KANAŁY INFORMACYJNE FREELABU / FREELAB INFORMATION CHANNELS

Strona główna FreeLabu, https://freelab.org.pl stanowi serwer sieci Friendica, nowoczesnej, rozproszonej, samorządnej sieci społecznej. Nasze publikacje na serwerze podzielone są na kilka kanałów tematycznych. Poniżej ich podstawowa struktura, aktualna w dniu 3.01.2013. Najnowsze informacje zawsze znajdziesz na https://freelab.org.pl lub w odpowiedzi na zapytanie adresowane do petros@freelab.org.pl FreeLab Technologie Pod hasłem „Alternatywne społeczności potrzebują alternatywnych technologii” publikujemy tu informacje dotyczące praktycznych i materialnych rozwiązań, w różnym stopniu pozwalających się uniezależnić od „matrixa”. Naszą ambicją jest publikować informacje sprawdzone, pochodzące od praktyków, a najlepiej – przetestowane przez nas. Ten kanał znajdziesz w następujących miejscach: • Strona macierzysta: https://freelab.org.pl/profile/fl-technika • Twitter: https://twitter.com/FreeLabPL (zagregowany kanał FreeLabu) • Identi.ca: http://identi.ca/freelabpl ( zagregowany kanał FreeLabu) • Facebook: https://www.facebook.com/FreeLabPL ( zagregowany strumień FreeLabu) Ten kanał zawiera informacje głównie po polsku. FreeLab Polityka „Zajmij się polityką, zanim ona zajmie się Tobą!” Alternatywne społeczności potrzebują wiedzy, koncepcji i kompetencji społeczno-politycznych. Zarówno, aby rządzić się w sposób skuteczny, jak i żeby reagować na zmiany zewnętrzne, mogące im zagrozić. Tu publikujemy dokumenty i dyskusje, które propagują najlepsze koncepcje i praktykę samoorganizacji społecznej – zarówno koncepcje na dużą skalę, jak idee Wspólnego Dobra (The Commons), społeczeństwa sieciowego (Peer-toPeer), oraz konkretne rozwiązania organizacyjne dla społeczności i aktywistów. Ten kanał znajdziesz w następujących miejscach: • Strona macierzysta: https://freelab.org.pl/profile/fl-polityka • Twitter: https://twitter.com/FreeLabPL (zagregowany kanał FreeLabu) • Identi.ca: http://identi.ca/freelabpl ( zagregowany kanał FreeLabu) • Facebook: FreeLab Polityka „Deal with the politics, lest you will be dealt with.” Intentional communities need political and social ideas, knowledge and competence, not just for better self-governance, but also for political resilience. Here we publish the most valuable documents and discussions, based upon The Commons, cooperatism and Peer-to-Peer social ideas. Both general musings, and practical guides for communities and activists. This channel you will find at: • The main website: https://freelab.org.pl/profile/fl-technika • Twitter: https://twitter.com/FreeLabPL (aggregated FreeLab channel) • Identi.ca: http://identi.ca/freelabpl (aggregated FreeLab channel) • Facebook: https://www.facebook.com/FreeLabPL (aggregated FreeLab stream) FreeLab main website, http://freelab.org.pl is a Friendica server. Friendica is a modern, distributed, federated and self-governing social network. Our information is divided among several theme channels, as listed below. The list is valid for 3.01.2013. The most current information can be found at https://freelab.org.pl or by email, upon request sent to petros@freelab.org.pl FreeLab Technologie Under general title „Alternative communities need alternative technologies” we publish information about practical, tangible solutions, letting one to go off-the-grid in various aspects to various degrees. We aim to focus on practical, proven solutions, either from their direct users or – preferably – tested by us. This channel you will find at: • The main website: https://freelab.org.pl/profile/fl-technika • Twitter: https://twitter.com/FreeLabPL (aggregated FreeLab channel) • Identi.ca: http://identi.ca/freelabpl (aggregated FreeLab channel) • Facebook: https://www.facebook.com/FreeLabPL (aggregated FreeLab stream) This channel is 90% in Polish.

Petros At Freelab

As of 3.01.2013

https://freelab.org.pl

KANAŁY INFORMACYJNE FREELABU / FREELAB INFORMATION CHANNELS
https://www.facebook.com/FreeLabPL ( zagregowany strumień FreeLabu) Ten kanał jest wielojęzyczny. Włókniści PL „Zostań LEGALNIE plantatorem KONOPI włóknistych. Satysfakcja, zarobek i pożytek dla społeczeństwa!” To jest kanał projektu re-introdukcji konopi włóknistych i oddolnej budowy sektora produkcji i przetwórstwa tej rośliny w systemie ekonomii społecznej (w oparciu o stowarzyszenia i kooperatywy). Ten kanał znajdziesz w następujących miejscach: • Strona macierzysta: https://freelab.org.pl/profile/konopie • Twitter: https://twitter.com/WloknisciPL • Identi.ca: http://identi.ca/wlokniscipl • https://www.facebook.com/WloknisciPL Językiem roboczym projektu jest polski. Expedition Freedom! To międzynarodowy projekt zorganizowania wyjazdu studialnego by poznać i udokumentować sposoby samoorganizacji społeczności lokalnych w warunkach dysfunkcji państwa. Efektem projektu ma być między innymi film dokumentalny, pokazujący Grecję inną, niż migawki z walk ulicznych. Chcemy dotrzeć do ludzi, którzy nie tylko radzą sobie w kryzysie, ale są twórczy i konstruktywni. • Strona macierzysta: https://freelab.org.pl/profile/greexit • Twitter: https://twitter.com/greexit • Identi.ca: http://identi.ca/greexit • email: greexit@freelab.org.pl Językiem roboczym projektu jest angielski. Expedition Freedom! „Greece – the learning situation.” This project goal is to organize a study tour thoughout Greek self-governing communities, which are managing to live and prosper despite the collaps of the state. We plan to make a documentary and several reports to show another Greece – beyond mainstream media snapshots of riots and protests. • Website: https://freelab.org.pl/profile/greexit • Twitter: https://twitter.com/greexit • Identi.ca: http://identi.ca/greexit • email: greexit@freelab.org.pl The project working language is English. Włókniści PL „Grow hemp legally. Have fun, make money and do for the society!” This is the working channel for the project of hemp re-introduction in Poland. We struggle to build the whole industry from scratch, using social economy tools – associations and cooperatives. Here it is: • Website: https://freelab.org.pl/profile/konopie • Twitter: https://twitter.com/WloknisciPL • Identi.ca: http://identi.ca/wlokniscipl • https://www.facebook.com/WloknisciPL The project working language is Polish. The channel is multilingual.

Petros At Freelab

As of 3.01.2013

https://freelab.org.pl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times