You are on page 1of 3

MINIT MESYUARAT PERTAMA JAWATANKUASA PANITIA MUZIK 2012

Tarikh Masa Tempat

: 20 JAN 2012 : 1.30 petang : BILIK PERPUSTAKAAN SJK(T) HICOM

BIL 1

AGENDA Kata Aluan Pengerusi 1. Pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran ke mesyuarat pertama Panitia Muzik. 2. Pengerusi mengharapkan kerjasama dan bantuan daripada semua guru.

TINDAKAN

Makluman

Ucapan Ketua Panitia 1. Mengucapkan terima kasih di atas kehadiran. 2. Menerangkan kepentingan menyanyi lagu kebangsaan, negeri dan sekolah tanpa kesalahan. 3. Meminta guru-guru muzik mengajar murid-murid menyanyi lagu-lagu berkenaan tanpa kesalahan. 4. Meminta guru muzik Tahun 1 dan Tahun 2 menilai murid-murid mengikut Standard Prestasi KSSR. Guru Muzik

Penangguhan Mesyuarat Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada mesyuarat kali ini dan diharap kerjasama daripada semua. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.30 petang.

Disedikan oleh,

................................... (PN.G.CHRISTINA)

MINIT MESYUARAT KEDUA JAWATANKUASA PANITIA MUZIK 2012


Tarikh Masa Tempat BIL 1 : 17 JUN 2012 : 1.30 petang : BILIK PERPUSTAKAAN SJK(T) HICOM AGENDA Kata Aluan Pengerusi 1. Pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran ke mesyuarat pertama Jawatankuasa Kemasukan Murid ke Sekolah Menengah. 2. Pengerusi mengharapkan kerjasama dan bantuan daripada semua guru. 2 Ucapan Ketua Panitia 1. Mengucapkan terima kasih di atas kehadiran. 2. Meminta guru-guru muzik menggunakan alatan muzik dalam pengajaran. 3. Meminta guru-guru muzik bersedia dengan lagulagu kebangsaan untuk bulan kemerdekaan. 4. Meminta guru muzik mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya murid-murid meminati muzik. 3 Penangguhan Mesyuarat Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada mesyuarat kali ini dan diharap kerjasama daripada semua. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.30 petang. TINDAKAN

Makluman

Guru Muzik

Disedikan oleh,

................................... (PN.G.CHRISTINA)

LAPORAN TAHUNAN JAWATANKUASA PANITIA MUZIK 2012

Pendidikan Muzik merupakan satu matapelajaran yang penting di sekolah kerana ia dapat menyenangkan hati serta memberi keseronokan kepada murid-murid.

Demi meningkatkan lagi mutu dan minat pembelajaran matapelajaran Pendidikan Muzik ,guru muzik menggunakan pelbagai jenis alat bantuan mengajar seperti CD ,alat-alat gendering, rekorder dan sebagainya.

Mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan murid-murid diperkenalkan empat aspek dalam Pendidikan Muzik iaitu Persepsi Estetik ,Pngalaman Muzikkal ,Eskpresi Kreatif dan Penghargaan Estetik.

Penilaian Pendidikan Muzik diadakan dua kali setahun untuk menguji pencapaian murid dalam pelajaran Muzik. Bahagian yang diutamakan ialah nyanyian dan cara tiupan rekorder.Guru Muzik memastikan murid-murid dapat meniup rekorder dengan cara yang betul.

Selain itu, murid-murid juga belajar menyanyi lagu-lagu Patriotik ,lagu kebangsaan,lagu sekolah dan lagu negeri tanpa kesalahan.

Disedikan oleh,

................................... (PN.G.CHRISTINA)