You are on page 1of 23

MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

Beri masa untuk merancang bagaimana anda hendak memperkenalkan Peta Pemikiran kepada guru merancang bagaimana anda akan memperkenalkan Peta Pemikiran kepada murid membentangkan rancangan anda kepada peserta lain

Cont2

Memperkenalkan Peta Pemikiran

- kursus untuk guru

Proses perancangan slaid seterusnya adalah merupakan urutan perancangan kursus Peta Pemikiran untuk guru sekolah anda

anda boleh menyediakan bahan sendiri, walau bagaimanapun konsep tidak berubah kerana anda membangunkan asas pemikiran masa depan

Memperkenalkan Peta Pemikiran kepada guru


Membentuk satu pasukan yang dapat membantu anda Latih mereka Rancang tarikh kursus untuk guru Biasakan diri anda dengan bahan

Sediakan bahan kursus

Laksanakan kursus

Bangunkan cara bagaimana guru boleh berkongsi Peta Pemikiran yang telah mereka pelajari

Rancangkan kursus pengukuhan/ pemanpatan

Slaid seterusnya akan menerangkan setiap urutan langkah dengan lebih terperinci

Membentuk satu pasukan yang dapat membantu anda dalam melaksanakan Peta Pemikiran Bentuk Pasukan Pemandu yang terdiri daripada mereka yang mempunyai semangat untuk berubah dan memperkenalkan Program i-THINK dan Peta Pemikiran di sekolah anda Pasukan Pemandu terdiri daripada 5 atau lebih orang (bergantung kepada saiz sekolah) Pentadbir, penyelaras program, dan beberapa orang guru

Latih mereka mengenai Peta Pemikiran

Pasukan Pemandu perlu diberi kursus mengenai Peta Pemikiran dan kemahiran berfikir aras tinggi Mereka perlu menggunakan kemahiran ini dalam pengajaran dan pembelajaran supaya dapat membiasakan diri dengan Peta Pemikiran dan kemahiran berfikir aras tinggi

Rancang tarikh kursus untuk guru

Kursus Peta Pemikiran perlu diadakan selama dua hari sebagai permulaan

Diikuti dengan kursus pengukuhan/pemantapan. Kursus ini boleh dirancangkan kemudian

Biasakan diri anda dengan bahan persembahan untuk kursus

Kursus boleh disampaikan oleh seorang atau beberapa orang Pasukan Pemandu

Setiap ahli Pasukan Pemandu perlu mengikuti persembahan PowerPoint yang disediakan. Pastikan semua memahami semua membiasakan diri dengan bahan kursus

10

Sediakan bahan kursus

Bahan yang diperlukan:


- Persembahan PowerPoint - Komputer riba - Skrin - Nota edaran - Kertas dan alat tulis (marker pen) - Kertas Mahjong

11

Penyediaan tempat kursus Gambarkan bagaimana bilik kursus akan disediakan. Pastikan peserta duduk dalam kumpulan (sama seperti anda dilatih)

12

Laksanakan kursus
Semasa

kursus Fokus pada proses pemikiran Pastikan cara guru melukis setiap Peta Pemikiran dengan visual yang betul dan dibentangkan secara konsisten Beri guru masa untuk memikirkan bagaimana setiap Peta Pemikiran boleh digunakan di dalam bilik darjah Bersedia dengan kemungkinan berlaku salah faham dan anda telah bersedia untuk menghadapinya

13

Bangunkan cara bagaimana guru boleh berkongsi Peta Pemikiran yang telah mereka pelajari Pastikan cara bagaimana menggunakan Peta Pemikiran di dalam bilik darjah Galakkan guru berkongsi kejayaan dan menerima kesilapan secara terbuka

14

Rancangkan kursus pengukuhan/ pemantapan


Pasukan pemandu perlu memantau penggunaan Peta Pemikiran untuk memastikan penggunaannya berkualiti Mereka sentiasa bersedia untuk membantu, menasihat, menjawab permasalahan dan membetulkan salah faham Sesi susulan sangat berguna untuk ulangkaji dan pengukuhan

15

Penggunaan Peta Pemikiran untuk mengajar murid

16

Perkenalkan Peta Pemikiran kepada murid


Rancang waktu 8 Peta Pemikiran yang sesuai untuk diajar kepada murid

Ajar Peta Pemikiran yang pertama

Beri peluang murid untuk menggunakan Peta Pemikiran dalam pembelajaran

Ajar peta pemikiran Kedua

Beri peluang murid untuk menggunakan Peta Pemikiran dalam pembelajaran

Teruskan proses ini sehingga 8 peta Pemikiran diajar

Ulangkaji kesemua 8 Peta Pemikiran untuk memastikan kefahaman murid

Rancang aktiviti susulan untuk pengukuhan/peman tapan

Rancang 8 Peta Pemikiran untuk diajar kepada murid

Sediakan jadual waktu untuk memperkenalkan setiap Peta Pemikiran Berikan tempoh satu atau dua minggu untuk memperkenalkan satu Peta pemikiran

18

Rancang 8 Peta Pemikiran untuk diajar kepada murid

Jadual perlu mengandungi: - perincian tentang setiap peta pemikiran yang akan diajar - tahap murid (tahun/tingkatan) - guru yang akan mengajar mengikut tahap murid Jadual waktu dikongsi oleh semua guru

19

Rancang 8 Peta Pemikiran untuk diajar kepada murid

Memastikan guru bersedia dalam setiap sesi pengajaran

Gunakan nota edaran - Mengajar Murid Tentang Peta Pemikiran

20

Menyediakan peluang kepada murid untuk menggunakan Peta Pemikiran dalam pelajaran Setelah murid diperkenalkan 8 Peta Pemikiran yang baharu, mereka berpeluang menggunakan peta tersebut Guru hendaklah fokus kepada Proses Pemikiran semasa mengajar Peta Pemikiran

21

Ulangkaji 8 Peta Pemikiran untuk memastikan pemahaman murid

Setelah murid diperkenalkan dengan 8 Peta Pemikiran, berikan masa untuk mereka mengulangkaji peta tersebut

Galakkan murid menggunakan Peta Pemikiran mengikut kesesuaian

22

Perkara yang perlu difikirkan lagi

Bagaimana cara anda menyebarluaskan kepada ibu bapa / masyarakat setempat tentang penggunaan i-Think dan Peta Pemikiran?

23