You are on page 1of 2

Kazanım: Yansıma Dönme ve Öteleme

8.Sınıf
4) Aşağıdaki şeklin orijin etrafında ve saat yönünde 90o, 180o ve 270o lik dönmelerde oluşacak görüntüsünü çizelim.

1) Aşağıdaki şeklin x eksenine, y eksenine ve orijine göre simetriğini çizelim.

2) Aşağıdaki şeklin önce x eksenine göre ardından y eksenine göre yansımasından sonraki görüntüsünü çizelim.

5) ABCD dörtgeninin köşelerinin koordinatları A(5,2) , B(6,4), C(3,5) ve D(1,2) şeklindedir. Bu dörtgenin orijin etrafında ve saat yönünde 90 o lik dönme altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulalım.

6) Aşağıdaki şekli x ekseni boyunca 7 br sağa, y ekseni boyunca 5 br aşağı öteleyelim.

3) Köşelerinin koordinatları A(3,2) , B(1,4) ve C(6,3) olan üçgenin x eksenine göre simetriği, y eksenine göre simetriği ve orijine göre simetriği alındığında oluşacak üçgenlerin köşelerine ait koordinatları belirleyelim. x eksenine göre simetriği: y eksenine göre simetriği: Orijine göre simetriği:

www.matematiksorubankasi.com

2012

Kazanım: Yansıma Dönme ve Öteleme
Şimdi konu çözelim. 1) ile ilgili SBS’de çıkmış soruları 3)

8.Sınıf

4) 2)

www.matematiksorubankasi.com

2012