RINGKASAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DESKRIPTOR (D

)
BAND (B) & EVIDENS (E) B3 B4 TILAWAH AL-QURAN

P.I SMK JPSHAS

B1

B2

B5

B6

AYAT BACAAN B1-B6: D1 Surah Ali-Imran ayat:  Ayat 1-9  Ayat 14-19

Membaca surah ali-Imran ayat 1 – 200 E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah ali-Imran mengikut bacaan guru iaitu: • ayat 1 – 9 • ayat 14 – 19 B1D1E1

Membaca surah aliImran ayat 1 – 200 E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah ali-Imran dengan bimbingan guru: • ayat 1 – 9 • ayat 14 – 19 B2D1E1

Membaca surah aliImran ayat 1 – 200 E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah ali-Imran dengan betul tanpa bimbingan: • ayat 1 – 9 • ayat 14 – 19 B3D1E1

Membaca surah aliImran ayat 1 – 200. E1 Membaca ayat-ayat daripada surah aliImran dengan betul, bertajwid dengan pemerhatian yang khusus kepada hokum mim sakinah: • ayat 1 – 9 • ayat 14 – 19 B4D1E1 Menghafaz ayat-ayat tertentu dalam surah ali-Imran ayat 8 dan 18. E1 Menghafaz ayat daripada surah aliImran dengan betul, bertajwid dan lancar iaitu: • ayat 8 • ayat 18 B4D2E1

Membaca surah aliImran ayat 1 – 200 E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah aliImran dengan betul, bertajwid dan lancar: • ayat 1 – 9 • ayat 14 – 19 B5D1E1

Membaca surah aliImran ayat 1 – 200. E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah ali-Imran dengan betul, bertajwid,lancar, fasih dan boleh dicontohi: • ayat 1 – 9 • ayat 14 – 19 B6D1E1 Menghafaz ayatayat dalam surah ali-Imran ayat 8 dan 18. E1 Menghafaz ayat daripada surah aliImran dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan boleh dicontohi iaitu: • ayat 8 • ayat 18 B6D2E1 1

AYAT HAFAZAN B1-B6: D2
Surah Ali-Imran ayat:  Ayat 8  Ayat 18

Menghafaz ayatayat dalam surah ali-Imran ayat 8 dan 18. E1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat daripada surah ali-Imran: • ayat 8 • ayat 18 B1D2E1

Menghafaz ayatayat dalam surah ali-Imran ayat 8 dan 18 E1 Menghafaz ayat daripada surah aliImran dengan betul iaitu: • ayat 8 • ayat 18 B2D2E1

Menghafaz ayat-ayat surah ali- Imran ayat 8 dan 18 E1 Menghafaz ayat surah ali-Imran dengan betul dan bertajwid iaitu: • ayat 8 • ayat 18 B3D2E1

Menghafaz ayatayat dalam surah ali-Imran ayat 8 dan 18. E1 Menghafaz ayat daripada surah aliImran dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih iaitu: • ayat 8 • ayat 18 B5D2E1

RINGKASAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DESKRIPTOR (D) B1-B6: D3 Surah Ali-Imran Ayat 26 dan 27
BAND (B) & EVIDENS (E) B3 B4 Menghafaz ayat-ayat Menghafaz ayat-ayat surah ali- Imran ayat tertentu dalam surah 26 dan 27 ali-Imran ayat 26 dan 27. E1 Menghafaz ayat surah E1 ali- Imran dengan Menghafaz ayat betul dan bertajwid daripada surah aliiaitu: Imran dengan betul, • ayat 26 bertajwid dan lancar • ayat 27 iaitu: • ayat 26 B3D3E1 • ayat 27 B4D3E1

P.I SMK JPSHAS

B1 Menghafaz ayatayat dalam surah ali-Imran ayat 26 dan 27. E1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat daripada surah ali-Imran: • ayat 26 • ayat 27 B1D3E1

B2 Menghafaz ayatayat dalam surah ali-Imran ayat 26 dan 27. E1 Menghafaz ayat daripada surah aliImran dengan betul iaitu: • ayat 26 • ayat 27 B2D3E1

B5 Menghafaz ayatayat dalam surah ali-Imran ayat 26 dan 27 E1 Menghafaz ayat daripada surah aliImran dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih iaitu: • ayat 26 • ayat 27 B5D3E1

B6 Menghafaz ayatayat dalam surah ali-Imran ayat 26 dan 27. E1 Menghafaz ayat daripada surah aliImran dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan boleh dicontohi iaitu: • ayat 26 • ayat 27 B6D3E1 Menghayati isi kandungan ayat-ayat daripada surah ali-Imran. E1 Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah ali-

AYAT KEFAHAMAN

B2-B6: D4 1.Menginsafi Kekuasaan Allah S.W.T
TIADA

Memahami isi kandungan ayat -ayat tertentu dalam surah aliImran E1 Menyatakan isi kandungan

Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah aliImran E1 Mengamal isi kandungan ayat-ayat

Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat dalam surah ali-Imran. E1 Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah ali-

Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah aliImran E1 Mengamalkan isi kandungan ayat

2

RINGKASAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DESKRIPTOR (D)
2.Segera Bertaubat Dan Beristighfar BAND (B) & EVIDENS (E) B3 B4 daripada surah aliImran dengan betul Imran iaitu: iaitu: • ayat 26 (Menginsafi • ayat 26 Kekuasaan Allah) (Menginsafi • ayat 133 – 136 Kekuasaan Allah) (Segera Bertaubat • ayat 133 – 136 dan Beristighfar) (Segera Bertaubat dan Beristighfar) B3D4E1 B4D4E1

P.I SMK JPSHAS

B1

B2 ayat -ayat surah aliImran iaitu: • ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) • ayat 133 – 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar) B2D4E1

B5 daripada surah aliImran dengan betul dan istiqamah iaitu: • ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) • ayat 133 – 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar B5D4E1

B6 Imran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi: • ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) • ayat 133 – 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar) B6D4E1

HADIS

B1: D4 B2-B6: D5 Hadis 1: Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama

Mengetahui asas pengenalan hadis. E1 Menyatakan isi kandungan hadis berdasarkan: Hadis 1: Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama

Memahami isi kandungan hadis. E1 Menjelaskan isi kandungan hadis berdasarkan: Hadis 1: Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama

Memahami isi kandungan hadis. E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran: • dengan tangan • dengan lisan • dengan hati B3D5E1

Mengamalkan isi kandungan hadis E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul: • Mengubah dengan tangan. • Mengubah dengan lisan. • Mengubah dengan hati B4D5E1

Menghayati isi kandungan hadis. E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul dan istiqamah B5D5E1

Menghayati isi kandungan hadis. E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi B6D5E1

3

RINGKASAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DESKRIPTOR (D) Hadis 2: Sedekah Pemangkin Kesejahteraan
BAND (B) & EVIDENS (E) B3 B4 E2 E2 Melakukan amalanMelakukan amalanamalan sedekah yang amalan sedekah yang terkandung di terkandung di dalam hadis dalam hadis dengan beradab B3D5E2 B4D5E2

P.I SMK JPSHAS

B1 Hadis 2: Sedekah Pemangkin Kesejahteraan B1D4E1

B2 Hadis 2: Sedekah Pemangkin Kesejahteraan. B2D5E1

B5 E2 Melakukan amalanamalan sedekah yang terkandung di dalam hadis dengan beradab dan istiqamah. B5D5E2

B6 E2 Melakukan amalanamalan sedekah yang terkandung di dalam hadis dengan beradab dan istiqamah B6D5E2

ULUM SYAR’IYAH

AKIDAH B1: D5 B2-B4: D6 Beriman Kepada Asma’ Al- Husna  Al-Wahid  Al-Rahman  Al-Rahim  Alhakim  Al-Alim  Al-Adlu Mengetahui sifatsifat Allah SWT berdasarkan alAsma al-Husna serta dalil naqli dan aqli. E1 Menyatakan pengertian al-Asma al-Husna B1D5E1 Memahami aspek tauhid E1 Menyatakan namanama Allah SWT yang bersifat dengan alAsma al-Husna: • al-Rahman • al-Rahim • al-Hakim B2D6E1 Memahami namanama Allah yang bersifat dengan al-Asma al-Husna serta dalil naqli dan aqli. E1 Mengamalkan nilainilai alAsma al-Husna dalam kehidupan. • al-Rahman • al-Rahim • al-Hakim B3D6E1 Menghayati namanama Allah SWT yang bersifat dengan al-Asma al-Husna serta dalil naqli dan aqli E1 Membudayakan sifat-sifat al-Asma al-Husna dalam kehidupan • al-Rahman • al-Rahim • al-Hakim B4D6E1

TIADA

4

RINGKASAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DESKRIPTOR (D)
B1: D6 B2-B3: D7 BAND (B) & EVIDENS (E) B3 B4 Memahami kesan beriman kepada Allah SWT. E1 Menjelaskan kesan beriman kepada Allah SWT dari aspek: • Perbuatan • Perkataan • Pemikiran • Penampilan B3D7E1 Memahami kesan beriman kepada malaikat E1 Melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran B3D8E1

P.I SMK JPSHAS

Kesan Beriman Kepada Allah

B1 Mengetahui kesankesan beriman kepada Allah SWT E1 Menyebut bahagian-bahagian tauhid. B1D6E1

B2 Memahami kesankesan beriman kepada Allah SWT E1 Menyatakan pengertian: • Tauhid Uluhiyyah • Tauhid Rububiyyah • Tauhid Asma wa sifat B2D7E1 Memahami beriman kepada malaikat. E1 Menyatakan • Sifat-sifat malaikat. • Nama-nama malaikat yang wajib diketahui. • Tugas-tugas malaikat B2D8E1

B5

B6

TIADA

B1: D7 B2-B3: D8 Beriman Kepada Malaikat.

Mengetahui beriman kepada malaikat. E1 Menyatakan maksud malaikat secara ringkas. B1D7E1

TIADA

5

RINGKASAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DESKRIPTOR (D)
B1: D8 B2-B3: D9 B4: D7 Beriman dengan Kitab-Kitab Suci BAND (B) & EVIDENS (E) B3 B4 Memahami beriman Menghayati beriman dengan kitab-kitab dengan kitab suci alsuci yang diturunkan Quran oleh Allah SWT E1 Mengamalkan ajaran E1 Menyatakan aspek al-Quran dalam E1 Menyatakan nama- kandungan al-Quran kehidupan seharian. nama kitab suci dan B3D9E1 B4D7E1 penerimanya B2D9E1 B2 Memahami beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT

P.I SMK JPSHAS

B1 Mengetahui beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT E1 Menyatakan maksud beriman dengan kitab-kitab suci. B1D8E1

B5

B6

TIADA

IBADAH Memahami konsep Melaksanakan solat solat jamak dan jamak dan qasar. qasar. E1 Melakukan amali E1 Menerangkan solat jamak kaifiat solat dan qasar. jamak dan qasar. B3D10E1 B2D10E1 Melaksanakan solat jamak dan qasar. E1 Melakukan amali solat jamak dan qasar dengan betul B4D8E1

B2-B3: D10 B4: D8 Solat Qasar dan Jamak TIADA

TIADA

6

RINGKASAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DESKRIPTOR (D) B2-B3: D11 Puasa Menjana Keperibadian Muslim
BAND (B) & EVIDENS (E) B2 B3 B4 Memahami konsep Melaksanakan ibadat puasa puasa E1 Menjelaskan rukun puasa dengan betul B2D11E1 E1 Melakukan ibadat puasa dengan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. B3D11E1 Melaksanakan amalan sunat dalam bulan Ramadan. E1 Melaksanakan amalan sunat dalam bulan Ramadan dengan: • Membaca al-Quran. • Melakukan solat Tarawih. • Sedekah. B3D12E1

P.I SMK JPSHAS

B1

B5

B6

TIADA

TIADA

B1:D9 B2-B3: D12 Menghayati Bulan Ramadan

Mengetahui penghayatan bulan Ramadan E1 Menyatakan keistimewaan bulan Ramadan B1D9E1

Memahami penghayatan bulan Ramadan E1 Menyatakan amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadan B2D12E1

TIADA

B1: D10 B2: D13

Mengetahui zakat fitrah E1 Menyatakan pengertian zakat Fitrah

Memahami konsep zakat fitrah. E1 Menyatakan syaratsyarat wajib dan syarat-syarat sah TIADA

Zakat Fitrah

7

RINGKASAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DESKRIPTOR (D)
BAND (B) & EVIDENS (E) B3 B4

P.I SMK JPSHAS

B1 B1D10E1

B2 zakat fitrah. B2D13E1 E2 Menyatakan waktuwaktu mengeluarkan zakat fitrah B2D13E2 E3 Menyebut golongan yang harus berbuka puasa B2D13E3

B5

B6

TIADA

SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM

B1: D11 B2: D14 B3: D13 1. Saidina Umar Al-Khattab Pentadbir Yang Ulung

Mengetahui keunggulan perjuangan tokohtokohIslam.
E1 Menyatakan

Memahami keunggulan perjuangan tokohtokohIslam. E1 Menyatakan keistimewaan sifat peribadi

Memahami keunggulan perjuangan tokohtokohIslam. TIADA E1 Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam

8

RINGKASAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DESKRIPTOR (D) 2. Saidina Abu Hurairah Perawi Hadis
BAND (B) & EVIDENS (E) B3 B4 • Sayidina Umar bin al-Khattab • Sayidina Abu Hurairah B3D13E1

P.I SMK JPSHAS

B1 riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: • Sayidina Umar bin al-Khattab • Sayidina Abu Hurairah B1D11E1

B2 tokoh-tokoh Islam: • Sayidina Umar bin al-Khattab • Sayidina Abu Hurairah B2D14E1 E2 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam. • Sayidina Umar bin al-Khattab • Sayidina Abu Hurairah B2D14E2

B5

B6

TIADA

9

RINGKASAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DESKRIPTOR (D) B1: D12 B2: D15 B3: D14
1. Pembinaan masjid dan kepentingannya. BAND (B) & EVIDENS (E) B3 B4 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. • Pembinaan masjid dan kepentingannya. • Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar E1 Mengambil iktibar daripada pembinaan dan pengurusan masjid di zaman Rasulullah SAW. B3D14E1 E2 Mengambil iktibar sifat-sifat mulia dan kebijaksanaan Rasulullah SAW mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar. B3D14E2

P.I SMK JPSHAS

B1 Mengetahui kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah: • Pembinaan masjid dan kepentingannya. • Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar E1 Menyatakan tentang masjid pertama dibina pada zaman Rasulullah SAW. B1D12E1

B2 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. • Pembinaan masjid dan kepentingannya. • Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. E1 Menyatakan peranan masjid pada zaman Rasulullah SAW B2D15E1 E2 Menyatakan cara Rasulullah SAW mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. B2D15E2

B5

B6

TIADA

2. Persaudaraan

antara Muhajirin dan Ansar

E2 Menyatakan asasasas persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar B1D12E2

10

RINGKASAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DESKRIPTOR (D)
BAND (B) & EVIDENS (E) B3 B4 E3 Mencontohi pengorbanan golongan Ansar dan Muhajirin. B3D14E3 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH B4: D9 B5-B6: D6 Melaksanakan adab dalam kehidupan seharian, bersosial dan menunaikan ibadat. TIADA E1 Melakukan dengan betul adab: • Terhadap muslim dan bukan muslim • Beribadat B4D9E1 Melaksanakan adab dalam kehidupan seharian, bersosial dan menunaikan ibadat E1 Melakukan dengan betul danistiqamah adab: • Terhadap muslim dan bukan muslim • Beribadat B5D6E1 Mengaplikasi membaca dan menulis jawi

P.I SMK JPSHAS

B1

B2

B5

B6

TIADA

1. Menjana
Keharmonian Hidup 2. Wawasan Ibadah

Mengamalkan adab dalam kehidupan seharian, bersosial dan menunaikan ibadat. E1 Melakukan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi adab: • Terhadap muslim dan bukan muslim • Beribadat B6D6E1 Mahir membaca dan menulis jawi

JAWI

Mengetahui asas membaca dan menulis jawi

Memahami asas membaca dan menulis jawi

Mempamerkan kebolehan asas membaca dan menulis jawi

Mempamerkan kemahiran membaca dan menulis jawi

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful