You are on page 1of 1

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

NEGERI SELANGOR

PEMANTAUAN HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN Nama Sekolah Kod Sekolah Tarikh Pemantauan Bidang Pegawai dirujuk Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 : : : : :

ICT&Media

Perkara Makmal komputer - Bil Komputer Pusat Akses Sekolah - Bil Komputer Makmal MBMMBI /Perisian ( BM&BI Rendah ) Capaian Internet / 1Bestari.net / TM SBB LAN / WAN Status VLE Komputer P&P Server Switch hub LCD CDRI Bahan Digital MBMMBI Jadual-jadual penggunaan Perancangan / Takwim Aktiviti 2012 Lantikan AJK Guru Penyelaras Bestari/ ICT Lantikan JPN (GPB) Juruteknik Komputer

Ada
(Tandakan 1 atau 0)

Berfungsi
(Tandakan 1 atau 0)

Sedia diguna

Belum Sedia

Ulasan:

Perkara Tandatangan Nama

Pegawai Pemantau:

Pentadbir Sekolah:

Cop