You are on page 1of 2

Lampiran 9-1

DAFTAR SEWA KANTIN

Nama Penyewa Alamat Tempoh Sewa Lanjutan Tempoh Wang Pertaruhan

: SKTY ENTERPRISE : SJK(T) LADANG TUMBUK, TANJUNG SEPAT, SELANGOR. : 01.12.2010 HINGGA 30.11.2012 : 01.12.2012 HINGGA 30.11.2013 : ______-______

Kadar Sewa Bulanan : RM 50.00 Deposit Sewa Kantin : RM 120.00 Deposit Bayaran Elektrik & Air : RM 30.00

BULAN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

DITERIMA DARIPADA

Tarikh

TERIMAAN No. Resit Jumlah(RM)

CATATAN Tiada pembayaran

R. Kannima

17.02.2012

50

Pembayaran lewat Tiada pembayaran

R. Kannima R. Kannima R. Kannima R. Kannima R. Kannima R. Kannima

19.04.2012 31.05.2012 06.06.2012 30.07.2012 11.08.2012 24.09.2012

Pembayaran lewat 100 50 50 50 50 50 Pembayaran lewat Pembayaran lewat Pembayaran lewat Tiada pembayaran Pembayaran lewat

R. Kannima

21.11.2012 JUMLAH BESAR

100 RM 500.00

Pembayaran lewat