REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN EVIDENS PBS DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (SAINS) TAHUN 3

NAMA GURU : BIL 1 B1D1E1
Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham.

KELAS : EVIDENS

3 TARIKH

MATAPELAJARAN : DST/ SAINS INSTRUMEN

B1D2E1 2

Mengenal pasti ciri haiwan iaitu litupan badan: bercangkerang, berbulu, berbulu pelepah,bersisik.

B1D2E2 3

Mengenal pasti ciri haiwan iaitu anggota badan: berkaki, bersayap, berekor, bertanduk,berparuh, berkuku tajam.

4

B1D2E3 B1D2E4

Mengenal pasti ciri haiwan iaitu cara membiak: bertelur, melahirkan anak.

5

Mengenal pasti ciri haiwan iaitu habitat: hidup di air, di darat serta di darat dan air.

6 7 8

B1D3E1 B1D4E1 B1D4E2

Menyatakan tabiat makan haiwan iaitu herbivor, karnivor, omnivor. Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu daun: jenis urat daun. Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu bunga: berbunga, tidak berbunga.

7

7 . keratan batang. Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu batang: berkayu. daun. tidak berkayu. spora. B1D4E6 B1D4E7 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu habitat: hidup di air. butang dan cincin 15 16 17 18 B1D6E1 B1D6E2 B1D6E3 B2D1E1 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina. akar serabut. Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi. silinder. 13 B1D5E1 14 Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar. anak pokok. Mengenal pasti komponen model berpandukan manual.9 10 11 12 B1D4E3 B1D4E4 B1D4E5 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu buah: berbuah. Membaca dan menerangkan manual. batang bawah tanah. ladam.bentuk U. tidak berbuah. Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu cara membiak:melalui biji benih. Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu akar: akar tunjang. di darat.

22 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. gegancu. B2D6E1 24 25 26 27 29 30 Mengenal pasti sistem pergerakan model seperti motor. B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 Memerhati Mengelas Mengukur dan menggunakan nombor Meramal Membuat inferens 7 . takal dan roda. 21 B2D4E1 B2D5E1 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih.19 B2D2E1 B2D3E1 Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih. B2D5E2 23 Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. gear. karnivor dan omnivor dengan makanan yang dimakan. 20 Menghubungkaitkan kegigian herbivor.

Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. salur darah dan gusi. B3D3E1 34 Membanding dan membezakan set gigi susu dan set gigi kekal dari aspek bilangan. tanah kebun dan pasir dengan cara menjalankan 7 .31 32 33 B3D1E6 B3D2E1 B3D2E2 Berkomunikasi Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. dentin. Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih 38 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan. 35 36 37 B3D3E2 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 Melabelkan struktur gigi iaitu enamel. saraf. B3D7E1 39 40 Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih. B3D8E1 Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat. kekuatan dan jangka hayat.

B3D9E1 41 42 43 44 Memilih komponen model berpandukan manual bergambar. B4D2E3 46 47 Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan. B4D2E1 Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah bahan magnet. 7 . B4D3E1 B4D4E1 Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan. peralatan dan bahan sains dengan tepat. B3D9E2 Memasang komponen model berpandukan manual bergambar. B4D2E2 45 Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz. B4D1E1 Melakar spesimen. Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan. 48 B4D4E2 49 Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas.penyiasatan.

B4D5E1 50 51 52 53 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas. B6D1E1 57 Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek: pemakanan. B6D1E2 58 Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek: penjagaan. B5D3E1 54 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti. B5D1E1 Membersih peralatan sains dengan cara yang betul. B5D1E2 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. B5D2E1 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. B5D4E1 55 Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan. 7 . B5D5E1 56 Menceritakan hasil binaan secara lisan.

B6D3E1 Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air. 7 . B6D4E2 Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan. B6D4E1 Membuka hasil binaan mengikut urutan.B6D2E1 59 60 61 62 Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful