You are on page 1of 69

68

NC BLM

RNEKLER
3.1. rnek 1

ekil 3.1 rnek 1 deki ereve Yan Grnm

Giri Bilgileri Beton : E = 28000 MPa (C20) Poisson Oran = 0,2 Birim hacim arl = 25 kN/m3 Isl genleme katsays = 1*10-5 1/C Kenar Aklk Kirileri : Tabla genilii (b) = 1,26 m Gvde genilii (bw) = 0,3 m Tabla kalnl (hf) = 0,14 m Kiri ykseklii (h) = 0,7 m

Ykler : i. Hesap yk (pd) = 20 kN/m ii. Dzgn scaklk deiimi (t)=30C

Orta Aklk Kirii : Tabla genilii (b) = 1,02 m Gvde genilii (bw) = 0,3 m Tabla kalnl (hf) = 0,14 m Kiri ykseklii (h) = 0,7 m

ekil 3.1 de grlen ksmen iki katl, aklkl betonarme dzlem ereve, hem d yk hem de scaklk deiimi etkisinde ayr ayr zlmtr. zm aamasnda SAP 2000 programnn yan sra Matris Deplasman Yntemi de kullanlm ve

69

bulunan sonu i kuvvetler ile dm noktas deplasmanlar karlatrlmal olarak izelgeler halinde verilmitir. Hesap Yk Altnda zm : Sistem geometrisinin oluturulmas 1) 2) 3) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. File mensndeki New Model From Template komutu seilir. Bu ilem Model Templates penceresini aar. Bu pencerede Portal Frame penceresini aar. Bu pencerede ; 4) 5) 6) ikonu seilir. Bu ilem Portal Frame

Number of Stories kutusuna 2 yazlr, Number of Bays kutusuna 3 yazlr, Story Height kutusuna 4 yazlr, Bay Width kutusuna 6 yazlr, Restraints ve Gridlines kutular iaretlenir, OK kutusu tklanr. kutusu tklanr.

3-D View penceresinin sa st kesindeki Close Ekranda X-Z dzlemi Y=0 durumu grntlenir.

Draw mensnden Edit Grid komutu seilir. Bu ilem Modify Grid Lines penceresini aar. Bu pencerede ; Glue Joints to Grid Lines kutusu iaretlenir, Direction ksmndan Z seilir, Z Location kutusunun altndaki listeden 8 seilir, Z Location kutusuna 7 yazlarak Move Grid Line kutusu tklanr, OK kutusu tklanr.

7)

View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Joints ksmndaki Labels kutusu iaretlenir, Frames ksmndaki Labels kutusu iaretlenir OK kutusu tklanr.

8) 9)

11 numaral ubuk elemann zerine tklanarak eleman seilir. Klavyedeki Delete tuuna baslarak ubuk eleman silinir.

10) View mensnden Refresh View komutu seilir. 11) Select All ikonu ile sistemdeki tm elemanlar seilir.

70

Not : Matris deplasman ynteminde dm noktalar ve elemanlarn numaralandrlmasnda bant genilii daraltmak iin zel bir yntem izlendiinden ve sonularn karlatrlabilmesinin mmkn olmas iin dm noktalar ve elemanlar yeniden isimlendirilmitir. 12) Edit mensnden Change Labels komutu seilir. Bu ilem Relabel Selected Items penceresini aar. Bu pencerede ; Select Elements ksmndan Joints ve Frames kutular iaretlenir, Change Label Initialization ksmnda Joints satrndaki Next Number kutusuna 13 yazlr, Change Label Initialization ksmnda Joints satrndaki Increment kutusuna 1 yazlr, Change Label Initialization ksmnda Frames satrndaki Next Number kutusuna 15 yazlr, Change Label Initialization ksmnda Frames satrndaki Increment kutusuna 1 yazlr, Relabel Order ksmnda First kutusunda Z seilir, Relabel Order ksmnda Second kutusunda Y seilir, OK kutusu tklanr. 13) Dm noktalarnn ve ubuk elemanlarn yeni etiketleri ekil 3.2 de grld gibidir.

ekil 3.2 Programn etiket atalamar

14) ekil 3.2 de grlen 25, 26, 27 numaral ubuk elemanlar ve 21, 22, 23, 24 numaral dm noktalar fare yardmyla pencere oluturarak seilir. 15) Edit mensnden Change Labels komutu seilir. Bu ilem Relabel Selected Items penceresini aar. Bu pencerede ; Select Elements ksmndan Joints ve Frames kutular iaretlenir, Change Label Initialization ksmnda Joints satrndaki Next Number kutusuna 1 yazlr,

71

Change Label Initialization ksmnda Joints satrndaki Increment kutusuna 1 yazlr, Change Label Initialization ksmnda Frames satrndaki Next Number kutusuna 1 yazlr, Change Label Initialization ksmnda Frames satrndaki Increment kutusuna 1 yazlr, Relabel Order ksmnda First kutusunda X seilir, Relabel Order ksmnda Second kutusunda Y seilir, OK kutusu tklanr. 16) ekil 3.2 de grlen 19, 20 numaral ubuk elemanlar ve 17, 18, 19, 20 numaral dm noktalar fare yardmyla pencere oluturarak seilir. 17) Edit mensnden Change Labels komutu seilir. Bu ilem Relabel Selected Items penceresini aar. Bu pencerede ; Select Elements ksmndan Joints ve Frames kutular iaretlenir, Change Label Initialization ksmnda Joints satrndaki Next Number kutusuna 5 yazlr, Change Label Initialization ksmnda Joints satrndaki Increment kutusuna 1 yazlr, Change Label Initialization ksmnda Frames satrndaki Next Number kutusuna 4 yazlr, Change Label Initialization ksmnda Frames satrndaki Increment kutusuna 1 yazlr, Relabel Order ksmnda First kutusunda X seilir, Relabel Order ksmnda Second kutusunda Y seilir, OK kutusu tklanr. 18) ekil 3.2 de grlen oluturarak seilir. 13, 14, 15, 16 numaral dm noktalar pencere

19) Edit mensnden Change Labels komutu seilir. Bu ilem Relabel Selected Items penceresini aar. Bu pencerede ; Select Elements ksmndan Joints kutusu iaretlenir, Change Label Initialization ksmnda Joints satrndaki Next Number kutusuna 9 yazlr, Change Label Initialization ksmnda Joints satrndaki Increment kutusuna 1 yazlr, Relabel Order ksmnda First kutusunda X seilir, Relabel Order ksmnda Second kutusunda Y seilir, OK kutusu tklanr. 20) Set Intersecting Line Select Mode ikonu tklanarak, ekil 3.2 de grlen 21, 22, 23, 24 numaral ubuk elemanlar seilir.

72

21) Edit mensnden Change Labels komutu seilir. Bu ilem Relabel Selected Items penceresini aar. Bu pencerede ; Select Elements ksmndan Frames kutusu iaretlenir, Change Label Initialization ksmnda Frames satrndaki Next Number kutusuna 6 yazlr, Change Label Initialization ksmnda Frames satrndaki Increment kutusuna 1 yazlr, Relabel Order ksmnda First kutusunda X seilir, Relabel Order ksmnda Second kutusunda Y seilir, OK kutusu tklanr. 22) Set Intersecting Line Select Mode ikonu tklanarak, ekil 3.2 de grlen 15, 16, 17, 18 numaral ubuk elemanlar seilir. 23) Edit mensnden Change Labels komutu seilir. Bu ilem Relabel Selected Items penceresini aar. Bu pencerede ; Select Elements ksmndan Frames kutusu iaretlenir, Change Label Initialization ksmnda Frames satrndaki Next Number kutusuna 10 yazlr, Change Label Initialization ksmnda Frames satrndaki Increment kutusuna 1 yazlr, Relabel Order ksmnda First kutusunda X seilir, Relabel Order ksmnda Second kutusunda Y seilir, OK kutusu tklanr. 24) Dm noktalarnn ve ubuk elemanlarn yeni etiketleri ekil 3.3 de grld gibidir.

ekil 3.3 Matris deplasman yntemine gre dzenlenen etiket atamalar

25) Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; Materials ksmndan CONC seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Mass per Unit Volume kutusuna 2,5 yazlr (g 10 m/s2 kabul ile), Weight per Unit Volume kutusuna 25 yazlr,

73

ki kez OK tuuna baslr. Malzeme ve ubuk kesitlerinin tanm 26) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan N-mm seilir. 27) Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; Materials ksmndan CONC seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Modulus of Elasticity kutusuna 28000 yazlr, Poisson Ratio kutusuna 0,2 yazlr, ki kez OK tuuna baslr.

28) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. 29) Define mensndeki Frame Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Add Rectangular komutu seilir, Section Name ksmna 50x50 kesit ismi olarak yazlabilir, Material ksmnda CONC seilir, Depth (t3) kutusuna 0,5 yazlr, (elemanda 3 eksenine dik olan boyut) Width (t2) kutusuna 0,5 yazlr, (elemanda 2 ekseni dorultusundaki boyut) OK kutusu tklanr, Add Rectangular komutu seilir, Section Name ksmna 60x60 yazlr, Material ksmnda CONC seilir, Depth (t3) kutusuna 0,6 yazlr, Width (t2) kutusuna 0,6 yazlr, OK kutusu tklanr, Add Tee komutu seilir, Section Name ksmna DISKIRIS yazlr, Material ksmnda CONC seilir, Outside Stem (t3) kutusuna 0,70 yazlr, Outside Flange (t2) kutusuna 1,26 yazlr, Flange Thickness (tf) kutusuna 0,14 yazlr, (tabla kalnl) Stem Thickness (tw) kutusuna 0,30 yazlr, (gvde genilii) OK kutusu tklanr, Add Tee komutu seilir, Section Name ksmna ICKIRIS yazlr, Material ksmnda CONC seilir, Outside Stem (t3) kutusuna 0,70 yazlr, Outside Flange (t2) kutusuna 1,02 yazlr, Flange Thickness (tf) kutusuna 0,14 yazlr, Stem Thickness (tw) kutusuna 0,30 yazlr, ki kez OK tuuna baslr.

74

Malzeme ve kesit zelliklerinin elemanlara atanmas 30) ekil 3.3 de grlen 1, 3, 4, 5 numaral ubuk elemanlar zerlerine fare ile tklanarak seilir. 31) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections ksmndan DISKIRIS seilir, OK kutusu tklanr. 32) Display mensndeki Show Undeformed Shape ubuklara yaplan atamalar ekrandan silinir. komutu seilir ve

33) ekil 3.3 de grlen 2 numaral ubuk eleman zerine tklanarak seilir. 34) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections ksmndan ICKIRIS seilir, OK kutusu tklanr. 35) Display mensndeki Show Undeformed Shape ubuklara yaplan atamalar ekrandan silinir. komutu seilir ve

36) ekil 3.3 de grlen 6, 9, 10, 13 numaral ubuk elemanlar zerlerine tklanarak seilir. 37) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections ksmndan 50x50 seilir, OK kutusu tklanr. 38) Display mensndeki Show Undeformed Shape ubuklara yaplan atamalar ekrandan silinir. komutu seilir ve

39) ekil 3.3 de grlen 7, 8, 11, 12 numaral ubuk elemanlar zerlerine tklanarak seilir. 40) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections ksmndan 60x60 seilir, OK kutusu tklanr. 41) Display mensndeki Show Undeformed Shape ubuklara yaplan atamalar ekrandan silinir. komutu seilir ve

75

Mesnet artlarnn tanmlanmas ve atanmas 42) ekil 3.3 de grlen 9, 10, 11, 12 numaral dm noktalar seilir. 43) Assign mensndeki Joints seeneinin altndaki Restraints komutu seilir. Bu ilem Joint Restraints penceresini aar. Bu pencerede ; Fixed Support ikonuna baslr, OK kutusu tklanr. Yk durumlar, yk ekillerinin tanmlanmas ve atanmas 44) Define mensndeki Static Load Cases komutu seilir. Bu ilem Define Static Load Case Names penceresini aar. Bu pencerede ; Load kutusuna HESAP yazlr, Type ksmnda OTHER seilir, Self Weight Multiplier kutusuna 0 yazlr, Change Load kutusu tklanr, OK kutusu tklanr.

45) ekil 3.3 de grlen 1, 2, 3, 4, 5 numaral ubuk elemanlar pencere oluturarak seilir. 46) Assign mensndeki Frame Static Loads seeneinin altndaki Point and Uniform komutu seilir. Bu ilem Point and Uniform Span Loads penceresini aar. Bu pencerede ; Load Case Name ksmndan HESAP seilir, Load Type and Direction ksmndan Forces seilir, Load Type and Direction ksmnda Global Z Project seilir, Uniform Load kutusuna 20 yazlr, OK kutusu tklanr.

zm aamas 47) Analyze mensndeki Set Options komutu seilir. Bu ilem Analysis Options penceresini aar. Bu pencerede ; Fast DOFs ksmndan Plane Frame ikonuna baslr (bylece dzlem ereve seilmi olur), OK kutusu tklanr. Run Analysis ikonuna baslrak zme balanr. 48) zm bittiinde OK tuuna baslarak Analysis Complete penceresi kapatlr.

76

49) Member Force Diagrams for Frames zorlar grlr. 50) Display Static Deformed Shape deitirmi hali grlr.

ikonu ile ubuk elemanlardaki kesit

ikonu ile her ykleme iin yapnn ekil

Dzgn Scaklk Deiimi Etkisinde zm : Dzgn scaklk deiimi etkisinde SAP 2000 program ile yaplacak zm aamalar hesap yk etkisinde yaplan zm aamalarna benzerlik gstermektedir. Sistemin oluturulmas elemanlara atamalarn yaplmas ilemlerinde hibir deiiklik yoktur. Bu yzden anlatma 44. maddeden balanmtr, benzer olan ilk 43 madde tekrar anlatlmamtr. Malzeme zelliklerinin tanmlanmas 44) Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; Materials ksmndan CONC seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Coeff of Thermal Expansion kutusuna 1*10-5 (1E-5) yazlr, ki kez OK tuuna baslr. Yk durumlarnn, yk ekillerinin tanmlanmas ve atanmas 45) Define mensndeki Static Load Cases komutu seilir. Bu ilem Define Static Load Case Names penceresini aar. Bu pencerede ; Load kutusuna SICAKLIK yazlr, Type ksmnda OTHER seilir, Self Weight Multiplier kutusuna 0 yazlr, Change Load kutusu tklanr, OK kutusu tklanr. ikonu ile sistemdeki tm elemanlar seilir.

46) Select All

47) Assign mensndeki Frame Static Loads seeneinin altndaki Temperature komutu seilir. Bu ilem Frame Temperature Loading penceresini aar. Bu pencerede ; Load Case Name ksmndan SICAKLIK seilir, Type ksmnda Temperature seilir, Temperature ksmndaki By element seenei iaretlenir,

77

Temperature kutusuna 30 yazlr, OK kutusu tklanr. 48) Analyze mensndeki Set Options komutu seilir. Bu ilem Analysis Options penceresini aar. Bu pencerede ; Fast DOFs ksmndan Plane Frame OK kutusu tklanr. 49) Run Analysis ikonu tklanr,

ikonu seilerek zme balanr.

50) zm bittiinde OK tuuna baslarak Analysis Complete penceresi kapatlr. Matris Deplasman Yntemi le zm : 1) Sistem dm noktalar ve elemanlar numaralanr. Dm noktalar numaralanrken bant geniliini azaltmak iin, yakn dmlere yakn numaralar atanr,mesnetlere en byk numaralar verilir. Dm noktalar arasnda kalan elemanlara dm noktalarndan bamsz olarak numara verilir. Bu rnekte elemanlara soldan saa ve yukardan aaya artan deerler verilmitir.

DN 1 X 0 Z 0

2 3 4 5 6 12 18 0 0 0 0 3

6 7 8 9 10 11 12 6 12 18 0 6 12 18 3 3 3 7 7 7 7

ekil 3.4 Matris deplasman yntemi ile yaplan zmde kullanlan numaralandrma

2)

Dm noktalarnn seilen koordinat sistemine gre X, Z koordinatlar bir tabloda gsterilir (Dm noktas tablosu).
Tablo 3.1 Dm Noktas Tablosu

3)

Elemanlarn bal olduklar dmler iin de bir tablo dzenlenir (Eleman tablosu). Kk numaral u (l) byk numaral u (r) ile gsterilir. Kuvvet Ynteminde olduu gibi bak izgisi belirlemeye gerek yoktur.

78

c = Cos = (X r X l ) / l i s = Sin = (Zr Zl ) / l i


Tablo 3.2 Eleman Tablosu EN l r c s 1 1 2 1 0 2 2 3 1 0 3 3 4 1 0 4 5 6 1 0 5 7 8 1 0 6 1 5 0 1 7 2 6 0 1 8 3 7 0 1 9 4 8 0 1 10 5 9 0 1 11 6 10 0 1 12 7 11 0 1 13 8 12 0 1

4)

Eleman denge matrisleri ( ai )T tablolar yardmyla oluturulur. -c -s 0 c -s 0 s/ l -c/ l 1 -s/ l c/ l 0 s/ l -c/ l 0 -s/ l c/ l 1

(a ) =

5) 6)

Toplam sistem denge matrisi ( a )T oluturulur. Eleman rijitlik matrisleri ( kr i ) tablolar yardmyla oluturulur. EA/ l 0 0 4EI/ l 0 2EI/ l 0 2EI/ l 4EI/ l

( kr ) =

7) 8) 9)

Toplam sistem rijitlik matrisi kr = Diyag ( kr i ) oluturulur. Toplam sistem rijitlik matrisi Kr = a T . kr . a hesaplanr. Ankastrelik u kuvvet vektr SR uygulanan ykn tipine gre (tekil yk, tekil moment, dzgn yayl yk, niform scaklk fark, mesnet hareketi vs.) izelgeler yardmyla oluturulur.

10) Dm noktas yk vektr R = - C . SR hesaplanr. 11) Dm noktas yer deitirmeleri r = Kr 1 . R hesaplanr. 12) Eleman bamsz u i kuvvetleri F = kr . a . r hesaplanr.

79

13) Eleman u i kuvvetleri Si = T i . F i hesaplanr. Aadaki izelgelerde sistemin SAP 2000 ve Matris Deplasman Yntemi ile hesaplanan sonu i kuvvetleri ile dm noktas deplasmanlar karlatrlarak verilmitir. Her iki yntemin kabul ettii pozitif ynler izelgelerin altnda gsterilmitir.

80

81

82

83

84

rnek 2: Perdeli-ereveli Yap

ekil 3.5 a) Plan

ekil 3.5 b) boyutlu grnm

Giri Bilgileri: Beton : E = 32000 MPa (C30) Poisson Oran = 0,2 Birim hacim arl = 25 kN/m3 Deme Kalnl = 12 cm Ykler : i. Sabit yk (g) = 0,21 t/m2 (Elemanlarn kendi arlklar dahil deildir) ii. Hareketli yk (q) = 0,50 t/m2 ekil 3.5 a ve bde grlen bina betonarme plaklardan oluan, katl perdeli bir yap sistemidir. Binann verilen ykler altnda zm istenmektedir.

85

zm : Sistem geometrisinin oluturulmas 1) 2) 3) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. File mensndeki New Model From Template komutu seilir. Bu ilem Model Templates penceresini aar. Bu pencerede Space Frame (Uzay ereve) ikonuna baslr. Space Frame penceresini aar. Bu pencerede ; 4) 5) Number of Stories kutusuna 1 yazlr, Number of Bays Along X kutusuna 5 yazlr, Number of Bays Along Y kutusuna 3 yazlr, Story Height kutusuna 4 yazlr, Bay Width Along X kutusuna 7,20 yazlr, Bay Width Along Y kutusuna 7,20 yazlr, Restraints ve Gridlines kutular iaretlenir, OK kutusu tklanr. tuuna baslarak kapatlr. Set 2D View Bu ilem

3D View penceresi, sa st kesindeki

View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan X-Y seilir ve yanndaki Z kutusuna 4 yazlr, OK kutusu tklanr.

6)

Draw mensnden Edit Grid komutu seilir. Bu ilem Modify Grid Lines penceresini aar. Bu pencerede ; Lock Grid Lines, Glue Joint to Grid Lines kutular iaretlenir, Direction ksmndan Y seilir, Y Location kutusunun altndaki listeden 10,8 seilir, Y Location kutusuna 9,6 yazlarak Move Grid Line kutusu tklanr, Y Location kutusunun altndaki listeden 10,8 seilir, Y Location kutusuna 9,6 yazlarak Move Grid Line kutusu tklanr, OK kutusu tklanr.

7)

View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Frames ksmnda Labels kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr.

8)

25, 26, 27, 44 ve 46, 49, 52, 55, 58, 61 numaral ubuk elemanlar seilir.

86 9) Edit mensnden Divide Frames komutu seilir. Bu ilem Divide Selected Frames penceresini aar. Bu pencerede ; Divide into kutusuna 3 yazlr, Last/First ratio kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr. 10) View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Joints ksmnda Labels kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 11) Draw mensnden Draw Frame Element komutu seilir. nce 49 numaral dm noktasna, sonra da 59 numaral dm noktasna tklanarak ubuk eleman izilir. Ayn ilem (50,60) numaral dm noktalar iin tekrarlanr. 12) Pointer ikonuna baslarak izim modundan klr ve seim moduna geilir.

13) 141 ve 142 numaral ubuk elemanlar seilir. 14) Edit mensneki Replicate (oklu Kopya) komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Distance ksmndaki Y ve Z kutularna 0 yazlr, Distance ksmndaki X kutusuna 7,2 yazlr, Number kutusuna 4 yazlr, OK kutusu tklanr.

15) 141, 142, ... ,150 numaral ubuk elemanlar seilir. 16) Edit mensneki Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Distance ksmndaki X ve Z kutularna 0 yazlr, Distance ksmndaki Y kutusuna 13,2 yazlr, Number kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr.

17) Draw mensnden Draw Frame Element komutu seilir. nce 90 numaral dm noktasna, sonra da 92 numaral dm noktasna tklanarak ubuk eleman izilir. Ayn ilem (89,91) numaral dm noktalar iin tekrarlanr. 18) Pointer ikonuna baslarak izim modundan klr ve seim moduna geilir.

87

19) 161 ve 162 numaral ubuk elemanlar seilir. 20) Edit mensneki Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Distance ksmndaki Y ve Z kutularna 0 yazlr, Distance ksmndaki X kutusuna 7,2 yazlr, Number kutusuna 4 yazlr, OK kutusu tklanr.

21) View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Options ksmnda Fill Elements kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 22) Draw mensnden Draw Rectangular Shell Element komutu seilir. 8 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 46 numaral dm noktasna tklanarak kabuk eleman izilir. Ayn ilem (6,12) numaral dm noktalar iin tekrarlanr. 23) Pointer ikonuna baslarak izim modundan klrak seim moduna geilir.

24) 8 numaral dm noktasndan 46 numaral dm noktasna kadar olan alan pencere oluturarak seilir. 25) Edit mensndeki Mesh Shells komutu seilir. Bu ilem Mesh Selected Shells penceresini aar. Bu pencerede ; Mesh Using Selected Joints on Edges kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 26) 6 numaral dm noktasndan 12 numaral dm noktasna kadar olan alan pencere oluturarak seilir. 27) Edit mensndeki Mesh Shells komutu seilir. Bu ilem Mesh Selected Shells penceresini aar. Bu pencerede ; Mesh Into kutusu iaretlenir, Kutulara 1 by 3 Shells yazlr, OK kutusu tklanr. 28) View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Shells ksmnda Labels kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr.

88

29) 3, 4, ...,17 numaral shell elemanlar seilir. 30) Edit mensneki Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Distance ksmndaki X ve Z kutularna 0 yazlr, Distance ksmndaki Y kutusuna 13,2 yazlr, Number kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr.

31) 18, 19, 20 numaral kabuk elemanlar seilir. 32) Edit mensneki Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Distance ksmndaki Y ve Z kutularna 0 yazlr, Distance ksmndaki X kutusuna 7,2 yazlr, Number kutusuna 4 yazlr, OK kutusu tklanr. Set 2D View

33) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ;

Plane ksmndan Y-Z seilir ve yanndaki X kutusuna -18 yazlr, OK kutusu tklanr. 34) Draw mensnden Draw Frame Element komutu seilir. 1 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 3 numaral dm noktasna iki kere tklanarak ubuk eleman izilir. Ayn ilem (5,7) numaral dm noktalar iin tekrarlanr. 35) Pointer ikonuna basp izim modundan klrak seim moduna geilir.

36) 45, 47, 171, 172 numaral ubuk elemanlar iaretlenir. 37) Edit mensnden Divide Frames komutu seilir. Bu ilem Divide Selected Frames penceresini aar. Bu pencerede ; Divide into kutusuna 3 yazlr, Last/First ratio kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr. 38) 1, 2, 3, 4 numaral ubuk elemanlar seilir. 39) Edit mensnden Divide Frames komutu seilir. Bu ilem Divide Selected Frames penceresini aar. Bu pencerede ;

89 Divide into kutusuna 2 yazlr, Last/First ratio kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr. 40) Draw mensnden Quick Draw Shell Element komutu seilir. 41) 2 ve 6 numaral dm noktalar ile balayan dikdrtgen alanlarna srasyla tklanr. 42) Pointer ikonuna basp izim modundan klrak seim moduna geilir. 43) 2 numaral dm noktasndan 3 numaral dm noktasna kadar olan alan, yani 48 numaral shell eleman, pencere oluturarak seilir. 44) 6 numaral dm noktasndan 7 numaral dm noktasna kadar olan alan, yani 49 numaral kabuk eleman, pencere oluturarak seilir. 45) Edit mensndeki Mesh Shells komutu seilir. Bu ilem Mesh Selected Shells penceresini aar. Bu pencerede ; Mesh Using Selected Joints on Edges kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 46) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Set 2D View

Plane ksmndan Y-Z seilir ve yanndaki X kutusuna 18 yazlr, OK kutusu tklanr. 47) Draw mensnden Draw Frame Element komutu seilir. 41 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 43 numaral dm noktasna iki kere tklanarak ubuk eleman izilir. Ayn ilem (45,47) numaral dm noktalar iin tekrarlanr. 48) Pointer ikonuna baslarak izim modundan klrak seim moduna geilir.

49) 60, 62, 193, 194 numaral ubuk elemanlar iaretlenir. 50) Edit mensnden Divide Frames komutu seilir. Bu ilem Divide Selected Frames penceresini aar. Bu pencerede ; Divide into kutusuna 3 yazlr, Last/First ratio kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr. 51) 21, 22, 23, 24 numaral ubuk elemanlar seilir. 52) Edit mensnden Divide Frames komutu seilir. Bu ilem Divide Selected Frames penceresini aar. Bu pencerede ;

90

Divide into kutusuna 2 yazlr, Last/First ratio kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr. 53) Draw mensnden Quick Draw Shell Element komutu seilir. 54) 42 ve 46 numaral dm noktalar ile balayan dikdrtgen alanlarna srasyla tklanr. 55) Pointer ikonuna basp izim modundan klrak seim moduna geilir. 56) 2 numaral dm noktasndan 3 numaral dm noktasna kadar olan alan, yani 62 numaral shell eleman, pencere oluturarak seilir. 57) 6 numaral dm noktasndan 7 numaral dm noktasna kadar olan alan, yani 63 numaral shell eleman, pencere oluturarak seilir. 58) Edit mensndeki Mesh Shells komutu seilir. Bu ilem Mesh Selected Shells penceresini aar. Bu pencerede ; Mesh Using Selected Joints on Edges kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 59) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan X-Y seilir ve yanndaki Z kutusuna 4 yazlr, OK kutusu tklanr. 60) View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Joints ksmnda Labels kutusunun iareti kaldrlr, Shell ksmnda Labels kutusunun iareti kaldrlr, Options ksmnda Fill Elements kutusunun iareti kaldrlr, OK kutusu tklanr. Set 2D View

61) 141, 142, 48, 143, 144, 51, 145, 146, 54, 147, 148, 57, 149, 150, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 151, 152, 50, 153, 154, 53, 155, 156, 56, 157, 158, 59, 159, 160 numaral ubuk elemanlar seilir. 62) Edit mensnden Divide Frames komutu seilir. Bu ilem Divide Selected Frames penceresini aar. Bu pencerede ; Divide into kutusuna 3 yazlr, Last/First ratio kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr.

91 63) View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Frames ksmnda Labels kutusunun iareti kaldrlr, Shell ksmnda Labels kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 64) 3, 4, ...,17 ve 21, 22, , 35 numaral kabuk elemanlar seilir. 65) Edit mensnden Mesh Shells komutu seilir. Bu ilem Mesh Selected Shells penceresini aar. Bu pencerede ; Mesh into kutusuna 1 yazlr, by shells kutusuna 3 yazlr, OK kutusu tklanr. 66) 18, 19, ,47 numaral shell elemanlar seilir. 67) Edit mensnden Mesh Shells komutu seilir. Bu ilem Mesh Selected Shells penceresini aar. Bu pencerede ; Mesh into kutusuna 3 yazlr, by shells kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr. Malzeme ve ubuk, kabuk eleman(alan eleman) kesitlerinin tanmlanmas 68) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan N-mm seilir. 69) Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; Materials ksmndan CONC seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Modulus of Elasticity kutusuna 32000 yazlr, ki kez OK kutusu tklanr. 70) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. 71) Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; Materials ksmndan CONC seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Mass per Unit Volume kutusuna 2,5 yazlr (g 10 m/s2 kabul ile), Weight per Unit Volume kutusuna 25 yazlr, ki kez OK tuuna baslr.

92 72) Define mensndeki Frame Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Add Rectangular komutu seilir, Section Name ksmna KLN50X50 yazlr, Material ksmndan CONC seilir, Depth (t3, m) ksmna 0,5 yazlr, Width (t2, m) ksmna 0,5 yazlr, OK kutusu tklanr, Add Rectangular komutu seilir, Section Name ksmna KLN60X60 yazlr, Material ksmndan CONC seilir, Depth (t3) ksmna 0,6 yazlr, Width (t2) ksmna 0,6 yazlr, OK kutusu tklanr, Add Rectangular komutu seilir, Section Name ksmna PERDE yazlr, Material ksmndan CONC seilir, Depth (t3) ksmna 2,5 yazlr, Width (t2) ksmna 0,4 yazlr, OK kutusu tklanr, Add Tee komutu seilir, Section Name ksmna KRS40X65 yazlr, Material ksmndan CONC seilir, Outside stem (t3) ksmna 0,65 yazlr, Outside flange (t2) ksmna 1,408 yazlr, Flange thickness (tf) ksmna 0,12 yazlr, Stem thickness (tw) ksmna 0,40 yazlr, OK kutusu tklanr, Section Name ksmna KRS25X60 yazlr, Material ksmndan CONC seilir, Outside stem (t3) ksmna 0,60 yazlr, Outside flange (t2) ksmna 1,258 yazlr, Flange thickness (tf) ksmna 0,12 yazlr, Stem thickness (tw) ksmna 0,25 yazlr, OK kutusu tklanr, ki kez OK kutusu tklanr.

73) Define mensndeki Shell Sections komutu seilir. Bu ilem Define Shell Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Modify/Show Section kutusu tklanr, Section Name ksmna DOSEME yazlr, Material ksmndan CONC seilir, Thickness ksmndaki Membrane ve Bending kutularna 0,12 yazlr, Type ksmnda Shell kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr,

93 Add New Section kutusu tklanr, Section Name ksmna PERDE yazlr, Material ksmndan CONC seilir, Thickness ksmndaki Membrane ve Bending kutusuna 0,40 yazlr, Type ksmnda Shell kutusu iaretlenir, ki kez OK tuuna baslr.

74) Define mensndeki Static Load Case komutu seilir. Bu ilem Define Static Load Case Names penceresini aar. Bu pencerede ; Load kutusuna SABIT yazlr, Type kutusundan Dead seilir, Self Weight Multiplier kutusuna 1 yazlr, Change Load kutusu tklanr, Load kutusuna HAREKTLI yazlr, Type kutusundan Live seilir, Self Weight Multiplier kutusuna 0 yazlr, Add New Load kutusu tklanr, OK kutusu tklanr.

75) Define mensndeki Load Combinations komutu seilir. Bu ilem Define Load Combinations penceresini aar. Bu pencerede ; Add New Combo kutusu tklanr, Load Combination Type ksmndan Add seilir, Define Combination ksmnda Case Name kutusundan SABIT Load seilir, Scale Factor kutusuna 1 yazlr, Add kutusu tklanr, Define Combination ksmnda Case Name kutusundan HAREKTLI Case seilir, Scale Factor kutusuna 1 yazlr, Add kutusu tklanr, OK kutusu tklanr, Add New Combo kutusu tklanr, Load Combination Type ksmndan Add seilir, Define Combination ksmnda Case Name kutusundan SABIT Load seilir, Scale Factor kutusuna 1,4 yazlr, Modify kutusu tklanr, Define Combination ksmnda Case Name kutusundan HAREKTLI Case seilir, Scale Factor kutusuna 1,6 yazlr, Modify kutusu tklanr, ki kez OK tuuna baslr. Mesnet artlarnn tanmlanmas ve atanmas

Case

Load

Case

Load

94

76) View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Shell ksmnda Labels kutusunun iareti kaldrlr, Joints ksmnda Labels kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 77) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan X-Y seilir ve yanndaki Z kutusuna 0 yazlr, OK kutusu tklanr. 78) Ekaranda grnen btn mesnetleri ve dm noktalarn iine alacak ekilde pencere oluturarak seim yaplr. Set 2D View

79) Assign mensndeki Joint seeneinin altndaki Restraints komutu seilir. Bu ilem Joint Restraints penceresini aar. Bu pencerede ; Restraints in Local Directions ksmndaki Translation 1, Translation 2, Translation 3, Rotation about 1, Rotation about 2, Rotation about 3 kutular iaretlenir veya Fast Restraints ksmndaki ikonuna baslr, OK kutusu tklanr. 80) Up One Grid Line ikonuna baslarak pencere Z=4 konumuna getirilir.

ubuk ve kabuk elemanlara ait kesitlerin atanmas 81) View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Joints ksmnda Labels kutusunun iareti kaldrlr, Frame ksmnda Labels kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 82) 63,64, ... ,121,122 ve 215,216, ... ,297,298 ve 123,124,... ,139,140 numaral ubuk elemanlar seilir. 83) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections Names ksmndan KRS40X65 seilir, OK kutusu tklanr. 84) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemanlara yaplan atamalar ekrandan silinir. komutu seilir ve ubuk

85) 239,240, ...,297,298 ve 299,300, ...,327,328 numaral ubuk elemanlar seilir.

95

86) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections Names ksmndan KRS25X60 seilir, OK kutusu tklanr. 87) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemanlara yaplan atamalar ekrandan silinir. komutu seilir ve ubuk Set 2D View

88) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ;

Plane ksmndan X-Z seilir ve yanndaki Y kutusuna 9,6 yazlr, OK kutusu tklanr. 89) 5, 9, 13, 17 numaral ubuk elemanlar seilir. 90) Up One Grid Line ikonuna baslarak pencere Y=9,6 konumuna getirilir.

91) 8, 12, 16, 20 numaral ubuk elemanlar seilir. 92) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections Names ksmndan KLN50X50 seilir, OK kutusu tklanr. 93) Display mensndeki Show Undeformed Shape komutu seilir ve ubuk elemanlara yaplan atamalar ekrandan silinir. 94) Down One Grid Line ikonuna baslarak pencere Y=-3,6 konumuna getirilir. 95) 6, 18 numaral ubuk elemanlar seilir. 96) Up One Grid Line ikonuna baslarak pencere Y=3,6 konumuna getirilir.

97) 7, 19 numaral ubuk elemanlar seilir. 98) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections Names ksmndan KLN60X60 seilir, OK kutusu tklanr. 99) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemanlara yaplan atamalar ekrandan silinir. 100) 11, 15 numaral ubuk elemanlar seilir. komutu seilir ve ubuk

96

101) Down One Grid Line

ikonuna baslarak pencere Y=-3,6 konumuna getirilir.

102) 10, 14 numaral ubuk elemanlar seilir. 103) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections Names ksmndan PERDE seilir, OK kutusu tklanr. 104) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemanlara yaplan atama ekrandan silinir. komutu seilir ve ubuk Set 2D View

105) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan X-Y seilir ve yanndaki Z kutusuna 4 yazlr, OK kutusu tklanr.

106) Ekaranda grnen btn kabuk elemanlar iine alcak ekilde pencere oluturularak seim yaplr. 107) Assign mensndeki Shell seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Shell Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Shell Sections Names ksmndan DOSEME seilir, OK kutusu tklanr. 108) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemanlara yaplan atama ekrandan silinir. komutu seilir ve kabuk Set 2D View

109) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ;

Plane ksmndan Y-Z seilir ve yanndaki X kutusuna -18 yazlr, OK kutusu tklanr. 110) 173, 174, 175, , 191, 192 numaral ubuk elemanlar seilir. 111) Up One Grid Line ikonuna baslarak pencere X=18 konumuna getirilir.

112) 195, 196, 197, , 213, 214 numaral ubuk elemanlar seilir. 113) Edit mensnden Cut komutu seilerek bu ubuk elemanlar sistemden kaldrlr. 114) View mensnden Refresh Window komutu seilerek ekran tazelenir.

97

115) Tm kabuk elemanlar pencere oluturarak seilir. 116) Down One Grid Line ikonuna baslarak pencere X=-18 konumuna getirilir.

117) Tm kabuk elemanlar pencere oluturarak seilir. 118) Assign mensndeki Shell seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Shell Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Shell Sections Names ksmndan PERDE seilir, OK kutusu tklanr. 119) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemanlara yaplan atamalar ekrandan silinir. komutu seilir ve kabuk

Elemanlar iin rijit blgelerin (kritik kesitlerin) belirlenmesi, atanmas 120) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan X-Y seilir ve yanndaki Z kutusuna 4 yazlr, OK kutusu tklanr. 121) 84, 87, 99, 102 numaral ubuk elemanlar seilir. 122) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki End Offsets komutu seilir. Bu ilem Frame End Offsets penceresini aar. Bu pencerede ; End Offsets Lenghts ksmnda Define Lenghts kutusu seilir, End I kutusuna 1,25 yazlr, End J kutusuna 0 yazlr, OK kutusu tklanr. Set 2D View

123) 83, 86, 98, 101 numaral ubuk elemanlar seilir. 124) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki End Offsets komutu seilir. Bu ilem Frame End Offsets penceresini aar. Bu pencerede ; End Offsets Lenghts ksmnda Define Lenghts kutusu seilir, End I kutusuna 0 yazlr, End J kutusuna 1,25 yazlr, OK kutusu tklanr.

Yk durumlarnn, yk ekillerinin tanmlanmas ve atanmas 125) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan Ton-m seilir.

98

126) X-Y penceresindeki tm kabuk elemanlar pencere oluturarak seilir. 127) Assign mensndeki Shell Static Loads seeneinin altndaki Gravity komutu seilir. Bu ilem Shell Gravity Loads penceresini aar. Bu pencerede ; Load Case ksmndan SABIT seilir, Gravity Multipliers ksmndaki Z kutusuna 0,21 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr.

128) X-Y penceresindeki tm kabuk elemanlar pencere oluturarak seilir. 129) Assign mensndeki Shell Static Loads seeneinin altndaki Gravity komutu seilir. Bu ilem Shell Gravity Loads penceresini aar. Bu pencerede ; Load Case ksmndan HAREKTLI seilir, Gravity Multipliers ksmndaki Z kutusuna 0,50 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. komutu seilir ve kabuk

130) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemanlara yaplan atamalar ekrandan silinir.

131) View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Frames ksmnda Labels kutusunun iareti kaldrlr, OK kutusu tklanr. 132) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. 133) Select mensndeki Select seeneinin altndaki All komutu seilir.

134) Edit mensnden Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Distance ksmndaki X ve Y kutularna 0 yazlr, Distance ksmndaki Z kutusuna 4 yazlr, Number kutusuna 2 yazlr, OK kutusu tklanr. 135) View mensnden Set 3D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Fast View ksmndaki 3d kutusu tklanr, OK kutusu tklanr. Set 3D View

99 zm aamas 136) Run Analysis ikonuna baslrak zme balanr.

137) zm bittiinde OK tuuna baslarak Analysis Complete penceresi kapatlr. Kesit tesirleri diyagramlarnn ve ekil deitirmi durumun izdirilmesi 138) Member Force Diagrams for Frames zorlar grlr. ikonu ile ubuk elemanlardaki kesit

139) Element Force/Stress Contours for Shells kesit zorlar grlr. 140) Display Static Deformed Shape deitirmi hali grlr.

ikonu ile plak elemanlardaki

ikonu ile her ykleme iin yapnn ekil

100 3.3. rnek 3 : Perdeli-ereveli Yap Giri Bilgileri:

Bayrak Direi

Y X

Bayrak Direi

ekil 3.6 a) Plan

ekil 3.6 b) boyutlu grnm

Beton : E = 28000 MPa (C20) Poisson Oran = 0,2 Perde Kalnl = 30 cm Kolonlar ve Kiriler = 50 x 50 Deme kalnl = 25 cm Kat ykseklii = 3,5 m Kabuller :

elik : E = 200000 MPa Poisson Oran = 0,3 Bayrak direi ; ap = 9 cm Et kalnl = 0,55 cm Bayrak direi ykseklii = 9 m

Diyaframlar (Demeler) kendi dzlemlerinde rijittir. Kolonlar temele ankastre baldr.

Tepki Spektrumu Yklemesi : X-Dir (X Yn-U1): 1994 UBC S2 Y-Dir (Y Yn-U2): 1994 UBC S2 nin %30 u ekil 3.6 a ve bde grlen bina betonarme plaklardan oluan, drt katl perdeli-ereveli bir yapdr. Binann at katnn bir kesinde 9 metre yksekliinde bir bayrak direi bulunmaktadr ve bu direin tepesinde 1000 N arlnda bir adamn bulunduu dnlmektedir.

101 ZM : Sistem geometrisinin oluturulmas; kolon, kiri ve perde elemanlar 1) 2) 3) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. File mensndeki New Model From Template komutu seilir. Bu ilem Model Templates penceresini aar. Bu pencerede Space Frame ikonuna baslr. penceresini aar. Bu pencerede ; 4) 5) Number of Stories kutusuna 4 yazlr, Number of Bays Along X kutusuna 4 yazlr, Number of Bays Along Y kutusuna 4 yazlr, Story Height kutusuna 3,5 yazlr, Bay Width Along X kutusuna 6 yazlr, Bay Width Along Y kutusuna 6 yazlr, Restraints ve Gridlines kutular iaretlenir, OK kutusu tklanr. kutusu tklanr. Bu ilem Space Frame

3-D View penceresinin sa st kesindeki Close

Draw mensnden Edit Grid komutu seilir. Bu ilem Modify Grid Lines penceresini aar. Bu pencerede ; Glue Joints to Grid Lines kutusu iaretlenir, Direction ksmndan X seilir, X Location kutusunun altndaki listeden -12 seilir, X Location kutusuna -18 yazlarak Move Grid Line kutusu tklanr, X Location kutusunun altndaki listeden -6 seilir, X Location kutusuna -10,5 yazlarak Move Grid Line kutusu tklanr, X Location kutusunun altndaki listeden 6 seilir, X Location kutusuna 11 yazlarak Move Grid Line kutusu tklanr, X Location kutusunun altndaki listeden 12 seilir, X Location kutusuna 18 yazlarak Move Grid Line kutusu tklanr, Direction ksmndan Y seilir, Y Location kutusunun altndaki listeden -12 seilir, Y Location kutusuna -18 yazlarak Move Grid Line kutusu tklanr, Y Location kutusunun altndaki listeden -6 seilir, Y Location kutusuna -12 yazlarak Move Grid Line kutusu tklanr, Y Location kutusunun altndaki listeden 6 seilir, Y Location kutusuna 9 yazlarak Move Grid Line kutusu tklanr, Y Location kutusunun altndaki listeden 12 seilir, Y Location kutusuna 18 yazlarak Move Grid Line kutusu tklanr, OK kutusu tklanr.

102 6) 7) View mensnden Refresh View komutu seilirek grnt tazelenir. View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Options ksmndaki Fill Elements kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 8) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan X-Z seilir ve yandaki Y kutusuna 18 yazlr, OK kutusu tklanr. 9) Draw mensnden Quick Draw Shell Element komutu seilir. Set 2D View

10) Perde elemanlar izebilmek iin ekil 3.7 de grlen A, B, C, D alanlarna srayla tklanr. A B C D E F G H

ekil 3.7 Kabuk elemanlarn etiketlenmesi

11) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan X-Z seilir ve yandaki Y kutusuna -18 yazlr, OK kutusu tklanr. 12) Draw mensnden Quick Draw Shell Element komutu seilir. 13) ekil 3.7 de grlen E, F, G, H alanlarna srayla tklanr. 14) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan Y-Z seilir ve yandaki X kutusuna 18 yazlr, OK kutusu tklanr.

Set 2D View

Set 2D View

103 15) Draw mensnden Quick Draw Shell Element komutu seilir. 16) Perde elemanlar izebilmek iin ekil 3.7 de grlen E, F, G, H alanlarna srayla tklanr. 17) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan Y-Z seilir ve yandaki X kutusuna -18 yazlr, OK kutusu tklanr. 18) Draw mensnden Quick Draw Shell Element komutu seilir. 19) ekil 3.7 de grlen A, B, C, D alanlarna srayla tklanr. 20) Pointer ikonuna baslarak izim modundan klrak seim moduna geilir. Set 2D View

Malzeme, ubuk ve kabuk elemanlara ait kesit zelliklerinin tanmlanmas 21) Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; Materials ksmndan CONC seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Mass per Unit Volume kutusuna 2,5 yazlr, Weight per Unit Volume kutusuna 25 yazlr, OK kutusu tklanr, Materials ksmndan STEEL seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Mass per Unit Volume kutusuna 8 yazlr, Weight per Unit Volume kutusuna 80 yazlr, ki kez OK tuuna baslr. 22) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan N-mm seilir. 23) Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; Materials ksmndan CONC seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Modulus of Elasticity kutusuna 28000 yazlr, Poisson Ratio kutusuna 0,2 yazlr, OK kutusu tklanr, Materials ksmndan STEEL seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Modulus of Elasticity kutusuna 200000 yazlr, Poisson Ratio kutusuna 0,3 yazlr, ki kez OK tuuna baslr.

104 24) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. 25) Define mensndeki Frame Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Add Pipe Section komutu seilir, Section Name ksmna BORU yazlr, Material ksmndan STEEL seilir, Outside Diameter (t3) ksmna 0,09 yazlr, Wall Thickness (tw) ksmna 0,0055 yazlr, OK kutusu tklanr, Add Rectangular komutu seilir, Section Name ksmna KIRKOL yazlr, Material ksmndan CONC seilir, Depth (t3) kutusuna 0,5 yazlr, Width (t2) kutusuna 0,5 yazlr, ki kez OK tuuna baslr.

26) Define mensndeki Shell Sections komutu seilir. Bu ilem Define Shell Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Modify/Show Section kutusu tklanr, Section Name ksmna PERDE yazlr, Material ksmndan CONC seilir, Thickness ksmndaki Membrane ve Bending kutularna 0,3 yazlr, Type ksmnda Shell kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr, Add New Section kutusu tklanr, Section Name ksmna DOSEME yazlr, Material ksmndan CONC seilir, Thickness ksmndaki Membrane ve Bending kutularna 0,25 yazlr, Type ksmnda Shell kutusu iaretlenir, ki kez OK tuuna baslr.

Sistem geometrisinin oluturulmas; demeler 27) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan X-Y seilir ve yandaki Z kutusuna 14 yazlr, OK kutusu tklanr. 28) View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Joints ksmndaki Labels kutusu iaretlenir, Set 2D View

105 OK kutusu tklanr. 29) Draw mensnden Draw Rectangular Shell Element komutu seilir. 30) 25 numaral dm noktasndan, 105 numaral dm noktasna kadar fare ile pencere oluturulur ve deme tek bir plak eleman olarak tekil edilir. 31) Pointer ikonuna baslarak izim modundan klrak seim moduna geilir.

32) X-Y dzleminde Z=14 iken tm elemanlar pencere oluturarak seilir. 33) Edit mensndeki Mesh Shells komutu seilir. Bu ilem Mesh Selected Shells penceresini aar. Bu pencerede ; Mesh Using Selected Joints on Edges kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. Demeler iin daha nce tanmlanan kesitlerin atanmas 34) X-Y dzleminde Z=14 iken tm elemanlar pencere oluturarak seilir. 35) Assign mensndeki Shell seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Shell Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Shell Sections ksmndan DOSEME seilir, OK kutusu tklanr. 36) Display mensndeki Show Undeformed Shape yaplan atamalar ekrandan silinir. 37) Restore Previous Selection ikonu seilir. komutu seilir ve plaklara

38) Edit mensneki Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Distance ksmndaki X ve Y kutularna 0 yazlr, Distance ksmndaki Z kutusuna 3,5 yazlr, Number kutusuna 3 yazlr, OK kutusu tklanr; bylece kat kopyalamas yaplm olur. seilir.

39) Restore Previous Selection ikonu

Kat demeleri iin diyafram hareketinin tanmlanmas ve atanmas

106 40) Assign mensndeki Joints seeneinin altndaki Constraints komutu seilir. Bu ilem Constraints penceresini aar. Bu pencerede ; Add Diaphragm komutu seilir, Constraint Name ksmna DIACATI yazlr, Constraint Axis ksmnda Z Axis kutusu iaretlenir, ki kez OK tuuna baslr. ikonuna baslarak X-Y dzleminde Z=10,5 kotu

41) Down One Grid Line grntlenir.

42) Tm elemanlar pencere oluturarak seilir. 43) Assign mensndeki Joints seeneinin altndaki Constraints komutu seilir. Bu ilem Constraints penceresini aar. Bu pencerede ; Add Diaphragm komutu seilir, Constraint Name ksmna DIAKAT3 yazlr, Constraint Axis ksmnda Z Axis kutusu iaretlenir, ki kez OK tuuna baslr. ikonuna baslarak X-Y dzleminde Z=7 kotu

44) Down One Grid Line grntlenir.

45) Tm elemanlar pencere oluturarak seilir. 46) Assign mensndeki Joints seeneinin altndaki Constraints komutu seilir. Bu ilem Constraints penceresini aar. Bu pencerede ; Add Diaphragm komutu seilir, Constraint Name ksmna DIAKAT2 yazlr, Constraint Axis ksmnda Z Axis kutusu iaretlenir, ki kez OK tuuna baslr. 47) Down One Grid Line grntlenir. ikonuna baslarak X-Y dzleminde Z=3,5 kotu

48) Tm elemanlar pencere oluturarak seilir. 49) Assign mensndeki Joints seeneinin altndaki Constraints komutu seilir. Bu ilem Constraints penceresini aar. Bu pencerede ; Add Diaphragm komutu seilir, Constraint Name ksmna DIAKAT1 yazlr, Constraint Axis ksmnda Z Axis kutusu iaretlenir, ki kez OK tuuna baslr.

Mesnet artlarnn tanmlanmas ve atanmas

107

50) Down One Grid Line grntlenir.

ikonuna baslarak X-Y dzleminde Z=0 kotu

51) Tm elemanlar pencere oluturarak seilir. 52) Assign mensndeki Joints seeneinin altndaki Restraints komutu seilir. Bu ilem Joint Restraints penceresini aar. Bu pencerede ; Fixed Support ikonuna baslr, OK kutusu tklanr. 53) st mendeki 3-d ikonuna baslarak boyutlu grnm aktif hale getirirlir.

ubuk elemanlara ait daha nce tanmlanan kesit zelliklerinin atanmas 54) Select All ikonuna baslarak sistemdeki tm elemanlar seilir.

55) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections ksmndan KIRKOL seilir, OK kutusu tklanr. 56) Display mensndeki Show Undeformed Shape ubuklara yaplan atamalar ekrandan silinir. komutu seilir ve Set 2D View

57) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ;

Plane ksmndan X-Z seilir ve yandaki Y kutusuna -18 yazlr, OK kutusu tklanr. 58) Draw mensnden Edit Grid komutu seilir. Bu ilem Modify Grid Lines penceresini aar. Bu pencerede ; Direction ksmndan Z seilir, Z Location kutusuna 23 yazlr, Add Grid Line kutusu tklanr, OK kutusu tklanr.

59) X-Z dzleminde Y=-18 durumu grntlenir. 60) Draw mensnden Quick Draw Frame Element komutu seilir.

108 61) 105 numaral dm noktasnn stndeki grid izgisine tklanarak bayrak direi oluturulur. 62) Pointer ikonuna baslarak izim modundan klr, seim moduna geilir.

63) Seim yapmak iin oluturulan ubuk elemana tklanr. 64) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections ksmndan BORU seilir, OK kutusu tklanr. 65) Display mensndeki Show Undeformed Shape ubuklara yaplan atamalar ekrandan silinir. komutu seilir ve

66) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan N-mm seilir. 67) Bayrak direinin st ksmndaki 126 numaral dm noktas seilir. 68) Assign mensndeki Joints seeneinin altndaki Masses komutu seilir. Bu ilem Joint Masses penceresini aar. Bu pencerede ; Masses in Local Direction ksmndaki Direction 1, Direction 2, Direction 3 kutularna 1000 yazlr, OK kutusu tklanr. 69) Display mensndeki Show Undeformed Shape noktasna yaplan atama ekrandan silinir. komutu seilir ve dm

70) View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Joints ksmndaki Labels kutusunun iareti kaldrlr, OK kutusu tklanr. 71) Define mensnden Response Spectrum Cases komutu seilir. Bu ilem Define Response Spectra penceresini aar. Bu pencerede ; Add New Spectra kutusu tklanr, Spectrum Case Name ksmndaki SPEC1 aynen kabul edilir, Excitation Angle ksmndaki 0 aynen kabul edilir, Modal Combination ksmndaki CQC aynen kabul edilir, Damping kutusuna 0,05 yazlr, Directional Combination ksmndaki SRSS aynen kabul edilir, Input Response Spectra ksmndaki U1 kutusunun yanndaki Function listesinden UBC94S2 seilir, Scale factor kutusuna 9,814 yazlr,

109 Input Response Spectra ksmndaki U2 kutusunun yanndaki Function listesinden UBC94S2 seilir, Scale factor kutusuna 2,944 (0,3*9,814 = 2,944) yazlr, ki kez OK tuuna baslr. 72) Analyze mensndeki Set Options komutu seilir. Bu ilem Analysis Options penceresini aar. Bu pencerede ; Dynamic Analysis kutusu iaretlenir, Set Dynamic Parameters kutusu tklanr, Number of Modes kutusuna 20 yazlr, Type of Analysis ksmndan Ritz Vectors kutusu iaretlenir, Ritz Load Vectors ksmndaki ACCELZ seilerek Remove kutusu tklanr, ki kez OK tuuna baslr. ikonuna baslarak zme balanr.

73) Run Analysis

74) zm bittiinde OK tuuna baslarak Analysis Complete penceresi kapatlr. 75) Member Force Diagrams for Frames zorlar grlr. ikonu ile ubuk elemanlardaki kesit

76) Element Force/Stress Contours for Shells kesit zorlar grlr. 77) Display Mode Shape

ikonu ile plak elemanlardaki

ikonu ile her modda yapnn ald ekil grlr. ikonu ile her ykleme iin yapnn ekil

78) Display Static Deformed Shape deitirmi hali grlr.

110 rnek 4 : ngerilmeli Kiri Giri Bilgileri: Simetri Ekseni

2 Ekseni
20cm 30cm

Kablo
8cm

1 Ekseni

9m

ekil 3.8 Yan grnm

Beton : E = 32000 MPa (C30) fck = 30 MPa Poisson oran = 0,2 Ykler : iii. Sabit yk (g) = 35 kN/m (Kiriin arl dahil deildir) iv. Hareketli yk (q) = 25 kN/m v. ngerilme yk (P) = 900 kN Kiri Kesiti : Kiri Genilii (b) = 0,5 m Kiri Ykseklii (h) = 0,75 m ekil 3.8de grlen basit kiri, sabit yk, hareketli yk ve ngerilme yk etkisindedir. Kiriin, drt ve otuz sektrl zmnn bulunmas istenmektedir.

ZM :

111 Sistem geometrisinin oluturulmas 1) 2) 3) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. File mensndeki New Model From Template komutu seilir. Bu ilem Model Templates penceresini aar. Bu pencerede aar. Burada; 4) ikonuna baslr. Bu ilem Space Frame penceresini

Number of Spans kutusuna 1 yazlr, Span Length kutusuna 9 yazlr, Restraints ve Gridlines kutular iaretlenir, OK kutusu tklanr. kutusu tklanr.

3-D View penceresinin sa st kesindeki Close

Malzeme ve kesit zelliklerinin tanmlanmas 5) Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; 6) 7) Materials ksmndan CONC seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Mass per Unit Volume kutusuna 2,5 yazlr, Weight per Unit Volume kutusuna 25 yazlr, ki kez OK tuuna baslr.

Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan N-mm seilir. Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; Materials ksmndan CONC seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Modulus of Elasticity kutusuna 32000 yazlr, Poisson Ratio kutusuna 0,2 yazlr, Reinforcing yield streess, fy kutusuna 300 yazlr, Concrete strength (Cylinder), fc kutusuna 30 yazlr, Shear steel yield stress, fys kutusuna 300 yazlr, Concrete shear strength, fcs kutusuna 30 yazlr, ki kez OK tuuna baslr.

8) 9)

Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. Define mensndeki Frame Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ;

112

Add Rectangular komutu seilir, Section Name ksmna KIRIS yazlr, Material ksmndan CONC seilir, Depth (t3) kutusuna 0,75 yazlr, Width (t2) kutusuna 0,5 yazlr, ki kez OK tuuna baslr.

ubuk elemanlara ait daha nce tanmlanan kesit zelliklerinin atanmas 10) Ekrandaki ubuk eleman, zerlerine tklanarak seilir. 11) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Sections ksmndan KIRIS seilir, OK kutusu tklanr. 12) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemana yaplan atama ekrandan silinir. komutu seilir ve ubuk

Yk durumlar, yk ekilleri ve yk kombinasyonlarnn tanmlanmas, atanmas 13) Ekrandaki ubuk eleman, zerlerine tklanarak seilir. 14) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Prestress komutu seilir. Bu ilem Frame Prestressing Patterns penceresini aar. Bu pencerede ; Cable Tension kutusuna 900 yazlr, Cable Eccentiricities ksmndaki Start (+2 direction) kutusuna 0,20 yazlr, Cable Eccentiricities ksmndaki Middle (-2 direction) kutusuna 0,30 yazlr, Cable Eccentiricities ksmndaki End (+2 direction) kutusuna 0,08 yazlr, OK kutusu tklanr. 15) Define mensndeki Static Load Cases komutu seilir. Bu ilem Define Static Load Case Names penceresini aar. Bu pencerede ; Load kutusuna SABIT yazlr, Type ksmndan DEAD seilir, Self Weight Multiplier kutusuna 1 yazlr, Change Load kutusu tklanr, Load kutusuna HAREKTLI yazlr, Type ksmndan LIVE seilir, Self Weight Multiplier kutusuna 0 yazlr,

113 Add New Load kutusu tklanr, Load kutusuna ONGERLME yazlr, Type ksmndan OTHER seilir, Self Weight Multiplier kutusuna 0 yazlr, Add New Load kutusu tklanr, OK kutusu tklanr.

16) Define mensndeki Load Combinations komutu seilir. Bu ilem Define Load Combinations penceresini aar. Bu pencerede ; Add New Combo kutusu tklanr, Load Combination Name kutusuna KOMB1 yazlr, Load Combination Type kutusundan ADD seilir, Title kutusuna KOMB1 : SABIT+HAREKTLI+ONGERLME yazlr, Define Combination ksmndaki Case Name ksmndan SABIT seilir, Scale Factor kutusuna 1 yazlr, Add kutusu tklanr, Define Combination ksmndaki Case Name ksmndan HAREKTLI seilir, Scale Factor kutusuna 1 yazlr, Add kutusu tklanr, Define Combination ksmndaki Case Name ksmndan ONGERLME seilir, Scale Factor kutusuna 1 yazlr, Add kutusu tklanr, ki kez OK tuuna baslr. 17) Ekrandaki ubuk eleman, zerlerine tklanarak seilir. 18) Assign mensndeki Frame Static Loads seeneinin altndaki Point and Uniform komutu seilir. Bu ilem Point and Uniform Span Loads penceresini aar. Bu pencerede ; Load Case Name ksmndan SABIT seilir, Load Type and Direction ksmndan Forces seilir, Load Type and Direction ksmnda Global Z Project seilir, Uniform Load kutusuna 35 yazlr, OK kutusu tklanr. komutu seilir ve ubuk

19) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemana yaplan atama ekrandan silinir. 20) Ekrandaki ubuk eleman, zerlerine tklanarak seilir.

21) Assign mensndeki Frame Static Loads seeneinin altndaki Point and Uniform komutu seilir. Bu ilem Point and Uniform Span Loads penceresini aar. Bu pencerede ; Load Case Name ksmndan HAREKTLI seilir,

114 Load Type and Direction ksmndan Forces seilir, Load Type and Direction ksmnda Global Z Project seilir, Uniform Load kutusuna 25 yazlr, OK kutusu tklanr. komutu seilir ve ubuk

22) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemana yaplan atama ekrandan silinir. 23) Ekrandaki ubuk eleman, zerlerine tklanarak seilir.

24) Assign mensndeki Frame Static Loads seeneinin altndaki Prestress komutu seilir. Bu ilem Frame Prestress Loads penceresini aar. Bu pencerede ; Load Case Name ksmndan ONGERLME seilir, Scale Factor kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr. 25) Ekrandaki ubuk eleman, zerlerine tklanarak seilir. 26) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Output Segments komutu seilir. Bu ilem Frame Output Segments penceresini aar. Bu pencerede ; Number of Segments kutusuna 4 yazlr, OK kutusu tklanr. 27) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemana yaplan atama ekrandan silinir. Sistem serbestliinin tanmlanmas 28) Analyze mensndeki Set Options komutu seilir. Bu ilem Analysis Options penceresini aar. Bu pencerede ; Fast DOFs ksmndan Plane Frame OK kutusu tklanr. 29) Run Analysis ikonuna baslr, komutu seilir ve ubuk

ikonuna baslrak zme balanr.

30) zm bittiinde OK tuuna baslarak Analysis Complete penceresi kapatlr. 31) Member Force Diagrams for Frames ikonuna baslr. Bu ilem Member Force Diagrams for Frames penceresini aar. Bu pencerede ; Load kutusundan KOMB1 seilir, Component ksmndan Moment 3-3 seilir, Scaling ksmndan Auto seilir,

115 Fill Diagrams kutusunun iareti kaldrlr, Show Values on Diagram kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 32) Modelin kilidini kaldrmak iin st mendeki ikonlardan Lock/Unlock Model ikonuna baslr. Alan pencerede OK tuuna baslarak kilit alr. 33) Ekrandaki ubuk eleman, zerlerine tklanarak seilir. 34) Assign mensndeki Frames seeneinin altndaki Output Segments komutu seilir. Bu ilem Frame Output Segments penceresini aar. Bu pencerede ; Number of Segments kutusuna 30 yazlr, OK kutusu tklanr. 35) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemana yaplan atamalar ekrandan silinir. zm aamas 36) Run Analysis ikonuna baslarak zme balanr. komutu seilir ve ubuk

37) zm bittiinde OK tuuna baslarak Analysis Complete penceresi kapatlr. 38) Member Force Diagrams for Frames ikonuna baslr. Bu ilem Member Force Diagrams for Frames penceresini aar. Bu pencerede ; Load kutusundan KOMB1 seilir, Component ksmndan Moment 3-3 seilir, Scaling ksmndan Auto seilir, Fill Diagrams kutusunun iareti kaldrlr, Show Values on Diagram kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr.

116 rnek 5 : Betonarme Duvar Giri Bilgileri:

ekil 3.9 a)Plan

ekil 3.9 b)Bir bloun llendirilmesi

ekil 3.9 c)Bir blok iin dey yklemeler

Beton : E = 28000 MPa Poisson Oran = 0,2 Duvar Kalnl = 0,30 m Ykler : Hareketli Ykler (PL) = 30 kN Sabit Ykler (PD) = 95 kN Deprem ykleri ekilde gsterildii deerde ve ynde etkimektedir. ekil 3.9 ada grlen yap sistemi, zemine oturduu noktalardan alt dorultuda da tutulu; hareket etmedii dnlen (tam ankastre) betonarme bir duvardr. Bu duvar

117 kendi arl, hareketli ykler, sabit ykler ve deprem ykleri etkisi altndadr. zm SAP 2000 program ile yaplmtr.

118 zm : Sistem geometrisinin oluturulmas; bir blok 1) 2) 3) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. File mensndeki New Model From Template komutu seilir. Bu ilem Model Templates penceresini aar. Bu pencerede Shear Wall ikonuna baslr. penceresini aar. Bu pencerede ; 4) 5) Number of Spaces Along X kutusuna 8 yazlr. Number of Spaces Along Z kutusuna 4 yazlr. Width Along X kutusuna 1 yazlr. Width Along Z kutusuna 1 yazlr. OK kutusu tklanr. tuuna baslarak kapatlr. komutu seilir. Bu ilem Set Elements Bu ilem Shear Wall

3D View penceresi, sa st kesindeki View mensnden Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ;

Joint ksmnda Labels kutusu iaretlenir, Shell ksmnda Labels kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 6) 7) 8) 6, 7, 10, 11, 22, 23, 26 ve 27 numaral shell elemanlar zerine tklanlarak seilir. Klavyedeki Delete kutusu tklanrarak seilen kabuk elemanlar silinir. View mensnden Refresh Window komutu seilerek ekran tazelenir.

Yk durumlar ve yk kombinasyonlarnn oluturulmas 9) Define mensndeki Static Load Case komutu seilir. Bu ilem Define Static Load Case Names penceresini aar. Bu pencerede ; Load kutusuna SABIT yazlr, Type kutusundan Dead seilir, Self Weight Multiplier kutusuna 1 yazlr, Change Load kutusu tklanr, Load kutusuna HAREKTLI yazlr, Type kutusundan Live seilir, Self Weight Multiplier kutusuna 0 yazlr, Add New Load kutusu tklanr,

119 Loads ksmnda load kutusuna DEPREM yazlr, Type kutusundan Quake seilir, Add New Load kutusu tklanr, OK kutusu tklanr.

10) Define mensndeki Load Combinations komutu seilir. Bu ilem Define Load Combinations penceresini aar. Bu pencerede ; Add New Combo kutusu tklanr, Load Combination Type ksmndan Add seilir, Define Combination ksmnda Case Name kutusundan SABIT Load Case seilir, Scale Factor kutusuna 1 yazlr, Add kutusu tklanr, Define Combination ksmnda Case Name kutusundan HAREKTLI Load Case seilir, Scale Factor kutusuna 1 yazlr, Add kutusu tklanr, Define Combination ksmnda Case Name kutusundan DEPREM Load Case seilir, Scale Factor kutusuna 1 yazlr, Add kutusu tklanr, ki kez OK tuuna baslr. Bir blok iin dey yklerin tanmlanmas ve atanmas 11) 10, 25 ve 45 numaral dm noktalar seilir. 12) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; Load Case ksmndan SABIT seilir, Loads ksmndaki Force Global Z kutusuna 47.5 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr.

13) 25 numaral dm noktas seilir. 14) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; OK kutusu tklanr. 15) 10, 25 ve 45 numaral dm noktalar seilir. 16) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ;

120 Load Case ksmndan HAREKTLI seilir, Loads ksmndaki Force Global Z kutusuna 15 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr.

17) 25 numaral dm noktas seilir. 18) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; OK kutusu tklanr Malzeme ve kesit zelliklerinin tanmlanmas ve atanmas 19) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan N-mm seilir. 20) Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; Materials ksmndan CONC seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Modulus of Elasticity kutusuna 28000 yazlr, Poissons ratio kutusuna 0,2 yazlr, ki kez OK kutusu tklanr.

21) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. 22) Define mensndeki Shell Sections komutu seilir. Bu ilem Define Shell Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Shell Sections ksmndan SSEC1 seilerek Modify/Show Section kutusu tklanr, Section Name ksmna DUVAR yazlr, Membrane thickness ve Bending thickness kutularna 0,30 yazlr, Type ksmnda Shell iaretlenir, ki kez OK kutusu tklanr. 23) Tm kabuk elemanlar pencere oluturarak seilir. 24) Assign mensndeki Shell seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Shell Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Shell Sections Names ksmndan DUVAR seilir, OK kutusu tklanr. Sistem geometrisinin oluturulmas; dier bloklar 25) Select mensndeki Select seeneinin altndaki All komutu seilir.

121 26) Edit mensnden Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Lineer Tab blm seilir, Distance ksmndaki X kutusuna 8 yazlr, Number kutusuna 5 yazlr, OK kutusu tklanr. komutu seilir. Bu ilem Set Elements

27) View mensnden Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ;

Joint ksmnda Hide kutusu iaretlenir, Shell ksmnda Labels kutusunun iareti kaldrlr, OK kutusu tklanr. 28) Select mensndeki Select seeneinin altndaki All komutu seilir.

29) Edit mensnden Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Lineer Tab blm seilir, Distance ksmndaki X kutusuna 0 yazlr, Distance ksmndaki Z kutusuna 4 yazlr, Number kutusuna 9 yazlr, OK kutusu tklanr. komutu seilir. Bu ilem Set Elements

30) View mensnden Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ;

Joint ksmnda Hide kutusunun iareti kaldrlr, Joint ksmnda Labels kutusu iaretlenir, Joint ksmnda Restraints kutusu iaretlenir, Options ksmnda Fill Elements kutusunun iareti kaldrlr, OK kutusu tklanr.

Yatay yklerin tanmlanmas ve atanmas 31) 10 numaral dm noktas seilir. 32) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; Load Case ksmndan DEPREM seilir, Loads ksmndaki Force Global X kutusuna 45 yazlr, Loads ksmndaki Force Global Z kutusuna 0 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr.

122

33) 243 numaral dm noktas seilir. 34) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; Loads ksmndaki Force Global X kutusuna 65 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. 35) 427 numaral dm noktas seilir. 36) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; Loads ksmndaki Force Global X kutusuna 85 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. 37) 611 numaral dm noktas seilir. 38) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; Loads ksmndaki Force Global X kutusuna 105 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. 39) 795 numaral dm noktas seilir. 40) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; Loads ksmndaki Force Global X kutusuna 125 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. 41) 979 numaral dm noktas seilir. 42) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; Loads ksmndaki Force Global X kutusuna 145 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. 43) 1163 numaral dm noktas seilir.

123 44) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; Loads ksmndaki Force Global X kutusuna 165 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. 45) 1347 numaral dm noktas seilir. 46) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; Loads ksmndaki Force Global X kutusuna 185 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. 47) 1531 numaral dm noktas seilir. 48) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; Loads ksmndaki Force Global X kutusuna 205 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. 49) 1715 numaral dm noktas seilir. 50) Assign mensndeki Joint Static Loads seeneinin altndaki Forces komutu seilir. Bu ilem Joint Forces penceresini aar. Bu pencerede ; Loads ksmndaki Force Global X kutusuna 245 yazlr, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. 51) Display mensndeki Show Undeformed Shape noktalarna yaplan atamalar ekrandan silinir. 52) View mensnden Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; komutu seilir ve dm

komutu seilir. Bu ilem Set Elements

Shell ksmnda Labels kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr. 53) 208, 212 ve 218 numaral dm noktalar seilir. 54) 138, 142 numaral shell elemanlar seilir. 55) Assign mensnden Group Name komutu seilir. Bu ilem Assign Group penceresini aar. Bu pencerede ;

124

Groups kutusuna PIERA yazlr, Add New Group Name kutusu tklanr, OK kutusu tklanr. 56) View mensnden Restore Full View komutu seilir. 57) Altnc katn alt ksmndaki tm dm noktalar pencere oluturarak seilir (973,972,980,..., toplam 49 dm noktas). 58) Altnc katn alt ksmndaki tm kabuk elemanlar seilir (730,738,742,..., toplam 24 kabuk eleman). 59) Assign mensnden Group Name komutu seilir. Bu ilem Assign Group penceresini aar. Bu pencerede ; Groups kutusuna 6TH yazlr, Add New Group Name kutusu tklanr, OK kutusu tklanr. 60) View mensnden Set Elements komutu seilir. Bu ilem Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; Joints ksmnda Labels kutusunun iareti kaldrlr, Shell ksmnda Labels kutusunun iareti kaldrlr, OK kutusu tklanr. 61) Analyze mensndeki Set Options komutu seilir. Bu ilem Analysis Options penceresini aar. Bu pencerede ; Plane Frame XZ Plane belirlenir. OK kutusu tklanr. zm aamas 62) Run Analysis ikonuna baslarak zme balanr. tuuna baslarak serbestlik derecesi

63) zm bittiinde OK tuuna baslarak Analysis Complete penceresi kapatlr. 64) Display mensnde Show Group Joint Force Sums komutu seilir. Bu ilem Select Groups penceresini aar. Bu pencerede ; 6TH isimli gurup zerine tklanr, Ctrl tuuna basl tutulur ve PIERA isimli gurup zerine tklanarak bu gurupta seeneklere eklenir, OK kutusu tklanr. 65) Seilen gruplara ait dm noktas ykleri ekranda grntlenir.

125

66) Element Force/Stress Contours for Shells kesit zorlar grlr. 67) Display Mode Shape

ikonu ile plak elemanlardaki

ikonu ile her mod iin yapnn ald ekil grlr. ikonu ile her ykleme iin yapnn ekil

68) Display Static Deformed Shape deitirmi hali grlr.

rnek 6 : Uzay Kafes Giri Bilgileri

BA plak ekil 3.10 b) Yan grnm

ekil 3.10 a) boyutlu grnm

elik : E = 200000 MPa Poisson Oran = 0,3 elik Profiller = L4 4 Fy = 250 MPa Ykler : i. ii.

Beton : BA plak E = 28000 MPa Poisson Oran = 0,2 Plak Kalnl = 0.20 m

Betonarme Plaklar (deme) zerine gelen dey ykler Sabit Yk = 250 kN Hareketli Yk = 450 kN Kendi arlndan dolay oluan ykler

ekil 3.10 a ve bde grlen sistem, elik profillerden oluan, zemine oturduu noktada sadece dnme serbestlii ngrlen bir kafes sistemdir. Deme sistemi betonarme plaklardan olumaktadr. Demeler iin Rijit Diyafram kabulu yaplmtr. zm Sap 2000 program ile gerekletirilmitir.

zm : Sistem geometrisinin oluturulmas; ubuk elemanlar 1) 2) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan KN-m seilir. File mensnden New Model komutu seilir. Bu ilem Coordinate System Defination penceresini aar. Bu pencerede ; 3) Cartesian Tab blm seilir, Number of Grid Spaces ksmndaki X direction kutusuna 0 yazlr, Number of Grid Spaces ksmandaki Y direction kutusuna 0 yazlr, Number of Grid Spaces ksmndaki Z direction kutusuna 0 yazlr, OK kutusu tklanr.

Draw mensnden Edit Grid komutu seilir. Bu ilem Modify Grid Lines penceresini aar. Bu pencerede ; Directions ksmndaki X seenei iaretlenir, X Location kutusuna 2,2 yazlr ve Add Grid Line kutusu tklanr, X Location kutusuna 3,3 yazlr ve Add Grid Line kutusu tklanr, Directions ksmndaki Z seenei iaretlenir, Z Location kutusuna 7,5 yazlr ve Add Grid Line kutusu tklanr, Z Location kutusuna 11 yazlr ve Add Grid Line kutusu tklanr, OK kutusu tklanr,

4) 5)

X-Y dzleminde Z=0 durumu grntlenir. View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan X-Z seilir ve yanndaki Y kutusuna 0 yazlr, OK kutusu tklanr. Set 2D View

6) 7) 8) 9)

Draw mensnden Quick Draw Frame Element

komutu seilir.

A ile adlandrlan grid line zerine tklanarak ubuk eleman izilir. B ile adlandrlan grid line zerine tklanarak bir baka ubuk eleman izilir. komutu seilir.

10) Draw mensnden Draw Frame Element

11) C, D ve E noktalarna tklanr ve sonra klavyedeki enter tuuna baslarak iki ubuk eleman izilir. 12) F noktas zerine tklanr ve sonra E noktas zerine iki kere tklanarak dier ubuk eleman izilir. 13) G noktas zerine tklanr ve sonra D noktas zerine iki kere tklanarak dier ubuk eleman izilir. 14) D noktas zerine tklanr ve sonra F noktas zerine iki kere tklanarak dier ubuk eleman izilir. 15) Pointer ikonuna baslarak izim modundan klrak seim moduna geilir. komutu seilir. Bu ilem Set Elements

16) View mensnden Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ;

Joints ksmnda Labels kutusu iaretlenir, Frames ksmnda Labels kutusu iaretlenir, Fill Elements kutusu iaretlenir, OK kutusu tklanr.

17) 1 ve 3 numaral ubuk elemanlar seilir. 18) Edit mensnde, Divide Frames komutu seilir. Bu ilem Divide Selected Frames penceresini aar. Bu pencerede ; Divide into kutusuna 5 yazlr, Last/First ratio kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr. 19) Draw mensnden Draw Frame Element komutu seilir.

20) 9 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 13 numaral dm noktasna iki kere tklanarak ubuk eleman izilir. 21) 8 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 12 numaral dm noktasna iki kere tklanarak ubuk eleman izilir. 22) 7 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 11 numaral dm noktasna iki kere tklanarak ubuk eleman izilir. 23) 6 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 10 numaral dm noktasna iki kere tklanarak ubuk eleman izilir. 24) 13 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 2 numaral dm noktasna iki kere tklanarak ubuk eleman izilir. 25) 12 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 9 numaral dm noktasna iki kere tklanarak ubuk eleman izilir. 26) 11 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 8 numaral dm noktasna iki kere tklanarak ubuk eleman izilir. 27) 10 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 7 numaral dm noktasna iki kere tklanarak ubuk eleman izilir. 28) Pointer ikonuna basp izim modundan klrak seim moduna geilir.

29) 3D View penceresine tklanarak aktif hale getirilir. 30) View mensnden Refresh View komutu seilerek ekran tazelenir. 31) X-Z dzleminde Y=0 penceresi seilirek aktif hale getirilir. 32) Select mensndeki Select seeneinin altndaki All komutu seilir.

33) Edit mensnden Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Mirror Tab blm seilir, Mirror About ksmndaki Y-Z Plane seenei iaretlenir, Ordinate ksmndaki X kutusuna 3,3 yazlr, OK kutusu tklanr. komutu seilir.

34) Draw mensnden Draw Frame Element

35) 4 numaral dm noktasna tklanr ve sonra 16 numaral dm noktas zerine iki kere tklanarak ubuk eleman izilir. 36) Pointer ikonuna baslarak izim modundan klrak seim moduna geilir. komutu seilir.

37) Select mensndeki Select seeneinin altnadaki All

38) Edit mensnden Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Radial Tab blm seilir, Rotate About ksmndaki Z Axis seenei iaretlenir, Increament Data ksmndaki Angel kutusuna 90 ve Number kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr. 39) Restore Previous Selection ikonu seilir.

40) Edit mensnden Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Lineer Tab blm seilir, Distance ksmndaki Y kutusuna 6,6 yazlr, X ve Z kutusuna 0 yazlr, Number kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr.

41) X-Z dzleminde Y=0 penceresi seilirek aktif hale getirilir. 42) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan Y-Z seilir ve yanndaki X kutusuna 0 yazlr, OK kutusu tklanr. 43) Y-Z dzleminde X=0 iken tm elemanlar pencere oluturarak seilir. Set 2D View

44) Edit mensnden Replicate komutu seilir. Bu ilem Replicate penceresini aar. Bu pencerede ; Lineer Tab blm seilir, Distance ksmndaki X kutusuna 6,6 yazlr, Y ve Z kutusuna 0 yazlr, Number kutusuna 1 yazlr, OK kutusu tklanr.

Mesnet artlarnn tanmlanmas ve atanmas 45) View mensnden Set 2D View komutu seilir. Bu ilem penceresini aar. Bu pencerede ; Plane ksmndan X-Y seilir ve yanndaki Z kutusuna 0 yazlr, OK kutusu tklanr. 46) Ekranda grlen drt dm noktas seilir. 47) Assign mensndeki Joint seeneinin altndaki Restraints komutu seilir. Bu ilem Joint Restraints penceresini aar. Bu pencerede ; Translation 1, Translation 2 ve Translation 3 kutular iaretlenir, Rotation About 1, Rotation About 2 ve Rotation About 3 kutularnn iaretleri kaldrlr (bu, bu eksenler etrafnda dnme mafsal seildi, anlamna gelir), OK kutusu tklanr. Sistem geometrisinin oluturulmas; plak elemanlar 48) Display mensndeki Show Undeformed Shape artlar ekrandan silinir. 49) Up One Grid Line komutu seilir ve mesnet Set 2D View

ikonuna baslarak pencere Z=7,5 konumuna getirilir. komutu seilir.

50) Draw mensnden Draw Rectangular Shell Element

51) 32 numaral dm noktas zerine tklanr ve sonra 14 numaral dm noktas zerine tklanarak kabuk eleman izilir. 52) Pointer ikonuna baslarak izim modundan klrak seim moduna geilir.

53) Kabuk eleman zerine tklanarak seilir. 54) Edit mensnden Mesh Shells komutu seilir. Bu ilem Mesh Selected Shells penceresini aar.

Mesh into kutusuna 3 yazlr. by ... Shells kutusuna 3 yazlr. OK kutusu tklanr. 55) Up One Grid Line ikonuna baslarak pencere Z=11 konumuna getirilir. komutu seilir.

56) Draw mensnden Draw Rectangular Shell Element

57) 33 numaral dm noktas zerine tklanr ve sonra 15 numaral dm noktas zerine tklanarak kabuk eleman izilir. 58) Pointer ikonuna baslarak izim modundan klrak seim moduna geilir.

59) Shell eleman zerine tklanarak seilir. 60) Edit mensnden Mesh Shells komutu seilir. Bu ilem Mesh Selected Shells penceresini aar. Mesh into kutusuna 2 yazlr. by ... Shells kutusuna 2 yazlr. OK kutusu tklanr. 61) View mensnden Set Elements penceresini aar. Bu pencerede ; komutu seilir. Bu ilem Set Elements

Joints ksmnda Labels kutusunun iareti kaldrlr, Frames ksmnda Labels kutusunun iareti kaldrlr, OK kutusu tklanr. Yk durumlarnn tanm 62) Define mensndeki Static Load Case komutu seilir. Bu ilem Define Static Load Case Names penceresini aar. Bu pencerede ; Load kutusuna SABIT yazlr, Type kutusundan Dead seilir, Self Weight Multiplier kutusuna 1 yazlr, Change Load kutusu tklanr, Load kutusuna HAREKTLI yazlr, Type kutusundan Live seilir, Self Weight Multiplier kutusuna 0 yazlr, Add New Load kutusu tklanr, OK kutusu tklanr.

Malzeme ve kesit zelliklerinin tanm

63) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan N-mm seilir. 64) Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; Materials ksmndan CONC seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Modulus of Elasticity kutusuna 28000 yazlr, Poissons ratio kutusuna 0,2 yazlr, ki kez OK kutusu tklanr.

65) Define mensndeki Materials komutu seilir. Bu ilem Define Materials penceresini aar. Bu pencerede ; Materials ksmndan STEEL seilerek Modify/Show Material kutusu tklanr, Modulus of Elasticity kutusuna 200000 yazlr, Stee yield stress, fy kutusuna 250 yazlr, Poissons ratio kutusuna 0,3 yazlr, ki kez OK kutusu tklanr.

66) Define mensndeki Frame Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Import I/Wde Flange ksmndan Import Angle seilir. Bu ilem Section Property File penceresini aar. Bu pencerede, Sections.pro dosyas seilir ve Open kutusu tklanr, Flange seeneklerinin olduu pencere alr, L4 4 3/4 zerine tklanarak seilir, Klavyede bulunan Shift tuuna basl tutularak L4 4 1/4 zerine tklanarak seilir ve penceredeki tm L4 4 profilleri seilmi olur, ki kez OK kutusu tklanr, Add I/Wide Flange ksmndan Add Auto Select seilir. Bu ilem Auto Selection Sections penceresini aar. Bu pencerede, List Of Sections ksmndan profiller (L4 4 3/4, , L4 4 1/4) seilir, Add kutusu tklanr, ki kez OK kutusu tklanr. 67) Ekrann sa alt kesindeki birim seim kutusundan kN-m seilir. 68) Define mensndeki Shell Sections komutu seilir. Bu ilem Define Shell Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Modify/Show Section kutusu tklanr, Section Name ksmna DOSEME yazlr, Material ksmnda CONC seilir, Thickness ksmndaki Membrane ve Bending kutusuna 0,20 yazlr, Type ksmnda Shell kutusu iaretlenir, ki kez OK tuuna baslr.

69) 3D View penceresine tklanarak aktif hale getirilir. Malzeme, kesit zellikleri ve yklerin atanmas 70) Select mensndeki Select seeneinin altndaki All komutu seilir.

71) Assign mensndeki Frame seeneinin altndaki Sections komutu seilir. Bu ilem Define Frame Sections penceresini aar. Bu pencerede ; Frame Section ksmndan AUTO1 seilir, OK kutusu tklanr. 72) Select mensndeki Select seeneinin altndaki All komutu seilir.

73) Assign mensndeki Shell Static Loads seeneinin altndaki Uniform komutu seilir. Bu ilem Shell Uniform Loads penceresini aar. Bu pencerede ; Load Case ksmndan SABIT seilir, Uniform Load ksmndaki Load kutusuna 250 yazlr, Direction ksmndan Global Z seilir, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. komutu seilir.

74) Select mensndeki Select seeneinin altndaki All

75) Assign mensndeki Shell Static Loads seeneinin altndaki Uniform komutu seilir. Bu ilem Shell Uniform Loads penceresini aar. Bu pencerede ; Load Case ksmndan HAREKTLI seilir, Uniform Load ksmndaki Load kutusuna 450 yazlr, Direction ksmndan Global Z seilir, Options ksmndaki Add to existing loads seilir, OK kutusu tklanr. komutu seilir ve kabuk

76) Display mensndeki Show Undeformed Shape elemanlara yaplan yk atamalar ekrandan silinir.

Plak elemanlar iin rijit diyafram hareketinin tanm ve atanmas 77) X-Y dzleminde Z=11 penceresi seilirek aktif hale getirilir. 78) Tm elemanlar pencere oluturarak seilir. 79) Assign mensndeki Joint seeneinin altndaki Constraints komutu seilir. Bu ilem Constraints penceresini aar. Bu pencerede ;

Add Baby ksmndan Add Diaphragm seilir. Bu ilem Add Diaphragm penceresini aar. Bu pencerede ; Constraint Name kutusuna CATI yazlr, Constraint Axis ksmndan Z Axis seilir, ki kez OK tuuna baslr. 80) Display mensndeki Show Undeformed Shape 81) Down One Grid Line komutu seilir.

ikonuna baslarak pencere Z=7,5 konumuna getirilir.

82) Tm elemanlar pencere oluturarak seilir. 83) Assign mensndeki Joint seeneinin altndaki Constraints komutu seilir. Bu ilem Constraints penceresini aar. Bu pencerede ; Add Baby ksmndan Add Diaphragm seilir. Bu ilem Add Diaphragm penceresini aar. Bu pencerede ; Constraint Name kutusuna CATI2 yazlr, Constraint Axis ksmndan Z Axis seilir, ki kez OK tuuna baslr. 84) Display mensndeki Show Undeformed Shape komutu seilir.

85) Analyze mensndeki Set Options komutu seilir. Bu ilem Analysis Options penceresini aar. Bu pencerede ; Dynamic Analysis kutusu iaretlenir, Set Dynamic Parameters kutusu tklanr, Number of Modes kutusuna 3 yazlr, ki kez OK tuuna baslr.

86) Options mensndeki Preferences komutu seilir. Bu ilem Preferences penceresini aar. Bu pencerede ; Steel Tab blm seilir, Steel Code Design ksmndan AISC-ASD89 seilir, OK kutusu tklanr. 87) Run Analysis ikonuna baslarak zme balanr.

88) zm bittiinde OK tuuna baslarak Analysis Complete penceresi kapatlr. 89) Member Force Diagrams for Frames zorlar grlr. 90) Element Force/Stress Contours for Shells kesit zorlar grlr. ikonu ile ubuk elemanlardaki kesit

ikonu ile plak elemanlardaki

91) Display Mode Shape

ikonu ile her mod iin yapnn ald ekil grlr. ikonu ile her ykleme iin yapnn ekil

92) Display Static Deformed Shape deitirmi hali grlr.

KAYNAKLAR
1. SAP 2000 Integrated Finite Element Analysis and Design of Structures Grafic User Interface Manual, Computers and Structures, Inc., Berkley, California, USA, September 1997. 2. zmen, G., Orakden, E., Darlmaz, K., rneklerle SAP2000, Birsen Yaynevi Ltd. ti. 3. zer, E., Yap Sistemlerinin Hesabnda Bilgisayar Kullanm ve Hesap Modelinin Oluturulmas in Baz neriler, seminer notlar. 4. Doran, B., SAP90 Yap Analiz Programna Giri, Ders notu, MO, 1998.