You are on page 1of 13

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3

STANDARD MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI STANDARD PEMBELAJARAN PRESTASI CATATAN

Murid boleh: 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggung jawab dan beretika 1.2 Mengamalkan langkah keselamatan siber dengan menggunakan Daftar Masuk dan Daftar Keluar keahlian
1 (2-4 Jan 2013)

1.1 Memastikan perkakasan computer berfungsi dengan baik B3DT1E1

B2DT2E1 B2DT2E2

sesuatu akaun e-mel

1.3 Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian

B1DT1E1

1.4 Mengamalkan penjimatan tenaga dengan mengurangkan kecerahan paparan monitor dan bunyi. Murid boleh:
2 (7-11 Jan 2013)

B2DT1E1 B2DT1E2

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

2.1 Menyediakan teks dengan penjajaran tengah dan penjajaran penuh serta membuat senarai menggunakan Bullets dan Numbering

B4DT1E1 B4DT1E2 B4DT1E3

2.2 Membuat animasi pada teks dan imej dalam perisian persembahan ( MS PowerPoint)

B4DT2E1

2.3 Membuat animasi menggunakan objek mudah menggunakan teknik animasi slaid.

B4DT2E2 B5DT1E1

2.4 Menyisip video dalamperisian persembahan ( MS PowerPoint)

B3DT2E1 B3DT3E1

2.5 Membentuk jadual 2 lajur x 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberikan Murid boleh: 3.0 Menggunakan TMK untuk
3 (14-18 Jan 2013)

B3DT3E2 B3DT3E3

3.1 Menggunakan fungsi Autosum untuk menjumlah secara automatik dalam hamparan elektronik (MS Excel). B3DT4E1

mencari mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat

3.2 Mempersembahkan data dalam bentuk carta pai berdasarkan jadual yang dibina dalam hamparan elektronik (MS Excel) B5DT2E1

HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W(MAULIDUR RASUL) 24 JAN 2013 ( KHAMIS) Murid boleh:
4.0 Menggunakan TMK
4 (21-25 Jan 2013)

4.1 Mengepil fail melalui e-mel

B3DT5E1

untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4.2 Membuka fail yang dikepil melalui e-mel B3DT6E1.

Murid boleh:
5 (28 Jan1 Feb 2013)

5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan

5.1 Menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian ( MS Excel, MS PowerPoint atau MS Word ) untuk dikepilkanmelalui e-mel bagi menyelesaikan sesuatu tugasan dalam penyebaran maklumat Murid boleh:

B5DT3E1 B5DT3E2

6 (4-8 Feb 2013)

6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

6.1 Menggunakan kemahiran perisian hamparan elektronik (MS Excel ) dengan menggunakan rumus (tambahdan tolak) bagi membuat analisa mudah seperti membuat perbandingan terhadap sesuatu data yang diperolehi. Murid boleh:

B6DT2E1 B6DT1E2

B6DT2E1 B6DT2E2 B6DT2E3

7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatifdan inovatif

7.1 Menghasilkan produk digital yang mengintegrasikan perisian hamparan elektronik dan perisian persembahan ( MS Excel dan MS PowerPoint ) secara kreatif.

TAHUN BARU CINA 10 FEBRUARI (AHAD)


TEMA: SAINS HAYAT

Murid boleh: 2.1Memahami kegigian manusia 2.1.1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip, gigi taring B1D1E1

dan gigi geraham.


7 (11-15 Feb 2013)
2. MANUSIA

2.1.2

Menghubung kaitkan jenis gigi dan fungsi.

B2D1E1

2.1.3

Membanding dan membezakan set gigi susu

B3D3E1

dengan set gigi kekal daripada aspek bilangan, kekuatan dan jangka hayat.

2.1.4
8 (18-22 Feb 2013)

Melabelkan struktur gigi iaitu enamel, dentin, saraf, B3D3E2

salur darah dan gusi.

2.1.5

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,

penulisan atau lisan. Murid boleh:


9 (25 Feb-1 Mac 2013)

2.2 Mengamalkanpenjagaangigi

2.2.1

Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan

gigi daripada aspek: pemakanan penjagaan B6D1E1 B6D1E2

Murid boleh :
10 ( 4-8 Mac 2013)
3. HAIWAN

3.1 Memahami ciri haiwan

3.1.1

Mengenal pasti ciri haiwan iaitu: Litupan badan: berkaki, bercangkerang, berbulu, berbulu pelepah, bersisik Anggota badan berkaki, bersayap, berekor bertanduk, berparuh berkuku tajam B1D2E2 B1D2E1

11 (11-15 Mac 2013)

Cara membiak, bertelur, melahirkan anak Habitat: hidup di air, di darat dan air

B1D2E3 B1D2E4

3.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih.
12 (18-22 Mac 2013)

B2D2E1

3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,TMK,penulisan atau l isan.

B3D4E1

13 (1-5 Apr

UJIAN BULANAN PERTAMA 19 21 MAC 2013 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23.03.2013 31.03.2013 Murid boleh: 4

2013)

3.2 Memahami kegigian haiwan

3.2.1 Menyatakan tabiat makan haiwan : herbivor, karnivor, omnivor

B1D3E1

3.2.2 Menghubung kait kegigihan herbivor, karnivor dan omnivor dengan makanan yang dimakan. 3.2.3 Meramalkan jika semua haiwan mempunyai satu jenis tabiat makan sahaja

B2D3E1

3.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK, penulisan atau lisan.

14 (8-12 Apr 2013)

Murid boleh: 4.1 Memahami ciri tumbuhan 4.1.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu:
15 (15-19 Apr 2013)
4. TUMBUHAN

daun: jenis urat daun bunga: berbunga, tidak berbunga buah: berbuah, tidak berbuah batang: berkayu, tidak berkayu akar: akar tunjang, akar serabut habitat: hidup di air, di darat cara membiak: melalui biji benih, spora, daun, keratan batang, anak pokok, batang bawah tanah

B1D4E1 B1D4E2 B1D4E3 B1D4E4 B1D4E5 B1D4E6

B1D4E7

4.1.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih.


16 (22 Apr26 Apr 2013)

B2D4E1

4.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih.

B3D5E1

CUTI HARI PEKERJA 1 MEI (RABU) 4.1.4 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan
haiwan. B5D2E1

17 29 Apr 3 Mei 2013

4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TEMA: SAINS FIZIKAL

Murid boleh: 5.1 Menganalisis


5. MAGNET

5.1.1 Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar, silinder, ladam, bentuk U, butang dan cincin. B1D5E1

pengetahuan tentang tindakan magnet.

5.1.2 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan.

B3D6E1

5.1.3 Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya.


18 (6-10 Mei 2013) 19 (13-17 Mei 2013)

B3D6E2

5.1.4 Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah bahan magnet.

5.1.5 Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz.

B5D3E1

5.1.6 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan dengan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti.

5.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan

20 (20-24 Mei 2013)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20-23 MEI 2013 HARI WESAK 24 MEI 2013 (JUMAAT) 7

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013 (25 MEI 9 JUN 2013) HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA YANG DI PERTUAN AGONG 1 JUN 2013 (SABTU) Murid boleh:
5.2 Mereka cipta objek berasaskan penggunaan magnet.
21 (10-14 Jun 2013)

5.2.1 Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan.

B6D2E1

5.2.2 Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet.

5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.


TEMA : SAINS BAHAN

Murid boleh: 6.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air. 6.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis
22 (17-21 Jun 2013)
6. PENYERAPAN

6.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

B2D5E1

B2D5E2

air dengan menjalankan aktiviti. 6.1.3 Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

23 (2428Jun 2013)

6.1.4 Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan.

B3D7E1

6.1.5 Menaakul kepentingan bahan yang bolehmenyerapaidan bahan yang kalis air dalamkehidupan.

B4D4E1 B5D4E1

6.1.6 Menjelaskanpemerhatianmelaluilakaran, penulisan,TMK

ataulisan.

Murid boleh:
24 (1 - 5 Julai 2013 25 (8-12 Jul 2013)

6.2 Mereka cipta objek berdasarkan kebolehan menyerap air.

6.2.1 Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air.

B6D3E1

6.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TEMASYA SUKAN SEKOLAH 6 JULAI HINGGA 7 JULAI ( SABTU & AHAD)


TEMA:BUMI DAN SAINS ANGKASA

Murid boleh: 7.1 Menganalisis kandungan


26 (15-19 Jul 2013)

7.1.1 Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat, tanah kebun dan pasir dengan cara menjalankan penyiasatan.

B3D8E1 KPS: B3D1E1

tanah
7. TANAH

7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

7.1.2 Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan.
27 (22-26 Jul 2013)

B4D4E1 KPS: B3D1E3

7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

KM: B3D2E1 B5D1E1

PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN 29 JULAI 2013 UJIAN BULANAN KEDUA 30JULAI 1 OGOS 2013 7.1.3 Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam
pokok berdasarkan penyiasatan di atas. B4D4E2 KPS: B3D1E3 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melaluilakaran, penulisan, TMK ataulisan. B3D1E5

28 (29Jul 2 Ogos 2013)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 07 OGOS HINGGA 18 OGOS 2013 HARI RAYA AIDILFITRI 08 OGOS 2013 (KHAMIS)
TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

Murid boleh : 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas
8.ASAS TEKNOLOGI

EMK: B1D6E1 KPS: Inovasidankreat iviti *Guru perlu menyimpan

8.1.1

Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina.

8.1.2

Membaca dan menerangkan manual.

B3D1E3

8.1.3

Mengenal pasti kompenan model berpandukan manual.

B1D6E2

model yang dihasilkan oleh

mesin ringkas. 8.1.4 Mengenalpasti system pergerakan model seperti motor, gear, gegancu, takal dan roda. B1D6E3

29 (19 23 Ogos)

murid utk melaksanakan SP seterusnya.

8.1.5

Memilih komponen model berpandukan manual bergambar.

B2D6E1

8.1.6

Memasang komponen model berpandukan manual bergambar.

B3D9E1 B3D9E2

10

8.1.7

Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas.

B4D5EI KPS: EMK: Kreativiti dan Inovasi

8.1.8
30 (26-30 Ogos 2013)

Mencerita hasil binaan secara lisan.

B3D1E6

8.1.9

Membuka hasil binaan mengikut urutan.

B5D5E1 B6D4E1

8.1.10 Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan. B6D4E2

SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN PERINGKAT SEKOLAH 2 SEPTEMBER 2013


31 (2-6 Sept 2013) 32 (9-13 Sept 2013) 33 (16-20 Sept 2012)

HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 2013 (ISNIN)

34 (23-27 Sept 2013) 35 (30 Sept 4 Okt 2013)

HARI KEUSAHAWANAN 5 OKTOBER 2013 11

PELANCARAN BULAN BAHASA 7 OKTOBER 2013


36 (7-11 Okt 2013)

HARI RAYA QURBAN 15 OKTOBER 2013 (SELASA)


37 (14-18 Okt 2013)

38 (21-25 Okt 2013)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 21 HINGGA 25 OKTOBER 2013

PENUTUPAN BULAN KEBANGSAAN 28 OKTOBER 2013


39 (28 Okt -1 Nov 2013) 40 (4-8 Nov 2013)

HARI DEEPAVALI 2 NOVEMBER 2013 (SABTU) AWAL MUHARAM (MAAL HIJRAH) 5 NOVEMER 2013 (SELASA)

HARI KONVOKESYEN PRA SEKOLAH 11 NOVEMBER 2013 HARI KOKURIKULUM 12 NOVEMBER 2013 HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN 13 NOVEMBER 2013
41 (11-15

12

Nov 2013)

CUTI AKHIR TAHUN 2013

13