You are on page 1of 1

Ramtha Cel Iluminat

O prezentare a lui Ramtha, a Şcolii sale şi a lui JZ Knight
© 2005 JZ Knight

aspectele creaţiei şi să facă cunoscut necunoscutul. El se referă la acest proces ca fiind ascensiunea lui. Când, în sfârşit, a decis să părăsească această lume, el a acensionat în faţa oamenilor săi, aproximativ două milioane, promiţându-le că se va întoarce, după ce timp de 120 de zile i-a învăţat tot ce ştia. El a ales să se întoarcă acum, pentru că omenirea este gata să înţeleagă ceea ce el a descoperit singur despre adevărata noastră identitate ca Observatori, responsabili pentru colapsarea câmpului cuantic şi modelarea timpului şi a spaţiului.

divinului, capabile de geniu şi de a fi Dumnezeu – realizat. Şi totodată este subliniat faptul că important este să asculţi mesajul, nu să te închini mesagerului, sau unui chip, ori unei imagini. Totodată se afirmă că adevărata esenţă a persoanei umane nu este în trupul fizic sau un anume gen.

• • • • • •

Testări ştiinţifice
Evoluţia ştiinţei a dus la apariţia unor teste şi echipamente care pot analiza fenomenul de channeling şi să-l studieze din punct de vedere fiziologic, neurologic şi psihologic. Aceste studii ştiinţifice au avut loc în 1996, când un număr de 18 savanţi distinşi, l-au studiat pe Ramtha, şcoala şi pe JZ Knight, timp de 18 luni. Echipa de cercetători a fost compusă din neurologi, psihologi şi sociologi de vârf, experţi în religie din diverse instituţii ca: Seminarul de Teologie din Chicago, Universitatea Temple, Universitatea Colgate, Universitatea din California, Universitatea din Oregon, Saybrook Graduate School & Research Center şi Colegiul Birbeck de la Universitatea din Londra. • Colegiul Birbeck de la Universitatea din Londra Dr. Basil Hiley • Universitatea Colgate Dr. Joscelyn Godwin • Seminarul Teologic din Chicago Dr. Robert L. Moore • Universitatea Concordia din Quebec, Canada Dr. Susan Jean Palmer • Uniunea Absolvenţilor în Teologie din Berkeley, California. Dr. Constance A. Jones • Grupul de Cercetare din Nordvest Dr. Joseph Bettis • Saybrook Graduate School & Research Center Dr. Stanley Krippner Dr. Ian Wickramasekera
© 2005 JZ Knight

JZ Knight, canalul
JZ Knight s-a născut la 16 martie 1946 în Roswell, New Mexico, într-o familie de lucrători cu ziua la fermă. A fost al 8-lea copil şi şi-a petrecut primii ani de copilărie pe câmpurile unde mama ei culegea bumbacul. JZ Knight şi-a crescut singură cei doi copii, prin muncă grea şi dedicaţie. Viaţa ei a fost schimbată de Ramtha, care a dus-o pe drumul descoperirii de sine şi al măestriei. Din punct de vedere istoric, JZ a fost Ramaya, unul dintre mult iubiţii copii adoptivi pe care i-a avut Ramtha. Unul dintre cele mai controversate aspecte ale învăţăturilor lui Ramtha, este felul în care el a ales să-şi prezinte mesajul. El îşi comunică mesajul prin intermediul unui fenomen numit channeling. De fapt Ramtha a făcut cunoscut acest termen la sfârşitul anilor 1970. Ramtha a ales-o pe JZ Knight ca să-l canalizeze, să-i folosescă trupul pentru a-şi prezenta mesajul personal. Un canal este diferit de un medium. În timp ce canalizează, canalul nu trece într-o stare de conştienţă alterată, ea îşi părăseşte corpul complet şi îngăduie conştiinţei care intră să-i opereze creierul şi sistemul nervos şi să aibă control complet asupra corpului ei. JZ Knight este singurul canal pe care Ramtha l-a ales şi îl foloseşte pentru a-şi prezenta mesajul în persoană. Ramtha a ales să-şi prezinte mesajul într-un trup de femeie, în loc să-şi folosească propriul trup fizic, pentru a sublinia că Dumnezeu şi divinitatea nu sunt prerogative masculine şi că femeile au fost întotdeauna expresii demne ale
© 2005 JZ Knight

Învăţăturile lui Ramtha sunt o ştiinţă unică. Ele se adresează întrebărilor fundamentale despre existenţa şi persoana umană, despre originea şi destinul nostru, bun şi rău, suflet, viaţă şi moarte, lume, relaţiile noastre cu alţii şi natura spaţiului, a timpului şi pânza (structura) realităţii. Învăţăturile nu sunt doar o simplă dizertaţie intelectuală pe o temă specifică, nici o formă de a dezvălui adevărul cerând încredere oarbă. Învăţăturile lui Ramtha nu sunt o religie nouă şi nici pietre de temelie pentru o nouă biserică. Ele ne oferă o perspectivă unică asupra misterului vieţii. Ne oferă un cadru în care întrebări, la care filozofia, ştiinţa şi religia nu au putut răspunde, găsesc un înţeles şi o aplicaţie nouă în vieţile noastre.

Dr. Judy Wickramasekera Dr. Charles Winstead al III-lea Universitatea Temple Dr. Franklin H. & Marcia Sachs Litteli Universitatea Santa Barbara din California Dr. J. Gordon Melton – Studiul Religiilor din America Universitata din Oregon – Dr. Amit Goswami Universitatea din Tampa, Florida de Sud Dr. Gail Harley – Profesor de studii religioase Universitatea din Washington Dr. Charles LeWarne, Retired Professor of History Universitatea de Vest din Illinois – Dr. John Simmons

de sânge pompat de inimă erau scăzute. Echipa de oameni de ştiinţă care au făcut aceste teste – şi Dr. Stanley, fost preşedinte al Asociaţiei de Parapsihologie din America şi profesor la Saybrook Graduate School – au afirmat că JZ Knight nu ar fi avut cum să modifice intenţionat rezultatele. Testele psihologice şi de comportament au inclus: • curba absorbţiei • curba disociativă a conştienţei • un chestionar special • studiul fenomenului • indicele Gold Stanford pentru abilităţi hipnotice • teste specifice oftalmologice Dr. Krippner a explicat că rezultatele testelor au fost semnificative şi că JZ Knight nu este o fraudă şi nici bolnavă mintal. În cercetare a fost folosit şi testul Stanford pentru abilităţi hipnotice, la care JZ Knight a avut un răspuns „extrem de bun“.

Testări fiziologice şi psihologice
Au fost făcute de Dr. Stanley Krippner, Dr. Ian şi Dr. Judy Wickramasekera şi Dr. Charles W. Winstead al III-lea, de la Saybrook Graduate School &Research Center. Au fost colectate opt măsurători fiziologige standard ale reactivităţii sistemului nervos autonom al lui JZ Knight, înainte, în timpul şi după ce l-a canalizat pe Ramtha: • electromiograma muşchiului frontal • electromiograma muşchiului trapez • temperatura pielii din partea stângă a trupului • temperatura pielii din partea dreaptă a trupului • bătăile inimii • volumul de sânge pompat pe bătaie • conductibilitatea electrică a pielii pe partea stângă a corpului • conductibilitatea electrică a pielii pe partea dreaptă a corpului Rezultatele acestor teste au arătat că atunci când JZ Knight îl canaliza pe Ramtha, tensiunea muşchilor, pulsul şi conductibilitatea electrică a pielii erau crescute, în timp ce temperatura şi volumul

Experţi în domeniul religiei de la Universitatea din California
Conduşi de Dr. J. Gordon Melton, directorul Institutului pentru Studiul Religiilor din America, de la Universitatea din California, Santa Barbara. Diverşii experţi în religie, implicaţi în cercetare, conduşi de Dr. J. Gordon Melton, au ajuns la o concluzie comună şi cuvintele Dr. John Simmons, profesor de studii religioase la Universitatea de Vest din Illinois au fost: „Ceea ce vedem aici, la această şcoală, este chiar ceea despre ce vorbeşte tradiţia veche: manifestarea unei noi conştiinţe care se oglindeşte în realitate ca esenţă, sau Dumnezeu, sau divin şi care de fapt este iubire şi este cheia pentru calea etică“. JZ Knight este iubită mult pentru pasiunea ei de a învăţa şi a explora mintea. Ea continuă să-l canalizeze pe Ramtha şi să dea lumii învăţăturile lui prin Şcoala de Iluminare a lui Ramtha, Şcoala originală a Conştiinţei şi Energiei.

Cine este Ramtha?
Ramtha a trăit ca om, acum 35.000 de ani, în demult dispărutul continent Lemuria. În timpul vieţii sale de războinic cuceritor, şi prin propria observaţie, gândire şi contemplare, el a înţeles potenţialul nelimitat al minţii de a crea realitate şi extraordinar în vieţile noastre. Dovezi ale vieţii şi învăţăturilor lui pot fi găsite între multiplele descoperiri arheologice din India şi Egipt, ca şi în literatura hindusă. Ramtha spune că în singura sa viaţă de om şi-a pus întrebări despre existenţa umană şi însemnătatea vieţii şi că a descoperit calea de a transcende timpul, spaţiul şi limitările trupului fizic. El a găsit calea de a-şi lua trupul la un nivel al mintţi, în care să rămână complet conştient, să aibă libertate totală de a experimenta toate