Grila de observa ț ie (interviu

)
Membrii comisiei care vor realiza interviul vor acorda individual punctaje fiecărui candidat în parte, folosind Grila de observație de mai jos. Imediat după ce candidatul părăsește sala membrii comisiei se pun de acord, prin argumentare, cu privire la punctajul final acordat Categoria Dimensiuni 1 Gândire logică Evocă date, nume, locuri, cifre, răspunde organizat la subiecte complexe, înțelege repede sensul întrebării, reflectează 2-3 secunde înainte de a răspunde, pune întrebări de nuanțare etc. Exprimare clară și precisă a ideilor Răspunde precis la întrebare, după un discurs mai lung rezumă, formulează fraze complexe, dar ușor comprehen-sibile, utilizează efecte oratorice etc. Maturitate Convingeri personale solide, descrie experiența trecută cu claritate, precizie, face distincție între dorințe, imaginație și realitate, se asigură că a fost bine înțeles, că a înțeles bine întrebarea etc. Motiva ț ie realistă ș i ambi ț ioasă Motivat de ceea ce face/va face, viziune pe termen lung, și nu limitată ”aici și acum”. Optimism fără naivitate, tonus pozitiv Iubește viașa sub toate aspectele ei, activitatea, riscul pentru că are o încredere rațională în sine și în ceea ce îl înconjoară 2 Scala de evaluare 3 4 5 6 7 8

9 10

Aptitudini, calită ț i

1

calită ț i Aspect exterior/ prestan ț ă Comportamente 3 4 5 6 7 8 9 10 2 . Independen ț ă Este independent și preferă o muncă în care să-și asume întreaga responsabilitate și să decidă singur. despre rezolvări cu succes ale problemelor Vorbește despre probleme. de a lucra singur. etc Este capabil să zâmbească sau chiar să râdă în timpul interviului Se exprimă clar. ”de încredere”. cuplată de toleranță crescută. nu agreează să primească ordine. neînțelegeri Este direct. capacitatea de a se face înțeles și respectat etc. fără încurajări constante Cooperare și non – conflictualitate Aptitudine de cooperare cu ceilalți. îmbrăcat cu gust fără să fie ostentativ Îl privește direct pe cel care îl chestionează ………………………. 1 2 2 Scala de evaluare 3 4 5 6 7 8 9 10 Aptitudini. loial Aspect îngrijit. conflicte. ambițiilor. poate prezenta un defect ca pe o calitate. cu încredere asupra viitorului. dificultăți. nu pare să ascundă nimic important. de a lucra în echipă. fără suport. sincer. Vorbește despre solușii. salariului etc. dominator Convingere – argumentare Este convingător.Categoria Dimensiuni 1 Capacitate de ini ț iativă Capacitatea de a avea inițiative. înlănțuie cu abilitate argumentele fără a o face ostentativ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful