You are on page 1of 100

Tartalom:

Tartalom:.....................................................................................................1 Bevezets....................................................................................................1 1. A gyermekkortrtnet szletse ............................................................3 1.1. j tudomnygak keletkezse .........................................................3 1.2. A gyermekkortrtnet blcsjnl...................................................5 1.3. Aris mellett s ellen........................................................................8 1.3.1. Aris-kvetk: a diszkontinuits-elmlet kpviseli .............8 1.3.2. Aris-kritikusok: a kontinuits-teria hvei .........................10 1.4. Lloyd DeMause pszichogenetikus fejldsmodellje .....................14 1.5. Trtneti demogrfia s gyerekkortrtnet....................................21 1.6. Romantikus gyermekeszmny, romantikus gyermekkp...............25 2. A tizenkilencedik szzadi gyermekszemllet eszme- s trsadalomtrtneti elzmnyei................................................................................................31 2.1. Erasmus nevelsi tancsai..............................................................31 2.2. Luther s a puritanizmus gyermekszemllete.................................34 2.3. Locke gyermekkpnek s gyermekfelfogsnak ellentmondsai 37 2.4. A gyermekek letkrlmnyei a tizennyolcadik szzad Eurpjban..................42 2.4.1. Az letben marads eslyei......................................................42 2.4.2. Megszabaduls a gyermektl ..................................................44 2.4.3. Lass vltozsok a csaldon bell...........................................45 2.4.4. A vltozsok okai.....................................................................46 2.4.5. A pedaggiai pamfletirodalom felvirgzsa............................48 2.5. Rousseau Janus-arc gyermekszemllete...................................49 2.5.1. Kopernikuszi fordulat...........................................................49 2.5.2 Fekete pedaggia?.................................................................52 2.5.3. Rousseau hatsa.......................................................................57 3. A tizenkilencedik szzadi gyermekkor jellemzi a csald, az iskola s a pedaggiai elmletek tkrben....................................................................................59 3.1. A magnszfra kialakulsa ............................................................59 3.2. A gyermeklt j elemei..................................................................61 3.3. Az anyasg j dimenzii ...............................................................62 3.4. Apk j szerepben..........................................................................64 3.5. Irodalmi naplk a gyermeknevelsrl............................................65 3.5.1. Ernest Legouv .......................................................................65 3.5.2. Legouv-recepci Magyarorszgon.........................................70 3.6. A herbartizmus diadala...................................................................75 3.7. Fekete pedaggia s testi fenyts...............................................79 3.8. Iskolakritika s j gyermekszemllet.............................................81 3.9. Mtoszteremts s demitologizls.................................................84 Irodalom:...................................................................................................87

Bevezets

Egy adott trtneti kor, kultrkr, trsadalmi csoport gyermeksggel, gyermekkorral kapcsolatos nzetei, attitdjei, elvrsai tbb skon megragadhat ideolgiv, sszetett elmleti konstrukciv szervezdnek az idk folyamn. Hipotzisnk szerint ez az eszmerendszer nemcsak homogn egszknt kezelhet, hanem az analitikus elemzs cljbl tbb alkotrszre bonthat. Abbl a felttelezsbl indulunk ki, hogy ez a trtnetileg alakul-vltoz szerves egsz, a gyermekszemllet legalbb kt egymssal prhuzamos skra tagolhat. A kett kzl az egyik a gyermekkp, a msik pedig a gyermekfelfogs. A gyermekkp nmagban is komplex fogalom, benne a gyermekkel kapcsolatos gondolatok, vlemnyek elvont idek formjban ltenek testet. A gyermek ezen a skon tbbnyire eszmnytett, gyakran mitizlt alakban jelenik meg az adott korszak s az adott trsadalom magas-kultrjban gy pldul irodalmban1, mvszetben2, de a nevelsrl elmlked jeles gondolkodinak, pedaggus-rinak mveiben is. Ez a gyermekkp ltalban a normativits elemt is tartalmazza, mivel az idealizlt gyermek tulajdonsgait rja le. gy egyttal a clttelezs mozzanata is megragadhat benne. Megmutatja azt, amilyennek ltni szerettk volna, amilyenn alaktani kvntk a felntt genercik koruk gyermekeit. Olyan elmleti konstrukci teht a gyermekkp, amely az emberalakts, a pedagogikum trsadalmi szinten megfogalmazd ignyt is kifejezi. gy vgs soron a teleolgiai mozzanat rvn az elvont, filozfiai-antropolgiai skon megfogalmazd emberkprl, embereszmnyrl is fontos rszleteket rul el. A gyermekfelfogs ezzel szemben ezer szllal ktdik a gyermeknevels htkznapi gyakorlathoz. Ez a kategria azoknak a gyermekre vonatkoz elmleteknek, vlekedseknek, gondolati konstrukciknak a gyjtfogalma, amelyek a kznapi tudat szintjn jelennek meg, s deszkriptv jellegknl fogva nlklzik az idealizls, mitizls mozzanatt. A gyermekfelfogs tapasztalati anyaga az emberek kztti kzvetlen kapcsolatokbl, a csaldi s az iskolai nevelmunka praxisbl szrmazik. Rekonstrulshoz jrhat tnak tnik az adott korszak konkrt neveli gyakorlatnak s a pedaggiai kziknyvek szerzi ltal kvetendnek tartott nevelsi mdszereknek a vizsglata. A gyermekkp s a gyermekfelfogs sszessge mint mr lttuk az adott kultrkr, az adott korszak gyermekszemllett alkotja. Ennek sszetevi az eszmnytett gyermekkp s a praktikus gyermekfelfogs gyakran feszlnek egymsnak sarktott ellenttprokknt. Ennek az els ltsra antagonisztikusnak tn, de a kor pedaggiai irodalmnak ismeretben mgis feloldhat ellentmondsnak a magyarzatra is ksrletet tesznk a kvetkezkben. Gyermekkortrtneti vizsgldsaink teht jelen esetben a gyermekszemlletre (gyermekkpre s gyermekfelfogsra) koncentrlnak, szem eltt tartva a tmval foglalkoz legjabb szakirodalomnak azt a megllaptst, hogy a gyermekkor trsadalmi kzegben keletkez ideolgiai kpzdmny (Hawes s Hiner, 2000). Ha teht a gyermekkor az egyes trsadalmak specilis s strukturlis sszetevje, akkor pldul a rla alkotott kp s felfogs sajtossgaibl fakad praktikus gyermeknevelsi szoksokat csakis az adott kor s kultrkr keretei kztt szabad rtelmeznnk, minden

Plda erre a gyermekiessg (Kindlichkeit) vagy az isteni gyermek (gttliches Kind) motvuma a nmet romantika irodalmban, kltszetben. 2 Egyebek mellett ezt pldzzk a renesznsz festszet putti.

ms szempont pldul jelenlegei rtkrendnk, elvrsaink visszavettse a mlt egy adott korszakba megtveszt eredmnyre vezetne. (Lsd: Szabolcs, 2002) A bemutatott gyermekkortrtneti vizsgldsok alapveten eszmetrtneti s mentalitstrtneti irnyultsgak, a gyermekre vonatkoz szemlletmd vltozsaira koncentrlnak. A szertegaz tematika a tgabb rtelemben vett gyermekkortrtneti feldolgozs lehetsgt is felknlja, amelynek sorn a hatrtudomnyok egyre bvl ismeretanyagnak a szintetizlsra is sor kerlhetne. Ez egy ksbbi kutats feladata. A ktet els fejezetben a gyermekkortrtnet eddigi fejldsnek historiogrfiai ttekintst vgezzk el, klns tekintettel az egymssal vitatkoz irnyzatok llspontjainak rzkeltetsre. A msodik fejezetben azoknak az eszme- s trsadalom- s gyermekkortrtneti elzmnyeknek, fejldsi veknek a bemutatsra vllalkozunk, amelyek elsegtik a hossz tizenkilencedik szzadban rt magyar nevelstani kziknyvek s tanknyvek gyermekkpnek s gyermekfelfogsnak tgabb sszefggsekbe helyezst. A harmadik fejezet trgya a vizsglt korszak ltalnos s magyar gyermekkortrtneti sajtossgainak jellemzsre, a vltozsok fbb irnyainak elemzsre (klns tekintettel a szli szerepek s a gyermekszemllet alakulsnak sszefggseire). Ezt kveten kerl sor a negyedik fejezetben a kivlasztott hsz nevelstani kziknyv, illetve tanknyv tartalmnak gyermekkortrtneti s eszmetrtneti szempontok szerint val elemzsre s a kvetkeztetsek megfogalmazsra.

1. A gyermekkortrtnet szletse
1.1. j tudomnygak keletkezse

A gyermekkortrtnet fiatal tudomnyg, szletse a 20. szzad hatvanas veire datlhat. Kialakulsa s fejldse ahhoz a trtnetrsban lezajl szlesebb folyamathoz kthet, amely az ember szemlyes kapcsolatrendszernek, gondolkodsmdjnak s az ezzel sszefgg htkznapi viselkedsnek trtnetre irnytotta a kutatk figyelmt. Az jfajta trtnszi rdeklds gykerei mlyre nylnak vissza. A 19. szzadi nmet szellemtudomnyos alapokra helyezked trtnetrs kpviseli akiknek felfogsra elementris ervel hatottak a dl-nmet jkantinus iskola kpviseli, Windelband, Rickert, valamint Wilhelm Dilthey a termszettudomnyokban uralkodv vl pozitivista mdszerekkel szemben a kritikai attitd alkalmazst srgettk (Nmeth s Szabolcs, 2000). Windelband megklnbzteti a nomotetikus s az idiografikus lekpezst, vizsglati mdszert. Az elbbi a ltre vonatkozik, ezrt elemzst, kvantifikcit, megrtst ignyel, az utbbi viszont a normkhoz ktdik, teht megrtst kvetel. Ennek az j szellem megkzeltsi mdnak ksznheti ltt egyebek kztt Max Weber megrt szociolgia-elmlete is (Botond, 1991, 30). A gykerek kz tartozik tovbb a 20. szzad harmincas veiben megalakul francia Annales-kr mkdse, melynek tagjai mr egy jfajta, szintetizl (gazdasg- trsadalom- s kultrtrtneti irnyultsg) trtnetrs irnt kteleztk el magukat (Nmeth s Szabolcs 2000). Sokuk szmra vilgoss vlt, hogy a hagyomnyos nemzet- s llamkzpont mainstream3 trtnetrs, csak bizonyos fokig leegyszerstve s torztva kpes regisztrlni az emberi let szemlyes trtnseit. Ekzben keveset mond az adott trtneti kor htkznapjainak szereplirl, az letket rm s bnat kztt l hs-vr emberekrl. Az Annales-kr multidiszciplinris trekvsei, valamint az idkzben kibontakoz angolszsz new history, az j trsadalomtudomnyos, elssorban szociolgiai orientcij trtnetrs a 20. szzad hatvanas-hetvenes veire egy j egyre npszerbb vl trtnetri paradigma kialakulshoz vezetett. Az j paradigma teht az ember trtneti antropolgiai meghatrozottsgbl indul ki, s a mlt trsadalmi esemnyeit, trtnseit az ember, az egyn szempontjbl rtkeli. E megkzeltsi md fnyben a kutatk rdekldse mr nem csak a nagy trsadalmi struktrk vltozsra, fejldsre irnyult, hanem a szemlyes trtnelem htkznapi esemnyeire is. A vltozsok sodrsban nhny vtized alatt j trsadalomtrtneti irnyzatok szlettek. Ezek kz tartozik egyebek kztt a mentalitstrtnet, amelynek kutatsa a hatvanas vektl vett nagy lendletet, mindenek eltt Norbert Elias 1939ben rt civilizcielmlete jrafelfedezsnek s publiklsnak ksznheten. Elias hatalmas forrsanyagra tmaszkodva, meggyz ervel mutatja be azt a folyamatot, amelynek sorn az emberi primer szksgletek kielgtshez kapcsold szoksok (pldul az tkezshez ktd magatartsformk) megvltoznak, fokozatosan trsadalmi kontroll al kerlnek. Az j szempont feldolgozsmdok kz tartozik a mikrohistria is, melynek egyik legjelentsebb kpviselje Carlo Ginsburg, aki elmlt korok embereinek htkznapjait, szoksait, letkrlmnyeit vizsglja. Egyre inkbb arra irnyul a figyelmnk, amirl eldeink hallgattak rja A sajt s a kukacok cm mvnek
3

Gyni Gbor kifejezse. (Erdsz, 2001)

elszavban. (A cm egy 16. szzadi itliai molnr, Domenico Scandella sajtos kozmogniai felfogsra utal.) Az eretnek nzeteit fennen hangoztat s ezrt az inkvizci figyelmt ftumszeren magra irnyt molnr mikrokrnyezetnek bemutatsa sorn a korabeli falusi htkznapi let egsz sor szoksra, viselkedsi formjra, attitdjre derl fny. Az itliai reformci folyamatt Ginzburg sajtos szemszgbl (mintegy alulnzetbl) mutatja be, a htkznapok vallsi kzdelmeit egy rni-olvasni tud, ugyanakkor a tradicionlis doktrnkban eleve ktelked kisember nzpontjbl trja fl. A friuli molnr sajtos vilgkpt a kvetkez szavakkal mutatta be az inkvizci eltt: Azt mondtam, hogy vlemnyem s hitem szerint kezdetben kosz uralkodott mindeneken, vagyis a fld, a leveg, a vz s a tz ssze volt keveredve; s ez a tmeg idvel masszv formldott ppen gy, ahogy a sajt a tejben, s benne kukacok jelentek meg: ezek voltak az angyalok. A szentsges felsg gy akarta, hogy bellk legyenek az Isten s az angyalok, s a szmos angyal kz tartozott Isten is, aki szintn abbl a masszbl, ugyanakkor teremtetett, s ngy kapitnnyal, Luciferrel, Mihllyal, Gbriellel s Rafaellel egytt rr lett. (Ginzburg, 1991, 57.) A htkznapi emberre s krnyezetre figyel trtnetrs j irnyzata a csalds a gyermekkortrtnet is. Az elbbi fleg a mikrokrnyezet szocilis aspektusaira figyel, a szocializci, a szerepelsajtts sajtos folyamatait kutatja a mltban, az utbbi pedig elssorban az egyes korok gyermekszemllett, gyerekek irnti attitdjeit vizsglja. A gyerekkortrtnet gy tbb szllal ktdik a trsadalomtrtneten bell kialakul kt jabb kelet irnyzathoz, a mentalitstrtnethez s a pszichohistrihoz (Botond, 1991).

1.2. A gyermekkortrtnet blcsjnl


Az j tudomnyg fejldse nem ment zkkenk nlkl, s ez a folyamat mg ma sem zrult le. E folyamat llomsairl szlva egy jelents alapmvet szoks kiemelni, amelynek megjelense (1960) eltt rendszeres gyermeksgtrtneti kutatsrl nem beszlhetnk. Philippe Aris L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Rgime (A gyermek s a csaldi let az ancien rgime korban) cm knyve teht alapvet fontossg sajtsgos cezra e paradigma kiformldsban. A kronolgia mgis megkveteli, hogy Arist megelzen szt ejtsnk egy korbbi fontos mrl, Jan Hendrik van den Berg Metabletica cm knyvrl. Ebben ugyanis tbb ponton hasonlsgokat tallunk a francia trtnsz ksbb kifejtett tziseivel. Berg knyve szinte teljesen kvl maradt a tmval foglalkozk rdekldsi krn, noha trtneti elemzseinek pontossgval s kvetkeztetseinek hatrozottsgval tbb esetben tltesz Aris mvn. A holland szerz arra utal, hogy Rousseau eltt senki sem rt a felntt vls folyamatrl. A gyermek csak az ipari fejlds vszzadaiban vlt igazn gyermekiv. Nem a gyermek s a felntt vltozott meg ekkor, hanem az egymshoz val viszonyuk alakult t. A tizennyolcadik szzadtl kezdve a felnttsghez trsul szerepek egyre sszetettebb, a gyerekek szmra egyre tlthatatlanabb vltak. A gyerekkor gy egyre jobban kitoldott, a gyermekek tovbb

megriztk gyermekies vonsaikat. Tl gyermekiesnek bizonyultak az olyan felnttek ltal ltestett intzmnyekben is, mint az iskola. Elmltak azok idk, amikor a felntt ltbe val tmenet magtl rtetd folyamatknt zajlott le. Az jkor megfosztotta a gyermekeket a felnttsgbe val termszetes belenvstl, s egyben megkvetelte a gyerekkor sajtossgai irnti fokozott figyelmet, a gyermeksg megrtst. Ebbl az egyre jobban srget ignybl vgl j tudomny szletett, a gyermekpszicholgia: Amikor Ellen Key 1901-ben felkiltott, hogy kitrt a gyermek vszzada, minden gyermek felshajthatott volna, hogy vgre akad valaki, aki trdik velk; mert felfigyel arra a szomor llapotra, amelybe a felnttsg egyre bonyolultabb vlsa miatt kerlt gyermek s felntt egyarnt. (Berg, 1956, 98.) Noha Berg elemzsei kronolgiailag megelztk, a kztudat mgis Philippe Aris knyvnek megjelenshez kti a gyermekkortrtnet szletsnek dtumt. Aris lettja ellentmondsok sorozatt tartalmazza. (A paradoxonok sokasga taln leginkbb Rousseau-hoz teszi hasonlatoss.) Egyik letrajzrja a francia trtnetrs utols dilettnsa-knt aposztroflja (Szapor, 1987, 415.), aki befejezetlen egyetemi trtnsz-tanulmnyai ellenre knyveivel kutatk sokasgt sztnzte vitra. Politikai hitvallsa a konzervativizmushoz ll kzel, mgis lete vgn hatvannyolc mozgalmainak eszmivel rez rokonsgot. Trtnsz tanulmnyai ellenre, egy rvid tanri plyafuts utn hivatalnokknt helyezkedik el. (A francia gyarmatok mezgazdasgi fejldst elsegt kutatintzet dokumentcijnak lett a vezetje.) Igazi vasrnapi trtnsz ahogyan bartai nevezik. Szakmai kapcsolatok hjn egyedl tjkozdik, sajt maga alaktja ki kutatsi mdszereit. 1948-ban jelenik meg Histoire des populations franaises et de leurs attitudes devant vie deputis le XVIIIe sicle (A francia npessg s az lettel szembeni magatartsnak trtnete a 18. szzadtl) cm knyve, amely sok tekintetben megellegezi ksbbi nagy mveit. (Szapor, 1987, 417.) Aris 1960-ban megjelent hres gyermekknyvben a kvetkez tziseket fogalmazza meg:
1. A kzpkori ember nem rendelkezett egyrtelmen krlrhat gyermekkor-

felfogssal, nem volt jellemz r a gyermeki sajtossgok irnti rzkenysg. A gyermek attl kezdve, hogy meglt anyja, vagy dajkja gondoskodsa nlkl, mr a felnttek trsadalmnak rszv vlt. 2. A gyermekkor mint elklntett letszakasz fogalma s az ezzel kapcsolatos reflexi a polgrosods kezdettl jelenik meg. Ettl kezdve azonban a gyermekek korbbi korltlan szabadsga megsznt. A csald s az iskola egyre hevesebben trekedett nevels tjn val formlsukra. Aris tziseinek igazolsra mentalitstrtneti, mvszettrtneti, divat- s jtktrtneti elemzseket vgez. 1. Ttelnek megfogalmazsakor a francia trtnsz a kzpkori mentalits vizsglatbl indul ki. A differencilt gyermekkor-felfogs hinyt igyekszik illusztrlni, amikor az letkorok megjellsvel kapcsolatos sajtos kzpkori szoksokat elemzi. Utal arra a sajtos gyakorlatra, miszerint az letkorra vonatkoz krdsre az egynek sokszor csak bizonytalan vlaszt adtak, s ez a hezitl tartzkods

ksbb egyfajta illemszablly vlt (Hny ves n? Tizenhrom, ahogy anymtl hallottam) (Aris, 1987, 14.). Noha szmtalan trakttus foglalkozik a klnbz letkorokkal (mint pldul kisdedkor, gyermekkor, fiatalkor, ifjkor s regkor), ezeknek a kategriknak a hasznlata a legkevsb sem kvetkezetes. A terminolgiai esetlegessg ppgy rvnyes a latin nyelven rt rtekezsek esetben, mint a nemzeti nyelv szvegekben. ltalban a fggsgben lev szemlyeket (mint pldul szolgkat, lakjokat, mesterlegnyeket, katonkat) neveztek gyermeknek, finak. A kzpkorban teht az elklnlt letkori szakaszokrl alkotott felfogs mg nem alakult ki, ez a ksbbi korok termke. (Ugyanakkor mig l szhasznlat rzi a rgi gyakorlatot: Gyernk gyerekek! ma is buzdthatja gy a mester a legnyeit, fnk a beosztottjait.) Aris szerint a kzpkori mentalits a maival szemben nem gy tekintett a gyermekre mint sajtos rtkekkel rendelkez lnyre, aki mr magban hordoz egy jvend felntt embert (Aris 1987, 43.). Az igen magas gyermekhalandsg egyfajta tvolsgtart kznnyel vrtezte fel a szlket. Montaigne-t idzi, aki kt vagy hrom gyermeket vesztett el a blcsbl nem sajnlat, de harag nlkl (Aris, 1987, 170.). Sokat idzik Arisnek azt a megllaptst, mely szerint a kzpkori festszet mintegy a tizenkettedik szzadig sem ismerte a gyermekbrzolst. Egy Ott-korabeli miniatrra hivatkozik a tizenegyedik szzadbl, amelyen az evangliumi jelenet lthat: Jzus a kisdedeket hvja maghoz. A kpen nyolc kisebb mret, de felntt frfit brzol a mvsz, akik hjval vannak minden gyermekies vonsnak. Aris levonja a kvetkeztetst: a tizenegyedik-tizenkettedik szzad emberben fel sem merlt a gyermekkor brzolsnak szksgessge (Aris, 1987, 37.). A tizenharmadik szzadtl kezdve alakul ki a gyerekbrzols a kzpkori egyhzi ikonogrfiban. Egyre gyakrabban brzolnak angyalokat fiatal fik kpben, megjelenik a gyermek Jzus a Szz gyermekeknt, majd a tizentdik-tizenhatodik szzadtl kezdve mr a vilgi zsner-festszetben is helyet kapnak a gyermekek: elbb csaldi krben, jtszpajtsaik kztt, majd ksbb a portrfestszetben. A gyermekmotvum megjelense a kpzmvszetben egy lass folyamat, a gyermek emancipldsnak kezdett jelzi. Aris a gyermeki szemlyisg irnti megnvekedett figyelmet a keresztnyi erklcsk trhdtsval hozza sszefggsbe. 2. Noha a gyermekkorral kapcsolatos archaikus tvolsgtart attitd (a kicsi nem szmt) az jkorban is tovbb l, a 16-17. szzadtl kezdve mgis egyre tbb jele figyelhet meg a gyermekkor j felfogsnak. Az j felfogs elterjedse tbb j szoksban testesl meg: A) A kisgyermek egyre gyakrabban vlik naivsga, kedvessge rvn a felnttek szmra mulatsg, feldls forrsv. Elbb az elkelk, majd az alsbb osztlyokbl kikerl szlk egyre gyakrabban knyeztettk kisgyermekeiket. A moralista szerzk tbbsge gy pldul Montaigne egyre ingerltebben reagl a majomszeretet megnyilvnulsaira: Nem tudom megrteni azt az rzelmet, amivel megcskoljk az alig szletett gyermeket, egy llek, ami mg nem mozdul, egy testecske, amelynek alakja sincs... panaszkodik a francia moralista (Aris, 1987, 173.). Az j kelet knyeztet-babusgat magatartssal teht jl megfrt a hagyomnyos tvolsgtart attitd. B) Az jkor teht felfedezi a gyermeknek a felnttl eltr sajtossgait. A moralistk azt sugalljk a szlknek, hogy gyermekk rtatlan, trkeny s veszlyeztetett teremtmny (Aris), aki nevelsre szorul. Ez ktfle trekvs

megersdshez vezet. Egyfell a szlk egyre inkbb szeretnk megvni esend gyermekiket az let szennyes oldaltl. gy Aris szavaival lve konzervljk a gyermekkort. Msfell viszont fel kvnvn vrtezni ket az let veszlyeivel szemben tudatosan s egyre kvetkezetesebben fejlesztik erklcst, jellemt. A gyermek rtelmre hivatkozva kvetnek el mindent, hogy a kvnatos viselkedsi szablyokat minl hamarabb elsajttsa, s mihamarbb felnttknt tudjon lni. Megszletik a gyermekek szmra rt illemtanknyv mfaja. A jl nevelt gyermek ideljnak a megjelensvel viszont az jkor a gyerekkor konzervlsa mellett egyben regti is a gyermeket. C) Egy tovbbi j szoks megjelense az egyre terjed s egyre tmegesebb vl intzmnyes oktatssal kapcsolatos. A kzpkori iskolk (klerikuskpz intzmnyek) nem klntettk el a tanulkat letkoruk szerint. (Robert of Salisbury szavai szerint: Lttam dikokat az iskolban. Szmuk nagy. Ltok kzttk klnbz kor frfiakat: pueros, adolescentes, juvenes, senes. /Aris, 1987, 182./) Az letkorok keveredse ksbb megsznik, s ez prhuzamba llthat egy j intzmny, a kollgium (interntussal egytt mkd latin iskola) megjelensvel. A kollgiumokban elszr a latin nyelv alapjaival ismerked fiatal gyerekeket klntettk el, mikzben viselkedsket egyre szorosabb ellenrzs al vontk. Ksbb a magasabb tudomnyokkal foglalkozk szmra is kln osztlyokat szerveznek. Ekzben eleinte a tudsban val elmenetel szintje szerint alaktottk ki a csoportokat, majd fokozatosan kialakult az letkorok szerinti differencils is, amely azonban hossz idn keresztl esetleges maradt. (Mint ismertetes, a mai rtelemben vett vfolyam-osztly mint iskolai keret csak a 19. szzadra lett ltalnosan elfogadott.) Ezzel prhuzamosan a korbbi sszevisszasggal prosul szabadsgot felvltotta egy jfajta zrt, szinte lland kontroll alatt ll iskolai letforma, amely a gyerekeket kiszaktotta az iskoln kvli letbl. A gyerekek iskolai lett egyre tbb (s egyre szigorbb) szably hatrozta meg, egyre gyakrabban bntettk a vtkeseket testi fenytkkel. A vers, amely kezdetben csak a kicsikre korltozdott, egy id utn az egsz diksgra kiterjedt. A korbbi parttalan szabadsgot a szigor alvetettsg vltotta fel.

1.3. Aris mellett s ellen 1.3.1. Aris-kvetk: a diszkontinuits-elmlet kpviseli


Aris tzisei a ktet megjelense utn egy ideig kevs visszhangot vltottak ki az eurpai szakmai krkben. Nem gy a tengeren tl. Amerikai trtnszek krben kvetinek jelents tbora alakult ki. Egyesek (mint pldul Lawrence Stone) elemzseinek az rtkeit emeltk ki, msok (kzttk Urban T. Holmes) korrekcinak vetettk al lltsait, ismt msok pedig (David Hunt) jra elemeztk forrsait, mdostottk kvetkeztetseit. Aris kvetit, akik vgs soron tagadjk, hogy a kzpkorban ltezett volna jl krlhatrolhat gyermeksg-fogalom (concept of childhood) Barbara Hanawalt kategrijt klcsnzve a diszkontinuits-elmlet kpviselinek nevezhetjk. Kritikusai pedig, akik amellett voksolnak, hogy a kzpkori ember, akrcsak a mai, megklnbztette ezt az letszakaszt a tbbitl a kontinuits-elmlet kpviseli. (Ezek a trtnszek ugyanis a kzpkori s a ksbbi gyermekszemlletek kztt

egyez vonsokat is talltak, amelyek mintegy folytatjk a rgit.) (Hanawalt, 2002. 441.) Kveti kzl Edward Shorter mg tovbb megy az Aris ltal felfedezett ton. Utal arra a kzismert tnyre, hogy a tradicionlis Eurpban4 elkpeszten magas csecsemhalandsg volt tapasztalhat, a gyermekek 20-50 szzalka meghalt az els tizenkt hnap sorn. (Trtneti demogrfusok szerint, ha a gyermekhalandsgra vonatkoz adatok nem rik el a 15 szzalkot, akkor fell kell vizsglni a forrsok megbzhatsgt.) Shorter ezt a kiugran magas csecsemhalandsgot egyrtelmen az anyai kzmbssg szmljra rja, s ezzel a kijelentsvel megfordtja Aris tzist.5 Shorter szerint a gyngdsg s a szeretetteljes ktds a gyermekhez csak a mai normlis szl gyermek kapcsolat termszetes jellemzje. Korbban, a tradicionlis trsadalmakban s szocilis csoportokban hagyomnyosan htkznapi jelensg volt az anyai szeretet hinya. A j anyai gondoskods a mondernizci tallmnya rja Shorter A modern csald szletse cm knyvben. A tradicionlis csaldokban az anyk kt v alatti gyermekk fejldst s boldogsgt kznysen szemlltk. A modern trsadalomban viszont kisgyermekk jlltt minden egyb fl helyezik. (Shorter, 1975, 168.) Tzise altmasztsra a htkznapi gyermekgondozs praktikinak olyan anomliira hvja fel a figyelmet, amelyek knnyen vezethettek srlsekhez, st hallhoz. Felteszi a krdst: Hogyan egyeztethet ssze a tradicionlis szlk lltlagos gyengdsgvel s gyermekszeretetvel a tl korai elvlaszts, a szilrd tpllk adsa, a sr gyermek alkohollal val nyugtatgatsa stb.? Mi a magyarzata az jszltt legalbb hat hnapon t tart, gzsbaktsre emlkeztet beplyzsnak? (Ennek kvetkezmnyei brgyullads, deformitsok akkor is jl ismertek voltak.) Shorter vlemnye szerint teht mindezek htterben az anyai rdektelensg s a kisgyermekek irnti teljes kzny hzdott meg: A tradicionlis anyai attitdt rdektelensg jellemezte az l gyermek irnt, s aptia a gyermek halla esetn. (Shorter, 1977, 256.) Shorter egyenesen gy ltja, hogy a rendkvl magas csecsemhalandsg gyermekgyilkossg rejtett formira vezethet vissza. Eldeink ha igazn akartk volna letben tarthattk volna csecsemiket. 6 (Shorter, 1986. 513.) ***
4

A tradicionalits fogalmt Shorter kvetkezkppen rtelmezi: A tradicionlis trsadalom korszakhatra Eurpban a szabad munkaerpiac elterjedse, teht Angliban krlbell az 1700, Franciaorszgban s Nmetorszgban az 1850 eltti korszak. A tradicionlis trsadalmi csoportok megjells pedig nem a nemessgre s a nagypolgrsgra vonatkozik, hanem az alsbb osztlyokra: parasztokra s jobbgyokra, kzmvesekre s kereskedkre. (Shorter, 1986, 504.) 5 Mint emlkezetes, Aris a magas csecsem-mortalitsnak tudta be az desanyk tvolsgtart attitdjt. 6 A magas csecsemhalandsg szndkos fenntartsrl szl elmletnek hatkrt Shorter nem korltozza a kzpkorra: vlemnye szerint ez a jelensg mg a tizenkilencedik szzadban is fellelhet. Korabeli forrsokat idz, amelyekben egykori vidki orvosok rjk le szegnysg sjtotta falvak laki krben szerzett tapasztalataikat. E beszmolk szerint a nyomorban l szlk lthat rmmel vettk tudomsul, ha kisgyermekeik egyike megbetegedett s meghalt. A Lyon elvrosban l szvnk pedig nyomorsgos helyzetk miatt abbahagytk jszlttjeik szoptatst, s rltek halluknak. (Shorter, 1986, 520.) Ttele igazolsra ellenpldt is hoz: Egy svb falu (Tafertshofen) esett rja le, ahol 1868-ban diftriajrvny puszttott, s ez szinte a falu valamennyi gyermekt elvitte. A kvetkez esztendben 22 gyermek szletett, s csak kett halt meg kzlk. Ezzel a jelensggel tmasztja al tzist, miszerint a szlk minden korszakban kpesek voltak arra, hogy megvjk gyermekeik lett ha igazn akartk s anyagi helyzetk ezt lehetv tette. (Shorter, 1986, 510-511.)

Hasonl llspontot kpvisel Elisabeth Badinter, aki gy tli meg, hogy az eredenden ltez anyai sztn csupn mtosz, trtnetileg vltoz magatartsformkrl van sz. Mg a 18. szzadi francia viszonyokat elemezve is az anyk kzmbssgrl, st a gyermekek tarts megvetsrl beszl. (Badinter, 1999, 309. 59.) A francia trtnsz szerint ngy vszzad szeretet garfikona egy olyan szinuszgrbe, amelynek pozitv tartomnya a 17. szzad eltti idszak, s a 19-20. szzad, negatv tartomnyba pedig a 17-18. szzad kerl.7 A grbe az 1960-as vektl kezdve ismt lefel hajlik, jelezve az anyai rzelmek visszahzdst, amely az apai szeretet felersdsvel jr egytt. (Badinter, 1999, 309.) Az rzelmek periodikus vltozst a kvetkez bra szemllteti:

19-20. szzad

1960-tl

17-18. szzad

1. bra: Az anyai rzelmek periodikus vltozsa (Badinter alapjn)

1.3.2. Aris-kritikusok: a kontinuits-teria hvei

Hevesen vitatja Aris llspontjt Linda Pollock, aki a szl gyerek kapcsolatot vizsglja 1500 s 1900 kztt (Pollock, 1983). Elfelejtett gyermekkor cm knyvben angol s amerikai szlk naplit s levelezst a tartalomelemzs mdszervel vizsglja. Rmutat, hogy a szlk gyerekeik irnti attitdjei s magatartsformi sokkal kevsb trnek el az egyes trtneti korokban, mint azt Aris
7

Aris s fleg kveti, Shorter s Badinter gyermekhalandsgrl szl ttelt brlva Irene HardachPinke meggyz okfejtst kzl Flts s szeretet kztt cm tanulmnyban. Abbl a szinte banlis tnybl indul ki, hogy kztudoms: milyen sok figyelemre, tudsra s anyagi ldozatra van szksg mg ma is ahhoz, hogy a csecsemt s kisgyermeket megfelel mdon gondozzk s poljk. Mr maga az a tny is figyelemre mlt, hogy a 18. s a korai 19. szzad szegnyes letkrlmnyei kztt a csecsemk mintegy 50 szzalka letben maradt s megrte a felnttkort. (Hardach-Pinke, 1986, 547.)

10

felttelezte. Az ltala vizsglt gazdag primer forrsanyag tansga szerint igen kevs vltozs zajlott le a szli gondoskods s a gyermekek letmdja tern a 16-19. szzad kztt. A szl-gyermek kapcsolat egyltaln nem volt formlis: a szlk figyelemmel ksrtk gyermekk fejldst, rmket leltk bennk, s iszony knokat lltak ki halluk esetn (Pollock 1983, 268.). Pollock elfogadva a szociobiolgia alapllst trtneti tvlatokra is kiterjeszti a ttelt, miszerint minden gyermek vdtelenl s kiszolgltatva jn a vilgra, s rszorul szlei segtsgre ahhoz, hogy a trsadalomba betagoldjk. A szlk szmra pedig gyermekeik olyan lnyt testestenek meg, aki gyngesgvel s kiszolgltatottsgval ignyli az segtsgket, felgyeletket s nevelsket ahhoz, hogy boldogulni tudjon az emberek kztt (Pollock 1983, 38.). A szlk s gyermekeik egyms irnti ktdse teht nem trtneti, hanem biolgiai kategria. *** Pollock llspontjt tbb ms kutats is altmasztja. Egyedlll pldval bizonytja ennek a benssges rzelmi kapcsolatnak a megltt Emmanuel Le Roy Ladurie knyve, amelyben szerzje egy dl francia falu viselkedsi formit, szoksait elemzi a trtneti szociolgia eszkzeivel. (Le Roy Ladurie, 1997) Montaillou telepls lakinak lett 1294-1324 kztt ksri figyelemmel, s a kutatsaihoz megbzhat forrsul szolgltak az eretneksggel gyanstott parasztok vallomsait tartalmaz inkvizcis jegyzknyvek. (Az egyhzmegye pspke rendkvl alapos vizsgldst folytatott a faluban kathar eretnekek felbukkansnak gyanja miatt.) A vallatsok kzben fny derlt a falu lakinak szinte teljes privt letre, szemlyes kapcsolataira. Ezekben a htkznapi let minden rszletre kiterjed beszmolkban sz esik a gyermekek gondozsrl, nevelsrl is. Megtudjuk bellk, hogy az desanyk nem adtk dajkhoz gyermekket, maguk szoptattk ket. Ez a tplls hossz ideig tartott, olykor ktves koron tl is. A kisgyermek ezalatt mindenhov kvette desanyjt, szinte lland fizikai kontaktusban volt vele. (Montaillou tern lltam, kicsi lnyommal a karomon... emlkezett egy desanya.) A kisgyermekek irnti gyengdsg kifejezse gyakori volt. A haldokl gyermeket desanyja egsz nap karjaiban tartotta, srssal, jajveszkelssel fejezte ki fjdalmt, mikor a gyermek meghalt. Vigasztalst az kathar eretnek tantsban lelt, amely szerint a halott gyermek lelke egy msik ember testben jjszlethet taln ppen egy jvend jszltt teste adhat otthont neki. (Megholt lelked Isten a kvetkez figyermeknek vagy lnynak adja, akit majd fogansz hangzott el gyakran a vigasz.) (Ladurie, 1997, 298, 305.) *** Ugyancsak Aris felfogsnak igaza ellen szlnak Shulamith Shahar szintn kzpkori gyermeksgre vonatkoz kutatsai. A gyermekek a kzpkorban (Childhood in the Middle Ages) cm, 1990-ben megjelent knyvben a virgz s a ks kzpkor szzadainak gyermekkpt vizsglja. Aprlkosan vizsglja a csecsemhalandsg, a gyermekgyilkossg, a kitevs, a rendkvl gyakori gyermekbalesetek okait s krlmnyeit. (Shahar, 2000) Shahar a problmakr vizsglatakor tartzkodik attl, hogy ksbbi korok mentalitst vettse vissza a kzpkor vszzadaiba. Lehet, hogy a gyermekgondozs korabeli mdozatai az utkor szmra merben hatstalannak, esetenknt egyenesen rtalmasnak tnhetnek, de ezt a gyakorlatot mindig a korabeli tuds vagy npi

11

gygyszathoz viszonytva kell megtlnnk, s semmikpp sem clszer a szlk valamifle gonosz szndkainak megtesteslseknt rtelmeznnk. Tny, hogy a kzpkorban a gyermekek szinte teljesen rszv vltak a felnttek vilgnak, de vajon az kvetkezik-e ebbl, hogy a gyermekkor fogalma nem ltezett, s hogy a gyermekkort nem tekintettk az emberi let elklntett szakasznak? A krdsre adott vlasz megfogalmazshoz Shahar egyedlllan gazdag forrsanyagot dolgozott fel, amely felleli a levltri anyagokat, periratokat s halottkmi jelentseket, korabeli magnlevelezst s ms irodalmi emlkeket. Tzetesen bemutatja a kzpkor csaldtervezsi gyermekgondozsi s nevelsi sajtossgait. Tzise szerint szl gyermek kapcsolatnak vannak trtneti korokon tvel vltozatlan elemei is. Aris felfogsval szemben azt lltja, hogy a kzpkori ember a gyermekkort az letciklus krlhatrolt szakaszaknt rzkelte, teht ltezett a gyermekkor felfogsa, ennek kvetkeztben lteztek nevelsi elmletek s normk. Ezeket a normkat teolgusok, vilgi s egyhzi trvnyhozk, jogtudsok, orvosi s didaktikus mvek szerzi, valamint prdiktorok fogalmaztk meg. A kzpkorban akrcsak ksbb kialakult a gyermekgondozs gyakorlata, amelyet nemzedkrl-nemzedkre hagyomnyoztk t. A szlk trdtek gyermekeikkel, rzelmi s anyagi tkt fektettek beljk. Az ugyanakkor rendkvl gyakori gyermekbalesetek okt Shahar abban keresi, hogy a kzpkori emberek gondolkodsa ms lehetett, mint a mai: a szlk nem lttk elre azokat a krlmnyeket, amelyek balesetet okozhattak, s nem tanultak a sajt keserves tapasztalataikbl. Sokszor sztnsen cselekedtek, gondolkodsmdjuk fatalisztikus volt: gy vltk, az r a szentjei segtsgvel megvdi ket s gyermekeiket minden bajtl. A fatalizmus egyik vlfaja volt az a remny, mely szerint az r, szentjein keresztl megvdi ket s gyermekeiket. Egy asszony, akinek a vrosba kellett mennie, senkit sem tallt, akire a gyermekt bzhatn, kivve az Urat s az ldott Domonkost. Amikor visszatrve ltta, hogy a hza lngokban ll, kiltozni kezdett: ldott Domonkos, add vissza a fiamat! Mindezzel egytt vilgos: semmi sem bizonytja, hogy azok a szlk, akik nem vigyztak a gyermekeikre, nem is szerettk ket. (Shahar, 2000, 131.) Shahar meglep, de logikus s hihet okfejtssel bizonytja, hogy a kzpkori nevelsi elmletek tbb rokonsgot mutatnak a 20. szzadi pszicholgia s pedaggia teriihoz, mint a 18. szzadban kzkelet nevelsi koncepcik. A kzpkori szerzk tbbsgnek felfogsa szerint ugyanis a gyermekkel htves korig gyngden kell bnni, s nem szabad vele szemben tlzott fegyelmi s nmrskleti kvetelmnyeket tmasztani. (Ugyanakkor szmos 18. szzadi szerz a lehet legkorbban alkalmazott szigor fegyelmezst kvetelte meg.) Differenciltabban kzelti meg a gyermekek kitevsnek (expositio) kzpkorban ismert gyakorlatt is. Felhvja a figyelmet arra, hogy csecsemk magra hagyst az egyhzi jog s a zsinati hatrozatok tiltottk. A plbnosok szmra rt tmutat kziknyvek arra szltjk fel a papokat, hogy kzstsk ki azokat, akik ilyen bnt kvetnek el. A tallt gyermeket felttelesen megkereszteltk, mivel nem tudhattk, rszeslt-e a keresztsg szentsgben. Krhzakat, gyermekmenhelyeket hoztak ltre az elesettek befogadsra. Az els rvahzat Dateo, Miln pspke

12

alaptotta 787-ben, ezt tbb hasonl intzmny kvette (Bergamo 982, Padua 1000, Montpellier 1070, Firenze 1161). *** Aris tzist magyar trtnsz kutatsai is cfoljk. A magyar kzpkorra s kora jkorra vonatkoz kutatsai alapjn Pter Katalin rja: Magyarorszgon nem krds az, hogy ismertk-e a 17. szzad eltt a gyermekkor fogalmt, holott a nyugati trtnetrsban errl hosszan hzd, a szemlyessgig fajul vita folyt. (Pter, 1999. 143.) A gyermekkor-fogalom megltt tanulmnyban egy olyan trvny szvegnek elemzsvel igazolja, amely egybknt nem humnus mivoltrl volt hres. 1514-ben, a Dzsa-fle parasztfelkels utn a magyar orszggyls rendkvl szigor trvnyeket hozott a jobbgyok ktelessgrl. Ezek egyike rghz kttte ket (1514. 21. tc.), megvonva tlk a szabad kltzkds jogt. Mgis, pontosan ez az a trvny az, melynek szvege egyrtelm bizonytk a gyermek-fogalom ltezsre abban a korban: ...ha az anya az fit, gyenge kora miatt magval vinn, ez a fi mindazltal [teljes vagy hzasodsra alkalmas kort elrve] rgi lakhelyre kteles visszatrni. (Idzi: Pter, 1999. 143.) A kor legszigorbb magyar trvnye teht korltozza a fldesurak jogt gyermekkor jobbgyaik fltt! Ezek alapjn egyrtelm Pter Katalin kvetkeztetse: ha ez a brutalitsrl kzismert trvny a jobbgyok gyermekeinek kivtelezett sttuszt biztost, akkor aligha hihet, hogy a kortrsak a gyermekkort nem tekintettk volna jl krlhatrolhat letszakasznak az ember letben. *** Kronocentrikus s nosztalgikus jellege miatt brljk Aris knyvt s a benne megfogalmazott tziseket Hawes s Hiner. Megtlsk szerint a francia trtnsz helytelenl jr el, amikor az egyes korszakok gyermekszemlletben a trtnetisg alapjn tallt klnbsgeket felnagytja. A szerzk gy ltjk, hogy Aris sajt kora irnti politikai ellenszenve ltal vezreltetve fordul klns rdekldssel s megrt figyelemmel a kzpkor letnt vszzadai fel. Mint ahogyan a felntt ember nosztalgikus rzelmekkel, a valsgot megszptve tekint vissza gyermekkorra, Aris is abban a korszakban vli megtallni mindazt a szpsget s szabadsgot, amit a ksbbi korok elraboltak a gyermektl. A kronocentrikus megkzelts leegyszerst magyarzatokhoz vezet, elfedi azt, hogy a mltban ppgy mint a jelenben ltezett j s rossz, szp s rt. Vannak, akik a knnyekrl rnak, vannak, akik a nevetsrl ezzel a Peter Petschauertl klcsnztt idzettel teszi kritika trgyv Hawes s Hiner a szelektven leegyszerst, nosztalgizl gyermekkortrtneti munkkat. (Hawes s Hiner, 2000, 5.) *** Aris tziseinek egyik legjabb kritikjt nyjtja tanulmnyban Barbara Hanawalt (Hanawalt, 2002). Primer forrsokat elemezve s ms trtnszek kutatsainak eredmnyeire tmaszkodva fejti ki llspontjt, miszerint a kzpkori ember igenis rendelkezett jl krlhatrolhat gyermekkor-fogalommal, megklnbztette a gyermekkort a serdl- s ifjkortl. A kzpkori s renesznsz korabeli szlk a ht-nyolc ves gyerekeket nem lktk be a felnttkor rideg vilgba, a velk szemben megfogalmazdott elvrsok figyelembe vettk azt, hogy erejk,

13

gyessgk, tlkpessgk cseklyebb a felntteknl. Az jabban feltrt vagy j szempontok szerint feldolgozott forrsok tansga szerint a rendkvl magas csecsemhalandsg sokkal inkbb a bnat, az szintn tlt gysz rzst vltotta ki a szlkbl, mintsem az rzketlensget, a kznyt. A kzpkori vgi Eurpa szinte belemerlt a gyermekgondozs s -nevels, valamint a gyerekeknek a felntt vilg fel val vezetsnek gyakorlati krdseit taglal irodalomba. Gyermekgondozsi s -nevelsi tmutat kziknyvek egsz sora ltott napvilgot (pldul: The Babees Book, How the Good Wife Taught her Daughter, John Russels Book of Nurture). Ezek alapjn lthat, hogy Montaigne s ms Aris ltal gyakran idzett korai modern rk csecsemkkel szembeni tvolsgtart attitdje nem reprezentlja az egsz korszakot. Hanawalt vlemnye szerint a kzpkori szerzk bebizonytottk, hogy megrtik a gyermek fizikai s rzelmi fejldst, s ez a megrts oly mrv, hogy sszemrhet a mai ember attitdjeivel. Amit a rgiek nem hagytak s mi sem hagyhatunk figyelmen kvl, az a gyermek biolgiai konstitcija. Pontosan ez a vltozatlan biolgiai jelleg az, ami sszekti a rgi s az j mentalits s szoksrendszer szmos elemt. Mgis figyelembe kell vennnk az eltr kulturlis kzegbl add klnbsgeket is, amelyek egyebek kzt jl kirajzoldnak pldul a szoptats dajkkhoz val ragaszkods maitl eltr szoksban. gy vgs soron a kultrk kztti klnbsg az, ami elvlasztja a kzpkori gyermekgondozsi s -nevelsi gyakorlatot s szoksrendszert a maitl.

1.4. Lloyd DeMause pszichogenetikus fejldsmodellje


Nehezebb besorolni a hvek vagy a kritikusok tborba az amerikai pszichohistria meghatroz egynisge, Lloyd DeMause koncepcijt. Alapjban vve Aris tziseivel vitatkozva dolgozta ki sajt pszichogenetikus gyermekkortrtneti fejldsmodelljt, de mint ltni fogjuk elmlete tbb ponton rokonsgot mutat a francia trtnsz elveivel. Alapvet jelentsg a tma szempontjbl a A gyermekkor trtnete (The History of Childhood) cm munkatrsaival kzsen rt tanulmnyktete (1974), amelynek bevezet tanulmnyban DeMause szvbemarkol sorokkal ecseteli a rgi gyermekek szenvedseit: A gyermekkor trtnete rmlom, amelybl most kezdnk felbredni. Minl jobban visszafele haladunk a trtnelmi korokban, annl tbb jelt talljuk a gyerekek elhanyagolsnak, [...] s annl nagyobb a valsznsge, hogy a gyerekeket megltk, kitettk, knoztk, vagy szexulisan bntalmaztk. (DeMause, 1977, 12.). (Nem vletlen, hogy a knyv nmet fordtsa a kvetkez, igen kifejez cmmel jelent meg 1977-ben: Hrt ihr die Kinder weinen? Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit.) Az egyes trtneti korok gyermekszemllett elemz tanulmnyktet bevezetjben DeMause egy lass, de kvetkezetes fejldsi folyamatot vzol fel, amely szerint a gyermekkor trtnete a felntt s a gyermek egyre szorosabb kzeledse egymshoz. A trtneti korokon tvel fejlds kvetkeztben ltalnos javuls kvetkezett be a gyermekekkel val bnsmdban, mivel a szlk egyre alkalmasabbakk vlnak r, hogy megfelelen reagljanak gyermekeik szksgleteire (Vajda, 1997, 290-291.).

14

DeMause alapveten mlyllektani ihletettsg elmlete szerint hrom olyan alapvet reakcitpus ltezett a trtnelem folyamn, amellyel a szlk gyerekeikkel kapcsolatos attitdje lerhat: 1. Projektv (kivett) reakci (projective reaction): Az anyk sajt tudatalattijukbl tpllkoz flelmeiket, szorongsaikat vettik jszltt gyermekkre. 2. Fordtott reakci, szerepmegfordts (reversal reaction): A gyerek ekkor sajtos felntt-alakknt szerepel, olyan figuraknt, aki a szlk sajt gyermekkorban fontos szerepet jtszott. 3. Empatikus reakci (emphatic reaction): A szlk ebben az esetben az emptia rvn belehelyezkednek gyermekk szksgleteibe, s megksrlik kielgteni azokat. (DeMause, 1977, 20.) A projektv s a fordtott reakci gyakran egytt lpett fel a rgmlt korokban, s ez egy sajtos ketts-gyermekkphez vezetett. A szlk szmra a gyerek egyrszt gy jelent meg, mint a felntt rvettett ellensges rzelmeinek s kvnsgainak lerakodhelye; msrszt viszont gy is tekintettek r, mint egy-egy anya- vagy apafigurra, azaz sajt szlei megtestestire. gy lett a gyerekbl egyszerre gyllt s szeretett szemly (DeMause, 1989, 21.). Az amerikai pszichohistorikus terijnak legismertebb eleme a szl-gyermek kapcsolat fejldst szemlltet bra. Ezen az egyes trtneti korszakokra vetti ki a hrom alapvet reakcitpust gy, hogy azok mindegyike dominns mdon meghatrozza az egyes idszakokat:

T m

o g a t s

S z o c i a l i z c i

I n t r z i

A G y e r m e k g y i l k o s s g K

b i v a l e n c i a

i t e v s

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

1 9 7 4

2. bra: A szl-gyermek kapcsolat evolcija. (DeMause (1977) nyomn.) Az brn bemutatott fejlds a gyermekek meggyilkolstl az elfogad, tmogat attitd trhdtsig terjed, e lass folyamat egyes lpcsfokait a kvetkezkppen jellemzi DeMause:

15

1. Gyerekgyilkossg (Az antikvitstl kb. Kr. u. 4. szzadig terjed idszak): A szlk gyakran gy szabadulnak meg a gyerekeikkel szembeni gondozsi ktelessgktl, hogy a sajt tudatalattijukbl szrmaz szorongsaikat s flelmeiket vettik ki rjuk. Gyakori a gyermekgyilkossg, a kisdedek szakrlis ldozatknt val meggyilkolsa, valamint a gyermekekkel szembeni szexulis abzus.8 2. Kitevs (413. szzad): Miutn a szlk felfedeztk, hogy gyermekeik sajt llekkel megldott teremtmnyek, csak gy szabadulhattak meg sajt knz projekciiktl, hogy gyermekeiktl megszabadultak: szoptats dajkhoz adtk, kolostorba kldtk, nevelszlk gondjaira bztk, szolgnak adtk, szlssges esetben fleg a lenyanyk elhagytk (kitevs, expositio). A gyerek gyakran mint a gonosz megtesteslse jelent meg szlk tudatban, mindennapos volt a gyerekek verse. Maga a tettl talpig val szoros plyzs vszzadokon t uralkod szoksa is a kitevs ltens formjaknt rtelmezhet. 3. Ambivalencia (1417. szzad): Mivel mg lt a hiedelem arrl, hogy a gyermek lelke a szlk kivettett bns tudattartalmainak lerakodhelye, a szlk egyre nagyobb gondot kezdtek fordtani gyerekeik nevelsre. gy tekintettek testkre s lelkkre, mint alakthat (s minden ron alaktand) viasztmbre. A tizennegyedik szzadtl kezdve egyre gyakrabban jelennek meg gyermekek nevelshez, vezetshez tancsokkal szolgl tmutat knyvek (regimen). Ezzel prhuzamosan a moralista szerzk s egyes vallsi irnyzatok hatsra a 17. szzadra megszletik az rtatlan gyermek mtosza is. E kt tendencia tkzpontjn a szl-gyermek kapcsolatra tvolsgtarts s a ktds ambivalencija lesz jellemz. 4. Intrzi (behatols, birtokbavtel)9 (18. szzad.): Mr vge a szli flelmek projicilsnak, akik ettl fogva arra trekszenek, hogy minl kzelebb kerljenek gyermekeikhez, s birtokba vegyk lelkk legmlyebb rtegeit is. A szli kontroll egyre thatbb lesz, a gyerekeket korn engedelmessgre szoktatjk, de mr nem verik ket ncl rendszeressggel. Erre a korszakra a gyermekgygyszat fejldse jellemz, ami a 18. szzadra a gyermekhalandsg cskkenst eredmnyezte.
8

Az kori npek kzl a punoknl tallkozunk a gyermekldozat legkirvbb pldival. Karthg trtnetben vgig jelen volt a tnyleges emberldozatnak valamilyen formja. Az archeolgusok tbb ldozati mglyt, n. hekatombt talltak, amelyekbl tmegvel kerltek el a halott gyermekek csontjait tartalmaz urnk. A srkvekbe vallsos jelkpeket s alakokat vstek. Az egyik ilyen sztln felldozsra sznt gyermeket tart kezben egy pap. Az id mlsval a szlk mr egyre kevsb tartottk be a rtus si elrsait, gy a Kr. e. 4. szzadban a gazdagok sajt gyermekeiket mr rabszolgkkal helyettestettk. Ksbb n. helyettest ldozatot mutattak be, amelynek sorn gyermekek helyett brnyokat ldoztak fel, de ezt sohasem tartottk teljes rtk engesztelsnek (Zolnay, 1983, 534-535.). Sorsfordt pillanatokban, vgveszlyben azonban Karthg npe az istenektl val flelmben mindig visszatrt a tnyleges emberldozat si formjhoz. A legismertebb ilyen esetrl Diodrosz, grg trtnetr tudst: Kr. e. 310-ben, amikor Agathoklsz, szrakuszai hadvezr seregei a Karthg vrosnak kapui eltt ltak, a vros urai arra szltottk fel a legelkelbb csaldokat, hogy az istenek kiengesztelsre ldozzk fel elsszltt gyermekeiket. Diodrosz szerint ktszz nemesi szrmazs csecsem halt tzhallt, de tovbbi hromszz csald nknt ajnlotta fel elsszlttjt (Hahn-Mat, 1972, 14.). Karthg npe sajtos atavisztikus kivtelt kpezett egy olyan korban, amelyben a gyerekldozatot ms npek mr a Kr. e. 2. vezred vge ta jelkpes rtusokkal vagy helyettest ldozatokkal vltottk fel. 9 Az intrzi eredetileg a geolgiban hasznlatos kifejezs. Jelentse: a magma nagyobb tmegeinek behatolsa a kzetek kz.

16

5. Szocializci (1920. szzad kzepe): Ekkorra mr nem a gyerek akaratnak minden ron val megtrse a cl, hanem az, hogy nknt alvesse magt az egyttls norminak, zkkenmentesen beilleszkedjk a trsadalomba. A 19. szzadban mr az apk sem alkalmi vendgek a gyermeknevels tern, egyre tbbszr kapcsoldnak be fiaik s lnyaik nevelsbe. 6. Tmogats, emptia (1950-tl): A tmogat szli attitd azon a felismersen alapul, hogy a gyerekek mindig jobban tudjk szleiknl, hogy mire van szksgk fejldsk egy-egy szakaszban. Ez a gyermekkzpont nevels korszaknak kezdete. A szlk az emptia rvn belehelyezkednek gyermekk lelki llapotba, hogy megrthessk ket s kielgthessk szksgleteiket.10 A fegyelmezsre s a szoksok alaktsra irnyul trekvsek ekkor mr hinyoznak a neveli gyakorlatbl. Sok idre, nagy energiabefektetsre, s fejlett toleranciarzkre van szksg ahhoz, hogy a szlk segtsenek gyermekeiknek abban, hogy azok elrhessk sajt cljaikat. DeMause szavai szerint mindeddig kevs szl vllalkozott arra, hogy gyermekt kvetkezetesen ilyen mdon nevelje (DeMause 1977, 85.). (A tmogat szli attitd elterjedsben a 20. szzadi reformpedaggiai s alternatv pedaggiai trekvsek mellett igen nagy szerepet jtszottak az j szellemben rt nevelsi tancsadk, mindenek eltt Benjamin Spock Csecsemgondozs s gyermeknevels cm knyve. / Spock, 1945/) Fontos tudni, hogy deMause a szl-gyerek kapcsolat egyes alapformit (modus) nem kizrlagosan rendeli hozz az egyes trtnelmi peridusokhoz, azaz nem egymst felvlt attitd-formkrl beszl. ppen ellenkezleg: a pszichogenikus fejlds sorn a szl-gyerek kapcsolat alapvet formi egyre differenciltabb vlnak, a rgiek fennmaradnak, s jak kapcsoldnak hozzjuk. gy a mai szl-gyermek kapcsolatban mind a hatfle alapforma fellelhet: Napjainkban is elfordul a gyermekgyilkossg, a vers s a gyerekekkel szemben elkvetett szexulis visszals, ezrt a gyermeknevels fejldsre vonatkoz minden peridoizcis ksrletnek figyelmbe kell vennie, hogy a klnbz csaldok pszichogenikus fejldse klnbz temben trtnik, s mg ma is sok olyan szlt tallunk, aki megrekedt a korbbi trtnelmi formk szintjn. Mindemellett jelents eltrsek figyelhetk meg az egyes trsadalmi osztlyok kztt, st a klnbz terleteken l csaldok esetben is, klnsen az jkortl kezdden, mikor mr a felsbb rtegekhez tartoz szlk nem adjk dajkasgba gyermekket, hanem k maguk kezdenek hozz gondozsukhoz, nevelskhz... (DeMause, 1989, 35.) DeMause egy jabb tanulmnyban (DeMause, 1990) mdostotta az egyes peridusok intervallumt. A legszembetlbb eltrs az, hogy az ambivalencia kort az j szakaszols korbbra teszi: a 14-17. szzad helyett a 12. szzadtl a 16. szzad msodik felig terjed idszak szerepel ebben a modellben. Az intrzi korszaka ennek megfelelen szintn elbb kvetkezik be: a 16. szzad msodik feltl a 18. szzad msodik felig tart. A szocializcis idszak pedig a 18. szzad msodik feltl a 20. szzad kzepig vel. Az ezt kvet emptia korszakt illeten nincs vltozs a kt szakaszolsban. A kvetkez tblzat ezeket az eltrseket szemllteti:
10

Jl rzkelteti az empatikus belehelyezkeds, a gyermekk val tlnyegls folyamatt a nmet hineinkindern ige.

17

A szl-gyerek kapcsolat alapformi

Rgi periodizci

j periodizci

(Evolution of Childhood, (History of Child Assault, 1974) 1990) Infanticid (gyermekgyilkos) Az antikvitstl a 4. Korai gyermekgyilkos attitd szzadig attitd: vrsgi kapcsolat alapjn szervezd csoportok Ksbbi infanticid attitd: korai magas kultrktl az antikvitsig Kitev attitd 4-13. szzad A keresztnysg kezdeteitl a 12. szzadig Ambivalens attitd 14-17. sz. 12. szzadtl a 16. sz. msodik felig Intruzv (behatol) attitd 18. sz. A 16. sz. msodik feltl a 18. sz. msodik felig Szocializl attitd A 19. szzadtl a 20. szzad A 18. szzad msodik kzepig feltl a 20. szzad kzepig. Tmogat attitd A 20. szzad kzeptl A 20. szzad kzeptl 1. tblzat: DeMause gyermeksgtrtneti peridusainak vltozsai DeMause pszichogenetikai fejldsmodellje hamarosan a szakmai vitk kereszttzbe kerlt. Sokan tmadjk pszichoanalitikus szemlletmdja miatt, hogy az emberi sztnletet helyezi az anya-gyerek kapcsolat kzppontjba. Nem tagadhat ugyanakkor rdeme, mivel felfedezi, hogy az emberi pszichnek nll fejldstrtnete van, amely sszefggsbe hozhat a gyermekrl kialaktott kp trtneti fejldsvel (Vajda, 1997, 291.). Ugyanakkor jl lthat, hogy az ltala kidolgozott fejldsi modell rvnyessgt bizonytand nem riad vissza attl sem, hogy trtneti tnyekkel nknyesen bnjk. Elemzsei sokszor felsznesek, nmelykor hatsvadsz eszkzktl sem riad vissza, hogy a gyerekekkel kapcsolatos abzus rettenett rzkeltesse. Figyelemre mlt az a diszkrepancia, amely az ltala szerkesztett (s fentebb idzett) ktet bevezet tanulmnya s az egyes trtneti korok gyermekimzst bemutat rtekezsek kztt fennll: DeMause nagyvonal terijt trsszerzi tbb esetben nem igazoljk. Egyik nmet kritikusa pedig egyenesen a gyerekattitd fejldsbe vetett tlzott hitt veti szemre. DeMause erfesztseit a megrthetetlen jelensgek megragadsra irnyul naiv trekvs-nek tartja, amelynek rvn az amerikai pszicholgus minden ron hasznlati utastst keres egy egyre inkbb ttekinthetetlenn, kezelhetetlenn vl korban. (Arnold, 1980, 14.). DeMause ksrlete a gyermekszemllet tfog fejldsi vonulatnak felvzolsra jszer s rdekes, br eredmnyi vitathatak. Knyvei, pszichohistriai trgy publikcii mindezzel egytt sztnzen hatnak a gyermekkortrtneti kutatsokra. Az ltala kivltott hats ppolyan elementris erej, mit az Aris-ktet. DeMause fejldselmlete hiba tagadja szerzje tbb ponton kzs Aris felfogsval. Ha sszefoglaljuk a kt gyermekkor-koncepci jellegzetes jegyeit, a hasonl s eltr vonsok jl szembe tlenek:

18

1. Kzs vons kettejk felfogsa kztt, hogy mindketten gy vlik: a szlk s gyermekek kztti ktds trtneti fejldsi folyamat eredmnye. Az jkor eltt a szlk kevsb reztk magukhoz kzelinek a gyermekeiket, mint attl fogva. 2. Eltren tlik meg viszont a kzpkori (s azt megelz) korok gyermekkpt. Aris gy ltja, hogy a kzpkori felnttek nem ismertk fel a gyermekkor sajtossgait. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyerekeket elhanyagoltk, elhagytk vagy megvetettk volna (Aris, 1987, 169.). St a gyermekek bizonyos rtelemben boldogabbak voltak az ancien rgime korszakban, mint ksbb. Ahogyan maga DeMause is rmutat kettejk felfogsnak klnbsgre: Aris gy vli, hogy a gyermek a tradicionlis trsadalmakban boldogabb volt, mert szabadsga birtokban szabadon rintkezhetett klnbz osztlyokba tartoz s klnbz letkor emberekkel. Az jkor kezdetekor egy j llapot jtt ltre, a gyermekkor, amely elrabolja a gyermekek eredend szabadsgt s megismerteti ket a csald zsarnoksgval, a vesszvel s a karcerrel. (DeMause, 1977, 18.). DeMause viszont tagadja az jkor eltti gyermekek idilli szabadsgt. Ahogyan azt pszichogenikus fejldst bemutat modelljn is lttuk, szerinte az jkor eltti gyermek fizikailag kiszolgltatott, alvetett helyzetben volt, gyakoriak voltak a vele szemben elkvetett visszalsek. A gyermekkor trtnete e felfogs szerint a szl s a gyerek lelki kzeledsnek trtnete. Megemltend mindemellett, hogy DeMause nem lltja azt, hogy a rgi korok emberei nem szerettk volna gyermekeiket. Szerettk ket a maguk mdjn, st olykor ki is mutattk gyerekeik irnti gyngd rzseiket. Fleg akkor kerlt erre sor, amikor a gyerek ezt a gyngd gesztust nem ignyelte ha aludt, vagy esetleg mr halott volt (DeMause, 1989, 35.). Nem a szeretet kpessge hinyzott teht a rgi szlkbl, hanem az rzelmi rettsg ahhoz, hogy gyermekeiket autonm emberi lnynek tekintsk. 3. Egyez vons e kt modell kzt tovbb az, hogy mindketten gy ltjk: a gyermekkor talakulsa az jkor hajnaln nem egy csapsra ment vgbe. DeMause az ambivalencia korszaknak nevezi a tizennegyediktl a tizenhetedik szzadig terjed idszakot, amelyben a szl s gyermek kztti j kelet ktds rzelme mellett a hagyomnyos tvolsgtarts egyarnt jellemz. Aris hasonlan fogalmaz, amikor gyermekkben rmket lel jkori szlk ingadoz attitdjrl szlva gy fogalmaz, hogy a gyermekek irnti vonzalom, egy bizonyos kzmbssggel, vagy inkbb a hagyomnyos kzmbssggel prosul (Aris, 1987, 172.). 4. Eltr az jkor s az utna kvetkez trtneti korok gyerekattitdjnek a megtlse is kettejk kztt. DeMause fejldsrl beszl, amely az elutaststl az empatikus, elfogad szl-gyerek kapcsolatig vel. Aris hres gyermekknyvben nem foglalkozik a 18. szzadot kvet korszakokkal. Egy msik rsban viszont, amelyben a demogrfiai vltozsokbl kiindulva a jelenkorig folytatja az elemzst, a gyerekkor szerepnek cskkenst diagnosztizlja. (Aris, 1980) *** A gyermekkortrtnet-rs olyan klasszikusai, mint Aris s DeMause viszonylag kevs figyelmet fordtanak a 18-19. szzadi gyermekattitd alakulsra. Mindenesetre tanulsgos Aris okfejtse arrl, hogy az jkori szlk egyre jobban igyekszenek felkszteni gyermekeiket az let megprbltatsaira. Ennek a felksztsnek a szntere

19

pedig mindinkbb az iskola lesz. Az iskola azonban kiragadja a gyermeket sajt vilgbl, s helyette egy pedns fegyelemre pl zrt vilgba veti. ppen gy alakul t a tradicionlis szlk egykori kzmbssge egy jfajta, szinte knz szeretett, amely a gyerek minden-ron-val nevelsben lt testet. A szlk s az iskola megnvekedett neveli aspirciit jl rzkelteti DeMause is, amikor a gyerek lelkbe val erszakos behatolst, az intrzi-t ecseteli. De ide sorolhat a kvetkez idszak is, a 19. szzad, amely tovbbra is a szocializciban, a gyermek trsadalomba val beillesztsben ltja a szlk s az iskola f cljt. Hogy az intruzv s szocializcis hatsok mennyire fonk s manipulatv mdon jelentkeznek a 18-19. szzadban, azt a gyermekkortrtneten s a pedaggia trtnetn bell egy jabb irnyzat, a fekete pedaggia trtnetvel foglalkoz kutatsok igazoljk. A fekete pedaggia legismertebb kpviselje Katharina Rutschky nmet pedaggiatrtnsz s Alice Miller svjci pszicholgus (Miller, 1980). Rutschky hres knyvben (Schwarze Pdagogik, 1977) a felvilgosult polgri pedaggia tbb jelents kpviselinek eredeti szvegeit kzli s elemzi, s ezeken a forrsokon keresztl mutatja be a 18-19. szzad gyermekszemlletnek antihumnus jellemzit, az sszernek kikiltott pedaggiai eljrsok visszssgait. A forrsszvegeket klnbz cmek alatt gyjti csokorba (mint pldul Pedaggiai inicici, A gyermek pedaggiai ton val ellltsa, Felkszts a katasztrfra, A szadizmus racionalizlsa), s meggyz ervel mutatja be, hogy mennyire kpmutat s hamis az a nevel szndk, amely ezekbl a szemelvnyekbl elsejlik. Nevelsre voltakppen nem is a gyermeknek van szksge. A felntt nevel kveteli, hogy nevelhessen, aki ilyen mdon akarja kilni elfojtott gyermekellenes sztneit. (A gyermek pedaggiai ton val ellltsa cm fejezetben sszegyjttt forrsokbl pldul kitnik, hogy ezek a szerzk a gyermekkort egyfajta betegsgknt kezelik, amelybl a gyerekek mielbb ki kell gygytani. Az iskolba lp gyerek csak teljesen tudatlan lehet. Az iskolai nevels egyre jobban kiterjeszkedik, s egyre jobban ellenrzse al vonja a gyermek teljes lett.) jabban a fekete pedaggia kutati a pedaggiai gondolkods trtnetnek klasszikus tekintlyeit is kikezdik. A gyermek-alattval (Untertan Kind, 1987) cm knyv szerzje, Carl-Heinz Mallet pldul tbbek kztt Francke, Rousseau s Pestalozzi letrajzt s pedaggiai rsait jra vizsglva s rtelmezve jut meglep kvetkeztetsekre. Francke nevelintzetben a vers s az lland kontroll a htkznapi let rsze volt, Rousseau manipullt helyzeteket teremt nvendknek, aki gy egy-egy sznjtk beavatatlan szerepljv vlik, Pestalozzi sajt gyermekt embertelen mdon nevelte, az ltala alaptott intzetek a vezet alkalmatlansga miatt mentek csdbe (Mallet, 1990). Ez csupn nhny kiragadott plda. Mallet vitathatatlan tlzsai mellett knyve mindenkppen figyelemfelhv jelleg: a pedaggia, a nevels trtnetnek nagyjait is jra kellene rtelmezni, lehntani rluk az vszzadok alatt rjuk tapadt mtoszokat, flrevezet cmkket. Izgalmas krds lehet az is, hogy vajon hogyan ltjk a mai gyerek helyzett a gyerekkor trtnetvel foglalkoz kutatk. DeMause 1950-ig terjed elemzseit egyik kvetje, Otto Hansmann folytatja, s kt jabb szakasszal toldja meg a pszichogenikus modell lpcsit (Hansmann, 1995): A vltoz gyermekkor (kb. 1960-tl): Fogyaszt gyerekek: a gyerek ekkortl mr a konzum-, szabadid- s szrakoztatipar cltblja. Gykeres vltozsok zajlanak le a hagyomnyos letmdban (idbeoszts, lakterek, tkezsi szoksok stb.).

20

Az elveszett gyerekkor (kb. 1980-tl): A gyerekkor krzise: a gyerekkor eltnik, a csald sszeomlik, a tmegkommunikcis eszkzk radiklisan tformljk a hagyomnyos rtelemben vett gyermekkort (Hansmann, 1995, 126.). Nemcsak Hansmann figyelme fordult e mig vel fejldsi vonulat utols szakaszai fel. Tbb jabb kelet knyv foglalkozik ezzel a tmval. A gyermekkor talakulst, eltnst diagnosztizlja tbbek kztt Marie Winn (Children without Childhood, 1981 Gyermekek gyermekkor nlkl, 1990) s Neil Postman (The Disappearance of Childhood, 1982). Mindkt ktet igen lehangol kpet fest a gyermekkor kiresedsrl, a gyermekek lelkt fenyeget hatsokrl. Winn szerint pldul a szlk flelmei kzt szerepel a tizenves farkasember mtosza azaz egyre jobban tartanak gyermekk kamaszkori fkezhetetlen indulataitl. Az amerikai szerz riaszt ltleletet ad a hetvenes vek Amerikjban lezajl mentalitsbeli vltozsokrl. A gyerekek tl hamar szembeslnek a felnttek vilgnak lelket torzt hatsaival, gy k maguk is szinte egy csapsra vesztik el gyermekies vonsaikat, s tmenet nlkl felntt vlnak. Winn az j kzpkor eljvetelrl beszl, amikor riaszt prhuzamot fedez fel, az Aris ltal brzolt kzpkori gyermekszemllet s az j gyermekkor egyre ridegebb, agresszv mdon felnttes magatartsformi kztt (Winn, 1990, 272.).

1.5. Trtneti demogrfia s gyerekkortrtnet


Fentebb mr trtnt emlts Aris jabb kelet tanulmnyrl, amelyben demogrfiai folyamatok elemzse rvn diagnosztizlja a mai gyerekkor negatv irny vltozst. A trtneti demogrfiai folyamatok sszekapcsolsa a mentalitsban, az ember- s gyermekkpben lezajl vltozsokkal nem j kelet trekvs. Noha nem tartozik a szorosan vett gyermekkortrtneti szakirodalom krbe, ilyen irny rendszeralkot ksrlete miatt mgis rdemes megemlteni David Riesmann knyvt, mely A magnyos tmeg cmmel jelent meg. (The Lonely Crowd, 1961 Magnyos tmeg, 1968). Riesmann a nyugati orszgok demogrfiai vltozsainak trtnett vizsglva egy S-alak valjban logisztikus grbhez hasonltja a vltozsok tendenciit. Ennek alapjul szolgl horizontlis vonalszakasz azt az idszakot jelli, amikor a npessg nem nvekszik, a szletsek s hallozsok szma igen magas, de megkzelten egyenl. Az ilyen helyzetben lev trsadalmakra a nagy nvekedsi lehetsgek jellemzek, mert ha a magas mortalitst valamilyen tnyez (pl. az lelmiszer-termels nvekedse, j gygyszati eljrsok stb.) cskkenti, akkor a npessg szma robbansszeren nvekedhet. Riesmann szerint ez az idszak Eurpa nyugati feln a 17. szzadig terjed. Az S grbe felfel vel vertiklis szakasza a lksszer npessgnvekeds idszakt jelzi. A demogrfiai szakirodalom ezt nevezi az tmeneti npessgnvekeds peridusnak, amelyben a szletsek szma nvekszik, a hallozs pedig cskken. Ez a korszak a 19. szzadig tart. Ezt kveten a logisztikus grbe fels horizontlis szakaszn mind a szlets, mind a hallozs arnyszma alacsony, gy ezek a trsadalmak fokozatosan elregszenek. Ezt a mig

21

vel szakaszt nevezi Riesmann a kezdeti npessgcskkens peridusnak (Riesmann, 1983, 65-66.).

3. bra: A demogrfiai vltozsok logisztikus grbje (Riesmann alapjn) Riesmann szerint az egymst kvet hrom korszak emberkpe s mentalitsa is klnbz. Az els szakaszban (nagy nvekedsi lehetsgek szakasza) az emberek szeretnek a hagyomnyok szerint lni. Ez a tradcitl irnytott embertpus. A msodik, nagy npessgnvekedssel jr peridusban az emberek trsadalmi karaktere a kisgyermekkorban beljk plntlt clok s rtkek szerint alakul. ket nevezi Riesmann bellrl irnytott embereknek. A harmadik szakasz kezdeti npessgcskkense olyan embertpust termel ki, amely a korbbiaknl jval rzkenyebb a tbbi ember ignyeivel, elvrsaival szemben. Az ilyen, szocilisan rzkeny embereket nevezik Kezdeti npessgcskkens kvlrl irnytottnak. Riesmann e embertpus attitdjeit hrom szli s

tmeneti npessgnvekeds

Nagy nvekedsi lehetsgek

gyermekszemllett is elemzi ezek a fejtegetsek ktdnek eredeti tmnkhoz. A tradciktl irnytott idszakban a gyermekek nagyon hamar rett vlnak a felntt szerepre. A trsadalmi mobilits igen alacsony, a szlk arra nevelik gyermekeiket, hogy ket kvessk. A gyerekek lelknek formldst az egsz kiterjedt csald s az azt magukba foglal tgabb kzssgek vgzik. A gyerek lete sorn olyan problmkkal szembesl, amelyek megoldsra otthon mr ltott pldt. A bellrl

22

irnytott korszak gyermeke viszont mr egyre kevsb tekintheti modellnek szlei szerept. j clok szletnek. A szlk mr nem tudhatjk pontosan, milyen letforma vr gyerekeikre. Arra azonban gyelnek, hogy gyermekeik alkalmazkodst ne bzzk a vletlenre. Klnsen a protestns szlk tartjk ltfontossg clnak, hogy oktatssalnevelssel gyermekeik lelkbe olyan irnytket helyezzenek el, amelyek rvn azok egy elre pontosan nem lthat cl fel is nylegyenesen elreplnek. Ugyanakkor az ilyen puritn szli attitdbl szinte teljesen hinyzik az engedkenysg s az oldottsg. (A puritn szlk nevelsi attitdjeirl s szoksairl rzkletes kpet rajzol Max Weber A protestns etika s a kapitalizmus szelleme cm knyvben. /Weber, 1982/) A kvlrl irnytott korszakban a tradicionlis tekintlyek rvnyt mr kikezdtk a vltozsok. A trsadalmi viszonyok tl bonyolultak mr, a sok vltozs gyors alkalmazkodst kvn. A szlk mr nem rendelkeznek kikezdhetetlenl biztos etikai irnytkkel, amelyeket gyerekeik kezbe adhatnnak. Legfeljebb tancsot adhatnak nekik az egyni rvnyeslshez. Igyekeznek elfogadni gyermekiket olyannak, amilyenek. Riesmann szavaival lve ezek a szlk gyermekik lelkbe radart szerelnek fel, nem arra a clra, hogy viselkedsket meghatrozott irnyba vezesse, hanem arra, hogy kipuhatolja msok cselekvseit, klnsen a szimbolikus cselekvseket (Riesmann, 1983, 113.).11 Riesmannhoz hasonlan Muller is a szletsi s hallozsi arnyok vltozsra pti koncepcijt, amikor a gyermekkp trtneti fejldsnek folyamatt ngy fzisra osztja (Muller, 1973) 1. Az els szakasz a kezdetektl 1750-ig tart. Igen magas szletsi s hallozsi rta jellemzi, a npessg ltszma stabil, vltozatlan. A gyermekhalandsg nagyon magas, a vrhat lettartam 20-25 v krli. A gyermekekre gy tekintettek, mint trkeny, de knnyen ptolhat lnyekre, akik viszonylag csekly rtket kpviselnek. A gyermekkor szmukra szksges rossz volt a felnttsg fel vezet ton. 2. A msodik szakasz 1750 s 1880 kz esik. Ebben a peridusban a mikroszkp s a baktriumok felfedezsnek ksznheten a gyermekhalandsg drasztikusan cskken, de a szlsek szma tovbbra is magas. Ez a populci ltszmnak gyors nvekedst eredmnyezi (boom). A nvekeds egytt jr az ipari fejldssel, gy a nagy gyermekltszm kapra jn az zemeknek: ez a gyermekmunka nagymrv elterjedsnek idszaka. 3. A harmadik szakaszban (1880-1930) a szletsi rta cskken tendencit mutat. Ennek folyamn a gyermek egyre fontosabb szerepet tlt be a csaldban. A fels s kzps trsadalmi osztlyokon bell egyre jobban meggykereznek Rousseau tanai, miszerint a gyermek eredenden rtatlan, s ezt az llapotot meg kell rizni a felnttek trsadalmnak romlottsgval szemben. Ez erteljesen nveli a szli kontroll szerept. Ugyanakkor ms tnyezk is befolysoljk a gyermekkor megtlst: A ktelez oktats elterjedsvel a gyerekekre mr egyre kevsb lehet szmtani a csaldi munkamegosztsban. A vidkrl vrosba kltz csaldok mr nem kpesek megrizni gazdasgi termelegysg szerepket. Az lelmiszereket s ms szksges javakat mr nem lltjk el otthon, hanem fogyasztknt lpnek fl. A gyerekek szmnak cskkensvel a csaldok sszezsugorodnak, nukleris csaldok jnnek ltre.
11

Riesmann elmlett cfolja jabban Richard Sennett, aki ppen ellenttes folyamatok lezajlsrl r: Riesmann azt hitte rja Sennett , hogy az amerikai trsadalom s a nyomban halad Nyugat-Eurpa a bellrl irnytottsgtl a kvlrl irnytottsg fel halad. Meg kell forrdtanunk a sorrendet. A nyugati trsadalmak valamifl kvlrl irnnytottsgtl haladnak a bellrl irnytottsg fel, eltekinte attl, hogy mikzben az egyn nmagba zrkzik, senki sem tudja megmondai, mi van bell. (Sennett, 1998, 15.)

23

Ezeknek a tnyezknek a hatsra a gyerekek kzponti szerephez jutnak a csaldban. A korbbiaknl nagyobb mrv rzelmi kontaktust alaktanak ki szleikkel. Mindemellett fggbb is vlnak tlk, hiszen csak ltaluk tehetnek szert az lethez szksges javakra. A szlkkel val gyakoribb rintkezs eredmnyeknt a fizikai bntetsek szma is nvekszik, mivel elterjed a nzet, hogy a gyermek noha rtatlannak szletik hamar romlott vlik az emberek kztt. ltalban a gyermeket olyan tknek tekintetik, amelybe rdemes rzelmileg s financilisan invesztlni, mert ezt a befektetst megtrtik majd ksbb, amikor gondjt viselik ids szleiknek. 4. A negyedik szakasz 1930-tl napjainkig tart, s gyermekek irnti attitdje leginkbb az Egyeslt Nemzetek ltal deklarlt gyermeki jogokban fejezdik ki (1989)12. E negyedik fzis trsadalma a gyermekkzpont ugyan, de ms mdon, mint a harmadik fzis. A cl ugyanis ma mr a gyermekek gondozsa, megrtse, s mindannak biztostsa, amire a gyermeknek nem pedig szleinek szksge van (Lsd: Lambert, 1996). Trjnk most vissza egy gondolat erejig Aris fent emltett tanulmnyra! A francia trtnsz a nyugati trsadalmakban bekvetkez mr Muller ltal is felvzolt npessgcskkens okait s kvetkezmnyeit vizsglja (Aris, 1980, 645-650.). A 19. s 20. szzadi fejlett nyugati orszgok demogrfiai viszonyait szemgyre vve feltn, hogy a kis csald modellje klnsen a kzposztlyon bell egyre npszerbb vlt. Klnsen a kontraceptv mdszerek terjedsnek ksznhet, hogy ezekben a trsadalmakban a szletsek szma a 19. szzad vgtl kezdden egyre cskken. Az 1930-as vek Nyugat-Eurpjban ltalnoss vlt a kiscsald.13 A szletsi rta kzel szzesztends cskkensnek folyamatt j jelensg akasztotta meg az 1940-es s 1950-es vekben: az n. baby-boom. A szlsi kedv fellendlse fleg a kzp- s fels osztlyokban volt tapasztalhat, az alsbb rtegek krben ezzel szemben tovbbra is alacsony volt a szletsek arnya. gy ezekben az vtizedekben egy sajtos U alak grbe jellemezte a szletsszm s a trsadalmi sttusz kztti sszefggst. A msodik vilghbor utni fellendls idejn a fejlett trsadalmakban felrtkeldtt a csald, az emberek egyre a meghitt csaldi krben kerestk szemlyes boldogsgukat. A gyermekvllals is bekerlt a legfontosabb rtkek krbe. A gyermek mint kirly a csaldon bell joggal rezhette, hogy vgytak r, hogy fontos a szleinek. Ksbb azonban a legfiatalabb anyk ebben a generciban mr tlzott tehernek reztk a sorozatos gyermekszlst s a hziasszonyi szerepet. Elkezddtt a tabletta, a fogamzsgtls korszaka. gy azutn a baby-boom rvid kzjtka utn ismt folytatdott az 1930-as vekben megszakadt folyamat, amely a szletsek szmnak tovbbi cskkensben lttt testet. Aris felsorolja azokat az okokat, amelyeket a kzhiedelem gyermekvllalsi kedv cskkense okaiknt tart szmon: 1. a hedonizmus, a ktelezettsgek nlkli lvezetek irnti ignyt, 2. az egynisg kibontakozsa s virgzsa, amely a nket visszatartja attl, hogy a gyermeknevelsre fordtsk letk j rszt, 3. a bizonytalan jvtl val flelem, amely leginkbb az atomhbor rmkpben lt testet. Aris ezeket az okokat nem tartja kielgt magyarzatnak. gy vli, hogy mlyebb sszefggs tapinthat ki a szletsi rta hosszabb idszakra kiterjed mintja
12 13

Egyezmny a gyermek jogairl. 1989. november 20. Neil Postman idzett knyvben utal arra, hogy ez a jelensg az Amerikai Egyeslt llamokban is lezajlott. 1930-ban egy csaldban tlagosan 4,1 szemly lt, a knyv rsakor (1982) mr csak 2,8. (Postman, 1999, 138.)

24

s a gyermek irnti attitd kztt. A szletsi rta cskkensnek azt a folyamatt, amely a 19. szzad vgn kezddtt s az 1930-as vekig tartott a gyermekbe val mrhetetlenl nagyarny rzelmi s financilis befektets vltotta ki. A szletsi arnyszm jelenlegi cskkenst viszont pont az ellenkez attitd rvnyeslse okozta. A gyerek-kirlyok korszaka elmlt. A jelenlegi szlk letben a gyermekek mr kisebb szerephez jutnak, mint eldeikben. Rgebben a bizonytalanabb fogamzsgtlsi mdszerek mellett, ha bekvetkezett a terhessg, a szlk ltalban elfogadtk a gyermeket. Ma mr jval biztosabb fogamzsgtlsi eljrsok alkalmazsakor egy mgis bekvetkez nemkvnatos terhessget mr nem tolerlnak, s az abortuszt vlasztjk. Az j jelensg teht a nem kvnt gyermek elutastsa. Ennek pedig az j kontraceptvumok alkalmazsnl mlyebb okai vannak. A gyermek vllalsa mr nem csupn az egyedli lehetsg egy fiatal pr jvre vonatkoz terveiben, hanem csupn egy a lehetsgek kzl. Ez a dnt klnbsg a szz esztendvel korbbi felfogshoz kpest (Aris, 1980, 649-650.). Arisnek ez a magyarzata tbb ponton sszecseng azzal az rtelmezssel, amelyet tbbek kztt Winn s Postman nyjt az elveszett gyermekkor-rl. Vlemnyk szerint a fejlett orszgokban a szlk nagy rsze egyre kevesebb idt fordt gyermekei nevelsre. Helyket a kortrscsoportok s a tmegkommunikcis eszkzk (elssorban a televzi) veszik t. Ezek azonban nem a gyermeki rtkek megrzsre s fejlesztsre trekszenek, hanem egy koravn, felntt modell sulykolsval deformljk a kperny eltt egyre tbb idt tlt gyerekek lelkt.

1.6. Romantikus gyermekeszmny, romantikus gyermekkp


Heiner Ullrich hvja fel monogrfijban a figyelmet arra, hogy a jelenkori gyermekkpnek vannak olyan egyetemes, kultrkon tvel sajtossgai, amelyek leginkbb a gyermekhez, gyermekkorhoz val empatikus viszonyuls elterjedsben fejezdnek ki. (Ullrich, 1999, 21.) Ennek a gyermekkpnek kzponti motvuma a gyermek szemlyisgnek termszetnl fogva integrns egysgknt val szemllse, autonmijnak elismerse. Azok, akik osztoznak ebben a gyermekrl alkotott kpben, elismerik bellrl fakad, spontn nkibontakozsra val kpessgt, tudsszomjt, kreatv fantzijt, jtkos ntevkenysgt; s mindezt egy seredeti, hbortatlan teljessggel hozzk sszefggsbe, amely az jszltt gyermek sajtja. E gyermekkp s a re pl pedaggiai antropolgia elzmnyei els megkzeltsben a reformpedaggiig vezethetk vissza, de az alaposabb vizsglds kimutatja jval mlyebb gykereit a gyermekrl, gyermeksgrl val gondolkods trtnetben. Ullrich romantikus gyermekkp-nek (romantisches Kindbild) nevezi ezt az ideolgiai kpzdmnyt, amelyre mr a mtoszteremtsbe is tcsap gyermekeszmnyts jellemz. A felnttek megmerevedett racionalizmusval szembe llthat nyitottsg s teremt fantzia, a vilg rzelmi alapokon ll befogadsra s megismersre val kpessg, a gyermekvilg mitikus vonsokkal val felruhzsa, s a rci szmra rk talnyt jelent egszleges egysgknt val felfogsa ezek mind a romantika toposzai. Az a felfogs, hogy a gyermekekkel val megrt, empatikus foglalkozs a felnttet is hozzsegtheti sajt alkoterejnek kibontakoztatshoz, a vilg elveszett teljessgnek jrafelfedezshez, s ezltal a llekben val megifjodshoz szerves rszt kpezi a nmet romantika gondolatvilgnak, amelyet

25

egyebek kztt Moritz Arndt (1769 1860), Jean Paul Richter (1763-1825) s Friedrich Frbel (1782-1852) pedaggiai trgy mvei jelentenek meg. A romantikus gyermekkp teht rsze jelenkori mentalitsunknak. A nyolcvanas vek vgn Dieter Lenzen egyenesen a gyermeksg posztmodern kultuszrl r: A mindennapi kultra a gyermeket isteni attribtumokkal felruhz szimblumok soha nem ltott sokasgval itatdott t. Szmos htkznapi jelensg utal a gyermekek isteni, szent s tiszta mivoltt megfogalmaz rgi mtosz tovbblsre. Fontos, hogy a gyermeket nem az istenisg akrmelyik attribtumval ltjk el, hanem kifejezetten olyanokkal, amelyek a mtosztrtnetben a megvlt istenek sajtjai voltak. (Lenzen, 1989, 857.) Lenzen ezzel a kijelentsvel a gyermekkutats egy olyan irnyzathoz csatlakozik, amely nem fogadja el a gyermek kirlyok korszaknak vgt beharangoz szerzk mint pldul Aris, Winn s Postman baljslat diagnzist. A gyermekkortrtneti kutatsok legfrissebb eredmnyei kz tartozik annak a jelensgnek a felfedezse, hogy a gyermekkp romantikus elemei nem csak a 18-20. szzadban bukkannak fel, hanem vgigvonulnak a gyermekrl val gondolkods trtnetnek korbbi vszzadain is. (Ullrich, 1999.) *** Lloyd J. Borstelmann eszmetrtneti ttekintsben (Children before Psychology. Ideas about Children from Antiquity to the late 1800s) gy tekint a gyermekkpre, mint egy vltoz kulturlis kpzdmnyre, amely az talakul szocilis, gazdasgi s politikai viszonyok fggvnyeknt formldik korszakrl-korszakra. Az antik fldkzi tengeri kultrk mentalitsban a gyermek rtke attl fggtt, hogy mennyiben segtette a csald, a vros fennmaradst. Egyni kpessgei kifejlesztse nem volt elsdleges szempontja nevelsknek. Ezeknek a npeknek a gyermekkpe nem rendelkezett romantikus vonsokkal, a gyermekek feladata az istenek szolglata volt a csaldon s a trsadalmon keresztl. letk akrcsak a felnttek az autoriter fegyelem keretei kztt zajlott, gyakori volt a durva bnsmd.14 A keresztny kzpkor s a kora jkor gyermekkpre az ambivalencia volt jellemz. Egyrszt minden jszlttre gy tekintettek mint trkeny s segtsgre szorul teremtmnyre, akinek lte Isten emberszeretett s jsgt fejezi ki. Msrszt viszont a keresztny s ksbb a protestns ortodoxia az eredend bn slya alatt l lnyknt kezelte a gyermeket, aki csak Isten kegyelme rvn szabadulhat meg ennek terhtl. A felvilgosods gyermekkpe ezzel szemben azt a meggyzdst fejezi ki, hogy lehetsges az ember evilgi kiteljesedse. Az emberi rtelem termszetes erejbe s az emberisg fejldsbe vetett hit a gyermeki termszet optimista megtlshez vezet. Locke s Rousseau egyarnt kzponti szerepet szn a gyermeknek a trsadalmi fejlds folyamatban, s keresik a lehetsgt annak, hogyan lehetne megszabadtani t a hagyomnyos tekintlyek fogsgbl. (Borstelmann, 1983, 33.) A romantika kpviseli az elidegenedett polgri letforma ellenplusaknt idealizljk a gyermeket az irodalom s az eszttikum kzegben. Eredend teljessgben az emberi nem jvend cljait fedezik fel. A darwinizmus kpviseli az
14

None of these civilisations romanticized the child; the idea of an innocent child of inherent goodness in opposition to a corrupt society never occured them. The child was meant to serve the interests of the gods through his family and society; he had no status independent of such considerations. Discipline was typically authoritarian and often harsh, as was the life of adults. (Borstelmann, 1983, 7.)

26

empirikus kutatsok kivl alanyra lelnek a gyermekben, aki az emberi filogenzis s trtnelem termszetes mzeumaknt, mint egy felgyorstott filmfelvtel rohan vgig az emberisg fejldsnek stciin. Borstelmann nzete szerint a reformpedaggusok gyermekkpben a romantikus s primitv jegyek egyeslnek: nluk a gyermek egyszerre termszetes s isteni, aki a poszt-darwinista termszetelvsget elegyti a romantika rksgvel. A rousseau-i s romantikus gyermekkp elemei klnsen a gyermek teljessgrl s egyttal sebezhetsgrl szl elmlet kzponti szerephez jut a jelenkori gyermekjogi mozgalmak ideolgijban is. Ez a gyermekkp, amely a progresszv reformmozgalom elre programozott engedkenysgbl tpllkozott, a hatvanas vek a htrnyos helyzet gyerekei szmra ledt jj, most pedig azt a gyermekvdelmi mozgalmat segti el, amely a gyermekbntalmazs hirtelen feltnv vl trsadalmi problmjra ad vlaszt. (Borstelmann, 1983, 28.) Ugyanakkor a szerz arra figyelmeztet, hogy a gyermekkor tisztasgrl megfogalmazott eredenden romantikus gondolatok ma mr egyre inkbb kiresed kzhelly vlnak a gyermekvd hivatalnokok retorikjban. A csaldot a tlbuzg brokratk gyakran tntetik fel negatv sznben, amelybl ki akarjk emelni a vdelemre szorul gyermeket. *** A romantikus gyermekkp kritikai megkzeltst nyjtja George Boas The Cult of Childhood cm tanulmnyban. (Boas, 1966) A gyermeksgnek ez a kultusza a kulturlis primitivizmus sajtos formjaknt jelentkezik, amely egy ltalnos antiintellektualizmusban lt testet. Boas hangslyozza: Az jkori termszettudomnyos fejlds gyzelme az antik-keresztny vilgkp felett nem hozott tbb boldogsgot s megelgedettsget az emberisg szmra, gy egyre jobban meggykeresedett a ktely az rtelem hatalmval s a haladsba vetett hittel szemben. A tizenhatodik szzad szkepticizmusa, amelyet jl pldz Agrippa s Montaigne gondolatvilga, egyttal egy olyan gyermekkultusznak is megvetette az alapjait, amely a gyermek Jzus toposzknt ma is tovbb l vallsos imdatval kezddtt. Egyre tbb r vetette paprra azt a gondolatot, hogy a gyermekkor az emberi let legldottabb korszaka. Boas rmutat arra, hogy a kltk, rk, kpzmvszek s ksbb a filozfusok egyre nagyobb csodlattal adztak a gyermek angyali rtatlansgnak. A kultikus tisztelet els pldjt a 17. szzadi angol misztikus kltszetben fedezi fel. E kltk szmra a gyermek a bnbeess eltti dm paradicsomi rtatlan termszett testesti meg. Rousseau csak tovbb viszi azt a toposzt, amely szerint a gyermek a trsadalomba belpve, gyarapod tapasztalataival prhuzamosan veszti el kezdeti tisztasgt, elfajzik az emberek kezei kztt. Ez a motvum l tovbb Rousseau gondolataiban s a romantikban egszen Ellen Key knyvig. A 19. szzad a rekapitulcirl szl tantst teszi ehhez hozz; azt a felfogst, mely szerint a gyermekben egyttal az emberi faj gyermekkora is testet lt. Mint a termszeti npek, a gyermek is mgikusanimisztikus egysgben l a vilggal, s mg rendelkezik ezeknek a primitv, romlatlan s plasztikus teremterejvel is. A 19-20. szzad forduljn, a felvirgz gyermekpszicholgival s a gyermeki alkoter irnti rdeklds felersdsvel prhuzamosan, a rekapitulcis tanbl fejldtt ki a gyermek mint naiv mvsz toposza. Ez az eszttikai rtatlansg olyan mvszekre gyakorolt hatst, mint Paul Klee s Joan Mir, akik rett festknt is gyermekknt akartak alkotni. A kulturlis primitivizmusnak ez a fajtja nemcsak a

27

mvszek, rk s pszicholgusok kreiben uralkodott, hanem azoknak a pedaggusoknak a gondolkodsban is, akik letre hvtk a gyermek vszzadt. Boas vgeredmnyben arra a veszlyre kvnja felhvni olvasi figyelmt, amely vlemnye szerint a gyermeksg istentsvel jrhat egytt: ez pedig az intellektus felldozsa a primitivizmus oltrn. *** Trtneti elemzseiben ktfle gyermekeszmnyt klnt el Aleida Assmann (Assmann, 1987a, 1978b). Az els a relatv gyermekkp, amelynek f jellemzje az apra val utaltsg, a segtsgre szorul nlltlansg. Az abszolt gyermekkp ideja ezzel szemben nem fejez ki aphoz val ktdst, karakterisztikus vonsa a teljessg, az istenisg. A relatv gyermekkp kifejlett formjban a keresztnysgben jelenik meg gy, mint a bns ember szmra kivezet utat knl aszktikus eszmnykp. Assmann arra is rvilgt, hogy ez j eszmei impulzust jelentett a keresztnysg szmra, mivel a gyermeki jmborsgot emelte az idel szintjre. Ltival, hogy ez a gyermekkp minden zben az elvont eszmei skhoz ktdik. A gyermekisg ugyanis nem konkrt rtelmben szerepel, hanem metaforaknt jelenik meg: a keresztny embernek a mindenhat Atya irnti alzatt fejezi ki rzkletes mdon. A relatv gyermekkp teht a clt tzi ki a keresztny ember szmra: amilyenn vlnunk kell. Az abszolt gyermekkp ezzel szemben a mlthoz kapcsoldik: amilyenek voltunk. Gykerei a ksei antikvits pogny kultrjba, az individuum eredend integritsrl megfogalmazott gondolatig nylik vissza. Az jplatonista-gnosztikus filozfiban a gyermek a felntt szmra pldakp. Kicsiny s gyenge testben fldntli-szellemi eredet lelke mg nem teljesen lelt otthonra, egsz lnye megriz valamit abbl a tkletes egysgbl, amely az seredeti vilgllekre jellemz. A gyermeki teljessgnek ez az eszmnye az jkori gondolkodsban kap ismt erre. Assmann az abszolt gyermekkp trtnetben kt fordulpontot fedez fel: az egyik a 17. szzadi keresztny misztikus kltszet nletrajzi elemeiben fedezhet fel. Az angol misztika klti mr nem csak az elvont szimblumok szintjn beszlnek a gyermeki rtatlansgrl s tisztasgrl, hanem a sajt gyermekkorukra vonatkoz emlkeikben is ezt a paradicsomi ltformt jelentik meg. A msik fordulpont a romantikban figyelhet meg, amikor kltk s rk szmra a gyermekkor mint letszakasz a morlis teljessgen tl a klti rtelemben vett egszlegessget is jelenti. Ltnoki kpessgvel, teremt fantzijval a gyermek azt tantja meg a romantikus kltknek, hogyan lehet a felszn alapjn megsejteni a bels szellemi tartalmakat. A romantikban rja Assmann , a gyermek ltalban az egsz emberisg, de klnsen a kltk szmra atyaknt jelenik meg. Mintegy szekularizlt megvlt kzvett ember s Isten, id s rkkvalsg, let s hall kztt. Az elmlt gyermekkorra val visszaemlkezs rvn ismt fellobban a parzs lngja, helyrell az elveszett szolidarits valamennyi l kztt. (Assmann, 1978b, 60.) *** Boas s Assmann nyomdokain halad monogrfijban Dieter Richter (Das fremde Kind. Zur Entstehung der Kindheitsbilder des brgerlichen Zeitalters, 1987), amikor

28

kettejk eszmetrtneti analzist Philippe Aris s Norbert Elias trsadalom- s civilizcitrtneti munkinak httere eltt fejleszti tovbb. Richter csatlakozik Assmann lltshoz, miszerint a gyermek stilizlt pldakpknt val megjelentse a nyugati kultrban mr a ksei antikvits ta megfigyelhet. azonban mlyllektani magyarzatot tall erre a gyermekkultuszra: abbl ered, hogy a felnttek alapjban vve idegen teremtmnynek tartjk a gyermeket. Az a jelentkeny figyelem, amelyet az jkor a gyermeknek, a gyermekkornak ajndkozott, nem kzeledst, hanem egyre nvekv tvolsgot eredmnyezett felntt s gyermek kztt. A civilizci folyamata s az j, polgri termelsi- s letmd ltal meghatrozott szocializcis formk a gyermekek s a felnttek fokozd dezintegrcijhoz vezettek. Megteremtdtt az ipari trsadalmakra jellemz szl-gyermek-viszony. A mvelt felnttek viselkedsi normiban, gondolkodsmdjban a gyermek egyre inkbb civilizlatlan, kis vademberknt jelent meg. (Richter, 1987, 25.) A gyermek mssgnak hangslyozsa sszekapcsoldott a gyermekkor rtkeinek felfedezsvel. Ezek a jelensgek egyltaln nem jelentettek az idsebbek s a felnvekv genercik kztt valamifle bizalmas, meghitt viszonyt. Ellenkezleg: abbl az egyre nvekv tvolsgbl fakadtak, amelyet alapjban vve a gyermekek szegregcija, nevel-oktat intzetekbe val elklntse idzett el. Richter a polgri korszak kt tipikus gyermekkpt klnti el: az els a felvilgosult, a msodik a romantikus. A kt eszmnyben az letkorok kztti halads irnya ellenttes. Az elsben a gyermekkortl val tvolodsra, a msodikban viszont a kzeledsre, st a gyermekkorba visszatrsre kerl a hangsly. Mindkt gyermekkpben a polgri letforma ellenplusaknt jelenik meg a kis vadember mtosza; de amg az elsben a durva, civilizlatlan, sajt vilgban l vadember tnik fl, addig a msodikban a nemes vadember, az elveszett paradicsom utols lakja szerepel. Az olyan pedaggiai mozgalmak, mint pldul a filantropizmus, a gyermeket az ember elkpeknt, mg-nem-emberknt kezelik, ezzel szemben a romantika a jobbik emberhez vezet ajt kulcst ltja a gyermekben. (Richter, 1987, 26.) A romantikus gyermekkp bvkrben l 19. szzadi ember nem nclan rdekldik a gyermekvilg, a sajtos nrtkekkel rendelkez gyermekkor irnt, hanem azrt, mert sajt vgylmait vetti bele. Szmra a gyermek egyfajta szekularizlt megvltt jelent, akinek eljvetelhez messianisztikus remnyeket fz. Richter vgezetl rmutat a romantikus gyermekkp alapvet bels ellentmondsra is. A polgri kor embere korbban nem tapasztalhat rdekldssel szemlli a gyermek termszett. Viszont amit lt, az sokkal inkbb a gyermeknek tulajdontott, de alapjaiban vve mvi, stilizlt termszet, mintsem a gyerek valsgos lnye. Mint ahogyan a paradicsomot is jl gondozott kertnek kpzeli el, s nem vadonnak, a felntt a gyermek lelklett egyfajta megszeldtett termszetnek szeretn ltni. Olyan vilgnak, amely szmra a nyugalom menedke lehet sajt felntt vilgnak feszltsgekkel teli, hektikus htkznapjaival szemben. (Richter, 1987, 260.) *** Az eddig felvzolt koncepcik alapjn lthat: a romantikus gyermekeszmny nyomai nemcsak egy adott korszak gyermekkpben fedezhetk fel, hanem trben s idben sokkal tgabb hatrok kzt reztette hatst a mtoszteremtsnek ez a vlfaja. A magyar nevelstani kziknyvek s tanknyvek krbl kikerl forrsanyag

29

vizsglatakor ezrt a romantika hatst is vizsglnunk kell. Mieltt azonban erre sort kertennk, rdemes megvizsglnunk azokat a tnyezket, amelyek hatst gyakorolhattak az adott korszak gyermekkpre s gyermekfelfogsra. A vizsgldst a pedaggiai-eszmetrtneti elzmnyek feltrsval kezdjk.

30

2. A tizenkilencedik szzadi gyermekszemllet eszme- s trsadalomtrtneti elzmnyei


2.1. Erasmus nevelsi tancsai

A humanistk szemlletmdjra ltalban jellemz a gyermekkel, gyermekkorral kapcsolatos felfokozott rdeklds, a nevels krdsei irnti rzkenysg. Ez az gyermek irnti nyitottsg jl tetten rhet Rotterdami Erasmus (1467 v. 1469-1536) mveiben is. Mr az 1509-ben megjelent Balgasg dicsret-ben tallunk olyan megjegyzseket, amelyek erre utalnak: Ht elszr is ki ne tudn, hogy az ember letben az els vek a legvidmabbak s legkedvesebbek. Ugyan mi ms lenne a csecsemkben, amirt cskolgatjuk, lelgetjk, babusgatjuk ket, amirt mg az ellensg is segti a gyermeket, mint a Balgasg varzsa, amit a termszet nagy gonddal s blcsen az jszlttnek tstnt megad, hogy ezzel, mint lvezetes brrel a nevelk fradalmait enyhtse s a vdelmezk szeretett kivltsa? (Erasmus, [1509], 1958, 62.)15 A nyilvnvalan ironikus hangvtel ellenre rzkelhet, hogy Erasmus mr nem az eredend bn slyval terhelten szlet teremtmnyknt kezeli a gyermeket.16 Erasmus egsz sor trakttust szentel a gyermek, a gyermekkor, a gyermeknevels krdseinek. A gyermekek korai erklcss s tudomnyos nevelse (Declamatio de pueris ad virtuem ac literas liberaliter instituendis, idque protinus a nativitate) cmmel 1529-ben rt rtekezse sokat segt ahhoz, hogy a humanistk gyermekszemlletnek ltalnos vonsait rekonstrulhassuk. A baseli blcs rtekezsnek szmos helyn fogalmaz meg rendkvl rzkletes, szinte kpszeren szuggesztv gondolatokat a gyermek minemsgrl. A legtmrebb kijelentseinek egyike a gyermek lelknek alaktalan, de agyagszeren formlhat mivoltt hangslyozza: A termszet fiat advn, csak durva tmeget ad. A te ktelessged, hogy az engedkeny s brmily alakba gyrhat anyagnak a legjobb formt megadd. Ha kslekedve vgzed munkdat, vadllat kerl ki kezed kzl, ha gondos leszel, gyszlvn isteni lny. (Erasmus, [1529], 1913, 53.)
15

A pedaggiatrtneti forrsok esetben a kt szgletes zrjel [ ] kztt szerepl vszm a m keletkezsnek idpontjt jelzi. 16 Kzismert, hogy Szent goston (354-430) antropolgija, eredend bnre vonatkoz erteljesen befolysoltk a kzpkor gyermekkpt: Az ember bnbe esett azltal, hogy fellzadt teremtje ellen. Minden megszletend gyermek bnben fogan, gy rkli az els emberpr bnt. A traducianizmus tana szerint teht az jszltt sztneiben hordozza a bn alapanyagt (fomes peccati). goston gyermekkpe gy eredenden pesszimista, ilyen antropolgira alapozva nem is lehet ms. Szaktott az antik-helln kultrban jl ismert rksggel, amely a paideia ltal egyni rtkeit kiteljest ember tiszteletre helyezte a hangslyt. Termszetesen az is kztudoms, hogy nem minden korai keresztny r fogadta el az eredend bn dogmjt. Pldul Pelagius (350 krl-5. sz. eleje) brit szerzetes felfogsa szerint az egyes ember nem rkli dm bnt, szabadon dnthet, egynknt felels tetteirt. Mivel a bn felttelezi a tudatos szemlyes dntst, az jszltt gyermekeknek rtatlannak szletnek. A dogmatikai vitk sorn azonban a pelagianizmus maradt alul, tbb zsinat eltlte tanait, s gy az tdik szzad els vtizedeiben a mozgalom erejt vesztette. Mindazonltal a gyermekkortrtneti kutatsok arra is fnyt dertettek, hogy az augustinusi gyermekkp pesszimizmusa ellenre a kzpkor vszzadainak kzvetlen gyakorlatban realizld gyermekfelfogsa nem nevezhet egyrtelmen gyermekellenesnek. Szmos forrs maradt fenn, amely ennek ppen ellenkezjt igazolja. (Lsd: Beer, 1990, Ladurie, 1994.)

31

Ez a nhny mondat tbb olyan egymssal sszefgg, de kln-kln is rtelmezhet toposzt tartalmaz, amelyek ksbb, tovbb vndorolva az eszmk trtnetben pedaggiai irnyzatok egsz sornak irnyultsgt, tartalmt hatrozzk majd meg. Az els ilyen a tabula rasa-elv megellegezse, amelyet ksbb majd John Locke gondolataiban ltunk kifejlett formban megjelenni. A msodik a nevels hatalmas emberforml erejre utal, s egyben nlklzhetetlensgt hangslyozza ezt a szlat majd a felvilgosods filozfusai, pedaggusai s felvilgosult abszolutista uralkodi viszik tovbb. A harmadik az elmaradt nevels veszlyeire hvja fel a figyelmet, ez pldul a Pestalozzi ltal is lert termszetes ltllapot (Naturstand) nzsre, egocentrizmusra figyelmeztet. A negyedik pedig az a tipikus humanista csodlat, amellyel e korszak gondolkodi kztk Pico della Mirandola az ember mrhetetlen rtkei, lehetsgei, dignitsa eltt adztak. Amit a fentebb idzett mondatban Erasmus tmren megfogalmazott, annak az rtekezs ms helyein bvebb teret szentel: Az ember nem szletik, hanem nevelssel lesz emberr (Erasmus, [1529], 1913, 52.)17 Az elmulasztott nevels-oktats veszlyeit is bven ecseteli, mikor arrl r, hogyan veti a szenvedlyek karmai kz az embert a mveletlensg, a llek. Az elme pallrozatlansga: az ember, ha nincsen belje oltva a blcselet s tudomnyok alapelvei, az llatok sztneinl rosszabb szenvedlyeknek hdol. (Erasmus, [1529], 1913, 52.) A gyermek- s ifjkor a nevelsre legalkalmasabb idszak, a llek ekkor mg szinte korltlanul alakthat, formlhat. A gyermek mr utnzssal is sok mindent megtanul: A gyermek, mihelyt megszletik, mindjrt fogkony az irnt, ami az emberre vonatkozik. [...] Az alaktalan anyagot a maga alaktalansgban megtartani nem lehet, ha emberi formt nem alkotsz belle, magtl llati alakot vesz fl. (Erasmus, [1529], 1913, 4.) Az llati alakot lt gyermek lelkben pedig mint lttuk knnyen eluralkodnak a bnk. Ezt fejezi ki a hres s az utkor pedaggiai publicisztikjban toposzknt vissza-visszatr szntfld-metafora: A termszet kitn talaj, noha mg megmveletlen szntfldet ad a kezedbe, te azonban gondatlansgbl elnzed, hogy a tvis s csipke belepje, mbr ezeket ksbb alig lehet emberi munkval kiirtani. A kicsiny magban min hatalmas fa rejlik, min gymlcst terem majd az, ha feln. Azonban ez egsz remny fstbe megy, ha a magot a fldbe nem vetjk, ha a gynge fcskt gondosan nem poljuk, ha beoltssal nemesteni elhanyagoljuk. A fa beoltsra gondod van, ht a fiad nemestst alvssal mulasztod el? (Erasmus, [1529], 1913, 54.)18 Erasmus a tants anyagnak s az alkalmazott mdszerek kivlasztsakor is figyelembe veszi a gyermekkor sajtossgait. Azt tancsolja a tantnak, hogy gyeljen az egyes letkorokbl fakad eltrsekre, s vegye figyelembe, hogy a gyermekkornak a kellemes s gyermekies dolgok felelnek meg. Ezrt az tantsukban minden mogorvasgnak s darabossgnak hinyoznia kell. Termszetre utal rzkletes
17

Legmarknsabban taln Kant fogalmazza ezt a ttel jra egyik pedaggiai eladsban, amikor az ember embernek a nevelsre val rutaltsgt ecseteli: Az ember az egyetlen teremtmny, amelyet nevelni kell. (Der Mensch ist das einzige Geschpf, das erzogen werden mu). E szveg egy ksbbi helyn mg tovbb fokozza a nevels ltfontossg szerepnek hangslyozst: Az ember csak nevels ltal lesz emberr. Semmi ms, mint amiv a nevels teszi.. (Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht.) (Kant, [1803], 1901, 68, 71.) 18 Ennek a toposznak vannak elzmnyei a moralizl irodalomban: A gyermek lelknek termszethez, megmvelend fldhz val hasonlatossgrl mr egy Plutarkhosznak tulajdontott mven, a Moraliban is olvashatunk (Plutarkhosz, 1969. 6.). A gymlcsfa-metafora ksbb is sokszor felbukkan a nevelsi irodalomban, klnsen a romantika pedaggus-rinak (pl. Moritz Arndt, Jean Paul Richter, Friedrich Frbel) mveiben szerepel gyakran.

32

metaforval teszi mg nyilvnvalbb az aximt: az emberi letkorok klnbsgnek a pedaggiban, a gyermekkel val bnsmdban is tkrzdnie kell: Az ifjkornak, mint az let tavasznak f vonzerejt a nyjasan mosolyg virgok s a dsan sarjad pzsit jelkpezik, mg a frfikor sze a trhzakat rett gymlcskkel tlti meg. Valamint teht termszetellenes dolog volna tavasszal rett szlt, sszel rzst kvnni, gy a tantnak nem szabad felednie, hogy az emberi let egyes koraival mi egyezik meg. (Erasmus, [1529], (1913), 96.)19 Az eddigiekbl mr kitnik, hogy a baseli humanista gyermekkpnek sarkalatos pontjai a gyermek lelknek formlhatsgba vetett hit, a nevelsre val alkalmassg. Az eddigi felhtlen optimizmust azonban kiss bernykolja Erasmus aggodalma az ifjkor bnre val hajlamossga irnt. Szent goston eredend bnrl szl tantsa is felbukkan egy pillanatra: De az ifjkorra pen azrt jobban kell vigyzni; minthogy az ifjut inkbb termszeti sztnk, mint itl er vezeti, azrt egyforma knnysggel, vagy taln mg nagyobbal szvja magba a rosszat, mint a jt. St ami jt tanultunk, azt is knnyen elfelejtjk, mint hibinkat. Ezt szrevettk a pogny blcselk s bmultak rajta, de nem tudtk azt az okot kikutatni, melyet a keresztny blcselet fedezett fel, amely azt tantja, hogy a rosszra val hajlandsg dm apnktl rkldtt t rnk. Amikpen ez a tants hamis nem lehet, gy az is nagyon igaz, hogy ez a baj jrszt a rossz trsasgbl s a fonk nevelsbl ered, kivlt a minden irnt fogkony gyermekeknek fonk nevelsbl. (Kiemelsek: P.B., Erasmus, [1529], 1913, 74-75.) Lthat ebbl az idzetbl, hogy Erasmus nmileg tompt a humanistkra ltalban jellemz pedaggiai optimizmuson, amikor az eredend bn tant egy pillanatra sszefggsre hozza az ifjsg rosszra val hajlamossgval. Ez az sszefggst azonban Erasmus azonnal tovbb pontostja, s a kivlt okot vgl nem az dmtl rklt bnben, hanem a rossz trsasgban s a fonk nevelsben tallja meg. Erasmus ezen a ponton kifejezetten elutastja Szent goston dogmjt, s inkbb annak kortrst, Pelagiust hvja segtsgl antropolgija kialaktshoz. Erasmus gyermeknevelsrl szl rtekezsben az antropolgiai alapokra helyezett gyermekkpen tl gyakorlatias tancsok rvn a htkznapi lethelyzetekhez ktd gyermekfelfogs is krvonalazdik. A verst mint a pedaggiai krdsekkel foglalkoz szerzk tlnyom tbbsge vszzadokon t sem helyesli, m szksg esetn megengedhetnek tartja alkalmazst. Egyik helyen mg a testi fenyts rtalmaira figyelmeztet: A mrtktelen vesszzsnek az a kvetkezmnye, hogy a nemesebb indulat kormnyozhatatlann vlik, a gyengbb tehetsg ktsgbeesik s a gyakori bntets vgre oda vezet, hogy a test hozzkemnyedik a vershez, a llek pedig a szidalmakba beletompul. (Erasmus, [1529], 1913, 88.) Nhny oldallal ksbb azonban mr gy nyilatkozik, hogy vgszksg esetn megengedhet a fizikai bntets: Ha sem az ints, sem a krs, sem a verseny felkeltse, sem a szgyenrzs, sem a dicsret nem hasznlnak, magnak a vesszvel eszkzlt bntetsnek, (ha vgre mgis erre kerlne sor) nem szabad mrtktelennek s megszgyentnek lennie, mert az a gyermek meggyalzsa, ha ruhjt kivlt msok szemelttra lehzzk. (Erasmus, [1529], 1913, 90.) rezhet, hogy a bzeli humanista csak vonakodva s kivteles esetben engedlyezi ennek a mdszernek az alkalmazst. (Az olvasban termszetesen felmerl a krds, hogy milyen kritriumok alapjn lehet a htkznapok gyakorlatban
19

Fggetlenedve Erasmustl ez a gymlcsfa-toposz is elindult a maga tjn. Vives egyik trakttusban pldul gy szerepel: Semmi sincs visszsabb, mint rett gymlcst kivnni a fktl, mikor tavasszal mg csak rgyeznek. A tant teht ne haragudjk, ne bosszankodjk a gyermekekre, ha nem tudnak annyi ismeretet felmutatni, mint azok az ifja, kik hossz ideig rszesltek oktatsban (Vives, [1531], 1935, 86-87.)

33

eldnteni, hogy ilyen kivteles esetrl van-e sz. Ez a tma a 19. szzad nevelstani kziknyveinek majd kedvelt tmja lesz.) Ugyanakkor Erasmus tantnak, szlnek szl intseibl egy pillanatra a korabeli htkznapok nevelsi gyakorlatnak anomlii is felvillannak az olvas eltt. A szlssgek, amelyekre utal, csak a jghegy cscst jelenthettk. Mindazonltal az is tny, hogy a testi fenytk vezredes gyakorlata a j szndk szerzk minden erfesztse ellenre mrhetetlen szvssgrl tanbizonysgot tve lt (s l) tovbb a pedaggia mindennapjaiban.

2.2. Luther s a puritanizmus gyermekszemllete


A reformci atyja, Luther Mrton (14831546) prdikciiban, rsaiban gyakran foglalkozott a nevels-mvelds krdseivel. Luther akit szlei s tanti gyermekkorban gyakran vertek klns gonddal figyelt a gyermekekre: gy tekintett rjuk, mint pomps, rk kincs-re, amelyet meg kell vni Isten szmra. (Luther, [1519], 1986, 65.) Nincs szentebb emberi tevkenysg a nevelsnl. Az rk dvssg elnyershez nem a bjtls vagy a bcsjrs a legmegfelelbb keresztnyi cselekedet, hanem gyermekeink helyes nevelse. A j nevels pedig elkpzelhetetlen a harmonikus, erklcss csaldi let nlkl. A nmet reformtor a korabeli egyhz ntlensgi idelja helyett az Istennek tetsz hzassg eszmnyt mutatta be kvetend vezrelvknt hveinek. Az idelis csald ln a frj ll megkrdjelezhetetlen tekintlyvel, felesge s gyermekei felttlen engedelmessggel tartoznak neki. A gyermek ebben az eszmnyi csaldban nem a vilgi rmk forrsa, hanem Isten ltal a szlkre bzott rk kincs, amellyel jl kell sfrkodni. A csald felntt tagjainak legfontosabb feladata ppen ezrt gyermekeik minden szempontbl kvetkezetes, szigor erklcsi elvek szerint val nevelse. A Luther ltal npszerstett j, polgri csaldeszmny szerint a szlk megkrdjelezhetetlen abszolt hatalommal rendelkeznek gyermekeik fltt: Nincs nagyobb, nemesebb eredet hatalom a fldn rja egy helytt , mint a szlk hatalma gyermekeik fltt. Az 1529-ben rt Nagy Katekizmusban ezt a hatalmat egyenesen Istentl eredezteti: Ezt az llapotot Isten adomnyozta a szlknek, akik az kpviseli ezen a fldn. (Idzi: Mallet, 1990, 35.) A szlk gy ettl kezdve Isten teljhatalm fldi helytartjaknt jelentek meg a csaldon bell, akiknek gyermekeik felttlen engedelmessggel tartoztak. Luther teht a csaldon s iskoln bell a szigor nevels hve. Az rzelgs szeretetnek az idelis nevelsmdszertanban nincs helye, csak a kvetkezetes irnytsnak. A jmbor szlknek a gyereket mr kis kortl kezdve Isten szolglatra kell nevelni szavakkal s hathats tettekkel. A gyermek sajt akaratt folyamatosan meg kell trni; a gyereknek el kell szenvednie a bntetst akkor is, ha az nhanapjn jogtalan. (Idzi: Mallet, 1990, 36.) A gyerek akaratossga eredenden rossz termszetnek bizonytka, ezt pedig le kell gyzni minden ron.20 Szent goston dogmja elevenedik itt fel a gyermek eredenden bns termszetrl. Luther azonban mg gostonnl is hatrozottabban lltja, hogy a gyerek szletsekor rossz, romlott, zlltt llekkel jn a vilgra. Nevels nlkl a gyerek nz vadllatknt l, semmire sem j, csak evsre. A hzassgrl szl fentebb mr idzett prdikcijban
20

Egy vita utn, melyet legidsebb fival folytatott, Luther kijelentette:Jobban szeretnk egy halott gyermeket, mint egy engedetlent. (Idzi: Mallet, 1990, 43.)

34

(1519) Salamonra hivatkozik, aki szerint aki a vesszt kmli, gyermekt gylli. Aki gyermekt veri, a lelkt menti meg a pokol tztl. Luther gyermekkpe teht tradicionlis keresztny dogmatikban gykerezik: a gyermek bns hajlamokkal rendelkez, rosszra hajl lny, akit kvetkezetesen szigor nevelssel kell a j tra terelni. Praktikus gyermekfelfogsa is ezzel az ideval van sszhangban: a szlnek s a tantnak jutalmval s ha kell fizikai szorgosan kirtt bntetsvel a helyes tra trst kell szolglnia. *** Ha ezt a gyermekszemlletet alaposabb megvizsgljuk, r kell jnnnk, hogy jellegzetessgei szervesen sszefggenek az abban a korban kibontakoz j polgri rtkrenddel. A kzpkori vrosok talajn megersd polgrsg gondolkodsmdjt ugyanis ekkor mr (felekezeti hovatartozstl fggetlenl is) sajtos j vonsok jellemeztk. Egyre inkbb megersdtt az evilgi boldoguls irnti igny. Fontos rtkk vlt az anyagi javak megbecslse, s ezzel szoros sszefggsben a munka, a fradhatatlan hivatsvgzs. Jzan mrtktarts, becsletessg, kiszmthatsg ezek vltak a vrosi polgrsg fontos rtkeiv. Ez az rtk-trendezds a reformci terjedsvel hatkony eszmei tmogatsra tallt. A klasszikus polgri rtkek szmra vallsi htteret, ideolgiai foglalatot teremtett a lutheri s klvini tanokbl kikristlyosod protestns letidel, illetve az Anglibl kiindulva egyre jobban terjed puritanizmus. Klvin Jnos (1509-1564) szigorbb elveket vall Luthernl. Szerinte a munka Istennel szembeni adssg, melyet letnk vgig trlesztennk kell. A dologtalan kezekre a bn leselkedik. (E gondolat bibliai httere Jnos evangliumban olvashat: Az n Atym mind ez ideig munklkodik, n is munklkodom Jn. 5,17.) Ebbl kvetkezik, hogy ahogyan azt Max Weber szemlletesen bemutatja ez a valls kifejezetten kedvezett a vagyont gyjtget, tkt flhalmoz kapitalizmus szellemnek. A klvinizmus abban a formjban, ahogyan a 16-17. szzadban elterjedt, az egyn lett addig ismeretlen szigorral szablyozta, mintegy evilgi aszkzist kvetelve hveitl. A meggyzdses klvinista Isten dicssgt gyaraptja azzal is, ha fradhatatlanul munklkodik, nem vr gi segtsgre, maga irnytja sorst. Lemond minden flsleges vilgi hvsgrl, helyette rendszeres nvizsglattal igyekszik meggyzdni sajt rtkeirl, kivlasztottsgrl, avagy kitagadottsgrl. lett egyfajta aktv nuralom jellemzi, mely sok tekintetben rokon a kzpkor szerzetesi ernyeivel. (Weber 1982, 174.) A klvinista szerint Isten annak segt, aki segt nmagn. Max Weber szavait idzve: dvzlst, pontosabban dvzlsrl val bizonyossgt maga csinlja (Weber, 1982, 157.) A klvinista szmra mindemellett ott ll a kivlasztott vagy kitagadott lt rks, szorongat dilemmja. Szmra nem adatott meg (ami pldul a kzpkori keresztny ember szmra magtl rtetd volt), hogy a gyengesg s knnyelmsg rit fokozott jakarattal egyenltse ki. A kzpkori keresztny egyhz szmra termszetes volt hveinek emberi esendsge, realista mdon elnzte, hogy azok elkvetett s meggynt bneiket konkrt j cselekedetek sorozatval egyenltsk ki. (Bn-megbns-gyns-kiengesztels.) A klvinista szmra ez nem jrhat t. Az dvzlshez csak a rendszerr emelt j tettek sorozatn t juthat el. (Tall nmet kifejezssel lve: Werkheiligkeit azaz: m-ltal-val-dvzls.) Innen mr csak

35

egy lps a puritnus ember aktv nuralma, aki racionlis, szenvedlymentes letvezetsre trekszik, evilgi aszktaknt l (innerweltliche Askese). Az ilyen ember kiegyenslyozottsgra, rendre trekszik magban s maga krl. Fontos szmra testnek egszsge, mert ennek hinya akadlyozn hivatsa teljestsben. ppen ezrt helynvalnak tartja az egszsggyi clbl folytatott sportokat s a rekrecit. Aktv nuralmnak kontrolljaknt vallsos naplt vezet, melyben szmot ad magnak ksrtsekrl, bnkrl s az azok elhrtsra tett erfesztseirl. A puritnus ember cselekedetei az evilgi boldogulst s ami ezzel sszefgg , a pnzszerzst szolgljk, az anyagi javak felhalmozst letclknt, hivatsknt lik t, de ezek a fldi javakat nem szemlyes ignyeik kielgtsre fordtja, hanem csaldja, gyermekei jvjnek megalapozsra. Ebben a vonatkozsban az ilyen puritnus aszkta ember nem individualista. Az emberi trsasg, a klnbz kzssgi krk javra cselekszik, tetteivel a kzjt szolglja. (A kzboldogsg szolglata termszetesen nemcsak az anyagi javak gyjtgetse rvn rhet el. A puritnus ember ugyanilyen evilgi aszktaknt lhet hitleti szempontbl perfekt letet, ha a tudomnyokban bvrkodik, mveltsgre tesz szert, tudst enciklopdikus rendszerbe foglalva trva a tbbiek el tant msokat, mint pldul a 17. szzadi erdlyi pedaggus, Apczai Csere Jnos.) A klasszikus rtelemben vett puritnus ember mindenkit bnsnek tekint: gyermeket, felnttet egyarnt. Ezrt az ilyen szl nem tetszeleg sajt fennsrendsgben, bn-nlkl-val mivoltban. Segteni akar gyermekeinek az evilgi nyomorsg elviselsben s az dvzlshez vezet helyes t kivlasztsban. Ez a segt, buzdt, figyelmeztet attitd fejezdik ki nvadsban is. j Angliban pldul rdekes vltozson ment keresztl ez a gyakorlat. Az els puritn telepesek szaktva az haza gyakorlatval mr nem a nagyszlk nevt adtk elsszltt gyermekeiknek, hanem a sajtjukat. Ez a szoks sszefggtt a puritn keresztel rtusval, amely sorn a gyerek mg nem lett a vallsi kzssg teljes jog tagja. Szleik azrt kereszteltk ket sajt nevkre, hogy gy a kzssg teljes jog tagjaknt ajndkozzk gyermekeiknek az egyhzhoz val tartozs egyfajta szimblumt, amg a gyermek a teljes jog betagoldsra rett nem vlik. Ez a nvadsi norma a 17. szzad utols negyedre vlt ltalnoss j Angliban. Ksbb, a 18. szzad sorn viszont mr jfajta nevek jelennek meg a puritn telepesek gyermekei krben. Egyre gyakrabban adnak nekik bibliai eredet, vagy int, figyelmeztet (hortative) jelleg neveket. Olyan beszl fineveket tallhatunk, mint Rosszat-Gyll (Hate-evil), lds (Joy), BnGyilkosa (Kill-sin), Tudatra-bred (Experience), Istenfl (Fear), Jt-Reml (Hopwell). A lnyok nvadsban is kifejezdik a szlk szndka, hogy gyermekknek egsz letre szl erklcsi tmutatst nyjtsanak. Ez az igny jl tkrzdik a kvetkez korabeli ni nevekben is: Jlelk (Mindwell), Remnyked (Hope), Istennek-Hla (Thankful), Megfontolt (Prudence), Isteni Kegy (Grace). (Lsd: Main, 2000. s Sommerville, 1982, 109.) A vallsos alapokon nyugv racionlis letvezetsnek, az gynevezett evilgi aszkzis-nek (Weber) az tszrmaztatsa abban a korban is mint az emberisg trtnelme sorn mindig a szli hzban, a csaldban kezddtt. A csaldi nevels, a kvetkezetesen puritn letmd, a szlk szemlyes pldaadsa tjn a polgri

36

kzposztly gyermekeinek tbbsgbe mr korn rgzltek a fentebb bemutatott vallsi alapozs polgri rtkek, ernyek. A tradicionlisan puritnus elvek szerint l ember knos gonddal gyel gyermekei nevelsre. Gyengdsgnek, engedkenysgnek nem sok jelt mutatja a csaldban, mdszerei melyekkel gyermekeit Isten tiszteletre s javra nevelei szigorak s kvetkezetesek. Meg van gyzdve arrl, hogy a gyermek jelleme a szlk tisztessgnek s j hrnek tkrzje. Bizony, sokszor a gyermekek viselkedse alapjn tljk meg a szlt - figyelmeztettk az j-angliai szlket, s azok mind a mai napig felhvjk erre gyermekeik figyelmt. A puritn szlk gyermekkpben teht az jszltt az a Szent Mag, aki Isten szolglatt tle tveszi, amikor az mr tadja testt az enyszetnek. A mag-metafora puritnus olvasata azonban nem vezet el a romantika optimizmusig, ahhoz a csodlatig, amellyel a romantikus pedaggus-rk tekintenek majd a gyermek lelkben szunnyad seredeti, termszetes erre, alkotkpessgre. Tbb tnyez befolysolja a puritanizmus gyermekkpt: elszr a gyermek eredenden bns mivoltrl szl augustinusi-lutheri dogma pesszimizmusa. Msodszor viszont a gyermeknek tulajdontott rtk, ami abbl fakad, hogy gy tekintenek r, mint szlei hivatsnak s kzssgbeli szerepnek jvendbeli folytatjra. Harmadszor pedig a kivlasztottsg-rl szl klvini tants. A puritnus szl ezrt gyermekeit lladan aggdva figyeli: egyfell aggdik a bnk csbtsa miatt, msfell pedig keresi rajtuk a kivlasztottsg, az eleve elrendeltsg jegyeit. Noha meg van gyzdve arrl, hogy gyermeke csak egynileg vlaszthatja az Isten ltal felknlt utat, mgis szilrdan hiszi: a helyes nevels felksztheti annak lelkt az Isten ltal val megszltottsg (calling) jeleinek felismersre, s a szmukra kijellt cl kvetsre. A protestns-puritnus gyakorlati gyermekfelfogs pontosan ezt fejezi ki: a nevelsnek hatkonynak kell lennie. A szlk szmra egyltaln nem kzmbs, hogyan tlik meg gyermekeik viselkedst, hiszen ezltal rluk is tletet mond Isten s ember egyarnt. Ha az, amit Isten rtok bzott, hanyagsgotok miatt elvsz fenyegettk ket a nevelsi tmutatk szerzi akkor Isten nem lesz knyrletes. , Te szerencstlen nyomorult, te lelkiismeretlen szl, hogy fogsz gytrdni, ha hallod, hogy gyermeked tged krhoztatva vlt az rkkval kn poklban! (Idzi: Walzer, 1998, 239-240.). A puritnus szl ezrt kvetkezetes szigorra, ha kell verssel olyan szilrd erklcsi rtkeket gykereztet meg gyermekei lelkben amelyek mintegy irnytknt mutatnak neki utat egsz letn keresztl (Riesmann, 1983, 106.). gy lesz a puritn csaldok gyermekeibl David Riesmann szavaival lve bellrl vezrelt ember.

2.3. Locke gyermekkpnek s gyermekfelfogsnak ellentmondsai

37

A gyermekrl, nevelsrl elmlked filozfusok kzl John Locke (1632-1704) az, akinek gondolatvilgban a puritnus embereszmny s az ember evilgi boldogulst keres angolszsz filozfiai gondolkodsmd szintzise tfog pedaggiai rendszert eredmnyez. Gondolatok a nevelsrl (Some Thoughts Concerning Education) cmen 1693-ban adta ki egyik legjelentsebb mvt, amelyben egyrszt ltalnos pedaggiai krdseket taglal, msrszt pedig konkrt nevelsi tancsok egsz sorozatt fogalmazza meg.21 Az rtekezs szvege gy j forrs ahhoz, hogy segtsgvel rekonstrulhassuk szerzjnek gyermekkpt s gyermekszemllett. Mr a m elejn vilgoss vlik az olvas szmra, hogy Locke nevelhetnek, st felttlenl nevelendnek tartja a gyermeket. Erre vonatkoz tzise mintegy foglalatt adja az elkvetkez vszzadokban kibontakoz felvilgosult nevelstanok tlrad pedaggiai optimizmusnak. A kvetkez idzet Borosjeni Szkely dm 1771-ben kiadott archaikus z fordtsbl val: e pedig tbbire a nevelstl vagyon, mellybl szrmazik az Emberekbe val nagy klmbsg. A mi leg-kisssebbet-is Gyermeksgnkben b-szvtunk, annak nagy s hosszan tart nyoma marad. (Locke, Locke, [1693], 1771, 2.) Ugyanez a szveg Mutschenbacher Gyula majd msfl vszzaddal ksbbi magyartsban gy hangzik: azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy az utunkba akad emberek kilenctized rsze nevels tjn lett azz, ami jv vagy gonossz, hasznoss vagy haszontalann. A nevels okozza a nagy klmbsgeket az emberek kztt. (Locke, [1693], 1914, 42.) Ms helyen ezt rja a nevels hatalmrl: az a klmbsg, amely az egyes emberek kpessgei, erklcsei kztt tapasztalhat, elssorban is nevelskben leli alapjt: nknt kvetkezik, hogy nagy gondot kell fordtanunk a gyermek elmjnek formlsra, hogy idejekorn megkapja azt az irnyt, amelynek egsz letben hatssal kell r lennie. (Locke, [1693], 1914, 59.) Lthat, hogy a gyermek formlhatsgba vetett hit, amelynek korbbi pldjt Erasmusnl mr lttuk (szntfld-metafora), itt mr sokoldalan kifejtett nevelsi programban teljesedik ki. A gyereket szksgszeren nevelni kell, az emberek tbbsge nevels nlkl nem tudja tehetsgt kifejleszteni. Ez a tzis azonban egyben a szlk mrhetetlenl nagy felelssgt is felveti, akiknek legszentebb ktelessge a gyermeknevels. A nevels mindenhatsgba vetett hit a ksbbi szzadokban oly mrtkben felersdik, hogy egyfajta egyetemes panacea-knt a trsadalmi berendezkeds megjobbtst is ettl vrjk majd a felvilgosult abszolutista gondolkodk. Messzemen pedaggiai-gyermekkpbeli kvetkezmnyei lesznek vszzadokon t a hres tiszta lap (white paper) hasonlatban kifejezd formlhatsg-kultusznak is. Locke gy r errl az rtekezs az emberi rtelemrl cm tanulmnyban: Minden eszme, minden idea az rzkelsbl vagy az eszmldsbl szrmazik. Kpzeljk el az emberi rtelmet gy, mint egy fehr lapot, amely nlklzi a betket, az eszmket22 A korltlan nevelhetsgnek a gyermeki llek plaszticitsnak ez a gondolata a nevelsrl szl rtekezsben is felbukkan: gy gondolom, p gy terelhet a gyermek elmje ide vagy amoda, akrcsak a vz maga (Locke,
21

A ktet fogadtatsra jellemz, hogy vgig az egsz 18. szzad sorn tvenknt jra kiadtk, s hamarosan francira s ms nyelvekre lefordtottk. Az els magyar fordts, Borosjeni Szkely dm mve, a Coste-fle francia vltozat alapjn kszlt 1771-ben. 22 All ideas come from sensation or reflection. Let us then suppose the mind to be, as we say, white paper, void of all characters, without any ideas (Locke, 1690, Book 2, Chapter 1).

38

[1693],1914, 42.)23 A locke-i nevelhetsg-hasonlatok kre teht bvl: a tiszta, fehr lap (white paper) mell a folyvz (water) is trsul.24 Amikor Locke a megszletett gyermek lelkt tiszta laphoz vagy folyvzhez hasonltja, amelyet a krnyezet s a nevel r tele, illetve amelyet a nevel keze terelget, akkor egyben utat enged annak a korabeli mentalitsban egyre trt nyer felfokozott neveli ambcinak, amelyet Lloyd DeMause a geolgibl klcsnztt kategrival intrzinak, a gyermek lelkbe val tolakod behatolsnak nevez. Figyelemremlt egybeess, hogy a nevelsi ambcik felersdsrl szl DeMause-fle elmlet sszecseng azzal, amit a nevels trtnetvel foglalkoz kutatk mr rgta hangoztatnak. Finczy Ern a nevels trtnetvel foglalkoz nagyszabs monogrfia-folyamnak jkorral foglalkoz ktetben pedaggiai szzad-nak nevezi a 18. szzadot (Finczy, 1927, 96.). A nevels gye kzgy vlik, egyre tbb pedaggiai trgy rtekezs, knyv jelenik meg. (Jellemz adat, hogy 1769-1770 kztt csak nmet fldn hetven olyan m jelent meg, amely a nevelssel-oktatssal foglalkozik.) Mint emltettk, Locke nevelsrl alkotott gondolatainak szmos eleme szrmazik a puritanizmus eszmevilgbl. Az embernevels cljnak megfogalmazsakor viszont a klasszikus grg kalokagathia eszmnyt eleventi fel: Egszsges llek egszsges testben: az a rvid, de teljes foglalatja az ember fldi boldogsgnak (Locke, 1914, 42.). Milyen emberi rtkeket tart nlklzhetetlennek az ri krkbl szrmaz gyermek szmra az emberi boldogsg elrshez? Az egszsget, a j kedvet, a tudst, a jcselekedetet, valamint a tlvilgi rk, megfoghatatlan boldogsg remnyt. Vegyk sorra ezeket az rtkeket! Az egszsg megrzs (recreaction) a hv puritn igen fontos, hiszen anlkl evilgi dolgaiban eredmnyesen el nem jrhat. A j kedv az nmagban bz, kivlasztottsgban megbizonyosodott klvinista ember optimizmusa. A tuds mint rtk Locke-nl termszetesen sszhangban van a termszetet vizsgl empirizmus filozfijnak trhdtsval. (Egyfajta vallsos-hitleti indttats ebben is tetten rhet. A 17. szzadra puritnusok figyelme, (de a baptista s pietista hvk figyelme is) egyre inkbb a matematikai-termszettudomnyos mdszerekkel dolgoz tudomnygak fel fordult. A termszet empirikus megfigyelstl akartak felemelkedni a vilg lelknek megrtshez.) A j cselekedet, amennyiben nem silnyul banlis dv-gylett (Weber), hanem Istennek tetsz letelvv avatdik (Werkheiligkeit), akkor az dvzls fel vezet t egyik fontos llomsa. Ezekbl a vgs soron puritnus rtkekbl tvzi ssze Locke az riember nevelsekor kvetend legfontosabb clt: 1. ers, egszsges test kifejlesztse, 2. ernyes, vallsos llek alaktsa, 3. a htkznapi lethez szksges praktikus ismeretek nyjtsa.
23

Szkely dm archaikus z fordtsban: Ollyan ez, valamint a Vz folyamatja, melly, forrsnl ellenkez takon, kevs munkval klmb-klmb fle hellyekre veretdvn, a lassu s minden erltets nlkl val igazgats ltal, az egymstl tvol lv helyeken-is, ugyan tsak a kvnt tzlra mgyen. (Locke, 1771, 2.) Az eredetiben: I imagine the minds of children as easily turned, this or that way, as water itself (Locke, 1693, Chapter 1.) 24 A mind fnv jelentse az angolban elssorban: elme, sz, rtelem, rtelmessg, intelligencia, de tovbbi jelentsei kztt az albbiak is szerepelnek: llek, szellem, gondolkodsmd, akarat, vgy. A knyv tmja s a szvegsszefggsek alapjn gy gondolom, hogy nem a leszkt rtelmezs a helyes. Ezrt olvasatomban a Locke ltal hasznlt mind fogalom magyar megfelelje: llek.

39

Az eddigiek alapjn megllapthatjuk, hogy Locke gyermekrl, gyermeksgrl alkotott kpnek kzponti eleme a tiszta lap-metafora. Ez rvnyes rtelmre s lelknek egyb tulajdonsgaira egyarnt. (A mind fogalom tartalma itt ugyanis nem csupn az rtelemre szkl.) Locke szembehelyezkedik Descartes-tal, amikor kifejti felfogst, miszerint a gyerek elzetes veleszletett idek (ideae innatae), kpessgcsrk, adottsgok nlkl jn a vilgra. Tiszta laphoz hasonlatos lelke viszont szinte korltlan mrtkben nevelhet. Ahogy a nevelsrl szl rtekezsben rja az utunkba akad emberek kilenctized rsze nevels tjn lett azz, ami. Ebbl a plasztikus, kplkeny, jl formlhat lelki s testi konstitcival rendelkez gyerekbl akar az angol filozfus elssorban erklcss, de emellett praktikus tudssal felvrtezett s edzett fizikummal rendelkez felntt embert nevelni. A gyermekkpre utal gondolatok sszegzse utn vizsgljuk meg azokat a szveghelyeket, ahol Locke sajt tapasztalatait, gyakorlati nevelsi tancsait, fogalmazza meg. Ezek segtsgvel tudjuk rekonstrulni gyakorlathoz ktd gyermekfelfogst. Locke j utakon jr, amikor a szlk s nevelk szmra kvetend nevelsi mdszerekrl beszl. Fontosnak tarja, hogy a szlk eszes lnyekknt kezeljk gyermekeiket. Mr kicsiny kortl kezdve lehet a gyermeket buzdtani az ernyekre, s figyelmeztetni az elkvetett hibkra. Lnyeges azonban, hogy hosszadalmas fejtegetsek, blcselked megokolsok helyett a gyermek kpessghez, felfogshoz alkalmazza magyarzatt a szl. Van azonban ennl fontosabb mdszer is. A legegyszerbb, legknnyebb s egyszersmind leghathatsabb mdszer a szemlyes pldaads. Mi sem hat olyan szpen, lassan, oly benssgesen az ember szvre, mint a plda rja, s ezzel egyttal a nevel szemlyes felelssgt is kiemeli25: Miknt az apa pldja tiszteletet ojtson a gyermekbe nevelje irnt, gy a nevel pldja brja r a gyermeket mindarra, amit vele csak ttetni akar. Cselekedeteinek nem szabad ellentmondsban lennik tantsval, hogy a gyerek rossz irnyt ne vegyen. (Locke, [1693], 1914. 96, 100.) Mit sem rnek a szp szavak, ha a nevel csak intelmeivel, s nem cselekedeteivel prbl a gyermekre hatni. A hatkony nevelsi mdszerek rzkletes bemutatsa azonban csak egyik oldala a mnek. Mindemellett szmos olyan pont fedezhet fel benne, ahol bels ellentmondsok sorozata nehezti az olvas dolgt. Locke tbb monogrfusa utal arra, hogy gyermekszemlletnek megrajzolsakor nincs knny helyzetben a szveghelyek bels sszefggseit keres olvas. Magyar fordtja, Mutschenbacher Gyula arra figyelmeztet, hogy a Gondolatok voltakppen levelek lncolata, amelyeket egyik bartjnak rt szerz. Elkpzelhet, hogy tovbbi tanulmnyokat akart folytatni a nevels krdseirl, s ez az rtekezs csak vzlata egy meg nem szletett rendszeres nevelstudomnyi monogrfinak. (Mutschenbacher, 1914. 23.) A tma egyik nmet kutatja, Siegfried Oppolzer azt rja, hogy Locke sem a Gondolatok-ban, sem ms mveiben nem fejlesztett ki egysges gyermekszemlletet. (Oppolzer, 1967.) Valban sok az egymssal nehezen sszeegyeztethet, st nmelykor egymsnak ellentmond gondolat az rtekezs szvegben.
25

A plaadssal kapcsolatos egyik fontos rsz az eredetiben gy hangzik: This is a method to be used, not only whilst they are young, but to be continued, even as long as they shall be under another's tuition or conduct. Nay, I know not whether it be not the best way to be used by a father, as long as he shall think fit, on any occasion, to reform any thing he wishes mended in his son; nothing sinking so gently and so deep, into men's minds, as example. And what ill they either overlook, or indulge in them themselves, they cannot but dislike, and be ashamed of, when it is set before them in another. (Locke, 1693, 82.)

40

gy pldul a 39. alatt mr ellenpontozza azt a tzist, amely gyermekkpben a gyermek lelknek fehr lap-jellegre, sztnk s hajlamok nlkli mivoltra vonatkozik: Minl fiatalabbak [a gyermekek], annl kevsb szabad helyn nem val s fktelen vgyaikat kielgtennk. Minl kevesebb a maguk esze, annl korltlanabb felettk azoknak a hatalma, akiknek a kezbe van az sorsuk letve. (Locke, [1693], 1914, 64.) Az nem derl ki soraibl, hogy ezek a helyn nem val vgyak vajon veleszletetten lteznek-e a gyermek lelkben. Ha gy van, akkor nem igaz a white paper-ttel. Ha viszont az id mlsval gykereznek meg ezek a kros tulajdonsgok a gyermek lelkben, akkor a nevels nem olyan korltlan hatalm, mint ahogyan Locke lttatni szeretn. Ez az els olyan pont Locke mvben, ahol gyermekkpe s gyermekszemllete ellentmond egymsnak. Tallunk a knyvben olyan kijelentst, mely szerint a gyermekkor az rtatlan vek korszaka (34. , 147. ), msutt azt olvassuk, hogy a gyermekek szeretik szabadsgukat (103. ). Ugyanakkor ezek a szabadsgszeret rtatlan lnyek srnak, makacskodnak, ha nem teljestik kvnsgaikat, s birtokukba akarjk venni mindazt, ami kezk gybe esik (104-105. ). Locke ezt a kt veleszletett (?) hajlamot krosnak tartja, s kiirtsukat javasolja a szlknek s nevelknek: Aki nem veszi szre, hogy ez a kt hajlam nagyon korn mkdik a gyermekben, az nem figyelte meg jl cselekvsket s aki azt hiszi, hogy az emberi letet oly annyira flkavar igazsgtalansgnak s viszlykodsnak ezt a kt gykert nem kell korn kiirtani s helykbe ms szoksokat plntlni, az elmulasztja a kell idt arra, hogy megvesse az alapokat, amelyeken a jraval derk jellem felpl. (Locke, [1693], 1914. 117.) A szl s a nevel elsrend feladata teht, hogy leszerelje a gyermek nllsulsi trekvseit, megtrje dacos akaratt. Egyik helyen elragadtatott hangon r a gyermekek jtszkedvrl, amelyet a termszet fztt korukhoz s vrmrskletkhz. Azt tancsolja a szlknek, nevelknek, hogy trekedjenek arra, hogy minden teendjket jtkk, szrakozss varzsoljk. (63. ) Msutt viszont azt fejtegeti, hogy a gyermek rtelmes, racionlis lny: Azt tancsolom a szlknek, hogy gyermekeikkel gy bnjanak, mint eszes lnyekkel. (54. ) k ugyanis mr kiskoruktl kezdve megrtik az okfejtseket, nyugodtan lehet teht az rtelmkre hatni, szrveket megfogalmazni: Oly gyorsan megrtik rja Locke , mint akr a nyelvet s ha nem tves az n megfigyelsem, szeretik, ha gy bnnak velk, mint eszes lnyekkel (81. ) Meglehetsen ellentmondsos rszeket tallunk a knyvben a testi fenytk tmjrl is. Egyik helyen azt rja a szerz, hogy a fizikai bntets lealacsonytja, megalzza a gyermeket, rabszolgkhoz mlt bntets, amely rabszolgalelket hoz ltre. Elfojtja letkedvket, meghunyszkod, kishit embereket forml bellk: ... a lealzott, flnk, hunyszkod, kishit embereket bajos felemelni, flbtortani s ritkn lesz bellk valami (Locke, [1693], 1914, 67.) Msutt megengedi e verst, de csak legvgs esetben: ... a vers a legrosszabb s pp azrt utoljra kell alkalmazni a gyermek bntetsnl, a legvgs esetekben, mikor eredmnytelenl kisrlettnk mr meg minden szelid eszkzt... (Locke, [1693], 1914, 97.) Egy harmadik helyen pedig kifejezetten jtkonynak tartja a verst a nylt ellenszegls, megtalkodott hazudozs bntetsre: ... a csknyssget s a makacs engedetlensget erszakkal, verssel kell letrni; erre nincs ms orvossg [ ... ] ha te parancsolsz s nem engedelmeskedik, neked okvetlenl fell kell kerekedned, akrmilyen vers rn is, ha intsed, szavad nem volt elegend, ha nem akarsz ezentl mindvgig engedelmes szolgja lenni fiadnak (Locke, [1693], 1914, 92.). Locke dicsri az desanyt, aki dajkasgbl

41

hazatrt kislenyt dacossga miatt egy alkalommal htszer egymsutn verte meg, mg vgl a nyolcadik vers trte meg a gyerek konoksgt. Lthat teht, hogy Locke mvben egy homogn gyermekkppel egy meglehetsen ellentmondsos, heterogn jellemvonsokat tartalmaz gyermekfelfogs ll szemben. Mg az elbbi a gyerek lelknek rintetlensgre, formlsra val kszsgre utal, addig az utbbi olyan negatv hajlamok megltre utal, amelyeket a nevel csak kitartan kvetkezetes, szigor fegyelmet megkvetel, testi fenytst sem nlklz mdszerekkel tud kiirtani. Csak e kros tendencik nlkl valsulhatnak meg a gyermeknevels Locke ltal megfogalmazott cljai (ernyes llek, praktikus tuds, edzett test).26 Locke gyermekszemlletnek bels paradoxonai egyben szimbolikus jelentsgek. Jl tkrzik a korszak felntteinek ellentmodsos, ambivalens viszonyt a gyermekekhez. A kvetkezkben a gyermekszemllet alakulsnak ezt a trsadalomtrtneti aspektust vesszk szemgyre.

2.4. A gyermekek letkrlmnyei a tizennyolcadik szzad Eurpjban 2.4.1. Az letben marads eslyei
Az 18. szzad sorn Eurpban az letkrlmnyek lassanknt biztonsgosabb vltak. Mr egyre ritkbban sjtotta az emberisget a pestis, hnsg s hbor kivdhetetlen hrmas sorscsapsa. Az Arthur Imhof ltal eredenden bizonytalannak nevezett kzpkori emberi ltfelttelek lassanknt kiszmthatbb kezdtek vlni. Ennek kvetkeztben javultak az jszltt gyermekek letkiltsai is. Noha mg mindig magas a gyermekhalandsg ezen a tren majd csak a 19. szzad hoz jelents javulst mgis, a nvekv lelmiszertermels, a fejld higiniai viszonyok kvetkeztben s a gyermekkori himl elleni sikeres harc kvetkeztben egyre kevesebb kisgyermek s csecsem halt meg. (A szzad elejn vezettk be a betegsg krokozival val oltst, az inokulcit.) Hozzjrult a csecsemk letkiltsainak javulshoz a lnyok iskolzsnak, oktatsnak egyre nagyobb mrv elterjedse, az anyk krben vgzett felvilgost tevkenysg. Ugyanakkor az is nyilvnval, hogy a gyermek-mortalits tlaga ekkor mg mindig igen magas. Jacques Glis adatai szerint Franciaorszgban 1740 s 1789 kztt a klnbz letkorokat elr gyermekek tlagos szma a kvetkez: 1000 lve szletett csecsembl az egyves kor 720, az tves kort 547, a tzesztends letkort pedig 525 gyermek rte meg. (Glis, 1980, 195.) A gyermekhalandsg tzves korig teht kzel 50 szzalkos volt. Arthur Imhof rzkletes mdon veti ssze a 17. szzadi nmet viszonyokat a 20. szzad vgnek helyzetvel: 1680-ban 19 lve szletett csecsembl csak 9 rte meg a 25 ves kort, mg 1980-ban 18. (Imhof, 1988, 261.) Hromszz v alatt rengeteget vltozott a vrhat emberi lettartam. Imhof interpretcija szerint a bizonytalan lt is hozzjrult ahhoz, hogy az anyk a mai kor embere szmra legalbbis olyannyira meghkkent
26

Az angol filozfus puritnus gyermekfelfogsa ezekkel a sajtossgaival Johann Friedrich Herbart szemlletmdjt ellegezi meg.

42

egykedvsggel vettk tudomsul kisgyermekk elvesztst. Hozzjrul ehhez az attitdhz az a korabeli felfogsmd is, amely az emberi lt evilgi szakaszt csak egy rpke eljtknak tekintette, s amely szerint a hall kpletesen szlva csak egy hg a tlvilg, az rklt fel vezet ton. Imhof magyarzata differenciltabb teszi azt a kpet, amelyet az els fejezetben bemutatott Shorter-fle anyai szeretethinyelmlet rajzol a tradicionlis trsadalmak szli mentalitsrl s gyermekszemlletrl. Az, hogy egy csecsem abban a korban megrte a pubertskort, tbb tnyeztl fggtt. Mg mindig fontos szempont maradt a csecsem neme: az elhanyagolsbl add burkolt csecsemgyilkossg (Shorter, 1986) ldozatai kztt tbb volt a lny. Hasonl szerepet jtszott az is, hnyadikknt jtt vilgra a gyerek: az elsszlttek mindenkppen kivltsgot lveztek. Ha trvnytelen gyereknek szletett ltalban megpecsteldtt a sorsa: a kitevst ugyan felvltotta a lelenchzban val elhelyezs, de ott a gyerekek lete egyltaln nem volt biztonsgban. A gyermek letben maradsnak eslyeit igen jelents mrtkben meghatrozta az a trsadalmi sttusz, amelybe beleszletett: a biztonsgosabb lt kivltsga a polgri s nemesi krket illette meg, az alsbb nposztlyok gyermekei tovbbra is veszlyeztetettek maradtak. Augsburgi textilmunksok csaldjban pldul mg az 1870-es vek elejn is kiugran magas, mintegy 65 szzalk volt az egy ven aluli csecsemk hallozsnak arnya, mg a npessg ms rtegeiben ez az arny csak 43 szzalk (Peikert, 1982, 128.). Bizonytalan volt annak az jszlttnek a sorsa is, akit szoptats dajkhoz adtak. Ilyen csecsemk tmegvel kerltek ki mg a magasabb trsadalmi osztlyok gyermekei kzl is. Prizs rendrfnke, Lenoir 1780-ban viszonylag pontos tjkoztatst nyjtott az ottani dajka-helyzetrl. Prizs lakossga ekkor 800 000 - 900 000 f. Az vente szlet mintegy 21 000 csecsem kzl alig 1000 jszlttet szoptat sajt desanyja, mintegy 1000 csecsemt hzidajka tpllt a szli hzban. Ez a kt csoport volt a legszerencssebb. A fennmarad 19 000 csecsem kerlt vidkre szoptats dajkhoz, de az helyzetk sem volt egyforma. Ha szleik tehetsebbek voltak, a Prizs krli teleplsek dajkihoz adtk gyermekket, ezek szma 20003000. A tbbsget messzi falvakba vittk. (Shahar, 2000, 103.; DeMause, 1989, 60. s Badinter, 1999. 51.). Ehhez jttek mg a kitett, elhagyott, lelenchzban elhelyezett jszlttek, akiknek szmrl nincs pontos adat. (Egyre tbb nagyvrosban mkdtek mr rvahzak, gyermekmenhelyek. Londonban pldul 1741-ben alaptanak lelenchzat London Foundling Hospital nven.) A szoptats dajkhoz adott csecsemk kzl sokan az egyhnapos kort sem rtk meg. Imhof beszmol egy bretagne-i nemesember esetrl, aki ngy gyermekt adta a keresztel utn dajkhoz egyik sem lt tovbb egy-kt napnl (Imhof, 1984, 159.). Az is elfordult, hogy egy csecsem elpusztult a dajknl, de a kvetkez jszlttet is ugyannak az asszonynak a gondjaira bztk szlei, gy sem lt sokig. gy tnik, a szlk jelents rsze nem tanult sajt hibjbl. A dajkhoz klds 18. szzadi francia gyakorlatrl Elisabeth Badinter szmol be az anyai szeretet trtnetvel foglalkoz knyvben (Badinter, 1999. 48-59.). Elemzseibl kitnik, hogy elssorban a tehets polgrok adtk dajkhoz gyermekeiket, a nemesi s nagypolgri csaldok a hzidajkasg intzmnyt rszestettk elnyben. Polgri krkben, ahol az asszony is kivette rszt frje mestersgbl (pl. kereskedk, kzmvesek) jobban megrte a gyereket egy egyszer asszony gondjaira bzni, mint kpzett szakmunkst felfogadni segdnek a szoptats idtartamra. A szegnyebb csaldok esetben a gyerek majdhogynem a szlk lett fenyegette akkor, ha az

43

anyt elvonta a munktl. Ezrt k rknyszerltek arra, hogy a csecsemt nhny sou ellenben adjk ki a lakhelyktl messze l legolcsbb dajknak. Elborzaszt trtnetek maradtak fenn a keserves trl, amelyet a jszlttek tettek meg a messzi vidken lak dajka hzig: Kzlk a legszegnyebbeknek elszr az utazs borzalmas megprbltatsait kell elszenvednik, amg vidkre rkeznek. Egy orvos, Buchan szerint alig fedett kocsikba zsfoljk ssze ket, ahol olyan sokan vannak, hogy a szerencstlen dajkk knytelenek gyalog kvetni ket. [ ... ] Egyik helyen egy kertn hat gyermeket szllt kicsiny kocsiban, egyszer csak elalszik, s nem veszi szre, hogy egy jszltt leesik s a kerekek kzt leli hallt. Msszor egy szllt, aki ht kisgyermeket visz magval, elveszt egyet kzlk; soha tbb nem tudjk meg, mi trtnt vele. Megint msszor egy ids asszony, hrom jszlttel megrakodva azt mondja, hogy mg nem tudja, hov viszi ket. (Badinter, 1999, 98.) Elisabeth Badinter egyenesen az anyai szeretet hinyra vezeti vissza a dajkasg gyakorlatnak mg a 18. szzadban is tapasztalhat szleskr elterjedtsgt. A dajkasgot ennek megfelelen egyfajta rejtett gyermekgyilkossg-knt tnteti fl. Lebrun okfejtst kvetve megkockztatja a kijelentst, hogy flig-meddig tudatos stratgirl lehetett sz, amikor a szlk a legalapvetbb vintzkedsek nlkl tettk ki jszltt gyermekeiket letveszlyes megprbltatsoknak. A magas csecsemhalandsg legfbb kivlt oknak gy is akrcsak Shorter az elutast anyai magatartst tartja: Nem azrt nem rdekldnek az anyk gyermekeik irnt, mert azok hullanak, mint a legyek; hanem jrszt azrt halnak meg ilyen nagy szmban a gyerekek, mert az anyk nem rdekldnek irntuk. (Badinter, 1999, 113, 57, 68.) Elvtve az asszonyok gy dntttek, hogy maguk tplljk csecsemjket. gy viszont sokszor tapasztalhattk meg krnyezetk heves ellenllst, amely tbbnyire megvet gnnyal is prosult.

2.4.2. Megszabaduls a gyermektl


Badinter a gyermekektl val megszabaduls eszkznek tekinti a tehets csaldok esetben a nevelnk s hzitantk alkalmazst is, hiszen kivlasztsukkor tbbnyire ne a rtermettsg dnttt. A jmd szlk is ltalban a legolcsbb megoldst vlasztottk, fiatal papnvendkeket fogadtak fel hzitantnak. A szerencsn mlott, hogy az illet rendelkezett-e valamifle pedaggiai hajlammal, hiszen ilyen irny rendszeres intzmnyes kpzs ekkor mg nem volt. A 8-10 ves fikat ezutn iskolba, nevelintzetbe kldtk. A tizentdik szzadtl kezdve egyre tbb olyan bentlaksos iskolt, interntussal elltott kollgiumot alaptottak, ahol a gyerekeket lland felgyelet alatt tartottk. A lnyok kzl sokan kerltek zrdba j modort s hzias ernyeket tanulni, mivel egyre tbb ni szerzetesrend foglalkozott mr lenynevelssel. Itt ltek elzrva a vilgtl egszen hzassgktskig. Aris azzal rvel, hogy a bentlaksos intzetek 18. szzadi elterjedse voltakppen a szlk figyelmnek felbredst jelzi gyermekeik irnt, egyre fontosabb szmukra a

44

gyermek, mindenekeltt a jl nevelt gyermek (Aris, 1987, 198.). Hiszen ezek a folytonos felgyeletet s szigor fegyelmet biztost zrt intzmnyek legfontosabb feladatuknak ekkor mr nem csak a tudomnyokba val bevezetst, az elvont ismeretek tadst tartjk, hanem a viselkeds formlst, a nevelst. Badinter ktelkedik ebben, s gy ltja, hogy a kollgiumba ads a gyerekektl val megszabaduls egyik bevett mdszere volt. A szlk eljtszva azt, hogy plds apk s anyk, j nev interntusba kldtk gyerekeiket. Ezzel mentesltek az otthoni erklcsi nevels felelssge all, egyszersmind megriztk mltsgukat. gymond a gyermek javrt vllaltak ltalban nem tl jelents anyagi ldozatot, voltakppen sajt nyugalmukat biztostsa rdekben cselekedtek gy (Badinter, 1999, 109.). A gyerekek tudatos, vagy sztns tvoltsa azonban egyre inkbb prosult egyfajta szli felelssgrzettel. Erre utalnak azok a gyermekekhez intzett levelek, amelyekben az apk j tancsokkal, intsekkel ltjk el fiaikat. Gyakran buzdtjk ket arra, hogy kssenek hasznos bartsgokat, hiszen kollgiumi trsaik a jvben preltusok, kardinlisok, generlosok vagy ms fontos frfiak lesznek, gy a jvben ezekkel a kapcsolatokkal szerencsjket alapozhatjk meg (Aymard, 1999, 489.). A trsadalmi kapcsolatok kialaktsra val buzdts gy mgiscsak egyfajta szli figyelem megltre utal. Shorter s Badinter tzise az elutast anyai attitdrl teht nem tekinthet ltalnos rvnynek.

2.4.3. Lass vltozsok a csaldon bell


Az elutast (Badinter) vagy ppensggel ambivalens (DeMause) anyai attitdk tovbb lse ellenre a 18. szzad msodik felben mgis kezdett vette a gyermekkor felrtkeldse, emancipldsa. Arthur Imhof demogrfiai tmenetnek nevezi azt az jkor sorn vgbemen folyamatot, amelynek sorn a csecsemhalandsg lass tem, meg-megtorpan s egyltaln nem minden trsadalmi osztlyra egyarnt kiterjed cskkense egytt jrt a vrhat lettartam fokozatos nvekedsvel. A csecsem-mortalits visszaszorulsa sajtos mdon a szlsek ritkulst vonta maga utn. (Ennek a jelensgnek egyszer biolgiai magyarzata van: az letben marad csecsemk szoptatsnak idtartama alatt a fogantats valsznsge sokkal kisebb, gy a nk ritkbban esnek teherbe.) A fejld medicinlis ismeretek, a vdoltsok bevezetse s a higiniai viszonyok ltalnos javulsa kvetkeztben a 18. szzad kzeptl a hallozs arnyszma cskkent, azaz ntt a vrhat lettartam. Ez a tendencia ersebbnek bizonyult, mint a szletsek szmnak viszonylagos cskkense, gy a fejlett orszgok npessge gyors nvekedsnek indult (Weick, 2000, 6.). Nhny adat: Eurpban a populci ltszma 1750-ben 140 milli, s ettl kezdve jelents, felgyorsult tem nvekeds kezddtt: 1880-ben mr 190 milli, 1850-ben 265 milli, 1900-ban pedig 400 milli f a npessg (Sommerville, 1982, 150.). Sajtos ellentmonds, hogy az egyre jobban felgyorsul, ltvnyos npessgnvekeds mellett fokozatosan a kisebb ltszm csaldok vltak uralkodv, amelyekben viszont nagyobb figyelmet tudtak szentelni a gyermekek egyni fejldsnek, nevelsnek. Imhof kutatsainak eredmnye szerint a protestns vallsfelekezethez tartoz (elssorban a klvinista) csaldok nagysga tlagban jval alatta maradt a katolikus csaldoknak. Ez sszefggsbe hozhat azzal a vallsi paranccsal, amely a klvinista

45

szlket ktelezte arra, hogy felelssget vllaljanak gyermekeik sorsrt, jvjrt. gy Imhof tzise szerint az tlagosan kisebb klvinista csaldokban a gyereket szlei jobban tplltk, tbb gondot fordtottak nevelsre, tanttatsra. Ezek szerint lteznie kellett valamifle csaldtervezsnek s szletsszablyozsnak, amely a protestns hit talajn terjedt el. A katolikus csaldok ezzel szemben a sok gyermekek szletsben az r akaratnak beteljeslst lttk, s nem trekedtek a gyermekek szmnak korltozsra. Imhof nmetalfldi festk kpeit hvja segtsgl az eltr csaldnagysg szemlltetsre (Imhof, 1992, 92-95.). (rdekes, hogy a klvinista ktgyermekes meghitt csaldmodell illusztrlshoz ppen egy Jan Steen-kpet vlaszt. Steen ugyanis tsgykeres katolikus csals sarja, s egsz festi oeuvr-re sokkal inkbb a nagy ltszm csaldok lett bemutat zsnerjelenetek a jellemzk.) Imhof azt kvnja szemlltetni, hogy az egy-kt gyermekes klvinista csaldokban sokkal nagyobb figyelemben rszesltek a gyermekek, mint az t-hat gyermeket felnevel katolikus csaldokban. Ez utbbit egy Gonzales Coques-kppel pldzza, melyen egy hatgyermekes csald lthat a szabadban. Imhof azzal rvel, hogy a Steen-festmny szerepli egyms fel fordulnak, mg a Coquez-kp sokkal inkbb egy belltott portrra emlkeztet, amelyen gy tnik, a szereplknek nem sok kzk van egymshoz. rdekes tlet a zsnerfestszet bizonyos tipikus malkotsainak elemzse alapjn prhuzamot vonni vallsfelekezet, csaldnagysg s nevelsi stlus kztt. Mgis okkal tarthatjuk vitathatnak s kevss megalapotzottnak a gondolatmenet vgeredmnyt, mely szerint a korabeli nagy ltszm katolikus famlikban kevsb szoros rzelmi ktelkek alakultak volna ki, mint a klvinista kiscsaldokban.

2.4.4. A vltozsok okai


A tizennyoldadik szzad msodik feltl kezdve teht egyre jobban rzkelhet a gyermekkel kapcsolatos mentalits, a gyakorlati gyermekfelfogs tformldsa. Ez a vltozs tbb okra vezethet vissza: 1. j csaldtpus alakul ki. Az Imhof ltal lert jtkony vltozsoknak ksznheten melyek kztt elssorban a higiniai viszonyok s a tpllkozs javulsa, a vrosias infrastruktra kiplse szerepel a 18. szzad vge fel mr egy j tpus csald van kialakulban. Az letkiltsok javulsa trendezi a csaldtagok letkori viszonyait. Fokozatosan eltnnek a nagy letkori klnbsgek miatt ssze nem ill prok: az emberek egyre kevesebb hnyada hzasodik hitvestrsa halla utn jra, gy a hzasprok letkora egyre jobban kzeledik egymshoz. Ebbl tendencibl Imhof pszicholgiai kvetkeztetst is levon: Az letkorban egymshoz kzelebb ll hzastrsak alkalmasabbak a gyermeknevelsre, mint a kirvan nagy korklnbsggel egytt l szlk. A jobb letkrlmnyek, fejlettebb higins viszonyok kvetkeztben a gyermekhalandsg is cskken tendencit mutat, ugyanakkor a nk szlsi ritmusa lassbb vlik, azaz: termkeny letkoruk alatt kevesebb gyermeknek adnak letet. A terhessgek gyakorisgnak cskkenshez mg egy sajtos jelensg jrult. Nyugat Eurpban az 1600-as vektl az 1900-as vek vgig terjed idszakban viszonylag ksn ktttek hzassgot az emberek. Anderson adati szerint ez az letkor a

46

vidken l frfiak esetben 27-28, nk esetben pedig 25-26 v (Anderson, 1980, 18.). Ennek ksznheten a nk, mg akkor is, ha termkeny idszakuk vgig folyamatosan gyermekeket szltek, tlagosan kevesebb utdot hozhattak vilgra, mint az ezt megelz korszakban. A ksbb szletett gyerekek gondjt gy mr rettebb felnttek viseltk, akiknek hatrozottabb elkpzelseik lehettek gyermekeik nevelsrl. A kzpkori nagycsaldokbl, melyekben szlk, nagyszlk, testvrek s fltestvrek ltek egytt, fokozatosan kialakul az jkor csaldtpusa, az gynevezett nukleris (vagy konjuglis) csald, ms szval a kiscsald. Ennek ktelkben mr csak a szlket s hzasulatlan gyermekeiket talljuk. A viszonylag kevesebb szm gyermekre pedig tbb szli figyelem, trds jut, gy a gyermekkor fokozatosan felrtkeldik. Imhof hzastrsak kztti ktds kialakulst is a demogrfiai vltozsokbl vezeti le: A hasonl letkor s gy hasonl testi-fizikai kondcikkal rendelkez hzastrsak kztt nagyobb az esly az rzelmi kapcsolatok kialakulsra is. St, a hzassgktskor is egyre nagyobb szerepet jtszik mr az eszttikus kls, a szemlyes vonzer. A hzastrs kivlasztsakor egyre tbbszr jtszik dnt szerepet a romantikus szerelem (Imhof, 1983, 29.; Anderson 1980, 49.). (Mindemellett az is megfigyelhet, hogy ebben a korszakban, egszen a 19. szzad vgig a fels- s kzposztlybeli szlk erteljesen befolysoltk gyermekeik prvlasztst.) 2. Az egynisg jra fontoss vlik. A csaldokon belli vltozsokat felerstettk a mentalitsban bekvetkezett vltozsok. A rokok korszak vge fel a renesznsz sajtos utrezgseknt a felsbb trsadalmi krkben jra felrtkeldtt az emberek egynisge. Imhof rvelse szerint az ember eredenden individualista lny, csak a tlls, az letben marads knyszere viszi r, hogy klnfle, szmra biztonsgot nyjt csoportokhoz ktdjn. Ez a mentalits, a megprbltatsokkal terhes letkrlmnyek miatt a kzpkori emberre jellemz. Mikor azonban a viszonyok fokozatosan kedvezbb vltak, az ember is felfedezte magban az eredenden egyni utakat keres teremtmnyt (idzi: Nyssen, 1997, 228.). tformldtak az egyn attitdjei sei s leszrmazottai irnt is. A kzpkori ember a ltezs nagy lncolatban egy jelentktelen lncszemknt lte meg fldi lett, aki csak egy sszekt szem a felmenk s a leszrmazottak, a mlt s a jv kztt. Az jkor embere azonban mr felfedezi sajt lett, sajt rtkeit is. s ahogyan az ortodox klvinista keresked-pnzember kiegyezsre jut az giekkel a klcsnrt felszmthat kamatok tern, gy az j embertpus mr mskppen tekint magra, mint a rgiek. Megvltozik a sajt testhez val viszonyulsa is. Egyre fontosabb szmra sajt jlte, egszsge, igyekszik megvni sajt magt a betegsgtl s ms szenvedsektl. Mindemellett tudja, hogy fldi lettja vges, porhvelye mland, gy egyre jobban foglalkoztatja a gondolat, hogyan lhetne tovbb sajt gyermekeiben (Glis, 1999, 319.). 3. A gyermek szerepe ezrt felrtkeldik a csaldon bell, az jkori szl egyre nagyobb gondot fordt gondozsra, nevelsre. gy tnik, megszakad az rdgi kr, az ismtlsi knyszer, amely a szlket korbban arra hajtotta, hogy maguk is elkvessk gyermekeikkel szemben mindazokat a visszalseket, amelyeket sajt gyermekkorukban k is elszenvedtek. Lassanknt cskken a motivci, amely korbban fizikai eltvoltsra, kitevsre, versre, szexulis abzusra s ijesztgetsen alapul lelki terrorra ksztette a szlket. (Nyssen, 1997, 233.) A gyermek irnti figyelem fokozdst az egyhz is helyeselte. Mr a 17. szzadtl kezdve egyre jobban kibontakozott a gyermek Jzus kultusza, amelyet tbb

47

rend mint pldul a karmelitk s az oratorinusok kzvettett a np fel. A hvek a kis Jzust pozitv emberi vonsokkal ruhztk fl, mint pldul: rtatlansg, szeldsg, jmborsg. Hasonl mdon terjedt a np krben a szentlet, misztikus gyermekek kultikus imdata is. Ezek a rendkvli gyermekek, ksbb felntt szentek mint pldul Sienai Katalin vagy Luxemburgi Pter mr gyermekkorukban teljesen felolddtak az Isten irnti szeretetkben, lemondtak a fldi lt minden knyelmrl. Ez az az idszak, amikor az isteni lt beteljeslst szimbolizl kis Jzus sajtos ellenttprjaknt a fldi let teljessgt felmutatva jelenik meg egy j gyermektpus: a csodagyermek. Ezek kz tartozik pldul egy kilencves fi, Claude Hardy, aki mr 1613-ban francira fordtotta Erasmus De civilitate morum puerilium cm rtekezst. A korszak s taln minden kor legnagyobb gyermek-zsenije mgis a kis Wolfgang Amadeus Mozart, aki Salzburgban szletett 1756-ban, s hatvesen mr hangversenyt adott nvrvel a bcsi udvarban.

2.4.5. A pedaggiai pamfletirodalom felvirgzsa


Mr emltettk, hogy a 18. szzad felvilgosult gondolkodi egyre tbb rpiratban pamfletben, rtekezsben foglalkoznak a nevelssel. A pedaggiai esszk azonban kezdetben sokkal inkbb a felnttek trsadalmnak gyerekekkel szemben megfogalmazott ignyeirl szlnak, mintsem a gyerekek szksgleteirl. A kicsikre tereld figyelem htterben nem egyszer meglehetsen przai okokat tallunk. Az llamelmlettel s gazdasgi krdsekkel foglalkoz racionalista elmlkedk j szempontot vezetnek be: a hasznossgt. Amg a kzpkorban az ember mint llekkel br lny jelent meg a gondolkodsban, az jkori filozfusok egy rsze azt is vizsglja, hogy az egyn munkjval mennyi hasznot hajt a trsadalom szmra. Angliban pldul kiszmtottk az emberek rtkt foglalkozsuk alapjn. Egy matrz hasznossgt tekintve felr tbb paraszttal, nhny mvsz viszont sok matrzzal egyenrtk (Badinter, 1999, 127.). Elterjed a felfogs, miszerint egy llam erejt npessge adja: dolgoz s vdelmez karok sokasgra van teht szksg. Franciaorszgban tbb olyan rtekezs szletett, amely merkantilista szempontok szerint foglalkozik a gyerekek rtkvel. Chamousset pldul egy politikai trgy iratban (Mmoire politique sur les enfants, 1756) elhagyott gyermekekkel akarja benpesteni a francia gyarmatokat. A kitett csecsemk felnevelsvel akar a trsadalom szmra hasznot hajt termelert ellltani. Gondolatmenete szerint csak Prizsban vente krlbell 4300 jszlttet hagynak sorsra szlei, ez a szm egsz Franciaorszgban 12 000. Ha ezeket a kitett gyerekeket tehntejjel tpllnk, akkor hat v mlva legalbb 9000 gyerek n fel, akiket telepesknt Luisianba lehetne szlltani. Ott huszont ves korukig vallsos nevelsben s katonai kikpzsben rszestenk ket, majd hzassgot ktnnek, s az llamtl kapott fldet mvelnk Chamousset kiszmolja, hogy ha gy jrnnak el, akkor harminc v alatt a francia gyarmatok 200 000 telepesre tehetnnek szert. Egy msik rsban az rva gyerekeket, akik csupn a hazt ismerik anyjukknt kemny katonai kpzsben rszesten, gy ltaluk meg lehetne takartani a zsoldosok fizetst (Badinter, 1999, 129.). Ez a sprtai nevelsi program, amelyet szerzje a trsadalom perifrijra szorult kitett csecsemk szmra dolgozott ki, jl ellenpontozza a tizennyoladik szzadban egyre erteljesebben megjelen egynisg-kultuszt. Az individulalits megbecslse

48

ugyanis csak felsbb trsadalmi osztlyok gyermekeinek kivltsga maradt, a tmegek gyermekeire ezzel szemben gy tekintettek, mint egyni vonsokkal nem rendelkez, egyazon szempontok szerint val alaktsra-formlsra vr lnyekre. gy is mondhatnnk, hogy egyfajta nyersanyag-nak tartottk ket, amelyet hibtlanul meg kell munklni azrt, hogy majd jl mkd alkatrszknt a megfelel helyre beilleszthessk. Ez a megmunkls, azaz a nevels a kor nevelsi kziknyveinek szerzi szerint szigor s kvetkezetes legyen: A szlk gyeljenek arra, hogy krltekint mdon irnytsk gyermekeiket. A kiegyenslyozott, szeld, ugyanakkor mindenre kiterjed, szoros irnyts a legjobb rja John Barnard 1737-ben (kzli: Waltzer, 1998, 242.). A szigor s kvetkezetes irnytson alapul nevels stlusa nyomta r blyegt az eurpai orszgokban fokozatosan kipl s tmegess vl kzoktatsi intzmnyrendszerekre is. A felvilgosult abszolutista llamberendezkeds orszgok iskolira klnsen rvnyes, hogy a tudst a trsadalmi sttusz fggvnyben porciztk ki a tanulknak. A f szempont a nagy egsz rdekben kifejtett hasznos tevkenysgre nevels volt. Ez az elvrs formlta ki a felvilgosult abszolutizmus gyermekkpt is.

2.5. Rousseau Janus-arc gyermekszemllete


A felvilgosult abszolutista uralkodk a nevels mindenhatsgba vetett hitre ptve grandizus iskolarendszereket munkltak ki azrt, hogy alattvalikbl hasznos llampolgrokat neveljenek. A tmegek gondolkodst befolysolva kvntk hatalmukat megszilrdtani. Lassanknt azonban a filozfusok s pedaggusok is bekapcsoldtak a nevelsrl s iskolztatsrl foly diskurzusba, s a felvilgosods hatsra egyre tbben foglaltak llst amellett, hogy a nevels, oktats olyan alapvet jog, amely valamennyi embert (mg a legszegnyebbet, legelesettebbet is) megilleti. Ezzel prhuzamosan, de ettl elszakadva a fels s kzposztly tagjainak krben a tudat lass tformldsa is kezdett vette. Az j mentalits kpviseli szaktottak a rgi, de jra s jra felbukkan eltletekkel, dogmkkal, s ms szemmel kezdtk vizsglni a gyermeket. Ez, a humanista pedaggusok pedaggiai gondolataiban gykerez felfogsmd a gyerek, a gyerekkor fokozatos emancipldshoz vezetett. A kitrkkel s megtorpansokkal tarktott folyamat hatalmas lendletet vett JeanJacques Rousseau (1712-1778) nevelsi trgy munkssga rvn.

2.5.1. Kopernikuszi fordulat


Rousseau polihisztor volt a sz legteljesebb rtelmben: filozfiai, trsadalomelmleti, teolgiai krdsekkel foglalkozott elssorban, de magabiztosan rt

49

zeneelmleti, valamint nevelsi jelleg krdsekrl is. A pedaggiai tematika krben leghresebb az Emil, vagy a nevelsrl (mile ou de lducation, 1762) cm regnye, de tallunk e tmra vonatkoz gondolatokat az j Hlose, (La Nouvelle Hlose, 1761) lapjain is, st lete vgn kzoktatsi programot rt a lengyel kormny szmra (Discours sur le gouvernement de la Pologne 1771). Gyermekgondozssal -nevelssel kapcsolatos gondolatait a legkzvetlenebb mdon az mile-ben fejti ki, amely knyv ppen lenygzen szuggesztv stlusa miatt hamarosan a kvetk szles tbort sorakoztatta fel Rousseau mgtt. (Kzismert tny, hogy a ktet az egyhz szemben botrnykv vlt, de nem pedaggiai tartalma, hanem a benne kifejtett deista nzetek miatt. Ezrt, tiltotta meg olvasst hveinek Prizs hercegrseke, s ezrt gettk el a knyvet nagy nyilvnossg eltt Prizsban s Genfben.) A fiktv gyermekszerepl, Emil nevelst bemutat ktet a nevelsrl szl filozfiai okfejtsek s praktikus tancsok sznes kavalkdjt talljuk, melyek tvolrl sem szervezdnek egysges rendszerbe, szmos egymsnak ellentmond gondolat fedezhet fel kzttk. Rousseau nyltan szembehelyezkedik a korszak mentalitsban mg mindig mlyen gykerez elutast, tvolsgtart gyermekfelfogssal s rigorzus nevelsi gyakorlattal. Gykeresen szakt azzal a Szent gostonig visszavezethet keresztny dogmval, amely szerint az ember az eredend bnnel terhelten szletik a vilgra, s csak Isten kegyelme rvn vlhat naturlis emberbl szellemi emberr (homo spiritualis). A francia filozfus szerint a gyermek szletsekor j, csak az emberi trsadalom romlott viszonyai teszik rossz: Minden j, amidn kilp a dolgok alkotjnak kezbl, de minden elfajul az ember kezei kzt ezekkel a szavakkal kezdi regnyt. (Rousseau, 1978, 11.) Igen tanulsgos Rousseau alaposan kidolgozott antropolgiai alapokra helyezett gyermekkpe. Eszerint az embergyerek jszltt-kori termszetes llapotban egyensly van a szksgletek s az ezek kielgtsre hivatott kpessgek kztt: Kezdetben gy is rendezte be t a termszet, amely mindent a legjobban intz. Nem ad mst a kezbe, mint a fennmaradshoz szksges vgyakat s a kielgtskhz elegend kpessgeket. Minden egyb kpessget mindegy tartalkul helyezett el lelke legmlyn, hogy ha kell, kifejldhessenek. Csak ebben az sllapotban van a kpessg s a vgy egyenslyban, s csak itt van gy, hogy az ember nem boldogtalan. (Rousseau, 1978, 52.). Az ember csak ebben az idelis, termszetes llapotban tekinthet nll, szabad lnynek. A ltezsnek ezen a szintjn a gyermek csak azt kvnja, amit nmagtl kpes elrni. Mg semmi sem zavarja lelknek bels harmnijt. Ez az idilli llapot azonban nem tarthat sok. Noha Rousseau errl hallgat, mgis sejthet: egyfajta idealizlt, tnkeny idillrl lehet itt sz, amely voltakppen csak a szlets utni els pillanat tredkre terjed ki. Hiszen az jszltt nmaga nem kpes a legalapvetbb ltfenntartsi szksgletei kielgtsre sem, ezrt hamar megbomlik a harmnia.27 Mivel egyedl nem boldogul, segtsgre van szksge: A gyermek rzi szksgleteit, de nem tudja kielgteni. Msnak a segtsgrt knyrg, ezrt kiltozik. Ha hes vagy szomjas, sr. Ha tl hideget rez vagy meleget, sr. Ha mozgsra van szksge, de nem engedik mozogni, sr. Ha aludni akar, de nem hagyjk bkben, sr. (Rousseau, 1978, 39.) Az
27

rdemes felfigyelni arra a hatsra, amelyet Rousseau Johann Heinrich Pestalozzira gyakorolt e tmban. Pestalozzi ugyanis szintn azt vallja, hogy az ember eredenden j, romlatlan, amg vgyai s kpessgei harmonizlnak egymssal (Pestalozzi, [1797], 1938). Ez a tnkeny idill mr abban a pillanatban felbomlik, mihelyt a csecsem felsr: nem kpes nllan szksgletei kielgtsre.

50

embergyereknek teht segtsgre van szksge. E segtsg mrtkt s mikntjvel kapcsolatban mutat r Rousseau a nevels egyik f szempontjra: A segtsg tekintetben, melyet megadunk neki, kizrlag arra kell korltoznunk magunkat, ami kzzelfoghatan hasznos. Semmit se engednk a szeszlynek vagy az oktalan kvnsgnak, mert a szeszly csak olyankor knozza, ha felbresztik, hiszen nem a termszet hozta ltre. (Rousseau, 1978, 42.) Ezzel Rousseau a termszetes nevels egyik legfontosabb alapttelt fogalmazza meg: A gondoz, a nevel alapvet feladata, hogy a gyermek elemi szksgleteit kielgtse, majd amint lehet tantsa meg a gyermeket ezek nll kielgtsre. vakodjk azonban a felmerl flsleges vgyak s talmi ignyek vlogats nlkli teljeststl, mivel ezzel elknyeztetheti, nzv teheti a gyereket: A gyermek els knnye krs. Ha nem gyelnk r, csakhamar parancs lesz belle. (Rousseau, 1978, 40. o.) A knyeztet nevels helyett melyet Rousseau lpten-nyomon krhoztat, akrcsak eldjei: Montaigne s Locke , tantsuk meg a gyereket arra, hogy a lelke mlyn tartalkul elhelyezett kpessgcsrkat folyamatosan fejlessze, mvelje. Ez a termszetes nevels lesz hivatott arra, hogy az emberi llek idelis egyenslyi llapott, a vgyak s a kpessgek kzti harmnit most ms magasabb szinten jra s jra megteremtse. Rossz az a nevels, amely a felkelti a felesleges hvsgok irnti rdekldst, s megteremti a flsleges szksgletek kielgtsnek alapjait. Ez csak nzst, nimdatot szl, gy a szerencstlensg, a baj forrsv vlik. Emil nevelse a termszetes ember nevelse, pontosabban a termszetes emberi llapot visszalltsa (Spaemann, 1978, 829.). Rousseau tvolrl sem igyekszik beilleszteni a gyereket a korabeli trsadalom kereti kz, hiszen ezt a trsadalmi berendezkedst erklcstelennek, romlottnak tarja. Nyilvnos nevels nem ltezi tbb rja , s nem is ltezhet tbb, mert ahol nincs haza, ott honpolgrok sem lehetnek. Ezt a kt szt: haza s honpolgr ki kell trlni a modern nyelvekbl. (Rousseau, 1978, 15.) Kemny szavak ezek, jellemzek Rousseau szlssges trsadalomkritikjra. De ha honpolgrr nem, akkor vgs soron miv kvnja nevelni a gondjaira bzott gyermeket? A vlasz: lni erre a mestersgre akarom megtantani. Beismerem, hogy ha kezembl kikerl, nem lesz sem br, sem katona, sem pap. Elszr is ember lesz. (Rousseau, 1978, 16.) Vagy msutt: Boldognak kell lenni kedves Emil, ez minden rzkeny lny clja; ez az els vgy amelyet belnk oltott a termszet, s az egyetlen, amely sohasem hagy el bennnket (Rousseau, 1978, 408.). Teht nem a mintaszer llampolgr nevelse Rousseau clja mint ksbb a 19. szzad nevelstanainak tbbsgben , nem olyan polgr, aki egy adott mestersg alapos ismeretvel zkkenmentesen beilleszkedhet be a korabeli trsadalom szvedkbe. A francia filozfus felfogsa ezen a tren egyltaln nem nevezhet pragmatikusnak. Rousseau embert, boldog, megelgedett embert akar nevelni, aki elszakad a htkznapi let fldhztapadt rdekeitl, felemelkedik nembelisgnek filozfiai skjra. Csak ezen a magasabb szinten, embersgnek tudatban vlhat megelgedett, boldogg. Fennklt gondolat, m kevss illik a korszak vals trsadalmi-gazdasgi kontextusba mr amennyiben nem csupn a legtehetsebb osztlyok letkrlmnyeire gondolunk. Hiszen a 18. szzad materilis viszonyai, kzllapotai ltalban mg inkbb igazoltk az anyagi javakat felhalmoz, m nmagukkal s csaldjukkal szemben kmletlenl szigor puritnus evilgi aszketizmus rigorzus gyermekfelfogst s nevelsi praxist, mint a ksbbi korok fejlettebb letsznvonalhoz trsul rmelv, hedonista-eudaimonista belltottsgot. Rousseau

51

felfogsa Emil nevelsnek cljrl teht ebbl a szempontl korai, nem illeszkedik az adott korszak trsadalmi viszonyainak realitsaihoz abban az esetben (Plake, 1991, 58.), ha e clkitzs brmifle, szlesebb trsadalmi bzison ltalnosthat kiterjesztst remljk. Rousseau azonban nem foglalkozik a nptmegek nevelsvel. Nyilvn a francia felvilgosods ms filozfusai s kzri sem az alsbb nprtegek szmra elrhet clrl elmlkednek, amikor az embereket a fldi let lehet legkellemesebb megszervezsre buzdtjk (Badinter, 1999, 143.). A gyermekgondozs s -nevels szent ktelessgt az anyra s az apra bzn, de ez is egyike a benne tallhat paradoxonoknak vgl is kompromisszumot kt. Ha az anya gyenglkedse miatt nem vllalkozik gyermeke tpllsra s az apa elfoglaltsgra hivatkozva nem neveli fit (!), akkor sz lehet az anyt helyettest dajka, s az apt ptolni hivatott hzitant felfogadsrl. Az anyk felmentst a dajka felfogadsval Rousseau nagyvonalan elintzettnek tekinti (jobb, ha a gyermek egy egszsges dajka tejt szopja, semmint egy elknyelmesedett anyt), de az anyahelyettessel szemben szigor kritriumai vannak. A humanista szerzk mveinek hagyomnyt folytatja, amikor ers, egszsges asszonyt kvn dajknak, akinek szve ppoly egszsges, mint a teste (Rousseau, 1978, 31.). A hzinevel kiszemelsekor ppilyen rigorzus: Fiatal embert hajt, aki addig mg nem volt nevel, ezentl mindig a gyermekkel egytt l, s munkjt mintegy szvessgknt vgezve nem fogad el rte ellenszolgltatst. A tny, hogy Rousseau viszonylag knnyen kiengedi a gondozst s a nevelst a szli kzbl, visszavezethet ms mveiben kifejtett les trsadalomkritikjra, melynek sorn az emberi egyttls tradicionlis kereteit hevesen brlja. Az a csald, amelyben nem a szeretet a legfontosabb sszekt kapocs, hanem az rdek; ahol a gyermek nem a szerelem gymlcse, hanem a jzan megfontols; ott, ahol az anya nem tlti be v, gondoz szerept, s az apa nem teljesti legszentebb ktelessgt, a gyermeknevelst; ott a csald nem mlt arra, hogy kivehesse rszt a termszetes ember nevelsbl. gy mr rthet, hogy regnynek fszerepljt eltvoltja a szli hzbl, s vidken egy kastly magnyban neveli egszen felntt korig. (Az mile nevelje ugyanis nem ms, mint Rousseau maga.) A 18. szzadban dajkk mg mindig szoros plyzssal krhoztatjk mozdulatlansgra az jszlttet. Rousseau azonban a termszetre hivatkozva azt tancsolja az anynak (illetve helyettestjnek), hogy ne ksse gzsba a csecsemt, mint egy csomag rongyot. Az jszltt gyermeknek szksge volna r, hogy tagjait kinyjtsa s mozgassa, mert gy vet vget merevsgknek, melyben oly sokig voltak gombolyagknt sszegyrva. Kinyjtztatjk t, ez igaz, de mozogni nem engedik, st fejt fktk jrmba hajtjk. Mintha attl flnnek, hogy gy fog festeni, mintha lne (Rousseau, 1978, 17.). Emil tvol a bns vrostl vidken nevelkedik, gy elszakad csaldjtl, rokonaitl, pajtsaitl, nem jr nyilvnos iskolba. Szinte rva, csak neveljnek tartozik engedelmessggel. Rousseau felfogsa szerint gy a gyermek termszetes fejldst nem befolysolhatja semmifle kros kls hats.

2.5.2 Fekete pedaggia?

52

Eddig a Rousseau-knyvbl kiolvashat java rszt radiklisan jszer, a rgi gyakorlat ellen irnyul, a gyermekkp s gyakorlati gyermekfelfogs vltozsait pozitv irnyba lendt gondolatokat vettk sorra. Az, hogy az jszltt gyermekre gy tekint, mint eredenden j, de vdelemre szorul teremtmnye, mr nmagban fontos hozadkkal jrt: dnt mrtkben hozzjrult a gyermekszemlletben bekvetkez korabeli kopernikuszi fordulat-hoz. A knyvnek azonban van egy msfle olvasata is, s ez az rtelmezs manapsg egyre jobban terjed. A krdssel foglakoz kutatk egy rsze jabban mr gy ltja, hogy Rousseau egy szemlyben volt a korabeli trsadalmi viszonyok kmletlen kritikusa s az n. fekete pedaggia korai kpviselje (Tenorth, 2000, 81.).28 J plda erre Carl-Heinz Mallet, nmet pedaggiatrtnsz, aki Untertan Kind cm knyvben Rousseau-nak ezt a korbban kevsb ismert arct mutatja be. (Mallet, 1990.) rvelse szerint mr Rousseau ltalnos gyermekkpe is sajtos vonsokkal rendelkezik. Szakt a kzpkorbl rklt, s a protestns-puritnus pedaggia ltal tovbb vitt augustinusi dogmval, miszerint a gyermek eredenden rossz, bnre hajlamos teremtmny, akit szigor fegyelemmel, gyakori verssel kell a j tra trteni. A humanistk elvetettk ezt az alapelvet, amikor a gyerek lelknek nevels-szksglett hangoztattk (pl. szntfld-metafora), s Rousseau is ezen az ton jr. Erasmus s Montaigne azonban a gyermeket eredenden eszes lnyek tntetik fel: Rostljon meg a gyermek mindent, s ne fogadjon el semmit tekintly s kijelents alapjn rja Montaigne egyik esszjben , ne tekintse egyedl idveztnek sem Arisztotelsz, sem a sztoikusok vagy az epikureusok tanait. Trjuk elje a sokfle vlekedst: ha tud, vlasszon kzlk olyant, amellyel egyetrt; ha nem, rje be a ktelyeivel. (Montaigne, 1983, 77.) Rousseau azonban nem eszes, kritikus gondolkodsra ksz lnynek tartja a gyermeket, hanem rzelmei ltal irnytott, szlssges indulatkitrsekre hajlamos, nll racionlis gondolkodsra szinte kptelen teremtmnynek (Mallet, 1990, 83.). Nevelje lpten-nyomon ravaszul kitervelt, elre megszervezett helyzetek csapdjba csalja, de nem veszi szre, hogy mondjuk ki nyltan az orrnl fogva vezetik. Tantja knnyedn elri, hogy sajt akarata teljesljn, s a gyerek felnttek szja ze szerint val erklcsi kvetkeztetseket vonjon le az elre megrendezett szitucikbl (lsd: Nmeth s Skiera, 1999, 250-251.). Mallet rdekes kettssgre mutat r Rousseau gyerekkpben: A korabeli pedaggiai elmletet s gyakorlatot hevesen tagadva Rousseau szmos radiklis pedaggiai elkpzelsnek vetette meg az alapjait azzal, hogy brillinsan megfogalmazott jelsz-szer alapigazsgokat ismtelget knyvben: Szeresstek a gyermekkort rja , jruljatok hozz jtkaihoz, kedvtelseihez, szeretetremlt sztnlethez Vagy msutt: A termszet azrt alkotta a gyermeket, hogy szeretetben s segtsben legyen rsze; illetve: A termszet gy akarja, hogy gyermek legyen a gyermek, mieltt felntt lenne. [...] A gyermekkornak megvan a neki megfelel lts-, gondolkods- s rzsmdja St: Tiszteljtek a gyermekkort, s korntse siessetek tlni rla, se kedvezen, se kedveztlenl! (Rousseau, 1978, 51. 60. 62. 79.). Ezek olyan forradalmian j tzisek, amelyek mltn tettk hress Rousseau knyvt. A meglepen modern gondolatok azonban nla tbbnyire tlet-csrk maradnak, kifejtsk hinyzik. Rousseau hvei s kveti ezekre hivatkozva, ezeket interpretlva s tovbbfejlesztve ksbb valbban forradalmian j, progresszv pedaggiai elmleteket
28

A fekete pedaggia kifejezst jabban a gyerek kiszolgltatott helyzetvel visszal, a nevelst a gyermek rovsra mindenron sszersteni akar trekvsek jellsre alkalmazzk, melyek jellemz mdon a felvilgosods kortl kezdve egyre srbben bukkannak fel a pedaggiai szakirodalomban.

53

dolgoztak ki. (A 19-20. szzadi reformpedaggia kpviseli szvesen vezettk vissza radiklis tleteiket Rousseau gondolataira.) Ennyiben teht valban a pedaggiai progresszit szolglta. Msfell azonban az is lthat, hogy Rousseau az mile lapjain voltakppen teljesen behdol sajt kora fri-nagypolgri kreiben elterjedt gyermekfelfogsnak. Az ri divat ugyanis a 18. szzad msodik feltl kezdve a trkeny, gynge, a felntt tmogatst ignyl gyermeket rszestette elnyben. Az ilyen, llandan segtsgre, btortsra szorul gyermek soha nem n szlei fejre, nem veszlyezteti a felnttek tekintlyt. Ez a gyermekfelfogs Rousseau kritikusai szerint ketts attitdt eredmnyez a gyermek irnt: a gyermek gymoltalansga egyfell kivltja a felntt egyttrzsbl fakad tmogat magatartst, msfell viszont ez a segt gesztus olyan tekintlyalap atyskod magatartst eredmnyez, amelynek rvn csak mlyl a gyermek s a felntt kztti szakadk (Mallet, 1990, 84.). A Metabletica szerzje, Jan Hendrik van den Berg rja: gy tnik, mintha Rousseau eltasztan magtl a gyermeket. Maradj ott, ahol most vagy mondja , mert ahol n llok, oda te nem llhatsz. n ugyanis felntt vagyok, te pedig gyerek. (Berg, 1960.) Rousseau mdszerek egsz sort javasolja, amelyekkel ilyen alkalmazkod, egyttmkd, a felntt szmra knyelmes gyermeket lehet nevelni. Az ltala bemutatott eljrsok java rsze elegns s humnus, a deklarci szintjn szakt a vers si mdszervel. (A testi fenytst csak abban a szlssges esetben engedlyezi, ha a gyerek is kezet emel neveljre.) A mdszerek egyike a helyzet-teremts. Emil s nevelje mintegy vletlenl kirndulsaik sorn tbbszr kerlnek olyan knos szituciba, amelybl ltszlag Emil frissen szerzett ismereteinek felhasznlsval tudjk kivgni magukat. Egy ilyen eset a kastly melletti erdben tett sta trtnete. Rousseau a geogrfia hasznt szeretn neveltjnek rzkeltetni. Beszlgetst folytatnak az gtjakrl, de Emilt nem rdekli a dolog. A nevel nem erlteti a tmt. (Jellemz, tbbszr visszatr motvum ez a ltszlagos visszavonuls, melynek kvetkeztben a gyerek gy rzi: fellkerekedett a tantjval folytatott vitban, de ezrt az elbizakodottsgrt ksbb mindig keservesen meglakol.) Msnap a nevel kirndulst javasol a Montmorency melletti erdbe. Emil kapva kap az tleten, s tra kelnek. Kisvrtatva azonban eltvednek az erdben. A nap forrn tz, elfradnak, megheznek. Emil vgs ktsgbeessben (mr knnyek kztt) elfogadja nevelje tancst, az elz napi unalomba fulladta beszlgets szavait felidzve prblja az gtjakat azonostani. A ksrlet sikerrel jr: Emil felfedezi, hogy a kastly dlre fekszik az erdtl, a dli irnyt pedig az rnykok irnynak segtsgvel tallja meg. Kiderl, hogy a hazafel vezet svnyt csak egy bokor vlasztja el tlk (!), Emil boldog, tapsol ujjong: Nini! Ltom Montmorencyt! Hiszen itt van kzvetlenl elttnk, teljes egszben lthat. Siessnk ebdelni, siessnk vacsorzni, fussunk gyorsan! Mgiscsak j valamire a csillagszat! (Rousseau, 1978, 152.) Mai pedaggiai szakkifejezssel lve Emil problmahelyzetet old meg, amikor ismeretei rvn vgja ki magt szorult helyzetbl. Annak ellenre, hogy tudsa igencsak hinyos, mgis teljes sikert r el. Mintha csak egy 20. szzadi projektet oldana meg: alkalmazza ismereteit, fellkerekedik a helyzeten s levonja a kvetkeztetst: mgiscsak j valamire a tudomny. Els ltsra meghkkenten modern, kort messze megelz eljrs: projektpedaggia az erdben. A kp azonban ennl sszetettebb. Az olvas tudja, amit Emil nem: sznjtk volt az egsz. Nevelje rt egy forgatknyvet, amelyet azutn kivlan megrendezve

54

eladott a beavatatlan gyereknek. volt az, aki tantvnyt tvtra vezette az erdben, de az is volt, aki a teljes ktsgbeess cscst tleteket adott neki a helyzet megoldshoz: Dl van? Teht pontosan abban az rban vagyunk, mint tegnap, amikor Montmorency fell figyeltk az erd fekvst. Nos, htha ezttal az erd fell tudnnk megfigyelni Montmorency fekvst? ... (Rousseau, 1978, 152.). A szkratszi bbskods mdszert gyesen alkalmazva, krdsekkel, melyek szinte tartalmazzk a vlaszt, lpsrl-lpsre viszi kzelebb Emilt a megoldshoz. Rousseau nevelsi helyzetei teht nem valsak, elre eltervezett sznjtkok mind, melyeknek kimdolt esemnyeit a szerz elre ltja. A termszetben jtszdnak is meg nem is: Rousseau nem engedheti, hogy az esemnyek spontaneitsa elsodorja forgatknyvt, ezrt megteremti a maga stilizlt termszett, amelyet a vals vilg s a gyermek vilga kz illeszt. (Nem hagyhatja az esemnyeket maguktl folyni mr csak azrt sem, mert baj is trtnhetne: ha tl messzire mennnek, valban eltvedhetnnek, esetleg vadkan tmadna rjuk stb.) Ez a rousseau-i negatv nevels lnyege: egyrszt vja a gyereket a vilg rt hatsaitl, msrszt viszont letszer tapasztalatokat biztost szmra, ezzel segti a gyerek nfejldst. Ez az letszersg azonban tvolrl sem azonos magval a val lettel. Ez a mimzis jellemz Rousseau nevelsi stlusra. Neveltjt egy mvi, stilizltan termszetes (de nem valjban naturlis) vilgba knyszerti, amelyben valjban mindig a nevel akarata rvnyesl. A gyerek tanul ugyan a sajt krn, de ezt az ismeretszerzst nem a kvncsisg motivlja, hanem a ktsgbeess jelen esetben az hsg, fradtsg s kimerltsg. Igaza van Mallet-nak, aki nem csekly szarkazmussal jegyzi meg: A gyerek nem ms, mint egy pedaggiai cl szemlltet eszkz, amelyet nevelje knye-kedve szerint manipull. Szegny Emil! Szerencsje, hogy csak regnyhs (Mallet, 1990, 96.). Ha az elbb bemutatott nevelsi clzat jelenetben tallhatunk is olyan elemeket, melyek pedaggiai szempontbl pozitvak, mert a gyerek problmamegold kpessgnek fejldst elsegtik, a knyvben szmos olyan lers tallhat, amely a mai olvas szmra kifejezetten kegyetlen nevelsi mdszerekrl tanskodik. A mai szl ugyanis hacsak nem hordoz patologikus tneteket nem tenn ki gyermekt a meghlsbl ered, akkor mg hallos kimenetel tdgyullads kockzatnak, miknt azt Rousseau teszi a betrt ablakvegrl szl pldzatban: Betri szobja ablakt? Hadd fjjon r a szl jjel-nappal anlkl, hogy trdntek meghlsvel, mert inkbb legyen nths, mint bolond! (Rousseau, 1978, 72.) Ez Rousseau rendszerben a termszetes bntets archetpusa: a bntets a tett kvetkezmnye maga (A mdszer ksbb igen elterjedt, nevelsi kziknyvek egsz sora ajnlja.) Az elv racionlis, formlis logikai alapokon nyugv, s egyb pedaggiai megfontolsokat nlklz gyakorlati alkalmazsa viszont katasztroflis eredmnyre vezethet. jabb plda a Rousseau knyvben hemzseg paradoxonokra, vagy csak a sprtai nevels apotezisa? Kzenfekv volna az ellenvets: a gyermeksg trtnetnek vizsglatakor kifejezetten hiba a ksbbi korok attitdjeinek fnyben vizsglni az elz korszakok mentalitst. Jelen esetben mgsem rzem elhibzottnak a feltevst: Rousseau itt kifejezetten a fekete pedaggia kpviselinek hangjn szlal meg. Rousseau az jkori pedaggia trtnetben elsknt foglalkozik a nemi nevels krdsvel. Ez ktsgkvl jelents jdonsg egy olyan korszakban, amelyben a nevelmoralizl clzat rsok szerzinek tbbsge mr tabuknt elhallgat vagy megkerl olyan tmkat, amelyekrl a humanistk mg kntrfalazs nlkl, szkimondan rtekeztek illemtani trgy mveikben. Hiba vrjuk azonban a szexualitssal

55

kapcsolatos nevelsi problmk trgyalst, Rousseau ezen a tren ads marad az olvasnak: Amit nyjt, az valjban a krds elkendzse. Nhny plda tancsai kzl: A gyerek knyes krdseire egyszeren ne adjunk vlaszt, mert sokkal helyesebb csendre inteni, mintsem hazugsggal vlaszolni. [...] Bizonyos dolgokrl val teljes tudatlansg felel meg taln a gyermeknek (Rousseau, 1978, 186.). Nem kell teht a felvilgostst siettetni, legjobb az, ha maga a termszet vgzi el ezt a munkt a szl helyett. Rousseau gyanakodva figyeli a kamaszok rdekldst a msik nem irnt. Tkletes nmegtartztatst kvetel egszen a hzassgktsig, azaz mintegy huszonngy ves korig. A knyv negyedik fejezetben olvashatk a kvetkez gondolatok, amelyek jl pldzzk ennek a teljes ellenrzsre trekv, az bredez sztnket csrjban elfojt pedagginak a lnyegt: rkdjetek teht gondosan a fiatalemberen! Meg tudja magt vni minden egybtl, de a ti dolgotok, hogy nmagtl vjtok t. Ne hagyjtok soha egyedl se nappal, se jjel. Szobjban aludjatok mindenkppen. Csak akkor fekdjk gyba, amikor mr elnyomja az lom, de keljen fel azonnal, mihelyt felbred. Ne bzzatok az sztnben...(Rousseau, 1978, 304.). Ezen a tren Rousseau hasonl gondolatokat fogalmaz meg, mint amilyeneket a Port Royal-kolostor bentlak iskolsainak lett irnyt janzenista szablyzatban szerepeltek a 17. szzad elejn. De ez az attitd egyntet helyeslssel tallkozott a ksbbi korok pedaggiai szakrinak krben is. Rousseau gy voltakppen megvetette annak a flelmen alapul, represszv szexulpedagginak az alapjait, amely bntudatot keltve, betegsgekkel fenyegetzve tartotta sakkban mg vszzadokon keresztl a kamaszod fiatalok tmegeit. Az eddigiek alapjn is lthat, hogy Rousseau szlssgesen optimista ltalnos gyermekkpe s a gyakorlat szmra megfogalmazott nevelsi tancsai alapjn rekonstrulhat gyermekfelfogsa kztt ellentmondsok egsz sora fedezhet fel. Nehz vlaszt adni a krdsre, hogy milyen volt e kt tnyezbl egybeszvd gyermekszemllete. Jnak szlet, fejleszthet s fejlesztend lnynek ltta-e a kisdedet vagy manipullhat akaratnlkli bbnak? A krdsre nehezen adhat egyrtelm vlasz. A klasszikus pedaggiatrtneti szakirodalom jelents rsze, noha elismeri Rousseau pedaggijnak paradoxonait, szvesen intzi el a sorjz ellentmondsokat egy kzlegyintssel, mikzben a francia filozfust az jkori pedaggia egyik megalapozjaknt nnepli. Az jabban publikl Rousseau-kutatk s nevelstrtnszek kztt viszont szp szmmal vannak, akik hajlamosak a fonksgok eltrbe helyezsre, ezzel a francia polihisztor filozfust a fekete pedaggia els kpviseljnek lltjk be. Magam rszrl nem tekintem egyrtelmen eldnthetnek a krdst. A Rousseau pedaggia ri munkssgbl kihvelyezhet fogalmak s gondolatmenetek ugyanis vajmi kevs hajlandsgot mutatnak az egysges rendszerbe szervezdsre. (Lssuk be: mg kevsb, mint Locke esetben.) Kategriit nem pti egyrtelmen strukturlhat szikr fogalmi rendszerekbe. A paradoxonok megmaradnak, az ellenttek feloldhatatlanok mg az mile egyes fejezetein bell is, nem is beszlve ms pedaggiai trgy munkirl. Az azonban vitathatatlan, hogy e knyv hatsra felgyorsult az eszmei skon megfogalmazott gyermekkp, s a gyakorlathoz ktd gyermekfelfogs tformldsa. Ezzel egytt a Rousseau-recepci vilgszerte sztnzknt hatott az j pedaggiai irnyzatok s mozgalmak kialakulsra.

56

2.5.3. Rousseau hatsa


Rousseau hatsa a gyerekrl val gondolkodsban mr a maga korban is tbb skon jelentkezett. Ezek kzl emelnk ki nhnyat: 1. Divat lett a rousseau-i elvek szerint val nevels. Fri krkben Rousseau tancsait ltalban sok ni olvasja kvette. Azok a felvilgosult dmk azonban, akik igyekeztek minden tekintetben megfelelni az idelis anyval szemben tmasztott elvrsoknak, viszonylag kevesen voltak. Egy kisebb csoportjuk ezrt gy hatrozott, hogy Jean-Jacques-mdjra neveli gyermekeit (Badinter, 1999, 178.). Maguk szoptattk csecsemiket, akiket igyekeztek edzett nevelni: hideg vzben frsztttk, s nem plyztk be ket. A francia filozfus pedaggija, gyermekszemllete mskppen is hatott: a magnnevels renesznszt lte a fri krkben s a tehetsebb polgrcsaldokban. Ezek a szlk nem engedtk nyilvnos iskolba gyermekeiket, hanem magntantk gondjaira bztk ket. Az iskolaellenessg oka javarsz ppen a nyilvnos nevelintzetek fejldsben rejlett. Ahogyan Im Hof rja: A vrosi s vidki iskolkat is demokratikusan t lehetett alaktani gy, hogy minden gyermek eltt nyitva lljanak. Ez persze azzal jrt egytt, hogy a patrciusok gyermekei a szegnyek bds gyermekeivel egytt voltak sszezrva ugyanabban a nyomaszt teremben, gy azutn a nyilvnos iskolval szemben egyesek gyakran tovbbra is elnyben rszestettk a magntanrokat, akik rendszeresen munka nlkli vgzs teolgusok voltak (Im Hof, 1995, 181.). A nevels krdseivel foglalkoz rk (mint pldul Richard Lovell Edgeworth, David Williams s William Cobbett Angliban) az iskolkat teljesen alkalmatlannak tartottk a nevelsre s az oktatsra. gy vltk az iskola a csald teljes nevelsi kudarct jelzi, mivel csak a legtehetsgtelenebb szlk megsegtsre, illetve a legkezelhetetlenebb gyerekek idomtsra hoztk ltre ezt az intzmnyt. Jellemz, hogy Edgeworth a leghresebb angol iskolkat is a lelki betegsgek kzkrhznak tekintette (Musgrove, 1998, 260.). A kzrk arra buzdtottk a tehets szlket, hogy neveljk otthon gyermekeiket egszen addig, amg elg idsek lesznek ahhoz, hogy egyetemre jrjanak. A hzi nevels azonban nem volt nem is lehetett minden tekintetben kielgt. A 18. szzadi angol arisztokratk egy rsze kznysen viseltetett gyermeke nevelsnek krdsei irnt, msok pedig jcskn leegyszerstve rtelmeztk a nevels feladatait. Egyesek gy gondoltk, hogy legalbb az alapokat maguk is meg tudjk tantani gyermekeiknek. k hrom terletre sszpontostottak: az olvass megtantsra, a fjdalom elviselsre, s a vrhatan kzeli hallra val lelki felksztsre. Voltak azonban jval tbb hasznot hoz ksrletek is az otthoni tantsra. William Cobbett pldul fldbirtokot vsrolt, s az ott foly munkt is beptve tantervbe, sajt elkpzelsei szerint nevelte gyermekeit. David Williams is azt hangslyozta rsban, hogy senki sem lehet alkalmasabb gyermeke felnevelsre, mint sajt desapja. Ekkor ez a kvnalom jrszt eszmny maradt, s nem vlt valsgg. (Ksbb, a 19. szzadban mint ltni fogjuk egyre tbb hrlapi trca, fiktv napl s essz jelenik meg, melyeknek fszerepli apk s gyermekeik.)

57

Richard Edgeworth is Rousseau mdszereit tekintette mrvadnak, br nevelsnek eredmnyeivel nem volt teljesen elgedett. Emlkirataiban (1821) azt rja, hogy nehezen tallta fel magt a trsasgban, hinyzott belle az alkalmazkods kpessge, s lekzdhetetlen ellenszenvet rzett a fegyelem irnt" (idzi: Musgrove, 1998, 260.). Msok nem bztak sajt neveli kpessgeikben ezrt hzitantt fogadtak gyermekk mell. Ez a gyakorlat nem felttlenl jelentette a gyerekek teljes elszigetelst kortrsaiktl. A gazdagabb szlk egy rsze trsasgot is biztostott magnton nevelt gyermekeinek: az egyes csaldok magnneveli tantvnyaikkal idrl-idre sszegyltek, s a kis csoportok kzsen tanultak, jtszottak. 2. Rousseau megosztotta a korabeli kzvlemnyt: voltak, akik rajongtak rte, msok hevesen gylltk. A nmet Rousseau-recepci hevessgre jellemz, hogy az mile megjelense utn (1762) Nmetorszgban ugyanabban az vben megjelent a m els rsznek fordtsa. Kisvrtatva viszont Ellen-Emilek s Keresztny Emilek lttak napvilgot: gy pldul Johann Heinrich Formey, a berlini Akadmia titkra egy ven bell kt knyvet jelentetett meg Anti-Emile (1763) s Emile Chretien (1764) cmen. Georg Heinrich Feders pedig, aki Rousseau elktelezett hve volt, mrtktart s gyakorlatias nevelsi elveket tartalmaz regnyt rt. Az j Emil, azaz: a megbzhat alapokon ll nevels (Der neue Emil, oder von der Erziehung nach bewhrten Grundlagen, 1768) tbb ponton eltr az alapmtl: A gyermeket nem szabad a trsadalomtl elszigetelten felnevelni, kicsi kortl kezdve rendszeres kpzsben kell rszesteni, amely sorn ne csak a termszetbl tanuljon, hanem knyvekbl is. A 18. szzad vgnek mvelt olvaskznsgben mr sokan voltak olyanok, akik fnyes szellemkkel s lgy rzelmeikkel nyitottak voltak a felvilgosods racionalizmusra s a romantika szlssgeire egyarnt (Im Hof, 1995, 321.). Kzttk egyre ntt az rnk szma. A mvelt nmet asszonyok publicisztikja, irodalmi levelezse klnsen figyelemre mlt a Rousseau-recepci szempontjbl. Sokan kzlk teljes egszben elfogadtk a francia filozfus gondolatait, fleg ami a gyermekre s nevelsre vonatkoz tleteket illeti. gy tett pldul Marianne Ehrmann, aki Philosophie eines Weibs (Egy asszony filozfija, 1784) cm rsban behatan foglalkozik az mile-ben kifejtett nevelsi elvekkel. Amalia Holst pedig aki egybknt ms vonatkozsban Rousseau les kritikusa az szellemben rt egy kritikus hangvtel rtekezst a korabeli modern nevelsrl (ber die Fehler unsrer modernen Erziehung, Modern nevelsnk hibi, 1791). Msok viszont teljes egszben elutastottk tanait, vagy egyszeren nem vettek rla tudomst (Felden, 2001.).

58

3. A tizenkilencedik szzadi gyermekkor jellemzi a csald, az iskola s a pedaggiai elmletek tkrben


3.1. A magnszfra kialakulsa
A 19. szzad elejn Eurpa nyugati rgijban jelents trsadalmi vltozsok trtntek. A francia forradalom hagyomnyos rtkek egsz sort zzta szt, majd jakat teremtett; az ipari forradalom s a vele prhuzamosan lezajl urbanizci emberek tmegeinek lett alaktotta t gykeresen. A vltozs az emberek gondolkodsmdjra is rnyomta blyegt. Politikai diskurzusokban s trsadalomfilozfiai rtekezsekben gyakran esett sz olyan egymst felttelez ellenttprokrl, mint a nyilvnossg s a magnlet, az llam s a civil trsadalom, illetve a kzssg s az egyn. Egyre tbb publicista rt elragadtatott hangon a csaldrl, mint vgs menedkrl. Az let mindennapos megprbltatsai kzepette az emberek szmra mind fontosabb vlt a vilg zajt kirekeszt benssges csaldi let nyugalma, az otthon melege. A 19. szzad folyamn rja Richard Sennett a csald egyre kevsb volt mr egy, a nyilvnossgtl elzrt, sajtos rgi kzpontja, inkbb valamifle idealizlt menedk, teljesen nll vilgg vlt, amely magasabb erklcsi rtkrendet kpviselt, mint a kzleti szfra. (Sennett, 1998, 30. Kiemels: P.B.) Ebben az rtkrendben j elemknt jelent meg a magnszfra srthetetlensge. A kiformld s megersd polgri kiscsald (nukleris csald) lesz a civil trsadalom talpkve, amely garantlja a termszetes morl rvnyeslst. A csald a monogm hzassgra pl, amelyet a partnerek klcsns egyetrtsben, szabad elhatrozsukbl ktnek. Az j csaldeszmny nem zrja ki a romantikus szerelmi hzassg lehetsgt, de nem ez a tipikus. Az rzelmek ktelke, a hzastrsi szeretet ltalban fokozatosan alakul ki a hzassgkts utn. A csald teht egy olyan trsadalmi kpzdmny, amelyet ers materilis, racionlis s egyre ersd emocionlis ktelkek tartanak egyben. A hzassg intzmnye gy morlis kategriv vlik, amely a csald tagjai szmra nmagban is felttlen tisztelet trgya lesz. A polgri kiscsald feje a csaldapa, akinek tekintlye akrcsak a rmai jogban megkrdjelezhetetlen. A klvilgban a kenyrkeresetrt vvott harcai s llhatatos munkja rvn olyan erklcsi tkre tesz szert, amely miatt felttlen szmthat a csaldtagok tiszteletre. A csald anyagi alapjainak megteremtjeknt ltalban az otthontl tvol vgzi mindennapi munkjt, s csak szabadidejt tlti felesge s gyermekei krben. j mozzanatknt fogalmazdik meg a kvetelmny, hogy a csaldfnek alapvet ktelezettsgei vannak gyermekeivel szemben: elssorban az, hogy nll s szabad individuumm nevelje ket. A hz urnak, az apnak a szerepe teht meghatroz maradt a csaldon bell annak ellenre, hogy a francia forradalom trvnyei jelents mrtkben korltoztk korbbi teljhatalmt. (Megszntettk az apa rendelkezsi jogt nagykor gyermekei fltt, az rksgbl val kitagads atyai jogt stb.) A tovbbl apai hatalomra jellemz, hogy Franciaorszgban pldul 1896-ig ktelez volt az atyai beleegyezs a huszont v alatti fik vagy lnyok hzassghoz. Ugyangy rintetlen maradt az a jog, amely alapjn az apk alapos indokok fennllsa estn a brsgtl krhettk gyermekeik bebrtnzst. Az elzrs tizenhat ves korig egy hnapig terjedhetett, tizenhat ves kor s a gyermek nagykorsga kztt pedig akr fl v is lehetett. Azok a

59

gyerekek, akiket az apai indtvny alapjn vettek rizetbe, hasonl elbnsban rszesltek, mint a gonosztevk (Perrot, 1999, 128-129.). Politikai jogokkal, a nyilvnos letben val rszvtel lehetsgvel a 19. szzadban csak a frfiak rendelkeztek. A nk f tevkenysgi kre tovbbra is a csaldon bell maradt, legfontosabb feladatuk az otthon harmnijnak megteremtse volt. De itt sem dnthettek nllan. A hztartsra elklttt pnzrl frjknek el kellett szmolniuk, s ms anyagi termszet gyekben is kiszolgltatottak voltak. Bizonyos krkben a nk gazdasgi termszet httrbe szortsa a szzad folyamn csak fokozdott. Polgri csaldoknl korbban mg gyakran elfordult, hogy asszonyok keresked vagy kzmves frjeik mellett rszt vllalhattak az zlet vezetsben gy, hogy knyvelst vezettek, titkrni, eladi szerepet tltttek be stb. A munkahely azonban a szzad folyamn fokozatosan eltvolodott az otthontl, a mhelyek, manufaktrk, boltok tbbnyire mr nem a lakpletben vagy annak kzelben kaptak helyet. Ez a folyamat a polgrosodssal prhuzamosan zajlott le. Az egyre tehetsebb gyrzem-tulajdonosok pldul mr nem viseltk el az iparnegyedek szennyt, a fstt, amelyet sajt gyruk bocstott ki. gy inkbb a belvrosban breltek lakst, vagy az j laknegyedekben ptettek villt csaldjuknak. Az otthon s a munkahely gy fokozatosan elvlt egymstl, a privtszfra elklnlt, s a nk szerepe a a korbbiaknl is jobban korltozdott, feladatuk a csaldi fszek nyugalmnak, harmnijnak biztostsa lett. Akr luxusvillban lt a csald, akr szerny brlaksban, az letvitel hasonl puritnus erklcsi elveken nyugodott. A csaldanya elmlylt vallsos rzlete a csald sszetart erejt fokozza. Hziasszonyknt feladatai kz tartozott a gyermekek nevelse s a htkznapok munkamenetnek precz megszervezse. felgyelte a cseldeket, knos gonddal felgyelt a bevsrlsokra, hiszen neki is el kellett szmolnia urnak. llandan gyelnie kellett a rendre, tisztasgra, a gondos idbeosztsra. Ha vletlenl nem akadt dolga, akkor kzimunkval, esetleg olvasssal tlthette szabadidejt. Felrtkeldtt az anyasg: polgrcsaldokban a gyermek szma a 19-20. szzad forduljig emelked tendencit mutatott. (Eurpa lakosainak szma 1850-ben 265 milli f, a szzadfordulra pedig elrte a 400 milli ft.) Az alfabetizci terjedsvel Eurpban egyre tbb n tanult meg olvasni. Sokan kzlk gyermekket is maguk tantottk. A szkre szabott szabadid kedvelt foglalatossgai kz tartozott a regnyek s az egyre nagyobb szmban megjelen jsgok, trsasgi lapok olvassa. Ezek a folyiratok gyakran tudstottak a magasabb krk letnek htkznapjairl, gy azutn lelke mlyn a legtbb hziasszony az arisztokrcia letmdjnak utnzsra vgyott. A nagypolgri laksok bels tereinek kialaktsban az ignyek egy sajtos elegye tkrzdtt: megtallhat volt bennk a funkcionlis sszersgre trekvs, a komfort s knyelem irnti vgy, valamint az arisztokrcia fnyzse utni svrgs. A tehets polgrcsaldok otthonain bell jl kirajzoldtak az egyes csaldtagok felsgterleteinek krvonalai. A legtbb teret az apa birtokolta. Egyes szobk csak az rendelkezsre lltak, mint pldul a billird-, a dohnyz-, a knyvtr- s a dolgozszoba. (A dolgozszobt a nk akkor sem hasznlhattk, ha nll keresknt k maguk is rtelmisgi munkt vgeztek.) A szalonban a frfiak volt a kzponti hely, mg az asszonyok a szoba szlre hzdtak. Az ebdlben az asztalfn az apa lt, az telbl vett elszr. A hitvesi hlszoba gyerekek eltt zrt terlet maradt, ide csak klnleges alkalmakkor lphettek be. E titkokkal vezett hely intimitsa jl jelkpezi

60

azt az ignyt, amely a 19. szzadban a magnszfra srthetetlensge irnt fogalmazdott meg. (Ilyesfajta elklnls a korbbi vszzadokban termszetellenesnek tnt volna.) Egyes szerzk ppen a szlk intimits-ignynek fokozdsval magyarzzk azt a jelensget, hogy a polgri laksokban egy j helyisg jelent meg a szzad folyamn: a gyermekszoba (Peikert, 1982, 122.; Weber-Kellermann, 1991.). A realitshoz hozztartozik, hogy ez a helyisg gyakran a clnak egyltaln nem megfelel hatalmas hodly, vagy ppen szk kamrcska volt. Tbbnyire a cseldszoba s a konyha kzelben helyezkedett el s ablaka az udvarra nylt. gy nem csoda, ha a gyerekek sokszor megvltsnak reztk, ha kiszabadulhattak innen, s a dlutnt desanyjukkal tlthettk a szalonban. Az azonban ktsgtelen tny, hogy a szzad vge fel a tehetsebb polgrcsaldok mr egyre ignyesebben rendezhettk be gyermekeik szobjt. A btorok is sokat fejldtek: kifejlesztettk a sajtos gyermeki szksgletekhez igazod berendezsi trgyakat. Plda erre a gyermekgy, amely a 19. szzad kzepnek tallmnya. Miutn a gyermek a blcst kintte, s a felntt gy mg tlsgosan nagy volt szmra, llthat magassg rcsokkal elltott kisgyba fektettk. A gyerekek ltalban iskols korukig aludtak ilyen rcsos gyban. ltalban elmondhat, hogy a szzad folyamn folytatdik a 18. szzadban mr megfigyelhet folyamat, amelyet rviden a gyermekvilg kialakulsnak nevezhetnk. Egyre jobban krvonalazdnak a gyermeki lt terei, iddimenzii s tevkenysgi formi. Megszletik a jtkipar, gyermekbtorok kszlnek, kialakul a kifejezetten gyermekeknek sznt irodalom. (Plda lehet ez utbbira a korbban elssorban felntt kznsgnek sznt klasszikus mesk gyermekek szmra ksztett, erklcsi tanulsgot hordoz, nevel clzatot sem nlklz vltozatainak megjelense a Grimm-testvrek munkssga nyomn.)

3.2. A gyermeklt j elemei


Az j gyermekbtorok szletse is jelzi a gyermek szerepnek egyre hangslyozottabb felrtkeldst a 19. szzadban. A kicsik egyre inkbb a csald kzppontjba kerltek. Nemcsak a velk kapcsolatos szli rzelmek intenzitsa fokozdott, hanem egyre inkbb gy tekintettek rjuk, mint a csald egzisztencilis ltnek zlogra, a jv biztostkra. A gyermek fknt a figyermek mint a csald folytonossgnak lettemnyese azt a kpzetet keltette a szlkben, hogy hatalmuk van az id, az elmls fltt. Stendahl rezignltan ezt rta apjrl: Nem emberknt szeretett engem, hanem csak mint fit, mint a csaldi nv rkst (idzi: Perrot, 1999. 154.). Ernest Legouv (1807-1903), tbb sikeres sznpadi m szerzje, s egyben a francia akadmia tagja 1867-ben gy rt az j gyerekfelfogsrl: Gyermek urak! Vagyis ms szavakkal gyenge lnyek, kiket ersteni kell gyngd s frfias nevelssel egyarnt, mely v s edz; fejledez jellemek, melyeket tanulmnyozni kell ama folytonos s elrelt gondoskodssal, mely a rossz orvoslst a rossz elfojtsban keresi; alig jelentkez rtelmi tehetsgek, melyek az anya s a tant ketts befolysa alatt fokonknt fejlenek; kezd iskolsok, kik tantvnyokk fejlenek, a nlkl, hogy megsznnnek a csald gyermekei lenni s az iskolai letben is megrzik a csaldi let benyomsait; serdl ifjak, kiket a jv

61

zlognak tartunk s mindenekeltt nkormnyzatra szoktatunk; fiatal bartok, kiket vatos bizalommal a csald minden gybe beavatunk; rett ifjak, kiket maguk az atyk ksztenek el, hogy sikeresebb, fokozottabb munklkodssal lpjenek helynkbe: vgre rviden sszefoglalva gyermek urak, vagyis ms szavakkal hallhatatlan s szabad lnyek! (Legouv, 1878, 5. Kiemels: P. B.). A gyerekekbe val rzelmi s anyagi befektets trgya abban a korban mg nem elssorban a gyerek, mint nrtkekkel rendelkez egynisg volt, hanem a trsadalmi elvrs, a szerepeknek val megfelels ignye. A gyermek ugyanis nemcsak a csaldhoz tartozott, hanem tgabb kzssgekhez is, mint pldul a nemzet. gy tekintettek r, mint a jv polgrra, katonjra, akinek ktelessgei lesznek nemzetvel szemben. Egyre tbben ksreltek meg beavatkozni a csaldok letbe fleg ha a csaldban nagy volt a szegnysg , mikzben a gyerek rdekt hangoztattk. Politikusok, filantrp gondolkods npnevelk, orvosok akartk a gyermekeket megvni, nevelni s fegyelemre szoktatni, s ha kell kiemelni a csaldbl (Perott, 1999, 154.). A pedaggiban elmletek egsz sora szletik a trsadalom szempontjbl hasznos llampolgrr nevels mdozatairl, s ezek a terik az iskolk htkznapi letben is nyomot hagytak. Az iskolra egyre tbben gy tekintettek, mint a beilleszkedsre s nll letvezetsre kpes emberek nevelsnek sznterre. A szzad gyermeknek f feladata teht a trsadalomba val, lehetleg zkkenmentes beilleszkeds volt. A csald rzelmeket s anyagiakat fektetett be a gyerekekbe, s nekik iskolai elmenetelben, letplya vlasztsban teljestenik kellett az elvrsokat. Ha a szlk ambciinak, elvrsainak val megfelels nem sikerlt maradktalanul, a kimondott s kimondatlan szemrehnysok nem maradtak el. Pldaknt Stendahl s Baudelaire gyermekkort emlthetjk: mindketten rossz finak reztk magukat, s ezrt htkznapjaikra a bntudat nyomta r blyegt. A szzad gyermekkel kapcsolatos attitdjre sajtos kettssg, ambivalencia jellemz. A kisgyermek jval tbb figyelemben rszeslt, mint korbban, de a serdlk mr egyre inkbb a meg nem rts, s gyanakvs falba tkztek. A pubertst akrcsak Rousseau kritikus szakasznak tekintettk orvosok, pedaggusok s szlk egyarnt. Doktori rtekezsek tucatjai szlettek 1780 s 1840 kztt a serdl fik s lnyok rossz szoksainak gygymdjrl. Az ifjkort a kzfelfogs egyre inkbb egy olyan letszakasznak tekintette, amely potencilis veszlyeket rejt nem csak az egynre, hanem a trsadalomra is. Az gynevezett fekete pedaggia is ebben a korszakban gykerezik: a nevelsi tancsad irodalom j vezrmotvuma lesz a viselkedsi hibk megflemltssel, elrettentssel trtn gygytsa.

3.3. Az anyasg j dimenzii


A bizalmatlansg s gyanakvs teht az idsebb gyermekek vlt eltvelyedseinek szlt, a kicsik helyzete sokat javult a szzad folyamn. Ennek elzmnye az, hogy az anyasg a 18. szzad vgtl kezdden fokozatosan j rtelmet nyert, j tartalommal teltdtt. A mentalits tformldsa elssorban annak ksznhet, hogy megrett a gyereknevelssel foglalkoz filozfusok (elssorban Rousseau), pedaggiai szakrk s gyakorl pedaggusok (mint pldul Pestalozzi), valamint az orvos-szerzk munkjnak gymlcse: jrafogalmazdott az anya-idel.

62

Az j anya szerepe mr a szls eltt elkezddtt. Testmozgssal, s higiniai szablyok betartsval tudatosan kszldtt gyermeke fogadsra. trendjben is Jean-Jacques tancsaira hallgatott: kerlte a nehezen emszthet tpllkot, helyette egyre tbb zldsget s gymlcst fogyasztott. rdekes klnbsg figyelhet meg Anglia s Franciaorszg szoksai kztt a 19. szzadi szlsek gyakorlatt illeten. Mg Angliban a gyermek vilgrajvetelnek aktust tovbbra is a titok homlya fedte, a francik sokkal nyltabbak voltak ebben a krdsben. Az asszonyok otthon hoztk vilgra gyermekeiket, a krhzban csak az igen szegnyek vagy a lenyanyk szltek. (A krhzi szls irnti elutast attitd csak a kt vilghbor kztt vltozik meg.) A mindenrs asszonyhoz egyre tbb helyen hvtak orvost a bbaasszony helyett. Az esemnyeket az apk is egyre nagyobb rdekldssel kvettk, de a szlszoba ajtajt amely szerepet az esetek tbbsgben a hlszoba tlttte be nem lphettk t. Az j desanya a szlst kveten pedig szaktva a mlttal nem adja dajkhoz, hanem sajt maga szoptatja gyermekt. Az j divat francia fldn mr a 18. szzad vgn kezddtt, s polgri krkben egyre jobban elterjedt (Badinter, 1999, 170.). Az arisztokrata dmk tbbsge viszont csak vonakodva vllalta az j szerepet, gy furcsa md a szzad vgre francia fri krkben ismt renesznszukat ltk a szoptats dajkk. Nem gy Angliban, illetve Amerikban, ahol ekkorra mr szinte teljesen eltnt ez a gyakorlat. Rousseau, aki mg hevesen tiltakozott a szoros plyzs si gyakorlata ellen, elgttellel nyugtzhatta volna, hogy a 19. szzad desanyi mr egyre ritkbban folyamodtak a plya zsarnoksghoz. Br az is tny, hogy ezen a tren orszgonknt jelents eltrsek tapasztalhatk. A nmet s az olasz csecsemket pldul mg a szzad msodik felben is szorosan plyztk. A szoros plyzs elhagysnak tnye nmagban is forradalmi vltozst idzett el az anya-gyermek kapcsolat minsgben. A plytl megszabadtott csecsem ugyanis jval szorosabb fizikai kapcsolatot tudott kialaktani anyjval, mint a beplyzott. (Ez utbbi ugyanis mg szinte kptelen reaglni anyja gesztusaira.) Az j korszak anyi mr aggd szeretettel figyelik gyermekeik testi-lelki fejldst, baj esetn egyre tbben fordulnak orvoshoz. A kisebb-nagyobb gyermekbetegsgek komoly nyugtalansgra adnak okot. A szlk ekkor mr nem rejtik vka al flelmeiket, leveleikben, naplikban gyakran adnak hangot aggodalmuknak. A gyermek hallt igazi tragdiaknt lik t. A gondolkodsmd, a mentalits tformldsa termszetesen nem egyforma intenzitssal zajlott le, trsadalmi rtegenknt s orszgonknt jelents fziseltoldsokat tapasztalhatunk. Az alsbb trsadalmi osztlyokban az j szemlletmd csak megksve trt magnak utat. A helyzet meglehetsen ellentmondsos volt: az j gyerekszemllet ellenre a dajkhoz adott s kitett csecsemk szma rekordokat dnttt. Ezek azonban tbbsgkben a vrosi szegnyek tmegeibl kerltek ki. Annak ellenre, hogy a gyermekhalandsg a szzad folyamn cskkent, a csecsemhalandsg fleg az alsbb osztlyokban meglehetsen magas maradt. Berlinben pldul 1811 s 1820 kztt az lve szletett gyermekek 16,9%-a halt meg egyves kora eltt (Peikert, 1982, 128.). A francia adatok is ksrtetiesen hasonlak: az 1850-es vekben az ugyanilyen letkor gyerekek halandsga mg szintn 16% fltt van (Badinter, 1999, 188.). Magyarorszgon ennl is rosszabb volt a helyzet. Egy 1876ban kiadott gyermekpolsi kziknyv szerzjnek adata szerint nlunk a csecsemk

63

24,6%-a nem rte meg az egyves kort. (Wittmann, 1876, 5.) Mindemellett a mortalits nagysga az egyes orszgokon bell is vltoz kpet mutatott. ltalnos szably, hogy a csecsemhallozs mrtke mindentt szorosan sszefggtt a szlk trsadalmi helyzetvel. A csecsemhalandsggal kapcsoltban megdbbent sszefggsekre mutatott r Arthur Imhof. A himloltst 1800-ban vezettk be Angliban, s utna hamarosan elterjedt a kontinensen is. Berlinben 1801-ben alkalmaztk elszr, s utna meredeken zuhant az ebben a betegsgben elhunyt csecsemk szma. A halandsg azonban kisvrtatva ismt a magasba szktt. Ennek oka az, hogy az a gyermek, aki az olts rvn megmeneklt a himltl, ksbb ms betegsgek (pldul slyos hasmenses llapotot elidz gyomor-blrendszeri fertzsek) ldozatul esett. A rvid lefolys, gyorsan l kr helyre teht ugyanolyan hallos kimenetel, de hosszabb ideig tart, teht tbb szenvedst-gytrelmet okoz betegsgek lptek. gy mr rthet, hogy azok a szlk, akik gyermekk elvesztse miatt rzett bnatukat azzal enyhtettk, hogy benne Isten akarata megnyilvnulst lttk, mirt tiltakoztak olyan hevesen a himlolts ellen (Imhof, 1992, 219.).

3.4. Apk j szerepben


A korszakkal foglalkoz szerzk kzl Ludwig Fertig nmet trtnsz fogalmazza meg azt a tzist, amely szerint a frfiak, az apk dominns szerepe egyre marknsabb vlt a 19. szzad folyamn. Gondolatmente szerint az apk a szzad sorn ismt fokozott tekintlyre s autoritsra tettek szert, amelynek forrsa megnvekedett trsadalmi szerepkben rejlett. Az desapk mint dolgoz polgrok a klvilgban nap mint nap tltk az al-flrendeltsgi viszonyok megersdst, s akr munkaadk, akr munkavllalk voltak a csaldban is ezt a hierarchira trekvst kpviseltk. Gyerekeiktl val tvolodsukat fokozta, hogy dolgoz apaknt keres foglalkozsuk szntere ekkor mr ltalban nem a csaldi hz volt. A tvollev apa figurja gy olyan rtkek hordozjv lett, mint a fegyelem, a rendezettsg, s a vdelem, mg az otthon rzelmi melegsgnek megteremtsre, a szeretet nyjtsra val kpessg egyre inkbb az anya szemlyhez ktdtt (Fertig, 1984, 23.) Ez a tzis megtlsnk szerint differencilsra, pontostsra szorul: a 19. szzad folyamn tbbfle apaszerep alakulhatott ki a trsadalmi talakulsok fggvnyeknt. Az autokratikus-tvolsgtart attitdk trhdtsa mellett ppilyen erteljes lehetett a csaldapa, a pater familias-szerep felrtkeldsnek folyamata. Hipotzisnk igazolsra a nevels gyakorlati krseivel foglalkoz, szles olvaskznsgnek sznt korabeli irodalmat hvjuk segtsgl.

64

3.5. Irodalmi naplk a gyermeknevelsrl 3.5.1. Ernest Legouv


A gyermeknevelssel foglalkoz rsok kztt j mfaj jelenik meg a 19. szzadban: a gyermekket otthon, csaldi krben nevelve oktatgat desapk tbbnyire fiktv naplja. Telitallat ez a mfaj, dt sznfolt abban a korban, amikor egyre jobban szaporodtak a nevels mindennapi gondjainak megoldshoz receptet osztogat, magabiztos hangvtel rsok. E fiktv naplk szerzinek kre vltozatos: tallunk kzttk ismert s sikeres szprt, sznpadi szerzt ppgy, mint nevelstuds egyetemi tanrt. Az elbbire j plda Ernest Legouv (1807-1903), francia r, akadmikus, az utbbira pedig kolozsvri egyetem els pedaggus-professzora, Felmri Lajos (1840-1894). Mindketten sajt koruk ismert s elismert szerzi, akik eltr alkatukbl fakadan klnbz terletek fell kzeltettek a nevelssel foglalkoz essz mfaja fel. Ernest Legouv kornak elismert sznmrja volt, tbb darabja magyar sznpadokon is jelents sikert aratott (pl.: Adrienne Lecouvreur, Nk harca, Tndrujjak s az Eugne Labiche-sal kzsen rt Tcsk a hangyknl). A sznhz mellett lnken foglalkoztattk kora trsadalmnak aktulis problmi is. A College de France falai kztt 1948 tavaszn hetente tbb szz hallgatja volt eladssorozatnak, amelyben a nk trtnelmi szereprl, trsadalmi helyzetrl s jogairl beszlt. Kifejtette, hogy a francia forradalom s ennek nyomn a napleoni jogrendszer ads marad a nk jogainak egyrtelm megfogalmazsval. Legouv erteljes tmadst intzett az idejtmlt, patriarchlis jogrendszer ellen, amikor a klnbzk egyenlsgnek alapelvt hirdette. Ennek alapjn srgette nk trsadalmi emancipcijt, jogaik kodifiklst, s ezzel szoros sszefggsben az intzmnyes lenynevels rendszernek fejlesztst. A nk mveldstrtnetvel foglalkoz eladsai nyomn tbb knyvet rt, ezek kzl Histoire morale des femmes (1849) magyarul is megjelent Feleki Jzsef fordtsban (A nk erklcsi trtnete). Hasonlan nagy sikert aratott ksbbi mve, amely La femme en France au XIX. sicle(A n szerepe a 19. szzadi Franciaorszgban) cmen ltott napvilgot 1864-ben. Legouvt ekkor mr nemcsak hres sznpadi szerzknt ismerte kora mvelt olvaskznsge, hanem trsadalomi krdsekkel foglalkoz tudsknt is. Sorra jelentek meg kteti, amelyekben mr a csaldi nevels krdseivel is foglalkozott. Ezek kzl legismertebb az Atya s fi a tizenkilencedik szzadban (eredeti cme: Les pres et les enfants au XIXe sicle. Paris, Hetsel, 1867), melynek fordtja szintn Feleki Jzsef vidki plbnos, s a Franklin Trsulat gondozsban jelent meg 1878-ban. Ugyancsak ltette t magyarra Legouv egy nevelsi tmval foglalkoz esszktett, amely Lenyaink s fiaink cmen jelent meg magyarul 1885-ben. Az Atya s fi teht egy fiktv napl, egy apa naplja gyermeke nevelsnek htkznapjairl. Legouv gy fogalmazza meg vizsgldsa trgyt: Egy lelket vlasztottam sznterl eszmm kifejtsre, egy atyai lelket rmvel, zavarval, ijedelmeivel; oldala mellett egy msik llek, a gyermek, tudatlansgval, kvncsisgval. (Legouv, 1878, 20.) S az ltala bemutatott rzkeny lelk apa fogkony a nevels krdsei irnt, st idt szakt fia nevelsre s tantsra. A Legouv ltal brzolt desapa kirndulsokat tesz fival a trsadalmi let klnbz szntereire,

65

lehetsget teremtve gy az emberi jellemvonsok megfigyelsre, az erklcs mibenltre vonatkoz krdsek megfogalmazsra. Az erklcst rint krdsekben ez is j jelensg a nevels trtnetben az apa a gyermek igazsgrzetre, romlatlan sztneire hagyatkozik: Semmi sem hozza ket zavarba, semmi sem tntortja meg rja a gyermekekrl. Tiszta lelkk, melyet az emberekkel s a trgyakkal val rintkezse zomnctl mg meg nem fosztott; mely eltt alkalmazkods, alku s elvigyzat mg ismeretlen, sajtsgos rzkkel bir az igazsg irnt s abban hajthatatlan... (Legouv, 1878, 110.) Meghitt, hangulatos kis trtneteket sz Legouv a gyerek hzi oktatsrl, tantsrl. Nemcsak a tuds megszerzshez vezet t sorn alkalmazott mdszereket ismerhetjk meg ezeken az oldalakon. Ennl tbbet rzkeltet a szerz: azt a finom ecsetvonsokkal brzolt szenvedlyes rdekldst, amellyel az apa gyermeke fejldst lpsrl-lpsre nyomon kveti, s azt az alaposan tgondolt erfesztst, amellyel ezt a fejldst segti. Hogy erre a segt attitdre kpess vlhasson, az apnak magnak is egy katartikus lelki talakulson kell keresztl mennie: rideg, tvolsgtart atybl empatikus segttrss kell vlnia: Tegnap a kandall mellett ltem, s figyelemmel olvastam egy chinai utazs rdekes leirst, midn egyszer fiam, ki mellettem jtszott, megfogja karomat s gy szlt meg: Atym, mirt ... Hagyj bkt ... Mirt gyulad meg... Hagyj mr bkt! szakitm flbe. De a gyermekek termszetes nyakassgval tovbb faggatott: Mirt gyulad meg a tz, ha a fujtatval fujjk? Felelj nekem, mondd meg atym ... Mit tudom n, mondm neki trelmetlenl s flrelkve magamtl. A gyermek csggedten flrevonta magt s n folytatm olvassomat. De szrakozott valk; megzavart figyelmem nem tudta megtallni az elbeszls fonalt, a tvoli vidkek ismeretlen neveit olvasva, akaratom ellenre is folyvst elttem lttam a gyermek kvncsi tekintett s krd szemeit. Nemsokra azutn mintegy szrevtlenl elhagytam China partjait s rpkd gondolatim ama bmulatra mlt mirt-en akadtak meg, mely a gyermek beszdnek alapjt kpezi. Min kutat llek! mondm magamban, min buvr szellem a gyermek, mennyire meghatja t minden e rja nzve uj vilgban. Arcn valsgos fjdalom tkrzdtt vissza, midn flrelktem magamtl. Ugyan hogy is tudtam ezt elkvetni? Nem hiba-e, nem tbb-e a hibnl ilyen modorral gyengteni a vgyat, melynek alapja a tudomnyszomj? Nem annyi-e ez, mint ervel lezrni szemeiket? A sttben nem hasznlhatjk a lts tehetsgt; maguk a trgyak elvesztik rjuk nzve jelentsgket, mi ltal stt jszakra krhoztatjuk azokat, kiket vilgossgra hozni ktelessgnk. Gondolataim szemrehnysba mentek t. Mirt tagadtam meg tle a feleletet? Midn magyarzatot krt, mirt mondtam ezt neki: mit tudom n? E szra hirtelen megdbbentem! Megrz, hatalmas, szgyenteljes oka van e feleletemnek, mit tudom n ztem tovbb lassan gondolataimat, oka az, hogy valban nem tudom! (Legouv, 1878, 23-24.) Az els lps megtrtnt: a sajt kreibe bezrkz apa miutn rdbben fia tudsszomjnak rtkre s tudatlansgra, ami miatt e tudsszomjat kielgteni nem tudja; ez a frfi, aki eddig csak azt tette szlknt, amit sajt szleitl is ltott; nos e katartikus lmny hatsra kilp a hagyomnyosan re testlt szerep maszkja mgl. gy folytatja:

66

A knyv kiesett kezembl, a maga borzaszt nagysgban most vettem elszr szre tudatlansgomat s a mint a leesett knyv flig nyitva lv lapjra tekintk, gpiesen olvastam el cmt: Utazs Indiban s Chinban. Klns gondolm igyekszem megtudni a Chinban trtnteket s nem tudom, hogy a fujtat, melyet minden pillanatban hasznlok, mirt leszti a tzet, melynek melegt naponknt rzem! Mi ht az a fujtat ? krdm magamtl. Honnan kerl el a fogja, mely tartja; az oldala, melyhez a fog erstve van; a festett papr, mely oldalt bortja? Ki kszti a knyvet, melyet olvasok, a papirt, melyre irok? Mikpen? Hol ? Mita? Egymst kvette a sok krds, egymst zte a sok mirt, mintha csak minden trgy megelevenlt s krdezett volna! A temrdek titok mely eddig krnyezett, a nlkl, hogy rtettem vagy vizsgltam volna, s a mely most egyszerre trult fel mind elttem, lidrcnyomsknt nehezedett rem eme egyetlen, szgyenteljes feleletemrt: mit tudom n! A gyermek hangja felbresztett tudatlansgom lmbl. Ki akarok bontakozni belle rette. Tanulmnyozni akarom ama kis vilgot, melynek szoba neve, hogy vezetje legyek s csodkat mutassak be neki. (Legouv, 1878, 25-26.) Megszletik a terv: egy 18. szzadi francia r mvnek cmt alapul vve Utazs a szoba krl kpzeletbeli utazsokat tesz fival a tudomny vilgba, melyek kiindulpontjai a szobban tallhat hasznlati trgyak: n itt e helyen, kisded szobcskmban akarom sszpontostani vndorlsaimat; zarndokolni indulok, hogy magamhoz trjek! Te pedig, kedves faggatm, te, ki makacs mirt-eddel ismeretlen eszmemozgalmat kltl fel bennem, jer velem, tekints s hallgass rem, tanulj s tants engem! Gyermekek! Gyermekek! Mly vonzalommal szeretnk mi titeket s mg sem tudjuk, mily drga kincseink vagytok ti neknk! Titeket nemcsak azrt adott az Isten mineknk, hogy legyetek szmunkra az rmnek kiapadhatatlan forrsai; hanem azrt is, hogy legyetek nevelink; szinte krdseitek felnyitjk szemeinket; hogy tanitsunk titeket, magunk is knyszerlnk tanulni vagy ismtelni: mindent nektek ksznnk, mg azt is, a mit nektek adhatunk! (Legouv, 1878, 26.) Legouv nem elgszik meg azzal, hogy a gyerekrl szljon, tbbet tesz ennl. Rmutat egy olyan jelensgre, amelyet azta is viszonylag kevesen vizsgltak, rvilgt a gyermeknek a szlkre, a felnttekre gyakorolt hatsra. A gyerek nla tantvny s tant egyben. Vgs soron errl szl ez a knyv: az apa, aki maga vezeti be gyermekt a vilg, az let rejtelmeibe, sajt maga ismerteti meg vele a termszet jelensgeit ez az apa maga is tanulni, fejldni knyszerl, hogy finak hzitantja lehessen. Rousseau kvnalma itt sz szerint vtetik: az apk legszentebb ktelessge, hogy maguk neveljk gyermekeiket. Az esszben szerepl desapa neveli arculata az utazsok sorn jelentsen tformldik, fejldik. A kezdeti rdektelensg, a neveli eszkzk hinya mr a mlt, nhny egytt tlttt dlutn utn mr nagyfok rzkenysggel tudja nyomon kvetni fia lelknek trtnseit. A 20. szzad reformpedaggusai sem figyeltk nagyobb csodlattal s mlyebb emptival a gyermeki llek finom rezdlseit:

67

Egy h ta utban vagyunk: Kirndulsainknak oly nevet adtam, mely kis utitrsamat megigz e nv: Egy tudatlan tudomnyos utazsa szobja krl. Stink idnknt szksgkpp flbeszakadnak; elbb magamnak kell az utat mi ismernem, hogy neki megmutathassam. De mire emellett is lelkesedsem els fellobbansban oly sikeresen hasznltam fel az els hnapot, hogy tantvnyommal a szobnak hrom vagy ngy lnyegesen alkot elemt ismertethettem meg; mr tudja, ksznet nki, magam is tudom, hogy honnan kapjuk a vasat s mikpen dolgozzk fel; mi a festett papiros anyagja s gyrtsnak mdja. Hogy ezen fogalmakkal megismertessem, nemcsak arra voltam knyszertve, hogy elbb magam megismerjem; hanem arra is, hogy a tants mdszert elsajttsam. A gyerekek nem kznsges hallgatk, kik az egyszer magyarzattal megelgszenek; rnk meresztett nagy szemeik, krdezskdseik, hallgatsuk, vrakozsuk oly kln nyelv alkotsra sztnznek bennnket, mely a trgyakat knyszer erejvel lteti t lelkkbe; vilgosnak s rdekesnek kell lenni egyarnt; egyszersiteni kell mindent, a nlkl, hogy valamit elhagynnk; mindenekeltt kpzeltehetsgkhz kell beszlni. A gyermekeknl ftehetsg a kpzelds. Az sz csirjban van meg bennk, mg csak jvben fog kifejldni; emlkezetk fogkony az eszmk s a tnyek elfogadsra, de nem elg ers azok megtartsra is. Kevs erfesztssel sokat tanulnak, de knnyen sokat is felejtenek, minek oka abban rejlik, hogy ltalnossgban csak a szerzett ismeretekre gyelnk, holott a gyermekek soha sem szerzik az ismereteket, hanem csak elfogadjk. Midn valamely tnyt mlyen bevsni akarok a gyermek lelkbe, nem tmaszkodom egyedl emlkez tehetsgre, mely nagyon hasonlt a fnykpszeti lemezhez, mely minden benyomst knnyen elfogad, de knnyen el is veszt, hanem igyekszem magyarzatomnak les fordulatot, egyszer, de megkap alakot adni. (Legouv, 1878, 26-27.) rdekes, elgondolkodtat sorok. Locke tiszta lap-elmletn tllp, nem tartja clszernek a mechanikus ismeret-bevsst, a tants menett a gyerek rdekldshez, egyni felfogkpessghez kvnja alaktani. De tbbet is tesz ennl. A tants anyagt, a tanuls sorn megszerzett ismeretek krt gy vlasztja meg, hogy a tananyagot feldolgoz beszlgets sorn a puszta ismeretszerzsen tl mindig addjon alkalom nevel jelleg, llekforml lmnyek megtapasztalsra is. J plda erre a Knyelmnk cm rvid alfejezet: Pascal helyesen mondja : egyik legnagyobb bne az embereknek, hogy nem tudnak otthon megmaradni. A mita tanulmnyozom e szobt, minden a mi benne van, forrsa az ismeretszerzsnek rem nzve pugy, mint fiamra nzve. A multkor megltogattuk a szomszd veghutt s egy vak munkssal is tallkoztunk, kit a lng visszacsapdsa fosztott meg szemefnytl. Rszvtem a szerencstlen irnt, elmlkedsem a szerencstlensg fltt ujabb tanulmnyra vezetett; tegnap a szoba kzepre llitm fiamat s gy szltam hozz: Tekints jl magad krl! Krltekintett. Milyennek tallod e szobt ? Nagyon csinosnak.

68

Hogy tetszenek e fggnyk? Nagyon szpek. s e tkr, e papirok, e karszkek s e kanap, csinosak mind ugyebr? Csinosak. Nzd gyermekem kellemes benyomst tesz renk e trgyak ltsa, pedig egyetlen egy sincs e trgyak kztt, mely fjdalmat, veszlyt, szerencstlensget, vrt, knyhullatst, st hallt ne kpviselne ! Hogyan ! kilta a gyermek megrmlve. Emlkezel mg a szerencstlen vegmvesre, kinek szemeit kigette a kemence lngja. Tanuld meg, hogy egyetlen egy foglalkozs sincs, melynek ostora ne volna, egyetlen egy munks sincs, ki foglalkozsa kzben letvel ne jtszank. Nemcsak a cserepezket rtem, kik a hztetrl lezuhanhatnak; a kmveseket, kik khalmaz alatt lelhetik hallukat; kfejtket, kiket egy felrobbans megcsonkthat; bnyszokat, kik egy beszakads kvetkeztben elveszhetnek; csokat, kik leesnek a magasbl, ha llvnyuk sszedl; nem beszlek eltted a sok ezer megsebzsrl, mit e rettenetes szerszmok kezelse naponknt okoz; sem a fradtsg s nlklzs sok ezer betegsgrl, melybe e tulsgos durva munkk ejtenek ... nem! ... nem ezekrl akarok beszlni! llapodjunk meg ama bks foglalkozsoknl, melyeknek hasznos mvei naponknt kzzel foghatk ... Ltod az ablakon azt a csinos zldeskk kelmt? Ennek ksztit folytonosan ldzi egy borzaszt betegsg: a sorvads, melyben reg szomszdnnk is meghalt; a festett papr ksztit az arsenikum, a szobafestket az lom, a tkrk cinezit a higany fenyegeti a megmrgezssel; a kristlymetszk gyakran mellbetegsgben, az aranyozott szegek kszti vgelgyenglsben halnak el; a selyemgubkat lemotoll asszonyok ujjai megrepedeznek a feklytl; a vegytani gyufagyrtk gyakran elvesztik nyket s a felktsre hasznlt rongyok ltal lkapcjukat is; vgre, kik gpek krl dolgoznak, magokban e gpekben gyakran legborzasztbb ellensgket talljk: a rmesen pusztt kerekek fogai kztt sztszaggatott testk s sszezzott tagjaik a legvresebb lapjait kpezik a munksosztly vrtanknnynek! Lthatod ebbl, hogy a knyelem, mely krlvesz, fjdalom kztt j ltre; az az egyszer pompa, mely tged elbvl, a nyomor szltte! ... Lebegjen szntelen eltted, hogy kiknek ksznheted a knyelmet s az egyszer pompt. Soha ne dlj gyadra a nlkl, hogy meg ne emlkezzl annak ksztjrl, kinek taln magnak gya sincs; soha ne lj a kandall mell a nlkl, hogy meg ne emlkezzl annak ksztjrl, a ki taln maga fzik; vgre npestsd be e kis szobt mind ama ismeretlen bartokkal, kik ezt alkalmas helyly varzsoltk munkra s des rmre egyarnt; gondolj nha atydra is, kinek te vagy egyedli gondolata: ekpen legyen red nzve e szoba rk tantja a sznalomnak, hlnak s gyngdsgnek! (Legouv, 1878, 35-38.) Az idzetbl jl lthat, hogy a korra jellemz, kiss szentimentlis s daglyos stlus mgl egy olyan apa alakja tnik el, akiben szenvedlyes neveli tettvgy munklkodik: minden lehetsget megragad, hogy embertrsai irnti egyttrzsre, emptira, a trsadalmi krdsek irnti rzkenysgre nevelje-tantsa fit. A fentiekbl kitetszik, hogy Legouv gyermekszemllete ms, mint amit a 18. s 19. szzadi uralkod pedaggiaelmleti irnyzatok ismerete alapjn vrhatnnk. Francia szerzrl van sz, gy nem meglep, hogy tvol l tle a herbartinus pedaggia clkitzse, amely mindenekeltt puritnus ernyekkel felvrtezett embert, j

69

llampolgrt akar formlni a gyerekbl. De nem rinti meg az angolszsz utilitarizmus Locke-fle emberidelja sem, amely a gyerek kplkeny lelkt passzv anyagnak tekinti, s a vilg praktikus dolgaiban knnyedn eligazod riemberr kvnja formlni tantvnyt. Leginkbb Rousseau gondolatai kelnek letre Legouv knyvben. A francia filozfus a tantst lmnyszer stk keretei kztt oldja meg, Legouv a szobban tett kpzeletbeli utazsok sorn tantja a fit. Mindketten fontosnak tartjk a konkrt ismeretszerzsen tlmutat nevelst, a morlis lelki fejldst elsegt nevel jelleg tapasztalatok nyjtst. Emlksznk Rousseau Emillel tett kirndulsra, melynek sorn az agyagkacsval bvszked vsri mutatvnyos lesz az, aki katartikus lmnyhez jutatja a fit: Nevezetesen gy, hogy elbb hagyja, hogy a mutatvny rejtlyt megfejt fi a mgnesrc-darab segtsgvel maga fel vonzza a vzen sz bbut, majd msodszor leleplezi a tmeg eltt tallkonysgval tetszelegni akar gyereket. A magamutogat nteltsg jellemhibja fel vezet svnyrl gy egy csapsra a helyes t fel tereli a fit. Ebben a kirndulsban a Rousseau ltal teremtett nevelsi helyzetek (ahogyan mai szhasznlattal neveznnk) egyike jelenik meg. Akrcsak a Montmorency erdben val tvelygs, kitkeress, ez sem valdi lethelyzet, nem spontn trtns-sorozat, hanem aprlkosan kigondolt s elre megrendezett szituci. gy tesz Legouv is: a tants sorn gy rendezi el, gy tlalja az elsajttsra vr ismereteket, hogy ezekhez kapcsoldan mindig addjon alkalom az erklcsi rtkek felmutatsra, a morlis tapasztalatokat nyjt beszlgetsekre. Lthat teht, hogy Legouv gyermekfelfogsa a 20. szzad hajnaln kibontakoz reformpedaggiai irnyzatok gyermekkzpontsgt ellegezi meg. Szmos gondolata egybecseng azokkal a motvumokkal, amelyeket majd a reformpedaggia gyjtnven ismert pedaggiai irnyzatok felkarolnak s tovbbfejlesztenek a szzad vgtl. (lsd: Oelkers, 1992) Legouv knyve is megersti azt az jabb kelet tzist, miszerint a reformpedaggia eszmei elksztse mlyebben gykerezik a 19. szzadi rk munkssgban, mint ahogyan azt korbban hittk.

3.5.2. Legouv-recepci Magyarorszgon


3.5.2.1.Hegeds Istvn s Binder Laura Legouv nevelsi rsai erteljesen hatottak sajt koruk olvaskznsgnek felfogsmdjra, gyermekrl alkotott kpre. S hogy ezek az olvask nemcsak a mvelt francia rtegekbl kerltek ki, azt bizonytjk a knyveinek fordtsai, tbbek kztt a Feleki Jzsef ltal magyarra tltetett ktetek is. Gyermekkzpont felfogsa, nevelsrl megfogalmazott jszer gondolatai Magyarorszgon meglepen hamar jelents visszhangra talltak. Pedaggiai folyiratokban egyre-msra jelentek meg olyan esszk, amelyek a gyerek egynisgre irnytottk olvasik figyelmt, az jfajta nevels elnyeirl szltak. Elterjedt egy j mfaj: olyan rsok jelentek meg a nevelssel foglalkoz jsgokban, amelyben a szerzk nem eredeti gondolatokat fejtettek ki, hanem klfldn divatos szerzk trcinak utnrzseit, parafrzist

70

adtk (Puknszky, 2001). Tbb ilyen trca jelent meg pldul Hegeds Istvn tollbl Legouv nyomn alrssal. Hegeds Istvn a korszak igen termkeny s elismert szakrja volt, aki szvesen foglalkozott pedaggiai krdsekkel is. Teolgiai akadmit vgzett Kolozsvrott s Pesten, majd nmet egyetemeken folytatta tanulmnyait. Hazatrve elbb a kolozsvri, majd a budapesti egyetemen lett a klasszika-filolgia tanra. Hegeds szvesen publiklt a Csald s Iskola c. kolozsvri lapban, amelynek egy vig fszerkesztje is volt. Itt jelent meg az a trcja is, melynek cme: Menj, nincs idm. A rvid rsban a magyar szerz voltakppen Legouv Atya s fi a tizenkilencedik szzadban cm knyve egyik fejezetnek tartalmt gondolja tovbb (Hegeds, 1875, 33-34.). Egy olyan desapa szerepel a cikkben, akit sokig frasztott folyton krdezskd gyermeke, de egy katartikus pillanatban rdbben arra, hogy milyen fontos szerepet tlt be fia letben: Az atya egszen j dolgot rzett. rezte, hogy nevel. rezte, hogy neki nem eltasitni, de felelnie kell. Neki le kell ereszkednie a gyermek lelki vilghoz, neki vele foglalkoznia, vele jtszania kell. Gyermekk kell vlnia, hogy megrtse azt a kinz szt, melyben a gyermeki lny legszintbben nyilatkozik: Mirt? (Hegeds, 1875. 34.). A hzitanti-hzineveli szerepet ettl a pillanattl nknt magra vllal desapa ezek utn j pedaggusaknt folyton bvrkodik: kszl, hogy fit mlt mdon tanthassa. A tant clzat beszlgetsek voltakppen jtkos kpzeletbeli utazsok: kirndulsok, melyek sorn a gyerek megismeri a szobban tallhat hasznlati trgyak s eszkzk (pl. kandall, ablakveg) ellltsnak mdjt. A magyar szerzk gyerekkel kapcsolatos gondolkodsmdjnak tformldst bizonytja Hegeds egy msik cikke is, amely 1877-ben jelentetett meg ugyanebben a lapban. Ez az jabb Legouv-parafrzis a szli gyngdsg s a tekintly kapcsolatt vizsglja, s benne a szerz megfogalmazza az j neveli stlus egyik lnyeges vonst: Bizonyra knnyebb volt hajdan atynak lenni, mint manapsg [ ... ] Ma alkotmnyos apk vagyunk, mg pedig azon slyosbt krlmnnyel, hogy nincsenek felels minisztereink. Minden tettnket, minden szavunkat meglatoljk, mint valami budgettteleket... (Hegeds, 1877. 46.). rzkletes szembelltsa ez a rgi s az j, a mlyen gykerez autokratikus s a kialakulban lev demokratikus apai nevelsi stlusnak (Puknszky, 2002). Az is igen figyelemre mlt jdonsg, hogy ebben az idszakban nemcsak a fik nevelsnek jfajta eljrsait npszerstettk a nyugati rkat buzgn olvas s kvet magyar szerzk. Friss szellem rsok jelentek meg a lenynevels tmakrben is. A mr fentebb idzett kolozsvri folyirat, a Csald s Iskola 1880-ban tbb rszletben kzlte Binder Laura rst egy desanyrl, aki maga vezette be lenyt a termszettan rejtelmeibe (Binder, 1880; lsd: Nbik, 2002). A tants sorn megjelennek a mr jl ismert s bevlt mdszerek: sta a termszetben, beszlgets a vilg jelensgeirl, magyarzattal egybeszve. A trelmes desanya a gyerek rtelmi fejlettsgi szintjhez alkalmazkodva, knnyen emszthet adagokba porcizva tlalja kislnynak a tudomnyt, aki gy knnyedn, szinte szrevtlenl pti fel a vilgra vonatkoz alapismereteinek rendszert. 3.5.2.2. Felmri Lajos kpzeletbeli utazsai

71

A Legouv-recepci klnsen ersen jelentkezett a 19. szzad egyik legkiemelkedbb s legeredetibb magyar pedaggus-gondolkodjnak, Felmri Lajosnak (1840-1894) a szles nagykznsg szmra rt mveiben. A kolozsvri egyetem els pedaggia professzora (1872-1894) kivlan tjkozdott a korabeli angol s francia pedaggiai szakirodalomban, s nincs okunk felttelezni, hogy ne ismerte volna a nevelsrl ktetlenebb, essz-stlusban r szerzk mveit is. Volt kzvetlen nevelsi tapasztalata, hiszen vekig nevelskdtt Haller Jzsef grf csaldjnl. Pesten vgzett reformtus teolgiai s egyetemi filozfiai tanulmnyok utn az 1860-as vek vgn Angliban, Skciban s Nmetorszgban jrt tanulmnyton, s tapasztalatairl knyvet is rt. Termkeny pedaggiai r volt, szvesen rt a nevelsrl pedaggusoknak, szlknek s hzi nevelknek. Otthonosan mozgott abban a stlusban, amelyet Legouv munkibl mr jl ismernk. Felmri Lajos Szkelyudvarhelyen szletett, gimnziumi tanulmnyainak befejezse utn magnnevel lett Haller Jzsef grf csaldjnl. 1863-tl Pesten vgzett reformtus teolgiai s egyetemi filozfiai tanulmnyokat. 1866-1868 kztt tanulmnyutat tett Angliban, Skciban s Nmetorszgban. tjrl knyvet rt. 1868 sztl a srospataki fiskoln lett a filozfia tanra. A llektan, logika, vallsblcselet s eszttika mellett pedaggit is oktatott, s egyre hatrozottabban foglalkozott egy nevelstani rendszer kialaktsnak gondolatval. Az 1872-ben Kolozsvrott megalaptott tudomnyegyetem pedaggia tanszknek lre meghvst kapott ez a tudomnyos szakri s professzori kibontakozs pratlan lehetsgt knlta szmra. 18791880-ban a valls- s kzoktatsgyi miniszter megbzsbl Angliban tanulmnyozta az iskolztats ottani helyzett. Hazatrte utn ktktetes munkt rt tapasztalatairl Az iskolzs jelene Angolorszgban cmen. Kolozsvrott kezdett hozz egyre nagyobb v tudomny-npszerst munkssghoz. Eladsokat tartott, a szles olvaskznsgnek sznt folyiratokban publiklt cikkeket szlknek, pedaggusoknak nevelsi, kzoktatsi, szociolgiai krdsekrl. Negyedik esztendeje tantott a kolozsvri egyetem pedaggiai tanszkn, amikor a kor szoksaihoz hven tbb rszletben megjelent egy rsa a Nptantk lapjban tazs a szobban cmmel. (Felmri, 1875) Mr a cm is Legouv mvnek ismerett sejteti, de van mg tbb kzs vons kettejk kztt. Egy apr, de figyelemre mlt egybeess: mindketten hivatkoznak Pascal mondsra, miszerint az emberek egyik legnagyobb bne, hogy nem tudnak otthon lni. Fontosabb egyezs viszont az, hogy mindketten a gyerek rdekldst veszik figyelembe. Felcsigzzk beszlgettrsuk rdekldst, amikor rdekes, izgalmas beszlgets sorn mutatjk be nekik be a termszettudomnyok egyes elemeit Legouv az egyszerbb hasznlati trgyak fizikai mkdst, Felmri pedig az emberi szervezet mkdst a szv munkjtl kezdve az rzkszerveken t az idegrendszer mkdsig. A magyar nevelstuds a francia rhoz hasonlan a gyermeket gondolkod, krdseket feltev, problmkat megold lnynek tekinti, nem pedig klsleg adagolt ismereteket mechanikusan feldolgoz tanulgpnek. Nem vletlen, hogy Felmri Lajost a pedaggiatrtneti szakirodalom a magyar reformpedaggia elfutrnak tekinti. (Kte, 1997, 78.)

72

Felmri tlersa mr az elejn Legouv knyvt idzi fel emlkezetnkben. gy kezdi az utazs sznhelynek s a beszlget-tantsnak lerst: Egyszer kis szoba, benne pr reg karszk, a vas klyha, rgi fali ra; egy szerny album s tkr, kis zongora, pr don festmny, a tisztra mosott padlazaton kicsiny sznyeg, a kristly tiszta ablakok eltt nhny cserp virg: min nagy vi1g ez kevssel berni tud lleknek; a gyermeki llek eltt pedig az ismereteknek egsz encyklopaedija. [ ] Hzi locomotivodat megindtod, azaz elkezdesz peripatetikus philosoph mdjra jrklni, s me gyermekeid, minden jegyvlts nlkl hozzd csatoljk res (t. i. szellemileg res) kocsijokat. Te vagy mozdony, s mozdonyvezet egy szemlyben. A vonat menete alkalmval mint tudjuk a msodik, harmadik kocsi ugyanazon zkkenseket teszi, miket az els tett: ugyanez trtnik hzadnl is, mert gyermekeid, mint vasuti kocsik, helyesebben, mint termszeti npek, majmoljk mg lpteidet, testtartsodat is. Persze mindnyjan egy kupban, az des otthon els rend kupjban utaztok. Megindlhattok btran res zsebbel, mert pnzhajhsz vendglsek, lelkiismeretlen pinczrek nem fogjk utatokat megkeseritni; sem a hatrszli motozsoknak kitve nem lesztek, sem a hordrok szerencss utazst kvetel arcz s mg egy hatosrt kacsintgat kz-tartsait nem kell megvltanotok. Mozdony, kocsi, konduktor, vasti mrnk, hordr, vendgls, minden-minden magatokbl telik ki. Pascal, a nagy franczia moralista, igen helyesen mond, hogy az embereknek egyik regnagyobb bnk, hogy nem tudnak otthon lni. Mi utna tehetnk, hogy ma az tazsok, krtak, kjkirndulsok korban nem tudnak tazni. Teht otthon lni s mgis tazni, tanulsgos kirndulsokat tenni: bizonynyal els rend rdeme lehet egy csaldfnek. Mlt vben egy rgi ismersmet ltogattam meg, s meglepetve voltam tanuja egy ily szobai tazsnak, melynek els llomsnyi rszt tant-trsaimnak, a fbb vonsokban, egy kis elzmnynyel egytt me bemutatom. Forr augusztusi dlutn volt. Bartommal arrl beszlgetnk, vajjon mi lenne helyesebb az iskolai pitkezskn1, a rgi iskolapleteket kitatarozni-e, vagy azokat merben jbl pteni. [...] Ily veszedelmes destructiv dolgokon trtk fejnkt, midn hirtelen az g is, a kls fojt bzhdt levegre haragosan rmordult, drgni kezdett, a felhk csattogni, szikrzni kezdettek, mintha valamely cyklops-ris velk pipra akart volna gyujtani, aczl- s kovaknt sarun ket egymshoz, taplnak bizonyosan ami don iskolnk plett akarvn felhasznlni. Zoltnt, ismersm elemi iskolt p akkor vgzett fit, hirtelen bezte az udvarrl a vihar. Na fiam mond az apa ltom az orczdrl, hogy elfradtl. J, hogy bejttl most mr pihensl itt a szobban fogunk jrklni, s egymst megnzni. Z o 1 t n. Dehogy fradtam el, atyuskm, csak az arczom oly piros; de az egybkor is piros szin, hiszen mama azrt mondja annyiszor, hogy az kertben az n orezm a legszebb rzsa, s legtartsabb, mert tlen-nyron egyformn virt. A p a. Mindjrt megltom igazad van-e? Add ide kezedet. Lsd, van a te testedben egy kis szivattyu, mely hasonlit az udvaron lev szivattyus kthoz. A klnbsg a kett kzt az, hogy ez a szivatty, melynek neve sziv, ketts szerkezet: A szv kt flbl ll: jobb- s bal kamarbl, egy-egy pitvarral, vagy vrteremmel elltva. De van e kamarknak, s pitvaroknak nagyon jl zrd ajtjok is, melyeket bi1lentyknek hivnak. Ezeken az ajtkon a szvkamarknak egy rkk

73

bolyg vendge jtszik bujsdit : a vr, a szivszivattynak ez a drga-piros vize. A vrnek is van vz-rsze, a vr-sav, becsesebb rszt a vrgolyk alkotjk. Ezek a golyk, mintha csak az rks bujdossra krhoztatott Kain tarisznyjbl kikerlt pnzdarabok volnnak, rks tban vannak a test csatornin, az (t- s vr-) ereken. Hogy trsasgban taznak, termszetes; knyelmesebb s kellemesebb mindig ismerskkei s rokonokkal tazni. Flloms a szv. Ha a szv vr-termek, a pitvarok megteltek utazkkal, megnylnak az indhzakba nyl ajtk, s egy pillanat alatt minden tas hajn van. Erre a kamark falai sszeszorlnak, az ajtk kitrulnak, s minden hromszori csngets nlkl tra indul a vzi vonat, ki egy, ki ms irnyban: A szivn1 a hromszori csngetst a vrtermek, az indhz kirlse s az erre kvetkez rendkvl rvid ideig tart sznet (pauza) helyettesti, a miket egytt egy szivversnek hvunk. Az tra kelt vrgolyk egy rsze dlfel tart, a d1i csatornn, hogy a test Alfldjnek rnit megntzze, a blednyeket, a gyomort stb. megitassa, kiseperje, kitisztogassa. A msik rsz pedig szakra megy, a nyak tren, a fej, az agy birodalmnak megntzsre ... (Felmri, 1875, 38-39) A fenti idzetek alapjn jl rzkelhet a kt szerz s a kt m kztti hasonlsg s klnbsg. Legouv mr plyja cscsn rja nevelsi letkpeit, Felmri viszont mg plyakezdnek tekinthet, tragikusan rvid lete f mve, A nevelstudomny kziknyve mg eltte ll. Kzs viszont a gyerekrl alkotott felfogsuk: a gyereket aktv, izgalmas problmkat keres lnynek tekintik, akinek rdekldse a tanulsi folyamat f mozgatereje. Nem hisznek az apr lpsekben halad, tudsporcikat adagol ismeretszerzs herbarti receptjben. Beszlget, egytt gondolkod a szkratszi heurisztika elemeit sem nlklz tanulsuk improvizatv, mvszi tevkenysgre emlkezteti az olvast. Olyan tantsra, amely az egsz lelket mozgstja, s nem csupn az rtelem csiszolsra tr. Legouv emellett klns gondot fordt az erklcsi problmk felvetsre is, Felmri e munkja esetben a morlis nevels nem kap ilyen hangslyt. A Legouv ltal bemutatott apa voltakppen tiszteletre mlt amatr a termszettudomnyok vilgban: maga is lland tanulsra szorul, hogy fit tanthassa. Felmri fhse viszont (bcsi politechnikumi oklevllel a zsebben) kivl szakrtje a tudomnyoknak, nemcsak az lettant ismeri s tudja szemlletesen tantani, hanem ahogyan az a cikk folytatsaibl kitnik lebilincselen tudja szemlltetni a fizika (fnytan, mechanika, stb.) klnfle jelensgeit is. (Felmri, 1877.) Mindezek alapjn kijelenthetjk, hogy a gyermek, a gyermekkor irnti rdekldsnek fokozdsa, a gyermek egynisghez alkalmazkod tantsi mdszerek felbukkansa s terjedse Magyarorszgon is elkezddtt, mg mieltt a tradicionlis reformpedaggiai irnyzatok teret hdtottak volna. jj kell rtkelnnk azt a nevelstrtneti aximt, amely a gyermektanulmny, a gyerekre koncentrl reformpedaggiai irnyzatok megjelensnek idejt a szzadfordul eltti nhny vtizedre teszi. Az j pedaggik kialakulsnak eszmetrtneti elzmnyei sokkal mlyebbre nylnak vissza, s gy clszerbb a gyerekkel kapcsolatos jfajta indttats, gyerekkzpont szemlletmdot egy, a pedaggia trtnete sorn mr a renesznsztl kezdve el-elbukkan, egymshoz laza szllal ktd reformmotvum-lncolat-knt rtelmezni (Oelkers, 1992). A fenti pldk taln elegendek arra, hogy rzkeltessk: az apk szerepe a 19. szzadi polgri csaldmodelljben megvltozott. A vltozs ketts, egymssal ellenttes

74

irny mederben haladt. Trsadalmi okok miatt ismt megjelentek az autoriter, tvolsgtart apai szerep-elemek, de egyre tbbszr bukkantak fel a gyermek fejldse irnt szenvedlyes rdekldst mutat, a gyereknevels htkznapi teendibl is rszt kr csaldapk. Az elzekben bemutatott forrsok azt igazoljk, hogy bizonyos polgri rtegekben ez az utbbi tendencia erteljesebben rvnyeslt: az apk j szerepe egyre ltalnosabb vlt a modern eurpai csaldokban.

3.6. A herbartizmus diadala


Mint mr lttuk, a 19. szzadi gyermek szlei szemben egyre fontosabb vlik, ami abban is megnyilvnul, hogy desanyja mellet ha teheti desapja is rszt kr nevelsbl. A szlk, a felnttek idelja tbbnyire nem az egyni rtkekkel rendelkez, autonm egynisggel felruhzott gyermek, hanem a jvend felnttsgre kszl teremtmny, aki majd a csald, a trsadalom szkebb-tgabb kzssgi kreinek szvedkbe zoksz nlkl beilleszkedik, akibl knnyen hasznos llampolgrt lehet nevelni. Ez a gyermekszemllet lt testet a csaldi nevels mdszereiben ppgy, mint a folyamatos erklcsi ntkletesedst clul tz grandizus iskolapedaggiai koncepcikban. Ez utbbiakra j plda Johann Friedrich Herbart (1776-1841) minden zben aprlkosan kidolgozott nevelstani rendszere, sajtosan puritnus elvek szerint szervezd normatv pedaggija. A porosz pedaggus koncepcija szerint a nevels vgs clja olyan magasztos erklcsi eszmk megvalstsa az ember letben, mint a bels szabadsg, a tkletessg, a jakarat, a jog s a mltnyossg (Mszros-NmethPuknszky, 2000, 148-152.). A 19. szzad vgn megersd s vilgszerte elterjed reformmozgalmak kpviselinek egsz sora kifogsolta a herbarti Kormnyzs krlelhetetlen szigort, poroszos kaszrnyaszellemt. Jelszavak egsz sort fogalmaztk meg, amelyekben a zrt, leckefelmond iskolval szemben a szabad, gyermekkzpont, cselekedtet iskola kialaktsnak ignye tkrzdtt. A kritika nem volt mindig mltnyos: Az antiherbartinus pedaggusok gyakran gy kvntk sajt koncepcijuk vlt vagy vals ernyeit kidombortani, hogy Herbart rendszerbl egyes elemeket kiragadtak, s azokat pellengrre lltva az egsz herbartizmust dehonesztltk. ppen a hossz idn keresztl lerakdott eltletek miatt szksges tisztznunk a porosz pedaggus gyermekkpnek s gyermekfelfogsnak legmarknsabb pontjait. Ehhez clszer megvizsglnunk Herbart eredeti szveghelyeit. Ha ezt tesszk, vilgoss vlik szmunkra, hogy a nmet pedaggus ms mdon tematizlta a nevels f feladatait, mint pldul a reformpedaggia kpviseli. A herbarti paradigma azonban ezer szllal ktdtt sajt trtnelmi kora valsghoz, s gy jl megfelelt azoknak az ignyeknek, amelyeket a korszak kzvlemnye a pedaggival szemben megfogalmazott. Mint kztudoms, Herbart a nevels vgs cljt t erklcsi eszme megvalstsban jelli meg. Ezek az idek az emberi kzssgekbe jl beilleszked, a szkebb-tgabb trsadalmi krk elvrsaihoz knnyen alkalmazkod puritnus polgr mindennapi letvezetsnek is alapelvl szolglhatnak. Ezek az etikai idek akkor vlnak valsgg, ha:

75

1. az akarat sszhangban van az erklcsi beltssal gy a bens szabadsg eszmje realizldik; 2. ha az akarat olyan llhatatos, hogy llandan kvetkezetes cselekvst eredmnyez, ebben az esetben a tkletessg eszmje lesz valss; 3. ha az individuum msok rdekeit is figyelembe vesz cselevse sorn ez a jakarat eszmje; 4. ha tbb, egymssal sszetkz rdek, akarat kztt jn ltre megegyezs gy a jog eszmje vlik valsgg; 5. ha pedig a j, illetve rossz cselekedet rdeme szerinti jutalmazsban, illetve elmarasztalsban rszesl ennek rvn a mltnyossg eszmje rvnyesl. Ezek teht a nevels legtvolabbi cljai, amelyek ugyanakkor nem valami transzcendens vilg intelligiblis rtkei mutatjk fel a nevelnek s neveltnek vonz, mde valjban ebben a vilgban soha el nem rhet clknt, hanem kzvetlenl megvalsthat viselkedsi formkat knlnak fl. Herbart etikja gy sokkal pragmatikusabbnak mondhat, mint Kant. Herbartnl vgs soron ezt a mindennapi let htkznapjaiban kzvetlenl elrhet erklcssdst szolglja a nevelsi folyamat mindhrom egysge: a kormnyzs (Unterricht), a nevel oktats (erziehender Unterricht) s a voltakppeni Vezets (mai kifejezssel erklcsi nevels, Zucht) egyarnt. Jl ismertek ennek a minden zben sszefgg, koherens pedaggiai rendszernek az egyes elemei, amelyeket Herbart f fogalmakknt (Hauptbegriff) kezel mveiben: I. A kormnyzs a gyerek akaratossgnak, szilaj heveskedsnek, megtrst clozza, gy teht mg nem nevels, csak felkszts a nevelsre. Legfontosabb eszkzei a hatrozott clok elrse rdekben val foglalkoztats, az lland felgyelet, parancsok s tilalmak, a szabadsgmegvons, st legvgs esetben a testi bntets. Nem rt a finak rja Herbart a Pedaggiai eladsok vzlat-ban , ha visszaemlkezik arra, hogy kiskorban egyszer megvesszztk. (Herbart, 1914, II. 32.)29 Szksg esetn az lelemmegvonst, s a karcert (stt szobba zrs) is megengedhetnek tartja. A gyerekkel val beszd a kormnyzs szakaszban hideg, rvid s szraz mondatokban trtnik. II. Az oktats (Herbart sajt terminusa szerint a nevel oktats) mr a jvre, az erklcsi fejldsre irnyul. A gyermek kpzetllomnynak gyaraptsa nemcsak az elsajttott ismeretek mennyisgt nveli, a tudst gazdagtja, hanem akaratt, jellemt, erklcsisgt is fejleszti. Nevel ervel viszont csak az az oktats rendelkezik, amely az ltalnos mveltsg tadsra irnyul s nem a szakmai ismeretek megtantsra. Az herbarti oktatselmlet kzpponti problmja a gyermek rdekldse, amelynek felkeltsre s fejlesztsre nagy gondot fordt. E nlkl nem lehet a tantsi anyagot megfelelen elsajtttatni, ppen ezrt az rdeklds az oktats legfbb elfelttele, mindemellett eredmnye is, mivel akkor is megmarad, amikor a konkrt tananyag mr kihullott az emlkezetbl. Sokoldal, kiegyenslyozott rdeklds kialaktsa a cl. III. A Vezets (erklcsi nevels) az oktatssal prhuzamosan vgbemen tevkenysg, ezzel teljesedik ki a nevels folyamata. Az oktatssal karltve
29

Es schadet dem Knaben nicht, wenn er sich erinnert, als Kind einmal Rute bekommen zu haben.

76

alaktja ki a gyermekben az erklcsi beltst, az etikai meggyzdst, amelynek segtsgvel az egyn a bens vilga rszv vlt erklcsi eszmk fnyben cselekszik. Ez az erklcsi autonmia szintje. Vessnk most egy pillantst arra a gyermekkpre, amely az egyes herbarti f fogalmakhoz, nevelsi terletekhez kapcsoldik! Ez a kp pontosan kirajzoldik azokbl a clmeghatrozsokbl, amelyek az egyes f kategrikra vonatkoznak. Ezzel prhuzamosan a konkrt nevelsi mdszerek alapjn felvzolhat gyakorlati gyermekfelfogs vizsglatt is elvgezzk. 1. A f fogalmak kzl az els a kormnyzs, melynek clja Herbart szerint a gyermekre jellemz fktelensg, heveskeds (Ungestm) megtrse, a voltakppeni nevels feltteleinek megteremtse: Erklcsi akarat nlkl szletik a gyermek e vilgra, hjval minden magasrend etikai viszonyulsra val kpessgnek rja az ltalnos pedaggi-ban.30 (Herbart, 1913, I. 248.) A fogalmazs s a belle kibontakoz gyermekkp vilgos: az jszltt gyermek erklcsi rtkek nlkli lny, aki vad sztnkkel szletik, amelyek zavarjk az emberi trsadalomba val beilleszkeds menett. A szlk s nevelk dolga, hogy a magasrend morlis rtkeket fokozatosan megismertessk vele. Ha az erklcsi nevels nem kezddik el idejekorn, akkor a gyermek lelkben az igazi erklcsi akarat helyett amely morlis dntsekre kpess tenn csak a vad heveskeds s a durva vgyak gykereznek meg. Ezek megakadlyozzk a rend kialakulst a llekben, gy ktsgess teszik a szl s a nevel ksbbi pedaggiai erfesztseinek sikert is. Vgs soron pedig a gyermek jvend magasrend rtkekkel felruhzott szemlyisgnek kiformldst is veszlybe sodorjk. ppen ezrt ezt a szilaj vadsgot a kisgyermek lelkben akr kemny eszkzkkel, esetenknt verssel is meg kell szntetni, a heveskedsre val hajlamot le kell trni.31 Az eddigiek alapjn mris ltszik: Herbart elvont, eszmei skon megfogalmazott gyermekkpe s konkrt nevelsi mdszerekben megnyilatkoz gyermekfelfogsa kztt tkletes egybecsengs, harmnia van. Melyek lehetnek az eszmetrtneti gykerei ennek a gyermekkpnek? Ennek kidertsre trjnk vissza egy gondolat erejig Herbart antropolgijhoz. Eszerint a gyerek szletsekor olyan tulajdonsgokkal rendelkezik, amelyek nem mltk az emberhez, mint erklcsi rtkekkel felruhzott lnyhez (pldul: fktelensg, szilaj vadsg). Figyelembe vve a nmet Ungestm sz ketts jelentst 1. fktelensg, hevessg, 2. fktelen, heves ember rtelmezzk Herbart szavait mskpp: a gyermek lelkben szletsekor jelen van egy primitv sztnlny, egy kis vadember. (Tegyk hozz: ez az Ungestm egyltaln nem azonos a korszak romantikus ri ltal rintetlen termszetessge miatt idealizlt nemes vadember-rel, aki bon sauvage vagy der edle Wilde nven gyakran szerepel a korszak utazsi regnyeiben.) Ezt a vadembert pedig mindenkppen el kell tvoztatni a gyermek lelkbl. Ha mr ez megtrtnt, akkor derl ki, hogy feszt hinyllapot is jellemzi ezt a gyermeki lelket. A meglv hinyokat (magasrend rtkek, rendezettsg) srgsen ptolni kell, klnben a gyerek visszaesik az vadember sztnlny-szintjre. A gyermek teht egy lland s kvetkezetes fejlesztsre-tkletestsre szorul teremtmny, aki a jelenben mg nem rendelkezik az emberi nemre jellemz magasrend

30

Willenlos kommt das Kind zur Welt; unfhig demnach jedes sittlichen Verhltnisses. (Herbart, 1913. I. 248.). 31 wilder Ungestm mu unterworfen werden (Herbart, 1913. I. 249.).

77

etikai rtkekkel, teht voltakppen mg nem is ember a sz filozfiai antropolgiai rtelmben! 32 Vgre meglelhetjk a gykereket: tipikus aufklrista gyerekszemllet ez, amely Kant egyik pedaggiai trgy eladsban bukkan fel elszr: Taln remlhetjk, hogy a nevels mindig jobb s jobb lesz, s hogy minden kvetkez nemzedk egy lpssel kzelebb jut az emberisg tkletesedshez, mert az educatio mgtt rejlik az emberi tkletessg nagy titka. [...] Nagyszer dolog elkpzelni, hogy az emberi termszet folytonosan jobbthat a nevelssel. Ez egy jvend, boldog emberi nem remnysgt nyjtja neknk. (Kant, [1803], 1901, 72.) Ms szavakkal fogalmazva: a gyermek szletsekor mg nem ember, csak nevelse tjn vlik azz. 2. Mi jellemzi Herbartnl az oktats f feladathoz kthet gyermekkpet? Az oktats vgs cljaknt az erklcsi fejlesztst, az erny kialaktst tzi ki, kzvetlen clknt az rdeklds soksznsgt fogalmazza meg. Ennek tbbfle fajtjt klnbzteti meg: az empirikus rdeklds a konkrt trgyakra, a spekulatv az elvont fogalmakra, az eszttikai a mvszetekre, a szimpatikus az egyes emberekre, a szocilis a kzssgi kapcsolatokra, a vallsi pedig a hit krdseire irnyul. Az rdekldsi krknek ehhez a sokrt rendszerhez olyan oktatsi tartalmaknak, tananyagoknak kell trsulniuk, amelyek fejleszthetik, bvthetik magt az rdekldst is. A nevel oktats szakaszban Herbart a gyermeket olyan lnyknt kezeli, aki a sokszn tuds megszerzse rvn vlik a trsas kzssg szmra hasznos llampolgrr, rtkes ernyekkel felvrtezett emberr. A gyerek hinylny-mivoltt itt a tuds hinyban, de a tuds megszerzsre val kpessg megltben ragadja meg. Herbart az ismeretek tadst, a tananyag prezentlst egy aprlkosan kidolgozott rendszer segtsgvel kvnja a pedaggusok szmra megknnyteni. Az oktats folyamatt a vilgossg, asszocici, rendszer s mdszer formlis fokozatra tagol koncepcija jl ismert, ennek hatsa ma is tetten rhet a mindennapi pedaggiai gyakorlatban. 3. Ami vgl a vezets, az erklcsi nevels f feladatt illeti, a nevels elsdleges clja itt a karakterkpzs. A neveli stlus s hangnem itt mr megvltozik: Az erklcsi nevels eredenden kzvetlen viselkeds, semmi ms, mint bartsgos bnsmd. (Herbart, 1914, II. 80.) A gyereket j irnyba terelget neveli magatarts azonban ezen a szinten is jellemz marad: Az erklcsi nevels, a vezets visszatart a rossztl, szablyokat ad, kereteket hatroz meg; gondoskodik arrl, hogy a kedly [itt: a llek, a pszichikum] nyugodt s tiszta legyen. Ezt rszint jutalmazssal, rszint pedig bntetssel ri el, s azzal, hogy a nvendket idejben emlkezteti teendire s figyelmezteti hibira. (Herbart, 1914, II. 88-89.) A gyereknek teht folyamatosan szksge van a felntt, a szl, a nevel irnytsra, tmutatsra. Csak a visszatart, szablyoz, kereteket megad nevel hats rvn vlhat a zaboltlan, akaratoskod gyermekbl fegyelmezett, rendezett felntt. Olyan llampolgr, aki knnyen megfelel az elvrsoknak, s gy jl be tud illeszkedni sajt kora trsadalmi viszonyainak szvedkbe. sszegezve a gyermekszemllettel kapcsolatban megfogalmazott eddigi gondolatokat: Herbart gyermekkpe s gyermekfelfogsa szervesen kiegsztik egymst. A rszint civilizlsra vr vadembernek, rszint pedig hinylnynek tekintett
32

Ahogyan Herbart a Pedaggiai eladsok vzlat-ban rja: Az oktats vgs clja az erny fogalmban ragadhat meg. E vgs cl elrshez kzbls clknt olyasvalaminek kell rejlenie az oktatsban, amely a sokszn rdeklds fogalmval fejezhet ki. (Der letzte Endzweck des Unterrichts liegt zwar schon im Begriffe der Tugend. Allein das nhere Ziel, welches um den Endzweck zu erreichen, dem Unterricht insbesondere mu gesteckt worden, lt sich im Ausdruck: Vielseitigkeit des Interesse, angeben. (Herbart, 1914. II. 37.)

78

gyermek kpe teljes sszhangban van azzal a felfogssal, amely Herbart szigor elveken alapul nevelsmdszertanbl s a formlis fokozatok mrnki pontossggal kidolgozott rendszerbl kvetkezik.

3.7. Fekete pedaggia s testi fenyts


Az aprlkosan kidolgozott normatv pedaggiai irnyzatok rnykban olykor furcsa vadhajtsok is keletkeztek. A nevelssel foglalkoz publicisztika s a szlknek szl tancsadk krben olyan ellentmondsos rsok is napvilgot lttak a 19. szzad folyamn, amelyeket a pedaggiatrtnettel foglalkoz kutatk a jabban a fekete pedaggia kategrijba sorolnak. Lttuk mr, hogy ezt a kifejezst az jabb elssorban nmet szakirodalomban a gyerek kiszolgltatott helyzetvel visszal, a nevelst a gyermek rovsra mindenron sszersteni akar trekvsek jellsre alkalmazzk. Ezek jellemz mdon a felvilgosods kortl kezdve bukkannak fel egyre gyakrabban a pedaggiai szakirodalomban. E pedaggiai trekvsek jellemz vonulata az iskolai let totlis megszervezsre, a gyermekek fltti felgyelet teljes kr kiptsre val trekvs (Foucault, 1990, 233-264.). Megjelense utn szinte azonnal a szakmai vitk kereszttzbe kerlt Katharina Rutschky nmet kutat monogrfija (Schwarze Pdagogik, 1977), amelynek cme azta gyjtfogalomknt hasznlatos a szban forg pedaggiai irnyzatok megjellsre. Rutschky szemelvnygyjtemnyben az gymond felvilgosult polgri pedaggia jelents kpviselinek eredeti szvegeit kzli, s ezeken a forrsokon keresztl mutatja be a 18-19. szzad gyermekfelfogsnak antihumnus jellemzit, a maguk korban sszernek s clravezetnek kikiltott pedaggiai eljrsok vitathatatlan visszssgait. A nmet szerz gyermekellenes fekete pedaggia-knt mutatja be a filantropista s a felvilgosods korabeli pedaggia java rszt. Blvnyokat dntget, amikor korbban kikezdhetetlennek hitt pedaggiai tekintlyek munkinak visszssgait trja az olvas el.33 Rutschky szerint a filantropizmus s a felvilgosods pedaggiai kpviseli kzl sokan olyan lnynek tartjk a gyermeket, mint akit kizrlag a nevels tehet rtkes emberr, a nevels teht az ember pedaggiai eszkzkkel val szintetizlsa. Ennek fnyben az vgl kzmbs, hogy a gyermek erklcstelen szrnyszltt-e avagy maga a megtesteslt jsg kizrlag a pedaggus kpes az ember megteremtsre. E teremt tevkenysg hatkonysgt fokozand pedig szksg van az iskolai nevels kiterjesztsre a tanrn s iskoln kvli lettrre is. A korabeli iskolban Rutschky szerint krlelhetetlen harc folyik a gyerek egynisge ellen. Ennek f eszkze a gyakori testi fenyts, amely mellett a pedaggus ms eszkzkkel is (megszgyents, rossz rdemjegyek adsa stb.) nap mint nap kifejezsre juttatja korltlan hatalmt (Rutschky, 1988). Rutschky igazt ltszik igazolni a tny, hogy noha a pedaggiai szakrk tlnyom tbbsge a 18-19. szzadban mr eltlendnk tartotta a verst, sok szerz mgis megengedte vagy legalbbis eltrte a fizikai bntetst. A nevelstrtneti szakirodalomban korbban egyrtelmen humnus, gyermekbart pedaggiaknt
33

rdekes, hogy az ltala citlt szerzk kzl Rousseau hinyzik, noha az Emil-ben tbb olyan okfejts olvashat, ami a fekete pedaggia kategrijba sorolhat.

79

brzolt nmet filantropizmus egyes kpviseli sem zrkztak el egyrtelmen a vessz hasznlattl. Ebbe a krbe tartozik Johann Bernhard Basedow (1724-1790), a hres nmet filantropista pedaggus is. Apk s anyk szmra rt kzkelet, nevels-mdszertani krdseket trgyal knyvben (Das Methodenbuch fr Vter und Mtter der Familien und Vlker, 1771) fejti ki vlemnyt a fenytkrl. brcsak ne kellene a bntetsrl rnom rja elbb, majd rszletekbe men aprlkos mgonddal trgyalja a fenyts mdozatait (Basedow, [1771], 1913, 24-25.). A vessz hasznlatt megengedhetnek tartja a hzi nevelsben: Ha az enyhbb bntetsek nem segtenek, akkor fleg 2-3-4 ves gyerekek esetben a tudatos ellenszegls, mr meggykerezett szenvedly, elvigyzatlansg vagy veszlyes cselekedetekre val hajlam esetn a vesszvel val bntets, ritkn br, de akkor megfelel ervel s lehetleg szemtank nlkl alkalmazhat. A fenytst a szl vagy annak tvolltben egy arra felhatalmazott szolga vgezze. (Basedow, [1771], 1913, 25.) Basedow hangslyozza, hogy a bntets egyb mdozatait illeten nehz ltalnos szablyokat megfogalmazni. Azt tancsolja a szlnek a fenyts tbbfle vlfajt prblja ki, s sajt tapasztalata alapjn vlassza ki azt, amellyel a legknnyebben s legbiztosabban eredmnyt r el. Egyesek szmra elegend a szmukra kedves dolgok megvonsa, s a barti trsasgbl val eltvolts. Msok az bjtls enyhe, de kitart fjdalma hatsra vltoztatnak magatartsukon. Ismt msok csak a rvid, de heves testi fenytk hatsra jobbulnak meg. Hirtelen felinduls hatsra azonban ne verjk a gyereket, vrjuk meg amg lehiggadunk, s ismt az rtelem irnytja cselekedeteinket. A testi fenyts vgrehajtsnak eszkze, a vesszkteg soha ne legyen a gyerekek jtkszere. Tartsuk elzrva, ha ppen nincs szksg hasznlatra. A verst teht megengedhetnek tartja a nmet filatropista pedaggus, ezzel szemben a sttsget, a magnyt s az elzrst nem tartja megfelelnek, mivel nem javtjk meg a gyereket, viszont kros eltleteket alaktanak ki benne (Basedow, [1771], 1913, 25.). rdemes felfigyelni arra, hogy a bntetsi mdozatoknak az elemzsekor Basedow az egyik legismertebb filantropista, teht emberbart pedaggus egyltaln nem tarja emberhez mltatlan eljrsnak a vesszzst. (Ezzel termszetesen nincs egyedl, hiszen szlssges esetben mg az olyan nagy nevel egynisgek is megengedhetnek tartottk a verst, mint Comenius, Francke vagy Pestalozzi.) Basedow a bntetsnek ezt a mdjt teht kifejezetten hasznos mdszernek tarja, lerja a krlmnyeket, amelyek kztt alkalmazhat.34 A sttzrkt sem azrt tartja elvetendnek, mert lelki srlst okozhat a gyereknek, hanem azrt, mert nem javtja meg, teht nem hatkony. Mieltt a nevelsrl elmlked korabeli szerzk elvei fltt plct trnnk, rdemes egy pillantst vetni a kor tnyleges nevelsi gyakorlatra, a pedaggiai valsg-ra is, amely a mai olvas szmra mg meghkkentbb lehet. Basedow ugyanis a szmra elfogadhatatlan nevelsi ceremnikrl is szt ejt: ezek kztt emlti azt az elterjedt szokst, amely szerint a megbotozott gyermeknek a vesszzs vgeztvel meg kell cskolnia az t fenyt szl kezt.
34

A bntets ethosznak furcsa megnyilvnulst tartalmazza a 20. szzad elejnek nmet pedaggiai irodalmban J. J. Sachse munkja, melynek cme: A nevel bntets trtnete s elmlete (Geschichte und Theorie der Erziehungsstrafe). A szerz szerint a testi fenytk ltalban jogos, sok esetben ajnlatos, nmelykor pedig egyenesen elkerlhetetlen (Die krperliche Strafe ist in allgemeinen gerechtfertigt, in vielen Fllen empfehlenswert, in manchen Fllen sogar unentbehrlich. (Az eredetiben vgig kimeleve. Sachse, 1913, 174.)

80

A testi fenytk alkalmazsra 19. szzadi magyar nevelsi tancsad kziknyvek szerzi is biztattk olvasikat. Mai szemmel nzve meglep az a hatrozottsg, amellyel egy ismert korabeli pedaggia szakr, Szvornyi Jzsef35 foglal llst a fenytk krdsben: A szoktats [...] mindjrt a gyermek letnek els havaiban vegye kezdett. llhatatosan ismteltessk eltte, a mire nevelni kell; s viszont, szigoran tartassk tvol, a mire szoknia nem szabad. s a szoktatsnak, fl ves gyermeknl, egy-egy komoly hang szval, st ha szksg a megfelelen osztott erlyesebb legyintskvel is rvnyt lehet mr szerezni. Igen, a maga idejn, helyn s mdjn hasznlt tske sokszor csodt mvel a kisdednl. (Szvornyi, 1890, 47.) Az anyk s hzi nevelk szmra npszer eladsban rt knyvben a szerz nem rszletezi tovbb, hogy mikor van meg a fl ves gyermek esetben a megfelelen osztott legyintsknek vagy tsknek a helye s ideje. A gyermekkorrl, gyermekrl val 19. szzad vgi gondolkods ellentmondsossgt jelzi, hogy gyermek lelkben szunnyad gonosz erk dogmjnak tovbblst tkrz ilyen s ehhez hasonl vlemnyek jra s jra megjelentek a szakirodalomban. St, a szles olvaskznsgnek sznt nevelsi tancsadk egy rsze is ilyen elvek szerint formlta a korabeli szlk gyermekkpt, gyermekfelfogst.

3.8. Iskolakritika s j gyermekszemllet


A 19. szzadban kipl s hatalmas tmegeket befogad iskolarendszerek tlzsfoltsga, a megfelel felttelek hinya az vtizedek sorn mind tbb anomlit hozott a felsznre. Az iskolt egyre hevesebb kritikk rtk klnbz krkbl. Nmet fldn mr 1836-ban megjelent egy cikk egy korabeli jsgban, a Medizinische Zeitung cm lapban. Karl Ignatz Lorinser orvos ebben a tanulmnyban (Zum Schutz der Gesundheit in den Schulen, azaz: Az iskolai egszsgvdelemrl) a gimnazistk tlterhelsre figyelmeztet (Plake, 1991. 149.). A llek nyugtalansga, fokozott ignybevtele gymond az idegrendszer tmegnek megnagyobbodshoz vezetett a genercik sorn. Ezt a helyzetet az iskola csak rontotta. A tantrgyak s a hzi feladatok tmege gtoljk a termszetes testi fejldst. A legszorgalmasabbak a leginkbb esendek, leginkbb betegsgre hajlamosak rja Lorinser mr 1836-ban. A tanulmny a porosz kirly kezbe kerlt, aki utastotta minisztert egy tananyagcskkentssel kapcsolatos tervezet kidolgozsra. Ebben a gimnziumok heti raszmnak fels hatrt 32 rban szabtk meg, s elrtk az rakzi sznetek idtartamt is. Szba kerlt a testnevels iskolai tantsnak bevezetse is, m erre akkor mg nem kerlt sor. Mindenesetre javasoltk, hogy a tanulk arra alkalmas tanrok vezetsvel tants utn nkntes sportfoglalkozsokon vegyenek rszt (Manoff, 1899). Egy breslaui orvos, Hermann Cohn kutatsokat vgzett, melyek nyomn 1867ben azt lltotta, hogy a fiatalok megnvekedett szellemi ignybevtele, a fokozott teljestmnyelvrs testi rendellenessgekhez, pldul rvidltshoz vezet. A hetvenes vekben publikcik egsz sora jelent meg errl, s konferencikat szerveztek az iskolai
35

Szvornyi Jzsef (1816-1892) ciszterci tanr, fgimnziumi igazgat, a Magyar Tudomnyos Akadmia tagja. Fleg az irodalomtants krdseit rint munki ismertek.

81

tlterhels tmakrben. A szakrtk ekkorra mr egyetrtettek abban, hogy a tlterhels nem csak a tanrkra korltozdik. Cskkenteni kell a hzi feladatok mennyisgt is gy, hogy a velk val foglalkozs a gimnziumok als osztlyaiban ne vegyen ignybe tbbet napi kt rnl. Idkzben mr orvosok egsz sora nyilatkozott egyre kritikusabb hangvtelben a gyerekek tlzott iskolai ignybevtelrl. Hangoztattk, hogy a rvidlts mellett a fejfjs, az orrvrzs, az emsztsi zavarok s az n. szkmellsg mind olyan betegsg szimptmi, amelyet az iskola okoz. A szzad vgn a dikok krben elharapdz ngyilkossgi sorozatot is a tlterhels szmljra rtk. A vita egyre jobban kilezdtt, az ellentbor sem vratott sokig magra. Egy magt meg nem nevez badeni pedaggus nehezmnyezte, hogy a politikusok az iskola gyben inkbb az orvokra hallgatnak, mint a filolgusokra, a klasszikus nyelvek tanraira. gy az a ltszatot keltik, hogy vgs soron minden iskolai tanra kros lehet az egszsgre. Pedig a nevels egyik clja ppen az erfesztsre val kpessg kell, hogy legyen. A tl sok kellemes foglalatossg rtalmas, a 14-16 ves fiatalsgnak ppen a szigor nevelsre van szksge, mivel amgy is a lelki erk pazarlsa jellemzi ezt a korosztlyt (Wendt, 1883). A nyolcvanas vekben Nmetorszg egyre tbb vrosban alakultak iskolai reformokat srget egyesletek. Poroszorszgban 22 000 alrst gyjtttek a tlterhels ellenzi, akik a problma megoldst a klasszikus stdiumok raszmnak cskkentsben lttk. 1890-ben II. Vilmos csszr is llst foglalt a krdsben: egy berlini nevelsgyi konferencia megnyitsa alkalmval az ifjsgra nehezed tlterhelst a tlfesztett jhoz hasonltotta, s szksgesnek tartotta a tananyag jelents cskkentst. A csszri hajt tett kvette: a nmet gimnziumok reformja sorn az 1892-ben letbe lp tantervben mr 16 rval cskkentettk a heti raszmot, jelentsen mrskeltk a latin s grg tantrgy anyagt, valamint az rettsgi vizsgk kvetelmnyeit. Az iskolakritika felersdsvel prhuzamosan ms folyamatok is elkezddtek. Fokrl-fokra talakult az emberek gondolkodsmdja, megvltozott a mentalits, az emberrl, az ember feladatrl, az letrl, a trsadalomrl alkotott felfogs. Egyre nyilvnvalbb vlt, hogy megfogalmazdott egy j alapelveken nyugv pedaggival kapcsolatos igny. A Herbart nevvel fmjelzett puritnus pedaggiai rendszer mr nem elgtette ki az j emberkp ltal diktlt ignyeket. A szzad msodik felnek f jelszavai ezzel szemben a halads, a fejlds, a kzdelem lettek. A hetvenes-nyolcvanas vekben pedig mr j letrzs, letstlus, st j embertpus szletik. A felhalmoz ember mellett megszletik a fogyaszt, a konzuml ember tpusa. Ennek htterben az ipari produktivits nvekedse llt, amely robbansszeren zajlott le az ipari fejlds alacsonyabb fokn ll orszgokban ppgy, mint az len halad kapitalista birodalmakban. Egyre inkbb puszta retorikai fogss vlik a fradhatatlan hivatsvgzs korbban mg megrendthetetlennek vlt etikai tartalma. A Rousseau ltal megfogalmazott, s az korban mg talajtalannak bizonyul eudaimonista boldogsgetika ismt felbukkan, most mr kzzelfoghat kzelsgbe hozva az evilgi boldoguls grett, lehetsgt. Az ember rtall sajt bels vilgra, ignyeire, szksgleteire, amelyeket most mr bzvst kielgthet. Felfedezi a kls termszetet is, amely mr nem leigzand ellenfl tbb, hanem a vilgi rmk kiapadhatatlan forrsa.

82

David Riesmann korbban mr idzett knyvben (The Lonely Crowd, A magnyos tmeg) kvlrl irnytott-nak nevezi az j embert. A csalhatatlannak hitt irnytk mr nem mkdnek megbzhatan, a korbbi rtkekbe vetett hit megrendl, bizonytalansg lesz rr az embereken. A szlk mr nem kpesek gyerekeiknek olyan, letvitelre vonatkoz rkrvny tmutatst adni, amely cselekedeteiket minden krlmnyek kztt megbzhatan irnytan. Egyre nagyobb szerepet kap a gyermekek letben az iskola, egyre fontosabb szmukra a kortrscsoport vlemnye. A gyermekek trsadalmi szerepe egyre nvekszik, a szlk egyre fontosabbnak tartjk sznvonalas nevelsket-iskolztatsukat. (Riesmann, 1983) Az emberek gondolkodsnak, mentalitsnak szerves rszv vlik a vilg irnti rzkenysg, a szpsg, az eszttikum irnti nyitottsg. Az j ember egyre jobban rdekldik a mvszetek, ezen bell is a zene, az rzelmeket kifejez irodalmi alkotsok, valamint a sport irnt. A pedaggia megprblja ezeket az j terleteket ellenrzse al vonni, hatsaikat be akarja kapcsolni a nevelsbe. A megszlet, kibontakoz s ezer szlra boml reformpedaggia irnyzatainak sokasga zent hadat a protestns rksg evilgi aszktizmus mentalitsnak. A rgi pedaggia cljai kztt az engedelmessgre, pontossgra, szernysgre, szorgalomra, kitartsra, a szksgletek elfojtsra val nevels szerepelt. Az j nevels ezzel szemben a mzsai nevels fontossgt hangslyozza, felfedezi a testkultrt, a sportot s Rousseau utn ismt jra felhvja a figyelmet a llek fejldst jtkonyan segt fizikai munkra (Puknszky, 2000)36. A 19-20. szzad fordulja eltti vtizedekben j filozfiai s pszicholgiai irnyzatok bontakoztak ki, s ezek egyttesen nagymrtkben elsegtettk a gyermekkp tformldst. A rgi iskola elvrsaihoz illeszked gyermekkp (amelynek sajtossgai leginkbb a tananyagot mechanikusan elsajtt, jl alkalmazkod, szorgalmas tanul jellemz vonsaival ragadhatak meg) egyre inkbb a tmadsok kereszttzbe kerlt. A passzv, befogad tanuli attitdt elnyben rszest hagyomnyos nevelst a kultra- s iskolakritikusok egyarnt heves kritikban rszestettk. Az olyan j irnyzatok, mint pldul a pozitivizmus, a pragmatizmus, a ksrleti- s gyermekllektan friss eredmnyeinek hatsra ltrejtt a gyermekrl felhalmozd tudst laza szlakkal egysgbe szervez gyermektanulmny (pedolgia). E diszciplna eredmnyei, valamint a szzadfordul egyb pedaggiai reformmozgalmai (mint pldul a mvszetpedaggia) egyttes hatsra kialakul j gyermek tpusnak szemlyisgjegyei kz sokkal jobban illik az iskolai munkban val aktv, egytt gondolkod rszvtel, a mvszetek irnti fogkonysg s alkotkedv, a hagyomnyos tekintlyek megkrdjelezse, j utak keresse. De az j gyermekkp jellemzi nemcsak az iskolai munka kontextusban rhatk le, hanem tgabb sszefggsekben is. E szemllet szerint a gyermek minsgileg ms, mint a felntt, s ez a lnyeges klnbsg szemlyisgnek pszichs struktrjban, letkori s egyni sajtossgaiban is megnyilvnul. Az j felfogs szerint a gyermeknek nll vilga van, sajtos szemlletmddal, nzpontokkal, problmkkal, rtkekkel s tapasztalatszerzsi formkkal. (Nmeth, 1996, 16.) A formld j gyermekkp sajtos mdon mitikus elemekkel is gazdagodott. Miutn a gyermekbl kiindul pedaggia (Pdagogik vom Kinde aus) mg nem minden esetben rendelkezett egzakt tudomnyos alapokkal, a hinyok ptlsa a vgyak
36

Ez az utbbi mozzanat is igazolja, amit az jabb trtneti pedaggiai elemzsek egyre jobban hangslyoznak: a reformpedaggia gykerei mlyre nylnak a pedaggiai eszmk talajban. Jrgen Oelkers ezt a jelensget a reformmotvumok kontinuitsa-knt rtelmezi (Oelkers, 1992, 34-48.).

83

s remnyek fogalmazdtak meg, s ez j lehetsget adott a mtoszteremtshez. Mtoszok szlettek a gyermek veleszletett szprzkrl s eleve adott erklcsi rettsgrl (Oelkers, 1992, 75.). Az empatikus reformpedaggusok szvesen kpzeltk magukat a gyermek helyzetbe. Klti rzkenysgrl tanskod lerst adtak az iskolban szenved gyermek-rl, aki nap mint nap tli az iskola llekl rutinjnak llekgyilkolst (Ellen Key), mikzben a gyermek egynisgvel nem trd pedns tanrok csak sajt nevelsi ignyk kielgtsre trekszenek. jjszletett Rousseau ideja a negatv nevelsrl, amely nem direkt eszkzkkel fejleszt, hanem megteremti a gyermek nmagt kibontakoztat aktivitsnak feltteleit. Nagyv elvrsok fogalmazdnak meg az j iskolval szemben, amely gyermekszer a berendezsi trgyak mrettl s ergonmiai jellemzitl kezdve az alkalmazott tantsi mdszerekig. A szzadfordul reformpedaggusai programad mveikben szvesen lltottk szembe a rgit az jjal, a tlhaladottat a korszervel. Ekzben olykor tlzsokra is ragadtattk magukat, mint pldul Ellen Key, svd tantn, aki A gyermek vszzada cm, 1900-ban kiadott nagysiker knyvben a rgi iskola teljes elsprst srgeti: znvznek kell kvetkezni a pedaggiban, s akkor csak Montaigne-t, Rousseau-t, Spencert s az j gyermekpszicholgiai irodalmat szabad majd a brkba bevinni! (Key, 1976, 145.) Az j gyermek s szmra fellltand j iskola ideja teht racionlis s mitikus elemekbl szervezdtt egssz. Vgs soron ez a sajtos elegy eredmnyezte azt a tettekben is gyakran testet lt romantikus hevletet, amelynek energii hossz idn keresztl tettk lehetv a reformpedaggiai elkpzelsek iskolai megvalsulst.

3.9. Mtoszteremts s demitologizls


Vajon teljeslt-e Ellen Key, svd pedaggus-r lma, aki 1900-ban megjelent hres knyvben a gyermek vszzadaknt aposztroflta a beksznt szz esztendt? Szakemberek egsz sora tette fel ezt a krdst a 20. szzad vgn vilgszerte megrendezett konferencikon, s az ezek eredmnyt sszegz tanulmnyokban.37 A svd reformpedaggus-publicista patetikus stlusban felvzolt jvkpt ma mr nyugodtan a megvalsulatlan vgylmok krbe sorolhatjuk. A mgttnk ll viharos vszzad egszben vve sokkal ellentmondsosabb volt annl, hogysem egyrtelmen a diadalmaskod gyermekkultusz idszaknak nevezhetnnk. Pedig szp szmmal szlettek olyan nagy remnyekre jogost kezdemnyezsek, amelyek a gyermekszer teht a gyermek sajtossgaira figyel nevels s oktats megvalstst tztk ki clul. Ezek kz sorolhat pldul a reformpedaggusok tevkenysge. ppen az imnt emltett Ellen Key knyve volt az a nagyhats m,
37

A 20. szzad gyermeksgnek helyzett elemz konferencik, killtsok anyagt bemutat tanulmnyktetek kzl nhny: Larass, Petra (Hrsg.): Kindsein kein Kinderspiel. Das Jahrhundert des Kindes 1900-1999. Verlag der Frankeschen Stiftungen zu Halle, 2000.; Puknszky Bla (szerk.): A gyermek vszzada. Osiris, Budapest. 2000.; Baader S. - Jacobi J.- Adressen, S. (Hrsg.): Ellen Keys reformpdagogische Vision. Das Jahrhundert des Kindes und seine Wirkung. Beltz, Weinheim u. Basel, 2000.

84

amely kataliztorknt segtette az j nzeteket vall pedaggusok gyermekkpnek szleskr npszerstst. A gyermeket egynisgknt tisztel, nll gondolkodsra s alkot munkra kpes lnynek tekint j szemllet j pedaggiai mdszereket eredmnyezett. Sajtos paradoxon, hogy a frissen kialaktott eljrsok azonban viszonylag knnyebben trtek maguknak utat a reformpedaggiai programokat megvalst magniskolk falain bell, mint a htkznapi let porondjn s a csaldi let keretei kztt. Ez utbbi szntren a gyerek megtlse tovbbra is ellentmondsos maradt: a htkznapi gyermekfelfogsban az elfogad s a tvolsgtart attitd elemei keveredtek. A trsadalmi let mindennapjaiban kialakul Janus-arc gyerekkp egyik oldalaknt vitathatatlanul a pozitv, elfogad szli attitdk trhdtst figyelhetjk meg. Egyes trtnsz-kutatk a 19-20. szzad forduljt megelz vtizedekben megfigyelhet szletsszm-cskkens hatsaknt rtelmezik azt a jelensget, amely szerint a fels- s kzposztlybeli csaldok a korbbinl nagyobb mrv rzelmi s financilis tkt fektetnek gyermekeikbe, akik gy egyre fontosabb szerepet tltenek be a kis kzssgek letben (Muller, 1973, Aris, 1980). A fertilits cskkense minden bizonnyal hozzjrult a gyerekkor bizonyos krkben val felrtkeldshez, ez azonban csak az rem egyik oldala. Valjban sokkal sszetettebb folyamatrl lehetett sz, amelyben a mentalitsbeli vltozsok is fontos szerepet jtszhattak. A gyerekkor felrtkeldsvel prhuzamosan j mtoszok teremtdtek s rgiek ledtek jj. A gyerekekkel a korbbinl tbbet foglalkoz csaldokban mg nem felttlenl figyeltek fel a gyerekek sajtos szksgleteire, a kamasz nllsg-ignyre. A kzppontba kerl gyereket a szlk rzelmi szlakkal lncoltk magukhoz, akinek aztn nem kis nehzsget okozott a levls. jjledt a rousseau-i ihletettsg mtosz, mely szerint a gyermek erklcsi rtelemben jnak, rtatlannak szletik, s csak a trsadalom hatsra vlik romlott. Ennek hatsra tlvd, szltl is oltalmaz szli nevelsi praktikk honosodtak meg, amelyeknek ksznheten az gy nevelt gyerekek knnyen nlltlann vltak. A szlkbe kapaszkod, a kortrsak kztt nehezen boldogul gyermekek jelenlte azutn ismt tpllta a gyermeki tisztasg romantikus mtoszt. A szzadforduln fogalmazdik meg a gyermekben szunnyad tehetsg mtosza is. Tudomnyos munkk s esszk egsz sora jelenik meg, amelyek a gyermeki alkotert elemzik. Folyiratok jelennek meg a gyermekmvszetrl, egyre tbben vizsgljk a gyermekrajzok eszttikumt (Nmeth, 1996, 49-52.). Megszletik a kifejez mozdulatmvszetet magba tvz tncpedaggia (Isadora Duncan), j alapokra helyezik a zenepedaggit is (Karl Orff). Egyre tbben vlik gy, hogy a zenemvszet: a zenehallgats vagy a hangszerjtk segthet embernek maradni az elsivrosod nagyvrosi let zajban. Ugyanakkor az is lthat, hogy a gyermeket piedesztlra emel mtoszok gyakran szges ellenttben lltak a htkznapi let vals trtnseivel. Az idealizlt gyermek Dieter Lenzen szavaival lve hiperrelis vilga a felnttek szmra egyfajta kpzeletbeli kiutat, meneklsi lehetsget knlt a relis vilg ktelkei kzl. A valsg ugyanis mr elviselhetetlenl romlott vlt bnek ltal, gy nem maradt ms lehetsg, mint a vgyak szintjn rtatlan gyermekk vlni ismt (Lenzen, 1985, 211.). A regresszi tjn meglmodott vilg s a tnyleges valsg kztti ellenpont drmai pldja lehet az az 1935-bl szrmaz nci propagandafot, amelyen a nmet gyermek mint az let, a gazdagsg glorifiklt szimbluma jelenik meg. Az uralomra tr keresztny-szocializmus ideolgijt npszerst gyermek s anya

85

alakjnak idealizlt harmnija les kontrasztot alkot azoknak a gyermekeknek a sorsval, akik nem sokkal ksbb pusztultak el a holokauszt, a hbor poklban ugyancsak a ncizmus kvetkeztben. Sajtos kettssg figyelhet meg a szzadforduln: szorosan egyms mellett, mintegy szimbizisban l egyrszt a romantikbl ered, s a szzadvg mvszeti s letreform-mozgalmaiban felersd elvgyds, a mtoszok vilgba menekls; msrszt a racionalizmus, a pozitivizmus, a dolgok s jelensgek mrhet mivoltba vetett hit. A huszadik szzad els vtizedeiben, a gyermek-mtoszok megszletsvel prhuzamosan azonban elkezddtt e folyamat ellentettje is: a demitologizls. E jelensg htterben paradox mdon a reformpedaggiai mozgalmak kibontakozshoz is htteret ad gyermektanulmnyoz trekvsek lltak. A gyermek pszichikuma az empirikus s ksrleti llektani kutatsok trgyv lett, s ezzel a mtoszok egy rsze is kdd vlt. A termszettudomnyos alapokon ll egzakt vizsgldsok rideg fnyben ugyanis hamar szertefoszlottak a gyermeknek tulajdontott romantikusan isteni sajtossgok. Nem maradt ms, mint a vizsglatok kijzant eredmnye: a gyermek sajtossgai biolgiai, fiziolgiai s pszicholgiai szempontok szerint kutathatk, osztlyozhatk, mrhetk.

***

86

Irodalom:
Anderson, Michael (1980): Approaches to the History of the Western Family 15001914. Macmillan Press, London. Apczai Csere Jnos (1976): Vlogatott pedaggiai mvei. Tanknyvkiad, Budapest. Aris, Philippe (1960): LEnfant et la vie familiale sous lAncien Rgime. ditions du Seuil, Paris, 1960. Magyarul a Gyermek, csald, hall cm ktetben. Gondolat, Budapest, 1987. Aris, Philippe (1980): Two Successive Motivations for the Declining Birth Rate in the West. Population and Development Review. 6. 645-650. Arisztotelsz (1994): Politika. Gondolat, Budapest. Arisztotelsz (1997): Nikomakhoszi Etika. Eurpa, Budapest. Arndt, Ernst Moritz [1805], (1904) Fragmente ber Menschenbildung. Nach der Originalausgabe neu herausgegeben von Wilhelm Mnch und Heinrich Miesner. Langensalza. Arnold, Klaus (1980): Kind und Gesellschaft in Mittelalter und Renaissance. Ferdinand Schningh, Paderborn. Assmann, Aleida (1978a): Werden was wir waren. Anmerkungen zur Geschichte der Kindheitsidee. In: Dihle, A. et al. (Hrsg.) (1978): Antike und Abendland. Bd. XXIV. Berlin, New York. 98-124. Assmann, Aleida (1978b): Wordsworth und die romantische Krise: Das Kind als Vater. In: Tellenbach, H. (Hrsg.) (1978): Das Vaterbild im Abendland. II. Stuttgart. 48-61. Augustinus (1987): Vallomsok. Gondolat, Budapest. Aymard, Maurice (1999): Freundschaft und Geselligkeit. In: Aries, Philippe, Chartier, Roger (Hrsg.) (1999): Geschichte des privaten Lebens. 3. Band. Bechtermnz Verlag, Himberg bei Wien. Baader, Meike Sophia Jacobi, Juliane Adressen, Sabine (Hrsg.): Ellen Keys reformpdagogische Vision. Das Jahrhundert des Kindes und seine Wirkung. Beltz, Weinheim u. Basel, 2000. Badinter, Elisabeth (1998): A szeret anya. Az anyai rzs trtnete a 17-20. szzadban. Csokonai Kiad, Debrecen. Bain, A. (1912): Nevelstudomny. I-II. (Fordtotta Szemere Samu) A Magyar Tudomnyos Akadmia kiadsa, Budapest. Barth, Suzanne (1994): Jungfrauenzucht. Literaturwissenschadftliche und pdagogische Sudien zur Mdchenerziehungsliteratur zwischen 1220 und 1600. Verlag fr Wissenschaft und Forschung, Stuttgart. Basedow, Johann Bernhard [1771], (1913): Methodenbuch fr Vter und Mtter der Familien und Vlker. Khler Verlag, Leipzig. Brny Ignc (1866): Tantk knyve. Rendszeres kalauz a nevels s tants vezetsre, az elemi iskola tantrgyainak kezelsre, s a tantknak az irodalom tern val haladsra. rta Brny Ignc, a peti kir. kath. frfitant-kpezde tanra. Pest, Lauffer Vilmos tulajdona. Beer, Michael (1990): Eltern und Kinder des spten Mittelalters in ihren Briefen. Familienleben in der Stadt des Sptmittelalters und der frhen Neuzeit mit besonderer Bercksichtigung Nrnbergs (1400-1550) Schriftenreihe des Stadtarchivs Nrnberg, Bd. 44. Neustadt an der Aisch.

87

Bely Fidl (1848): Alapnzetek a nevels, s leend nevel, s tantrl klns tekintettel a tan trtneti viszontagsgra, s literatrjra. rta Bely Fidl, Pannonhegyi Szent Benedeki Pap, a Magy. Tud. s Frauendorfi Kertmvel Trsasg Tagja, a Bakonybli Aptsgban a Nevels Szp, s Oklevltan Tanra, s Tek. Veszprm Vrmegye Tblabrja. Pozsonyban, Nyomatott Schmid Ferencz s Busch J. J. Betivel, 1848. Beke Kristf (1828): Kziknyv a magyar falusi oskolamesterek szmra. Budnn, a kir. Magyar Universitas betivel. Beke Kristf (1844): Nevelstudomny a mesterkpz intzetek szmra. Budn, a m. kir. Egyetemi Nyomda betivel. Berg, Christa (2000): Familienkindheit. In: Larass, Petra (Hrsg.) (2000): Kindsein kein Kinderspiel. Das Jahrhundert des Kindes 1900-1999. Frankesche Stiftungen, Halle. Berg, Jan Hendrik van den (1956): Metabletica of Leer der veranderigen. Beginselen van een historische psychologie. Nijkerk. Berg, Jan Hendrik van den (1960): Metabletica. ber die Wandlung des Menschen. Gttingen. Boas, George (1966): The Cult of Childhood. Spring Publications, Incorporated, London. Bolberitz Pl (1980): Isten, ember, valls. Ecclesia, Budapest. Boreczky gnes (1997): A gyermekkor vltoz sznterei. In: Nmeth Andrs: Nevels, gyermek, iskola s Boreczky gnes: A gyermekkor vltoz sznterei. Etvs Jzsef Kiad, Budapest, 1997. Boreczky gnes (2000): Magyarorszgi csaldvltozatok 1910-1990. ELTE TFK Nevelstudomnyi Tanszknek Kzlemnyei, Budapest. Borstelmann, J. Lloyd (1983): Children before Psychology. Ideas about Children from Antiquity to the late 1800s. In: Mussen, P. H. (Ed.): Handbook of Child Psychology. Fourth Edition, Vol. I. New York, 1-40. Botond gnes (1991): Pszichohistria avagy a llek trtnetisgnek tudomnya. Tanknyvkiad, Budapest. Campe, Joachim Heinrich (1789): Vterlicher Rath fr meine Tochter. Ein Gegenstck zum Theophron. Der erwachsenen weiblichen Jugend gewidmet. Erster Theil. Tbingen. Cobbett, William [1830] (1926): Advice to Young Men and (Incidentally) to Young Women in the Middle and Higher Ranks of Life in a Series of Letters. London. Corbin, Alain (1999): Das Geheimnis des Individuums. In: Perrot M. (Hrsg.): Geschichte des privaten Lebens. Band 4. Weltbild Verlag, Augsburg. Copyright: Fischer Verlag, Frankfurt am Main. Csap Ben s Vidkovich Tibor (2001, szerk.): Nevelstudomny az ezredforduln. Tanulmnyok Nagy Jzsef tiszteletre. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, Delumeau, Jean (1997): Renesznsz. Eurpa kultrtrtnete. Osiris, Budapest. DeMause, Lloyd (1974): The Evolution of Childhood. In: DeMause (ed): The History of Childhood. The Psychohistory Press, New York. Nmetl: Hrt ihr die Kinder weinen? Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989. Magyarul in: Vajda Zsuzsanna-Puknszky Bla (szerk.): A gyermekkor trtnete. Szveggyjtemny. Etvs Jzsef Kiad, Budapest, 1998. DeMause, Lloyd (1989): Evolution der Kindheit. In: DeMause (Hrsg.): Hrt ihr die Kinder weinen? Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

88

DeMause, Lloyd (1998): A gyermekkor trtnete. In: Vajda Zsuzsa - Puknszky Bla: A gyermekkort trtnete. Szveggyjtemny, Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest, 13-41. DeMause, Lloyd (1990): The history of child assault. In: The Journal of Psychohistory, 18 (1) 1-29. DeMause, Lloyd (2000): Was ist Psychohistorie? Eine Grundlegung. Psychosozial Verlag, Gieen. Diederiks, H. A. et al. (1995): Nyugat-eurpai gazdasg- s trsadalomtrtnet. Osiris Kiad, Budapest. Elias, Norbert (1982): ber den Prozess der Zivilsation I-II. Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt (Main). Magyarul: A civilizci folyamata. Gondolat, Budapest, 1987. Emericzy Gza (1882): Npiskolai nevelstan tantk s tantkpezdszek szmra. rta dr. Emericzy Gza tantkpzedei igazgat, Budapest, Dobrowsky s Franke tulajdona. Erasmus [1509], (1958): A balgasg dicsrete. Fordtotta: Kardos Tibor. Magyar Helikon Knyvkiad, Budapest. Erasmus [1529], (1913): A gyermekek korai erklcss s tudomnyos nevelse. In: Erasmus (1913): A gyermek nevelse. A tanulmnyok mdszere. Fordtotta: Pter Jnos. Budapest. 41-107. Erasmus (1913): A gyermek nevelse. A tanulmnyok mdszere. Fordtotta: Pter Jnos. Budapest. Erdsz dm, (2001): Az igaz trtnet s a fikci kztti hatrvonal bizonytalann vlt. Beszlgets Gyni Gbor trtnsszel. Brka, 3. szm, 80-85. Erddi Jnos [1881] (1889): Nevelstan tantkpz-intzeti nvendkek, tantjelltek s tantk szmra. II. rsz, Nevelstan. rta: Erddi Jnos, tk. igazgat. Msodik, tdolgozott kiads, Budapest, Kiadja Lauffer Vilmos. Fehr Erzsbet (1985): Tth Ppai Mihly s pedaggiaknyve. In: Tth Ppai Mihly: Gyermek nevelsre vezet t-mutats a s. Pataki Helvetia Confessiot tart Collgiumban tant ifjsg szmra. Kassa, 1797. Reprint: Miskolc, 1985. Fehr Erzsbet (1995): Az els hazai pedaggia tanknyv. In: Fehr Erzsbet (1995): Preceptorok s tantk. Tanulmnyok a tantkpzs trtnetbl. Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest, 7-21. Fehr Erzsbet (1995): Preceptorok s tantk. Tanulmnyok a tantkpzs trtnetbl. Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest. Fehr Katalin (1991): Egy magyar nyelv pedaggiai kziknyv 1791-bl. Magyar Knyvszemle, 1-2. szm, 129-132. Fehr Katalin (1997): Bely Fidl s a bakonybli bencs tanrkpzs. Magyar Pedaggia, 97, 3-4. szm, 235-245. Fehr, Katalin (1999): A felvilgosods pedaggiai eszmi Magyarorszgon. Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest. Fehr Katalin (2001): Sajt s nevels a felvilgosods kori Magyarorszgon. OPKM, Budapest. Felden, Heide von (2001): Weiberhasser und Liebling des weiblichen Geschlechts? Zur Rousseau-Rezeption zeitgenssischer Frauen in Deutschland. URL: http://www.pestalozzianum.ch

89

Felkai Lszl (1983): A budapesti gyakorlgimnzium munkja s a tanrkpzs trtnete a XIX. szzad msodik felben. In: Nevelstrtneti dolgozatok a dualizmus korbl. Tanknyvkiad, Budapest, 1983. 263-303. Felkai Lszl (1983): Nevelstrtneti dolgozatok a dualizmus korbl. Tanknyvkiad, Budapest. Felmri Lajos (1875): tazs a szobban. Nptantk Lapja, VIII. Buda-Pest. 38-42.; 225-227.; 247-248.; 267-270.; 291-292.; 316-319.; 344-346.; 366-369.; 384-387.; 400-402.; 421-426.; 440-445. Felmri Lajos (1877): A termszettan elemei a jtktren. Nptantk Lapja, X. 10-14.; 33-37.; 65-71.; 21-125.; 196-201.; 213-219.; 408-413.; 436-440. 478-481.; 496-499. Felmri Lajos (1890): A nevelstudomny kziknyve. Msodik, javtott kiads. Eggenberger-fle knyvkereskeds, Budapest. Fertig, Ludwig (1984): Zeitgeist und Erziehungskunst. Eine Einfhrung in die Kulturgeschichte der Erziehung in Deutschland von 1660 bis 1900. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. Finczy Ern (1906): Az kori nevels trtnete. Hornynszky Viktor Knyvkiadhivatala, Budapest. Finczy Ern (1919): A renaissancekori nevels trtnete. Budapest, kiadja Hornynszky Viktor. Finczy Ern (1926): A kzpkori nevels trtnete. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. Finczy Ern (1927): Az jkori nevels trtnete. Kir. Magyar Egyetmi Nyomda, Budapest. Fodor Lszl (1999): Felmri Lajos a nevelstudomny kiemelked kolozsvri kpviselje. In: Dombi Alice s Olh Jnos (szerk.): Nevelsi trekvsek a XIX. szzadban. APC-Stdi, Gyula. 50-61. Foucault, Michel (1990): Felgyelet s bntets. A brtn trtnete. Gondolat, Budapest. Frazer, J. G. (1995): Az Aranyg. Osiris Kiad, Budapest. French, Valerie (1998): A gyermek hatsnak trtnete: kori mediterrn civilizcik. In: Vajda Zsuzsa - Puknszky Bla: A gyermekkor trtnete. Szveggyjtemny, Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest, 42-66. Frbel, Friedrich (1973): Die Menschenerziehung. Die Erziehungs-, Unterrichts- und Lehrkunst. Hrsg. von Hermann Holstein, Bochum. Glis, Jacques (1980): Der Weg ins Leben, Geburt und Kindheit in frheren Zeit. Mnchen. Glis, Jacques (1999): Die Individualisierung der Kindheit. In: Aries, Philippe, Chartier, Roger (Hrsg.) (1999): Geschichte des privaten Lebens. 3. Band. Bechtermnz Verlag, Himberg bei Wien. 313-332. Ginzburg, Carlo (1976): Il formaggio e i vermi. Giulio Einaudi, Torino. Magyarul: A sajt s a kukacok. Eurpa Knyvkiad, Budapest, 1991. Greven, Philip (1977): The Protestant Temperamet. Patterns of Child-rearing, Religious Experience, and Self un Early America. Alfred A. Knopf, New York. Hahn Istvn - Mt Gyrgy (1972): Karthg. Corvina Kiad, Budapest. Hanawalt, Barbara (2002): Medievalists and the Study of Childhood. Speculum, April, 440-460. Hansmann, Otto (1995): Kindheit und Jugend zwischen Mittelalter und Moderne. Deutscher Studien Verlag, Weinheim.

90

Hardach-Pinke, Irene (1986): Zwischen Angst und Liebe. Die Mutter-Kind-Beziehung seit dem 18. Jahrhundert. In: Martin, Jochen Nitschke, August (Hrsg.) (1986): Zur Sozialgeschichte der Kindheit. Verlag Karl Alber, Freiburg, Mnchen. 525-590. Hawes, Joseph, M. s Hiner, Ray N. (2000): Looking for Waldo: Reflections on the History of Children and Childhood in the Postmodern Era. URL: http://www2.hnet.msu.edu/~child/conference/hiner.htm Letlts: 2002. prilis 2. Hegeds Istvn (1875): Menj, nincs idm! Csald s Iskola, Nevels s oktatsgyi szakkzlny szlk, nevelk, kisdednevelk, tantk s a nevelsgy bartai szmra. Kiadja a Kolozsmegyei Tant-testlet. I. 33-34. Hegeds Istvn (1877): Gyngdsg s tekintly. Csald s Iskola, III. 29-31., 38-40., 46-48., 53-54. Heiner, Ullrich (1999): Das Kind als schpferischer Ursprung. Studien zur Genese des romantischen Kindbildes und zu seiner Wirkung auf das pdagogische Denken. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn. Herbart, Johann Friedrich (1913-1919): Pdagogische Schriften, I-III. Herausgegeben von Willmann. Otto und Fritzsch, Theodor. Dritte Ausgabe, Osterwieck - Leipzig. Herder, Johann Gottfried [1877-1913], (1967): Smtliche Werke. Hrsg. von Bernhard Suphan. Hildesheim. (Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1877-1913.) Hoffmann, Franz (Hrsg.) (1986): Pdagogik und Reformation von Luther bis Paracelsus. Volks und Wissen Verlag, Berlin. Holmes, Urban, Tigner (1968/69): Medieval Children. In: Journal of Social History. 2. 164-172. Hoyles, M. - Evans, P. (1989): The politics of childhood. Journeyman Press, London Hunt, David (1970): Parents and Children in History. The Psychology of Family Life in Early Modern France. New York. Imhof, Arthur, E. (1983): Der Mensch, und sein Krper: von der Antike bis heute. Mnchen. Imhof, Arthur, E. (1984): Die verlorenen Welten Alltagsbewltigung durch unsere Vorfahren und weshalb wir uns heute so schwer damit tun. Mnchen. Imhof, Arthur, E. (1988): Die Lebenszeit. Vom aufgeschobenen Tod und von der Kunst des Lebens. Mnchen. Imhof, Arthur. E. (1992): Elvesztett vilgok. Hogyan gyrtk le eleink a mindennapokat s mirt nem boldogulunk mi ezzel... Akadmiai Kiad, Budapest. Im Hof, Ulrich (1995): A felvilgosods Eurpja. Atlantisz Knyvkiad, Budapest. Imre Sndor (1935): A nevelstudomny magyar feladatai. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae, Sectio Philosophica. Tom. 6. Fasc. 1. Szeged. Jean Paul [Jean Paul Friedrich Richter] [1807], (1910): Levana, nebst pdagogischen Stcken aus seiner brigen Werken und dem Leben des vergngnen Schulmeisterleins Maria Wuz in Auental. Mit Richters Biographie herausgegeben von Dr. Karl Lange. Dritte Ausgabe, Langensalza, Hermann Beyer & Shne. Kant, Immanuel [1803] (1901): ber Pdagogik. Mit Kants Biographie herausgegeben von Prof. Dr. Theodor Vogt. Dritte Auflage, Langensalza, Verlag von Hermann Beyer & Shne. Kant, Immanuel (1991): A tiszta sz kritikja. Fordtotta Bernyi Gbor. Gondolat, Budapest. Krmn Mr (1895) A tanrkpzs s az egyetemi oktats. Eggenberger, Budapest.

91

Krmn Mr (1895): A pesti m. kir. Tudomnyegyetem Blcsszeti Kara mellett kzptanodai tanrjelltek szmra fellltott llami Tanrkpezdnek Szablyzata. In: A tanrkpzs s az egyetemi oktats. Fggelk. Eggenberger, Budapest. Krmn Mr (1895): A nevels-oktatstani szakosztly szervezeti szablyzata. In: A tanrkpzs s az egyetemi oktats. Eggenberger, Budapest. 60-62. Krmn Mr (1895): A tanrkpzs reformja. In: A tanrkpzs s az egyetemi oktats. Eggenberger, Budapest. Key, E. (1976): A gyermek vszzada. Tanknyvkiad, Budapest. Kiss ron s reg Jnos [1876] (1895): Nevels s oktatstan. Negyedik ujonnan tdolgozott kiads. Budapest, Dobrowsky s Franke kiadsa. Kte Sndor (1997): A hazai nevelstudomny tudomnyelmleti krdsei. OPKM, Budapest. Lambert, Olivia (1996): The conception of Childhood. An historical psychological analysis. URL: http://www.sfu.ca/~wwwpsyb/issues/1996/spring/lambert.htm Landsheere, Gilbert de (1994): August Hermann Niemeyer. In: Prospects. The Quarterly Rewiev of Comparative Education. no. 3. Unesco, International Bureau of Education, Paris, 509-524. Ladurie, Emmanuel Le Roy (1994): Montaillou, village occitan de 1294 1324. ditions Gallimard, Paris, 1994. Magyarul: Montaillou, egy okszitn falu letrajza. Osiris, Budapest, 1997. Larass, Petra (Hrsg.) (2000): Kindsein kein Kinderspiel. Das Jahrhundert des Kindes 1900-1999. Frankesche Stiftungen, Halle. Legouv, Ernest (1878): Atya s fi a tizenkilencedik szzadban. Fordtotta Feleki Jzsef. Franklin Trsulat, Budapest. Lenzen Dieter (1985): Mythologie der Kindheit. Rowolts Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg. Lenzen, Dieter (1989): Kindheit. In: Lenzen (Hrsg.): Pdagogische Grundbegriffe. 2. Reinbek, 845-859. Lesnynszky Andrs (1832): Didaktika s methodika avvagy a tantsnak kznsges tudomnnya s a tants mdgynak tudomnnya. rta Lesznynszky Andrs. NagyVradonn, Tichy Jnos Knyvnyomtatintzetben. Levi, G. - Schmitt. J-C. (1996): Geschichte der Jugend. Fischer Verlag, Frankfurt am Main. Locke, John (1690): An Essay Concerning Human Understanding. URL: http://www.ilt.columbia.edu/publications/Projects/digitexts/locke/understanding/chap ter0201.html Letlts: 2002. pr. 6. Locke, John (1693): Some Thoughts Concerning Education. URL: http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/locke/index.html Letlts: 2002. prilis 6. Locke, John: [1693] (1771): A Gyermek Nevelsrl, Mellyet, Lock Jnos, Egy ngliai nagy Tudomny Philosophus, s Orvos Doktor ngliai Nyelven rt, A Londinumi Kirlyi Tudosok Trsasgbl val Coste nev tuds Frantzia, Frantzia Nyelven adott ki, Most pedig Nemzethez s Hazjhoz val szeretetbl, Frantzia Nyelvbl Magyarra fordtott B. J. G. Sz. A. [Borosjeni Grf Szkely dm] MDCCLXIX. Esztendben Kolosvratt, Nyomt. a Reform. Coll. Betivel. 1771. Esztend.

92

Locke, John [1693] (1914): Gondolatok a nevelsrl. Fordtotta, bevezetssel s jegyzetekkel elltta Mutschenbacher Gyula. Kiadja a Kath. Kzpiskolai Tanregyeslet, Budapest. Lubrich gost [1868] (1878) Nevelstudomny. Mveltebb kznsg szmra. rta Garamszeghy Lubrich gost m. k. egyetemi tanr. Harmadik kiads, Budapest, 1878. Nyomatott a Hunyadi Mtys Intzetben. Lubrich gost (1875): Herbart blcseleti rendszernek alaptvedsei s a magyar ministerialis kzptanodai tanterv. Irta Garamszeghi Lubrich gost m. kir. egyetemi tanr. Budapest, Lampel Robert bizomnya. Luther, Martin [1519], (1986): Ein Sermon vom ehelichen Stand. In: Hoffmann, Franz (Hrsg.) (1986): Pdagogik und Reformation von Luther bis Paracelsus. Volks und Wissen Verlag, Berlin, 61-65. Lyman, Richard, B. (1998): Barbrsg s valls: ks rmai s kora kzpkori gyermeknevelsi szoksok. In: Vajda Zsuzsa - Puknszky Bla: A gyermekkor trtnete. Szveggyjtemny, Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest, 67-87. Macard, Micaela von (1999): A rokok avagy ksrlet az emberi szven. Eurpa Knyvkiad, Budapest. Macfarlane, Alan (1993): Az angol individualizmus eredete. Szzadvg Kiad - Hajnal Istvn Kr, Budapest. Main, Gloria, L. (2000): Naming children in early New England. URL: http://lonestar.texas.net/~mseifert/puritan14.html (2000. mrcius 19.) Majer Istvn (1844): Npnevelstan. rta Majer Istvn, esztergomi ldozpap s mesterkpz intzeti tanr, tblabr. Budn, a Magyar Kir. Egyetem betivel. Mallet, Carl-Heinz (1990): Untertan Kind. Nachforschungen ber Erziehung. Ullstein Sachbuch, Frankfurt am Main, Berlin. Manoff, Wasil (1899): Das berbrdungsproblem in den hheren Schulen Deutschlands mit besonderer Bercksichtung des preuischen Gimnasiums. Dissertation, Jena. Martin, Jochen Nitschke, August (Hrsg.) (1986): Zur Sozialgeschichte der Kindheit. Verlag Karl Alber, Freiburg, Mnchen. Mrki [Mrkli] Jzsef (1843) Nevelstan, mellyet Szilasy Jnos, szombathelyi e. m. ldozpap, egyhzi tud. doctora s. a. t. s. a. t. hasonl nev munkjbl szerkeszte Mrkli Jzsef. Pesten, Trattner Krolyi betivel. Mrki [Mrkli] Jzsef (1844): Mdszertan, vagyis utmutats, miknt kelljen a nyilvnos elemi tantsban czlszeren eljrni. Fordtva s kidolgozva Mrkli Jzsef, blcsszet- s jogtanr, kz- s vltgyvd, s Pesten kirlyi els mdszertant ltal. Pesten, Eggenberger Jzsef s Fia magyar akadmiai knyvrusoknl. Mennyey Jzsef [1866-67] (1875): Nevels- s tantstan egyhzi s vilgi tanemberek s tangybartok, nptanodai tantk s tantjelltek hasznlatra legjabb ktfk alapjn kidolgozta Mennyey Jzsef, tantkpz-tanr s a kalocsai tantkpezde s elemi minta-ftanoda igazgatja. A m. kir. egyetem ltal plyadjazott s a m. k. Kzoktatsi Ministerium ltal papjellteknek s nptantknak segdknyvl ajnlott munka. Harmadik javtott s bvtett kiads, Budapest, Kiadja az Eggenberger fle Knyvkereskeds. Mszros Istvn (1977): A nevelstudomny rendszere az els magyar nevelselmletben. In: Nagy Sndor (szerk.): Vizsglatok a nevels- oktats korszerstsvel kapcsolatban. Pedaggiai kzlemnyek, 18. Tanknyvkiad, Budapest. 147-172.

93

Mszros Istvn (1981): Az iskolagy trtnete Magyarorszgon 996-1777 kztt. Akadmiai Kiad, Budapest. Mszros Istvn (1984): Npoktatsunk szervezeti-tartalmi alakulsa 1777-1830 kztt. Pedaggiai kzlemnyek, 26. Tanknyvkiad, Budapest. Mszros Istvn (1980): Az ELTE Blcsszkar nevelstudomnyi tanszknek trtnete 1814-1900 kztt. Magyar Pedaggia, 1. sz. 38-57. Mszros Istvn (1997a): Lubrich gost. Szcikk. In: Bthory Zoltn Falus Ivn (fszerk., 1997): Pedaggiai Lexikon, II. ktet, Keraban Knyvkiad, Budapest, 375. Mszros Istvn (1997b): Norma-iskolaegyttes. Szcikk. In: Bthory Zoltn Falus Ivn (fszerk., 1997): Pedaggiai Lexikon, II. ktet. Keraban Knyvkiad, Budapest, 612-613. Mszros Istvn - Nmeth Andrs - Puknszky Bla (2000): Bevezets a pedaggia s az iskolztats trtnetbe. Osiris Kiad, Budapest, 2. kiads. Mszros Istvn (2000): A katolikus iskola ezerves trtnete Magyarorszgon. Szent Istvn Trsulat, Budapest. Miller, Alice (1980): Am Anfang war Erziehung. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main. Montaigne, Michel de [1580], (1913): Pedaggiai tanulmnyai. Fordtotta, bevezetssel s jegyzetekkel elltta Birks Gza. Kiadja a Kath. Kzpiskolai Tanregyeslet, Budapest. Montaigne, Michel de [1580], (1983): Esszk. Ford.: Olh Tibor. Kriterion, Bukarest. Muller, P. (1973): Childhood's changing status over the centuries. In: Brockman, L. M. - Whiteley, J. H. - Zubak. J. P. (Eds.): Child development: Selected readings. McClelland and Stewart, Toronto, 2-10. Musgrove, Frank (1998): Az otthon s az iskola trtnelmi jelentsg konfliktusa. In: Vajda Zsuzsa - Puknszky Bla: A gyermekkor trtnete. Szveggyjtemny, Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest. 257-266. Mutschenbacher Gyula (1914): John Locke lete s pedaggiai gondolatai. In: Locke: Gondolatok a nevelsrl. Fordtotta, bevezetssel s jegyzetekkel elltta Mutschenbacher Gyula. Kiadja a Kath. Kzpiskolai Tanregyeslet, Budapest, 1914. 5-36. Neumann, Norbert (1993): Lerngeschichte der Ugrzeit. Pdagogische Interpretationen zu Quellen von 1500 bis 1930. Deutscher Studien Verlag, Weinheim. Nmeth Andrs (1992): Lubrich gost. Magyar pedaggusok. OPKM, Budapest. Nmeth Andrs (1996): A reformpedaggia mltja s jelene. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest. Nmeth Andrs (1997): Nevels, gyermek, iskola. Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest. Nmeth Andrs (1999): Milde a katolikus szemllet pedaggia megteremtje. In: Puknszky Bla - Nmeth Andrs (1999): Nevelstrtnet. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 338-338. Nmeth Andrs - Skiera, Ehrenhard (1999): Reformpedaggia s az iskola reformja. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest. Nmeth Andrs (2000): A katolikus tanrkpzs trtnetbl. Vigilia, mjus. Nmeth Andrs - Szabolcs va (2001): A nevelstrtneti kutatsok fbb nemzetkzi tendencii, j kutatsi mdszerei s eredmnyei. In: Bthory Zoltn Falus Isvn (szerk.): Tanulmnyok a nevelstudomny krbl. Osiris Kiad, Budapest, 46-76. Nmeth Andrs (2002): A magyar nevelstudomny katolikus hagyomnyai. In: Hagyomny s megjuls a magyar kzoktatsban. Nevelstrtneti fzetek, 19. OPKM, Budapest, 2002. 75-93.

94

Niemeyer, August Hermann [1796], (1834-369): Grundstze der Erziehung und des Unterrichts fr Aeltern, Hauslehrer und Schulmnner. I-III. Bde. Nach der achten und letzten noch vom Verfasser selbst verbesserten und vermehrten Ausgabe. Wien, Mausbergers Druck und Verlag. Niemayer goston Hermann [1796, 18146], (1822): Nevels s Tants Tudomny a Szlk, a Hzi s Oskolai Tantk szmra rta nmet nyelven Niemayer goston Hermann, a mint azt az austriai oskolk llapotjt is szem eltt tartvn, a hatodik kiads szernt rvidebbre szabva kidolgozta Chimani Leopold. Magyarzta, s a hol szksgesnek lttzott, a magyar nevendekek szksghez alkalmaztatta ngyn Jnos veszprmi reformtus prdiktor s consistorialis assessor. Pesten, 1822, Petrzai Trattner Jnos Tams betivel. Nbik Attila (2002): Gyermekek a dualizmus iskoli s a csald hatkrben. Iskolakultra, mrcius, 16-20. Nyssen, Friedhelm - Janus, Ludwig (1997) (Hrsg.): Psychogenetische Geschichte der Kidheit. Beitrge zur Psychohistorie der Eltern-Kind-Beziehung. Psychosozial Verlag, Gieen. Oelkers, Jrgen (1992): Reformpdagogik. Eine kritische Dogmengeschichte. Juventa Verlag, Weinheim und Mnchen. Zweite Auflage. Oppolzer, Siegfried (1967): Das Kind in der Erziehungslehre John Lockes. In: Holtkemper, F. J. (Hrsg.) (1967): Pdagogische Bltter. Heinrich Dpp-Vorwald zum 65. Geburtstag. Rattingen, 141-167. Peikert, Ingrid (1982): Zur Geschichte der Kindheit im 18. und 19. Jahrhundert. Einige Entwicklungstendenzen. In: Reif, Heinz (Hrsg.): Die Familie in der Geschichte. Vandenhoeck & Ruprecht in Gttingen, 114-136. Peregriny Elek (1864): ltalnos nevelstan. Dr. Peregriny Elek, a Magyar Akademia lev. s a Pesti. Kir. Egyetem Blcssz Karnak bekebelezett tagja. egy finevel intzet igazgatja ltal. Pesten, nyomatott Trattner Krolynl. Peres Sndor (1904): Nevelstana. Lampel Rbert (Wodianer F. s fiai) cs. s kir. udvari knyvkereskeds kiadsa, Budapest. Perlaki Dvid (1791): A gyermekeknek j nevelsekrl val rvid oktats mellyet a szlknek s a gyermek tantk s nevelknek kedvekrt szve szededegett Perlaki Dvid A Komromi Evang. Ekkl. Tantja s megyebli f Esperestje. A szegnyebb Osk. Tanitoknak, ingyen. Komromban, Wber Simon Pter betivel. Perrot, Michelle (1999): Rollen und Charaktere. In: Perrot, M. (Hrsg.): Geschichte des privaten Lebens. Bd. 4. Bechtermnz Verlag, Weltbild Verlag, Augsburg. Copyright: Fischer Verlag, Farkfurt am Main. Perrot, Michelle (Hrsg.) (1999): Geschichte des privaten Lebens. Bd. 4. Bechtermnz Verlag, Weltbild Verlag, Augsburg. Copyright: Fischer Verlag, Farkfurt am Main. Pestalozzi, Johann Heinrich (1938): Smtliche Werke. Herausgegeben von Artur Buchenau, Eduard Spranger und Hans Stettbacher. XII. Band, Verlag von Walter de Gruyter & Co., Berlin. Pestalozzi, Johann Heinrich [1797], (1938): Meine Nachforschungen ber den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechtes. In: Pestalozzi's Smtliche Werke. XII. Band. Berlin. Petschauer, Peter (1989): The Childrearing Modes in Flux: An Historian's Reflections, Journal of Psychohistory 17 (Summer 1989): 3. Pter Katalin (1996): A gyermekek els tz esztendeje. In: Pter Katalin (szerk.): Gyermek a kora jkori Magyarorszgon. Budapest.

95

Pter Katalin (szerk.) (1996): Gyermek a kora jkori Magyarorszgon. MTA Trtnettudomnyi Intzete, Budapest. Pter Katalin (1999): Jobbgy gyermekek a kora jkori Magyarorszgon. Mhely, 22. 56. szm, 141-153. Plake, Klaus (1991): Reformpdagogik. Wissensoziologie eines Paradigmenwechsels. Waxmann, Mnster-New York. Platn (1984): sszes mvei. Budapest, Eurpa Knyvkiad. Plutarkhosz (1969): Moralia. Transalted by Frank Cole Babbit. Harvard University Press, London. Pollock, Linda (1983): Forgotten Children. Parent-child relations from 1500 to 1900. Cambridge University Press, London, New York. Pollock, Linda (1989): A gyermekekkel kapcsolatos attitdk. In: Vajda Zsuzsa Puknszky Bla: A gyermekkor trtnete. Szveggyjtemny, Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest, 176-210. p. Postman, Neil (1982, 1999): The Disappearance of Childhood. Delacorte Press, New York. Nmetl: Das Verschwinden der Kindheit. Fischer Taschenbuch Verlag, 1999. Przywara, E. (1958): An Augustine Synthesis. New York. Puknszky Bla (1984): Egy feledsbe merlt magyar pedaggus Zkny Jzsef (1785-1857) ksrlete az els nevelstani rendszer megteremtsre. Pedaggiai Szemle, 34, 11. szm, 1099-1105. Puknszky Bla (1988): Kt tanti kziknyv a mlt szzad els felbl. Acta Academiae Paedagicae Szegediensis, 1987-1988. Series Paedagogica et Psychologica. 55-67. Puknszky Bla (1998): Szilasy Jnos nevelstana. In: Szilasy Jnos: A nevels tudomnya. II. ktet. Az OPKM hasonms kiadvnyai, Budapest, 347-354. Puknszky Bla (1999a): Utazs a szobban Gyermekket tant apk a XIX. szzadban. Magyar Pedaggia, 1. szm, 97-106. p. Puknszky Bla (1999b): Gyermeknevelsi elkpzelsek a 19. szzadban. Mhely, 5-6. szm, 169-174. Puknszky Bla (1999c): Schneller Istvn morlantropolgiai rendszere. Iskolakultra, 12. szm, 40-51. Puknszky Bla - Nmeth Andrs (1999): Nevelstrtnet. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest. Puknszky Bla (2000a): A gyermek vszzadnak hajnaln. In: Puknszky Bla (szerk.): A gyermek vszzada. Osiris, Budapest. 21-33. Puknszky Bla (szerk., 2000b): A gyermek vszzada. Osiris, Budapest. Puknszky Bla (2000c): Szemlyisgpedaggia elmletben s gyakorlatban. Habilitcis rtekezs. Kzirat, Debrecen. Puknszky Bla (2001): Felmri Lajos ismeretlen arca a gyermekkp jszer vonsai az els kolozsvri pedaggiaprofesszor rsaiban. In: Csap Ben s Vidkovich Tibor (2001, szerk.): Nevelstudomny az ezredforduln. Tanulmnyok Nagy Jzsef tiszteletre. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 423-432. Ratio Educationis [1777, 1806] (1981). Az 1777-i s az 1806-i kiads magyar nyelv fordtsa. Fordtotta, jegyzetekkel s mutatkkal elltta: Mszros Istvn. Akadmiai Kiad, Budapest. Richter, Dieter (1987): Das fremde Kind. Zur Entstehung des Kindheitsbilder des brgerlichen Zeitalters. Fischer Verlag, Frankfurt am Main..

96

Riesmann, David (1950, 1961): The Lonely Crowd. Yale University Press, New York. Magyarul: A magnyos tmeg. Harmadik kiads. Kzgazdasgi s Jogi Kiad, Budapest, 1983. Robertson, Priscilla (1998): Az otthon mint fszek: A kzposztly gyermekkora a 19. szzadi Eurpban. In: Vajda Zsuzsa - Puknszky Bla: A gyermekkor trtnete. Szveggyjtemny, Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest, 267-286. Ross, James, Bruce (1998): A kzposztlybeli gyermekek a vrosiasod Itliban a 14. szzadtl a 16. szzad elejig. In: Vajda Zsuzsa - Puknszky Bla: A gyermekkor trtnete. Szveggyjtemny, Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest, 139-175. Rousseau, Jean-Jacques [1762], (1978): Emil vagy a nevelsrl. Ford.: Gyry Jnos. Tanknyvkiad, Budapest, 3. kiads. Rutschky, Katharina [1977], (1988): Schwarze Pdagogik. Quellen zur Naturgeschichte der brgerlichen Erziehung. Ullstein Sachbuch, Frankfurt (Main). Sachse, J. J. (1913): Geschichte und Theorie der Erziehungsstrafe. Dritte, verbesserte Ausgabe. Verlag Ferdinand Shningh, Paderborn. Schiffler, Horst - Winkeler, Rolf (1985): Tausend Jahre Schule. Eine Kulturgeschichte des Lernens in Bildern. Besler Verlag, Stuttgart, Zrich. Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst (1902): Pdagogische Schriften. Mit einer Darstellung seines Lebens von C. Platz. Dritte Auflage. Herman Beyer & Shne, Langensalza. Schneller Istvn (1918): A Kolozsvri Orszgos Tanrkpz-Intzet Gyakorl Kzpiskoljnak tanszervezetre s tanrendjre vonatkoz javaslat. Stief, Kolozsvr. Sennett, Richard (1998): A kzleti ember buksa. Helikon Kiad, Budapest. Shahar, Shulamith (1990): Children in the Middle Ages. London-New York, Routledge. Magyarul: Gyermekek a kzpkorban. Fordtotta: Puknszkyn Kirly Katalin. Osiris Kiad, Budapest, 2000. Shorter, Edward (1975): The Making of the Modern Family. Basic Books, Inc. Publishers, New York. Nmetl: Die Geburt der modernen Familie. Reinbek, 1977. Shorter, Edward: (1986): Die groe Umwlzung in den Mutter-Kind-Beziehungen vom 18. zum 20. Jahrhundert. In: Martin, J. - Nitschke, A. (Hrsg.): Zur Sozialgeschichte der Kindheit. Mnchen. 503-524. Sommerville, C. John (1982): The Rise and Fall of Childhood. Sage Publications, Beverly Hills, London, New Delhi. Spaemann, Robert (1978): Roesseaus Emile: Traktat ber Erziehung oder Trume eines Visionrs? In: Zeitschrift fr Pdagogik, 24, 1978. 823-834. Spree, Reinhard (1986): Sozialisationsnormen in rztlichen Ratgebern zur Suglingsund Kleinkindpflege: von der Aufklrungs- zur naturwissenschaftlichen Pdiatrie. In: Martin, Jochen Nitschke, August (Hrsg.) (1986): Zur Sozialgeschichte der Kindheit. Verlag Karl Alber, Freiburg, Mnchen. 609-659. Stone, Lawrence (1974): The Massacre of the Innocents. In New York Review of Books, 21, 25-31. Szabolcs va (1991): A csald- s gyermekkortrtneti kutatsok jabb fejlemnyei. Magyar Pedaggia, 90. 3-4. sz. 170-184. Szabolcs va (1995): Fejezetek a gyermekkp trtneti alakulsbl. j Pedaggiai Kzlemnyek. ELTE, Budapest. Szabolcs va (1998) Gyermekkortrtneti szempontok a pedaggiai szakirodalomban. Magyar Pedaggia, 3. sz. 253-260.

97

Szabolcs va (1999): Tartalomelemzs a gyermekkortrtnet kutatsban. Gyermekkp Magyarorszgon 1868-1890. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest. Szabocs va (2000): Nevelstrtnet s gyermekkortrtnet. In: Puknszky Bla (szerk.): A gyermek vszzada. Osiris, Budapest, 2000. 66-76. Szabolcs va (2002): Gyermekkortrtnet j elmleti megfontolsok. Kzirat. Szakl Jnos (1934): A magyar tantkpzs trtnete. Hollssy Jnos Knyvnyomtat, Budapest. Szapor Judit (1987): Egy vasrnapi trtnsz: Philippe Aris (1914-1984): In: Philippe Aris: Gyermek, csald hall. Gondolat, Budapest, 1987, 415-420. Sznt Konrd (1987-88): A katolikus egyhz trtnete. I-II. Ecclesia, Budapest, 2. kiads. Szent Biblia. Fordtotta Kroli Gspr. Brit s Klfldi Biblia Trsulat kiadsa, Budapest, 1927. Szentptery Imre (1935): A kir. magy. Pzmny Pter Tudomnyegyetem trtnete. IV. ktet, A Blcsszettudomnyi Kar trtnete 1635-1935. A Pzmny Pter Tudomnyegyetem kiadsa, Budapest 1935. Szilasy Jnos (1827): A Nevels Tudomnya. rta Szilasy Jnos, szombathelyi egyhzi megyebeli ldoz pap, az egyhzi tudomnyok doctora, s Szombathelyen a keresztny erklcs, a lelki psztorsg s nevels tudomnynak tantja. I-II. ktet, Budn, a Kirlyi Magyar F Oskolk betjivel. Szinnyei Jzsef (1891): Magyar rk lete s munki. Budapest. Szvornyi Jzsef (1890): Gyakorlati tancsok a hzi s nyilvnos nevels krben. Anyk s nevelk tanulsgra, npszer eladsban. Franklin Trsulat, Budapest. Tenorth, Heinz-Elmar (2000): Geschichte der Erziehung. Einfhrung in die Grundzge ihrer neuzeitlichen Entwicklung. Juventa Verlag, Weinheim, Mnchen. Tth Ppai Mihly [1797], (1985): Gyermek nevelsre vezet t-mutats a s. Pataki Helvetia Confessiot tart Collgiumban tant ifjsg szmra. Kassa. (Reprint: Miskolc, 1985 ) Tucker, M. J. (1998): A gyermek mint kezdet s vg: gyermeknevelsi szoksok a 1516. szzadi Angliban. In: Vajda Zsuzsa - Puknszky Bla: A gyermekkor trtnete. Szveggyjtemny, Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest, 211-232. Tyler May, E. (1999): Mythen und Realitten der amerikanischen Familie. In: Prost, A. - Vincent, G. (Hrsg.): Geschichte des privaten Lebens. Band 5. Bechtermnz Verlag, Coyright: Fischer Verlag, Frankfrt am Main, 1993. Gesamtherstellung: Wiener Verlag, Himberg bei Wien. 557-602. Ullrich, Heiner (1999): Das Kind als schpferischer Ursprung. Studien zur Genese des romantischen Kindbildes und zu seiner Wirkung auf das pdagogische Denken. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn. Vajda Zsuzsanna (1997): Vitk a gyermekkor trtneti kutatsban. Pszicholgia, 3. szm, 285-300. Vajda Zsuzsanna - Puknszky Bla (1988): A gyermekkor trtnete. Szveggyjtemny. Etvs Jzsef Kiad, Budapest. Vajda Zsuzsanna (2000): Gyermekfelfogs s gyermekkor a trtnelemben. In: Puknszky Bla (szerk.): A gyermek vszzada. Osiris, Budapest, 2000. 80-101. Vincze, L. (1991): Appendix nevelstrtneti munkkhoz. (A fekete pedaggia trtnetbl.) Magyar Pedaggia, 3-4. sz. 195-214.

98

Vives, [1531], (1935): A tanulmnyok rendszere vagy a keresztny nevels. In: Vives [1531], (1935): Vlogatott nevelstudomnyi mvei. Fordtotta, bevezetssel s jegyzetekkel elltta Pter Jnos. Minerva, Kzdivsrhely. 5-195. Vives [1531], (1935): Vlogatott nevelstudomnyi mvei. Fordtotta, bevezetssel s jegyzetekkel elltta Pter Jnos. Minerva, Kzdivsrhely. Walzer, J. F. (1998): Az ambivalencia korszaka: amerikai gyermeknevelsi szoksok a 18. szzadban. In: Vajda Zsuzsa - Puknszky Bla: A gyermekkor trtnete. Szveggyjtemny, Etvs Jzsef Knyvkiad, Budapest. 233-256. Warga Jnos (1837-38): Vezrknyv az elemi nevels- s tantsra. Vallsi klnbsg nlkl minden tantk s tanulk szmra kszlt s a Magyar Tuds Trsasg ltal msod rend Marczibnyi Lajos-jutalommal koszorzott plyamunka. I-II. ktet. rta Warga Jnos, prof., s a Magyar Tuds Trsasg levelez tagja. Budn, a Magyar Kirlyi Egyetem betivel, a Magyar Tuds Trsasg kltsgn. Warga Jnos (1843-44): Nevelstan. Kziknyvl flsbb nevel intzetekbeni hallgatknak, valamint magnos hasznlatl nevelknek s rtelmes szlknek. I-II. ktet. Kecskemten, Szildy Kroly kiadsa. Warga Jnos (1860): Nevels- s oktatstan kzi knyve. Mindkt hitv. evang. theologicum seminariumok s praeparandik szmra. Valamint magnos hasznlatra is. Harmadik jra dolgozott kiads. rta Warga Jnos, a Nagy-Krsi helv. hitv. Fgymnasium igazgatja, a Magyar Tuds Trsasg tagja. Pest, kiadja Osterlamm Kroly. Warmington, B. H. (1967): Karthg. Gondolat Kiad, Budapest. Watson, John Broadus (1928, 1972): Psychological Care of Infant and Child. Arno Press, New York. Weber-Kellermann, Ingeborg (1979): Die Kindheit. Eine Kulturgeschichte. Insel Verlag, Frankfurt am Main. Weber-Kellermann, Ingeborg (1991): Die Kinderstube. Insel Verlag, Framkfurt am Main. Weber-Kellermann, Ingeborg (1974): Die deutsche Familie. Suhrkamp, Frankfurt am Main. Weber, Max (1982): A protestns etika s a kapitalizmus szelleme. Gondolat, Budapest. Weick, Ed (2000): Ordinary History. URL: http://members.eisa.com/~ec086636/coping.htm Letlts: 2002. prilis 2. Wendt, Gustav (1883): Die Gymnasien und die ffentliche Meinung. Karlsruhe, 2. Auflage. Winn, Marie (1981): Children without Childhood. Panthon Books, New York. Magyarul: Gyerekek gyermekkor nlkl. Gondolat, Budapest, 1990. Wittmann Lzr (1876): A gyermekpols rvid kziknyve, tekintettel a hazai viszonyokra. Franklin Trsulat, Budapest. Zmolyi Varga Mihly (1882): A hzi nevels pldkban eladva. Szlk, nevelk s klnsen kzsgi npknyvtrak szmra. Franklin Trsulat, Budapest. Zolnay, Vilmos (1983): A mvszetek eredete. Pokoljrs. Magvet Knyvkiad, Budapest, 2. bvtett kiads.

99

100