NAMA: TINGKATAN: SUBTOPIK: Hasil Pentaksiran

:

_______________________________ ______________

B2D3E2 ________ TARIKH ________

3.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang B2D3E2 Memberi maksud jirim

1..Jirim ialah sesuatu objek yang mempunyai _____________ dan __________________ 2. Air adalah jirim kerana air mempunyai jisim dan _______________ 3. Gula adalah jirim kerana ia memenuhi ruang dan mempunyai ________ 4. Perhatikan dan senaraikan objek-objek pada gambar di bawah yang dikenali sebagai jirim

a._________

b.________

c.________ d.__________

Tandakan ( √ ) atau (X) pada gambar di bawah yang memenuhi defiinisi jirim .5. (a) ( ) (b) ( ) .

(c) (( ( (d) ) ( ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful