You are on page 1of 1

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

NEGERI SELANGOR.

PEMANTAUAN HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tarikh Pemantauan : Bidang : PSS & Pusat Akses Pegawai dirujuk :
( tandakan X pada bahagian yang berkenaan )

Bil

Perkara

Ada

Tiada

Berfungsi

Tidak Berfungsi

Sedia digunakan

Belum sedia digunakan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Bilik / Ruang PSS Sudut / ruang / laluan aktiviti Pengurusan susun atur fizikal Keceriaan Koleksi bahan bacaan Koleksi bahan rujukan Program NILAM Pengurusan fail Koleksi bahan P&P Pengurusan data / dokumen Rekod-rekod penggunaan PSS Jadual penggunaan bilik PSS Perancangan / Takwim Aktiviti 2013 Lantikan AJK Induk PSS Lantikan pengawas PSS Carta organisasi PSS Mesyuarat Jawatankuasa / Penyelarasan Capaian Internet LAN / WAN Kampus ASTRO Rekod penggunaan Pusat Akses AJK Pengurusan Pusat Akses Jadual Penggunaan Pusat Akses Carta organisasi Pusat Akses

Ulasan:

Pegawai Pemantau: ......................................

Pengesahan Pentadbir Sekolah: ...........................................