Apakah kesan kedatangan Islam terhadap institusi pemerintahan di Negeri-Negeri Melayu?

F1 Penggunaan istilah sultan menggantikan raja F2 Zilullah fil-alam/Zilullah fil ardh (bayangan Allah di muka bumi) F3 Pengesahan seseorang raja berteraskan Islam F4 Pemerintah menggunakan khalifatul mukminin/Pemimpin orang-orang mukmin F5 Nasab keturunan sultan dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain F6 Bertujuan meninggikan kedudukan sultan F7 Institusi kesultanan berdasarkan sistem warisan F8 Raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan danpentabdiran F9 Golongan ulama sebagai penasihat sultan F10 Makhdum Sayid Abdul Aziz/Maulana Abu Bakar/Maulana Sadar Jahan/ Maulana Jalaluddin F11 Di Kelantan dan Terengganu muncul ulama seperti Tuk Pulau Manis/Tuk Pulau Condong /Tuan Tabal F12 Pelaksanaan konsep daulat F13 Pengikat antara rakyat dengan pemerintah F14 Adat istiadat istana/cara berpakaian/jenis pakaian/bahan dan pengucapan Bagaimanakah kedatangan Islam telah memajukan taraf pendidikan orang Melayudi negara kita?
F1 Menuntut ilmu wajib F2 Pendidikan Al Quran/Muqaddam F3 Istana pusat pengajian Islam F4 Kitab seperti Tasawuf F5 Cerita hikayat seperti Amir Hamzah F6 Ilmu fardhu ain F7 Pendidikan madrasah F8 Pengenalan tulisan jawi F9 Mencintai ilmu F10 Kedatangan ulama

Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap sistem ekonomi di Tanah Melayu F1 Perdagangan H1a Pedagang Islam menguasai perdagangan di Lautan Hindi dan Laut CinaSelatan H1b Pedagang Melayu mulai terbabit secara aktif H1c Saranan Islam bahawa perniagaan merupakan sumber rezeki yang besar H1d Melaka menjadi pusat perdagangan terpenting H1e Pengenalan sistem timbang dan sukat di Melaka H1f Penggubalan Undang-Undang Laut Melaka berteraskan Islam H1g Kelantan,Kelantan dan Terengganu menjadi pusat perdagangan penting abad ke 17 dan ke-18 F2 Mata Wang H2a Perantaraan nilai perdagangan H2b Alternatif kepada sistem barter H2c Mata wang timah di Melaka tertera nama sultan memerintah dan tarikh Islam H2d Johor- Wang Katun diperbuat daripada timah mempunyai tulisan Jawi atau Arab H2e Wang Timah Kedah-Wang Ayam Jantan/Wang emas turut digunakan secarameluas

Pendidikan awal dalam bentuk asuhan F2.Pembelajaran melalui pendengaran.Melalui perantara institusi tertentu F3.Pendidikan berkaitan keagamaan F2.Berlaku dalam institusi keluarga F3.Ada guru . penglihatan dan pemerhatian (ii) Pendidikan formal F1.Penekanan nilai-nilai moral F4. F1 Perubahan akidah /prinsip kepercayaan H1a Perubahan akhlak dalam setiap aspek F2 Sistem pemerintahan H2a Pelaksanaan undang-undang syariah Islam H2b Amalan protokol/hijabah dilaksanakan H2c Lafaz ikrar mengantikan pembacaan ciri dalam proses pertabalan H2d Pengganti sultan dilantik sebelum istiadat pemakamam F3 Kehidupan bermasyarakat H3a Hubungan antara individu dan pertalian kekeluargaan rapat H3b Menghormati ibu bapa atau orang tua H3c Jirang dianggap keluarga sendiri H3d Panggilan hormat untuk orang yang lebih tua H3e Pak long/Mak long/Pakcik H3f Tidak dipanggil nama walaupun seringkas mungkin H3g Bercakap dengan nada suara rendah dengan orang tua F4 Tetamu dilayan dengan hormat H4a Dihidangkan makanan dan minuman H4b Memberi salam ketika berziarah H4c Tuan rumah wajib menjawab salam H4d Tetamu bersalaman ketika masuk ke dalam rumah H4e Kanak-kanak mencium tangan orang lebih tua H4f Membaca bismillah ketika hendak minum atau makan F5Majlis perkahwinan mengikut Islam H5a Majlis Khatam Quran H5b Dijalankan dengan semangat gotong royong H5c Berpegang kepada konsep bersatu teguh bercerai roboh Apakah yang dimaksudkan dengan: (i) Pendidikan tidak formal F1.H2f Wang Emas Johor.diperkenal pada zaman Sulatan Alauddin Riayat Syah H2g Wang Emas Johor dikenali Kupang H2h Kelantan-Wang emas kijang tertera Khalifatul mukminin Terangkan Pengaruh kedatangan Islam terhadap gaya hidup masayarakatMelayu tradisional di Tanah Melayu.

Kurang bersopan santun F3. F1.Tidak mewarisi adat resam F4.Pekerjaan bapa tidak lagi diwaris Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap sistem pendidikan berikut di Tanah Melayu.Kraf tangan F4– Pertukangan (d) Dimanakah pendidikan formal dijalankan selepas kedatangan Islam? F1.Pada pandangan anda.Ada masa/waktu (b) Bagaimanakah pendidikan tidak formal disalurkan kepada kanakkanak dalammasyarakat Melayu? F1. apakah kesannya terhadap kehidupan manusiasekarang? F1. pemerhatian (c)Nyatakan dua kemahiran yang diterapkan melalui pendidikan tidak formal. penglihatan.Rumah F3.Maruah kurang dititikberatkan F6.Pondok (e)Pendidikan tidak formal kurang diberi tumpuan oleh masyarakat kini.Madrasah F6.Menerusi pantun.F4.Kemahiran tradisional mula hilang F2.Tidak mahir cara berkawan F5.Melalui pergaulan sosial/pantang larang/adat istiadat F3. peribahasa.Masjid F2.Perikanan F3. teka teki F4.Surau F5.Melalui pendengaran. (a) Perkembangan Pendidikan Tidak Formal F1 Pendidikan yang berlaku dalam institusi keluarga H1a Berlaku pada peringkat keluarga H1b Pengajaran nilai-nilai moral F2 Pembelajaran melalui pendengaran/penglihatan/pemerhatian H2a Mempelajari kemahiran daripada ibu bapa H2b Menerusi pemerhatian dan latihan H2c Dalam bidang pertanian/perikanan/kraftangan/pertukangan .Istana F4.Melalui cerita lisan F2.Pertanian F2.

F3 Pembelajaran berkaitan agama/kelakuan/adat resam/Sikap sopan santun/caraberkawan/menjaga maruah F4 Penyerapan nilai-nilai murni H4a Melalui cerita-cerita lisan C4a Cerita binatang/cerita jenaka H4b Kaedah bercerita paling berkesan dan digemari kanak-kanak H4c Penekanan kepada cerita berbentuk teladan dan pengajaran C4c Cerita anjing dengan bayang-bayang pengajaran ajar seseorangan tidak tamak C4c Cerita-cerita sang kancil menonjolkan kebijaksanaan menyelesaikan masalah F5 Pengajaran pantang larang dan adat istiadat H5a Melalui pergaulan social H5b Tunduk sambil menghulurkan tangan apabila lalu di hadapan orang tua F6 Pendidikan melalui pantun/peribahasa/teka teki H6a Pepatah seperti Siakap Senohong Gelama Ikan duri.bercakap bohong lama-lama mencuri H6b Mengajar kanak-kanak berbuat baik /jagan bercakap bohong H6c Menerapkan unsur-unsur pengajaran Jelaksan perkembangan sistem pendidikan formal di Tanah Melayu selepaskedatangan Islam. F1 Secara langsung melalui institusi tertentu H1a Pendidikan berkaitan keagamaan H1b Pada peringkat awal didominasi oleh golongan istana/atasan H1c Berpusat di istana H1d Peringkat awal diberikan oleh pendeta/guru khas H1e Memberi pendidikan kepada bakal pemerintah/pembesar kerajaan F2 Perubahan pesat berlaku selepas kedatangan Islam H2a Pendidikan terbuka kepada semua golongan H2b Pendidikan keagamaan tertumpu diistana/masjid/rumah/surau/madrasah/pondok H2c Pendidikan dirumah tok guru tertumpu kepada pengajaran al-Quran H2d Murid-murid berumur antara 7 hingga 15 tahun H2e Menjadi asas kepada pendidikan selanjutnya F3 Istana Melaka sebagai pusat pengajian agama H3a Sulan Mansur Shah menerima pengajaran Islam daripada Maulana Abu Bakar H3b Sultan Mahmud / Raja Ahmad berguru dengan Maulana Sadar Jahan H3c Perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan ramai ulama danpendakwah asing datang ke Melaka H3d Kitab al-Dur al-Manzum (Mutiara Tersusun) menjadi rujukan pengajian ilmutasawuf H3e Pendidikan di istana turut melibatkan bidang pentadbiran negara/sistempolitik F4 Pendidikan di masjid/surau H4a Kanak-kanak diajar ilmu fikah/tajwid/cara bacaan dalam sembahyang/perkara penting yang perlu diketahui oleh orang Islam H4b Pusat pengajian kepada orang dewasa pada sebelah malam H4c Pengajian aspek keagamaan/ ilmu fikah/usuluddin/hadis/tasawuf .

H4d Tahap yang lebih tinggi F5 Sekolah pondok H5a Penekanan kepada pengajian ilmu keagamaan H5b Lulusan sekolah pondok akan bertugas sebagai guru agama/ berkhidmat kepada masyarakat C5b Contoh pondok Pulau Condong/Pondok Kutan/Pondok Pulau Manis/Pondok TitiGajah H5c Sistem pondok tidak mempunyai batasan waktu H5d Masa pembelajaran yang panjang / sehingga 10 tahun F6 Sistem Madrasah H6a Mula diperkenalkan oleh Khalifah Bani Saljuk di Iraq H6b Pendidikan berdasarkan sukatan pelajaran H6c Dilaksanakan mengikut kelas H6d Pendidikan mengikut tahap H6e Tahap permulaan/Pertengahan/Pengkhususan H6f Diawasi oleh mudir/ guru besar H6g Perjalanan madrasah diselia oleh sebuah lembaga/jawatankuasa kewangan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful