You are on page 1of 3

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) Nationalitate(-tati) Data naşterii Sex română 24.07.1984 feminin

Coșovanu Alina
Str.Prieteniei, nr.4, bl.V3,sc.C,ap.22,Botosani 0745898858 cosovanu.alina@yahoo.com

Locul de muncă vizat Contabil/ Administratie si management / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

2009-prezent contabil contabilitate financiara S.C DEDEMAN S.R.L Str.Imparatul Traian nr.5 Comert 2008-2009 Contabil sef Toate lucrarile contabile SC ATRIX COMPANY SRL Str.Nicolae Balcescu nr.3 Comert 2007-2008 Contabil Contabilitate financiara si activitati de urmarire clienti SC COMAT SA Str. Mihai Eminescu nr.10 comert

Educaţie şi formare
Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul in clasificarea naţionala sau internaţionala Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul in clasificarea naţionala sau internaţionala 2003-2006 Economist – licentă în finante-contabilitate Competente în domeniul financiar-contabil

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Finante-Contabilitate

Universitar 1999-2003 Tehnician in activitati economice Contabilitatea unitatilor economice Liceul Economic Octav Onicescu Botosani preuniversitare

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) Autoevaluare
Nivel european (*)

română

Înţelegere
Ascultare Citire

Vorbire
Participare la conversaţie

Scriere

Discurs orale Exprimare scrisă

Engleza Franceza

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator C1 experimenta C1 experimenta C1 experimenta C1 experimenta C1 experimenta t t t t t A2 Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator A2 A2 A2 A2 elementar elementar elementar elementar elementar

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

În prezent ocup o poziţie ce presupune dezvoltarea legăturilor cu clienţii, situaţie care mi-a dezvoltat capacitatea de a interacţiona cu cei cu care vin în contact. Poziţia pe care o ocup in prezent presupune coordonarea unei echipe formate din contabili şi agenţi comerciali, situaţie care mi-a dezvoltat spiritul organizatoric şi veleităţi manageriale Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) Internet Diverse programe (Alcohol 120%, WinAce Arhiver, Nero, AcrobatReader, DaemonTools etc).

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Alte competenţe şi aptitudini

Hobby: volei si tenis

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii Referinte pot fi furnizate la cerere. suplimentare

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628