You are on page 1of 4

Cu hi bo v mn Mng li in 1. S khc nhau gia MF nhit in v MF thy in MF nhit in: +thuc loi quay nhanh, kch thc gn nh 2.

Th no l kh nng qu ti ca MBA 3. Phn bit MBA thng v MBA iu p di ti 4. Tn hao cng sut trn ng dy bao gm nhng thnh phn no, ngha cc phn t ? 5. Tn hao cng sut trong MBA bao gm nhng thnh phn no, ngha cc phn t ? 6. Mc ch ca vic chn dy dn, cch chn, iu kin kim tra? 7. Vic s dng s cu trong hay ngoi ph thuc vo yu t no? 8. Ti sao ng dy kp my ct ni gia hai mch phi c dao cch ly? 9. Dao cch ly ni t pha cao ca MBA ng hoc m ph thuc vo yu t no? 10.Ti sao pha 110 kV ko s dng my ct hp b? 11.Ha nh my vi h thng c th dng nhng my ct no, v my ct no l tt nht? Th t ha th no? 12.iu kin hai my bin p lv song song? Gii thch? 13.Khi b kinh t s c li g v mt g? 14.S thay th khc s ni dy trc tip? 15.MBA hp b my pht ti sao ko cn dng mba iu p di ti? Ti sao MBA 3 cun dy, MF-MBA hp b li cn dng loi mba iu p di ti? 16.Ti sao b iu chnh di ti MBA li t pha cao? 17.Ti sao cun h p ca mba tng p li phi u tam gic? 18.Ti sao cp in p cp 22 kV u sao, cp 10 kV li u tam gic? 19.Thanh ci h thng l g? 20.Ti sao thanh ci 0,4 kV khi th c chng st van khi th ko c? 21.Ti sao chng st van loi c c khe h, loi mi ko c khe h?

22.Cu ch t ri c 2 tc dng: ng ct ko ti, thit b bo v. Ti sao ko s dng cu ch v cu dao thay th? 23.Ti 1 s trm bin p treo, cu ch t ri t trn chng st van v c cch ly t trn, mt s trm cu ch di CSV? 24.Ti sao mng in vi U <35 kV v U>500 kV trong s thay th li c in dn hai u ng dy? 25.iu chnh kch t ca MF c dng lm g, thng s u vo ca b c kch t? (c th l U,I hoc c hai) 26.Ti sao cs ca mba l KVA ch ko phi l MW nh mF? 27.Thng du ph trong mba c tc dng g? 28.Cp 110 kv, ti sao trung tnh mba c ni t trc tip? 29.Vic tnh ton li in bao gm nhng cng vic g, kt qu tnh ton c dng lm g? 30.Phn bit ch xc lp v ch qu ? 31.Ti sao ngy nay t dng s c thanh gp ng vng? 32.Ti sao trong mng h p 338/220 V, ngi ta li ni t trc tip im trung tnh? 33.V sao phi chn tit din dy dn theo tit din kinh t? Jkt ph thuc vo nhng yu t no? 34.Tn tht in nng c tc hi g, bin php gim tn tht in nng? 35.Trong trm ba phn phi, nhim v cu ch t ri l g? 36.Trong trm ba phn phi, nhim v ca p t mt l g? 37.H s cng sut, ti sao ch b n 0,9-0,95? 38.So snh vic nng cao h s cng sut vi b cspk? 39.So snh mng 3 pha tt cch in v 3 pha trung tnh ndd trc tip? 40.Cc pp iu chnh in p? 41.Tc dng ca cc ng h o trong trm phn phi? 42.Tc dng ca BI v BU, ch lv ca chng? 43.Ni t cho cc thit b trong trm phn phi dng cc loi dy no? 44.Ti sao khi nm 1 ng dy, th dng cs li ko chy n cc ng dy cn li? Cu hi mi cho bo v mn hc Mng li in 1. Yu cu cho mng in (hay li in) khi thit k li in?

-Tin cy cung cp in -m bo cht lng in nng -Kinh t: gi thnh r, tn tht in nng nh -An ton trong vn hnh -C kh nng pht trin trong tng lai 2. Cc yu cu cp in cho h loi 1, loi 2 v loi 3? Ti sao h loi 1 li cung cp in vi 2 ng trong khi h loi 3 ch cn mt m thi? 3. nh hng ca vic chn in p nh mc li in n h thng? 4. ti sao la chn dy dn trong n ny li theo jkt, v kim tra theo pht nng? (chng III) 5. yu cu iu chnh in p thng v khc thng l g? (chng III) 6. Cc tham s trong hm chi ph tnh ton? (chng IV) 7. nh ngha v ngha cc thng s Tmax v ? 8. Tn tht cng sut trn ng dy ph thuc vo nhng thng s no? Cn c vo c cch no gim tn tht cng sut hay ko? 9. Tnh ton chi ph vn hnh hng nm v chi ph tnh ton hng nm nh th no? 10. Cch la chn s lng v cng sut MBA cho cc trm trong phng n? Ti sao li s dng h s qu ti v cho n bng 1,4? 11. Vic s dng s cu trong, cu ngoi cn c vo yu t no? 12. S ni dy khc vi s thay th ch no? 13. Tnh ton iu chnh u phn p MBA nh th no? 14. Tnh ton cc ch tiu kinh t k thut ca mng in (chng VIII)?