CERCETAREA CAUZELOR DE INCENDIU

GENERALITĂŢI Cercetarea cauzelor de incendii trebuie înţeleasa ca un ansamblu de masuri si acţiuni organizatorice, tehnice si operative care include metode, procedee si mijloace specifice în vederea stabilirii precise a împrejurărilor, surselor, mijloacelor de aprindere si, după caz, a autorilor care au generat producerea incendiului sau evenimentului urmat de incendiu. Activitatea de cercetare are ca cerinţe de baza: operativitatea, autenticitatea datelor, informaţiilor, probelor si eficienta masurilor tehnice sau organizatorice luate pentru prevenirea altor evenimente de aceeaşi natura, si include: tactica stabilirii împrejurărilor si cauzelor de incendiu – sistem de reguli prin care se asigura efectuarea organizata, operativa si oportuna a activităţii de cercetare la fata locului, stabilirea competentelor, elaborarea si verificarea ipotezelor, modul de cooperare cu specialişti si alte organe abilitate prin lege; metodica de cercetare – care stabileşte particularităţile cercetării diferitelor situaţii; tehnica de cercetare – care reprezintă totalitatea mijloacelor tehnice si metodelor ştiinţifice utilizate în scopul descoperirii, examinării si interpretării examinării amprentei incendiului, urmelor si altor mijloace de proba, precum si efectuarea expertizelor tehnico-ştiinţifice de specialitate.

-

Amprenta incendiului – imaginea macroscopica a ansamblului modificarilor survenite la locul incendiului ca urmare a efectelor incendiului asupra spatiului incendiat si a bunurilor aflate în acesta. Urma – este orice modificare produsa în mediul în care a izbucnit incendiul sau în alte locuri ce au legatura cu acesta, ca urmare a interactiunii dintre fenomenele tehnice, naturale, infractionale sau de alta natura, mijloacele si caile de actiune ale acestora si elementele componente ale spatiului incendiat.

ce pot fi generatoare ale surselor de aprindere. . urmelor si altor mijloace de proba.formularea concluziilor si învatamintelor privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor desfasurata si luarea masurilor pentru perfectionarea acesteia în viitor. . . precum si efectuarea expertizelor tehnico – stiintifice de specialitate.Mijlocul care a produs aprinderea – reprezinta sistemul.Împrejurarea determinanta – se refera la conditiile favorizante care fac posibila punerea în contact a sursei de aprindere cu masa combustibila.descoperirea împrejurarilor si cauzelor reale care au generat incendiile.Sursa de aprindere .a.prevenirea în viitor a incendiilor datorate cauzelor si împrejurarilor similare sau asemanatoare celor cercetate.Metodologia stabilirii împrejurarilor si cauzelor de incendiu – reprezinta sistemul de reguli prin care se asigura efectuarea organizata si operativa a activitatii de cercetare la fata locului. utilajul. s. stabilirea cauzei de incendiu si intocmirea raportului de cercetare. fenomenul. . . elaborarea si verificarea ipotezelor. aparatul.Scopurile activitatii de cercetare a incendiilor sunt: . modul de cooperare cu specialisti si alte organe abilitate prin lege.sprijinirea organelor de cercetare penala în elucidarea cauzelor. examinarii si interpretarii examinarii amprentei incendiului. . în identificara si în administrarea probelor în vederea aflarii adevarului pentru luarea masurilor ce se impun. . . .Tehnica de cercetare – totalitatea mijloacelor tehnice si metodelor stiintifice utilizate în scopul descoperirii.reprezinta sursa care poseda energia minima necesara pentru aprinderea combustibilului.

pentru determinarea unor caracteristici tehnice ale materialelor si substantelor implicate in eveniment. DESFĂSURAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE A CAUZELOR DE INCENDIU - Cercetarea la fata locului reprezinta ansamblul de urme. în interactiunea lor. instalatiilor tehnologice sau de utilitati si a respectarii tuturor prevederilor legale pe linia prevenirii si stingeriiincendiilor. a activitatii depuse de serviciul de pompieri civili.a. astfel : - studierea documentelor principale de organizare a apararii împotriva incendiilor: avizul si autorizatia de p. scenariile de siguranta la foc.. permise de lucru cu foc s. cât si cu spatiul si mediul înconjurator. obiecte si materiale prezente în zona incendiata.. a normelor si normativelor specifice.i.ACTIVITATEA DE CERCETARE A CAUZELOR DE INCENDIU PRESUPUNE: Documentarea: • studierea documentatiei tehnice (piese scrise si desenate) a constructiei. atât între ele. solicitarea sprijinului celorlalte organe abilitate prin lege pentru obtinerea unor date si informatii necesare elucidarii cazului. dispoziţiilor generale p. a documentelor de control tehnic de prevenire. planul de depozitare a materialelor periculoase.s. . - studierea rezultatelor unor analize si expertize de laborator. instructiunile de aparare împotriva incendiilor. - studierea fiselor cu atributiunile salariatilor din zona implicata. . planul de interventie. • studierea cazuisticii unor evenimente similare produse în tara sau strainatate..s. procesului tehnologic.studierea reglementarilor tehnice.i.

în timp. • Efectuarea cercetarii complete si minutioase la fata locului. • Aflarea. cantitati. • Luarea masurilor pentru prevenirea si înlaturarea eventualelor pericole iminente (propagarea incendiului la alte constructii si instalatii. pentru a permite reluarea activitatii în obiectivul incendiat si evitarea în acest fel a unor pagube suplimentare). în cursul cercetării. numarul si locul arderilor intense (focarelor). • Observarea comportamentului potentialilor faptuitori prezenti la fata locului. • Consemnarea. mirosul. a duratei cercetarii incendiului la fata locului (se impune însa operativitate maxima. a tuturor constatărilor. vâlvataie). suprafata incendiata etc. de exemplu: modul de dezvoltare (rapid. • Utilizarea metodelor.Cercetarea la fata locului presupune anumite reguli: • Deplasarea în cel mai scurt timp la fata locului. precum si pentru prevenirea sustragerilor. alte explozii. materialele si substantele care au ars sau au fost degradate pe timpul incendiului (natura. • Executarea organizata a sarcinilor.). datelor. caracteristicile incendiului. prabusiri etc. notarea si fixarea pe timpul stingerii incendiului si a cercetarii acestuia a datelor referitoare la: locul izbucnirii incendiului sau a producerii exploziei urmata de incendiu. informaţiilor si elementelor în legătura cu cauza. amplasare. proprietati). • Nelimitarea anticipata. lent. - . culoarea flacarilor. aparaturii si tehnicii adecvate în raport de natura si particularităţile locului faptei. procedeelor. cu limbi de flacari. independent de orice ipoteza preconceputa sau de alte anticipari.

a fazei în care se afla obiectivul incendiat (în exploatare. fixarea si pastrarea neschimbata (pe cât posibil) a urmelor si corpurilor delicte. poziţia obiectelor. conservarea si cercetarea probelor materiale ce pot cocura la stabilirea cauzelor de incendiu. regulamente sau instructiuni de fabricatie etc. permisul de lucru cu foc. în strânsa interactiune. cercetarea evenimentului ca fenomene. ridicarea. când si cum a observat si anuntat incendiul.). diagrame. conservarea si examinarea elementelor care pot furniza date si informatii despre eveniment (statii de comanda. culegerea de date si informatii despre incendiu de la persoane aflate la fata locului sau de la cele care detin date despre acesta.• identificarea persoanelor care pot da relatii despre eveniment. intervievarea lor într-o atmosfera de bunavointa si notarea datelor si informatiilor furnizate de acestia. în probe tehnologice. ridicarea si examinarea acestora de catre organele împuternicite prin lege. • • • . registre. temperatura. cercetarea. - - • conditiile atmosferice (vânt. empirism sau intuitie. a procesului tehnologic. precipitatii). de la început. situatii si masuri succesive în timp. descrierea. renuntând la idei preconcepute. • cunoasterea specificului obiectivului. cine. materialelor si substanţelor aflate în zona incendiata si eventualele modificări survenite pe timpul stingerii incendiului. cine. planul de aparare împotriva incendiului.). a întregului pachet de ipoteze si versiuni referitoare la cauzele si împrejurarile posibile sa genereze incendiul sau explozia. protejarea. când. aparatura de masura si control. în timpul sau în afara programului de lucru etc. în reparatii.verificarea. • stabilirea. cum si cu ce s-a actionat initial asupra incendiului.

daca instalatiile tehnologice si utilitare sunt sau nu în functiune intrarea în funcţiune a instalaţiilor automate de stingere sau de evacuare a fumului. înălţimea si culoarea flacarilor. pe baza efectelor asupra materialelor existente. culoarea si mirosul fumului. eventualele posibilitati de iniţiere a incendiului de la surse de aprindere din exterior eventuale urme ale patrunderii în spatiul examinat a unor persoane. în functie de natura lor.epurarea si clasificarea tuturor ipotezelor si versiunilor pe baza informatiilor si datelor culese. . existenta unor usi sau ferestre deschise sparte sau a unor goluri tehnologice care sa favorizeze un aflux suplimentar necesar arderii. directia si intensitatea vântului sau alte fenomene meteo limitele exterioare ale propagarii incendiului. prăbuşirea sau cedarea unor elemente de construcţie. - Analiza amprentei incendiului determinarea densitatii arderii în diferite zone. Activitati desfăşurate de investigator Se vor stabilii si nota date despre: dimensiunea incendiului existenta mai multor focare distincte. efectele asupra vecinatatilor. pâna se ajunge la stabilirea univoca a adevarului.

seringa. bidoane. folosind solubilizarea în apa sau alcool. penseta. depunerilor. lopăţica.). petelor. transvazarea. pungi de plastic. ridicarea crustelor. • • ridicarea prin fotografiere. Urmele sau purtatorii de urme se vor ambala separat. aparatelor din zona afectata de incendiu capabile sa initieze aprinderea materialelor combustibile din jur identificarea de urme de scurgeri de lichide combustibile sau de mirosuri neobisnuite. cutii conserve etc. pipeta.- inventarierea utilajelor. spatula. mulaj.. STABILIREA POZIŢIEI FOCARULUI sI A CAUZEI INCENDIULUI Pentru stabilirea poziţiei focarului se vor desfăşura următoarele activitati: . eticheta si sigila.se vizualizeaza zona incendiata pentru identificarea elementelor ce pot duce la stabilirea pozitiei focarului. precum si a unor corpuri sau obiecte care prezinta urme de degradari termice - Prelevarea de probe Ridicarea urmelor sau a imaginilor acestora se face prin procedee si tehnici criminalistice specifice de catre persoane abilitate prin lege: • • ridicarea obiectului care poarta sau conţine urme (sticle. se vor marca. aspiratorul. electricitatea statica. instalatiilor.desen. filmare. ridicarea prin transferare folosind folii adezive. . magnetul etc. pulberilor etc. batiste.

- - Stabilirea cauzei de incendiu .- se analizeaza fiecare punct de ardere incepand de jos sub aspectul modului de transmitere a arderii de la acesta.analiza întregului pachet de ipoteze si versiuni.sensul curentilor de aer formati în cladire. eliminarea succesiva a celor care nu pot fi fundamentate (logic. se studiaza amprenta generala a incendiului. tehnic si stiintific) ca posibile în situatia reala data . pentru a forma un incendiu mic. se ia în considerare si actiunea unor factori exteriori (directia vântului. pentru a se realiza modelul dupa care se considera ca incendiul a evoluat ulterior . efectul de cos) pentru determinarea modului de dezvoltare a incendiului . concluziile rezultate din studierea fiecarui focar sunt evaluate în corelatie cu amprenta generala si cu modul de evolutie a incendiului în faza dezvoltata.stabilirea întregului pachet de ipoteze posibile si versiuni referitoare la cauzele si împrejurarile care au generat producerea unui incendiu. prin stabilirea directiei predominante a arderii si a suprafetelor de ardere ce puteau fi aprinse din acest punct. . dupa analizarea tuturor focarelor de ardere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful