Analiza matematica

Subiecte posibile
Anul 1, semestrul 1, 2008/2009Bibliografie
1. R. Trandafir, I. Duda – Elemente de analiza matematica. Culegere de probleme, Editura Fundatiei
Romania de Maine;
2. I. Duda – Elemente de analiza matematica, Editura Fundatiei Romania de maine
3. Duda I., Gradinaru S. – Calcul integral cu aplicatii, Editura Fundatiei România de Mâine


Teorie


1. Sa se studieze natura urmatoarelor serii:
a) seria armonica

+∞
=1
1
n
n

b) seria geometrica


c) seria armonica generalizata

+∞
=1
1
n
n
α
unde R ∈ α

La partea de teorie se va verifica cunoasterea definitiilor si enunturilor de teoreme, propozitii, leme,
corolarii din toate capitolele care se regasesc in programa analitica.

Capitolul siruri si serii de numere reale (vezi [1] p. 9-11 si 21-26, respectiv [2] p. 7-39):

- definitiile notiunilor de sir de numere reale, monotonie, marginire, limita unui sir, sir
convergent, sir divergent, sir Cauchy
- criterii de convergenta (d. ex. criteriul lui Cauchy, criteriul Cesaro-Stolz, criteriul d’Alembert,
criteriul clestelui etc.)
- proprietati ale calculului cu limite de siruri (d. ex. lema lui Cesaro, orice sir monoton si
marginit este convergent, trecerea la limita in inegalitati, etc.)
- definitiile notiunilor de serie de numere reale, termen general al unei serii, sirul sumelor
partiale, serie convergenta, serie divergenta, serie oscilanta, suma unei serii, rest de ordin p al
unei serii, serie alternata, serie absolut convergenta, serie semiconvergenta
- proprietati generale ale seriilor de numere reale;
- criterii de convergenta (d. ex. criteriul general al lui Cauchy, criteriul lui Abel, criteriul lui
Leibniz, criteriile de comparatie, criteriul radacinii (Cauchy), corolarul criteriului radacinii,
criteriul raportului (d’Alembert), corolarul criteriului raportului, criteriul Raabe-Duhamel,
corolarul criteriului Raabe-Duhamel, criterul logaritmic, corolarul criteriului logaritmic.

Capitolul funcŃii reale de o variabilă reală ( vezi [1] p. 39-46):
- definiŃiile noŃiunilor de limită a unei funcŃii într-un punct (definiŃii echivalente), continuitate a
unei funcŃii într-un punct (definiŃii echivalente), continuitate la stânga (respectiv la dreapta),
limite laterale, punct de discontinuitate, proprietatea lui Darboux, continuitate uniformă,
derivabilitate, derivata unei funcŃii într-un punct, derivate laterale, diferenŃiabilitate
- operaŃii cu limite de funcŃii, criterii de existenŃă a limitelor de funcŃii, criteriul lui Cauchy,
legatura dintre continuitate şi proprietatea lui Darboux, legatura dintre continuitate şi
continuitatea uniformă, teoremele lui Rolle, Cauchy şi Lagrange, regulile lui l’Hospital

Capitolul serii de funcŃii ( vezi [1] p. 69-72, respectiv [2] p. 39-65):
- definiŃiile noŃiunilor de serie de funcŃii, convergenŃă a unei serii de funcŃii, mulŃime de
convergenŃă, convergenŃă simplă, convergenŃă uniformă, rest de rang n
- criterii de convergenŃă pentru serii de funcŃii, criteriul lui Cauchy, criteriul lui Weierstrass,
continuitatea, derivabilitatea şi integrabilitatea seriilor uniform convergente

Capitolul serii de puteri (vezi [1] p. 78-80, respectiv [2] capitolul 4, p. 65- )
- definiŃiile noŃiunilor de serie de puteri, rază de convergenŃă, serie Taylor, seria Taylor a unei
funcŃii într-un punct, seria Mac-Laurin
- teorema lui Abel, teoremele Cauchy-Hadamard (T. 5.1.3 şi 5.1.4 din [1] p. 79) proprietăŃi ale
seriilor de puteri şi ale seriei Taylor

Capitolul integrala Riemann şi integrala Riemann generalizată (vezi [3] capitolele 1 si 2):
- definiŃiile noŃiunilor de primitivă(integrală nedefinită) a unei funcŃii, sumă Riemann, integrală
Riemann, integrală Riemann pe interval necompact (integrală Riemann generalizată), integrala
în sensul valorii principale
- teorema lui Darboux, teorema Leibniz-Newton, teorema de schimbare de variabilă, proprietăŃi
ale primitivelor şi ale integralei Riemann


Siruri, serii (vezi [1] p. 9-11 si 21-26, respectiv [2] p. 7-39)

I. Sa se studieze natura seriilor:
1.
2.
3.


=

1
) 1 (
3
n
n
n

4.


=
+
1
5
3 2
n
n
n n

5.


=

1
2
1 9
1
n
n

6.


=

1
2
2
1 9
2
n
n
n

7.


=1
2
2
arcsin
n
n
n
π

8.


=1
2
2
n
n
n

9.


=1
1
arcsin
n
n
n

10.


=
+ +

1
2 5
2
) 1 (
n
n
n

11.


=

1
1
) 1 (
n
n
n
tg

12.


=0
!
2
n
n
n

13.


=1
2
n
n
n

14.


=
+
1
!
) 1 ( 2
n
n
n
n

15.


=

1
3
1
n
n
n

16.


=1
2
)! 2 (
) ! (
n
n
n

=este divergenta deoarece este serie cu termeni strict pozitivi
=este divergenta
=este divergenta, deoarece termenul general nu tinde la 0
=este divergenta, din criteriul raportului
=este convergenta din criteriul raportului
=este convergenta din criteriul raportului
=este convergenta din criteriul raportului
=este convergenta din criteriul raportului
=este convergenta din criteriul raportului
=este divergenta
=este serie alternata
=este convergenta deoarece 1 lim
1
<
+
∞ →
n
n
n
a
a

17.


=2
) (ln
1
n
n
n

18.


=
|
¹
|

\
|
+
1
2
1
1
n
n
n

19.


=
+
+
1
1
) 1 2 (
n
n
n
n
n

20.


=

1
) (
n
n
n arctg

21.


=

2
) (ln
n
n
n
n

22.


=

1 n
n
n α unde R ∈ α

23. ∑

=1
2
sin
n
n
nII. Sa se calculeze urmatoarele limite:
1.
n
n
1
lim
∞ →

2.
7
1 2
lim
2
2
+
+ +
∞ →
n
n n
n

3.
11 7
23
lim
3 8
− +
+
∞ →
n n
n
n

4.
) 1 4 ( lim
2
n n n
n
− − +
∞ →

5.
) 2 1 4 4 ( lim
2
n n n
n
− − +
∞ →

6. ) 5 3 3 64 ( lim
3 2 3
n n n
n
− + −
∞ →

7.
n n
n n
n
2 13 5 2
3 11 4 7
lim
⋅ + ⋅
⋅ − ⋅
∞ →

8.
n
tg
n
1
lim
∞ →

9.
n
tg n
n
1
lim ⋅
∞ →

10.
n
n
n
∞ →
lim

11.
Aplicand criteriul clestelui calculeaza limita sirului
n n n n
a
n
+
+ +
+
+
+
=
2 2 2
1
...
2
1
1
1

12.
= 0
= 0
= 2
8 =+
= 1
8
= -
= 0
= 0
= 1
= 1
= 0
1 _
2
=
=este convergenta din criteriul radicalului
=este divergenta din criteriul radicalului
=este convergenta din criteriul radicalului
=este convergenta din criteriul radacinii
=este convergenta din criteriul radacinii
=seria este convergenta pentru |a |< 1 si divergenta pentru |a |= 1
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
cand

24.
daca

25.
, daca

26.
daca

27.

28.
daca

29.

30.
31.
, daca

32.

5 _
11
=
= 1
5 _
6
=
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
8 =+
8 =+
8 =+
33.
34.
35.
36.
Determina limita sirului

37.
Determina limita sirului

38.
Determina limita sirului ,

39.
Determina limita sirului

40.
Determina limita sirului ,

41.
Determina limita sirului

42.
Determina limita sirului

43.
Determina limita sirului

44.
Determina limita sirului

45.
Determina limita sirului


III.

1. Se considera sirul de numere reale cu termenul general . Sa se
studieze natura sa.
2. Se considera sirul de numere reale cu termenul general . * ,
) 1 ( 1
1
N n
n
x
n
n

− +
=
+

8 =+
8 =+
8 =+
=0
=40
3
v
_
_
e
=
=e
1
_
e
=
8 =+
=e
=e
2
=e
3
=alfa la puterea 2 / beta
=este strict descrescator, marginit superior, convergent
=nu este monoton, este marginit, este divergent
Sa se studieze natura sa.

3. Se considera sirul de numere reale cu termenul general
* ,
sin
...
2
2 sin
1
1 sin
2 2 2
N n
n
n
x
n
∈ + + + = . Sa se studieze natura sa.
4. Se considera sirul de numere reale cu termenul general
* ,
1
...
3
1
2
1
1 N n
n
x
n
∈ + + + + = . Sa se studieze natura sa.
5. Se considera sirul de numere reale cu termenul general * ,
cos
2
N n
n
n
x
n
∈ = . Sa se
sudieze natura sa.

6. Se considera sirul de numere reale cu termenul general
* ,
1
...
2
1
1
1
2 2 2
N n
n n n n
x
n

+
+ +
+
+
+
= . Sa se sudieze natura sa.


7. Se considera sirul de numere reale cu termenul general
* ,
1
) cos 1 ( N n
n
n
n x
n

+
+ = π . Sa se sudieze natura sa.
8. Se considera sirul dat prin
1
2
+
=
n
n
x
a
n
. Sa se determine a astfel incat sirul

sa fie convergent.
9. Sa se calculeze suma seriei


=
+
1
) 1 (
1
n
n n

10. Se considera sirul dat prin
3
2 2 2
... 2 1
n
n
x
n
+ + +
= . Sa se determine (daca exista )
limita sa.
11. Fie a un numar real. Se considera seria


=

1
) 1 (
n
a
n
n
. Sa se studieze natura sa.
12. Sa se calculeze limita sirului dat prin n n x
n
− + = 100 .


=nu este un sir Cauchy (sir fundamental),
este un sir divergent.
=nu este un sir Cauchy (sir fundamental),
este un sir convergent
=este un sir convergent
0 lim =
∞ →
n
n
x
=este un sir convergent, 1 lim =
∞ →
n
n
x
=este un sir convergent, 0 lim =
n
x
=sirul este convergent daca si numai daca 2 ≤ a .
=1;
=sirul este divergent.
=seria este convergenta daca si numai daca 1 > a ;
=0
Continuitate derivabilitate ( vezi [1] p. 39-46)

I.
1 Fie functia
¹
´
¦
>
≤ +
=
0
0 , 3
) (
x ae
x x
x f
x
. Sa se determine a astfel incat f sa fie continua.
2. Fie a si b numere reale. Se defineste functia prin
¹
´
¦

< +
=
0
0 ,
) (
2
x
x
daca
daca
x
b ax
x f . Sa se determine a si b astfel incat f sa fie derivabila pe ℝ.
3. Fie R f → ∞) , 0 ( : ,
2
1
) (
x
x f = si fie n un numar natural nenul. Sa se calculeze, in caz ca
exista
( )
( )
n
f x .
4. Fie R R f → : , definita prin | | ) ( x x f = . Sa se stabileasca domeniul unde f este continua,
respectiv unde f este derivabila.
5. Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

6. Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

7. Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

8.
Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

9.
Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

10.
Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

= 3
=functia f este derivabila daca si numai daca a=b=0.

2 ) (
)! 1 ( ) 1 ( ) (
− −
+ − =
n n n
x n x f pentru orice R x ∈ ; =
=2
=2
=1
=0
=1
=5
11.
Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

12.
Sa se determine astfel incat functia sa fie continua, unde
si

13.
Fie functia , . Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul lui f in
origine.
14. Se considera functia , . Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul lui f in
punctul de abscisa .II. Calculeaza urmatoarele limite

1.
x
x
x
2 sin
lim
0 →


2.
x
x
x
1 4
lim
03.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
=1
=a
=
=
= -1
=
=
8
=
8
=
8
= 1
= +
8
10.
11.
, daca

12.

13.

14.
III. Sa se calculeze derivatele urmatoarelor functii:

1. ,

2. ,

3.
,

4.
,

5.
, .
6. ,

7.
, , .
8. ,

9.
,

10.
, , .
11. ,

= +
8
=
= a-b
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
12.
,

13.
,

14.
, , , .
15. ,

16.
,

17.
,

18.
,

19.
,

20.
, ,

21.
,

22.
,

23.
,

24.
.

25.
,

26.
,

27.
,

28.
,

29.
,

30.
,

31.
,

32.
,

33.
,

34.
,

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
35.
,

36.
,
37. : f → ℝ ℝ, ( ) sin cos
n
f x x nx =
38. : f → ℝ ℝ, ( ) sin sin
n
f x x nx =
39. : f → ℝ ℝ, ( ) cos sin
n
f x x nx =
40. : f → ℝ ℝ, ( ) cos cos
n
f x x nx =
41. ,

42.
,

43.
,

44.
, ,
45. ,

46.
,

47.
,

48.
,

49.
,

50.
,

51.
,

52.
, ,
53. , , .
54. ,

55.
,

56.
,

57.
,

58.
,

59.
,

60.
,

61.
,

62.
,

63.
,

64.
,

=
=
=
=
=
=0
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
65.
,

66.
,

67.
,

68.
,

69.
,
2 2
( )
b x
f x ae

=
,
70.
,

71.
,
72. ,

73.
,=
=
=
=
=
=
=
=
=

Serii de funcŃii ( vezi [1] p. 69-72, respectiv [2] p. 39-65)
1. CalculaŃi domeniul de convergenŃă al seriei
2n
n 1
1
1 x

=
+


2. Să se determine mulŃimea de convergenŃă pentru seria de funcŃii
n n
n 1
n 1 1 x
n 1 2x

=
+ − | | | |
| |
− \ ¹ \ ¹


3. Să se determine mulŃimea de convergenŃă pentru seria de funcŃii
( )
( )
n
n
2
2
n 2
1 1 x
n 1 x

=
| |
− −

|
+ \ ¹

ln

4. Să se determine mulŃimea de convergenŃă pentru seria de funcŃii
( )
( )( ) ( )
1 1 1
3 n 2
n 1
2 x 2 x 2 x 2 x x 0

=
− − − − >

... ,
5. Să se determine mulŃimea de convergenŃă pentru seria de funcŃii
( )
n
n x
n 1
n 1
n

+
=
+


6. Să se determine mulŃimea de convergenŃă pentru seria de funcŃii
( )
n
n n
n 1
ax
a 0 x 0
a x

=
> >
+

, ,
7. Să se determine mulŃimea de convergenŃă pentru seria de funcŃii
n
2
2
n 1
2n 5 x
2x 1 7n 3n 2

=
+ | |

|
+ \ ¹ + +


8. Să se determine mulŃimea de convergenŃă pentru seria de funcŃii
n
n
n 1
x
2
3

=
| |
|
\ ¹

sin
9. Să se studieze natura convergenŃei seriei de funcŃii
( )
[ ]
x
x
n 1
n n 1
x 0 1
1 x n n 1

=
| |

− ∈ |
+ + + \ ¹

, ,
10. Să se studieze natura convergenŃei seriei de funcŃii
( )
( )
[ ]
n 1
nx n 4 x
x 0 1
1 n x 1 n 1 x

=
| | −
− ∈
|
+ + + −
\ ¹

, ,

Serii de puteri (vezi [1] p. 78-80, respectiv [2] capitolul 4, p. 65-)

1. StudiaŃi convergenŃa seriei de puteri
2 3
1 1
x x x
2 3
+ + + ...
2. Să se studieze convergenŃa seriei
( )
n
2
n 1
1
x 2
n

=3. Să se determine mulŃimea de convergenŃă şi suma următoarei serii de
puteri
( )
n
n 1
n 1
x
1
n

+
=4. Să se determine mulŃimea de convergenŃă şi suma următoarei serii de
puteri
( )
2n 1
n
n 1
x
1
2n 1
+ ∞
=

+


5. Să se dezvolte în serie de puteri funcŃia
( )
x
f x e = , precizându-se şi
domeniul pe care este valabilă dezvoltarea.
6. Să se dezvolte în serie de puteri funcŃia
( ) ( )
sin f x x = , precizându-se şi
domeniul pe care este valabilă dezvoltarea.
7. Să se dezvolte în serie de puteri funcŃia
( ) ( )
f x 1 x
α
α = + ∈ℝ , , precizându-
se şi domeniul pe care este valabilă dezvoltarea.
8. Să se arate că functia ( )
( )
1 x
f 1 1 f x
1 x
+
− → =

ℝ : , , ln este dezvoltabila în
serie de puteri şi să se găsească această dezvoltare, stabilindu-se şi
intervalul pe care este valabilă dezvoltarea.
9. Să se arate că functia { }
( )
2
3x
f 2 3 f x
x 5x 6
− − → =
+ +
ℝ ℝ : \ , , este dezvoltabila
în serie de puteri şi să se găsească această dezvoltare, stabilindu-se şi
intervalul pe care este valabilă dezvoltarea.
10. Să se dezvolte în serie de puteri funcŃia
( )
x
f x 2 = .
11. Să se dezvolte în serie de puteri funcŃia
( )
2
x
f x e

= .


Integrala Riemann (vezi [3] capitolele 1 si 2)


I. Sa se calculeze urmatoarele integrale definite

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
,

9.

10.
11.
12.
=
=
=0
=
=1
=2
=
=
=
=
=
=
13.
2
ln
e
e
dx
x x


14.
15.
16.

17.
18.
19. 2
2
a
a
x dx


20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
,

=ln2
=
=1
=
=40
=4a
=
=
=
=31,5
=
=4
=0
=
=52
=
=
30.

31.
4 2
0
sec x dx
π


32.

33.
3
2
1
2
2
1
dx
x −
II. Sa se determine urmatoarele primitive:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

=
=1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22. ,

23.


III.
1.
Utilizand integrala definita sa se calculeze limita pentru
*
p∈ℕ .
2. Utilizand integrala definita sa se calculeze limita

3.
Utilizand integrala definita sa se calculeze limita

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful