You are on page 1of 2

BORANG TRANSIT STANDARD PRESTASI PBS PENDIDIKAN SENI VISUALTINGKATAN DUA TAHUN ______ NAMA SEKOLAH NAMA PELAJAR

TINGKATAN
*GURU DIKEHENDAKI MERUJUK DOKUMEN STANDARD PRESTASI

BAND 1
TAHU

PENYATAAN STANDARD
BAND 1 (B1)

DESKRIPTOR
B1D1 unsur seni B1D2 prinsip rekaan B1D1E1

EVIDEN
garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang & warna

KLIK TARIKH

B1D2E1
kontra, harmoni, penegasan, imbangan, irama & pergerakan, kepelbagaian & kesatuan

2
TAHU DAN FAHAM

BAND 2 (B2)

B2D1
US pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

B2D1E1 unsur seni pada sumber alam &
buatan manusia

B2D1E2 unsur seni pada hasil seni halus B2D1E3 unsur seni pada hasil komunikasi
visual

B2D2
PR pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

B2D1E4 unsur seni pada hasil kraf tradisional B2D2E1 prinsip rekaan pada sumber alam &
buatan manusia

B2D2E2 prinsip rekaan pada hasil seni halus B2D2E3 prinsip rekaan pada hasil komunikasi
Visual

B2D2E3 prinsip rekaan pada hasil kraf tradisional

3
TAHU,FAHAM DAN BOLEH BUAT

BAND 3 (B3)
 Penerokaan media dan teknik dalam penghasilan.

B3D1

 Tahu, faham dan membuat aplikasi ASR  Penerokaan pelbagai media & teknik (lakaran)

B3D2
 Tahu, faham dan boleh menghasilkan  Menerusi proses, alat, media dan bahan

B3D1E1 lukisan B3D1E2 catan B3D1E3 arca B3D1E4 cetakan B3D1E5 grafik: ilustrasi – kulit buku /kulit majalah B3D1E6 ukiran / tekat B3D2E1 lukisan B3D2E2 catan B3D2E3 arca B3D2E4 cetakan : timbulan/stensil B3D2E5 grafik: ilustrasi – kulit buku /kulit majalah B3D2E6 ukiran / tekat

4
TAHU,FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

BAND 4 (B4)
 Mengaplikasikan ASR  Media & teknik yang betul  Dapat menerangkan hasil kerja sendiri  Mengamalkan nilai baik

B4D1

 Mengaplikasi ASR dalam penghasilan (lakaran)

B4D2

 Memilih & mengguna media & teknik yang betul

B4D3
 Apreasiasi

B4D1E1 lukisan B4D1E2 catan B4D1E3 arca B4D1E4 cetakan B4D1E5 grafik: ilustrasi – kulit buku /kulit majalah B4D1E6 ukiran / tekat B4D2E1 lukisan B4D2E2 catan B4D2E3 arca B4D2E4 cetakan : timbulan /stensil B4D2E5 grafik: ilustrasi – kulit buku /kulit majalah B4D2E6 ukiran / tekat B4D3E1 pemarkahan hasil karya sendiri B4D4E1 nilai kendiri semasa penghasilan

B4D4

 Nilai kendiri

1

BAND 5
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN TERPUJI

PENYATAAN STANDARD
BAND 5 (B5)
       Mengaplikasi ASR Media yang sesuai, Teknik yang betul Mengikut proses penghasilan Apresiasi hasil kerja sendiri Istilah seni visual Nilai baik

DESKRIPTOR
B5D1
 Lakaran karya dengan tema  ASR betul

EVIDEN
B5D1E1 lukisan B5D1E2 catan B5D1E3 arca B5D1E4 cetakan B5D1E5 grafik: ilustrasi – kulit buku /kulit majalah B5D1E6 ukiran / tekat B5D2E1 lukisan B5D2E2 catan B5D2E3 arca - asemblaj, stabail dan mobail B5D2E4 cetakan- timbul, stensil & monoprint B5D2E5 grafik: ilustrasi – kulit buku /kulit majalah B5D2E6 ukiran / tekat B5D3E1 nilai kendiri yang terpuji
- aktiviti penghasilan

KLIK

B5D2
 Pelbagai & manipulasi media & teknik  mematuhi proses dengan betul  kreatif

B5D3

 Nilai kendiri terpuji

B5D4  Apresiasi dengan bahasa seni

B5D3E2 menghargai sumber alam ciptaan Tuhan B5D4E1 mempamer hasil kerja sendiri dengan
guna bahasa seni yang betul

6
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

BAND 6 (B6)
      Mengaplikasi ASR elemen nilai tambah Media yang sesuai, teknik yang betul & kreatif Mematuhi prosedur Apresiasi hasil kerja sendiri Sumber alam, warisan seni Nilai baik

B6D1

 Aplikasi ASR  Yang kreatif dan unik  Elemen nilai tambah (lakaran)

B6D2  Guna & manipulasi pelbagai
media & teknik

 Betul & kreatif  Proses betul & tepat bantuan ICT B6D3  Apresiasi kerja sendiri & rakan B6D4
    Hargai kerja sendiri, Sumber alam , Warisan budaya , Seni tanah air & luar negara

B6D1E1 lukisan B6D1E2 catan B6D1E3 arca B6D1E4 cetakan B6D1E5 grafik: ilustrasi – kulit buku /kulit majalah B6D1E6 ukiran / tekat B6D2E1 lukisan B6D2E2 catan B6D2E3 arca B6D2E4 cetakan : timbulan/stensil B6D2E5 grafik: ilustrasi – kulit buku /kulit majalah B662E6 ukiran / tekat B6D3E1 mempamerkan & apresiasi hasil kerjabahasa seni

B6D4E1 menyedia portfolio hasil kerja

B6D5

 Nilai kendiri terpuji  Boleh dicontohi

B6D5E1 mengamal nilai yang baik B6D5E2 menjadi pembimbing rakan sebaya

Nama guru mata pelajaran:………………………………………………………… Tanda tangan:………………………………………………………………………………. Tarikh:…………………………………………………………………………………………..

2