Diagrama Entalpie-Temperatura

35000

30000

25000

20000 Entalpia 15000 10000 5000

0

0

500

1000
Temperatura

1500

2000

2500

027 0.049 0.285 8.237 Calculul participatiei componentelor gazelor rezultate ale arderii Calculul presiunilor partiale ale componentelor gazelor de ardere rco2 rh2ov rso2 ro2 rn2 0.05 Compozitia combustibilului % CH4 CO H2S O2 H2 CO2 80.657 7.022 0.022 0.Tema de proiectare Sa se proiecteze un cazan pentru o instalatie de incalzire centrala cu apa calda avand urmatorii parametrii functionali Tip: acvatubular Combustibil: gazos NR Sarcina Tur Retur Alfa 17 0.805 0.008969362 0.009086 0.5 2.013 [bar] .184351 0.237 Volumul componentelor gazelor rezultatea ale arderii Vco2 = Vh2ov = Vso2 = Vo2 = Vn2 = 0.4 masic 0.volumul minimal gazelor rezultate a arderi perfecte Vg .181985493 0.89047619 8.681 0.volumul gazelor rezultate a arderii complete in exces de aer Omin = Lmin = L= Vgmin = Vg = 1.08285 6.098083793 0.023 0.aer minim necesar arderii perfecte L .708579625 1 Pco2 Ph2ov Pso2 Po2 Pn2 0.717791 1.1 Calculul arderii combustibilului Omin .2 2.002381726 0.099359 0.074 1 Calculul termic al cazanului 1.oxigen necesar arderii perfecte Lmin .002413 0.7 2.54515 9.906 1.3 4.75 Gcal/h 75 50 1.84247619 9.aerul necesar arderii complete in exces de aer Vgmin .9 7.

fluxul termic total intrat Qte . Randamentul cazanului n = 86. 7 .fuxul termic total iesit Qcc = Qcs = Qls = Qti = 997.86755142 1.694 200 2693. 4 Calculul pierderilor specifice de caldura tgcos = Igcos = q2 = q3 = q4 = q5 = 162.491497 20 20 1.285 1.5 2179.25 KW = 3140100 KJ/ora 1.99 KJ/m^3 1.1.491497 KJ/m^3 Fluxul termic util ( sarcina termica a cazanului ) Qu = 0.022 0.fluxul termic generat in urma arderii combustibilului ( caldura chimica a combustibilului) Qcs .fluxul termic datorat entalpiei combustibilului Qls .75 Gcal/h = 0.194471786 1 0 5.982048417 [KW] 7.032921569 m^3/s 118. 5.2 Calculul puterii calorifice inferioare a combustibilului Pci 30294.Anexa 1 1.fluxul termic termic datorat entalpiei aerului Qti .050386272 % % % % 100 1323.087 1.074 cc tc tL cp CH4 cp CO cp H2S cp O2 cp H2 cp CO2 L cpL cc = 1.049 0.75514194 0.8 Bilanturile temice partiale ale suprafetelor de transfer termic Fluxurile termice intrate Qcc .276 1.506 1.027 0.87225 MW = 872.075269784 [KW] 1005. Calculul consumului (debitului) de combustibil B = 0.023 0. 6.297 KJ/m^3K grd C grd C KJ/m^3K KJ/m^3K KJ/m^3K KJ/m^3K KJ/m^3K KJ/m^3K m^3/m^3 KJ/m^3K masic CH4 CO H2S O2 H2 CO2 0.358592 [KW] [KJ/s] 0.Temperatura .506 1. 3 Diagrama Entalpie .306 1. Bilantul temic general al cazanului 1.517647 m^3/ora 1.6 8.299 1.41591 [KW] Fluxurile termice iesite .805 0.564508 7.

732008 KJ/m^3 tc .Qp2 = Qp3 = Qp4 = Qp5 = Qp6 = Qtp = Qte 71.34873 [KW] [KW] [KW] [KW] [KW] [KW] [KW] ` Eroarea de inchidere a bilantului E 0.3468 to-temperatura teoretica de ardere to=f(Io) to= 1887.entalpia gazelor de ardere la iesirea din focar tf .37046142 0 132.fluxul termic schimbat in primul drum convectiv Qc1 = n1 * Qc 258.0868 Cazan cu doua drumuri convective 0.temperatura gezelor de ardere la iesirea din focar tf= 1000-1100 grade Celsius 1000 If= f( tf ) = 15050.550716 [KW] Ic .entalpia gazelor la iesirea din sitemul convectiv Ic=If.407965 [KW] . Calculul termic al focarului Io-entalpia teoretica de ardere Io=Pci(1-q1-q4-q6)+cc*tc+L*cpl*tl Io= 30236.69402 200 2693.7546825 9.fluxul termic transmis prin radiatie in focar Qr = B( Io-If ) * ( 1 .75 Gcal/h Bilantul termic al primului drum convectiv Qc1 .97358592 0 50.67 [grd C] Qr. 9.0987298 1004. 10 .q5) Qr= [KW] 474699.001061995 [ % ] 1.Qc/(B*(1-q5) Ic= 2332.78294 KJ/m^3 1800 28716. Calculul termic al sistemului convectiv Qc.284 [W] 474.68 [ grade C] Sarcina 100 1323.7319 KJ/m^3 1.40 1900 30450.fluxul termic schimbat in sitemul convectiv Qc= Qu .Qr = 397.temperatura gazelor la iesirea din sitemul convectiv tc = f ( Ic ) tc=~tgcos tc= 173.6992842 [KW] = If .

95 [ m ] 114 [ mm] = 0.127.fractiunea schimbata in primul drum convectiv n1 = 60…75 % (aleg 65 %) Ic1 .emisivitatea focarului e pentru gaz e= 0..temperatura absoluta a gazelor de ardere la iesire din focar Tf = 1000…1100 [grade C] Deja ales Tf= 1000 Tf= 1273.65 Co .6693 [W/m^2*K^4] Tf .Qc1 = 139.0.68 [ grade C] 100 1323.8Gcal/ df= 700.75)*af aleg hf= 1.0508 500 7071.n1 .800 mm df = 750 [ mm ] = hf = (1.121.63 [ m ] 0.Qc1/(B*(1-q5)) 6784.694 200 2693.Temperatura absoluta a peretelui metalic al focarului Tper = ( t tur + t retur )/ 2 + ( 20.30 ) + 273.15 [ K ] Aleg 20 Tper = 355.5.constanra de radiatie a corpului negru absolut Co = 5.15 [ K ] Tper .114..Qc2/(B(1 .03198 KJ/m^3 tc1 = f (Ic1)= 468.133 aleg dtv= af ..temperatura la iesirea din cel de-al doilea drum convectiv tc2 = f ( Ic2 ) = 173.dtv)( hf.Tper**4)*10**-8 Qr .q5)) = 2332.73201 KJ/m^3 tc2 .6.108.932989054 [ m^2 ] B Predimensionarea geometrica a focarului Diametrul tevilor elementelor cazanului 102.8742 Bilantul termic al celui de-al doilea drum convectiv Qc2 = Qc .1.inaltimea focarului ( af.entalpia gazelor la iesirea din cel de-al doilea drum convectiv Ic2 = Ic1 .75 [ m ] .0868 A Sr = Qr / (e*Co*(Tf**4 .entalpia gazelor la iesirea din primul drum convectiv ic1 = If ..114 [ m ] 0.latimea focarului hf .142751 [KW] Ic2 .89 400 5569.65 [ K ] Sr = 4.fluxul transmis prin radiatie in focar [ W ] e .dtv ) = pi*df**2/4 Sarcina caza 0.5*af af = hf = 0.

.inaltimea samotata a focarului hsam = (0.fluxul transmis prin radiatie in focar [ W ] Co .510953 (sub radicalul de ordinul 3) Csi . H2O vapori) Efl = w * Efl1 + ( 1 .236026652 p .factorul de murdarire .5) aleg 3 nein = 3 [ elemente ] harz .3016853 Efl2 .21024038 .temperatura absoluta teoretica de ardere [ K ] To=to+273.lungimea de samotare 400.constanra de radiatie a corpului negru absolut Co = 5.temperatura absoluta a gazelor de ardere la iesire din focar Tf = 1000…1100 [grade C] Deja ales tf= 1000 Tf= 1273.15 = 2160.768933864 [ m^2 ] Qr .e**.45 [ m ] nein ..6 * Vf / Sper 0.15 Efl11 .caracteristica radianta a focarului (calculat mai jos) Efl.600mm aleg 450 lsam = 450 [ mm ] = 0.82 [ K ] to= 1887.volumul focarului 1.26042924 .98185 [ m^2 ] Psi .numarul elementelor intoarcere spate ( 2.( 2 *hsam + af ) * lsam ..21776871 w -reprezinta fractiunea din volumul focarului ocupata de partea luminoasa a flacarii w gaz = 0. 1/3 ) Sr = 7.e**-(Kg+ Kf) 0.759965 [ m^2 ] (calculat cu lf ulterior determinat) hsam .33.7957346 Vf .neis * dtv * af Sr = 4.38 [ m ] lf .emisivitatea gazelor de ardere triatomice Efl2 = 1.6695 [W/m^2*K^4] 2.47 [ m ] lsam .61268246 [ m ] C Calculul exact al focarului Sr = Qr / (ef*Co*Csi*To^3*Tf*M*10**-8)* power( ( (To / Tf .5 hsam= 0.sprafata totala a peretilor Sper = 2 * (af + hf )*lf +af* hf = 5.0.pentru combustibil gazos = 1 Csi = 1 To .5.SO2..1..grosimea media a stratului radiant s= 3.67 Tf .emisivitatea partii luminoasa a flacarii( a particulelor de C incandescente ) Efl1 = 1.numarul total de elemente ale cazanului lf = ( nel -1 ) * dtv = 1.presiunea absoluta a mediului radiant din focar = 1.0.76 [ m ] nel = lf / dtv+1 = 16.hsam ) * af .71 [ m ] lf calculat din Sr = 1.4 harz= 0.1 )**2/ M**2) .lungimea focarului ne .(Kg*p*s)= 0.Kg*p*s = -0.66) * hf Aleg 0.cifra de ecranare Psi = Sr / Sper = 0.0.5 )*hf aleg 0.inaltimea de montare a arzatorului harz = (0.013 [ bar ] .4385965 Se adopta constructiv nel = 16 [ elemente] Sper .15 [ K ] Ef .0180485 af * hf * lf [ m^3 ] s .Sr = 2* ( af + hf )* lf + (hf .w )*Efl2 0.2 aleg = 0.emisivitatea flacarii si a gazelor de ardere triatomice (CO2.(Kg + Kf )*p*s = -0.

6 * Tf/1000 .participatia co2 .fluxul termic schimbat in drumul convectiv [W] tg' . vapori apa .4 D Eroarea de calcul E = E= 2*abs( Sr aprox .continutul relativ de carbon al combustibilului x pentru gax = 12*0.380291091 r .99 Sr C = 8.25918144 Psi .Efl ) * Psi ) 0.temperatura absoluta a gazelor la iesirea din focar Kf .12 ITERATIA 2 Sr = 8. b .presiunile partiale ale gazelor triatomice [ bar ] s .grosimea media a stratului radiant Tf .25* (CH4) = 2. Ph2o .b* hrel = 0.008 % Calculul sistemului convectiv Qc .cifra de ecranare M .282451012 [%] Pco2 .63 Sr C = 8.1 ) * ( 1 .0.6 * rhw) / sqrt (( Pco2 + Ph2o + Pso2 )*s) .5 ) * x = 0.66 lf real = 2.44 [ adimensional ] a.2 hrel .77 lf real = 2.03245515 [ % ] ITERATIA 1 (am inlocuit Sreal de la pct anterior la Sr pct B actual) Sr=7.0.768 lf=2.caracteristica de pozitie a flacarii in focar M = a .37 *Tf / 1000) * ( rco2 + rh20 + rso2 ) Kg = 0. so2 [ % ] r= 0.62 nel=24 Sr B = 7.coeficientul excesului de ardere x .inaltimea relativa a nucleului flacarii din focar hrel = harz / hfocar = 0. Ps02 .s .Sr exact ) / abs ( Sr aprox .105791 alfa .coeficient de atenuare a radiatiei datorita particuleleor de C incandescente Kf = 0.temperatura gazelor de ardere la intrarea in drumul convectiv tg" .0.03 * (2 .52 b = 0.grosimea medie a stratului radiant Kg .415 Ef= Efl/ ( Efl + (1.12 lf = 2.15 E = 6% E = 2.constante in functie de natura combustibilului si modul de ardere a = 0.alfa) * ( 1.74 nel = 25 Sr B = 7.78 + 1.Sr exact ) 48.temperatura gazelor de ardere la iesirea din drumul convectiv .reprezinta coeficientul de atenuare a radiatiei datorata gazelor de ardere triatomice Kg = ( ( 0.

diametru echivalent pentru cazane acvatubulare dech = dexterior al tevii dech = lambda .142751 [ grade C] [ grade C] [KW] [KW] Dtmed = 224.Dtmed contracurent Edt .89 [K] 112.89 173.407965 139.89 162.Suprafata de transfer termic a drumului cinvectiv Sct = Qc / (k * Dtmed ) Dtmde = Dtmedcc * Edt Dtmdecc .Qc tg' tg" Cazan cu 2 drumuri conv 1 conv 2 Qc1 Qc2 tf tc1 tc1 tgcos Qc tg' tg" Cazan cu 2 drumuri conv 1 conv 2 258.pasul normal in directia curgerii S2 .Qc1 = 100 75 50 468.005 [ m^2K/W ] alfa1coeficientul superficial de transfer termic prin convectie si radiatie intre gazele de ardere si suprafata de transfer temic alfa1 = w * alfac * alfar alfac .68 258.551795 Dtmed =( ( Dtmax .coeficientul de transfer termic prin convectie fortata alfar .89 468.95 Calcularea lui alfac alfac= Nu* lambda / dech dech .factorul de murdarire pentru combustibil gazos m= 0.temperatura gezelor de ardere la iesirea din focar tf= 1000-1100 grade Celsius 1000 tgcos = Tur Retur tc1 = f (Ic1)= tc2 = f ( Ic2 ) = Qc1 = n1 * Qc Qc2 = Qc .878237 [ K ] Edt=1 K .coeficientul de transfer termic prin radiatie w pentru cazane acvatubulare w= 0.89 [K] Conv 2 Dtmax = tg' .5 Sct .pasul in directia curgerii S2 = dech = 0.factor de corectie a diferentei de temperatura Dtmax = tg' .t retur = 925 [K] 418.invariantul Nusselt .14275 [KW] 1000 468.407965 139.coeficient global de transfer termic K = 1 / ( 1/ alfa1 + m) m .054 [ m ] .temperatura medie a gazelor de ardere Nu .Dtmin ) / (ln ( Dtmax / Dtmin ) ) ) * Edt [ K ] Dtmed = 638.5 [K] tf .coeficient de conductie termica a gazelor de ardere corespunzatoare temperaturii medii a acestora tmg .t retur = 393.ttur = Dtmin = tg".functie de schema de scaldare si caracterul curgerii Cazane acvatubulare : curgere transversala peste fascicul de tevi dispuse in coridor (in linie) S1 .ttur = Dtmin = tg".

prin interpolare.15) / 273.03292157 [ m^3/s ] Vg = 9. corespunzator temperaturii medii a gazelor de ardere Prp .208443929 [ m ] S1 = 0.05702351 [ m/s ] ( din calcule cu Str cunoscut) dech= 60 [ mm ] = 0.15 B .coeficient de conductie termica a gazelor de ardere corespunzatoare temperaturii medii a acestora tmg .invariantul lui Reynolds w = B*Vg / Str * (tmg +273.dech ) Str= 0.vacozitatea cinematica [ m^2/s ] (din tabel. in functie de temperatura medie a gazelor Pr .15 Str = 0.diametru echivalent pentru cazane acvatubulare dech = dexterior al tevii lambda .0.45 [ gr C ] Str = B * Vg / w * ( tmg +273.95 [ m ] 734.dech ) * (af .04737 [ W / m^2 K ] dech .06 [ m ] Str = ( S1 .factor de corectie care tine seama de pasul in directia curgerii Cs = ( S2 / dech ) ^ -0.15 Cn .dech ) si S1 rotunjit S1 = Str / (af .dech ) * (af .sectiunea de trecere a gazelor de ardere [ m^2 ] miu .Cs . de nr de elemente Cn = ( nel .invariantul Prandl corespunzator temperaturii peretelui tmg alfa = miu = (din tabel) Pr = tper --> Prp = CALCULUL PRIMULUI DRUM CONVECTIV af = hf = tmg = 0.2 [ m ] ( rotunjit la numar intreg ) Calcularea lui alfac alfac= Nu* lambda / dech alfac = 114.0798 [ m ] Str = ( S1 .dech ) + dech S1 = 0.08461304 [m^2] (cu w ales) w 12 [m/s] ( ales ) w= 14.factor de corectie ce tine cont de numarul de randuri de tevi.invariantul Prandl .debitul de combustibil = 0.237 Str .5 ) /nel Re .15)/273.din tabel.temperatura medie a gazelor de ardere .63 [ m ] 0.

41 * Cs * Cn * Re^0.coeficient global de transfer termic K = 1 / ( 1/ alfa1 + m) K= 75.6 / pi * ( af * S1 ) / ( af + S1 ) s= 0.45 [ gr C ] lambda 8.1 ) * ( 1 .013 [ bar ] s -grosimea medie astratului radiant [ m ] s = 3.93 K .69525 tmg = 734.07371521 m .84646675 Cs .0.6 * ( Pr / Prp )^0.000670465 Tper = 355.Nu .factor de corectie care tine cont de pasul in directia curgerii S2 = dech Cs = 1 Cn .reprezinta coeficientul de atenuare a radiatiei datorata gazelor de ardere triatomice Kg = ( ( 0.5 [ gr C ] Prp = 0.1888223 omega = 0.985714286 nel = 35 Re .factorul de murdarire .functie de schema de scaldare si caracterul curgerii Nu = 0.65 [ K ] alfa1coeficientul superficial de transfer termic prin convectie si radiatie intre gazele de ardere si suprafata de transfer temic alfa1 = omega * alfac * alfar alfa 1 = 120.invariantul Reynolds Re = w * dech / miu Re = 7094. radiatia gazelor de ardere triatomice Se tine cont de transferul termic prin radiatie in cazul temperaturilor ridicate.371165 miu .57 *10 ^ -2 miu = 118.invariantul Nusselt .emisivitatea gazelor de ardere triatomice Eg = 1.1247682 Co = 5.886 *10 ^ -6 Pr = 0.78 + 1.6065 Calculul lui alfar alfar .0.60 [ K ] alfar = Co * 10^ -8 *(Ep+1)/2*Eg*Tmg^3*(1-(Tper/Tmg)^3. adica temperatura absoluta medie a gazelor de ardere mai mare sau egala cu 650 K T mg = tmg + 273.161665318 -( Kg * p * s ) = -0.37 *Tmedg / 1000) * ( rco2 + rh20 + rso2 ) Kg = 1.e^ (Kg * p * s) Eg = 0.vasozitatea cinematica tper 82.5 ) / nel Cn = 0.6)/(1-(Tper/Tmg) [W/m^2K] alfar = 14. de nr de elemente Cn = ( nel .15 T mg = 1007.1763379 p= 1.17395827 Kg .0.6595 Ep .coeficientul de transfer termic prin radiatie .6 * rhw) / sqrt (( Pco2 + Ph2o + Pso2 )*s) .coeficient de absorbite a peretelui metalic Ep = 0.25= Nu = 79.82 Eg .factor de corectie ce tine cont de numarul de randuri de tevi .

factor de corectie care tine cont de pasul in directia curgerii S2 = dech Cs = 1 Cn .985714286 nel = 35 Re .5 ) / nel Cn = 0.66722952 [ W / m^2 K ] dech .97 *10 ^ -2 .vasozitatea cinematica tper 82.0.3318 [m^2] w= 1.3 Str =2 * (hf + S1' .95 [ m ] 315.6 * ( Pr / Prp )^0.pentru combustibil gazos m= 0.081838 miu .41 * Cs * Cn * Re^0.70 [ gr C ] S1' = 0.975763093 [ m/s ] dech= 60 [ mm ] = ( din calcule cu Str cunoscut) 0.Suprafata geometrica de transfer termic a convectivului Scg1 = nel * ( S1 + af )* pi * dech Scg1 = 5.temperatura medie a gazelor de ardere Nu .25= Nu = 43.2 [ m ] (de la primul drum convectiv) Calcularea lui alfac alfac= Nu* lambda / dech alfac = 35.diametru echivalent pentru cazane acvatubulare dech = dexterior al tevii lambda .invariantul Nusselt .dech ) Str = 0.5 [ gr C ] Prp = 0.factor de corectie ce tine cont de numarul de randuri de tevi .functie de schema de scaldare si caracterul curgerii Nu = 0.69525 tmg = 315.63 [ m ] 0.70 [ gr C ] lambda 4.622680557 CALCULUL CELUI DE-AL DOILEA DRUM CONVECTIV af = hf = tmg = 0. de nr de elemente Cn = ( nel .dech ) * ( s1" .06 [ m ] S1" = 0.475795996 [ m^2 ] Sct = Qc / (k * Dtmed ) Sct = 5.coeficient de conductie termica a gazelor de ardere corespunzatoare temperaturii medii a acestora tmg .invariantul Reynolds Re = w * dech / miu Re = 2465.0590296 Cs .005 [ m^2K/W ] Scg1 .387656431 [ m^2 ] Eroarea 1.

21455463 Co = 5.coeficient global de transfer termic K = 1 / ( 1/ alfa1 + m) K= 31.09 *10 ^ -6 0.85 [ K ] alfar = Co * 10^ -8 *(Ep+1)/2*Eg*Tmg^3*(1-(Tper/Tmg)^3.coeficient de absorbite a peretelui metalic Ep = 0.0.6)/(1-(Tper/Tmg) [W/m^2K] alfar = 4.06632582 [ m^2 ] Sct = Qc / (k * Dtmed ) Sct = 19.005 [ m^2K/W ] Scg1 .e^ (Kg * p * s) Eg = 0.reprezinta coeficientul de atenuare a radiatiei datorata gazelor de ardere triatomice Kg = ( ( 0. radiatia gazelor de ardere triatomice Se tine cont de transferul termic prin radiatie in cazul temperaturilor ridicate.1893823 p= 1.emisivitatea gazelor de ardere triatomice Eg = 1.Suprafata geometrica de transfer termic a convectivului Scg1 = 2 * (hf + S1' + S1" ) * nel * pi * dech Scg1 = 19.17395827 Kg .49741204 m .78 + 1.93 K .37 *Tmedg / 1000) * ( rco2 + rh20 + rso2 ) Kg = 1.6595 Ep .172529899 -( Kg * p * s ) = -0.64843 Calculul lui alfar alfar .82 Eg .65 [ K ] alfa1coeficientul superficial de transfer termic prin convectie si radiatie intre gazele de ardere si suprafata de transfer temic alfa1 = omega * alfac * alfar alfa 1 = 37.6 * rhw) / sqrt (( Pco2 + Ph2o + Pso2 )*s) .0. adica temperatura absoluta medie a gazelor de ardere mai mare sau egala cu 650 K T mg = tmg + 273.miu = Pr = 48.6 / pi * (S1"(hf+S1')/(hf+S1+S1") s= 0.15 T mg = 588.1 ) * ( 1 .074694115 Tper = 355.coeficientul de transfer termic prin radiatie .67293615 [ m^2 ] Eroarea 3.013 [ bar ] s -grosimea medie astratului radiant [ m ] s = 3.38507808 omega = 0.13175986 .factorul de murdarire pentru combustibil gazos m= 0.

67 2994.0868 4108.1714 154.98 2997.81996 61.449 1768.2993 69.21 2734.03 800 1704.34 304.13 I N2 KJ/m^3N 0 130.68 I O2 KJ/m^3N 0 131.855 3761.16 1100 2458.9131 506.6 2000 4843.99622 32.779 2573.678 1324.16 2968.77965 25250.099 5455.29 600 1224.8 4004.513 0 2.78 3229.71 2654.97 1334.76468 55.87642 8.52 300 558.58 Volum Compone nte gaze de ardere I H2O KJ/m^3N 0 150.13 794.71 17372.11 406.98 5033.28 806.8998 634.903 5282.69402 2693.83663 23512.2 528.54 12173.78786 90.03886 0 10.8267 1109.37756 18.66 1526.024 9143.47 19619.59 1506.556 3348.27 1004.599 1544.8 2486.107 2936.183 3415.35 3496.89916 5.34 4260.1 1722.1383 193.89 400 771.35 1800.25 2559.15 3138.98809 20101.185 3657.92 15282.63839 18390.127 7582.7439 128.77 3750.3317 0 154.2 1200 2715.47 16321.60479 32.11 2628.04 698.82 968.449 206.08285 6.187 3900.01 1477.13 950.66 1703.566 2130.582 8157.92 14230.51978 28.2535 115.2013 66.71 1963.1383 180.52 1700 4036.296 7161.3437 22 23 0.87072 78.38 377.19 2127.77 393.81 700 1462.0437 39.11 3245.319 4596.742 4179.624 2934.98 850.51 3001.99 1000 2204.39 13203.94 1034.54515 .32 2814.03 260.08822 25.095 6731.6 2293.84 1267.41 4360.84 551.69 900 1951.07 2779.27 2334.85 2131.61 1900 4574.04 3926.3893 141.91 1992.553 3457.63 1800 4305.04 4510.95048 12.98 1925.678 2697.04 200 357.7 626.772 8019.99 1318.28 807.287 900.15 0 1323.51 Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I g KJ/m^3N 0 851.681 0.61216 28716.819 2532.97 1097.55952 65.18 2798.787 6224.57662 43.12288 15.07 6305.283 0 304.82367 11780.76 11152.9137 987.93 2493.83 2460.2177 1356.6313 15050.86023 10181.05078 7071.Diagrama Entalpie-Temperatura Entalpia componentelor gazelor de ardere I CO2 KJ/m^3N Temperatura 0 0 100 170.02555 13406.56 1638.98 1300 2977.466 1739.31838 26974.31 1746.433 5878.51 1400 3239 1500 3502.0659 1706.0935 167.45 3691.6039 219.3 2334.91 2017.771 10142.906 1.70594 22.87418 8608.50632 36.39663 21807.19018 46.503 1996.12242 57.534 3173.2211 248.588 4388.34681 32344.91876 103.24 666.73192 16713.40238 30450.9 1148.87 4770.883 4144.8072 50.241 7182.36 2174.41 1600 3769.84 500 994.61562 43.18 2237.022 0.77299 21.27 1397.48 642.01 1159.3543 699.6521 5569.94 1859.03 1549.43 I SO2 KJ/m^3N 0 181.68 3459.129 2460.46426 54.0562 323.969 2227.9104 233.92 18424.7 587.39 1246.78 267.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful