ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi

Certificazione di Lingua Italiana

LIVELLO

B2

FASE

2

secondo il Consiglio d’Europa
produzione di testi scritti e mediazione

Sessione

ATTENZIONE

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

maggio 2008

Scrivere sull’apposito quaderno.
Utilizzare una pagina diversa per ogni prova.
Eseguire tutte le prove proposte.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

Un dipendente di qualsiasi Azienda o Ente è schiavizzato per tutta la vita lavorativa per i seguenti motivi: deve lavorare nei giorni e negli orari e per le ore che impone il padrone. in cui: -esprimi il tuo parere su quanto scrive Nicola. µην ανοιγοκλείνετε συχνά την πόρτα του. oggi vediamo giovani ultratrentenni. Η θερµοκρασία του πέφτει και έτσι αναγκάζεται να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια. Mi chiamo Nicola. firmato Emilio/Emilia). µπορείτε να χρησιµοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. αντί να στέλνετε χάρτινες επιστολές. potrà andare in ferie solo quando il padrone lo consente. -gli chiedi se ne ha di nuove da proporti. Κλείστε. Χρησιµοποιήστε λάµπες νέας τεχνολογίας για το φωτισµό του σπιτιού σας.PROVA 1 Hai letto il seguente messaggio in un forum. scrivi un messaggio ad un amico italiano di nome Roberto (circa 130 parole. τα φώτα που δεν χρησιµοποιείτε. Όταν χρησιµοποιείτε το φούρνο για το φαγητό. το σπίτι σας θα είναι πιο δροσερό από όσο φαντάζεστε. laureati. che sono poi quelle del testo. λοιπόν. Καθηµερινές συνήθειες για την προστασία του περιβάλλοντος Υπάρχει ακόµα (λίγος) χρόνος για να αλλάξουµε την πορεία που έχει πάρει το κλίµα µας. περπατήστε ή χρησιµοποιήστε το ποδήλατό σας και τα µέσα µαζικής µεταφοράς αντί να πάρετε το αυτοκίνητο. ho 59 anni e vorrei esprimere a quanti aspirano al famoso posto fisso. τοποθετείστε δέντρα και λουλούδια. sulla base di esso. l'idea che mi son fatto in tanti anni di lavoro. επιτέλους. Però. Τηρήστε ένα πρόγραµµα ανακύκλωσης όσον αφορά τα απορρίµµατά σας. confermando o meno il suo punto di vista. -suggerisci a Nicola che atteggiamento assumere per affrontare in modo meno pessimista il suo rapporto di lavoro.000 euro al mese e quando va bene 8 ore al giorno di lavoro. -gli consigli di adottarle. riceve uno stipendio di cui non è soddisfatto e con il quale non potrà mai soddisfare le esigenze di una famiglia. poi alla fine si accontentano di 1. ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Κ Π γ / Esami di lingua italiana Maggio 2008 Livello B2 / Fase 2 Pagina 2 . ούτε πρόκειται να αποτρέψετε έναν κλέφτη.. E' vita questa? PROVA 2 Leggi quanto scrive il testo che segue e poi. tutti anelano al famoso posto. firmato Costantino/Costantina) in cui -gli parli delle tue abitudini ecologiche. Μην αφήνετε το νερό να ρέει άφθονο τόσο στο µπάνιο όσο και στην κουζίνα. Rispondi al signor Nicola con un messaggio (circa 130 parole. Το καλοκαίρι. Προτιµήστε τη χρήση χάρτινων συσκευασιών. Για τις επικοινωνίες σας. τι µπορούµε να κάνουµε: Όπου µπορείτε.. Ας δούµε. potrà essere licenziato quando non serve più al padrone . alla luce della tua esperienza o di quella delle persone che conosci. che si affacciano al mondo del lavoro e cercano per anni. οι οποίες είναι πιο εύκολο να ανακυκλωθούν και η παραγωγή τους δεν µολύνει τόσο πολύ το περιβάλλον. Για τις κοντινές αποστάσεις. Μην ανησυχείτε ούτε φαντάσµατα υπάρχουν.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful