Consultantul în carieră GCDF

Iulia Sara, GCDF Master Trainer, HR Consultant Active Labs, România

unei alte persoane (client) care este astfel sprijinit în adoptarea unor decizii privind propria via ă personală şi profesională. Abordarea este una de tip holistic. fiind atinse aspecte care in de stil de via ă.Consiliere Defini ie: “Consilierea reprezintă procesul prin care o persoană specializată numită consilier oferă suport.” [1] Consultantul în Carieră GCDF 2 . carieră.Despre ce vorbim?. cu scopul atingerii unui echilibru personal. într-un cadru metodologic bine definit. dezvoltare personală.

NCDA şi NOICC. Grecia. oferind standardizare specifică în fiecare ară unde este implementat: USA. China. Turcia. • GCDF s-a dezvoltat în întreaga lume. Canada. Bulgaria. România.Servicii de consiliere • UNESCO. Japonia. ini iativă comună a CCE. Germania. Consultantul în Carieră GCDF 3 . Noua Zeelandă. Coreea. • Proiectul GCDF (Global Career Development Facilitator) a demarat în 1997. având instruire de specialitate în domeniu. ILO şi OECD indică faptul că serviciile de consiliere în carieră trebuie să fie furnizate de specialişti califica i.

• Există ~130 de Consultan i în Carieră GCDF certifica i în România.ro.Ce este GCDF? • Certificat care atestă un serviciu de calitate în domeniul consultan ei în carieră. • Certificat acordat de CCE Europe (Center for Credentialing and Education): www. Consultantul în Carieră GCDF 4 .nbcc. • Are la bază un program de training ce dezvoltă competen e specifice practice în domeniu. • Administrat în ara noastră de NBCC România (National Board of Certified Counselors): www.org.cce-global.

Abilită i de sprijin. Consultantul în Carieră GCDF 5 . Tehnologia în consiliere. Informare în pia a muncii.Ariile de competen ă GCDF(1) • • • • • • Teorii şi modele ale dezvoltării în carieră. Evaluarea în consilierea în carieră. Diversitatea în consiliere.

• Aspecte etice şi legale. • Supervizare. • Promovare şi rela ii publice. Consultantul în Carieră GCDF 6 . • Training.Ariile de competen ă GCDF(2) • Abilită i de căutare a unui loc de muncă şi plasament. • Dezvoltare / implementare de programe de carieră.

” [2] Consultantul în Carieră GCDF 7 . • Motivator şi mentor. în comunitate. • Instructor al clientului în ceea ce priveşte instrumentele de explorare ocupa ională.Roluri posibile ale GCDF • “Sus inător al clientului în sistemul social. • Moderator al grupului (în sesiuni de formare sau discu ii pe teme de dezvoltare în carieră).

Activită i GCDF (1) Activită i pe care consultantul în carieră GCDF le poate desfăşura: • “Asistă clien ii în procesul de orientare în carieră. economie globală competitivă.” [3] Consultantul în Carieră GCDF 8 . • Oferă servicii de orientare şi dezvoltare în carieră în companii de stat şi private. într-o pia ă a muncii dominată de dezvoltare tehnologică accelerată. • Asistă clien i de toate vârstele în procesul de investigare a oportunită ilor profesionale. funda ii etc (intermediază rela ia dintre client şi sistem). criză. diversitate.

Activită i GCDF (2) Activită i pe care consultantul în carieră GCDF le poate desfăşura (continuare): • “Oferă servicii de coaching clien ilor.” [4] Consultantul în Carieră GCDF 9 . • Desfăşoară activită i de selec ie şi plasament. • Facilitează activită i de dezvoltare în carieră de grup. • Oferă suport pentru pregătirea clien ilor în vederea sus inerii unui interviu de angajare. • Proiectează şi desfăşoară activită i de training.

• atingerea unui echilibru personal şi profesional. • strategii de reducere a stresului profesional şi de ridicare a nivelului de satisfac ie în muncă. • cultivarea încrederii într-o decizie în carieră anterior exprimată. identificarea elementelor de dezvoltat. atingerea unui nivel optim de sănătate mintală. identificarea unor abilită i specifice. • strategii de adaptare la actualul loc de muncă. • informarea şi selec ia / orientarea spre o ocupa ie sau carieră. • strategii de coordonare a rolurilor personale cu cele profesionale.• “autocunoaştere.” [5] Consultantul în Carieră GCDF 10 Beneficii ale procesului de consultan ă în carieră GCDF .

• Certificat în curs de recunoaştere interna ională. • Admiterea într-un grup de furnizori specializa i în consultan ă şi facilitare în carieră. Consultantul în Carieră GCDF 11 .Beneficiile certificării GCDF • Certificare ce atestă performan a pe competen e specifice activită ii de consiliere în carieră. legate de proces sau alte dileme legate de practica în consilierea în carieră. • Un model care ghidează activitatea practică. • Acces la discutarea aspectelor etice. • Acces la oportunită i de educa ie continuă de nivel înalt. legale. • Acces la servicii de supervizare de calitate. • Punct de sprijin în pia a muncii / companii / asocia ii.

pe baza unui manual aprobat de CCE Inc. cu scopul de a păstra calitatea profesiei de consultant în carieră. formare etc. • Certificatul GCDF este valabil 5 ani. – Experien ă de minim 200 de ore în activită i legate de consultan a în carieră sau similare (management.). – Urmat programul de training GCDF: 120 de ore în conformitate cu ariile de competen ă GCDF România. resurse umane. Consultantul în Carieră GCDF 12 .Cerin e pentru certificarea GCDF • Po i aplica pentru certificatul GCDF dacă ai: – Studii superioare (în orice domeniu!) – cel pu in diplomă de licen ă. sistemul de recertificare implică practică. USA. supervizare şi educa ie continuă în domeniu.

este autorizată de către NBCC România / CCE Europe să furnizeze programul de training GCDF conform curriculei oficiale GCDF România. • GCDF România: http://nbcc.ro/ro/gcdf .ro/ .unul dintre cei doi GCDF Master Traineri din Romania . • NBCC România: http://nbcc. Consultantul în Carieră GCDF 13 .Doreşti informa ii suplimentare? • Iulia Sara .org/credentialsoffered/gcdf-home/romania/application--ro .cce-global. • Formularul de aplica ie pentru certificatul GCDF: http://www.

nbcc.activelabs. Institutul European.ro • Active Labs: www.Referin e şi link-uri utile • [1].cce-global. [5] “Manualul consultantului în carieră” . [4].org • NBCC România: www. 2008.ro Consultantul în Carieră GCDF 14 . [2].Szilagyi Ana-Maria Andreea. • CCE: www. [3].

• Nu ezita să ne scrii la GCDF@activelabs.ro pentru detalii despre GCDF România sau pentru înscriere.. • Durata..activelabs.5 luni de zile de la începere.Pentru a deveni GCDF.ro/gcdf/. în timp. de finalizare a trainingului GCDF este de 4. • Următoarele clase GCDF – vezi detalii în acest sens accesând adresa: http://www. Consultantul în Carieră GCDF 15 .

ro www.ro helping you uncover your best! CCE Europe Rue Du Marche 7 1204 Geneva .org cce@cce-global.SWITZERLAND Tel: +41 22 807 24 00 Fax:+41 22 807 24 01 www. Romania Tel: +40 73 300 08 88 contact@nbcc.org NBCC România Str. GCDF. TOT GCDF Master Trainer. www.cce-global.ro 16 Consultantul în Carieră GCDF .nbcc.sara@activelabs.Pentru informa ii suplimentare vă stăm la dispozi ie! Iulia SARA. Fax: (+4) 0365 810 513 Mobile: (+4) 0745 603 278 iulia.activelabs. Dobrogeanu-Gherea Constantin Sector 1. Bucuresti. Managing Partner – Active Labs Phone: (+4) 0365 429 618.ro. cod 013763.