You are on page 1of 25

Comte de Saint Germain

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/sgermain.jpg" \* MERGEFORMATINET \d

"JAM JEST"( afirmacje pochodz ze "ZOTEJ KSIGI" )


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/linie_o_v.gif" \* MERGEFORMATINET \d INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/idivine.jpg" \* MERGEFORMATINET \d JAM JEST Bram otwart,
ktrej aden czowiek zamkn nie moe.

HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "0" Wstp HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "1" W celu uwolnienia, oczyszczenia HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "2" Dla wywoania Prawa Przebaczenia HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "3" Dla ochrony, zabezpieczenia HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "4" Postanowienie HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "5" W celu uzdrowienia HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "6" Dla pikna swojego ciaa, doskonaego wygldu HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "7"

Dla wszelkiej obfitoci HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "8" Dla wolnoci finansowej HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "9" Dla Pokoju, Harmonii, Mioci HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "10" Dla Duchowego wzniesienia HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "11" Dla umocnienia siebie HYPERLINK "http://republika.pl/voov/reiki/ila/germain.htm" \l "12" Dla urzeczywistnienia "JAM JEST" INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/line_birds.gif" \* MERGEFORMATINET \d WSTP ycie we wszelkiej swojej dziaalnoci, wszdzie gdzie si przejawia, jest BOGIEM W DZIAANIU. Ze wzgldu na brak wiedzy o sposobie stosowania mylo-emocji, ludzie stale utrudniaj przepyw Esencji yciowej we wszystkim. Gdyby tak nie byo, ycie przejawiaoby swoj doskonao z ca naturalnoci. Naturaln tendencj YCIA jest Mio, Pokj, Pikno, Harmonia i Obfito. Esencji yciowej jest obojtne kto jej uyje, tote nieustannie wypywa by przejawia coraz to wicej swojej doskonaoci i zawsze z tym oywczym impulsem, ktry jest jej waciwy - "JAM JEST" "JAM JEST" jest dziaalnoci ycia. Jakie to dziwne, e uczniowie, nawet ci otwarci, nie zawsze dochodz do prawdziwego zrozumienia tych sw. Kiedy mwisz "JAM JEST", czujc to, otwierasz rdo

ycia Wiecznego, aby mogo pyn bez przeszkd swoim przebiegiem, innymi sowy otwierasz szeroko bram na jego naturalny przepyw. Kiedy mwisz "Ja nie Jestem", zamykasz drzwi przed sam twarz tej Wielkiej Energii. "JAM JEST" jest penym dziaaniem Boga. Stawiaem Ciebie wiele razy twarz w twarz przed Prawd, jak jest "BG W DZIAANIU". Chc aby zrozumia, e pierwszym wyraeniem siebie kadej zindywidualizowanej istoty, w jakiejkolwiek czci Wszechwiata, czy to myl, uczuciem czy sowem, jest "JAM JEST" - uznajcej w ten sposb Wasn Zwycisk Bosko. Ucze, prbujcy zrozumie i zastosowa te potne cho proste prawa, powinien zwrci szczegln uwag na swoje myli i sowa, poniewa za kadym razem, gdy myli czy mwi "nie jestem", "nie mog" albo "nie mam" dawi Wielk Obecno Wewntrzn i wiadomie lub nie, zachowuje si tak jakby chwyta rkami czyj szyj, aby go zadusi. To jednak dotyczy tylko zewntrznego dziaania myli i jedynie, kiedy z szacunkiem bdzie myla o formach zewntrznych, moe spowodowa, e rka rozluni si w ktrym momencie. Natomiast, gdy stwierdza, e co nie jest, czego nie moe lub nie ma, puszcza w ruch nieograniczon energi, ktra nadal dziaa a do czasu, gdy j powstrzyma lub przemieni jej dziaanie. To powinno pokaza Tobie jak ogromn wadz masz w ocenianiu, decydowaniu lub zarzdzaniu i wybieraniu sposobu, w jaki Chcesz by dziaaa energia Boga. I mwi tobie, drogi uczniu, e dynamit jest mniej niebezpieczny. adunek dynamitu moe rozerwa tylko twoje ciao, podczas gdy gupie myli wyrzucane bez kontroli i bez wadzy nad nimi przywizuj ciebie do koa reinkarnacji prawie nieskoczenie, a wic czy rozumiesz, e trwa to

do czasu, a to nie przetniesz, nie przemienisz lub nie rozpucisz, e dziaa to przez SECULA SECULORUM, i to z powodu twojej wasnej decyzji. Ludzko powinna by poinformowana, e mieszkacy miast umieraj i reinkarnuj bardzo czsto w tych samych okolicach lub miejscach, poniewa stworzyli wizy (poniewa zwizali si), ktre przycigaj ich do tego samego rodowiska. Ucze, ktry jeszcze musi inkarnowa powinien wyda nastpujcy rozkaz: "nastpnym razem urodz si w rodzinie wysokim szybko wielkiego poziomie otworzy wiata ewolucji do (w rodzinie bdcej na duchowej)". Rozkaz ten postpu. Dlatego musisz

drzwi

zrozumie jak wane jest to, co powodujesz, gdy uywasz bezmylnie niewaciwych sw, poniewa uywasz wtedy najpotniejszej Boskiej Zasady Dziaania we Wszechwiecie czyli "JAM JEST". Nie rozum mnie le. Nie chodzi tutaj o sposb wyraania si czy o jak wschodni ide, obc, bezpodstawn czy bah ani o adne przesadzanie. Chodzi tu, ni mniej ni wicej, o najwysz ZASAD YCIA uywan i wyraan przez wszystkie cywilizacje, ktre dotychczas istniay. Zapamitaj, e pierwszym sposobem, w jaki kada forma ycia wiadomego wyraa siebie, jest "JAM JEST". To jest czym o wiele wikszym ni "ja istniej". Dopiero pniej dziki swym kontaktom z tym co zewntrzne i przez stosowanie waciwego dziaania zaczyna ona akceptowa rzeczy o wiele mniej wane ni "JAM JEST". Widzisz wic teraz drogi uczniu, e dajesz ycie czemu, co nigdy tego ycia nie miao. Przez dugie wieki ignorancji i niezrozumienia, ludzko napenia otaczajc atmosfer faszem i nierealnoci, tote nie musz tobie chyba powtarza, e kiedy stwierdzasz "jestem chory", twierdzenie to jest jednym

przeogromnym kamstwem wzgldem Boskoci. Bosko (JA) zawsze jest Doskonaa, pena ycia i Zdrowa. Prosz ciebie drogi uczniu, w imi Boga, aby zprzesta stosowania tych bdnych wyrae, godzcych w twoj Bosko, poniewa niemoliwe jest osignicie wolnoci, pokd nadal bdziesz ich uywa. Nigdy nie bdzie za wiele przypominania i tobie, e kiedy i rzeczywicie zaakceptujesz pozytywnie kategorycznie uznasz

Wielk Obecno Boga "JAM JEST" w swoim wntrzu, nie bdziesz wicej dowiadcza niepomylnych okolicznici. W imi Boga, bagam ciebie, aby za kadym razem, gdy zaczynasz komentowa lub mwi o tym, e jeste chory, biedny zmieni lub w te niepomylnej fatalne sytuacji, natychmiast rozwoju dla twego

uwarunkowania i aby to mentalnie owiadczy z ca stanowczoci swego "JAM JEST", poniewa Ono jest cakowitym zdrowiem, obfitoci, szczciem, pokojem i doskonaoci. Przesta dawa moc sprawom zewntrznym, osobom, miejscom a nawet przedmiotom. "JAM JEST" jest moc kontrolujc i Doskonaoci w kadym i wszdzie. Kiedy mylisz o przejawianiu "JAM JEST", oznacza to, e ty ju wiesz, i masz Boga w Dziaaniu, ktry przejawia si w twoim yciu. Nie pozwl wic, aby faszywe wyobraenia i stwierdzenia tob rzdziy i ograniczay ci. Pamitaj stale, e "JAM JEST", oznacza jestem BOGIEM w Dziaaniu; "JAM JEST" S SAINT GERMAIN INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/stgermain.jpg" \* MERGEFORMATINET \d yciem, Obfitoci, Prawd teraz przejawion...

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint % %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JESTYCIEM, OBFITOCI, PRAWD teraz przejawion


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint % %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

w celu uwolnienia, oczyszczenia :

JAM JEST Potnym Pomieniem spalajcym, ktry teraz i na zawsze pochania kady bd przeszy i teraniejszy jego przyczyn i jdro, jak i kady zbdny twr, za ktry moja zewntrzna istota jest odpowiedzialna.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Wadz i Obecnoci spalajc kady lk, zwtpienie i wahanie, ktre mogoby zaistnie w moim zewntrznym umyle, a ktre dotyczyoby niezwycionej aktywnoci "JAM JEST"
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Potn Obecnoci tej

Czujnej i Promieniujcej Energii, ktra wyania si z Mojego Umysu i mojego Ciaa, rozpuszczajc wszystko co jest inne ni ona. Umacniam si na zawsze w tej czujnej i promieniujcej energii i ciesz si ni na zawsze.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Ja wiem, e JAM JEST wolny od tej rzeczy na zawsze.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

Przez Obecno "JAM JEST" rozkazuj, aby natychmiast znikny wszystkie negatywne uwarunkowania z mojego ycia i otoczenia, by natychmiast zostay rozpuszczone i pochonite przez Potne wiato i Moc.JAM JEST Potn Obecnoci "JAM JEST" w Dziaaniu.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint % %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

dla wywoania Prawa Przebaczenia :

JAM JEST Prawo Przebaczenia i

Pomie Pochaniajcy kad Nieharmonijn Dziaalno wiadomoci Ludzkiej.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST istot fioletowego ognia -JAM JEST czystoci, ktrej pragnie Bg!
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST ZMARTWYCHWSTANIE i YCIE


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Wielkim Magicznym Krgiem obrony wok mnie, ktry jest niezwyciony, ktry odrzuca kady element niezgody, ktry chciaby wej i mnie zaburzy.JAM JEST Doskonaoci Mojego wiata, a ona jest samoutrzymujca si.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Obecnoci Przebaczenia w umyle i w sercu kadego dziecka Boga.

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint % %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

dla ochrony, zabezpieczenia (kadego dnia rano) :

JAM JEST Mioci, Mdroci i Moc z jej Aktywn Inteligencj, co sprawia, e bdzie ona dziaaa we wszystkim o czym pomyl i co bd dzi robi. Rozkazuj tej Nieskoczonej Aktywnoci, aby bya moj ochron i aby dziaaa powodujc, e w kadym momencie bd porusza si, mwi i dziaa zgodnie jedynie z rozkazem BOGA.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Obecnoci napeniajc mj wiat Doskonaoci w cigu tego dnia.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

Bg jest wadz Wszechmocn, chroni i prowadzi ten pojazd (samochd, statek, samolot) w taki sposb, e porusza si on w obszarze cakowicie bezpiecznym.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST pasem (piercieniem, krgiem) ochronnym wok mnie.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Inteligencj ochronn, wszechobecn i wszechmocn, ktra rzdzi tym umysem i tym ciaem.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Stra niezwycion, ustalon i podtrzymywan w moim myle, w moim Ciele, moim Domu, moim wiecie i moich sprawach.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST doskona pewnoci w moim mwieniu i dziaaniu w kadym momencie, poniewa JAM JEST Obecnoci Ochronn.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Obecnoci Strzegc mnie, ktra w tym momencie spala to, co chce mnie zburzy.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST niezwycion ochron przeciw kadej niedoskonaoci myli.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint

%20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Obecnoci zarzdzajc, ktra idzie przede mn, gdziekolwiek pjd w tym dniu, nakazujc doskonay Pokj we wszystkich moich dziaaniach.

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint % %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

postanowienie :

Nie akceptuj ani nie przyjmuj adnych uwarunkowa od innego rodowiska, ani od niczego co mnie otacza - jedynie od Boga, od Dobra, od mojego "JAM JEST".
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Obecnoci, dziki ktrej nic z tego co ja powinienem wiedzie nie moe by mi odebrane, poniewa JAM JEST Mdroci, JAM JEST Doskonaoci, JAM JEST Moc objaniajc, ktra przynosi mi wszystko abym mg zrozumie i dziaa zgodnie z tym.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint

%20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST tworem Boga, tak wiec JAM JEST Dzieckiem Boga Doskonaego JA - bdc tworem Boga, JESTEM Dzieckiem Boga Doskonaego.

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint % %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

w celu uzdrowienia :

oczyszczenie umysu :

JAM JEST Inteligencj doskonale dziaajc w tym mzgu.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d dla oczu :

JAM JEST wspaniaym wzrokiem patrzcym przez te oczy.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d dla uszu :

JAM JEST wspaniaym suchem syszcym przez te uszy.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d dla narzdw i komrek :

JAM JEST doskona dziaalnoci kadego narzdu i kadej komrki mojego ciaa.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d dla oddechu :

JAM JEST doskonale kontrolowanym oddechem mojego ciaa.

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d dla mzgu :

JAM JEST przypieszeniem komrek tej struktury mzgu sprawiajcym, e rozwinie si moc i otrzyma inteligentne Kierownictwo Potnej Obecnoci Wewntrznej.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d dla myli :

JAM JEST Wewntrznym Mistrzem w zarzdzaniu i kontrolowaniu

wszystkich moich procesw mylowych w Doskonaoci Chrystusowej, aby tworzyy cao jakiej sobie ycz.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST doskonaoci przejawiajc si teraz w kadym narzdzie mego ciaa.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Obecnoci doskonaego zdrowia.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d jeli boli jaki narzd :

JAM JEST Jedyn i Doskona energi, ktra tam dziaa, dlatego kady przejaw zaburzenia jest natychmiast korygowany.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d dla uleczenia ciaa :

JAM JEST wzniesieniem si tego ciaa wanie teraz.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d dla naenergetyzowania wody, jedzenia, powietrza :

Obecno, ktr JAM JEST, wypenia t rzecz (poywienie, wod) Moc, energi, mioci,

Zdrowiem.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d przy wyborze waciwego poywienia :

JAM JEST doskonaym, najzdrowszym, najwaciwszym poywieniem dla mnie, utrzymujcym moje Ciao i mj Umys w doskonaym zdrowiu i harmonii.

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint % %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

dla pikna swojego ciaa, doskonaego wygldu : przed snem :

Oto teraz staje si dla mnie rzeczywistoci, e w gbi mnie

istnieje radosne duchowe ciao, wiecznie mode, wiecznie pikne. Posiada cudowny duchowy umys, pikne i zdrowe oczy, nos, usta, uszy, zby i skr. Cae ciao jest harmonijnie zbudowane, pikne, ksztatne, zdrowe i mode. W gbi mnie rozpociera swe skrzyda duch i przepaja wiatem moje duchowe ciao, duchow wityni. Wszystkie organy mojego ciaa pracuj doskonale. Posiadam dzisiaj i zawsze doskonae ciao dziecka boego.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d rano :

W gbi mnie przebywa boski alchemik - prawdziwa boska mio wyjawiona w wiecznej modoci. W mej duchowej wityni boski alchemik buduje nieustannie nowe i pikne komrki - dzieci. Duch modoci w moim ciele, moja ludzka posta boskoci i wszystko we mnie jest zawsze zdrowe, pikne i mode. Mam doskonay ksztat boski, teraz jestem tym, czym pragn by - uwidaczniam codziennie

moje boskie istnienie, ktre wyraam yciem. Jestem dzieckiem Boga, wszystkie moje potrzeby s zaspokajane teraz i zawsze. Bezgraniczna mio, mdro i spokj (niech) rozlej si ze mnie na ca ludzko. Posyam dobre myli caemu wiatu. Niechaj cay wiat i caa ludzko bd bogosawione.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d powiedz do swojego odbicia w lustrze :

Wadz pikna i Inteligencji, ktr JAM JEST, rozkazuj przyj form Doskonaego Pikna kadej Komrce, z ktrej jest zbudowane moje ciao, posuszne moim rozkazom, przemieniajc si w Doskonae Pikno Myli, Sw, Uczu i Formy. JAM JEST Ogniem i Piknem tych oczu, wysyam t Energi w kierunku kadego, na kogo Spojrz.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d :

JAM JEST rdem Wiecznej Modoci i Pikna.

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

Moc "JAM JEST" rozkazuj, aby moje ciao byo silne, odbiorcze i wraliwe jedynie na Mistrzowsk Wzniesion wiadomo, aby byo Doskonaym Wyrazem Boskiej Mocy Potnego "JAM JEST" i aby miao Pikno Formy i Wyrazu.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint % %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

dla wszelkiej obfitoci :

JAM JEST wielk obfitoci Boga widoczn w moim uytkowaniu teraz i zawsze.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST pen dziaalnoci i Moc wspierajc kad rzecz twrcz, ktrej chc.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST panem mojego wiata. JAM JEST zwycisk Inteligencj, ktra nim rzdzi.Rozkazuj tej Wielkiej, Promieniujcej i

Inteligentnej Energii Boskiej, aby wesza w Mj wiat, aby przyniosa Mi Obfito Boga, widoczn w Mych Rkach do Mojego Uytku.Rozkazuj Jej, aby Stworzya ca Doskonao.Ja nie JESTEM ju dzieckiem w Chrystusie, lecz Obecnoci Mistrzowsk, ktra osigna swoj pen posta. Mwi i rozkazuj autorytatywnie.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d przed snem :

Przez Ogromn Wadz i Inteligencj, ktr JAM JEST, podczas gdy moje ciao pi, tworz potrzebny kontakt, ktry wypeni mi obficie to yczenie.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Realizacj i Widoczn Obecnoci tego czego pragn i aden czowiek ani rzecz nie moe w tym przeszkodzi.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

dla wolnoci finansowej :

JAM JEST Substancj, Obfitoci, ju udoskonalon w Moim wiecie i kad konstruktywn rzecz, ktr mog teraz otrzyma lub pragn.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Obecnoci Dziaajc, ktra przynosi te pienidze do moich rk i do mojego uytku.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Bogactwo Boga pynce do mych rk i mego uytku, ktrego nikt nie moe zatrzyma.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint % %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

dla Pokoju, Harmonii, Mioci (jeli pragniesz Pokoju i Harmonii) :

JAM JEST Wadz, ktra to tworzy.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Doskona Myl i Uczuciem twrczym obecnym we wszystkich Umysach i Sercach caego wiata wszdzie.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Mioci Bosk, ktra

napenia Umysy i Serca wszystkich ludzi, we wszystkich czciach wiata.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST ogromnym prawem Sprawiedliwoci i Opieki Boskiej dziaajce w Umysach i Sercach caego wiata.

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Zwycisk Obecnoci zarzdzajc Pokj, Mio i Harmoni w moim Domu i otoczeniu.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Zwycisk Obecnoci, nakazuj tej Obecnoci "JAM JEST", by rzdzia doskonale moim umysem, domem i wiatem.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Obecnoci rzdzc, ktra kieruje w doskonaym Boskim porzdku, rozkazujc Harmoni, szczliwo i obecno dostatku w moim

umyle, domu i wiecie.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

dla duchowego wzniesienia : aby wej cakowicie w sfer wysz ni wiat fizyczny :

Przez Wadz Krgu Elektronicznego, ktry stworzyem wok siebie, nie moe mnie dosign ani zwtpienie ani lk. Z zadowoleniem bior Bero mojego "JAM JEST" i krocz zdecydowanie po kadej z Wyszych Sfer, w ktre chc wej i utrzymuj jasn i doskona pami wszystkiego co w nich robi.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d jeli masz widzenie wiata, eksplozji dozna

mistycznych, cznoci ze rdem ... :

Wchaniam w mj umys i moje ciao si eksplozji wiata, ca Bosk wiedz wraz z kolorem niebieskim.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Obecnoci Owiecajc i Wyjaniajc zamanifestowan w Caej Mocy - Jezus Chrystus.

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d dla kontaktu z istotami wietlistymi, Mistrzami wiata :

JAM JEST Obecnoci przygotowujc drog i doprowadzajc do widocznego kontaktu z Ukochanymi i Wzniesionymi Mistrzami.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST widoczn Obecnoci tych, ktrych zw Wzniesionymi Mistrzami, ktrych chc widzie tu, przede mn, a ktrych pomoc przywouj.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint % %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

dla umocnienia siebie :

JAM JEST Moc i Obecnoci pochaniajc kady lk, zwtpienie i wahanie, ktre mogoby zaistnie w moim zewntrznym umyle, a ktre dotyczyoby Niezwycionego dziaania "JAM JEST".

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST JEDYN Obecnoci dziaajc w moim wiecie.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d rano :

JAM JEST Obecnoci napeniajc mj wiat. Doskonaoci w cigu tego dnia.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST cudem i JAM JEST Obecnoci ustalajc jego przejawienie si przez Bosk Mio, Mdro i Moc.
INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST yciem wiecznym, ktre nie ma pocztku ani koca.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint % %20Germain'a_files/line_coolbar.gif" \* MERGEFORMATINET \d

dla urzeczywistnienia "JAM JEST" :

JAM JEST czyst Inspiracj i JAM JEST czystym wiatem tu dziaajcym.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Czyste Objawienie wszystkiego co chc wiedzie.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint

%20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST WNIEBOWSTPIENIEM W WIATO.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

To Ciao moje jest wityni Boga ywego i teraz jest wzniesione.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST CZYSTY UMYS BOGA.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST Obecnoci Boskiej Mioci w kadym momencie.


INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST teraz Istot Wzniesion duchowo, ktr chc by.

INCLUDEPICTURE "Afirmacje%20JAM%20JEST%20-%20Saint %20Germain'a_files/purkwiat.gif" \* MERGEFORMATINET \d

JAM JEST wiatem, Drog i Prawd,