You are on page 1of 5

DENEYİN AMACI

:
Yük hücrelerini kullanarak çeşitli boyutlardaki standart kirişlerle sehim kontrolü yapmak.

Kalibrasyon eğrisi için deney ölçümleri:

Uygulanan Yük
(gr)
0
500
1000
1500
2000
2500
3500

Uygulanan Yük
(N)
0
4,905
9,81
140715
19,62
24,525
34,335

Sehim Miktarı
(x10-2 mm)
0
12
15
33
45
61
81

UYGULANAN KUVVET (N)

TABLO-1

40
35

34,335

30
25

24,525

20

19,62

15

14,715

10

9,81

5

4,905

0

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SEHİM MİKTARI (x10*-2 mm)

Kalibrasyom eğrisinin oluşturulması:
Deney düzeneği:

L
X2
X1

L=1200mm
X1=300mm
X2=800mm
m1=m2=m

m2g

m1g

RA

RB
ŞEKİL-1

Reaksiyon kuvvetlerinin bulunması için deney ölçümleri:
KÜTLE (m)
1.ÖLÇÜM
2.ÖLÇÜM

(kg)
1+1
1,5+1,5

SEHİM (δ)

(N)
19,62
29,43

(x10-2 mm)
60
85
TABLO-2

Teorik reaksiyon kuvvetlerinin bulunması:
1.Ölçüm için (m = 1 kg):
+ ΣF=0
ΣF= mg + mg – RA – RB = 0
2.mg = RA + RB
+

ΣM = 0
ΣMB = x1.mg + x2.mg – L.RA = 0
RA = mg( x1 + x2 ) / L = 9,81.( 0,3 + 0,8 ) = 9 N
RB = 2.9,81 – 9 = 10,62 N

2.Ölçüm için (m = 1,5 kg):
+ ΣF=0
2.mg = RA + RB
+

ΣMB = 0
RA = mg( x1 + x2 ) / L = 1,5.9,81.( 0,3 + 0,8 ) = 13,49 N
RB = 2.1,5.9,81 – 13,49 = 15,94 N

Deneysel reaksiyon kuvvetlerinin bulunması:
Tablo-2’deki sehim miktarlarının karşılık geldiği kuvvet değerleri ( R B ) grafik-1’den
bulunarak reaksiyon kuvvetlerinin değeri hesaplanır.
1.ÖLÇÜM İÇİN ( m = 1 kg ; δ = 60x10-2 mm ):
grafik-1’den RB* = 24,3 N
+

ΣF=0 RA* = 2.mg – RB* = 2.1.9,81 – 24,3 = - 4,68 N

2.ÖLÇÜM İÇİN ( m = 1,5 kg ; δ = 85 x 10-2 mm ):
grafik-1’den RB* = 37,4 N
+ ΣF=0 RA* = 2.mg – RB* =2.1,5.9,81 – 37,4 = - 7,97 N
% Hata miktarlerının hesaplanması:

% hata =

deneysel - teorik
————–––––––––––––– .100
deneysel

1.ölçüm için:

RA* - RA
% HATA = ————– .100 = 4,68 - 9 / 4,68 = % 92
R A*

RB* - RB
% HATA = ————– .100 = 24,3 - 10,62 / 24,3 = % 56
R B*
2.ÖLÇÜM İÇİN:

RA* - RA
% HATA = ————– .100 = 7,97 – 13,49 / 7,97 = % 69
RA*

RB* - RB
% HATA = ————– .100 = 37,4 – 15,94 / 37,4 = % 57
R B*
1.ÖLÇÜM
İÇİN
2.ÖLÇÜM
İÇİN

RA (N)
RB (N)
RA (N)
RB (N)

TEORİK HESAP
9
10,62
13,49
15,94

DENEYSEL HESAP %HATA MİKTARI
4,68
92
24,3
56
7,97
69
37,4
57