DOKUMEN STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN ISLAM : TINGKATAN 2 – BAHAGIAN AYAT HAFAZAN

BAND 1 BAND 4 B1D2E1 B4D2E1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat daripada surah ali- Menghafaz ayat daripada surah ali-Imran dengan betul, Imran: bertajwid dan lancar iaitu: • ayat 8 • ayat 18 • ayat 8 • ayat 18 B1D3E1 B4D3E1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat daripada surah ali- Menghafaz ayat daripada surah ali-Imran dengan betul, Imran: bertajwid dan lancar iaitu: • ayat 26 • ayat 27 • ayat 26 • ayat 27 BAND 2 B2D2E1 Menghafaz ayat daripada surah ali-Imran dengan betul iaitu: • ayat 8 • ayat 18 B2D3E1 Menghafaz ayat daripada surah ali-Imran dengan betul iaitu: • ayat 26 • ayat 27 BAND 3 B3D2E1 Menghafaz ayat surah ali-Imran dengan betul dan bertajwid iaitu: • ayat 8 • ayat 18 BAND 5 B5D2E1 Menghafaz ayat daripada surah ali-Imran dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih iaitu: • ayat 8 • ayat 18 B5D3E1 Menghafaz ayat daripada surah ali-Imran dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih iaitu: • ayat 26 • ayat 27 BAND 6 B6D2E1 Menghafaz ayat daripada surah ali-Imran dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan boleh dicontohi iaitu: • ayat 8 • ayat 18

B3D3E1 B6D3E1 Menghafaz ayat surah ali- Imran dengan betul dan bertajwid Menghafaz ayat daripada surah ali-Imran dengan bacaan iaitu: betul, bertajwid, lancar, fasih dan boleh dicontohi iaitu: • ayat 26 • ayat 27 • ayat 26 • ayat 27

DOKUMEN STANDARD PRESTASI:PEND ISLAM:TING 1: BAHAGIAN AYAT KEFAHAMAN : PELAJARAN 3 & 7
PELAJARAN 3 – MENGINSAFI KEKUASAAN ALLAH (BUKU TEKS MS 17-25) PELAJARAN 7 – SEGERA BERTAUBAT DAN BERISTIGHFAR (BUKU TEKS MS 5463) ~ TIADA ~

~ TIADA ~

B2D4E1 B2D4E1 Menyatakan isi kandungan ayat -ayat surah ali-Imran Menyatakan isi kandungan ayat -ayat surah ali-Imran iaitu: iaitu: • ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) • ayat 133 – 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar) B3D4E1 B3D4E1 Mengamal isi kandungan ayat-ayat daripada surah ali- Mengamal isi kandungan ayat-ayat daripada surah aliImran iaitu: Imran iaitu: • ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) • ayat 133 – 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar) B4D4E1 B4D4E1 Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah ali- Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah aliImran dengan betul iaitu: Imran dengan betul iaitu: • ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) • ayat 133 – 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar) B5D4E1 B5D4E1 Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah ali- Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah aliImran dengan betul dan istiqamah iaitu: Imran dengan betul dan istiqamah iaitu: • ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) • ayat 133 – 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar) B6D4E1 B6D4E1 Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah ali- Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah aliImran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi: Imran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi: • ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) • ayat 133 – 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar)

DOKUMEN STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN ISLAM : TINGKATAN 2 : BAHAGIAN HADIS – PEL 9 & 10 PELAJARAN 9 : TANGGUNGJAWAB SETIAP MUKMIN (BUKU TEKS MS 71-76)
B1D4E1 Menyatakan isi kandungan hadis berdasarkan: • Hadis 1: Tanggungjawab Setiap Mukmin B2D5E1 Menjelaskan isi kandungan hadis berdasarkan: • Hadis 1: Tanggungjawab Setiap Mukmin B3D5E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran: • dengan tangan • dengan lisan • dengan hati. B4D5E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul: • Mengubah dengan tangan. • Mengubah dengan lisan. • Mengubah dengan hati.

PELAJARAN 10 : KELEBIHAN BERSEDEQAH (BUKU TEKS MS 77-80)
B1D4E1 Menyatakan isi kandungan hadis berdasarkan: • Hadis 2: Kelebihan Bersedekah B2D5E1 Menjelaskan isi kandungan hadis berdasarkan: • Hadis 2: Kelebihan Bersedekah B3D5E2 Melakukan amalan-amalan sedekah yang terkandung di dalam hadis.

B4D5E2 Melakukan amalan-amalan sedekah yang terkandung di dalam hadis dengan beradab.

B5D5E1 B5D5E2 Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul Melakukan amalan-amalan sedekah yang terkandung di dan istiqamah. dalam hadis dengan beradab dan istiqamah. B6D5E1 B6D5E2

Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul, Melakukan amalan-amalan sedekah yang terkandung di istiqamah dan boleh dicontohi. dalam hadis dengan beradab dan istiqamah.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN ISLAM : TING.2 : BAHAGIAN AQIDAH PEL. 11 & 12 PELAJARAN 11 : BERIMAN KEPADA ASMA AL HUSNA (BUKU TEKS MS 82-102)
B1D5E1 Menyatakan pengertian al-Asma al-Husna.

PELAJARAN 12 : KESAN BERIMAN KEPADA ALLAH (BUKU TEKS MS 120-124)
B1D6E1 Menyebut bahagian-bahagian tauhid.

B2D6E1 B2D7E1 Menyatakan nama-nama Allah SWT yang bersifat dengan Menyatakan pengertian: al-Asma al-Husna: • Tauhid Uluhiyyah • al-Rahman • Tauhid Rububiyyah • al-Rahim • Tauhid Asma wa sifat • al-Hakim B3D6E1 Mengamalkan kehidupan. • al-Rahman • al-Rahim • al-Hakim B4D6E1 Membudayakan kehidupan • al-Rahman • al-Rahim • al-Hakim nilai-nilai al-Asma al-Husna B3D7E1 dalam Menjelaskan kesan beriman kepada Allah SWT dari aspek: • Perbuatan • Perkataan • Pemikiran • Penampilan

sifat-sifat

al-Asma

al-Husna

dalam ~ TIADA ~

~ TIADA ~ ~ TIADA ~

~ TIADA ~

~ TIADA ~

DOKUMEN STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN ISLAM : TING.2 : BAHAGIAN AQIDAH PEL. 13 & 14 PELAJARAN 13 : BERIMAN KEPADA MALAIKAT (BUKU TEKS MS 125-137)
B1D7E1 Menyatakan maksud malaikat secara ringkas. B2D8E1 Menyatakan • sifat-sifat malaikat. • Nama-nama malaikat yang wajib diketahui. • Tugas-tugas malaikat. B3D8E1 Melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran

PELAJARAN 14 : BERIMAN KEPADA KITAB SUCI (BUKU TEKS MS 138-143)
B1D8E1 Menyatakan maksud beriman dengan kitab-kitab suci. B2D9E1 Menyatakan nama-nama kitab suci dan penerimanya.

B3D9E1 Menyatakan aspek kandungan al-Quran. B4D7E1 Mengamalkan ajaran al-Quran dalam kehidupan seharian.

~ TIADA ~

~ TIADA ~

~ TIADA ~

~ TIADA ~

~ TIADA ~

DOKUMEN STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN ISLAM : TINGKATAN 2 : BAHAGIAN IBADAT – PEL 15 & 16

PELAJARAN 15 : SOLAT QASAR & JAMAK (BUKU TEKS MS 144-150)

PELAJARAN 16 : PUASA MENJANA KEPERIBADIAN MUSLIM (BUKU TEKS MS 151162)
~ TIADA ~ B2D11E1 Menjelaskan rukun puasa dengan betul. B3D11E1 Melakukan ibadat puasa dengan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa.

~ TIADA ~ B2D10E1 Menerangkan kaifiat solat jamak dan qasar. B3D10E1 Melakukan amali solat jamak dan qasar.

B4D8E1 Melakukan amali solat jamak dan qasar dengan betul. ~ TIADA ~

~ TIADA ~ ~ TIADA ~

~ TIADA ~

~ TIADA ~

DOKUMEN STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN ISLAM : TINGKATAN 2 : BAHAGIAN IBADAT – PEL 17 & 18 PELAJARAN 17 : MENGHAYATI BULAN RAMADHAN ( BUKU TEKS MS 163-167 )
B1D9E1 Menyatakan keistimewaan bulan Ramadan. B2D12E1 Menyatakan amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadan.

PELAJARAN 18 : ZAKAT FITRAH (BUKU TEKS MS 168-172)
B1D10E1 Menyatakan pengertian zakat fitrah B2D13E1 Menyatakan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah zakat fitrah. B2D13E2 Menyatakan waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. B2D13E3 Menyebut golongan yang berhak menerima zakat fitrah.

B3D12E1 Melaksanakan amalan sunat dengan: • Membaca al-Quran. • Melakukan solat Tarawih. • Sedekah.

dalam

bulan

Ramadan ~ TIADA ~

~ TIADA ~ ~ TIADA ~ ~ TIADA ~

~ TIADA ~ ~ TIADA ~ ~ TIADA ~

DOKUMEN STANDARD PRESTASI : PEND ISLAM : TING 1 : BAHAGIAN SIRAH PEL 19 & 23 PEL 19 : SAIDINA UMAR AL KHATTAB PENTADBIR ULUNG (BUKU TEKS MS 174-202)
B1D11E1 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: • Sayidina Umar bin al-Khattab B2D14E1 Menyatakan keistimewaan sifat Islam: • Sayidina Umar bin al-Khattab peribadi

PEL 23 : SAIDINA ABU HURAIRAH PERAWI HADIS (BUKU TEKS MS 174-202)
B1D11E1 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: • Sayidina Abu Hurairah

B2D14E1 tokoh-tokoh Menyatakan keistimewaan Islam: • Sayidina Abu Hurairah

sifat

peribadi

tokoh-tokoh

B2D14E2 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam. • Sayidina Umar bin al-Khattab B3D13E1 Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam • Sayidina Umar bin al-Khattab

B2D14E2 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam. • Sayidina Abu Hurairah B3D13E1 Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam • Sayidina Abu Hurairah

~ TIADA ~

~ TIADA ~

~ TIADA ~

~ TIADA ~

~ TIADA ~

~ TIADA ~

DOKUMEN STANDARD PRESTASI : PEND ISLAM : TING. 2 – BAHAGIAN SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM PEL. 25: KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH - UNIT 1 & 2 UNIT 1 – PEMBINAAN MASJID BUKU TEKS MS 209 UNIT 2 – PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN DAN ANSAR BUKU TEKS MS 214

B1D12E1 B1D12E2 Menyatakan tentang masjid pertama dibina pada zaman Menyatakan asas-asas persaudaraan antara Muhajirin dan Rasulullah SAW. Ansar. B2D15E1 Menyatakan peranan masjid pada zaman Rasulullah SAW. B2D15E2 Menyatakan cara Rasulullah SAW mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar.

B3D14E1 B3D14E2 Mengambil iktibar daripada pembinaan dan pengurusan Mengambil iktibar sifat-sifat mulia dan kebijaksanaan masjid di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar. B3D14E3 Mencontohi pengorbanan golongan Ansar dan Muhajirin. ~ TIADA ~ ~ TIADA ~ ~ TIADA ~ ~ TIADA ~ ~ TIADA ~ ~ TIADA ~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful