RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

MINGGU 1 2 3 4 TEMA/TOPIK 5. EKONOMI NEGARA 5.1 Sumber Semula Jadi dan Kegunaannya a Jenis sumber i Sumber mineral  petroleum  gas asli  arang batu  emas  bijih timah ii Sumber hutan  balak  herba  rotan  buluh  kayu bakau iii Sumber laut  ikan  udang  sotong  ketam  siput  mutiara  tumbuhan  laut HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI

1. Menyenaraikan jenis-jenis sumber yang terdapat di negara kita. 2. Menyenaraikan sumber mineral

Berbangga dan bersyukur dengan wujudnya pelbagai sumber yang terdapat di negara kita.

1. Membincangkan jenis-jenis sumber berdasarkan gambar atau sumber sebenar 2. Mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya 3. Membandingkan dan membezakan dua jenis sumber yang terdapat di negara kita dengan menggunakan pengurusan grafik 4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat berkenaan jenis-jenis sumber.

Menghargai sumber semulajadi negara kita 3. Menyenaraikan sumber hutan

4. Menyenaraikan sumber laut

b

Hasil dan kegunaan sumber i Sumber mineral  bahan api  sumber tenaga  perhiasan ii Hasil hutan  bahan binaan  perabot  ubat-ubatan  kraf tangan iii Hasil laut  sumber protein  perhiasan  ubat-ubatan

1. Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber. 2. Menyatakan kegunaan sesuatu sumber. 3. Menyenaraikan langkah-langkah penggunaan sumber secara optimum. 4. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber.

Menyedari perlunya berjimat cermat dalam penggunaan sumber. Menyedari perlunya menggunakan sumber dengan berhemah.

1. Membuat carta bergambar tentang produk yang berasaskan sumber semulajadi. 2. Membuat simulasi tentang kepentingan sumber kepada manusia. 3 Membincangkan kepelbagaian penggunaan sumber semulajadi pada masa akan datang. Menghasilkan buku skrap dengan mengumpulkan dan mengelaskan gambargambar mengikut jenis sumber semulajadi dan menyatakan kegunaannya.

4

5. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang hasil dan kegunaan sumber.

MINGGU

TEMA/TOPIK 5.2 Kegiatan Ekonomi dan Lokasi a Perindustrian i Jenis industri  industri pemprosesan  industri berat  industri ringan  industri desa ii Kawasan perindustrian  Shah Alam  Perai  Pasir Gudang  Peramu  Tanjung Malim  Nilai  Likas  Miri

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

AKTIVITI

5 6 & 8

1. Menyatakan jenis industri di negara kita. 2. Menyenaraikan jenis industri di negara kita dan contoh bagi setiap jenis industri. 3. Menamakan kawasan perindustrian dan jenis industri yang terdapat di kawasan tersebut.

Menyedari bahawa kepelbagaian industri telah meningkatkan ekonomi negara. Berbangga dengan barangan buatan Malaysia.

1. Membuat peta minda jenis industri di negara kita. 2. Melengkapkan rajah pengurusan grafik jenis industri, contoh serta produk yang dihasilkan. 3. Melabelkan lokasi kawasan perindustrian pada peta Malaysia. 4. Melayari laman web untuk mendapatkan tentang jenis industri. 5. Menyediakan folio bagi satu jenis industri.

b 9 10 11

Pertanian i Penanaman  padi di Dataran Kedah, Delta Kelantan dan Tanjung Karang  kelapa sawit di Jengka,Labis, Trolak dan Sibu  getah di Muar dan Tenom  sayur-sayuran di Cameron Highland dan Kundasang  nanas di Pontian ii Perikanan akuakultur di Bukit Merah dan Kukup pusat perikanan seperti Kuantan,Kuala Perlis, Chendering,Besut, Tok Bali

1. Menyatakan jenis kegiatan pertanian di negara kita. 2. Menamakan aktiviti pertanian dan lokasinya. 3. Menyenaraikan hasil yang diperoleh daripada kegiatan pertanian. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian.

Bersyukur dengan wujudnya pelbagai kegiatan pertanian yang menyumbang ke arah perkembangan ekonomi negara. Berbangga kerana negara kita mempunyai pelbagai kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Menghargai hasil keluaran pertanian negara.

1. Membuat peta minda tentang kegiatan pertanian. 2. Melabelkan kawasan kegiatan pertanian pada peta Malaysia. 3. Menghasilkan buku skrap tentang hasil kegiatan pertanian. 4. Meramalkan makanan alternatif berasaskan pertanian untuk penduduk Malaysia pada masa akan datang.

MINGGU c 12 & 14

TEMA/TOPIK Perhutanan i Pembalakan  cengal  merbau  nyatuh  keruing  seraya  meranti ii Kawasan pembalakan  Bukit Tinggi Janda Baik, Pahang  Kemaman, Terengganu  Segamat, Johor  Ranau, Sabah  Sri Aman, Sarawak  Kapit, Sarawak

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menamakan pokok kayu balak yang terdapat di negara kita. 2. Menyenaraikan kegunaan daripada hasil pembalakan. 3. Menyenaraikan kawasan pembalakan di negara kita.

UNSUR PATRIOTISME Bersyukur kerana negara kita kaya dengan hasil hutan. Menghargai kepelbagaian hasil hutan yang terdapat di negara kita. Berbangga kerana hutan negara kita kaya dengan pelbagai jenis pokok.

AKTIVITI 1. Melabelkan kawasan kegiatan perhutanan pada peta Malaysia. 2. Membincangkan hasil pembalakan yang terdapat di negara kita. 3. Membuat peta minda tentang kegunaan hasil pembalakan. 4. Mengumpulkan gambar dan membincangkan kegiatan pembalakan.

d 15 16 & 18

Perlombongan i Sumber mineral dan lokasi  petroleum dan gas asli di perairan Pantai Barat Sabah dan perairan Sarawak  arang batu di Mukah Balingian, Silantek, Merit Pila, Maliau  emas di Raub, Rusila & Bau bijih timah di Lembah Kinta

1. Menamakan lokasi perlombongan mineral di negara kita. 2. Menyenaraikan mineral yang dilombong di darat dan di dasar laut. 3. Menyenaraikan pusat pemprosesan petroleum dan gas asli.

Menghargai sumber alam sebagai anugerah Tuhan Bersyukur dengan adanya sumber mineral di negara kita. Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada hasil negara

1. Melukis dan melabelkan lokasi perlombongan mineral di negara kita. 2. Membuat pengurusan grafik bergambar tentang sumber mineral. 3. Menghasilkan buku skrap daripada gambargambar aktiviti perlombongan sumber mineral 4. Membuat ramalan sekiranya negara kita kehabisan sumber mineral.

5.3 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a. Kepentingan kegiatan ekonomi i Menyediakan peluang pekerjaan  sektor awam  sektor swasta ii Menambahkan pendapatan negara iii Kemajuan pembangunan negara

1. Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi. 2. Menyatakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menambahkan hasil pendapatan negara. 3. Mnejelaskan kegiatan ekonomi yang memberi kan sumabngan kepada pembangunan negara. 4. Menghuraikan pembangunan sesuatu kawasan berdasarkan kegiatan ekonomi.

Berbangga kerana terdapat pelbagai kegiatan ekonomi di negara kita. Bersyukur dengan wujudnya pelbagaii peluang pekerjaan. Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada pendapatan negara.

1. Membuat simulasi tentang jenis pekerjaan dalam sektor awam dan swasta. 2. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis pekerjaan mengikut kegiatan ekonomi di negara kita. 3. Membuat peta minda sumbangan kegiatan ekonomi kepada kemajuan negara. 4. Membuat lawatan ke kawasan kegiatan ekonomi yang berhampiran serta melaporkan aktiviti dan sumbangannya. 5. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai jenis kegiatan ekonomi.

MINGGU 19 20 21

TEMA/TOPIK 5.4 Implikasi Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar a. Kesan i Perubahan landskap akibat  perlombongan  pembalakan  pembinaan  pertanian ii Pencemaran  udara  darat  air  bunyi iii Kepupusan  flora  fauna

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan punca berlakunya pencemaran akibat daripada kegiatan ekonomi. 2. Menyenaraikan perubahan landskap akibat daripada kegiatan ekonomi. 3. Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia. 4. Menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. 5. Menghuraikan aktiviti ekonomi yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna. 6. Meramalkan akibat daripada kepupusan sumber terhadap kegiatan ekonomi.

UNSUR PATRIOTISME Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar. Menghargai khazanah alam. Menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama. Menghargai kewujudan pelbagai flora dan fauna.

AKTIVITI 1. Membuat simulasi tentang kegiatan ekonomi yang memberi implikasi terhadap alam sekitar. 2. Meneliti lirik lagu atau puisi yang bertemakan alam sekitar. Membincangkan jenis dan kesan pencemaran dalam lagu tersebut. 3. Mengumpulkan keratan akhbar dan mencatat kan isi-isi penting tentang pencemaran. 4. Menyediakan folio berkaitan pencemaran atau kepupusan flora dan fauna akibat kegiatan ekonomi.

b. Cara mengatasi i pemeliharaan ii pemuliharaan

1. Menyatakan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 2. Menyatakan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Menyedari bahawa penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama.

1. Melukis poster/slogan bertemakan "Menjaga Alam Sekitar" 2. Merekacipta barangan dengan menggunakan bahan terbuang. 3. Melakar "Bandar Impian" di kawasan bekas tanah lombong. 4. Membuat peta minda bagi menunjukkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegiatan ekonomi.

MINGGU

TEMA/TOPIK 6. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 6.1 Kemerdekaan Malaysia a. Ke arah kemerdekaan i Kerjasama antara kaum  bahasa  kebebasan beragama dan kepercayaan  budaya ii Pilihan raya  Pilihan raya 1955 Tokoh-tokoh dalam rombongan kemerdekaan 1956  wakil Raja-raja Melayu terdiri daripada Dato' Hj Abdul Abdul Wahab b. Hj Aziz (Perak), Dato' Nik Ahmad Kamil Hj Nik Mahmud (Kelantan), Dato' Muhammad Seth b. Mohammad Said (Johor), Abdul Aziz b. Hj. Abdul Majid (Selangor)  wakil Parti Perikatan terdiri daripada Tunku Abdul Rahman Putra, Tun Abdul Razak b. Dato' Hussein, Tun Dr. Ismail b. Dato' Abdul Rahman, Tun H.S Lee.

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

AKTIVITI

24 25 26 27

1. Menyatakan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara 2. Menjelaskan peranan bahasa Melayu dalam mewujudkan kerjasama antara kaum di Malaysia 3. Menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. 4. Menjelaskan budaya pelbagai kaum di Malaysia. 5. Menjelaskan kepentingan pilihan raya 1955 6. Menyenaraikan tokoh yang menyertai rombongan mendapatkan kemerdekaan. 7. Menghuraikan peristiwa ke arah kemerdekaan mengikut kronologi.

Berbangga menjadi rakyat Malaysia Bersyukur dengan amalan demokrasi yang diamalkan di negara kita. Menghormati amalan dan kepercayaan setiap kaum. Menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan.

1. Menyenaraikan bahasa dan dialek yang digunakan oleh pelbagai kaum di Malaysia. 2. Mengumpulkan maklumat tentang sambutan perayaan agama. 3. Membuat simulasi proses pilihan raya. 4. Mengumpulkan dan menulis biodata tokohtokoh yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan.

iii

28 29 30 31

b. Pengisytiharan kemerdekaan i. Pengisytiharan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka ii Penurunan Bendera Jack Union di Padang Kelab Selangor Pengisytiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka

1. Menyatakan tarikh dan tempat pengisytiharan kemerdekaan 2. Menghuraikan peristiwa pengisytiharan kemerdekaan 3. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dengan perjuangan kemerdekaan. 4. Biodata Tunku Abdul Rahman sebagai Bapa Kemerdekaan

Bersyukur dan berbangga dengan kemerdekaan negara Menyemaikan semangat cinta akan negara Mneghargai jasa tokohtokoh yang memperjuangkan kemerdekaan.

1. Menyanyi dan menghayati seni kata lagu "Tanggal 31" 2. Melakonkan aksi pengisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj. 3. Menghasilkan carta kronologi ke arah pengisytiharan kemerdekaan. 4. Mendapatkan maklumat daripada sedutan tayangan filem yang berkaitan dengan kemerdekaan. 5. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan tokoh-tokoh kemerdekaan. 6. Mendapatkan biodata Tunku Abdul Rahman sebagai Bapa Kemerdekaan

iii

iv Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan  Dato' Onn b. Jaafar  Tunku abdul rahman Putra al-Haj  Tun Abdul Razak b. Dato' Hussein  Tun Tan Cheng Lock  Tun Sambanthan

MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

AKTIVITI

33 34

6.2 Pembentukan Malaysia a. Latar belakang i Idea pembentukan Malaysia  tujuan ii Gagasan awal  Persekutuan Tanah Melayu  Singapura  Brunei  Sabah  Sarawak Tokoh yang terlibat  Tunku Abdul Rahman  Tun Fuad Stephen  Temenggong Anak Jugah Anak Barieng  Tun Datu Mustapha b. Datu Harun  Lee Kuan Yew

1. Menyatakan tokoh pencetus idea pembentukan Malaysia. 2. Menyatakan negeri dalam gagasan awal pembentukan Malaysia. 3. Menjelaskan tujuan gagasan awal pembentukan Malaysia 4. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia

Berbangga dengan kegigihan tokoh dalam memperjuang kan penubuhan Malaysia Menyemaikan semangat integrasi nasional Menyemaikan semangat cinta akan negara.

1. Melakukan aktiviti main peranan, cetusan idea tentang pembentukan Malaysia 2. Melabelkan negeri yang terlibat dalam gagasan awal pembentukan Malaysia pada peta Asia Tenggara. 3. Membuat laporan tentang pembentukan Malaysia 4. Membina pengurusan grafik tentang tujuan gagasan awal Malaysia.

iii

35 36

b. Pembentukan Malaysia i Pengisytiharan Malaysia pada 16 September 1963  Persekutuan Tanah Melayu  Brunei  Sarawak  Singapura ii Keanggotaan Malaysia selepas 9 Ogos 1965  Persekutuan Tanah Melayu  Sarawak  Sabah

1. Menyatakan tarikh pembentukan Malaysia 2. Menyenaraikan anggota yang menyertai pembentukan Malaysia pada 16 Sept 1963 3. Menyenaraikan anggota yang menyertai Malaysia selepas 9 Ogos 1965 4. Menjelaskan peristiwa pembentukan Malaysia secara kronologi

Menyemaikan semangat cinta akan negara Bersyukur dengan pembentukan Malaysia

1. Menyanyikan lagu-lagu patriotik. 2. Menghasilkan carta negara-negara yang menganggotai Malaysia pada 16 Sept 1963 dan 9 Ogos 1965 3. Menyatakan faedah menganggotai Malaysia dengan menggunakan teknik Theory of Constraint (TOC) 4. Menyediakan rajah kronologi peristiwa pembentukan Malaysia hingga Ogos 1965

37 38

6.3 Warisan Negara a. Warisan sejarah i Bangunan-bangunan lama pemeliharaan & pemuliharaan  Bangunan Sultan Abdul Samad  Bangunan Stadhuys ii Sumber sejarah  dokumen  artifak

1. Menyenaraikan bangunan yang menjadi warisan kebanggaan negara. 2. Menjelaskan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan-bangunan bersejarah. 3. Menyatakan jenis sumber sejarah 4. Menyenaraikan penemuan yang dijadikan sumber sejarah. 5. Menghuraikan kepentingan sumber sejarah.

Menghargai bahan peninggalan sejarah. Berbangga dengan sumber sejarah yang ada Berbangga dengan kekayaan warisan sejarah negara kita. Bersama bertanggungjawab memelihara warisan sejarah.

1. Menceritakan nilai estetika bangunan dari aspek sejarah. 2. Melabelkan lokasi bangunan-bangunan bersejarah pada peta Malaysia. 3. Melawat bangunan-bangunan bersejarah setempat. 4. Membuat replika batu bersurat, dokumen atau artifak yang menjadi sumber sejarah.

MINGGU

TEMA/TOPIK b. Warisan kesenian i Bidang  muzik  drama  seni kraf  seni bina  seni tari  permainan  seni mempertahankan diri

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menamakan bidang-bidang seni yang menjadi warisan negara. 2. Menyenaraikan cara mengekalkan warisan kesenian. 3. Menyenaraikan langkah memperkenalkan warisan kesenian. 4. Menjelaskan kepentingan warisan kesenian kepada masyarakat.

UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan kepelbagaian kesenian pelbagai kaum. Menghargai seni warisan silam. Berbangga dengan nilai estetika warisan kesenian negara.

AKTIVITI 1. Mengadakan persembahan muzik tradisional 2. Melakukan main peranan dalam pementasan wayang kulit atau bangsawan. 3. Menghasilkan seni kraf tangan yang mudah 4. Melakar seni bina rumah-rumah tradisional yang terdapat di Malaysia. 5. Menonton dan mencatatkan jenis-jenis tarian tradisional yang terdapat dalam tayangan video 6. Mempersembahkan tarian tradisional berdasarkan tayangan video. 7. Mengadakan pertandingan permainan tradisional

39 40

41 42

6.4 Malaysia dan Kejayaannya a. Kesejahteraan negara i Amalan demokrasi  kebebasan bersuara  kebebasan beragama  kebebasan memilih kerajaan ii Perkongsian kuasa  kerajaan pusat  kerajaan negeri Perpaduan kaum  Kerjasama  Toleransi  Persefahaman

1. Menyatakan perkara-perkara yang membawa kepada kesejahteraan negara 2. Menyatakan maksud demokrasi. 3. Menghuraikan kepentingan mengekalkan amalan demokrasi. 4. Menjelaskan kepentingan mengadakan pilihan raya 5. Menghuraikan proses pilihan raya yang dilaksanakan di negara kita. 6. Menamakan ketua kerajaan peringkat pusat dan negeri. 7. Menyatakan bidang kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. 8. Menjelaskan langkah-langkah mewujudkan dan mengekalkan perpaduan negara.

Bersyukur dengan kesejahteraan negara. Berbangga dengan amalan demokrasi. Menghargai sumbangan rakyat dalam mewujudkan perpaduan kaum.

1. Mengadakan perbahasan ala Parlimen 2. Menghasilkan pengurusan grafik kuasa-kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. 3. Melakukan simulasi pilihan raya. 4. Aplikasi Theory of Constraint (TOC) dalam penyelesaian masalah isu, jika tiada perpaduan.

iii

MINGGU

TEMA/TOPIK b. Kemakmuran ekonomi i Pengeluaran negara  perindustrian  cari gali  pertanian ii Telekomunikasi  Koridor Raya Multimedia Perhubungan dan Pengangkutan  KLIA  lebuhraya  pelabuhan  keretapi

HASIL PEMBELAJARAN 1. menyatakan usaha-usaha yang boleh meningkatkan kemakmuran ekonomi. 2. Menamakan kegiatan ekonomi yang mendatangkan pendapatan negara. 3. Menyatakan kepentingan telekomunikasi dalam kemakmuran negara 4. Menyatakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan perhubungan dan pengangkutan.

UNSUR PATRIOTISME Bersyukur dan berbangga dengan adanya pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan. Menghargai kemudahan perhubungan dan pengangkutan yang disedia kan oleh kerajaan. Mneghargai kemajuan teknologi ke arah kemakmuran ekonomi negara.

AKTIVITI 1. Melabelkan kawasan utama peningkatan pembangunan negara. 2. Kajian Masa Depan (KMD) merancang bahan alternatif bagi menjamin pendapatan dan kemakmuran ekonomi negara yang berterusan 3. Mengumpulkan gambar-gambar berkaitan peningkatan pembangunan negara. 4. Mengumpulkan maklumat tentang alat dan fungsi telekomunikasi 5. Menghasilkan peta minda tentang jenis-jenis pengangkutan dan sumbangan kepada kemakmuran negara.

43 44

iii

RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 MINGGU 1 TEMA/TOPIK 3 MENGENAL NEGARA KITA 3.1 Lokasi Malaysia a Di Asia Tenggara i Kedudukan Malaysia berpandukan arah mata angin ii Kedudukan Malaysia dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI

1. Menyatakan kedudukan Malaysia pada peta Asia Tenggara berpandukan arah mata angin 2. Menyatakan kedudukan Malaysia pada peta Asia. 3. Menyenaraikan negara di Asia Tenggara yang berjiran dengan Malaysia.

Bersyukur dan berbangga dengan lokasi negara kita yang strategik Bekerjasama dengan negara jiran untuk kepentingan bersama Berbangga dengan kedudukan geografi negara kita. Menghormati negara-negara lain untuk menjamin keamanan dunia. Menyedari kepentingan mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia

1. Melukis dan menamakan arah mata angin berpandukan kompas. 2. Melabel kedudukan negara Malaysia pada peta Asia Tenggara. 3. Melabel negara-negara yang berjiran dengan Malaysia pada peta Asia Tenggara. 1. Menandakan kedudukan Malaysia di peta dunia dan menyatakan lokasinya. 2. Menulis rencana tentang kedudukan Malaysia yang strategik berdasarkan pelbagai sumber 3 Melabel benua-benua di peta dunia 4 Membandingkan dan membezakan Benua Asia dengan benua lain dari segi keluasan saiz.

2

b Di dunia i Kedudukan Malaysia  di benua Asia  di dunia

1. Menamakan benua-benua yang terdapat di dunia. 2. Menyatakan lokasi Malaysia di peta benua Asia. 3. Menjelaskan saiz Benua Asia berbanding dengan benua lain.

MINGGU 3-4

TEMA/TOPIK 3.2 Geografi Fizikal a Bentuk muka bumi i Pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia.  tanah tinggi  tanah pamah  saliran  pinggir laut  kepulauan ii Kepentingan bentuk muka bumi  tanah tinggi contoh : kuasa hidroelektrik, pelancongan  tanah pamah contoh : petempatan  pinggir laut contoh : perikanan  saliran contoh : minuman,perikanan, perhubungan  kepulauan contoh : pelancongan

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

AKTIVITI

1. Menyenaraikan bentuk muka bumi Malaysia. 2. Menerangkan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia. 3. Membandingkan dan membezakan kepentingan dua jenis bentuk muka bumi. 4. Menjelaskan kepentingan bentuk muka bumi kepada ekonomi negara.

Berbangga dengan kepelbagaian bentuk muka bumi di Malaysia. Menyedari kepentingan bentuk muka bumi terhadap ekonomi negara.

1. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai bentuk muka bumi dan kepentingannya 2. Menandakan dan menamakan jenis bentuk muka bumi di Malaysia pada peta fizikal 3. Menyanyikan lagu-lagu bertemakan keindahan alam seperti 'Gunung Kinabalu' dan ' Tanjung Puteri' 4. Menyediakan model bentuk muka bumi fizikal Malaysia. 5 Mencipta puisi/lirik lagu untuk menggambarkan keistimewaan dan keindahan bentuk muka bumi negara kita.

MINGGU 5 - 10

TEMA/TOPIK b Cuaca dan iklim i Ciri-ciri iklim Khatulistiwa : suhu  angin  hujan ii Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia.  kedudukan  angin monsun  ketinggian  kepulauan iii Kawasan Zon Iklim Dunia  zon panas (gurun panas)  zon sejuk (Tundra)  zon sederhana (Kawasan Mediteranean)  zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia)

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan iklim Khatulistiwa. 2. Menjelaskan ciri-ciri iklim Khatulistiwa. 3. Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia. 4. Menjelaskan pengaruh iklim terhadap ekonomi penduduk di Malaysia. 5 Menjelaskan bencana alam sebagai kesan daripada ciri-ciri cuaca dan iklim di Malaysia. 6 Menamakan contoh kawasan zon iklim dunia. 7 Membandingkan dan membezakan tiga ciri bagi zon iklim dunia. 8 Membandingkan dan membezakan iklim Malaysia dengan zon iklim dunia. 9 Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim.

UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan iklim negara kita Bersyukur dapat menikmati iklim yang selesa sepanjang tahun.

AKTIVITI 1. Simulasi pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian penduduk. 2. Menyediakan laporan tentang aktiviti yang dijalankan berdasarkan keadaan cuaca yang tertentu. 3. Mengumpul keratan akhbar tentang bencana alam dan membuat laporan. 4. Menghasilkan karya kreatif yang menggambarkan iklim Malaysia 5 Menandakan dan melabelkan kawasan zon iklim dunia pada peta dunia. 6 Membanding kan dan membezakan dua jenis zon iklim dunia menggunakan pengurusan grafik. 7 Mengumpulkan gambar berkaitan dengan kawasan zon iklim dunia. 8 Menghasilkan peta minda berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim.

MINGGU 11 - 13

c

TEMA/TOPIK Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. i Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Malaysia.  hutan hujan tropika  hutan paya  hutan pantai  hutan gunung ii Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia.  bentuk muka bumi  iklim  tanah- tanih  saliran iii Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.  flora dan fauna  sumber perhutanan  tempat perlindungan hidupan liar  pembiakan hidupan laut  kawasan tadahan  pencegahan hakisan iv Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan zon iklim dunia  Gurun panas  Tundra  Mediteranaean  Kawasan jenis Siberia

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyenaraikan jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Malaysia. 2. Menjelaskan jenis habitat tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Malaysia. 3. Menbandingkan dan membezakan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar dua habitat. 4 Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. 5 Menjelaskan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. 6 Menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan zon iklim dunia.

UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di persekitaran kita. Menghargai kepantingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

AKTIVITI 1. Menyediakan laporan tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di kawasan persekitaran 2. Menyediakan folio yang mengandungi pelbagai gambar dan lukisan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. 3. Melengkapkan borang pengurusan grafik untuk menunjukkan persamaan dan perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di pinggir pantai dan tanah tinggi. 4 Membuat kajian tentang kesesuaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di habitat yang berlainan. 5 Menulis sebuah karangan yang bertajuk Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia 6 Membuat peta minda yang menunjukkan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan zon iklim dunia.

MINGGU 14 - 15

TEMA/TOPIK 4 SEJARAH NEGARA KITA 4.1 Kesultanan Melayu Melaka a Pengasasan Melaka i Latar belakang Parameswara ii Rentetan peristiwa pembukaan Melaka.

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menceritakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas Melaka. 2. Menjelaskan sebab Parameswara melarikan diri dari Palembang. 3. Menyatakan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. 4 Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka 5 Menjelaskan sebab yang mendorong Parameswara mengasaskan Melaka.

UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan sejarah awal negara. Menghargai jasa pengasas kerajaan Melaka.

AKTIVITI 1. Membincangkan kedatangan Parameswara ke Melaka berdasarkan gambar bersiri atau gambar tunggal. 2. Menandakan dan melabelkan peta perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. 3 Melakonkan situasi yang menyebabkan pembukaan Melaka berpandukan peristiwa pelanduk menendang anjing. 4 Mengadakan lawatan ke muzium untuk mendapatkan maklumat tentang pengasasan Melaka dan membuat laporan. 5 Menghasilkan buku skrap tentang pengasasan Melaka. 1. Melukis dan membincangkan struktur pentadbiran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. 2. Melabelkan carta organisasi pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. 3. Membincangkan dan menjelaskan kuasa sultan serta pembesarpembesarnya dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. 4 Membuat pengurusan grafik tentang tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan sumbangannya. 5 Melakarkan dan menandakan pada peta Asia laluan perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. 6 Membuat pengurusan grafik tentang barang dagangan dari negara asal. 7 Melakonkan situasi aktiviti perniagaan di pasar Melaka antara pedagang dengan penduduk tempatan. 8 Membincangkan cara Islam berkembang di Melaka.

16 - 19

a Kegemilangan Melaka i Pentadbiran yang sistematik.  Pemerintah Melaka  Pembesar Empat Lipatan ii Pusat perdagangan  keistimewaan lokasi  aktiviti perniagaan dengan negara-negara lain iii Pusat penyebaran Islam  kedatangan dan perkembangan Islam di Melaka  penyebaran Islam ke negaranegara-negara lain

1. Menyatakan gelaran jawatan Pembesar Empat. 2. Menyatakan peranan Sultan dan Pembesar Empat Lipatan 3. Menyenaraikan tokoh-tokoh dan sumbangannya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 4 Menceritakan aktiviti-aktiviti perniagaan di Melaka. 5 Menerangkan Melaka sebagai pusat perdagangan. 6 Menyatakan peranan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. 7 Membandingkan dan membezakan struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dan struktur pentadbiran negara Malaysia kini.

Berbangga dengan kewujudan struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka Menyedari bahawa struktur pentadbiran negara kita berasaskan Kesultanan Melayu Melaka Berbangga dengan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat perdagangan.

MINGGU 20

c

TEMA/TOPIK Pusat kegiatan ilmu i Peranan istana

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan peranan istana sebagai pusat kegiatan ilmu. 2. Menyenaraikan aktiviti keilmuan yang dijalankan di istana. 3. Menyatakan golongan yang mendapat faedah daripada kegiatan ilmu d istana.

UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan kegiatan menuntut ilmu. Menyedari pentingnya menuntut ilmu. Peka terhadap perkembangan ilmu.

AKTIVITI 1. Berbincang tentang peranan istana sebagai pusat kegiatan ilmu. 2 Melakonkan situasi aktiviti-aktiviti keilmuan di istana. 3 Berbincang tentang sebab golongan bangsawan dan istana sahaja mendapat faedah daripada aktiviti keilmuan.

21 - 22

d Peluasan kuasa i Cara peluasan ii Kebijaksanaan pemimpin

1. Menyatakan cara-cara peluasan kuasa 2. Menyenaraikan negeri-jajahan takluk. 3. Menyatakan sebab-sebab peluasan kuasa secara ringkas. 4 Menyatakan peranan pemimpin dalam peluasan tanah jajahan.

Menghargai jasa pemimpin. Berbangga dengan kewujudan dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

1. Melakonkan situasi penaklukan sesebuah negeri jajahan. 2 Melakarkan dan melabelkan negerinegeri jajahan. 3 Sumbang saran tentang sebab-sebab peluasan kuasa. 4 Membuat peta minda tentang peranan pemimpin.

23

e Kedatangan kuasa luar i Portugis ii Belanda iii British

1. Menamakan kuasa-kuasa luar yang datang ke Melaka. 2. Menerangkan latar belakang kuasa luar. 3. Menyatakan cara kedatangan kuasa luar ke Melaka. 1. Menerangkan keadaan pentadbiran Melaka sewaktu zaman kemerosotan. 2. Menceritakan perebutan kuasa dalam kalangan pembesar. 3. Menjelaskan sikap rakyat Melaka ketika menghadapi ancaman luar 4 Menyatakan faktor-faktor kelemahan askar Melaka. 5 Menjelaskan keadaan Melaka ketika mengalami kemerosotan.

Menyedari perlunya taat setia kepada pemimpin.

1. Menandakan laluan kedatangan kuasa luar ke Melaka pada peta dunia. 2 Melakonkan situasi kedatangan penjajah ke Melaka.

24

f

Kemerosotan Melaka i Faktor  kelemahan kepimpinan  perebutan kuasa  rakyat tidak setia  kelemahan askar Melaka

Menyedari perlunya taat setia kepada pemimpin Menghargai kepentingan kestabilan negara.

1. Membuat peta minda tentang faktorfaktor kemerosotan Kerajaan Melayu Melaka. 2 Membincangkan faktor-faktor kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka. 3 Melakonkan peristiwa perebutan kuasa dalam kalangan pembesar Kesultanan Melayu Melaka 4 Mengadakan kuiz tentang kemerosotan Kesultanan Kerajaan Melayu Melaka. 5 Membincangkan faktor-faktor kelemahan pemimpin melalui tayangan filem 'Tun Fatimah' kelemahan pemimpin melalui

MINGGU 25 - 27

TEMA/TOPIK 4.2 Sejarah Awal Sarawak dan Sabah a Sarawak i Asal usul nama Sarawak ii Pentadbiran awal Sarawak  kawasan persisiran pantai  kawasan pedalaman dan muara sungai iii Kaun di Sarawak  Orang Melanau dan Melayu di persisiran pantai  Bidayuh, Iban, Kenyah, Kelabit dan Penan di pedalaman dan muara sungai. iv Kedatangan kuasa luar  penjajahan oleh keluarga Brooke.

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan asal usul nama Sarawak 2 Membandingkan dua cerita tentang asal usul nama Sarawak. 3 Menyenaraikan kawasan pentadbiran di Sarawak 4 Menyatakan pentadbiran awal di Sarawak mengikut kawasan. 5 Menyenaraikan kaum mengikut kawasan. 6 Menceritakan kedatangan kuasa luar ke Sarawak.

UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan sejarah negara sendiri Berbangga dengan kepelbagaian kaum di negara kita. Bersyukur dengan keharmonian kaum di negara kita.

AKTIVITI 1. Menemubual orang sumber atau membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat tentang asal usul nama Sarawak. 2. Melayari laman web untuk mendapat maklumat tentang asal usul nama Sarawak. 3 Membuat simulasi lagenda asal usul Sarawak. 4 Menandakan dan melorekkan pada peta Sarawak tentang kawasan pentadbiran di Sarawak. 5 Membandingkan dan membezakan kawasan pentadbiran di Sarawak. 6 Menghasilkan buku skrap tentang kaum mengikut kawasan 7 Bercerita tentang kedatangan kuasa luar yang datang ke Sarawak. 1. Menemubual orang sumber untuk mendapatkan maklumat tentang asal usul nama Sabah. 2. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang asal usul Sabah. 3. Membuat catatan tentang asal usul nama Sabah. 4 Menandakan dan melorekkan di peta Borneo tentang kawasan pentadbiran di Sabah. 5 Menyatakan kedudukan Kepulauan Sulu 6 Menamakan kaum berdasarkan pentadbiran. 7 Membuat buku skrap tentang kaum mengikut kawasan. 8 Bercerita tentang kedatangan kuasa luar yang datang ke Sabah.

28 - 30

b Sabah i Asal usul nama Sabah ii Pentadbiran awal Sabah  Kawasan Pantai Timur dikuasai oleh Kesultanan Johor  Kawasan Pantai Barat dikuasai oleh kesultanan Brunei.  Kawasan pedalaman oleh ketua rumah panjang. iii Kaum di Sabah  Bajau dan Sulu di pantai timur.  Kadazan,Melayu, dan Murut di pantai barat  Murut,Kadazan dan Bajau di kawasan pedalaman iv Kedatangan kuasa luar  penjajahan oleh Syarikat Borneo Utara British

1. Menyatakan asal usul nama Sabah. 2 Membandingka n dua cerita tentang asal usul nama Sabah. 3 Menyenaraikan kawasan pentadbiran awal di Sabah. 4 Menyatakan pentadbiran di ketiga-tiga kawasan. Menyenaraikan kedatangan kawasan. 5 Menyenaraikan kaum mengikut kawasan. 6 Menceritakan kedatangan kuasa luar ke Sabah.

Berbangga dengan sejarah negara sendiri. Berbangga dengan kepelbagaian kaum di negara kita. Bersyukur dengan, keharmonian kaum di negara kita.

MINGGU 31 - 32

TEMA/TOPIK 4.3 Penjajahan a Kedatangan kuasa luar i Penjajah  Portugis  Belanda  British  Jepun ii Tujuan penjelajahan  perdagangan  kemegahan  penyebaran agama  keperluan bahan mentah  peluasan tanah jajahan

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyenaraikan kuasa luar dan kawasan yang dikuasai luar 2 Menyenaraikan kronologi kedatangan kuasa luar 3. Menyatakan tujuan kedatangan kuasa luar. 4 Membandingkan dan membezakan tujuan kedatangan penjajah British dan Jepun.

UNSUR PATRIOTISME Kesederhana bersama untuk mempertahankan negara

AKTIVITI 1. Menandakan negara asal kuasa luar oda petia dunia. 2. Menandakan kawasan yang pernah dijajah oleh Portugis, Belanda , British dan Jepun berdasarkan peta Malaysia. 3 Membincangkan tujuan kedatangan kuasa luar 4. Menyediakan senarai semak tujuan kedatangan kuasa luar mengikut negara 5 Menyatakan tujuan penjajahan dalam bentuk pengurusan grafik.

Bersatu padu mempertahankan negara

33

4.4 Penentangan Terhadap Penjajah a. pe Pemimpin dan tokoh tempatan i Sultan Mahmud menentang Portugis ii Raja Haji menentang Belanda. iii Datuk Maharaja Lela menentang British. iv Rentap menentang British. v Mat Salleh menentang British. vi Anggota Force 136 menentang Jepun.

1. Menamakan pemimpin dan tokoh tempatan yang menentang penjajah. 2. Menyenaraikan nama pemimpin dan tokoh tempatan mengikut zaman penjajahan. 3. Menceritakan peristiwa penentangan terhadap penjajah oleh pemimpin tempatan. 4 Menceritakan penentangan anggota force 136 terhadap penjajah Jepun

Memupuk semangat kekitaan serta perpaduaan menentang penjajahan.

Menghargai tokoh-tokoh yang menentang penjajah. Menyedari tanggungjawab seseorang pemimpin.

1. Menonton filem bertemakan perjuangan menentang penjajah. 2. Mengarang puisi tentang tokoh dan pemimpin yang menentang penjajah. 3 Melengkapkan pengurusan grafik tentang penentangan tokoh terhadap penjajah. 4 Melakonkan suatu peristiwa seorang pembesar negeri menentang penjajah. 5 Mencari maklumat tentang FORCE 136 melalui laman web atau di perpustakaan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 MINGGU TEMA/TOPIK 1 1 RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS 2 MANUSIA 3 1.1 Perkembangan Corak Petempatan Manusia a Sejarah awal petempatan manusia i Persekitaran gua ii Kawasan lapang iii Pinggiran sungai atau tasik HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI

1. Menyenaraikan corak petempatan awal manusia 2. Menceritakan corak petempatan awal manusia 3. Membanding dan membezakan dua jenis petempatan awal yang sesuai 4. Menerangkan persekitaran gua adalah jenis petempatan awal yang sesuai 5. Menerangkan keperluan tinggal di kawasan lapang 6. Menceritakan kepentingan tinggal di pinggiran sungai atau tasik

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal Bersyukur dengan pembinaan rumah yang sempurna Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri

1. Membina model gua sebagai petempatan awal manusia daripada bahan terbuang 2. Membuat buku skrap tentang pelbagai jenis petempatan awal manusia 3. Melukis gambar sejarah awal petempatan manusia 4. Mengumpul gambar petempatan awal manusia dan menulis karangan pendek berkaitan gambar tersebut

5 6 7

b Jenis petempatan awal i Berpindah randah ii Gua iii Tempat kediaman  Pondok  Ran

1. Menyatakan sebab manusia berpindah randah pada peringkat awal 2. Menyatakan keistimewaan manusia tinggal di persekitaran gua 3. Menyatakan jenis tempat kediaman petempatan awal

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita Bersyukur dengan pembinaan rumah yang sempurna

1. Menghasilkan buku skrap tentang petempatan awal manusia 2. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat mengenai jenis-jenis petempatan awal manusia 3 Lawatan ke muzium dan melaporkan tentang gambaran petempatan awal manusia 4 Membuat model tempat kediaman petempatan awal manusia daripada bahan terbuang

8

MINGGU 9 10 12 13

TEMA/TOPIK 1.2 Faktor Mempengaruhi Pembinaan Rumah a Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan negara lain i Sejarah ii Geografi iii Keselamatan iv Keselesaan v Kepadatan penduduk

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

AKTIVITI

1. Menerangkan latar belakang sejarah mempengaruhi reka bentuk rumah 2. Menerangkan bentuk muka bumi sebagai faktor mempengaruhi jenis rumah 3. Menyatakan ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada reka bentuk rumah di Malaysia 4. Menceritakan tentang ciri-ciri keselesaan sesebuah rumah 5. Menerangkan faktor kepadatan penduduk mempengaruhi pembinaan rumah 6. Menghuraikan ciri-ciri fizikal yang sesuai sebagai lokasi tempat tinggal

Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita

1. Menghasilkan model rumah daripada bahan terbuang berdasarkan aspek fizikal. 2. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis rumah di dunia. 3. Menulis puisi bertemakan rumah. 4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai jenis rumah di Malaysia dan di negara lain.

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan

15 16 17

1.3 Jenis rumah a Rumah di Malaysia i Rumah tradisional  rumah panjang  rumah Minangkabau  rumah kampung ii Rumah moden  banglo  rumah teres  rumah pangsa  kondominium iii Pembinaan rumah  struktur binaan  bahan binaan  pelan dan ruang

1. Menyatakan jenis reka bentuk rumah di Malaysia 2. Menamakan contoh rumah tradisional dan rumah moden di Malaysia 3. Membandingkan dan membezakan rumah tradisional dan rumah moden berdasarkan pembinaan rumah. 4. Menjelaskan pembinaan rumah yang selesa dan kualiti.

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita. Berbangga dengan nilai estetika seni binaan rumah di negara kita. Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri.

1. Melukis gambar rumah tradisional. 2. Menyanyi dan membincangkan lirik lagu bertemakan rumah. 3. Mencari maklumat di pusat sumber sekolah tentang pembinaan sesebuah rumah. 4. Melukis rumah impian anda.

MINGGU 18 19

TEMA/TOPIK b Rumah di negara lain i Zon Sederhana Sejuk ii Zon Sederhana Panas iii Zon Sejuk iv Zon Panas

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan jenis rumah di empat zon iklim dunia. 2. Menyatakan reka bentuk rumah yang terdapat di negara lain. 3. Menbandingkan dan membezakan rumah di Zon Sejuk dan Zon Panas berdasarkan reka bentuknya.

UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara sendiri.

AKTIVITI 1. Membuat buku skrap tentang pelbagai jenis rumah di negara lain. 2. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang reka bentuk rumah di empat zon iklim dunia. 3. Menulis laporan tentang cuaca dan iklim, zon iklim dunia dan melukis reka bentuk rumah di zon tersebut.

20 22 23

1.4 a Fungsi i Memberi perlindungan ii Menyediakan keselesaan iii Mewujudkan kemesraan anggota keluarga.

1. Menyenaraikan kepentingan rumah kepada manusia. 2. Menjelaskan kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan. 3. Menghuraikan fungsi rumah sebagai tempat yang dapat mewujudkan kemesraan ahli keluarga. 4 Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga terhadap keselesaan di dalam rumah.

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan. Berterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah yang selesa.

1. Mengumpul gambar-gambar rumah, pelan dan ruang serta membuat laporan berkaitan fungsi rumah kepada manusia. 2. Melakukan gerak kerja kumpulan tentang fungsi rumah kepada manusia.

24

2 PERIHAL KAWASAN SETEMPAT 2.1 Latar Belakang Kawasan Setempat a Lokasi 1. Menyatakan lokasi tempat tinggal murid. i Kawasan tempat tinggal murid 2. Menyatakan kawasan tempat tinggal murid. dalam hubungan dengan mukim 3. Membanding dan membezakan dua kawasan daerah/bahagian tempat tinggal berdasarkan lokasi,.  kampung  taman perumahan  ladang  pekan  bandar

Berbangga dengan tempat tinggal sendiri.

1. Melukis peta lakar menunjukkan kawasan tempat tinggal murid. 2. Berdasarkan peta daerah, murid mengenal pasti kedudukan tempat tinggal murid. 3. Melabel peta daerah untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal murid. 4 Melukis peta laluan ke lokasi tempat tinggal murid.

MINGGU 25 26 27

TEMA/TOPIK b Aspek fizikal i Keadaan muka bumi  tanah tinggi  tanah pamah  lembangan  pinggir laut

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia 2. Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi di kawasan tempat tinggal murid 3. Membanding dan membezakan keistimewaan aspek fizikal antara tanah tinggi dengan tanah pamah

UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI Bersyukur dengan 1. Dengan merujuk peta negeri, murid persekitaran semula menyatakan keadaan muka bumi yang jadi yang terdapat di terdapat di mukim dan di daerah mereka kawasan tempat sendiri tinggal murid 2. Membina model menunjukkan keadaan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal murid daripada kertas tumbuk dan plastisin Bersyukur dengan keadaan cuaca di tempat tinggal sendiri Meredai apa jua keadaan cuaca kerana ia memberi manfaat kepada semua kehidupan 1. Melukis simbol-simbol cuaca 2. Membina carta cuaca  menandakan keadaan cuaca harian  merekod suhu harian  mencatat arah angin 3. Mencatat kegiatan harian murid (satu minggu) tentang pengaruh cuaca seperti hujan lebat,cuaca panas, dan angin kencang terhadap kegiatan murid 4 Membuat perbandingan cuaca di negara kita dengan negara lain dan menulis laporan Contoh : Iklim di Malaysia dan di Jepun

28 29

c

Cuaca i Keadaan cuaca  hujan  panas  mendung  redup  berangin ii Pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian

1. Menyatakan keadaan cuaca tempat tinggal murid (pada sesuatu masa) 2. Menerangkan maksud simbol-simbol cuaca Menerangkan ciri keistimewaan cuaca setempat 3. Menjelaskan pengaruh cuaca ke atas kegiatan harian penduduk setempat 4 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil oleh murid sewaktu banjir

31 32

2.2 Identiti Setempat a Sejarah atau lagenda i Asal usul nama tempat dari aspek sejarah atau lagenda ii Peristiwa setempat

1. Menceritakan asal usul nama tempat tinggal murid 2. Menyenaraikan peristiwa bersejarah di kawasan setempat 3. Menceritakan salah satu peristiwa setempat yang paling istimewa bagi murid \

Berbangga dengan identiti tempat sendiri Berbangga dengan sejarah dan lagenda setempat

1. Menulis laporan :  Menemu bual penduduk setempat tentang asal-usul nama setempat  Menemu bual penduduk setempat tentang cerita legenda  Menemu bual orang sumber tentang peristiwa penting yang berlaku di kawasan setempat 2. Melukis tentang cerita asal-usul nama setempat

MINGGU 33 35

TEMA/TOPIK b Keistimewaan setempat i Keistimewaan dari segi :  alam semula jadi  warisan sejarah  kesenian dan kebudayaan  prasarana

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyenaraikan keistimewaan tempat tinggal murid 2. Menyatakan contoh-contoh berkaitan keistimewaan setempat 3. Menceritakan keistimewaan prasarana yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid

UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI Berbangga dengan 1. Melawat tempat peninggalan warisan keistimewaan tempat sejarah dan menulis laporan tinggal murid 2. Menghasilkan buku skrap :  menemu bual penduduk tentang Bersama keistimewaan setempat bertanggungjawab  memerhati dan merakamkan prasarana untuk meningkatkan setempat imej tempat sendiri 3. Memperagakan pakaian tradisional sempena Minggu Patriotik

36 37

c

Struktur pentadbiran i Kampung / Taman Perumahan / Ladang ii Mukim iii Daerah iv Negeri

1. Menamakan ketua pentadbiran mengikut jawatan di peringkat kampung, mukim, daerah, dan negeri 2. Menyatakan organisasi pentadbiran tempat tinggal murid pada peringkat taman / kampung / ladang 3. Menamakan jabatan-jabatan pentadbiran dan perkhidmatan awam di kawasan tempat tinggal murid

Menghormati ketuaketua pentadbiran setempat

1. Mencari maklumat tentang jawatan pentadbiran kampung / mukim / daerah dan menulis carta organisasi 2. Berbincang serta mencatatkan hasil perbincangan secara kumpulan tentang bidang kuasa mengikut kawasan bagi tiap-tiap organisasi pentadbiran Contoh : Penghulu : Pentadbiran sesuatu mukim

39 40 41

d Kemudahan dan perkhidmatan awam i Perkhidmatan perhubungan ii Perkhidmatan pendidikan iii Perkhidmatan keselamatan iv Perkhidmatan kesihatan v Kemudahan beribadat

1. Menyatakan fungsi kemudahan dan perkhidmatan awam 2. Menyenaraikan jenis kemudahan dan perkhidmatan awam di tempat murid 3. Menyenaraikan jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh perkhidmatan awam 4 Menjelaskan kepentingan pelbagai perkhidmatan awam di tempat murid

Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di kawasan setempat

1. Berdasarkan satu jenis kemudahan awam bincangkan kepentingan dan cara menjaganya 2. Taklimat daripada orang sumber mengenai perkhidmatan awam setempat 3. Mengumpulkan bahan edaran seperti risalah dan poster yang berkaitan dengan kemudahan dan perkhidmatan awam. Bincang dan catatkan perkara penting tentang kepentingan kemudahan dan perkhidmatan awam 4. Melayari laman web institusi atau syarikat yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan awam untuk mengetahui kepentingan organisasi tersebut

MINGGU 42 43

TEMA/TOPIK 2.3 Masyarakat Setempat a Penduduk i Taburan  kaum  umur  jantina  pekerjaan  agama dan kepercayaan

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan kaum yang terdapat di tempat tinggal murid 2. Menyatakan agama dan kepercayaan masyarakat setempat 3. Menyenaraikan jenis pekerjaan masyarakat setempat 4 Menerangkan faktor yang mempengaruhi pekerjaan masyarakat setempat 5. Menyatakan kewujudan dan komposisi masyarakat setempat

UNSUR PATRIOTISME Menyedari bahawa masyarakat setempat terdiri daripada pelbagai kaum Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat Berbangga dengan sumbangan setiap individu dalam masyarakat setempat

AKTIVITI 1. Merujuk pelbagai sumber untuk mengumpul makluman tentang kaum masyarakat setempat 2. Menemu bual penduduk setempat tentang pekerjaan mereka 3. Mengklasifikasikan pekerjaan setempat berdasarkan bidang-bidang tertentu dan membuat rumusan 4. Menghasilkan buku skrap tentang masyarakat setempat berdasarkan aspek  kaum  pekerjaan  agama dan kepercayaan

44 45

b Kegiatan ekonomi i Jenis  pertanian  perlombongan  perindustrian  perkhidmatan  pelancongan  perniagaan ii Faktor-faktor yang mempengaruh kegiatan ekonomi setempatatau pekerjaan utama penduduk

1. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi setempat 2. Menyatakan pekerjaan utama penduduk setempat 3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pekerjaan utama penduduk setempat 4 Menyatakan faktor yang mewujudkan kegiatan pelancongan /pertanian / perindustrian / perkhidmatan

Bersyukur dengan sumbangan kegiatan ekonomi setempat

1. Mengklasifikasikan pekerjaan setempat berdasarkan bidang-bidang tertentu 2. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi setempat atau pekerjaan utama penduduk dan melaporkan 3. Melakonkan simulasi tentang keistimewaan tempat tinggal murid sebagai kawasan pelancongan 4. Membuat buku skrap tentang sesuatu kegiatan ekonomi utama di tempat anda

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful