Prof. dr. ing.

Prof. dr. ing.

MIHAI IORDACHE

LUCIA DUMITRIU

TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE

MATRIX ROM

Transfigurarea serie 2.11.2.2.5. Elemente de circuit pasive 1.5.1.2. TEOREMELE GENERALE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE 1.6. Teoremele generatoarelor echivalente 2.3. Elemente de circuit active 1.2. Teoremele divizoarelor de tensiune şi de curent 2.5.12.2.4. Mărimi şi relaţii fundamentale pentru teoria circuitelor electrice 1.2. INTRODUCERE 2. CLASIFICAREA CIRCUITELOR ELECTRICE 1.2.1.C.10.2. Echivalenţa circuitelor 2.5.9. REGIMURILE DE FUNCŢIONARE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE 1.1.3.2.2.2. Teorema transferului maxim de putere 2.2.2. Teorema surselor ideale cu acţiune nulă (Vaschy) BIBLIOGRAFIE CIRCUITE ELECTRICE DE CURENT CONTINU (C. Echivalenţa surselor reale 2.7.9.5.2.4.1. Rezistorul 1.2.4.2. Teorema compensaţiei 2.1. ELEMENTE DE CIRCUIT 1.CUPRINS PREFATA CONCEPTE DE BAZĂ ÎN TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE 1.1.2.2.2.4.2. RELAŢII DE BAZĂ ALE CIRCUITELOR ELECTRICE REZISTIVE LINIARE 2.1 1 Cap.2.5. Transfigurarea paralel 2.3.4.) 2.2. SEMNALE ELECTRICE 1.2. Teorema conservării puterilor 2. Teorema lui Tellegen 1. Teorema conservării puterilor 1.2. Teoremele lui Kirchhoff 2.9. Legea lui Ohm generalizată 2.1.3.3.4.3. Bobina 1. Teoremele de transfigurare a circuitelor electrice 2.2.2. Teorema lui Vratsano 2.9.2. Teorema superpoziţiei 2.2.1.5.2 1 . Relaţii între mărimile unui dipol Pag. Teorema reciprocităţii 2.5.2.2. Clasificarea elementelor de circuit 1.2.5. Surse independente 1.2. Condensatorul 1.4.4. Transfigurarea stea-poligon complet 2.9.2. Teoremele lui Kirchhoff 1.9. 6 8 8 11 11 12 13 14 14 17 21 23 23 26 27 28 28 29 29 30 31 32 32 33 33 33 34 36 37 38 39 40 40 40 41 42 44 48 48 50 54 Cap. Aproximaţiile teoriei circuitelor electrice cu parametri concentraţi 1.9.

2.2. Compensarea puterii reactive.3.7. Circuitul R.6.9. Circuit destinat măsurării inductivităţilor 3.5. Circuite derivaţie 3.7.6.4.Cap. Circuite serie 3. Teorema transferului maxim de putere activă 3. Eliminarea cuplajelor magnetice 55 55 57 62 65 70 71 71 72 75 76 78 79 80 85 88 89 90 90 91 91 93 93 95 100 102 106 106 108 110 110 110 112 116 117 120 120 121 123 2 .4.3. reactive şi aparente ale unui dipol 3. L. Teorema generatorului echivalent de tensiune (teorema lui Thévenin) 3.6.2. ECUAŢIILE LUI KIRCHHOFF ÎN FORMĂ SIMBOLICĂ 3.) 3.8.3.7. Îmbunătăţirea factorului de putere 3. derivaţie şi rezonanţa de curent 3. Puterea activă 3. CIRCUITE CU CONEXIUNE MIXTĂ UTILIZATE ÎN TEHNICĂ 3. Teorema integralei 3.3.6.1. Circuitul serie R. Metoda curenţilor de buclă 2. MĂRIMI SINUSOIDALE 3.3.9. ANALIZA CIRCUITELOR REZISTIVE LINIARE: METODE ŞI ALGORITMI DE CALCUL 2. Puterea aparentă 3.8. C.7.3.1.9.1.A.1.8.3. Circuite dipolare complet rezistive 3. Teoremele generatoarelor echivalente 3. PUTERI ÎN REGIM SINUSOIDAL 3.4.2.9.1.2. BAZELE METODEI SIMBOLICE DE REPREZENTARE ÎN COMPLEX A MĂRIMILOR SINUSOIDALE 3.1. CIRCUITE ELECTRICE FĂRĂ CUPLAJE MAGNETICE ÎN REGIM SINUSOIDAL 3.3 2. C.3. Metoda nodală modificată BIBLIOGRAFIE CIRCUITE ELECTRICE ÎN REGIM SINUSOIDAL (CURENT ALTERNATIV – C. Metoda teoremelor lui Kirchhoff 2.4.2.5. TEOREMELE CIRCUITELOR ELECTRICE ÎN REGIM SINUSOIDAL 3.9. Circuite care debiteză un curent sinusoidal independent de sarcină 3.3. Metoda potenţialelor nodurilor 2.9.1.1.3. Teorema combinaţiilor liniare 3. L. Puterea complexă 3. Teorema derivatei 3. CIRCUITE DIPOLARE PASIVE ÎN REGIM SINUSOIDAL 3. Relaţii între puterile active.9.6.9. Puterea reactivă 3.2.4.7. CONCEPTUL DE CIRCUIT ELECTRIC ÎN REGIM SINUSOIDAL 3.2. Teoremele de conservare a puterilor 3.4.1. Teorema generatorului echivalent de curent (teorema lui Norton) 3.6.3.8.4.3.2.3.3.3. Transfigurarea stea-poligon complet 3.5.9. şi rezonanţa de tensiune 3.

2.6. Receptor echilibrat în conexiune triunghi 4.10. MĂRIMI PERIODICE 5.4. Analiza unor receptoare trifazate simple alimentate cu tensiuni nesimetrice.5.10.6.5.3.5.3.4. Factorul de putere în sistemele trifazate dezechilibrate BIBLIOGRAFIE CIRCUITE ELECTRICE LINIARE ÎN REGIM PERIODIC NESINUSOIDAL 5.6. Conexiunea triunghi în regim simetric 4. 4 Cap.2.2.1.2.2.5.1.4.Receptor dezechilibrat în conexiune stea 4. Puteri în sistemele trifazate funcţionând în regim nesimetric 4. Receptor dezechilibrat în conexiune triunghi 4.3.2.Cap.5.3. Receptor trifazat în conexiune triunghi cu cuplaje magnetice 4.5. Conexiunea stea în regim simetric 4.3.1.5. Metoda potenţialelor nodurilor 3. Efecte energetice ale regimului nesimetric 4. Metoda schemei monofazate 4.10. Linie trifazată cu cuplaje magnetice între conductoarele fazelor 4.1.6. Calculul puterilor cu ajutorul componentelor simetrice 4.6.2.5.4.3.6. Metoda teoremelor lui Kirchhoff în formă simbolică 3. INTRODUCERE 4.3. FUNCŢII DE CIRCUIT BIBLIOGRAFIE CIRCUITE ELECTRICE TRIFAZATE 4.5. SISTEME DE MĂRIMI TRIFAZATE 4.10.4.4.3.1.1. CIRCUITE TRIFAZATE CU CUPLAJE MAGNETICE 4. prin metoda directă 4. ANALIZA CIRCUITELOR LINIARE ÎN REGIM SINUSOIDAL – METODE ŞI ALGORITMI DE CALCUL 3. Metoda componentelor simetrice 4.4. Receptor echilibrat în conexiune stea 4.4.5. Metoda curenţilor de buclă 3. Analiza unor receptoare trifazate simple alimentate cu tensiuni simetrice 4.3.1.5. 5 3. Forme ale dezvoltării în serie Fourier utilizate în ingineria electrică 5.1. Analiza circuitelor trifazate dezechilibrate 4.2.10.2. Receptor trifazat în conexiune stea cu cuplaje magnetice 4.5. ANALIZA CIRCUITELOR TRIFAZATE 4.2. CONEXIUNILE CIRCUITELOR TRIFAZATE 4.2.1.5.5.5. Componentele simetrice ale sistemelor de mărimi trifazate nesimetrice 4.2. REGIMUL PERIODIC NESINUSOIDAL 5.5. DEZVOLTAREA ÎN SERIE FOURIER 5.3.1. Introducere 4.11.3.2. Puteri în sistemele trifazate funcţionând în regim simetric 4.2. Calculul armonicilor unei funcţii periodice y(t) prin metoda derivărilor succesive 124 124 128 132 136 141 146 148 148 148 152 152 153 154 154 155 155 157 157 158 158 162 163 164 168 168 169 169 170 178 178 179 181 184 186 187 189 189 190 190 192 197 3 . Metoda nodală modificată 3. PUTERI ÎN SISTEMELE TRIFAZATE 4.

3.2.4. Transformata Laplace inversă 6.2. Filtre fără pierderi.6.2. CARACTERIZAREA REGIMULUI TRANZITORIU 6. Teoremele transformatei Laplace 6. PUTERI ÎN REGIM PERIODIC NESINUSOIDAL 5.1.3.3. Metoda topologică a arborelui normal 6.1. METODA VARIABILELOR DE STARE 6.6.1. Ecuaţiile operaţionale ale circuitelor electrice 6.2.3.2.5.9. ECUAŢIILE LINIILOR ELECTRICE LUNGI ÎN MĂRIMI INSTANTANEE 8. simetrice 7.2. Soluţiile ecuaţiilor de stare 6.7. FILTRE ELECTRICE 7.1.1.1.2. IMPEDANŢELE CARACTERISTICE ŞI EXPONENTUL DE TRANSFER PE IMPEDANŢE CARACTERISTICE 7. CIRCUITE TRIFAZATE ÎN REGIM PERIODIC NESINUSOIDAL BIBLIOGRAFIE CIRCUITE LINIARE ÎN REGIM TRANZITORIU 6. Convoluţia 6. Introducere 7. ANALIZA CIRCUITELOR ELECTRICE LINIARE PE BAZA DEZVOLTĂRII ÎN SERIE FOURIER 5. Funcţii de circuit BIBLIOGRAFIE CUADRIPOLI ŞI FILTRE 7. Ecuaţiile cu derivate parţiale de primul ordin 200 203 205 209 211 215 216 216 216 219 219 220 220 222 223 226 226 227 230 231 231 235 239 242 247 250 252 252 253 255 257 261 264 264 265 267 268 271 273 273 273 275 4 .3. 8 5. Regimul tranzitoriu 6.2.2. IMPEDANŢELE IMAGINI ŞI EXPONENTUL DE TRANSFER PE IMPEDANŢE IMAGINI 7. 6 Cap. Transformata Laplace 6.6.8.1.3. Metoda nodală modificată 6.1.2. Metoda separării componentelor tranzitorii şi permanente 6.6.1.2. Filtre de tip K BIBLIOGRAFIE LINII ELECTRICE LUNGI 8. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE 6.3.6.3. Formularea ecuaţiilor de stare 6.4. ECUAŢIILE CUADRIPOLULUI LINIAR 7.6.1.2. Funcţiile de matrice şi proprietăţile lor 6.5.1. TETRAPOLI 7.4. PROPRIETĂŢI ALE MĂRIMILOR PERIODICE 5.3. Parametrii primari (naturali) ai liniilor electrice lungi 8. 7 Cap.3. Studiul filtrelor fără pierderi 7. SCHEMELE ECHIVALENTE ALE CUADRIPOLILOR LINIARI 7.3.2.3.8. Mărimile de stare ale circuitelor electrice şi ecuaţiile lor 6.4.Cap.1. ANALIZA REGIMURILOR PERIODICE PRIN METODA REGIMURILOR TRANZITORII REPETATE 5.6.2. Elemente dinamice de circuit.5.1.3. Transformata Laplace şi funcţia de circuit 6.7.

3. Ecuaţiile telegrafiştilor 8.2.2.2.2.4.4. Componentele directe şi inverse ale tensiunii şi curentului 8.3. IMPEDANŢA DE INTRARE A LINIEI ELECTRICE LUNGI 8.1.2.3.2.1. Ecuaţiile de transmisie ale liniilor electrice lungi în regim armonic 8. Parametrii liniilor electrice lungi în regim armonic (parametrii secundari) 8.2.1. Ecuaţiile de transmisie ale liniilor electrice lungi raportate la intrare 8. Ecuaţiile de transmisie ale liniilor electrice lungi raportate la ieşire 8.8. LINII ELECTRICE LUNGI ÎN REGIM ARMONIC 8.2. CALCULUL PUTERILOR TRANSMISE PE LINIILE ELECTRICE LUNGI BIBLIOGRAFIE 275 276 276 278 281 284 284 285 285 286 289 290 297 5 .3.1.3.2.3. Ecuaţiile de transmisie ale liniilor electrice lungi în cazuri particulare 8.2.3.3. Ecuaţiile de transmisie ale liniilor electrice lungi în regim armonic în funcţie de componentele directe şi inverse 8. Ecuaţiile cu derivate parţiale de primul doi.4. Bilanţul puterilor instantanee pentru un tronson elementar de linie 8.

teoremele generatoarelor echivalente). metoda nodală modificată. 6 . metoda curenţilor de buclă. teorema transferului maxim de putere şi relaţiile între mărimile unui dipol). mărimile sinusoidale. legate de reprezentare. intitulat ''Concepte de bază în teoria circuitelor electrice''. această disciplină operează cu abstractizări necesare viitorului inginer de profil electric pentru a rezolva circuitele şi sistemele reale. Sunt prezentate detaliat cele mai eficiente metode şi algoritmi de analiză a circuitelor electrice rezistive liniare. Sunt definite funcţiile de circuit şi sunt prezentate principalele metode de generare a acestora. În scopul asigurării unei înţelegeri sistematice şi de profunzime a obiectivelor teoriei circuitelor.PREFAŢĂ Societatea tehnologică se bazează pe două elemente esenţiale: energia şi informaţia. cum sunt: metoda generală de analiză. teoremele circuitelor electrice în regim sinusoidal (teorema transferului maxim de putere activă. bazele metodei simbolice de reprezentare în complex a mărimilor sinusoidale. undeva între fizică şi matematică. elementele de circuit. În capitolul 4. teorema reciprocităţii. teoremele de conservare a puterilor. transmisie şi stocare.c. metoda curenţilor de buclă. manipulare. structurate după cum urmează: În capitolul 1. la un nivel conceptual înalt. am încercat să realizăm un echilibru între conceptualizarea matematică. ecuaţiile lui Kirchhoff în regim sinusoidal. în timp ce problemele privind informaţia. În afara frumuseţii sale intrinseci. îi conferă un loc important în pregătirea studenţilor pentru studiul circuitelor electronice (curenţi slabi) şi al circuitelor de putere (curenţi tari). teoremele lui Kirchhoff. inclusiv cu algoritmi de calcul. metoda potenţialelor nodurilor. teorema lui Vratsano. teoremele de transfigurare. regimurile de funcţionare ale circuitelor electrice. teorema generatoarelor echivalente. Capitolul 2. Sunt expuse cele mai eficiente metode de analiză a circuitelor electrice liniare în regim sinusoidal: metoda teoremelor lui Kirchhoff. metoda curenţilor coarde şi metoda tensiunilor ramurilor. Domeniile legate de conversia. Bazată pe legile fizicii. dar şi dificil de aprofundat. Rolul său de fundamentare teoretică a ingineriei electrice şi de învăţare a tehnicilor practice de analiză şi proiectare a circuitelor. metoda potenţialelor nodurilor. Pentru a facilita această înţelegere ne-am propus să prezentăm lucrarea de faţă ca o împletire între teorie şi aplicaţii. teorema conservării puterilor. teorema superpoziţiei. teorema compensaţiei. specifici diferitelor etape ale activităţii de proiectare a circuitelor electronice şi a celor de putere. liniare (legea lui Ohm generalizată. sunt introduse noţiuni privind semnalele electrice. ''Circuite electrice trifazate''. clasificarea acestora şi teoremele generale ale teoriei circuitelor electrice. este consacrat relaţiilor de bază ale circuitelor de c. controlul automat. se definesc sistemele de mărimi trifazate. puterile în sistemele trifazate şi conexiunile circuitelor trifazate. sunt introduse noţiuni privind conceptul de circuit electric în regim sinusoidal. teoria circuitelor este nu numai un subiect important. transmisia şi utilizarea energiei ţin de ingineria sistemelor electrice de putere şi de sistemele electromecanice. În capitolul 3. transfigurarea stea-poligon complet. ''Circuite electrice de curent continuu". intitulat ''Circuite electrice în regim sinusoidal''. Acestă lucrare cuprinde 8 capitole. comunicaţiile. Teoria circuitelor este o disciplină fundamentală în pregătirea studenţilor în ingineria electrică. susţinerea principiilor fizice şi abordarea inginerească a aplicaţiilor. Sunt expuse circuitele trifazate cu cuplaje magnetic şi sunt prezentate metodele specifice de analiză a circuitelor electrice trifazate echilibrate şi/sau dezechilibrate în regim simetric şi în regim nesimetric atât pentru conexiunile în stea (cu sau fără conductor neutru) cât şi pentru cele în triunghi. ţin de discipline precum electronica analogică şi digitală. metoda nodală modificată. puterile în regim sinusoidal. teoremele divizoarelor de tensiune şi de curent.

Cătălina Popescu. lucrarea este astfel concepută încât să pregătească cititorul pentru utilizarea calculatorului în analiza circuitelor electrice şi structurilor neelectrice echivalente din punct de vedere matematic. în vederea optimizării soluţiei de proiectare a acestora. Ţinem să mulţumim în mod deosebit domnului dr. De nivel superior. este dedicat metodelor de analiză a circuitelor electrice liniare în regim tranzitoriu. regimul tranzitoriu. ecuaţiile în operaţional ale circuitelor electrice. Capitolul 8. acordând o atenţie specială prezentării algoritmilor şi tehnicilor de calcul. ''Circuite liniare în regim tranzitoriu". este consacrat metodelor de analiză a liniilor electrice lungi în regim armonic. Sunt prezentate: componetele directe şi inverse ale tensiunii şi curentului. Sunt definiţi parametrii primari şi parametrii secundarii ai linilor electrice lungi şi sunt formulate ecuaţiile cu derivate parţiale de prim ordin şi de ordinul doi (ecuaţiile telegrafiştilor). este consacrat metodelor de analiză a circuitelor electrice liniare în regim periodic nesinusoidal. dezvoltarea în serie Fourier. Este descrisă metoda topologică a arborelui normal de formulare a ecuaţiilor de stare pentru circuitele complexe cu elemente în exces. doctoranzilor. formulele lui Heaviside şi formula lui Mellin-Fourier. Olivian Stănică şi ing. conservarea energiei în regim tranzitoriu. puterile în regim periodic nesiunsoidal. “Cuadripoli şi filtre” sunt expuse noţiunile de tetrapoli. regimul periodic nesinusoidal şi sunt prezentate: proprietăţile mărimilor periodice. “Linii electrice lungi”. algoritmul de analiză a circuitelor liniare în regim periodic nesiunsoidal pe baza dezvoltării în serie Fourier. problema condiţiilor iniţiale şi sunt prezentate caracterizarea regimului tranzitoriu. efectele Ferranti de tensiune şi de curent şi linia scurtă). analiză regimurilor periodice prin metoda regimurilor tranzitorii succesive şi analiza circuitelor electrice trifazate în regim periodic nesinusoidal. inginerilor cercetători şi proiectanţi. schemele echivalente ale cuadripolilor liniari. ecuaţiile cuadripolului liniar. impedanta de intrare a liniei electrice lungi şi calculul puterilor transmise pe liniile electrice lingi. În capitolul 7. respectiv pe impedanţele imagini. care au citit cu atenţie conţinutul lucrării şi au sesizat erorile de tehnoredactare şi care. Dumitru Doncescu. Sunt prezentate cele mai eficiente metode de soluţionare a ecuaţiilor de stare. ecuaţiile de transmisie ale liniilor electrice lungi în cazuri particulare (linia fără pierderi. ing. au edidat o culegere de probleme aferente cursului de Teoria Circuitelor Electrice. analiza cuadripolilor simetrici şi studiul filtrelor electrice (filtre fără pierderi şi filtre de tip K). Autorii 7 Bucureşti Martie 2007 . interconectarea cuadripolilor. Andrei Ilie. Toate exemplele au rezolvări complete. Sunt definite elementele dinamice de circuit. În cadrul metodei transformatei Laplace sunt prezentate teoremele transformatei Laplace. ecuaţiile de transmisie ale liniilor electrice lungi raportate la ieşire. Dragoş Niculae şi domnilor doctoranzi: ing. tuturor celor care doresc să-şi însuşească şi să aprofundeze metodele de analiză şi proiectare asistată de calculator a circuitelor electrice. impedanţele caracteristice şi imagini şi coeficientul de transfer pe impedanţele caracteristice şi. Autorii ţin să mulţumească tuturor colegilor şi doctoranzilor care au citit lucrarea si care au făcut numeroase observaţii şi cu care autorii au avut ample discuţii despre conţinutul şi prezentarea lucrării. ecuaţiile de transmisie ale liniilor electrice lungi în regim armonic. ecuaţiile circuitului şi analiza circuitelor electrice în regim tranzitoriu. metoda descompunerii componentelor tranzitorii şi permanente şi metoda nodală modificată în operaţional. ''Circuite electrice liniare în regim periodic nesinusoidal". Pentru ilustrarea tehnicilor şi metodelor de analiză prezentate în lucrare toate capitole cuprind numeroase şi variate exemple. lucrarea se adresează studenţilor. unele în mai multe variante. ing.Capitolul 5. ing. cu mult entuziasm. Capitolul 6. cu comentarii şi comparaţii între metode. Sunt definite mărimile periodice. Rod al experienţei didactice precum şi al activităţii de cercetare a celor doi autori în domeniul teoriei circuitelor electrice.