azt hiszi. de így is megfelelt. és kérte.Maga disznó.

mint a kolbászról a héját.Erre nincs semmi biztosíték. Egyszerűen lehámozzuk őket. Fontane nem értette. csak azt. vagy meg kell halnia.Csak néhány szemölcs. Van ennél fontosabb dolga? . Néhány hónap múlva teljesen rendben lesz. De minthogy most sem . teljesen rendben volt. .ják majd az egész gégéjét. De azt is megteheti. Nem mondok nekik semmit. de nagyon megérte. akkor néhány óra alatt mindent tisztázhatunk. Nagyon hosszú délután lett. és visszanyomta a székbe. hogy itt marad. Jules megismételte.Lemegyek a hallba. Jules megkönnyebbülten rámosolygott Fontanéra. A kórházi torokszakorvos diagnózisa.És mi lesz utána az énekléssel? Fogok tudni még akkor énekelni? Jules vállat vont. De Nino Valenti megmarkolta a vállát. . De ha úgy dönt.Maradjunk. hogy csak izgul.mondta Valenti. egye meg a fene . Valenti örömében ordított egyet. Mikor mindennel készen voltak. Aztán majd visszajövök és szórakoztatlak. . és felhívom a stúdiót. de Fontane még mindig a szemöldökét ráncolta. Johnny. és így szólt: . . hogy dolgunk van még. ahogy Jules a röntgenfelvételekből és a tamponos vizsgálatokból látta.Szemölcsök. Félidőben Johnny Fontane jóddal átáztatva és egy szájába dugott gézhengertől öklendezve abba akarta hagyni a dolgot.

. mi a különbség? Fontane ellenszenvvel nézett rá. talán mert maga Johnny Fontane. tartottam tőle. Igazán szívességet tett ennek a nyomorultnak. talán azt kell majd megmondanom magának. lehet. Mert a maga éneklése korábban sok örömet okozott nekem. és ez öröm volt a számára. Fontane. maga nem tudja. Úgy csinál. és közben azt mondja. és utána egy szerelmi dalt fog énekelni a szemölcsökhöz. hogy halott ember. amikor még fiatalabb voltam. Mr.tud énekelni. Esetleg belehalhat. lehet. Úgyhogy inkább hagyja csak abba ezt az őrültséget. mintha jó híreket közölne velem. és mert maga igazi művész volt. és most úgy viselkedik. és maga szólítson csak doktornak. és ne öregemnek.Öregem. igaz ez. amit . Jules hidegen így szólt: . nem kaphat rákot? Vagy operálhatatlan agytumort? Vagy szívrohamot? Azt hiszi. De maga olyan. amikor kimondhattam azt a szót: "szemölcs". miről beszél. és csinálja. mint egy elrontott gyerek. ami súlyos műtéttel jár. mintha ártott volna neki. És nagyon örültem. és ha meg akarja ismerni az igazi szenvedést. Amikor behoztam ide. Úgy dolgozott. sohasem fog meghalni? Hát az élet nemcsak dallamos zenéből áll. hogy rosszindulatú kinövés van a gégéjén. Attól tartottam. Azt hiszi. mint egy igazi orvos. én orvos vagyok. sétáljon végig ezen a kórházon.Ide figyeljen. segített meghódítani a lányokat. hogy nem is énekelhetek többé. hogy nem fogok tudni énekelni többet? Most már Jules-nak is elege lett. Nagyon jó hírt közöltem magával.

tennie kell. A maga Adolphe Menjou kuruzslója megszerzi majd a megfelelő sebészt, de ha ő is be akar menni a műtőbe, akkor azt javaslom, gyilkossági kísérlet miatt fogassa le. Jules ki akart menni a szobából, amikor Valenti megszólalt: - Azt a mindenit, Doki, jól megadta neki. Jules megfordult, és így szólt: - Maga mindig részeg már délelőtt? - Persze - vigyorgott Valenti. Jules barátságosabban figyelmeztette: - Akkor tudnia kell, ha így folytatja, öt éven belül meg fog halni. Valenti kis táncoló lépésekkel odament hozzá. Karjaival átölelte Jules-t, lélegzete bűzlött a whiskytől. Harsányan nevetett. - Öt év? - kérdezte, még mindig nevetve. - Ilyen sokáig tart? Egy hónappal a műtét után Lucy Mancini a vegasi szálloda úszómedencéje mellett ült, egyik kezében egy cocktailos poharat tartott, másik kezével Jules fejét simogatta. - Nem kell bátorságot gyüjteni - mondta tréfálkozva Jules. - A lakásunkban pezsgő vár ránk. - Biztos vagy benne, hogy ilyen hamar oké vagyok? kérdezte Lucy. - Én vagyok az orvos - felelte. - Ma van a nagy nap. Tudsz róla, hogy én vagyok az első sebész az orvostudományban, aki maga próbálja ki orvosi újdonságának eredményét?

Nagy élvezettel fogom leírni a kórtörténetet a szaklapokban. A lány rámosolygott. - Ha ma este nem leszel megelégedve, akkor csak azt tudom mondani, az a te hibád - mondta. - Garanciát vállalok a munkámért. A tervezés az enyém, az öreg Kellnernek csak a kivitelezést hagytam meg. De most pihenjünk inkább egy kicsit, kitartó tudományos munka vár ránk az éjjel. Amikor felmentek a lakásukba - most együtt laktak -, Lucyt meglepetés várta: gazdag vacsora és pezsgőspoharak mellett egy ékszerdoboz, benne egy eljegyzési gyűrű, nagy gyémánttal. - Ebből is láthatod, mennyire bízom a munkámban mondta Jules. - De most lássuk, megérdemled-e. Nagyon óvatosan, nagyon gyengéden bánt a lánnyal. Lucy először kicsit ijedős volt, de később megnyugodott, érezte, amint teste a szenvedély olyan fokáig ér el, amit eddig soha nem ismert, és amikor túlvoltak rajta, Jules suttogva megkérdezte: - Jó munkát végeztem? A lány visszasúgta: - Ó, igen, jól csináltad, nagyon jól csináltad. Egymásra nevettek, és újból átölelték egymást.

25. fejezet

Miután Kay Adams megkapta főiskolai képesítését, elemi is-

kolai tanítói állást vállalt szülővárosában, New Hamphsireben. Michael eltűnése után az első hat hónapban minden héten felhívta telefonon a fiú anyját. Mrs. Corleone mindig barátságos volt, és azzal fejezte be a beszélgetést: - Te lenni nagyon, nagyon rendes lány. Te elfelejteni Mikeyt, és találni rendes férjet. Kayt nem sértette ez a nyersesség, és megértette, az anya azért beszél így, mert sajnálja, hogy fiatal lány létére ilyen lehetetlen helyzetbe került. Mikor befejezte az első iskolai félévet, elhatározta, New Yorkba utazik, hogy vegyen magának néhány rendes ruhát és meglátogassa néhány régi főiskolai barátnőjét. Arra is gondolt, megpróbál valami érdekes munkát keresni New Yorkban. Csaknem két éve úgy élt már, mint egy vénkisasszony, olvasott és tanított, visszautasított minden találkozót, visszautasította azt is, hogy egyáltalán elmenjen valahova, még akkor is, amikor úgy döntött, nem telefonál többet Long Beachbe. Tudta, nem lehet így folytatni tovább, egyre ingerlékenyebb és boldogtalanabb. De mindig arra számított, hogy Michael írni fog, vagy küld valamilyen üzenetet. S mivel nem tette, megalázta őt, elszomorította bizalmatlanságával. Korai vonattal utazott, és délután már beköltözött a szállodájába. A barátnői még dolgoztak, nem akarta zavarni őket a munkájukban, úgy tervezte, este hívja majd fel őket. A fárasztó út után tulajdonképpen ahhoz sem volt kedve, hogy elmenjen vásárolni. Egyedül volt a szobájában, és eszébe jutottak azok az idők, amikor ő és Michael szeretkezésre használ-

ták fel a szállodai szobákat, s végtelenül elhagyatottnak érezte magát. Leginkább ez az érzés sugallta neki azt az ötletet, hogy hívja fel Michael anyját Long Beachben. A hívásra egy érdes férfihang válaszolt, számára jellegzetesen New York-inak tűnő kiejtéssel. Kay megmondta, Mrs. Corleonéwal kíván beszélni. Néhány perc után az ismert, erősen idegenszerű kiejtésű hang megkérdezte: - Ki beszél? Kay most kicsit zavarban volt. - Itt Kay Adams beszél, Mrs. Corleone - mondta. Emlékszik rám? - Persze, persze, emlékszem rád - mondta Mrs. Corleone. - Te miért nem hívni többet? Te mentél férjhez? - Ó, nem - mondta Kay. - Nagyon el voltam foglalva. - Meglepte, hogy az anyát láthatóan bántotta, mert nem hívta többé. - Hallott valamit Michaelról? Jól van? A vonal másik végén csend volt, és aztán tisztán hallatszott Mrs. Corleone hangja. - Mikey itthon van. Ő nem hívni fel téged? Ő nem látni téged? Kay érezte, a gyomra összeszorul a megrázkódtatástól és megalázó sírási kényszertől. Hangja elgyengült, amikor megkérdezte: - Mióta van már itthon? - Hat hónapja - mondta Mrs. Corleone. - Ó, értem - mondta Kay. És valóban értette is. Forró szégyen öntötte el, hogy Michael anyja tudja, milyen csúnyán

bánik vele a fia. És aztán megharagudott. Haragudott Michaelra, haragudott az anyjára, haragudott minden külföldire, minden olaszra, akikben nincs annyi becsület, hogy tiszteljenek egy barátságot, még akkor is, ha a szerelmi ügy elmúlt már. Nem tudta Michael, hogy ő egyszerűen barátként is aggódik érte, még akkor is, ha a fiúnak már nincs szüksége rá az ágyban, még akkor is; ha nem akarja feleségül venni többé? Azt hiszi talán, ő is egy azok közül a szegény, tudatlan olasz lányok közül, akik, ha feláldozták a szüzességüket és utána otthagyják őket, öngyilkosságot követnek el, vagy jelenetet rendeznek? De megpróbált a lehető leghűvösebb hangon beszélni. - Értem, nagyon köszönöm - mondta. - Örülök, hogy Michael ismét otthon van és jól van. Csak ezt akartam tudni. Nem fogom zavarni többé. Mrs. Corleone türelmetlenül beszélt, mintha semmit sem hallott volna abból, amit Kay mondott. - Te akartad látni Mikeyt, te gyere ide most. Csinálj neki szép meglepetést. Te venni egy taxit, és én megmondom az embernek a kapuban, fizesse ki helyetted a taxit. Te megmondani taxiembernek, kétszer kapja pénzét, másképp nem jönni ki veled Long Beachbe. De ne te fizetni. Férjem embere a kapunál fizetni taxit. - Ezt nem tehetem, Mrs. Corleone - mondta hidegen Kay. - Ha Michael látni akart volna, már régen felhívott volna otthon. Nyilván nem akarja újrakezdeni a kapcsolatunkat.

Mrs. Corleone hangja most határozott lett. - Te lenni nagyon rendes lány, neked lenni szép lábad, és nem lenni sok eszed. - Kacagott. - Te kijönni meglátogatni engem, nem Mikeyt. Én akarok beszélni veled. Most mindjárt jönni. És ne fizess taxi. Várlak. - A telefon kattant. Mrs. Corleone letette a hallgatót. Kay visszahívhatta volna, hogy megmondja, nem megy, de tudta, látnia kell Michaelt, beszélnie kell vele, még akkor is, ha ez csak udvarias fecsegés lesz. Ha ő most nyíltan otthon él, ez csak azt jelentheti, nincs többé bajban, normálisan élhet. Felugrott az ágyról, és elkezdett készülni a viszontlátásra. Nagy gonddal festette ki magát és öltözött. Mikor készen volt, megnézte magát a tükörben. Csinosabb volt, mint amikor Michael eltűnt? Vagy a fiú úgy találja, hogy csúnyán megöregedett? Az alakja asszonyosabb lett, csípői kerekebbek, mellei teltebbek, az olaszok állítólag kedvelik ezt, bár Michael mindig azt mondta, szereti, hogy ilyen karcsú. De mindez tulajdonképpen nem számít, Michael nyilvánvalóan semmit sem akar vele kezdeni többé, máskülönben nyilván felhívta volna az alatt a hat hónap alatt, amióta itthon van már. A taxis, akinek a kocsiját megállította, nem akarta kivinni Long Beachbe, míg szépen rá nem mosolygott és meg nem mondta, hogy a dupláját fizeti annak, amit az óra mutat. Csaknem egyórás út volt, ahogy Long Beachbe értek, észrevette, a telep megváltozott, mióta utoljára látta. Most vaskerítés vette körül, és bejáratát egy nagy vaskapu zárta le.

Sportnadrágot, piros inget és fehér kabátot viselő ember jött ki, bedugta a fejét a kocsi ablakán, leolvasta az óra állását, és néhány bankjegyet adott a taxisofőrnek. Amikor Kay látta, hogy a vezető nem tiltakozik, hanem meg van elégedve a pénzzel, kiszállt a kocsiból, és keresztülment a telepen a központi épületbe. Mrs. Corleone maga nyitotta ki az ajtót, és meleg öleléssel köszöntötte a lányt, ami meglepte őt. Azután felbecsülő szemmel végigmérte Kayt. - Te lenni szép lány - mondta határozottan. - Nekem buta fiaim vannak. - Behúzta Kayt az ajtón, és a konyhába vezette, ahol máris ott állt egy ennivalóval teli tál, és a kávé a tűzhelyen gőzölgött. - Michael mindjárt hazajön - mondta. - Te meglepni őt. Együtt leültek, és az öregasszony erőltette Kayt, egyen, miközben sok kíváncsi kérdést tett fel. Nagyon örült, hogy Kay tanítónő lett, és azért jött New Yorkba, hogy meglátogassa a régi barátnőit, és mert csak huszonnégy éves. Fejével újból és újból bólogatott, mintha ezek a válaszok egyeznének valamiféle magánelképzelésével. Kay ideges volt, csak a kérdésekre válaszolt. Kay látta meg először a fiút a konyhaablakon keresztül. A ház előtt megállt egy kocsi, két ismeretlen ember szállt ki. És azután jött Michael. Kiegyenesedett, hogy az egyik emberrel beszéljen. A lány a profilját, a bal profilját látta meg. Össze volt zúzva, be volt horpadva, mint egy baba plasztik arca, amit egy gyerek haragosan megrúgott. Különös módon

a lány szemében ez egyáltalán nem változtatott a fiú jó megjelenésén, de könnyekig meghatotta. Amint megfordult és a ház felé indult, látta, hófehér zsebkendőt emel a szája és az orra elé, és ott is tartja egy pillanatig. Hallotta, hogy nyílik az ajtó, hallotta a lépteit, amint a hallból a konyha felé közeledett, már ott is állt az ajtóban, meglátta a lányt és az anyját. Arca kifejezéstelennek látszott, aztán alig észrevehetően elmosolyodott, arcának bezúzott felén száját nem tudta mozdítani. És Kay - aki a lehető leghűvösebb hangon csak annyit akart mondani, "halló, hogy vagy?" -, Kay felugrott, odarohant hozzá, a karjába ugrott, arcát a vállába rejtette. A férfi megcsókolta könnyektől nedves arcát, és a karjaiban tartotta, míg abba nem hagyta a sírást, akkor kiment vele a kocsijához, intett a testőreinek, menjenek el, és a lánnyal maga mellett elhajtott. Kay az arcát próbálta rendbe hozni azzal, hogy zsebkendőjével egyszerűen letörölte a kikészítés maradványait. - Igazán nem ezt akartam csinálni - mondta Kay. De hát senki nem mondta, hogy ilyen súlyosan megsebesültél. Michael nevetett, és megérintette arcának bezúzott felét. - Erre gondolsz? Ugyan, ez semmi. Csak éppen zavar kissé. Most, itthon, valószínűleg megoperáltatom majd. Nem tudtam írni neked, vagy hasonlót tenni - mondta Michael. - Mindenekelőtt ezt kell megértened. - Oké - mondta a lány. - Van egy lakásom a városban - mondta Michael. -

Mit szólsz hozzá, menjünk oda, vagy menjünk inkább vacsorázni egy vendéglőbe? - Nem vagyok éhes - mondta Kay. Egy ideig csendben hajtottak New York felé. - Befejezted a főiskolát? - kérdezte Michael. - Igen - mondta Kay. - Most elemi iskolában tanítok otthon. Megtalálták azt az embert, aki megölte azt a rendőrt, azért tudtál hazajönni? Michael egy percig nem válaszolt. - Igen, megtalálták - mondta aztán. - Benne volt minden New York-i újságban. Nem olvastál róla? Kay megkönnyebbülten nevetett, mert a fiú megcáfolta, hogy ő lett volna a gyilkos. - A városunkban csak a New York Times-t kapjuk meg - mondta. - És ez a hír biztos hátul, a nyolcvankilencedik oldalon volt eldugva. Ha olvastam volna, már korábban felhívtam volna anyádat. - Elhallgatott, majd így szólt: - Különös, ahogy anyád beszélt, abból már csaknem elhittem, hogy te tetted. És éppen mielőtt megjöttél, kávézás közben beszélt nekem arról az őrültről, aki vallomást tett mindenről. - Talán először az anyám is elhitte - mondta Michael. - A saját anyád? Michael elmosolyodott. - Az anyák olyanok, mint a rendőrök. Mindig elhiszik a legrosszabbat. Michael a Mulberry Streeten egy garázsban állította le a kocsit, ahol a tulajdonos, úgy látszik, ismerte. Egy darabon

még gyalog mentek, majd a saroknál befordultak, és egy épülethez értek, ami egy meglehetősen elhanyagolt, égetett kőből készült háznak látszott, és jól beleillett az elhanyagolt környezetbe. Michaelnak kulcsa volt a főbejárathoz, és amikor bementek, Kay látta, hogy olyan drágán és elegánsan van berendezve, mint egy milliomos városi háza. Michael az emeleti lakásba vezette a lányt, hatalmas nappali szobából, nagy konyhából állt, és egy ajtaja a hálószobába vezetett. A nappali szoba egyik sarkában bár volt. Michael italt készített kettejüknek. Utána leültek a pamlagra, és Michael csendesen megszólalt: - Akár mindjárt bemehetnénk a hálószobába is. Kay nagyot kortyolt az italából, és a férfira mosolygott: - Igen - mondta. Kay számára a szeretkezés csaknem ugyanolyan volt, mint azelőtt, csak Michael volt nyersebb, direktebb vele, nem volt olyan gyengéd, mint azelőtt. Mintha védekezne a lány ellen. De Kay nem akart semmit mondani. Ez el fog múlni. Különös módon a férfiak sokkal érzékenyebbek egy ilyen helyzetben, gondolta. Számára kétévi távollét után a világ legtermészetesebb dolga a szeretkezés Michaellal. Olyan volt, mintha egyáltalán nem lett volna távol. - Írhattál volna, bízhattál volna bennem - mondta a férfi testéhez fészkelődve. - A New England-i omertá-hoz tartottam volna magam. Tudod, a jenkik is elég szűkszavúak. Michael csendesen nevetett a sötétben. - Soha nem gondoltam volna, hogy várni fogsz - mond-

ta. - Soha nem gondoltam volna, hogy a történtek után várni fogsz. - Én soha nem hittem el, hogy te ölted meg azt a két embert - mondta gyorsan Kay. - Kivéve talán akkor, amikor úgy látszott, az anyád is elhiszi. De én a szívem mélyén soha nem hittem el. Ehhez túl jól ismerlek. Hallotta, hogy Michael felsóhajt. - Nem számít, megtettem-e vagy sem - mondta a férfi. - Ezt meg kell értened. Kayt kissé megdöbbentette hangjának hidegsége. - Hát akkor most már mondd meg, megtetted vagy nem? Michael felült, a sötétben fellobbant a fény, ahogy rágyújtott egy cigarettára. - Ha azt kérném, gyere hozzám feleségül, előbb válaszolnom kellene erre a kérdésre, mielőtt felelnél? - Nem érdekelne, szeretlek, nem érdekelne - mondta Kay. - Ha te szerettél volna, nem féltél volna megmondani az igazságot. Akkor nem féltél volna, hogy elmondom a rendőrségnek. Szóval te tényleg gengszter vagy, ugye? De engem ez tényleg nem érdekel. Csak az a fontos, hogy nyilvánvalóan nem szeretsz. Még csak fel sem hívtál, amikor visszajöttél. Michael megszívta a cigarettáját, és egy kevés parázsló hamu Kay meztelen hátára hullott. Kissé összerándult, és tréfálkozva így szólt: - Ne kínozz tovább, nem fogok beszélni. - De Michael nem nevetett. Hangja szórakozott volt. - Tudod, amikor hazajöttem, nem voltam annyira bol-

Ez nem lehetséges. Előfordulhat. az apámnak vannak ellenségei. apámat. hogy átvehessem a családi olívaolaj-üzletet. Majd kiment. de tulajdonképpen nem hatott meg. hogy nagyon fiatal özvegy leszel. erre megvan az esély. Egy ideig megint szeretkeztek. a családomnak vannak ellenségei. Jó volt.mondta Kay. hogy egy gengszter vagy. Michael visszamosolygott. Ezt nevezed szerelemnek? .Ez számomra elég . És akkor ma hazajöttem.Nem mondhatok el neked semmit a történtekről.Légy egy kicsit komoly . Én most az apámnak dolgozom.Te most azt mondod nekem. és megláttalak a konyhában . amikor megláttam a családomat. . jöjjön oda mellé az ágyba.mondta. hogy italt hozzon be mindkettőjüknek.Beszéljünk komolyan . de előfordulhat. Michael ezúttal gyengédebb volt. Mikor bejött. .és boldog voltam. mi történt napközben az irodában. és intett neki. anyámat. Meggyújtotta az éjjeliszekrényen álló hatalmas lámpát. azt hiszem. Nem leszel egyenlő jogú partner. . . és csendesen megszólalt: . Hátradőlt a párnára. Semmit sem fogok elmondani az üzleti dolgokról. de nem leszel társam. A feleségem leszel. leült az ággyal szemközt levő karosszékbe.Feleségül jönnél hozzám? Kay rámosolygott. Kay felült az ágyban.mondta. Tanulok. és rágyújtott egy cigarettára. És sohasem fogom elmondani neked. így szokták mondani.dog. . Connie húgomat és Tomot. nem valószínű. De te is tudod.

amikről nem beszélhetek veled. csak a gyerekek és a háztartás? És mi van. Michael elmosolyodott. hogy felelős vagy. egy napon börtönbe is juthatsz. ez nem lehetséges . . legyünk komolyak . . megszoktam. mint a rémfilmekben.Ó. .Megölhetnek.De honnan tudhatod ezt? . és Kay bűnbánóan így szólt: .Ezek mind olyan dolgok. . az nem fordulhat elő.Én már szinte szeretem is. . még csak észre sem vettem ezt a buta dolgot. ha embereket meggyilkolnak és különböző más.kérdezte. és ez a nevetés furcsa keveréke volt a büszkeségnek és mulatságnak. Mikey. észre sem vettem.folytatta Kay. az lehet. Michael sóhajtott. .Igazán. milyen legyen az életem? Mint az anyádé.mondta Michael.Azt mondtad. gyilkossággal összefüggő bűnöket elkövetnek. És hogy én nem kérdezhetek tőled semmit az életednek erről a részéről.Tudom . ha tényleg történik veled valami? Feltételezem. amikor a szörny megkéri a széplányt.Nem. sőt még csak nem is gondolkozhatok rajta. mint az olasz háziasszonyé. Kay hosszú ideig csendben maradt. menjen hozzá feleségül. Kaynek nevetnie kellett ezen az önbizalmon. Ha összeházasodunk. Éppúgy. arcának zúzott felét fordította a lány felé. nem erre gondoltam.mondta nevetve Michael. esküszöm. .ugye? Azt mondod nekem. . hogy börtönbe kerüljek. . és nem is akarok beszélni.

hogy egy olyan férfi van körülötted. most az egyszer megteszem. hazudhattam volna neked. Ahogy hallom.mondta. . nem akarok most rögtön választ.. Michael egy fehér zsebkendőt vett elő az éjjeliszekrény fiókjából.Gyerünk.mondta -. Néhány nagyon kényes és bonyolult dolognak kell megtörténnie ahhoz.Persze . futhattam volna utánad. . beszélj komolyan. Az biztos. az apád a maga módján igazi kemény fickó. kérdeztem tőled valamit mondta Kay türelmetlenül. Megbeszélheted a szüleiddel. Te vagy az egyetlen ember. a Corleone család körülbelül öt év múlva teljesen legalizált lesz. Michael még a kezében tartotta a zsebkendőt.Még nem válaszoltál arra. . de ezt nem akartam. akit szeretek.Ez a legjobb indok arra. hogy a történtek után még mindig érdekelhetlek. Nem hívtalak fel. . Most beavatlak valamibe.mondta Kay.De ezt megkapom minden nélkül.Mit szólnál ahhoz.Oké . akkor meg miért vennélek ezért feleségül? Nézd. mert soha nem is feltételeztem. akinek állandóan az orrát kell fújnia? . hogy ez lehet- . hogy ne gyere hozzám mondta. miért akarsz feleségül venni . . hogy feleségül menjek hozzád. Hallgass a tanácsára.Miért akarod most. aki tényleg érdekel. és az orrához tartotta. ha annyi idő alatt nem hívtál fel? Olyan jó vagyok az ágyban? Michael komolyan bólintott. . Találkozni fogunk ezután többször. amit még az apád sem tudhat: ha minden rendben megy.

hogy ez történjen a gyerekeimmel. És miért akarlak téged? Hát. ha a gyerekeim orvosok. Van egy másik oldala is. itt az ideje. Még csak azt sem akarta. zenészek vagy tanárok lesznek. mert szeretem és csodálom az apámat. . Gyerekeket kívánok. én már egyébként is vissza fogok vonulni. mint ahogy engem befolyásolt az apám. És akkor te meg én . de én a fia vagyok. és az nem lényeges a számomra. De én azzal is meg leszek elégedve. mint ő. Mindenesetre nem akarom. Ki tudja. Jó férj volt és jó apa. De a dolgok rosszra fordultak. hogy igazi amerikai gyerekekként nőjenek fel.séges legyen. Harcolnom kellett. akik boldogok lehettek. Azt akarta. és mindazok jó barátja. valami ilyesmi. hogy a családi üzletekben benne legyek. minden értelemben. Mire annyi idősek lesznek.Valamelyikük talán az Egyesült Államok elnöke lesz. hogy te befolyásold őket. Mi az ördögért nem? Dartmouthban a történelem-tanfolyamon megvizsgáltuk néhány elnök származását. hogy az apám szándékosan befolyásolt. Soha nem ismertem embert. hogy én úgy befolyásoljam ezeket a gyerekeket.Michael elmosolyodott. Azt szeretném. tanár legyek vagy orvos. ami vagyonos özveggyé tehet téged. aki méltóbb a tiszteletre. és harcolnom kellett a családomért. és családot akarok. hogy nem akasztották fel őket. talán ők vagy az unokáik még politikusok is lesznek. . és találtunk néhány olyan apát és nagyapát. Azt szeretném. Ezt soha nem tette. valódi amerikaiakként. Ez az a pont. Soha nem kerülnek bele a család üzleteibe. És nem akarom. mert szükségem van rád. akik nem olyan szerencsések az életben. Nem azt akarom mondani ezzel.

több magyarázatot nem adok .mondta Kay.Az egész dolgot nem értem. . ha összeházasodunk. Hogy tetszenek neked ezek a kilátások? .Nem tudom elhinni. Az anyám . akiben nem bízol meg? Az apád bízik az anyádban. amikor az emberek rálőttek. igazán semmi köze sincs hozzád vagy a közös életünkhöz. amikor nem volt olyan biztos dolog gyereket szülni. Arca zavart kifejezést öltött.mondta Kay.mondta gyengéden Michael. .Erre nincs sok esély. neki minden oka megvan a bizalomra. nem tudom elhinni.Hogy tudsz feleségül venni. . tudod.Csodálatos . nem kell gondolnod erre az egészre. Kay megrázta a fejét.tagjai leszünk valamilyen vidéki klubnak.Persze . De az anyám négy gyereket szült neki olyan időkben.De ez nem jelenti. Nem azért. nem mondhatod el életed legfontosabb dolgait? Hogyan akarhatsz olyan feleséget. Az anyám ápolta és vigyázott rá. hogyan lehetséges ez. . . kötelességem volt. hogy mindent elmond neki. És.De az özvegyrészt valahogy átugrottad.mondta Michael. . mert összeházasodtak és az anyám a felesége. Csak megemlítettem.Nézd.Hát. Én pontosan tudom ezt. ha olyan kevéssé bízol meg bennem. . te nem vagy ilyen . célozni szeretetedre? Hogyan is szerethetnél. . egyszerű életét fogjuk élni. és a jómódú amerikaiak jó. . hogy ilyen ember vagy.

Mert veszélyes a számodra kívül élni . Úgy sugározta magából. nem lesz olyan rossz.mondta Kay. akikre valamikor.A telepen kellene laknunk? . aki megpróbál gondoskodni a feleségéről. gondterhes napokban szüksége lehet. . . Nem fogadja el annak a társadalomnak a törvényeit. sem a hangjának megváltozásában nem érződött. Michael bólintott. ha úgy döntene. . és ez tényleg a végső lesz. Mióta csak ismerte. bent kell élnem a telepen.kérdezte Kay. az e miatt a hidegség miatt volna. amiket te tulajdonképpen nem is akarsz hallani. a gyerekeiről és azokról a barátairól. De míg minden rendbe nem jön. Ha te is megtetted mindezt. amelyben élünk. szemét filmek és újságok csinálják az összes bajt .mondta Michael. hogy nem megy hozzá feleségül.Ezek az átkozott. fagyos harag volt ez.Hamis elképzeléseid vannak az apámról és a Corleone családról. ő egyenlőnek tartja magát az olyan .Saját házunk lesz. Hideg. . mint ő.hitt neki. amely elfogadhatatlan egy olyan rendkívüli erejű és jellemű ember számára. A saját életünket élhetjük. Azt azonban meg kell értened. Az apám üzletember. Negyven éven keresztül mindig hűséges volt az apámhoz. Adok neked egy végső magyarázatot. amely külsőleg sem a mozdulataiban. mint egy halálos figyelmeztetést. . talán elmondok neked néhány dolgot. és Kay tudta. most először látta Michaelt megharagudni. mert ezek a törvények olyan életre kárhoztatták. A szüleim nem avatkoznak bele.

Nem hajlandó mások által hozott szabályok szerint élni.Hiszek benned és a leendő gyermekeinkben. . Csak azt akarom. legalábbis nem az ebben a társadalomban. de megfelelő hatalma is legyen. Mikey. . Ezért él a saját erkölcsi törvényei szerint.Én csak elmondtam neked. bármit lehet rá mondani. Kay hitetlenül nézett rá. megértsd. A saját módján felelősségteljes ember. nem akarom a sorsomat olyan emberek kezére bízni.nagy emberekkel. mert ezek a szabályok legyőzött életre ítélnek. a miniszterelnök.És te miben hiszel? . visszakerülnénk a barlanglakók korába. . ha mindenki így gondolkozna? Hogyan működhetne egyáltalán a társadalom. hogy szavazzanak rájuk. De a végső célja az. gépfegyveres bandita.mondta. hogy sikerült becsapniok egy tömeg embert. Nem hiszek abban. . ugye. mint az elnökök. Az apám ideje lejárt. hogy tagja legyen ennek a társadalomnak. te nem hiszel ebben. a legfőbb bírák és az államok kormányzói. hogy a társadalom megvéd bennünket. amiket csinált. egyéni hatalmuk. Michael vállat vont. miben hisz az apám. Azokat a dolgokat.Hiszek a családomban . akiknek nincs saját.mondta. .De hát ez nevetséges .Mi lenne. Nem hajlandó alávetni az akaratát az övéknek. de nem felelőtlen. mert ez a társadalom valójában nem védi meg azokat. akiknek az az egyetlen képessége.kérdezte csendesen Kay. . amilyennek esetleg gondolod. Nem egy őrült. amit most mondtál? Michael a lányra mosolygott. .

vagyis pénzzel és más értékekkel. segítenem kell az apámnak.Elhiszem .suttogta gyengébb hangon. erről van szó. . És neked most el kell döntened. hogy nem voltam férfival. mi változtatott így meg? . De ha ezt meg is teszi.Rámosolygott a lányra.És te. Csak annyit tudok mondani. Szeretném a gyerekeim számára a lehető legnagyobb biztonságot biztosítani.Ez tényleg nem vezet bennünket semmire. azt akarom. hogy házasodjunk össze. A kormány tulajdonképpen nem tesz semmit az emberekért. mellette kell állnom. és most nem engedlek el ilyen könnyen. rossz ötlet volt.most már csak nagy kockázattal lehet továbbcsinálni.mondta Michael. Gyere ide. . Kay megveregette az ágyat. voltál azóta nővel? .Mi történt. hogy nagy saját hatalommal tegye. . akarsz-e énmellettem állni.Nem érdekel a házasság. mielőtt átengedem őket a társadalomnak. és a villanyt eloltották. háborús hős voltál . Amikor egymás mellett feküdtek az ágyban. de két éve férfi nélkül élek. Akár tetszik nekünk. Én magam vigyázok magamra. De lehet. . . a lány azt súgta a férfinak: . amilyenek a szülővárosodban nőnek fel.mondta Kay. . mióta elmentél? .De hát te önként harcoltál az országodért. akár nem. de mégsem ez az igazi ok. hogy én is csak egy vagyok azok közül az igazi régimódi konzervatívok közül.Elhiszed. a Corleone családnak bele kell kapcsolódnia a társadalomba. .Azt hiszem.

Nino Valenti a lakosztály nappali szobájának pamlagán feküdt. Nem tűnt még teljesen részegnek. gyere. kezében egy vizespohár whiskyvel. egy bankár.. .Nagyszerű. Apollonia halála óta Kay volt az első nő.Johnny.mondta Michael. . és visszafordult a szobába. . A játékkaszinó alkalmazottait figyelte. Most hülyére verjük őket.Igen . gazdagon hímzett szürke függönyt.De nem az utolsó hat hónapban. az átültetett pálmafákat narancsszínű villanyégők girlandja világította meg. a két hatalmas úszómedence sötétkéken csillogott a sivatagi égbolt csillagainak fényében. Johnny Fontane leengedte a nehéz. amelyek körülölelik a neonvölgyében fészkelő Las Vegast. Érezte.külön játékra készült fel. Négy emberből álló speciális különítmény . fejezet A pompásan berendezett lakosztály a szálloda kertjének hamisított mesevilágára nézett. játssz velem ezek ellen a nyavalyások ellen. egy kisegítő krupié és egy szürke ruhás bárpincérnő . akit a karjaiban tartott.mondta fátyolos hangon.és sziklahegyek. A láthatáron ott emelkedtek a homok. 26. . akik felállították a patkó alakú asztalt a hozzá tartozó hat párnázott székkel.egy főkrupié.És ez igaz volt. . Most szerencsém van. Johnny a pamlaggal szemközti zsámolyra ült. nagyszerű . a lány megmerevedik mellette.

Hogy érzed magad.mondta. kitöltött egy szelvényt.Tudod. Mr. Valenti . Krisztusom.mondta Johnny. ha kinyiffansz? Nino kiürítette a poharát.Remekül. de úgy helyezkedett el. hogy nem játszom . mint te. . . A bankár már várta. A bárpincérnő egy másik széken ült. hogy jól láthassa Nino Valenti minden mozdulatát. itt még a turisták is jobban szórakoznak. hogy az ördögbe szerezted a menő hírnevedet? Te egy hülye vagy. Éjfélkor jönnek a nők.mondta. . .Tessék. és figyelt.mondta Johnny Fontane.mondta. aztán eszem valamit.Johnny. és lábait határozottan a szőnyegre rakta. Johnny.Zsetont . és felkelt.És kire akarod majd hagyni. utána vissza a játékasztalhoz.. .Egyedül is megy .mondta. csaknem ötvenezret nyertem.Hm . . . Nino megkopogtatta ujjaival a zöld posztót. A kisegítő krupié az asztaltól kissé távolabb ült egy széken. és most egy hete szünet nélkül játszom. elég határozottan odament az asztalhoz. A poharat egyszerűen a földre ejtette. . Nino? Nino Valenti rámosolygott. . Tudod.Igen . A főkrupié egy blokkot vett elő a zsebéből. és egy töltőtollal együtt letette Nino elé.A szokásos ötezer a kezdéshez. . A főkrupié a bankár mögött állt. .Vigyelek oda az asztalhoz? Nino felküzdötte magát a pamlagról. .

így egyszerre három kézre játszott százszáz dollárral. és a főkrupié zsebre tette. mindenhova egy zsetont tett. hogy karjával átfoghassa a pincérlányt. Nino most három ilyen négyszögre helyezte el tétjeit. A bankár vett egy második lapot. Johnnyhoz fordult: . édes. Talán attól féltek. Intett a bankárnak. A bankár az előtte levő beépített rekeszekből hihetetlenül ügyes ujjakkal fekete-arany százdolláros zsetonoszlopokat emelt ki. és out lett. és a harmadik osztásnál ujjával intett a bárpincérnőnek. mennyi zsetont vett. . Johnny? Johnny mosolygott. hozz nekem szerencsét. áttette a másik kezébe. A lány a szoba végénél levő bárpulthoz ment. Nem kért második lapot. és egy második hatossal out lenne. Nino elvette az italt. Nino tovább nyert. és egy teli vizespohárban odavitte neki a szokásos whiskyjét. Szokatlan volt. . ülj ide velem. mi. és Nino előtt öt egyforma oszlop állt. A nagy pénzű játékosoknál rendszerint elég volt a szó.Gyere. hogy Nino az ivás miatt nem fog emlékezni. hogy Ninónak játék közben kötelezvényt kelljen aláírnia. a játékkártyánál kicsit nagyobb kocka volt belerajzolva. Níno besöpörte a zsetonjait. mindegyikben tíz százdolláros zseton volt. Alig tartott öt másodpercig.Valahogy így kell kezdeni az éjszakát. Ők nem tudták. A zöld posztóba hat. mindegyik kocka egy játékos helye előtt. játssz egy kicsit. hogy Nino mindenre emlékszik.Nino odafirkantotta az aláírását a szelvény aljára. mert a bankár egy hatost terített.

és így szólt: . Job- . vékonyodó lábaitól hátrahajló felsőtestéig megfeszült. szűkre szabott blúzt. majd adott neki egy zsetont. ráveregetett a fenekére. az ördögbe is. de úgy. járása a legszexesebb járás volt. Semmire nem hasonlított jobban. de közben a nyelve majd kilógott már egy fekete-arany zsetonért. Krisztusom. Rámosolygott Ninóra. hogy néhány kört a pincérlány játsszon helyette. amit valaha is jártak. és elküldte az asztaltól. Igéző pillantást vetett rá. A lányt megajándékozta híres mosolyával. ha nagyon részeg volt. és nekidudorodva szét akarnák repeszteni a vékony. Nagyon jól volt előadva. Most Johnny intett a lánynak. "Megjátszotta" magát. drága. Így viselkedett csaknem minden nő. A lány ránézett.Köszönöm. mintha nyilvánvaló szenvedélyében kész lenne megharapni a hozzá legközelebb eső tárgyat. gondolta Johnny Fontane. gondolta Johnny. már megint egy jelentkező. szája kissé kettényílt. Minden báját a nagy Johnny Fontanéra ontotta. mint egy gyarló nőstény állatra. aki az ágyba akart menni vele. A lány odavitte. miért is ne kaphatna valamit ő is belőle. mellei mintha teltebbé váltak volna. és most nem volt az. Nino hagyta.A bárpincérnő nagyon szép volt. Úgy tűnt. hosszú. testében hatalmas feszültség képződött. szemei bepárásodtak. egész teste. Csak azt sajnálta. neccharisnyás. De hát. köszönömféle mosolyra nyitotta az ajkait. De ez csak akkor hatott. hozzon neki egy italt. hogy Nino nem kap valami rendesebb nőt a pénzéért. mintha minden idők legdrámaibb filmjének legdrámaibb pillanatát játszaná el.

mint ahogy Johnny valaha is látta. amint a lány visszament a székéhez. ma este megint nyert.Ma korán befejezte. Nem akarta még egyszer látni ezt az előadást. Amikor először kikészült. Felemelték.Jó. Az vállat vont. semmiképpen ne hívjuk az orvost. Nagyon szerencsés. oké? Ha kell. csaknem három ezrest. és a takaró alá fektetni. Akkor Nino azt mondta. Nino Valenti egy óra múlva kezdett kikészülni.Minden este ez a műsor? . Figyelte.kérdezte tőle Johnny. Valentit. küldjenek érte a kaszinóba. Jules Segal csaknem tizenöt perc múlva érkezett. és a lakosztály függönyökkel elválasztott hálószobájába vitték. Johnny figyelte. . jegyzeteket készített a blokkján levő kötelezvényeken. aki valamivel rendbe hozta Mr. Felsőteste az asztalra dőlt. s közben csendben ivott tovább. és elkapták. csak rakjuk az ágyba. Ma este nem volt olyan hangulatban. hívták a szállodaorvost. majd vissza. A főkrupié Nino zsetonjait számlálta. mielőtt a földre zuhant volna. majd megvizsgálta a bankár asztalán levő zsetonokat. . Így most mindig ezt csináljuk. hogyan segít a bárpincérnő a két másik férfinak levetkőztetni Ninót. és valamiféle kioktatást is adott neki. Johnny .ban. aztán lassan lecsúszott a székről a padlóra. de most hívjuk csak ide a szállodaorvost. . ha még egyszer kinyúlik. és ő reggelre oké lesz. De a főkrupié és a kisegítő krupié már az első mozdulatnál odaugrottak.

ahol Nino feküdt.mondta Jules szárazon. Jules megértően mosolygott. Míg a táskáját nyitotta. enyhe. .Egyébként hagyjuk. mint egy orvos. Pokolian mulatságos látvány volt lezser öltözködéséhez a hagyományos fekete orvosi táska.Inkább valami ócska golfszatyorban kellene vinnie a dolgait . ez a bábatáska nagyon terhes.mondta Johnny. Odament az ágyhoz. Táskájából injekciós fecskendőt vett elő. és mintha a vér gyorsabban kezdett volna áramlani. fehér antilop cipővel. arca is színt kapott. diétával rendben tartják. hogy ez a fickó sohasem néz úgy ki. Mi van Ninóval? Jules gyorsan megvizsgálta a szívverését. zokni nélkül.bosszankodva állapította meg. . laza kötésű pólóinget viselt. Agyonijeszti az embereket. . Cukorbetegsége van.Nem az ördögbe . Ma este kék. ami nem jelent problémát. felnőtt kori állapotú. Egyáltalán nem tettem annyit magáért. Legalább a színét megváltoztathatnák. Nino alvó arca csaknem azonnal elvesztette viaszos sápadtságát. és csináltatni néhány vizsgálatot. fehér szegélyes. bevitettem a kórházba.Köszönöm a csekket. Túl sok volt. ügyesen beledöfött Nino karjába. .Igen. már volt alkalmam megvizsgálni.Amikor idejött és először elájult. .Nagyon egyszerű a diagnózisa .mondta Johnny. Mielőtt magához tért volna. . ha gyógyszerrel. így szólt Johnnyhoz: . ez már régen volt. De nem hajlandó tu- . amit a tanácsadói munkámért küldött. pulzusát és vérnyomását.

Arra gondolok. . Johnny. . Lucy Mancini volt. Sokkal karcsúbb lett. . . sőt talán még meg is akarja ölni magát.mondta Johnny Fontane. hogy megint látlak . ahol kiszomjaztatják az embert? . hogy halálra issza magát. Jules átment a szoba távoli sarkában levő bárhoz.kérdezte Johnny. Tanácsolom.mondta Jules. Ezért mondom. hogy felügyelet alá kell helyezni. ha meghal.Nem .Ó. Amíg ezt meg nem gyógyítjuk.mondta. . Ninónak csak vigyáznia kell magára. és rá fog menni az agya is.mondta. Ez nem lehet túl komoly. Most éppen enyhe diabeteszkómája van. Johnny átölelte. mert ez a munkámhoz tartozik.mondta Johnny. Kopogtak az ajtón. hogy Lucy megváltozott. nincs számára semmi remény. De a legnagyobb baj a fejében van. hacsak a mája nincs kikészülve.Olyan intézetre gondol. .Nem hülyéskedek . Tudja.Régóta nem találkoztunk . de tudok róla valamit. Észrevette.Nem vagyok nagyon jártas a pszichiátriában. kinyitotta. és egy italt készített magának. úgy örülök.Ne hülyéskedjen . egy ideggyógyintézetben. ru- . A mája csaknem tönkrement. Nino barátját meglehetősen jó állapotba lehet megint hozni. . helyeztesse felügyelet alá.domásul venni. vitesse egy intézetbe. és akkor megkaphatja a szükséges pszichiátriai kezelést. Alapjában véve nem törődik vele. Szilárd elhatározása. . és ő megcsókolta a férfit. Johnny megkönnyebbülést érzett. Johnny odament.

hogy Lucy az orvos barátnője. Fiúsra vágott haja jól illett az arcához. . És aztán beszéljünk vele.Azt javaslom. hogy ezt meg is mondja. hogy a lány elszórakoztathatná itt Vegasban. és így szólt: .mondta. . mi? A lány vállon veregette. De még mielőtt bedobta a csábmosolyt.Persze . mint valaha. ha tényleg a barátja vagy. és jobban is viselte őket. üljünk itt mindannyian. Máskülönben az öreg Nino mája rövidesen kiemelt kiállítási tárgy lesz valamelyik orvosi egyetem laboratóriumában. Barátságos mosollyal ajándékozta meg csupán.Pocsékul van . téged szeret. Nino rendben van. Johnnyt sértette az orvos komolytalan magatartása. Csak azt akartam tudni. Lucy. helyeztesse magát önként felügyelet alá.Hé. és így szólt: . de meghallotta Nino hangját az ágyból. Rámosolygott Lucyra. . Mi az ördögöt gondol. Johnny. segíthetek-e valamit. és Jules feljött hozzá. . Nincs mit csinálni. Kellemes lenne megint egy igazán rendes lánnyal eltölteni az időt. és az agyán átfutott a gondolat. Vegyük rá. amíg Nino magához tér. eszébe jutott. nem adnál egy italt? Nino felült az ágyban. Már hozzákezdett.Hallottam. ki ő tulajdonképpen.mondta Johnny.hái is sokkal jobbak voltak. hogy Nino rosszul van. Jules Segal végignyúlt a heverőn. Fiatalabb és csinosabb volt.Nemsokára rendbe jön. te is segíts. öreg szivar. ugye? . és várjuk meg. te rá tudod venni.Mit keresel te itt Nino szobájában éjjel. .

és a bár felé ment. Te vagy az orvosom. hangja mindig csendes volt és fegyelmezett. Ha figyelmeztetett valamire. . Johnny vállat vont. Mielőtt odanyújtotta. .Maga nem ihat. adj végre egy italt.Szarok az orvosomra. ugye? Nem rád gondoltam. Lucy az ágy szélére ült. Johnny. vagy felkelek.mondta nyugodtan Jules.Hé. öreg szivar.Nem. így szólt Jules-hez: . adj egy italt. Ez felbosszantotta Johnnyt. s ezért egy vizespohárnyi whiskyt vitt Ninónak. . . Az orvosa megtiltja. szavai sohasem kaptak nyomatékot.Gyerünk. még ha a legirtózatosabb dolgot mondta is. bébi. és így szólt Ninóhoz: . megölni nem fogja . csaknem normális külseje volt. Nino pattintott az ujjával. Jules. Az orvos hangja mindig hűvös volt.Ez még nem fogja megölni. és megcsinálom magam. maga a hang közömbösnek tűnt.Aztán a bűntudat jól megjátszott kifejezése jelent meg az arcán. Hol az ördögben van a játékasztal? Jules nagyot kortyolt az italából. Még fiatal az éjszaka. . Jules ugyanazon a hangon megszólalt. a figyelmeztetést csak a szavak hordták magukban.. ugye? .Ja. hiszen az te vagy. és megölelte. Különös módon Nino most egyáltalán nem látszott betegnek. . Nino mogorván összehúzta a szemöldökét. Johnny. gyere ide az öreg Ninóhoz.Nem szabad innia. Szélesre tárta a karjait.

arcát vérhullám öntötte el. és leültek a nagy. Fütyülök az egészre. testének dobálózása alábbhagyott.kérdezte élesen. csaknem ott. . Átkozott egy orvos vagy. Teste felugrott.Nem figyelmeztettél eléggé.kérdezte Johnny. kávét és valami ennivalót rendelt a szobába.Csaknem biztos voltam benne. szemben Johnnyval és Lucyval. még csak azt a fáradságot sem veszed. és egy italt kevert magának. . Szemei kidülledtek. és beledöfte a tűt a vállába. Nino hirtelen zihálni kezdett.Akkor miért nem figyelmeztettél? . Közben Nino megkapta a whiskyt. Nino még az orvos kezében elerőtlenedett. Nyakánál megragadta és nyugton tartotta Ninót. fulladozott. hogy . most megmutatták a hülye orvosnak. aztán csendben maradt. arca elkékült. Jules vállat vont. Lucy és Jules visszamentek a lakosztály nappali szobájába.Lucy nyugtalanul nézett rá. Johnny rámosolygott Ninóra. Azt mondod nekem. .Tudtad. ahol a nyakhoz kapcsolódik. mondani akart valamit. és egy perc múlva hirtelen lesüppedt a párnájára. és elaludt. . mint a hal a szárazon. nem kapott levegőt. . Johnny.mondta Jules. tömör kávézóasztal köré. Johnny átment a bárhoz. Lucy felemelte az egyik kékeszöld telefont.Én figyelmeztettelek . hogy így fog reagálni a whiskyre? . Jules odalépett az ágyhoz. Szemeit rögtön becsukta. vigyem Ninót a bolondokházába. és leöntötte a torkán.

én ideggyógyintézetet mondtam. és ti meg azt hiszitek róluk. szenvedélymentes hangon folytatta: .A barátod csaknem a végét járja. De arra már fütyülnek. csak azért. hogy éltek-e vagy megdögöltök. Elég érthető ez? Igen. Akkor most megmondom világosan. ami sokkal szebb. hogy odaadd Ninónak azt az italt. hogy nagy orvosok. Menő dokik. hogy megértsd. Érted ezt? Megfelelő kezelés és szigorú orvosi ellátás nélkül nincs semmi lehetősége. nem vagy köteles elfogadni a figyelmeztetést és az előírásaimat. és megcsókolják a feneketeket. Hagytam. mi? Jules továbbra is mosolyogva nézett Fontanéra: .legalább a szanatórium szót használd. Hát az én kis hobbym. Emlékszel. mi történhet vele. csak hogy lásd. Biztos szereted zavarba hozni az embereket. Jules előrehajolt Johnny Fontane felé. de mondhattam volna bolondokházát is. és továbbra is nyugodt. hogy megmentsem a haláltól az embereket. Te másfajta orvosokhoz szoktál. mert tudtam. Egyébként nem tennél semmit. A vérnyomása és a cukorbaja és a rossz szokásai akár a következő pillanatban agyvérzést okozhatnak. a megbocsáthatatlan hobbym meg az. és akkor vége. Megmentheted a barátod éle- . soha nem tudnánk kijönni egymással. Meg akartad mutatni nekem. legyek a személyi orvosod? Én visszautasítottam.Semmi nem állíthatott volna meg. akik hordják a selyemöltönyeiket. hogy oda ne add azt az italt Ninónak. mert filmhatalmasságok vagytok. mire van szükség. hogy az után a torok dolog után felajánlottad nekem. Azt akarom. olyanokhoz.

könnyen meglehet. Az egyetlen dolog. azelőtt én azt szoktam mondani az embereknek: "Ne egyen ennyit. Jules. Hangja is elvesztette hangsúlytalan egyformaságát. Tudjátok. és újabb italt készített. halálra dolgozhatja. ne igyon ennyit. Szokásos hidegsége eltűnt. mi van. miről beszél. .tét. az. ami orvosilag nem lehetséges. . Nézzétek. Máskülönben máris elbúcsúzhatsz tőle. halálra ihatja.Nem tudom . sőt még halálra is eheti magát. ne legyek olyan kemény. az ember halálra dohányozhatja. most először kell ilyen helyzetben az emberekkel beszélnem? Ezt naponta meg kellett tennem. állapította meg elégedetten Johnny Fontane. . De ez erkölcsileg mind elfogadható.Jules. .Azt hiszitek. ne dohányozzon ennyit. ez egy furcsa dolog. mert meg fog halni. miért? Mert nem azt mondtam: "Holnap meg fog halni. mert meg fog halni.suttogta Lucy. hogy Nino holnap meghal. ha felügyelet alá helyezteted. de nem tudja. és ismét megtöltötte a poharát. Lucy azt mondja. felügyelet alá helyezteted Ninót? . hogy az ember ha- .Csak mondd el.Mit szólsz hozzá. . Jules gyorsan megitta az italát a bárnál. Johnny.Tudod. ne légy olyan kemény vele .mondta Johnny. drágám. ne dolgozzon túl sokat. Jules felállt." Senki nem figyelt oda. mert meg fog halni." Hát most azt mondom. Jules a bárhoz ment. mert meg fog halni.

és felállították." "De ez veszélyes". . mondtam nekik.Szóval." Kopogtak az ajtón. Fel- . hogy megszabaduljanak a gyerektől.Ez nem ilyen egyszerű. És akkor egy hónap múlva rózsás arccal állítanak be. Jó kezeim vannak. A kocsi aljáról összecsukható asztalt emeltek le. ahogy a labdajátékosok mondják. és sóhajtott. Végül sebész lettem. hogy megigya az italát. mondtam nekik. és két pincér begördített egy étellel és ezüst kávéskészlettel megrakott kocsit. akik másképp talán öngyilkosságot követtek volna el. Voltak a praxisomban olyan nők. és mégis. Az asztalhoz ültek. "Veszélyes". De túlságosan lágyszívű voltam. Johnny hátradőlt. éppen abban próbálják meg leginkább megakadályozni. . . és ostobán meg is rémítettem magam. mondom nekik.De különben a nők számára még itt is vannak problémák. és azt mondják: "Doktor. állapotos vagyok.Szünetet tartott. és azt mondták: "Igen. "Belehalhat".lálra szeretkezi magát. . Jules rámosolygott. olyan lányokon. . akiknek nem lehetett több gyerekük. és megették a forró szendvicseket. azt hiszem. de a férjem és én nagyon szigorúan katolikusok vagyunk. És ők csak mosolyogtak rám. és rágyújtott egy cigarettára. te életeket mentesz? Hogy lettél akkor abortőr? Lucy most először szólalt meg az érdekében. vagy valami veszélyes dolgot műveltek volna. és kávét ittak. A hangom azokban a napokban kifejező volt.A bajba jutott lányokon akart segíteni.

Végső. olyan. Először azt hittem. hogy a rák vagy a tumor ki fog újulni. aki ezeket a telefonokat intézte. egy csomó üres hazugsággal küldtem haza. ezért tudatosan hangosabban mondtam. és megkérdezi: "Mit mutattak a vizsgálatok? Mit mutattak a vizsgálatok?" Ezért egy külön titkárnőt vettem fel. talán öntudatlanul is túl halkan beszélek. mint amikor mosogat az ember. de mosolyogva. Gyors és könnyű dolog. Megoperáltam. És mindezek után mégis meghal. pedig tudtam. Nem hiszek abban. Ettől kezdve én csak akkor láttam a beteget. Ez illett hozzám. Megértették ugyan. hogy egy kéthó- . Közben pedig a férj állandóan felhív. meg fog halni. Elkezdtem abortuszokat csinálni. és én lenyisszantom az egyik mellét. mit akarok mondani. Egy év múlva megint ott van. amikor már teljesen elő volt készítve a vizsgálatokra.Jules nevetni kezdett. És ezt a kifejezést sohasem akarták meghallani. szerettem abortőr lenni. A "végső szakasz". a kivizsgálásra vagy a műtétre. vigye el az ördög. mert végül is elfoglalt orvos voltam. mondtam neki. de soha nem akarták meghallani. Egy fickó még azt mondta: "Mi az ördögöt jelent az. hogy gégecső?" . és én lenyisszantom a másik mellét is. Egy évvel azután úgy kaparom ki a belső részeit. Vagy bejön hozzám valami szerencsétlen nő. A lehető legkevesebb időt töltöttem az áldozattal. . gégecső. Szerettem csinálni.nyitottam valamilyen szegény fickó hasát. és utána tisztán hagyja ott a lefolyót. Én csak a legvégén töltöttem két percet a férjjel. De még így sem hallották meg soha. mindenki boldog. és tudtam. mint a sárgadinnye magjait.

mint azelőtt. Ma este repül ide Tom Hagennal. Azt hiszem.Holnap este mindannyian együtt vacsorázunk. hogy a Don tudni akarja. . köze lehet a dolognak a szállodához.Mike Corleone látni akar.mondta Johnny. Lehet. Ezért vagyok itt. kihúzott a bajból. Amikor elkaptak. még nem akarta megcsináltatni. . . Kay beszélte rá. Lucy. Tom azt mondta. . Amikor összeházasodtak. akit elfogtak. De szerencsés voltam. Lekerültem a frontvonalról. sok pénzt kerestem. de a nagy kórházak most nem engednek operálni többet.Mit csinálsz Vegasban.mondta Johnny Fontane. Mike végre rendbe hozatta az arcát . vagy üzleti ügy? Johnny megrázta a fejét. így számomra nem volt semmi probléma. úgy éreztem magam. miről van szó? Lucy megrázta a fejét. mint egy szökevény. miért. aminek nem kellene lennie. és beszélni akar velem.Én gondolkozom rajta . A kaszinó az utóbbi időben pénzt vesztett. Freddi is. Lucy végre témát váltott. mi történik itt. .Azt hiszem. . Johnny? Kipihened a hollywoodi nagymenő munkáddal járó fáradalmaidat. Most megint jó tanácsokat adok. egy barát segített. . igénybe vette a kapcsolatait.Hallom. Lucy nevetett.napos magzat emberi lény. amiket megint ugyanúgy semmibe vesznek. te tudod. Szeretném tudni. Bajba jutott fiatal lányokat és férjes asszonyokat segítettem. téged is látni akarnak.

amikor azzal a két babával kint voltunk Palm Springsben? Esküszöm neked. . . és szárazon mondta: . A lakosztály hálószobája felől neszt hallottak.mondta Lucy. hogy elvegyen egy nőt egy olyan közeli barátjától. Lucy és Jules egymásra néztek. hogy akkor nem voltam féltékeny a történtek miatt. Nino. mi történt körülbelül egy évvel ezelőtt. közönséges műtét volt.mondta Johnny megnyugtatóan. Elhiszed. és állandóan folyt tőle az orra. Nino gyenge mosollyal intett nekik. . Pedig meglehetősen egyszerű.Oké. akar valamit csinálni Jules érdekében. Johnny odament hozzá. és leült az ágyára. Jules és Lucy az ágy lábánál álltak meg.mondta eltűnődve Jules. . mint Nino.Ó .Olyan rémesen nézett ki. amit Johnny Fontanéról hallottak és tudtak. hogy ellenőrizzem az orvosokat. Ő volt a tanácsadójuk és a megfigyelőjük.Én ajánlottam erre. feladom. és a függönyök felé fordultak. lehetetlennek látszott.A Corleone család elhívta Jules-t is a műtéthez. Tényleg nyamvadtul érzem magam.Persze. Nino ismét magához tért. De . Mindabból. Johnny? . Már régebben meg kellett volna csináltatnia. emlékszel még.Nem bízik senkiben . nem leszek nagyokos többé.Egyébként Mike mondta. . Ezért is hívott meg bennünket is a holnap esti vacsorára. elhiszem . Johnny.Egy pillanatra elhallgatott. . Johnny bólintott. .Figyelmeztetett. Örültem neki.

és várta az ápolónőt. Johnny az ágy melletti székbe ült. hogy nem volt féltékeny? Mindkettőjük agyán ugyanaz a gondolat hatolt keresztül. Mindenki megtette a magáét. és Jack Woltz tíz évet veszít miatta az életéből. mert az első film.Néhány napig feltétlenül ágyban kell maradnod. egyikben ő. Mindenki vagyonokat fog keresni vele. . legyen itt a szobában az éjszaka . Johnny Fontane már filmtársaságot vezetett.Szerzek egy ápolónőt. és nyomorultabbul érezte magát. A kis el- . ez lehetetlen. majd Lucyval együtt elmentek. butácska fiatal széptevőknek. csak ne legyen túl csinos az az ápolónő. amit gyártott.mondta. Jules telefonált az ápolónőért. Jules ismét megvizsgálta Ninót. Johnnynak most két újabb filmje volt gyártás alatt. mint egyike azoknak a kedves. Ez meglepő volt. . akiket az asszonyok oly szívesen ölelnek a keblükre. Egyszerűen kiveszett belőle az élni akarás. .Oké. hatalmas pénzeket hozott. Nino nagyszerű volt a vásznon. mert egy lány otthagyta és elment Johnny Fontanéval? Nem.miért mondta Nino most. A film ráadásul olcsóbban készült el. egy évvel a történtek után. Minden jól működött. Nino mosolygott. Lehetséges. s amelyben ő volt a főszereplő. másikban Nino volt a főszereplő. Nino kimerült arccal ismét elaludt. mint amennyire számítottak. hogy Nino szerelmi bánatában halálra itta magát. és Ninónak is volt benne egy nagy szerepe. mind eddig bármikor az életében. doki. Ez nem tréfa.

tönkretette a hangját. mint bárki más a világon. A szép nők ugyanúgy buktak rá. Most rájött. és Johnny ennek különösen örült. Az éneklés volt az egyetlen. csak másképpen. fájt az orra. pénzt hozott. A Keresztapa a bankon keresztül megkapta a részesedését. Nem mert tovább énekelni. Akkor meg mi az ördög bántja? Ő tudta. Amihez Johnny csak hozzányúlt. mint valaha. amihez tényleg értett. mint a pokol. És ha nem tud énekelni többé. mert igénybe vehette azokat a különleges adókedvezményeket. attól félt. gurult hozzá a dollár. mielőtt levették a szemölcsöket. És a torka úgy fájt másnapra. hogy megpróbálja. hogy ismét abbahagyta. de ő még attól is félt. Fájt a homloka. Így ő megpróbálta. Beigazolta Keresztapja bizalmát. Jobban fájt. Talán többet tudott az éneklésről és az ő stílusában írt zenéről. Saját repülőgépe volt. mint azelőtt. Az éneklés volt az egyetlen. fényűzőbben élt. hogy nagyon jó volt. bár most inkább kereskedelmi okokból tették. hogy sikeres. hogy örökre elvesztette. égetett. mint akkor. Felhívta Jules Segalt. és Jules azt mondta. független filmproducer lett belőle. mi. sőt talán még több hatalma is volt. mi értelme van ennek az egésznek? Minden más csak szart ér. ha úgy érzi. és megkérdezte. És most. amelyeket egy üzletember megkap. ami enyhíteni tudta ezt a viszketést. de olyan rekedten és csúnyán hangzott. ugyanannyi. Sok év tapasztalata igazi profit . mint énekes korában valaha is. de egy művész nem.veszett fiú. bármikor. mikor kezdhet el biztonságosan énekelni. viszketett a torka.

Micsoda vereség. arca ragyogott. ami vissza tudná adni az élni akarását. és örülni is képes a beteljesedésnek. vagy talán haldokolt. ha viszszakapná a hangját. Freddie meleg öleléssel üdvözölte öccsét. Megértette. mert van. Freddie sokkal izmosabbá vált. Amiért az éneklés ilyen sokat jelent neki. fejezet Michael Corleone késő este érkezett. és lenézett Ninóra. mint egy filmsztár. Már ott vártak mindazok. Mert egyben most már nagyon biztos volt: Nino Valenti számára nincs semmi a világon. ha visszakapná a hangját. A szállodai ápolónő egy gyógyszerekkel megrakott kerekes asztalt tolt be a szobába. mi a jó és mi a rossz. hogy Nino csak azért féltékeny. 27. A szálloda legfényűzőbb lakosztályát tartották fenn Michaelnak. akikkel Michael találkozní akart. aki vágyakozik valami után. Haját borotvával nyírták. amiért ő olyan boldog lenne. Johnny felkelt. hogy Nino nem lenne féltékeny rá. Csak azért lenne féltékeny. Csak ketten kísérték: Tom Hagen és Albert Neri nevű új testőre. Neki senki sem mondhatja meg. Kitűnően szabott szürke selyemöltönyt viselt.csinált belőle. és körmei manikü- . és olyan gondosan volt fésülve. neki nem kell már kérdeznie senkit. Tudta. és sokkal piperkőcebben nézett ki. micsoda átkozott vereség. aki aludt. Ő maga tudja. tekintete sokkal derűsebb lett. Kívánságára nem várták a repülőtéren.

öltözz át. holnap este vagy holnapután reggel vissza kell repülnöm. Freddie hátradőlt székében. hogy rendbe hozattad az arcodat. de megint gyereket vár. és természetesen a consigliori-t okolta. már várnak. . de nem tudta.Kérd meg Johnny Fontanét és Ninót. Egyébként most üzleti ügyben jöttem.Először enned kell valamit .Te is nagyon jól nézel ki. és ott van neki a kicsi. . hogy egyenek velünk. . Evés közben beszélgethetünk. . . Hagen ezt boldogan megtette volna. Freddie.mondta kedvesen Michael. Freddie kiesett az apja kegyeiből. mint Michaelt. akit látni akarsz. .Hagyjuk Moe Greene-t a végére. A feleséged végül is rábeszélt. mi? Hogy van Kay? Mikor jön már ki. és szeretettel méregette Michaelt. Mindenkit.Sokkal jobban nézel ki. csak szólnom kell nekik. . mint akit négy évvel ezelőtt New Yorkból kihajóztak. . zuhanyozz le. oké? . olyan jót fogsz enni.mondta Freddie. És Lucyt meg az orvos barátját is. mert nem hozza rendbe a dolgokat. mint még soha. akit el kell látnia. értesítettünk. és látogat meg itt bennünket? Michael a bátyjára mosolygott. de Hagen megértette ezt.Remek főszakácsunk van. Teljesen más ember volt. Freddie sokkal kevesebb szeretettel köszöntötte őt. Tom? Hagen megrázta a fejét.Hagenhoz fordult.rözve voltak. miért neheztel az ap- .Akarsz még valakit rajtuk kívül. és mi itt mindent elrendezünk. mire készen leszel. Menj. Kay szívesen eljött volna velem.

elküldték a pincéreket. ez az a hely.ja Freddie-re. Lucy megcsókolta Michaelt. Mindössze éreztette a nemtetszését az emberekkel. és elmélyült egy helyi újságba.Jó munka. hogy kiköltözik ide Vegasba. hogy minden jelenlevővel foglalkozzon. Azt mondta.mondta Michael. ahol a család . . Mindannyian észrevették.Rendben .Köszönöm a segítséget. és úgy gondoljuk. mennyire hasonlít beszédmódjában és viselkedésében a Donra. A Don. Éjfél után volt már. szokás szerint. Jules Segal viszont teljesen gátlástalanul vizsgálgatta a megjavított arccsontot. hogy az arca az operáció után sokkal jobban néz ki. Az orrüreg rendben van? . A Don soha nem beszélt azokról a dolgokról. Hagen. mint az apja. Miután ittak és ettek. és így szólt Michaelhoz: . amikor a Michael lakosztályában felállított külön vacsoraasztal körül összegyűltek a meghívottak. Vacsora közben Michaelra összpontosult a figyelem. Szépen összeforrt. nem éhes. és az ajtóhoz közel leült egy karosszékbe. Hagen és én tárgyaltunk erről. ugyanazt az elismerést váltotta ki az emberekből. de nem tett semmilyen megjegyzést arról. és itt akarunk letelepedni. El akarjuk adni az érdekeltségeinket az olívaolajüzletben. és nem feltűnő.A Corleone család arra gondol. a háttérben maradt. . Michael mindannyiukhoz beszélt. még kedvesebb és barátságosabb volt. és azon fáradozott. Különös módon ugyanazt a tiszteletet. Az új embert nem ismerték. amik nyugtalanították. Albert Neri szintén nagyon csendes volt.

De ez az általános terv. . most behajthatod rajtuk.mondta Johnny. Moe Greene el fogja adni nekünk az ő érdekeltségét. hogy ennek azonnal vagy a jövő évben meg kell történnie. . és tudom. hogy segítesz a kezdésnél.Mike. .Mindent meg fogok tenni a Keresztapámért. amely szerint évente ötször egyhetes programot szervezel itt. aláírsz egy szerződést. .Olyan ajánlatot teszek majd neki. sőt akár négy évig is eltarthat. hogy a szórakoztatás nagy szerepet játszik abban.De a hangjában a kétkedés halvány árnyéka érződött. Elmagyarázták nekünk.Persze . hogy eladná. biztos. . három. . amit nem tud visszautasítani . amíg a dolgok rendbe jönnek. Te sok szívességet tettél nekik. a hatás mégis dermesztő volt. világsztárokat fognak felléptetni. és így az egész a család barátainak a birtokába kerül majd. Reméljük. Két.jövője biztosítva van. . Freddie holdvilágképe aggódóvá vált.A Don számít arra. te tudod ezt. Mike.mondta nyugodtan Michael. Döntésünk nem jelenti azt. Reméljük. hogy a szerencsejátékosokat ide vonzzuk. hogy nagyon szereti ezt az üzletet. Nem nagyon hiszem. hogy Moe Greene eladja? Nekem sohasem szólt róla. Minthogy néhány barátunknak meglehetősen nagy részesedése van ebben a szállodában és a kaszinóban. mert ez a Don kedves kifejezése volt. Michael Johnny Fontanéhoz fordult. barátaid a filmnél segítenek. talán azért. ezeket fogjuk alapnak tekinteni. A szavakat teljesen mindennapi hangon mondta.

és így szólt: .Hármat ezek közül a szállodák közül a Corleone család barátai pénzelnek. mit tennél legszívesebben? Jules mosolygott.Michael mosolygott. . a Corleone család tulajdona. . Mike . szívesen visszamennél megint felvágni az embereket. .Tartozom neked . ez azt jelenti.Te nem ismered az orvosi világot.mondta Johnny. ezért hadd mondjam meg.mondta Jules-nek. az itteni nagy versengésbe esetleg túl későn kapcsolódtok. Talán nem hiszel nekem.Nem fogsz pénzt veszíteni a szerződésen. És hogy nagyon sok részvényt fognak kibocsátani.Hiszek neked. Michael szórakozottan bólintott. akiket elég fontosnak tartasz. . . és ha vannak. Félek. Michael Lucyhoz és Jules Segalhoz fordult. Mire ti beléptek. Tom Hagen szólalt meg. se te.Johnny azonnal megértette. játékkaszinójával együtt. a piac esetleg telítve lesz már. . Részvényeket kapsz a szállodából. . azok is fognak kapni.mondta sietve Johnny. se a barátaid. . akármilyen hatalmad legyen is. Szeretném tőled is hallani. és a kórházak a miatt a régi abortusz-ügy miatt nem engednek dolgozni.Hallom. csak a Don szavait ismételtem el.Elkezdek dolgozni ezen . .De ezen a földdarabon most éppen tíz másik szálloda és kaszinó épül. Őket nem érdekli. ebben nem tudsz segíteni. hogy e három szálloda.

mondta hűvösen Michael. mint te. vénlányként fogok meghalni . . mert növekszik.mondta kedvesen Lucy. A Corleone család különböző összeköttetéseket vett igénybe érted. te és Lucy össze akartok házasodni? Jules vállat vont. Azt hiszed. hogy van valami jövőm. akik nagy kórházat akarnak építeni Las Vegasban.Mindöszsze tartozom neked. Hallom. nagyon ismert emberek. igazad van. . aki kijön ide nekik a sivatagba? Vagy akár félig olyan jót is? Mi teszünk ezzel szívességet a kórháznak.Mike. Ezért maradj itt a közelben. és ezt szeretném kiegyenlíteni. Jules kivételével. amit gyűlölsz? De ha így is tennék.Ha látom.De ha elfogadok egy ilyen állást. hol találnának még olyan jó sebészt. amikor bajban voltál. Ha megfelelően elmagyarázzák nekik a dolgot . De van néhány barátom. Mindannyian nevettek. . olyasmit kérek tőled.Nem haragszom. A városnak szüksége lesz rá. . mi lenne? Ki más emelte fel érted a kisujját is.Persze. Így szólt Michaelhoz.Mike. Michael rámosolygott.ezt bízd ránk -. azt nem lehet semmiféle feltételhez kötni.Nincs feltétel . hogy .Ismét Jules-hez fordult. .. . Mindannyian. engedni fognak operálni. ne haragudj rá . .mondta savanyú arccal Lucy. Az ördögbe is. .Ezt nem kellett volna mondanod. ha nem építed meg azt a kórházat. Nem ismerem. hogy segítsen? Amikor meghallottam. . ostoba vagyok.

de biztos vagyok abban. Így. Felejtsd el. Michael bólintott. Jules elpirult.Mike. amit bármilyen jó barátodnak megtennél. tudnék-e segíteni. Még maga a Don sem mondhatta volna jobban ugyanezt. te legyél a négy szálloda orvos-igazgatója. és mosolygott. Tom Hagen lehajtotta a fejét. Nem kérek tőled semmi ellenszolgáltatást. hogy te is végezz valami fontosabb feladatot. meg fogod tenni nekem ugyanazt. Vagy talán a kaszinóhoz szükséges lányok szerződtetését. Tudok. A fizetésed is több lesz. Ez az én feltételem. és akkor biztos vagyok benne. Freddie dühösen szívta a szivarját.vissza akarsz kerülni. De jogodban áll visszautasítani. Michael odafordult hozzá. a részleteket majd egy későbbí időpontban megbeszélheted Tommal. mit kíván tőled. Lucy. Szerezz személyzetet magadnak. hogy kitaláljam. . igazi sebész akarsz lenni megint. Ő majd természetesen személyesen mondja meg neked.Nagyszerű. egyáltalán nem így gondoltam. Talán a szállodák előcsarnokaiban nyitandó üzletek összehangolását. . amit mondtam. én csak a Don kifutófiúja vagyok. és barátságosan mondta: . Amíg a kórház felépül és megnyílik. ami- . legalább gazdag vénlány lehetsz.Freddie. Nagyon hálás vagyok neked és az apádnak. ha Jules nem vesz feleségül. Pénzügyi oldalról. hogy valami nagy dolog lesz. És. De legalább tekintsd barátinak a kapcsolatunkat. egy csomó időt fordítottam arra. azt szeretném. valami ilyesmit.

hogy valami közönséges dolgot tett volna. hogy a karosszékben ülő ember. Meglepve látta. felügyelet alá kell helyeztetni.mondta Michael.Igen . Fütyül arra. hogy híres. A szobájában fekszik. Amióta csak barátok vagyunk.kérdezte panaszosan Freddie.Akkor meg miért haragszik rám? . Michael elgondolkozva. Mi az ördögöt akar tőlem az öreg? . amikor kopogtattak a lakosztály ajtaján. . Mindenki azt meséli.Ne izgulj emiatt . . milyen nagyszerű munkát végzel itt. . aki a legközelebb volt az ajtóhoz.mondta Johnny. soha nem hallottam. őszinte meglepetéssel mondta: . ez Moe Greene dolga. vagy olyasmit mondott volna. egy ápolónő vigyáz rá. . Jules éppen mondani akart valamit. Soha nem hallottam. Johnny Fontanéhoz fordult.nek örülni fogsz. És a disznó most halálra issza magát. . nem állt fel.Nino mindig igazán rendes fickó volt.Csak azért. hanem . Johnny vállat vont. A doki azt mondja. De soha nem törődött a világon semmivel. amivel bárkit is megbántott.Hol van Nino? Szerettem volna megint találkozni vele. mert meg akarja ölni magát. A pia kivételével. hogy valami aljasságot csinált volna. Ötven darab ezrest kap egy filmért. énekelhetne vagy filmezhetne.Nino nagyon beteg.ömlik hozzá a pénz. és szétszórja az egészet. mert a kaszinó pénzt veszít? Ezt a részét nem én ellenőrzöm. . rengeteg munkát kaphatna.

ő volt az első. Most is voltak még gyilkos dührohamai. Helyette Tom Hagen ment ajtót nyitni.Vártam. aki mint a brooklyni Murder Incorporated hóhéra alapította meg hírnevét. amely Vegasból az amerikai szerencse- . Lucyt és Jules Segalt is. Mike . és egyáltalán nem vesz tudomást az ajtónak támaszkodó testőrökről. Ez szigorúan tilos volt. Tudta. . amikor Moe Greene két testőre kíséretében nagy lépésekkel berontott a szobába. aki felismerte Las Vegas lehetőségeit. Hagen felé intett. .Holnap egy csomó dolgom van. Csinos arca most félelmetes volt. inkább elcsíplek ma este. ami barátságos csodálkozást fejezett ki.Adj egy italt Mr. Hacsak lehetséges volt.tovább olvasta az újságját.legalábbis magában Vegasban. beleértve Freddie-t.mondta. Greene-nek. és Nyugatra ment meggazdagodni. Aztán kiterjesztette tevékenységét a szerencsejátékra. Mit szólsz hozzá? Michael Corleone olyan tekintettel nézett rá. hogy az Albert Neri nevű ember figyelmesen tanulmányozza Moe Greene-t. Durván félresöpörték. . mindenki kitért az útjából. hogy beszélhessek veled. és mindenki rettegett tőle a szállodában. mert végzetesen befolyásolná az egész tervet. Tom. és az egyik legelső szállodát és kaszinót ő építtette fel.Persze .mondta Michael Corleonénak. azért elhatároztam. Jules észrevette. . hogy itt ki van zárva mindenféle erőszakosság . Moe Greene jókülsejű gonosztevő volt.

és befogadom Freddie-t. Greene nyersen felnevetett. Moe Greene és Michael Corleone egyedül maradtak a szobában. amikor rosszul megy nektek. és alig leplezett dühvel így szólt: . Moe Greene így szólt a testőreihez: . Miután elbúcsúztak. én szívességet teszek. Johnny Fontanéra és Michael testőrére. akik segítenek majd. Michael nyugodtan megszólalt: . és vannak barátaim is. .játékosok törvényes szentélyét akarja kialakítani. Freddie. amit hallok. mert a Corleone család egy nagy .Mi ez. Michael még mindig nyugodt maradt. Michael Corleone beleegyezően bólintott.Átkozott digók.Jó ötlet.Neri csak akkor állt fel a székéből. Talán mi jobban tudjuk csinálni. . Greene letette a poharát az asztalra. és most ki akartok lökni.A kaszinód minden esély ellenére pénzt veszít.Befogadtad Freddie-t. Tom Hagen.Adjatok néhány zsetont ezeknek az embereknek. hadd játsszanak a ház költségére . . Albert Nerire gondolt. De ezt csak gondoljátok! Engem nem lökhet ki innen senki. Valami nem lehet rendben működésében. Ti nem vehettek meg engem. hogy a Corleone család meg akarja venni az üzletrészemet? Én foglak megvenni titeket. Lucyra. . és követte a többieket kifelé.nyilvánvalóan Jules-re.

amiért befogadtad. amit megnevezel.Ezért gondoltad. Meg fogjuk venni a részedet. A Keresztapa beteg. bármilyen ésszerű áron. mi rossz van ebben? Mi a tisztességtelen ebben? A ráfizetéses kaszinóddal még szívességet is teszünk neked. Megharagudtam Freddie-re. A többi család kikerget benneteket New Yorkból.Ugyan. és ezzel feltartotta őket a munkában. Volt egy kis vi- . . de mi jó barátok vagyunk. ha azt akarom. És mert finanszírozta a kaszinódat. Mike. Greene megrázta a fejét.A Corleone családnak nincs ennyi ereje többé. Nem tudom. Moe nem is akart semmit. Néha dühbe gurul. hogy rendben menjenek itt a dolgok. Michael csendesen megszólalt: . A Corleone család és te ki vagytok egyenlítve. hogy a nyilvánosság előtt felpofozhatod Freddie-t? Tom Hagen meglepetve Freddie felé fordult. miért izgatod fel magad. Moe? Greene óvatos volt. Igaz. Freddie Corleone elpirult.Persze. igaz. és különböző szívességeket tett neked. az nem volt semmi. mert végigkefélte itt az összes bárpincérnőt. És mert a Molinari család a nyugati partokon garantálta Freddie biztonságát. Mike.halom pénzt adott neked. és most azt hiszitek. hogy befejezhesd a szállodád felszerelését. Adok neked egy tanácsot. Néha seggbe kell rúgnom az embereket. ne próbáljátok meg. . . itt terített asztalt találtok.

amiket Freddie csinál egyszerre több lánnyal. hogy apjánál feketelistán szerepel. Greene vadul válaszolt: . Freddie? Freddie mogorván nézett az öccsére. . és magam beszélek a Donnal. ezzel aláásta azt a tekintélyt. Majd én teszek neki egy ajánlatot. Ez is egy oka lehet annak. mielőtt még felnőttem. a régi szendvicsfigura szerint. Talán ez volt a Don elégedetlenségének az igazi oka. Az ilyen fickándozásokat. utánad senki nem tudja többé boldoggá tenni a kedves lánykákat. New Yorkba repülök. Greene felnevetett. degeneráltságnak véli. Egymásra néztek. Ha te elintézted őket. hogy egy Moe Greene-féle ember testileg megalázza.A csibész kettőt vitt egyszerre magával az ágyba. csak így félre tudsz lökni? Több embert öltem. te aztán tényleg megadtad ezeknek a babáknak.tánk. A Don szexuális téren szigorú erkölcsű volt. és így szólt: . Michael felállt a székből. Michael közömbös arccal fordult a bátyjához: . Freddie idegesen Tom Hagenhoz fordult. mint te.Észre tértél. el kell ismernem. Freddie. Nem válaszolt.Te disznó. És ha Freddie eltűrte. és én észre térítettem őt. és elbocsátó hangon így szólt: . ami a Corleone családot megilleti. hogy Michael erre nem volt felkészülve. Hagen észrevette. azt hiszed. ezért gondolkozz az áron.Holnap vissza kell mennem New Yorkba.

. nekem mondjátok..mondta.Moe Greene-hez fordult. . hogy megtudd. Ezúttal még csak meg sem említem ezt a Donnak. te vagy a consigliori. én tisztellek. Senki nem válaszolt. te a bátyám vagy. ha arra fordítanád az energiádat. . Michael ünnepélyesen így szólt: . hogy hibáztassalak. akik segíteni próbálnak neked.A Don félig visszavonult . A Corleone család nagy dohányt fektetett be ide. Segítő kezet ajánlottam fel. és tanácsot adhatsz neki. . Hagen az ajtóhoz lépett. az a te dolgod. te beszélhetsz a Donnal. ha neked jobban tetszik. Kizárólag az ügyvédem lesz itt Vegasban. miért veszít pénzt a kaszinód. Hát. s felállt az asztaltól. Így bármi mondanivalótok van. De a család ellen soha ne állj senkinek a pártjára. Egyetlenegyszer sem emelte fel a hangját.Freddie. A két férfi köszönés nélkül elment. Néhány hónap múlva kiköltözik ide a családjával.Tom. Michael ekkor személyiségének minden dermesztő erejével a két vegasi ember felé fordult. és nem kapunk semmit a pénzünkért. Befejezte a tárgyalást.Én vezetem most a család dolgait. hogy ráköpj erre a segítő kézre. És te ne sértegesd azokat. és kinyitotta. És leváltottam Tomot a consigliori posztjáról. Többet nem mondhatok. hogy kidolgozzon néhány jogi problémát. Michael rájuk nézett. de én még most sem azért jöttem. Jobban tennéd. szavainak mégis kijózanító hatása volt Greene-re és Freddie-re.

. Michael vállat vont. Michael melléült az ágy szélére. Michael még néhány percig beszélgetett. . Mondd meg neki. A Don mindig érdeklődik utánad.Mielőtt visszamegyek New Yorkba.mondta Michael. Michael Nerihez for- . Végre félrehúzták a függönyöket. . Nino mosolygott. Amint beszálltak a repülőgépbe.Rendbe fogsz jönni .Ha bármiben segíthetek. szája lefittyedt. mint az olívaolaj-üzlet. A hálószoba összehúzott függönyei mögött Jules éppen Ninót vizsgálta. a pamlagon ült és reggelizett. csak szólj nekem. jó megint látni téged. aztán elment. de Michael kérésére nem várta meg a felszállást. arcának izmai meglazultak. amikor Nínót meglátta.Nino. Nino megrázta a fejét. hogy rövidesen elpatkolok. Freddie kikísérte őt és társait a repülőtérre. szeretném még meglátogatni Ninót. és így szólt bátyjához: . Szemmel látható volt a testi szétesése. és így szólt: . Szemei kábultak voltak.Mondd meg neki. Tom Hagennal és Al Nerivel. ez a régi mosoly volt. Az üzenetet Freddie adta át. hogy a show-business sokkal veszélyesebb. Michael megijedt. Nino lakosztályában ott találták Johnny Fontanét.Következő reggel Michael Corleone megkapta Moe Greene üzenetét: semmilyen áron sem adja el szállodai részvényeit.

Életének legrettenetesebb. apja ily módon közli vele. társtulajdonos volt néhány központi ruházati vállalatnál. Hosszú órákat fordított erre Tom Hagennal. hogy hazatért. Az elmúlt héten a Don hivatalosan bejelentette a visszavonulását a caporegime-eknek és a Corleone család többi tagjának. fejezet Míg New Yorkba visszarepültek. hosszú órákat a Donnal is. Nem ment. Most már csaknem három éve. Strómannokon keresztül társtulajdonosa volt két Wall Street-i tőzsdeügynökségnek. részvényei voltak Long Islanden a bankokban. és Michael tudta. Nem szabad a cselekvést tovább halogatni. és több mint két éve feleségül vette Kayt. s mindehhez hozzájött még az .Jól megnézted magadnak? Neri megkopogtatta a homlokát.dult. Minden készenlétben áll. 28. Michael Corleone megpróbált pihenni és aludni. minden óvintézkedés megtörtént. hogy az idő megérett. egész irodaházak. milyen gazdag és erős valójában a Corleone család. . Meg volt lepve. A három évet a család bonyolult üzleteinek megismerésével töltötte el. kétévi előkészítő munka befejeződött. és így szólt: . Tovább nem lehet halogatni. Hatalmas értékű ingatlantulajdona volt New York belvárosában.Lefényképeztem magamban és elraktároztam ide Moe Greene pofáját. talán végzetes időszaka áll előtte.

Michael Corleone megállapította. az volt. . Mellékesen Johnny akkoriban elvesztette a Don kegyeit. .A Don megvonta tőlük védelmét. akiknek a szerencsétlenségét részben ő idézte elő. amiket az üzleteknek eladtak.És hogy történt. És ezt nem ravaszságból vagy számításból tet- . Azokból a lemezekből. hogy a hamisítók becsapják a saját keresztfiát? Hagen vállat vont. miért engedte a Don. természetesen sem a művész. és feleségül vette Margot Ashtont. mert elvált gyerekkori szerelmétől. Ez nagyon nem tetszett a Donnak. hogy Johnny Fontane is nagyon sok pénzt vesztett ezen a hamisításon. hogy ezek a fickók abbahagyták működésüket? .illegális hazárdjáték. éppen mielőtt elvesztette a hangját. s mindezt olyan ügyesen álcázták. az ő hanglemezei voltak a legnépszerűbbek az országban. . hogy a család röviddel a háború után támogatásért rendszeres bevételt kapott egy hanglemez-hamísító csoporttól.Elkapták őket? Hagen megrázta a fejét.kérdezte Michael.Az üzlet az üzlet. Megkérdezte Tom Hagent. mert ebben az időben. A hamisítók híres művészek hanglemezeit sokszorosították és árusították. hogy sohasem kapták el őket. Ez a módszer gyakran felbukkant: a Don segíti azokat a bajba jutott embereket. amit Michael Corleone megismert. . sem az eredeti hanglemezt elkészítő társaság nem kapott egy fillért sem. A Corleone család régebbi üzleteit áttekintve a legérdekesebb dolog. Ez rögtön Connie esküvője után történt.

Mert ennek az útnak a vége azt jelenti. nem gondol-e . amikor visszajött. ami a világmindenség természetében is benne van. hogy Corleone mama. csendes esküvő volt. és egy óra múlva jön vissza. és hogy meglátogassa új unokáját. És boldog ő is. amelyek meghatározzák majd saját sorsát és a családja sorsát. milyen jól kijön Kay a szüleivel és a telepen lakó többi emberrel. régimódi olasz feleséghez illik. hogy anyósa minden áldott reggel a templomba megy. Minden reggel. és ez is segített. amire az elmúlt három évben előkészültek. mindig kijön elé. mindig nagyon boldog. Michael New Englandben házasodott össze Kayjel. Utána beköltöztek a Long Beach-i telep egyik házába. ha visszaérkezik egy útról. ahol oly természetesen kapcsolódik össze a jó és a rossz. És neki. Kay hamarosan megtudta. hogy megetesse a gyereket. vagy talán azért. Michael csodálkozva látta. Az öregasszony. Csak most nem. hogy meg kell végre tennie azt.te. látta. gyakran benézett hozzá egy csésze kávéra. mint ahogy az egy jó. Kay várni fogja a repülőtéren. hanem érdekeinek sokfélesége miatt. döntéseket kell hoznia. Az útban levő második gyerek két év alatt csak újabb öröm volt. amelyen csak a lány családja és néhány barátja volt jelen. A caporegime-ek már várni fogják. a Don felesége az egyik testőr kíséretében egy kocsival elmegy a telepről. És persze azonnal terhes lett. amikor Kay Adams-Corleone felkelt. A Don már várni fogja. Michael Corleonénak utasításokat kell adnia. Corleone mama mindig megkérdezte Kayt.

és elfecsegjen vele. mintha ezzel valamilyen formában megváltoztatná a férje sorsát.Szünetet tartott. hogy ne kerüljön le oda. . arra gondol.kérdezte udvariasan Kay. ő csak megjátssza a bolondot a kertben a paprikáival és a paradicsomaival.arra. nem érdekelte. vannak katolikusok. Átenged Michaelnak minden munkát. hogy Kay gyerekét . ezért így szólt: . hogy meglátogassa Kayt.Mindennap imádkozom a lelkéért.Mióta rálőttek. Ezt olyan tréfásan gonoszkodó mosollyal mondta. Ezért Kay úgy érezte. nem a régi többé. Mintha még mindig paraszt lenne. Kay nevetett. Az ember akkor megy. ha megkérdezi az öregasszonytól. De a férfiak mind ilyenek. mennie kell. Kay szerette Connie-t. hogy ez tartja vissza Kayt az áttéréstől. hogy katolikus legyen. úgy látszott. már protestánsnak keresztelték.Hogy van a férjed? . Később. hogy oda feljusson. .lemutatott a földre -. szerette az . miért megy minden reggel templomba? Az öregasszony.A férjemért megyek .Ó. . akik csak húsvétkor és karácsonykor mennek templomba. helyénvaló.Te miért mész minden áldott reggel? Corleone mama a lehető legtermészetesebb módon így válaszolt: .Felmutatott az égre. . Az a tény. Corleone mama vállat vont. amikor úgy érzi. a délelőtt folyamán Connie Corleone szokott keresztülsétálni két gyermekével a telepen. . .

és Connie felhívta a telepet. Carlót fontos munkára léptették elő a szakszervezeti szövetségben. Carlóról. hogy vajon szereti-e Michael Carlót vagy sem. A legjobb megoldás. és vak gyűlölettel elrohant. hogy Michael veszi át a család olívaolaj-üzletét. Michael lett a Don pontos mása. Most. de az utóbbi években rendbe jött. Ezért Connie és Carlo természetesen állandóan attól félnek. Ők is beköltöztek . Michael vonakodva mesélte el. sokkal bonyolultabb készítményét. ahogy mindenki szereti az apját is. Carlo megverte a feleségét. Carlo igazán szereti Michaelt. mit gondol Michael az ő férjéről. Kaynek már korábban feltűnt. De hát mindenki szereti Michaelt. Sonny vette át a hívást. ha nem veszi észre.elevenségét és Michael bátyja iránt érzett nyilvánvaló rajongását. Tényleg jól dolgozik a szakszervezetben. És Carlo is észre tért. Connie megtanította Kayt. amikor Sonnyt megölték. hogy Connie szinte félve kérdezte meg. Kay ostoba lett volna. hogyan kell elkészíteni néhány olasz ételt. hogy a család őket okolhatja Sonny haláláért. Egy este beszélt erről Michaellal. hogy amikor Connie a férje és a család kapcsolatairól beszélt. abbahagyta az ivást. mondta mindig Connie. mindig izgatottan várja. hogy néhány elismerő szót halljon Carlóról. mi történt azon az éjszakán. éppúgy. de gyakran áthozta Michael számára kóstolóba a saját. De erre semmi jel nem mutatott. abbahagyta a nőzést. Tényleg úgy szereti Michael Carlót. ahogy mutatja? Carlónak mindig volt egy kis nehézsége a családdal. ezen a reggelen is szokás szerint megkérdezte Kayt.

Az asszony mindig kiment a férje elé. hogy verje ki a fejéből azokat a buta gondolatokat.Akkor én megnyugtatom Connie-t .mondta Michael. Mondd meg neki. gyors pillantását.kérdezte Kay. ha a városon kívülről érkezett. Michael gyorsan megcsókolta és elengedte. .Mi nem beszélünk ezekről a dolgokról a családunkban. Kay nem vette észre. . amelyikben még ketten ültek. hogy mit gondolsz a férjéről. Albert Nerivel kiszáll a gépből. Délután. .Akkor miért nem hívjuk át őket egyik este. főleg azért. hogy kivigye Kayt a repülőtérre.a telepre. Rocco Lampone a kocsival a telepre hajtott. hogy megmutassa neki. amikorra Michaelt Las Vegasból visszavárták.mondta Kay. hogy Connie megnyugodjon? . és megérintette Michael vállát. Neri vette először észre Kayt.Ezt nem tehetem . csendes vadságával mindenkit Luca Brassira emlékeztetett. Tom Hagen és Kay beszálltak a kocsiba. hogy egy másik kocsiba szállt be. hogy Neri lemarad Michael mögött. látta átható. A család meg volt elégedve Carlo utolsó két évben végzett munkájával és a magatartásával. És mondd meg neki. Látta. . . és amelyik egé- . Kay nem nagyon szerette Nerit. Albert Neri eltűnt. Kay férje karjaiba szaladt. és oldalra lép. mert nélküle egyedül érezte magát az erődítményszerű telepen. merre nézzen. Michael. Kay látta. hogy férje Tom Hagennal és a vele dolgozó új emberrel. amivel szemei minden közeli személyen végigsöpörtek.Szegényke állandóan annyira izgul amiatt.

Michael. hogy félig viszszavonul. benyomultak a család szerencsejáték-területeire. és amikor gyengének találták őket. A találkozó légköre közel sem volt olyan bensőséges. Amióta Don Corleone bejelentette. Tom Hagen. okosságban és befolyásban még legalább tíz évig nem hasonlítható össze a . és Michael átvette a család dolgait. Carlo Rizzi és két caporegime. mint régebben. Kay már nem is törődött az üzlettel. a Tattagliákkal szövetkezve most ők foglalták el azt a pozíciót. valami feszültség volt érezhető. hogyan reagálnak erre a Corleonék. a Corleone család vesztett erejéből. a Don. Ezenkívül állandóan lefarigcsáltak a Corleone család hatalmából. amit valaha a Corleone család. Az esti találkozón Don Corleone házának sarokszobájában. tiltott területre lépne. Michael. amikor Michael megmondta neki. A Barzinik és a Tattagliák nagyon örültek a Don visszavonulásának. A New York-i körzetben most vitathatatlanul a Barzini család volt a legbefolyásosabb. még egy ilyen udvarias kérdés is kellemetlen lenne. Clemenza és Tessio vettek részt.szen Long Beachig követte őket. kipuhatolták. Bár. hogy mentek az üzleti dolgai. hogy az estét az apjával kell töltenie. a könyvtárban. Megértette. akármilyen erős legyen is. Kay soha nem kérdezte Michaeltól. beszámolni a vegasi útról. csalódottan kissé összeráncolta a szemöldökét. nem állta meg. saját bukmékerirodákat alapítottak. Mióta a Don békét kötött az öt Családdal.

a stratégiában. hogy megölje a Törököt és a rendőr századost. hogy ereje nem hasonlítható Sonnyéhoz. és feminin alkat. Michaelról az volt a véleményük. Sonny olyan ember volt. hogy nem több. Gondolták. bár bizonyára okosabb. A szobában ülő emberek mindezt tudták. hogy felkeljen betegágyából. vagyis hosszú távon súlyos hiba lett belőle. és azért természetesen jobban tisztelték a Barzini-Tattaglia-szövetséget. Végül is ez kényszerítette rá a Dont. de nem olyan mint az apja. sokat rontott a család tekintélyén. és olyan ember. hogy apja oktathassa. ez volt az egyetlen butaság. mint a Corleonékat. Ezenkívül. hogy öccsét. A Corleone család egyértelműen hanyatlóban van. Freddie bebizonyította. Sonny halála szintén súlyos csapás volt. sőt néhányuk ta- . hogy nem bosszulta meg Sonny meggyilkolását. akit nem lehetett félvállról kezelni. Ez fosztotta meg Michaelt kétéví értékes tapasztalatszerzéstől és attól. A család persze súlyos szerencsétlenségeken ment keresztül. Ebben az összes többi Család egyetértett. Az bizonyára hiba volt. amivel békét csinált. Szerintük Michael középszerű utód. Ráadásul egy ír mint consigliori. Úgy vélték. bár egyöntetűen csodálták a Don államférfiúi képességét. akitől félni kellett. Michaelt elküldte. Bár taktikai értelemben szükséges volt. mint vendéglős. akitől nem kell nagyon félni. az ilyen államférfiúi magatartás gyengeségből ered. Melyik ír érhet utol ravaszságban egy szicíliait. amit a Don valaha is elkövetett.Donnal. mint ő volt.

hogy Don legyen. bár elismerte Michael nagy bátorságát a Törökkel és a rendőr századossal szemben. mert csökkentette regime-eik létszámát. Érezte. aki követi a Don mottóját. amit eltitkol. Clemenza remélte. a fiatalemberben erő rejlik. Magának a Donnak és Tom Hagennak természetesen nem voltak kétségei. Carlo Rizzi szerette Michaelt. kevesebb emberrel. és nem tudta volna. A Corleone családnak most valójában csak két harci különítménye volt. hogy képes lesz helyreállítani a család korábbi pozícióját. és Clemenza túlságosan is tisztelte ahhoz a Dont. Clemenza is. A Don soha nem vonult volna vissza. de az ellenség becsülje túl hibáinkat. ez olyan ember. hogy ellentmondjon neki. ha nem bízott volna teljesen fia képességeiben. engedélyt fog kapni.lán ugyanezt hitte. Valóban az apja fia volt. mint Sonnytól. erre nem kerülhet sor. Tessiónak jobb véleménye volt Michaelról. De a Don jelezte. és nem állította vissza Sonny regime-jét. Hagen az utolsó két évben Michael tanára volt. Michael túl puha ahhoz. mégis úgy gondolta. hogy a barát mindig becsülje alá erényeinket. így a Corleonékról leválva meglesz a saját birodalma. mint korábban. különösen a saját te- . de nem tartott tőle. Hacsak természetesen az egész helyzet elviselhetetlenné nem válik. és csodálkozva figyelte. Clemenza és Tessio ezt végzetesnek ítélte. hogy megalapíthassa saját Családját. Érezte. aki óvatosan elrejti a nyilvánosság tekintete elől valódi erejét. milyen gyorsan fogja fel Michael a család üzleteinek bonyolult sajátosságait. Clemenza és Tessio nehezteltek Michaelre.

hogy ezt tegye? A Don mindig meg tudott győzni bárkit. Ez persze felesleges mondani . még nem volt olyan ember. De addig azt kérem.rületükön tapasztalható Barzini-Tattaglia-túlkapások miatt.Ti már tudjátok. Tessio szólalt meg.Ha Moe Greene az apáddal akar beszélni. a Corleone család Nyugatra teszi át a működését. De nem most rögtön.mondta Michael. hogy Moe Greene visszautasította ajánlatát. Tárgyalások folynak olyan problémák megoldásáról. . megalapíthatjátok saját Családotokat. . . ezen a Don által összehívott rendkívüli találkozón ezeket a hibákat ki fogják javítani. Ennek az évnek a végén mind ketten leválhattok majd a Corleone családról. Michael beszámolt vegasi útjáról és arról. . hogy rendbe hozzuk a dolgokat. A Partokon levő szállodai kaszinók közül négy a miénk lesz.a barátságunk fenntartásával járna. aki ellen tudott állni az érvelésének. Erre a kérdésre egyenesen a Don válaszolt. miért nem hagyod.Pete.Én visszavonultam. amiket megoldhatatlannak gondoltok. amit nem utasíthat vissza . Most azt remélték. . Ha beleavatkoznék. ha te és Tessio még egy évig kérdezés és fenntartás nélkül együttműködnétek velem. .Egyenesen Clemenzához beszélt. kövessetek ellentmondás nélkül. azt szeret ném. Csak legyetek még egy kis türelemmel. Időre van szükségünk.De majd olyan ajánlatot teszünk neki. Michael veszí- . és saját uraitok lehettek. és ne nyugtalankodjatok.

ki volna jobb tanácsadó.A Corleone család teljesen beszünteti a működését New Yorkban? Michael bólintott. Körülbelül két hónap múlva véglegesen kiköltözik oda a családjával. De. Mostantól. Ö ügyvéd. .Tom Hagen nem consigliori többé: Ő lesz az ügyvédünk Vegasban. Én akarom így. akivel nem szívesen beszélek. Carlo Rizzi megkérdezte: . De a tréfa ellenére megértették a szavai értelmét is. nem akarom. Hátradőlt. és ez minden.tene a tekintélyéből. ismered az államot. amiket Moe Greene-ről hallott. hogy nyugtalankodj a munkád miatt. Arra számítok. Mindannyian nevettek. Carlo. ettől a perctől kezdve senki ne menjen hozzá más dologgal. mint az apám. hogy felpofozta Freddie Corleonét egy éjszaka a vegasi szállodában. gondolta. És egyébként is olyan ember ez. hogy te leszel a jobb kezem. miről van szó. Most jön az ő ideje. Michael folytatta. Egyébként. Moe Greene halott ember. Tom Hagen kikerült. A Corleone család nem akarja meggyőzni. nincs semmi hatalma . Te Nevadában nőttél fel. Ennek semmi köze nincs Tom személyéhez. ismered ott az embereket. ha valaha tanácsra volna szükségem. arca elpirult a hálától.Eladjuk az olívaolaj-üzletet. átadunk Tessiónak és Clemenzának. . Tessio emlékezett azokra a történetekre. Most már értette. Amit csak lehet. Szigorúan mint ügyvéd. ha kiköltözünk oda. Carlo hátradőlt.

Keresztapa.Nem. Hogyan remélheted. látni akarták. igaz? . mielőtt elmegyünk innen. . . te és a fiad rosszul gondolkoztok ezzel a nevadai dologgal. hogy ott sikerülni fog.Ebben az esetben. hogy Michaelt megharagítja. . Erről az egészről tárgyalások folynak. De az erőink zöme akkor kint lesz Nyugaton. De azt hiszem. Vállalta azt a kockázatot. mindent rendbe hozunk. a Barzinik és a Tattagliák túl . ha itt nincs erő a hátad mögött? Ez a kettő együtt jár. hogy új embereket szerezhessünk a regime-einkbe .A Barzinik. hogy reagál. és ti talán itt jobban meg tudjátok szervezni a magatok módján a dolgokat. És ha ti elmentek innen. de arca kifejezéstelen maradt. .többé. nem lehet. Azt hiszem. De Tessiót nem lehetett ilyen könnyen kielégíteni. ez tőletek függ. . Clemenza szólalt fel a kövér emberek ziháló hangján. Természetesen továbbra is a családban maradhattok.mondta csendesen Tessio. Michael a fejét rázta.Bocsáss meg.mondta barátságosan Michael. egyenesen a Donhoz fordult. Mindannyian egy lopott pillantást vetettek Hagen arcára. Csak várjatok nyugodtan.Talán még előbb . talán bölcs dolog lenne egy kis leckét adni nekik a viselkedésről. sokévi barátságunk legyen a mentségem. engedélyt kellene adnod. azt hiszem.Akkor egy év múlva önállóak leszünk. ezek a disznók állandóan beszélhámoskodnak a területemre.

Tárgyalások folynak. De Tessio végre megértette. Én azt mondom. túl messzire ment el. A Don megrázta a fejét. és szerezzük vissza legalább a Staten Islanden elvesztett területet. nem szeghetem meg a szavamat. mi tarthatja őt vissza attól.A család érdekében ágálok. Ha szavam nem elég neked. Michael élesen közbevágott. . a Corleone családnak az erő helyzetéből és nem gyengeségből kell tárgyalnia. előbb vagy utóbb a hatalmuk alá vonnak. ahogy helyesnek látja? A te szavad őt nem köti meg. Ha meg merné kérdezni a Dont. Soha. emlékezz rá. . hogy úgy tegyen. Így szólt Tessióhoz. És aztán most Michael a Corleone család új főnöke. De bízzál te is bennem. És Barzini olyan ember. eredményük majd választ ad a kérdésedre.Én békét kötöttem. kérdezd meg a Donodat. most már nagyon a főnök hangján: . aki nincs az ínyemre.Mindenki tudja. ellenségévé tenné Michaelt. nem magam miatt. én soha nem kételkedtem benned semmiféleképpen. Természetesen nem va- .erősek lesznek a mi számunkra. hogy Barzini provokált már azóta. Michael barátságosan rámosolygott. De Tessio nem volt hajlandó elhallgatni. Én és Pete nehéz helyzetbe kerülünk. .Tessio. Építsük ki megint a regime-einket. és megoldja a kétségedet. Ezért vállat vont. és így szólt: . Én tudok vigyázni magamra.

de végül is itt van az apám. Azért egyedül hagyta a Dont. hogy regime-eikből megalakítsák saját Családjukat. kissé még mindig nyugtalanul távozott. Clemenza a manhattani szerencsejátékot és a család lóversenypályáit Long Islanden. aki tanácsot ad. akik éveken át együtt éltek ugyanabban a házban. A könyvtárban a három férfi kényelembe helyezkedett. mint a család egyenrangú tagját. hogy eljött az az idő. elengedték magukat. azt remélte. hogy Clemenzának és Tessiónak meg fogják engedni. A két caporegime nem teljesen megelégedetten.Mike. Tessio megtarthatja majd a szerencsejátékot és a brooklyni kikötőt. A nagy újság az volt. Az ülés befejeződött. Nem fogom túl rosszul csinálni. amíg keresztülment a kivilágított telepen. .gyok olyan tapasztalt ezekben a dolgokban. hogy Michael nem gondolt erre. miért távolítasz el engem az akcióból? Michael meglepettnek látszott. Tom Hagent és Michaelt a sarokszobai könyvtárban. Carlo Rizzi még ott maradt. Tom Hagen szólalt meg először. amit ritkán tett. mint te vagy Pete. amikor végre úgy kezelik. hogy Neri ott maradt az ajtóban. Michael egy kis ánizslikőrt adott a Donnak és whiskyt Tom Hagennak. és figyelte őt. Saját magának is készített egy italt. Albert Neri kikísérte a házból. de hamarosan látta. . mindannyian jól fogunk kimászni belőle. mint ahogy csak azok az emberek tudják. és Carlo észrevette. ugyanabban a családban.

Te leszel az első számú emberem Vegasban. hogy mindenki. De én. nagy mozgásteret biztosítottál neki. akinek fizetést ad. és arcrándulás nélkül.Én nem erről beszélek. Mindvégig törvényesen fogunk működni. És észrevettem. egyenesen . . és te vagy a jogi tanácsadó.kérdezte csendesen Michael. hogy Rocco Lampone tudtomon kívül egy titkos regime-et hoz létre. Én arról beszélek. mi történik. a magam pozíciójában látom. tudod. ahelyett hogy rajtam vagy a caporegimeeken keresztül tárgyalnál. mit csinál Lampone.Honnan tudsz Lampone regime-jéről? . amikor Lamponét választottad.mondta Tom. Saját megélhetést adtál Lamponénak. .Nem lehet kitűnő munkáról beszélni. Hagen vállat vont. ha észrevetted. és egy kicsivel több pénzt kap. közvetlenül beszélsz Nerivel.Szóval miért lettem eltávolítva ebből az akcióból? Michael nyíltan ránézett. nincs rés. utasításaidat hajtja végre. mint amennyit az a bizonyos feladat megér. . Nincs kétségem. .Oké . Egyébként jól választottál.. Ezért emberekre van szüksége. Arról beszélek. Egyébként Lamponét a Don választotta ki. senki más nem tudja. Mi lehet fontosabb. mint ez? Hagen egy kicsit szomorúan mosolygott. . egy kicsit túl jó arra a bizonyos munkára.Ne izgulj. Kitűnően működik. . Michael elfintorította az arcát. hogy te.

ezt az egész dolgot rosszul képzeled el.Tom. Michaelban ugyanúgy bízom. Végül megszólalt a Don is. . Gyengeségből tárgyalsz.Tom. A dolgok nagyon kellemetlenre fordulhatnak ezzel a változással. mint benned. Ha a Don zárja ki. Ezekben a dolgokban én adtam neki tanácsot. Vannak dolgok. És ki gondolta volna. alázatosan elfogadta volna. Hagen elvörösödött. ami .megmondta az igazságot neki. . ha erre sor kerül. amiket meg kell tenni. mint egy farkas. Azt hiszem. ez nemcsak Michael elképzelése. hogy segítsen a Corleonéknak. amelyeket nem ismerhetsz.De én történetesen Tessíóval értek egyet. és ha egyenként tépi is ki a végtagjaídat. nyugodjék békében a lelke. hogy harcolnunk is kell majd. hogy ilyen váratlan döntést hozzon? . nem Michaelé. amit csinálni akarunk. És én azt akarom. nem erőből. a többi Család nem fog rohanni. Jó szíve volt. . De hogy jön ahhoz Mike. te nem vagy háborús időkre való consigliori. hogy te kimaradj a tűzvonalból. és lehet. nem vehetsz részt abban. de amikor nekem az a kis balesetem volt. hogy Fredóból a nők lakája lesz? Ezért ne legyenek rossz érzéseid. nem volt megfelelő arra. Olyan okok miatt azonban. Soha nem tartottalak rossz consigliori-nak. de én semmiképpen nem akarok felelősséget vállalni értük. Barzini olyan. Ez az én akaratom. Santinót tartottam rossz Donnak.mondta.Oké . Ez mindig rossz. hogy a család feje legyen.

A Don az íróasztala mögé ült. akiket szeretsz.Emlékezni fogok rá. mintha igent mondanál. annak úgy kell hangoznia. Vagy el kell ér- . hogy rájössz erre.Nem mondhatsz gyakran nemet azoknak az embereknek. . . . csillapítani akarják. Tom.Szóval.Kimaradsz belőle. . Tom befejezte az italát.esetleg történik. . . .Hogyan kell nemet mondani . . És ha mégis megteszed. Mond el. Michael nevetett. Különben én megmondtam Michaelnak. bízom benned. Hagen tudta. hogy Lampone titkos regime-je nem fogja elkerülni a figyelmedet. kis szemrehányást tett Michaelnak. hogy az ne fájjon nekik.mondta. Michael komolyan bólintott.mondta. Michael határozottan rázta meg a fejét. De egy dolgot még meg kell tanulnod. Michael tréfálkozva szólt az apjához.Talán segíthetnék .Igazad van .Csaknem olyan jó vagy.Őszintén szólva.És mi az? . Ez a titok.válaszolta Hagen. Tom. minden mást megtanítottál már nekem.mondta. . én nem hittem volna. és mielőtt elment. Amikor Hagen elment.kérdezte udvariasan Michael. mint az apád . miképpen mondjak úgy nemet az embereknek. . Ez is azt mutatja.

. hogy nem Don Tommasino volt a célpont? .A bosszú olyan étel.Én sem kötöttem volna meg azt a békét. Erre időt és gondot kell fordítani. De talán még a béketárgyalás előtt szervezték meg. . Don Corleone bólintott. Michael nevetett. hogy ez legyen a látszata . hogy megmondjam neked. amint Fabrizzio eltűnik a kapuban és elszalad.mondta Michael.Megtaláltad azt a birkapásztort? .Megtaláltam . hogy másképpen sohasem jönnél élve haza. Tessiónak és Tomnak igaza van a Barzinikkal kapcsolatban. ne hallgass rám.kérdezte a Don.mondta Michael. amit most csinálni fogok. A Don bólintott. mert az a helyes út. Láttam.Majdnem tökéletes volt a terv. . . De én régimódi ember vagyok.ned. Azért teszem. és nem tudták már leállítani. ugye. .Azt hiszem. hogy Tom kimaradjon.Egy évvel ezelőtt megtaláltam. hogy ők maguk mondják ki a nemet. Michael csendesen megszólalt. Mégis. . ami hidegen a legízletesebb mondta. te pedig az új. .Igaz. Csakhogy én élve maradtam. itt az ideje. meg vagyok lepve. . nem tisztán az Apollonia és Sonny miatti bosszúból fakad. De azzal egyetértesz. Fenn Buffalóban van egy kis pizzasütödéje. modern generációhoz tartozol. .Azt akarták. . még te sem gyanakodtál volna soha. ha nem tudtam volna.Nem keveredhet bele. mert Barzini még egy utolsó kísérletet hajtott végre ellened. Biztos vagy abban.

. hamis személyazonosság. . Ebben az évben Kay Adams-Corleone megszülte második gyermekét.mondta csendesen Michael.Talán ezért vonultam vissza.Akkor nincs miért várni tovább. Könnyen szült. Még azt sem fogom hagyni.Neked nincs szereped benne . . hogy Tom addigra letelepedjen már Vegasban. hamis útlevél. . elhagynám a családot. Ha most megpróbálnád megakadályozni a terv megvalósítását. A Don hosszú ideig hallgatott. Te nem vagy felelős.Mindenre felkészültél? . és amikor visszatért a telepre. . majd felsóhajtott. míg Kay megszüli a gyereket. Nem nézett Michaelra. . ne legyen kapcsolatban az üggyel.Végigjárta egész . A Don bólintott.Hát akkor legyen . Azt hiszem.Te nem vagy felelős.mondta. Hátha valami nem megy rendben. minden baj nélkül. Mikor akarod kezdeni? . úgy fogadták. egy év múlva. Connie Corleone rendkívüli drága és szép.Meg akarom várni.mondta Kaynek.kérdezte a Don. és a magam szakállára csinálnám. a birkapásztornak.Új név. Nagyon jól megy annak a Fabrizziónak. egy újabb fiút. mint egy hercegnőt. Én megtettem már a magamét. talán ezért adtam át mindent neked. . . Olaszországban készült selyem babakelengyével ajándékozta meg a csecsemőt.Carlo találta . míg ezt kérdezte. hogy megvétózzál valamit. És azt akarom. ilyesmihez nincs bátorságom többé. Minden felelősséget magamra vállalok.

hogy mostantól fogva külön "megélhetést" kap. egy hónapig ágyban kellett maradnia. ami igazán tetszett. Halála a szenzációhajhászó újságok első oldalára került. de nem Nino temetésére. s azonnal megértette. Hatalmas virágkoszorút küldött maga helyett. hogy Nino Valenti agyvérzésben meghalt. Kezdett igazi szicíliaivá válni. Ezzel egy időben Alberto Neri is Nyugatra utazott. Tájékoztatta arról. Az újságok megemlítették. a család egyik különösen jövedelmező East Side-i fogadóirodáját. amiben Johnny Fontane főszerepet adott neki. szűk körű szertartás lesz. Két nappal Nino temetése után Moe Greene-t agyonlőtték filmsztár barátnője hollywoodi lakásán. és rámosolygott. mert én nem találtam semmi olyat. hogy egy olyan . csak a család és a legközelebbi barátok vesznek részt. hogy valami tényleg különlegest kapjon. mert a film. óriási siker lett. Lucy és Jules Segal ott voltak. Albert Neri csaknem egy hónapig nem mutatkozott New Yorkban. hogy a temetést Johnny Fontane intézi. Freddie-n kívül a Corleone család nem képviseltette magát a kaliforniai temetésen. Neri örült. Ugyancsak ebben az évben történt. A Don maga el akart menni Californiába. de enyhe szívrohamot kapott. néhány héttel azelőtt készült el. és Ninóból nagy sztárt csinált. A Karib-tenger mellett pihent. Kay megköszönte.New Yorkot. Michael Corleone mosolyogva üdvözölte. ezt a szép mesét el kell mondania Michaelnak. és néhány elismerő szót mondott neki. meg volt elégedve. és csaknem feketére sülve jelentkezett ismét munkára. Szabadságra ment.

mert maga a sors foglalt állást ellene. piszkosbarna.világban él.Óvatosan. De nem kapta meg ezt a szükséges évet. 29. Don Vito Corleone kertészkedőruhájába öltözött: kitérdelt szürke nadrágot. fejezet Michael Corleone minden eshetőségre felkészült. amelyek úgy megégetnék salátáinak a leveleit. pecsétes szürke selyemszalaggal díszített kalapot vett fel. mert akkor a vízcseppek tüzes prizmává alakulnak. . mielőtt a nap még túlságosan felmelegszik. Meg kell lennie.figyelmeztette magát a Don. biztonsági intézkedései kifogástalanok. A Don az utóbbi néhány év alatt jelentős súlyt szedett magára. és a Don ismét lehajolt. Ha ezt az utolsó sort befejezi. . Türelmes volt. mint a papírt . amely illően jutalmazza azt az embert. és mint mondta. . pusztán egészségügyi okokból dolgozott a paradicsomtövein. A Don sietett. azt remélte. A nap kezdett forróvá válni. óvatosan . ütött-kopott. Egy napos reggel. hogy az egész esztendőt a felkészülésre használhatja fel. Terve hibátlan volt. bemegy a házba. Még éppen időben öntözött. aki megtette a kötelességét. de még néhány tövet meg kellett támasztania. méghozzá a legváratlanabb formában. hogy megöntözze a kertjét. míg az asszonyok a templomban voltak. Mert a Keresztapa. maga a nagy Don volt az. . aki cserbenhagyta Michael Corleonét. kifakult kék inget.

Michael az apja mellé térdelt. készen arra. Az erős szívroham csaknem elkékítette pirospozsgás arcát. A Don arccal előrezuhant a földre. Felemelték. A mellében érzett pörölycsapástól nem kapott levegőt. Michael Corleone néhány emberrel a kertbe futott.Olyan szép az élet. A levegő megtelt táncoló aranypettyekkel. A Don hatalmas erőfeszítéssel kinyitotta a szemét. A fiú elrohant az apjáért. Michael idősebb fia száguldott keresztül a kerten a térdeplő Don felé. ő már túl sokat látott életében. meghalt. Férfiaktól körülvéve halt meg. De a Dont nem lehetett becsapni. kezében maroknyi földet szorongatott. kezét fogta. Beszívta a kert illatát. Megmenekült attól. mielőtt a mentőkocsi vagy az orvos megérkezett. Utolsó perceit élte. meghalt. és a kővel burkolt belső udvar árnyékába vitték.Aztán hirtelen úgy érezte. míg a többiek mentőkért és orvosért telefonáltak. hogy lecsapjon rá. akit a legjobban szeretett. annak a fiának a kezét tartva. és a Don egy kézmozdulatával intett a fiúnak. hogy még egyszer láthassa a fiát. E lángoló sárga fény mögött ott rejtőzik a halál. egészen közel a fejéhez. Éppen jókor. és a fiút vakító sárga fényburok vette körül. a fény sárga burka elbűvölte a szemét. mintha a nap lejött volna. . hogy menjen el. és ott találta a Dont elterülve a földön. fuldokolni kezdett. hogy lássa az asszonyok könnyeit. mielőtt visszaérkeztek a templomból. és így suttogott: .

mint egy anya készíti a menyasszonyt az esküvőjére.Királyi temetés volt. ezt tette a Tessio és a Clemenza család is. Rocco Lampone és Albert Neri Clemenzával és Tessióval és természetesen a Don fiaival együtt vitték a koporsót. A búcsúztatást a telep egyik házában tartották. A telep minden háza megtelt virágkoszorúkkal. a San Franciscó-i és Los Angeles-i. Fontane nyilatkozatot adott a lapoknak arról. számára megtiszteltetés. régimódi szokás szerint. a bostoni és a clevelandi Donok. hogy Michael tanácsa ellenére megjelent a temetésen. ki mit gondol erről. Nazorine. a lánya és a férje. Johnny Fontane megtöltötte a szenzációhajhászó lapok címoldalait azzal. lemondta minden kötelezettségét. A kapun kívül vártak az újságírók és a fényképészek. Lucy Mancini Freddievel jött Las Vegasból. és fütyül arra. Mert csak ő tudta. Tom Hagen és a felesége. hogy leróhatta utolsó tiszteletét. és ezek a megjegyzések nagy büszkeséggel töltötték el Amerigo Bonaserát. Mindenki megállapította. a gyerekeik. és olyan szeretettel készítette elő régi barátját és Keresztapját. hogy Vito Corleone a Keresztapja volt. gyermekeik kíséretében. milyen szörnyű vérengzést követett el a halál a Don külső megjelenésén. Jött . Amerigo Bonasera soha nem végzett még kiválóbb munkát. Eljött minden régi barát és szövetséges. hogy még a halál sem volt képes kitörölni az előkelőséget és a méltóságot a nagy Don arckifejezéséből. akit valaha is ismert. a felesége. Az öt Család elküldte a Donjait és a caporegime-eket. és a legkitűnőbb ember.

akik személyazonossági igazolványt és meghívót kértek tőlük. Néhányan már Keresztapának. és Michael személyesen szolgálta ki őket itallal. Ffrissítőket is küldtek ki nekik. akik filmfelvevőgépekkel vették fel az eseményeket. Michael a kertre néző ablakhoz ment. de csak hideg tekintetekkel találkoztak. Michael tájékoztatta őket arról. Tom Hagennal és Freddíe-vel. hogy FBI-embereket hozott. Közben volt egy kis üzleti beszélgetés is. mások Don Michaelnak szólították. és egy szót sem mondott senki. hogy a telepet a rajta levő házakkal együtt eladják egy fejlesztési és építkezési vállalatnak. be nem engedték őket. ami megint csak a nagy Don lángeszének bizonyítéka. Végül Clemenza és Tessio is bejöttek. Ilyen akció végrehajtásával azonban meg kellett várni a Don teljes visszavonulását vagy halálát. Mindannyian tudták. Néhány újságíró megpróbált behatolni a temetésre.egy mikrobusz is. Bár a legnagyobb udvariassággal kezelték őket. Méghozzá hatalmas haszonnal. hogy az egész Corleone-birodalom most Nyugatra települ. amelyről tudták. Michael udvariasan köszöntött mindenkit. Csaknem tíz évvel ezelőtt volt ilyen nagy összejövetel ebben a házban. Haldokló ap- . hogy csatlakozzanak ehhez a belső körhöz. Megpróbáltak beszélni néhány kijövő emberrel. Michael Corleone a nap legnagyobb részét a könyvtárszobában töltötte Kayjel. akik a részvétüket akarták kifejezni. de hamarosan rájött. a család felszámolja a hatalmát New Yorkban. hogy a kapu és a vaskerítés biztonsági őrökkel van körülvéve. Odavezették hozzá a vendégeket.

nagyon ismerve a helyét. és ő mint befolyásos. Elnökök. Ott volt Clemenza és Tessio. őket követték a Családok küldöttei. Csaknem megtöltötték a könyvtárszobát. Nem volt meghatva. Mintha a Don túlságosan is tiszteletben tartotta volna a halált ahhoz. ha én is azzal tudok meghalni." Michael nem emlékezett arra. Igen. nagyon csendesen. hogy eltemessék a nagy Dont. hogy végső tiszteletüket tegyék. Még az ellenségei közül is itt voltak néhányan. aki ebben a válságban . Rocco Lampone. udvarias mosollyal figyelte. aztán az egyszerű emberek jöttek. tudósok. Bármik. Itt volt az ideje. a két caporegime. hogy azt mondom: "Olyan szép az élet". Gondja lesz rá. Michael mindezt kurta. gondolta.jára gondolt. Mögöttük jöttek a caporegime-ek. Gondoskodni fog a gyermekeiről. előrelátó apa óvatosan figyeli majd ezt a nagy családot. és kiment a kertbe. A temetést követő reggelen a Corleone család legfontosabb képviselői gyűltek össze a telepen. Michael Corleone fogadta őket. és utolsó szavaira: "Olyan szép az élet. hogy filozofáljon róla. csatlakozott a gyászoló tömeghez. a családjáról. hogy az apja valaha is beszélt volna a halálról. Michael Kaybe karolt. Kormányzók. biztos fellépésével. művészek. a világról. Kevéssel dél előtt beengedték őket a Don üres házába. Az apját fogja követni. Orvosok lesznek. a maga értelmes. akkor semmi más nem számít. Tom Hagen. Carlo Rizzi. De az ő gyermekei egy más világban fognak felnőni.

Mike. míg Neri felszolgálja az italokat. és mindent megtett. S Néhányan közületek azon gondolkoznak. A Don halála nagy szerencsétlenség volt. Ha a Keresztapa élne. italt kevert neki. és újból a család rendelkezésére állt. vagy le kell ülni tárgyalni velük. Vagy meg kell küzdeni. és elvesztették a Barzini-Tattagliaszövetséggel szemben eddigi tárgyalási alapjukat. aki megpróbált Michael közelében maradni. mit fog Michael mondani. hogy kimutassa tántoríthatatlan hűségét a Corleone családot ért jelenlegi nagy csapás ellenére. most azonban ez semmiképpen nem volt magától értetődő. Az ő szemükben Michael még nem volt az új Don. kelletlenséget fejeztek ki: . és most nyugtalankodtok saját magatok és a családotok miatt. Ezt mindenki tudta a szobában. mint eddig.A Barzinik és a Tattagliák egyre keményebben ránk másznak. . Egyelőre minden úgy megy tovább. tüzet adott új Donjának.Szeretném elmondani itt mindannyiotoknak. Tudom. amit csináltunk. Clemenza megrázta nagy. hogy a történtek hogyan fogják befolyásolni azt a tervet. Nélküle úgy tűnt. bozontos bivalyfejét. Michael várt. még nem érdemelte ki sem a pozíciót. Albert Neri. hogy megértem az érzéseiteket. biztosíthatná a fia utódlását. hogy erejük fele elveszett. amelyek mélyen beleágyazódtak a rájuk rakódott zsírrétegbe. Akkor nyugodtan így szólt: . és most azt várták. Haja vasszürke lett. és arcvonásai. nagyon tiszteltétek az apámat. sem a rangot.feladta jogi tanácsadói szerepét.

merről is fúj a szél. Még tartunk majd egy végső megbeszélést. s nem szólította Donnak Michaelt. Michael elgondolkozva nézett rá.Ők szegjék meg a békét.Nem akarok problémát okozni neked. amíg Neri kikíséri az őrséggel ellátott kapun a caporegime-eket. Egy hónapon belül Brooklynban nem lesz egy hely. és Albert Neri elkezdte kikísérni az embereket.mondta. . Clemenza nem használta a megszólítás udvarias formáját. Michael röviden odaszólt: .Várjunk. ahova fel tudom akasztani a kalapomat. és . . Tessio szólalt meg csendes hangján.Tom. maradj itt néhány percig.A szobában mindenki észrevette. és akkor meghozzuk a döntéseket.mondta Michael. Akkor én mindannyiatok számára a legjobb megállapodást fogom kötni.Jó .mondta Michael. Nem vett tudomást a meglepetésükről. Megvárta. hogy rendbe hozzam a dolgokat. Carlo Rizzit és Rocco Lamponét. . Akkor Michaelhoz fordult. mi történik . Attól a rendőr századostól kaptam az értesítést. . .Nem . kérlek. aki az őrszobán a védelmi listát vezeti. megtudjam. .Tettél valamit ezzel kapcsolatban? Tessio megrázta kis.Csak várjatok nyugodtan. Mike. menyétszerű fejét. Ne válaszoljatok semmilyen provokációra. Adjatok nekem néhány hetet. és figyeljük. . Hagen a telepre néző ablakhoz ment. . Ma reggel két fogadóirodát vettek át Brooklynban.Ezt már megtették.

Az lenne a legjobb.Nem mindet. A Corleone család sokkal erősebb. ha mindjárt telefonálnál Vegasba. Hagen bólintott. Michael sóhajtott. mint bárki gondolná. hogy mindent teljesen biztonságossá tudok tenni. .Mit gondolsz.kérdezte eltűnődve Hagen. rá fogsz jönni. De fejembe csaptam a szicíliai kalapomat. . Barzini csak nagyon közelállón keresztül próbál- . . hogy fognak hozzád férkőzni? . de azt reméltem.Nem volt nehéz. De megvan a kapcsolatom a bírókkal. mostanára te már mindenre rájöttél. Michael nevetett. A nagy pártfőnökök itt New Yorkban természetesen nem okoztak problémát. először ezt csináltuk meg. hogy távol legyél most. hogy miért akartál kihagy ni engem az akcióból. Legalábbis az elkövetkező néhány hétben.Az öreg előre megmondta. De ezt a luxust. Kivéve azt. Szükségem van itt rád. nem engedhetem meg magamnak. aki nagyon közel van.Hagenra mosolygott: . A Don és én még dolgoztunk ezen.így szólt: .Azt hiszem. és néhány nagyon fontos emberrel a Kongresszusban. . .A Don kioktatott. . és beszélnél a feleségeddel. Csak egypár hetet mondj neki. Még vagy négy hónapra lett volna szükségem. és végül ezt is kitaláltam. Valaki olyanon keresztül.Átvetted a politikai kapcsolatokat? Michael sajnálkozva csóválta a fejét.

miközben Hagen és Michael éppen együtt reggeliztek. akire nem is gyanakodnék.Olyanon keresztül. Ezt a kockázatot nem vállalhatják. Másnap reggel.hat csapdába csalni.mondta Hagen.Már nem tarthat sokáig. .felelte. Tessio vagy Carlo Rizzi. valószínűleg Clemenza lesz. .Majd meglátjuk .Tessio . . . Mindketten tudták. A Don meghalt. Michael visszamosolygott. új békét akar kötni.Az ő szemükben ez ír . árulóvá vált. . Michael sajnálkozva rámosolygott Hagenra.kérdezte Hagen.Német-amerikai vagyok . ki hozta létre a kapcsolatot? . .mondta csendesen Hagen. aki a kapcsolatot létrehozta. a Corleone családnak az a tagja. . mint én .Nem fognak hozzád menni.mosolygott rá Hagen. . és nem fognak Nerihez sem menni. Rocco Lampone pedig nincs eléggé közel hozzám. így szólt Hagenhoz: . benned nem bíznának. Mához egy hétre találkozom Barzinival. Kávézás közben Hagen megrázta a fejét.felelte Michael. Michael nevetett. . .Lefogadom. mondta.Ki telefonált.Te ír vagy. Michaelt telefonon keresték a könyvtárszobában.Minden elkezdődik. mert Neri rendőr volt. . Nem.válaszolta Michael. hogy Carlo lesz . Csendben fejezték be a reggelijüket. Amikor visszajött a konyhába.

Ő a legkülönb mind között. . . A Corleone és a Barzini család közötti béketalálkozót megelőző héten Michael bebizonyította Hagennak. a politikai kapcsolatok és a hatalom tíz regime-mel ér fel. .Ismét nevetett.A dolog rosszul néz ki. Meg fog halni. De nagyon nyamvadtul érzem magam Tessio miatt. úgy gondolja. Engem lépre csal Barzini ajánlatával. Brooklynban. ami szerinte a legjobb. . . .Ő a legértelmesebb .Bátorítóan Hagenra mosolygott.kérdezte Hagen. . és örökli a Corleone családot.Ilyenfajta tanácshoz nincs szükségem consigliori-re. Nem tette ki a lábát a telepről. és soha nem . én nem nyerhetek.intette Hagen.Mához egy hétre. hogy Donnak szólítsanak. Azt hiszem. mennyire óvatos tud lenni. . Tessióra soha nem gondoltam volna.És ő azt tette. Tessio körzetében..Légy óvatos addig . majd vonakodva megkérdezte: .És mennyire van igaza? Michael vállat vont. Ha velem marad.magyarázta Michael. de én vagyok az egyetlen.Beleegyeztél a Barzini-találkozóba? .El fogom érni. hogy Carlo lesz. apám politikai hatalmának zöme a kezemben van most. De az apám volt az egyetlen. Hagen szünetet tartott. Kár. ahol biztonságban leszek. vagy talán Clemenza. őt ölik meg. .Esküdni mertem volna.mondta Michael. .Igen . aki ezt tényleg tudja. aki megértette. Michael most első ízben hűvösen szólt Hagenhoz. .

Rendkívül drága karkötőórával ajándékozta meg a fiút. férje nagyon haragszik a kitartása miatt. Kifizetem. Ezért meg volt lepve. legyen a Keresztapa. . Michael visszautasította. És még Carlo Rizzi is érzelmes lett. Michael kezét szorongatta. beleértve természetesen a Don özvegyét is. vissza fogja utasítani. amikor Michael bólintott és így szólt: . és Kay megkérte Michaelt. a pap itt bérmálja a gyereket. Az asszony látta.mondta Kay. aki a telepen lakott. Connie annyira akarja. szóljanak Hagennak. és arra számított. egy nappal a Barzini családdal való találkozása előtt. Hagent. amit a katolikus templomban akartak megtartani.fogadott senkit úgy. mint most. Michael.a régi falusi szokás szerint. majd ő intézkedik. De én nem hagyhatom el a telepet. tedd meg a kedvemért.Kérlek. akármennyibe kerül is. Mondd meg nekik.Oké. hogy Neri ne lett volna mellette. Csak egy zavaró komplikáció akadt. És így. Connie és Carlo idősebb fia bérmálás előtt állt. Ha valami nehézségük van az egyházi emberekkel. Michael Carlo és Connie fiának Keresztapja lett. Connie-t annyira elárasztotta az érzelem. olyan kedves. amelyre meghívták a caporegime-eket.Nem gyakran kérlek valamire . És Carlo is. intézkedjenek. Kérlek. Maga Michael soha nem volt olyan barátságos. és minden lehetséges alkalommal Keresztapának szólította . Nagyon fontos lenne nekik. Utána Carlo házában egy kis ünnepség volt. Lamponét és mindenkit. hogy egész este bátyját és Kayt ölelgette és csókolta. Connie odasúgta Kaynek: . .

a lány középiskolás volt. sötét hajú. A régi. és gondosan kefélte régi rendőr-egyenruháját. amivel a jót és a rosszat megítéli. Amikor Ritát feleségül vette. Valódi szicíliai természete volt. Ha nem értett egyet valakinek az álláspontjával vagy véleményével. Neri teljes mértékben beleszeretett. szigorú erkölcsű olasz családból származott. mint ez.mondta. Rita Neri eleinte el volt ragadtatva a férjétől. felesége elhagyta. és az asztalra tette. hogy az emberek félnek tőle az ereje miatt. A férfi rendkívül erős volt. Az ilyesmi. megszokott aprólékos munka különös módon boldoggá tette. hogy azt is kifényesítse. szerette az ártatlanságát. 30. Nagyon kevésszer érzett örömet. az erényességét és sötét bőrű csinosságát. A lány félénk volt. és a dühkitörése félelmetes. és az asszony látta. mindig segít összehozni az embereket. nyersen kimondta nemtetszését. fejezet Albert Neri bronxi lakásában ült. soha nem engedték este tíznél tovább kimaradni. Kay megszorította a sógornője karját: . Ritkán volt tapintatos.Azt hiszem. A szolgálati pisztolytáska és a pisztoly a széken volt.. csaknem két éve. Carlo és Mike most már jó barátok lesznek. De a feleségére soha nem . Lekapcsolta róla a szolgálati jelvényt. amióta. de félnek hajlíthatatlan magatartásától. ő maga rendőrújonc.Úgy örülök .

Amikor dühös lett. Ha még egyszer elkaplak ma este. és ha este azt látta. Soha nem vett magának annyi fáradságot. Neri így szólt hozzá: . De saját módszerei voltak a törvény érvényre juttatására. Társa a vezetőülésben maradt. egy hatalmas elemlámpát. és megállított hat fekete selyemzakóba öltözött fiatal vagányt. ismerte Nerit. keresztre feszítelek.Intett az elemlámpájával. nem akart beleavatkozni. Ezek sem voltak kivételek. Neri öt év leforgása alatt a New York City-beli rendőrség egyik legrettegettebb rendőre lett. és fenyegetőzve pénzt és cigarettát kértek tőlük. Egy este a Central Park Westen kiugrott a járőrkocsiból. Obszcén gesztusokkal a mellettük elmenő lányokkal is kötekedtek.Takarodj el az utcáról. feltartóztattak járókelőket. A hat fiú. arca annyira brutálisan fenyegetővé vált. Neri felsorakoztatta őket a Central Parkot az Eigth Avenuetól elválasztó kőfal mellé. Neri megkérdezte az első fekete selyemkabátos fiút: . mindannyian húsz év alatt. hogy egy csapat fiatal csirkefogó zavarja a járókelőket. Szürkület volt még. Gyűlölte a vagányokat. egyúttal az egyik legbecsületesebb is. Ehhez rendkívüli testi erejét vette igénybe. és a . gyors és határozott akcióra szánta el magát. de Neri kezében tartotta kedvenc fegyverét.haragudott. hogy megfélemlítette a mindennapos vagányokat. hogy elővegye pisztolyát: erre soha nem volt szükség. .Hogy hívnak? A fiú egy ír névvel válaszolt.

Neri folytatta ugyanezt a következő két fiúval. nem volt idő arra. Most eredj haza. Nehogy még egyszer elkapjalak. Persze néhanapján adódott egyegy igazán kemény fickó is. és ne mutatkozz az utcán. vagy valaki tiltakozzék a cselekedetei ellen. mint aki valamiféle rokonságra utal. de nem is gyengén oldalba rúgta a fiút. . és a vér lefolyt az arcára. De a negyedik fiú olasz nevet mondott. Neri egy szédítő ütést mért a homlokára az elemlámpával.Eredj haza. Neri megjelenésén ugyanis félreérthetetlenül látszott olasz származása. és mellékesen megkérdezte: .Te olasz vagy? A fiú bizakodóan mosolygott. Neri nem sokat törődött a másik két vagánnyal. A fiú térdre esett. Neri félelmetes. nem akarja még egyszer az utcán látni őket aznap este. vagy éppen kést rántott. Mindannyiunknak rossz hírnevet szerzel. Neri egy pillanatig ránézett erre a fiatalemberre. hogy tömeg gyűljön össze.Nem túl erősen. és a társa elszáguldott vele. Csak lerúgta őket az utca kövére. . és úgy mosolygott Nerire. Ezek igazán szerencsétlen emberek voltak. hogy elmenjenek. és megmondta nekik. Kórházba foglak juttatni. hogy nem én vagyok az apád. Homlokának bőre felrepedt. szégyent hozol az olaszokra. Szerencséd. gyors vadsággal véresre verte a fickót. . Neri élesen rászólt. aki védekezni akart.Te disznó. Az ilyen összeütközéseknél minden gyorsan történt. Neri gyorsan beült a járőrkocsiba. Állj fel. és bevágta .fiú gyorsan eltűnt. Hagyta.

Ezeket a vagányokat letartóztatták. és hatóság elleni erőszakkal vádolták. A rendőrőrszobára tiltakozások futottak be. egyszerűen ne vegyen tudomást róla. mert az őrszobai őrmesterének nem adta meg a kellő tiszteletet. Egy héttel a szélvédők szétzúzása után valaki rájött az igazságra és arra is. De ügyükkel rendszerint várni kellett. amelyen az Egyesült Nemzetek Szervezetének székháza is volt. összevissza parkoltak kocsijaikkal a környéken levő utcákban. Végül Nerit áthelyezték arra az őrjárati útvonalra. ami minden szicíliaiban megvan. a rendőri szabályokat semmibe véve. védelmet követeltek az ilyen vandalizmus ellen. ezért Neri elővette hatalmas elemlámpáját a járőrkocsiból. és volt egy húszéves fia. egy vasárnapon. végigment az utcán. és kéthavonta legalább egyszer rendszeresen meglátogatta. . Az ENSZ-emberek. ne törődjön vele. és ripityára zúzta több jármű szélvédő üvegét. Nővére sokkal idősebb volt nála. hogy lássa. és Albert Nerit áthelyezték Harlembe. de azt mondták neki. főleg azért. Egyik este az egész mellékutca járhatatlanná vált a gondatlanul parkoló autók miatt. Éjfél után volt már. míg kiengedik őket a kórházból. diplomáciai sérthetetlenségükkel. Röviddel ezután. mi történt voltaképpen. Albert Neriben is élt az a vad védelmező szeretet nővére iránt. Neri a feleségével együtt elment megözvegyült nővérét meglátogatni Brooklynban.a járőrkocsiba. rendben van-e. Még magas rangú diplomaták számára sem volt könnyű néhány napnál rövidebb idő alatt új szélvédőt szerezni. Neri panaszt tett emiatt az őrszobán.

hogy a fiút ne állítsák lopás miatt a bíróság elé. hagyj aludni . de az asszony tagadta.Barátságos. van-e valami komolyabb baj Tommyval. Neri megkérdezte a nővérétől.Tommy. öltözzön fel. ennek a vagány brooklyni környéknek a legvagányabb fiúja. és most még aludt a szobájában.Ez a fiú. felébresztette. pajtáskodó nagybácsihangon akarta ezt mondani. Thomas. ha a nővérem még egyszer sírni fog miattad. Ma. E bizonyos látogatás előtti napon Tommy nagyon késő éjjel jött haza. Neri és a felesége már éppen menni akartak. és kérte.De ez nem volt kérés. Anyja éles hangon válaszolt: . én magam hozlak rendbe. Neri egyszer már rendőrségi kapcsolatait vette igénybe. .Hé. Éppen csak odamorgott egy köszönésfélét. A fiú hangja harsányan keresztülhallatszott a félig nyitott ajtón. félt Al nagybátyjától. amikor Tommy végre felkelt. Fogyasszák el együtt a vasárnapi ebédet nagybátyjával és nagynénjével. nem adnál valamit enni? . Így nélküle ebédeltek. kicsit elvadult. apa nélkül nőtt fel. Akkor haragját visszafogva még figyelmeztette az unokaöccsét: . Tommy. sok gondot okozott. hanem egy rosszul nevelt gyerek elkényeztetett követelése. Az anyja bement hozzá. .és az anyja sajnálkozó mosollyal jött vissza a konyhába. Aztán beordított az anyjának: . nem akart ténylegesen fenyegetőzni. és kiment a konyhába. Belekeveredett néhány kisebb zűrbe.Le vagy szarva.

. és belökte a kocsijába. már meg is bánta.Kelj fel ebédidőben. és akkor ehetsz. A fiatalember először megpróbált védekezni. Szólt a két asszonynak. Most menj fel a házba. jöjjön le.mondta Tommynak. . Egyike volt a szinte már megszokott csúnya kis jeleneteknek. Hasba vágta. de hamar feladta. hogy végre tisztességesen viselkedj. hogy várjanak. Ezen a vasárnapon nem volt elég óvatos. és irgalomért könyörgött. míg.. mint egy nő csókjai . ajkai feldagadtak és véreztek. . aztán végigterítette a földön.Amint kimondta. ha egyedül vannak. Nem is annyira ezért a mai sértésért tette. várok rá. és mondd meg a feleségemnek. hogy így beszélsz vele. Hátraszorította a fiú fejét. szarok rád és az örökös nyafogásodra. aki még mindig kissé álmos és ingerlékeny volt. Szerencsétlenségére. alaposan megverte az unokaöccsét. hibát követett el. . és beleverte az arcát a szőnyegbe. majd elmegyek valahova enni. és nekivágta a falnak.Ó. akkor ez a verés majd olyan lesz a számodra. Al Neri a két asszony rémült szemei előtt könyörtelenül. Neri addig pofozta. Al nagybátyja úgy ugrott rá. Nem fogok megint főzni neked. és Tommyt levitte az utcára. de Tommy. hanem azért. mert nyilvánvaló volt. hogy gyakran beszél így az anyjával. mint a macska az egérre. Itt aztán alaposan beijesztette.Ha a nővérem még egyszer azt mondja. Tommy soha nem mert így beszélni a nagybátyja előtt.Azt akarom. .

hogy Al Neri késő este fáradtan hazaérkezett a rendőrségről.Ott bent egy férfi kaszabol egy kislányt. és visszament a családjához. Éjfél után volt és ő magával vitte hatalmas elemlámpáját. Neri bement az előcsarnokba. Soha nem ütötte meg a feleségét. soha nem fenyegette semmivel. látta.Két hónappal ezután történt. A másik egy néger kislány. Neri szokás szerint még a mozgásban levő járőrkocsiból ugrott ki. A lány apja azt mondta Nerinek. Szerencsétlen dolog volt. Mindketten véreztek az arcukon és a testükön levő mély vágásoktól. Összecsomagolta ruháit. hogy Rita fél tőle. be a nyitott ajtón. soha nem érzett iránta mást. hogy elhatározta. De annyira megzavarta az asszony cselekedete. mielőtt átmegy a lány családjának a házába. . A nappali szobában Neri meglátta a tettest. Kocsija sürgős hívásra Harlembe ment. hogy éppen a következő este szolgálat közben bajba keveredett. Csaknem belebotlott a padlón heverő két testbe. és visszarimánkodja feleségét. A másik végén egy nyitott ajtóból fény szűrődött ki. Az elemlámpát még mindig a kezében tartva végigment az előcsarnokon. és halk nyögés hallatszott. Könnyű volt megtalálni a helyszínt. Al ezt egyszerűen nem értettte. fél vele élni a természete miatt. a felesége elhagyta. Egy néger asszony így szólt Nerihez: . Az egyik huszonöt év körüli néger nő volt. Jól ismerte. egy halálos támadást jelentettek be. nem több tizenkét évesnél. vár néhány napig. csak szeretetet. Az egyik bérház kapujában tömeg gyűlt össze.

utasította Neri Bainest. és az összevagdalt kislány látványától rosszul lett. . nem viszi be Bainest újra az őrszobára. . kábítószer-kereskedő és verekedő. kezében ott tartotta a véres kést.Vagy talán ezt akarja? A néger nagyon gyorsan mozdult. Mögötte már gyülekeztek a szemtanúk. miért züllöttek el. Bainest már a rákövetkező napon. hadd vágják át egymás torkát. csak nőtt az ellenérzése. Teljesen hűvös fejjel.Dobja el a kést. hogy ellenfelének ne ma- .Felemelte a kését. néhányan a ház lakói közül és a társa a járőrkocsiból. .Ember.Max Baines volt. Neri sohasem szerette különösebben a négereket. Szerinte ezek a néger disznók semmire sem voltak használhatók. ha le akar tartóztatni. saját elhatározásából úgy döntött. mert súlyosan bántalmazta egyik nőjét az utcán. ha úgy tetszik nekik. egy megrögzött kerítő. . a fegyverét kell használnia. Neri két héttel ezelőtt tartóztatta le. Baines akkor azt mondta neki: "Hé. ember. és mióta Harlemben dolgozott. Nem érdekelte. Pupillái most kitágultak a kábítószerektől. s közben a feleségüket küldték dolgozni vagy az utcára kiállni." És Neri társa ugyancsak olyasmit mondott. letartóztatom! .óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Baines arcátlan törvényszegése mérhetetlenül felbőszítette. Sokan kábítószereken vagy italon éltek. ez nem a maga dolga. Baines csak nevetett. hogy hagyni kell a niggereket. De Neri beszállította Bainest az őrszobára.

hogy a rendőrségen bűnösnek találták túlzott erőszak alkalmazása miatt. Döfött a késével. és tízévi börtönbüntetésre ítélték. és térdei oly nevetségesen bicsaklottak meg tőle. a zománcozott védőburok és a körte szétpukkant. ezért Neri második ütése megbocsáthatatlan volt. hogy nem is törődött az ítélettel. a lámpa üvege összetört. Az ütés Baines bal halántékát érte. A lámpa csövének nehéz alumínium hengere meghajlott. Albert Neri volt az egyetlen. mert megölte azt . és vádat emeltek ellene. ez aztán egy kemény fejű nigger. hogy ne törjön darabokra az egész. mint egy részegé. és keresztülrepült a szobán. Az ütés kegyetlenül erős volt. közben jobb kezében rövid. de Neri reagálása rendkívülien gyors volt. Teljesen magatehetetlennek látszott. A kés kiesett a kezéből. Az ütés betörte. Két órával később meghalt a Harlem Kórházban. Olyan elementáris gyűlölet és harag torlódott benne az egész társadalom ellen. majd később a bűnügyi tárgyaláson megállapították. akit meglepett. így szólt: .Ember. egy néger. és csak a benne levő elemek akadályozták meg. De Baines koponyája mégsem volt elég kemény. félelmetes ívben kilendült az elemlámpa. Neri egy hihetetlenül erős ütéssel lesújtott elemlámpájával Baines koponyájára. mint ahogy ezt a szemtanúk és rendőrtársa segítségével a hivatalos rendőrségi kihallgatáson. aki a bérházban lakott és később Neri ellen tanúskodott. Miképpen merészelik őt bűnözőnek tekinteni? Börtönbe merik küldeni. Bal tenyerével ki tudta védeni a döfést. Felfüggesztették.radjon ideje lőfegyvert rántani. Emberöléssel vádolták. Egy megfélemlített szemlélő.

azt a néger kerítőt? Egyáltalán nem törődnek azzal az asszonnyal és a kislánnyal. A Corleone család ismerte már Albert Nerit. Ő volt a legendába illő. és ajándékképpen a Corleonékat a legfinomabb hallal látta el). olyannak ismerték. Több rendőrtársa biztosította arról. aki a használható embereket felis- . egy életre eltorzított és akik még mindig kórházban fekszenek? Nem félt a börtöntől. mint Neri. kivételesen törvénytisztelő kemény rendőr. Csak az apósa.az állatot. aki saját személyében is képes félelmet ébreszteni. hogy ő fog megölní egyet közülük. A Corleone családot mindig érdekelték az ilyen emberek. tudta. Érezte. Igénybe vette a Corleone családhoz fűződő kapcsolatait (védelmi díjat fizetett a család egyik képviselőjének. régimódi olasz. hogy beszélnek az érdekében a barátaikkal. mert lánya valamilyen asszonyi butaság miatt elhagyott egy kiváló férjet. Az idő és a szerencse rendszerint helyrehozta őket. jól fognak bánni vele. másodszor bűnének a jellege miatt is. akiket megkéselt.hibás ösvényen indult az életnek. börtönőrökkel. mert rendőr volt. hogy rendőr volt.így vélték . és a közbenjárásukat kérte. vagy ha nem ez történik. kevés esélye van a túlélésre. Az. akit nem lehet könnyen elintézni. Pete Clemenza volt az. akinek halkereskedése volt Bronxban. Apósának rossz volt a lelkiismerete. olyan embernek. amit viselt. függetlenül az egyenruhájától és a tekintélyes fegyvertől. nem jelentett túl sokat. Egyik elítélttársa megöli. Sok fiatalember . először is. egy okos. akkor viszont csaknem teljesen biztos.

A pokolba is. arcán semmi nem volt a testes emberek szokásos jóindulatú kifejezéséből. . Clemenza élénken bólintott. Clemenza természetesen mindent előkészített. Neri ünnepélyes hangon mondott köszönetet.Egy isten verte kitüntetést kellett volna adniuk neked. És így történt. De azok a nyo- . amellyel Michael a köszönetét fogadta. Ezután kiutazott Long Beachbe. . .Én is pontosan ezt gondolom. Neri megtudta. Mike-nak magának kellene ezzel foglalkoznia.Talán itt van egy új Luca Brasink . ami az állandó lakhelye lett volna. hogy beleegyezett. elválik Ritától. és apósának azzal fizette vissza az adósságát.merő finom szimatával Tom Hagen figyelmébe ajánlotta Nerit. hogy mielőtt Albert Nerit az ideiglenes börtönből átszállították az állam északi részére. hogy a bíró a magas rangú rendőrtisztek új felvilágosításai és eskü alatt tett írásbeli nyilatkozatai alapján ismét megvizsgálta az ügyét. hogy ezt tegyék egy szicíliai honfitársammal . és meglepte. Albert Neri nem volt bolond. megörvendeztette az a melegség. közölték vele. Michael a könyvtárban fogadta Nerit. és meghallgatta Clemenzát.mondta Michael. Büntetését felfüggesztették. nem hagyhatom. . Bár nagyon kövér volt. és az apósa nem volt szerény ibolya. és szabadon engedték. Hagen áttanulmányozta a rendőrségi dosszié anyagát. köszönetet mondani a jótevőjének.mondta. mi történt.

Nerin erőt vett a zavart hála. Michael csak mintegy öt évvel volt idősebb nála. te vagy a legrendesebb ember a földön. Beszélgettek egy darabig. Tudnék valami munkát szerezni neked. de Neri mégis úgy beszélt vele. Vannak üzleti érdekeltségeim kint Vegasban. mennyire aggódtál mindig érte és a fiáért. Az apósod azt mondta. és nem láttam volna. Végül Michael így szólt: . szólhatok az érdekedben a bankoknak. de érezte. feltárul Michael Corleone előtt. nem léptem volna közbe. mint az apja. Ne törődj a rendőri felügye- . Ez ritka dolog. milyen pocsékul bántak el veled. Büszkén visszautasította az ajánlatot.Ezzel a felfüggesztett ítélettel állandó ellenőrzés alatt fognak tartani. Egyik emberem beszélt a nővéreddel is. hogy hoztad helyre a gyereket. Neri mindig hallgatag ember volt. Nézd. hogy kiszedjünk téged a börtönből. és aztán hozzátette: .Ez elhanyagolható részletkérdés . . előlegezzenek kölcsönt vállalkozásodhoz. hacsak nem a saját céljaikat szolgáló emberekről van szó.Michael tapintatosan nem tett említést arról. hogy Nerit elhagyta a felesége. ezt rendezni tudom. olyan idős. és aztán magadra hagyjunk. és ő elmondta nekünk.mondta élénken Michael -. ha nem érdeklődtem volna meg mindent. te a tapasztalataiddal jó szállodai biztonsági ember lehetnél. Vagy ha inkább valami üzletet szeretnél.De annak nincs értelme. mintha sokkal idősebb lenne.morult politikusok szarnak mindenre. .

mondta Michael. A beszélgetés jó volt. hogy tudja. Albert Nerinek ez volt a legkellemesebb délutánja. mikor ő még csak tizenöt éves volt. inkább azon volt meglepve. az étel ízletes. Don Corleone a legszeretetreméltóbb hangulatában volt. amikor felfedezte. . jó . Nerinek az volt . . paprikával. hogy Michael Corleone is meg tud tenni ilyesmit. és hogy a bankok se legyenek finnyásak.Jó. szeretne találkozni veled.mondta Neri. . Neri elég hosszú ideig volt a rendőrségen ahhoz. és el volt ragadtatva. jelentkezni fogok . sok vagányt. . a bor egészségesen vörös.Ha segítségre lesz szükségem. Anyám süt majd néhány tojást.lettel. ami csak néhány percnyire van az ő falujától.Ebédidő van . Ismét meglepődött. kolbásszal. azért kezelt elnézően a bíró. Ezt alkalomadtán bíró elé terjesztették. mióta a szülei meghaltak. egyél velem és a családommal. mert a megvesztegetett Rendőrségi Jegyzőkönyviroda eltüntette a sárga lapot. Átsétálunk hozzá. Így nem volt túlságosan meglepve. aki ítéletre várt. hogy miatta ennyi gondot vesznek magukra. milyen büntetést szabjon ki egy elítélt bűnözőre. ki fogom szedetni a sárga lapodat. Az órájára nézett. A sárga lap a bűnügyi vádak rendőrségi jegyzőkönyve volt.mondta Michael. Felállt. Igazi szicíliai módra.Gyere. Apám azt mondta. és Neri ezt elbocsátásnak vélte. elmenni készült. amit gyermekkora óta eltöltött. hogy Neri szülei abból a helységből származnak. aki ennek alapján határozta el.

Most. Megértette. amit a Corleonék alkottak. . minden költség fizetve és egyhavi fizetés előre. Így.az érzése. Érthetővé tette. A Corleone család értékeli őt. A Don kezet rázott vele. Michael meg volt hatva. kinek kíván hűséget fogadni. de azt is tudta. örülök.(A Don kedvességére emlékezve Neri azt kívánta. mint a külső világban. és feltárta a kártyáit. most csak alkalmi vendég itt. végre megint igazán a saját emberei között van. és így szólt: . hogy vállaltuk ezt a gondot. Megértette. Megértve? A rendelkezésedre állunk. a Corleone család a maga szűkebb határain belül sokkal hatalmasabb. hogy találkoztam veled. De Michael ragaszkodott hozzá. a társadalom nem. láthatná. le Miamiba. Ismét meglátogatta Michaelt. Tudta. megtalálhatja az állandó helyét. legyen meg a szükséges pénze ahhoz. a család egyik szállodájába. . ha bármi mást tehetünk érted. milyen szolgálatot fog ma nyújtani. Neri láthatta ezt. hogy igazán jól érezze magát. Nem akar Vegasban dolgozni. de munkát vállalna a családnál New Yorkban.) Nerinek nem egészen három napjába tellett. bár még életben lenne a nagy ember. csak kérd a szívességet.Rendes fickó vagy. amit a társadalom elítélt és amiért megbüntették. hogy elhatározza magát. és boldog lehet ebben a világban. hogy Neri először menjen szabadságra. És megértette. boldogabb lenne abban a világban. Michael és a Don kisétáltak vele a kocsijához. Megegyeztek. hogy a Corleone család helyesli azt a cselekedetét. mint a társadalom.

amelyek azzal voltak kapcsolatban. most neked is van egy Lucád.Hát. mint Luca.Á. De Neri természetes vadsága legyőzte mindazokat a fenntartásokat. hogy rendkívüli módon tiszteli Michael Corleonét. Az egyik legfényűzőbb lakosztályt kapta. Most már nem fordulhat soha vissza. és mint ilyen. Clemenza regime-jébe osztották be. Villámgyors reflexei miatt közvetlenül Michael Corleone felügyelete alá került. de nem volt saját üzlete. nem egy olcsó kis szobát. Amikor Neri visszament New Yorkba. hogy a kerítés másik oldalán állt. vagy hasonló foglalkozása. és ez a tapasztalt emberismerő gondosan vizsgáztatta: Bizonyos elővigyázatosságra volt szükség. Fizikai tulajdonságai utolérhetetlenek voltak. maga Michael Corleone barátja. bukmékersége. Az éjszakai mulató vezetője néhány szép lányt is szerzett neki. amivel lerázhatták volna magukról. "Külön szám" volt.Az üdülés volt Neri első ízelítője a luxusból. Nyílvánvaló volt. Végül is Neri az ő felfedezettje. Ezt sikerült elérnie. Ezek a szavak mindenhova eljutottak. hencegett Clemenza. és egy napon Hagen tréfálkozva így szólt Michaelhoz: . Nem egészen egy év alatt bebizonyította erejét. mint egy szegény rokont. Michael bólintott. Végül is valamikor rendőr volt. Albert Neri halálig . mondván: . némileg más véleménye volt az életről. Neri egy csoda. A szállodában az emberek külön gondot fordítottak rá. az új Luca Brasi. magas fizetést kapott. Clemenza dicshimnuszokat zengett. Még jobb lesz.

amit nagyon jól lehet használni. aki hajlandó megtenni ezt a szívességet. ha valaki csak megkarcolja a sárhányójukat. Az ilyesféle emberek legtöbbjéhez nincs közünk. Veszekszenek a szerencsejátékoknál. Láttam egy ilyen embert. holott semmi lehetősége nem volt a védekezésre. . azzal a fogással láncolhatod magadhoz. Már biztosan megfigyelted ezt. hogy te válj az egyetlen olyan emberré a világon. aki szándékosan felbőszített egy csoport veszélyes vagányt. egy őrültet.az ő embere. Ezek az emberek végigvándorolják a világot. akik szinte kihívják a halált. és közben magatartásukkal kiabálják: "Öljetek meg! Öljetek meg!" És mindig akad valaki. megalázzák az embereket. hogy te egy olyan fickót használtál. hosszú napokra alávetette magát apja gyámkodásának. Akkor csak ettől az egyet- .Hogy lehet az. mint Luca Brasi? Egy olyan állatot? A Don mindent elmagyarázott. Luca Brasi is ilyen ember volt.Vannak emberek ezen a világon . akitől tényleg azt várja. hoszszú ideig senki nem tudta megölni. És ezt a fogást persze magától a Dontól tanulta. akiknek a képességeit nem is ismerik. Mivel nem fél a haláltól. Az ilyenek persze sok bajt okoznak a többieknek is. és erőszakoskodnak olyanokkal. De rendkívüli alak is. Míg az üzleti dolgokat tanulmányozta. de egy Brasi erős fegyver. mérgükben kiugranak a kocsijukból. Michael egyszer megkérdezte: . Mindennap olvashatunk erről az újságokban.mondta -. sőt tulajdonképpen keresi is. hogy ne ölje meg őt.

len dologtól fél, nem a haláltól, hanem attól, hogy te leszel , az, aki megöli. Ettől a perctől kezdve a tied egészen. Ez volt az egyik legértékesebb lecke, amit a Don a halála előtt adott, és Michael felhasználta, ezáltal Nerit a maga Luca Brasijává tette. Most, végre, Albert Neri bronxi lakásában harcra készült. Ismét felvette rendőregyenruháját. Gondosan kikefélte. Ezután a pisztolytáska és a fegyver fényesítése következik, és a rendőrsapkát, sapkaellenzőt meg kell tisztítani. Neri szívvellélekkel dolgozott. Megtalálta a helyét a világban, Michael Corleone teljes bizalmát beléhelyezte, és ő ma nem fog csalódást okozni.

31. fejezet

Ugyanezen a napon két kocsi állt meg a Long Beach-i telepen. Az egyik nagy kocsi Connie Corleonéra, anyjára, férjére és két gyermekére várt, hogy kivigye őket a repülőtérre. A Rizzi család Las Vegasba készült üdülésre, hogy így előkészítse állandó ott tartózkodását a városban. Michael, Connie tiltakozása ellenére adta ki az utasítást Carlónak a szabadságra. Michael nem kívánta elmagyarázni, miért akarja kiüríteni a telepet a Corleone-Barzini családok találkozója előtt. A találkozó szigorú titok volt. Csak a család capó-i tudtak róla. A másik kocsi Kayért jött, aki a gyerekeivel New Hampshire-be készült, szülei meglátogatására. Michaelnak még a telepen kell maradnia, halasztást nem tűrő dolgai miatt nem

mehet velük. Előző este Michael megüzente Carlo Rizzinek, szeretné, ha néhány napig még a telepen maradna, majd később, a hét folyamán csatlakozhat a feleségéhez és a gyerekeihez. Connie nagyon mérges volt. Megpróbált Michaellal telefonon beszélni, de az éppen bement a városba. Az asszony szemei most is őt kutatták végig a telepen, de Michael be volt zárkózva Tom Hagennal, és nem volt szabad zavarni. Connie megcsókolta Carlót, amikor az berakta őt a kocsiba. - Ha két napon belül nem jössz, visszajövök érted, és elviszlek - fenyegette meg a férfit. Carlo udvarias férji mosolyt küldött felé: - Ott leszek - mondta. Az asszony kihajolt az ablakon: - Mit gondolsz, mit akar tőled Michael? - kérdezte. Nyugtalan homlokráncolása öreggé és csúnyává tette. Carlo vállat vont. - Valami nagy dologra utalt. Talán erről akar beszélni. Legalábbis arra célzott. - Carlo nem tudott a Barzini családdal tervbe vett esti találkozóról. - Igazán, Carlo? - kérdezte sóváran Connie. Carlo megnyugtatóan bólintott. A kocsi kigördült a telep kapuján. Michael csak ennek az első kocsinak az eltávozása után jött ki. Elbúcsúzott Kaytől és két gyermekétől. Carlo is odament, jó utazást és jó üdülést kívánt Kaynek. Végül a második kocsi is elment.

- Sajnálom, itt kellett tartsalak, Carlo - mondta Michael. - Néhány napnál nem fog tovább tartani. - Egyáltalán nem baj - mondta Carlo. - Jó - felelte Michael. - Maradj csak a telefonod mellett, majd hívlak, amint tudok veled foglalkozni. Előbb el kell intéznem néhány más ügyet. Oké? Carlo bement a saját házába, és felhívta telefonon a szeretőjét, akit titokban Westburyben tartott, és megígérte neki, késő este megpróbál eljutni hozzá. Akkor felszerelte magát egy üveg whiskyvel, és várt. Sokáig. Röviddel dél után több kocsi jött be a kapun. Clemenzát látta kiszállni az egyikből, aztán kicsit később egy másikból Tessiót. Mindkettőjüket egy testőr engedte be Michael házába. Clemenza később ismét elment, de Tessio nem mutatkozott. Carlo friss levegőt akart szippantani, és sétát tett kinn a telepen, nem többet tíz percnél. Ismerte az összes őrt, akik szolgálatot adtak a telepen, sőt néhányukkal még baráti viszonyt is tartott. Gondolta, elbeszélget egy kicsit, múljon az idő. De meglepetésére a mai őrök között egyetlen ismerős sem volt. Mindannyian idegenek voltak. Még meglepőbb az volt, hogy a kapunál Rocco Lampone volt beosztva, és Carlo tudta, Rocco túl magas pozíciót tölt be a családban ahhoz, hogy ilyen alantas munkát lásson el, hacsak nincs valami rendkívüli dolog készülőben. Rocco barátságosan rámosolygott, és üdvözölte. Carlo óvatos volt. Rocco így szólt: - Hé, azt hittem, üdülni mentél?

Carlo vállat vont. - Mike úgy akarta, még néhány napig maradjak itt. Valami utasítása van a számomra. - Igen - méltatlankodott Rocco Lampone. - Az én számomra is. És akkor meg azt mondja, hogy vegyem át a szolgálatot a kapunál. Hát, az ördögbe is, ő a főnök. - A hangja azt sugallta, hogy Michael nem az az ember, aki az apja volt; kissé lenézően beszélt. Carlo nem vett tudomást a hangról. - Mike tudja, mit csinál - mondta. Rocco csendben fogadta a rendreutasítást. Carlo elköszönt, és visszament a házhoz. Valami készül - gondolta -, de Rocco nincs beavatva. Michael nappali szobájának ablakánál állt, és látta, amint Carlo a telepen kószál. Hagen egy italt hozott neki, erős pálinkát. Michael hálásan kortyolt belőle. Mögötte Hagen halkan megszólalt: - Mike, most el kell kezdeni. Itt az ideje. Michael sóhajtott. - Bár még ne kellene. Bárcsak egy kicsit tovább élt volna az öreg. - Nem lesz semmi baj - mondta Hagen. - Ha én nem jöttem rá, senki más nem tudott rájönni. Igazán jól készítetted elő a csapdát. Michael elfordult az ablaktól. - Nagy részét még az öreg tervezte meg. Soha nem tudtam, milyen okos. De azt hiszem, te tudtad. - Nincs még egy olyan, mint ő volt - mondta Hagen. -

Ez a terv is nagyszerű. A legjobb. Így aztán te sem lehetsz túlságosan rossz. - Várjuk meg, mi történik - felelte Michael. - Tessio és Clemenza a telepen van? Hagen bólintott. Michael kiitta a pálinkát a pohárból. - Küldd be hozzám Clemenzát. Majd személyesen utasítom. Tessiót egyáltalán nem akarom látni. Csak mondd meg neki, körülbelül félóra múlva kész leszek, elmegyünk a Barzini-találkozóra. Aztán majd Clemenza emberei mindent elintéznek. Hagen semleges hangon megszólalt. - Nincs rá mód, hogy Tessio megússza a dolgot? - Nincs - válaszolta Michael. A távoli Buffalo városában az egyik mellékutcai pizzaüzlet nagy forgalmat bonyolított le. Ahogy az ebédidő elmúlt, csökkent végre a forgalom, és a pult mögött álló ember kerek bádogtálcáját a néhány rajta maradt pizzaszelettel együtt kiemelte a kirakatból, és a nagy téglakemence párkányára tette. Benézett a kemencében sülő pizzára. A sajt még nem kezdett olvadni rajta. Amikor visszafordult a pulthoz, az utcán egy fiatal, kemény külsejű embert látott ácsorogni. - Adjon egy szeletet - mondta a csellengő. A pízzaárus elővette falapátját, és belecsúsztatott vele egy hideg szeletet a kemencébe. A vevő nem akart kinn várni, elhatározta, bemegy a boltba, ott fog fogyasztani. Az üzlet most üres volt. A pult mögött álló férfi kinyitotta a kemencét, ki vette a forró szeletet, és egy papírtányéron felszolgálta. A

vevő, ahelyett hogy odaadta volna az érte járó pénzt, feszülten nézett rá. - Hallom, nagy tetoválás van a melleden - mondta a vásárló. - Látom is a tetejét az ingeden keresztül, nem mutatnád meg a többi részét is? A kiszolgáló megdermedt. Olyan volt, mint aki megbénult. - Nyisd ki az ingedet - parancsolta a vevő. A kiszolgáló megrázta a fejét. - Nekem nincs tetoválásom - felelte rossz angol kiejtéssel. - Az a másik ember, aki este dolgozik itt. A váltótársam. A vevő nevetett. Kellemetlen, éles, erőszakos nevetés volt. - Gyerünk, gombold csak ki az ingedet, hadd lássam. A kiszolgáló hátrálni kezdett az üzlet belseje felé, azt remélte, el tud tűnni a hatalmas kemence mellett. De a vevő a pult fölé emelte a kezét. Pisztoly volt benne. Tüzelt. A golyó a kiszolgáló mellébe hatólt. A vevő ismét belelőtt a testébe, és a pizzaárus lezuhant a földre. A gyilkos megkerülte a kiszolgálópultot, lehajolt, és felszakította áldozata ingét. A mellkast vér borította, de a tetoválás, a két egymásba fonódó szerető és az őket átdöfő kés látható volt. A kiszolgáló gyengén felemelte az egyik karját, mintha védekezni akarna. A fegyveres így szólt: - Fabrizzio, Michael Corleone üdvözletét küldi. A pisztolyt a kiszolgáló koponyájához szorította, és meghúzta a ravaszt. Aztán kisétált az üzletből. A sarkon nyitott ajtóval és begyújtott motorral autó várta. Beugrott, és a gép-

kocsi elszáguldott. Rocco Lampone felvette a kapu egyik vasoszlopára szerelt telefont. Valaki ezt mondta: - A csomagod készen van - és aztán hallotta a kattanást, ahogy a hallgatót letették. Rocco beszállt a kocsijába, és kihajtott a telepről. Keresztezte a Jones Beach töltésutat, amelyen Sonny Corleonét megölték, és kihajtott a Wantagh vasútállomásra. Leállította a motort, egy másik kocsi várt rá, benne két férfival. Továbbhajtottak a tízpercnyire levő motelhez a Sunrise Highwayn, és befordultak az udvarra. Rocco Lampone kiszállt. A két férfit a kocsiban hagyta, az egyik kis bungalóhoz ment. Ajtaját egy rúgással kinyitotta, és Rocco benn volt a szobában. Phillip Tattaglia, hetvenévesen és meztelenül az ágy előtt állt, amelyen egy fiatal lány feküdt. Phillip Tattaglia fejét sűrű, koromfekete haj borította, de szőrzete acélszürke volt. Teste olyan puhán kövérkésnek tűnt, mint egy madáré. Rocco négy golyót eresztett bele, mindet a hasába. Akkor megfordult, és visszarohant a kocsihoz. A két férfi letette a Wantagh állomáson. Beszállt a saját kocsijába, és visszahajtott a telepre. Egy percre benézett Michael Corleonéhoz, aztán kijött, és megint átvette beosztását a kapunál. Albert Neri befejezte egyenruhája előkészítését. Gondosan felöltözött, felvette a nadrágot, inget, nyakkendőt és zubbonyt, a pisztolytáskát, és a töltényövet. Amikor felfüggesztették a rendőrségen, le kellett adnia a pisztolyát, de valamilyen adminisztrációs mulasztás következtében a szolgálati jelvényt

nem kérték el tőle. Clemenza egy új 38-as kaliberű rendőrpisztollyal szerelte fel, aminek eredetét nem lehetett lenyomozni. Neri megolajozta a csövet, ellenőrizte a závárzatot, ismét összerakta a pisztolyt, elhúzta a ravaszt. Megtöltötte a tárat, és indulni készült. A rendőrsapkát egy nagy papírzacskóba tette, majd egyenruhájára civil felöltőt vett, hogy eltakarja. Ellenőrizte az időt. A kocsi csak tizenöt perc múlva fogja várni odalent. Ezt a tizenöt percet a tükör előtt töltötte, kritikusan szemlélte magát. Nem vitás, úgy néz ki, mint egy valódi rendőr. A kocsi megjött, elöl Rocco Lampone két embere ült, Neri beszállt a hátsó ülésre. Amint a kocsi megindult a város felé, és elhagyták lakásának környékét, lerántotta magáról a civil felöltőt, és a kocsi padlóján hagyta. Feltépte a papírzacskót, és fejébe tette a rendőrsapkát. Az 55th Streetnél és a Fifth Avenue sarkán a kocsi megállt, és Neri kiszállt. Lefelé kezdett sétálni az avenue-n. Különös érzés volt ismét egyenruhában lenni, és mint annyiszor tette, az utcán cirkálni. Nagy tömeg ember volt mindenütt. Lement egészen a Rockefeller Centerig, szemben a St. Patrick székesegyházhoz vezető úttal. A Fifth Avenue-nek ezen az oldalán már észrevette azt a kocsit, amelyet keresett. Egyedül parkolt egy PARKÍROZNI TILOS és MEGÁLLNI TILOS jelzésű tábla mellett. Neri lelassította a lépteit. Túl korán érkezett. Megállt, hogy beírjon valamit a rendőri jegyzőkönyvébe, majd továbbsétált. Most a kocsi mellé ért. Gumibotjával megveregette a szélvédő üvegét. A vezető megle-

petten nézett fel. Neri rámutatott botjával a MEGÁLLNi TILOS táblára, és intett a vezetőnek, vigye odább a kocsíját. A vezető elfordította a fejét. Neri kilépett az úttestre, és most a vezető nyitott ablaka mellé került. A volánnál egy durva külsejű gengszter ült, épp az a fajta, amelyet szeretett megtörni. Neri szándékosan sértő hangon odaszólt neki: - Oké, te nagyokos, azt akarod, idézést dugjak a seggedbe, vagy inkább továbbmész? - Inkább kérdezze meg előbb az őrszobáját - mondta egykedvűen a sofőr. - De ha boldoggá teszi, adjon egy büntetőcédulát. - Takarodj el innen - üvöltötte Neri -, vagy kirángatlak ebből a kocsiból, és beverem a pofádat. A vezető kezében varázslatos módon megjelent egy kis négyzetté összehajtogatott tízdolláros bankjegy, amit megpróbált Neri zsebébe csúsztatni. Neri visszament a járdára, és ujjával intett emberének. Az kelletlenül kiszállt a kocsiból. - Mutassa az engedélyét és a bejelentőjét - parancsolta Neri. Szeme sarkából látta, hogy a Plaza-épület lépcsőin három alacsony, nehézkes külsejű férfi jön lefelé az utcára. Maga Barzini volt és a két testőre, akik most indultak, hogy Michael Corleonéval találkozzanak. Látta, az egyik testőr leválik a csoportról, és előrejön, megnézni, mi baj van Barzini kocsijával. - Mi van? - kérdezte a vezetőtől. - Semmi izgalom, büntetést kapok, ez, úgy látszik, egy új

ember az őrszobán - mondta röviden a vezető. Ebben a percben odaért Barzini a másik testőrrel. - Mi az ördög van már megint? - mormogta. Neri becsukta a jegyzőkönyvet, visszaadta a sofőrnek a bejelentőlapot és az engedélyét. Azután visszatette a jegyzőkönyvet a hátsó nadrágzsebébe, és egy gyors kézmozdulattal előrántotta a 38-as speciált. Három golyót eresztett Barzini hordószerű mellkasába; még mielőtt a másik három férfi magához tért volna, Neri villámgyorsan eltűnt a tömegben, és elfutott a sarokig, ahol a kocsi várt rá. A kocsi felgyorsított, a Ninth Avenue és a város felé fordult. A Chelsea Park közelében Neri, aki közben letette a sapkát és átöltözött, felvette magára a felöltőt, átszállt egy másik kocsiba, amely már várt rá. A pisztolyt és a rendőregyenruhát az előző kocsiban hagyta. Majd megszabadulnak tőle. Egy órával később biztonságban visszaérkezett a Long Beach-i telepre, és beszámolt Michael Corleonénak. Tessio az öreg Don házában várt a konyhában, és egy csésze kávét iszogatott, amikor Tom Hagen érte ment. - Mike készen van - közölte Hagen. - Jó lenne, ha felhívnád Barzinit, és megmondanád neki, hogy induljon. Tessio felállt, és odament a falon levő telefonhoz. Barzini New York-i irodájának számát tárcsázta, és röviden így szólt: - Indulunk Brooklynba. - Letette a hallgatót, és Hagenra mosolygott. - Remélem, Mike jó megállapodást köt. Hagen komoran válaszolt: - Biztos vagyok benne. - Kikísérte Tessiót a konyhából

a telepre. Michael háza felé mentek. A kapuban az egyik testőr megállította őket. - A főnök azt üzeni, hogy ő külön kocsiban megy majd. Azt mondta, ti ketten induljatok előre. Tessio összeráncolta a szemöldökét, és Hagenhoz fordult. - Az ördögbe, miért csinálja ezt; felborít minden előkészítést. Ebben a percben még három testőr jelent meg körülöttük. Hagen csendesen megszólalt: - Sajnos, én sem mehetek veled, Tessio. A menyétarcú caporegime egy másodperc töredéke alatt megértett mindent. És el is fogadta. Egy pillanatra elfogta a testi gyengeség, de aztán magához tért. Így szólt Hagenhoz: - Mondd meg Mike-nak, ez üzlet volt, én mindig szerettem őt. Hagen bólintott. - ő meg fogja érteni. Tessio elhallgatott egy percre, aztán csendesen így szólt: - Tom, ki tudsz húzni a bajból? . . . mint a régi barátot? Hagen megrázta a fejét. - Nem tudlak - mondta. Aztán látta, ahogy Tessiót körülfogják a testőrök, és egy várakozó kocsihoz vezetik. Rémesen érezte magát. Tessio volt a Corleone család legjobb katonája; az öreg Don jobban megbízott benne, mint Luca Brasit kivéve bárkiben. Nagyon rossz dolog, hogy egy értelmes ember élete késői szakaszában ilyen végzetesen hibásan ítélte meg a helyzetet.

elment Michaelért. elhatározta. Mike biztosan próbálta telefonon hívni. mint azok az emberek. hogy őt kihagyták belőle. inkább már most átöltözik. ne legyen mérges. Éppen belebújt egy tiszta ingbe. várjon nyugodtan. Komorak voltak. A három férfi belépett. Michael azt kéri. és üzenettel jött vissza. hogy el tud menni vele valahova egy késői vacsorára. Gyorsan megértette. és megmondta neki. arcán a halálnak azzal a kifejezésével. Kicsit kedveskedett vele. ideges lett ettől a sok jövés-menéstől. rövidesen sor kerül majd rá.Carlo Rizzi. aki még mindig a Michaellal való beszélgetésre várt. akik a legnagyobb sajnálattal kénytelenek barátjuknak rossz hírt elmondani. Carlo ismét felhívta a szeretőjét. amit Carlo Rizzi álmában oly gyakran látott. Michael Corleone mögött ott állt Hagen és Rocco Lampone. Az első megrázkódtatásból magához térve . Carlo az ajtóhoz ment. Amikor letette a hallgatót. Akkor körülbelül negyven perc alatt Westburybe hajthat. A hirtelen rátörő félelemtől egész teste elgyengült. amikor szeretőjét békítgette. amikor kopogtak az ajtón. Michael azt mondta. Meg lehet csinálni. ezzel is takarékoskodhat az idővel. és úgy néz ki. és nála tölti majd az éjszakát. rövidesen hívni fogja. és kinyitotta. Michael Corleone állt az ajtóban. nem tarthat tovább egy vagy két óránál. és bármit tervel is. Türelmetlenül felhívta Michaelt telefonon. és Carlo Rizzi a nappali szobába vezette őket. Az egyik házi testőr vette fel a kagylót. biztos benne. Nyilvánvalóan valami nagy dolog van készülőben.

ha beismernéd.Barzini meghalt. ártatlan vagyok. Erre csak egy volt a válasz. legalábbis annyira. A gyermekeim életére esküszöm. kérlek. Mike. ne tedd ezt velem. még benne volt a bi- .El tudta hitetni veled Barzini.arra gondolt. Michael még mindig nem eléggé magabiztos. hogy ártatlan vagy. még mindig attól fél. . Mike.Te szolgáltattad ki Santinót a Barziniknak . úgy tett. Jobbat tenne neked.mondta határozottan Michael. hogy idegei felmondták a szolgálatot. Hagen és Lampone a szoba két szemben levő fala mellé álltak.Esküszöm. Hagen és Lampone csodálkozva néztek Michaelra. hogy beismerje a bűnösségét? Bűnössége már bizonyítva van. Ma éjszaka ki akarom egyenlíteni a család számláját.szólt Michael. amennyire ez egyáltalán lehetséges. ne tedd ezt velem. Ö és Michael szembenéztek egymással. mindenfajta büszkeség nélkül beszélt. . hogy ártatlan vagyok. Philipp Tattaglia szintén. . de Michael szavai valóban beteggé tették. méltóság nélkül. hogy igazságtalan lehet. Arra gondoltak. . mintha nem értené. aki az apja volt. mit tettél. . Michael csendesen beszélt.Számot kell adnod Santinóról . hogy egy Corleone beveszi azt a kis komédiát. Michael még nem az az ember. Ne próbáld bemagyarázni nekem. Miért kell ezt az árulót rávenni. Carlo nem válaszolt. émelyegni kezdett. amit a húgommal eljátszottál? Carlo Rizzi rettenetes félelemben válaszolt.

hogy nem engedünk a családdal dolgozni. A vezetőt Carlo nem ismerte. Gondolod. most menj el. és kivisz a repülőtérre. és megmondom.Barzini. talán mégis életben marad. szálljon be. A hátulsó ülésen is ült valaki. maradj is ott. Carlo ment ki elsőnek az ajtón. és intett Carlónak. De ne mondd nekem még mindig. De Carlo még mindig nem válaszolt. de a telep. Rárakatlak egy repülőgépre. Michael így szólt: . Nem. Saját kocsija gördült oda.zonytalanság egy szikrája.Azt akarom. a három másik ember nagyon szorosan követte. s megkönnyebbülten mormogta: . Tattaglia vagy Barzini? Carlo Rizziben elkeseredett remény ébredt. hogy ártatlan vagy. fényárban úszott. úton vagy . hogy özvegyet csinálok a húgomból? Gondolod. . Kint vár rád egy kocsi. Intett a jobb kezével. és elküldelek Vegasba. Michael csaknem barátságosan mondta. és ne dühíts fel. Ez minden. ne vond kétségbe józan eszemet. a büntetésed az lesz. a feleségedhez és a gyerekekhez.Jó.mondta csendesen Michael. Connie-nak majd küldök zsebpénzt. Lampone kinyitotta az elülső ajtót. apátlanná teszem az unokaöcséimet? Végül is az egyik gyereked Keresztapja vagyok. Éjszaka volt már.Majd felhívom a feleségedet. és azt akarom. szüksége van Carlo Rizzi vallomására. . jó . szokás szerint.Ne légy úgy megrémülve. de a másik oldalon. . Ki környékezett meg.

Erőteljesen megrántotta a sima kötelet. amint békésen piszkálgatták a fogukat ebéd után egy olasz vendéglőben a Mulberry Streeten. Barzini bukmékerjeit kiiktatták. és visszaállította a Corleone család ko- . a két legnagyobb Barzini-pénzbeszedőt agyonlőtték. A kocsi továbbgördült a kapu felé. míg Carlo teste nekiesett az ajtónak. aki szalagot köt kiscicája fejére. ügyesen és kecsesen. s az mélyen belevágott a húsba. és visszatette a zsebébe. ki ül ott. mint egy kislány. Selyemingét átitatta az izzadság.Carlo beszállt a kocsiba. Ez alatt a huszonnégy órás periódus alatt Clemenza és Lampone szabadjára engedte regime-jeit.hozzájuk. de Clemenza erősen tartotta. Clemenza még néhány percig szorosan tartotta a hurkot. Ugyancsak megöltek egy embert. Carlo hátra akarta fordítani a fejét. Carlo teste felugrott a levegőbe. Ebben a percben Clemenza. A Tessio-regime főparancsnoka Neri lett. A Corleone család győzelme minden vonalon teljes volt. addig feszítette a hurkot. hogy megnézze. hogy biztos legyen a dolgában. akkor meglazította a kötelet. Carlo Rizzi nyakára dobta a hurkot. Michael Corleone ezzel az egyetlen vad csapással megteremtette tekintélyét. Az ülés párnájára dőlve pihent. mint a horogra akadt hal. míg a test elernyedt. aki arról volt nevezetes. hogy a lóversenyeket lepénzeléssel befolyásolta. . Eltűnt a két legnagyobb vízparti kikötői pénzkölcsönző. és megbüntette a Corleoneterületre behatolókat. csak hónapokkal később találták meg holttestüket a New Yersey-i mocsárban. Éppen egy nyereséges lóverseny után ment hazafelé.

. és várta. a gyerekeket Vegasban hagyta.Te átkozott disznó . De Michael csak ott állt érzéketlenül. még mielőtt az anyja visszatarthatta volna. és ott találta Michaelt és Kayt a nappali szobában. és utasítására vártak. átkokat és szemrehányásokat zúdított rá. Te ölted meg. ne mondj ilyen szörnyűségeket. amikor Connie üvölteni kezdett a bátyjára. Connie produkált. de félúton megállt. Connie magához tért a hisztérikus rohamból. mind a Tattaglia család legfontosabb caporegime-jei átálltak az ő oldalára.Connie. hanem azért is. azt a hisztérikus kitörést leszámítva. Nemcsak ragyogó taktikája miatt tisztelték. amit húga.rábbi vezető helyét a New York-i Családok között. Én nem számítok. fegyelmezett volt. keresztülrohant a macskaköves utcán Michael házához. A győzelem tökéletes volt Michael Corleone számára.Megölted a férjemet. míg meghal az apánk.Üvöltözött.rikácsolta. Kay megrendült hangon mondta: . Kay oda akart menni hozzá. hogy megvigasztalja és testvérien átölelje. Megvártad. Mit fogok most csinálni. Hangjában . el vagy keseredve. hogy szabadon gyilkolhass. Connie az anyjával együtt repült haza. mert mind a Barzini. Berobbant az ajtón. . Te okoltad Sonny miatt. hogy a húga kitombolja magát. De rám soha nem gondoltatok. Michael két testőre jelent meg mögötte. mit fogok csinálni? . Míg a kocsi be nem gördült a telepre. De akkor.

és szerezzetek egy orvost . csak hogy elterelje a figyelmünket.Michael. De amíg az apám élt. Azt hiszed. A hideg szívű disznó. Az apám nem engedte volna. Michael. Ő tudta ezt. miért volt mindig olyan hűvös hozzám? Mit gondolsz. mondd.Vigyétek haza. . miért tartotta itt Carlót a telepen? Egész idő alatt tudta.Miért mondott ilyen dolgokat. Michael fáradtan csóválta a fejét. Barzini és Tattaglia és még sokan mások. nem merte megtenni. . És aztán elvállalta a gyerekünk Keresztapaságát. Michael arcába akart köpni. ugye.Mit gondolsz. ismered a férjedet? Tudod. A két őr azonnal megragadta Connie karját. Ezért csak várt.Persze hogy nem. meg fogja ölni a férjemet. és én válaszolok is ne- . Ismét belelovalta magát a hisztériába. kérlek. . . . de torka száraz volt. Kay még mindig meg volt rendülve. Higgyél nekem. Kay a férfi szemébe nézett.Hisztérikus. és kivonszolta a szobából. most az egyszer hagyom.rendelkezett Michael.most halálos gyűlölet érződött. Férjéhez fordult. . nem igaz. hogy nem igaz. meg volt rémülve. hogy a dolgaim után érdeklődj. hogy hány embert gyilkolt meg az én Carlómmal együtt? Olvasd csak el az újságokat. A bátyám ölte meg őket. miért gondol ilyesmit? Michael vállat vont.

Visszament a konyhába. Nem igaz. hogy fogadja Michael a tiszteletadásúkat. büszke hatalmat sugárzott. ünnepélyesen köszöntötte a férjét. Kay abban a pillanatban tudta. És Kay nem tudott kételkedni többé. Azt a kölcsönös bizalmat vette igénybe. akik istentől kapott jogaik folytán kezükben tartják az embertársaik élete és halála feletti hatalmat. és míg ott volt. és látta. testtartása laza volt és szemtelen. és sírt.mondta.ked. A római szobrokra emlékeztette őt. Ebben a percben Clemenza szólt. de Kay úgy mozdult. hogy mindaz igaz. testsúlya egyik lábán nyugodott. .Soha nem volt meggyőzőbb. a régi római császárok szobraira. Bánatosan a férjére mosolygott. Egyenesen az asszony szemébe nézett. amivel Connie Michaelt vádolta.Don Michael . és megcsókolta. profilja hideg. hogy az asszony higgyen neki. Egyik keze a csípőjén. fejezet A Corleone család véres győzelme akkor lett teljes. amikor Michael Corleone egyesztendei óvatos politikai manőverezés . a másikat kissé előrenyújtotta. hallotta. amit házasságuk évei alatt építettek ki. . hogy Clemenza. hogy kinyílik a bejárati ajtó. Neri és Rocco Lampone jönnek be a testőreikkel. Kiment a konyhába jégért. Kiment a konyhából.mondta Clemenza. hogy láthassa férje profilját. Michael háttal állt az asszony felé. Kay látta. 32.Mindkettőnknek szüksége van egy kis italra . A caporegime-ek előtte álltak. a karjába simult. .

aki a legjobb amerikai kereskedelmi főiskolát végezte el. Az idő segítette begyógyítani a régi sebeket. Albert Neri Nevadában a Család által ellenőrzött szállodák biztonságáért felelt. míg ismét megosztotta az ágyát egy fiatalemberrel. Kay becsomagolja a család személyes dolgait. Ezalatt Michael végleg felszámolja az itteni üzleti tevékenységet. Tizenkét hónapig Michael egyenlően megosztotta az idejét a Long Beach-i telepen levő hadiszállása és a Las Vegas-i új otthona között. hogy a New York-i tevékenységet teljesen felszámolja. egy rendes fiúval. és biztosította Kayt. Ebből a célból egy utolsó látogatásra Keletre hozta az egész családját. Connie Corleone kibékült Michael bátyjával. A Corleone caporegime-e Rocco Lampone lett. eladja a házukat és a telektulajdont. amit mondott. A Corleonék most megtámadhatatlanok lettek. De ennek az évnek a végén elhatározta. alig több mint egy héttel rettenetes vádjainak elhangzása után sajnálkozását fejezte ki Michael előtt azért. Hagen ugyancsak Michael nyugati Családjához tartozott. és a háztartás kellékeit hajón elszállítják. az csak egy fiatal özvegy hisztérikus kitörése volt.után az Egyesült Államok leghatalmasabb Családjának a feje lett. aki férfi-titkárként dolgozott a Corleone családnál. tulajdonképpen még az egyesztendős gyászévet sem várta meg. Egy megbízható olasz családból származó fiú. hogy szavaiban nem volt semmi igazság. Rövidesen új férjet talált. Clemenzának saját Családja volt. Millió más apró részlet volt még hátra. Valóban. A Don . Egy hónapig akartak itt maradni.

mint ahogy ezt megkívánták. ha gyermekei protestánsok maradnak. állandó otthonuk. Szerette a tájat. a hegyeket és a rikítóan vörös sziklákkal szegélyezett völgyeket. hogy mennyire szeret Nevadá ban élni.húgával kötött házassága természetesen biztosította a jövőjét. Könnyebben válhatnak amerikaiakká. egészséges érdeklődés volt benne a helyi politika iránt. anélkül hogy nyilvánosan szerepelni akart volna. Kayt boldoggá tette. belépett az üzletemberek klubjáBa. hogy mindent becsomagoljanak. Ö jobban szerette volna. és most ezen az utolsó napon ugyanolyan nehezen várta az elutazást. Michael is sokkal normálisabb életet élt. a csodálatosan frissítő tavakat. Két fiának saját lova volt. hogy New York-i háztartásukat felszámolták. Testőrök helyett végre valódi háziszemélyzet vette körül. az égő sivatagot. Két fiát természetesen ugyancsak e hit szerint nevelte. A Corleone család. mint egy beteg a kórházból való elbocsátást. Ezen az utolsó napon Kay Adams-Corleone már hajnalban felébredt. Corleone mamával együtt délután akart vissza- . még a hőséget is szerette. Ezért ezen az utolsó látogatáson nagy ügyességgel és gyorsasággal elintézte. egy paptól hittanórákat vett. Kay Adams nagy örömet szerzett a családnak. és áttért a katolikus vallásra. Las Vegas lett az igazi. Egy építkezési vállalat tulajdonosa lett. A teherautók a házak bútorzatáért jöttek. Kay maga is meg volt lepve. Nem szívesen jött vissza New Yorkba. és több városi bizottságban dolgozott. Hallotta a teherautók motorjának berregését a telep előtt. Jó élet volt. Michael maga nem volt elragadtatva ettől az új fejleménytől.

Michael a párnájára támaszkodva cigarettázott. milyenek az áttért katolikusok . Kay a telep kapuja mellett parkoló kocsihoz ment. ahol a nylonharisnyája végződött. hogy a gyerekek annyira kihúzzák magukat a templomba járás alól? Az asszony kényelmetlenül érezte magát.Mi az ördögnek kell minden reggel templomba menned? Nem bánom.felelte. ott. ha vasárnaponként elmész.Tudod. Michael nem próbálta meg visszatartani az asszonyt. és a harisnyáját húzta. A férfi azzal a tekintettel vizsgálgatta. amit ő magában férje "Don-nézésének" nevezett. Min- . Corleone mama özvegyi fekete ruhájába öltözve már Bent ült a kocsiban. Sokkal fanatikusabbak.Erre még sok idejük lesz . hogy többet menjenek. Kay az ágy szélén ült. és felgyújtotta az éjjeliszekrény lámpáját. Megkérdezte: . de mi a fenének hétközben is? Ugyanolyan vagy. Kissé mosolyogva így szólt: . miért hagyod.Ne . és óvatos lett.mondta az asszony -. Amikor Kay kijött a fürdőszobából. . mint az anyám . Kay elköszönt férjétől. meleg bőrére.repülni Las Vegasba. . .mondta. ma reggel áldozni fogok. . Michael a combjára tette a kezét. Kint már melegedni kezdett. gondom lesz rá. és rá várt.a félhomályban kinyújtotta a kezét. amikor az felkelt az ágyról.Ha ilyen szigorú katolikus vagy.Majd ha megint hazamegyünk. A felkelő nyári nap vörösre festette az eget.

mondta Kay.dennapos szokásukká vált a korai mise. Corleone mama gyanakodva kérdezte: . térdet hajtott.kérdezte az öregasszony. hogy a szentáldozás előtt éjféltől tilos ételt magához vennie. mielőtt belépett a padsorba. . Az öregasszony kedvenc templompadja elöl volt. de azóta Corleone mama sohasem bízott benne. és mindig újból ellenőrizte. Festett üvegablakai kizárták a hőséget. közel az oltárhoz. Ebben az utolsó percben mindig vonakodott.válaszolta Kay. mikor hívják áldozni. és aztán előreengedte. Kay felsegítette anyósát a fehér kőlépcsőkön. ebben a félhomályos. majd rátérdelt a pad kemény fagerendájára.Jól érzed magad? . és a kormány mögé ült. A templom kicsi volt és néptelen a kora reggeli napsütésben.Te enni reggelit? . Az öregasszony helyeslően bólintott. sőt mindig félt egy kicsit. de még nem volt teljesen felkészülve rá. Kay. bolthajtásos templomban en- . Kay még egy percig várt a lépcsőkön. Szenteltvizet vett az ujjára. Kay egyetlenegyszer elfelejtette. és várta. Ez már régen történt. Kay megcsókolta az öregasszony ráncos arcát. reggelente együtt mentek. Végül mégis belépett a hűvös félhomályba. keresztet vetett. Csak itt. és nedves ujjhegyével gyorsan megérintette kiszáradt ajkait. . mintha imádkozna.Nem . Lehajtotta fejét. A szentek és a keresztre feszített Krisztus szobra előtt vörösen lángoltak a gyertyák.Igen .

Ez a legrosszabbfajta gyerekes idétlenkedés. Kimentek sétálni a kisváros erdejébe. amikor az aszszony szüleínek háza előtt megállt egy New York-i kocsí. Olyan asszonytól.Azért küldött Mike.kérdezte. Hosszú. hogy nem ölte meg a húga férjét. Kay elkövette azt a hibát. menjek vissza hozzá. rettenetes délutánt töltött el Tom Hagennal . mint te. hogy elhitesse vele azt a hazugságot. . amikor szándékosan minden egymás iránti bizalmukat és szeretetüket arra használta fel. Első nap felhívta. Kay ezért a hazugságért hagyta el . . hogy néhányan a "fiúi" közül kiszállnak majd a kocsiból. mit is akar valójában csinálni. Michael azonnal megértette. és Hagen nem volt túlságosan gyengéd. Arra a rettenetes éjszakára egy évvel ezelőtt. Mióta csak ismerte. hogy férje másik életére gondoljon. amit valaha is hallottam. most először látta Hagent megharagudni. hogy megpróbált kegyetlenül és komolytalanul viselkedni.élete legrettenetesebb délutánját. Egy hét telt így el. hogy megfenyegess? . Nyersen mondta: . anélkül hogy bárkihez egy szót is szólt volna. és az automata pisztolyukkal arra kényszerítenek. anélkül hogy tudta volna. és elment szülei New Hampshire-i házába.gedte meg magának. de aztán magára hagyta. ezt sohasem vár- . benne Tom Hagennal.nem a tett miatt. holott ez a szerep nem volt neki való. Elment. Másnap reggel fogta a gyerekeket.Tulajdonképpen azt vártam.

Megérted ezt? . hogy hazudott nekem. miről beszélsz tulajdonképpen . ha elmondanék neked néhányat az okok közül. . .mondta az asszony. Hosszú ideig csendben sétáltak tovább. Tom. Végül Hagen megszólalt: . mióta ismerlek. Ezzel semmiképpen sem akarom azt mondani.Mert Michael hazudott nekem . De mit szólnál ahhoz. igaz-e mindez.csattant fel Kay. Kay. Ilyen ember nem lehet gyermekeim apja. Becsapott. Hagyd ezt. .Most jön ki belőled először az ügyvéd.Arról beszélek. igazoltnak érzett haraggal. hogy megölte a húga férjét. így van. amelyek igazolhatnák a tettét? Kay aggódva nézett rá. Mert bolondot csinált belőlem.Rendben van . .Miért szaladtál el? . Meg kell mondanom. Végigsétáltak a zölddel szegélyezett földutakon. . ezt ne felejtsd el. .tam volna.Alapjában véve nem is tudhatod.És arról. Ilyen emberrel nem tudok élni. ez nem a legjobb oldalad. Az asszony haraggal támadt neki. Ilyen embert nem tudok szeretni. amikor elvállalta Connie fiának a Keresztapaságát. kérlek. De a vita kedvéért tételezzük fel.Egy pillanatig csendben maradt. hogy valóban így van.Nem tudom. Hagen nyugodtan megkérdezte: .mondta Hagen.

amit tennie kellett volna. mert pontosan tudták. és Michaelt nevezte ki utódjának. Mi van akkor. hogy Sonnyt kicsalogassák. mert tudta. . amit Carlo azon a napon Connie-n végigvágott. . ha a Don. akkor már megölték volna. a Jones Beach Causew-n keresztül fog hajtani? Mi van akkor.mondta Kay.Ha ugyanaz lenne. egy jól kigondolt trükk volt csupán. . ha az a verés.Oké. .És mi van akkor. ez az igazán nagy ember nem volt képes rászánni magát arra.Mindenki boldog volt.Ő már nem ugyanaz az ember. és sóhajtott. akihez feleségül mentem . . nevezetesen a fia halálát megbosszulni. Hagen leült a fűbe.De hát már mindenen túl voltunk . ha Carlót megfizették.Hagen mosolygott. hogy Michael le fogja venni a vállairól ezt a terhet? Magára fogja vállalni ezt a vétket. ha Carlo csapdába csalta Sonnyt? Mi van akkor. hogy segítsen Sonny-t megölni? Akkor mi van? Kay nem válaszolt. mert ez a lánya férjének a meggyilkolását jelentette volna? Mi van akkor. Akkor legalább nem lennének problémáid . Miért nem lehetett Carlónak megbocsátani? Miért nem mehetett minden ugyanúgy tovább? Miért nem lehetett egyszerűen mindent elfelejteni? Hagen-t egy mezőn keresztül az árnyékos fák között meghúzódó patakhoz vezette. De hallgass meg először. és te az özvegye lennél. ha ez végül már túl sok volt a számára. Hagen folytatta. . Hagen röviden felnevetett.mondta könnyezve Kay.

. az áldozat bizalmának a megnyerése. mert hazudott neked. . Egyébként ez volt számára az egyetlen helyes lépés. És Carlónak meg kellett halnia. Michael ezt nem teheti meg. de te nem vagy szicíliai. Mert az árulás megbocsáthatatlan. Haragszol. te megmondhatod az igazat egy asszonynak.többé. mert Carlo fiának a Keresztapja lett. hogy ne kérdezősködj az üzleti dolgairól.Elég őszinte volt ez a számodra? Kay lehajtotta a fejét. te úgy bánhatsz vele. egyszer az életedben légy őszinte. ki volt a felelős ezért? Tessio. . De elmulasztotta volna a kötelességét veled és a gyerekeivel. .Mit akarsz mondani ezzel? Rajta Tom. mint egyenlő jogú partnerrel. De hát ő figyelmeztetett téged. Tudom.Hagen elkeseredetten rámosolygott. Kay haragosan fordult felé. Akkor megrázta a fejét. Aki egyszer áruló lett.Még ennél is őszintébb leszek. Haragszol. A klasszikus taktikai lépés. De hát te voltál. . velem és a családommal szemben. Hagen ismét hosszú szünetet tartott. az egész családjával. Michael igazán szerette Tessiót. Tessiónak tehát meg kellett halnia. Szereti a húgát. A Don halála után Mike-ot meg akarták ölni. hogy Tessio és Carlo életben maradjanak.Félreértetted Mike-ot. ha tervezett valamit Carlo ellen. ha hagytta volna. mint emberi lénnyel. Hagen folytatta. És tudod. aki erre rákényszerítetted. .

Már csaknem megérkeztek. halott ember lennék. mondjam meg neked. .Úgy látszik.Vissza tudsz vinni New Yorkba vacsora után a gyerekekkel? . Ez mindanynyiunk számára veszélyt jelentett volna. . . . hogy mindezt elmondd nekem? Hagen egy percig még vonakodott önmagával. könnyek futottak végig az arcán. amit csak kérsz. . . és amíg jól gondoskodsz a gyerekekről. az ő számára te vagy a Don.Azért küldött Michael. akiknek semmi rosszat nem tudna csinálni. . Ez persze tréfa akart lenni.Azt tehát nem parancsolta meg neked. . míg Kay végre felemelkedett a fűből. hogy ezt elmeséld? Hagen őszinte meglepetéssel nézett rá. amit mond. . és elkezdtek visszafelé sétálni a házhoz.Ismét szünetet tartott.Hagen mosolygott.Ha Michael megtudná.és büntetlenül.mondta aztán.Michael azért küldött. Kay figyelte.Azt mondta. miket mondtam én ma neked. még mindig nem érted . s míg figyelt. Kay Hagen karjára tette a kezét.felelte. amikor Kay így szólt Hagenhoz: . másodszor is kísérletezni fog. hogy megmondjam neked. . Öt hosszú perc múlt el. mindent megkaphatsz tőle.Te és a gyerekek vagytok csak a világon. vajon közölje-e vele még ezt az utolsó igazságot is. mindent meg fog tenni érted.Nem .

A templom belsejében egy harang bűnbánatra szólított. Most előtte állt a pap. VÉGE . és aztán végre megtehette. hogy hinni tudjon és meghallgatást nyerjen. Megtisztulva a bűntől. Egy héttel a Michaelhoz való visszatérése után elment egy paphoz. sok aggodalmára. és az áldozók felálltak helyeikről. az irgalom reményében meghajtotta fejét. Át akart térni a katolikus vallásra. míg testének súlya nem terhelte már annyira térdeit. Ez volt számára mindig a legrémesebb pillanat: míg felolvadt az ostya.Ezért jöttem . és a templom mélyéből ismét meghallotta a harangozást. sem kétségeire.mondta Hagen.. saját magával kapcsolatos gondolattól. és kezeit az oltár rácsa felett összekulcsolta. Azzal a mély és forró akarattal. kinyitotta a száját. ökölbe szorított kezével enyhén a mellét verdeste. ő ismét nyelni tudott. Ide-oda csúszkált. hogy az oltár áldozórácsa elé vonuljanak. és hittanórákat kezdett venni. Hátrahajtotta fejét. amiért idejött. Letérdelt az oltár előtt. mint ahogy Carlo Rizzi halála óta mindennap tette. Kay. és csatlakozott a sorhoz. sem a lázadozására. Kay felemelkedett. a bűnbánat jeléül. hogy elfogadja a papírvékony ostyát. Megszabadította szellemét minden. imát mondott Michael Corleone lelkéért. nem gondolt a gyerekekre. ahogy tanították. Ismét megszólalt a harang.

 .