You are on page 1of 6

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 TAHUN 2013

BULAN MINGGU 1 TARIKH 01/01/13 – 04/01/13 Orientasi Tingkatan 2 Orientasi (JAMPI): • Pengurusan kelas. • Pengenalan kepada PSV. • Penjelasan mengenai PBS PSV, band. • Penjelasan ringkas unsur seni (US) dan prinsip rekaan (PR) Unsur Seni : 14/01/13– 18/01/13 Pelajar dapat: - Mengenali rakan-rakan dan mengenali konsep PSV dan PBS. TAJUK OBJEKTIF CATATAN 01/01—Cuti Tahun Baru

2

07/01/13– 11/01/13

Pelajar dapat: Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan dan fungsi unsur seni pada gambarajah yang ditunjukkan.

-

3 JANUARI

Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan dan fungsi unsur seni pada alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional. Prinsip rekaan :

Pelajar dapat: Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan dan fungsi prinsip rekaan pada gambarajah yang ditunjukkan.

24/1-- Maulidur Rasul

4

21/01/13 -25/01/13

Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan prinsip rekaan pada alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional. Lukisan :

Pelajar dapat: Mempelajari lukisan teknik silang, silang pangkah dan pointilism.

27/01—Cuti Thaipusam

5

28/01/13 – 01/02/13

-

Pengenalan lukisan. Pengenalan teknik silang, silang pangkah dan pointilism. Penerokaan teknik melalui lukisan ringkas.

FEBRUARI

6

04/02/13 – 08/02/13

Lukisan :

Pelajar dapat: Mempelajari teknik lukisan still life.

-

Teori ruang dan perspektif, imbangan dan

kontra dalam pemilihan dan penyusunan objek pegun (still life). Konsep kadar banding dan konsep satu pertiga dalam mencari sudut lukisan sesuai. Praktikal menyusun still life. Lukisan : 11/02/13 – 15/02/13

-

7

Menyusun objek still life dan menghasilkan lakaran cara grid kasar. Menghasilkan ton, bayang dan bentuk menggunakan teknik silang, silang pangkah dan pointilism. Lukisan (jurnal):

Pelajar dapat: Menghasilkan lukisan still life mengikut grid, menggunakan teknik silang, silang pangkah dan pointilism.

10-12/2—Tahun Baru Cina

Pelajar dapat:

8

18/02/13 – 22/02/13

-

Tema: Kajian alam : tumbuhan. (outdoor – realistik atau indoor-koleksi gambar). Media kering-bebas. Pemilihan subjek matter: pokok /daun/bunga/buah/sayur. Kajian subjek matter.

- Mempelajari proses menghasilkan jurnal
kajian tumbuhan. - Mempelajari cara mendapatkan maklumat untuk kajian.

Lukisan (jurnal): 9 25/02/13 – 01/03/13

-

Kajian subjek matter. Lakaran subjek matter.

Pelajar dapat : - Menghasilkan lakaran-lakaran kajian mengikut aturan proses.

MAC 04/03/13 – 08/03/13

Lukisan (jurnal):

Pelajar dapat : Menghasilkan lakaran akhir kajian dan mempelajari cara membuat kemasan untuk jurnal.

6-8/3-- UB1

10

-

Lakaran subjek matter. Kemasan.

(hantar apabila kelas tamat) 11/03/13 – 15/03/13 18/03/13 – 22/03/13 Cuti Pertengahan Penggal Catan Pelajar dapat : Pengenalan catan : sejarah, jenis, media. Pengenalan catan cat air dan media. Proses penghasilan catan cat air dan cara Mengenali dan memahami proses penghasilan catan cat air dan cara penjagaan media dan bahan catan.

11

-

penjagaan media dan bahan catan. Catan 12 25/03/13 – 29/03/13 Pengenalan teknik catan kering atas kering, kering atas basah, basah atas kering, basah atas basah. Pengenalan teknik sapuan berus. Penerokaan teknik catan. Catan 13 01/04/13– 05/04/13 Pelajar dapat: Menghasilkan teknik catan kering atas kering, kering atas basah, basah atas kering, basah atas basah. Pelajar dapat: Menghasilkan komposisi objek (still life) Menghasilkan lakaran kasar. Menghasilkan lapisan pertama. Menghasilkan lakaran dan lapisan pertama catan still life.

Catan

Pelajar dapat: Menghasilkan lapisan kedua dan seterusnya. Kemasan Kritikan dan apresiasi. - Menghasilkan catan dan kemasan catan. - Memberikan kritikan dan apresiasi terhadap kerya mereka. Pelajar dapat: Teori: definisi, sejarah, tokoh, pengenalan jenis-jenis arca. Meneroka media dan teknik luakan dalam penghasilan arca. Mempelajari media dan teknik luakan dalam penghasilan arca.

14

08/04/13 – 12/04/13

Arca

APRIL 15

15/04/13 – 19/04/13

-

Arca

Pelajar dapat: Menghasilkan lakaran arca daripada subject matter: Haiwan. Pelajar dapat: Menghasilkan arca timbulan. Tema: haiwan Kritikan dan apresiasi. Menghasilkan arca timbulan bertema haiwan dan melakukan kritikan dan apresiasi terhadap karya. Pelajar dapat: Mengenali sejarah, tokoh dan jenis-jenis arca. 1/5 --Hari Pekerja

16

22/04/13 – 26/04/13

-

Menghasilkan lakaran arca daripada subject matter: Haiwan. Arca

17 MEI 18

29/04/13 – 03/05/13 06/05/13– 10/05/13

-

Cetakan : Teori: definisi, sejarah, tokoh, pengenalan jenis-jenis arca.

6-23/ --Pep. Pertengahan Tahun

Cetakan : 19 13/05/13 – 17/05/13

Pelajar dapat: Mempelajari media dan teknik gurisan dan potongan dalam penghasilan cetakan timbulan/stensil dan menghasilkan lakaran motif cetakan timbulan/stensil Pelajar dapat: Menghasikan cetakan timbulan/stensil. bertema hidupan laut dan kritikan dan apresiasi.

16/5 – Hari Guru

-

Penerokaan media dan teknik gurisan dan potongan dalam penghasilan cetakan timbulan/stensil. Lakaran motif cetakan timbulan/stensil. Cetakan :

24/5 – Hari Wesak

20

20/05/13 – 24/05/13

-

Menghasikan cetakan timbulan/stensil. (Tema hidupan laut) Kritikan dan apresiasi. Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama Reka bentuk Grafik : Ilustrasi/poster

27/05/13 – 31/05/13 03/06/13 – 07/06/13 21 10/06/13 – 14/06/13

Pelajar dapat: Mempelajari elemen seni grafik, sejarah dan jenis-jenis muka taip serta proses dan media penghasilan poster. Pelajar dapat: Mempelajari ilustrasi dan susun atur poster dan menghasilkan lakaran poster bertema kenderaan. Pelajar dapat: Menghasilkan catan poster, membuat kemasan dan kritikan dan apresiasi terhadap karya. Pelajar dapat: Mempelajari jenis-jenis motif, sejarah, fungsi dan pandai tukang/tokoh ukiran. Pelajar dapat: Mempelajari motif, media dan proses,

Teori: definisi, pengenalan elemen seni grafik, sejarah dan jenis-jenis muka taip. - Proses dan media penghasilan poster. Reka bentuk Grafik : Ilustrasi/poster

-

JUN

22

17/06/13 – 21/05/13

-

Penerokaan ilustrasi dan susun atur poster. Lakaran poster: tema kenderaan.

Reka bentuk Grafik : Ilustrasi/poster 23 24/06/13– 28/06/13 Mewarnakan poster. Kemasan Kritikan dan apresiasi.

JULAI 24 01/07/13 – 05/07/13 08/07/13 – 12/07/13

Kraf ukiran:

-

Teori: definisi, jenis-jenis motif, sejarah dan pandai tukang/tokoh. Kraf ukiran:

25

-

Penerokaan motif, media dan proses, teknik-

teknik ukiran. Kraf ukiran : 15/07/13 – 19/07/13

teknik-teknik ukiran. Pelajar dapat: Menghasilkan motif ukiran kayu menggunakan subjek matter bunga dan menghasilkan lakaran pada permukaan kayu/ bahan alternatif. Pelajar dapat: Menghasilkan kraf ukiran menggunakan media dan teknik yang dipilih. Pelajar dapat: Menghasilkan kraf ukiran, membuat kemasan dan membuat kritikan dan apresiasi terhadap hasil karya. 29/07-02/08—Pep Percubaan PMR/ UB2 26/07 –Nuzul Quran

-

26

Menghasilkan motif ukiran kayu menggunakan subjek matter bunga. Lakaran pada permukaan kayu/ bahan alternatif. Kraf ukiran:

27

22/07/13 – 26/07/13

-

Menghasilkan kraf ukiran menggunakan media dan teknik yang dipilih. Kraf ukiran:

28

29/07/13 -02/08/13

-

Menghasilkan kraf ukiran menggunakan media dan teknik yang dipilih. Kemasan. Kritikan dan apresiasi. Kraf tekat:

Pelajar dapat: Mempelajari jenis-jenis motif, sejarah dan pandai tukang/tokoh tekat. Pelajar dapat: Mempelajari motif, media dan proses, teknik-teknik tekat serta menghasilkan motif mempulur tekat.

29

05/08/13 – 09/08/13

08-09/08 –Cuti Aidil Fitri

-

Teori: definisi, jenis-jenis motif, sejarah dan pandai tukang/tokoh. Kraf tekat:

30 OGOS

12/08/13 16/08/13

-

Penerokaan motif, media dan proses, teknikteknik tekat. Menghasilkan motif /lakaran mempulur tekat menggunakan subjek matter bunga. Cuti Pertengahan Penggal 2 Kraf tekat :

19/08/13 – 23/08/13

Pelajar dapat: Menghasilkan mempulur untuk tekat.

31/08- Hari Kebangsaan

31

26/08/1330/08/13

-

Menghasilkan motif tekat menggunakan subjek matter bunga. Menghasilkan mempulur.

Kraf tekat: 32 02/09/1306/09/13

Pelajar dapat: Menghasilkan kraf tekat menggunakan media dan teknik yang dipilih. Pelajar dapat: Menghasilkan kraf tekat, membuat kemasan, membuat kritikan dan apresiasi terhadap hasil karya.

02/09-20/09 Pep.Percubaan SPM

-

Menghasilkan kraf tekat menggunakan media dan teknik yang dipilih. Kraf tekat:

SEPT.

33

09/09/1313/09/13

-

Menghasilkan kraf tekat menggunakan media dan teknik yang dipilih. Kemasan. Kritikan dan apresiasi. Latihan catan/ poster ilustrasi : tema alam Refleksi/ kuiz/ latihan. PAT PAT Permainan khas/ pengurusan fail PBS Permainan khas/ pengurusan fail PBS Permainan khas/ pengurusan fail PBS Permainan khas/ pengurusan fail PBS

34 35 36 37 38 OKTOBER 39 40

16/09/1320/09/13 23/09/1327/09/13 30/09/1304/10/13 07/10/1311/10/13 14/10/1318/10/13 21/10/1325/10/13 28/10/1301/11/13 04/11/1308/11/13 11/11/1331/12/13

Pelajar dapat: Menghasilkan ilustrasi bertema alam.

16/09-Hari Malaysia

01/10-11/10—Pep. Akhir Tahun 15/10—Cuti Aidil Adha

03/11-04/11—Cuti Deepavali 05/11 – Cuti Awal Muharram

NOVEMBE R

41

SPM / STPM 2013 CUTI AKHIR TAHUN

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

________________________________ ( )

____________________________ ( )

____________________________ ( )