You are on page 1of 18

ŞANTİYE OFİSİ İlk olarak bu binanın çabuk yapılıp kendi kafanı ve kurmaylarını sokacak bir yapı olduğunu unutma

Şantiye şefi odası akşam toplantıları dolayısı ile geniş olmalı Giriş kapısı yanında kapıcı-çaycı odası bulunsun. Kapıcı çaycı bu odada bir perde arkasında uyumalı. Vezne geri odada olmalı ve tevziat bina arkasından yapılmalı. Bina tek girişli olmalı. WC ve lavabolar, bina arka cephesinde ve orta kısımlarında tertip edilmeli ve 140 cm yüksekliğinde fayans döşenmeli Yerler zengin bir şap, fakat tercihan karosiman, tavan tahta veya 10mm. kontraplak, çatı eternit, kiremit veya ondüle saç Ofiste ihtiyaçtan fazla bir iki oda tut... Misafirleri de düşün Bina önünde veya tercihan yanında, hesabından dört fazlası ile bir otopark tertiple. İki başa kör gözlerin görebileceği standart park işaretlerini dik Şantiye ofisinin yeri: Şantiyeyi imkanınca güzel gören, ana iş saha ve ünitelerine nispeten kolay ulaşabilecek, yabancıların şantiye içine girmeden gelebilecekleri, hırçın ve rahatsız edici gürültülerden uzak bir yer olmalı KONROLLÜK OFİSİ Her işin sözleşmesinde bu mevzuata ilişkin bir madde vardır. Ona uygun bir bina yapacaksın. Yoksa da yapacaksın, fakat aynı çatı altına girme. Yeri, taksimatı, otoparkı için kontrollükle anlaş. Şantiye ofisine çok yakın ve çok uzak olmasın (uzağı tercih et) SOSYAL BİNALAR Bu isimde toplanan binalar :Staff bekar lojmanı, işçi lojmanları, duş + çamaşır, mutfak, yemekhane, gazino, revir Hepsinin hacmi pikde hesap edilmek üzere, staf ve işçi adetine bağlıdır. Ana ölçü ve kişi başına mekanları Neufert'in öğrenci, işçi ve gençlik yurtları bahislerinde bulacaksın. Fakat unutma ki oradakiler uzun ömürlü tesisler içindir. Senin şantiyen ise iki, üç seneliktir. Sonunda kendi elinle alaşağı edeceksin. Bütün bu tesislerin yerleri : Şantiye çalışma sahası dışında en yakını min. 100m. mesafede. Özellikle yatakhaneler imkanınca sessiz köşede. SPOR TESİSLERİ Öneri : Şantiyende, sığdırabileceğin bir yer bulup bir saha uydur. Sırası ile voleybol, basketbol, futbol... Bunları da başıboş bırakma, staff arasından (tercihan saygın) birisini memur et. Spor tesisleri için en uygun yer : Çalışma alanları dışında, tercihan iş sahalarından görülmeyen, fakat şantiye ofis binasından görülen bir yer!

15 torba Silolar tabiatı ile beçing plent yanında. alışveriş buradan yapılsın. su gelişine. buraya yalnızca ambarcına haber vererek serbestce girip çıksınlar. Sundurma yapmışsan.AMBARLAR Öneriler :Her ambarda krenli veya krensiz bir açık saha tertiple Tel çitle çevrili. Alsınlar veya geri versinler. Çatıda ışık için sağ ve solda bir saç sırasında. . betonyer düzeyinde veya yüksek. fakat beçing plent sirkülasyonuna zarar vermeyecek yerlerde tertiplenmeli SU DEPOLARI TESİSAT Su deposu yeri : Nazari olarak su sarfiyat ağırlık merkezinde olmalı. ambalaj sandıkları vs. Trafik dışında kolay erişilebilen bir yer olsun. oluklu saçlar. Atelye ve imalat. V kasnakları. Yedek parça ambarı kapalı saha ihtiyacı için kaba formül F=120+(2xn) m2 n=pik zamanında çalışan malina adeti İnşaat ambarları kapalı saha ihtiyacı için kaba formül F=120m2+iş ve şantiye büyüklüğü ile orantılı bir saha. önüne gelen içeri dalmasın. tamah çekici şeyleri koyacaksın. iki kör bir saydam saç tertiple.. veya kuyu veya dereye göre uygun yer seç. yaklaşım yolları imkanınca şantiye iç sirkülasyonu dışında kalmalı Taban betonu zeminden 0.. yüksek. takipten kurtul. tekerlek ve miller gibi malları (bir seferde çıkış yaparak) koy. kafi ışık alırsın Portal kren. alışveriş yapacak ünitelerin kolay ulaşabilecekleri bir yerde kurulmalı. toz altından uzakta.60 iki ofis odası çat.25m. dişliler. Şantiyen büyükse yedek parça ve inşaat ambarlarını ayırabilirsin. Buraya herkesin el attığı. Şantiye ofisi ile kolay irtibatlı bir yer de bulmuşsan fena olmaz. gibi Kapalı ambar girişine 3.60x 3. çevrede drenaj hendekleri. kren. saça önüne mal indirebilmeli Öneri : Ambarında girişi kontrollü bir yerde bir serbest kısım ayır. Su boruları. şantiye iç sirkülasyon yolları dışında. kontrol altında özel bir saha ayır. Buraya sık giren çıkan fakat ismi olmayan yatak. şantiye topografisine uygun. ÇİMENTO SİLO VE DEPOLARI Depo Yerleri : Betonyere imkanınca yakın. saç dizmede biniler hakim rüzgar ve yağmura göre tertipli Depo içinde Stok: Tahta veya kalas üzerine max. kapıların ikisine de kamyon yanaşabilmeli. boyunda) Ambarların yerleri : Ambarlar. ambar kapısına mal indirebilmeli. plente göre belli koordinatlarda.(Gerekirse 30m. Giriş ağzını bir tezgahla çevir. makara dili. fakat pratikte.

Trafik altı geçişler demir boru kovanlar içinde SANTRALLAR ELEKTRİK TESİSATI 300 KVA güce kadar trafoları direk üzerine koyabilirsin. Generatör radyöterlerinin hizasında havalandırma panjurları tertiple. kapalı sahanın min. . reaktif ödemelerden kurtul. büyük şantiyelerde elektrikçilere de 10b x 12L x 3. Akaryakıt deposu santral dışında olsun Santralinde 600 RPM'den yüksek devirli betonun varsa sesi rahatsız edicidir. yüksek olsun. makina tamir işleri ile imalat işlerini ayır. Öneri : 300 KVAdan fazla enerji çekiyorsan otomatik bir kondansatör grubu kullan.40m. Zemin beton ve tabii zeminden 0.5 misli olmalı Açık saha portal kreni. Bu atelye tamir atelyesi ile bitişik olmalı Açık saha. tamir atelyesi civarında olsun. Atelye sahası F=120+5n Atelye içinde birer overhed kren monte et. şantiyeye giriş yeri ve son direk için idare ile anlaşman lazım Santral elektriğinin. Açık sahaları 150 doz beton yap. 1. 10m'lik tipikullanıyorsan 750 kg'lık basit bir ceraskal kafi gelir. Susturucuları güzel olsun ve geri tarafa doğru çevir. Santral yeri havadar bir yer olsun. yağmura karşı korunmuş olsun. içine konulacak atelye teçhizatına ve bir de makinacının insafına bağlıdır. 20m'lik tipi kullanıyorsan bu kren min 3t. Santrallerinde generatörleri taban betonundan 0. kaybettiğin somuna ve çamurda eşelenmeye değmez. memleket şebeke elektiriğinin kilovat saatinden en az 5 misli pahalı olduğunu göz önünde tut. alış yeri. tamir edilecek teçhizatın en ağır parçasını elleyebilecek ve yükünü atelye kapısına teslim edebilecek tonaj ve yükseklikte seçilmelidir. toz altında olmasın. kapasiteli olmalı.30 m. Santrallerini. Tevzi tablosu kapaklı.Tesisat : Galvanize demir yahut 10 . atelyenin yükleneceği yüke. elektrilçiler için atelyede min 40 m2 yer ayır. ATELYELER Öneri : Çelik imalat işi fazla olan şantiyelerde. Küçük ve orta boy şantiyelerde. Enerjini TEK'den alıyorsan.75h benzer bir atelye ile daha mütevazi bir açık saha yap. 300 KVA'dan daha büyük güç kullanacaksan nizami olarak köşk yapmak mecburiyetindesin.15 atü PVC boru ile. Şantiyede. yüksek temeller üzerine koy.40m derin hendeklere gömülü. pik zamanında çalışır olan ve atelyenin ellemesi gerekli ağır teçhizatın adeti (n) ise. Atelye kapalı sahalarının büyüklüğü. bir tarafı açık sundurma şeklinde ve oluklu saç örtülü olarak yap. İmkanınca dışı şebeke ile max 0.

Elek serisi : 75 . Min.30 . Ağır vasıtalar park sahası da bu gruptan fazla uzak olmasın. Kantarları şantiyede kurmak gerekli ise şantiye girişine ve ana yol şeridi dışına kur.0. beton at. Turşu gibi piyasa büzünü kullanmaktansa büzlerini kendin dökmeyi tercih et. tuzlu su serpintisinden uzak olmalı.fakat toz ve gürültüyü göz önüne al.60 . tartar iki terazi. her türlü teçhizatın kolay ulaşabileceği bir yer seçilmeli Atelyeye yer seçerken. Labaratuar Teçhizatı : 120 ton pres. Max hızı 40 km. sirkülasyon için kullanma Şantiye sirkülasyon yollarında mesafelerin kısa olması dolayısı ile hızlar düşüktür. Öyle yer seç ki etrafı çamura bulamayasın BETON LABARATUARI Min. Büz kullanmaya mecbur olursan min..1.10 . Beton plentine yaklaşmayı tercih et.10m. tek başına kendisini değil. Labaratuarın yeri : Beton Plenti ile ofis arasında bir yer en uygundur.. Eğer park atelyeden uzakta ise sundurmanın yeri park yanında.Atelyenin yeri : İlk olarak toz altından.50 .30m olsun Yolunu çok güzel drene et.. ala vs. mümkünse şantiye sirkülasyon yolları dışında. Stabilizeni yağış mevsiminden en az iki ay evvel bitir ki otursun ve kışın dağılmasın stabilizen min 0.Kap.. özellikle plent önünde ipnator çalışıyorsa gürültüye dikkat et.. YIKAMA YAĞLAMA Sundurma çatısını yüksek tut..25 . Yollarını açık hendeklerle drene et. kabul edebilirsin. İmkan olan yerlerde büz yerine açık beton hendekleri tercih et.. çap 0.. Şantiye Sirkülasyon Yolları Ana ağır trafik yollarını. . Tüpgaz ocağı. hendeklerini temiz tut..36 . atelye yedek parça ambarı + inşaat ambarı + oksijen lastik sırt çevirme + döküm atelyeleri + yıkanma yağlama ve bütün bunlarınaçık sahalarını bir grup olarak göz önüne al. kacak.30m kullan. Çünkü yıkamada özellikle yağlamada damper kasaları kalkık durumda Yeri : Atelye grubndan uzak..5 . Mecbur olmadıkça büz kullanma. hacim : Şantiye ofisinde yanyana veya tercihen birleştirilmiş iki oda yetişir.Slamp konileri. 150 doz kafidir. İmkansızsa büz yan ve üstündeki beton etini arttır.. yan boşlukları betonla doldur. ana trafik yollarına yakın. numune alma kapları. dolgu eti bulundur.2. tabana 0.. fakat ağır vasıtalar parkı yakınında.5ve 25 kg...50m. elverdiği kadar.18 ..15 mm.0. Büzlerin üstünden stabilize üstüne kadar 0.0. maniaların arkasına gizlenmeye çalış YOLLAR Yollara hafif bombe verebilirsin.

Yoksa sağanak yağmurlarda boğulursun. içeri al. Şantiye planlamasına ana işten başla ve özellikle yükseklikleri gözden kaçırma. optimum %1 meyil ver. Deniz şantiyesi ise tuzlu su serpintisinden zarar görecek üniteleri. Ana işin ağır trafiğini şantiye içine sokma Hakim rüzgar. Toz yapan üniteler diğerlerini rahatsız etmesin.Sirkülasyon yollarını öyle tertip et ki. Gürültüden etkilenecek üniteleri sakin köşelere al. ana iş ve imalatlarının sevk yollarına uygun olmalıdır. Planlarını ve projelerini numarala içine at Gerek şantiyeni kurarken gerekse şantiye çalışırken.. Şantiyenin üniteleri. Yapamazsan hemen yanına pislik stok sahası ayır. Mecbur kalırsan bunu en son düşün. (dışarıdan değilse de içerden gülerler. İmkanınca min kurblar kullan max. kafadan yapacağın her değişiklik ve ilave. Trafo. Bu ünitelerin pozisyonları ve yükseklikleri. kompresör grubu. ambarlar. gerekli hızı sağlayabilsin. en az manevra ve vasıta ile) Şantiye sahasını dümdüz yapma. Şantiyenin birbirleri ile alakalı ve yek diğeri ile çok alışveriş yapan ünitelerini bir araya topla. Kalkık damper kasaları alaşağı etmesinler. şantiye ünitelerinden birisini koyma. dikine kesişmesin. bilesin ki ileride muhakkak ayağına takılacaktır. İmkanınca bunlara yaklaşmaya çalış. (En az viraj ve kesişme ile.50m. ham malzemelerini en kısa yoldan kısaca almalı ve bunların mamülleri (ehemmiyet derecelerine göre) mümkün olan en kısa yollardan. yükselip alçalamazlar. yıkama yağlama gibi yerleri sundurmalarla tertiple PRENSİPLER                  Bir iş ne kadar küçük olursa olsun. ilk günden bir şantiye dosyası aç. Planlarken ve kurarken çok dikkatli ol. yapacağın değişiklikleri veya ilaveleri bu planlar üzerinde etüd et ve planlara işle. hatta servis yolu bile geçirme. Ana iş ünitelerinin herhangi birisi üzerine.Ofis ve lojmanlarında kafi konforu sağla. Not: Bu prensiplerin hepsinin birden yerlerine oturtulması. muhakkak bir şantiye planı yap. serpinti hattından en az 100 m.. meltemler istikametini göz önünde tut.  . ana işte kullanılacağı yerlerine ulaşabilmelidir.) Atelye. yüksekliklerini ise işin finiş kotları etkiler. belki de hiç bir şantiyeye nasip olmaz. Birini diğerine feda etmek gerektiğinde hızı öne geçir. pisliğin temizlenmesi kolay olan kenarlara tertiple. santral. meyiller kullanma ŞANTİYENİN KARAKTERİ  İş başladıktan sonra şantiyenin ana üniteleri yerlerini değiştiremezler. Bütün şantiye tesisleri geçici karakterdedir. Şantiye ünitelerinin plandaki yerlerini ana işin planı. Şantiyenin çok pislik çıkaran ünitelerini. ofis ve hatta staff ve işçi lojmanlarını portatif yap. iş programı müsait olsa dahi. Trafik yollarını atlayan şantiye tesislerine en az 7. klerans ver. muhtelif imalat sahalarına ve ünitelerine hizmet eden vasıtaların tafiği diğerlerini rahatsız etmesin. fakat hiç bir zaman lükse kaçma. Ellerin pantolonunun arka cebinde.

den yüksek voltajlı hatlardan enerji alamazsın.00'e çık. Plankotelerde zemin cinsi de gösterilmiş olmalı Toprak. Komşu şantiye ve komşu tesislerin yeteri kadarı ile. yerine yakışmazsa. Hesapladığın inşaat.20)=0. tek kağıt üzerine çiz. (Mevsim sonundaki min. pik zamanındaki mevcuda göre Staff bekar lojmanı. inşaat ve imalat ana kalemlarinin. Bu plankote ve iskandiller.) Staff ve işçi listelerini incele. su. debiyi verilerden takip et. hakim rüzgarlar istikameti ile. ham stok. gazino hacimlerini tespit et. deniz. Şantiyenin boyuna bosuna göre misafirhaneyi ya ayrı yap yahut staff lojmanında oda ayır. yapacakları işleri kafi emniyetle karşılayacak düzeyde olup olmadığını kontrol et.. Ofis ve yetkilisi ile anlaşarak kontrollük ve otoparklarını.00 m. kür. ve min. imalat ve stok miktar ve hacimleri için gereken sahaları ayrı ayrı hesapla ve şantiye genel yerleşim planı için seçtiğin aynı ölçekle. labaratuar ihtiyacını sapta. kaya hudutları belirtilmeli Plankotelerde. dere. kum. münasip miktarda aşmalı. Kesit ve detaylar için 1:200 yakışır. 1/500 ölçekle ayrı kağıda çiz. ayrı ayrı kağıtlar üzerine. Sığmazsa iki. Belli pozisyonda bulunmaları şart olmayan fakat bir araya toplanmaları gereken üniteleri de sence uygun pozisyonlarda. saha içinde ve civarındaki enerji hatları. 0. imal. .20)=0. mamul stok.30 x 1. göllerin max.00 olsun. iş programındaki günlük inşa ve imal miktarlarını esas tutarak: İnşa. Şantiye yerleşim planları için. yemekhane. Ara ölçüler ve daha büyük boylu paftalar kullanma. Şantiyede özel saha ayrılması icap eden. işçi lojmanları. su seviyelerini göstermeyi unutma. telgraf. mutfak. 34 KV. Bulduğun suların debilerini ölç ve numuneler al. bu sahalara hizmet eden teçhizatla beraber çiz. gaz hatları plankoteye alınmış olmalı.(İleride. pozisyonları gereğince değiştirebilirsin. çoğu zaman 1:500 ölçek uygun düşer. Elindeki teçhizatın kapasiteleri.60x1. Eğer şantiye plankote sahası içinde su ve enerji yoksa etrafı gez.30)xb(5x0.30 x b(5x0. Resim işlerinde genel öneri: Favori paftan h0. öçüsünden daha büyük pafta kullanma.) Yüksek gerilim enerji hattının voltajını öğren. elektrik. Su ve enerjinin şantiyeye kadar boylarını ve sahaya girebilecekleri yerleri tespit et. telefon. HAZIRLIKLAR           Ana iş kalemlerinin inşa metodlarını adam akıllı incele ve detaylarını tespit et. yahut daha fazla paftaya ayır. ana iş ünitelerinin ve muhtemel şantiye sahasının sınırlarını. Geniş paftaya ihtiyacın varsa h(2x0.Su ve enerji alabileceğin en yakın yerleri ara.ARAZİ İŞLERİ         Şantiyenin kurulacağı saha ve sahaların ana inşaat aks sitemine bağlı olarak 1/500 ölçekli birer plankote ve gerekenlerinde iskandil haritalarını çıkart. ve transit stok miktar ve hacimlerini hesapla..60 X 1.

Şantiyende drenaj için lazım olandan fazla meyilden kaç. Ana planı yine şantiye yerleşim planının transparan kopyası üzerine yapacaksın. Yaptığın bütün su projeleri. şantiye şefi eliyle. elektrikten evvel yapmaya mecbur olduğunu unutma Her iki plan içinde Şantiye Yerleşim Planının transparan birer kopyasını kullanacaksın. meyili sahalar ve arylar dahil. bütün su sarfiyat merkezlerine. ŞANTİYE SU & ELEKTRİK PLANLARI   Su motorları. şantiye su planını. Depo yeri ve adetini. Suyu şantiyeye akıtmak şantiye inşaatının 1 numaralı işidir ŞANTİYE ELEKTRİK PLANI Bu plan şantiye sahası ile işin uzandığı en uç noktaları da içine alan bir Elektrik Tek Hat Diyagramıdır. hemen iş sahibine tasdik ettir. gerekli tafsilat ile. sipariş esaslarını ihtiva eden bir liste taşımalıdır. Örneğin. elektromotorlarla tahrik edildiğine göre. bütün motorlar ve enerji çeken yerleri işaret et. mutfak. şantiyeye tecavüzlerde veya şantiyenin verim veya düzenini bozacak bazı sapsız isteklerde bu nüsha senin dayanağın olacaktır. en sonra da ofis labaratar. pikteki ihtiyaçları (m3/saat) cinsinden yazmaktır. su deposuna kadar olan isale kısmı ayrı dosya halinde yürütülmelidir. Drenaj için daima açık hendek beton kanal ve kasis kullan. İsale planı şebekeden daha evvel bitirilmesi lazım gelen bir plandır. takatlerini HP veya KW olarak yaz. ambarlar ve bunların açık sahaları. suyu aldığın yere ve şantiyenin büyüklük ve ihtiyacına göre sen seçeceksin. sonra ağır vasıta parkları ve atelyeler. şantiyeye büz sokma Şantiye yerleşim planları bitince. Opt. Pınar veya dereden. (Şu halde üç plan da aynı ölçeği taşırlar) ŞANTİYE SU PLANI  Bu plan şantiye su deposundan. Bu hesaplar bittiği zaman santral veya trafo gücü belli olmuş olacak ve kablo istesi çıkmış olacaktır. gazino ve spor sahaları gibi. Su şebekesi planı için ilk yapacağın iş : Şantiye yerleşim planı kopyası üzerinde. Uzantılar için gerekiyorsa ayrı paftaları ilave edersin Tek hat diyagramını hazırlamak için evvela şantiye planı üzerinde. tastikli nüshayı şantiye dosyasına koy. su sarfiyat merkezlerine kadar olan su şebekesini kapsar. her yerde %1 tutabilirsin. derecesine göre imalat platformları ve sahalar. yemekhane. İleride. staff ve işçi lojmanları. Bütün bunları resimde malzeme listesi olarak göster. .    Yer seçimi işini ehemmiyet sırasına göre yap.

şantiyelerde çok ellenir ve değişikliğe uğrar. Kurmayların bir an evvel kafi konfora kavuşmalıdır. bir yandan şantiyeye başlayacaksın Şantiye inşaatı da genel inşaat kaidelerine göre yürür. bilki işe başlayamazsın. derecesine göre zaman kaybına sebep olan bir süprizle karşılaşma ihtimali vardır.. Kamyonlar için ister (On Highway) isterse (Off Highway) olsun. ŞANTİYENİN İNŞASI Eğer şantiye inşaatını tamalayıp sonra ana inşaata başlamak istersen. taşıma su ile değirmen dönmez. ana inşaatten daha büyük yüklerle yüklenecektir. bir yandan işe. Bu program ana iş programı ile akordlu olsun. Sıkı tenbihtir ki :Plan üzerinde etüd etmeden değişikiliğe karar verme. fakat geçici karakterdedir diye gevşek davranma. Eğer bu programın terminlerini tutturamaz ve gecikirsen. özellikle yer altı kablo eklerinin ek kutuların içine alınması ile. Evvela kurmay heyeti gerçeğini bizzat işçi bile müdriktir. (Evvela işçim düşüncesi biraz şövalyecedir. ilk istenen işlerin şantiye üniteleri ilk evvele alınsın Bu iş programı gerçekçi olmalıdır ve tatbikatinde ciddi davranılmalıdır. bir sefer adeti hesabı yapmaya mecbursun Her yapılan işte. Bugüne dek olageldiği gibi. geçici bir su temini için biraz masraftan kaçınma Ofis binasını diğer bütün bina inşaatı içinde 1 numara tut. Zira bir çok şantiye ünitesi. Bunu hesaplarına sokabilmek için o iş miktarını bir emniyet katsayısı ile çarparak majore et . Şantiye inşaatı için de bir iş programı yap.Not: Su ve elektirk şebekeleri. ana işte de ilk günden topallamaya başlarsın Şantiye inşaatında bir numaralı iş olarak suyu tut El atacağın her işte muhakka suya ihtiyacın vardır. yolların geçilmesinde kabloların kovanlar içinde muhafaza edilmesine dikkat et. Değişikliği planın orjinalinde dahi işle. ilaveler yapılır.) Elektrik arızaları şantiyede tatsız şeylerdir. Eğer şantiyenin esas suyu geç kalacaksa.

makul süre içinde ya adam et ya değiştir. boş bırakırsan yavaş yavaş dejenere olma ihtimali yüzde doksandır. bir işi kafi emniyetle en ucuza yapmaktır. Hiçbir zaman nizami olandan daha yüksek emniyet katsayıları kullanma Şartnamelerde. mukavemetler ve toleranslar için verilmiş miktarların hemen sınırında gezin. 4. Numara sırasına göre.. toleransları anlat. konferans tertiple.. bir kere de fiilen başlarken. Onları da konuştur. dikkat edilecek ince noktaları.5M = Method + Money + Machine + Material + Men İster büyük olsun ister küçük. orta boy bir şantiye için milyonun üstündedir. Evvelce seçilmiş olan bir inşa metodundan kafi randıman alamazsan. malzemesine ve şartlarına göre emniyet katsayıları ile verilmişlerdir. şantiyeyi derhal etkiler. Bu suretle şantiye inşaatının (1) numaralı ve onu takip eden 2. malzeme ve işçilik kalitesinden tasarruf mevzu bahis olmadığına göre. ve günlük zararı gösterir. iş programı ile karşılaştır. en evvel el atman gereken işle bunu takip edenleri sıraya diz. Teçhizat ve personeli ciddi olarak gözden geçir. 5M'in beşi de aynı ehemmiyettedir. birisindeki noksanlık. bütün inşa metodlarını incele. METHOD Ana işin her kalemi için bir inşa metodu tespit edilir ve şantiye buna göre planlanır.numaralı işlerini tespit etmiş olursun. En ucuza yapmaya gelince. Başta kafi emniyeti kolla. iş sırasını. Metodun detayları ve iş sıralarındaki ayarlama bitip.. geriye yalnız zaman kalıyor. üzerine şantiyeye ait banka teminat mektubu ve merkez masrafları hissesini de ilave et. inebileceğin kadar ince detaylara in. hatta durdurur. bugün bu yekün. iş rutin hale girinceye kadar takibi bırakma. ambar mevcutu ile karşılaştır veya sipariş et. MONEY İşe mühendisliğin tarifiyle başlayalım: Mühendislik. Bu konferansta inşa metodunu. 3. . en az bir hafta çok sıkı ve yakından takip et. Yardımcı küçük teçhizat ve varsa müstehlik listelerini hazırla. Bu devreden sonra takibi periyodik bir kontrol haline sok. Detay ve manevra projelerinden eksik varsa tamamla.. bunlar sana. Şantiyeni inşaya başlamadan önce bütün kalemlerin inşa metodlarını gözden geçir. Tam kadrosu ile boş kaln bir şantiyenin günlük masraflarını hesapla. şantiyelerin topallamadan sağlam tempolarla yürütülebilmeleri için ana formül : Şantiyenin ömrü boyunca her an 5M tamam olmalıdır. Bir işe başlamadan o işi yürütecek olan kısım mühendisi ve formenle. Ucuza yapma = Kazanma için tek etken hızdır. bir kere hazırlklara başlamadan evvel. İnşa işlerini de bu ehemmiyet sırasına göre kovalayacaksın. Fiilen başlama tarihi ile hazırlığın yürütülme şeklini bildir. Başlattığın bir işi. numara ver.

(Profeyonel balıkçılığın esası. mesela 3 ayda bir... $ açısı. Seçilen hız.) Amerikan formülü : Bir probleme muhtelif açılardan bakmakla vakit geçirme. en ince misina ile en büyük balığı yakalamaktır. bunları regülaya sokacak yeterli zaman bulundurmuş olursun. Revizyon görmüşlerdir ama bir deneme çalışması geçirmemişlerdir.. Bir müessesenin yaşayabilmesi için yekun masraflarını çıkardıktan sonra en az %12'lik bir kazanç sağlamalıdır. Makina şefi makinalarını. Bunlar revizyon görmüş ve elden geçirilmiştir deseler de kulak asma . işin en civcivli zamanında şantiyenin gözünün yaşına bakmadan. fakat özellikle fazla adama göz yumma. belli devrelerde. şantiye şefleri de işbu hafta çıkmadan. her makinanın bakım tarih ve müddetini şantiyeye daha evvel bildirmeli ve bir hafta müddet vermeli.. Makinacılar. işleri bitire bitire git. tek bakış açısı vardır. olabildiğince programdakinden kısa olmalıdır. Şantiye şefleri ve makinacılar daha evvel bir prensip anlaşmasına varmalıdırlar.Optimumhızın altında çalışan bir şantiyenin iş maliyeti de gün başına bu kadar artacaktır. geç kalanlara çare ara Ekip kadrolarına dikkat et. (İmza Eser Tümen) Son olarak : Fiyatların ne kadar iyi olursa olsun. derhal yok et. bakıma almak ister. İnşa metodlarının dejenere olmasına müsade etme. eksik ve noksanları tamamlamak için etek toplayıcı başkası yok! İş hızlarını 10 günlük raporlar ile daima kontrol et. noksansa süratle tamamla. Şantiye şefi de makina inlese de makinacının yaygaralarına kulak asmadan. Bu hız. işi olağan bir yerinde kesip makinayı makinacıya teslim etmelidir. kırılıncaya kadar var gücü ile çalıştırmak ister.. İkisi de doğru değildir. Hiçbiri el atar atmaz çalışmaz. hıza bak! MASHINE Makinalarını. aksak taraflar varsa süratle adam et. icap ediyorsa bunlara yeni bir ekip kur İş kalitesinden fedakarlık etme. Fiyatı bırak. Bu suretle şantiyenin elinde. Şantiyelerde şantiye şefi ile makina şefi arasında daima bir çekişme vardır. En azından ayarları bozuktur. Günlük işlere mağlup olup ilerisi için hazırlıkları feda etme. güvenme. hem mali programını yenile. işte temin ettiğin hıza göre. nihayet efektif iş programında ön görülen hıza eşit. hem efektif iş programını. yapılan işlere yakışan optimum hız olmalıdır. Hız sağlamak için dikkat edeceğin hususlar Başlaması icap eden bir işin hazırlıklarına en az 2 ay evvelinden başla. Ambarında makina yedek stok seviyelerine dikkat . şantiyede bulunmaları gerekli olan tarihlerden yetişiri kadar erken getir. fakat gaye olarak..

İstediğin kadar sinirlen. İstif için ana kaide: Bir mal inerken.. İntizam ve istif. herkes istediği yere park ediyorsa yandın. rahat ve özellikle süratli çalışmanın ana etkenidir.. Montaj malzemesine gelince. parçalar.. Eğer evvela süratle indirir. ambar kayıtlarına bak.MATERIAL Malzemeni vaktinde şantiyende hazır bulundur... yığının birinden biri bir parçyı çeker götürür. ambarcılar ve meydan formenleri ikinci usule kaçarlar. ellenme sırasına uygun şekilde istiflenmeli ve ufak malzemeler portatif barakalara konulmalıdır. Her nedense. İşte sana tatsız tuzsuz bir gecikme. Eğer şantiyende istif yoksa.. sonra istif ederim dersen. Bir kamyonunu çalsalar.... stok yerine sokulma yollarını hazırla. ama bulamazsın. İcabı kadar sert ol. Muhtelif çapta boru kazıklar.. değişik profildeki palplanşlar. şantiyen ebediyen çarşamba pazarı gibi karışık kalacaktır.. Devamlı ikmal gerektiren malzemelerden tedariik ve nakil aksaklıkları beklenebilecek olanları varsa kafi stoklar bulundur. Sonra da bir kenara atar. 50 senede bunun aksini görmedim. iş durur. temiz.. yerine istifli inmelidir.Felaket.. bil ki asla muvaffak olamazsın. çünkü o yığın sahipsiz ve sayısız görünüştedir... monte edilecekleri yerlere en yakın fakat montaja mani olmayacak sahalara stok edilmeli. Gelecek malzeme hacimli veya çok çeşitli ise bir stok planı hazırla ve sahayı bu plana göre kazıkla.. o parça şantiyededir. şansın varsa.) . Şantiyende bütün malzemen itina ile istiflenmiş olmalı. katiyyen müsade etme.. onbeş gün sonra farkına varırsın. Günü gelir o işe başlarsın. (Ya senin tabiatında yoksa?.. Bir mal şantiyeye gelmeden evvel kabul hazırlığı yap. o parçaya sıra gelir. betonarme demirleri ve çeşitli demir profiller için bu plan şarttır. Eğer bunların sıralı ve belli yerleri yoksa. yığılmış ve atılmış hiçbir şey bulunmamalıdır. Yaftalarla malların yerlerini belirt. çok daha dikkatli olmalısın: Bu malzeme. hatta eğer adamın tabiatında yoksa değiştir. küfür et. Teçhizatın park yerlerine gelince.

maksadı temin eden en basit dizaynı araştırmayı prensip edin. Esasen bu dolaşma şarttır. iş başından 15-20 dakika sonra. (işbaşı saatinden 20-25 dakika sonra) evvela şantiyeni dolaş. Çoğu kaytarırlarve mazeretleri de her zaman hazırlanmıştır. boşuna vakit harcarsın. Etrafında dağınıklığa müsade etme. akşam verdiğin emre. resim üzerine bir şeffaf kağıt zımbala.Tüm şantiye mühendislerine genel öneriler Masa başında acele bir işin bulunsa. İcap etmedikçe her akşam toplantı yapma. Ölçü olarak. Çaresi basit : Ofise girip telefona yapışmadan önce... resim üzerinde daha ciddi durur daha isabetli çözümler bulursun. haftada bir (haftada iki (ve ancak icap ediyorsa her akşam) toplantı yap. . Eğer bir detay üzerinde araştırma gerekirse.) İnsan kuvvet ve takatini iyi hesap et.. detayı hallet. Bir türlü şantiyelerini gezmeye vakit bulamazlar. fasafiso ile vakit geçirme. özellikle sabahları. Toplantılarda birer çay ikram etmeyi unutma. Zamanında bağır ama küfretme. ne kırıcı olsun ne yıvışıklığa müsait olsun.(İtirazla karşılaşırsan.. En basitten en temiz işçiliği alırsın. senden takdir bekleyeni pas geçme. Projelerinde müsveddelerle uğaşma. (daha evvel değil) evvela şantiyeye işinin başına gidip gözden geçirmeyi (ve gözükmeyi) prensip edin. kağıdı alta sürerek detayı resim üzerine taşı Şantiye şeflerine öneriler Prensip olarak şantiyende yapabildiğin kadar fazla iş yap. Gezerken göreceksin ki. İtirazları ebediyen kesersin. Komplike projelerden aynı temiz işçiliği almazsın. Eğer kumanda ettiğin grup üzerinde bir otorite ve disiplin kurmak istiyorsan evvela kıyafetine dikkatli ol İyi bir şantiyeci. sinirlenirler. çıkışırken aşağılama. Eğer önce ofise girersen bil ki akşama kadar çıkamazsın. Kuracağın otoritenin muhabbete dayanır olmasını temin et. veya . Halbuki doğrudan doğruya temiz resme geçersen. Emirlerin ve kumandaların yapılabilir olsun. göze aldığın bir işde kollarını sıva. sıkı sıkı tembih ve tariflere rağmen. kuzeyde kazılması gereken çukur güneyde kazılmaktadır. Günlük raporların toplanması zor iştir.. sırası gelecek diye bekleme Şantiyeyi dışa karşı zapturapta al. bir neticeye de ulaşamazsın. onun yerine işi kendinin tuttuğunu farz et. (Dikenli tel + bekçi kapıcı + köpekler) tertibi gece gündüz bekçileri tertibinden daha etkindir. çalıştığın yer derli toplu olsun. Özellikle meskun yerlerde. Şantiye resimleri ve projelerinde. Akşam topantılarını belli saatlerde yap ve kısa tut. Adamına göre muamele gradosunu iyi ayarla. başka servislerle görüşme zorunluluğun olsa bile. (kapıdan ofise telefon çek) Şantiye şeflerinin ofiste çok fazla işleri vardır. İş vaziyetleriyle ilgili olarak devre devre. pabuç pahalıdır. işini masa başına getirebilendir..

ya da büzülmezsin fakat hatalı yollara saparsın. Hatadan korkar.. Yeni diploma almış yahut diyagramın tecrübesizlik devresinde bulunan genç mühendislerin bu vaziyetlerni göz önünde tut..) Grafiğin birinci devresinde bulunduğun için. İş için vereceğin emirleri mühendise ver. en kısa zamanda bunu mühendise bildir. yani evvela bilgi dağarcığına saldırmak hatalı. İşlerini vermeden önce bu mühendislerle bir kere muhakkak görüş: karşılaştıkları problemleri kendi başlarına halle çalışmalarını. bilgi seviyeleri. Gençlerin işlerini yakından kontrol et. hiç olmazsa. Mühendisin bulunmadığı bir zamanda. fakat bu saldırıda. tornavida ile vira etmek olduğunu unutma ! Mühendisleirni kontrol ederken. Bunları derecelerine göre kontrol altında tutacak. Esasında tuttuğun yol yanlış Mühendislik işin başından itibaren başlamaz. İşçiden öğrenmesine meydan verme Kritiklerini mucip sebeleri ile birlikte yapacağın için bu mühendise bir konversasyon gibi gözükebilir. yapmışsan aynı hatayı tekrarlamamaya çalış İşlediğin hataların sana sağladığı kıymetli tecrübeleri değerlendir ve istifade etmeye çalış. 25-35 yaş arasındaki genç mühendislere öneriler Yapacağın işlerde. Günlük raporları sen kendin teslim al. Ya büzülürsün insiyatifi başkaları alır. evvela bilgi dağarcığına saldırırsın. Her işte prensip olarak şu yolu tut : İşleri evvela en basit tarafından (At Aklı) ile ele al. dağarcığındaki bütün bilgiler sana bir sis arkasında. yapıları. problemlerini çözümlemede.. hatalar yapabileceklerini. İlk günlerde bunların işleri biraz aksar. tasnifsiz ve yetersiz gözükür. Nezaretçi gibi işleri uzaktan seyretmekle tecrübe sahibi olmak mümkün değildir. gerisi için (hata) denilen şeyden korkma. fakat kıymetlendirmesini seçeceğin genç bir mühendise ver. yoksa şef olarak yetişitrmeyi seçtiklerinden biri olmalı. Bu usul özellikle götürücülerde çok müessirdir. işlere aktif olarak girmez ve insiyatifini kullanmaz isen hiçbir tecrübe edinemezsin. Yani o işe bir at nasıl bakarsa sen de onun gibi bak ve bir karara var. akşam toplantılarında ikram edeceğin çaya bağla. İşlerinde hata yapmamaya. hatalarını zarar vermeden önce önlemeye çalışacak. bunları. can emniyetini sağlamak şartı ile. Kritiklerinin dayandığı sebebleri de bildir. kritiğin emir kısmını iyi belirt. kritiklerini yapacak. yetişmelerine yardımcı olacaksın.. Bağlanmayacak hiçbir malzeme bulamazsan. Bu genç (cost engineer) işi için seçtiğin kimse var ise o olmalı. (Çatanayı batıranı translantiğe kaptan yaparlar. formen ve ustalara direk emir verme. . bu talep günlük raporun arkasına yazılmazsa karşılanmasın. Tecrübe dağarcığında da fazla bir birikim olmadığından sana cevap vermez.Raporları muntazam almak istiyorsan. işe müdahale etmek icap eder. üçüncü gün hizaya girerler. davranışalrı ve özellikle işle alakaları hususunda bilgi edin. tereddütleri varsa sana veya muavinine danışmanın serbest olduğunu. Şeytanlıklar ve teknik marifetler düşünmeden. formen ve ustalara direk emirler vermek mecburiyetinde kalırsan. işlere uygun bir malzemenin ihtiyaç şartı ile birleştir. Benimsemediğini gördüğün bir fikrin benimsetilmesinde en emin yolun. fakat katiyyen yumuşama. bundan çekinmemelerini ve gizlemeye çalışmamalarını (hata yapmamanın en emin yolunun hiçbir iş yapmamak olduğunu) Gençlere çalıştıkları işin hangi safhasından itibaren mesuliyet yükleneceklerini de sarih olarak bildir.

.Sonra işin parçalarına geç. Bütün dünya basitliği aıyor. Göze mütenasip ve güzel gözüken. Bu prensip kaidesini iyi anlatmak için bir misal verelim Şuraya biraz beton dök diyorlar Beton nedir??.Çakılla kumu karıştırır. çimento koyar. (At aklı bitti) Parçalara geçelim : Çakıl ne kadar olsun. Bizim at aklı dediğimiz şeye başkaları 'Aklı selim' diyorlar.. fakat at aklında basitlik de var. sonra genel mektep bilgileri. Her işte. kum ne kadar? Granülometri diye bir şey vardı! (İşte mühendislik tarafı) Çimentoyu ne kadar koyayım suyu ne kadar? Su/Çimento oranı ve slamp diye bir şey vardı! (İşte mühendislik) Ezbere gerek yok. sen de en basiti aramalısın. yalnız ben bilirim deme. teker teker dağarcıktan çekmek lazım. aynı zamanda sağlamdır. Bu bilgileri de sırası geldikçe. kitaplarını aç. en sonunda mühendislik tarafına başvur. en basitinden ele almak şartı ile. biraz da su ilave edip karıştırırım... işin daha başında elini daldırıp avuçlamaya kalkma. sırası ile en evvel At aklı. Bir iş için vaktinden evvel karar verme. Bekle ve düşün. Yerine döker malayı çekerim. Yapabileceğinin en iyisini yap . Her parçayı ele alışta yine evvela basit düşün. en sonunda da mühendislik bilgileri geliyor. bitti. bazen en basit işçi senin altı ayda bulamadığını bulmuştur bile. fakat vakti gelince gecikmeden kararını ver. Etrafındakilerin fikirlerini yabana atma.

tüm testlerin tamamlanması ile zaman kaybetmeden bitirilir. Üretimlerdeki adam-sat ve makine-saat değerleri sürekli kontrol edilmelidir. kazı ve dolgu bitiminden hemen sonra başlanmalıdır. Böylece yüzeysel suların yapıya zarar vermeleri en aza indirilir. Şevlerin dik olması halinde bu durum daha belirgindir. Sonradan yapılması gerekli görülen kılçık drenler projesine olabildiğince uygun yapılmalı ve işlevlerin yerine gelmesi için uçların dışarıda kalmasına özen gösterilmelidir. yükleme ve boşaltmada oluşacak zayiatların en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Zaman kaybını önlemek için atelye. menfezin işlevi sağlanıncaya kadar devam etmelidir. servis yollarının iyi kalitede olması ve bakımının sürekli yapılmasıdır. Lastik tekerlekli araçlar bakımsız ve kalitesi iyi olmayan yollarda kısa zamanda kullanılmaz hale gelirler. Herhangi bir dolgu işlemine başlamadan önce gerçeğe yakın bir metraj çıkarılmalı ve hacme göre yaklaşık kamyon sayısı hesaplanmalıdır. Yapılan iş bir daha aynı işe dönülmeyecek gibi tamamlanmalıdır. Reglaja. Makine ekipmanlarının operatör mahaline gerekli bilgi ve talimatları içeren yazılar rahatça görülen bir yere konur. Makinelere iş verilirken fazla zorlanmamasına özen gösterilmelidir. toplantılarda tutanak tutulup. Soğuk havalarda makine ve ekipman motorlarının çalışması zaman alabilir. Birimler arasındaki toplantılar prensip olarak çalışma saati dışında düzenlenmelidir. Taşaron ekipmanları sanki şirketin ekipmanı imiş gibi kontrol altında tutulmalıdır. Gündüz yapılması daha uygun olan işler gece vardiyasına bırakılmamalıdır. Drenaj kanallarının her türlü bağlantıları. yükleme ve taşıma kapasiteleri arasıda denge olmalıdır. Bakım zamanı geldiğinde makineler atelyeye gecikmeden teslim edilmelidir. Özellikle toprak işinde. Böylece bu imalatların kazıda olabilecek heyelanlardan önce bitirilmesi sağlanır. Zamanla şevleri yıkılabileceği gibi yağmurdan da hasar görebilir. Yapılacak iş için kullanılan makinanın doğru seçilmiş olması gerekir. bu makineleri mesai başlangıcından önce çalıştırılmalarını temin etmelidir. Araç arızalarını azaltmanın usullerinden biri. Bitkisel toprak hafrinde sonradan kullanılacak toprak mümkün olduğunca kullanma sahasının yakınına depo edilmelidir. Özellikle yol inşaatlarında sanat yapılarının ve drenaj rögarlarının üzerinde kaçıncı kilometrede oldukları belirtilmelidir. Menfezlerdeki çalışmalar. Verimli ve başarılı bir üretim şantiye birimleri arasındaki koordinasyonla yakından ilgilidir. Gereksiz taşımadan kaçınılmalıdır. Hiçbir zayiat %3'ün üzerinde olmamalıdır. Reglaj yapmadan bölgeyi terk etmek sonra o bölgeye yeniden mobilize olmak demektir. Kabarma katsayısı gözönüne alınmalıdır. . üstelik saatlik ücretler yüzde elli ile yüzde yüz arası zamlıdır. Çalışmalarda kamulaştırılmış bölgeye taşmamaya dikkat edilmelidir. ilgililere tutanağın birer kopyası dağıtılmalıdır. İçine boru döşenecek olan kanallar fazla bekletilmeden borusu döşenir ve dolgusu tamamlanır. Aksi halde yağmur ve sel sularının tahliyesi mümkün olmaz. Ekonomik bir toprak işi çalışmasının abecesi budur. Kış şartlarında alt yapısı iyi olmayan servis yollarına ince bir kaplama yapılmalıdır. Gereksiz fazla kapasite atıl halde olmamalıdır.                           Fazla mesai çalışmaları genellikle düşük verimli çalışmalardır. Beton boru. katılanlarla. Beton dökümü başlanmış temellerin sürekli beton şartı olmasa da. rögar gibi prefabrik üretimlerin üretim sahasından kullanılacağı yere kadar taşınmasında. betonlama işlemi durudurulmadan tamamlanmalıdır. Şevleri dik olan kazı yerlerinde yapılacak imalatlara hemen başlanmalıdır. Sonradan bozulan yollarda bu tür hataların payı büyüktür. Böylece herkes toplantılarda kolaylıkla ilgili bölgeyi gözünde canlandırabilir.

ekipman ve malzemeyi şimdiden satın almayın. su boruları telefon hatları gibi. . nerelerde çalışabileceğimiz önceden kararlaştırılmış omalıdır. belli bir zayiatın üzerinde bir zayiattan sorumlu olmalıdırlar ve miktara karşı gelen parsal tutar hakedişlerinden kesilmelidir. Çalışma saatlerinde. Üretimin kalitesinden fedakarlık etmek tasarruf etmek değildir. Başarılı ve düşük maliyette üretim yapmanın temel kuralı yapılacak işi iyi tanımak ve kullanılacak ekipmanı buna uygun olarak seçmektir. İşverenden taleplerinizde haklı olabilmeniz için işin tarihçesini gösteren dökümanların korunduğu bir arşiviniz olmalıdır. Ama gecikmeyin de. Çok sonra kullanılacak makina. çakıl vs.                   İnşaatın yapıldığı araziden önceden yapılmış altyapı tesisleri geçebilir. Kötü hava şartları. proje değişikliği neden /veya nedenleri ile olabilecek iş duraklamalarında. İş yaparken. arazi etüdü ile birleştirilirse sonradan istenmeyen süprizlerle karşılaşma olasılığı azalır. uygun olmayan ödeme koşulları. Malzemeyi şantiyeden temin eden taşaronlar. Elektrik kablosu ve havai hatlar. çok acil bir durum olmadıkça sahadan hiç kimse büroya çağrılmamalıdır. Yolların temizlenmesi yanında kamyonların fazla yüklenmesi şantiye yönetimince önlenmelidir. Bir bilginin dağıtımını gecikmeden gerçekleştirmeliyiz. Bu tesislerle ilgili dairelere. İnşaat yapım metodunun ilgili işin başlamasından önce saptanmış olması gerekir. Şantiye içinde dedikoduya konu olabilecek olayları hemen su yüzüne çıkarıp olumsuz bir havanın oluşmasına engel olunmalıdır. Gelen yeni projeler hemen ilgililere dağıtılmalı ve işlerin hacmi hesaplanmalıdır. iş programına göre iyi gidiyorsa bile acaba yaptığımız iş yapabileceğimizin maksimumudur diye düşünmeliyiz. Çalışma sezonu bitiminde bazı saha müşhendisleri kesin hesap çalışmaları ile görevlendirilebilir. Bu tutum hem kesin hesabı hızlandırır hem de saha mühendisleri ile kesin hesaplarda çalışan mühendisleri birbirine yakınlaştırır. işe başlamadan önce haber verilmeli ve gerkli altyapı deplasmanlarının en kısa zamanda gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır. gibi malzemeler kaplamanın hasar görmesine neden olur. kalitenin alt limiti şartnamelerde yazılıdır. Prensip olarak operatörler ihtisaslaştığı makina çeşidinden başka bir makinada çalıştırılmamalı ve buna zorlanmamalıdır. Proje etüdleri. Bu politika bize finansmanda rahatlık sağlayacaktır. Kamyonların aşırı yüklenmesi sonucu yol kaplama yüzeyine dökülen kum. Yaptığınız işin sözleşmesini en az iki kez okuyun İhale sonrasında işin neden alınamadığı veya alınmış ise ikinci gelenle aradaki farkın ne olduğu ve nereden geldiği araştırılmalıdır.

.Bir mühendisin kıymeti her yaşta bilgisi ile tecrübesinin toplamı ile ölçülür. yavaş yavaş bilgisini kullanma tecrübesini edinmeye başlar. (Vakti ile bizler için de karşılandığı gibi. (Küçücük bir fark : bedel mühendisin cebi yerine şantiye kasasından karşılanır. heyecanlı ve ürkektir. bilgi eğrisi ile çakışır. Fevzi Akkaya İncelediğimiz mühendis 25 yaşında diploma almıştır. (işinden dolayı şantiyeyi yekun bir gün geciktirse. arkasından aynı hatayı bir daha işlerler. Tecrübesi arttıkça. (75'den sonrası için söz yok!) . ama yenilerini edinme kabiliyeti artık kalmamıştır.. 75'den sonra ise koyuverir. Böylece mühendis devre sonuna erişir. bir günlük şantiye masrafı = Endirekt zarar) Zaman ileledikçe hata oranı azalır. (İşin garibi.. sarıldığı mektep kitapları bile derdine çare olamaz. Ama zannedilmesin ki hiç hata yapmaz. yenilerinden eskilere doğru gerek bilgi gerekse tecrübe dağarcığı hızlanarak boşalır. dağarcığında yetişiri kadar (hata/zarar) derslerinden oluşan bir tecrübe birikimi vardır. 75'den sonra ise hafızası süratle gerilemeye başlar.35 yaş arası : Tecrübesizlik Devresi Bu devrede mühendis hatalar yapacaktır. Dağarcığında birçok bilgi ile şantiyeye ayak basmıştır. sıra gözetmeden birbirini itip öndekinin yerini almaya başlar. 25 . Bu devredeki zarar yekünü mühendisin tecrübe edinmesi için önenen bedeli teşkil eder. bir hata işlerler. artık bilgilerini emniyetle kullanacak tecrübeye sahip olmuştur. Rahatça şantiye ve teknik büro şeflikleri yapabilir. iki sene içinde toparlanır gider. dizayn yapabilir. çoğu zaman fakir. bunlara yenileri eklenir ve mühendisin bilgi dağarcığı 65 yaş civarına kadar artmakta devam eder.. hepsi kifayetsiz. o zamana kadar edindiği tecrübe ve bilgiye sahiptir. mühendis artık bilgisini kullanma tecrübesini edinmiştir. 35 yaşlarında. 65 .. taki Emrihak vakti olup nalları dike. mühendis mektep kitaplarından gayri kitaplar edinmeye ve kütüphanesini teşkil etmeye başlar. Ama bu yaştan sonra heyacanı azalır. halbuki daha kafi miktarda hata işlememiştir. fakat yaptığı hatalar ilk günkülerden ağır olur.65 yaş arası : En verimli devre Birinci devreden çıkan mühendisin bilgi ve tecrübe eğrileri yükselmeye devam eder ve nihayet 45~65 yaşları arasında en verimli devresine ulaşır. İlk görevi kendisine teslim edilir edilmez bu bilgiler. kafasında. alternatifler düzenleyebilir.(Nokta. 70'e kadar kendini idare eder.) İlk günlerin heyacanı geçtikten sonra. pek hikaye anlatmaya vakti kalmaz.)) 45 . o da beni beşere özgü hataları yapabilir.. Bu hataların bir kısmı zarasızca bertaraf edilirse de bir kısmı direkt veya endirekt zararlara sebeb olur.75 yaş arası ve sonrası 65'e ulaşan mühendisin bilgi ve tecrübesi doruğa ulaşmıştır. devam edelim :) 65 yaşına gelen mühendis. şirket hatta şirketler yönetebilir. Mühendis 70'e kadar idare eder. Fakat bu bilgisini kullanma tecrübesine sahip bulunmuyor. Not : Herşey bir bedel karşılığı elde edilir. 8 ile 10 senelik bir devreden sonra. kafasında bilgileri tasnifli olarak yerleşir.(takriben yaş 80 !) Eğer bu mühendis devlet memuru ve 65 yaşında emekli olmuş ve köşeye çekilmiş ise. Artık bir inşaat nosyonuna sahip olmuştur. (Aslında bu bilgilerini kullanma tecrübesine henüz sahip değil. ama kendisi farkında değildir. Bu devre yürür geçer. gözükür. Boşaldıkça mühendis eski günlerin tatlı hikayelerini anlatmakla yetinir. evvelce sefa görünenler yavaş yavaş cefa rengine boyanmaktadır. 75'de artık eskimiştir. projeleri kritik edebilir. tecrübe eğrisi. Yaşı ilerledikçe hafızası da gerilemeye başlar. asgari düzeydedir ve büyük zararlar doğurmayacak niteliktedir. Bunun sebebi kendisine duymaya başladığı emniyettir.) Bu devreye ulaşmış olan mühendis. inşa metodları tespit edebilir düzeye erişmiştir. Fakat bu hatalar.

hemen hemen yalnız tecrübeleri ile iş görürler. mektepte veya mektep sonrası edinilen klasik ve teknik bilgilerin işe yarar veya günlük işte kullanılır halde tutulması. İyi bir projeci için min devre 35 yaş sonrası. Danışmanlık. İncelemede prototip mühendis olarak 25 yaşında diploma alıp 80'e kadar yaşayan bir mühendis seçildi. devre 45 yaş sonrasıdır. start noktası olan diploma tarihinden sonra. Mühendisler şaraba benzerler. eskidikçe kıymetlenirler derler. iyi bir büro şefi için min. yeni bilgi ve tecrübe edinmez. Halbuki : Bir mühendisin kıymeti. okumuş formene eşittirler.. Zamanla bilgi ile alakalarını keserler. yönetim kurulu üyelikleri için (fakat ancak ve en çok 75'e kadar) biçilmiş kaftandır. her yaşta.. . mektep bilgi seviyesinin altına düşmeye başlar. şüphesiz bütün kütüphaneyi nokta virgül kafada emre amade bulundurmak değildir. şantiyeye hitab eden projeler yapamaz. Bir mühendis 25 . bilgisi ile tecrübesinin toplamı ile ölçülür. bilmelidir ki ebediyen eksik kalır. Prototipin dışındaki bazı mühendislerde. Nokta virgül hariç. Bunlar kendilerine 'Metremikap Mühendisi' derler. Doğrudur ama grafikleri prototipe benzeyenler için ve 70 yaşına kadar geçerli olmak üzere. tecrübe eğrisi az veye çok yükselirse de.35 yaş arasındaki tecrübe devresini şantiyede geçirmeden hele ilk günden büro mühendisliğine karar verirse. Metre mikap mühendislerine gelince. fakat dağarcığında kıymetli bir hayat tecrübesi birikmiştir. derinleşmek istenilen mevzularda başvurulacak literatürün bilinmesidir.Mühendis yavaş yavaş faal hayattan çekilmeye başlar. Not : Burada sözü edilen bilgiden kasıt. bunlar hava almışlardır ve sirkeye dönüşmüşlerdir. statikerlikten öteye geçemez. bilgi eğrisi.