You are on page 1of 3

_.--.-,--.

~_

~

••••_,,----,.~~~~~~~

.. ~~~.~.~.~

•• ~w

W

0-('

.,~~-~

••••

w

ow ow

•••••

W_

N •• W _

,,·N

NNW

:rn Q,\.O--,,~

r en Co .\.L.A. ~

Ce('/\L.\ju-~ ~SC'-Lp-ho",

\IT.

0\

b'1"-J

5) \ :6~ \ S S \Slo 14- J
1

~~'l lS/

v·{o\\~\

930( Sec..:·hof'\
\-O&-\e("

~

\~~~

\ 0 ~ \ \~3 \

ViS

\a..l\d Ceme.~ry
\~lo~

Fos--kc- ) La..

\~\'1.~\o.r-

r=
1 H },)4.

rcrU,.

Johll)

c..n r L5+-t ne
A\

SCL\.\O\$
I

t=o'S~ c

'\

fu.qlr-.\o...n.d

E\ \0.... ~s\Q.r
~c\

\.D ~

J.fu.)11i7

-

~,e-~rf

~I

0 \i

-i-

l~oS

h

~Cz

3

~
j

I~ol~'i

l&

.L)~t/1'1'1 oJ

\~b % - \~ 105
\~ (0 '1

er

p5(P S<2Gno~ 5

-\9<fp

~I~\ 11&<t~

OnQ r \ ~ A(~'\tw r

5'5 Sec+to~

4-7

-\

\<ts

-:So~ n P

P

\ ~ y! \ ~5 \ \ ~ <c L t j I

\;57

r: ~ {~.

j

~ \'r'lS} \':(0 ~ \' ~
c.\ 'i~~

-

\0

;, l

I q 3,b

Lef'r\ekr'1
\0/\8'11%15

~l) -

3J05\l9.2}

~(Itf)

lq 3~

W

• W __

•.•

a ••••

A-

___

() lY

1..,

\-\ LC].\\

\--\e1(~

d· 8/ ~<a- J lq lto

S<2-c:..--\-tD(\

.,

\I-:J.~ \9~7

Q.-y.Qh~r

\0\\,

l\ W-~-\-

Jr28<..J - \/~:LhqSD

:Jo("Cn-t)

C~\Y)~r:~

\ q 01..\- -

\ '% q ~ - \'111

\)O'(lcio ee

\<133 - \'q\o 1

L,N'\o.J"\e..

\

9 :-fi70

W \\ me.. t.. 1'"~ ~t-r
"! It '1J i&
t

\\ h:,S~r

<Jty

3'1

\d.-J~5\q;;tY

l-o~~\~\O-f1c\1e.
F\ \\0 er -\-L.

P \ ~ 3 L oc.u..s\-

'

<..n 0 cio-..\.e-

\'<\R~.,\='\~K

G<'O\Je,

Lz ~
-

f'r\OJ'\e

E..

tr r1Jl<J+

\.t

F~d"r+--y"

I

1:

8/9 j l q .

New f'c..r1-

C-e("'(",€-~(''t

\'101 -

t q os -

Lq~0

mO-r~ft

\'6<09 - LqS.:)

~l'n\er

\~b I ~lq3 J

()e.\\\L fY\
aJ~ Pr

Il.\

W ••••

L~dS e r

\OJ"lJ1

UQV d
A\'o€c+ ,...

l~

_••

_

i=='DS~~\ fY\C1r1'F\nn \

P lD~

" ••••••••••••

h::,S~('l IY\\.\~-re.d '"Pe.l('"

<}:l -

lCflO

\'i8-)
-

'('Uie...

\q\O-\q~'7

W-P

••

- -f

fl \~ '-\

_

'._

Gro\le. teme.-kr'l

loew.s-l-

~~

\='os~r \Je.n\ce 1. fLo<.}-lcrJ1
e-\\ £
~q.~ ~lq~<-J
'~\AS

I

, P \~S Lo~
~.

'-'~

Gro

\=O~("'

~~

New ~o.x::'

Ac\c.. P

II
"1

?o.r+

Ne..0

\q 1- \q ~

~o'r-.f\t
38 _ FOs~
~s-\e r:

\QOl

-

\AQ.\\Qce O[O~hg7..l -_~)oSl1935
\J\.\~\\'-G1hE. ~}DCj/I~l;)' - \/IS/\'1IoS
\-\-o..ro\d
~ ne...
~} \ J t9:J.~- l/ ~l ) \C£:l !
\\0e.

<1

n)

(d. \~)D5\ \QS5L\

K

~Q(""

.__

l '?;9 <1 - L'117

f=(' c

\~os - \q 17

r-;: S~r

\4
Fos~('" \

l

CIO.
1--1'0

_

\3, \0 -

\-to qh~

o.v-c\

d . 5 J~~~ 19'f
\-\- \~o'-t-\q i~

qhb) E.. \ 159. ~

- \Cj

\Q05 \ q 00 -

Lo~€ \ \

-e. d W tl's t L-e..'oCX\o.¥-\. Ce (h. - \tJ
\~~""

f\ ifY\..5

t '.h

Se.('\-r~e L
'M.

\~

f'f\

lc\

'tV)

~o ~

F'o ~,-

1 ~ I.\ \ l,("c~'
'1 C f!'\. (So \che i) 'W e s \ e "-I 'hoS-¥2.r
~("'~. Co \-t \O"Vr-. "In6 ~~
.•

I'"

oh~t
')

\qo'i -

tJo",-c...\~ f.:, qene.. :;;J

~l~

'or Qnd

'1~hq \ - ~/~o/\9,~o

M~,* Le ~

\~\oe[

I(

~

l%q, :-\9~:J.

\

'bo ('0 'Vhy E _
_

~

o.q e, &~i

-:Se.x'\f\\~ rn~1:.)

\='DS-kr

__

k r: