APARATELE MOBILE Sub aceast denumire sunt cuprinse toate tipurile de aparate ortodontice care nu se ancoreaz la nivelul arcadelor

dentare; ele sunt men inute în cavitatea bucal doar prin apropierea activ a arcadei inferioare de cea superioar sub ac iunea mu chilor mobilizatori ai mandibulei. Dintre aparatele mobile în cele ce urmeaz vom prezenta: Activatorul Aparatul BIMLER Bionator Scutul labial Aparatul Frankel

Activatorul primul aparat func ional mobil ap rut în arsenalul terapiei ortodontice.

.

are ac iune func ional i cauzal . .provoac m rirea secre iei salivare. împiedicînd respira ia bucal . interpunerea limbii. ceea ce duce la o autocur ire favorabil prevenirii cariei dentare. sugerea degetelor. prin ac iunea de dirijare a for elor musculare.Avantajele activatorului sunt: . .poate fi aplicat în perioada denti iei mixte. cînd aparatele mobilizabile nu pot fi ancorate în mod corespunz tor. .stimuleaz dezvoltarea armonioas a tuturor elementelor constitutive ale aparatului dentomaxila. .

. .lipse te aparatul dento-maxilar de stimulul func ional cel mai important.Dezavantajele activatorului sunt: . .este greu de suportat datorit volumului s u mare.nu este purtat practic decît noaptea sau cel mult cîteva ore i ziua. ceea ce prelunge te foarte mult durata tratamentului. mastica ia.

.pinteni de pozi ionare (PETRIK ). . .o mas acrilic interocluzal .o plac acrilic inferioar cu plan înclinat.arcuri secundare. care une te întrun bloc cele dou pl ci. .gutier frontal inferioar prelungit la cererea ortodontului cu un scut vestibular.Descriere Activatorul rigid se compune din urm toarele elemente: . .o plac acrilic superioar (palatinal ) cu arc vestibular i eventual urub. .

. aducerea incisivilor într-o rela ie cap la cap . care s creasc spa iul oral. a limbii i a din ilor. Balters consider puncte esen iale de tratament urm toarele: ob inerea unei închideri laterale i plasarea p r ii dorsale a limbii în contact cu palatul moale. ob inerea unei alungiri a mandibulei.Bionatorul Balters A fost creat de Balters în 1960. m rirea spa iului oral i normalizare func iei sale. ob inerea unei mai bune rela ii a maxilarelor.

aparatul de baz ( standard sau tin I) utilizat pentru echilibrarea pozi iei posterioare a limbii i a consecin elor ei (ocluzia distalizat ). progna ia mandibular func ional ).aparatul inversat ( tip III) se folose te cînd limba este într-o pozi ie anterioar i în cazul consecin elor acestei pozi ii anormale ( ocluzia mezializat . . în care limba este hipoton i este necesar deplasarea ei anterioar .aparatul de protec ie ( tip II) care închide spa iul interdentar în ocluzia deschis frontal . în compresiunile de maxilar.Tipurile de bionator Balters a conceput trei tipuri de aparate: . . .

o u oar devia ie a liniei mediane. Prin aparat se poate m ri aceast în l ime. vestibulo-versia incisivilor superiori. o în l ime facial redus . decalajul scheletal nu este prea sever. cu un deficit de dezvoltare madibular i înghesuire dentar redus sau absent .Indica ii Anomaliile de cls II/1 cînd: arcadele dentare sunt bine aliniate spontan. posibilit i de cooperare cu pacientul. mandibula este într-o pozi ie posterioar . . favorizînd erup ia pasiv a din ilor i o cre tere alveolar vertical .

ca urmare a efectului restrictiv al limbii. . Anomaliile cu supraocluzie frontal . datorit infraocluziei molarilor i a premilarilor.progna iile mandibulare func ionale sau anatomice cu ocluzie invers frontal sau total .Indica ii Anomaliile de cls II/1 asociate cu ocluziile deschise frontale prin degluti ie infantil cu interpozi ia limbii între cele dou arcade. Anomaliile de cls III-a.

Bionator este o variant de activator redus ca volum datorit faptului c partea acrilic este format dinr-o plac inferioar îngust i din dou aripioare laterale superioare. .

. . datorit faptului c nu posed elemente acrilice masive. cu condi ia ca discrepan a scheletic s nu fie mare. . .d rezultate bune în cazul anomaliilor din clasa II/1 Angle în denti ia mixt .Avantajele bionatorului sunt: .influen eaz revenirea la normal a activit ii linguale.este comod.este u or de confec ionat din punct de vedere tehnic.

nu poate fi folosit în anomaliile din clasa II Angle provocate de convexitatea etajului mijlociu al fe ei.Dezavantajele bionatorului sunt: . .nu d rezultate în cazurile cu ectopia vestibular a caninilor inferiori. . .nu d rezultate în cazurile la care fa a are o tendin de dezvoltare vertical . .nu d rezultate satisf c toare în anomaliile din clasa II Angle (RAKOSI).

aparatul de protec ie. .Descrierea Balters a imaginat trei tipuri de aparate: .aparatul de baz .aparatul inversat. . .

Aparatul Frankel .

care ajut la maturarea. antrenarea i reprogramarea sistemului neuromuscular oro-facial. ele modificînd înveli ul biomecanic în timpul dezvolt rii denti iei. Sunt considerate mijloc de interferen în rela ia form func ie.Regulatorul de func ie Frankel Regulatoarele de func ie Frankel sunt dispozitive ortopedice de exerci iu. .

elemente din sârm : un arc vestibular pe suprafa a vestibular a incisivilor inferiori care face leg tura cu scuturile vestibulare. suportul din sârm care poate fi alc tuit dintr-o singur sârm continu sau 3 segmente adiacente i care realizeaz conexiunea pelotelor labiale superioare cu scuturile vestibulare.Descrierea aparatului Aparatul se compune din: elemente acrilice:: ± 2 scuturi vestibulare. . ± 2 pelote labiale superioare.

care au rolul de a împiedica erup ia molarului 1 inferior. în cadrul ocluziilor inverse frontale. care permit deschiderea ocluziei pentru realizarea saltului articular. cro ete ocluzale de sprijin în zona molar mandibular . înapoia ultimului molar prezent pe arcad . . un arc palatal care pleac de la nivelul scuturilor vestibulare.un arc lingual superior care se sprijin la nivelul cingulumului incisivilor superiori. traverseaz palatul de partea opus . cro ete de sprijin maxilare.

precum i în ocluzia adînc .Tipurile de aparate i indica iile lor (dup Frankel Regulatorul de func ie tip 1a este utilizat în compresiunea maxilar cu îngustare transversal i sagital pîn la medie. retruzia incisivilor inferiori i protruzia incisivilor superiori.în cazurile de proden ie superioar cu supraocluzie frontal . .în perioada denti iei mixte (7-9 ani). cu ocluzie neutral .în cazurile de incongruen dento-alveolar . Malocluziile de clasa I beneficiaz de acest tip de aparat în urm toarele situa ii: .în endoalveoloden iile superioare cu ocluzie invers lateral . . . în anomaliile clasa I cu ocluzie neutral . .

Regulatorul de func ie tip 2 Frankel Este utilizat în tratamentul malocluziei de clasa II/ 1 i II/ 2.a Angle tratate ini ial cu for e ortodontice extra-orale. Regulatorul de func ie tip 3 Frankel Indica iile aparatului: ± anomalii de clasa a III. în denti ia mixt i permanent timpurie. pentru repozi ionarea corect a maxilarului superior i a musculaturii asociate. dup corec ia chirurgical a progna iei mandibulare anatomice. ± în formele severe de anomalie de clasa a III. ± pentru reeducarea muscular . .a Angle.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful