You are on page 1of 237

T.C.

MARMARA NVERSTES TRKYAT ARATIRMALARI ENSTTS


TRK TARH ANABLM DALI YENA BLM DALI

93 NUMARALI MHMME DEFTER (1069-1071/1658-1660) (Tahlil-Transkripsiyon ve zet)

YKSEK LSANS TEZ

AZZE GELR ELEB

STANBUL 2008

T.C. MARMARA NVERSTES TRKYAT ARATIRMALARI ENSTTS


TRK TARH ANABLM DALI YENA BLM DALI

93 NUMARALI MHMME DEFTER (1069-1071/1658-1660) (Tahlil-Transkripsiyon ve zet)

YKSEK LSANS TEZ

AZZE GELR ELEB

PROF. DR. MUSTAFA ETN VARLIK

STANBUL 2008

NDEKLER zet ...VII Summary...VIII nsz...IX Giri............1-4 Ksaltmalar5 Hkm zetleri.6-55 Hkm 1,2,3 .. 56 Hkm 4,5,6....57 Hkm 7,8,9,10...58 Hkm11,12,13,14 .59 Hkm 15,16 ..60 Hkm 17,18,19,20 61 Hkm 21,22,23,24 62 Hkm 25,26,27,28 63 Hkm 29,30,31 .64 Hkm 32,33,34,35 65 Hkm 36,37,38 .66 Hkm 39,40,41,42 67 Hkm 43,44,45 .68 Hkm 46,47,48,49,5069 Hkm 51,52,53 .70 Hkm 54,55,56,57 71 Hkm 58,59,60,61 72 Hkm 62,63,64..73 Hkm 65,66,67,68 74 Hkm 69,70,71 .75 Hkm 72,73 ..76 Hkm 74,75,76 .77 Hkm 77,78,79 .78 Hkm 80,81,82,83 79 Hkm 84,85 ..............................................80

Hkm 86,87,88 .....................81 Hkm 89,90 ..82 Hkm 91,92,93,94 83 Hkm 95,96,97 .84 Hkm 98,99,100 ...85 Hkm 101,102,103 ...86 Hkm 104,105 ..87 Hkm 106,107...88 Hkm 108,109,110 ...89 Hkm 111,112 ..90 Hkm 113,114,115 ...91 Hkm 116,117,118 ...92 Hkm 119,120,121 ...93 Hkm 122 .94 Hkm 123,124 ..95 Hkm 125,126 ..96 Hkm 127,128,129 ...97 Hkm 130,131 ..98 Hkm 132,133,134 ...99 Hkm 135,136,137 .100 Hkm 138, 139 ...101 Hkm 140,141,142 .102 Hkm 143,144,145 .103 Hkm 146,147 104 Hkm 148,149 105 Hkm 150,151 106 Hkm 152,153 107 Hkm 154,155,156,157 ..108 Hkm 158 ...109 Hkm 159,160,161 .110 Hkm 162,163,164 .111 Hkm 165,166,167 .112 Hkm 168,169 113 Hkm 170,171 114 II

Hkm 172,173,174 .....115 Hkm 175,176,177,178 ..116 Hkm 179,180 ....117 Hkm 181,182 118 Hkm 183,184,185 .119 Hkm 186,187 120 Hkm 188,189 121 Hkm 190,191,192 .122 Hkm 193,194 123 Hkm 195,196,197 .124 Hkm 198,199 125 Hkm 200,201,202 .126 Hkm 203,204 127 Hkm 205,206,207 .128 Hkm 208 ...129 Hkm 209,210,211 .130 Hkm 212,213 131 Hkm 214,215,216 .132 Hkm 217,218 133 Hkm 219,220 134 Hkm 221,222 135 Hkm 223 ...136 Hkm 224,225,226 .137 Hkm 227,228,229 .138 Hkm 230,231,232 .139 Hkm 233 ...140 Hkm 234,235,236 .141 Hkm 237,238,239 .142 Hkm 240 ...143 Hkm 241,242.144 Hkm 243,244,245 .145 Hkm 246,247 146 Hkm 248,249,250 .147 Hkm 251,252,253 .148 III

Hkm 254,255,256 .149 Hkm 257,258 150 Hkm 259,260 151 Hkm 261,262 152 Hkm 263,264,265 .153 Hkm 266,267 154 Hkm 268,269,270,271 ..155 Hkm 272,273 156 Hkm 274,275 157 Hkm 276,277,278 .158 Hkm 279,280 159 Hkm 281,282,283 .160 Hkm 284,285,286 .161 Hkm 287,288 162 Hkm 289,290,291 .163 Hkm 292,293 164 Hkm 294,295,296 .165 Hkm 297,298,299 .166 Hkm 300,301,302 .167 Hkm 303,304 168 Hkm 305,306 169 Hkm 307,308,309 .170 Hkm 310,311,312 .171 Hkm 313,314 172 Hkm 315,316,317 .173 Hkm 318,319 174 Hkm 320,321 175 Hkm 322,323 176 Hkm 324,325 177 Hkm 326,327 178 Hkm 328 ...179 Hkm 329,330 180 Hkm 331,332 181 Hkm 333, 334 ...182 IV

Hkm 335,336,337 .183 Hkm 338,339 ....184 Hkm 340,341 185 Hkm 342,343 186 Hkm 344,345 187 Hkm 346,347,348,349 ..188 Hkm 350,351,352,353,354,355,356 .189 Hkm 357,358,359,360,361,362 190 Hkm 363,364,365,366,367,368,369 .191 Hkm 370,371,372,373,374,375,376 .192 Hkm 377,378,379,380,381,382,383 .193 Hkm 384,385,386,387,388,389,390 .194 Hkm 391,392,393,394,395,396,397 .195 Hkm 398,399,400, 401,402,403 ...196 Hkm 404,405,406,407,408,409,410 .197 Hkm 411,412,413,414,415,415,416,417 ..198 Hkm 418,419,420,421,422,423,424 .199 Hkm 425,426,426,427,428,429,430,431 ..200 Hkm 432,433,434,435,436,437,438 .201 Hkm 439,440,441,442,443,444 202 Hkm 445,446,447,448,449,450,451 .203 Hkm 452,453,454,455,456,457,458 .204 Hkm 459,460,461,462,463,464,465 .205 Hkm 466,467,468,469,470,471,472 .206 Hkm 473,474,475,476,477,478,479,480 ..207 Hkm 481,482,483,484,485,486,487 .208 Hkm 488,489,490,491,492,493,494,495 ..209 Hkm 496,497,498,499,500,501,502,503 ..210 Hkm 504,505,506,507,508,509,510,511 ..211 Hkm 512,513,514,515,516,517,518,519 ..212 Hkm 520,521,522,523,524,525,526,527 ..213 Hkm 528,529,530,531,532,533,534,535 ..214 Hkm 536,537,538,539,540,541,542 .215 Hkm 543,544,545,546,547,548,549,550 ..216 V

Hkm 551,552,553,554,555,556,557,558 ..217 Hkm 559,560,561,562,563,564 218 Hkm 565,566,567,568,569,570,571,572 ..219 Hkm 573 ...220 Dizin ..221-225

VI

ZET
Mhimme defterleri Divn- Hmyunda grlen nemli siyas, iktisad ve sosyal olaylar ihtiva eden karar defterlerdir. Bu nedenle Osmanl tarihi aratrmalarnda kaynak niteliinde deerlendirilmesi gereken nemli materyallerdir.1658 1660 yllarna ait olan 93 Numaral Mhimme Defteri toplam 88 sayfa olup 573 hkm ihtiva etmektedir. Hkm numaralar orijinal olmayp sonradan kursun kalemle hkmlerin kenarnda verilmitir. Bu almada 93 Numaral Mhimme Defteri Osmanl alfabesinden Latin alfabesine aktarlm, dil sadeletirilerek hkmlerin zetleri yaplmtr. 93 Numaral Mhimme Defteri dnemin siyasi, askeri, sosyal ve iktisadi durumu hakkndaki bilgileri vermesi ve devletin icraatlar, mevcut sorunlara bak ve bu konulara kar gsterilen hassasiyeti iermesi bakmndan birinci elden kaynak niteliindedir Eserin yaz dili divn usulde kaleme alnm olup, geneli okunakl olmakla birlikte, baz ksmlar silik olduundan okunmakta glk ekilmektedir.

VII

SUMMARY
Mhimme registers are the books of decision that include important political, economic and social events discussed in the Divan- Hmayun. The Muhimme Register Number 93 which belongs to the years 1658-1660 is 88 pages and contains 573 verdicts. The verdict numbers are not original; they were added later to the sides of the verdicts. In this work, the Muhimme Register Number 93 is translated from Ottoman alphabet to Latin alphabet, the language is simplified and the verdicts are summarized. The Muhimme Register Number 93 is a very important first hand source for its time. It contains essential information about the political, military, social and economical state of the period; shows the affairs and the acts of the state, and its attitude towards the problems of the time. The language of the work is; it is written in the divan style, the general is legible, but some parts are hard to read as they are erased.

VIII

NSZ
Osmanl Devleti merkez tekilatnn en yksek idar mercii olan Dvn- Hmyn'da alnan kararlarn kaydedildii defterler arasnda mhimmeler ilk sray almaktadr. zerinde alm bulunduum defter, 93 Numaral Mhimme Defteri olup, Hicri 1069-1071 / Miladi 1658-1660 yllarn kapsamaktadr. alma, defterin tahll, transkripsiyon ve zetinden olumaktadr. Btn Osmanl topraklar iin idar, sosyal, kltrel, etnik yap, din, hukuk, evkaf vs. konularndan her trl bilgiyi ihtiva etmektedir. Yerel sorunlarn da yer ald bu almada iki kyl arasndaki toprak anlamazl, kle sat, rza geme, hrszlk, cinayet ve Osmanl Devletinin gayrimslim tebaas ile ilikileri gibi konularda bulunmaktadr. Bu almamda bana yol gsterici olan Danmanm Sn. Prof. Dr. Mustafa etin VARLIKa ve Sn. Yrd. Do. Dr. Recep AHISHALIya teekkrlerimi bir bor bilirim. Azize GELR ELEB

IX

GR
Divn- Hmyn tarafndan karlp, beylerbeyiler, sancakbeyleri, kadlar, defterdrlar ve dier idarecilere gnderilen hkm ve fermnlarn sretlerini ieren defterlere Mhimme Defterleri ad verilir. Divn- Hmynda grlp alnan kararlarn mhim addedilenleri iin yazlan fermnlarn kaydedilmesiyle ortaya km bir defter serisidir. Divandan verilen bir karar veya sonulanan bir dava, ferman haline getirilmeden nce kopyas ilgili deftere kayt olmam ise bir hkm ifade etmez. Mhimme Defterine geen karar, tescil edilmi ve hkme balanm demektir. Bu defterlerin ilk kez ne zaman hazrland kesin olarak bilinmemektedir. Babakanlk Osmanl Arivinde bulunan en erken tarihli Mhimme Defteri 951-952/1544-1545, en ge tarihli olan ise 1323/1905 tarihlidir. Tez konum olan 93 numaral Mhimme Defteri Hicri 1069-1071, Miladi 16581660 yllarn kapsamaktadr. Bu yllarda Osmanl tahtnda IV.Mehmed (1648-1687) bulunmakta ve bu dnem Duraklama Dnemine denk gelmektedir. Sz konusu olan almam 573 hkmden olumaktadr. Tamam 88 sayfa olan defterde 76.sayfa bo braklm, 77. ve 78. sayfalar atlanmtr. 93 numaral Mhimme Defterini, hkmlerinin ierii asndan inceleyecek olursak: 347.hkmden son hkme yani 573.hkme kadar olan hkmlerin hepsi askerlere verilen ulak ve menzil hkmleriyle alakaldr. Menzil, Osmanl Devletinde hareket halindeki bir ordunun konaklad, bir kervann durup geceyi geirdii, resmi evrak tamakla vazifeli bir memurun belirli aralklarla at deitirmek, dinlenmek ve geceyi geirmek amacyla mola verdii yer iin kullanlan bir ifadedir. Menzillerin birinci ilevleri Osmanl Devletinin resmi haberleme hizmetini yerine getirmektir. Ayn zamanda bulunduklar yerin ve yollarn gvenliini salamak, yreye sosyal ve ekonomik hareketlilik kazandrmak ve sefer srasnda ordunun konaklama ihtiyacn karlamak gibi ilevleri de bulunmaktadr. Sefer srasnda ordudaki askerlerin ve hayvanlarn zahire ve yem ihtiyalarnn karlanmasnda nemli rol oynamtr. Yerine getirdikleri bu sosyal ve ekonomik vazifelerin yannda birinci vazifeleri resmi haberlemeyi salamak olan menziller bu ilevlerini ulaklar vastasyla gerekletirmilerdir. Ulak, Osmanl Devlet tekilatnda atla giden, devlete ait resmi belgeleri bir yerden bir yere gtrp getiren resmi postaya verilen addr.

Kalan 346 hkm genel balklar altnda toplayacak olursak 1. Bireyler aras anlamazlklar: Hkmlerin byk bir ksmn

oluturmaktadr. Bunlar da alt balklar altnda toparlayabiliriz: a) Bor davalar: Bireylerin birbirlerinden aldklar borlar daha sonra dememeleri veya demek istememeleri ya da demedikleri halde dediklerini iddia etmeleri sonucunda alacakllarn davac olmas ile alakal hkmler. b) Toprak anlamazl ve mahsul davalar: Bireylerin birbirlerinin topraklarn sahiplenmesi sonucu oluan veya topranda ziraat yapmas neticesinde kar tarafn o ylki mahsule el koymak istemesi ile ortaya kan hadiseleri ieren hkmler. c) Kle davalar: Baz kiilerin kle veya klelerinin kle satclar tarafndan karlarak baka kiilere satlmak istenmesi veya klelerin kendilerinin kamas sonucunda kle sahibinin davac olmas ile alakal hkmler. d) Hrszlk davalar: Baz haydut ve ekyalarn, masum insanlarn mallarn almalar veya zorla el koymalar ile alakal hkmler. Bu olaylarn bazlar cinayetle de sonulanmtr. e) Cinayet davalar: Bireyler arasnda kan anlamazlklarn cinayetle sonulanmas veya sadece kar tarafn mallarn alabilmek amacyla ilenen cinayetlerin yer ald hkmler. f) Miras davalar: ahslarn, baz yer ve mallarn atalarndan kendilerine intikal ettiini iddia etmeleri veya atalarnn vefat etmesi sebebiyle sa iken alamad para veya mallarn kendilerinin varis olmalar sebebiyle kendilerine sirayet etmesi neticesinde alacakl olmalaryla alakal hkmler. g) Tecavz davalar: Bu defterde en az grlen davalar olmakla birlikte, baz kadnlarn tecavze uramalar ile alakal hkmler. 2. Yneticiler (askerler) ve halk arasndaki anlamazlklar: Ynetici (askerler) ve halk arasndaki anlamazlklar da kendi iinde snflandrmak mmkndr: a) Halktan haksz yere alnan vergiler: Ynetici konumunda olan kiilerin farkl adlar altnda yoksul halktan vergi talep etmesi ve bu vergileri demek istemeyen halka zulmedilmesi ile ilgili bilgilerin yer ald hkmler.

b) Halktan fazla alnan vergiler: Ynetici konumunda olan kiilerin zaten halktan alnmakta olan vergileri daha fazla arttrarak halktan almak istemesi ve yine halka zulmedilmesi ile ilgili bilgilerin yer ald hkmler. c) Ynetici ve askerlerin zorbalklar ile ilgili davalar: Ynetici ve askerlerin baz ahslarn evlerini basmalar, mallarna, mahsullerine ve hayvanlarna zorla el koymalar ve kyl halka iddet gstermeleri ile ilgili hkmler. d) Yalanc ahit gsterme ile ilgili davalar: zellikle yenierilerden baz ahslarn, yalanc ahitler gstererek, alacakl olduklarn iddia etmeleriyle ilgili bilgilerin yer ald hkmler. e) Yneticilerin halka alacaklarn dememeleri ile ilgili davalar: Kale yapm veya tadilatnda grev yapanlarn ve baz mderrislerin almalarnn karl olan creti alamamalar ile ilgili hkmler. Ksaca, 93 numaral Mhimme Defterinin ierisinde yer alan hkmlerin nemli bir ksmn toplumun huzurunu bozan olaylar oluturmaktadr. Ynetici konumundaki ahslarn yanl tutum ve davranlarnn, toplumun belli bir kesimine tesir ettii de anlalmaktadr. Ayrca kk yerleim blgelerinde, haneye tecavz, yol kesme, haksz para talebi, ekyalk ve adam ldrme olaylar da toplumun iinde bulunduu duruma ayna tutmaktadr. 93 numaral Mhimme Defterinde sosyal olaylarn yannda az olmakla birlikte askeri olaylara da yer verilmitir. Sakz Adasnda bulunan ve zor durumda olan askerlere yardm gnderilmesi, sancaklardan cebelu toplanmas gibi. Bunlarn yan sra stanbulun iae temini ve stanbuldaki debbahane ve sabunhanelerde dzenin salanmas ile ilgili hkmlerde bulunmaktadr. Hkmlerde yneticiye hitaptan hemen sonra asl konuya geilir. Yaplmas istenen iin gerekeleri gsterilir, daha nce konuyla ilgili bir kayt ya da icraat varsa buna da yer verilir. Daha sonra istenildii gibi hareket edilmesi belirtilerek hkm tamamlanr. Tarih sol alt keye yazlr, birounda gn belirtilmez. Ayn 1-10. gnleri iin evil, 11-20. gnleri iin evst, 21-30. gnleri iin evhir kelimesi kullanlr. ou zaman aylar Arapa karlklarnn ksaltlm kullanlarak gsterilmitir, Ra-ReblEvvel, Ca-Cemziyel-Evvel, M-Muharrem gibi. Defterde kullanlan dua cmleleri ve kimlere ait olduklar Dme ikblh: Beylerbeyi, Mutasarrf, Vezir Dme mecduh: Yenieri Aas Vekili, Kapucuba, Kethuda, Bostancba. Dme ulvvh: Darussaade aas

Zde mecdhu: Yenieri Aas, Kethuda, Kaymakam, Sekbanba Zde kadrh: Yenieri Aas Vekili, Ocak avuu, Voyvoda Zde fazluh: Naiber, Kad Zde ilmh: Naib Edmellahu tel icllehu: Veziriazam Dmet izzhm: Fatma Sultan Dmet ismeth: Fatma, mm Glsm, Aie ve Safiye Sultan Sonu olarak 93 numaral Mhimme Defterinde btn mhimmelerde olduu gibi Dvn- Hmyn'da mzakere edilen itimai, siyasi, rfi, idari ve mali kararlar yer almaktadr. Hkmlerin byk bir blmn taradaki halkn ve yneticilerin ikayeti zerine kan emirler oluturmaktadr. Dvna yaplan bavurular, hkm kaytlarndan da anlald zere bizzat stanbula gelinerek yaplmtr.

KISALTMALAR

B C Ca L M N R Ra S Z Za

Receb Cemziyel-hir Cemziyel-Evvel evvl Muharrem Ramazn Rebl-hir Rebl-Evvel Safer abn Zil-hicce Zil-kade

HKM ZETLER
Sayfa/ Hicri/Miladi Hkm 1/1 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 1/2 10 evval 1069/1 HaziranTemmuz 1659 Kime Gnderildii Edirne Kadsna ve Bostancbasna zet Emekli sipahi Ali isimli ahsn vey olu Sleyman Kapucunun validesinin vefat zerine mal varlnn yerinde tespiti hakknda Belagayn ve Premete kaleleri aalar ve askerlerinin, bu kalede hizmetini yerine getiren kiilerden, grevlerini eksiksiz yerine getirmelerine karn, yoklama bahanesiyle adam ba biner ake toplamas hakknda Kr avu ve Kuloullar adndaki ahslarn, arap satan ahslardan krk elli f arap almalar ve parasn dememeleri hakknda. Tmar sahiplerinden Mustafa adl ahsn, kendisine ait olan topraklarda Muhsin Mustafa isimli zeamet sahibinin bin akelik mahsuln kabz etmesi hakknda Gedik Ahmet Paann olu Mehmed Bey vakfndan Trablus, Felik adl karyelerde 1069 (1659) Austos balangcndan sene sonuna kadar vefat edenlerin borlar hakknda Drendegn stosin ky halk ile Akkoca isimli ahs ile daval olduklar, bu dava sona ermiken tekrar dmanln ba gstermesi hakknda

(bo) Kadlarna

1/3

10 evval 1069/1 Temmuz 1659 22 evval 1069/13 Temmuz 1659

Siroz Kadsna

1/4

Malgara Kadsna

1/5

12 evval 1069/3 Temmuz 1659

Siroz Kadsna

1/6

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Kayseriyye Monlasna ve Yenieri Serdarna

1/7

29 evval 1069/20 Temmuz 1659

Trabzon Kadsna ve Ahmed ve Mahmud isimli Yenieri avuuna ahslara Srmenede bulunan Mehmed, Ali, Mustafa ve Bekta adl kardelerin dmanca saldrmas ve haklarna tecavzleri hakknda

2/8

11 evval 1069/2 Temmuz 1659

Rodoscuk Kadsna

Siyavu Aann vazifelerini aydan aya Yasef adl kiiye brakmas ve bu dnemde birok kiinin hak etmeden cret almas ve bu haksz kazancn Yaseften tahsili hakknda brahimin smail adl ahstan 200 riyal kuru alacann olmas ve tahsili hakknda Recep adl ahsn kendisine babasndan intikal eden yerlerin kendisi vazifeli bulunduu srada Bekir adl yenieri tarafndan zorbalkla ele geirilmesi hakknda Mehmed adl cezalandrlmas iin zabiti Mahmudun verilmesi hakknda topunun topular hapsine

2/9

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Kstendil Kadsna

2/10

Karadeniz-i Kilis Kdsna

2/11

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Edirne Monlasna ve Bostancbasna

2/12

Edirne Monlasna

ah Sultan Vakflarnn bana Dervi adl ahsn getirilmesi ve grevini ktye kullanmas durumunda stanbulda mahkeme edilmesi hakknda Kadlardan Yusuf adl ahsn babas Osman avuun 10 sene nce vefat etmesi ve hala zimmetinde olan hakk iin dzenleme yaplmas hakknda Fatma Sultann Sultan hisar kazasna bal kylerinin 1068 senesinde voyvoda tarafndan zapt ve Danizade adl bir yenieriye verilmesi hakknda Derecik adl ahsn Mehmed, Hseyin ve Zlfikar adl ahslar tarafnfan yolunun kesilerek dvlmesi hakknda Kk Mahmud Paann fukara halkn parasn almas ve imdiye kadar yirmi drt askeri zincire vurmas hakknda

2/13

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Sofya Monlasna

2/14

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Bozdoan ve Nazilli Kadlarna ve Nazilli Serdarlarna

2/15

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 25 evval 1069/ 16 Temmuz 1659

Mihali Kadsna

3/16

Batum Kadsna

3/17

5 evval 1069/ 26 Haziran 1659 1 evval 1069/22 Haziran 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 12 evval 1069/ 2 Temmuz 1659

Bosna Paasna ve Monlasna

Habune, Dilamuce ve Domine nahiyelerinin ilhak zerine Kad Mevlana Hac Mehmede mhrl mektup gnderilmesi hakknda Ahmed, Mahmud, Mustafa ve Ali adl kiilere verilen beratn hkmsz braklmas hakknda Makoyani isimli fesat ve gammaz kii ile ilgili gereinin yerine getirilmesi hakknda Memlkl klelerin firar etmesi ve onlara karlk verilen dl hakknda Edirne Beylerbeyi Sinana gayri mslim halktan vergi alnmas grevinin verilmesi ancak baz kimselerin kendisine mani olmas hakknda Holamca isimli ky ahalisinin yllardr kendi tasarruflarnda olan topraklarn Ahmed adl yenieri tarafndan zapt hakknda Ahmed ve Kesir isimli ahslarn Emrullah isimli yenieride 1160 kuru haklarnn bulunmas hakknda Hac Arslann Rdvan adl gemi reisinde alacann olmas ve vermekte sorun karmas hakknda Devlete ait olan korularn yaklmas ve zerinde ziraat yaplmaya balanmas hakknda Yorgakinin Sermen ile eri davasnn olmas ancak Ramazan ve Abdurrahman adl yenierilerin buna mani olmaya almalar Dimitrinin Panayot isimli ahsta alacann olmas ancak alamamas hakknda

3/18

Zlkadriye BeylerBeyisine Ve Mara Kadsna Delvine Kadsna

3/19

3/20

Rodoscuk Kadsna ve Eminine Manastr Kadsna

3/21

3/22

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 21 evval 1069/ 12 Temmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Trabzon Beylerbeyine ve Of ve [bo] Kadlarna Kostova ve [bo] Kadsna ve Yenieri Serdarlarna Samakov Kadsna ve Serdarna

3/23

4/24

4/25

Yanbolu ve slimiye ve mlek Gl Kadlarna Moltova Kadsna ve serdarna

4/26

4/27

Selanik Kadsna

4/28

22 evval 1069/ 13 Temmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Mora Paasna ve Kadsna smail Geidi Kadsna

Hasan isimli ahsn Osman, Ebsud ve Bostanc Mehmed de alacann olmas hakknda Benderisko isimli kiinin kimseye borcu yokken Dodori isimli ahs tarafndan boyere 20000 akesinin alnmas hakknda Filemenk elisi Darendenin vekili olan Kok isimli ahsn Salamon adl kiiye borcunun olmas hakknda Sabroz adl kyde bulunan gayri mslimlerin Analos isimli kiide 2000 alacaklarnn bulunmas hakknda Rahip olan Konstantinin Kiryadolinenin kk kzn oluna nikahlamas, kzn lmyle de btn mallarn ele geirmesi hakknda Takpr Naibi Mahmudun ayn nahiyenin ulemalaryla birlikte znik yaknlarndayken kendi mlknde birinin katledilmesi hakknda Sleyman adl ahsn vey babas Alinin annesinden kalan mallarna el koymas hakknda Vefat eden Burnaz alaybeyinin oullar ve kardelerinin 1300 riyal bor vermesi hakknda Erinenin bir ay ticaret iin gittii bir srada Panaki, Papa Niko ve Oyalberu adl ahslarca einin bir baka kiiyle zorla nikahlandrlmas hakknda

4/29

4/30

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Lefkoe Kadsna

5/31

Klaverte Kadsna

5/32

Gelibolu Kadsna

5/33

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

skdar Monlasna

5/34

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Edirne Monlasna

5/35

Mora Paasna ve Kadsna

5/36

Pnarhisar Kadsna

5/37

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Aydn Sancana Mutasarrf olan [bo] ve Nazilli ve Kuyucak Kadlarna Gnan Kadsna

Kuyucak ve Nazilli kazalarndan toplanan ift bedelinin, bu blgedeki halkn inat etmesi sebebiyle eskiden olduu gibi toplanmas hakknda Hseyin ve Molla Mehmed isimli ahslarn Kre kazas ahalisinden vergi toplayp yerine vermemeleri hakknda Markor adl ahsn Kularvafos, Has Osman ve Behrodastor adl kiilerle davasnn olmas hakknda Mihal adl ahsn ky halkndan 1000 kuru almas hakknda Musa Paa Medresesi grevlilerinden Mevlana ehzade Mehmedden baz kimselerin vakfn artlarna uymayan vazifeler talep etmeleri hakknda Hasa bostanclarndan Kasmn Hasana 1000 kuru vermesi ancak geri alamamas hakknda Anabol halkndan hizmetleri karlnda 5 krekli bir kayk istenmesine karn buraya gelen ulaklarn daha byk isteklerde bulunarak kendilerini zorda brakmalar hakknda Girid Seferinden beri vergiler sorunsuz toplanmasna karn baz kiilerin biz doanc ve akrc olduk diyerek vergi vermede sorun karmas hakknda Hac Hasan adl kiide Kuruca ova adl ky sakinlerinin 60000 ake alaca olduu hakknda Ali isimli bir ahsn cariyesinin firar etmesi hakknda Mustafa adl kapucunun ayn kazada bulunan Mustafa Paada 1210 kuru alacann olmas 10

6/38

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 10 evval 1069/ 1 Temmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 13 evval 1069/ 4 Temmuz 1659

6/39

znikmid Kadsna

6/40 6/41

Mora Paasna ve Kazine Kadlarna Ermenak Kadsna

6/42

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Hayrabol Kadsna ve Edirne Bostancbasna Anabol Kadsna ve dizdarna

6/43

6/44

27 evval 1069/ 18 Temmuz 1659

Anabol Kadsna

7/45

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Yeniehir ve Fener Kadsna Edirne Monlasna Yanya Paasna ve Kadsna

7/46 7/47

hakknda 7/48 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 11 evval 1069/ 2 Temmuz 1659 10 evval 1069/ 1 Temmuz 1659 15 evval 1069/ 6 Temmuz 1659 11 evval 1069/ 2 Temmuz 1659 25 evval 1069/ 16 Temmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 Edirne Monlasna ve Bostancbaya Ahmed isimli ahsn kardeinin Edirne orbacs tarafndan sebepsiz yere hapsedilmesi hakknda Halil adl kiinin ei Emineye Yenieri Serdar Ahmedin zorla sahip olmaya almas hakknda Vize kasabas etrafnda haydutlarn belirmesi ve kasabann gvenliinin salanmas hakknda skp Nazr Mahmud Paann Nikola adl ahsn evini basp, birok hayvanna el koymas hakknda Ahmed adl mderrise verilen vazifenin brahim adl ahs tarafndan ilhak edilmesi hakknda Mderris Abdullahn hizmeti karlnda almas gereken gnlk cretini alamamas hakknda Sabka Reh Beylerbeyi olan Mehmedin Yagob ve Yasef adl kiilerde alacann olmas hakknda Hassa helvaclarndan Mehmed adl ahsn Maruf adl kiide alacann bulunmas hakknda Osman adl kiinin gnlk 12 akesi ve babasndan kalan kethdaln Ali adl ahsta bulunmas ve bu kiinin kardei Hac Sleymann da 45000 akesine el koymas hakknda [bo] isimli ahsn tufanda rnlerinin helak olmasna karn ubalarn kendisinden para talep etmesi hakknda Alaybeyi olu Derya adl haydutun yenieri geinmesi hakknda 11

7/49

Kzanlk Kadsna

7/50

Vize Kadsna ve msellimine skb ve Pirate ve Vulitrin Kadlarna

7/51

8/52

Elbistan Kadsna

8/53

Belgrad Kadsna

8/54

Selanik Monlasna

8/55

orl Kadsna

8/56

Pragota Kadsna

8/57

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 15 evval 1069/ 6

Galata Monlasna

8/58

Badrack Kadsna

8/59

Temmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Yeniehir Kadsna

Apostol isimli ahsn ekyalar tarafndan evinin baslp, mallarnn yama edilip, evlatlarnn ldrlmesi hakknda Mustafa adl ahsn Berdar deirmen denilen yerde katledilmesi ve katillerin bulunamamas hakknda Kad Mustafann tip halkndan zorla para toplayp halka zulmetmesi hakknda Havva Hatunun kardeinin yirmi yldr bulunduu yerden Hadice Hatun ve Osman Aa tarafndan zorla karlmas hakknda Kad Abdurramann Somakov halkndan, srsat ve avarz vergilerinden kurtarmak bahanesiyle 50000 ake almas hakknda Sirozda ilenen astarn uzunluu, sunumu ve sat hakknda Baz devlet adamlar tarafndan halktan zorla vergi toplanmas ve halka zulmetmeleri hakknda Maruf kynden insanlarn [bo] ve [bo] ve [bo] adl kimselerde alacaklarnn olmas ve alamamalar hakknda Peu adl ahsn [bo] adl ahstan pahal bir katr almas ve yolda baka bir ahsn katrn kendisine ait olduunu syleyerek zorla almas hakknda Yenieri Sinann vefatndan sonra sadakann ardndan datlan Snbl hatuna verilmesi uygun grlmken einin kendisinden zorla almas hakknda Sandal kumalar kethdas

9/60

znik Kadsna

9/61

Kstendil Beyine ve tip Kadsna ncecik Kadsna

9/62

9/63

Bolu Paasna ve Somakov Kadsna

9/64 9/65 28 Ramazan 1069/ 19 Haziran 5 evval 1069/ 26 Haziran 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Siroz Kadsna Bihlite Kadsna

9/66

Siroz Kadsna

9/67

Rodoscuk Kadsna ve Serdarna

9/68

Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 24 Ramazan

Ahyolu Kadsna

10/69

[bo] Kadsna

12

1069/ 15 Haziran 1659 10/70 27 Ramazan 1069/ 18 Haziran 1659 28 Ramazan 1069/ 19 Haziran 1659 [bo] evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 Bihlite Kadsna

brahime iletmesi iin eni 1,5 arn (102 cm) olan kuma verilmesi hakknda Viho adl ahsn ailesinin zerinde yllardr ziraat yaptklar topran, Ali ve kardei Mehmed tarafndan bo yere zaptedilmesi hakknda Panakioldin, Yorgaki, Rayi, Floro ve Nikola vs. Atinal ahslarn bahane ne srerek vergi demek istememeleri hakknda

10/71

Anadolu Kadsna

10/72

znikmid Kadsna ve Mustafa adl kii ve kzlar Fatma, Beyine Rabia ve [bo] adl kiilerin brahim ve Hseyin adndaki kiilerin cariyelerini pay edip almalar hakknda zmir Monlasna zmirde ticaretle uraan ve vefat eden Mehmed adl kiinin 5000 kuru alacann olmas ve bunun kzlarna intikal etmesi hakknda Mehmed adl ahsn demesi gereken Kbtiyan Cizyesinin nce bir ksmn vermesi ve kalann da kendisine gelen mbaire eksiksiz teslim etmesi hakknda Sahbaz olu smailin 8000 riyal borcunun olup 8 yldr dememesi hakknda [bo] isimli Yahudinin Kardran Kynden Abbas adl kiide 12000 ake alacann olmas hakknda Rdvan adl ahsn vefat ile olu osmana kalan para ve mallarnn Ahmed adl ahs tarafndan alnmas Kr brahim olu Abdi-dane isimli yenierinin Dadina adl ahsn kendisine borcu yokken ona 250 kuru verdiini syleyerek yalanc ahit gstermesi hakknda

10/73

[bo] Zilkade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659

11/74

Mora Beylerbeyine ve Kadsna

11/75

Mora Beylerbeyine ve Kadsna Bergos Kadsna

11/76

11/77

Yeniehir ve Fener Kadsna

11/78

Galata Kadsna

13

11/79

8 evval 1069/ 29 Haziran 1659

Bodan Voyvodasna Ali adl ahsn bir zan altnda kalarak ldrlmek zere iken kap stanbula gelmesi, Mslman olup Aye Hanmla evlenmesi ve onun mallarn zorla sahiplenip Bodana firar etmesi hakknda Kosul Kadsna ahbaz olu smailin 48000 riyal bor almas ve bunu dememesi hakknda skp Nazr Mehmed Paann Nikola adl ahsn evini basp, hayvanlarna el koymas ve olunu ldrmesi hakknda Ali Reisin, Hac Osman, Hseyin ve brahim adl kiilerce zor kullanlarak hesap grlmesi hakknda Saruhan olu shak elebinin yaptrd camiinin vakf olan Karaolanl mukataasnn kylerinin perian halde olmas hakknda Yeniehir, Fener, Trhala ve nebaht Sancaklarnda ki kazalara haydut ve ekyalardan korunmak amacyla birer martolos gnderilmesi hakknda Yenieri Alinin Sipahilerden Mustafann kardeinden bir miktar bor almas ve akabinde Mustafann vefat sebebiyle bu borcu kardeine demesi hakknda 1069 Mart ay balarnda zmir hassnn smail adl ahsa verilmesi ve buradan kendisine den mahsllerin Ramazan adl kii tarafndan alnmas hakknda Kar derbendinde Marunun olu Kefe adl kiinin ldrlm olarak bulunmas hakknda

12/80

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 evval 1069/ HaziranTemmuz 1659 Zil-kade 1069/TemmuzAustos 1659 8 evval 1069/ 29 Haziran 1659

12/81

Pritina ve Vulitrin Kadlarna

12/82

Trabzon ve Giresun Kadlarna

12/83

Manisa Monlasna

12/84

5 evval 1069/ 26 Haziran 1659

Yeniehir ve Fener ve Trhala ve nebaht Sancaklarndaki kadlara Gordos Kadsna ve yenieri serdarna

12/85

Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 26 evval 1069/ 17 Temmuz 1659

13/86

zmir Monlasna

13/87

evval 1069/ HaziranTemmuz 1659

Emrullah Paa oullar ve Grce Kadsna

14

13/88

Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659

Hasrar Kadsna ve Edirne Bostancbasna

Yorgakinin kardei Yafi nin ticaret iin bulunduu Trnova kynde Buradon, Nikola ve oullar ile yolda olmu giderken bu ahslar tarafndan ldrlerek mallarna el koymalar hakknda Bahizade Mustafa Aann yaptrd camiinin evkafnn paralarndan baz kimselere para devredilmesi hakknda Fatmann kz kardei Ferinin olu Hac brahim vefat etmesi ile mallarnn Fatma Hatuna intikal etmesi hakknda Hac Selimin Osman adl ahsa bor vermesi. Osmann kendisinden borcu tahsile gelen kiiden hile ile hccetini almas hakknda Seyyid Ahmedin shak Paa evkafnda grevlendirilmesi ancak cretini alamamas hakknda Yenieri Mehmedin Mehmed aa olarak tannan kiiye smail adl kiinin kefaletiyle bor vermesi ve borcunun bir ksmn alamamas hakknda Seyyid Ahmed adl ahsn shak Paa evkafnda gnl 20 ake ile greve balamas ancak hizmetinin karln alamamas hakknda Abdlcelil adl ahsn yine ayn kazada bulunan [bo] ve [bo] ve [bo] isimli kiilerce ldrlmesi hakknda Baz yenierilerin kale iinde hapsedilmesinin gerekmesi ve kale dizdarnn buna kar kmas sebebiyle evine hapsedilmesi hakknda Panakinin Hseyin adl kii tarafndan boyere 200 kuruunun 15

13/89

Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/TemmuzAustos 1659

Nevrekob Kadsna

13/90

Yeniehir ve Fener Monlasna

14/91

Ankara Paasna ve monlasna

14/92

Selanik Monlasna

14/93

Mora Paasna ve Kadsna

14/94

Selanik Monlasna

14/95

zi Beylerbeyine ve Silistre Kadsna

14/96

Sinob Monlasna

14/97

Zil-kade 1069/

Molova Kadsna ve Molova

15/98

TemmuzAustos 1659 13 Zil-kade 1069/ 2 Austos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659

Muhafazasnda olan Yusuf Aaya Siroz Kadsna

alnmas hakknda Vefat eden Bosnevi Mahmudun geriye kalan mallarn mer avuun almas, mal ve paralarnn tespiti hakknda brahim, Osman ve Hasan adl ahslarn haydutlarla birlikte kyn itliini basp, iindeki mallar yama etmesi hakknda Yenieri, acemi olan, topu ve cebeci snfndan olanlar, misafirler ve vefat edip varisi olmayanlarn mallarnn stanbula getirilerek pazarda satlmas hakknda Kurdan ky tebasna ocaklk verilmesi ve 1060 senesinde Kocaili Sanca Mtesellimi tarafndan 4000 akelerinin zorla alnmas hakknda shak, Orhan, Salti ve Yasef adl kiilerin 20000 ake alacaklarnn olmas hakknda Ali adl mderrisin zimmetinde vakfa ait para bulunmas ve talep edildii halde vermemesi hakknda Ataullahn maiyetindekilerle gece gemilerinin iplerini keserek suya salmas ve bunu kyllerin yaptn syleyerek, akelerini almas hakknda Naib Pir Mehmedin Kean kazas halkna zulmetmesi ve mallarn zimmetine geirmesi hakknda Yorgi ve Sleyman adl kiilerin az birlii ederek Konstantin adl kiiden 500 kuru alacaklarnn olduklarn sylemeleri hakknda Ramazan adl ahsn halk haydut ve ekyalardan korumak maksadyla halktan 20000 ake istemesi hakknda 16

15/99

Astaron ve Bihlite ve [bo] Kadlarna ve Ohri Sanca msellemine Siroza gelince yol zerinde olan Kadlara znikmid Kadsna

15/100

15/101

16/102

Rodoscuk [bo] monlasna Tatarpazarc Kadsna Bosna Eyletiyle Askir-i slama serasker olan Ahmed Paaya ve Foa Kadsna Kean Kadsna

16/103

16/104

16/105

17/106

Galata monlasna

17/107

Ruscuk Kadsna ve Nibolu Sanca Mtesellimine

17/108

17/109

Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 20 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659

Edirne Kadsna ve Edirne Aasna Edirne monlasna ve Bazarck Kadsna

Bodur Ali olu Ali adl yenierinin Franz adl esirini Topal Ali adl kiiye satmas hakknda Fatma adl hatun ile brahim adl kii arasnda mal alm satm olmas ancak brahimin zimmetinde para kalmas hakknda Muhtesiblerin kendi mahsllerine kanaat etmeyip taradan gelen meyvelerden pay almalar hakknda Yusuf adl ahsn Mir Kaytan oradan Yusuf umad halk ingenelerinin cizyelerini 1060 senesinde 68000 akeye zerine almas hakknda Bae adl ahsn zimmetinde yetimlerin mallarndan 150 kuru kalmas hakknda eyh Said eme Abdlkadir isimli ahsn kendisine ait tarlasna Muharrem avuun nfuz etmesi hakknda Yakub adl kiinin elindeki berat ve yapt hizmetlerin karlnda payna den vergileri alabilmesi hakknda [bo] ve [bo] ve [bo] ve [bo] adl kiilerin ilerini grmesi iin Hristando adl kiiyi vekil tayin etmeleri ancak Hristandonun vazifesini yapmamas hakknda Kazlca Kilise ahalisi terke, koyun ve sr satmadklar halde [bo] adl ahsn kendilerinden sattklar gerekesiyle vergi istemesi hakknda

18/110

zi Beylerbeyine ve Yanbolu Kadsna

18/111

Yanbolu Kadsna

18/112

Gelibolu Naibine ve Anafarta Voyvodasna necik Kadsna

18/113

18/114

Erz- Rum Beylerbeyine ve Erz Rum Monlasna Mora Paasna ve Mora Kadlarna

18/115

19/116

Krkkilise Kadsna

17

19/117

Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 25 Zil-kade 1069/ 14 Austos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-hicce 1069/ TemmuzAustos 1659

Bolu Sancak Beyine ve [bo] Kadsna

Mehmedin Musa ve brahim adndaki ahslarca evinin baslp mallarnn yama edilmesi ve einin ldrlmesi hakknda

19/118

Mora Sancak Beyine Moral Abdi Paann kardei ve [bo] Kadsna Hseyinin Mustafa adl kiiye borcunun olmas hakknda Vidin Kadsna ve Nibolu Sanca Mtesellimine Hassa Serdar Abdurrahmann Konya Beylerbeyi olan Hasan Paaya karz- eriden bor vermesi ancak kefillerinin aksini sylemesi hakknda Hassa serdarlarndan Abdullahn Kula Sufisi Musaya bor vermesi ve alamamas hakknda Mihal veledi [bo] ve Polo ve Dimitri veledi Mozve ve Yanabure veledi Toddi ve stemo ve Dani adl krekilere taradan tccarlarn krek getirmesi hakknda Kasap Mahmudun ei Kalpaklu Ayenin denizci askerlerle arap imesi ve onlar evine gtrmesi hakknda Mustafa adl ahsn Mehmed adl kiinin bo yere parasn almas hakknda [bo] Sanca Beyi olan Karabence Mehmedin kendisine ait olmayan yerlerin mahsullerine el koymas hakknda Mehmedin 1060 senesinde klesinin firar etmesi, Ustuban adl kiiden klesinin cretini talep etmesi ancak alamamas hakknda eyh Mehmedin mtevelli tarafndan on be bin akesinin alnarak gerekli belgenin verilmemesi hakknda

19/119

19/120

Vidin Kadsna ve Nibolu Sanca Mtesellimine stanbul monlasna

19/121

20/122

Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Muharrem 1069/ EyllEkim 1658 Zil-hicce 1069/ AustosEyll 1659

zi Beylerbeyine ve Silistre Kadsna

20/123

zi Beylerbeyine ve Silistre Kadsna Ve [bo] ve [bo] ve [bo] Kadlarna

20/124

21/125

Eflak Voyvodasna

21/126

umnu Kadsna

18

21/127

Muharrem 1069/ EyllEkim 1658 Muharrem 1069/ EyllEkim 1658 Zil-hicce 1069/ AustosEyll 1659 Muharrem 1069/ EyllEkim 1658 Zil-hicce 1069/ AustosEyll 1659 Zil-hicce 1069/ AustosEyll 1659

Nibolu Kadsna ve Monlasna Kocaili Sancak Beyine ve znikmid Kadsna Vodine ve sabka Kadsna [bo] Kadsna ve Okubaya

Bu blgedeki baz kiilerin kendi alanlar dndaki ilerle megul olmalar hakknda Mehmed adl ahsn 1060 senesinde Kuyumcuda olan bir altn ve elbiselerini alarak firar etmesi hakknda Vodine Kasabas halknn baz kimselerce dedikleri vergilere karlmas hakknda Todori adl ahsn Yorgi adl kiiye sekbanclarn vakf orta akesinden 200 kuru verilmesi iin kefil olmas hakknda Vidin kasabas kads Hseyinin halktan eitli adlar altnda haksz ekilde paralar toplamas hakknda

21/128

21/129

21/130

22/131

22/132

Haslar Monlasna

Temrc ve kmrc snf ile hizmetkarlarnn kimseye bir zararlar olmadan dalarda ve ayrlarda kmr yakmalar ve engellenmek istenmeleri hakknda stirve Kads Abdrrahimin Ebubekir adl kiiyle az birlii yaparak halktan haksz vergi toplamalar hakknda Blkbalarndan Mehmed, Ahmed ve askerleri Mustafa, Hasan ve Musann davranlar yznden grevden alnmalar hakknda Mahmud olu ve Huryac adl kiilerin Vodine kazas halknn paralarn almas ve zulmetmesi hakknda Aleks adl kiinin Nikolann evini basp, btn mal ve erzakn yama etmesi hakknda

22/133

Rum-ili Beylerbeyine Zil-hicce ve Florina ve 1069/ AustosCumapazar Eyll 1659 Kadlarna Zil-hicce 1069/ AustosEyll 1659 stanbul Kadsna

22/134

22/135

Zil-hicce 1069/ AustosEyll 1659 Zil-hicce 1069/ AustosEyll 1659

Vodine Kadsna

23/136

Vodine Kadsna

19

23/137

Zil-hicce 1069/ AustosEyll 1659

Edirne Monlasna ve Bostancbaya

Tamir edilen kalelerde almas iin grevlendirilen Msrl olu Abdlbaki ve Filibeli olu Ahmedin vazifelerini yerine getirmemeleri hakknda Vezir Mustafa Paa ve Halil adl ahsn Dilaver ve Mehmed adl kiilerin gemisine binmesi ve stanbula gelirlerken frtna kmas hakknda Nikola adl ahsn 55800 akesinin alnmas hakknda Mevlana Deryann babasndan intikal eden malna ve 5500 kuruluk eyasna Bardack kazas Naibi Mehmedin el koymas hakknda Sungur avu ve Hac Mahmud evkafnn mtevellisi olan Mevlana eyh Muhammedden vazife istenmesi hakknda stirve Kadsnn 1060 ylnda farkl zamanlarda zimmetine para geirmesi hakknda Tmar sipahisi Mehmed ve kad Mehmedin tekalif akesinden haksz pay almalar hakknda Hasan adl ahsn Yani adl kiinin 5000 akesine ve 50 adet koyununa el koymas hakknda Sinan ve Hasan adl ahslara vakf akesinden 5900 riyal bor verilmesi ve geri dememeleri hakknda Akkirman halknn evlerinin baslp, mal ve yiyeceklerine el konulmas hakknda

23/138

Zil-hicce 1069/ AustosEyll 1659

Gelibolu ve Rodosuk Kazalarnda naib olan [bo] ve [bo] ve ad geen kazalarda bulunan voyvoda ve eminlere Selanik Kadsna zdin Kadsna

23/139

23/140

Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659

24/141

Manastr Kadsna

24/142

stirve ve Sargl- Cuma Kadlarna Badrack ve Bac Aac Kadlarna Vize Monlasna

24/143

24/144

24/145

Karl ili Sancak Beyine ve [bo] Kadsna Akkirman Kadsna

25/146

20

25/147

Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659

Kastamonu Paasna ve Devrekani ve [bo] Kadlarna

Sipahi Mehmede Salih avuun kk ocuunun malndan bor verilmesi Ahmedin buna kefil olmas ancak borcun tahsil edilememesi hakknda Malatya Kads tarafndan iinin ehli olan baz ahslarn akelerine ve vakfn mahsulne el koymas hakknda Mehmed adl sipahiye kefaletle Salih avuun kk ocuunun malndan bor verilmesi, tahsil edilememesi sebebiyle kefili olan olundan alnmas hakknda Mderris Mehmedin Mehmed Aann fesadna ortak olmas ve Mderris Mehmedin stanbula getirilmesi hakknda Muhammed Ebu Selamn Tunus Kads olan Muhammede bor vermesi ve alamamas hakknda Mteferrika Mustafann Osman, Hseyin ve merin ei [bo] isimli hatunda tapu akesinden alacann olmas, 1067 ylnda zeamet mahslnden Mustafa ve brahim adl ahslarda hakknn kalmas hakknda Mehmed adl yenierinin demesi gereken 150000 akeyi vermemesi hakknda mm Glsm Sultann 1060 senesinde mahsulnn zaptedilmesi hakknda

25/148

Malatya Paasna ve Malatya ve [bo] Kadlarna Devrekani Kadsna ve Kastamonu Kethdayirine

25/149

26/150

Badrack Kadsna

26/151

Kocaili Sancak Beyine ve znikmid Kadsna Mora Paasna ve Blumca Kadsna

26/152

26/153

27/154

Zil-kade 1069/ TemmuzAustos 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1658

Yeniehir ve Fener Kadsna ve bu kazada bulunan Yenieri Serdarna Kengri Sancanda bulunan kadlaa

27/155

3 Muharrem 1070/1 Ekim 1658 Muharrem 1070/Eyll-

stanbuldan Moraya Yenieri, acemi olan, cebeci ve varnca yol zerinde topu snfndan vefat edipte varisi bulunan kadlara olmayanlarn miraslar hakknda zi Beylerbeyine ve [bo] Kadsna brahimin Ahmed Paaya 1060da bor vermesi, paray alamadan vefat etmesi ile

27/156

21

Ekim 1658 27/157 Muharrem 1070/EyllEkim 1658 27/158 stanbul Kadsna stanbul Kadsna

alacann oullarna gemesi ve tahsil edememeleri hakknda Baz kasaplarn koyun ve srlarn etlerini uygun olmayan ekilde stanbul iinde satmalar hakknda

Aie adl hatuna atas Hayreddin adl kii tarafndan kalan mahallenin tasarrufuna baz kimselerin ortak kmas Bardack ve Bac Aac kazalarnda bulunan askerlerin haydutluk yaptklar gerekesi ve bunun teftii hakknda Koci Bey adl ahsn Yukar ve Herlene adl ky halkndan, kaynpederinden eine intikal ettiini syledii borcu istemesi hakknda vaz adl ahsn Kocaili Sancak Beyi Ahmed tarafndan baz kimselerden hara toplamas iin vekil tayin etmesi hakknda Hasan adl ahsn Panayot isimli kiinin evini basmas, mal ve erzakn yamalayp zulmetmesi hakknda 44. Blk gediklilerinden Mustafann vefat etmesi, varisinin bilinmemesi ve mirasnn hazine malna alnmas hakknda

28/159

Muharrem 1070/EyllEkim 1658

Badrack Bac Aa Kadlarna ve serdarlarna

28/160

Muharrem 1070/EyllEkim 1658

skb Kadsna

28/161

Muharrem 1070/EyllEkim 1658 Zil-kade 1069/TemmuzAustos 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1658 Muharrem 1070/EyllEkim 1658 Muharrem 1070/EyllEkim 1658

skdar monlasna

28/162

Mentee Kadsna

28/163

Kefe Kadsna ve Kefe Muhafazasnda olan yenieri avuuna

29/164

29/165

Trablus Mftsne ve Beir adl kiinin Mehmed adl Kartana Kadsna ve ahsta 500 kuru alacann Mora Sancanda olmas hakknda mahzar- emvl olan Veli adl ahsa Osman ve Ahmed isimli znik Kadsna Memlkl klelerin 1069 senesinde ake ve kyafetler alp firar etmeleri ve bu klelerin teslimi hakknda

22

29/166

Muharrem 1070/EyllEkim 1658 Muharrem 1070/EyllEkim 1658 Muharrem 1070/EyllEkim 1658 Muharrem 1070/EyllEkim 1658

Selanik Monlasna

Hac Hseyinin Selanikli Mehmed Aada 1000 ake alacann olmas hakknda Ahmed adl ahsn gnl alt ake bedel ile kendisine verilen vazife hakknda Osman adl ahsn Hasan adl hizmetkar tarafndan iki kese akesinin alnmas hakknda Mahmud adl ahsn Yeniky ve Ortaky adl kylerin kendi hududunda kaldn syleyerek bu yerlerin rlerinin kendisine ait olduunu sylemesi hakknda brahim adl sipahinin 100 kuru borcunun olmas demedii iin hapse atlmas ve firar hakknda smail adl ahsn iftlik evinden baz eyalar bo yere alp satmas hakknda Mehmedin hizmetkar Osman adl ahsn 5000 akesini ve bir atn alp kamas hakknda Mteferrika brahimin Ahmed adl ahsa bir miktar ake vermesi ve Ahmedin borca karlk evini gstermesi hakknda Mderris eyh mehmedin Hasan adl kaddan 381 kuru Mehmed adl mderrisden de 20 kuru alacann olmas hakknda Hac Dervi Sleymann 2000 ake borcu olup bunu vermek zereyken Sefer ve Sleyman Hsam adndaki kiilerin kendisine 5000 ake borcunun olduunu sylemeleri hakknda Hamza ve Derv Hac zzet adl ahslar karakol hizmeti yapmakta olup, karakol zabitinin kendilerinden karakol harc istemesi hakknda 23

29/167

Ktahiyye Monlasna

29/168

Kstendil Kadsna

30/169

Grle Kadsna

30/170

Muharrem 1070/EyllEkim 1658 Muharrem 1070/EyllEkim 1658 Muharrem 1070/EyllEkim 1658 Muharrem 1070/EyllEkim 1658 Muharrem 1070/EyllEkim 1658 Safer 1070/EkimKasm 1659

Burusa ve Galata Kadlarna znik Kadsna

30/171

31/172

Kesendire Kadsna ve Kesendire Voyvodasna Gmlcine Naibine

31/173

31/174

Aydn Sancak Beine ve Tire Kadsna Samanlu Kadsna

31/175

31/176

Safer 1070/EkimKasm 1659

Badad Monlasna

31/177

8 Safer 1070/24 Eyll 1659 Safer 1070/EkimKasm 1659 Safer 1070/EkimKasm 1659

Geyve Kadsna ve serdarna Ankara Monlasna

Saray Mutfa Baahs olan Mehmedin Seracl adl kynn hususu hakknda Ahmed avu ile Mahmud adl ahslarn Rumeli halknn mahslnden bo yere 600 kuru almalar hakknda Mehmed Pann evkafna gelip burada konaklayan baz yenierilerin odalarn kaplarn kilitleyerek kirasn vermemelere hakknda Hac Osman Serdarn yenieri, acemi olan, topu ve cebeci snfndan vefat edipte varisi olmayanlarn mallarn toplamakla grevlendirilmesi Kreki Mehmed adl ahsn eini dvmesi ve Ataullahn kzna ve Abdlvehhabn eine tecavz etmeye kalkmas hakknda Bursada satlmas iin gnderilen 2000 kile budayn satlamayp Mudanyada el konulmas hakknda Manisay Mehmed Paa ve Molla Kestelli ve Emin Nureddin evkaflarnda vazifelerin grevlilere datlmas hakknda Hac Abdinin Hac Fethullah adl kiide 800 riyal kuru alacann olmas

32/178

32/179

Diyarbekr Belerbeisine ve Amid Kadsna

32/180

Safer 1070/EkimKasm 1659

Arim ve kse ve Terme Kadlarna

33/181

12 Safer 1070/28 Ekim 1659 Safer 1070/EkimKasm 1659 Safer 1070/EkimKasm 1659 Safer 1070/EkimKasm 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659 Safer 1070/EkimKasm 1659

Alaiye Sancak Beine ve Alaiye Kadsna Boazhizar muhafazasnda olan vezire stanbul Kadsna

33/182

33/183

33/184

Burusa Monlasna

34/185

Kayseriyye Sancak Kalenderolu adl ahsn Ahmed Beine ve Kayseriyye adl kiinin vakf iin almas Monlasna gereken mallara el koymas ve vermemesi hakknda Karbazar ve urba Mehmed ve kardei Yusufun ky Kadlarna ve Kangr ahalisinden birka askerin evlerini mtesellimine basmalar ve malarna el koymalar hakknda

34/186

24

34/187

Safer 1070/EkimKasm 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659

Sakz muhafazasnda olan vezire ve Sakz Monlasna [bo] Sancak beine ve [bo] ve Kadsna

Mustafa adl ahsn Zeryut adl ahsta 800 kuru alacann olmas hakknda Siyosinemerek ahalisinin borlarn Sleyman adl ahsa demeleri ancak bu ahsn sonradan kendilerinden tekrar para almas hakknda Kengr sancanda bulunan mahsuln Sleyman Paann mtesellim ve ubalarna teslimi hakknda

34/188

35/189

Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659

Kengr Sancanda bulunan Kadlara

35/190

Ktahiyye Monlasna Seyyid Mehmed adl kiinin ve Ktahiyye Sanca Ktahiyye Sanca mtesellimi ile Mtesellimine birlikte baz askerleri haps etmesi ve paralarn almas hakknda Mudanya Kadsna brahim adl kiinin Receb adl kiiye sahte berat ibraz etmesi hakknda

35/191

35/192

Kayseriyye Kadsna Murad, Mustafa ve Bekir adl veYenieri Serdarna kiilerin Abdlfettah adl kiiden alacaklarnn olmas hakknda Gelibolu Kazasnda naib-er olan Mevlana [bo]a Yeniehir ve Fener Kadsna Harsuviriki adl gayr-i mslimin kefil olduu paray dememesi hakknda Aslan adl kiinin Kostidas adl kiiye bor vermesi ancak bu sahsn vefat etmesi ve varislerin paray vermek istememesi hakknda Aie Sultann iftliinde bulunan kylnn mallarnn Eskiehir Sancak Beyi tarafndan zorla mallarnn zapt edilmesi hakknda Hendek Kads ve menzilcisinin [bo] adl avuun bin akasn zapt etmeleri hakknda

36/193

36/194

36/195

Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659

Eskiehir Kadsna

36/196

[bo] Kadsna

25

36/197

Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659

Hendek Kadsna ve Hendek Subasna

brahim adl yenierinin Kadolu olarak tannan Mustafa adl ahs ldrmesi ve davas grlmeden firar etmesi hakknda Dede ve Hac Yusuf adl yenierilerin ekyaca davranlar hakknda Baz idarecilerin kendi idareleri altnda bulunan ahslar arasnda dmanlklar olmas ve bu ahslar ile ilgili gereinin yaplmas hakknda eyhzade Abdullah adl kiinin Hac Ali adl ahsn varisiymi gibi mallarn almas ve firar etmesi hakknda Haydar adl ahsn Taryazud adl Yahudiye bor vermesi, bunun bir ksmn alp kalan tahsil edememesi hakknda Sakz adasnda bulunan ve zor durumda olan askerler iin yardm gnderilmesi hakknda

37/198

Kestel Kadsna

37/199

stanbul Kadsna

37/200

Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659 Rebil-Evvel 1070/KasmAralk 1659

[bo] Kadsna ve yenieri serdarna

37/201

zmir Monlasna

38/202

Boazhisar muhafazasnda olan vezir Ahmed Paaya ve Kala-i Sultaniye Kads ve Akdeniz Limanlarnda olan Kadlara ve kala dizdarlarna zmir Kadsna

38/203

26 Rebil-ahir 1070/20 Ocak 1660

Nikola adl kiinin Peyedyoid adl kiiden alacann olmas hakknda

38/204

Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660 Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660 Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660

Yeniehir ve Fenar Monlasna

Hasan adl ahsa kardeinden intikal eden mallarna ei, einin kardei ve onun damad tarafndan el konulmas hakknda Haydar isimli ahsn Sinan adl kiide 280 kuru alacann olmas ve tahsili hakknda Ali adl kiinin [bo] isimli rahipte 13000 ake alacann olmas hakknda

38/205

zmir Monlasna

38/206

Mudanya Kazasna mutasarrf olan Mevlanaya

26

39/207

Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660 Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660 Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660

stanbul ve Galata ve Haslar Kadlarna

stanbul, Galata ve Haslar Kazasnda bulunan kadlarn gayr resmi debbahane izni vermeleri hakknda Mehmedin sipahi askerlerinden Mustafada 5500 ake alacann olmas hakknda mm Glsm Hatunun amcasnn vefatyla mirasnn kendisine intikal etmesi ancak baz ahslarn mirasn kendilerinin hakk olduunu iddia etmesi hakknda Mehmed Paann adamlarnndan Hseyin ve menzilcisinin darp edilerek mallarnn alnmas hakknda Konstantin adl gayr-i mslimin Bostanb Ahmedden bor almas, borcunu dedii halde hala kendisinden talep edilmesi hakknda Abdlbaki adl ahsn eitli evkaflarda almas ancak yevmiyelerini alamamas ve vefat ile bu alacan ocuklarna intikal etmesi ve ocuklarna tahsili hakknda Acem ve dier tccarlarn imdiye dek bezestanda satlan mallar bezestan dnda satmalar hakknda vaz adl ahsn Kocaili Sancak Beyi [bo] adl mirlivada 130000 ake alacann olmas hakknda Molova kazas ahalisinin Yorgaki isimli gayr-i mslimden alacaklarnn olmas hakknda

39/208

Gemlik Monlasna

40/209

Mudurnu Monlasna

40/210

Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660 Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660

znik Kadsna

40/211

[bo] Kadsna

40/212

Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660

znik Kadsna

41/213

Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660 Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660 Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660

Selanik Kadsna

41/214

znikmid Kadsna

41/215

Molova Kadsna

27

41/216

Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660 Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660 Cemaziyelevvel 70/Ocakubat 1660

[bo] Kadsna

Krkdokuz Cemaatinden Mustafa adl kiinin zerinde olan borcu gndermemesi hakknda Melefyuz adl rahibin borcunu dememesi hakknda Manol ve tom adl kiilerin Danyelden alacaklar bor iin Karabatakolunu vekil tayin etmeleri ancak bu ahsn paray kendilerine vermemesi hakknda Ahmed adl kiinin Osman adl ahsn zimmetinde 100 riyal kuru alacann olmas hakknda Veli adl mtesellimin ky ky dolaarak devr namyla haksz yere para toplamas hakknda

42/217 42/218

Mudanya Kadsna Balyabadra ve [bo] Kadlarna

42/219

Rebil-ahir 1070/AralkOcak 1660 Cemaziyelevvel 70/Ocakubat 1660

Galata Monlasna

43/220

Burusa Monlasna

43/221

Cemaziyelevvel 70/Ocakubat 1660

Ankara Kadsna

sak adl ahsn Sar sak ve Sarbali olu Haydar isimli kiilerin zimmetinde [bo] ake alacann olmas hakknda stanbulda kesilen koyun, kei, ve sr derilerinin yedikuledeki debbahanelere ve sabunhanelere verilmesi gerekirken darya gnderilmesi hakknda Mahmud isimli yenierinin bir kle satn almas ve daha sonra bu kleyi azat etmek istemesi hakknda brahim adl ahsn Ali adl yenieriden 262 kuru alacann olmas hakknda

44/222

Cemaziyelevvel 70/Ocakubat 1660

stanbul Kadsna

44/223

Cemaziyelevvel 70/Ocakubat 1660

Tire Monlas ve olcanibde serdar olan [bo]a

44/224

Cemaziyelevvel 70/Ocakubat 1660

Anadolu Belerbeisine ve Kula Kadsna

45/226

Cemaziyelevvel 70/Ocakubat 1660

Kastamonu Paasna ve mftsne ve Genbel ve [bo] ve kadlarna

Seyyid Dervi, Seyyid Hasan, Seyyid Eyb, Seyyid mer adl kiilerin Osman adl ahsn iftlik yerleri ile baz emlaklarn almas

28

45/227

Konya Monlasna

hakknda Abdlfettah adl ahsn, Krkk Mehmed adl ahsdan vakf harcamalar konusunda ikayeti olmas hakknda aban adl ahsn sakdor ve Aradisko adl ahslardan alacann olmas hakknda

45/228

Cemaziyelevvel 70/Ocakubat 1660

Mudanya Kadsna

46/229

Cemaziyelevvel 70/Ocakubat 1660

Anadolu Beylerbeyisine, Manisa ve Ktahya Kadlarna Midill muhafazasnda olan vezir Mustafa Paaya ve Midill Kadsna znik Kadsna

Ali adl kiinin ticaret maksadyla gittii Manisada st annesinin mallarna zorla el koymas hakknda Ali ve Hasan adl kiilerin skender adl ahsn babasnn mallarn zorla elinden almalar hakknda Mustafa adl mderrisin vakfa ait mahsln bir ksmn zapt etmesi hakknda

46/230

Cemaziyelevvel 70/Ocakubat 1660

46/231

Cemaziyelevvel 70/Ocakubat 1660

46/232

Cemaziyelahir 70/ubatMart 1660

stanbul Kadsna

eyhlislam Hamid Efendinin yaptrd muallimhanenin vakfa ait topraklarnn zerinde bina yaplmas hakknda Mehmed adl kiinin Mehmed adl ahsdan alacann olmas ve alacaklnn firar etmesi hakknda

47/233

Cemaziyelahir 70/ubatMart 1660

Gemlik Monlasna

47/234

Cemaziyelahir 70/ubatMart 1660

Erz- Rum Paasna ve Kadsna

[bo] adl yenierinin, yenieri hazinesine ait yeri yllarca ilemekte iken Mustafa adl ahsn bu yerlerin kendisine kaldn iddia etmesi hakknda Erkiri adl gayr-i mslimin ekyalarca yolunun kesilmesi, ldrlerek mallarnn alnmas hakknda

47/235

Cemaziyelahir 70/ubatMart 1660

Galata Monlasna

29

47/236

Cemaziyelahir 70/ubatMart 1660

Tuna Kadsna ve Kengr Sanca Mtesellimine

brahim avuun baz tmar sipahilerince evinin baslp, mallarnn yama edilmesi hakknda Mehmed adl ahsn anbarndan Recep ve vaz adl kiilerce bir miktar mahsulnn alnmas hakknda

48/237

Cemaziyelahir 70/ubatMart 1660

znikmid Beyine ve Akhisar Kadsna

48/238

Cemaziyel-

Hdavendigar Sanca mteselli Burusa Monlasna, Grele Kadsna minin birok kyden devir ahir 70/ubatmutasarrf olan namyla para toplamas hakknda Mart 1660 Mevlanaya, Geyve ve Akhisar Kadlarna ahir 70/ubatMart 1660 skdar Monlasna ve Yorus Kadsna Baz kiilerin dalar yakmalar, tfek ile gezip ekyalk yapmalar hakknda

48/239

Cemaziyel-

49/240

Cemaziyelahir 70/ubatMart 1660

stanbul Kadsna

Mehmed avuun seferden dnne kadar yerine bir vekil tayin edilmesi hakknda

49/241

Cemaziyelahir 70/ubatMart 1660

Yenice-i Tarakl Kadsna

smail adl yenierinin Msr dnnde vefat etmesi sebebiyle btn mal ve eyasnn geri getirilmesi hakknda Grevini yerine getirmeyen kiilerin grevinden alnmalar ve bazlarnnda uyarlmas hakknda

49/242

Cemaziyelahir 70/ubatMart 1660

Tunus Beylerbeyisine ve Tunus Kadsna

50/243

Receb 1070/MartNisan 1660 Receb 1070/MartNisan 1660 Receb 1070/MartNisan 1660

Karesi Sancak Beyi ve Ayazmend Kadsna zmir Monlasna ve burada bulunan Yenieri Serdarna stanbul Kadsna

Mustafa adl ahsn Ebu Bekir adl kiiye tuz satmas ancak parasn alamdan vefat hakknda Abdurrahman adl ahsn mer adl yenieriden 500 riyal kuru alacann olmas hakknda Bolorhanre adl ahsn Dilaver adl kiiden 3.000 kuru alacann olmas hakknda

50/244

50/245

30

50/246

Receb 1070/MartNisan 1660 Receb 1070/MartNisan 1660 Receb 1070/MartNisan 1660 Receb 1070/MartNisan 1660 Receb 1070/MartNisan 1660 Receb 1070/MartNisan 1660 Receb 1070/MartNisan 1660 Receb 1070/MartNisan 1660

am Belerbeisine Haham olu Handarn Yusuf ve am Monlasna elebiden 1800 kuru alacann olmas hakknda Kengr Kadsna Kengr sancandaki baz ahslarn vergilerini vermek istememeleri hakknda Kurd ve Sefer adl ahslarn yolcularn yollarn kesip mallarn yama etmeleri hakknda Kurd ve sefer adl ahslarn stanbul iin gelen hazinenin bana beki koydurmamalar hakknda Hasan, Oru, Musa ve Receb adl kiilerin Hasan adl ahs katledip mallarn almalar hakknda Ahmed adl yenierinin alacann olmas hakknda Fethullah adl ahsn borcunu demeyip firar etmesi hakknda Mustafa adl ahsn kardeinin Seyyid Musa ve Dikli Ali adl ahslara bor vermesi, ancak vefatyla alacan Mustafaya intikali hakknda Zakl sanca mtesellimi olan [bo] adl kiinin kylerden devir ad altnda ake toplamas hakknda Vezir Hasan Paann olu Ahmedin zmir eski voyvodas brahimden 12500 kuru alacann olmas hakknda Suba olan mer adl ahsn toplad vergileri tam olarak vermemesi bir ksmnn kendisinde kalmas hakknda

50/247

51/248

znik Kadsna ve kethda-berlerine ve Yenieri Serdarlarna znik Kadsna ve kethda-berlerine ve Yenieri Serdarna Bulak-abad Kadsna

51/249

51/250

51/251 51/252 52/253

Kastamonu kadsna ve yenieri serdarna Burusa Monlasna Burusa Monlasna

52/254

Receb 1070/MartNisan 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660

zmir Monlasna ve Zakl ve Akaehir Kadlarna zmir Monlasna

52/255

52/256

Ustrumca ve [bo] Kadlarna

31

52/257

aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660

Gemlik Kadsna mutasarrf olan Murad ve Gemlik Kazasnda zabit olana Tire Kazasnda yenierileri serdar olan [bo]a Gazve Kadsna Bolu Sancak Beine ve Kurukavak Kadsna Galata Monlasna zmir Monlasna

Yanaki ve [bo] isimli kiilerin Frankali isimli kiiden alacaklar olup bir ksmn almalar ve kalan ksmnn tahsili hakknda Kuadas muhafazas iin grevli tayin edilmesi hakknda Hac Ali ve olu Hseyinin kyllerin haksz yere akelerini alp zulmetmesi hakknda Voyvoda Ali, Hasan isimli kad ve Mecid adl ahslarn zimmetlerin 24.000 aka olmas hakknda Bostanc Mustafann Bostanc brahimden alacann olmas hakknda Tersane kaptanlarndan Mustafa Reisin gemisinden akule adl esirin firar etmesi hakknda Mevlana Sleymann nceden kimseye borcu yokken esnaftan baz kiilerin kendisinden bor talep etmesi hakknda smail adl ahsn camii su yolunu kendisinin onarmas ve kimsenin kendisine mani olmamas gerektii hakknda Dervi avuun Hdavendigar Sancanda Beehir Kethdayiri olan Mustafadan alaca olmas hakknda Karamrsel sakinlerinden Hadice, Gevher ve Aie adl bayanlarn ahlaka uygun davranlar olmamas hakknda Abdullah adl ahsn sarca ekyalarnca ldrlp mallarnn yama edilmesi hakknda Emine adl bayann Deli Mahmud adl ahs tarafndan yolunun silah ile kesilmesi hakknda 32

53/258 53/259

53/260

53/261

54/262

54/263

Bepazar Kadsna

54/264

Emlak Kadsna

54/265

Beehir Kadsna

54/266

skdar Monlasna

55/267

Biga Kadsna

55/268

skdar monlasna

55/269

aban 1070/NisanMays 1660

[bo] Kadsna

Abdrrahim ve Abdurrahman adl kardelerin babalarnn ekyalarca ldrlmesi ve kendilerinden babalarndan intikal ettii dnlen maldan ksmet istenmesi hakknda Vefat eden baz ahslarn mallarnn stanbula getirilmesi hakknda Kocaeli Sancanda bulunanlardan on kiide bir cebelu istenmesi hakknda vaz adl kiiye ait ban brahim adl kii tarafndan zaptedilmesi ve zaptedildii senelerin ba mahsulnn tahsili hakknda Hac Yusuf ve Ali adl ahslarn imdiye kadar eski pabuc satmalarnn yannda artk yenilerini de satmaya balamalar hakknda Karasu kazas sakinlerinden Hac Selim ve Musa Reis arasndaki huzursuzluk ile Musa Reisin arabozucu ve ispiyoncu tavrlar hakknda mer adl ahsn kimseye borcu yokken ve kimseyi tarafndan vekil tayin etmemiken baz kimselerin tersi davranlarda bulunmas hakknda Ahmed ve Mehmed adl ahslarn Mustafa adl bostancda karz- eriden 1200 riyal kuru alacaklarnn olmas hakknda Emekli yenieri Sleymann Haremeyn-i erifeyn vakfna [bo] kuru borcu olmas, daha nce kendisinden tahsil etmesi iin grevlendirilen avuun vazifesini yapmamas hakknda

55/270

aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660 Ramazan 1070/MaysHaziran1660 Ramazan 1070/MaysHaziran1660

Mihali Kadsna

55/271

skdar monlasna ve [bo] Kadsna Gnen Kadsna

56/272

56/273

skdar monlasna

56/274

Ramazan 1070/MaysHaziran1660

Kocaeli Sancak Beine ve Karasu ve skdar Kadlarna

56/275

Ramazan 1070/MaysHaziran1660

Alaiye Paasna ve [bo] Kadsna

56/276

Ramazan 1070/MaysHaziran1660 Ramazan 1070/MaysHaziran1660

Ktahiyye Monlasna ve [bo] ve [bo] ve Kadlarna ve Sancak msellemine re ve [bo] ve [bo] Kadlarna ve Krkyedinci Bln avuu olan Mehmed avua

57/277

33

57/278

Ramazan 1070/MaysHaziran Ramazan 1070/MaysHaziran1660 Ramazan 1070/MaysHaziran1660 Ramazan 1070/MaysHaziran1660 Ramazan 1070/MaysHaziran 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660

Mihali Kadsna

Mehmed adl ahsn vefat etmi olan Ali adl kiiden alacann olmas hakknda Minas adl metropolide ait mahsle Mustafa adl bostanc tarafndan el konulmas hakknda Baz haydut ve ekyalarn Karamrsel ahalisinin evlerini basp, mallarn yama etmesi hakknda Seyyid Fethullahn Mehmed adl ahsta alacann olmas hakknda Avran adl yahudiye vakfn nakit paras karlnda rehin olarak verilen senetleri daha sonra geri vermemesi hakknda Hesna Hatunun ei Hasann kendisine demesi gereken nafakasn dememesi hakknda Mehmed adl ahsn kimseye borcu olmad halde kendisinden bor talep edilmesi hakknda Hac Nimetullah, Hac Salih, Hac Abdullah, Hac Ali, Hac Mustafa ve Ali adl ahslarn Karaka Mehmet Reis ve Mevlana Yusuf adl yenierilerden alacaklar olmas hakknda Alaybeyi ve baz zeamet sahiplerinin her gelen hakime peke vermeleri hakknda Dergah- Muallam yenierileri, acemi olan ve topu snfndan vefat edip de varisi olmayanlarn mallarnn toplanmas hakknda

57/279

Badrack ve [bo] Kadlarna skdar Monlasna ve Kocaeli Sanca mtesellimine Burusa Monlasna zmir Kadsna ve zmir Voyvodasna

57/280

58/281 58/282

58/283

Sinob Monlasna

58/284

Karahisar- ark Kadsna zmir Kadsna ve Yenieri Serdarna

58/285

59/286

evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660

Mara ve Ayntab Monlasna stanbuldan zmire varnca yol zerinde bulunan kadlara ve yenieri serdarna

59/287

59/288

Gzelhisar Monlasna Mustafa adl kiinin zapt ettii ve Denizli ve kylerden toplad mahsuln bir Bozdoan Kadlarna ksmn demesi kalan ksmn ise demekte sorun karmas hakknda 34

59/289

Ramazan 1070/MaysHaziran1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660

Anadolu Belerbeisine ve uhud Kadsna Tire Monlasna ve Aydn mtesellimine

Hac Musann yaptrd mescitte eyh Osmann imam olarak grev yapmas, ancak vefatyla olunun vazifeye gelmesi hakknda mm Glsm adl bayann kardei Mehmedin kendi elindeki tapulu yeriyle yetinmeyip kardeine ait bulunan yerden de hak almak istemesi hakknda Ankara Sancana mutasarrf olan Hasan adl ahs ile skdarl Hasan adl kiilerin halktan farkl adlar altnda ake talep etmesi hakknda

59/290

60/291

evval 1070/Haziran Temmuz 1660

Aya Kadsna

60/292

evval 1070/Haziran Temmuz 1660

Mara Belerbeisine Ayntab Alaybeyi Mehmedin ve Mara ve Ayntab zeamet ve tmar sahiplerinden Kadlarna Veli, Mehmed, Mahmud ve dierlerinin 500 adet kurularn alp zulmetmesi hakknda Ktahiyye Monlasna ve Seferihisar Kadsna znikmid Kadsna Ali adl ahsn iki at ve 100 riyal kuruunun zorla alnmas hakknda vaz adl ahsn Kocaili sancak beyi Ahmed mirlivada alaca olup demekte sorun karmas hakknda Abdlkerim ve brahim adl kiilerin Haseki Sultan zaviyesinin mutasarrflnn kendilerine ait olduunu iddia etmeleri hakknda

60/293 60/294

evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 aban 1070/NisanMays 1660 aban 1070/NisanMays 1660

61/295

Azdavay ve Hoalay Kadlarna

61/296

Bolvadin Kadsna ve Bolvadinde bulunan hann voyvodasna hanclar gelip gidenlere saman ve arpa satmakta iken baz kiilerin bunlara engel olmak istemesi hakknda Bacaaa ve Badrack Kadlarna Anastas adl kiinin Hasan adl ahsa iftliini satmas ancak Hasann daha sonra bundan piman olmas hakknda Pavlov adl ahsn Ustlustro adl rahipten alacann olmas hakknda

61/297

aban 1070/NisanMays 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660

61/298

Konya Monlasna ve Isparta ve [bo] Kadlarna ve mtesellimlerine

35

61/299

evval 1070/Haziran Temmuz 1660

Kefe Paasna ve Kadsna

Vefat eden Kefe beylerbeyi Mustafann kethdas Sefer adl ahsn gemi reislerinden Hac Mehmedin zorla 150 kuruunu, bunun dnda havale akesi diyerek 50 kuruunu daha almas hakknda Baz sar ve sekbanlarn ldrlmesi zerine dier sari ve sekbanlarn kaza halkndan bu olay kendilerinin yaptklar bahane edilerek, halka zulmedilmesi hakknda Mehmed adl kiinin Sleyman adl ahstan alacann olmas ve bunun tahsili hakknda brahim adl kiinin daha nceden borcu yokken [bo] adl kiinin kendisinden nakit ake talep etmesi ve firar hakknda Kuyucuolu olarak tannan ahsn baz kiilerin zorla akelerini alp, zulmetmesi hakknda Mustafa adl kiinin sahte berat ibraz ederek baz vakf mallarnn tasarrufunu zerine almak istemesi hakknda Ramazan avuun Ali adl yenieride hakk olup aralarnda dava olmakla birlikte hakkn almas hakknda Yorgi ve Arhaci adl kiilerin iryanli isimli kiiye kefil olmalar hakknda Seyyid Mustafann tefti kolu askerlerinin vefat etmesi ve bunlarn kalan mallar hakknda Kre ahalisinden haksz yere farkl adl altnda ake toplanmas hakknda Hersekzade Ahmed Paann 36

62/300

evval 1070/Haziran Temmuz 1660

skdar Kadsna

62/301

evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 evval

Ein ve [bo] Kadlarna Sivas Belerbeisine ve Ein ve [bo] kadlarna Isparta ve Eirdir Kadlarna ve Hamid Sanca msellimine Sivas Belerbeisine ve Tokat Mftsne ve Tokat Kadsna Akyaz Kads ve serdarna Gelibolu Kadsna

62/302

62/303

63/304

63/305

63/306

64/307

Burusa Monlasna

64/308

Ktahiyye Monlasna

64/309

Gzelhisar Kadsna

1070/Haziran Temmuz 1660 64/310 Cemziyelhir 1070/ubatMart 1660 64/311 evval 1070/Haziran Temmuz 1660 Zil-kade 1070/TemmuzAustos 1660 Zil-kade 1070/TemmuzAustos 1660 Zil-kade 1070/TemmuzAustos 1660 Zil-kade 1070/TemmuzAustos 1660 Bolu Kadsna ve burada bulunan Yenieri Serdarna

yaptrd vakfn hamamnn Osman adl kiiye kiralanmas hakknda Fatma isimli ahs ile Timur adl kii arasnda eri dava olup davallar stanbula getirmesi iin Ahmed adl kiinin tayin edilmesi hakknda aban adl kiinin vefat etmesi ve kalan mallarnn varislere verilmesi hakknda Hac Yusuf olu Mustafa adl yenierinin Hasan adl ahsn mahsulne mdahale etmesi hakknda Mehmed Aa olarak tannan ahsn teslim ald Karagz ve dier kylerin mahsulnn yerinde tespiti hakknda Hac mer adl ahsn Receb adl sipahiye 630 kuru bor vermesi ancak Recebin vefat ve varisinin olmamas hakknda Saray- Atik Aas tarafndan Hseyin adl ahsn evinde Hatice adl bayann kymetli mallarnn devlete ait olduunu iddia etmesi hakknda Hseyin adl ahsn Mehmed adl ahsa cariye satmas ancak daha sonra zorla evinin baslp, alndn iddia etmesi hakknda Yahya adl kiinin vefatyla kz ve oluna kalan mallarnn, Yahyann kardei tarafndan zapt edilmesi hakknda Safiye Sultann kendisine ait olan yerin mahsuln almak zereyken kafir saldrganlar tarafndan mahsulne el konulup yaklmas hakknda

Trabzon ve [bo] Kadlarna Akyaz Kadsna ve yenieri serdarna

65/312

65/313

Silistre Belerbeisine ve Varna ve [bo] Kadlarna Kastamonu ve Boyalu ve Arac Kadlarna ve avarz cemine memur olan Kuyucu bana znik Kadsna

65/314

65/315

66/316

Zil-kade 1070/TemmuzAustos 1660 Zil-kade 1070/TemmuzAustos 1660 Zil-kade 1070/TemmuzAustos 1660

Kre-i Nhas Kadsna

66/317

Burusa Monlasna ve Burusa muhafazasnda olan [bo]a Vestence Kadsna

66/318

37

66/319

Zil-kade 1070/TemmuzAustos 1660

Aya Kadsna

Halil Bey evkaf mtevellisinin vefatyla bu grevin Receb adl kiiye verilmesi ancak baz kimselerce buna engel olunmak istenmesi hakknda Mehmed adl ahsn mimar olarak alt emenin yapmndan almas gereken cretini alamamas hakknda Baz beylerbeyi ve sancakbeyi adamlarnn ky ky gezerek halkn yiyecek ve mallarna el koymalar hakknda Yenieri, acemi olan, topu ve cebeci snfndan vefat edenlerin ve varisi olmayanlarn mallarnn Devlet Hazinesine aktarlmas hakknda Kre ahalisinden mtesellim ve subalar tarafndan farkl adlar altnda ake toplanmas ve halka zulmetmeleri hakknda Asuman adl bayann skbl Camii yaknlarnda bulunan birka oda, bir su kuyusu ve iki sofay vakf haline getirmesi hakknda Hseyin adl kiinin Abdurrahman adl ahsa neki, Zili ve Saka kylerini vakf amal satmas ancak daha sonra bundan piman olduunu belirterek mahsule el koymas hakknda stemihan adl kiinin Musa kethda olarak tannan kiiden cariyesini istemesi ancak Musann vermekte sorun karmas hakknda

67/320

Zil-kade 1070/TemmuzAustos 1660 Zil-kade 1070/TemmuzAustos 1660 Zil-hicce 1070/AustosEyll 1660

Bepazar Monlasna ve Rstem Paa mtevellisine Kre-i Nhas ve kadsna

67/321

67/322

zmir Monlasna ve yenieri serdarna

68/323

Zil-hicce 1070/AustosEyll 1660 Zil-hicce 1070/AustosEyll 1660 Zil-hicce 1070/AustosEyll 1660

Gerede Kadsna

68/324

stanbul Kadsna

68/325

Nide ve rgb Kadlarna

69/326

Zil-hicce 1070/AustosEyll 1660

znikmid Kadsna

38

69/327

Zil-hicce 1070/AustosEyll 1660

znik ve [bo] kadlarna

Mustafa adl kiinin vakf emesi su yollarn onarmas gerekirken yeni bir su kanal yolu ile kendi ve olu ait bir mlk ierisinde emeler yaptrarak vakf suyunun iptal olmasna yol amas hakknda Mustafa ve Mahmud adl ahslarn vakf maln satarak vakfa kar hyanet iinde olmalar hakknda mer adl gemi reisinin stanbula zahire getirmek isterken engellenmek istenmesi hakknda Mustafa adl gemi reisinin gemisine stanbul zahiresi iin ne kadar mal ald ve ne kadar teslim ettiinin tespiti hakknda Ruhban zmresinden Papa stefan adl rahibin kimseye borcu yokken baz kiilerin kendisinden para talep etmesi hakknda Yahya Reisin gemisinden stanbulda yanan dkkanlar iin gerekli kerestenin tespit edilip alnmas hakknda

70/328

Zil-hicce 1070/AustosEyll 1660 Zil-hicce 1070/AustosEyll 1660 Zil-hicce 1070/AustosEyll 1660 Zil-hicce 1070/AustosEyll 1660 Zil-hicce 1070/AustosEyll 1660

Mora ve [bo] kadlarna

70/329

Bafra kadsna ve kethdayiri ve yenieri serdarna Ezdin, Kolos, Armiye ve Tolende Kadlarna Sakz muhafz olan vezir, ve Sakz Kadsna Boazhisar muhafazasnda olan vezir Ahmed Paaya ve Kala-i Sultaniye Kilidl-bahr Kadlarna ve Kala-i Sultaniye ve Kilidlbahr serdarlarna Kre-i Nhas Kadsna

70/330

71/331

71/332

71/333

Muharrem 1071/EyllEkim 1660

Mehmed adl ahsn baz kimselerce evinin baslmas para ve kymetli eyalar ile hayvanlarna el konulmas hakknda Sinan adl yenieriye 20 yldr ait olan bir mahallenin mlkiyetine Mehmed adl kiinin sahip kmaya almas hakknda Hzr adl kiinin Hseyin adl sipahiden 5 kese ake alacann olmas hakknda Hac Mustafa adl kiinin vakf maln satmas ve vakfa kar 39

71/334

Muharrem 1071/EyllEkim 1660 Muharrem 1071/EyllEkim 1660 [bo] 1071/ 1660

znikmid Kadsna

72/335

Kadsna

72/336

znik ve [bo] kadlarna

hyanet ierinde olmas hakknda 72/337 Muharrem 1071/EyllEkim 1660 Andrn Kadsna ve burada bulunan yenieri serdarna Andrnda ticaretle uraan kiilerden yenieri Osman, Ali ve Bostan Mehmed tarafndan yasaklk ad altnda para toplanmas hakknda [bo] adl yenierinin husumet ierisinde olduu baka yenierilerce ldrlmesi zere olayn tespiti hakknda Mahmud adl sipahinin vekilleri olan kiilerin baz mezra yerlerinin tmar topra olduunu iddia etmeleri hakknda Osman adl kiinin vefat ve varisinin olmamas sebebiyle kalan mallarnn Devlet Hazinesine aktarlmas hakknda Sinan Aa olarak bilinen ahsn yanndaki askerlerle birlikte baz kiilerin zorla paralarn ve eyalarn almas hakknda mer isimli yenierinin zimmetinde baz yenierilerin mallarnn olmas ve tahsili hakknda Suba Mustafann Yenieri Recebin zimmetinde alacann olmas ve tahsili hakknda Mehmed ve Ali Hoca adl kiilerin Mahmud adl ahstan alt bin ake ve otuz be bin ake alacaklarnn olmas hakknda

72/338

Muharrem 1071/EyllEkim 1660 Muharrem 1071/EyllEkim 1660 Muharrem 1071/EyllEkim 1660 [bo] 1071/ 1660

Trabzon Kadsna ve yenieri serdarna

73/339

Akhisar- Geyve ve [bo] Kadlarna

73/340

Beylerbeyine ve smail Geidi Kads ve yenieri serdarna Karaman Belerbeisine ve Tarsus ve [bo] Kadlarna zmir Monlasna ve zmir [bo] Serdarlarna Midill Kadsna ve Midill Aasna Kastamonu Paasna ve Kre-i Nhas Kadsna

73/341

74/342

[bo] 1071/ 1660

74/343

[bo] 1071/ 1660 Muharrem 1071/EyllEkim 1660 Muharrem 1071/EyllEkim 1660

74/344

74/345

Belgrad Monlasna ve akr adl kiinin parasyla msellemine Karadeniz Sahillerinden buday alp stanbula getirmesi ancak Karadenizde ktlk balamas hakknda Alaiye Paasna Minval, elebi, Hufer, Gndere, Abkee adl kylerin sakinlerinden baz kiilerin Kara Abdi adl biri tarafndan zorla mallarnn

75/346

Safer 1071/EkimKasm 1660

40

alnmas hakknda 79/347 Zil-kade 1069/TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/TemmuzAustos 1659 Zil-kade 1069/TemmuzAustos 1659 Zil-hicce 1069/AustosEyll 1659 Zil-hicce 1069/AustosEyll 1659 Zil-hicce 1069/AustosEyll 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem stanbuldan Moraya gelen iki askere ulak hkm yazlmas hakknda stanbuldan Edirneye gelen iki askere ulak hkm yazlmas hakknda nemli bir bar iin ulak hkm yazlmas hakknda stanbuldan Moraya gelen askere ulak hkm yazlmas hakknda Ulak hkm yazlmas hakknda stanbuldan Moraya gelen iki askere ulak hkm yazlmas hakknda stanbuldan Orduya gelen avua ulak hkm yazlmas hakknda ki askere ulak hkm yazlmas hakknda stanbuldan askere ulak hakknda Trablusa gelen hkm yazlmas

79/348

79/349 79/350

79/351 79/352

79/353 79/354 79/355

79/356 79/357 79/358 79/359

avubann talebiyle iki askere ulak hkm yazlmas hakknda Diyarbakra gelen iki askere ulak hkm yazlmas hakknda Geliboluya gelen iki askere ulak hkm yazlmas hakknda stanbuldan Ordu-yu Hmyuna gelen Mehmed Aaya ulak hkm yazlmas hakknda Ordu-yu Hmyuna gelen askere ulak hkm yazlmas hakknda Niboluya gelen askere ulak 41

79/360 79/361

80/362 80/363

1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 Muharrem 1070/EyllEkim 1659 2 Safer 1070/ 19 Ekim 1659 10 Safer 1070/ 27 ekim 1659 6 Safer 1070/ 23 Ekim 1659 5 Safer 1070/ 22 Ekim 1659

hkm yazlmas hakknda Ereliye gelen askere ulak hkm yazlmas hakknda Ordu-yu Hmyuna mjdeli haber gtrmesi iin askere ulak hkm yazlmas hakknda ki ba at iin hkm yazlmas hakknda Ordu-yu Hmyuna gelen iki at iin hkm yazlmas hakknda Erz- Ruma gelen iki askere ulak hkm yazlmas hakknda Trbe Adasna gelen iki at iin hkm yazlmas hakknda Bir ba at iin hkm yazlmas hakknda adam ve at iin hkm yazlmas hakknda Maltaya gelen asker ve bir ba at iin ulak hkm yazlmas hakknda ki ba at iin hkm yazlmas hakknda ki ba at iin hkm yazlmas hakknda Halebe gelen bir asker ve bir at iin hkm yazlmas hakknda Eskiehire gelen bir asker ve bir at iin hkm yazlmas hakknda Ordu-yu Hmyuna gelen bir asker ve bir at iin hkm yazlmas hakknda Edirneye gelen iki asker ve iki at iin hkm yazlmas hakknda

80/364 80/365 80/366 80/367

80/368 80/369 80/370

80/371 80/372 80/373 80/374 80/375

80/376

42

80/377 80/378 80/379 81/380 81/381 81/382 81/383 81/384 81/385 81/386 81/387 81/388

7 Safer 1070/ 24 Ekim 1659 8 Safer 1070/ 25 Ekim 1659 12 Safer 1070/ 29 Ekim 1659 Safer 1070/ Ekim-Kasm 1659 2 Safer 1070/ 19 Ekim 1659 23 Safer 1070/ 9 Kasm 1659 23 Safer 1070/ 9 Kasm 1659 24 Safer 1070/ 10 Kasm 1659 26 Safer 1070/ 12 Kasm 1659 Rebl-Evvel 1070/ KasmAralk 1659 Rebl-Evvel 1070/ KasmAralk 1659 12 ReblEvvel 1070/ 27 Kasm 1659 12 ReblEvvel 1070/ 27 Kasm 1659 15 ReblEvvel 1070/ 30 Kasm 1659 15 ReblEvvel 1070/ 30 Kasm 1659 22 ReblEvvel 1070/ 7 Aralk 1659 19 ReblEvvel 1070/ 4

Bir at verilmesiyle ilgili ulak hkm yazlmas hakknda ki askere iki kzl at verilmesi iin ulak hkm yazlmas hakknda ki askere iki at verilmesi iin ulak hkm yazlmas hakknda Bir askere bir at verilmesi iin ulak hkm yazlmas hakknda Niboluya gelen iki askere ulak hkm yazlmas hakknda Kastamonuya gelen iki askere ulak hkm yazlmas hakknda Bir asker iin ulak verilmesi hakknda hkm

askere ulak hkm verilmesi hakknda askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm yazlmas hakknda ki askere ulak hkm yazlmas hakknda Bir asker iin ulak yazlmas hakknda hkm

81/389 81/390 81/391 81/392 81/393

ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki ba at iin hkm yazlmas hakknda 43

81/394

81/395 81/396

Aralk 1659 15 ReblEvvel 1070/ 30 Kasm 1659 28 ReblEvvel 1070/ 13 Aralk 1659 25 ReblEvvel 1070/ 10 Aralk 1659 Rebl-hir 1070/ AralkOcak 16591660 2 Rebl-hir 1070/ 17 Aralk 1659 3 Rebl-hir 1070/ 18 Aralk 1659 7 Rebl-hir 1070/ 22 Aralk 1659 7 Rebl-hir 1070/ 22 Aralk 1659 12 Reblhir 1070/ 27 Aralk 1659 11 ReblEvvel 1070/ 26 Kasm 1659 9 Rebl-hir 1070/ 24 Aralk 1659 10 Reblhir 1070/ 25 Aralk 1659 5 Rebl-hir 1070/ 20 Aralk 1659 Rebl-hir 1070/ AralkOcak 16591660 9 Rebl-hir 1070/ 24 Aralk 1659 12 Reblhir 1070/ 27

Bir ba at iin menzil hkm yazlmas hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere bir ulak verilmesi hakknda hkm

81/397

ba at iin ulak hkm yazlmas hakknda Edirneye gelen bir at iin hkm yazlmas hakknda ki asker iin bir ulak hkm verilmesi hakknda ki asker iin ulak verilmesi hakknda hkm

81/398 81/399 81/400 81/401 81/402 82/403 82/404 82/405 82/406 82/407

Halebe gelen bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki asker iin ulak verilmesi hakknda hkm

Badada gelen iki askere ulak hkm verilmesi hakknda Trabzona gelen asker iin ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere iki at verilmesi iin ulak hkm yazlmas hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda 44

82/408 82/409

82/410 82/411 82/412 82/413 82/414 82/415 82/416 82/417

Aralk 1659 13 Reblhir 1070/ 28 Aralk 1659 15 Reblhir 1070/ 30 Aralk 1659 19 Reblhir 1070/ 3 Ocak 1660 19 Reblhir 1070/ 3 Ocak 1660 15 Reblhir 1070/ 30 Aralk 1659 13 Reblhir 1070/ 28 Aralk 1659 25 Reblhir 1070/ 9 Ocak 1660 28 Reblhir 1070/ 12 Ocak 1660 28 Reblhir 1070/ 12 Ocak 1660 25 Reblhir 1070/ 9 Ocak 1660 26 Reblhir 1070/ 10 Ocak 1660 26 Reblhir 1070/ 10 Ocak 1660 27 Reblhir 1070/ 11 Ocak 1660 26 Reblhir 1070/ 10 Ocak 1660 Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 3 Cemziyel-

ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda Sekiz sancaa ikier gnderilmesi hakknda asker

smail Paaya gelen askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm yazlmas hakknda ki askere ulak hkm yazlmas hakknda ki askere iki at verilmesi iin ulak hkm yazlmas hakknda smail Paann iki askerine iki at verilmesi iin hkm verilmesi hakknda Vezir paann adamna bir at verilmesi iin hkm yazlmas hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere bir at verilmesi iin hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Defterdar Paann adamlarndan birine ulak hkm verilmesi hakknda Konak Hasan Aa iin alt ata

82/418

82/419 82/420 82/421 83/422 83/423 83/424

83/425

45

83/426

83/427 83/428 83/429 83/430 83/431 83/432 83/433 83/434

83/435 83/436 83/437

hir 1070/ 15 ubat 1660 Cemziyelhir 1070/ Ocak-ubat 1660 5 CemziyelEvvel 1070/ 18 Ocak 1660 28 Reblhir 1070/ 12 Ocak 1660 10 CemziyelEvvel 1070/ 23 Ocak 1660 11 CemziyelEvvel 1070/ 24 Ocak 1660 11 CemziyelEvvel 1070/ 24 Ocak 1660 27 Reblhir 1070/ 11 Ocak 1660 7 CemziyelEvvel 1070/ 20 Ocak 1660 CemziyelEvvel 1070/ Ocak-ubat 1660 15 CemziyelEvvel 1070/ 28 Ocak 1660 15 CemziyelEvvel 1070/ 28 Ocak 1660 17 CemziyelEvvel 1070/ 30 Ocak 1660 18 CemziyelEvvel 1070/ 31 Ocak 1660

ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda askere at verilmesi iin ulak hkm yazlmas hakknda Bir askere bir ulak verilmesi hakknda Bir askere bir ulak verilmesi hakknda Bir askere bir ulak verilmesi hakknda Bir askere bir ulak verilmesi hakknda hkm hkm hkm hkm

ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Badada gelen askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir at iin bir ulak verilmesi hakknda Bir askere bir ulak verilmesi hakknda askere bir ulak verilmesi hakknda hkm

hkm hkm

ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere iki at verilmesi iin ulak hkm yazlmas hakknda

83/438 83/439 83/440

7 CemziyelEvvel 1070/ 20 Ocak 1660

Drt askere iki kat ulak hkm verilmesi hakknda

46

83/441 84/442

1070-1660 CemziyelEvvel 1070/Ocakubat 1660 22 CemziyelEvvel 1070/ 4 ubat 1660 27 CemziyelEvvel 1070/ 9 ubat 1660 27 CemziyelEvvel 1070/ 9 ubat 1660 26 CemziyelEvvel 1070/ 8 ubat 1660 29 CemziyelEvvel 1070/ 11 ubat 1660 23 CemziyelEvvel 1070/ 5 ubat 1660 24 CemziyelEvvel 1070/ 6 ubat 1660 CemziyelEvvel 1070/ Ocak-ubat 1660 27 CemziyelEvvel 1070/ 9 ubat 1660 29 CemziyelEvvel 1070/ 11 ubat 1660 Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 5 Cemziyelhir 1070/ 17 ubat 1660 6 Cemziyel-

Sivas Beylerbeyinin bir askerine bir ulak hkm verilmesi hakknda askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Defterdar Paann bir askerine ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi

84/443 84/444 84/445 84/446 84/447 84/448 84/449 84/450

84/451 84/452 84/453

84/454

84/455 84/456

47

84/457 84/458 84/459 84/460

hir 1070/ 18 ubat 1660 6 Cemziyelhir 1070/ 18 ubat 1660 6 Cemziyelhir 1070/ 18 ubat 1660 6 Cemziyelhir 1070/ 18 ubat 1660 9 Cemziyelhir 1070/ 21 ubat 1660 9 Cemziyelhir 1070/ 21 ubat 1660 10 Cemziyelhir 1070/ 22 ubat 1660 17 CemziyelEvvel 1070/ 30 Ocak 1660 11 Cemziyelhir 1070/ 23 ubat 1660 11 Cemziyelhir 1070/ 23 ubat 1660 12 Cemziyelhir 1070/ 24 ubat 1660 12 Cemziyelhir 1070/ 24 ubat 1660 Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 13 Cemziyelhir 1070/ 23 ubat 1660 Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 15 Cemziyelhir 1070/ 27 ubat 1660

hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere iki kat ulak hkm verilmesi hakknda Farkl sancaklara gidecek ikier askere bir ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere bir ulak verilmesi hakknda askere bir ulak verilmesi hakknda hkm hkm

84/461 84/462 84/463 84/464 84/465 85/466 85/467 85/468

ki asker iin bir ulak hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda

85/469 85/470

85/471

48

85/472

85/473

85/474

85/475

85/476 85/477 85/478 85/479 85/480 85/481

85/482

85/483

Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 16 Cemziyelhir 1070/ 28 ubat 1660 21 Cemziyelhir 1070/ 4 Mart 1660 23 Cemziyelhir 1070/ 6 Mart 1660 20 Cemziyelhir 1070/ 3 Mart 1660 24 Cemziyelhir 1070/ 7 Mart 1660 Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 28 Cemziyelhir 1070/ 11 Mart 1660 Receb 1070/ Mart-Nisan 1660 Receb 1070/ Mart-Nisan 1660 29 Cemziyel-

ki askere ulak hkm verilmesi hakknda On askere kat ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere iki at verilmesi iin ulak hkm yazlmas hakknda Bir askere ulak hkm yazlmas hakknda

ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Be askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi

85/484 85/485 85/486

49

85/487 85/488

85/489 85/490 85/491 85/492 85/493 85/494 85/495 85/496 85/497 86/498 86/499 86/500 86/501 86/502

hir 1070/ 12 Mart 1660 29 Cemziyelhir 1070/ 12 Mart 1660 Cemziyelhir 1070/ ubat-Mart 1660 29 Cemziyelhir 1070/ 12 Mart 1660 27 Cemziyelhir 1070/10 Mart 1660 21 Cemziyelhir 1070/ 4 Mart 1660 3 Receb 1070/ 15 Mart 1660 10 Receb 1070/ 22 Mart 1660 10 Receb 1070/ 22 Mart 1660 13 Receb 1070/ 25 Mart 1660 15 Receb 1070/ 27 Mart 1660 14 Receb 1070/ 26 Mart 1660 Receb 1070/ Mart-Nisan 1660 15 Receb 1070/ 27 Mart 1660 9 Receb 1070/ 21 Mart 1660 Receb 1070/ Mart-Nisan 1660 15 Receb 1070/ 27 Mart 1660

hakknda Bir askere iki kat ulak hkm verilmesi hakknda ki askere iki ulak verilmesi hakknda hkm

Ulak hkm verilmesi hakknda askere ulak hkm verilmesi hakknda Yedi askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda askere menzil hkm verilmesi hakknda askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Farkl yerlere giden askere iki kat ulak hkm ulak hkm verilmesi hakknda 50

86/503 86/504 86/505 86/506

Receb 1070/ Mart-Nisan 1660 Receb 1070/ Mart-Nisan 1660 Receb 1070/ Mart-Nisan 1660 19 Receb 1070/ 31 Mart 1660 28 Receb 1070/ 9 Nisan 1660 23 Receb 1070/ 4 Nisan 1660 5 abn 1070/ 16 Nisan 1660 10 abn 1070/ 21 Nisan 1660 10 abn 1070/ 21 Nisan 1660 7 abn 1070/ 18 Nisan 1660 8 abn 1070/ 19 Nisan 1660 11 abn 1070/ 22 Nisan 1660 8 abn 1070/ 19 Nisan 1660 9 abn 1070/ 20 Nisan 1660 15 abn 1070/ 26 Nisan 1660 24 abn 1070/ 5 Mays 1660

Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Farkl yerlere giden askere iki kat ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda

86/507 86/508 86/509 86/510 86/511 86/512 86/513 86/514 86/515 86/516 86/517 86/518

51

86/519 86/520 86/521 86/522 86/523 86/524 86/525 86/526

23 abn 1070/ 4 Mays 1660 25 abn 1070/ 6 Mays 1660 24 abn 1070/ 5 Mays 1660 26 abn 1070/ 7 Mays 27 abn 1070/ 8 Mays 1660 28 abn 1070/ 9 Mays 1660 28 abn 1070/ 9 Mays 1660 abn 1070/ Nisan-Mays 1660 26 abn 1070/ 7 Mays 1660 abn 1070/ Nisan-Mays 1660 27 abn 1070/ 8 Mays 1660 abn 1070/ Nisan-Mays 1660 abn 1070/ Nisan-Mays 1660 28 abn 1070/ 9 Mays 1660 Ramazn 1070/ Mays-Haziran 1660 2 Ramazn 1070/ 12 Mays 1660 5 Ramazn

Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Drt askere menzil verilmesi hakknda hkm

86/527 86/528 86/529 86/530 86/531 86/532

ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda Farkl yerlere giden askere iki kat ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Farkl yerlere giden ikier askere 52

86/533 86/534 86/535

1070/ 15 Mays 1660 87/536 87/537 87/538 87/539 87/540 87/541 87/542 87/543 87/544 87/545 87/546 87/547 87/548 87/549 87/550 87/551 Ramazn 1070/ Mays-Haziran 1660 20 Ramazn 1070/ 30 Mays 1660 10 Ramazn 1070/ 20 Mays 1660 27 Ramazn 1070/ 6 Haziran 1660 18 Ramazn 1070/ 28 Mays 1660 Ramazn 1070/ Mays-Haziran 1660 28 Ramazn 1070/ 7 Haziran 1660 28 Ramazn 1070/ 7 Haziran 1660 5 evvl 1070/ 14 Haziran 1660 4 evvl 1070/ 13 Haziran 1660 6 evvl 1070/ 15 Haziran 1660 19 Ramazn 1070/ 29 Mays 1660 9 evvl 1070/ 18 Haziran 1660 1070-1660 12 abn 1070/ 23 Nisan 1660 1070-1660

iki kat menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi haknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil verilmesi hakknda askere bir ulak verilmesi hakknda hkm hkm

ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda

53

87/552 87/553 87/554 87/555 87/556 87/557 87/558 87/559 87/560 87/561 87/562

1070-1660 15 evvl 1070/ 24 Haziran 1660 15 evvl 1070/ 24 Haziran 1660 13 evvl 1070/ 22 Haziran 1660 evvl 1070/ HaziranTemmuz 1660 14 evvl 1070/ 23 Haziran 1660 23 evvl 1070/ 2 Temmuz 1660 15 evvl 1070/ 24 Haziran 1660 evvl 1070/ HaziranTemmuz 1660 3 Zil-kade 1070/ 11 Temmuz 1660 Zil-kade 1070/ TemmuzAustos 1660 6 Zil-kade 1070/ 14 Temmuz 1660 28 Zil-kade 1070/ 5 Austos 1660 29 Zil-kade 1070/ 6 Austos 1660 28 Zil-kade 1070/ 5 Austos 1660 Zil-kade 1070/ Temmuz-

Bir askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere bir ulak verilmesi hakknda hkm

ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Drt at iin iki kat hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi hakknda ki askere menzil hkm verilmesi haknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda

87/563 88/564 88/565 88/566 88/567

54

88/568

88/569

88/570 88/571 88/572 88/573

Austos 1660 Zil-kade 1070/ TemmuzAustos 1660 Zil-kade 1070/ TemmuzAustos 1660 29 Zil-kade 1070/ 6 Austos 1660 Zil-hicce 1070/ AustosEyll 1660 Zil-hicce 1070/ AustosEyll 1660 Muharrem 1071/ EyllEkim 1660

Halktan iki kiiye ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda ki askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda Bir askere ulak hkm verilmesi hakknda

55

[1] Defter-i Ahkm- beylik. Der zamn- hazret-i vezr-i mkerrem ve muhterem Kimmakm smail Paa yesserallah fd-dreyni ma-yrd ve m-yea bi-marifeti Sleymn Efendi kim-makm- resl-kttb fd-Dvnil-l el-vk f Evst- Ramzanl-mbrek. Li-sene 1069 Hkm 1: Edirne Kdsna ve Bostncbasna hkm ki, Sleymn kapucu kup arz- hl idp mtekid siph Ali nm kimesne veyi babam olup vlidem fevt olup cmle emvl erzk kabz idp virmede taalll zere olmala hkm-i erf rec itmein mahallinde icr-y hakk olunmaz ise sitne-i sadetime havle oluna dey urtuyla yazlmdr. F Evail-i L. Sene 69 Hkm 2: [bo] Kdlarna hkm ki, Belagayn ve Premete Kalalar aalar ve neferleri sdde-i sadetime dem gnderp mezbrlar zerlerine eds lzm gelen kala hdmetlerin ve ete ve potralarda dahi hl olmayup leyl nehr kalasnn hfz u hirsetinde dahi kll hdmetde olup bir vechile dahl ola gelmi deil iken hl mr-i mrn ve mrliv taraflarndan yoklama bahnesiyle her nefer bana biner akalarn alup ziyde teadd olunduklarn bildrp yoklama bahnesiyle rencde olunmamak bbnda emr-i erfm rec eyledikleri eclden her iki kalalarnda bekleyp hdmetlerinde kusrlar olmadka yoklama akas talebiyle rencde olunmamak bbnda urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 10 L. Sene1069 Hkm 3: Siroz Kdsna hkm ki, Nib Mevln Ahmed zde ilmh sdde-i sadetime mektb gnderp medne Sirozda vk varo reys meclis-i ere varup izhr- tazallm idp mezbrlar arb fular aup frht etmee mberet eylediklerinde kaz-i mezbr skinlerinden tife-i arabacyndan Kr avu ve Kuloullar nmnda olanlar mft meccnen her biri gelp bunlardan krkar ellier vukyye arblarn alup zulm teadd etmekle tife56

i mezbreye bundan akdem er-i erfden dem gnderilp mahkeme olunmuken yine mezbrlar kanat etmeyp mezbr Kr avu ve ir Olu bunlarn zerlerine olan zlm teaddleri izdiyd olduundan gayri bunlardan cebren aldklar arblar kend evlerinde olan kplerine doldurup frht idp bu makle teadd ve fesdlarnn nihyeti olmamala teaddlerin zerlerinden men def olunmak in vk-i hl sitne-i sadete ilm idiver dey ibrm eylediklerin emr-i erfm recsna arz eyledi eclden sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda fermn- alnm sdr olup urtuyla emri erf yazlmdr. F 10 L.Sene 69 Hkm 4: Malgara Kdsna hkm ki, Zamdan Mustafa gelp [bo] nm karyesi topranda id olan b arasndan bin akalk mahsln Muhsin Mustafa nm zam kabz idp ve bu bbda huccet-i eriyyesi olmala vermekde ind etmekle itat- er etmediyn ihzr olunmak in yazlmdr. F 22 L. Sene 69 Hkm 5: Siroz Kdsna hkm [ki] Gedik Ahmed Paa olu Mehmed Bey vakfndan Trablus felik nm karyelerin bin altm dokuz Austos ibtidsndan sene tammna dein zabtyn mteveff temessk mcebince hkm yazlmdr. F 12 L.Sene 69 Hkm 6: Kayseriyye monlsna ve yenieri serdrna hkm [ki] Drendegn stosin nm karye ahlsi arz- hl idp karye-i mezbrdan Akkoca nm kulolu ile eran davlar olmala ahz olmuken hals olup yine tadd etmekle ol cnibde icr-y hakk olmazsa sitne-i sadete ihzr in aalar Kim-makm Hasan zde mecdhu tarafndan verilen mhrl mektb mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i L. Sene 69

57

Hkm 7: Trabzon Kdsna ve yenieri avuuna hkm [ki] Ahmed ve Mahmd nm akler Srmene[de] skin Mehmed ve Ali karndalar Mustafa ve Bekta kend hllerinde olmayup teadd ve tecvz etmekle sitne[ye] ihzr in Yenieriler Aas Mustafa Aa mektbu mcebince emr-i erf yazlmdr. F 29 L. Sene 69 [2] Hkm 8: Rodoscuk Kdsna hkm ki, Osmn nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem gmrk emni olan Siyavu Aann tarafndan Rodoscuk emni iken mh be-mh vezif ve du-gynn vazfelerin beher mh Rodoscuk Gmrk [emni] olan [bo] Yasef nm Yahdye virp evvelden tevz eylemein hn-i muhsebe[de] deynine mahsb olmayan esm shiblerinin vazfeleri bundan taleb olunmala taleb ve tahsl in mukaddem emr-i erf mcebince Merkm Yasef nm yahdden taleb ve tahsl olunmak in mekked hkm-i erf verilmidir. F 11 ehr-i L.Sene69 Hkm 9: Kstendil Kdsna hkm ki, Kstendil skinlerinden brhm nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem Kstendil skinlerinden smail nm kimesnede bunun bin iki yz riyl guru hakk olup ed etmezden mukaddem fevt olmala oullar Ahmed ve Mehmed nm kimesnelerden memhr temessk mcebince taleb ve tahsl ve sitne-i sadete ihzr olunmak bbnda urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 1069 Hkm 10: Karadeniz-i Kilis Kdsna hkm ki, Receb nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbrda skin babas [bo] nm kimesnede klar nm mahallede krk elli seneden ber eben an cedd intikl eden yerlerin bu seferde hdmetde iken Bekir nm yenieri tagallben zabt etmekle ol 58

bbda icr-y hakk olunmaz ise sitne-i sadete havle olunmak in urtuyla emr-i erf verilmidir. F Evst- L.Sene 69 Hkm 11: Edirne Monlsna ve Bostncbasna hkm ki, Sen ki kdsn, sdde-i sadetime mektb gnderp mahmiye-i Edirne skknndan Beylik Bey'in top arabaclarndan Mehmed nm topunun akveti husem muvacehesinde sbit ve sicil huccet olundukdan sonra topular zbiti Mahmd cnib-i erden tedb olunmak in habsine virilmiken topulardan Kara Bulut olu Ahmed ve abn dahi Mustafa nm akler cemiyet edp ak-i mezbrun bukasn krup ve nice ehl-i zimmet kimesnelere itle-i lisn etmele zbiti marifetiyle bi-hsebi er haklarndan gelinmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 1069 Hkm 12: Edirne Monlsna hkm ki, Kaz-i mezbrda vk ah sultn evkfnn mtevellsi olan Derv sdde-i sadete arz- hl idp tevliyet-i mezbre sitne-i sadetden kendye tevch olunup zerinde iken hardan dahl olunmaile hakk zuhr ider ise sitne-i sadetimde mrfaa olmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 1069 Hkm 13: Sofya Monlsna hkm ki, Kuztdan Ysuf nm kd sdde-i sadetime arz- hl idp babas Osmn avu on seneden ber fevt olup zimmetde olan hakk in kimiyle hals ve kimiyle slah olman hl zimmeti olan Muiziddn kd arz olmala tekrr dav etdirilmek istenmekle mahallinde erle icr-y hakk olunmaz ise sitne-i sadete havle olmak in emr-i erf verilmidir. F Evst- L.Sene 1069 Hkm 14: Bozdoan ve Nazilli Kdlarna ve Nazilli Serdrlarna hkm ki, 59

Ftma Sultn dmet izzihmnn haslarn voyvodas gelp havss-i mezbrdan Sultnhisar kazsna tbi Farsah ve sir tevbii karyelerinin bin altm sekiz senesinde zabt Dn-zde nm yenieriye deruhde olunup mezbr varup sene-i mezbre mahslnden ahz u kabz ve zimmetinde krk bin aka bk kalmala mrn-ileyhin voyvodasna mezbrdan b-kusr alverilmek in sekbnba aa mektb mcebince mekked hkm yazlmdr. F Evst- L.Sene 69 Hkm 15: Mihali Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbre muzftndaki Kirmast Nhiyesine tbi Derecik nm karyede Yeryen Mehmed ve Hseyin nm kimesneler yine karye-i mezbrda skin Zulfikr nm kimesnenin yolun basp let-i harp ile vurup mecrh idp teadd tecvz eyledin ve bu bbda huccet-i eriyyesi olmala dergh- muallm yenierilerinin gnlllerinden Hasan zde kadrh tayn olunup, mezbrlarn beihzr- er ve keyfiyet-i hllerin teft tefahhus idp zerine subt olan mevdd yazup sitne-i sadetime arz ve mezbr ihzr olunup, ve sen ki serdrsn huss-u mezbre ziyde mukayyed olup ihml [] msheleden hazer eyleyesin dey bil-fil sitne-i sadetde sekbnba olan Hseyin zde mecdhu mektb verilmekle hkm yazlmdr. F Evst- L.Sene 1069 [3] Hkm 16: Batum Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbrda vk[bo] Sultn dmet ismethnn Timrc Hc reys sdde-i sadetime arz- hl sunup mrn-ileyhnn Hc karyeleri min kllil-vch serbest olup mr-i mrn ve mrliv tarafndan dahl olunmak lzm gelmez iken hal Kk Mahmd Paaya yz guru alup fukar reysn dadup ve bir defa dahi karyenizde kan olmudur dey ilel-n reyadan yirmi drt nefer kimesneyi der-zincr idp ziyde gadr olmala ol bbda hkm-i hmyn rec eyledikleri eclden hilf- er-i erf alduu akai gir virp der-zincr eyledi rey fukars tlk eyleyp ve minbad reyay rencde eylememek bbnda mekked hkm-i erf yazlmdr.

60

F 25 L.Sene 1069 Hkm 17: Bosna Paasna ve Monlsna hkm ki, Kdvetl-kuzt vel-hukkm Aradin Kds Mevln Hc Mehmed zde fazluh sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbr Habune ve Dilamuce ve Domine nhiyeleri ilhkyla sitne-i sadetimden kendye tevch olunup kd-askerim tarafndan mhrl mektb verilmiken mdhale zikr olunan nhiyeler ilhkyle elinde olan mhrl mektb mcebince zabt ettrlp ve hardan mdhale olunmamak bbnda emr-i erf yazlmdr. F 5 L.Sene 1069 Hkm 18: Zlkadriye Beylerbeisine Ve Mara Kdsna hkm ki, Mara ve Elbisanda vk Ashb- Kehf evkf mtevellsi Seyyid Hasan ve medrese ve sdde-i sadetime arz- hl idp evkf- mezbrun zevidinden hilf- art vkf hardan Ahmed ve Mahmd ve Mustafa ve Ali ve bazlar askeri tarafndan bert idp vazfe taleb etmeleriyle oluyla vaka ziyde gadr olmala hilf- art- vkf ihds olunan vazfeleri ref olunmak bbnda emr-i erf rec eyledikleri eclden hilf- art- vkf ihds olunan vazfeler ref olunmak in emr-i erf yazlmdr. F 1 L.Sene 69 Hkm 19: Delvine Kdsna hkm ki, Mtehattem nm karye reyas sdde-i sadetime arz- hl idp karye-i mezbrda Makoyani nm ehl-i fesd ve gammaz ve her br fukary rencde etmekle mahallinde icr-y hakk olunmazsa sitne-i sadete ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 69 Hkm 20: Rodoscuk Kdsna ve Emnine hkm ki, Seyydetl muhaddert [bo] Sultn ismeth tarafndan sdde-i sadetime arz- hl sunulup drt nefer abd-i memlki firr idp emn-i mezbrda olmala krk guru

61

mjde-gnesi irsl olunup alnmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 69 Hkm 21: Manastr Kdsna hkm ki, Edirne Belerbeisi Sinn gelp bundan akdem Kstendil Sancana mutasarrf ve muhassl iken altm sekiz senesine mahsb olmak zere vilyet-i Manastr defter keferesinin cizyeleri tahsli bertla kendye der-uhde olunup tarafndan cem[e] irsl eyledi kimesne bir mikdrn tahsl ve bir mikdrn rey zimmetlerinde kalm iken baz kimesneler tahsline mni olmlaryla mukaddem har defter mcebince emr-i erf yazlmdr. F 12 L.Sene 69 Hkm 22: Trabzon Belerbeisine ve Of ve [bo] Kdlarna hkm ki, Of Kazsna tbi Holamca nm karye ahlsi gelp yine Fusus nm karyede skin Ahmed nm yenieri eben an cedd tasarruflarnda olan boz toprak yerleri zabt ve [bo] menzil bin ve handak kesp teadd etmekle mrfaa-i er olduklarnda itat etmeyp ol yerler bunlara hkm olunup huccet verilmekle huccet mcebince amel olunup sitne-i sadete havle olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 69 Hkm 23: Kostova ve [bo] Kdsna ve Yenieri Serdrlarna hkm ki, Ahmed nm kimesne ile Kesr nm zimmnin Lokoz nm karyede skin Emrullah nm yenieride bin yz altm guru haklar olup bundan akdem emr-i erfmle varup taleb eylediklerinde firr etmekle buldurulub hakk alverilp mahallinde tahsl olmaz ise sitneye ihzr in sekbnba mektbu mcebince yazlmdr. F 21 L.Sene 69 [4] Hkm 24: Samakov Kdsna ve Serdrna hkm ki, 62

Hc Arslan [nm] kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbrda skin Rdvan nm sefne resi ile iki sene sefne hisb olup vermekde taalll etmekle icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr itdresin ve ol cnibde olan beytl-ml dahi mezbra ahz kabz itdresin dey aalar tarafndan verilen mhrl mektb mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evil-i L.Sene 69 Hkm 25: Yanbolu ve slimiye ve mlek Gl Kdlarna hkm ki, Taht- kaznzdan kadmden mr tarafndan kuruya gelen korularda kimsenin alkas yoiken civrnda vk iftlik tasarruf edenlerden ve reydan bazlar ol koruyu krup ihrk ve bil temessk zirat ve saban koyup ve allar ihds etmeleriyle tefahhus olunup teaddleri men olunmak in aa mektbuyla, gedikli tayn olunman mcebince er ve knn zere hkm yazlmdr. F 26 L.Sene 1069 Hkm 26: Moltova Kdsna ve serdrna hkm ki, Kaz-i mezbr reysnn Yorgaki Sermen nm zimm ile er davs olup Ramazn Abdurrahman nm yenieriler mni olmala sitneye ihzr olunmak in sekbnba mektbu mcebince yazlmdr. F Evil-i L.Sene 1069 Hkm 27: Selnik Kdsna hkm ki, Selnik kazsna tbi Austos nm karyeden Dimitri zimm gelp bundan akdem mezbrun Panayot nm zimmde yirmibin aka hakk olup vermednden gayri bunun mlk deirmen ve ba ve evlerin zabt idp fuzl evin basup ziyde teadd etmekle emr-i erfm rec etmein sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla hkm-i erf verilmidir. F Evhir-i L.Sene1069 Hkm 28: Mora Paasna ve Kdsna hkm ki, 63

Hasan gelp bundan akdem mezbrun Osmn nm kimesnede Ebus-sud ve Bostnc Mehmedde bir mikdr aka hakk olup ve muhassl- emvl olan Mora Paas Mehmed Paann demsi [bo] nm kimesnede beyz riyl guru hakk olmala taleb eyledkde vermekde taalll etmeleriyle mahallinde erle grlmek icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak in hkm-i erf yazlmdr. F 22 L.Sene 69 Hkm 29: smail Geidi Kdsna hkm ki, Benderisko nm zimm gelp mezbrun kimesneye deyni yoken kaz-i mezbrda [bo] nm mahallede skin Dodori nm zimm bunun hilf- er-i erf fuzl yirmi bin akasun alup kadr etmekle mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla mekked hkm verilmidir. F Evst- L.Sene 69 Hkm 30: Lefkoe Kdsna hkm ki, Flemenk ilisi Darende sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbrda vekli olan Kok nm Efrencinin Salamon nm Yahdye deyni olup yz gurua sulh olup zimmetin ibr ve iskt idp huccet-i eriyye verilmekle, eriyye mcebince urtuyla hkm-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 1069 [5] Hkm 31: Kilverte Kdsna hkm ki, Sobroz nm karye zimmlerinden [bo] ve [bo] nm zimmler arz- hl idp bundan akdem mezbrlarn Yorgaki Analos nm zimmde iki bin guru haklar olup, taleb eyledikde vermekde taalll etmeleriyle mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete havle olunmak in hkm yazlmdr. F Evst- L.Sene 69

64

Hkm 32: Gelibolu Kdsna hkm ki, Kiryalodine nm zimm arz- hl idp bunun kz mrd olup sagre kz kalup, Konstantin nm rhib sagre-i mezbreyi lzmu yoken ynleri zre oluna nikh idp halvet-i sahha olmazdan mukaddem kz mezbre mrd olup, ve nikh sahih olmamala emvl erzkn cmlesi buna intikl etmiken, mezbr rhib cmlesin ahz u kabz idp gadr etmekle mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete havle olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 1069 Hkm 33: skdar Monlsna hkm ki, Takpr Nibi Mahmd sdde-i sadetime mektb gnderp nhiye-i mezbrun ulem v suleh ve eimme-i huteb ve sir fudals meclis-i ere varup kasaba-i znikmid kurbnde kend mlknde [bo] nm kimesne katl olunup ktil-i malm olmamala haydd ekysndan teft olunup, ele getirilp, ahz mmkn olmayanlarn haklarndan gelinp ve bu bahne ile umma teft olmamak zere emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i L.Sene 1069 Hkm 34: Edirne Monlsna hkm ki, Sleymn nm kapucu sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbrda mtekid siph Ali nm kimesne vey babas olup vlidesi [bo] nm htun fevt olup cmle emvl erzkn kabz idp virmemekle mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete havle olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene1069 Hkm 35: Mora Paasna ve Kdsna hkm ki, smail sdde-i sadetime arz- hl idp Karlili sancanda vrahor kasabasnda mteveff Burnaz alaybeyi oullar Ahmed ve brhm nm kimesneler seneden mukaddem tmrlar bedellerin ed eylemek in karndalar Hseyin ve ammleri Derv ve Yahya-zde Mehmed ve nebaht skinlerinden Grdoros- Grdas muvakkat 65

kuzttan Ali nm kimesneler kefletiyle bin yz riyl karz virp mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 1069 Hkm 36: Pnarhisr Kdsna hkm ki, Yani nm zimm arz- hl idp, kaz-i mezbra tbi Kurudere nm karyede skin Erine nm zimmyenin zevci mrd oldukda yne-i btlalar zre bu nikhla alup taht- nikhnda iken bir ay mikdr ticrete gitmekle Panaki ve Papa Niko Oyoliberu nm zimmler cebren zevcesi mezbreyi Karago nm zimmye nikh etmekle mahallinde erle icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzryn emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 1069 Hkm 37: Bir vech-i arpalk Aydn Sancana mutasarrf olan [bo] dme ikblhya Nazilli ve Kuyucak Kdlarna hkm ki, Fatma Sultn dmet ismethnn bamakl haslarndan yz doksan ve tevbii hss voyvodas olan [bo] zde kadrh sdde-i sadetime arz- hl idp, kaz-i mezbrda hsl kaydolan r-i revgan yz doksan Arbaz ve Kuyucak ve Nazilli kazlarna kayd kadmden ift bedeli tevzi ve tarh olunup bu na dein nvvb ilemezler iken hl Nazilli ve Kuyucak Kazlarna tbi Dereky ve Arslanl ve Selmli ve Sd ve Mastura ve Aka ve baz kur taalll ind eylediklerin mukaddem knn- defter ve olgeldi zre tarh ve tevzi ve tahsl etdirilmek bbnda emr-i erf verildin bildrp ol bbda emr-i erfim rec etmein er ve knn- defter ve olgelen det-i mukarrer zere amel olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 69 [6] Hkm 38: Gnan Kdsna hkm ki, Kre kazs ahlsi gelp, altm [bo] senesinde orduyu hmyn in fermn olunan srsat zahre in drder yz keyl ar ve yirmi araba saman ve yirmi araba odun ve on iki bin nakd aka kaz-i mezbr skinlerinden Hseyin ve Molla Mehmed 66

nm kimesnelere Ali nm kimesnenin mberetiyle verilp lkin mezbrlar ol zahre ve nakd akay mahalline vermeyp bunlar dahi mezbrlardan taleb eyledikde hevlarna tbi kdya istind etmeleriyle icr-y hakk olunmayup haklarn mezbrlar zimmetlerinde kalduun bildrp er ile grlp icr-y hakk olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 1069 Hkm 39: znikmid Kdsna hkm ki, Markor zimm gelp znikmid[de] ticret zere Kularvafos ve Has Osmn ve Behrodastor nm zimmler ile er davs olup lkin icr-y hakk olmak mmkin olmamala mahallinde icr-y hakk olunmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 10 L.Sene 69 Hkm 40: Mora Paasna ve Kazine Kdlarna hkm ki, Kaz-i mezbra tbi stemee nm karye reys gelp bunlarn karyelerinin kethudlar olan Mihal nm zimm bin gurularn alup vermeyp zimmetinde olmala ol cnibde icr-y hakk olunmayup mezbr zimmnin muvini olman icr-y hakk olunmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 69 Hkm 41: Ermenak Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbrda mteveff Ms Paa Medresesinde yevm krk aka vazfe ile mderris olan Mevln eyh-zde Mehmed zde fazlh gelp evkf- mezbrenin zevyidinde kimesneye vazfe art ve vakf olunmu deil iken hal baz kimesneler art- vkfa mugyir vazfe ihds idp ve bunun mahslne kll gadr etmekle ihds olunan vazfe ref olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 13 L.Sene 69 Hkm 42: Hayrabol Kdsna ve Edirne Bostncbasna hkm ki, 67

Hssa bostnclardan Ksm gelp mukaddem Hayrabolda haznedr olan Hasan nm bostniye bostnclarn orta akalarndan bin guru alverp, mebl- merkm kefleti hasebiyle bundan alnup, hl bu dahi hakkn mezbrdan bir ka defa emr-i erf ile varup taleb eyledikde vermekde taalll ind idp, mezbr sitne-i sadete ihzr urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 69 Hkm 43: Anabol Kdsna ve dizdrna hkm ki, Anabol reys arz- hl idp bunlar hdmetleri mukbelesinde muaf olup, badehu Girid cezresine ulak gtrmek in be krekli bir kayk fermn olunup emr-i erfm verilmiken varan ulaklar mahz bunlar tacz in ekdiri frkate talebiyle rencde v remde eyledikleri eclden mukaddem fermn olunan be krek kayk ile getirilmek in urtuyla hkm yazlmdr. F Evhir-i L.Sene 69 Hkm 44: Anabol Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbr ahlsi arz- hl idp bunla Girid cezresine sefer olandan bu ana gelince emr-i erfmle vk olan harc- makllerin mbeynlerinde virp ed idp kusrlar yoken ilerinden bazlar biz doanc ve akrc olduk deyp, virmekde taalll eylediklerin ve bu bbda fetvs oldun bildirp, emr-i erfm rec etmein ellerinde olan emr-i erf ve fetv-y mnf mcebince teklflerin knn zre vereler dey urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 27 L.Sene 69 [7] Hkm 45: Yeniehir ve Fenr Kdsna hkm ki, Kurucaova nm karyeler ahlsi sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbra tbi Karadere nm karye skinlerinden Hc Hasan nm kimesne ml- vakfdan bizden altm bin aka vardur rencde etmekle mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzryn emr-i erf yazlmdr. 68

F Evst- L.Sene 1069 Hkm 46: Edirne Monlsna hkm ki, Ali nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bir criyesi frr idp kaz-i mezbrda skin Murtaza nm kimesne idll etmekle badehu Ali nm kimesneye bey etmekle sitneye havle olmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 1069 Hkm 47: Yanya Paasna ve Kdsna hkm ki, Mustafa nm kapucu arz- hl idp kaz-i mezbrda skin Mustafa Paada bin iki yz on guru hakk olmala kapucu ba Ysuf Aann mberetiyle mahallinde icry hakk olmak in emr-i erf yazlmdr F Evst- L.Sene 1069 Hkm 48: Edirne Monlsna ve Bostncbaya hkm ki, Ahmed sdde-i sadetime arz- hl sunup bundan akdem bunun karndan Edirne orbacs bi-vech habs idp erle grilp zerine crm sbit deil ise tlk olmak in er ve knn zere urtuyla emr-i erf verilmidir. F Evst- 1069 Hkm 49: Kzanlk Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbr skinlerinden Emine nm htun sdde-i sadetime arz- hl idp bunun zevci olan Halil nm kimesne bunun haberi yoiken kasaba-i mezbrede Yenieri serdr Ahmede tasarrufunda mlk mezilin fuzl bey idp gadr etmekle mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak in er knn zere urtuyla hkm yazlmdr. F 11 L.Sene 1069 Hkm 50: Vize Kdsna ve msellimine hkm ki, 69

Kasaba-i mezbrda nib-er olan Mevln Mehmed zde fazlh sdde-i sadetime mektb gnderp kasaba-i mezbrenin ulem v suleh ve eimme-i huteb meclis-i ere varup, bu sene-i mbrekede kasaba etrafnda haydd ekysnn ve ebn-i seble ziyde teaddsi olmala ihtimldir ki alel-gafle mezbre-i nehb gret eylemeyeler. sitne-i sadete tayn olunan avclar savbl-meslik olan cibl ve maarada vk olan tark ashbnn mrr[u] ubr- hfzna ancak kifyet eder. Kasabai mezbre ahlsi ile Vize msellemi kasabai hfz u hirset etmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 10 L.Sene 1069 Hkm 51: skb ve Pirate ve Vulitrin Kdlarna hkm ki, Nikola nm zimm sdde-i sadetime arz- hl idp Demli nm karyede olup, bu evinde otururken skb Nzr Mahmd Paa evin basup, iki yz krk res koyun ve otuzar aded kara sr ve iki res tay ve bir res ksrak alup ve olunu katl etmekle icry hakk olunmak in erle urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 15 L.Sene 1069 [8] Hkm 52: Elbistan Kdsna hkm ki, Mderrisnden Ahmed sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbrda vk shak Baba Zviyesi eyhl-islm iareti ve rs- hmynumla nimelik zre kendye tevch olunmuiken ahlden brhm nm kimesne hilf- er ile cihetine ilhk idp gadr etmekle elinde olan rus- hmyn brhmin menine er ve knn zere hkm yazlmdr. F 11 L.Sene 69 Hkm 53: Belgrad Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbrda vk Ferruh Kethud mderrisi olan Abdullah gelp medrese-i mezbrede hdmeti mukbelesinde tayn olunan yevm krk aka ulfesin mtevellsi vermekde taalll ve tehr etmekle elinde olan sret-i rs- hmyn mcebince 70 mcebince zabtyn imdi

hdmeti mukbelesinde olan vazfesi verilp taalll etdirilmeye dey urtuyla yazlmdr. F 25 L.Sene 69 Hkm 54: Selnik Monlsna hkm ki, Sabk Reh Belerbeisi olan Mehmed dme ikblh arz- hl idp kaz-i mezbrda skin Haibolu Yagob ve Yasef nm Yahdlerde [bo] aka hak olmakla birka defa emr-i erfle vardkda bir vechile icr-y hakk olmamala sitne-i sadete ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 1069 Hkm 55: orl Kdsna hkm ki, Hssa helvaclardan Mehmed sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbr skinlerinden Kazganc-olu demekle marf [bo] nm zimmetinde krk bin aka er hakk olup vermekde taalll etmekle Dvn- hmynumda ihzr olunup erle grilmek in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene1069 Hkm 56: Pragota Kdsna hkm ki, Osmn nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbra tbi Rujal Kalasnda yevm on iki aka ile babasndan kalan kethudl Ali nm kimesne alup, mezbrun karnda Hc Sleymn dahi krk be bin akasn alup, gadr etmekle mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene1069 Hkm 57: Galata Monlsna hkm ki, Kaz-i mezbr muzftnda Marmara Nhiyesine tbi Asl nm karyeden [bo] nm kimesne tufanda helk olmala mezbrun vrisleri ve subalar demmi ve diyet

71

talebi ile rencde etmeleriyle ellerinde olan huccet-i eriyye mcebince mahallinde icry hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene1069 Hkm 58: Badrack Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbrda skin Alaybeyi olu Dery nm ak Yenieri geinp, fesat zre olduu: Sen ki kdsn, arz etmein [bo] nm yenieri avu ile sitneye ihzr in aa mektbu mcebince urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 15 L.Sene 69 Hkm 59: Yeniehir Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbr muzftndan Fenr Nhiyesine tbi Ayayorgi nm karyeden Apostol nm zimm arz- hl idp mezbrun evin ve ehl-i ylin harm ekylar basup ml ve erzk gret yama idp ehl-i evldlarn ate ile yakup, bazlarn katledip, ziyde zulm u teadd eylediklerin bildirp, bi-eyyi veche kne buldurulmas in hkm-i erf yazlmdr. F L.Sene 69 [9] Hkm 60: znik Kdsna hkm ki, Mteveff Mustafa nm kimesnenin yetmleri sdde-i sadetime arz- hl idp babalar mezbru kaz-i mezbra tbi Boyama nm karyede Berdr Deirmen nm mevzide mecrhen katl olunup [bo] ve [bo] ve [bo] nm kimesneler mazanna-y ittihz etmekle bi-eyyi veche kne ele getrlp ktil olanlar buldurulup mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete havle olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 69 Hkm 61: Kstendil Beine ve tib Kdsna hkm ki, 72

Kaz-i tib ahlsi sdde-i sadetime arz- hl idp, hl kdlar olan Mustafa nm kd ziyde zulm u teadd idp akalarn almala hilf- er ve knn fukary rencde v remde etmeyp ve aldun ger redd eyleyp hilfndan be-gyet ihtirz eyleyesin dey urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 69 Hkm 62: necik Kdsna hkm ki, Havva nm htun arz- hl idp, karnda [bo] nm kimesne mezbrenin huccet ile mlk menzili iinde yirmi seneden mtecviz skin iken Hadce Htun ve hevsna tbi Osmn aa ile yekdil olmala menzilinden cebren ihrc etmeleriyle mahallinde icr-y hakkk olmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L. Sene 69 Hkm 63: Bolu Paasna ve Somakov Kdsna hkm ki, Somakov reys sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem kdlar olan Abdurrahman nm kd bizi srsat ve avrz teklfinden hals edeyin dey elli bin akalarn alup hdmetlerini dahi grmemekle mahallinde erle grlp alverilmek in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L.Sene 69 Hkm 64: Siroz Kdsna hkm ki, Sdde-i sadetime mektb gnderp karye-i mezbre ahlsi meclis-i er erfe varup medne-i mezbrda ilenen astarn tl 12 zir ve arz 1 zir olup noksn zre olan kimesne almayup dim bir ksm 40 aka ve bir ksm 60 akaya tet olunurken hal nks ve celb iler dey hilf- inh sebebi ile tamga in Nasuh nm kimesnenin yedine emr-i erf verilmekle mezkrun cmlesi medne-i mezbrede karr etmekle karr vermeleriyle emr-i erf recsn arzetmein tamga akas mirye balanm ise hilf- emr ve defter rencde olunmaya dey urtuyla emr-i erf yazlmdr.

73

Hkm 65: Bihlite Kdsna hkm ki, [bo] nm kimesne arz- hl idp bunlarn zerlerine emr-i erfmle vk olan teklflerin vilyet devletllerinden baz kimesneler kesp alup ziyde zulm u teadd idp bunlarn pern ve perkende olmalarna bis olup ol bbda emr-i erfm rec eyledikleri eclden hricden min-bd kimesne zam ve erbb- tmrn, subalarn ve hs voyvodalarn rey fukarsn rencde etmeyp ve reynn iine karmayalar dey knn zere mekked hkm yazlmdr. F 28 N.Sene 1069 Hkm 66: Siroz Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbra tbi marf nm karyeden Hasan arz- hl idp bundan akdem karye-i mezbre skinlerinden [bo] ve [bo] ve [bo] nm kimesneler zimmetinde [bo] aka hakk olup birka defa mbire varup taleb eyledikde virmekde taalll ind eyledklerin bildirp emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete havle olunmak in emr yazlmdr. F 5 L.Sene1069 Hkm 67: Rodoscuk Kdsna ve Serdrna hkm ki, Peu nm zimm sdde-i sadetime arz- hl idp bundan bu [bo] nm Seyyidden 70 guru bahal bir katr alup yolda kaz-i mezbr skinlerinden [bo] nm zimm ol katr benmdr dey fuzlen alup gadr eyledin bildrp erle alverilmek bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak in hkm yazlmdr. F Evst- L.Sene 69 Hkm 68: Ahyolu Kdsna hkm ki, Snbl nm htun arz- hl idp kaz-i mezbra tbi Slihler nm karyede skin Rh Sinn nm yenieri fevt olup isktna kbel-i erden vasl iken kaz-i mezbrda serdr olan zevci Mustafa nm yenieri evin basup emvlin zabt etmekle erle alverile taalll eder ise tayn olunan mbir ile sitne-i sadetime ihzr oluna dey aalar 74

kim-makm Hseyin dme mecduh tarafndan verilen mektb mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Z.a.Sene 69 [10] Hkm 69: [bo] Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbrda sandal kumaclar kethuds olan brhm sdde-i sadetime gelp bundan akdem eni bir buuk arun olmak zere iletmek in huccet-i eriyye verlp huccet-i eriyye mcebince amel olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledikleri eclden knn ve huccet-i eriyye mcebince amel olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 24 N.Sene 69 Hkm 70: Bihlite Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbra tbi [bo] nm karye skinlerinden Viho zimm arz- hl idp yine karye-i mezbre topranda eb-an cedd izn-i sahib-i arz ile zabt ve zrat zere idp ve r resmin shib-i arz olanlara ed edegeldikleri baltalk yine kaz-i mezbra tbi Paaska nm karyeden Ali ve karnda Mehmed nm kimesneler fuzlen zabt idp bundan akdem men in deftiyle emr-i erfim ile vardkda itat etmeyp kuvvet-i mliye ile ve ol tarafda Bekir nm kimesneye isnd ile zabt etdirmeyp gadr idp ol tarafda icr-y hakk mmkin olmamala hricden mezbr min-bad kimesne zam erbb- tmrn subalar ve hardan kimesneler mdhale etmeyp mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete havle olunmak in knn zere hkm yazlmdr. F 27 N.Sene 69 Hkm 71: Anadolu Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbr ahlsi arz- hl idp nefs-i Anadoluda Atina zimmlerinden Panakioldin ve Yorgaki ve Rayi ve Floro ve Nikola Ermedin ve sirlerinin nefs-i Anadoluda dkknlar olup, 30 ve 40 sene mikdr kr idp bunlar dahi emr-i erfimle vk olan teklf al ve evsat ve edn itibriyle taleb eylediklerinde biz Atinada evler 75

alup, evimiz andadr bunda dkkndan gayri nesnemiz yoktur, dey teadd ve ind eylediklerin bildrp Yakoguiyar zimm virel ve yahd kalkup varup kadm yerlerine iskn olmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 28 N.Sene 69 Hkm 72: znikmid Kdsna ve Beyine hkm ki, Ebn-i siphiyndan brhm ve dergh- muallm kapucubalarndan Hseyin nm bevvb, sdde-i sadetime arz- hl idp, bundan akdem kaz-i mezbr skinlerinden Mustafa nm kimesne ile Mihmn ve kzlar Ftma ve Rbia ve [bo] nm htunlar, bunlarn iki criyesi hisse alup, evlerine gtrlp, hal varup mezbrlardan erle taleb eyledikde vermekde taalll ind eylediklerin bildrp mahallinde erle grlp taalll ederler ise sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla hkm yazlmdr. F [bo] L.Sene1069 Hkm 73: zmir Monlsna hkm ki, Mahmiye-i stanbul Mahalltndan Curmenan Mahallesi ve zmir skinlerinden Skoniler ve Yakolman olu srail nm Yahdler gelp bundan akdem Galata skinlerinden olup ticret ile zmirde fevt olan muttasl Serv Mehmed nm kimesnenin kzlar ie ve Hadce nm htunlar irrete slk idp, babalar mteveff-y mezbrun Serv Mehmed hayl-i hayatnda akd-i beyle mnakid olan varul- hadid bey idp mebla- mezbru almadn fevt olup, zimmetinde be bin guru hakk kalmdr. Mebla- mezbru erle bize intikl ider dey kend hevsna tbi zr hid ikmetle nakl-i ehde almala mebla- mezbru aluruz dey dahl eyledikleri sitne-i sadetimde Mahmd Paa mahkemesinde vekli srail ile mrafaa-i er-i erf olup, grldkde hidiz, ehdet-i kzipleriz dey ehdetlerinde rc idp ikrrlar sicil ve huccet olmu iken mezbrlar kanat etmeyp hilf- er-i erf elimizde emrimiz ve nakl-i ehdemiz var mebl- mezbru aluruz dey dim rencdeden hli olmadklar eclden men def olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F [bo] Z.a. 1069 [11] 76

Der zamn- hazret-i vezr-i muazzam ve muhterem Sleymn Paa bi-marifet-i Sleymn Efendi kim-makm resl-kttb fd-Dvnl-l el-vk f gurre-i Z.a.69 Hkm 74: Mora Belerbeisine ve Kdsna hkm ki, Mehmed sdde-i sadetime arz- hl idp Mora Sancanda vk kbtiyn cizyesi bin altm alt senesinde Bostnc Mehmed nm kimesneye iki bin drt yz elli riyl gurua der-uhde olunup mebla- mezbrdan be yz guru ve bir defa alt yz guru virp zimmetinde bin yz elli riyl guru bki kalup elinde olan temessk mcebince varan mbir ile irsl idp bit-tamm teslm idp gndermez ise sitne-i sadete havle oluna dey urtuyla mekked hkm yazlmdr. F gurre Z.a. 69 Hkm 75: Mora Belerbeisine ve Kdsna hkm ki, Sdde-i sadetime arz- hl idp Mora Sancanda Guston Kasabasnda skin olan ahbaz olu smail zimmetinde karz- erden sekiz bin riyl guru hakk olup drt seneden ber virmekde taalll etmekle elinde olan huccet-i eriyye mcebince varan mbire bit-tamm mebla- mezbru teslm idp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak in mekked emr-i erf yazlmdr. F gurre Z.a. 69 Hkm 76: Bergos Kdsna hkm ki, [bo] nm Yahd sdde-i sadetime arz- hl idp Kardran nm karye skinlerinden Siph olu Abbas nm kimesnenin zimmetinde on iki bin aka hakk olup taleb eyledikde virmekde taalll etmekle ol cnibde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla mekked hkm yazlmdr. F gurre-i Z.a. 1069

77

Hkm 77: Yeniehir ve Fenr Kdsna hkm ki, Osmn nm kimesne arz- hl idp bundan akdem babas Rdvan- fevt oldukda kendye intikl iden nkd ve sir esbbn Mustafa nm kimesne mezbr lalam oludur dey temessk vermiken karnda olu Ahmed alup gadr etmekle mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr in urtuyla mekked hkm yazlmdr. F gurre-i Z.a. 1069 Hkm 78: Galata Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbr muzftndan Tavan Adasnda Elvine nm karyeden Dadina nm zimm sdde-i sadetime arz- hl idp karye-i mezbrdan olup Mermerli Kr brhm olu Abdi-dne nm yenieri borcu yoken kane badez ma kne kend mlndan karzen sana iki yz elli guru virdm dey ikrr idp ve zerine zr hid etmek isteyp mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete havle olmak in urtuyla hkmi erf yazlmdr. F gurre-i Z.a. 69 Hkm 79: Bodan Voyvodasna hkm ki, ie Hanm sdde-i sadetime gelp bundan akdem Ali nm kimesne mukaddem Eflk bei olan Maki voyvodann haznedr sterati zimmnin kethuds olup, zerlerine thmet zhir olmala ldrmek derdinde iken frr idp, sitne-i sadetime gelp havfndan mslimn olup ve mezbre htunu kendye nikh itdirmekle on kseye evin satdurup ve drt kselik cevhir ve baz eylarn alup, ceman onyedi buuk kselik ml ahz u kabz idp, hal yine Bodan tarafna frr idp mrted olup hakk zimmetinde kalmakla sen ki Bodan voyvodassn bir nevle illet bahne etdirmeyesin ve mezbru bu tarafa sitne-i sadetime gnderesin dey hkm yazlmdr. F 8 L.Sene 69 [12]

78

Hkm 80: Kosun Kdsna hkm ki Arz- hl idp kaz-i mezbrda skin ahbaz olu smail nm kimesneye bin [bo] senesinde krk sekiz bin riyl guru virp badehu taleb eyledikde virmekde taalll ind eyledi ve huccet-i eriyyesi olduun bildrp mcebince amel olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein huccet-i eriyye mcebince mebla- mezbru varan mbire bit-tamm teslm etmez ise varan mbir ile Asitane-i sadetime ihzr olunmak in hkm yazlmdr. F L.Sene 69 Hkm 81: Pritina ve Vulitrin Kdlarna hkm ki, Nikola nm zimm arz- hl idp bundan akdem skb nzr olan Mehmed Paa bunun evin basup, iki yz krk res koyun ve otuz bir res kara sr ve iki res tay ve bir res ksra alduundan maad olunun dahi katl itdrp ziyde zulm u teadd etmekle erle hkm yazlmdr. F L.Sene 69 Hkm 82: Trabzon ve Giresun Kdlarna hkm ki, Sefne reslerinden Ali Res sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem Giresun skinlerinden Hc Osmn ve Hseyin ve brhm nm kimesneler mdrebe tarkiyle onu on iki hisb zere bin aka virp bu dahi met bozup sfene koyup gider iken Akkirman boaznda ml- mdrebe gark olup hynet etmi deil iken ol akay senden alruz dey dav idp mahallinde erle grlp men in huccet-i eriyye ve eyh-l islm fetvs mcebince men olunup ve yine sitne-i sadetimde stanbul Efendisi huzrunda tekrr erle grlp, bu defa dahi huccet-i eriyye verilp erle grilp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F gurre-i Z.a. 69 Hkm 83: Manisa Monlsna hkm ki,

79

Sen ki kdsn sdde-i sadetime mektb gnderp kaz-i mezbrda vk mteveff Saruhan olu shak elebi bin eyledi cmii erf vakf olan Karaolanl muktaasnn karyeleri bil-klliye perkende v pern olmala vakf- mezbra keml-i zaf tr olduundan maad baz kimesneler hilf- art- vkf ciht ihds eyh ve mtevell ve hatib ve imm ve mezzin ve mugyir-i erbb- usl vazfelerin almakta kll usret gelp, vakf- mezbra kll mzyaka virildn bildrp vaka vakfiye-i mlll-bihas mcebince amel olunup ihds olunan cihtlar bil-kllye ref olunmak in urtuyla emr-i erf verilmidir. F 8 L.Sene 69 Hkm 84: Yeniehir ve Fenr ve Trhala ve nebaht sancaklarnda vk olan kdlara hkm[ki] Ve zikr olunan kazlarn reys arz- hl idp zikr olunan kazlarda vk karyelerde birer martolos tayn olunup zikr olunan karyeleri harm ekysndan hfz u hirset idp bir kimesnenin bir eyi zyi olsa anlara tazmn etdrr iken hal hilf- mutd asker tifesinden martolosba olup harm-zde ruhsat bulmala evlerin basup, civrnda olmala kadmden olgeldi zere aralarndan nasp olunup, har mdhale olunmamak bbnda emr-i erfm rec edinmein vilyetle cmlesinin marifetliyle aralarnda olgeld zere nsb olunmak in urtuyla hkm [ve]rilmidir. F 5 L.Sene 69 Hkm 85: Gordos Kdsna ve yenieri serdrna hkm ki, Siphyndan Mustafa arz- hl idp kaz-i mezbr skinlerinden Ali nm yenieri mezbrun karnda Ali nm yenieriye bin elli drt senesinden bir mikdr aka alup, zimmetinde iken fevt olmakla mezbra vermez ise sitne-i sadete ihzr in sekbn ba Hseyin dme mecduh tarafndan verilen mhrl mektb mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Z.a. 69 [13]

80

Hkm 86: zmir Monlsna hkm ki, Kdvetl-emsil vel-akrn smail arz- hl idp bundan akdem bin altm dokuz Mart ibtidsndan zmir hss kendye der-uhde olmuken tahvl ve tarihine den mahslt Ramazn nm kimesne ahz u kabz idp gadr etmekle sitne-i sadetime ihzr in hkm yazlmdr. F 26 L.Sene 69 Hkm 87: Emrullah Paa oullar ve Grice Kdsna hkm ki, Sdde-i sadetime mektb gnderp Grice kazsna tbi Teyfk nm karyede Maru nm zimm ile karye-i mezbre ahlsi meclis-i er-i erfe varup bundan akdem karye-i mezbre kurbunda vk kr derbendinde mezbra Marunun olu Nice veled-i Kefe nm zimm maktl bulunup mezbr ktili Premedi kazsna tbi Horak nm karyede muhaddedinde muhtefidir deyp, al tarki-ehde haber virdiklerin de arz eyledin eclden bi-eyyi vechen kne ele getrp ve gerei gibi teft u tefahhus itd fesdn sicil ve huccet itdrp, bi-hasebi er cevb virilmek in sret-i sicil ve kayd- bend sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla hkm yazlmdr. F L.Sene 69 Hkm 88: Ber-vech-i arpalk Hasrar Kdsna ve Edirne Bostncbasna hkm ki, Yorgaki nm zimm sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem bunun karnda Yaf nm zimm ticret tarkiyle kaz-i mezbra tbi Trnova nm karyede babas Buradon ve Nikola ve olu [bo] ve [bo] nm zimmler ile yolda olup giderler iken mezbrlar karnda mezbru katl ve yannda mevcd bulunan nkd akasyla esbb erzkn yama gret idp ziyde gadr eylediklerin bildrp erle teft u tefahhus olunup icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla hkm-i erf virilmitir. F Z.a. 69

81

Hkm 89: Nevrekob Kdsna hkm ki, Sdde-i sadetime mektb gnderp Nevrekobda vk mteveff Bahi-zde Mustafa aa bin eyledi cmii erf evkfnn mtevellsi ve murtezikas meclis-i ere varup mteveff-y mezbr murtezikasna vakf u art eyledi nkd akasn kaz-i mezbre skinlerinden baz kimesnelere on, on bir buuk hisb zere devr-i er ile devr olunup lkin mezbrlar zerlerine devr-i er- olunan nesnelerin ferh ile asl- ml mddeti ve sekiz seneden beri cnib-i vakfa virmeyp, murtezikasna vazfeleri verilmeyp vakf mahslne kll gadr eylediklerin bildrp vakfn ol makle ml yerl yerinde erle grlp vakf in tahsl olunmak bbnda emr-i erfm recsna arz eyledin eclden buyurdum ki kdvetl-emsil vel-akrn Nasuh zde kadruh mbir tayn olunup urtuyla emr-i erf yazlmdr. Gurre-i ehr-i Zil-kadet-erf 69 Hkm 90: Yeniehir ve Fenr Monlsna hkm ki, Ftma nm htun sdde-i sadetime arz- hl idp mahrse-i Yeniehir skinlerinden iken mezbrenin vlidesi Ftmann kz karnda olan Feri nm htunun olu Hc brhm fevt olup metrkt rs- erle mezbre Ftma Htuna intikl idp kabz etmiken kaz-i hal Yeniehir skinelerinden ie ve Hadce ve Mehmed nm sirlerin vasleri olan Arab Nasuh kend hevsna tbi Ahmed nm erir ile sir-i mezbrlarn usbet-i tebih cihetinden vrisleri yz dey bin altm sekiz senesinde kaz-i mezbrda asi olan Slih huzrunda murfaa olduklarnda mezbrlarn alkas olmayup tenbhden ciz olmala bundan eline huccet-i eriyye virilmiken tekrr sene-i mezbrda kd olan Slih huzrunda murfaa olduklarnda tekrr mezbrlar men olunup huccet-i eriyye virilmiken mezbr Arab Nasuh huccet-i eriyyeye mugyir dim nizdan hl olmadklarn bildrp men def olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein yleki ol cnibde mezbrlar men ile memnn olmazlar ise sitne-i sadetime havle olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Zil-kade 69 [14]

82

Hkm 91: Ankara Paasna ve monlsna hkm ki, Hc Selim nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem Ankara monlsnn kethuds olan Osmn nm kimesneye sekiz yz elli be esedi ve yz yirmi riyl guru karz virp huccet-i eriyye ile Eyyb Aa nm kimesne gnderdikde iki yz elli guru virp huccetin hile ile elinden alup gadr etmekle mahallinde erle icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Z.a. 1069 Hkm 92: Selnik Monlsna hkm ki, Seyyid Ahmed nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbrda vk shak Paa evkfndan yevm yirmi aka vazfeye mutasarrf olup mtevellsi vazfesini virdikde taalll etmekle bert mcebince mstahk olduu ulfesin vermez ise sitne-i sadetime havle olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Z.a. 69 Hkm 93: Mora Paasna ve Kdsna hkm ki, Dergh- muallm yenierilerinden Mehmed sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem kaz-i mezbrda skin Defterdr Mustafa Paann karnda Mehmed Aa dimekle marf kimesneye smil nm kimesnenin kefleti ile on bin riyl guru karz virp mebla- mezbrun iki bin guruun virp zimmetinde sekiz bin guru bk kalup, al kefll-ml olan mezbrdan taleb oldukda virmekde taalll ind eyledin bildrp kefll-ml olan mezbrdan alvirmek bbnda emr-i erf rec etmein erle tevecch eden hakkn virmekde ind ider ise kefleti hasebiyle sitne-i sadetime ihzr olunmak in vech-i merh zere urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Z.a. 69 Hkm 94: Selnik Monlsna hkm ki, Sdtdan Seyyid Ahmed sdde-i sadetime gelp mahrse-i Selnikde vk mteveff shak Paa evkfndan yevm yirmi aka vazfeye bert- erfmle mutasarrf olup bert- mcebince mstahk olduu vazfesini vakf- mezbr mtevellsinden taleb 83

eyledikde virmekde taalll ve ind etmekle mukaddem bert- mcebince mstahk olduu vazfesin virmek in emr-i erf virilmiken mezbr virmekde taalll ve ind eyledin bildrp bert- mcebince mstahk olduu vazfesini alverilmek bbnda emr-i erfm rec etmein bert mcebince mstahk olduu ulfesin virmez ise sitne-i sadetime havle olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Z.a. 69 Hkm 95: zi Belerbeisine ve Silistre Kdsna hkm ki, abn nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem karnda Abdlcell nm kimesneye kaz-i mezbrda skin [bo] ve [bo] ve [bo] nm kimesneler katl etmekle erle grmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Z.a. 69 Hkm 96: Sinob monlsna hkm ki, Kaz-i mezbrda yenieri serdr olan [bo] nm yenierinin skin olduu evin i kalada olmala baz yenieri habs lzm geldikde kala-i mezbre dizdr mni olmakla knn- kadmdir dey serdrn evine habse verile dey aalara tarafndan verilen mhrl mektb mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evst- Z.a. 69 Hkm 97: Molova Kdsna ve Molova muhfazasnda olan Ysuf Aaya hkm [ki] Panaki nm zimm gelp, ol cnibde yenieri serdr Hseyin zimm-i mezbrun fuzlen iki yz guruun alup gadr etmekle dergh- muallm yenierilerinden [bo] tayn olunup bu zimm ere ihzr olunup buradan hakkn alnvirp taalll ider ise sitne-i sadetime ihzr olunup yenieriler aas kim-mkam Hseyin zde mecdhu tarafndan virilen mektb mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evst- Z.a. 69 [15]

84

Hkm 98: Siroz Kdsna hkm ki, Taht- kazna ticret tarkiyle varup fevt olan Bosnev Mahmd nm yenierinin muhalleftn ahz u kabz etmek in dergh- muallm yenierileri ocann avularndan mer avu zde kadrhu nasb u tayn olunup mteveff-y mezbrun muhalleftn ve metrktn ve nkdun b-kusr kabz itdrp ve zimem-i nassdan olan eylarn mbir-i merkm marifetiyle teft u tefahhus itdrp zuhra gelen mevdd erle tevecch idenlerden taleb ve tahsl itdrp mni olanlar sitne-i sadetime ihzr eyleyesin. Muhlefet zere olanlar ism resmleri ile yazup ilm eyleyesin dey sitne-i sadetde sekbnba olup yenierileri aas kim-makm olan kdvetlemcid vel-ekrim Hseyin zde mecdhu tarafndan mhrl mektb virilmekle mcebince amel olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 13 Z.a. 69 Hkm 99: Astaron ve Bihlite ve [bo] Kdlarna ve Ohri Sanca msellemne hkm ki Dergh- muallm avularndan kdvetl-emsil vel-akrn mer avu zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem taht- kaznda skin brhm ve Osmn ve Hasan nm kimesneler hevlarna tbi akler ile kyn iftliin basup iinde olan emvl erzk yama gret ve tarlalarn bip ziyde zulm u teadd ve fesd eylediklerin bildrp mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Z.a. 69 Hkm 100: Siroza varup gelince yol zerinde vk olan kdlara hkm ki, Hl taht- kaznda vk yenieri ve acemi olan ve topu ve cebeci zmresinden mukm ve msfir ve fevt olup vrisi olmayanlarn metrktlarn sitne-i sadete getrmek in dergh- muallm yenierilerinin avularndan kdvetl-emsil velakrn mer avu zde kadrhuye ahz u kabz ve metrkt- mezbru marifet-i erle sk- sultnde frht itdrp nkdun mfredt defterin ile msellem ve yenieriler 85

serdrlarnn makbzlar olan huccet ile yerlerinde teft u tefahhus itdrp zuhra gelen mevdd tevecch idenlerden taleb ve tahsl itdrp dey sitne-i sadetimde sekbnba olup bi-l fil yenierilerim aas kim-makm olan iftihrl-emcid velekrim Hseyin dme mecduh tarafndan mhrl mektb virilmekle mcebince amel olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade1069 Hkm 101: znikmid Kdsna hkm ki, Bi-l fil sdde-i sadetimde be-i hssa bostnclar ba olan iftihrl-emcid vel-ekrim brhm dme mecduh tarafndan sdde-i sadetime dem ve arz- hl gnderp znikmid Kazsnda vk sary ammisinin ber-vech ocaklk tayn olunup meremmtlar olan karye-i Kurdan reysnn hl znikmid Kazsnda skin Kocaili Sancann mtesellimi olan mer hilf- er-i erf bil-emr bin altm senesinde fuzlen drt bin akalarn alup zulm u teadd eyledklerin bildrp hilf- er ve knn alnan akalar gir redd olunup ashbna alvirilmek in emr yazlmdr. F Evst- Z.a. 69 [16] Hkm 102: Ber vech-i arpalk Rodoscuk [bo] monlsna hkm ki, Yasef nm Yahd sdde-i sadetime arz- hl idp sab-i Rodoscuk skinlerinden sak ve Orhan ve Salti ve Yasef nm Yahdlerin memhr temesskleri mcebince yirmi bin aka hakk olup birka defa taleb eyledikde mezbr Yahdlerin muvini olmala virmekde teadd ve ind eyledklerin bildrp mahallinde erle sbit zhir olan hakkn virmeyp teadd ve ind iderler ise sitne-i sadete ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kadeti-erf 1069 Hkm 103: Tatarpazarc Kdsna hkm ki, Dergh- muallm mteferrikalarndan kdvetl-emcid vel-ayn mteferrika Mehmed zde mecdhu sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem kaz-i 86

mezbrda skin mderrisnden Ali nm mderris zimmetinde cihet-i eriyyeden yz krk riyl guru ile on bin cedd aka hakk olup birka defa mebla- mezbru taleb eyledikde virmekde teadd ve ind eyledin bildrp erle grlp icr-y hakk olmak bbnda emr-i erfm rec itmein mahallinde erle grlp hakkn virmekde teadd ve ind ider ise sitne-i sadetime ihzr olunup Dvn- hmynda erle grlmek in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Z.a.69 Hkm 104: Bosna Eyletiyle Askir-i slma ser-asker olan Ahmed Paaya ve Foa Kdsna hkm ki, Sdde-i sadetimde bil-fl avu ba kim-makm olan iftihrl-emcid velekrim Abdlfettah dme mecduh sdde-i sadetime arz- hl sunup zamdan Atullah nm zam defterde resm-i geid dey mahsl kayd olunmala mezbr Atullah gice tevbilerine sefnelerin ipin kesdrp suya salvirp badehu ehl-i rfe varup benim sefnelerimi marn-ileyhin zemeti karyelerinin reyas giceyle suya salvirdi dey ahz ve hilf- er-i erf bi-gayr-i hakkn kll akalarn alup zulm u teadd itmekle mezbrun zulmnden ekser reyas perkende pern olup zemeti mahslune kll gadr eyledin bildrp sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- 1 Z.a. 1069 Hkm 105: Kean Kdsna hkm ki, Sdde-i sadetime dem ve arz- hl gnderp bundan akdem tarafndan kaz-i mezbrda nib olan Pr Mehmed kend halinde olmayup kaz-i mezbr ahlsine hilf er-i erf ziyde zulm u teadd eyledinden gayri hl bins fermnm olan kalalar mhimmat in kaz-i mezbrda cem olunan yz elli ift cms kz maddesinden fukarnn bi-gayr-i hakkn kll akalarn alup ve ister itirs fermnm olan bin keyl airden dahi keyl bana er akasn kend in alup ziyde zulm u teadd itmekle ahl-i vilyet mezkr nibin zulm u teaddsi in sana dem ve mektb gnderp badehu dstr- mkerrem mr-i mufahham nizm- lem Boazhisar muhfazasnda olan vezrim Ahmed Paa edmellah tela icllehuya varup, sana bende ik eylediklerinde mbir ile nib-i mezkru Boazhisara ihzr ve 87

rey ile murfaa sadedinde iken mezbr nib frr ile sdde-i sadetime gelp fukarnn hakkn ibtal olunduun bildrp mezbr nibin fukardan alduu akalar ashbna redd olmamasn kdvetl-emsil vel-akrn [bo] zde kadrhu mberetiyle mahallinde erle teft u tefahhus olunup icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm recsn ilm eyledi eclden urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Z.a. 69 [17] Hkm 106: Galata monlsna hkm ki, Kaz-i mezbr muzftndan Kapuda ve Marmara Kdlarna hkm ki, Kostantin nm zimm sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbr muzftndan Marmara Nhiyesine tbi Mihan nm karyeden olup erdan Yorgi nm zimm Sleymn nm mteferrika ile yekdil olmala senden be yz guru alacam vardr hilf- er-i erf hevsna tbi dur hid ikmet itdirmekle rencdeden hl olmaduun bildrp mahallinde erle grlp men def olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledi eclden mahallinde erle grlp fasl oluna muhlefet iderler ise Dvn- hmynuma ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 Hkm 107: Ruscuk Kdsna ve Nibolu Sanca Mtesellimine hkm ki, Merhm ve mafurun-leh Mihrimah Sultn evkfndan kaz-i mezbra tbi Hirvenun ve tevbi karyelerin mteveff kim-makm olup dergh- muallm mteferrikalarndan kdvetl-emcid vel-ekrim Receb zde mecdhu sdde-i sadetime arz- hl idp evkf- mezbr karyeleri min klll-vch serbest olup hricden dahl olunmak cb etmez iken kaz-i mezbra skini Ramazn nm kimesne hilf- er-i erf ve bil emr-i erf haydd ekys in sekbn akas nmna aka verin dey kadmden olagelmi deil iken evkf- mezbr karyelerinden yirmi bin aka taleb idp teadd v tecvz itmekle ekser vakfn reys perkende v pern olup vakfn mahslne kll noksn tenzl olduun bildrp bil emr-i erf ol vechile rencde olunmayup men def olunmasn emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 88

Hkm 108: Edirne Kdsna ve Edirne Aasna hkm ki, O mahal skinlerinden Bodur Ali olu Ali nm yenieri Franz nm kimesneye bir esr bey idp badehu esr uurluk hukk- erle shibe teslm olundukda mezbr Ali irret idp Topal Ali nm kimesneyi hilf- er-i erf habs itdrp ziyde teadd itmeleriyle mezbrlarn davcs mezbr ile sitne-i sadetime ihzr eyleyesiz ki gelp davlarn Dvn- hmynumda grlp ihkk- hakk oluna dey bil-fl sitne-i sadetimde sekbnba olup yenierilerim aas kim-makm zere iftihrl-emcid vel-ekrim Hseyin dme mecduh tarafndan mhrl mektb verilmein urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 Buyuruldusu aa mektb zerindedir. Hkm 109: Edirne monlsna ve Bazarck Kdsna hkm ki, Taht- kaznzda vk mteveff Fazlullah Paa evkfna mertiyet zere bert- erfmle vlidesi Ftma sdde-i sadetime arz- hl idp Bazarck kazs skinlerinden olup sbk evkf- mezbre mtevell olan brhm nm kimesne ml- vakf ekl bel idp muhsebesi grlmeyp zimmetinde ml- vakfdan kll aka olmala tevliyet hisbyla mezbrun zimmetinde zuhr iden ml- vakf yerl yerinden teft u tefahhus idp ve vakf in almak istedikde mezbr brhm baz kimesneler istind itmekle icr olunmayup vakfn hakk zimmetinde kalduun bildrp erle grlp zimmetinde zuhr idp ml- vakf alnvirilp icr-y hakk olunmak bbnda urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 Sinn avu mbir verilmidir. [18] Hkm 110: zi Belerbeisine ve Yanbolu Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbr ahlsi sdde-i sadetime dem ve arz- hl gnderp kaz-i mezbrda muhtesib olanlar bertnda tayn olunan mahslne kanat itmeyp taradan gelen meyveden yk bana kadme muhlif birer defa meyveler ile drder aka alup 89

verince arabasndan bir inik pirin ve etmekilerin beher mh yirmi beer akalarn alup bunun emsli zulm u teaddsinin nihyeti olmamala fukarya ziyde gadr idldn bildrp elinde olan bertnda tasvibime ve tayn olunandan ziyde hilf- er ve knn rencde olunmamak in urtuyla hkm yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 Hkm 111: Yanbolu Kdsna hkm ki, Ebn-i siphyndan Ysuf sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbrda vk Mir Kaytan oradan Ysuf umad reys kbtlerinin cizyelerin buna bin altm senesinde altm sekiz bin akaya der-uhde idp mebla- mezbrun bit-tamm bundan alup kabz eyledikden sonra mezbr Ysuf zikr olunan umad reysndan on nefer reys ahz u habs ve cerime nmna on bin akalarn alup bunun iktiramna kll gadr eyledin bildrp mezbr Ysuf sitne-i sadetime rey ile zbiti tarafndan tayn olunan mbir ile ihzr olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mezbr Ysuf ve rey rey-i mbir ile sitne-i sadetime ihzr olunmasn urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 Hkm 112: Gelibolu Nibine ve Anafarta Voyvodasna hkm ki, Hseyin nm sagrin kbel-i erden vassi olan Slih nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem kaz-i mezbra tbi Mrefte nm karye skinlerinden Bae nm zimmetinde eytm- mezbrun mlndan zimmetinde yz elli riyl guru hakk olmala bu dahi vesyeti hasebiyle varup mezbrdan erle taleb eyledikde virmeyp taalll ind eyledin bildrp mahallinde erle grlp vesyeti hasebiyle mezbrun zimmetinde zuhr iden ml- eytm alvirilp kabl iderler ise sitne-i sadetime ihzr olunup icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk oluna. Belki ihkk- hak olunmak mmkin olmaz ise mbir ile sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erfm yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 69

90

Hkm 113: necik Kdsna hkm ki, Sadtdan olup monldan kdvetl-ulem ves-salikin eyh Said emme Abdlkdir sdde-i sadetime arz- hl idp Harmen sancanda taht- kaznda ahi mnhal mezraasnda mertiyet zere mlna dokundurmayup erle mutasarrf olduu mezraasnda hricden kimesnenin alkas yoken hardan Muharrem avu tarafndan tevecch ve dahl idp mukaddem sitne-i sadetimde dstr- mkerrem mr-i mufahham nizam- lem vezirim smail Paa edmellah tel iclleh huzrunda murfaa olduklarnda buna hkm olunup mezbr men olunmuken kanat itmeyp dahl ve nizdan hl olmaduun bildrp men def olunmak bbnda emr-i erfm rec itmekte bert- erfmle Abdlkdirin zerinde iken hara verilmi ise mertiyet olmala mahsl mevkf ttn temessk ile sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 69 Hkm 114: Erz- Rum Belerbeisine ve Erz- Rum Monlsna hkm ki, Erz- Rumun Canik Ayn Gkollu Kirman Aas olan kdvetl-emsil velakrn Ebu Bekir zde kadrhu gelp zikr olunan aalk ulfesi bedeli kendye tevch olunup bil-fl bert- erfmle zerinde ve zabt ve tasarrufunda iken sabk aa olan Yakb nm kimesne bert mcebince hdmeti mukbelesinde tahvl ve tarihine den hukk ve rsmu alvirilmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 20 Zil-kade 69 Hkm 115: Mora Paasna ve Mora Kdlarna hkm ki, Vestnice kazsna tbi Dafintor nm karye skinlerinden [bo] ve [bo] ve [bo] ve [bo] nm zimmler arz- hl idp bundan akdem yine karye-i mezbr skinlerinden Hristando nm zimmyi bunlarn sitne-i sadetimde meslihin grmek in taraflarndan vekl ve yedi yz guru virp mezbr zimm mebla- mezbru alup gelp mezbrlarn meslihlerin grmeyp akalar dahi virmeyp yine taht- kaznza frr itmekle bunlara ziyde gadr olduun bildrp erle grlp mebla- mezbr alvirilp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp

91

icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade sene 69 [19] Hkm 116: Krkkilise Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbra tbi Kazlca Kilise nm karye ahlsi sdde-i sadetime arz- hl gnderp bunlar kaz-i mezbra tereke ve koyun ve sr bey etmezler iken hl kaz-i mezbra bc cemine memr olan [bo] nm kimesne mcerred ahz u celb in siz mabeyninizde tereke ve koyun ve sr bey eylemisiniz bana bc verin dey hilf- knn dahl ve rencde itmekle hilf- er ve knn ol vechile rencde olunmamak in mliye tarafndan emr-i erfm verilmiken mezbr kanat itmeyp tekrr dahl rencdeden hl olmaduun bildrp mliye tarafndan verilen emr-i erf mcebince amel olunup ol vechile hilf- er ve knn rencde olunmamak bbnda [bo] urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 69 Hkm 117: Ber-vech-i arpalk Bolu Sancak Beine ve [bo] Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbr skinlerinden Mehmed nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem kaz-i mezbra tbi [bo] nm karye skinlerinden Ms ve brhm nm kimesneler bunun zevcesi Turan nm htunun evin basup mezbreyi katl idp cmle emvl erzk yama gret eylediklerin bildrp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledi eclden mahallinde erle grlp icr-y hakk olunmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 69 Hkm 118: Ber-vech-i arpalk Mora Sancak Beine ve [bo] Kdsna hkm ki, Mustafa sdde-i sadetime gelp Moral Abdi Paa karnda Hseyin zimmetinde be yz altm guru hakk olduuna eline mhrl temessk verilmiken mezbr 92

vermekde taalll ind eyledin bildrp erle grlp mebla- mezbr kendye alverilmek bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle tevecch iden hakkn vermekde taalll ider ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 25 Zil-kade 69 Hkm 119: Vidin Kdsna ve Nibolu Sanca Mtesellimine hkm ki, Hssa serdrlar Abdurrahman sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem kasaba-i Vidinde skin olup sabk Konya Belerbeisi olan Hasan Paaya karz- erde [bo] aka virp mebla- mezbra mtesellimi Abbas ve mirhoru Mehmed ve Selm avu ve Ali avu kefl-i bil-ml olup lkin mebla- mezbrlar buna vermedin mr-i mrn- mezbr fevt olup hl bu dahi vech-i merh zere karz vird akay kefl-i bil-ml olan mezbrlarn taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledklerin ve bu bbda eyhl-islmdan fetv-y erfesi olduun bildrp mcebince amel olunup erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 69 Hkm 120: Vidin Kdsna ve Nibolu Sanca Mtesellimine hkm ki, Hssa serdrlardan Abdurrahman sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem dergh- muallm kapucularndan Kula Sufsi Ms nm kapucu karz- erden yirmi bin aka vermekde mebla- mezbru taleb eyledikde vermeyp frr eyledin hl kaz-i mezbre skini olduun bildrp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein ol bbda erle icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 69 Hkm 121: stanbul monlsna hkm ki, Mahmiye-i stanbulda kreki tifesinin binbas Mustafa nm kimesne ile tifei mezbrdan Mihal veledi [bo] ve Polo ve Dimitri veledi Mozve ve Yanabure veledi 93

Toddi ve stemo ve Dani nm zimm ile sir kreki tifesi sdde-i sadetime arz- hl idp, kadml-eyymdan taradan tccr tifesi krk getrdklerinde dane-i krkleri, krekilere bey idp, anlar dahi terbiye edp, dikp krk idp, badehu dahl ve hardan dahl olunmamak in, emr-i erfim virilmiken hal Arakiyeci tifesinden bazlar dne semmr ve zerdevlar tccrdan alup kalpak ve sir takyeci maklesine berdr eylemeleriyle bunlara ziyde gadr itmekle arakiyeci tifesinin kethudlar ve sir ihtiyr ve stdlar ile bil-fil stanbul Kds huzrunda murfaa-i er olup, grldkte kadmden olageld zre neccr tifesi getrdkleri krk dnelerini krklere bey idp, harice bey olunagelmi olmamala mezbrdan takyeciler kadme muhlif men olunup bunlarn ellerine huccet-i eriyye verildin bildirp, huccet-i eriyyeleri mcebince amel olunup, kadme muhlif ahz itdirlmemek bbnda emr-i erfim rec eyledikleri eclden vech-i merh zre huccet-i eriyye mcebince amel olunmak emrim olmudur. Buyurdum ki: vusl buldukta bu bbda sdr olan fermn- celll-kadrim zre amel idp, gresin. Kadmden neccar tifesi ol makle dne-i krkleri getrdklerinde krklere frht idegelmiler iken hal kadme muhlif kapucu tifesine verilmekle bunlarn kr kisblerinden ve zimmetlerin tifesine kll zararlar olup, mrafaa-i er olup, grldkde kadmesiyle amel olunup, mezbrdan takyeciler kadme muhlif dahl itmemek in huccet-i eriyye virilmiken hal mezbrlar huccet-i eriyyeye mugyir dahl ve niz ve kr kiblerine mzyaka verdikleri mukarrer ise ve hilf- emr-i erfim verilmi deil iken kadmden olageldii zre dne-i krkleri bunlara aldrup, er-i erf ve kadme muhlif dahl ve taarruz olunmamak urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-hicceti-erfe sene 1069 [20] Hkm 122: zi Belerbeisine ve Silistre Kdsna hkm ki, Sen ki kdsn sdde-i sadetime mektb gnderp medne-i Silistre mahalltndan Temriye Mahallesinde ve civrnda skin ulem ve suleh ve sir fukar meclis-i ere varup mahalle-i mezbrede skine Kalpaklu ie dimekle marf nm htun Kassb Mahmd demekle marf kimesneye varmala mezbre kend halinde olmayup gece ve gndz ..levendl tifesiyle rb-i hamr ve alka idp ve evine levendl getrp mecma levendl olduundan gayri hammmlarda ve sokaklarda mahkemede ve her 94

murd eyledii yerlerde isted erleri ve sretlerin darb ve kiminin ban mecrh ve kiminin dahi cebren mllarn ellerinden alup ve zevc-i mezbru dahi her gn darb u led eyleyp ve karnda Mustafa dahi men etmek istedikte hevsna tbi levandd cem idp karnda mezbru dahi bir nice defa mecrha idp bunun emsli zulm u fesdnn nihyeti olmaduun bildrp her vechile mezbrenin zarar ve teaddsin men def olunmak in emr-i erfm verilmek recsna ilhh eylediklerin arz eyledin eclden erle hakknda lzm gelen icr olunmak in urtuyla hkm yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 69 Hkm 123: zi Belerbeisine ve Silistre Kdsna hkm ki, Mehmed sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem kaz-i mezbr skinlerinden Carhi olu demekle marf Mustafa nm kimesne hilf- er-i erf bunun fuzlen yirmi sekiz bin ksur akasn alup hl mezbrda olmala bu dahi akasn mteveff-i mezbrun vekletin kabz iden vrislerinden taleb eyledikde muvenetleri olmala icr-y hakk olunmayup erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erf rec etmekle mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Zil-kade 69 Hkm 124: Ve [bo] ve [bo] ve [bo] Kdlarna hkm ki, Dstr- mkerrem ve muazzam mir-i mfahham ve muhterem sabk vezr-i azam olup hl sitne-i sadetimde sadret-i uzma kim-makm olan vezrim Sleymn Paa edmellah zide icllh ye sabk vezr-i azam Murd Paann haslarndan Delvine Sancanda taht- kaznzda vk Dalar ve sir tevbii karyelerinden mrn-ileyh bin altm be evvlinin [bo] gnnden tevch olunup lkin sene-i mezbrede mrn-ileyh vezrimin tahrr ve trhine den mahslt ve sir rsmt havs- mezbrun zbiti olup sabk [bo] Sanca Bei olan Karabence denmekle marf Mehmed nm mrliv ahz u kabz idp mezkr Karabence f-y hisb olundukda badel-hisb zimmetinde alt bin guruu bk kalup lkin merkm Karabence iki bin guruun virp zimmetinde bk drt bin guru taleb olundukda reydan aldm reya zimmetinde kalmdr dey taalll idp reydan taleb olundukda merkm Karabence Mehmede tamm verildi dey bahne olunmakla 95

mrn-ileyhin mahslne kll gadr olunduun bildrp yerl yerinde teft u tefahhus olunup sene-i mezbrda mahsl her kimin zimmetinde zuhr ider ise mrn-ileyh vezrim Sleymn Paa edmellah zide icllh nn tarafndan vrid [bo] zde kadrhuye ahz u kabz itdrmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Zil-kade 69 Bir sret-i Karabence Mehmed in. hzr in Biko Mehmed Beye hitben emr-i erf yazlmdr. F gurre-i Zil-hicce sene 69 Bir sret-i Karabence Mehmed in. Dahi Biko Mehmed bey ile kdlara hitben ol cnibde virmekde taalll ider ise sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla hkm yazlmdr. F Zil-hicceti-erfe sene 69 [21] Hkm 125: Eflk Voyvodasna hkm ki, Mehmed sdde-i sadetime arz- hl idp haliya [bo] nm klesi bin altm senesinde frr idp Eflka tbi ve Kara nm karyede skin Ustuban nm zimmnin yanna varmala varup taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledin bildirp zikr olunan klesi alverilmek bbnda emr-i erfm rec etmein alverilmesin emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Muharrem 69 Hkm 126: umnu Kdsna hkm ki, Sulehdan eyh Mehmed sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem mahrse-i stanbulda Monl Hsrev Mahallesinde Cendereci-zde vakfndan malmul-hudd bir vakf menzile mutasarrf olan ie menzil-i mezbru sana mtevell izniyle feragat edeyim dey bin altm senesinde bunun on be bin akasn alup badehu mtevell tarafndan mhrl temessk vermedin kaz-i mezbra frr eyledin bildirp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmakn urtuyla emr-i erf yazlmdr. 96

F Evil-i Zil-hicce 69 Hkm 127: Nibolu Kdsna ve Monlsna hkm ki, Hal kaz-i mezbrda baz kimesneler kend hallerinde olmayup medhalleri olmayan i muslahalrna karup zerlerine lzm olan ite girp dim fukary hilf- er rencdeden hl olmadklarn ilm olman ol-maklelerin crat erle grlp teadd tecvzlerin mukarrer ise ism resmleriyle yazup sitne-i sadetime arz olmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Muharrem 69 Hkm 128: Kocaili Sancak Beine ve znikmid Kdsna hkm ki, Dergh- muallm avularndan kdvetl-emsil vel-akrn ahin Ali avu zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem bu har yerde hdmet-i hmynumda iken evinde olan hdmetkr [bo] nm aherden kaz-i mezbrda vk Yeni Cmi immnn olu Mehmed nm ak idll idp ve kuyumcuda olan hatemin ve sir esbbn bin altm senesinde sirkat idp ol cnibe yine frr eyledin bildrp olcnibde erle grlp icr-y hakk olmaz ise hdmetkr ile sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein eran tevecch iden eys alvirile. Taalll ind ider ise esbb ile maan sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Muharrem 69 Hkm 129: Vodine ve sabk Kdsna hkm ki, Vodine Kasabas ahlsi arz- hl idp kaz-i mezbrda skin baz kimesneler kend hallerinde olmayup bin altm be senesinden ber bunlarn zerlerine emr-i erfmle vk teklifleri zerine karup avrz ve bedel ve sir teklif cem idenlerin yanlarna varup kendler in hakk- fukarnn kll akalarn alup bunun emsli zulm u teaddsinin nihyetinin olmadklarn bildirp mezbrlar kend hallerinde olup teklif cem idenlerin yanlarna varmayup fukary rencde etdirmeyp ve hilf- er-i erf aldklar aka girye alverilmek in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Zil-hicce 69 97

Hkm 130: [bo] Kdsna ve Okubaya hkm ki, Todori nm zimm kaz-i mezbra tbi Serkere nm karye skinlerinden Yorgi nm zimmye dergh- muall yenierilerinden sekbnclarn vakf orta akas mlndan iki yz guru alvirp kefl bil-ml olup lkin mezbr Yorgi mebla- mezbru vermekde ind etmein bundan akdem mezbr zimmye Ske subas mni olup icry hakk olmazsa mebla- mezbr zimmetinde kalmala mezbr zimm sitne-i sadetime ihzr olunmak in yenieri aas kim-makm olan Hseyin dme mecduh tarafndan verilen mhrl mektb mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Muharrem 69 [22] Hkm 131: Kasaba-i Vidinde skin kuzt ve mderrisn ve eimme ve huteb ve sir fukars sdde-i sadetime muhzr gnderp mahmiye-i Selnik skinlerinden olup kasaba-i Vidin Kds olan Hseyin nm kd kend halinde olmayup diren hilf- eri erf ve hakk olduundan gayri Rum mahallesi zimmlerinden Dimitri nm zimmnin kin anas Dahri nm zimmye mrd oldukda ksmet nmyla on drt bin akasn ve Ysuf avu olu Ahmed nm kimesne fevt oldukda ksmet nmyla yirmi bin akasn ve Hs Ahmed Halife nm immn zevcesi fevt oldukda ksmet nmyla sekiz bin akasn ve Voyani zimm mrd oldukda ksmet nmyla yedi bin aka ve Rovile nm karyede [bo] nm zimmnin dahi hilf- er-i erf on bin akasn ve karye zimmleri frr etmekle keflet nmyla on bin akalarn kiminden drt bin kiminden be bin akalarn ve yol srsatndan krk bin akalarn ve su sr cemine gelen mbir ile reyy tahvf idp yz aded riyl gurularn alup ve su sr cemine ikier yz gurularn alup bunun emsli zulm u teaddsinin nihyeti olmaduun bildirp emr-i erfm verilmek recsna ilhh eyledikleri eclden mahallinde erle teft u tefahhus olunup fukardan hilf- er-i erf alduu aka ger alverilp bir vechile tereddd olunmamak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Zil-hicce 69

98

Hkm 132: Hslar Monlsna hkm ki, Temrc ve kmrc tifesi sdde-i sadetime dem ve arz- hl gnderp kaz-i mezbr muzftndan Meren Nhiyesinde vk bunlar ve bunlarn cret ile tutulmu hdmetkrlar kadmden kmr ihrk idegeldiklerin ve mbaha da ve hl yerlerde kmr ihrk idp kimesneye zarar u teaddlerin yoken hl Vize sanca tarafndan mcerred ahz ve celb in bunlarn tarafndan varan hdmetkrlar ahz u habs idp size kmr ihrk etdirmezz dey mni olduundan gayri korucu ba demekle marf suba ve solak ve Serdr Mustafa nm kimesneler dahi ol mahallerde size kmr ihrk etdirmezz dey mni olmalar ile bunlara mzyaka verilp teaddden hli olmadklarn bildirp men def olunmak bbnda emr-i erf rec eyledikleri eclden kadmden kmr yageldikleri yer ise kadme muhlif bir ferdi taarruz etdirmemek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Zil-hicce 69 Hkm 133: Rumili Belerbeisine ve Florina ve Cumapazar Kdlarna hkm [ki] stirve Kazs ahlsi sdde-i sadetime dem ve arz- hl gnderp hl stirve kds olan Abdrrahim nm kd kaz-i mezbrda yedek cemine memr olan acem olan nmnda Ebu Bekir ile yekdil yekcihet olup fukarnn zerlerine ziyde bedel tahml eyledinden gayri reynn kimin habs ve kimin zencre urup mecrh etmekle ekseri perkende v pern olup hal Usluca nm havss voyvodas Ahmed kd- mezbra niin zulm idersiz didikde mezbr kd sen mebla- mezbrun cmle ve tahsline mni oldun dey hakknda arz virp fukarnn bi-gayri hakkn kll akalarn alup bunun emsli zulm u teaddsinin nihyetinin olmaduun bildirp mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak n urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Zil-hicce 69 Hkm 134: stanbul Kdsna hkm [ki] Sdde-i sadetime mektb gnderp mahmiye-i stanbul mehkiminde olan mahzrlarn blkbalarndan Ahmed bin Mehmed ve Abdlbk bin Ahmed ve 99

neferleri Nakka Osmn bin Mustafa ve Kayk Mehmed bin Hasan ve sa bin Ms nm kimesneler ak ve ehl-i fesd olmala azl olunup min-bad tife-i mezbr mbeynlerinden ihraz ve mezbrlara mdhale itdirilmemek bbnda emr-i erfm recsna arz eyledi eclden mdhale olunmamak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Zil-hicce 69 Hkm 135: Vodine Kdsna hkm [ki] Kaz-i mezbr ahlsi arz- hl idp kaz-i mezbr skinlerinden Mahmd olu ve Huryac nm kimesneler emr-i erf rikbnda kka nmyla hilf- er-i erf yz yirmi bin akalarn alup ziyde zulm u gadr eylediklerin bildirp mahallinde erle tevecch iden haklarn virmeyp ind ider ise sitne-i sadetime ihzrlar in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Zil-hiccet-erf 69 Ali avu mbir tayn olmudur. [23] Hkm 136: Vodine Kdsna hkm [ki] Nikola zimm arz- hl idp kasaba-i Vodine skinlerinden Aleks nm zimm hilf- er-i erf bunun evin basup emvl erzkn yama gret eyledikde mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Zil-hicce 69 Ali avu mbir tayn olmudur. Hkm 137: Edirne Monlsna ve Bostncbaya hkm ki, Bu sene-i mbrekde tamr fermn olunan kalalar bins in verilen temr ve akadan Msrlolu Abdlbk ve Flibeli olu Ahmed nm kbtlere bir mikdr timr ve aka verilp lkin mezbrlar ed-y hdmet etmeyp verilen timr ve akay cnib-i mrye vermeden mahrse-i [bo] zerine frr idp mezbrlar buldurmas lzm 100

olanlara buldurup getrdesiz yleki mezbr Msrlolu Abdlbk tayn olunup bulunmaz ise mezbrun karnda ile mezkr Ahmedin sitne-i sadetime ihzr olunmak in hkm yazlmdr. F Evil-i Zil-kade 69 Hkm 138: Kdvetl-ulem vel-muhakkikin bil-fl Gelibolu ve Rodosuk Kazlarnda nib-er olan [bo] ve [bo] zde fazlhma ve mefahirl-emsil velakrn zikr olunan kazlarda vk voyvoda ve emnlere hkm ki, Ebn-i siphyndan brhm sdde-i sadetime arz- hl sunup bin altm dokuz senesinde mezbr ordu-y hmynumda Midilli muhfazasnda olan dstr- mkerrem ve mr-i mfahham nizaml-lem vezrim Mustafa Paa ve Halil dme ikblhye emr-i fehm in gnderilp varup ed-y hdmet idp gelr iken Rodosuk iskelesinde Dilver ve Mehmed nm reslerin sefnesine girp sitne-i sadetime gelr iken bi-emrillahi tel deryda furtuna vk olup Mefreshur nm karyede sefneden tara kup yannda mevcd bulunan esbb- mezbr otuz aded gurular ile mezbr reslere emnet koyup lkin mezbr resler sefnelerinde bunu atup bragup taht- kaznza gitmek emnet vaz olunan esbb ve guru- mezbrun yannda kalduun bildirp mezbrlardan erefle hakk alverilp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmekle mezbrun hakk mahallinde alverilp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i ehr-i Zil-hiccet-erf sene tisa ve sittn ve elf. Hkm 139: Selnik Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbr muzftndan Bzergan Nhiyesine tbi Toyluk nm karyeden Nikola nm zimm arz- hl idp bundan akdem mezbrun kend tahmnen elli be bin sekiz yz akas sirkat olunup mtecasiri olan Niko veledi Eteryani ve Lalez nm zimmler mazanna olmala mezbrlarn kuvvet-i mliye ve muinleri olmala mahallinde icr-y hakk olunup sitne-i sadetime ihzr in urtuyla emr yazlmdr. F Gurre Zil-kade 69

101

Hkm 140: zdin Kdsna hkm ki, Kuzztdan Mevln Dery zde fazluh sdde-i sadetime arz- hl idp Badrack Kazs skinlerinden olup hl Badrack Kds Nibi olan Topal-zde demekle marf Mehmed nm nib bunun babasndan irs-i erle intikl eden umrundan be bin be yz guruluk eysn hilf- er-i erf fuzlen alup kabz idp taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledin bildirp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak n urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 [24] Hkm 141: Manastr Kdsna hkm ki, Kuzztdan Mevln eyh Muhammed zde fazluh sdde-i sadetime gelp kaz-i mezbrda vk mteveff Sungur avu ve mteveff Hc Mahmd evkfnn bert- erfmle mtevellsi olup lkin vakf- mezbrun tevliyet ve kitbet ve sir ciht tasarruf etdiklerin azl u nasbn ve tasarruft- mma-ileyhin yedinde olmak zere mtevell hatt- hmyn- sadet-makrn ile bert- erf ve emr-i erf verilmiken hl Mevln-y mma-ileyhin evini ve haberi yoken sa adamlarn cihtlar her bir tarkle verilp ve baz kimesneler dahi zevidinden kendye vazfe ihds idp vakfn mahslne ve murtezikalarna vakfnn karyeleri reysnn perkende v pern olmasna bis olmamala mahsl-i vakfa kll gadr olunduun bildirp mezbrun arz olmaynca kimesneye arz verilmemek bbnda emr-i erfm rec etmein mukaddem sdr olan hatt- hmyn- sadet-makrn ve bert- erf ve emr-i erf mcebince amel olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Zil-kade 69 Hkm 142: stirve ve Sargl- Cuma Kdlarna hkm ki, stirve kazs ahlsi sdde-i sadetime dem ve arz- hl gnderp hl bunlarn Kdlar olan [bo] nm kd emr-i erfmle zerlerine eds lzm gelen teklifleri in mezkr kd kend in tayn-i hak bin altm senesinde bir defa yetmi bin bir defa 102

iki yz bin bir defa dahi doksan bin ve bir defa dahi yirmi be bin akalarn emr ve defterde ziyde kends in hilf- er-i erf alup ziyde zulm u teadd eyledin bildirp ziyde alnan akalarn gir alverilmek in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 Hkm 143: Badrack ve Bac Aac Kdlarna hkm [ki] Badrack ve Bac Aac kazlar ahlsi sdde-i sadetime arz- hl idp zikr olunan kazlarda skin Abdlkerm-zde demekle marf Mehmed nm tmr siphsi ile Topal-zde demekle marf Mehmed nm kd bunlarn zerlerine emr-i erfmle vk olan teklif akasnda emr-i erfme muhlif kendler in bi-gayr-i hakkn hilf er fukarnn ziyde akalarn alup zulm u teadd eylediklerin bildirp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledikleri eclden mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise hasmlar ile sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 Hkm 144: Vize Monlsna hkm ki, Yani zimm sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbra tbi Serki nm karye skinlerinden Hasan nm kimesnede be bin aka hakk olup taleb eyledikde virmednden gayri bunun elli aded koyunu dahi fuzl alup ziyde zulm u teadd eyledin bildirp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Zil-kade 69 Sefer avu mbir verilmidir. Hkm 145: Karl ili Sancak Beine ve [bo] Kdsna hkm ki, Dergh- muallm yenierilerinin fodula ktibi Ahmed zde kadrhu ile Hasan ve Ali nm yenieriler sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem hl Karl ili sancanda skin zamdan Sinn ve Hasan nm kimesnelere mukaddem sitne-i sadetimde iken bunlarn kefleti ile dergh- muallm yenierilerinin zerine vakf 103

akalarnden bin altm senesinde be bin dokuz yz riyl guru karz alvirp badehu mebla- mezbra bunlar kefln bil-ml olup lkin mezbrlar mebla- mezbru virmeyp zimmetlerinde iken bunlarda kefletleri hasebiyle alnup bunlar dahi bir nice vakfa o emr-i erfm ile yenieri avu gnderp almak mmkin olmamala zayk u gadr eyledikleri ve bu bbda ellerinde huccet-i eriyyeleri olduun bildirp erle grlp mebla- mezbr ellerinde olan huccet-i eriyye ve mamln-bih temesskleri mcebince kendlere alvirilp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledikleri eclden mezbrlar Sinn ve Hasan mahallinde erle icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzrlar in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 [25] Hkm 146: Akkirman Kdsna hkm [ki] Kaz-i mezbr ahlsi sdde-i sadetime arz- hl idp bunlar feth-i hknden ber bil-emr-i erf teklf-i akka teklf ile rencde olunagelmi deil iken ve ellerinde teklif-i akka teklf ile rencde olunmaya dey muf-nmeleri var iken hal beylerbeyi ve voyvodalar ve sancak bei subalar ve sir in rf tifesi tarafndan ziyde dem ve atlu ile bunlarn zerlerine varup ehl ylleri ile skin olduklar evlerin zerlerine konup mft meccnen yem ve yemek koyun ve kuzu ve bal ve ya ve sir bunun emsli meklt teklf ile mekltlar aldklarndan gayri nakd bah konan bah ve zahre bah nmyla bil-emr-i erf akalarn alup ziyde zulm u teadd eylediklerin bildirp hilf- er ve knn rencde olunmayup men def olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 Hkm 147: Ber-vech-i arpalk Kastamonu Paasna ve Devrekni ve [bo] Kdlarna hkm [ki] Erbb- tmrdan Ahmed sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem [bo] kazs skinlerinden olup ebn-i siphyndan Mehmed nm siphye mteveff Slih avu nm kimesnenin sagyir evldnn nkd mlndan altm bir bin iki yz aka 104

karz- er alvirp ve mebla- mezbra bu kefl bil-ml olup lkin mezbr muharrer siph huccet-i eriyye verilmiken mezkr vermekde taalll ind idp sdde-i sadetimde sadret-i uzm kim-makm olan dstr- mkerrem ve muazzam mri mufahham ve muhterem nizaml-lem vezrim Sleymn Paa edmllah tel icllh huzrunda tekrr murafa-i er olup grldkde mebla- mezbr mezkr Ahmede hkm olup sicil ve huccet olunup tahsli in mezkru siphler kethudyeri hasbine verildikde mezbr iki aydan mtecviz habs kalup mebla- mezbru vermee kdir olmamala Kastamonu sancanda Devrekni kazsna tbi Hamidler nm karyede tasarrufunda olan emlk erzk marifet-i erle zbitlerin mberetiyle frht olunmak in olu brhm nm kimesneyi vekl etmekle ol cnibde olan emlk erzk frht olunmak in emr-i erf rec etmekde vech-i merh zere amel olunmak emrim olmudur. Buyurdum ki [bo] vusl buldukda dahi mezbrun tasarrufunda olan emlk erzk marifet-i erle ve zbitleri mberetiyle ve olu vekletiyle frht ve mebla- mezbr tahsl olunup hricden kimesneyi dahl taarruz etdirmeyesiz dey emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 Kethudyeri marifetiyle siphiyndan Ali avu mbir yazlmdr. Hkm 148: Malatya Paasna ve Malatya ve [bo] Kdlarna hkm [ki] Malatya kazsnda vk mteveff smail bey evkfnn bil-fil bert- erfmle mtevellsi olan Mehmed arz- hl idp vkf- mezbr ehl-i vezifn ed-i hdmeti aynlarn azl nasb ve mahll olan vezif mtevellsi olanlar arz eyleye dey vakfye-i mamln-bihsnda art- vakf olmuken sen ki Malatya Kdssn teehhl olan kimesnelerin akalarn alup arz vermekle vakfn mahslne kll gadr eyledi eclden ol makle mahll ve n-ehl olup arz verilmek lzm geldikde mtevell tarafndan temessk verilmeyince art- vkfa mugyir arz verilmemek bbnda emr-i erfm rec etmein ber-mcib-i art- vkf mtevell tarafndan arz olmadka ehl-i vezifn vazfeleri verilmemek zere emr-i erf yazlmdr. F Evst- Zil-kade 69 Hkm 149: Devrekni Kdsna ve Kastamonu Kethudyirine hkm [ki]

105

Erbb- tmrdan Ahmed sdde-i sadetime arz- hl idp bunun kaz-i mezbra tbi Hamid nm karyede skin Mehmed nm siphye bunun kefletle mteveff Slih avu nm kimesnenin sar evldnn mlndan altm bir bin alt yz aka alvirp lkin mezbr Mehmed olu Hzr kefl bil-ml olup bu dahi mebla- mezbru mezbr Mehmedden taleb eyledikde taalll eyledin ve bundan mebla- mezbr taleb olundukda bu dahi mezkr Mehmede kefln bil-ml olan olundan kefln bil-ml olduu itibriyle taleb eyledikde taalll eyledin bildirp erle grlp alverilmek bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp eran tevecch iden hakkn kefln bil-ml olan olu vermeyp taalll ider ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 1069 Kethudyiri marifetiyle siphyndan Ali avu mbir yazlmdr. [26] Hkm 150: Badrack Kdsna hkm [ki] Badrack ve Bac Aac fukars sdde-i sadetime arz- hl idp Badrack skinlerinden mderris Mehmed Efendi hl habsde olan Abdlkerim olu Mehmed Aann her fesdna erk olup mezbr Mehmed Aa habsde olmala mezbr mderris Mehmed sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein sitne-i sadetime ihzr n mekked hkm yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade Akdan Kethud bee verilmidir. Hkm 151: Kocaili Sancak Beine ve znikmid Kdsna hkm ki, Muhammed Eb Selm sdde-i sadetime arz- hl idp kasaba-i znikmid skinlerinden olup sabk Tunus Kds olan Helvac demekle marf Muhammed nm kdya karz- erden bin guru virp hl taleb eyledikde vermekde taalll etmekle ol cnibde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 69

106

Hkm 152: Mora Paasna ve Blumca Kdsna hkm [ki] Mteferrika Mustafa zde mecdhu sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem Blumca kazs skinlerinden Osmn nm kimesnede karz- erden iki yz riyl guru hakk ve Hseyin Can nm kimesnede tapu akasndan yz guru ve mer nm kimesnenin zevcesi [bo] nm htunda tapu akasndan bin aka hakk olup ve bin altm yedi senesinde zemet mahslnden Ahmed nm yenieride alt yz otuz guru bk ve bin altm sekiz senesinde zemet mahslnden Mustafa ve brhm nm kimesnelerde zimmetinde be yz riyl guru bk kalup bu ana gelince vermekde taalll ind eyledikleri ve bu bbda tarafndan karnda Ahmed nm kimesneyi vekl nasb eyledi ve dergh- muallm yenierilerim aas kim-makm olan sitne-i sadetimde sekbn ba olan Hseyin dme mecduh tarafndan mhrl mektb verildn bildirp mahallinde erle grlp zimmetlerinde zuhr iden hakk vekli merkma b-ksur alverilp taalll iderler ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfm rec etmekle zbiti marifetiyle er-i erfe ihzr olunup tevecch iden hakk vekline alverilp taalll idenleri sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 69 Hkm 153: Yeniehir ve Fenr Kdsna ve Kaz-i mezbrda Yenieri Serdrna hkm [ki] Mevlevi-hne ninlerinden kdvets-suleh ves-slikin Msellem Mustafa gelp Akal-zde demekle marf kimesne hisbna nefsi Beehir kazsnda Mevlevi-hne bin eyleyp ve kend hlinde be yk ake vakf ve meihat ve tevbiin buna art idp badehu muhalleft kabl eden Mehmed nm yenieri yz elli bin aka buna teslm idp yz elli bin akas vakf olup vermekde taalll eyledin bildirp bu defa hakk taalll ider ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda yenieri aas kimmakm ve sekbnba olan Hseyin dme mecduh tarafndan mektb verilmek ve gedikl tayn olunmak in mcebince yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 69 Buyuruldusu mektb zerindedir. [27]

107

Hkm 154: Kengri Sancanda vk olan kdlarna hkm ki, Seyyidetl muhaddert mm Glsm Sultn dmet ismethnn taht- kaznzda vk det-i anm hss olan voyvodas olan varanda arz- hl idp havss- mezbrun bin altm senesinde vk mahsln zabtn mrn-ileyha tarafndan verilen mamln-bih temessk mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Muharrem 70 Hkm 155: sitne-i sadetimden Moraya varnca yol zerinde vk olan kdlara hkm [ki] Taht- kaznzda skin yenieri ve acemi olan ve cebeci ve topu zmresinden mukm ve msfir bil-vris fevt olanlarn metrkt cnib-i mrye id olmala gedikllerden [bo] kimesne ile aa mektbu mcebince mekked emr-i erf verilmidir. F 3 Muharrem 1070 Hkm 156: zi Belerbeisine ve [bo] Kdsna hkm ki, Sabk avu ba olan mteveff brhm oullar mefhirl-emsil vel-akrn Slih ve Mustafa ve Ahmed ve smail zde kadrhum sdde-i sadetime arz- hl sunup bundan akdem bunlarn babalar mezbr brhm kaz-i mezbrda skin Mihal olu demekle marf Ahmed Paaya bin altm senesinde ber-vech-i karz iki bin yedi yz elli guru virp mebla- mezbru babalar almadn fevt olup irs-i erle bunlara intikl idp taleb eylediklerinde vermekde taalll ind eyledin ve mebla- mezbru ahz u kabz etmek in taraflarndan Ahmed avu zde kadrhu vekl nasb eylediklerin bildirp mebla- mezbr veklleri mezbra alverilp vermekde taalll ind ider ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Muharrem 1070 Hkm 157: stanbul Kdsna hkm ki, Mahmiye-i stanbulda vk mumcu tifesi sdde-i sadetime gelp kadm rz-nmede mahmiye-i mezbre dahilinde bey ir olunan koyun ve sr etlerinin i 108

yalar Edirne kapusunda ve Yedikullede olan mum-hnelerden narh- cr zere viril gelmi iken hl baz kassblar koyunlar ve srlar mahmiye-i Galata ve hazret-i Eb Eyyb Ensr aleyhir-rahmetl-Brde zebh eyleyp etlerin getrp stanbul iinde bey etdirp i yalarn mcerred ziyde bah ile bey olunmak Galata ve hazret-i Eb Eyyb Ensri mevkilerine ve sir ziyde bah bulduklar mahalle inp bey etmekle mum imline ziyde mzyaka ekp, k kesilp kadm zere tarada zebh eyleyp badehu etleri stanbul iine gnderp bey irsnda kassblar i yalarn dahi hara vermeyp narh- cr zere Edirne kapusu ve Yedikulle mumcularna bey etmek in merhm ve mafrun-leh Sultn Mustafa Han tbe serhu zamnnda emr-i erf vermekle mcebince tahrr olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledikleri eclden hilfna emr-i erfm verilmi deil ise tahrr olunup urtuyla hkm yazlmdr. F Evil-i Muharrem 1070 Hkm 158: stanbul Kdsna hkm [ki] Mahmiye-i mezbrda vk mteveff Emn Sinn Mahallesi skinlerinden ie nm seyyide arz- hl idp bundan akdem bunun ceddi mteveff Hayreddin tasarrufunda olup mahalle-i mezbrda malmul-hudd menzilinin tevliyet ve sknn- evld ve evldnca vakf ve urt ber-muceb-i art- vkf evldiyet ve mertiyet zere nasb olunup harn alkas yoken hardan Hc Hseyin mcerred tamr in art idp mukaddem ol menzil senin ve harn olup benim zevcem olan Ftma bana icre ile vermi idi dey tasarrufuna mni olmala Dvn- Hmynda murfaa olduklarnda mezbrun davsna irret ve mahz olduu eran bhir zhir olmala temesskt akk olunup mutasarrf- mezbr ve muslihn buna hkm olunup ve fasl husmet olmak olmak in huccet-i eriyye verilmiiken mezbr kanat etmeyp dahl u taarruzdan hl olmadun ve eyhl-islmdan fetvs oldun bildirp mcebinde amel olunup men def olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein Dvn- Hmynda mrfaa olunup temesskt mrfaadan akk olunup bir defa erle grilp fasl olunup huccet verilen davnn tekrr itim memndur. Hl zere ibk oluna dey fermn- ln sdr olmala mcebince urtuyla hkm yazlmdr. F Evil-i Muharreml-harm sene 70 Arz- Tezkire-i sn Osmn Efendi. [28] 109

Hkm 159: Badrack Bac Aa Kdlarna ve serdrlarna hkm ki, Taht- kaznzda vk baz kimesneler asker geinp dim ekvet zere olup teadd ve tecvzden hl olmadklar eclden ol makleler teft u tefahhus olunup zerlerine sbt bulan mevdd sicill idp sret-i sicilleriyle tayn olunan gedikllerden [bo] zde kadrhunn mberetiyle sitne-i sadetime ihzr eyleyesiz. Haklarndan gelinp syirlerine mcib-i ibret-i vk ola. mdi huss- mezbr in bir vechile ihml msheleden ve birine shib kup himye zere hareketden be-gyet ihzr eyleyesin dey sekbn ba Hseyin Aa tarafndan mhrl mektb verilmidir. F Evil-i Muharrem 1070 Hkm 160: skb Kdsna hkm [ki] Yukar ve Herlene nm karyeler ahlsi arz- hl idp kaz-i mezbr skinlerinden Koci Bey demekle marf kimesne ehirde skin olup benim kayn atam size krk bin aka vermi mezbr fevt olmala benim zevcim olup mezbrun kz [bo] nm htuna intikl ider dey dim rencdeden hl olmaduun bildirp erle grlp men olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Muharrem 1070 Emri haznedr aaya verilmidir. Hkm 161: skdar monlsna hkm ki, vaz sdde-i sadetime arz- hl idp bil-fl Kocaili Sancak Bei olan Ahmed nm mrlivnn kethuds olup mrliv-i mezbr buna hediye nmyla baz kimesnelere ve kendnn harc- makl mesrifne vermek in bunu vekl nasb etmekle bu dahi mrliv-i mezbrenin rzsyla yz bin aka hediye ve ashb- hukk olan esnfa virp hl bunun hakk mrliv-i mezbrun demnde kalup mrliv-i mezbra taht- kaznda Kandr Nhiyesinde muhfz hdmetinde olup varup taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledin bildirp erle grlp tevecch iden hakk alverilp icr-y hakk olunmak in emr-i erf yazlmdr. Kethudnn marifetiyle mbir tayn olunmutur. F Evil-i Muharrem 1070 110

Hkm 162: Mentee Kdsna hkm ki, Panayot nm zimm sdde-i sadetime arz- hl idp kasaba-i mezbre skinlerinden Hasan nm kimesne Kulolu geinp ve bunun hilf- er erf evin basup emvl erzk gret idp ziyde zulm u teadd ve fesd eyledin bildirp mahallinde erle grlp icr-y hakk olunmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunup Dvn- hmynumda ahvlleri erle grlp icr-y hakk olunmak in sitne-i sadetimde sekbn ba olup bil-fl yenierilerim aas kim-makm olan Hseyin dme mecduh tarafndan mhrl mektb vermekle mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 1069 Buyuruldusu mektb zerine yazlmdr. Hkm 163: Kefe Kdsna ve Kefe Muhfazasnda olan yenieri avuuna hkm [ki] Ol cnibde skin 44. blk gedikllerinden Mustafa nm yenieri fevt olup vris-i marfu olmayup metrkt cnib-i beytl-mla id olmala ahz idp sitne-i sadetime getrmek in yine zmre-i mezbre gedikllerinden Bostan nm gedikl tayn olunup irsl olman mteveff-y mezbrun cmle eysn merkma zabt itdresin dey bil-fl sitne-i sadetimde sekbn ba olup yenierilerim aas kim-makm olan Hseyin dme mecdh tarafndan mhrl mektb verilmekle mcebince emr yazlmdr. F Evil-i Muharrem 70 [29] Hkm 164: Trablus Mftsne ve Kartana Kdsna ve Mora Sancanda muhassl- emvl olan Veli zde mecdhuya hkm ki, Zamdan Beir zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp Mehmed nm kimesnede be yz guru hakk olup niz zere olmala bin altm dokuz senesinde erle grlp mebla- mezbr hkm olunup huccet-i eriyye verilp edsna tenbh olunmu iken virmekde taalll etmekle sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Muharrem 1070 111

Hkm 165: znik Kdsna hkm ki, Seyyidetl-muhaddert ikliletl-muhassent tcl-mestrt vlidem Sultn dmet iffeth ve zdet ismethnn ba aalk hdmetinde olan iftiharul-havss velmukarrebn Abdlhalim dme mecduh tarafndan sdde-i sadetime dem ve arz- hl gnderp mrn-ileyhin abd-i memlk olan Osmn ve Ahmed nm kullarn bin altm dokuz senesinde aka ve baz esbb alup frr idp hliy znik Subas ahz idp mezbrlar tarafndan dergh- muallm kapucularndan olup Kula suflerinden kdvetl-emsil vel-akrn Krd Ali zde kadrhuye vekl etmekle mezbrlar teslm ve sitne-i sadetime gndermek bbnda emr-i erfm rec etmein frr iden kleleri aldklar esbb ve aka ile varan mma-ileyh kapucuya teslm olunup sitne-i sadetime irsl olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Muharrem 70 Hkm 166: Selnik Monlsna hkm [ki] Hc Hseyin nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bunun Selnikli Mehmed Aa demekle marf kimesne zimmetinde karz- erden bin aka olup ve buna deyn temessk virp bu dahi varup deyn-i temessk mcebince taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledin bildrp erle grlp alverilmek bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Muharrem 1070 Hkm 167: Ktahiyye Monlsna hkm ki, Ahmed sdde-i sadetime gelp bu hssa mehterlerinden kaz-i mezbrun muhzr bal yevm alt aka ulfesi bedeli kendye tevch olunup bert itdrp zerinde ve zabt u tasarrufunda iken hardan Hasan nm kimesne hilf- inh alup dahl etmekle ahz olun bert- mcebince zabt itdrmek bbnda inyet rec etmein bert- mcebince zabt itdrmek in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Muharrem 1070

112

Hkm 168: Kstendil Kdsna hkm ki, Osmn nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem kaz-i mezbr skinlerinden olup lkin hdmetkr olan Hasan nm kimesne iki kse akasn alup taht- kazna frr eyledin bildrp mahallinde erle grlp icr-y hakk mmkin olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Muharrem 1070 [30] Hkm 169: Grele Kdsna hkm ki, Dergh- muallam kapucu balarndan Ebu Bekir dme mecduh sdde-i sadetime arz- hl idp bert- erfmle mutasarrf olduu zemeti karyelerinden Grele kazsna tbi Yeniky ve Ortaky demekle marf karyelerinin muhtar ve maiyyetin srp dahilinde kadmden r resmin zemet-i mezbra mutasarrf olanlar ve mma-ileyh tarafndan eline gelen yerlerinde hricden kimesnenin ilvesi yoken Yurtan nm karyeye mukaddem mutasarrf olan Mahmd nm zam ol yerler benim karyemin huddu dhilindedir. r resmin ben alurum dey dahl eyledikde mukaddem knn zere emr-i erfm verilp ol diyrn musinn ve muammerun-aleyh ve ehl-i vukf kimesneler ile ehl-i nizn zerine varlup sul olundukda zikr olunan yerlerde mezbr Yurtan nm karye raiyyesinin alkas olmayup mma-ileyhin mutasarrf olduu karyelerinin mmtz ve muayyen snuru dhilinde olan yerlerden olduu eran sbit zhir olmala mma-ileyhe r resmi hkm olunup kat- niz ve fasl- husmet olmak in huccet-i eriyye verilmiken hl mezbr Yurtan Karyesine sonradan mutasarrf olan Hasan nm zaim hevsna tbi kimesneler ile yekdil yekcihet olmala ol yerler benim mutasarrf olduum karyemin huddu dhilindedir dey mma-ileyhe id olan rn alup mahslne kll gadr eyledin bildirp fuzl alnan mahsl geri alvirmek bbnda emr-i erfm rec etmein huccet-i eriyye mcebince mahsln virp muhlefet iderse sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erfm yazlmdr. F Evhir-i Muharrem 1070

113

Hkm 170: Burusa ve Galata Kdlarna hkm ki, Ebn-i siphyndan kdvetl-emsil vel-akrn [bo] zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp Galata kazs muzftndan Erdek nhiyesi skinlerinden brhm nm siphde karzdan yz guru hakk olup murafaa-i er olup grldkde mebla- mezbr buna hkm olunup tahsl in mezbr mbire teslm olunup huccet-i eriyye verilmiken mezbr brhm habsden frr idp hl gh Burusada ve gh Galata kazs nhiyesinde olup mezbr her kangnzn taht- kazsnda bulunursa mstakillen meclis-i er-i erfe ihzr ve erle tevecch iden hakk alverilp virmekde taalll ind iderse sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Muharrem 70 Hkm 171: znik Kdsna hkm ki, Ebn-i siphyndan Ali zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbra tbi Akcu nm karye skinlerinden smail nm kimesne tasarrufunda olan malmul-hudd mlk iftlik evlerin ve Ysuf nm abd-i memlkn ve Glsan ve sagre ie nm criyesi ve alt res cms inei ve iki kara sr kz ve iki ift cms kz ve sir iftlik evlerin bey-i bt- sahh-i er ile bin altm sekiz senesinde bey idp huccet olunup ve iftlik-i mezbrun yerlerin ve ayrlarn hsn-i ihtiyr ve shib-i arz marifetiyle hakk- tasarrufun buna tefvz idp eline temessk verilp bu dahi ol iftlik evlerin ve yerlerin ve ayrlarn zabt etmek istedikde mezbr smail ol iftlik evlerinden baz eysn fuzl alup hara frht idp ziyde teadd eyledin ve iftlik-i mezbru zabt etmek in [bo] nm kimesneyi vekl eyledin bildirp erle grlp vekl-i mezbra zabt itdrlb teadd ider ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledi eclden huccet-i eriyye mcebince iftlik-i mezbru zabt itdrp ind ider ise mezbru Dvn- hmynuma ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Muharrem 70 [31]

114

Hkm 172: Kesendire Kdsna ve Kesendire Voyvodasna hkm [ki] Dergh- muallm mteferrikalarndan mteferrika Mehmed zde mecdhu arz- hl idp bundan akdem bunun hdmetkr olan Osmn nm hdmetkr be bin aka ve bir res atn alup firr ve hal Kesendire voyvodas olan Alinin yanna varup kendye ziyde gadr etmekle mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Muharrem 70 Hkm 173: Gmlcine Nibine hkm ki, Dergh- muallm mteferrikalarndan brhm arz- hl idp bundan akdem Ahmed nm kimesneye bir mikdr aka virp mezbr dahi ol aka mukbelesinde mlk evini istikll idp badehu bey-i kat ile bey idp lkin menzil-i mezbru teslm etmezden mukaddem Ahmed nm kimesne bey idp kendye gadr etmekle mezbru sitne-i sadetime ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Muharrem 70 Hkm 174: Aydn Sancak Beine ve Tire Kdsna hkm ki, Mderrisnden eyh Mehmed arz- hl idp Bayndr Kazs skinlerinden Hasan nm kdya bin altm senesinde yz seksen bir guru karz virp ve yine kaz-i mezbr skinlerinden Mehmed nm mderrisde yirmi guru hakk olup mebla- mezbru taleb ve ahz u kabz etmek in kethuds olan Ahmed nm kimesneyi vekl etmekle mezbr varup deyn temessk mcebince mebla- mezbru istedikde mezbr Hasan zimmetinde olan yz seksen bir guruun iki yz otuz guruun virp zimmetinde bk yz krk sekiz guru ve mezbr Mehmedin zimmetinde yirmi guru hakk vekl-i mezbra alvirp taalll ider ise sitne-i sadetime ihzr in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Muharrem 70

115

Hkm 175: Samanlu Kdsna hkm [ki] Hc Derv Sleymn sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem bu [bo] vakfndan iki bin aka karz alup badehu mebla- mezbru vermee rz iken hl kaz-i mezbr skinlerinden Sefer ve Sleymn Hsm nm kimesneler senin zerinde vakf defterinde be bin aka vardr dey bunu hilf- er-i erf rencdeden hl olmadklarn bildirp men def olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledi eclden mezkr Sefer ve Sleymn defterleri ile Dvn- hmynuma ihzr olunmalar in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Safer 70 Hkm 176: Badad Monlsna hkm ki, Sdde-i sadetime mektb gnderp Hamza ve Derv Hc Garb nm kimesneler meclis-i er-i erfe varup bunlar eben-an cedd Hadine nm karye skinlerinden olup feth-i haknden ber karakol hdmeti teklf ile rencde olagelmi deil iken hl karavul zbiti olanlar kadme muhlif karavul harc teklf ile bunlar rencdeden hl olmadklarn bildirp karavul harc teklf ile rencde olmamak bbnda emr-i erfm recsna arz- hl eyledi eclden kadmden vere gelmi deiller ise kadme muhlif hilf- er ve knn rencde olmamak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Safer 70 Hkm 177: Geyve Kdsna ve serdrna hkm ki, Matbah- mirem abas olan Mehmed zde mecdhunn hs karyelerinden Seracl nm karyenin hussu in Ahmed nm yenieri mdhale etmekle bil-fil sitne-i sadetimde sekbn ba Mehmed Aann mektbu mcebince mezbr sitne-i sadetime ihzr olunmak in hkm yazlmdr. F 8 Safer 70 [32] Hkm 178: Ankara Monlsna hkm ki, 116

Kdvetl-emsil vel-akrn Mehmed zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp bu bin altm sekiz senesinde Rumeli perkendesi hss voyvodas olup dahl olunmaz iken Ahmed avu ile Mahmd nm kimesne havs- mezbr Hseyin Paa tarafndan bize dahi verilmitir dey bu muhsebesin grm iken id olan mahslnde hilf- er-i erf fuzl alt yz guru alup ziyde zulm u teadd eylediklerin bildirp ihzr olunmak bbnda emr-i erf rec etmekle sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Safer 70 Hkm 179: Diyrbekr Belerbeisine ve mid Kdsna hkm ki, Vezr-i azam iken ehd olan Mehmed Pann evkfna evldiyet ve mertiyet zere mtevell-i kebri olan iftihrl-emcid vel-ekrim brhm dme mecduh sdde-i sadetime arz- hl idp mrn-ileyhin nefs-i Diyrbekrde vk vakf hnn odalarna bu ana gelince tccr ve yende v revende tifesinin mutd- kadm zere icresiz ve kilid akas nmyla veregeldikleri avyidi baz yenieri ve sir askeri tifesinden konup gitdiklerinde vakfa icresin vermedin kalkup gidp ve serhaddi tayn olunan yenieriler hn- mezbre odalarnda konup gitdiklerinde odalar kilitl brakp icresin virmeyp vakfn odalar battl kalup vakf- mezbrun mahsl ziyde noksn olmala sitne-i sadetimde yenierilerim aas kim-makm olup bil-fl sekbn ba olan iftihrl-emcid vel-ekrim Mehmed dme mecduh tarafndan mhrl mektb verildn bildirp mcebince amel olunmak bbnda fermn- l-n sdr olmudur. Buyurdum ki vusl buldukda bu bbda sdr olan emrim mrn-ileyh tarafndan verilen mhrl mektb mcebince amel idp dahi vakf- mezbrun odalarna bu ana gelince tccr ve yende v revende tifesinin vere geldikleri mutd- kadm zere olan icre ve kilit bahlr olagelen det-i mukarrer zere vakf in aldurup yenieri ve sir tifede hn- mezbra konup hancsna kirsn virmeyp tecvzlk idenleri men def idp hncsna kirasn virdirp virmeyenleri fuzl kondurmayup vakfn mahslne gadr etmeyeler ve etdirmeyesiz dey emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Safer sene 70 Buyuruldusu mektb zerindedir. Hkm 180: Arim ve kse ve Terme Kdlarna hkm ki, 117

Hl taht- kaznzda yenieri serdr ref olunup yerine slb- sbk zere onbeinci cematin yolda Hc Osmn serdr tayn ve mezbru serdrlk emrinde istihdm etdrp ve ol cnibde yenieri ve acemi olan ve topu ve cebeciyi zabt ve tavif mezbrdan birin bil-vris fevt oldukda metrktn ahz u kabz ve sk- sultnde frht ve sitne-i sadetime mfredat defteriyle irsl edesin dey sekbn ba olup Kim-makm Aa Hc Mehmed zde mecdhu tarafndan mektb vermekle mcebince hkm yazlmdr. F Evst- Safer 1070 [33 ] Hkm 181: Ber-vech arpalk Aliye Sancak Beine ve Aliye Kdsna hkm ki, Ulemdan kdvetl-ulem vel-muhakkikn Mevln Ahmed zde fazluh sddei sadetime arz- hl idp bunun vlidesi [bo] nm htun Kreki Mehmed demekle mehr ak hilf- er-i erf dp iki diin karup ve bir ay mikdr mecrhan yatup [bo] ve [bo] ve nm ayru karndalar dahi ehl-i rfe bi-gayr-i hakkn habs etdrp ve Atullah nm kimesnenin kzna ve Abdlvehhb nm kimesnenin zevcesine fil-i en kasd idp bunun amli zulm u teaddsinin nihyeti olmaduun bildirp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erf rec etmein mahallinde erle teft u tefahhus olunup eran zerine crm sbit olur ise sret-i sicilleri ile yazup arz idp ve kendsn dahi sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F 12 Safer 1070 Hkm 182: Boazhizar muhfazasnda olan vezre hkm ki, Kendi evkfnn bil-fl mtevellsi olan [bo] zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp evkf- mezbrenin tereke mahslnde bundan akdem Burusaya frht olunmak in iki bin kile buday gnderp lkin frht olunmayup zikr olunan tereke Mudanyada zr-i mahzen olup nemnk olmala frht olunmas mmkin olmayup zyi ve telef olmak ihtimli olmala zikr olunan buday bir sefne tahml olunup zmirde veyhd Sakzda frht olunup Boazhisarnda sefnesine kimesne mni olmamak

118

bbnda emr-i erfm rec etmein zmirde ve Cezre-i Sakzda frht idp Boazhisarndan mrr etdikde kimesne mni olmamak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Safer 1070 Hkm 183: stanbul Kdsna hkm ki, Tarafndan sdde-i sadetime arz- hl sunulup hasb nazr olduun Manisay Mehmed Paa ve Molla Kestelli ve Emin Nureddin evkflar kur v mezr olmayup vakflar msakkaft olmala hilf- art- vkf baz kimesneler ciht ve nim terakk ve vazfe ihds etmeleriyle evkf- mezbreye kll zayk tr olman badel-yevm evkf mezkrede ciht ve terakk ve vazfeleri ihds olunmayup ve ihds olanlar dahi badel-yevm mahll ddkde kimesneye tevecch olunmayup ihds olan vezif-i vakf- cnibde olmak bbnda ilm ve emr-i erfm rec eyledi eclden vech-i merh zere amel olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i ehr-i Saferl-Hayr sene sebn ve ve elf. Hkm 184: Burusa Monlsna hkm ki, Hc Abdi sdde-i sadetime arz- hl idp mahrse-i Burusa skinlerinden Hc Fethullah nm kimesnenin zimmetinde mezbr temessk mcebince sekiz yz riyl guru hakk olup taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledin bildirp erle grilp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledi eclden mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Safer 70 [34] Hkm 185: Ber-vech arpalk Kayseriyye Sancak Beine ve Kayseriyye Monlsna hkm ki, ftihrul-havs vel-mukarrebn sbk Bbs-sadetim aas olan Ahmed dme uluvvh sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbrda vk mteveff Hc Ahmed Paa bin eyledi cmii erf evkf karyelerinde hammm ve tomrnda ve 119

sir tevbi karyelerinde altm sekiz Mart ibtidsndan bir sene tammna dein zabt u rabtn ve sene-i mezbrede ehl-i vezifn vazfelerin verdikden sonra vk olan ar- eriyye ve sir mahslt ve rusmatn ahz u kabz etmek bil-fl evkf- mezbrenin evldiyet ve mertiyet zere mtevellsi olan sabk [bo] beler beisi Abdi Paa tarafndan mhrl temessk verilmekle mcebince cnib-i erden dahi huccet-i eriyye verildikden sonra mma-ileyh dahi ol karyelerin hss olan ar- eriyyenin tarafndan ahz u kabz etmek in adamlarndan [bo] nm kimesneyi vekl nasb idp mezbr dahi mma-ileyhin tarafndan varup ol vakf karyelerin has olan aar- eriyyesin vakf in der-anbr idp hricde kimesnenin alkas yoken vakf in zabt etmek istedikde hl hardan Kalender olu nm kimesne fuzl mahsl-i mezbru vakf in ahz u kabz etdirmeyp b-vech ve bil-sebeb dahl nizdan hl olmaduun bildirp mezbru dahl etdirmeyp men def olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein der-anbr olmu mahsl erle alverilp icr-y hakk olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i ehr-i Rebil-Evvel sene sebn ve elf. Hkm 186: Karbazar ve urba Kdlarna ve Kangr mtesellimine hkm[ki] Sen ki Karbazar Kdssn sdde-i sadetime mektb gnderp kaz-i mezbra tbi Gkeviran nm karye skinlerinden Hc Hasan ve Mehmed Fakih ve Hc Muslu ile karye-i mezkre ahlsi meclis-i er-i erfe varup urba Kazsna tbi Tutiad nm karyeden Mehmed ve karnda Ysuf nm akler mezbr karyeye tbi ehl-i rfe istind etmekle hilf- er-i erf yetmi ve seksen gurularn aldklarndan gayri tekrr mezbrlar hevlarna tbi istikbliyle bunlarn karyelerin basup ehl-i karyeden drt nefer kimesneler ile zevcelerinin emvl erzklarn alup hrice kazya getrp ziyde zulm u teadd ve fesd eylediklerin bildirp erle grlp icr-y hakk olmak bbnda emr-i erfm recsna arz eyledikleri eclden mahallinde erle grlp icr-y hakk olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Safer sene 70 Hkm 187: Sakz muhfazasnda olan vezre ve Sakz Monlsna hkm [ki] Mustafa sdde-i sadetime arz- hl idp mahrse-i Sakz skinlerinden Zeryut nm zimmnin zimmetinde huccet-i eriyye ttn bahsnda sekiz yz guru hakk olup 120

taleb eyledikde mezbr dahi baz kimesnelere istind etmekle vermekde taalll ind eyledin bildirp mahallinde icr-y hakk olunmak mmkin olmamala sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Safer 70

Hkm 188: Bil-fl [bo] Sancak beine ve [bo] ve Kdsna hkm [ki] Ereli nhiyesinde vk Siyosine-i Erek nm karye ahlsi gelp sabk nebaht Sanca Alaybeyisi olan Sleymn nm kimesneden bunlar avrz ve sir teklifleri in ber-vech-i karz drt yz on iki guru karz alup lkin mebla- mezbru mezkr Sleymna bit-tamm ed v teslm etmiler lkin mezbr Sleymnn tekrr bunlardan yedi yz gurularn alup ziyde zulm u teadd eyledin bildirp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledikleri eclden mukaddem deynlerinden ahz etmiler ise tekrr zulmen alnan akalarn meclis-i erle grlp gir alverilmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Rebil-evvel 70 [35] Hkm 189: Kengr Sancanda vk olan Kdlara hkm ki, Dstr- mkerrem ve muazzam mr-i mufahham ve muhterem sabk vezr-i azam olup bil-fil sitne-i sadetimde sadret-i uzm ve veklet-i kbr kimmakm vezrim Sleymn Paa edmellah tel icllh nn ber-vech-i arpalk mutasarrf olduu Kengr Sancanda vk subalk ve mahslne mteallik olan muktaa ve sir mahslt- eriyyesi olgelen adet-i knn zere mrn-ileyhin mtesellemne ve subalarna zabt u tasarruf etdirilp kadme muhlif bir ferde taarruz etdirilmemek bbnda fermn- l-nm sdr olmudur. Buyurdum ki [bo] vusl buldukda bu bbda sdr olan fermn- celll-kadrim mcebince amel idp dahi liv-i mezbrda vk subalklar ve sancak mahslne mteallik olan muktaa ve sir mahslt- eriyye olgelen det-i knn zere mrn-ileyh vezrimin mtesellimine ve subalarna ahz u kabz etdirp kadme muhlif bir ferde dahl u taarruz etdirmeyesin dey emr-i erf yazlmdr. 121

F Evil-i Rebil-evvel 70 Hkm 190: Ktahiyye Monlsna ve Ktahiyye Sanca Mtesellimine hkm [ki] Kengr Sancanda Karbazar Kazsna tbi Gkeviran nm karyede Cafer ve Hasan nm kimesneler tarafndan sdde-i sadetime arz- hl hakk kalup Kengr Sancanda dstr- mkerrem ve muazzam mr-i mufahham ve muhterem sabk vezr-i azam olup sitne-i sadetimde sadret-i uzm ve veklet-i kbr kimmakm vezrim Sleymn Paa edmellah icllh nn ber-vech-i arpalk sanca iken hl Dodurga nm karyeden olup hric-i kazdan Seyyid Mehmed nm kimesne Ktahiyye Sanca mtesellimi ile maan varup mezbrn reyy getrp Ktahiyyede habs eyleyp ve harc nmnda yz gurularn alup hl tlk olunmayup mtesellim-i mezbrun habsinde olduun bildirp mezbrlardan harc nmyla akalarn alnmayup tlk olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledikleri eclden sen ki mtesellim-i mezbrsun Kengr Sanca mrn-ileyh vezrim Sleymn Paa edmellah tel icllhnn arpal reysndan olup ahz u habs etd yirmi nefer reyy tlk ve hilf- er olduu akalarn gir redd idp min-bad Kengr Sancana bil-emr-i erf mdhale etmemek bbnda emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Rebil-evvel 70 Hkm 191: Mudanya Kdsna hkm [ki] Receb nm kimesne arz- hl idp sabk etmeki ba mteveff Behram Aann kaz-i mezbrda vk cmi evkfnn mertiyet zere mtevellsi iken hardan brhm nm kimesne shte bert ibrz idp dahl etmekle mezkr Recebe bert mcebince zabt etdirilp mdhale ider ise sitne-i sadetime ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Rebil-evvel 70 Hkm 192: Kayseriyye Kdsna veYenieri Serdrna hkm ki, Murd ve Mustafa ve Bekir arz- hl sunup bundan akdem kaz-i mezbr skinlerinden Emin nm yenierinin olu Abdlfetth nm kimesneden [bo] aka haklar olup hl varup mezbrdan taleb eyledikde vermeyp taalll eyledinden 122

maad dim teadd v tecvzden hl olmadn ve bu bbda dergh- muallm yenierilerinin gedikllerinden Hseyin zde kadrhu mbir nasb ve tayn olunduu ve mezbr Abdlfetth mbir-i mezbra koup sitne-i sadetime ihzr ve davlar Dvn- hmynda grlmek in yenieriler aas kim-makm olan Mehmed dme mecduh tarafndan mhrl mektb verilmekle mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Rebil-evvel 70 [36] Hkm 193: Gelibolu Kazsnda nib-er olan Mevln [bo] hkm [ki] Gandi nm zimm sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem Mito nm zimm ve Harsuviriki nm zimm ber-vech-i karz seksen alt guru virp bu dahi mebla- mezbra kefln bil-ml olmala mezbr Mito nm zimm mebla- mezbra sen kefl oldun dey bit-tamm alup bu dahi varup merkm Harsuviriki nm zimmden mebla- mezbru taleb eyledikde virmeyp varup kaz-i mezbra tbi Hore nm karyede skin olduun ve bu bbda elinde huccet-i eriyyesi olduun bildirp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein kifyeti hasebiyle verdi hakk- huccet-i eriyyesi mcebince alverilp ind ve ider ise Dvn- hmyna ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Rebil-evvel 70 Hkm 194: Yeniehir ve Fenr Kdsna hkm [ki] Senurili nm yahdye arz- hl idp bundan akdem bunun babas Aslan nm yahd kaz-i mezbr skinlerinden Kostidas nm zimmye bin yz on riyl guru karz verdikde mebla- mezbru mezkrun zevcesi Harfal nm zimmye ile Aleksan ve Karata nm zimmler kefln bil-ml olup lkin mebla- mezbru bunun babasna vermedin babas merkm yahd mrd olup mebla- mezbr izn-i erle buna intikl etmekle bu dahi mezbr Kosdidasdan kefln bil-ml olduundan taleb eyledikde vermekde taalll ind eylediklerin bildirp erle grlp mebla- mezbr mezkr zimmden ve yahd kefln bil-ml olan mezbrlardan alverilmek bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmak mmkin olmaz ise 123 zde fazluhye

sitne-i sadetime ihzr olmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Rebil-evvel 70 Hkm 195: Eskiehir Kdsna hkm [ki] Seyyidetl-muhaddert iklletl-muhassent tcl-mestrt ie Sultn dmet ismethnn tarafndan sdde-i sadetime arz- hl hakk kalup mrn-ileyhann iftliinde skin reyann hl Eskiehir Sancak Bei tarafndan bil-emr-i erf bin yetmi senesinde hdmet eyleyen bin yetmi kile r ve bin nakd aka ile baz zahre fark alup ziyde zulm u teadd eyledin bildirp hilf- er-i erf alnan zahrelerin gir ashbna alverilp icr-y hakk olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Rebil-evvel 70 Hkm 196: [bo] Kdsna hkm ki, Dergh- muall yenierilerinin odalarnda krk drdnc blnn avularndan kdvetl-emsil vel-akrn [bo] avu zde kadrhu baz umur- mhimme in Mihaliden Ahshaya ulak hkmi ile gnderdii kasaba-i Hendek Kds ile kaz-i mezbr menzilcisin buna ulak vermediklerinden gayri hevlarna tbi istifa ile bin nakd akasn alup ziyde teadd eylediklerin bildirp Hendek Kds ve menzilcisin sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. Akdan avu baya verilmidir. F Evst- Rebil-evvel 70 Hkm 197: Hendek Kdsna ve Hendek Subasna hkm [ki] Mteveff Mustafa sagr oullarnn kbel-i erden vassi olan brhm nm yenieri bundan akdem sagr-i mezbrlarn babalar mezbr Kdolu demekle marf Mustafa nm kimesne bi-gayr-i hakkn urup katl idp hl icr-y hakk olmadan frr idp mukaddem mezbr ak sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf verilp varup mezbru ihzr etmek frr eyledikde mezbr frr idp hliy taht- kaznda ahz olunup mahbus olmala mezbr Dvn- hmynuma ihzr olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledikleri eclden ktili mezbr Dvn- hmynuma ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. 124

F Evst- ehr-i Rebil-evvel 70 [37] Hkm 198: Kestel Kdsna hkm ki, Bundan akdem kaz-i mezbr skinlerinden Dede ve Hc Ysuf nm yenieri emri erf ile bu cnibe ihzrlar in mbir varup ihzr etmek zere lkin mezbr Hc Ysuf hevsna tbi nice eky ile serdr- sbkn odasn basup ve habs ve hals ve nice eysn gret idp ol cnibde yenieri serdr mberetiyle ihzrlar in emr-i erf yazlmdr. F Rebil-evvel 1070 Hkm 199: stanbul Kdsna hkm ki, Mahmiye-i mezbra mahkemelerinde muhzrlarn bil-fl kethudlar olan el-Hc Ahmed ve alt bln blk balar olan Osmn ve Duc Ahmed ve Hasan ve dier Osmn ve Muslu ve Mehmed ve kim-makmlar olan Osmn ve Mehmed ve brhm ve krullah ve Resl ve Mehmed nm kimesneler sdde-i sadetime arz- hl idp bunlarn idrelerinde baz ehl-i rf kimesneler olup aded ve mikdrlar mlm olmaduundan ilerinde dim niz olmala her blkde bir blk ba ve bir kimmakmdan gayri on sekiz nefer muhzr olup ziyde olmamak in cnib-i erden huccet-i eriyye ve mukaddem ilerinden muhzr olan Ahmed ve Abdlbk ve Kayk Mehmed ve s ve Osmn nm kimesnelerin teaddleri ve tecvzleri olmala min-bad muhzrlk hdmetinde istihdm olmamak in emr-i erfm verilmiken mezbrlar huccet-i eriyyeye ve emr-i hmynuma muhlif muhzrla mteallik umr ve mehkime dahl u taarruzdan hl olmadklarn bildirp huccet-i eriyyeleri mcebince amel olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledikleri eclden huccetleri mcebince amel olunmak emrim olmudur. Buyurdum ki vusl buldukda bu bbda sdr olan emr-i celll-kadrim zere amel idp dahi mezkrlarn ellerinde olan huccet-i eriyye mcebince stanbulda vk olan mehkimde on sekiz nefer muhzrdan ziyde mahzar istihdm etdirmeyp ve mukaddem ref olunanlarn dahi min-bad muhzr meslihine dahl u taarruz etdirmeyp bu bbda ellerinde olan huccet-i eriyye ve

125

mukaddem ve hl verilen emr-i erfe muhlif bir ferde teadd v ind etdirmeyesin yle bilesin almet-i erfe itimd klasn. Tahriren f Rebil-evvel 70 Hkm 200: [bo] Kdsna ve yenieri serdrna hkm ki, Bundan akdem Draguman Mahallesinde skin Hc Ali nm yenieri fevt olup metrkt cnib-i beytl-mla id olmala Aydn eyletinde hdmet alup Kastamonu Sancanda Eml-y Daday kazsnda Albagud nm karyede skin eyh-zde Abdullah nm kimesne veklete gnderilp varup zabt idp ol zamndan ber frr idp beytlml-i mslmin-i mezkrun zimmetinde kalup hl mezbr ol cnibde Gebeler nm karyede skin Alaybeg-zdelerin yannda olduu eclden mezbru ahz idp bu tarafa gndermek in gedikllerden s nm gedikl tayn olunup mezbr Abdullah sitnei sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Rebil-evvel 70 Hkm 201: zmir Monlsna hkm [ki] Haydar nm yahd sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem medne-i zmir skinlerinden bu Taryazud nm yahdye be yz guruluk incl ile be yz guruluk kemh verp badehu mezbrdan yz krk sekiz guru alup bk zimmetinde alt yz elli iki guru hakk kalup badehu varup taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledin ve bu bbda elinde nakl-i ehde-i eriyyesi olduun bildirp mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle tevecch eden huccet vermeyp ind ider ise sitne-i sadetime havle olunmak in emri- erf yazlmdr. F Evhir-i Rebil-evvel 70 brhm avu mbir yazlmdr. [38] Hkm 202: Boazhisar muhfazasnda olan vezr Ahmed Paaya ve Kala-i Sultniye Kds ve Akdeniz Limanlarnda olan Kdlara ve kala dizdrlarna hkm ki, 126

Dstrl-mkerrem mr-i mufahham nizml-lem slih hl Sakz muhfazasnda olan vezrim Mehmed Paa edmellah tel icllh tarafndan sdde-i sadetime dem gnderilp hl Sakz cezresinde olan askir-i slamn zahreye ziyde mzyakalar olduun ilm olmala imdi askir-i slmn def-i mzyakalar in Trabzonlu demekle marf Derv Resin sefnesine buday tahml olunup Sakz cezresine irsl olunmudur. Her kang limana varup dhil olur ise kimesneye dahl u taarruz etdirilmeyp emn salim Sakz cezresine sl irsl olunmak bbnda fermn- l-nm sdr olmudur. Buyurdum ki vusl buldukda bu bbda sdr olan fermn- celill-kadrim zere amel idp dahi irsl olunan sefne her kang limana varup dhil olur ise kimesneye dahl u taarruz etdirilmeyp emn salim Sakz cezresine sl irsl olunup askir-i slamn def-i mzyakalar in her bir yenieri nakd-i tmu ve ihtimm- ml-kelm eyleyesin, Amm mukayyed olasz ki bu bahne ileharb kffra tereke alup gitmek ihtimli olmaya yle bilesiz. F Evhir R.a. sene 70 Hkm 203: zmir Kdsna hkm [ki] Nikola nm zimm sdde-i sadetime arz- hl idp meyhaneci Peyedyoid nm zimmde yedi yz guru hakk olup ed etmedin kaz-i mezbra frr idp skin olmala varup taleb eyledikde vermekde taalll ind eylediin bildirp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla hkm yazlmdr. F 26 Rebil-hir 70 Mehmed avu mbir yazlmdr. Hkm 204: Yeniehir ve Fenr Monlsna hkm [ki] Bekta nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem bunun karnda Hasan nm kimesne fevt olup cmle muhalleft irs-i erle buna ve zevcesi [bo] nm htuna intikl idp lkin mezbre htun ve karnda Derv ve dmd Ali nm kimesneler zabt idp bu varup kendye intikl iden hakk taleb eyledikde vermekde taalll ind eylediklerin bildirp erle grlp tevecch iden hakk bksr alverilp vermekde taalll ind ider ise sitne-i sadetime havle olunmak 127

bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk mmkin olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Rebil-hir sene sebn ve elf. Hkm 205: zmir monlsna hkm ki, Haydar nm Yahd sdde-i sadetime arz- hl idp zmir kazs skinlerinden Anderye veled-i Sinn nm zimm zimmetinde iki yz seksen guru hakk olup ka defa taleb eyledinde taalll ind eyledin ve bu bbda nakl-i ehde-i eriyyesi olduun ve tarafndan mebla- mezbru ahz u kabz etmek in [bo] nm kimesneyi vekl nasb eyledin bildirp erle grlp hakk vekli mezbra alverilp taalll ind ider ise sitne-i sadetime havle olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Rebil-hir 70 brhm avu gitmidir. Hkm 206: Ber-vech arpalk Mudanya Kazsna mutasarrf olan Mevlnya hkm [ki] Ali sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbrda vk metropolid olan [bo] nm rhib zimmetinde karz- erden on bin aka hakk olup birka defa varup taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledin bildirp mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime havle olmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp tevecch iden hakk vermekde taalll ind ider ise sitnei sadetime havle olunmak in emr-i erfm yazlmdr. F Evil-i Rebil-hir sene 70 [39] Hkm 207: stanbul ve Galata ve Hslar Kdlarna hkm ki, Ceddim merhm ve mafrun-leh Ebl-Feth Sultn Mehmed Han Gz tbe serhu Yedikulede vk vakf eyledi debb-hnenin kethudlarnn balar ve sirleri sdde-i sadetime arz- hl sunup bunlar zikr olunan debb-hnede stanbul 128

ve Galata ve Hslar Kazsnda kuzt tifesi zebh eyledi sr ve koyun ve kei derilerin debaat idp gayri yerlerde ilen gelmeyp ancak Hslar kazsnda Eb Eyyb Ensr Evkfndan olan debb-hne dkknlarnda ilenp gayri hric yerlerde debaat olunugelmi deil iken hl stanbulda Yenibae ve Cebe Ali Kapusu hricinde sonradan baz kimesneler bil-emr-i erf debb-hne ihds etmeleri ile bunlarn kar u kesblerine ve vakfn mahslne yeni gadr u zarar karib olduun ve mukaddem def in knn zere emr-i erf verilp ve zikr olunan kassb tifesi dahi zebh ve hsl eyledikleri derileri hrice vermeyp vakf- mezbr debb-hnesinde olan debb tifesi kifyet mikdr almaynca hrice bey oluna gelmi deil iken hl mezbrlar kadme muhlif hrice bey idp ve ihds olunan debb-hnede ilenp bunlarn kar u kesblerine mni olup gadr eylediklerin bildirp mukaddem verilen emri erf mcebince amel olunup zarar u teaddleri men def olunmak bbnda emr-i erf rec eyledikleri eclden buyurdum ki vusl buldukda bu bbda sdr olan emrim zere amel idp dahi kadmden hazret-i Eb Eyyb El-Ensr Debb-hnesinde ve mrn-ileyh ceddim Ebul-Feth vakf eyledii debb-hneden gayri yerlere vech-i merh zere kassb tifesi derileri virmeyp ve bil-emr-i erf sonradan ihds olunan debb-hnelerin dahi hilfna emr-i erf verilmi deil ise zarar erlerin men def eyleyp min-bad er-i erf ve mukaddem ve hl verilen emr-i erfe muhlif kimesneye i etdirp byle bilesin hilfet-i erfe itimd klasn. Tahriren Evil-i ehr-i Rebil-hir sene sebn ve elf. Hkm 208: Ber-vech arpalk Gemlik Monlsna hkm ki, Mehmed nm kimesne arz- hl idp bundan akdem mezbrun kaz-i mezbra tbi Karacaali nm karye skinlerinden ebn-i siphyndan Mustafa nm siphnin zimmetinde karz- erde be bin be yz aka hakk olup taleb eyledikde vermekde taalll ind zere olduun bildirp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak in kdvetl-emcid vel ayn blk kethudlar tarafndan mhrl mektb verilmekle mcebince amel olunmak emrim olmudur. Buyurdum ki blk avularndan kdvetl-emsil vel-akrn Mehmed avu zde kadrhu mbir tayn olunup kethudlar tarafndan verilen mhrl mektb mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evst- Rebil-hir 70 129

[40] Hkm 209: Mudurnu Monlsna hkm ki, Mudurnu kazs skinlerinden mm Glsm nm htun sdde-i sadetime arz- hl idp bunun ammisi Zeyni nm kimesne fevt olup metrkt zere erle buna intikl idp bundan gayri mteveff-y mezbrun vrisi kalm deil iken hl kaz-i mezbr skinlerinden [bo] ve [bo] ve [bo] nm kimesneler dahi mteveff-y mezbrun vrisleri bize metrktndan hassna intikl ider aluruz dey hilf- er-i erf rencdeden hl olduklar ve bu bbda huccet-i eriyyesi olduun bildirp mcebince olunup men def olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak bbnda emr-i erf rec eyledi eclden mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Rebil-hir 70 Hkm 210: znik Kdsna hkm ki, Dstr- ekrem mr-i efham nazm- menazml-mem vezr-i azam Mehmed Paa edmellah tel icllh nn demlerinden kdvetl-emsil vel-akrn Hseyin zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl sunup mma-ileyh mur- mhimme ile mahrse haliden znike gelp menzil bargiri taleb eyledikde menzilcisi ile kaz-i mezbrda suba olan [bo] nm kimesne.avdet eylediklerinden gayri mma-ileyhi darb- edid ile darb eylediklerinden maad yannda mevcd bulunan emvl erzk ve yz guru nakd olup ziyde zulm u teadd ve fesd eylediklerin bildirp mezbrlar sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erf rec etmein znik menzilcisi ve subas sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Rebil-hir 70 Hkm 211: [bo] Kdsna hkm ki, [bo] nm zimm sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem bunun zevci Kostantin nm zimm Bostnc Ahmedde yz krk bin aka aldukda mebla- mezbra Aslan nm Yahd kefl bil-ml olup badehu mebla- mezbru mezkr Ahmede baz kimesnelerin yediyle verilp bunun zevci mezbrun zimmetinde mezkrun bir 130

aka alacak hakk kalm deil iken hl zevci mezbr dahi merd olmala mezkr Bostnc Ahmed mebla- mezbru ben almadm ve zevc-i mezbra sen kefl bil-ml sen dey ruz hid ikmetle bundan taleb idp rencdeden hl olmaduun bildirp mezbr Bostnc sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mezkr sitne-i sadetime ihzr olunup ahvlleri Dvn- hmynumda erle grlmek in emr-i erf ihzr olunmak bbnda emr-i erf yazlmdr. F Evst- Rebil-hir 70 Hkm 212: znik Kdsna hkm Mteveff Abdulbknin olu olan Mehmed ve [bo] nm kimesneler sdde-i sadetime arz- hl idp bunlarn babalar mezbr kaz-i mezbrda vk crm merhm Sultn Orhan tabe serahu ve mteveff Halil Paa ve Yakut Paa ve Balaban Paa ve Nilfer ve Hadce Htunlar evkfndan bert- erfmle yevm [bo] aka vazfeye mutasarrf olup ed-i hdmet idp hdmetin mukbelesinde bert mcebince mstahk olduu vazfelerin almadn bin senesinde fevt olup mstahk olduu vazfesi irs-i erle bunlara intikl etmekle bunlar dahi babalarnn ed-i hdmet eyledi eyyamn mstahk olduu vazfelerin evkf mezbra mtevelllerinden taleb eyledikde vermekde taalll ind eylediklerin bildirp mteveff-y mezbrun hin-i hayatnda mutasarrf olup fevti gne gelince ed-i hdmet idp hdmetleri mukbelesinde mstahk olduu vazfesi erle tevecch idenlerden alnverilmek in emr-i erf yazlmdr. F Evst- Rebil-hir 70 [41] Hkm 213: Selnik Kdsna hkm ki, Ceddim merhm ve mafrun-leh Sultn Byezd Han tabe serahunun mahrse Selnikde vk vakf eyledi bezestann mtevellsi olan kdvetl-emsil vel-akrn Sefer zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp kadml-eyyamda taradan gelen acem ve sir tccr tifesinin frht idegeldikleri kuma ve sir esbb bezestanda verilp bey olunan ey vakfye-i mamln bihada bezestanda frht olunup hric yerlerde bey oluna gelmi deil iken hl mezbrlar getrdkleri misak bezestanda bey etmeyp kadme ve vakfye-i mamln bihaya mugyir hric yerlerde bey 131

etmeleriyle vakfn mahslne kll gadr u mzyaka verdiklerin bildirp zikr olunan istind- vakfye-i mamln biha ve mikdr- kadm zere bezestanda frht olunup bezestandan hric yerlerde frht olunmamak bbnda emr-i erfm rec etmein [bo] urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i ehr-i Rebil-hir sene sebn ve elf. Hkm 214: znikmid Kdsna hkm [ki] vaz sdde-i sadetime arz- hl idp hl Kocaili Sancak Bei olan [bo] nm mrlivda bunun huccet-i eriyye ile yz otuz bin aka hakk olup birka defa emr-i erf ile varup mezbr mrlivdan hakkn taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledin bildirp erle grlp huccet-i eriyye mcebince tevecch iden hakk alverilp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mezkr vazn huccet-i eriyyesi mcebince tevecch iden hakkn virmekde muhlefet ve irtikb ider ise mrliv-i mezbrun ahvlleri vuk zere yazup sitne-i sadetime arz eyledi in emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Rebil-hir 70 Hkm 215: Molova Kdsna hkm ki, Molova kazsn ahlsi sdde-i sadetime dem ve arz- hl gnderp bin altm senesinde bunlarn kethuds olan Yorgaki nm zimm zimmetinde seksen bin aka haklar olup bunlar dahi mezbrdan taleb etmek sadedinde iken mezbr dahi mrd olup muhalleft- ahz u kabz iden oullarndan taleb eyledikde mezbrlarn akrabalarnda orbac Ali ve Ramazn nm yenieri istind etmeleriyle icr-y hakk olunmayup zidaye zulm u teadd eylediklerin bildirp mezbrlar sitne-i sadete ihzr olunup icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledikleri eclden mahallinde erle grlp mteveccih olan hakk vermez ise Dvn- hmyna ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Rebil-hir 70 Hkm 216: [bo] Kdsna hkm [ki]

132

Haliya taht- kaznda vk olan yenieri serdr krkdokuz cematinin yolda Mustafa nm yolda geen sene hakki hdmet alup ve zerinde mr olan bk kalup bu ana dein irsl etmeyp hdmet-i padiahde ihml ve teksl zere olmakla ihzr in yenierilerim aas kim-makm olan Hc Mehmed tarafndan mhrl mektb verilmekle mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Rebil-hir 70 [42] Hkm 217: Mudanya Kdsna hkm ki, Dergh- muallm yenierilerinin odalarnda otuzuncu aa bl neferatnn muinlerine mevkf nkd akanin mtevellsi olan Musl zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp vakf- mezbrun nkdundan Mudanyada skin olup metropolid olan Melefyuz nm rhib..onbir buuk hisb zere krk sekiz bin vakf akanin verilp hl mezbrun zerine devr-i er olan murabahadan yirmi sekiz aka ile asl- hal olan krk sekiz bin aka-i vakfn taleb eyledikde mezbr rhib vermekde taalll ind eyledin mebla- mezbru ahz u kabz etmek in Ali nm kimesneyi vekl nasb eyledi ve bu bbda tki ahadet-i eriyyesi olduun bildirp tki ahadeti mcebince amel olunup mebla- mezbr vakfn vekl-i mezbra alverilp teadd ve ind ider ise sitne-i sadetime havle olunmak bbnda emr-i erf rec eyledi eclden ml- vakf virp mahallinde icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Rebil-hir sene sebn ve elf. Hkm 218: Balyabadra ve [bo] Kdlarna hkm [ki] Manol ve Tom nm zimmler sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem mezbrlarn Balyabadra Metropolidi olan Danyel nm rhib zimmetinde cihet-i karz- erde bin yz riyl guru hakk olmala bundan akdem taleb ve tahsli in taraflarnda Karabatak olu nm kimesneyi vekl nasb idp gtrdkde mezbr Ali varup mebla- mezbru merkm zimmden alup ahz u kabz idp lkin getrp ed itmeyp zimmetinde kalmakla mebla- mezbru merkm Aliden taleb idp olmak taraflarndan Mehmed nm kimesneyi vekl nasb etmeleri mebla- mezbru mezkr 133

Aliden alverilp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Cemaziyel-evvel 70 Hkm 219: Galata Monlsna hkm [ki] Ahmed nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem bu kaz-i mezbr muzftndan Bandrma Nhiyesi skinlerinden Osmn nm kimesne zimmetinde karz- hasen yz riyl guru hakk olup varup taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledi ve bu bbda huccet-i eriyyesi olduun bildirp huccet-i eriyyesi mcebince amel olunup mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfm rec eyledi eclden mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Rebil-hir 70 [43] Hkm 220: Burusa Monlsna hkm ki, Kdvetl-kuzt vel-hkkm Gynk Kds Mevln Hc Ali zde fazluh sdde-i sadetime mektb gnderp kaz-i mezbr ahlsi meclis-i er-i erfe varup ber-vech-i arpalk Hdavendigar Sancana mutasarrf olan emirl-meril-kirm Ahmed dme ikblhnn mtesellimi Veli nm kimesne yetmi kadar atlularyla Gynk Kazsna gelp memlik-i mahrsamde devr memn iken karye be-karye gezp kaz-i mezbrdan devr namyla yetmi be bin aka alup kabz eyledinden maad kaz-i mezbra tbi Gz Mihal evkf karyeleri min klll-vch serbest olup hricden dahl olunmak cb etmez iken evkf- mezbra kurlarndan ke nm karye skinlerinden Kirucu nm kimesneden elli guru Kuce nm karye skinlerinden Mustafa nm kimesneden dahi elli guru alup Karka nm karyede skin Bahri nm kimesneden elli guru ve Akka nm karye skinlerinden Mahmd nm kimesnenin dahi elli guru ve Gmle nm karyeden elli guru Dakusili nm karyeden dahi yz guru alup ve Harman nm karyede skin Muted nm kimesnenin yirmi guruun alduundan gayri 134

Maraviha nm karye skinlerinden mezkr Sefer nm zimmlerden karyenizde oban gaib olmu dey hilf- er ve knn yz gurularn alup bu makle zulm u teaddsinin nihyeti olmaduun bildirp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfm vermek recsna arz eyledi eclden mahallinde erle grlp bades-sbt olduklar aka ashbna redd idp muhlefet ider ise sitne-i sadetime ihzr olunmak emrim olmudur. Buyurdum ki [bo] vusl buldukda bu bbda sdr olan emr zere amel idp dahi memlik-i mahrsemde bil-kllye devr memndur. Min-bad reya fukarsndan misill mezbrun devr namyla hilf- er-i erf alduklar aka-i ashbna redd itdrp muhlefet ider ise sitne-i sadetime ihzr eyleyesin maan gelp ahvlleri Dvn- hmynumda erle grlp ihkk- hak oluna. yle bilesin. Tahriren Evil-i ehr-i Cemaziyel-evvel sene sebn ve elf. Hkm 221: Ankara Kdsna hkm ki, sak yahd sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbr skinlerinden Sar sak ve Sarbli olu Haydar nm yahdler zimmetinde [bo] aka hakk olup taleb eyledikde vermekde taalll eylediklerin bildirp mezbrlar hakkn vermezler ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mahallinde erle grlp eran tevecch iden hakknda vermekde taalll ind iderler ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla hkm-i erf yazlmdr. F Evil-i Cemadiyell-evvel 70 [44 ] Hkm 222: stanbul Kdsna hkm ki, Yedikule debblar sdde-i sadetime arz- hl idp merhm ve mafrun-leh ceddim Sultn Mehmed Han aleyhir-rAhmed vel-gufran tbe serhu stanbulu feth eyledikde Yedikulede zikr olunan debb ve sal-hne dkknlar bin idp Ayasofya Cmii erfne vakf idp stanbulda zebh olunan koyun ve sr ve kei derileri ol dkknlara debb ve sabun-hne ve emhan mumcularna verilmesini tayn ve vakf idp hara vermek memn iken sonradan skdar ve Ksmpaada baz debb dkknlar ihds olunup mezkr Yedikule debblarna tayn olunan derileri anlaralup Ayasofya vakfna gadr eyledikleri sabk stanbul kds arz eyledikde stanbul iinde 135

zebh olunan koyun ve sr ve kei derilerinin cmlesin art- vkf ve emr-i hmyn mcebince Yedikule debblar alup skdar ve Ksmpaada olan debblara verilmiye anlar gibi debblk etmek isteyenler men oluna dey mukaddem emr-i erf verilmi iken merhm ve mafrun-leh Sultn Murd Han aleyhir-rAhmedi verrdvann validelerinin skdarda olan debb-hneler ve atlad ve Kumkapusu ve baz yerlerde olan sal-hnelerde zebh olunan koyun ve sr ve kei verilp mrnileyhin skdarda olan debb-hnesine vermek in emr-i erf vrid olmala hasl olunup Ayasofya vakfna ve bunlara dim teadd ve nizdan hl olmadklarnda hussu mezbr telhis olundukda merhm ve mafrun-leh Sultn Mehmed Han tbe serhu tayn ve vakf eyledikleri vakfnmeleri mcebince amel olunur yohsa merhme Vlide Sultn tbe serhu tarafndan ibrz olunan emr-i erf ile amel olunur dey payei serir-i alalarna arz olundukda Sultn Mehmed Han aleyhir-rahmedi vel-gufran vakfnmeleri zere amel oluna dey hatt- hmyn- sadet makrun fermn olunmala mcebince emr-i erf verilp hl ol emr-i erf tecdd olunmak bbnda inyet rec eyledikleri eclden mukaddem ve hl tecdd olunan emr-i erfm mcebince amel olunmak emrim olmudur. Buyurdum ki [bo] vusl buldukda mukaddem ve hl sdr olan emr-i celll-kadr mcebince amel idp dahi min-bad hilfna rz ve cevz gstermeyesin yle bilesin. Tahriren Evil-i ehr-i Cemaziyel-evvel sene sebn ve elf. Hkm 223: Tire Monlsna ve ol cnibde serdr olan [bo] zde kadrh hkm [ki] Mahmd nm yenieri sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem ol cnibde skin [bo] nm kimesneden bir kle satun alup mezbr kle ile sitne-i sadetime geldikde mezbru azad- yevm dey kz idp kendn azadlu hak-ruy bu bbda mezbr Mahmdun elinde huccet-i eriyye olmala huccet-i eriyye mcebince mezbr [bo] sitne-i sadetime ihzr olunmak in gedikllerden Bayram zde kadrhu mbir tayn olunup bil-fl sdde-i sadetimde sekbn ba olup yenierilerim aas kim-makm olan iftihrl-emcid vel-ekrim Hc Mehmed dme mecduh tarafndan mhrl mektb verilmekle mcebince ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Cemaziyel-evvel 70

136

Hkm 224: Anadolu Belerbeisine ve Kula Kdsna hkm [ki] brhm nm kimesne gelp kaz-i mezbrda skin Ali nm yenieri iki yz altm iki guru hakk olmala mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitnei sadetime ihzr olunmak in aalar tarafndan verilen mhrl mektb mcebince ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Cemaziyel-evvel 70 [45] Hkm 225: Hslar kdsna ve Harmderesinde vki Hssa Bae ustasna hkm ki, Sen ki Harmderesinde vki Hssa Bae ustassn. Ol tarafta baz harm ve eky zuhr eyleyp mrr ve ubr eyleyen ebna ve seblin yollarna inp katl-i nfus ve gret-i emvl eyleyp ziyde teadd ve fesd eyledikleri eclden marifet-i erle olmakle ekylardan erle ele getrlp fesd ve teaddlerin men def olunmas in mukaddem emr-i erf verilmekle ol emr-i erf mcebince ol makle harm-zde ve ekylardan erle ele getrp Dvn- Hmyna ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F C.a. 70 Hkm 226: Kastamonu Paasna ve mftsne ve Genbel ve [bo] ve kdlarna hkm ki, Kaznzdan kdvetl- kuzt vel-hukkam Mevln Osmn zde fazlhu ile Seyyid Hzr sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem Genbel Kazsna tbi Babine ve Kaymazlar nm karye skinlerinden Seyyid Derv ve Seyyid Hasan ve Seyyid Eyb ve Seyyid mer nm seyyidler mezbr Osmnn fuzlen iftlik yerleri ile baz emlkin zabt ve mezbr Seyyid Hzrn dahi Keml nm kimesne bir katerin alup ve mezbrlardan iftlik-i mezbru mezkr Osmndan taleb eyledikde meclis-i erde tefevvh- galiz ile etm ve darb idp ziyde zulm u teadd eyledikleri ve bu babda aleml-ulem elileri sir Rumeli kdlar olup hl takbill-eraf olan Mevln eyh Muhammed Ashabn edmellah tela ve fezailhu tarafndan mhrl mektb verilmekle mcebince amel olunup icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erf rec 137

etmein eren tevecch iden hakkn virmeyp ind iderler ise takbill-eraf mektbu mcebince sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F C.a. 70 Hkm 227: Konya Monlsna hkm ki, Ali nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem mteveff babas Abdlfettah nm kimesne mahmiye-i Konyada bin ve vakf eyledii hann hancs olan Krkk Mehmed nm yenieri han- mezbru merkab eyledim dey kll harc u masraf gsterp vakfa zr eylediin bildirp erle grlp kef olunup icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein Mehmed mahmiyeti ile eren kef olunup icr-y hakk olunmak emrim olmudur. Buyurdum ki vusl buldukda bu babda sdr olan emrim zere amel idp dahi han- mezbrun merkatna harc u sarf olunan akaya ehl-i vukf tahmin eyledii zere eren kef olunup erle icr-y hakk idp bir vechle vakfa zr ve teadd ittirmeyesin. Hkm 228: Mudanya Kdsna hkm ki, abn nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbra tbi Terlene nm karyede skin sakdor ve Kostantin veledi Aradisko nm zimmlerden alt yz elli guru karz- erden hakk olup elinde olan huccet-i eriyye mcebince taleb eyledikde virmekde taalll ind itmekle ol cnibde erle icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evst- C.a. 70 [46] Hkm 229: Anadolu Belerbeisine ve Manisa ve Ktahya Kdlarna hkm ki, Ali nm kimesne arz- hl idp mezbr Ali ticret tarkiyle Medine-i Manisaya vardkta hl Saruhan Sancanda olan Ahmed nm kimesne sd validesi olan [bo] nm htun in sana ta mahremdir dey ol bahne ile bunu eker ki ahz u habs ve darb u let eyledinden gayri odasn adrup iki yz guruluk emvl ve erzkn yama v

138

gret eyledinden maada on bin akasn alup zulm u teadd itmekte hakk alverilmek in yazlmdr. F Evst- ehr-i Cemaziyel-evvel 1070 Hkm 230: Midill muhfazasnda olan vezr Mustafa Paaya ve Midill Kdsna hkm [ki] skender sdde-i sadetime arz- hl idp bu bbda babas Hc Fira olup clis-i erde iken kaz-i mezbr skinlerinden Ali ve Hasan nm kimesneler babasnn menzilin basup emvl ve erzkn yama gret idp hl babas fevt olup ol yama gret olunan emvl ve erzka tevecch idenlerden taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledikleri bildirp mahallinde erle grlp icr-y hakk olunmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erfim yazlmdr. F C.a. 70 Hkm 231: znik Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbrede vki mteveff Hayreddin Paa olu Mahmd elebinin bin eyledii mescid ve zviyenin evld ve mertiyet zere bil-fil bert- erfle nazr olan Derv Mehmed sdde-i sadetime arz- hl idp vakf- mezbr mtevellsi olan Mustafa nm mderris mahsl- vakf zabt u kabz idp cnib-i vakfa sarf lzm sarf idp maadasn kendye ekl bey ve uru ve telef idp muhasebeyi hazr vermeyp ziyde zr eyledin bildirp ibtid mberette mfredat defterlerin yerl yerinde teft u tefahhus olunup zimmetinde zuhru vakf vakfn alverilp taalll iderler ise sitne-i sadete ihzr olunmak in hkm-i erf yazlmdr. F C.a. 70 Hkm 232: stanbul Kdsna hkm ki, Dergh- muallm yenierilerinden drende-i fermn- vcibl-izan Hc Mehmed sdde-i sadetime arz- hl idp Bak Mahallesinde vki mteveff eyhul-slam Hamid Efendi bin idp vakf eyledi muallim-hnenin bir taraf 139

Medine-i Mnevvere vakfna bir taraf Timur Han vakfna ve iki taraf tark-i mma mntehi olan muallim-hne mukaddem bin krk senesinde icr-y hakk muhterik olup arsa- haliyesi bin zira ve tlen arzen iki yz elli alt buuk zira olup arsa zerine [bo] nm kimesne aher mtevell ile nefsin menzil bin idp badehu ol muallimhne mezbr Hc Mehmedin eline dstru zabt ve tasarrufunda iken mahalle-i mezbrda kendnn tasarrufunda olup mlknde zere zabt ve tasarrufunda olan mlkn menzilin arsa-i haliyesinin bir taraf Abdullah nm kdnn menziline ve bir taraf Hamid Efendinin vakfna ve bir taraf tark-i m ile mahdd tlen ve arzenbehisb sath- tahmini drt yz iki zira olup ve zerinde tlen ve arzen yz krk sekiz zira ta duvar olan mlk arsasyla istibdal-i mezad eylemekle bunun mutasarrf olduu mlk arsas vakf- mezbrdan ziyde ve kymet vakf hdmetinde ola ve intifa olunduu cnib-i erde kef olunduk da vakf- mezbr mlk ve bunun zikr olunan mlk-i arsas muallim-hne bin ve vakf zere cnib-i erde var ise zerine varlup sicil ve huccet olmas in izn-i hmynum rec etmein. Buyurdum ki hkm-i erfimle var zimmeti hakk zere grmekte mlk olan mlk-i arsas olan vakf olan muallim-hne arsasnn ekser vakitte hamiyetinde olup vakfa tebdl-i vakf tecviz eyleyenlerin kavlleri zere vakf- evvelin urtu ve vakf-nmede cr olmak zere bu mlk-i mezbr vakf olup ve vakf- mezbr mlk olmak zere sicil ve huccet edilp hilfna cevz gstermeyesin. F Evil-i Cemaziyel-ahir 70 [47] Hkm 233: Ber-vech-i arpalk Gemlik Monlsna hkm [ki] Mteveff [bo] nm kimesnenin sar evldna kbel-i erde vas nasb olunan Mehmed sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbra tbi Amrudlu (Armutlu) nm karye skinlerinden Mehmed nm kimesnenin zimmetinde kassam defteri mcebince enm- mezbrlarn on be bin aka haklar olup birka defa mezbr ihzr olunup habs etmek zere iken firr idp sagr-i mezbrlarn haklarn vermeyp ziyde gadr ve teadd eyledin bildirp mezbr Dvn- hmynuma ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein ihzr olunup Dvn- hmynumda ahvlleri erle grlp icr-y hakk olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i C. Sene 70

140

Hkm 234: Erz- Rum Paasna ve Kdsna hkm ki, Hseyin nm yenieri arz- hl idp kaz-i mezbr skinlerinden iken fevt olan [bo] nm yenierinin vris-i mukarrebini olmayup tasarrufunda olan mlk menzili yenieri Beytl-mlna id olmala menzilde verilp bu alup yedi seneden mtecviz zabt ider iken Akbali Mustafa zuhr idp ol evin shibi benim kayd- memlukm idi ol menzili alup zabt iderim dey zabt ve tasarrufuna mni olmakda hl olmaduun ve mezkr Mustafa dahl etmemi dey sekbn ba olup yenierilerim aas Kim-makm Mehmed dme mecduh tarafndan mektb verilmekle mcebince hkm yazlmdr. F Evil-i C. 70 Hkm 235: Galata Monlsna hkm [ki] Erkiri nm zimm arz- hl idp bundan akdem bunun karnda [bo] nm zimm kend halinde gider iken ekydan Ali nm Kayk Mahallesine tbi [bo] ve [bo] nm zimmler ile bunun karnda mezbrun yolun bekleyp elde sopa ile urup katl eyledinden gayri yannda olan seksen bin nakd akasn alup ziyde teadd eylediklerin bildirp mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- C. 70 Hkm 236: Tuna Kdsna ve Kengr Sanca Mtesellimine hkm ki, [bo] avularndan brhm avu arz- hl idp bundan akdem kaz-i mezbr skinlerinden Mehmed ve dier Mehmed ve Toklu Mehmed ve Ahmed nm tmr- siphnin bununda Dvnderesi nm karyede olan evin basup [bo] nm [bo] urup katl eylediklerinden gayri dahi erzkn yama idp ziyde zulm u teadd eylediklerin bildirp mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak in emr-i erfim yazlmdr. F Evst- C. 70 [48]

141

Hkm 237: znikmid Beine ve Akhisar Kdsna hkm [ki] Sabk Ruzname-i kebirde Bahalifelik hdmetinde olan kdvetl-emcid velayn Mehmed zde mecdhu arz- hl idp kaz-i mezbrda vki Orulu nm karyede olan iftlikte bin altm be senesinde Receb nm kimesneyi kethud nasb etmekle mezbr dahi iftlik-i mezbrdan drt yz aded koyun satup ve drt yz kile mahsl ve iki res kaz ve bir Arab yundu ve be-alt res kz ve iki baz eynn zyi telef idp hyneti zhir olmala mezbr Recebi kethudlktan ihrac idp dav eylemek derdinde iken mezbr Receb kendsne tbi vaz nm ak ile iftliin anbrn krup bir mikdr mahsl ve iki aded tfengin alup ziyde teadd eyledikleri ve tarafndan [bo] nm kimesneyi vekl nasb eyledin bildirp mezbrlar akleri ele getrlp icr-y hakk olmak bbnda emr-i erfim rec etmein zerlerine eran subt [hakkn] bulan mahallinde tahrr olunup mezbrn akler sitne-i sadete ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evst- C. 70 Hkm 238: Burusa Monlsna ve sabk kd olup hl ber-vech arpalk Grele Kdsna mutasarrf olan Mevln [bo] zde fazailh ve Geyve ve Akhisar Kdlarna hkm ki, Bil-fil sdde-i sadetimde a-ba olan Hc Budak zde kadrhunn arpal karyelerinden Geyve ve Akhisar ve Grele kazlarnda vki rencik ve Kiraslar ve Salky ve Endegari ve Hc Klas ve [bo] nm karyeler ahlsi sdde-i sadetime dem gnderp bunlarn karyeleri bir sdde olup hardan bir vechle dahl olunmak cb etmez iken hl Hdavendigar Sanca mtesellimi olan [bo] nm mtesellim bir sdde nme-i hmyna amel etmeyp bin altm senesinde devr nmyla bunlarn zikr olunan mbirine varup konup fuzlen on sekiz bin akalarn alup ziyde zulm u teadd eyledi eclden bunlarn hilf- er-i erf alnan akalarn ger alnmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- C. 70 Hkm 239: skdar Monlsna ve Yorus Kdsna hkm [ki]

142

Bil-fil Hssa bostanclarm ba olan iftihrl-emcid vel-ekrim brhm dme mecduh sdde-i sadetime arz- hl sunup biz-zt cenb- mebm in taht- kaznzda vki olan kir kadml-enmdan hfz u hirset oluna gelmiken hl baz kimesneler kadme muhlif gren mikdrndan ziyde odun ve kereste kat idp koruna gelen dalar ihrk eylediklerinden gayri tfenk ile gezp ekylk idp ziyde fesd ve enatden hl olmamala marifet-i erle tefahhus olunup ol makle zerlerine tahml-er-erf crm sbit olan ekynn fesd ekvetleri def olundukda sanki krdan olagelen muhlif kimesneye teadd ve tecvz etdirilmeyp knn- kadm zere amel olunmak in mukaddem emr-i erfim verilmiken mezbrlarn tat- er etmeyp vech-i merh zere dim teadd ve fesd eylediklerin bildirp mezbrlarn teaddleri men def olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mukaddem verilen emr-i erfim mcebince amel olunmak emrim olmudur. Buyurdum ki vusl buldukda mukaddem hl sdr olan emr-i celiyyl-kadrim mcebince amel idp dahi kadm-i avgh olan mahss kirudan kadmde olagelen muhlif kitbet mikdrndan ziyde kimesneye odun ve kereste kat ve dalarn ihrk etdirmeyp ve ol makle ekylk edenlerin marifet-i erle fesd ve ekvetlerin men def eyleyp min-bad-i sras-sera ve kadmde olagelen ve mukaddem ve hl verilen emr-i hmynuma muhlif kimesneye teadd ve tecvz etdirmeyesin. Amm hakk zere olup ahz u taleb sebebi ile kend hallerinde olanlara hilf- ere zulm u teadd olunmaktan ziyde ihrk zere olasz. yle ki bu bahne ile kend hallerinde olanlara ve rey ve fukarya teadd olunduu istim oluna, mesl ve.olmanz mukarrer mlhaza eyleyesiz dey emr-i erf yazlmdr. F Evst- C. 70 [49] Hkm 240: stanbul Kdsna hkm [ki] stanbulda vki mteveff Ahmed avu evkfnn mtevellsi olup dergh- muallm avularndan kdvetl-emsil vel-akrn Mehmed avu zde kadrhu arz- hl idp tevliyet-i mezbre bert- erfimle zerinde olup lkin sefer-i hmyna memr olmala kend varup ed-y hdmet idp gelinceye dein tarafndan vekl olan [bo] nm kimesne zabt eyleyp hardan kimesne dahl ve taarruz etdirilmemek bbnda emr-i erfim rec etmein vaka hyneti olmadka vekline taarruz 143

olunmamak emrim olmudur. Buyurdum ki vusl buldukda bu babda sdr olan fermn celil-i hmyunum zere amel idp dahi mezbr memr olduu sefer-i hmynuma varup .taraftan nasb eyledi veklin vaka hyneti olmadka vekline zabt etdirp min-bad taraf- hardan kimesneye dahl u taarruz etdirmeyesin dey emr-i erf yazlmdr. F Evst- C. 70 Hkm 241: Yenice-i Tarakl Kdsna hkm ki, Bundan akdem mahrse-i Msrdan gelrken smail nm yenieri fevt olup yine kaz-i mezbr skinlerinden Mehmed nm yenieri mezbrun cmle eysn kabz eyledi ilm olunup mezbra ahz idp bu tarafa getrlmek in gedkl mumculardan [bo] nm mumcu tayn olunup mezbrun cmle eysn marifet-i erle tefahhus ve mezbra teslm ve bu tarafa irsl eyleyesiz. yle ki mezbr Mehmed yenieri vermekde taalll eder ise mbir-i mezbra koup sitne-i sadetime ihzr eyleyesiz dey bil-fil sitne-i sadette sekbn ba olup yenierilerim aas kimmakm olan muharrer Mehmed mecdh tarafndan mhrl mektb verilmekle mcebince hkm yazlmdr. F Evhir-i C. 70 Hkm 242: Tunus Belerbeisine veTunus Kdsna hkm [ki] Tunusda skin ve mtemekkin olan sadat-i kiram zerlerine bir nakbz-zer ve mhim olmala sadat-i kiramdan Tunusda skin kdvets-sadt- kiraml-kiram mfahharul-lah ve.slle-i hazret-i Seyyidl-mrselin Seyyid Ali bin Seyyid zide siyadet-i ber-vech-i teyid-i tayn kim-makm nasb u tayn olunup ala vechilistifde mukayyed olup kadmden olageld zere naba-i salifeden mahll baha huccetleri olan sadat- kiram tevkir ve ihtirm eyleyp ve mstahakk-i levm ve bunca oldukda hsn-i kelm ile nashat idp sud-mend olmayanlarn cniblerine gre taraf- er-i mutahharadan vrid olan ahkm- er icr idp bahadan ziyde mteallik temessk vermeyp ikinci cnibi kartrmakta zrar eyleyp ve bana al sarnmaktan men idp.olanlarn dahi askerin alup sitne-i sadetime gnderp bi-gadbane hdmet eylemek in sabk Rumeli Kd-askeri olup bil-fil sdde-i sadetimde nakbl-eraf olan alem-i ehmi-i muteberi Mevln eyh Muhammed Ashabin 144

edmellah tel fezailh tarafndan mhrl mektb verilmein buyurdum ki vusl buldukda bu babda vech-i merh zere mrn-ileyh tarafndan verilen mhrl mektb mcebince mma-ileyhi ol cnibde nakbl-eraf kim-makml hdmetinde istihdm idp er-i erf ve emr-i hmynum ve mrn-ileyh tarafndan verilen mektba muhlif kimesneye taalll ind etdirmeyesin dey emr-i erfi yazlmdr. F Evhir-i C. 70 [50] Hkm 243: Karesi Sancak Bei ve Ayazmend Kdsna hkm ki, Nuh nm sarin kbel-i erden ve vassi olan Osmn nm kimesne sdde-i sadetime arz- hl idp sar-i mezbrun babas Mustafa nm kimesne kaz-i mezbra tbi Boazhisar nm karye skinlerinden Ebu Bekir nm kimesneye otuz iki bin akalk tuz bey idp lkin akasn almad fevt olup hakk zimmetinde kalup muhalleft arise-i erle sar-i mezbra mnhasr olmala bu dahi vesyeti bile defa emr-i erf ihrac emri varup dav ve taleb eyledikde baz kimesnelere istind etmekle itat-i emr-i er etmeyp vermekde teadd idp gadr eyledin bildirp erle grlp alverilp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olunup bu defa dahi itat-i emr-i er etmeyp ihkk- hakk olunmak mmkin olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i B. 70 Hkm 244: zmir Monlsna ve kaz-i mezbrda yenieri serdrna hkm [ki] Abdurrahman arz- hl idp bundan akdem bunun kaz-i mezbr skinlerinden mer nm yenieri be yz riyl guru hakk olup varup taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledi ve bu babda mebla- mezbr erle tahsl olunmak in gedikllerden [bo] zde kadrhu mbir tayn olunmala aa mektbu mcebince ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i B. 70 Hkm 245: stanbul Kdsna hkm ki, 145

Bolorhanre nm zimm sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem Dilver nm kimesne mezbr zimm in mukaddem bin guru vermi idp hal ol guruu alurum dey murfaa-i er olup grldkde cnibinden on alt seneden mtecviz zamn mrr ettikten gayri davya rb olmala men olunmuken tekrr mezbr Dilver kanat eylemeyp mebla- mezbru alurum dey Dvn- hmynumda vzera-y izamn ve kd-askerlerim huzrlarnda savte mrfaa-i er olup grldkde mezbrun davya men olunup kat- niz ve kasr- husmet olmak in huccet-i eriyye verilmekte hl merkm Dilver kanat etmeyp huccet-i eriyyeye mugyir dim hilf- er-i erf rencdeden hl olmadn ve bu babda silmiselmdan fetv-y erfesin olduun bildirp fetv-y ber-vech ve huccet-i eriyye mcebince amel olunup men def olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Receb 70 Hkm 246: am Belerbeisine ve am Monlsna hkm ki, Haham olu Handar nm Yahd arz- hl idp mahrse-i am skinlerinden Ysuf elebi demekle marf kimesnenin zimmetinde bin sekiz yz guru hakk olup taleb olundukda vermekde taalll ind eyledin ve mebla- mezbru ahz u kabz etmek in [bo] zde kadrhuy vekl nasb eyledin bildirp erle grlp hakk vekli mezkra alvirpolan hakk vermekde taalll eder ise sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla hkm yazlmdr. F Evst- B. 70 Hkm 247: Kengr Kdsna hkm ki, Kengr Sancann havs- hmyn ve vakf ve icmll zemet karyelerinden maad erbb- tmr karyelerinin resm-i ganemlerin liv-i mezbra mutasarrf olanlara hasl kayd olunmala adet-i anm cem zamnnda knn ve dakka mcebince liv-i mezbr mtesellimi olageldii adet-i mukarrere zere taleb eyledikde vermekde taalll eylediklerinden gayri iki koyuna bir aka verile ve bu e kat mahkk emr-i erf ibrsna eyledikleri ilm olman ol mahkk emirler der-kse olunup mhrlenp sitne-i sadetime gnderlp mahkk emir rd idp telebbst ve tezvrt anlarn sitne ve resmleriyle vuk zere yazup bildirmek bbnda fermn- l-nm sdr olmudur. Buyurdum ki vusl buldukda bu babda sdr olan emrim zere amel idp 146

dahi liv-i mezbrda ol makle mahkk emr ibrz idp telebbst ve tezvrt erenleri asitane ve resmleriyle vuk zere yazup, sitne-i sadetime arz eyleyesinki fermn- erfim ne vecihle sdr olur ise mcebince amel oluna dey emr-i erf yazlmdr. F Evst- B. 70 [51] Hkm 248: znik Kdsna ve kethud-berlerine ve Yenieri Serdrlarna hkm ki, Hl kaz-i mezbrda skin Kurd ve Sefer nm kimesneler kend hallerinde olmayup dim fesd ve ekvet zere olduklarndan gayri ebn-i seblin yollarna inp emvl ve erzklarn telef ve gret eyledin mrr ve ubr iden ebn-i sebl ilm ettikleri sem-i hmynuma ika olunman mezbrlar bb- vech-kn ele getrlp dahi zerlerine sbt bulan mevdd sret-i sicilleri ve huccetleri ile asitane nefer nim kayd- yed ile ihzr olunmlar bbnda fermn- l-nm sdr olmudur. Buyurdum ki vusl buldukda bu babda sdr olan fermn- cell- hmyunum zere amel idp zimm mezbrlar bb- vechen-kne ele getrp ind ederler ise erle buldurmayasn olanlara buldurulup getrdp dahi vech-i merh zere sret-i tecellileri ve huccetleri kayd- yed ile sitne-i sadetime ihzr eyleyesin dey emr-i erf yazlmdr. F Evst- B. 70 Hkm 249: znik Kdsna ve kethud-berlerine ve Yenieri Serdrna hkm ki, Kaz-i mezbrda skin Kurd ve Sefer nm kimesneler kend hallerinde olmayup erir ve ekvet zere olduklarndan gayri kaz-i mezbra sitne-i sadetim in hazne geldikde mezbrlar hazne beklemee beki verdirmeyp evld ve sir hidemat- hmynum in emr-i erfim ile vrislerle bargir virdirmeyp mnafi olup dim bunun emsli teaddliin bahasn olmadklar ilm olduun mezbrlar sitnei sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- B. 70 Hkm 250: Bulak-abad Kdsna hkm [ki]

147

Mehmed ve [bo] ve [bo] nm karndalar sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem kaz-i mezbra tbi oban Yrkleri demekle marf karye skinlerinden Hasan ve Oru ve Ms ve Receb nm kimesneler bunlarn babalar Hasan nm kimesneye mezbrlar bir gayf- hakk urup katl idp bunlara ziyde teadd eylediklerin bildirp mahallinde erle grlp icr-y hakk olunmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- B. 70 [bo] mezbr Ahmed zde kadrhu mbir yazlmdr. [bo] kethudnn Hkm 251: Kastamonu kdsna ve yenieri serdrna hkm [ki] Taht- kaznda rsm- sicili zabt eden Osmnn Ahmed nm yenieri ile mbeynlerinde iki ay hisblar olup zikr olunan iki ayda mezkr buna id olan avidden bir mikdr eysn ahz ile tahsl olunup hm-ileyhe alverilmek bbnda bilfil sitne-i sadetimde bekilerim aas kim-makm olup sekbn ba olan Mehmed zde mecdhu tarafndan mhrl mektb verilmekte mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Receb 70 Hkm 252: Burusa Monlsna hkm [ki] Matuk- sdde-i sadetime arz- hl idp kaz-i mezbr skinlerinden Fethullah nm kimesneden [bo] bin aka hakk olup taleb eyledikde mezbr vermeyp taht- kazdan firr etmekle bunun ziyde gadr eyledin bildirp erle grlp mahallinde hakk vermekde taalll ind eder ise sitne-i sadete ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i B. 70 [52] Hkm 253: Burusa Monlsna hkm [ki]

148

Mustafa nm kimesne arz- hl idp bunun karnda [bo] nm kimesne Burusa Kazs skinlerinden Seyyid Ms nm kimesneye iki yz guru virp ve mezbr Dikli Ali demekle marf kimesneye dahi elli riyl guru karz virp mebla- mezbru almad. Karnda mezbr fevt olup metrkt- adet-i erle intikl idp bu dahi kendye intikl eden mebla- mezbru taleb zere iken mezbr Ms fevt olup metrktn karz eden oullar ile sir kardelerin taleb eyledikde vermekde ind idp taalll eyledin bildirp erle icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete havle olunmak in emr-i erf yazlmdr. F B. 70 Hkm 254: zmir Monlsna ve Zakl ve Akaehir Kdlarna hkm [ki] Zamdan Ferhad sdde-i sadetime arz- hl idp bert- erfimle mutasarrf olduu icmll seridde zemeti karyelerinden Zakl Sancanda taht- kaznzda kys ve sir tevbi karye karyenin zerine Zakl Sanca msellemi olan [bo] nm kimesne bin yetmi senesinde devr nmyla her bir karyeden seksen gurularn alup zulm u teadd etmeleriyle mezbrun teaddsinden ekser reys perkende v peran olmala mma-ileyhin mahslne kll gadr eyledin bildirp hilf- er alnan guru ashbna gir alverilmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i B. 70 Hkm 255: zmir Monlsna hkm ki, Mukaddem fevt olan vezr Hasan Paa olu olup dergh- muallm kapucu balarndan kdvetl-emcid vel-ekrim Ahmed zde mecdhu sdde-i sadetime arz hl idp sbk zmir voyvodas olan brhmden karz- erden on iki bin be yz guru hakk olup vermeyp zimmetinde kalduun ve mebla- mezbru ahz u kabz etmek [bo] zde kadrhunn gidp nasb eyledin bildirp vekli mezbra buyurup alverilp vermekde taalll ind eder ise sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i aban 70 Hkm 256: Ustrumca ve [bo] Kdlarna hkm ki, 149

Dstr- mkerrem ve muazzam mr-i mufahham ve muhterem sitne-i sadette vezret-i uzm ve veklet-i kbr kim-makm vezrim Sleymn Paa edmellah tel icllh nn kapucular kethuds olan kdvetl-emsil vel-akrn Abidin zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp taht- kaznzda bert- erfimle mutasarrf olduu zemeti karyelerinden [bo] ve sir tevbi karyelerinin bin altm dokuz senesinde subas olan mer zemet-i mezbrun sene-i mezbrede hasl olan aar- eriyye ve sir hukk ve rsmun ahz u kabz idp kend mma-ileyhe bittamm vermeyp zarr nesne vermekle mma-ileyh dahi mezbrun ahz u kabz eyledin mahsln bit-tamm taleb eyledikde ol cnibe mezad etmekle ziyde gadr eyledin bildirp mezbrun icr-y hakk eyledi mahsl bir gnde teft u tefahhus olunup zimmetinde zuhr eden hakk alverilp taalll eder ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mahallinde erle grlp zimmetinde zuhr eden hakk vermekde taalll ind eder ise sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i abn 70 Hkm 257: Ber-vech arpalk Gemlik Kdsna mutasarrf olan Murd zde fazluh ve Gemlik Kazsnda zbit olana hkm ki, Yanaki ve [bo] nm zimmler sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem Frankali nm zimmnin bakkal dkkn akasndan zimmetinde drt yz elli guru haklar olmala mezbr zimm bir mikdrn virp zimmetinde bk kalan on be bin yz doksan akalarn ed etmeyp zimmetinde kalup erle grlp zimmetinde zuhr eden ol mikdr akalarn alverilp taalll eder ise sitne-i sadetime havle olunmak bbnda emr-i erfim rec eyledikleri eclden mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i abn 70 [53] Hkm 258: Tire Kazsnda yenierileri serdr olan [bo] zde kadrhuye hkm ki, Hl bu sene-i mbrekede Kuadas muhfaza olunmak lzm ve mhim olmala Tire kazsnda skin oturak ve korucu ile ve Kuadas muhfazasna tayn olunup ordu150

y hmynum tarafndan emr-i erfimle bil-fil dergh- muallm yenierileri aas olan iftihrl-emcid vel-ekrim [bo] Aa dame ulvvh tarafndan mektb verilmekle imdi ol emr-i erfim rec etmek mukarrer olup zikr olunan korucu ve oturak tifesiyle Kuadas kreki bei hfz u hirset eylemek in bil-fil sdde-i sadetimde sekbn ba olup yenierilerim aas kim-makm olan kdvetl-emcid vel-ekrim Mehmed zde mecdhu tarafndan dahi mhrl mektb vermekde vech-i merh zere tife-i mezbre ile muhfaza hdmetinde olmanz emrim olmudur. Buyurdum ki vusl buldukda tayn mukaddem ve hl sdr olan emrim ve mrnileyh tarafndan verilen mektb mcebince amel idp dahi tife-i mezbre ile zikr olunan Kuadasn gerei gibi kem-kn hfz u hirset idp ihml msheleden begyet hazar eyleyesiz dey emr-i erf yazlmdr. F Evil-i abn 70 Hkm 259: Gazve Kdsna hkm ki, Gazve Kazsnda nib-i olan Mevln Mustafa zde fazluh sdde-i sadetime mektb gnderp seyyidetl-muhaddert iklletl-muhazzara [bo] Sultn bamakl haslarndan kaz-i mezbra tbi Yafa nm karye ahlsi meclis-i er-i erfe varup karye-i merkme skinlerinden Hc Ali ve olu Hseyin nm kimesneler dim irret ve ekvet ile mehr ehl-i rf tifesiyle yek-dil ve yek-cihet olmala fukarya gamz idp bi-gayr hakk akalarn alup vardkda bunun emsli zulm u teaddlerinin nihyetlerin olmadklarn bildirp mahallinde erle ve tekd olunup mrn-ileyhin mahslne taarruz etmeyp ve reysn ehl-i rfe gamz idp teadd eder ise arz eyledi eclden bundan sonra mtenebbih olmazlar ise sonradan haklarnda fermn- l-nm ne vecihle sdr olur ise mcebince amel olunmak emrim olmudur dey urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- abn 70 Hkm 260: Ber-vech arpalk Bolu Sancak Beine ve Kurukavak Kdsna hkm [ki] Pire belerinden kdvetl-emcid vel-ayn brhm zde mecdhu sdde-i sadetime arz- hl idp bert- erfimle mutasarrf olduu Pire Beleri hdmetinde Viranehri kazsnn bc bzarlar defter-i cedd-i hknde mma-ileyhe hsl- kayd olunup subas [bo] nm kimesne byle iki sene hitarna dein Voyvoda Ali ve Hasan 151

nm kdlar ile Mecid nm kimesnelere bin altm senesinde der-uhde olunup mezbr dahi mahsl alup ve kabz idp getrp mma-ileyhe teslm etmeyp hl zimmetlerinde yirmi drt bin aka kalup taleb eyledikde vermekde taalll ind eylediklerin bildirp erle grlp zuhr eden hakk vermekde teadd eder ise sitnei sadete havle olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mahallinde erle grlp tevecch eden hakk alverilp taalll ind eder ise sitne-i sadetime havle olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- . 70 Hkm 261: Galata Monlsna hkm ki, Hssa bostanclarndan Haseki Mustafa nm bostan sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem bae-i hssa bostanclarndan brhm nm bostan bin yetmi senesinde mezbrun be bin nakd aka elli bir sim verdii..ve yz elli yedi altun ve baz eysn taht- kazya tbi Marmara karyesinde skin brhm olu demekle marf Mehmed mukaddem brhmi ayardup ol cnibe gtrp mukaddem tarafndan varlup mezbr brhmden sirka olunan emvl taleb olundukda vermekde taalll ind eyledin bildirp mezbr brhm sitne-i sadetime sirkat eyledikleri esbb ile hssa bostanclar hassn mezbrdan Mustafa mberetiyle gnderilmek in hssa bostanclarm ba olan iftihrl-emcid vel-ekrim brhm dme mecduh tarafndan mhrl mektb verildn bildirp mrn-ileyhe mektb mcebince amel olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- . 70 [54 ] Hkm 262: zmir Monlsna hkm [ki] Tersne-i mirem kapudanlarndan kdvetl-emsil vel-akrn Arab-zde demekle marf Mahmd zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem bunun esrlerinden Rusyl-asl Tatar demekle marf akule nm esrin tersane kapudanlarndan Mustafa resin sefnesinden bin yetmi senesinde firr etmekle zmir kasabas skinlerinden kendyi Hanc Mehmed nm yenierinin elinde bulup taleb olundukda vermekde taalll ind eyledin ve bu babda huccet-i eriyye olduun 152

bildirp huccet-i eriyye mcebince amel olunup esr-i mezbr alverilp taalll eder ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein eren tevecch eden esrin vermeyp taalll eder ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- . 70 Sekbn ba mektbu mcebince yazlmdr. Hkm 263: Bepazar Kdsna hkm [ki] Kaz-i mezbrda bil-fil nib-er olan Mevln Sleymn zde fazluh sdde-i sadetime arz- hl gnderp bu kaz-i mezbrda nib olup kimesneye hilf- er-i erf teaddsin yoken haliya kaz-i mezbr skinlerinden olup erafdan baz kimesneler mcerred tamr in mukaddem sen bizim akamz alm idin senden aluruz dey bil-emr-i erf rencdeden hl olmadklarn bildirp men def olunmak bbnda emr-i erf rec etmein mahallinde erle grlp kasr olunmala sitne-i sadetime havle olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- . 70 Hkm 264: Emlak Kdsna hkm [ki] Sdde-i sadetime mektb gnderp Emlak kazsna tbi Cibini nm karyede vki mteveff Abbas Be nm kimesne bin eyledi cminin eyh vecr olan suyun yolu mrr-u eyyamla ziyde harabe mrif olup tamr olunmas lzm u mhim olunmala ashb- hayrtdan smail nm kimesne in cmii mezbrun cemat marifetiyle zikr olunan suyun yolunu kend mlyla tamr ve termim eder dey izn-i hmynum zere kalkup hricden kimesne mni olmamak emr-i erfim verilmiken edsn arz eyledi eclden mezbr kend mlyla tamr eder ise kimesne mni olmamak in urtuyla emr-i erfim yazlmdr. F Evhir-i . 70 Hkm 265: Beehir Kdsna hkm [ki] Dergh- muallm yenierilerinin avularndan Derv avu zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp Hdavendigar Sancanda Beehir Kethudyiri olan 153

Mustafaya bu kend mhr ile bir sebet esbb bin altm senesinde emnet vaz idp hl tarafndan vekl gnderp varup taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledi ve emnet vaz eyledi sebet alverilmek in [bo] nm kimesneye vekl nasb eyledin bildirp vermez ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein emnet vaz olunan eysn eran vermeyp ind eder ise Dvn- hmynuma ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i . 70 Hkm 266: skdar Monlsna hkm [ki] Kaz-i mezbr muzftndan Karamrsel ahlsi sdde-i sadetime dem ve arz- hl gnderp Karamrsel skinlerinden Hadce ve Gevher ve ie nm htunlar kend hallerinde olmayup hilf- er-i erf fiillerin olduun bildirp mezbreler Karamrselden kaldrmak bbnda emr-i erfim rec eyledikleri eclden uhd ve udul ile bu-y halleri sbit olur ise yani evlenup aher yere iskn etdirilmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i . 70 [55] Hkm 267: Biga Kdsna hkm [ki] Kaznzda kdvetl-kuzt vel-ahkm Abdrrahim ve Abdurrahman zde fazluhma sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem bunlarn karndalarn Abdullah nm kd Alaehir kazsnda skin iken Sarca ekys basup mezbru katl idp emvl ve erzkn yama gret idp resm-i ksmet cb eder bir senesi kalm deil iken o fermn Alaehir kds olup hl Biga kazsnda skin avu damad demekle marf Mustafa nm kd karndann metrktndan ksmet nmna iki aka virin dey bunlar habs ve talka artlayup bir defa doksan guru ve bir defa otuz guru ve bir defa iki bin akalarn alup ziyde zulm u teadd eyledin ve bu babda ehde-i eriyyeleri olduun bildirp nakl-i ehde mcebince amel olunup hilf- er alnan kurularn kendlere alverilmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i . 70

154

Hkm 268: skdar monlsna hkm ki, Kaz-i mezbr muzftndan Kandr nhiyesine tbi Kolhiye nm karye skinlerinden Emine nm htun arz- hl idp mezbre htun kend halinde olup karnda evine gider iken Deli Mahmd demekle marf kimesne tfenk ile bunun yolun basup ziyde teadd ve fesd idp cnib-i erden grldkde mezbrun eren itd fesd sicill ve huccet olunmuken muvini olmala icr-y hakk olunmaduun bildirp mahallinde icr-y hakk mmkin olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak in urtuyla hkm yazlmdr. F Evhir-i . 70 Hkm 269: [bo] Kdsna hkm ki, Kaznzda kdvetl-kuzt vel-ahkm Abdrrahim ve Abdurrahman nm karndalar arz- hl idp bunlarn babalar mezbru Sarca eysn basup katl etmekle babalarndan ksmet cb eder metrkt kalm deil iken hl Bigada skin Mustafa nm kd babalarndan intikl eden metrkttan ksmetin alurum dey rencde eyledikden gayri talka artlayup ve bir defa doksan guru ve bir defa otuz guru ve bir defa dahi iki bin akalarn alup hilf- er-i erf alnan akalarn huccet-i eriyyelerin mcebince alverilmek in urtuyla hkm-i erf yazlmdr. F Evhir-i . 70 Hkm 270: Mihali Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbra tbi Canbaz nm karyede fevt olan [bo] ve [bo] nm ammisinin metrkt- serdr kabz etmekle sitne-i sadetime getrmek in gedikl Mehmed tayn olunmala aalar tarafndan mhrl mektb verilmekle mcebince urtuyla hkm-i erf yazlmdr. F Evhir-i . 70 Hkm 271: skdar monlsna ve [bo] Kdsna hkm [ki] Kdvetn-nvvb vel-mteerrin bil-filnib Mevln Hasan zde fazluh sdde-i sadetime mektb gnderp dstr- ekrem Mehmed Paa edmellah tel 155

icllh nn olu olup dergh- muallm mteferrikalarndan kdvetl-emcid velekrim Mustafa zde mecdhu taht- Kocaili Sancanda taht- kaznzda vki bert- erfimle mutasarrf olduu icmll zemet karyelerinin reys meclis-i er-i erfe varup kadml-asardan liv-i mezbrda vki sefer-i hmynda memr olmayan korucu ve oturak ve acem olan ve sir askeri tifesiyle cenk-i harbe kadir erleri ile muhfazas akdem olan mahallerden muhafaza ide gelp zemet-i mezbre reys tifesinden bu ana dek on demde bir cebelu teklf olunagelmi deil iken hl Kocaeli Sancann iki tarafndan zemet-i mezbre reysn dahi on nefer ulemya tene bir nefer cebel verin dey rencde etmekten hl olmaduun ilm eyledi eclden huss- mezbr in ordu-y hmynum ve sitne-i sadetimde vech-i merh zere cebel verin dey emr-i erf vrid olmu olsa hilf- er ve knn rencde olunmaya dey urtuyla emr-i erf yazlmdr. F abn 70 [56] Hkm 272: Gnen Kdsna hkm [ki] Ivaz nm yenieri arz- hl idp kaz-i mezbra tbi [bo] nm mahalde tasarrufunda olan mlk-i ban brhm nm kimesne kabz- zabt ve [bo] seneden mtecviz mahbus ahz u kabz idp badehu emr-i erfimle varup mrfaa-i er olup grldkde zikr olunan mlk-i ba buna hkm olunup huccet-i eriyye verilp zabt eder iken ahz u kabz eyledi senelerin ba mahsln erle taleb eyledikde mezbr vermednden gayri tekrr zikr olunan ban kazda zabt idp ziyde zulm u teadd eyledikde ve bu babda tarafndan zevcesi ie nm htunu vekl nasb eyledin bildirp mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr in emr-i erf yazlmdr. F Evil N. 70 Hkm 273: skdar monlsna hkm ki, Mahmiye-i skdarda vki hakkklar tifesinin kethudyiri olan Eyyb ve hdmet-i mezbreden Mehmed ve Ysuf nm kimesneler sdde-i sadetime arz- hl idp mahmiye-i mezbrede eski pabucu bey u ira edenler kadmden bunlara yamak 156

olup fermn- erfimle vki olan teklifi bunlar ile mean ed ederler iken haliya eskici tifesinin kethuds Hc Ysuf ve Ali nm kimesneler olgelen muhlif eski pabucu bey u ira eylediklerinden gayri cedd pabucu dahi bey u ira idp nakdi etmeleriyle mrfaa-i er olduklarnda mezbrun Hc Ysuf ve Ali bunlara kadmden yamak olup teklifimiz bunlar ile mean ed idp olunagelmi muhlif cedd pabucu bey u ira eyledik ve min-bad dahi eylemez dey ikrr idp sicill ve huccet olduun ve huccet-i eriyyelerin mcebince amel olunmak bbnda emr-i erfim rec eyledikleri eclden huccet-i eriyye mcebince amel olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Ramazn 70 Hkm 274: Kocaeli Sancak Beine ve Karasu ve skdar Kdlarna hkm ki, Sen ki Karasu Kdssn sdde-i sadetime mektb gnderp Karasu kazs skinlerinden Hc Selim nm kimesne meclis-i ere varup Karasu kazs skinlerinden Ms Res demekle marf kimesne kend halinde olmayup erir ve gammaz ve tezvir ve telebbs olduundan gayri mezbr Hc Selim dahi tm-galz ile etm idp teadd ve tecvzden hl olmamala mukaddem emr-i erfim verilp varup mezbrun er-i erfe davet eyledikde mezbr itat- emr-i er eyledinden gayri tezvir ve telebbs mektblar peyd idp ekveti eren sbit ve zhir olup bunun emsli zulm u teaddden hl olmaduun bildirp mezbr sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Ramazn 70 Hkm 275: Alaiye Paasna ve [bo] Kdsna hkm ki, mer nm kimesne arz- hl idp bundan akdem mezbr merin kimesneye deyni yoken ve tarafndan kimesneyi vekl nasb etmi deil iken kaz-i mezbr skinlerinden Ali ve Hc Hseyin ve Hc Abdullah ve Hc Mehmed ve Hasan Halife ve Ebu Bekir nm kimesneler mukaddem seni ehl-i rfe ahz ve celb eyledikde seni hls etmek in mezbr ehl-i rf aka verdin ol akay senden aluruz dey rencde eyledikde ve bu babda fetv-y erfesi olduun bildirp fetv-y erfesi mcebince amel olunup meclis-i erle grlp men ile memn olunmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Ramazn 70 157

Hkm 276: Ktahiyye Monlsna ve [bo] ve [bo] ve Kdlarna ve Sancak msellemine hkm ki, Ahmed ve Mehmed nm kimesneler sdde-i sadetime gelp hssa bostanclarmdan Mustafa nm bostanc zimmetinde karz- erden bin iki yz aded riyl guru hakk olup taleb olundukda taalll eder ise hssa bostanclardan Receb ukadar nm bostan mbir tayn olunup sitne-i sadetime gelmek in emr-i erf yazlmdr. F 24 Ramazn 70 [57] Hkm 277: re ve [bo] ve [bo] kdlarna ve Krkyedinci Bln avuu olan Mehmed avua hkm ki, re kazs skinlerinden olup mteveff binba aann kethuds olan yenieri Sleymn nm mtekidin Haremeyn-i erfeyn vakfna [bo] guru deyn olmala mukaddem mebla- mezbr tahsl olunmak in dergh- muallm avularndan [bo] avu tayn olunup mezbr avu mebla- mezbru tahsl etmeyp ve mezbr Sleymn dahi olmayup mebla- mezbrun zimmetinde kalmala sen ki mezbr Mehmed avusn huss- mezbra tehir ve tevakkuf eylemeyb mezbr Sleymn herkang kazda bulursan zimmetinde zuhr eden ml- vakf bit-tamm tahsl idp zimmetinde ml- vakfdan bir aka vermeye bk kodurtmayup tahsl eyleyesin taalll olunur ise sitne-i sadete mezkr Sleymn kendde sen bil-fil dergh- muallm yenierileri aas olan Mustafa Aa tarafndan mhrl mektb verilmekte mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evst- Ramazn 70 Hkm 278: Mihali Kdsna hkm [ki] Kaz-i mezbra tbi Uyulyun nm karyede skin iken fevt olan Ali nm yenierinin evld- sarnn kbel-i erden vassi olan Mehmed nm kimesne arz- hl sunup mteveffy mezbrun karye-i mezbr ahalisi zerlerinde yz altm be bin aka 158

hakk olup mebla- mezbru kabz etmeden fevt olmala ellerinde olan kassam defteri mucib tevecch edenlerden alverilmek tahriri hkm yazlmdr. F Evhir-i Ramazn 70 brhm avu mbir yazlmdr. Hkm 279: Badrack ve [bo] Kdlarna hkm ki, Badrack metropolidi olan Minas sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem Badrack metropolidi olup lkin kendye id olan mahsln cem ve tahsli tarafndan Mustafa nm ve bostancya vekl nasb idp mezbr dahi varup kendye id olan mahslt ahz u kabz idp getrp merkma teslm etmeyp ve tarafndan hssa bostanclardan uhadar nm bostancy vekl nasb eyledin bildirp erle grlp vekli mezbre alverilp taalll eder ise Dvn- hmyna ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F N. 70 Hkm 280: skdar Monlsna ve Kocaeli Sanca mtesellimine hkm ki, skdar muzftndan Karamrsel kasabas ahlsi sdde-i sadetime arz- hl gnderp kasaba-i mezbrede haydd ekysndan iki nefer ak ahz olunup lkin mezbrlarn otuz-krk nefer refiklere ve baz blk balara olmala mahal-i mezbrda ve etrafnda nice evler basup emvl ve erzklarn gret ve hasar eylediklerin min adl bigayr hak niceleridp bunun emsli ekvetlerinin nihyeti olmamala eky-i mezbru mahallinde teft u tefahhus ve bulduklar yerlerden ahz olunmak bbnda emri erfim taleb eyledikde taleb idp mahal-i mezbrda evler basup ve emvl ve erzkn gret ve katl-i nfus eden eky-y mezkru erle muhkem teft u tefahhus olunup elegetirilp sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda fermn- l-nm sdr olmudur. Buyurdum ki vusl buldukda sdr olan emr-i celll-kadrim zere amel idp dahi zikr olunan haydd ekys teft u tefahhus olunup ve eer yenieri ve eer gayridir her kimin karyesinde bulunur ise bi-eyyi vechen kne ele getrp, ism resmleriyle ber-vech-i tacl sitne-i sadetime arz eyleyesin ki erle haklarnda lzm gelen icr oluna. Amm zinhr bu bahne ile kend hallerinde olanlara hilf- er-i erf tecvz olunmayup ahz u celb in ber-vech rencde ve remde etdirmeyp ve etmiyesin huss- mezbr umur- mhim nedendir ana gre takayyde itimad idp 159

mezbrlar hsn-i vecihle elegetrp, sitne-i sadete ihzr etmekte ihml mshele etmeyesin. F Evhir-i Ramazn 1070 [58] Hkm 281: Burusa Monlsna hkm ki, Seyyid Fethullah gelp bundan akdem mahrse-i Burusa da skin Mehmed nm kimesnede tamm guru vermek artyla yedi yz elli guruluk esbb virp hl bu dahi mezbrun memhr temessk mcebince hakkn kavl eyledi zere taleb eyledikde mezbr elli kadm guru ile zuyuf aka teklf idp rencdeden hl olmaduun bildirp kavl eyledi zere hakkn alvirp taalll ider ise sitne-i sadete havle olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F N. 70 Hkm 282: zmir kdsna ve zmir Voyvodasna hkm ki, Mderrisnden kdvetl-ulem vel-muhakkikin Mevln Seyyid Mehmed zde fazluh sdde-i sadetime arz- hl idp mteveff Esad Efendi evkfnn Mevln-y mezbrlarn erle nazr olup lkin vakf- mezbrun vakf nkd akasnin mukabili sened verilen rehinleri Avran nm yahdye verilp mezbr yahd rehinleri cnib-i vakfa vermedi. Ol cnibe firr idp hl vakfn mtevellsi Mehmed mezbr yahdnin ahz eyledikleri rehinleri almak in ol cnibe gedikli mezbr yahd sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erf rec etmein mezbr sitne-i sadetime ihzr olunmak emrim olmudur. hzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F N. 70 Hkm 283: Sinob Monlsna hkm ki, Ftma ve Mzeyyen Hesna nm htunlar sdde-i sadetime arz- hl idp mezbre Hesna Htun zevci Hasan Res mezbra bi-nafaka ve sir havayic-i asliyesin grmeyp bil-nafaka braup varup nefs-i Sinobda skin olduundan gayri mezbreler mezkr Hesna yz elli guru kefl bil-ml olup onu kefl bil-ml olan guruu dahi 160

vermeyp bunlardan almamala ziyde zulm u teadd eyledin bildirp erle tevecch iden nafaka ve sir havayic-i asliyesi ile kefl bil-ml olduklar guruu alverilp taalll ider ise sitne-i sadete havle olunmak bbnda emr-i erfim rec eyledi mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime havle olunmak emr-i erfim yazlmdr. F L. 70 Hkm 284: Karahisar- ark Kdsna hkm ki, Kazndan Mehmed arz- hl idp bunun zerine eren bir nesne sbit ve zhir olmu deil iken hl kasaba-i mezbre skinlerinden Mahmd ve Mehmed nm kimesnelerin emvllerine tbi olduu n baz kimesneler ile yek-dil olup sen mukaddem hilf- er-i erf her birimizin [bo] akasn alm idin dey rencdeden hl olmadklarn bildirp mahallinde erle grlp men ile memn olmaz ise sitne-i sadete havle olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mahallinde erle grlp mdem ki hud ve udul ile zerine bir nesne sbit ve zhir olmu olmayup huccet-i eriyye verilmek hilf- er teadd olunmayup icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadete havle olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F L. 70 Hkm 285: zmir Kdsna ve Yenieri Serdrna hkm [ki] Hc Nimetullah ve Hc Slih ve Hc Abdullah ve Hc Ali ve Hc Mustafa ve Ali nm yenieriler tccr tifesi sdde-i sadetime arz- hl idp bunlarn Karaka Mehmed Res ve Mevln Ysuf nm yenierilerden hakk olup mezbrlar hl ol cnibde olmala ahz olunmayup sitne-i sadetime ihzr olunmak in gedikllerden [bo] aalar mektbu mcebince emr-i erf verilmidir. F L. 70 [59] Hkm 286: Mara ve Ayntb Monlsna hkm [ki]

161

Taht- kaznzda skin erbb- tmr siphleri sdde-i sadetime dem ve arz- hl idp bunlarn zerinde alay bei olanlar ve zamdan [bo] ve [bo] ve [bo] ve nm zamler bunlarn haberi ve izni yoken her gelen hakme peke nmna verdikleri peke ve at bahsn bunlar tevz ve taksim idp hilf- er-i erf peke ve at bah nmyla akalarn alup rencde ve remde etmekten hl olmadklarn bildirp hilf- er-i erf ve bil-emr-i erf ol vechle rencde olmayup men def olunmak bbnda emr-i erfim rec eyledikleri eclden hilf- er-i erf aka talebiyle rencde olmamak emrim olmudur buyurdum ki. F Evil-i L. 70 Hkm 287: sitne-i sadetimden zmire varnca yol zerinde vki olan kdlara ve yenieri serdrna hkm ki, Taht- kaznzda vki dergh- muallm yenierileri ve acemi olan ve topu zmresinden olup bil-vris fevt olanlarn metrktlarn getrmek in dergh- muallm yenierilerinin gedikl mumcularndan kdvetl-emsil vel-akrn Hseyin nm gedikl gnderilmekle tavayif-i mezbrun bil-vris fevt olanlarn metrktlar mezbra teslm ve irsl olunmak in urtuyla mektb mcebince emr-i erf yazlmdr. F L. 70 Hkm 288: Gzelhisar Monlsna ve Denizli ve Bozdoan Kdlarna hkm ki, Dvn- Hmyn ktiblerinden Ktib Mehmed Sabri zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp bert- erfimle mutasarrf olduu zemet karyelerinden Aydn Sancanda taht- kaznzda yerli ve tevbi karyelerinin bin altm dokuz senesinde bert mcebince tahvl ve tarhna den mahsl ahz u kabz etmek in demlerinden Mustafa nm kimesneye suba nasb ve tayn idp mezbr dahi varup sene-i mezbrede mma-ileyhin tarafndan zikr olunan karyeleri zabt u kabz olan mahsltndan seksen bin akalk mikdr mebla ahz u kabz idp krk iki bin akasn virp otuz sekiz bin akas zimmetinde kalup taleb olundukda aka deme dey taalll ind eyldn bildirp yerlerinde tefahhus olunup zimmetinde zuhr eden hakk vermeyp alverilmek bbnda urtuyla emr-i erf verilmidir. F L. 70 162

Hkm 289: Anadolu Belerbeisine ve uhud Kdsna hkm ki, Darende Ahmed sdde-i sadetime gelp kaz-i mezbr mahallatndan Ylanc Mahallesinde Hc Ms bin eyledi mescidin yevm aka vazfe ile imm olan eyh Osmn fevt olup imm mahll olmala kendye tevch olunup bert etdirp zerinde iken mteveff-y mezbrun olu brhm salt- enhrlarn gadr etmekle immet-i mezbre ibk ve mukarrer klnup mceddiden bert- erfim verilmekle mcebince zabt n emr-i erf verilmidir. F Evst- Ramazn 70 Hkm 290: Tire Monlsna ve Aydn mtesellimine hkm ki, Seyyidetl-muhaddert halam mm Glsm Sultn dmet ismethnn tarafndan arz- hl sunulup tasarruf olunduu iymelik haslarndan Tire kazsna tbi Kerefye nm karyesi tarafnda vki kadm zirat ve hirset olunup rn ele gelen yerlerinde iki bin dnm mikdr yeri on seneden mtecviz ashb- zirat ve hirset etmeyp bunlarn hakk olmala bundan akdem maktl olan Saliyeci karnda Mehmed ol yerlerden bin iki yz yerlerin mrn-ileyhin tapuya mezun olan voyvodasndan tapu ile alup sin-i mezbr Mehmedin iki yz dnm yerlere kanat etmeyp tapu temessk mukabili iki yz dnm yerlere dahi kabz ve fuzuli tasarruf eylemei vech-i merh zere fuzuli tasarruf olunan iki yz dnm yerleri mrn-ileyhin voyvodas mukaddem sdr olan emr-i erfim mcebince tapu ile oullar Ahmed ve vazul-yed olduklar hasebiyle teklf eyledikde mezbrlar almayup ve hara dahi tapu ile verdirmee mni olmlaryla mrn-ileyhin mahslne gadr ve teaddiden mrettib olduu ilm olundu idi maktl-i mezbrun oullar sitne-i sadetime mrnileyhin vekli ile murafaa-i er olmaynca ol yerlere vaz- yed etdirilmek in urtuyla hkm yazlmdr. F Evst- evvl 70 [60] Hkm 291: Aya Kdsna hkm ki, 163

Sen ki kdsn sdde-i sadetime mektb gnderp Aya kazs ahlsi meclis-i er-i erfe varup devr nmn memlik-i mahrsemden bil-klliye merfu iken hliy ber-vech arpalk Ankara Sancana mutasarrf olan Hasann tarafndan mtesellim olan skdari Hasan kaz-i mezbr ahlsinden iki bin guru ve dier Hasan bin sekiz yz gurularn aldklarndan gayri arpa ve ba akas nmna bid-deft bin gurularn dahi alup ve Ebu Bekir nm demi dahi arpa ve ba akas dey ziyde aka taleb eyleyp hilf- er ve knn teadd ve rencde eylemekten hl olmadklarn arz eyledin devr memn olmala vech-i merh zere rey fukarsna bir vechle rencde olunmamak in urtuyla emr-i erf verilmidir. F Evst- L. 70 Hkm 292: Mara Belerbeisine ve Mara ve Ayntb Kdlarna hkm ki, Ayntb kazsnda skin zam ve erbb- tmrdan Veli ve Mehmed ve Mahmd ve sirleri sdde-i sadetime arz- hl idp Ayntb Alay Beisi Mehmed hilf- er-i erf ve bil-emr-i erf bunlarn be yz aded gurularn alup ziyde zulm u teadd eyledin bildirp erle grlp hilf- er-i erf ve bil-emr-i erf alnan be yz aded gurularn gir alverilmek bbnda emr-i erfim rec etmein hilf- er-i erf alnan gurular gir alverilmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i L. 70 Hkm 293: Ktahiyye Monlsna ve Seferihisar Kdsna hkm ki, Kaznzda kdvetl-kuzt vel-ahkm edmellah zde fazluh sdde-i sadetime arz- hl idp bu stanbulda skin olup lkin Edirnede monlnzdan iken Seferihisar Kazsnda Esed eyh nm karyede olan iftlii Ali nm hdmetkryla drt res at ayrladup ve sir iftlik mahslnden harclk tedriki in gnderdikde Anadolu Belerbeisi olan Hseyin tarafndan msvedde nmyla Receb olu krk nefer atlu ile karye-i mezbra gelip mezbr Aliyi ahz u habs idp iki res atn ve yz riyl guru ve mezbr Alinin zerinde olan eysn cebren alup ziyde teadd eyledin bildirp mezbrun hilf- er-i knn alduu gir alverilmek bbnda emr-i erfim rec etmein mebla- mezbr hilf- er-i erf olduu eyy girye redd idp edsnda taalll eder ise isim ve resmili yazup bildiresin dey urtuyla emr-i erf yazlmdr. 164

F L. 70

Hkm 294: znikmid Kdsna hkm ki, Ivaz sdde-i sadetime arz- hl idp bunun bill-fil Kocaeli Sancak Bei olan Ahmed nm mrlivda hakk olup taleb eyledikde vermeyp ind etmekle Ordu-yu Hmynum tarafndan emr-i erf verilp taleb olundukda vermeyp taalll etmekle ellerinde olan emr-i erf mcebince emr-i erf rec etmein ordu-y hmynum tarafndan verilen emr-i erf mcebince erle hkm-i erf yazlmdr. F L. 70 Hkm 295: Azdavay ve Hoalay Kdlarna hkm ki, Azdavay kazsna tbi ocukviran nm karyede vki mteveff Haseki Sultn Zviyesinin evldiyet ve mertiyet zere ber-mceb mert- vakf bert- erfimle zviye-dr olan Ahmed ve [bo] ve [bo] nm karndalar arz- hl idp zviye-i mezbra evld ve evlda mert olup bunlar bert- erfimle mertiyet zere bermcib-i mert- vakf mutasarrf iken ahardan Abdlkerim ve brhm nm kimesneler hilf- art- vkf b-vech dahl ve nizdan hl olmadklarn bildirp ellerinde olan temesskleri mcebince erle grlp ihkk- hakk etdirilp lkin icr-y hakk mmkin olmaz ise temessktlarn der-kse ele getrp sitne-i sadete havle olunmak in urtuyla hkm yazlmdr. F Evil-i . 70 [61] Hkm 296: Bolvadin Kdsna ve voyvodasna hkm ki, Sabk vezir-i azam olan mteveff Rstem Paann evkfna kim-makm- mtevell olan Receb zde mecdhu arz- hl idp mteveff-y mma-ileyhin evkfnn Bolvadinde vki han- seblin hanclar olanlar yoluna dein han- mezbra gelp giden ebn-i seble arpa ve saman bey ide gelmi iken haliya baz kimesneler hanclarn arpa ve saman bey eylemesine mni olmalaryla hancl kimesne kabl 165

etmeyp aldmzda han- mezbrun zerinin kurunu sirkat olunup sofalar ve sakf ve sir mevazii hurub- mrif olmala vakfa kll gadr olduun bildirp han- mezbrun hanclar olageld zere ann derununda arpa ve saman satup kimesne mni olunmak in urtuyla hkm yazlmdr. F Evil-i . 70 Hkm 297: Bacaaa ve Badrack Kdlarna hkm ki, Anastas nm zimmnin arz- hl idp bundan akdem taht- kaznzda vki tasarrufunda olan iki kta iftliin emlaki bin yetmi senesinde Hasan nm kuyucu paann sekiz yz yirmi gurua bey idp mezbr Hasan dahi aldkdan sonra birka lira alageldikde ol iftlii alduuna ndim olup tekrr buna verdikte mebla- mezbru bittamm alup bu dahi ol iftlii alup tarafndan Derban nm kdya sipari edp mezbr dahi bunun tarafndan zabt eder iken mukaddem bey u ira eyledi zimmler mezbr Hasann yannda olmala bu dahi ol zimmleri mezbrdan taleb idp istedikde ol iftlikleri ben zabt ederim huccetim vardr dirim dey dahl etmekle huccetleri gerye alverilmek in urtuyla hkm yazlmdr. F Evst- . 70 Hkm 298: Konya Monlsna ve Isparta ve [bo] Kdlarna ve mtesellimlerine hkm ki, Pavlov nm zimm arz- hl idp hl Konya ve Isparta metropolidi olan Uslustro nm rahibden mikdr- hakk olmala bundan akdem emr-i erfimle bir aka vakf- veklin kondurup erle mteveccih olan hakk taleb eyledikdeslk idp vermekde taalll ind eyledin bildirp bu defa dahi vermeyp gaybed ider ise vekli olan Menkovale ve Yani nm zimmlere buldurdup sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfim verilmek rec etmein ind ider ise erle buldurmas lzm olanlara buldurdup sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F evvl 70 Hkm 299: Kefe Paasna ve kdsna hkm ki, 166

Sefne reslerinden Hc Mehmed arz- hl idp bundan akdem bu Kefe vridatna ticret tarkiyle vardkda sabk Kefe Belerbeisi iken fevt olan Mustafann kethuds Sefer nm kimesne hilf- er cebren yz elli guru alduundan gayri havle akas dey elli guru dahi alup ziyde ind etmekle mahallinde erle grlp tevecch eden hakk alverilp taalll ider ise sitne-i sadete havle olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L. 70 [62] Hkm 300: skdar Kdsna hkm [ki] Kaz-i mezbr ahlsi arz- hl idp bunlarn hilf- er-i erf kimesne zulm u teaddleri yoken hardan baz Sar ve sekbn tifesi mcerred ahz celb in irret idp mukaddem kaz-i mezbrda Sar ve sekbn katl olunmu siz katl eylemisiz sin-i rden verin dey hilf- er-i erf rencde v remde etmekten hl olmadklarn bildirp hilf- er-i erf ol vechle rencde etmeyp men def olunmak emr-i erfim rec eyledikleri eclden hilf- er-i erf rencde olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L. 70 Hkm 301: Ein ve [bo] Kdlarna hkm ki, Mehmed gelp Ein kazsnda skin Sleymn nm mtekidin hdmetinde bin iki yz guru hakk izn-i erle taleb ve tahsl in mbire talib olmala yenieri gedikl avularndan otuz birinci blkte mer avu mbir tayn olunup mezbru er ihzr ve bununla beraber idp davlarn hak zere grp icr-y hakk eyleyesin. Bey u ira etmeyp hakk vermez ise mbir-i mezbr ile bu cnibe gtresin dey yenieri aas Mustafa dame ulvvh tarafndan mektb verilmekle vad-i nihan- eriyye mcebince hkm yazlmdr. F Evst- L. 70 Hkm 302: Sivas Belerbeisine ve Ein ve [bo] kdlarna hkm ki, 167

Ebn-i siphiyndan brhm zde kadrhu arz- hl idp bundan akdem bin altm sekiz senesinde mteveff Hasan Paann haslar voyvodas iken hardan birli demekle marf [bo] nm kimesne havs- mezbr in Kefe Paasna varup dvnnda mamln bih temessk yoken bunun hilf- er-i erf nakd guru alup taleb eyledikde firr idp ziyde teadd eyledin bildirp mahallinde erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mahallinde erle grlp hakk alverilmek emrim olmudur. F Evst- L. 70 Hkm 303: Isparta ve Eirdir Kdlarna ve Hamid Sanca msellimine hkm ki, Isparta kdssn sdde-i sadetime mektb gnderp kaz-i Isparta muzftndan Sulu nm karye ve gayriden ahlsi er-i erfe varup hl Isparta kazsnda skin Kuyucu olu demekle marf kimesne kend halinde olmayup s bil-fesd olduundan gayri hilf- er-i erf bunlarn kll akalarn alup ziyde zulm u teadd etmekle ere varlup mezkr ile mrafaa olundukda hilf- er fukarnn bi-gayr-i hakkn akalarn alup ve dim s bil-fesd olduu eren sbit olunup huccet-i eriyye verildikden sonra mezbrlardan erle Eirdir kalasna habs olduun bildirp huccet-i eriyye mcebince amel olunup mezkrun sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfim recsn arz eyledi eclden mezbrun s bil-fesd olduu eren zerine sbit olur ise sret-i sicillle yanna mutemedn-aleyh demler konup sitne-i sadete ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L. 70 [63] Hkm 304: Sivas Belerbeisine ve Tokat Mftsne ve Tokat Kdsna hkm ki, Osmn sdde-i sadetime arz- hl idp nefs-i Tokatta mteveff Hasan Bey bin eyledi mescidin immet ve tevliyeti bunun ecdad emseddin Mehmed vakf idp badehu evld ve evldna vakf- art idp iki yz seneden mtecviz ber-mucib-i art- vkf evldn zere zabt u tasarruf olunur iken bunun tasarruf- yedine intikl idp bu baz vakfiye mamln biha mcebince bert- erfimle evldiyet zere zabt ider iken hl hardan Mustafa nm kimesne evldiyet alkas yoken immet ve tevliyeti ben 168

dahi sitne-i sadetim tarafndan aldm dey bert ibrz idp lkin sitne-i sadetimde kaydna mracaat olundukda kayd bulunmayup bert sahte olmala elinde olan bert mcebince ber-mucib-i art- vkf zabt u tasarruf etdirilp mezbr mdhale eder. sitne-i sadetime temessk ile ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein elinde olan bert mcebince ber-mucib-i art- vkf zabt u tasarruf etdirp mdhale eden mezbr Mustafann bert ve sir temessk der-kse olunup sitne-i sadetime ihzr olunmak in emr-i erf yazlmdr. F Evst- L. 70 Hkm 305: Akyaz Kds ve serdrna hkm ki, Dergh- muallm avularndan Ramazn avu gelp kaz-i mezbra tbiBendnm karyeden Ali nm yenieride karz- erden hakk olup er davlar olmala birka defa taleb eyledikde vermekde teadd eyledin bildirmei mezbrun zimmetinde erle zuhr eden hakk alverilmek in yenieri oca gedikllerinden Receb nm gedikl tayn olunup ol cnibde erle davlar grlp fasl olmaz ise mbir Receb ile sitne-i sadetime ihzr olunmak in sekbn ba olup yenierilerim aas kim-makm olan Mehmed dme ulvvh tarafndan mektb verilmekle mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evst- L. 70 Hkm 306: Gelibolu Kdsna hkm ki, Yorgi ve Arhaci zimm sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem kaz-i mezbr skinlerinden mir bufte nm karye skinlerinden iryanli nm zimm hamr itir in sefnesiyle ticret etmek istedikde bu kefl bil-ml olup mezbr dahi iki defa sefnesiyle ire getrp iskele zbitine knn zere id olan resmin vermeyp firr eyledikde bundan kefl oldun dey krk bin aka alnup ve bundan maad mezbr zimmnin brhm elebi demekle marf kimesne yirmi bin aka deyni olmala vermeyp firr etmekle bundan taleb olunup hl tefahhus ve mezbr zimmden erle tevecch eden hakkn taleb eyledikde vermekde teadd ve ind eyledin bildirp mezbr zimm firr ider ise erle buldurmayasn.olanlara buldurdup getrdp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mahallinde erle grlp mcahede ider ise sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. 169

F Evst- L. 70 [64] Hkm 307: Burusa Monlsna hkm ki, Sdtdan Seyd Mustafa arz- hl idp askerinin teft kolu fevt oldukda askerninkassm ksmet ider iken hl Cafer nm kimesne fevt oldukda muhalleft bunlara id olup toprak shibi tarafndan mdhale olunagelmekde deil iken ben ksmet iderim dey mdhale etmekle meniyn hkm yazlmdr. F Evst- L. 70 Hkm 308: Ktahiyye Monlsna hkm ki, Kaz-i mezbra tbi Kre nm karye ahlsi sdde-i sadetime arz- hl idp bunlarn akalar Ktahiyye kazsna tbi kadm muhkem karyelerinden olup zerlerine edne ola gelen avrz ve sir emr-i erfimle vki teklif-i mirden bilemr-i erf teklif-i akka teklf ile rencde olunmak cb itmez iken hl beylerbei voyvodalar ve sancak bei subalar ve sir ehl-i rf tifesi tarafndan bil-emr-i erf.ve meccnen yem ve yemek ve konak ve kek ve kaftan baha nmyla hilf- er-i erf akalarn alnup rencde olmamak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- L. 70 Hkm 309: Gzelhisar Kdsna hkm ki, Sdde-i sadetime Osmn arz- hl idp kaz-i mezbrda vki mteveff Hersek-zde Ahmed Paann bin eyledi vakf hamam icre ile bin yetmi senesi abnnn ibtidsnda kendye vakf- mezbrun mtevellsi tarafndan mhrl temessk ile sipari olunduun bildirp elinde olan mtevell temessk mcebince zabt etdirilmek bbnda emr-i erf rec etmein yedinde olan temessk mcebince zabt etdirilmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil L. 70

170

Hkm 310: Bolu Kdsna ve kaz-i mezbrda yenieri serdrna hkm ki, Ftma nm htun arz- hl idp bundan akdem kaz-i mezbrda serdr olup fevt olan Mehmedin olu Timur nm kulolu ile mezbra Ftmann er davs olup sitne-i sadetime ihzr olunmak in dergh- muallm yenierileri gedikllerinden kdvetl-emsil vel-akrn Ahmed zde kadrhu tayn olunup mezbr Timuru mbir-i merkma koup sitne-i sadetime ihzr eyledi zere bil-fil sitne-i sadetimde sekbn ba olup dergh- muallm yenierilerin aas kim-makm olan iftihrl-emcid vel-ekrim Mehmed dme mecduh tarafndan mhrl mektb verilmek mcebince amel olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i C.a. 70 Hkm 311: Trabzon ve [bo] Kdlarna hkm ki, Drendegn inyamin ve Hasan nm karndalar gelp Trabzon sancanda Krtn Nhiyesinde Glan maa cemat-i Magafn nm karye ve gayrndan be bin akaya mutasarrf olan babalar abn fevt oldukda kendlere tevecch olunup bert zere mutasarrflar iken tmr- merkmu harden Mustafa nm kimesne birbirleri tarafndan bert ittrp dahl etmekle tmr- mezbr babalar tmr olmala mezbrlara ifa ve mhr klnup ordu-y hmynum tarafndan mceddidler bert- erfim verdikde ellerinde olan bertlar mcebince zabt ittirmek bbnda rec etmein ordu-y hmynum tarafndan verilen bert- ceddi mcebince zabt etdirilmeyp karyelerine bert ve tahvl-i mlkiyet ile harn dahl ve taarruz etdirlmek in urtuyla yazlmdr. F Evhir-i L 70 [65] Hkm 312: Akyaz Kdsna ve yenieri serdrna hkm ki, Zamdan Hasan arz- hl idp Hc Ysuf olu Mustafa nm yenieri mmaileyhin zemeti mahslne mdhale idp ters gitmekle sitne-i sadetime ihzr olunmak in gedikl mbir tayn olunun aay mrn-ileyh tarafndan mhrl mektb verilmek mcebince urtuyla hkm yazlmdr. 171

F Evil-i Z.a. 70 Hkm 313: Silistre Belerbeisine ve Varna ve [bo] Kdlarna hkm [ki] Seyyidetl-muhaddert ve ikliletl-muhassanat tcl-mestrt Safiye Sultn dmet ismetha tarafndan sdde-i sadetime arz- hl sunulup taht- kaznzda vki mrn-ileyhann pamakl haslar karyelerinden Karagz ve sir tevbi karyelerinin bin yetmi mart ibtidsndan Mehmed Aa demekle marf kimesneye der-uhde olunmala mezbr dahi havs- mezbr mahslne vaz- yed eyledikden sonra mezbr Mehmed havs- mezbrdan rcu idp mrn-ileyha dahi mezbr ahdin havss- mezbr mahslnden kabz eyledi rsmu yerl yerinde grlp bi-mikdr mahsl kabz eylemi ise tarafndan vekli [bo] nm kimesneye alverilmek in emr-i erfim rec etmein vech-i merh zere grlmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Z.a. 70 Hkm 314: Kastamonu ve Boyalu ve Arac Kdlarna ve avrz cemine memr olan Kuyucu bana hkm ki, Matbah- mirem huddmlarndan Hc mer sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem Boyalu Kazsna tbi Tavanlu nm karyede skin Receb nm siphye ber-vech-i karz alt yz otuz guru virp mebla- mezbru mezbr dahi virmeyp fevt olup mezbrdan gayri vrisi olmamala cmle metrktn kabz idp hl bu dahi emr-i erf idame idp varup mezbrdan hakkn taleb eyledikde mezbra Ftma Htun mteveff-y mezbrun zimem-i nasda olan on alt bin be yz akay buna havle idp ma bk krk alt bin be yz akasn dahi virmek zere iken hl bu dahi zimem-i nasda olan akay alup mezbre htunun zimmetinde kalan mebla- mezbru taleb eyledikde mezbre htun Arac Kazsna tbi Sarbunay nm karyede skin [bo] nm siphye nikahl varmala hakkn buluvermekden taalll ind eyledkde ve bu babda eyhlislmdan fetv-y erfe ve huccet-i eriyyesi olduun ve bk kalan akay ahz u kabz etmek in tarafndan [bo] nm kapucuyu vekl nasb eyledin bildirp fetv-y erfe ve huccet-i eriyyesi mcebince amel olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein zimem-i nasda olan hakk alverilmek in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Z.a. 70 172

Hkm 315: znik Kdsna hkm ki, Hseyin arz- hl idp bundan akdem merhm emisiyah nm htun fevt olup bir cevhir kuak ile bir cevhir dmesi yine mezbrenin hakikiyyesi olan [bo] nm criyenin zevci olan Hseyin nm siph yedinde mteveff Hayreddin Paa evld Derv Beyin zevcesi ile Hadce nm htunun mehri ile mezbr Hseyinin yedinde iken sary- atik aas tarafndan miriye iddir dey taleb olundukda vermekde taalll ind eyledin bildirp mezbr sarayl Hadce Htun veyahud tarafndan vekli sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Z.a. 70 [66] Hkm 316: Kre-i Nhas Kdsna hkm ki, Mehmed arz- hl idp bundan akdem kaz-i mezbr skinlerinden Ali nm kimesne karnda Hseyinin vekletiyle bir criyesin Sufte Mustafa Aa demekle marf kimesneye frht idp ve mezbr Mehmedin criye-i mezbrede asla mdhale ve alkas yoken mezbr Hseyin irrete slk idp sen Mustafa Aann kethuds idin benim evim basup criyemi fuzlen aldn dey drt hid ikmet itdrp gadr etmekle mahallinde teft u tefahhus olunup vuk zere arz ve ilm olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein vuk zere sitne-i sadete ilm olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Z.a. 70 Hkm 317: Burusa Monlsna ve Burusa muhfazasnda olan [bo] zde kadrhuye hkm ki, Kaz-i mezbra tbi Urumkuu nm karyede skin fevt olan Yahya nm yenierinin sar evldna cnib-i erden vas olunan kz karnda [bo] nm htun arz- hl idp sar-i mezbrdan intikl eden emvli ve erzk ammisi Ali nm yenieri zabt u kabz idp hl mezkr vas nasb olunmakla tarafndan dergh- muallm 173

yenierileri mumcularndan Mehmed nm mumcuyu vekli nasb idp mezbr mumcu mberetiyle er-i erfe ihzr idp zuhr iden hisseleri alverilp taalll ider ise sitne-i sadete ammisi mezbr ile mean irsl olunmak in bil-fil yenierilerim aas kim-makm olup sitne-i sadette sekbn ba olan Mehmed dme mecduh tarafndan mhrl mektb verilmekle mcebince emr-i erf yazlmdr. F Evst- Z.a. 70 Hkm 318: Vestence Kdsna hkm ki, Ebn-i siphiyndan Mustafa arz- hl sunup seyyidetl-muhassant Safiye Sultn dmet ismethnn Vestence Kazsnda vki haslar karyelerinden [bo] ve sir tevbi karyelerin buna bin yetmi mart ibtidsndan sene tammna dein buna deruhde olunup hl bu varup havs- mezbru zabt etmek zere iken kffr mstevl olup mahsl ihrk idp bu bir aka ahz u kabz etmi deil iken mrn-ileyh tarafndan mcerred tamr in sen havs- mezbr mahsln bit-tamm kabz eyledin szn tutmazm dey hilf- er rencdeden hl olmaduun bildirp mahallinde teft [bo] olunup vuk zere arz u ilm olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evst- Z.a. 70 Hkm 319: Aya Kdsna hkm ki, Dergh- muallm avularndan kdvetl-emsil vel-akrn Receb zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp bundan akdem kaz-i mezbrda vkimteveff Halil Bey evkf mtevellsi olan brhm fevt oldukda tevliyet-i mezbr mezbra sret-i revi ve bert- erfimle kendye tevch olunup zerinde ve zabt ve tasarrufunda iken aherden Ahmed ve Pir nm kimesneler tevliyet-i mezbru askeri tarafndan bert- erfle aldk dey mucib-i dahl ve taarruzdan hl olmamala mahallinde erle grlp icr-y hakk mmkin olmaz ise temessktlaryla sitne-i sadetime havle olunmak bbnda emr-i erfim rec eyledi eclden mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise temessktlar ile sitne-i sadete havle olunak emrim olmudur dey urtuyla emr-i erfim yazlmdr. Tahriren fi Evhir-i ehr-i Z.a. 1069 [67] 174

Hkm 320: Bepazar Monlsna ve Rstem Paa mtevellsine hkm ki, Mteveff Rstem Paa bin eyledi emenin yevm be aka vazfe ile mimr olan Mehmed sdde-i sadetime gelp bu bert- erfimle bil-fil mimr olup ed-y hdmet idp hdmeti mstahk olduu vazfenin vakf- mezbr mtevellsinden ehakk istedikde hardan dier Mehmed mukaddem ben mimr idim vazfeyi ben alurum dey b-vech dahl idp mni olmaktan hl olmaduun bildirp mezbrun ve bunun temesskt der-kse olup sitne-i sadetime gelp mrfaa olmadka tarafeyne vazfe virmeyp temessktyla sitne-i sadetimde mrfaa olmadka tarafeyne vazife verilmeye dey urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Z.a. 70 Hkm 321: Kre-i Nhas mftisine ve kdsna hkm ki, Merhm ve mafrun-leh Sultn Byezd Han aleyhir-rahmet vel-gufrnn Kre-i Nhas kazsnda vki karyeleri reys sdde-i sadetime arz- hl idp evkf- mezbra karyeleri min kllil-vch olup mdhale olunmak cb eylemez iken ve mr-i mrn demleri devre kmak memlik-i mahrsemde memn iken belerbei demlerin ve sancakbei subalar devre kup karye be-karye gezp evkf- mezbre karye reylarnn ve sir karyeler reylarnn ehl iylleriyle skin olunduklar evleri zerine konup mft meccnen meklt ve sir zahrelerin almalarn men in mukaddem ellerine emr-i erf verilmiken hl Kastamonu sanca msellimi olan [bo] nm kimesne emr-i erfe itat itmeyp Sarca tifesinden Sleymn blk ba demekle mehr Sarca otuz nefer Sarca ile nebolu kazs muhfazasna gndermekle mezkr Sleymn nm Sarca yirmi neferden ziyde Sarca ile devre kup evkf- mezbre karyelerinin her yerlerinde hilf- er ve knn mft meccnen elli vukyye pirin ve vukyye ya ve yedier tavuk ve on be yk saman ve on be yk odun ve on kile arpalarn aldklarndan gayri ehl ve evldlarna zina kasd idp bunun emsli zulm u teaddnin nihyetin olmaduun bildirp erle grlp hilf- er ve knn devr-i tamme menine ve meccnen nesneleri alnmayup men def olunmak bbnda emr-i erfim rec eyledikleri eclden urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evhir-i Zil-kade 70 175

Hkm 322: zmir Monlsna ve yenieri serdrna hkm ki, Taht- kaznzda vki yenieri ve acemi olan ve topu ve cebeci zmresinden olup bil-vris fevt olanlarn metrktlar Beytl-mle ahz u kabz etmek in dergh- muallm yenieri gedikllerinden kdvetl-emsil vel-akrn zde kadrhu tayn olunup tavif-i mezbreden bil-vris fevt olanlarnn metrktlar marifet-i erle ahz u kabz ve mbir-i merkma mfredt defterleriyle teslm ve Beytl-ml in ordu-yu hmynuma irsl ve sl eyleyp hilf- er-i erf bir ferd rencde ve remde olunmamak zere bil-fil ordu-y hmynumda dergh- muallm yenierilerim aas olan iftihrl-emcid vel-ekbir Mustafa Aa dme ulvvh tarafndan mhrl mektb verilmek mcebince amel oluna dey urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Zil-hicce 70 [68] Hkm 323: Gerede Kdsna hkm ki, Kaz-i mezbr ahlsi adam gnderp erle arz- hl eylediler ki Bolu Sancana mutasarrf olanlarn tarafndan gelen subaya her ayda bir zerlerine defter-i cedde kat olunan maktuu vermei razlar iken mtesellim ve subalar kanat itmeyp binba kendler in er yz akalar aldklarndan maad alef ve zahre baha ve konakc ve src nmyla maktlar mikdr dahi alup ve her sene mrliv tarafndan alnan arpann narh- cr zere akasn virmeyp ak zere teklf idp bunun emsli zulm u teaddlerinin nihyeti olmamala ekser rey mezbrlarn zulmnden perkende v pern olup huss- mezbr in ordu-y hmynum tarafndan dahi emr-i erfim verilmiken mezbrlar kanat itmeyp fukarya ziyde zulm ve gadr eylediklerin bildirp vezr-i azam- sbk mteveff Kara Mustafa Paa zamnnda muharrir-i vilyetini sret-i defter-i ceddle her karyeden tayn eyledi maktu alnup defter-i mezbrdan ziyde alnmayup min-bad rey fukars ziyde talebiyle rencde olunmamak in emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Z. 70

176

Hkm 324: stanbul Kdsna hkm ki, stanbulda skbl Mahallesi skinlerinden olup dergh- muallm yenierilerinden Mahmd arz- hl idp skbl Cmi kurbnde malml-hudd tahtn ve fevkn evlere mlkiyet zere mutasarrf iken mezbr Mahmd menzil-i mezbrun sknasnn evvel kendye ve badehu zevcesi Behram nm htun evld ve evldna ve badel-inkrz uteksna ve uteksnn evld ve evldna teslm-i mtevell ve tescl-i er berle vakf eyleyp lkin menzil-i mezbr harabe mrif oldukda tamrine vef eder bir nesnesi olmamala mahmiye-i sitnemde Kefel Mahallesinde vki Asuman nm htun bundan itir eyledi bab fevkn oda ve iki sofa ve tahtn bir kk oda ve havlusu hricinde bir fevkn oda ve tahtnda dahi bir oda ve bir su kuyusu ve ahur ve iinde zir-i zemin mstamel menzili fil-cmle mahdd olan mlk evi vakf eyledin menzil ile stanbul murd idp lkin mlk zere mutasarrf olduu evinin arsas ve bins vakf eyledi menzilden ziyde tescl ve feyzi cihetinden evini ve intifa olduu mahede olmala vakf- mezbr menzil-i mlk ve mlk-i mezbr vakf- olunmak zere cnib-i erde mesa olunup sicil ve huccet olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein buyurdum ki urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i Z. 70 Hkm 325: Nide ve rgb Kdlarna hkm ki, Hc Abdurrahman sdde-i sadetime arz- hl idp iftiharul-havs velmukarrebin Dars-sadetim aas [bo] Aa dme ulvvhnn taht- nezaretinde vki mteveff brhm Bey evkf karyelerinden taht- kaznzda vki neki ve Zili ve Saka nm karyeleri bin altm dokuz senesinde vakf- merkm mtevellsi olan Hseyin buna ber-vech-i pein yetmi akaya virp mebla- mezbru vakf in bundan bittamm alup bu dahi varup sene-i mezbrede vki olan mahslt alup der-anbr idp mahslt almak sadedinde iken mezkr Hseyin verdiime ndim oldum dey buna virmeyp teadd eyledikde mrfaa-i er olup grldkde zikr olunan mahsl temesskt mcebince buna hkm olunmuken yine mezbr Hseyin virmeyp buna ziyde gadr eyledin bildirp nzr- evkf ve teft huzrunda mrfaa olunmadka mahslt tarafeyne verilmemek bbnda emr-i erfim rec eylemekte mrn-ileyh Drs-sadetim aas huzrunda mrfaa-i er olmadka anbra kimesne vaz- yed etmemek emrim olmudur. Buyurdum ki vusl buldukda bu babda sdr olan emrim 177

zere amel itmeyp dahi arz olunduu zere sitne-i mezbrede olan mahslt deranbr olunmu ise nzr- evkf olan aa-y mrn-ileyh huzrunda mrfaa-i er olmadka tarafeyne mahslt verdirmeyp hl zere ibk eyleyesin. Tahriren F Evil-i Z. 70 [69] Hkm 326: znikmid Kdsna hkm ki, stemihan Htun sdde-i sadetime arz- hl idp bunun [bo] nm criyesi znikmid kasabas skinlerinden Ms kethud demekle marf kimesne bin yetmi nefer ordusu hl yannda olmala criyesin taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledikde ve tarafndan [bo] nm kimesneyi vekl nasb eyledin bildirp criyesi mezbre vekl-i mezbra alverilp taalll ider ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mahallinde criyesi vermekde taalll ider ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. Tahriren fi evst- ehr-i zil-hiccet-erfe sene sebn ve elf. Hkm 327: znik ve [bo] kdlarna hkm ki, znik kazsnda vki mteveff Mahmd elebi evkfna evldiyet ve mertiyet zere mtevellsi olan kdvetl-emsil vel-akrn Derv Mehmed zde kadrhu sdde-i sadetime arz- hl idp vakf- mezbrun sbk voyvodas olan Mustafa nm mderris vakfn karyelerinden [bo] nm karye topranda ems Paa olu [bo] mezbr Mustafa Be zamnnda fevt olup tasarrufunda olan yerleri knn zere tapuya mstahakk oldukda tapu ile ol yerleri iki bin sekiz yz riyl gurua bey idp vakfn aher mahsl masrif-i ihata edip lkin mahll akasyla vakf- mezbrun bin olunan aded emesinin su yollar ve kemeri harab olup tamre muhtac olman znik Kds Mevln Mustafa ol emeleri mebla- mezbru har ve sarf eylemek zere mezkr mderris Mustafaya tebli olunup mezbr dahi marifet-i erle ol emelerin yollarn tamr eylemek istedikde zikr olunan suyun kadmi cereyan eden Cmii Kebir su yollar kurbnde cereyan eyledi biri ashbndan satun alup ve Cmii Kebirin hak- sbtu olan suyu virp ve yeniden knk ile getrp vakf- mezbrun emelerine icr edivermek zere ml- vakf har ve sarf idp kd- mezbr 178

mazul olmala mezbr Mustafa ol suyu vakfn emelerine icr etdirmeyp kendnn ve olunun mlk menzillerinin iinde ve duvarnn darsnda yeniden emeler bin idp ol suyun bir mikdr ierye ve bir mikdr darda olan emelerine icr etdirp vakfn emeleri ibtal kalup mslmanlara ve vakfa ziyde gadr ve mzyaka virp teadd eyledikde ve huss- mezbr eyhl-islmde istif olundukda vakfn ml ile harn icr eyledi suyun yollar sed ve vakfn emelerine icr etdrlmee eran kdir olur dey fetv-y erf verldin bildrp fetv-y erf mcebince amel olunup ol vakfn emelerine icr etdrlmek bbnda emr-i erfim rec etmein buyurdum ki vusl buldukda huss- mezbr mukaddema mrfaa-i erle grlp fasl olunmu deil ise emr-i hakk u adl zere huccet ve fetev-y erfelerine nazarlar idp gresin ol niz olunan su vakf- mezbrun mahll olan suyu iki bin sekiz yz riyl gurua bey olunup ol mebla ile vakfn aded harab olan emelerine marifet-i erle getrmek in mezbra tenbh olunup mezbr dahi vakfn mlyla icr ve vakfn harab emelerin yollar mahdd knk ile getrp ve vakfn emelerine icr etdirmeyp kendnn ve olunun mlk menzilin ieri ve tarasna mcerred bin eyledi emelerine icr itdrp vakfn emeleri battl kalup teadd eyledi vki ise mezkrun sonradan ihds eyledi emelerin yollar sed ve kadm vakfn emelerine icr ittrp er-i erf ve fetv-y erfe muhlif mezbru dahl etdirmeyesin. F Evhir-i Zil-hicce E-erf sene sebn ve elf. [70] Hkm 328: Mora ve [bo] kdlarna hkm ki, Mteveffiye [bo] hanmn Kuds- erfte olan medresesi ve talebesine ve hulefsna ve nzr ve mtevellsine vakf eyledi evkfna mertiyet zere bert- erfle mtevellsi olan kdvetl-emsil vel-akrn Derv Mehmed zde kadrhu iclaleh huzrunda mrfaa olduklarn mezbr mderris Mustafa Bey ve sdde-i sadetime arz- hl idp taht- kaznzda selatin-i maziye temessk ile temellk olunan Hseyinli ve Bfeki ve Avar ve ayviranve Gen ve Handr ve tevbii karyelerinin sbk mtevellsi olan mderris Mustafa ve Mahmd ml- vakf ekl ve bey idp vakfa hyneti olmala dstrl-ekrem mir-i efham nazm- menazm- rakam vezr-i azam Mehmed Paa edmellah tela Mahmdun hyneti olduu huzrunda zhir olmala mezbrlar tevliyetten azl olunup ve mezbr Derv Mehmed 179

bert- erfemle tevecch olunman zikrolunan evkfn mahslt bin yetmi neferle ahz ve kabz etmek in emr-i erfim rec etmeksizin mcebince amel olunup vk olan mahslt mezbr Derv Mehmede ahz u kabz etdirmek emrim olmudur. Buyurdum ki: vusl buldukta mma-ileyh Derv Mehmedin elinde olan bert ve sreti defter ve sret-i vakfiye-i mamln bih mcebince evldiyet ve mertiyet zre vk olan mahslt ahz u kabz itdirp, art- vkfa muhlif mezbr Mderris Mustafa ve Mahmdu ve har dahl u taarruz etdirmeyp, dhil olunup vakfa id olan mahslden kimesne nesnesin dahi alm isevakf in hkm edp buna alveresin er-i erfe ve sret-i deftere ve vakfiye-i mamln-bihya muhlif kimesneye i itdirmeyesin F Evhir-i Zil-hicceti-erife sene sebin-e elf Bir sreti dahi Burusa Monlsna ve Eskiehir ve Gl ve Budur ve Simav ve Lazkye kdlarna vech-i merh zre hkm yazlmdr. F Evhir Z. Sene 70 Bir sreti dahi Burusa Monlsna ve Ber vech-i arpalk Mudurnu ve havlsine mutasarrf olan mevlnya ve znik ve Akhisar ve Bazarsuyu ve [bo] kdlarna vech-i merh zre hkm yazlmdr. F Evhir Z. Sene 70 Hkm 329: Bafra kdsna ve kethudyiri ve yenieri serdrna hkm ki, Sefne reslerinden mer arz- hl idp mezbr sitne-i sadetim zahresi in ol cnibe varup narh- cr zere akasyla sefnesine buday ve sir tereke alup tahml idp sitne-i sadetime getrmek murd eyledikde baz kimesneler mni olduun bildirp kimesne mni olmamak bbnda emr-i erfim rec etmein buyurdum ki [bo] vusl buldukda mezbr o cnibe varup dhil olur ise tereke bey ederler ise buna akasyla narh- cr zere tereke tahml etdirp sitne-i sadetime gnderp hricden kimesneyi dahl u taarruz etdirmeyesin amm mukayyed olasn ki, bu bahne ile harb kffra tereke alup gitmekden be-gyet ihtirz eyleyesin dey yazlmdr. F Evhir-i Z. 70 Hkm 330: Ezdin ve Kolos ve Armiye ve Tolende Kdlarna hkm ki, Tophne skinlerinden olup sefne reslerinden Tazmndeci demekle marf Mustafa arz- hl idp mezbr res stanbul zahresi in [bo] md tereke alup sefinesi 180

taht- kaznzda zahreden her nesne bulunur ise narh- cr zere akasyla alvirp sefnesine tahml ve sitne-i sadetime getrmek in emr-i erfim rec etmein buyurdum ki, hkm-i erfimle vardkda taht- kaznzda [bo] md tereke narh- cr zere akasyla tedrk ve sefnesine tahml idp mahmiye-i stanbula gnderesin mezkr res ne gnde varduun ve mikdr tereke tahml olduun ve ne gnde tevecch itdn sicill-i mahfza kayd eyledkden sonra emr-i erfimin zahrna dahi yazup eline veresin ki geldikde ana gre taleb oluna zahre hussu mhimmtdandr. Avk u tehirden ve ihml msheleden ve bu bahne ile harb kffra alup gitmekde be-gyet ihtirz eyleyesin dey hkm yazlmdr. F Evhir-i Z. 70 [71] Hkm 331: Sakz muhfz olan vezr, ve Sakz Kdsna hkm [ki] Ruhban tifesinden Papa stefan nm rhib sdde-i sadetime arz- hl idp mezbr kend halinde olup hilf- er-i erf kimesneye zulm u teaddsi ve eran zerine nesne sbit zhir olmu deil iken mahrse-i Sakz skinlerinden Papa Hristoyu ve Papa stepan ve Anton Yorooyu ve [bo] ve [bo] ve [bo] nm zimmler zr hid olmala hilf- er-i erf bunun bin yedi yz guru alup ziyde zulm u teadd ve fesd eylediklerin bildirp mahallinde ve huzrunda alnan guruu alverilp taalll eder ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in hkm yazlmdr. F Evhir-i Z. 70 Hkm 332: Boazhisar muhfazasnda olan vezr Ahmed Paaya ve Kala-i Sultniye Kilidl-bahr Kdlarna ve Kala-i Sultniye ve Kilidl-bahr serdrlarna hkm ki, Sefne reslerinden Yahya Res sdde-i sadetime arz- hl idp mezbr sefnesine kereste doldurup murd eyledi yerlere getrp ticret etmek murd etmee lkin bu defa sdde-i sadetimde ihrk vki olup kereste ziyde lzm ve tehem olmakla cmleniz ite sitne-i sadetimde o dkknlar ihrk olan kimesnelere bey olup hrici vilyete gitmek zere fermn- l-nm sdr olmakda mezbr Yahya Resin dahi fermn- erfim zere sitne-i sadetimden binaya lzm olan kereste alnup binaya lzm olmayan am kerestesi kalup binaya yarar kerestesi kalmamala 181

Boazhisarlarnda minel-kadm zere yoklanup sefnesine mdhale olunmayup keresteye mteallik binya lzm olunan am kerestesi kalmala sefnesi salverilp kimesneye mni olmamak bbnda emr-i erfim rec etmein mezbrun sefnesi kef olunup binaya yarar kerestesi kalmad sefnesine mdhale olunmayup salverilp rencde olunmamak emrim olmudur. Buyurdum ki [bo] vusl buldukda bu babda sdr olan emrim zere amel idp dahi mezbr Yahya Resin sefnesi kef olunup binaya lzm olunan am kerestesi kalmala sefnesi salverilp ibu emr-i erfime mugyir kimesneye i etdirmeyesin yle bilesin. Tahriren Evhir-i ehr-i Zil-hicceti-erf sene sebn ve elf. Hkm 333: Kre-i Nhas Kdsna hkm ki, Kre-i Nhas kazs skinlerinden hutebdan Mehmed nm hatb arz- hl idp bu kend halinde iken Kre-i Nhas kazsna tbi Narice nm karye skinlerinden olu ve Mehmed ve Uzun abn nm kimesneler bunun evin basup yz guru nakd otuz sekiz aded koyun ile baz eylar yama gret idp ziyde zulm u teadd eyledikleri ve bu babda fetv-y erfe ve huccet-i eriyyesi olduun bildirp hucceti mcebince mahallinde erle grlp icr-y hakk olmaz ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mahallinde erle grlp huccet-i eriyye mcebince icr olunmaz ise sitne-i sadete ihzr olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Z. 70 Kethudnn marifeti ile Mustafa mbir tayn olmudur. Hkm 334: znikmid Kdsna hkm ki, Sen ki kdsn sdde-i sadetime mektb gnderp dergh- muallm yenierilerinin deveci orbaclarndan Sinn meclis-i ere varup kaz-i mezbrda vki bir mlk mahzeni mahallesi yirmi seneden mtecviz mlkiyet zere zabt ider iken hardan Hc Mehmed nm bostan ol mahzen benim zevcim [bo] nm hatunun babasnn iken ben alup zabt iderim dey dahl etmekle mukaddem erle grlp mcebince emr-i erfim verilp itat- emr-i erf itmekle arz eyledi eclden mahallinde erle grlp icr-y hakk olunmak in urtuyla hkm yazlmdr. F Evil-i M. 71 182

[72] Hkm 335: Kdsna hkm ki, Kdvetl-emsil vel-akrn Hzr zde kadrhu arz- hl idp kaz-i mezbr skinlerinden Hseyin nm siphnin zimmetinde be kse aka hakk olup taleb eyledikde vermekde taalll ind eyledin ve tarafndan mebla- mezbru ahz u kabz etmek in [bo] nm kimesneyi vekl nasb eyledin bildirp vekli mezbra alverilp taalll ider ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein mezbr be kse aka hakk varan deme virmeyp taalll ider ise sitne-i sadetime ihzr olunmak in hkm yazlmdr. F Evil-i M. 1071 Hkm 336: znik ve [bo] kdlarna hkm ki, znik kazsnda vki mteveff Mahmd Bein bin eyledi imaret ve mescidin mertiyet zere bil-fil bert- erfimle mtevellsi olan kdvetl-emcid vel-ayn Derv Mehmed zde mecdhu arz- hl idp vakf- mezbrun mukaddem mtevellsi olan Hc Mustafann ml- vakf ekl ve bey idp hyneti olmala mezbr yolundan ref olunup mma-ileyh yerine nasb ve tayn olunup mezbr Hc Mustafann ml- vakfdan ekl ve bey eyledi ml- vakf erle teft idp zimmetinde zuhr eden ml- vakf ahz etmek in istedikde taalll ind eyledi ve bu babda ml- vakf ahz ve telef eden birinden gir almaa eren kadir olur dey eyhulislmn fetv-y erfe virdn bildirp fetv-y erfesi mcebince amel olunup icr-y hakk olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. F [bo] sene 71 Hkm 337: Ezdin Kdsna ve kaz-i mezbrda olan yenieri serdrna hkm ki, Ezdinde vki ticret eden tccr tifesi sdde-i sadetime arz- hl idp mezbrlar kdiml-enamdan pazar yerine getrp bey ve ira eyledikleri eydan yasaklk nmna aka alna gelmi deil iken dergh- muallm yenierilerinden Osmn ve Ali ve Bostan Mehmed nm yenieriler hilf- er ve knn bunlardan 183

yasaklk nmna ikier ve er guru taleb edp rencde ve remde etmekten hl olmamala mrfaa-i er oldukda kadme muhlif yasaklk nmna aka almamak zere men ve def olunmak in huccet-i eriyye verilmekte mezbr yenieriler kadme ve huccet-i eriyye mugyir tekrr yasaklk akas talebiyle rencdeden hl olmadklarn bildirp zerlerinde olan huccet-i eriyyeleri mcebince amel olunmak in bil-fil sitne-i sadette dergh- muallm yenierilerim kethuds olup yenierilerim aas kim-makm olan iftihrl-emcid ve l-ekarim Hc Sleymn dme mecduh tarafndan mhrl mektb verilmekte mcebince amel olunmak zere urtuyla hkm yazlmdr. F Evst- M. 1071 Hkm 338: Trabzon Kdsna ve yenieri serdrna hkm ki, Kaz-i mezbr skinlerinden olup dergh- muallm yenierilerinden [bo] ve [bo] ve [bo] ve [bo] nm yenieriler iki frka olup mbeynlerinde baz adavetten ba ve gavga ve ikbal zere olduklarndan gayri [bo] nm yenieriyi hilf- er-i erf urup katl ve ktili dahi ahz u habs olunup ehl-i fesd olup zerine crm sbit olanlarn erle haklarnda lzm gelen icr in yenieri avularndan Mehmed avu zde kadrhu tayn olunman ve mukaddem ve hl vki olan Beytl-ml mezbra teslm ve sitne-i sadete irsl olunmak zere bil-fil yenieri Mustafa Aa dme ulvvh tarafndan mhrl mektb verilmekte mcebince urtuyla hkm yazlmdr. F Evil-i M. 1071 [73] Hkm 339: Akhisar- Geyve ve [bo] Kdlarna hkm ki, Ayasofya-i Kebir Cmii erfinin bil-fil bert- erfimle hatibi olan kdvetsslehis-slikn Mahmd zide salahuh sdde-i sadetime arz- hl idp Akhisar- Geyve kazsnda vki bert- erfimle mutasarrf olduu Eengni nm mezraasnn muhtar ve muayyen snr dahilinde kadmden r ve resmi mezraa-i mezbra mutasarrf olanlar olageldikleri yerlerin hricden kimesnenin ilvesi yoken hl [bo] kazs skinlerinden olup erbb- tmrdan Mahmd sipah nm siphlerin veklleri olan [bo] ve [bo] nm kimesneler ol yerler tmr topradr dey dahl eylediklerinden 184

mukaddem knn zere men ve def olunmak in emr-i erfim verilmiken mezbrlar kanat etmeyp mezraa-i mezbrenin snr iinde olduundan mma-ileyhe ait olan r resmin bin yetmi senesinde alup mahslne kll gadr eylediklerin bildirp mma-ileyhe id olan r resmi vermekde taalll ind eder ise sitne-i sadetime ihzr olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein ihzr in vech-i merh zere hkm yazlmdr. F Evst- M. 1071 Hkm 340: Beylerbeyine ve smail Geidi Kds ve yenieri serdrna hkm ki, [silik] bostnclar kethuds kdvetl-emcid vel-ayn aban zde mecdhu arz- hl idp bundan akdem bae-i hassam bostanclarndan olup kasaba-i mezbreden Osmn nm bostan bin yetmi senesinde bil-vris fevt olup metrkt kadmden hasl bostanclarm oca tarafndan ahz u kabz olunagelmekte hl kasaba-i mezbrede sabk yenieriler serdr olan nm yenieri Beytl-mle id olur dey fuzli olu mteveff-y mezbrun metrkt mma-ileyh tarafndan varan demine b-kusr aldrlup taalll ind etdirilmemek in bil-fil dergh- muallm beyliksnn kethuds olup hl sitne-i sadetimde yenierilerim aas kim-makm olan kdvetl-emcid vel-ayn Sleymn zde mecdhu tarafndan mhrl mektb verildn bildirp mcebince amel olunup metrkt- mezbr hssa bostanclarm kethuds tarafndan varan demine ahz u kabz ettrmek emrim olmudur. Buyurdum ki [bo] vusl buldukda bu babda sdr olan emrim ve mrnileyh tarafndan verilen mektb muvazzah addidp dahi bil-varis fevt olan mezbr Osmn nm bostannin metrktnda badel-fevt hkm idp mma-ileyh tarafndan varan demine ahz u kabz ittrp mezbr serdr teadd etdirmeyesin dey hkm-i erf yazlmdr. F Evil-i M. 1071 Hkm 341: Karaman Belerbeisine ve Tarsus ve [bo] Kdlarna hkm ki, Karaman Erelisi Kds Mevln Yahya zde fazluh sdde-i sadetime mektb gnderp mteveff-y mezbr Mehmed Paa evkf karyelerinden Kara nallu nm karyeden olup eltik reylarndan Hc brhm ve Ahmed halife ve Mustafa nm kimesneler ile karye-i mezbre ahlsi meclis-i er-i erfe varup bunlar mrnileyhin evkf zemetten Karamanda Ereli kurbnde vki Suhaova demekle marf 185

yaylaa yaylak zamnnda davarlar ile kup, otundan ve suyundan intif idp yaylak resmini amellerine gre siphlere knn ve defter mcebince ed idp hricden dahl olunmak cb etmez iken hl Karaman mtesellimi tarafndan Sinn Aa demekle marf kimesne gelp birka nefer adamlarn ahz u habs idp ve fuzlen on iki bin akalarn ve bir ift krklerin alup ziyde teadd eyledin bildirp erle grlp fuzl alnan aka ve krkn gerye alvermek recsna arz eyledi eclden ..urtuyla emr-i erf yazlmdr. F [bo] sene 1071 [74] Hkm 342: zmir Monlsna ve zmir [bo] Serdrlarna hkm ki, zmirin Seferihisarnda skin mer nm yenierinin zimmetinde bir mikdr yenierinin ml olmala bundan akdem tahsl in mhrl mektb ve mumcu tayn olunup mezbr mer varan mumcuya beytl-ml vermediinden gayri bu cnibe gelp vermei dem-i itati olman mezbr her kande ise ele getrp ordu-y hmynuma ihzr eylemek ve mhim ve huss- mezbr mahssen sipari olunup ve yenieri avularndan kdvetl-emsil vel-akrn Ramazn avu zde kadrhu tayn ve her kang serdra ise dem gnderp, ahz etdrp avu- mezbra teslm ve bu cnibe gnderp icmalden hazer ve kendn mukayyed olup ve edya skin olduu mahallin serdr kalup ihml ider isen sende nedmet ekersn zrnz makbl deildir dey bil-fil yenierilerim aas olan Mustafa Aa dame ulvvh tarafndan mhrl mektb verilmekle mcebince amel olunmak in urtuyla emr-i erf yazlmdr. Buyuruldusu mektb zerindedir. F [bo] Sene 1071 Hkm 343: Midill Kdsna ve Midill Aasna hkm ki, Dergh- muallm yenierilerinin yirmi nc bln orbacs olup ba blkba olan kdvetl-emsil vel-akrn [silik] idp mezbr Mustafa subann krk sekiz blkte Receb nm yenieri zimmetinde drt yz guru hakk olup mebla- mezbru [silik] kefl bil-ml olup ve tarafndan [bo] nm yenieriyi vekl nasb eyledin bildirp mebla- mezbr vekl-i mezbra alverilp taalll ider ise mezbr 186

sitne-i sadete ihzr ve huss- mezbra ziyde teadd idp bir vechle mahede eyleyesiz dey sekbn ba olup bil-fil sitne-i sadette yenierilerim aas kaim-i makam olan Mehmed dme mecduh tarafndan mhrl mektb verilmekle mcebince emr-i erf yazlmdr. F [bo] sene 1071 Hkm 344: Kastamonu Paasna ve Kre-i Nhas Kdsna hkm ki, Mehmed ve Ali Hoca nm kimesneler arz- hl idp kaz-i mezbr skinlerinden Mahmd nm kimesnenin zimmetinde karz- erden alt bin aka ve otuz be bin aka haklar olduundan maad mezkr Mahmdun kain-i atas Ramazn nm kimesne zimmetinde dahi yirmi sekiz batman bakr hakk olup taleb idp almak sadedinde iken mezkr Mahmd fevt olup hl muhalleftn kabz iden merkm Ramazn ve oullar Hasan ve Hseyin nm kimesnelerden taleb ve mrfaa er olunmak istediklerinde mezkr itat- er etmeyp ziyde teadd etmeleriyle mahallinde icr-y hakk mmkin olmayup mezkrlar sitne-i sadete ihzr olunmlar bbnda emr-i erfim rec eyledi eclden vech-i merh zere amel olunmak emrim olmudur dey emr-i erf yazlmdr. F Evst- M. 71 Hkm 345: Belgrad Monlsna ve msellemine hkm ki, akir nm kimesne arz- hl idp mezbr Karadeniz sahillerinden akasyla buday itir idp sitne-i sadete getrp lkin ol yallarda tereke kllet zere olmala Belgraddan Tunaya gemileri ile Sirem Ovasnda kazsna varup akasyla buday itir idp sitne-i sadete getrmek istedikde sen ki kd ve mtesellimsin akasyla itir eyledi yedi gemi buday alkonup gadr eyledkleri eclden akasyla itir eyledi buday- mezbrun sefinesine tahml ve sitne-i sadete gndermek bbnda emr-i erfim rec etmein alkounulan buday verilp taalll olunmamak in hkm yazlmdr. F Evhir-i M. 71 [75]

187

Hkm 346: Alaiye Paasna Kaz-i mezbra tbi Minval ve elebi ve ukur ve Gndere ve Abkaa nm karyeler skinlerinden drendegn- fermn- hmyn [bo] ve [bo] ve [bo] ve [bo] nm kimesneler sdde-i sadetime arz- hl idp hl kaz-i mezbra tbi mezkr Abkee nm karye skinlerinden Kara Abdi nm kimesne hilf- er-i erf [bo] bin akalarn ve baz emvl ve erzkn alup ziyde zulm u teadd eyledin bildirp erle grlp icr-y hakk olunmak bbnda emr-i erfim rec etmein buyurdum ki [bo] urtuyla emr-i erf yazlmdr. F Evil-i S. 71 [76] Bo

[77]. ve [78]. sayfalar atlanm [79] mur- mhimme in verilen ulak hkmleridir. Der-zamn- hazret-i vezr-i mkerrem ve muhterem Sleymn Paa bi-marifet-i Sleymn Efendi kim-makm- Resl-Kttb fid-Dvnil-l fi gurre-i Zil-kadet-erfe sene 1069 Hkm 347: Ml- miri tahsli in sitne-i sadetden Moraya varup gelince iki nefer adam ulak hkm yazlmdr. F Evil-i Z.a. 69 Hkm 348: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince iki nefer adam ulak hkm yazlmdr. F Evil-i Z.a. 69 Hkm 349: sitne-i sadetden skbe varup gelince bir mhim maslahat in ulak hkm yazlmdr. 188

F Selh-i Z.a. 69 Hkm 350: sitne-i sadetden Moraya varup gelince nefer adam iki kat- ulak hkm yazlmdr. F Evil-i Z.a. 69 Hkm 351: sitne-i sadetden Fevarine varup gelince ulak hkm yazlmdr. F Evil-i Z.a. 69 Hkm 352: sitne-i sadetden Moraya varup gelince iki nefer adam ulak hkm yazlmdr. F Evil-i Z.a. 69 Hkm 353: sitne-i sadetden Ordu-y Hmyna varnca kala-i cedd mismar nakli nm avu ulak hkm yazlmdr. F Evhir-i Z. 69 Hkm 354: sitne-i sadetden girye varup gelince iki nefer adam ulak hkm yazlmdr. F Evil-i Z. 69 Hkm 355: sitne-i sadetden Trablusa varup gelince bir nefer adam ulak hkm yazlmdr. F Evil-i Z. 69 Hkm 356: sitne-i sadetden [bo] varup gelince iki nefer adam avu ba Abdullah Aa talebi ile ulak hkm yazlmdr. F Evil-i M. 70 189

Hkm 357: sitne-i sadetden Diyar- Bekre varup gelince yenieri mevacibi in bir nefer adam ulak hkm yazlmdr. F Evil-i M. 70 Hkm 358: sitne-i sadetden Geliboluya varnca iki nefer adam miri aka getrmek in ulak hkm yazlmdr. F Evil-i M. 70 Hkm 359: sitne-i sadetden Ordu-y Hmyna varnca baz mslaha in Sadr azam aalarndan Mehmed Aaya bir res bargir in ulak hkm yazlmdr. F Evst- M. 70 Hkm 360: sitne-i sadetden Ordu-y Hmyna varup gelince bir nefer adam ulak hkm yazlmdr. F Evst- M. 70 Hkm 361: sitne-i sadetden Niboluya varup gelince bir nefer ulak hkm yazlmdr. F Evst- M. 70 [80] Hkm 362: sitne-i sadetden Ereliye varup gelince bir nefer adam ulak hkm yazlmdr. F Evst- M. 70

190

Hkm 363: sitne-i sadetden ordu-y hmyna han- l-n hazretlerinin mjdesi haberlerin getrmek in nefer adam ulak hkm yazlmdr. F Evst- M. 70 Hkm 364: sitne-i sadetimden Girid Cezresine varnca deryda karada iki res bargir in ulak hkm yazlmdr. F Evst- M. 1070 Hkm 365: sitne-i sadetden Ordu-y Hmyna varup gelince iki res bargire ulak hkm yazlmdr. F Evst- M. 70 Hkm 366: sitne-i sadetden Erz- Ruma varnca iki nefere ulak hkm yazlmdr. F Evhir-i Muharrem 70 Hkm 367: sitne-i sadetden Trbe Adasna varnca iki res bargir in bir kat- ulak hkm yazlmdr. Merdm-i Defterdr Paa F Evhir-i Muharrem 70 Hkm 368: sitne-i sadetden Edirneye varnca bir res bargir in bir kat- ulak hkm yazlmdr. F 27 M. 70 Hkm 369: sitne-i sadetden Edirneye varnca yalnz adam res bargir in bir kat- ulak hkm yazlmdr. F Evhir-i M. 70 191

Hkm 370: sitne-i sadetden Malatyaya varup gelince yalnz bir nefer adam bir res kzl bargir in ulak hkm yazlmdr. Hkm 371: sitne-i sadetden Edirneye varnca yalnz iki res bargir in ulak emri yazlmdr. F Evhir-i M. 70 Hkm 372: Moraya varup gelince iki res kzl bargir in ulak hkm yazlmdr. F Evhir-i M. 70 Hkm 373: Halebe varup gelince yalnz bir nefer adam bir res bargir in ulak hkm yazlmdr. F 2 S. 1070 Hkm 374: sitne-i sadetden Eskiehire varup gelince yalnz bir nefere bir res bargir in ulak hkm yazlmdr. F 10 S. 70 Hkm 375: Ordu-y hmyna varup gelince yalnz bir nefere bir res bargir in hkm verilmidir. F 6 S. 70 Hkm 376: Edirneye varup gelince iki nefere iki res bargir in ulak hkm verilmidir. F 5 S. 70 F Evhir-i M. 70

192

Hkm 377: Edirneye varnca ksrak yedemek in bir bargir verile dey ulak hkm verilmidir. F 7 S. 70 Hkm 378: Trablusama varup gelince iki nefere iki kzl bargir in ulak hkm yazlmdr F 8 S. 70. Hkm 379: Girid Cezresine varup gelince iki nefere iki res bargir in ulak hkm verilmidir. F 12 S. 70 [81] Hkm 380: Edirneye varup gelince bir nefere yalnz bir bargire ulak hkm verilmidir. F Evst- ehr-i Safer sene sebn ve elf. Hkm 381: sitne-i sadetden Niboluya varup gelince yalnz iki nefere ulak hkm verilmidir. F 2 S. 1070 Hkm 382: Kastamonuya varup gelince yalnz iki nefere ulak hkm verilmidir. F 23 Saferl-hayr sene sebn ve elf. Hkm 383: Haliya bir mhim ve mstacil huss in adamlarndan [bo] Aa ordu-y hmyna varup gelince yalnz bir nefer in yalnz bir ulak hkm verilmidir. F 23 S. 1070 193

Hkm 384: sitne-i sadetden am Trablusuna varnca nefere ulak hkm buruna varnca nefere iki kat- ulak hkm yazlmdr. F 24 S. 70 Hkm 385: sitne-i sadetden Ordu-y Hmyna varnca nefer adama ulak hkm verilmidir. F 26 S. 1070 Hkm 386: sitne-i sadetden Ahyoluna varnca iki nefere ulak hkm verilmidir. F Gurre R.a. 1070 Hkm 387: sitne-i sadetden Edirneye varnca iki nefere ulak hkm yazlmdr. F Evil-i R.a. 1070 Hkm 388: sitne-i sadetden Kengrya varup gelince iki nefere ulak hkm yazlmdr. F 12 R.a. 1070 Hkm 389: sitne-i sadetden Sakza varup gelince iki nefere ulak hkm yazlmdr. F 12 R.a. 1070 Hkm 390: sitne-i sadetden mceddeden bin olunan kalaya varup gelince yalnz bir nefer in ulak hkm yazlmdr. F 15 R.a. 1070

194

Hkm 391: sitne-i sadetden Hendeke varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 15 R.a. 70 Hkm 392: Diyar- Bekre varup gelince yalnz bir nefere menzil hkm verilmidir. F 22 R.a. 70 Hkm 393: Diyar- Bekre varnca iki res menzil bargiri in ulak hkm verilmidir. F 19 R.a. 70 Hkm 394: sitne-i sadetden Edirneye varnca bir res bargir in menzil hkm verilmidir. F 15 R.a. 70 Hkm 395: Aydna F 28 R.a. 70 Hkm 396: Vezr-i mkerrem Kapudan Paa Hazretlerinin avuu Hseyin avu Boazhisarlarna revane olmala sitne-i sadetden Boazhisarlarna varnca yalnz iki nefere bir ulak hkm verilmidir. F 25 R.a. 70 Hkm 397: sitne-i sadetden Ordu-y Hmyna varnca res bargir in ulak hkm verilmidir. F Gurre R. 70 varnca yalnz bir nefere ulak hkm verilmidir.

195

Hkm 398: sitne-i sadetden Edirneye varnca yalnz bir bargire ulak hkm verilmidir. F 2 R. 70 Hkm 399: sitne-i sadetden Burusaya varup gelince yalnz iki nefer in bir ulak hkm verilmidir. F 3 R. 70 Hkm 400: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince iki nefer adam ulak hkm yazlmdr. F 7 R. 1070 Hkm 401: sitne-i sadetden bir mhim-i mstacil huss n Halebe varup gelince bir nefer adama ulak hkm verilmidir. F 7 R. 70 Hkm 402: sitne-i sadetden Kastamonuya varnca iki nefere ulak hkm verilmidir. F 12 R. 1070 [82] Hkm 403: Hl Badad Belerbeisi olan Vezr-i mkerrem Murtaza Paa Hazretlerinin adamlar Badaddan gelp ordu-y hmyna revan olmala yalnz iki res in bir ulak hkm verilmidir. F 11 R.a. 70

196

Hkm 404: sitne-i sadetden Trabzona varup gelince yalnz bir nefer in ulak hkm verilmidir. F 9 R. 1070 Hkm 405: Halebe varup gelince yalnz bir nefer adama ulak hkm yazlmdr. F 10 R. 70 Hkm 406: sitne-i sadetden Diyar- Bekre varnca yalnz bir adam ulak hkm yazlmdr. F 5 R. 1070 Hkm 407: sitne-i sadetden Badada varup gelince yalnz iki nefer adama iki res menzil bargiri vermek in ulak hkm yazlmdr. F Gurre R. 70 Hkm 408: Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 9 R. 70 Hkm 409: sitne-i sadetimden Halebe varup gelince yalnz iki nefere ulak verilmidir. F 12 R. 70 Hkm 410: sitne-i sadetimden Trablusa varup gelince yalnz iki nefere bir ulak hkm verilmidir. F 13 R. 70

197

Hkm 411: sitne-i sadetden Halebe varup gelince bir nefer adama ulak hkm yazlmdr. F 15 R. 1070 Hkm 412: mur- mhimme in sekiz sancaa ikier nefere ulak hkm verilmidir. F 19 R. 1070 Liv-i Ktahiyye ve Karahisar- Shib, Liv-i Karesi, Liv-i Hamid, Liv-i Teke, Liv-i Aydn, Liv-i Saruhan, Liv-i Sla, Liv-i Mentee Hkm 413: sitne-i sadetden vezr-i mkerrem smail Paaya varup gelince yalnz bir nefere bir ulak hkm verilmidir. F 19 R. 1070 Hkm 414: sitne-i sadetden Edirneye varnca iki nefere ulak hkm yazlmdr. F 15 R. 70 Hkm 415: sitne-i sadetden Halebe varup gelince iki nefere ulak hkm yazlmdr. F 13 R. 1070 Hkm 416: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince yalnz iki nefere yalnz iki res bargir in ulak hkm verilmidir. F 25 R. 70 Hkm 417: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince smail Paa Hazretlerinin iki nefer adamlarna iki res menzil bargiri vermek in hkm verilmidir, 198

F 28 R. 70 Hkm 418: sitne-i sadetden Edirneye varnca Vezr Paa Hazretlerinin demisine yalnz bir nefere yalnz bir res menzil bargiri verilmek in hkm verilmidir. F 28 R. 1070 Hkm 419: Edirneye varup gelince yalnz bir nefer adama ulak hkm yazlmdr. F 25 R. 70 Hkm 420: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince bir nefer adama ulak hkm yazlmdr. F 26 R. 70 Hkm 421: sitne-i sadetden Edirneye varnca iki nefere ulak hkm yazlmdr. F 26 R. 70 [83] Hkm 422: zmire varup gelince yalnz bir nefere menzil bargiri verilmek in ulak hkm verilmidir. F 27 R. 70 Hkm 423: Kengrya varnca yalnz iki nefere menzil hkm yazlmdr. F 26 R. 70 Hkm 424: Defterdr Paa Hazretlerinin adamlarndan Edirneye varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. 199

F Evil-i Cumdel-l Hkm 425: sitne-i sadetden Edirneye varnca Konak Hasan Aa in alt res bargire ulak hkm verilmidir. F 3 C. 70 Hkm 426: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F Gurre C.a. 70 Hkm 427: Boazhisarlarndan donanma-y hmyna varup gelince nefere res bargir verilmek in emr-i erf verilmidir. F 5 C.a. 70 Hkm 428: sitne-i sadetden Florina ve Grce kazsna varup gelince bir nefere bir ulak hkm verilmidir. F 28 R. 70 Hkm 429: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince yalnz bir nefere bir ulak hkm verilmidir. F 10 C.a. 70 Hkm 430: Sabk am Belerbeisi olan Kadri Paa Hazretlerinin arlklarna varup gelince yalnz bir nefere bir ulak hkm verilmidir. F 11 C.a. 70 Hkm 431: Ktahiyye ve Karahisar- Shib ve Teke ve Mula ve Hamid ve Mentee ve Karesi sancaklarna varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. 200

F 11 C.a. 70 Hkm 432: sitne-i sadetden Kengrya varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 27 R. 1070 Hkm 433: sitne-i sadetden Badada varnca er neferlerden iki kat- ulak hkm verilmidir. F 7 C.a. Sene sebn ve elf. Hkm 434: sitne-i sadetden Edirneye varnca bir bargire ulak hkm verilmidir. F Gurre C.a. 70 Hkm 435: sitne-i sadetden Edirneye varnca yalnz bir nefere bir ulak hkm verilmidir. F 15 C.a. 70 Hkm 436: Sadetl vezr-i azam hazretlerinin veled-i mkerremleri olup hal Kars Belerbeisinin adamlar ordu-y hmyna revan olmala yalnz nefer in bir ulak hkm verilmidir. F 15 C.a. 70 Hkm 437: sitne-i sadetden Aydna ve Gzelhisara varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 17 C.a. 70 Hkm 438: Edirneye varup gelince yalnz iki nefere ulak hkm verilmidir. 201

F 18 C.a. 70 Hkm 439: Trablusama varnca iki nefere iki res bargir in ulak hkm yazlmdr. Hkm 440: sitne-i sadetden Badada varnca yalnz drt nefere iki kat- menzil hkm verilmidir. F 7 C.a. 70. Hkm 441: sitne-i sadetden Edirneye varnca Sivas Belerbeisinin bir nefer adamna bir menzil hkm verilmidir. F 70 [84] Hkm 442: sitne-i sadetden ama varnca yalnz nefere bir ulak hkm verilmidir. F Evhir-i C.a. 70 Hkm 443: Kapudan Paa Hazretlerine varnca yalnz iki nefere ulak hkm verilmidir. F 22 C.a. 70 Hkm 444: sitne-i sadetden Edirneye varnca Defterdr Paa Hazretlerinin adamna bir nefere ulak hkm yazlmdr. F 27 C.a. 70

202

Hkm 445: Bir mhim ve mstacil huss n Edirneye varup gelince iki nefer adama ulak hkm verilmidir. F 27 C.a. 70 Hkm 446: Vezr-i Mkerrem ve izzetl smail Paa Hazretlerine varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 26 C.a. 70 Hkm 447: sitne-i sadetden Aydn ve Saruhan sancaklarna varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 29 C.a. 70 Hkm 448: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 23 C.a. 70 Hkm 449: zmire varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 24 C.a. 70 Hkm 450: Burusa Sancandan Biga kazsna varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F Evhir-i C.a. 70 Hkm 451: Edirneye varup gelince nefere menzil hkm verilmidir. F 27 C.a. 70

203

Hkm 452: Ankara ve Kengrya varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 29 C.a. 70 Hkm 453: sitne-i sadetden Boazhisarlarna varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. F C. 70 Hkm 454: sitne-i sadetden Kaptan Ali Paa Hazretlerine varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. F Gurre C. 70 Hkm 455: Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 5 C. 1070 Hkm 456: sitne-i sadetden Mora muhassl- emvline varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 6 C. 70 Hkm 457: Edirneye varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 6 C. 1070 Hkm 458: Badada varup gelince yenieri huss n iki nefere ulak hkm verilmidir. F 6 C. 1070

204

Hkm 459: Erz- ruma varup gelince iki nefere ve zerin varup gelince iki nefere iki kat- ulak hkmleri verilmidir. F 6 C. 70 Hkm 460: Bolu ve Kastamonu ve Ankara ve Kengr ve Sultnn ve Hdavendigar ve Biga Sancaklarnda vki olan kdlara varup gelince her sancaa baka baka ikier nefer adama birer ulak hkm verilmidir. F 9 C. 70 Hkm 461: Mihaliden Sakza varnca bir nefere menzil hkm verilmidir. F 9 C. 1070 Hkm 462: Vezr-i ren-zmr inyetl Kapudan Paa Hazretlerinin aalarndan olup Karahisara varup gelince yalnz bir nefere ulak hkm verilmidir. F 10 C. 70 Hkm 463: Edirneye varup gelince iki nefere bir ulak hkm verilmidir. F 17 C.a. 1070 Hkm 464: Edirneye varnca yalnz nefer in bir ulak hkm verilmidir. F 11 C. 1070 Hkm 465: Mahrse-i Edirneye varnca yalnz iki nefer in bir ulak hkm verilmidir. F 11 C. 70 205

[85] Hkm 466: am- erfe varnca iki nefere menzil hkm verilmidir. F 12 C. 70 Hkm 467: Kbrsa varup gelince bir nefere menzim hkm verilmidir. F 12 C. 70 Hkm 468: Kuds-i erfe varnca bir nefer adama ulak hkm verilmidir. F C. 70 Hkm 469: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. F 13 C. 1070 Hkm 470: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F Evst- C. 1070 Hkm 471: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. F 15 C. 1070 Hkm 472: Aydna varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F Evst- C. 70

206

Hkm 473: sitne-i sadetden Edirneye varnca on nefer adama kat- ulak hkm verilmidir. F Evhir-i C. 1070 Hkm 474: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F Evhir-i C. 1070 Hkm 475: sitne-i sadetden Boazhisarlarna varup gelince yalnz bir nefer adama ulak hkm verilmidir. F C. 1070 Hkm 476: Edirneye varnca bir nefere ulak hkm yazlmdr. F 16 C. 1070 Hkm 477: Edirneye varup gelince nefere ulak hkm verilmidir. F 21 C. 70 Hkm 478: Edirneye varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F 23 C. 70 Hkm 479: Donanma-i Hmyna varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. F 20 C. 70 Hkm 480: sitne-i sadetden Tekirdana andan zerine varnca iki nefere ulak hkm verilmidir. 207

F 24 C. 1070 Hkm 481: sitne-i sadetimden Diyar- Bekre varup gelince iki nefere iki res bargir in ulak hkm verilmidir. F C. 1070 Hkm 482: sitne-i sadetimden seferine varup gelince bir nefere ulak hkm yazlmdr. F C. 1070 Hkm 483: sitne-i sa detden Edirneye varnca iki nefere ulak hkm verilmidir. F 28 C. 70 Hkm 484: sitne-i sadetden Edirneye varnca yalnz be nefere ulak hkm verilmidir. F Gurre B. 70 Hkm 485: sitne-i sadetden Halebe varnca iki nefere ulak hkm verilmidir. F Gurre B. 70 Hkm 486: Edirneye varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. F 29 C. 70 Hkm 487: sitne-i sadetden am- erfe varup gelince bir ve Erz- ruma varup gelince bir nefere baka baka iki kat- ulak hkm verilmidir. F 29 C. 1070

208

Hkm 488: Edirneye varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F Selh-i C. 1070 Hkm 489: Kreki isticali in baka baka yedi kat- ulak hkm verilmidir. F 29 C. 70 Hkm 490: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince nefere ulak hkm verilmidir. F 27 C. 70 Hkm 491: Surre-i Hmyna getrmek in yedi nefere ulak hkm verilmidir. F 21 C. 70 Hkm 492: Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 3 B. 70 Hkm 493: Halebe varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F 10 B. 70 Hkm 494: Edirneye varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. F 10 B. 1070 Hkm 495: Kayseriyeye varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 13 B. 70

209

Hkm 496: Maraa varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F 15 B. 70 Hkm 497: Trablusa varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 14 B. 70 [86] Hkm 498: Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F B. 70 Hkm 499: ..burun ve Trablusama varup gelince nefere menzil hkm verilmidir. F 15 B. 70 Hkm 500: Edirneye varnca nefere menzil hkm verilmidir. F 9 B. 70 Hkm 501: Edirneye varnca iki nefere menzil hkm verilmidir. F B. 70 Hkm 502: Diyar- Bekre varup gelince iki nefere ve Kengrya varup gelince bir nefere baka baka iki kat- ulak hkm verilmidir. F 15 B. 70 Hkm 503: Konya ve Kayseriyeye varup gelince bir nefere menzil hkm 210

verilmidir. F B. 70 Hkm 504: Edirneye F B. 70 Hkm 505: Edirneye F Evil-i B. 70 Hkm 506: Edirneye varup gelince bir nefere ve Boazhisarna varup gelince iki nefere baka baka iki kat hkm verilmidir. F 19 B. 70 Hkm 507: Badada varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F 28 B. 70 Hkm 508: Edirneye varnca bir nefere menzil hkm verilmidir. F 23 B. 70 Hkm 509: am- erfe varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F 5 . 70 Hkm 510: Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 10 . 70 Hkm 511: Diyar- Bekre varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. 211 varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir.

F 10 . 70 Hkm 512: Halebe varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 7 . 70 Hkm 513: Midilli Cezresine varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 8 . 70 Hkm 514: Edirneye varnca iki nefere menzil hkm verilmidir. F 11 . 70 Hkm 515: Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 8 . 70 Hkm 516: Edirneye varnca iki nefere menzil hkm verilmidir. F 9 . 70 Hkm 517: Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 15 . 70 Hkm 518: Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 24 . 70 Hkm 519: Halebe varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 23 . 70

212

Hkm 520: Kbrsa varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 25 . 70 Hkm 521: Badada varnca yalnz iki nefere menzil hkm verilmidir. F 24 . 70 Hkm 522: am- erfe varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 26 . 70 Hkm 523: Kreye varup gelince yalnz bir nefere bir menzil hkm yazlmdr. F 27 . 70 Hkm 524: Edirneye varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 28 . 70 Hkm 525: Trablusama varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 28 . 70 Hkm 526: Trablusama varup gelince bir nefer menzil hkm verilmidir. F . 70 Hkm 527: Sabk Galata voyvodas Ahmede varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 26 . 70

213

Hkm 528: ehr-i Zola varup gelince iki nefer menzil hkm verilmidir. F . 70 Hkm 529: Edirneye varup gelince drt nefere menzil hkm verilmidir. F 27 . 70 Hkm 530: Edirneye varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F . 70 Hkm 531: Erz- ruma varnca bir nefere menzil hkm verilmidir. F . 70 Hkm 532: Boluya varup gelince iki nefere ve Beehire varup gelince bir nefere iki kat- menzil hkm verilmidir. F 28 . 70 Hkm 533: Edirneye F N. 70 Hkm 534: sitne-i sadetden znikmide ve znike varup gelince iki nefere menzil hkm yazlmdr. F 2 N. 70 Hkm 535: Kastamonu ve Bolu sancaklarna varup gelince ikier nefere iki kat- menzil hkm verilmidir. F 5 N. 1070 214 varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir.

[87] Hkm 536: sitne-i sadetden Msra varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F Evil-i N. 70 Hkm 537: Boazhisarna andan Filibe varnca iki nefere ulak hkm verilmidir. F 20 N. 70 Hkm 538: Akdeniz Boazhisarna varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. F 10 N. 70 Hkm 539: sitne-i sadetden Kastamonuya varup gelince iki nefere ulak hkm yazlmdr. F 2-27 N. 70 Hkm 540: Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 18 N. 70 Hkm 541: am- erfe varup gelince iki nefer adama ulak hkm verilmidir. F N. 70 Hkm 542: Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 28 N. 70

215

Hkm 543: Burusaya varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 28 N. 70 Hkm 544: Kengrya varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F 5 L. 70 Hkm 545: Edirneye varup gelince bir nefere menzil hkm verilmidir. F 4 L. 70 Hkm 546: Edirneye varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 6 L. 70 Hkm 547: sitne-i sadetden am- erfe varup gelince nefere bir ulak hkm verilmidir. F 19 N. 70 Hkm 548: Ordu-y Hmyna varnca iki nefere ulak hkm verilmidir. F 9 L. 70 Hkm 549: sitne-i sadetden Halebe varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. F sene 70 Hkm 550: Asitaneden Edirneye varup gelince bir nefere bir ulak hkm verilmidir. F 12 . 70

216

Hkm 551: am- erfe varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F sene 70 Hkm 552: Halebe varnca bir nefere menzil hkm verilmidir. F sene 70 Hkm 553: sitne-i sadetden Halebe varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 15 L. 70 Hkm 554: sitne-i sadetden Ayntba ve Halebe varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 15 L. 70 Hkm 555: Hdavendigar Sancann bedel-i menzil ml cemine memr olan [bo] Aaya varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 13 L. 70 Hkm 556: Diyar- Bekre varnca bir nefer adama ulak hkm verilmidir. F L. 70 Hkm 557: Vana varnca iki nefer adama ulak hkm verilmidir. F 14 L. 70 Hkm 558: sitne-i sadetden Akkermana varup gelince leb-i dery olan.iki nefere ulak hkm verilmidir. 217

F 23 L. 70 Hkm 559: sitne-i sadetden Ordu-y Hmyna varnca sadetl han- alian hazretlerinden kalan iki nefer adamlarna yalnz bir ulak hkm verilmidir. F 15 L. 70 Hkm 560: sitne-i sadetden Van Kalasna varup gelince iki nefere ulak hkm verilmidir. F selh-i L. 70 Hkm 561: Edirneye varnca drt res bargire baka baka iki kat hkm verilmidir. F 3 Z.a. 70 Hkm 562: Edirneye varnca drt res bargire baka baka iki kat hkm verilmidir. F Gurre Z.a. 70 Hkm 563: Edirneye varup gelince iki nefere menzil hkm verilmidir. F 6 Z.a. 70 [88] Der-zamn- vezr-i mkerrem ve muhterem kaim-i makam Hazret-i Ysuf Paa yesserallah ma-yrd ve ma-ye. Ol vki fil-yevmr-rabi vel-rn ehr-i zilkadet-erf sene 70 Hkm 564: sitne-i sadetden Moraya varup gelince derydan ve karadan yalnz iki nefer adam ulak hkm verilmidir. F 28 Z.a. 7 218

Hkm 565: am- erfe varup gelince yalnz iki nefer adam ulak hkm verilmidir. F 29 Z.a. 70 Hkm 566: Edirneye varup gelince yalnz iki nefer adam ulak hkm verilmidir. F 28 Z.a. 70 Hkm 567: Sancana varup gelince iki nefer adam ulak hkm verilmidir. F Evhir-i Z.a. 70 Hkm 568: sitne-i sadetden Edirneye varup gelince am- erfde olan Ahmed Paann iki aded ahlsine ulak hkm verilmidir. F gurre Z.a. 70 Hkm 569: sitne-i sadetden Msra varup gelince bir nefer ulak hkm verilmidir. F gurre Z.a. 70 Hkm 570: sitne-i sadetden Kilise? varnca iki nefer ulak hkm verilmidir. F 29 Z.a. 70 Hkm 571: Bakr istimli n Kastamonuya varup gelince yalnz bir nefer bir ulak hkm verilmidir. Evil-i Z. 70 Hkm 572: Serhad-i Vana varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. F Evst- Z. 70 219

Hkm 573: Bu varup gelince bir nefere ulak hkm verilmidir. F Muharrem 1071

220

DZN
A Abdullah Aa 134 Ahyolu 19,139 Akyaz 114,116 Alaiye 102,133 Alaehir 99 Ali Paa 149 Anabol 13 Ankara 27,28,61,80,109,149,150 Arac 117 64,66-69,71-84,86,87,89-95,97-108,110114,116,118-120,123,125-130,132-149,151154,160-164 Aya 108,109,119 Ayazmend 90 Aydn 11,60,71,107,108,140,145,146, 148, 151 Ayntb 106,109,162 Azdavay 110 mlek Gl 8 D Diyar- Bekr 135,140,142,153,155,157,162 Delvine 6,40 Denizli 107 Devrekni 49,50 B Bacaaa 111 Badrack 17,47,48,51,55,104,111 Badad 61,141,142,146,147,149,156,158 Batum 5 Bepazar 98,120 Belgrad 15,132 Beylik Bey 4 Biga 99,100,148,150 Bihlite 19,20,30 149,152,156,160 Bolu 18,37,96,115,121,150,159 Bolvadin 110 Bosna 6,32 Boyalu 117 Bozdoan 4,107 Burusa 59,63,64,79,87,93,94,105,115,118, 125,141,148,161

sitne-i sadet 1-32,34-38,40-49,51-53,55- Boazhisar 32,63,71,90,126,127,140,145,

E Edirne

F 1,4,7,10,12,14,26,34,45,53,54,109, Fenr 13,17,23,25,27,52,68,72

221

133,136,137,138,139,140,141,142,143,144, 145,146,147,147,149,150,151,152,153,154, 155,157,158,159,160,161,163,164 Ein 112 Eirdir 113 Elbistan 15 Ereli 66,130,135 Ermenak 12 Erz- Rum 136,150,153,159 G Galata 16,21,23,33,53,54,59,73,79,86,97,158 Gedik Ahmed Paa 2 Gelibolu 10,35,46,68,114,135 Gemlik 74,85,95 Girid 13,136,138 Gmlcine 60 Grce 145 Gzelhisar 107,115,146 I Isparta 111,113

Fevarin 134 Florina 44,145

H Haleb 137,141,142,143,153,154,157,161,162 Hamid 50,113,143,145 Harmdere 82 Hayrabol 12,13 Hendek 69,140 Holamca 7 Hoalay 110

smail Geidi 9,130 smail Paa 1,36,143,148 stanbul zmir 21,24,38,39,41,44,53,54,64,70,73, 21,26,63,71,72,73,90,94,97,105,106, 74,80,84,88,90,109,121,122,125,126 107,121,131,144,148 znikmid 21,31,42,51,77,86,110,123,127,159

222

K Kadri Paa 145 Kandr 55,100 Karadeniz-i Kilis 3 Karahisar 106,143,145,150 Karamrsel 99,104 Karesi 90,143,145 Kastamonu 138,141,150,159,160,164 Ktib Mehmed Sabri 107 Kayseriyye 2,64,67 Kesendire 60 Kbrs 151,158 Kilverte 9 Kzanlk 14 Konak Hasan Aa 145 Konya 38,83,111,156 Kostova 7 Kstendil 3,7,17,58 Kula 38,57,81 Kurucaova 13 Kurukavak 96 Ktahiyye 57,67,103,109,115,143,145 Kre 11,115,158 Kre-i Nhas 118,120,127,132 N Nazilli 4,11 Nibolu 33,38,42,135,138

M Mahmd Paa 5,15,21 Malatya 50,137 Malgara 2 Mara 6,106,109,155 Mehmed Aa 28,51,57,61,117,135 Mentee 56,143,145 Midill 84,131 Mihali 5,69,100,103,150 Moltova 8 Mora 8,9,10,12,28,36,37,51,53,56,124,133, 134,137,149,163 Mula 145 Murtaza Paa 141 Mustafa Paa 14,28,46,84,121

49,50,71,82,93,117,120,132, Mevln Hc Mehmed 6

O Of 7

223

zi 29,34,39,40,53 S Sakz 63,65,71,72,126,139,150 Samanlu 60 Selnik 8,16,28,43,46,57,76 Saruhan 25,83,143,148 Seyyid Hasan 6,82 Silistre 29,39,40,117 Sinob 29,105 Siroz 1,2,18,19,29,30 Sivas 112,113,147 Siyavu Aa 3 Sdde-i sadet 1,3-6,8-11,13-44,46-53,5559,61-65,67-73,75-85,87-92-94-111,113115,117,119,120,124,125,126,127,129,131 Sleyman Paa 22,40,41,50,66,67,95,133 Srmene 3 Somakov 18 T Takpr 10 Teke 143,145 Tekirda 152 Tire 60,81,95,108 Tokat 113 Trablus 2,56,134,139,142,155 Trablusam 138,147,155,158 Trabzon 3,7,24,72,116,129,142

P Pirate 15 am 91,139,145,147,151,153,156,158,160,

161,162,164 uhud 108 umnu 41

skdar 10,55,80,81,87,99,100,101,102,104, 109,112 skb 15,24,55,122,133

224

Tuna 86,132 Tunus 51,89 Trbe Adas 136 V Varna 117 Vestence 119 Vidin 38,43 Vulitrin 15,24 Z Zlkadriye 6 Y Yanbolu 8,34,35 Yanya 14 Yeniehir 13,17,23,25,27,52,68,72

225