You are on page 1of 6

KOLUTIĆAVCI

organizmi kolutidave građe tijela; kolutidavo podijeljeno poprečnim pregradama; kolutidav raspored unutarnjih organa vedina vodenih organizama o mnogočetinaši o maločetinaši o pijavice

-

GRAĐA koža o o o -

usni kolutid, akron (nabor), klitelum (pas), kolutidi trupa, analni kolutid

jednoslojni epiderm + bjelančevinasta kutikula izvan, prstenasti uzdužni mišidi (!) ispod žlijezde koje izlučuju sluz osjetne stanice

probavni sustav o usta, ždrijelo, želudac, crijevo, crijevni otvor o prohodno probavilo o izvanstanična probava dišni sustav o koža (kopneni i manji vodeni kolutidavci) o škrge (vodeni kolutidavci) – listidi s kapilarama optjecajni sustav o dvije glavne međusobno povezane krve žile ZATVORENI OPTJECAJNI SUSTAV (!) o šire se tijelom (ogranci) o glavne žile povezane u kolutidima o krvni pigment: hemoglobin s Fe živčani sustav

-

-

O2

-

o ljestvičast – dvije živčane vrpce povezane u svakom kolutidu sustav za izlučivanje o parovi metanefridija u svakom kolutidu izlučuju NH3 (segmentalni organi) o nefridiji počinju u trepetljikavom lijevku kolutida kopneni i slatkovodni kolutidavci: dvospolci; morski kolutidavci: razdvojena spola

-

1

segmentalni organi cjevaši: oko tijela izlučuju cijev CaCO3. stvara humus pojas (KLITELUM) na prednjem dijelu tijela razmnožavanje (dvije gujavice se priljube na području kliteluma i izlučuju sluz te izmjenjuju spolne stanice. riječna pijavica 2 . prstenci. ribe. jajašca se obavijaju sluzi i ostavljaju u tlu iz čega se razvijaju nove gujavice) dvospolac. mnogočetinaši morski organizmi hrane se planktonom. lepezasti mnogočetinaš (cjevaš)  maločetinaši hrani se detritusom usitnjuje i prorahljuje (proznačuje) tlo. kolutidavo. morska gusjenica. unutrašnja oplodnja liječnička pijavica. krpasti mnogočetinaš. zdrava hrana. dijelom grabežljivci usta. žabe. hortikultura)  pijavice - produljeno. razgrađenim biljnim i životinjskim materijalom. naizmjenična oplodnja kalifornijska glista (humus. oči kretanje: parni izdanci – PARAPODIJI četine. plosnato tijelo (lažni kolutidi. sjedilački organizmi pjeskulja. nametnici (puževi. vanjska kolutidavost ne odgovara unutrašnjoj) nemaju četine dvije prijanjaljke više pari očiju slatkovodne životinje. toplokrvne životinje  izlučuju HIRUDIN – sprječava zgrušavanje krvi u tijelu dvospolci.

Malpigijeve cjevčice. čeljusne noge. četiri para nogu za kretanje. jajnik. morski pauci koža višeslojna hitinska kutikula (sprječava gubitak vode isparavanjem)  dlake. prsa. usni otvor. živčana vrpca. četine dišni sustav  listaste i cjevaste uzdušnice (hitinizirane cjevčice) optjecajni sustav     prednje tijelo. zadak rakovi. crijevo.ČLANKONOŠCI glava. dulja krvna žila stezanjem žile hemolimfa ulazi u ostale djelove tijela ekskrecijski sustav  Malpigijeve cjevčice – tanke cjevčice koje završavaju stražnjim crijevom živčani sustav  mozak. čovječji svrabac. pauci glavopršnjak vanjski egzoskelet noge raščlanjene na članke. obični krpelj arahnofobija = strah od pauka - - 3 . prosoma  jednostavne oči  na vrhu kliješta žlijezde za izlučivanje otrova  par čeljusnih nogu stražnje tijelo. gangliji  nekoliko pari očiju  osjetilne dlačice po čitavom tijelu razdvojena spola. crijevni otvor. stražnje tijelo. mozak. obični lažipauk. paučnjaci. opistoma (nekolutidav. glatki poprječno-prugasti mišidi presvlačenje (ograničen rast zbog kostura) o klještari o rakovi o uzdušnjaci klještari plijen hvataju kliještima (iza usta) nemaju ticala  praklještari.  - otvoren srce (leđna strana). grinje crna udovica. srce. uzdušnice. lažipauci. spolni dimorfizam razmnožavanje: oplođena jajašca spremaju u zapretke (kokone) ili nose jajašca sa sobom prednje tijelo. želudac. mekan dio)  bradavice predljivi žlijezda (mreža) grabežljivci – kukci poznati paučnjaci: štipavci (škorpioni). stražnje tijelo prednje tijelo. pauci.

5 pari nogu. ženka izbacuje jajašca. glavopršnjak. prožete kapilarima  niži rakovi: difuzija (tanka pokrivna stijenka)  dišni pigment: HEMOCIJANIN optjecajni sustav     kliješta. viši rakovi viši: hlap. škamp. žila. odande venama odlazi do škrga po kisik probavni sustav    usta. okašca (omatidije)  slika poput mozaika  ticala – osjet opipa i mirisnih podražaja razmnožavanje razdvojena spola mužjak lijepi paketide sperme na zadak ženke pomodu prvog para nogu prilagođenih za parenje. dvije trbušne živčane vrpce  složene oči. rakovica. dolazi do šupljina među organima. vodenbuhe   - - 4 . jednjak. jastog. želudac. čuperaste škrge. riječni rak niži: veslonošci. rakovi vodene životinje (more) glavopršnjak + kolutidavi zadak dva para ticala. živčana vrpca - - otvoreni srce. crijevni otvor žvačni želudac zubidi za drobljenje hrane unutarstanična probava - ekskrecijski sustav  ticalne (antenalne) žlijezde (metanefridiji u kolutidavaca) živčani sustav  ljestvičav  mozak. zatku dišni sustav  škrge čuperaste građe (veda površina). crijevo. par dobro razvijenih mrežastih očiju pet pari nogu za hodanje (prvi par: kliješta) hitinski oklop. zadak. oči. glavne krvne žile arterije. presvlačenje ličinke niži. oplodnja. dva para ticala. vene arterijama himolimfa s hranjivim tvarima i kisikom stezanjem srca. CaCO3 sprječavaju rast presvlačenja mišidi razvijeni u nogama hodalicama.

 uzdušnjaci organi za disanje: uzdušnice (traheje) dvobočno simetrične  stonoge  kukci stonoge  kolutidavo tijelo s mnogo nogu  jednostavne oči i ticala  otvor uzdušnica na svakom kolutidu (segmentalni organi)  jedna dulja žila  gangliji u kolutidima i živčane vrpce  kopnene životinje  obična stonoga.  glava krila. krvna žila. mišidi nogu slabo razvijen (uzdušnice vode kisik do stanica) srce (leđna strana) otvoren    mišidni sustav     optjecajni sustav usta. okoždrijelni prsten. mozak. kamenopuzavac kukci  kopnene životinje  glava. noge za bodenje) skakanje  prsa  tri kolutida. zadak. volja. prsa. crijevo. okoždrijelni prsten. tri para nogu za hodanje. zadak glava. grizenje. živčana vrpca  živčani sustav  mozak. tri para usnih organa (sisanje. noge za hodanje. jednjak. ždrijelo. prsa (3). lizanje. jedan ili dva para krila  koža  epiderm + čvrsta hitinska kutikula + voštani sloj  pigmenti  uzdušnički sustav  uzdušnice – hitinozne cjevčice koje se postupno granaju i završavaju u stanicama sitni otvori: odušci (stigme) nastavljaju se na uzdušnice mišidi trupa. živčane vrpce  ljestvičav  usko specijalizirana osjetila – ticala  složene oči  organi za sluh organi za glasanje ekskrecijski sustav   Malpigijeve cjevčice (prijelaz između prednjeg i stražnjeg crijeva) filtracija tjelesne tekudine  5 . prednja  ticala. ticala. želudac. crijevni otvor. krila. podždrijelni ganglij. Malpigijeve cjevčice. podrždrijelni ganglij. stražnja krila.

mužjak. mužjaci trutovi. grizenje (šederni četinaš) krilaši – jedan ili dva para krila vodencvjetovi – nepotpuna preobrazba. muhe. pčele radilice (spolno zakržljale ženke) o mlada matica ubija svoje plodne sestre  ose o nisu sve ose zadružne o osinjaci o šesterokutne komorice – sade o ženka. dva para mrežastih krila. konjici. bespolni mužjaci i ženke (vojnici. neke vrste su nametnici (komarci. ženke koje ne polažu jajašca PODJELA POSLOVA 6 . presvlačenje. bogomoljke kornjaši – dva para krila. mužjak ugiba  pčele o pčelinjak o ženka matica. rovci. lizanje. postupno rastu. bušenje kože i sisanje krvi (obična buha. zlatna mara) leptiri – sisanje. mačja buha) ZADRUŽNI KUKCI  termiti o termitnjaci o ženka. vanjska hitinizirana. radilice) o svadbeni let – nakon spolne zrelosti o nakon oplodnje ženka stvara novi mravinjak. ličinke žive u vodi. obadi) buhe – nametnici. potkornjaci. božje ovčice. jedan par opnastih krila. muhe nepotpuna preobrazba: nema kukuljice. danje paunče) dvokrilci – grizenje. ličinka: gusjenica (kupusov bijelac. donja: mekše pokrilje (jelenjak. rast i razvoj ličinke u odraslog kukca             beskrilci – tamna i vlažna mjesta. sisanje. dva para krila. mužjak. kukuljica. šturci) žoharokrilaši – žohari. razdvojena spola  unutarnja oplodnja  potpuna preobrazba (METAMORFOZA).jedan ili nekoliko dana (parenje. polaganje jaja) vretenca – dva para dugih krila.- razmnožavanje   jajašca. odrasli kukac  leptiri. potpuna preobrazba. ličinke žive u vodi ravnokrilci – grizenje. nepotpuna preobrazba  potpuna preobrazba: iz jajašca se razvijaju ličinke (gusjenice kod leptira). beskrilne i neplodne ženke (vojnici. pčele. uz bare potoke. polja (skakavci. radilice)  mravi o mravinjaci o plodna ženka. ljepokrili admiral. gornja: tvrdo pokrilje. pasja buha. mrtvački plašt. nekoliko mužjaka.