You are on page 1of 35

1

lnC8l!l8LA ÞAClLn1Ll
Cu vAClnl1ÃCupr|ns
lŦ Argument ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 1
llŦ Ingr|[|rea pac|ente| cu vag|n|tå ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ
Cb|ect|v 1 Ŵ No¡|un| genera|e de anatom|e ¡| f|z|o|og|e ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ
AnaLomla aparaLulul genlLal femlnln ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ
llzlologla aparaLulul genlLal femlnln ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 3
Cb|ect|v 2 Ŷ Þrezentarea genera|å a afec¡|un|| ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 3
ueflnl(le ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 3
Claslflcarea vaglnlLelor ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 3
LLlologla ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 3
SlmpLomaLologle ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 3
ulagnosLlc ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 6
Lvolu(le ;l prognosLlc ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 7
1raLamenL ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 7
Compllca(ll ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 8
Cb|ect|v 3 Ŵ ko|u| autonom a| as|stentu|u| med|ca| |n |ngr|[|rea pac|ente| cu vag|n|tå ŦŦ pagŦ 8
ll;a Lehnlcá nrŦ1 Ŷ 1oaleLa organelor genlLale ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 9
ll;a Lehnlcá nrŦ Ŷ AllmenLarea acLlvá ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 1
ll;a Lehnlcá nrŦ3 Ŷ Comunlcarea LerapeuLlcá ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 14
Cb|ect|v 4 Ŵ ko|u| de|egat a| as|stentu|u| med|ca| |n |ngr|[|rea pac|ente| cu vag|n|tå ŦŦŦ pagŦ 17
ll;a Lehnlcá nrŦ4 Ŷ 8ecolLarea secre(lllor vaglnale ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 19
ll;a Lehnlcá nrŦ3 Ŷ AdmlnlsLrarea medlcamenLelor pe cale vaglnaláŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 1
ll;a Lehnlcá nrŦ6 Ŷ 8ecolLarea sângelul venos penLru examene hemaLologlce ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 3
Cb|ect|v S Ŷ Þrocesu| de |ngr|[|re a| unu| pac|ent cu vag|n|tå ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 4
lnLervlu ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 4
nevolle fundamenLale dupá vlrglnla Penderson ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 6
Þlan de ingrl[lre ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 7
Cb|ect|v 6 Ŵ Lduca¡|a pentru sånåtate ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 9
lllŦ 8lbllografle ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 31
lvŦ Anexe Schemeţ Iotograf|| ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ pagŦ 3

1

Ŧ Argument

Vag|n|ta reprezlnLá dln puncL de vedere medlcal o lrlLa(le ;l/sau o lnflama(le a vaglnululŦ ue
fapLţ vaglnul se apárá in mod normal de mlcroorganlsmele noclve cu a[uLorul florel bacLerleneŦ uacá
echlllbrul esLe deran[aLţ apare vaglnlLaŦ

Scopu| prezentu|u| pro|ect esLe de a ldenLlflca problemele de ingrl[lre speclflce penLru o
paclenLá cu vaglnlLáŦ

Þrob|eme|e pe care le prezlnLá un bolnav cu vaglnlLá ;l de care Lrebule sá (lná seama aslsLenLul
medlcal la inLocmlrea planulul de ingrl[lre sunLť probleme de dependen(áţ oblecLlve de ingrl[lreţ
lnLerven(ll auLonome ;l delegaLe apllcaLeţ evaluarea lnLeven(lllor apllcaLeŦ

Cb|ect|ve|e prezentu|u| pro|ect suntť
uezvolLarea oblecLlvelor prolecLulul au la bazá urmáLoarele competen¡e profes|ona|eť
1Ŧ urmárlrea ;l noLarea in foala de observa(le a func(lllor vlLale ;l vegeLaLlveŦ
Ŧ Cunoa;Lerea ;l apllcarea reglmurllor dleLeLlce in dlferlLe bollŦ
3Ŧ Cunoa;Lerea sLllulul de vla(á a condl(lllor de Lral ;l de muncáţ a efecLelor asupra sLárll de
sánáLaLeŦ
4Ŧ Aslgurarea medlulul adecvaL odlhnel ;l supravegherea bolnavululŦ
3Ŧ Cunoa;Lerea meLodelor de admlnlsLrare a medlcamenLelorŦ
6Ŧ Acordarea de ingrl[lrl penLru prevenlrea compllca(lllorŦ
7Ŧ Cunoa;Lerea pregáLlrll bolnavllor ;l a maLerlalelor necesare penLu recolLárl de produse
blologlceţ paLologlceŦ
8Ŧ Lxplorárl func(lonaleţ examen radlologlcŦ
9Ŧ Acordarea de ingrl[lrl in slLua(ll de urgen(áŦ
10Ŧ 8eallzarea educa(lel in scopul prevenlrll compllca(lllor ;l men(lnerea unul grad de sánáLaLeŦ

Apllcarea procesulul de ingrl[lre la paclen(ll cu vaglnlLá sŴa flnallzaL prln anallza unul caz cu
vaglnlLá mlcoLlcá Ŷ caz penLru care sŴa elaboraL un lnLervluŦ Þe baza lnLervlulul reallzaL sŴau evlden(laL
probleme de dependen(e speclflce la nlvelul celor 14 nevol fundamenLale Ŷ conform prlnclplulul
vlrglnlel PendersonŦ
ln flnal a fosL elaboraL p|anu| de |ngr|[|re la o paclenLá cu vaglnlLá respecLând oblecLlvele
generale ale prolecLululŦ Þe plan au fosL evlden(laLe problemele de dependen(áţ oblecLlve de ingrl[lreţ
lnLerven(ll auLonome ;l delegaLe apllcaLeţ precum ;l evaluarea lnLerven(lllor apllcaLeŦŦ Ingr|[|rea pac|ente| cu vag|n|tå

Cb|ect|v 1 Ŵ No¡|un| genera|e de anatom|e ¡| f|z|o|og|e

8eproducerea esLe o caracLerlsLlcá fundamenLalá a orlcárel flln(e ;l se reallzeazá prln
parLlclparea a doua organlsme de sex dlferlLŦ La esLe rezulLaLul fecundárll gameLulul femlnln (ovul) de
cáLre gameLul masculln (spermaLozold)Ŧ Cul rezulLaL se grefeazá in cavlLaLea uLerlnáţ unde conLlnuá sá
creascá ;l sá se dezvolLe pâná ce fáLul devenlL vlabll esLe expulzaL dln uLer prln acLul na;LerllŦ
ulferen(lerea sexualá esLe prezen(a incá dln momenLul fecundárll oululţ dar dlferen(lerea
lnLersexualá somaLopslhlcá are loc lenL in Llmpul copllárlel sl se reallzeazá dupá puberLaLe ca urmare a
acLlvlLá(llor gonadelorŦ ln copllarleţ hormonll sexuall secreLa(l in canLlLá(l reduse conLrlbuleţ impreuná
cu cellal(l hormonlţ la cresLerea sl dezvolLarea armonloasá a organlsmululţ lar dupa puberLaLeţ acesLl
hormonl secreLa(l in canLlLá(l crescuLe la femel cu anumlLe caracLerlsLlcl clcllceţ inLre(ln func(la
sexualáŦ
Crganlzarea morfofunc(lonalá a slsLemulul reproducáLor la ambele sexe esLe exLrem de
complexáţ gonadele avand aLâL func(la de a produce game(l (ovule sl spermaLozolzl) câL ;l pe cea de a
secreLa hormonl sexuallţ care prln dlferlLele lor acLlvlLaLl asupra organelor genlLale ;l asupra inLregulul
organlsmţ aslgura condl(ll opLlme penLru reproducereŦ

Anatom|a aparatu|u| gen|ta| fem|n|n

Apototol qeoltol femlolo esLe formaL dlnLrŴo parLe exLerná Ŵ vulvá Ŵ ;l un grup de organe
lnLerne locallzaLe ln pelvlsť vaglnulţ uLerulţ Lrompele laloppe (salplnge) ;l ovareleŦ
Clandele mamare consLlLule anexe ale aparaLulul genlLalŦ
Lvolu(la ;l sLarea morfologlcá a organelor genlLale sunL in sLrânsá lnLerdependen(á cu sLarea
hormonaláţ dlferlLá in flecare dln perloadele de dezvolLareŦ
vuLvA Ŷ reprezlnLá deschlderea in afara organelor genlLaleŦ
LsLe consLlLulLá dlnť
munLele lul venus
labllle marl
labllle mlcl
cllLorlsul
hlmenul
glandele 8erLholln
glandele Skene
bulbll vesLlbularl
glandele anexe reglonale
perlneul
3

La nlvelul vulvel se aflá ;l orlflclul exLern al ureLrel (meaLul urlnar) cu glandele SkeneŦ
I|z|o|og|a aparatu|u| gen|ta| fem|n|n
MensLrua(lať consecln(á colora(lllor neuroŴhormonale la femeleţ esLe reprezenLaLá de o
hemoragle asoclaLá cu necroza superflclalá a mucoasel uLerlneţ care se produce clcllcţ incepând cu
puberLaLea ;l sfâr;lnd cu menopauzaţ consLlLulnd expresla acLlvlLá(ll genlLale femlnlneŦ
ln reallLaLe sunL mal mulLe clclurlţ care converg sl se condlLloneaza reclprocť clclul hlpLalmoŴ
hlpoflzarţ clclul ovarlan cu clclul exocrln ;l endocrlnţ clclul uLerln (endomeLrlal)ţ clclul vaglnalţ clclul
mamar ;l clclul genlLalŦ
Clclul endomeLrlalť
Modlflcárl clcllce ale endomeLrululŦ Mucoasa uLerlná esLe dlvlzaLá in douá sLraLurl cu
caracLerlsLlcl anaLomlce ;l evoluLlve dlferlLeť
SLraLul profund sau bazalţ ce nu suferá nlcl o modlflcare deŴa lungul clclulul mensLrualţ
esLe formaL dln parLea profundá a Lubllor glandularl ;l a corlonululŦ
SLraLul superflclalţ numlL sl func(lonalţ care prezlnLá lmporLanLe modlflcárl in cursul
clclulul mensLrualŦ
Clclul mensLrual se poaLe impár(l ln 3 fazeť prollferaLlváţ secreLorle sl mensLrualáŦ
laza prollferaLlvá
Spre a 10Ŵa zl a clclululţ glandele care au fosL ingusLaLe recLlllnllţ devln LrepLaL hlpoLroflceţ lar
lumenul lor se lárge;LeŦ ln celule nu se mal gásesc nlcl mucusţ nlcl gllcogenŦ Spre zlua 13 Ŷ 14ţ glandele
sunL mal marlţ eplLellul lor esLe mal ondulaLţ sub lnfluen(a mucoasel lŦSŦPŦŴulul se secreLá esLrogenl cu
ac(lune prollferaLlvá asupra mucoaselŦ
laza secreLorle (progesLeronlcá sau pregravldlcá)
ln cea deŴa 13 Ŷ17Ŵa zlţ la baza celulelor apar vacuole de gllcogenţ glandele devln danLelaLeţ
gllcogenul se deplaseaza spre parLea aplcalá a celulelţ penLru a excreLa cáLre zlua a 3ŴaŦ ln acesL
momenL parLea splcalá a celulel se incarcá cu mucusŦ ArLerele splralaLe se dlferen(lazá in zllele 3 Ŷ
7ţ LoL acum sLroma se mlcsoreazá in groslme prln resorb(la edemululŦ
ueLermlnlsmul fazel secreLorle esLeť LŦPŦ Ŷ progesLeron Ŷ faza secreLorleŦ
laza mensLrualá
uureazá in medle 4 zlleŦ SLraLul superflclal másoará 8 Ŷ 10 cm in groslme ;l se ellmlnáŦ
MensLrua(la apare ca un cllva[ hemoraglc al mucoasel uLerlneţ reallzaL prln [ocul modlflcárllor
vasculareŦ
Clclul vaglnulul
ln mod normal mucoasa vaglnaláţ la femelle in pllná acLlvlLaLe sexualá are paLru zone de celule
care se modlflca ln cursul clclulul mensLrualŦ
AcesLea sunLť
Ŵ zona superflclalá
Ŵ zona lnLermedlará
Ŵ zona parabazalá
Ŵ zona bazalá
4

ln Llmpul fazel esLrlgenlceţ eplLellul marglnal cre;Le ;l aLlnge maxlmum de dezvolLare inalnLe
de evolu(leŦ Celulele zonel parabazale devln clllndrlceţ de asemenea ;l cele dln zona lnLermedlaráţ
care se sLraLlflcá sl cresc in volumŦ AceasLá cre;Lere rezulLá dln dezvolLarea celulelor ;l prollferarea lorŦ
Con(lnuLul celular in gllcogen cre;Le in aceasLa fazáŦ Spre sfâr;lLul fazel esLrogenlce (avansaLá)ţ
sLraLurlle zonel superflclale se mulLlpllcá (conlflcare)Ŧ
Cvula(la se caracLerlzeazá prln debuLul modlflcárllor regreslve care se manlfesLá prln oprlrea
dezvolLárll eplLellulul vaglnalŦ Celulele se LurLesc ;l sunL ellmlnaLe in placardeŦ Þe masurá ce faza
esLrogenlcá avanseazáţ acLlvlLaLea eplLellulul inceLeazá lar descuamarea lul se conLlnuáŦ
laza esLrogenlcá se caracLerlzeazá prlnLrŴo prollferare a celulelor ;l o cresLere a acldofllel ;l a
lndlcelul plcnoLlcŦ
laza progesLeronlcá se caracLerlzeazá prln descuamarea celulelor care se pllcaLurlzeazá ;l se
ellmlná in canLlLaLe foarLe mareŦ3

Cb|ect|v 2 Ŷ Þrezentarea genera|å a afec¡|un||
Def|n|¡|e

vaglnlLa esLe o afec(lune a vaglnulul lnflamaL fárá a se face referlre la o cauzá anumeŦ ue fapLţ
vaglnul se apárá in mod normal de mlcroorganlsmele noclve cu a[uLorul florel bacLerleneŦ uacá
echlllbrul esLe deran[aL apare vaglnlLaŦ

C|as|f|carea vag|n|te|orť
O vaglnlLa aLroflcá
O vaglnlLa bacLerlaná
O vaglnlLa cu proLozoare
O vaglnlLa mlcoLlcá

Lt|o|og|a
vaglnlLa aLroflcáŦ LsLe o afec(lune a mucoasel vulvel ;l vaglnululţ cauzaLá de deflclLul
esLrogenlcŦ vaglnlLa aLroflcá poaLe apárea la orlce vârsLáţ dar nu afecLeaza LoaLe femelleŦ Cel mal
frecvenL apare la femelle aflaLe la menopauzá ;l la femelle a cáror ovare nu produc esLrogenŦ ue
asemeneaţ afecLeaza femelle care alapLeazáţ care fac LraLamenL cu medroxlprogesLeron sau care sunL
ovarecLomlzaLe (ovarele au fosL exLlrpaLe chlrurglcal)Ŧ Scáderea nlvelulul de esLrogen poaLe
deLermlna modlflcárl la nlvelul mucoasel vulvare ;l vaglnaleţ la fel ca ;l la nlvelul mucoasel ureLrale ;l
vezlcll urlnareŦ AcesLe modlflcárl consLau in sub(lerea mucoasel care asLfel poL fl mal u;or lezaLáŦ
vaglnlLa bacLerlanáŦ La nlvelul vaglnulul Lrálesc in echlllbru mal mulLe Llpurl de bacLerllŦ
lnmul(lrea exceslvá a unel bacLerll poaLe duce la o lnfec(le vaglnaláţ denumlLá vaglnlLa bacLerlanáŦ ln
LrecuLţ era numlLá vaglnlLa Paemophllus nonŴspeclflca sau vaglnlLa CardenerellaŦ
vaglnlLa cu proLozoareŦ 1rlchomonlaza esLe o boalá cu LransmlLere sexuala cauzaLá de un
parazlL mlcroscoplcţ numlL 1rlchomonas vaglnallsŦ AcesL parazlL se poaLe LransmlLe in Llmpul
raporLurllor sexuale cu un parLener lnfecLaLŦ La barba(lţ parazlLul lnfecLeazá de oblcel LracLul urlnarţ
dar deseorl nu provoaca slmpLome speclflceŦ 70Ʒ dlnLre barbaLl se lnfecLeaza de la femela care
prezlnLá boala dupa o slngura expunereŦ La femelţ lnfec(la se dezvolLa in general la nlvelul vaglnululŦ
vaglnlLele mlcoLlce sunL deLermlnaLe de un exces de cre;Lere a clupercllor in vaglnŦ lnfec(llle
mlcoLlce sunL foarLe frecvenLe la femelle de vârsLá ferLlláţ dar poL sa apara la orlce alLa vârsLáŦ ue;l
creazá dlsconforLţ vaglnlLele mlcoLlce deLermlná rareorl probleme grave de sánáLaLeŦ

S|mptomato|og|e

ln cazul vaglnlLelor aLroflce semnele sl slmpLomele frecvenLe sunL dlsfunc(ll urlnare (pollurleţ
arsurl la urlnaLţ senza(le lmperloasá de mlc(luneţ lnconLlnen(a urlnara)ţ durerl suprapublene prurlL
(mâncárlml) ;l/sau arsurl vulvareţ sângerárl dlspareunle (durerl la conLacLul sexual)Ŧ
6

vaglnlLa bacLerlaná prezlnLa urmáLoarele slmpLomeť un mlros vaglnal neplácuLţ anormal care
adesea se lnLenslflca dupa acLul sexualţ o canLlLaLe crescuLa de secre(le lápLoasáţ grlŴalblcloasáŦ
nu sunL frecvenLe slmpLome ca ť prurlLul (mâncárlme)ţ senza(la de arsurá sau lrlLa(leţ dar poL apare
pâná la 1/3 dln femelle cu vaglnlLá bacLerlanáŦ unele femel poL fl compleL aslmpLomaLlceŦ
ÞenLru vaglnlLa cu proLozoare boala poaLe fl frecvenL aslmpLomaLlcáŦ SlmpLomaLologla
oblsnulLá lnclude secre(le purulenLá profuzáţ cu mlros feLld sl care se poaLe lnso(l de prurlL vulvarţ
erlLem vaglnal neregulaL (la paclenLele cu concenLra(ll marl de parazlL)Ŧ
ÞPŴul secre(lel vaglnale esLe ƽ 3Ŧ0ţ lar examenul mlcroscoplc al secre(lel vaglnale evlden(lazá parazl(l
moblll sl un numár crescuL de leucoclLeŦ Celule clue apar dacá se asoclazá vaglnlLa nespeclflcáŦ
1esLul Whlff poaLe fl de asemenea pozlLlvŦ Aceleasl compllca(ll care lnso(esc vaglnlLa nespeclflcá poL
apárea in cazul Lrlchomonlazel vaglnaleŦ lemelle care prezlnLá aceasLá compllca(le Lrebule LesLaLe sl
penLru alLe boll cu LransmlLere sexualáŦ
ln cazul vaglnlLelor mlcoLlce poL apárea urmáLoarele slmpromeť scurgere anormalá sau in
canLlLá(l marlţ mâncárlmlţ mlros neplácuLţ lrlLa(llţ urlnárl dureroaseţ
sângerárl vaglnaleŦ


D|agnost|c

ulagnosLlcul se sLabllesLe de cáLre un medlc glnecologŦ AcesLa va examlna vulva sl vaglnul
femell ;l va recolLa o probá de secre(ll vaglnaleŦ Medlcul va examlna proba de secre(ll ;l va dlagnosLlca
vaglnlLa aLroflcá daca va gásl semnele caracLerlsLlce acesLelaŦ
vaglnlLa bacLerlana se dlagnosLlcheazá pe baza slmpLomelorţ a unul examen pelvln sl a unel
examlnarl la mlcroscop a unel mosLre prelevaLe dln secre(la vaglnaláŦ ALuncl când la mlcroscop se
gáse;Le un numár mlc de lacLobaclll ;l un numár mal mare de alLe bacLerllţ se pune dlagnosLlcul de
vaglnlLá bacLerlanáŦ
Medlcul poaLe pune dlagnosLlcul de lnfec(le vaglnála pe baza lsLorlculul medlcal sl al
examenulul vaglnalŦ uacá slmpLomaLologla nu esLe Llplcá vaglnlLelor mlcoLlce aLuncl medlcul poaLe
recomanda efecLuarea unul froLlu (lame) dln secre(la vaglnaláŦ ln cazul unor vaglnlLe recurenLe sau
severeţ ce nu au fosL deLermlnaLe de consumul de anLlbloLlce sau de sarclnáţ medlcul poaLe
recomanda anallze supllmenLare penLru a ldenLlflca afec(lunea favorlzanLá sau un evenLual dlabeL
zaharaL nedlagnosLlcaLŦ ue;l o lnfec(le vaglnalá poaLe fl dlagnosLlcaLá prlnLrŴun LesL 8abe; Ŵ
Þapanlcolauţ acesLa nu esLe foloslL de ruLlná in dlagnosLlcul acesLor afec(lunlŦ
ulagnosLlc cllnlcţ bolnava acuzá [ená localáţ prurlLţ usLurlmeţ leucoreeţ de oblcel speclflcá
penLru un anumlL Llp de lnfec(leŦ
ulagnosLlc paracllnlcť examenele mlcroscoplce (lC8ţ examen in conLrasL de fazá)ţ culLura ;l
anLlblograma dln secre(llle vaglnale pun un dlagnosLlc de cerLlLudlneŦ

7

Lvo|u¡|e ¡| prognost|c

Adeseorl vaglnlLa bacLerlaná dlspare de la slneţ dar la unele femel perslsLá in LlmpŦ
1raLamenLul cu anLlbloLlce foloslL in mod curenL poaLe fl eflcace la unele femelţ dar lneflclenL la alLeleŦ
Ŵ clrca 3Ʒ dln femelle cu vaglnlLá bacLerlaná se vlndecá sponLanţ fárá medlca(leţ dupá o sápLámâná
Ŵ vaglnlLa bacLerlaná reapare la aproxlmaLlv 30Ʒ dln femelle care au fosL LraLaLeŦ

@ratament

1raLamenLul poaLe lnclude orlcare dln urmaLoareleť
1erapla de subsLlLu(le esLrogenlcá Ŷ resLabllesLe nlvelul serlc al esLrogenululŦ ÞoaLe fl fácuLá in
douá modurl ť
O esLrogenl orall (cu admlnlsLrare per os) Ŷ se admlnlsLreaza zllnlc o LableLá cu esLrogenŤ
O plasLurele Lransdermlc Ŷ se apllcá pe plele de 1Ŵ orl pe sápLámânáţ de oblcel in parLea
superloara a corpululţ esLrogenul fllnd absorblL prln pleleŦ
ln condl(llle in care femelle nu sunL hlsLerecLomlzaLe (nu leŴa fosL exLlrpaL chlrurglcal uLerul)ţ ll
se recomanda Lerapla de subsLlLu(le progesLeronlcáŦ
uleLa bogaLa ln flLoesLrogenlŦ llLoesLrogenll (denuml(l sl lzoflavone) sunL esLrogenl vegeLallŦ ln
unele cazurlţ supllmenLarea dleLel cu allmenLe bogaLe in flLoesLrogenl esLe eflclenLáŦ
Sursele de flLoesLrogenl sunL allmenLele pe baza de solaŦ
SubsLlLu(la esLrogenlcá Loplcá Ŷ se face cu preparaLe medlcamenLoase care se apllcá la nlvelul
vaglnulul sl vulvelŦ LsLe un alL mod de a resLablll nlvelul esLrogenlc la nlvelul mucoasel vulvare sl
vaglnaleŦ Crema Loplcá se apllcá ca aLare la nlvelul vulvel sl cu un apllcaLor speclal la nlvelul vaglnululŦ
C alLa recomandare a medlcllor speclallsLl esLe de a folosl lubreflanLe in Llmpul conLacLulul sexual
penLru a amellora dlspareunlaŦ
ÞenLru LraLamenLul vaglnlLel bacLerlene se uLlllzeazá anLlbloLlce care poL fl prescrlse sub
urmaLoarele formeť
O LableLe admlnlsLraLe oral Ť
O gel sau crema care se apllcá in lnLerlorul vaglnululŦ
Medlca(la poaLe fl prescrlsá doar de cáLre un medlc speclallsL (glnecolog)Ŧ Þrodusele LlplzaLe
cum ar fl cremeleţ sprayŴurlle sau spáláLurlle nu sunL de folosŦ
SpáláLurlle poL dlsLruge echlllbrul bacLerlan normal sau poL produce alLe problemeŦ ue oblcelţ
parLenerll sexuall nu sunL LraLa(lŦ Se recomandá sl LraLamenLul parLenerulul sexual aLuncl când femela
prezlnLá lnfec(ll repeLaLeŦ LsLe cel mal blne ca paclenLa sa evlLe conLacLul sexual in Llmpul
LraLamenLululŦ ln cazul in care exlsLa LoLusl un conLacL sexualţ parLenerul ar Lrebul sa foloseasca un
prezervaLlvŦ
MeLronldazolul esLe anLlbloLlcul de elec(leŦ Se admlnlsLreazá pe cale oraláţ in doza unlcá de g
sau reglmul cu 300 mg de x/zl Llmp de 7 zlleŦ MeLronldazolul gel esLe lneflclenLŦ
lemelle care nu ráspund la Lerapla lnl(lalá poL repeLa LraLamenLul foloslnd
aceeasl schem፠in caz cá aceasLa esLe lneflclenLá se lmpune admlnlsLrarea
zllnlcá a unel doze de g Llmp de 3Ŵ3 zlleŦ
ÞaclenLele care nu ráspund la LraLamenLul repeLaL cu meLronldazol sl la care poslblllLaLea
relnfec(lel a fosL exclusá Lrebule sá ll se efecLueze anLlblograma cu deLermlnarea senslblllLá(ll
parazlLulul la meLronldazolŦ @ratarea parteneru|u| sexua| este ob||gator|e !
8

ue mulLe orl aceasLa afec(lune nu esLe usor de LraLaLŦ unele femel au frecvenLe recldlveţ alLele
nu ráspund la LraLamenL eLcŦ 1raLamenLul poaLe duraţ dupá cazţ chlar lunl de zlleŦ 8edobândlrea
sLablllLa(ll echlllbrulul florel vaglnale poaLe reprezenLa un proces de lunga duraLá slţ chlar dacá pe
momenL va slm(l(l blneţ ve(l observa cá dacá renun(a(l la LraLamenL candldoza recldlveazáŦ
ln general LraLamenLul penLru candldozá consLá in admlnlsLrarea unor ovule ce con(ln
anLlbloLlce/anLlfunglce speclflce penLru germenll care au leslL la anallza secre(lllorŦ Se poL admlnlsLra
anLlmlcoLlce sl oralţ penLru un LraLamenL mal lnLensŦ
lmpoLrlva candldozel exlsLá mulLe preparaLe anLlmlcoLlce sub forma de ovuleţ gelţ creme cu
apllcare localaţ spumáţ capsule cu gelaLlná eLcŦ 1raLamenLul adecvaL va fl prescrls numal de un medlc
glnecologŦ LsLe poslbll ca LraLamenLul local sa fle compleLaL cu pasLlle ce se admlnlsLreazá pe cale
oraláŦ
La lncepuLul LraLamenLulul paclenLelor ll se recomandá sl dusurl vaglnale cu blcarbonaL
medlcal sl cealurl (de galbenele de exŦ) care au rolul de a reduce senza(llle de mâncárlme sl usLurlmeŦ
ln cazul ln care Lrebule LraLaL sl parLenerulţ Lerapla consLá in cremeţ unguenLe sl pasLlle admlnlsLraLe
pe cale oraláŦ

Comp||ca¡||

8lscul de aparl(le a compllca(lllor vaglnlLel bacLerlene cresLeť
ln Llmpul sarclnllŦ lemelle care au vaglnlLá bacLerlaná ln Llmpul sarclnll au un rlsc mal mare de
avorL sponLanţ de nasLere premaLurá (inalnLe de Lermen) sl de lnfec(le uLerlná dupa nasLere fa(á de
femelle care nu au vaglnlLa bacLerlanáŦ
uupa lnLerven(ll chlrurglcale glnecologlceŦ lemelle care au vaglnlLá bacLerlaná in momenLul in
care se face o procedura lnvazlvá lnLravaglnalá au un rlsc crescuL de a dezvolLa o lnfec(le sau o
lnflama(le mal serloasáţ cum ar fl boala lnflamaLorle pelvlnaţ endomeLrlLa sau lnfec(la de LracL urlnar
(lnfec(la urlnará)Ŧ Þrocedeele chlrurglcale care poL duce la aparl(la de lnfec(ll legaLe de vaglnlLa
bacLerlaná lnclud blopsla endomeLrlaláţ avorLul chlrurglcalţ hlsLerecLomlaţ lnLroducerea dlspozlLlvulul
lnLrauLerlnţ opera(la cezarlanáţ dllaLarea sl chlureLarea sl LesLul radlologlc care examlneaza lnLerlorul
uLerululţ Lrompele uLerlneţ sl zonele dln [ur (hlsLerosalplngografle)
C daLa cu expunerea la lnfec(la Plv sau la alLe boll cu LransmlLere sexualaŦ lemelle care au
vaglnlLá bacLerlaná au un rlsc mal mare de a se lnfecLa sl de a face boll cu LransmlLere sexualá (lncluslv
Plv) aLuncl cand sunL expuse la acesLe lnfec(llŦ

ln general compllca(llle vaglnlLel poL flť
O lnferLlllLaLe
O nasLerl premaLure
O ruperea premaLurá a membranelor
O lnfec(ll lnLraŴamnloLlce
O endomeLrloze
O neoplazll cervlcale lnLraŴeplLellale
O lnfec(ll glnecologlce posLŴoperaLorll
9

Cb|ect|v 3 Ŵ ko|u| autonom a| as|stentu|u| med|ca| |n |ngr|[|rea pac|ente| cu vag|n|tå

una dln sarclnlle lmporLanLe ale aslsLenLulul medlcal esLe colaborarea ;l examlnarea cllnlcá a
paclenLululŦ AslsLenLul a[uLând medlcal paclenLul creeaza un cllmaL favorabll penLru rela(la medlcŴ
paclenLŴaslsLenLŦ
8olul aslsLenLulul esLe de a expllca modul de LransmlLere sexuala a unor bollţ lmpllca(la
acesLora asupra sLarll de sanáLaLe prezenLe sau vllLoareŦ
CblecLlvele de ingrl[lre auLonome acordaLe de aslsLenLul medlcal in ingrl[lrea unel paclenLe cu
vaglnlLá sunLŤ
O lnformeazá paclenLa despre prlnclpalele manlfesLárl ale bolll Lransmlse sexual
O prevenlrea lnfec(lllor prln lglena localá ;l generalá
O lmporLan(a consulLárll medlcaleţ proLec(la parLenerulul ţLraLarea el sl a parLenerulul
O prevenlrea paclenLel asupra meLodelor conLracepLlve ;l de proLec(le sexualá
1Ŧ Ingr|[|r| |g|en|ce
O aslsLenLa se spalá pe mâlnl ;l imbracá mánu;l sLerlle
O aslsLenLa efecLueazá LoaleLa exLerná vulvoŴperlneala de cel pu(ln /zl
O indepárLeazá labllle marl ;l mlcl
O recolLeazá cu ansa sau cu Lamponul flxaL in porL Lampon dln urmaLoárele locurl de
elec(leŤ orlflclul gandelor 8arLollnŤ orlflclul colulul uLerlnŤ meaLul urlnarŤ
O recolLarea se face cu valve ;l specule sLerlle evlLând aLlngerea vulvel sau a pere(llor
vaglnulul
O aslsLenLa efecLueazá câLe froLlurl penLru flecare produs recolLaL penLru examen
clLologlc ;l penLru examen bacLerlologlc se recolLeazá cu ansa dln eprubeLá sLerllá
2Ŧ As|gurarea confortu|u|
O aerlslrea salonulul
O dlmlnuarea surselor de lrlLa(le flzlcá
O aLenuarea durerllţ prurlLulul
O aslgurarea unel bune lglene corporale
O adopLarea unel pozl(ll comodeţ pe salLele comforLablle
O sfaLulrea paclenLel sáŴ;l goleascá vezlca urlnará inalnLe de culcare
3Ŧ ngr[|r| d|etet|ce
O incura[area consumárll unel marl canLlLá(l de llchlde (Ŵ3 llLrl/zl) sub orlce formá
O cu parLlclparea famlllel paclenLa esLe incura[aLá sá consume cealurl
O reglmul allmenLar al paclenLel cu vaglnlLá esLe predomlnanL bazaL pe cereale ;l lacLaLe
O paclenLa esLe aLen(lonaLá sá nu consumeť gálbenu; de ouţ organe anlmaleţ conserveţ
clocolaLaţ cafeaţ báuLurl alcoollce
O mesele prlnclpale nu vor fl servlLe nlcl o daLá inalnLea apllcárll LraLamenLulul
ln cadrul prolecLulul ūlngrl[lrea paclenLel cu vaglnlLá" vol prezenLa 3 fl;e Lehnlce care reflecLá rolul
auLonom al aslsLenLulul medlcal in apllcarea ingrl[lrllorŦ
ll;a Lehnlcá nrŦ1ť 1oaleLa organelor genlLale
ll;a Lehnlcá nrŦť AllmenLarea acLlvá
ll;a Lehnlcá nrŦ3ť Comunlcarea LerapeuLlcá
10


I|¡a tehn|cå nrŦ1 Ŷ @oa|eta organe|or gen|ta|e

Def|n|¡|e lnLroducerea unul curenL de llchld Ŷ apá sau solu(le medlcamenLoasá in vaglnţ careţ
dupá ce spalá pere(ll vaglnallţ se evacueazá pe lingá canuláŦ

Scop terapeut|cť

Ŵ indepárLarea con(lnuLulul vaglnalţ dezlllplrea exsudaLelor paLologlce de pe
mucoasá
Ŵ dezlnfec(la localá inalnLea lnLerven(lllor chlrurglcale
Ŵ calmarea durerllor
Ŵ reducerea proceselor lnflamaLoare

Þregåt|rea
|nstrumente|or ¡|
mater|a|e|orť

Ŵ de proLec(le
4 paravanţ prosoape
4 Lraversáţ mu;ama
4 invellLorl de flanelá
Ŵ sLerlle
4 canulá vaglnalá
4 lrlgaLorţ vaLá
Ŵ nesLerlle
4 sLaLlv penLru lrlgaLor
4 bazlneL
Ŵ medlcamenLe
4 l solu(le medlcamenLoasá (apá oxlgenaLáţ solu(le cloramlnáţ permanganaL de
k 1/000ţ oxlclanurá de mercur 1/4000ţ solu(le subllmaL 1Ʒ)
Ŵ paclenLa
4 pslhlcť se anun(á ;l se expllcá neceslLaLea efecLuárll examenulul
4 flzlcť
se lzoleazá paLul cu paravan (dacá nu se efecLueazá in sala de LraLamenLe)
se proLe[eazá paLul cu mu;ama ;l alezá
se a;eazá paclenLa in pozl(le glnecologlcá
se lnLroduce bazlneLul sub bazlnul paclenLel
se spalá organele genlLale cu apá ;l sápun
se acoperá reglunea vulvel cu un sLraL sub(lre de vasellná (penLru spáláLurlle
calde)

Lxecu¡|e

Ŵ incepe cu spálarea ;l dezlnfecLarea málnllor
Ŵ se adapLeazá canula la Lubul lrlgaLorululţ se ellmlná aerul
Ŵ se a;eazá lrlgaLorul la 30ţ 73 cm inál(lme fa(á de slmflza publaná
Ŵ se verlflcá LemperaLura solu(lel
Ŵ se repereazá orlflclul de lnLrare in vaglnţ se deschlde roblneLul ;l se lnLroduce
canula odaLa cu curenLul de llchld pâná in fundul de sac posLerlor al vaglnulul
Ŵ se spalá blne fundul de sac posLerlor ;l apol se pllmbá canula pe LoaLá suprafa(a
vaglnulul
Ŵ se reLrage canula inalnLe ca lrlgaLorul sá se goleascáţ se penseazá Lubul ;l se
depune in Lávl(a renalá
Ingr|[|rea u|ter|oarå a
pac|ente|
Ŵ se usucá reglunea genlLalá cu vaLá ;l prosoape
Ŵ se indepárLeazá maLerlalele foloslLe
Ŵ se a[uLá sá se imbrace
11

Ŵ se a;eazá comod in paL
Ŵ se aerlse;Le salonul
Þregåt|rea produsu|u|
pentru |aborator

Ŵ se examlneazá llchldul de spáláLuráţ care poaLe con(lneť flocoane de mucusţ
purolţcheagurl de sange
Ŵ se LrlmlLe la laboraLor la sollclLarea medlculul
keorgan|zarea |ocu|u|
de muncå

Ŵ
Notarea |n foa|a de
observa¡|e

Ŵ
1

I|¡a tehn|cå nrŦ2 Ŷ A||mentarea act|vå

Def|n|¡|e ln func(le de sLarea generaláţ paclenLul manâncá slngurţ fárá a[uLorţ allmenLele
oferlLeŦ
AllmenLarea acLlvá se poaLe faceť in sala de meseţ in salonţ la masá sau la paLŦ

Þregåt|r| mater|a|e

Ŵ Laváţ Lacâmurlţ farfurllţ ;erve(eleţ caná penLru supáţ pahar de apáţ fe(e de
masáţ co;ule( de pâlneŦ

Cond|¡|| de med|u

Sa|a de meseť
Ŵ curá(enla desávâr;lLá in sala de mese
Ŵ aerlslrea
Ŵ se aran[eazá esLeLlc pe mese mlcl (4 persoane) Lacâmurlleţ
pahareleţ cana cu apáţ ;erve(eleleţ florlţ numárul reglmulul
Ŵ se creazá o aLmosferá câL mal lnLlmá
Ŵ se anun(á bolnavll sá vlná la masá
Ŵ se lnvlLá sá se spele pe mâlnl

Serv|rea mese|
Ŵ servesc felurlle de mâncare pe rând
Ŵ se rldlcá lmedlaL vesela foloslLá
Ŵ nu se aLlng allmenLele cu mâna
Ŵ se observá dacá paclenLul a consumaL allmenLele in lnLreglmeţ in
caz conLrar se sollclLá moLlvul ;l se lau másurl de inloculre
Ŵ se LransporLá vesela la oflclu
Ŵ se aerlse;Le ;l se curá(á sala de mese

Cond|¡|| de med|u |n sa|onţ |a maså
Ŵ se indepárLeazá LoL ce ar puLea lnfluen(a negaLlv apeLlLul
paclenLulul (Lávl(áţ sculpáLorlţ ploscá)
Ŵ se separá cu paravan paclen(ll cu aspecL dezagreabll penLru
cellal(l
Ŵ se pregáLe;Le masa bolnavululť se a;eazá fa(á de masá curaLáţ
Lacámurlţ caná cu apáţ ;erve(eleţ sarea (dupá caz)
Ŵ se lnvlLá paclenLul sá se spele pe mâlnl
Ŵ paclenLul esLe a[uLaL sá se a;eze la masá
Ŵ aslsLenLa imbracá halaLul de proLec(leţ i;l prlnde párul sub
boneLá (sá nu se aLlngá de allmenLe)
Ŵ se spalá pe mâlnl Ŷ servlrea mesel se face la fel ca in sala de
mese
A||mentarea act|vå |n
sa|onţ |a pat

Ŵ se pregáLe;Le salonul ca penLru allmenLarea in salon la masá
Ŵ se a;eazá paclenLul in pozl(le conforLablláţ seml;ezând sau ;ezând cu a[uLorul
rezemáLorulul de paL sau cu perne
Ŵ se proLe[eazá len[erla de paL cu mu;ama
Ŵ se a;eazá pesLe mu;ama un llghean
Ŵ l se oferá paclenLulul sápunul ;l l se Loarná apa sá se spele
Ŵ l se oferá prosopul sáŴ;l ;Leargá mâlnlle
Ŵ se indepárLeazá maLerlalele foloslLe
Ŵ se adapLeazá masa speclalá la paL acoperlLá cu fa(á de masá sau o Lavá
acoperlLá cu ;erve(eleţ se a;eazá pe genunchll paclenLululţ pesLe páLura
13

acoperlLá cu alezá
Ŵ se a;eazá in [urul gâLulul un prosop
Ŵ aslsLenLa imbracá halaLul de proLec(le
Ŵ se spalá pe mâlnl ;l serve;Le masa la fel ca in salon la masá

A||mentarea act|vå |a
pat |n decub|t |atera|
stâng

Ŵ se a;eazá paclenLul in decublL laLeral sLâng cu capul sprl[lnlL pe o perná
Ŵ se spalá pe mâlnl
Ŵ se proLe[eazá len[erla de paL cu alezáţ lar cea a bolnavulul cu un prosop curaL
Ŵ se a;eazá Lava pe marglnea paLulul sau pe un LabureL la inál(lmea paLulul
Ŵ se servesc allmenLele pe rândţ se Lale cele sollde
Ŵ llchldele se servesc in cánl speclale cu cloc sau cu a[uLorul unor Luburl
LransparenLeţ curaLeţ flerLe
Ŵ se rldlcá vesela uLlllzaLáţ se indepárLeazá maLerlalele foloslLeţ se spalá paclenLul
pe mâlnl
14

I|¡a tehn|cå nrŦ3 Ŷ Comun|carea terapeut|cå

Def|n|¡|e Ŵ componenLá a rela(lllor lnLerpersonale aslsLenLá Ŷ paclenL
Ŵ un acL planlflcaLţ dellberaL ;l profeslonlsL

Scop

Ŵ sLablllrea unel rela(ll umane pozlLlveţ care va permlLe aLlngerea oblecLlvelor de
ingrl[lre
Ŵ se reallzeazá prln Lehnlcl de comunlcare LerapeuLlcáţ ce au la bazá comunlcarea
verbalá ;l nonverbalá

Cond|¡|| pentru o
comun|care ef|cace

Ŵ sa se (lná conL de facLorll flzlologlcl ;l socloŴculLurallţ care poL lnfluen(a
comunlcarea
Ŵ aslgurarea unul conforL flzlc ;l pslhlc al paclenLulul
Ŵ câ;Llgarea increderll paclenLulul
Ŵ respecLarea paclenLulul
Ŵ mesa[ul Lransmls sá fle scurL ;l clar
Ŵ vocabularul uLlllzaL sá fle pe in(elesul paclenLulul
Ŵ deblLul verbal sá fle poLrlvlL
Ŵ Lonul adecvaL
Ŵ lnLona(la sá nu fle lnfluen(aLá de emo(llle sau de oboseala aslsLenLel
Ŵ sá fle ales momenLul poLrlvlL
Ŵ mlmlcaţ gesLurlle sá accenLueze cuvânLulţ sáŴl clarlflce sau sá llusLreze ldeea
Ŵ sá se manlfesLe sollclLudlne fa(á de paclenL
Ŵ aLlngerea paclenLulul (de exŦ Þrlnderea mâlnll unul paclenL LrlsL sau cu durerl)
sá fle uLlllzaLá in másura in care acesLa in(elege blne semnlflca(la ;l o accepLá ca
pe un mesa[ de incura[areţ Landre(eţ sus(lnere afecLlvá

13

@ehn|c| de comun|care
terapeut|cå ¡| ro|u|
as|stente|

Ŵ ascu|tarea act|våť aslsLenLa i;l moblllzeazá inLreaga aLen(le penLru a in(elege
mesa[ul paclenLululţ respecLând urmáLoarele regullť
4 sLá in fa(a paclenLulul când vorbe;Le
4 il prlve;Le in ochl penLru aŴl demonsLra dorln(a de aŴl asculLa
4 adopLá o aLlLudlne deconLracLaLá
4 nu face ml;cárl care ar puLea dlsLrage lnLerlocuLorul
4 il aprobá când spune lucrurl lmporLanLe
Ŵ acceptareať esLe voln(a de a asculLa mesa[ul unel persoaneţ fárá a manlfesLa
indolalá sau dezgusLţ chlar dacá sunL dlvergen(e de ldel
4 aslsLenLa va manlfesLa Loleran(á fa(á de paclenL
4 il va asculLa fárá sáŴl inLrerupá
4 il va da o reLroac(lune verbalá penLru aŴl aráLa cá in(elege ce spune
4 se va aslgura cá mesa[ele sale nonverbale corespund mesa[elor verbale
Ŵ |ntrebår||eť sunL un ml[loc dlrecL de comunlcare ;l sau Lonul unel lnLerac(lunl
verbale
4 vor fl legaLe de sublecLul dlscuLaL
4 vor fl puse lnLrŴo ordlne loglcá
4 aslsLenLa va fl aLenLá sá epulzeze un sublecL inalnLe de a Lrece la alLul
4 aslsLenLa va alege inLrebárlle in func(le de ráspunsurlle paclenLulul
Ŵ parafrazåť redarea mesa[ulul paclenLulul in cuvlnLele el penLru a se aslgura de
in(elegerea lul corecLá
Ŵ c|ar|f|careať când lnLervlne o nein(elegere aslsLenLa poaLe inLrerupe dlscu(la
penLru a clarlflca sensul mesa[ulul
Ŵ foca||zareať cenLrarea mesa[ulul pe o anumlLá problemá de sánáLaLe
4 aslsLenLa va a[uLa paclenLul sá nu descrle in Lermenl vagl problemele sale
Ŵ |nformarea pac|entu|u|ť
4 lnforma(llle vor fl daLe cu regularlLaLe ;l la momenLul oporLun
4 vor fl Lransmlse inLrŴo manlerá favorabllá de comunlcare cu paclenLul
4 nu se vor dlvulga daLe pe care medlcul nu dore;Le sá le cunoascá
paclenLul
Ŵ ||n|¡teať va permlLe aslsLenLel ;l paclenLulul sáŴ;l organlzeze gindurlle
Ŵ aslsLenLa care aslgurá llnl;Lea in comunlcarea cu paclenLul dovede;Le cá esLe
gaLa sá asculLe cu rábdare
Ŵ recap|tu|areať esLe o revlzulre a prlnclpalelor ldel dlscuLaLe
4 aslsLenLa incepe o dlscu(le rezumândŴo pe precedenLa penLru a a[uLa
paclenLul sáŴ;l amlnLeascá sublecLele abordaLe
St||ur| de comun|care
|nef|cace

Ŵ aŴ¡| spune pårerea are urmáLoarele consecln(eť
4 lnhlbá personallLaLea paclenLulul
4 inLârze rezolvarea problemel
4 nuŴl dá paclenLulul poslblllLaLea de a lua declzll
Ŵ a da as|gurår| fa|seť
4 impledlcá avansarea comunlcárll
Ŵ a adopta o at|tud|ne de apårareť
4 a ráspunde crlLlcllor prlnLrŴo aLlLudlne defenslvá inseamná aŴl nega
drepLul paclenLulul la párerlle proprll
Ŵ a man|festa aprobarea sau dezaprobarea exces|vť
4 o aprobare exceslvá presupune cá acesLa esLe slngurul lucru accepLabll
4 o dezaprobare exceslvá poaLe face paclenLul sá se slmLá resplns ;l sá
evlLe lnLerac(lunea
Ŵ a genera||za pr|n stereot|p|ť
16

4 orlce persoaná esLe unlcá ;l o generallzare ar nega aceasá unlclLaLe
Ŵ a sch|mba sub|ectu|ť
4 esLe o lmpollLe(e
4 impledlcá comunlcarea LerapeuLlcá sá progreseze
4 paclenLul i;l plerde flrul ldellor ;l sponLanelLaLea
4 mesa[ul poaLe devenl confuz
17

Cb|ect|v 4 Ŵ ko|u| de|egat a| as|stentu|u| med|ca| |n |ngr|[|rea pac|ente| cu vag|n|tå

1. Pregåtirea generaIå a pacientei pentru coIposcopie
O constã în examenul clinic, praclinic, pregãtirea psihicã, îngrijiri igienice,
urmãrirea func[iilor vitale çi vegetative, observarea schimbãrilor în starea
pacien[ilor
. ScopuI pregåtirii coIposcopiei
O este de a descoperi din timp leziuinile precanceroase precum çi a altor
leziuni benigne ale colului uterin
O menajarea pacientei fa[ã de traumatismele psihice, lãmurirea ei asupra
modului cum se va desfãçura interven[ia
O stabilirea interven[iei în func[ie de starea pacientei
O efecuarea toaletei pacientei
O pregãtirea pentru intrarea în sala de interven[ie
3. amen cIinic
O este realizat de cãtre medic cu ajutorul asistentei medicale
O se pune în eviden[ã starea fiziologicã a pacientei dând posibilitate depistãrii
unor deficien[e ale organismului çi altor boli înso[itoare
4. Pregåtirea psihicå
O are mare importan[ã pentru pacientã
O asistenta nu va da informa[ii despre tipul interven[iei
O asistenta va încuraja pacienta (medicul va lãmuri pacient asupra necesitã[ii
interven[iei
O este indispensabilã o conversa[ie asupra interven[iei a scopurilor ei
insistându-se asupra beneficiilor ei
5. Pregåtirea materiaIeIor çi a instrumenteIor
O materiale necesare efectuãrii toaletei organelor genitale externe
O masa ginecologicã va oferi un confort corespunzãtor çi condi[ii pentru
expunerea colului uterin
O specul vaginal bivalv
O pense vaginale lungi
O tampoane mici de vatã
O comprese çi meçe
O solu[ii necesare colposcopiei lãrgite: acid acetic 3% în solu[ie apoasã, solu[ie
Lugol, solu[ie de nitrat de argint 5%
O materiale pentru recoltarea frotiurilor vaginale: lame, spatule, cuburi de
burete cu latura de 0,5 cm çi fixatori
O instrumentar pentru biopsie (biotom, bisturiu, foarfece, pense Pozzi, chiurete
Volkman, pense pentru extirparea polipilor) çi fixatori: formol
O instrumente pentru distruc[ie tisularã: electrocauter, criocoagulator sau
modul laser
6. 1ectuarea tehnicii
18

O educa[ie sanitarã înaintea examinãrii pentru acceptarea acestei examinãri
O açezarea pacientei pe masa ginecologicã în pozi[ie corepunzãtoare
O toaleta organelor genitale externe
O eviden[ierea colului uterin cu ajutorul unui specul (valve) nelubrefiate çi care
sã evite traumatizarea [esutului
O în primul timp se observã aspectul secre[ieii vaginale çi se recolteazã
frotiurile citologice
O dupã îndepãrtarea mucusului çi a depozitelor celulare de pe colul uterin
acesta se badijoneazã cu o solu[ie de acid acetic 3%
O asigurã în urmãtoarele 15 20 sec. O individualizare a imaginilor cu o duratã
de 2 - 4 minute
O çtergerea apoi a colului uterin cu un tampon uscat çi badikonarea lui cu
solu[ie Lugol, aceasta coloreazã mucoasa normalã în castaniu; leziunile
colului nu fixeazã iodul
O în continuare, medicul examineazã colul uterin çi vaginul
7. amenuI paracIinic
O asistenta recolteazã frotiuri citologice la indica[ia medicului
8. Îngrijirea pacientei dupå tehnicå
O pacienta va fi ajutatã sã coboare de pe masa ginecologicã
O ea nu necesitã o îngrijire deosebitã dupã examinare
9. Se va 1ace obIigatoriu
O Probele recoltate (frotiurile din secre[ia vaginalã çi de pe colul uterin, piesele
de biopsie etc) se eticheteazã çi se transportã la laborator, împreunã cu
buletinul pentru examenul histopatologic (acesta din urmã se competeazã de
cãtre medic)

19

I|¡a tehn|cå nrŦ4 Ŷ keco|tarea secre¡|||or vag|na|e

Def|n|¡|e

Secre(la vaglnalá reprezlnLá un LranssudaL al mucoasel vaglnale
Ŵ con(lne celule eplLellale de descuamare ;l germenl a cáror varleLaLe esLe in
func(le de dlferl(l facLorl (vârsLáţ sLárl flzlologlce sau paLologlce) ll de con(lnuLul
in gllcogen (condl(lonaL la rândul lul de clclul mensLrual)
Ŵ glocogenul favorlzeazá ca flora mlcroblaná sá fle reprezenLaLá de germenl dln
grupul lacLobaclllus
Ŵ prezen(a glocogenululţ a acldulul lacLlc ;l lacLobaclllus dau secre(lel vaglnale un
Þh acld cu rol de apárare conLra lnfec(lllor
Ŵ perLurbarea acesLel prezen(e deLermlná aparl(la lnflama(lllor (vaglnlLelor)
Ŵ examenul bacLerlologlc al secLre(lel esLe dlflcll ;l fldellLaLea rezulLaLelor esLe
condl(lonaLá deť prelevareţ LransporLţ examlnareţ lnLerpreLare
Ŵ preleverea se face in prlmele zece zlle dupá clclul mensLrual
Pregåtire

ateriale

Ŵ de protec[ie
4 mãnuçi sterile de cauciuc
Ŵ sterile
4 specule vaginale, ansã de platinã
4 pipete Pasteur, eprubete
4 lame de sticlã
Ŵ nesterile
4 lampa de spirt
4 creion dermatograf
Ŵ pacient
4 psihic
se anun[ã çi i se explicã necesitatea efectuãrii examinãrii
4 fizic
cu douã zile înainte de recoltare se recomandã repaos
terapeutic çi sexual
se açeazã pacienta în pozi[ie ginecologicã pe masa
ginecologicã
se efectueazã toaleta organelor genitale externe cu apã
sterilã cãldu[ã, fãrã solu[ii dezinfectate sau sãpun
ecu|ie Ŵ asistenta se spalã pe mâini
Ŵ îmbracã mãnuçi sterile
Ŵ îndepãrteazã labiile mari çi mici
Ŵ recolteazã cu ansa sau cu tamponul fixat în pottampon din urmãtoarele
locuri de elec[ie:
4 orificiul glandelor Bartolin
4 orificiul colului uterin
4 meatul urinar
Ŵ recoltarea se face cu valve çi specule sterile evitând atingerea vulvei sau
a pere[ilor vaginului
Ŵ se efectueazã câte douã frotiuri pentru fiecare produs recoltat pentru
examen citologin iar pentru examenul bacteriologic se recolteazã cu
ansa din eprubeta sterilã
Ŵ la feti[e se recolteazã cu ansã iar în caz de suspiciune de difterie vulvarã
se preleveazã trei tampoane: vaginal, nazal, faringian
Interpretarea
eamenuIui

La examenul microscopic, apar patru imagini:
Ŵ tipul Ì ÷ epitelii çi lactobacili (secre[ie normalã)
Ŵ tipul ÌÌ ÷ epitelii, lactobacili, rari bacili gram-negativi sau leucocite
Ŵ tipul ÌÌÌ ÷ epitelii, foarte rari lactobacili, foarte frecven[i bacili gram-
0

negativi, coci gram-pozitivi çi negativi, frecvente leucocite
Ŵ tipul ÌV ÷ rare epitelii lactobacili absen[i, foarte frecvente leucocite, foarte
abundentã florã mixtã, trichomonas prezent
Reorganizarea
IocuIui de muncå

Notarea în 1oaia de
observa|ie
1

I|¡a tehn|cå nrŦS Ŷ Adm|n|strarea med|camente|or pe ca|e vag|na|å

De1ini|ie Se pot administra medicamente pe mucoasa nazalã, conjunctivalã, bucalã, în
conductul auditiv extern, pe mucoasa vaginalã.
Scop Ŵ dezinfec[ia
Ŵ decongestionarea mucoaselor
Forme de
prezentare a
medicamenteIor
Ŵ solu[ii
Ŵ unguente
Ŵ pulberi
ApIicarea
tampoaneIor
vaginaIe
Solu[iile medicamentoase sau unguentele se aplicã pe mucoasa vaginalã sub
forma tampoanelor vaginale. Tamponul este confec[ionat din vatã presatã,
acoperit de tinfon, care se prelungeçte cu 20 ÷ 25 cm de la tampon.
Pregåtirea apIicårii
tampoaneIor
vaginaIe

Ŵ materiale
4 pentru protec[ia mesei de tratament
muçama
alezã
4 instrumentar steril
valve vaginale
pensã lungã porttampon
mãnuçi chirurgicale sterile
Ŵ pacienta
4 pregãtirea psihicã
se informeazã cu privire la scopul acestei forme de
tratament
i se explicã durata de men[inere a tamponului
4 pregãtirea fizicã
se açeazã în pozi[ie ginecologicã
ecutarea tehnicii Ŵ

Ŵ asistenta Ì Ŵ asistenta ÌÌ
Ŵ îçi spalã mâinile, îmbracã mãnuçile
Ŵ introduce valvele vaginale
Ŵ preia pensa porttampon în
mâna dreaptã, men[inând cu
stânga valva vaginalã
Ŵ preia tamponul în pensa
porttampon
Ŵ introduce tamponul prin
lumenul format de valve pânã
în fundul de sac posterior al
vaginului, lãsând sã atârne
capetele tifonului
Ŵ îndepãrteazã valvele vaginale
Ŵ ..
Ŵ serveçte pensa porttampon în
condi[ii aseptice
Ŵ ..
Ŵ Serveçte tamponul
Ŵ ..
Ŵ toarnã solu[ia medicamentoasã
Ŵ ajutã pacienta sã coboare de pe masa ginecologicã çi sã meargã la pat

Îngrijirea uIterioarå
a pacientei
Ŵ la ora fixatã de medic, tamponul se îndepãrteazã
Reorganizarea
IocuIui de muncå

Administrarea
gIobuIeIor vaginaIe
Ŵ globulele (ovulele) vaginale sunt preparate solide, ovoide sau sferice,
produsul medicamentos fiind înglobat în substan[e care se topesc la
temperatura vaginalã


Ŵ pregãtirea ginecopatei pentru administrarea globulelor constã în
efectuarea unei spãlãturi vaginale înaintea administrãrii
Ŵ administrarea globulului se face cu mâna îmbracatã în mãnuçã de
cauciuc


3

I|¡a tehn|cå nrŦ6 Ŷ keco|tarea sânge|u| venos pentru examene hemato|og|ce

Þregåt|re pentru VSn
Mater|a|e

Ŵ sLerlle
4 serlngá de mlŦ uscaLá
4 solu(le de clLraL de na 3ţ8Ʒ
4 ace penLru pun(la venoasá
Ŵ nesLerlle
4 sLaLlv ;l plpeLe WesLergreen
4 pernu(áţ mu;amaţ eprubeLe
4 Lávl(á renaláţ garouţ vaLá
Ŵ solu(ll dezlnfecLanLe
4 alcool 70Ʒ
Þac|ent
Ŵ pregáLlrea pslhlcá
4 l se expllcá cu 4 ore inalnLeţ neceslLaLea efecLuárll examlnárll
Ŵ pregáLlrea flzlcá
4 se anun(á sá nu mánince
4 sá pásLreze repaos flzlc
Lxecu¡|e Ŵ aslsLenLa se spalá pe mâlnl cu apá ;l sápun
Ŵ imbracá mánu;l de caucluc sLerlle
Ŵ asplrá in serlngá 0ţ4 ml clLraL de na 3ţ8Ʒ
Ŵ punc(loneazá vena fárá garou ;l asplrá sânge pâná la mlŦ (1ţ6 mlŦ)
Ŵ reLrage acul ;l allcá Lampon cu alcool
Ŵ scurge amesLecul sânge Ŷ clLraL in eprubeLá ;l omogenlzeazá lenL
Ŵ a;eazá eprubeLa in sLaLlv
Ŵ ingrl[e;Le paclenLul
Þregåt|rea produsu|u|
pentru |aborator
Ŵ se compleLeazá buleLlnul
Ŵ se eLlcheLeazá produsul
Ŵ se asplrá cu plpeLa WesLerngreen pâná la grada(la 00 ;l se a;eazá in sLaLlv pe
dopul de cauclucţ in pozl(le sLrlcL verLlcalá (cand examenul se face la paLul
bolnavulul)

4

Cb|ect|v S Ŷ Þrocesu| de |ngr|[|re a pac|ente| cu vag|n|tå
nterv|u

1Ŧ nforma¡|| genera|eť
aŦ numele ;l prenumeleť vŦlŦ
bŦ vársLať 33 anl
cŦ SLarea clvlláť cásáLorlLá
dŦ Copllť 1
eŦ Þrofeslať cadru dldacLlc
fŦ LocallLaLea de domlcllluť Pirláu
gŦ ulagnosLlcul la lnLernareť observa(ll vaglnlLá
hŦ uaLa lnLernárllť 09Ŧ0Ŧ010

Ŧ Cb|¡nu|n¡e de v|a¡åť
aŦ Consumatoare deť
Alcool Ŵ ocazlonalţ
cafea Ŵzllnlcţ
LuLun Ŵ nuţ
drog Ŵ nu
bŦ D|eta ] reg|m a||mentarť
curá de sláblre
cŦ A|erg|| cunoscuteť
nu

3Ŧ Þrob|eme de sånåtateť
aŦ Antecedente med|ca|e persona|eť
n@A 2007
bŦ Antecedente heredoco|atera|eť
mama cu d|abet zaharatţ
tata card|ac
cŦ Mot|ve|e |nternår|| actua|eť
prur|t vag|na| ce poate deven| severţ
|eucoree a|båţ brânzoaså fårå m|rosţ
vu|va este |r|tatå ¡| ro¡|eţ
durere |a m|c¡|uneţ d|spareun|eŦ
dŦ stor|cu| står|| actua|eť
prur|tţ
|eucoreeţ
durer| |a m|c¡|uneŦ
3

4Ŧ Lxamenu| c||n|c genera|
aŦ @egumente ¡| mucoaseť |r|ta¡|| ¡| sângerår| vag|na|eŤ
bŦ reutateť 78 kg
cŦ Inå|¡|meť 1ţ68 m
dŦ Besut ce|u|ar subcutanatť norma|Ť
eŦ S|stem gang||onar ¡| ||mfat|cť norma|Ť
fŦ Aparat |ocoŴmotorť b|ne reprezentatŤ
gŦ Aparat resp|ratorť d|spneeŤ
hŦ Aparat card|oŴvascu|arť pu|s Ŷ 82 båtå|]m|nŦţ @A Ŵ13S]70 mm]ng Ť
lŦ Aparat d|gest|vť def|c|tarŤ
[Ŧ Aparat uroŴgen|ta|ť m|c¡|un| dureroaseŤ
kŦ S|stem nervos ¡| organe de s|m¡ť |n ||m|te norma|eŤ

3Ŧ nvest|ga¡||ť
aŦ Lxamenu| sânge|u|ť nLŤ
nbƹ11ţ2 gƷ
Aƹ7600]mmc
@kƹ286000]mm
ÞNƹ36Ʒ
Lƹ61Ʒ
Lƹ3Ʒ

bŦ Lxamenu| ur|ne|ť
sumar de ur|nåť a|bum|nå absentţ g|ucozå absentţ sed|ment cu rare
|eucoc|teţ rare ce|u|e ep|te||a|eŤ
cŦ A|te examene de spec|a||tateť frot|uŤ

6Ŧ @ratamentť
aŦ @ratament med|camentosť
ungventţ C|otr|mazo| Ŷ 10 z||e
ovu|eţ M|conazo| 1 gr]z| Ŷ 7 Ŵ10 z||e
M|conazo| x compr|mat ora| 4 or|]z| Ŷ 7 z||e
anta|g|ce

7Ŧ Lp|cr|za ¡| recomandår| |a externareť Þac|entå |n vârstå de 3S de an| se |nterneazå cu
prur|tţ sângerår| vag|na|eţ durer| |a m|c¡|uneţ d|spareun|eŦ In urma tratamentu|u| cu ???
evo|u¡|e favorab||åŦ Se externeazå ame||oratŦ Se recomandå |g|ena organe|or gen|ta|eŦ
kepaus sexua| 20 de z||eŦ Lv|tarea |en[er|e| |nt|me |nadecvateŦ kev|ne |a contro| |n termen
de 30 de z||eŦ

6

Nevo||e fundamenta|e dupå V|rg|n|a nenderson

Nevo| fundamenta|e Man|festår| de
|ndependen¡å
Man|festår| de
dependen¡å
Sursa de
d|f|cu|tate
1Ŧ A resplra ;l a avea o buná
clrcula(leŦ
Ŵ resplrá normal
Ŧ A bea ;l a mincaŦ Ŵ se allmenLeazá normal
3Ŧ A ellmlnaŦ Ŵ are scaun zllnlc
Ŵ mlc(lunl dureroase
Ŵ dlurezá 1000 ml/4h
Ŵ sângerárl vaglnale
Ŵ prurlL Ŵ boala
4Ŧ A se ml;ca ;l a pásLra o buná
posLuráŦ
Ŵ are LemperaLura in llmlLe
normale

3Ŧ A dormlţ a se odlhnlŦ Ŵ doarme aglLaL Ŵ prurlL Ŵ boala
6Ŧ A se imbráca ;l dezbrácaŦ Ŵ se imbracá ;l se dezbracá
7Ŧ A men(lne LegumenLe curaLe ;l
lnLegreŦ
Ŵ prurlL
Ŵ lrlLa(ll
Ŵmlc(lunl dureroase
Ŵmlros neplácuL
Ŵsângerárl vaglnale
Ŵ boala
8Ŧ A pásLra LemperaLura corpulul
in llmlLe normaleŦ
Ŵ are LemperaLura in llmlLe
normale

9Ŧ A evlLa perlcoleleŦ Ŵ prurlL Ŵ boala
Ŵ lnLernare in
splLal
10Ŧ A comunlcaŦ Ŵ comunlcá blne
11Ŧ A se reallzaŦ Ŵ pe perloada
splLallzárll esLe
lnacLlvá dln puncL de
verere profeslonal
Ŵ boala
Ŵ lnLernarea in
splLal
1Ŧ A se recreaŦ Ŵ se recreazá clLlnd cár(l ;l
asculLând radlo ;l Lv

13Ŧ A invá(aŦ Ŵ are acces la surse de
lnforma(ll prlvlnd boala de
care suferá

14Ŧ AŴ;l pracLlca rellglaŦ Ŵ grecoŴcaLollc Ŵ nuŴ;l poaLe pracLlca
rellgla
Ŵ boala
Ŵ lnLernarea in
splLal


7

Þ|an de |ngr|[|re

Data
Þrob|ema de
|ngr|[|re
Cb|ect|ve de
|ngr|[|re
nterven¡|||e
ap||cate
Lva|uarea
|ngr|[|r||or
09Ŵ0 Ŵ prurlL
accenLuaL
Ŵ usLurlme in
Llmplul mlc(lunll
Ŵ scurgerl
Ŵ inro;lrea ;l
lnflamarea
lablllor mlcl
Ŵ combaLerea
durerll
Ŵ prevenlrea
compllca(lllor
Ŵ supravegherea
func(lllor vlLale
Ŵ pslhoLerapla
Ŵ urmárlrea
func(lllor vlLale
Ŵ LoaleLa organelor
genlLale
Ŵ recolLarea
probelor blologlce
Ŵ se admlnlsLreazá la
lndlca(la medlculul
Ŵ in urma
admlnlsLrárll
medlcamenLelor
sLarea paclenLel
sŴa amellolraL
10Ŵ0 Ŵ dezhldraLaLá Ŵ hldraLare
suflclenLá
Ŵ admlnlsLrare de
llchlde penLru a
lmpledlca
deshldraLarea
Ŵ LoaleLa organelor
genlLale ;l
admlnlsLrarea
medlca(lel la
lndlca(la medlculul
Ŵ bolnavá par(lal
dependenLá in
saLlsfacerea
nevollor de a bea
11Ŵ0
1Ŵ0
Ŵ lncapaclLaLea
de a se odlhnl
Ŵ aslgurarea
odlhnel
suflclenLe
Ŵ crearea unul
cllmaL
corespunzáLor
Ŵ pslhoLeraple
Ŵ admlnlsLrarea
medlca(lel la
lndlca(la medlculul
Ŵ paclenLa nu
doarme daLorlLá
anxleLá(llţ
prurlLululţ
neceslLá ingrl[lrl
penLru
saLlsfacerea
nevoll de a dorml
13Ŵ0
14Ŵ0
Ŵ usLurlml la
mlc(lune
Ŵ combaLerea
usLurlmll
Ŵ LoaleLa organelor
genlLale
Ŵ len[erle
corespunzáLoare
Ŵ admlnlsLrarea
medlca(lel la
lndlca(la medlculul
Ŵ paclenLáţ par(lal
dependenLá in
saLlsfacerea
nevoll de a
ellmlna

13Ŵ0 Ŵ anxleLaLe Ŵ combaLerea
anxleLá(ll
Ŵ pslhoLeraple Ŵ lnaceslblllLaLea
la lnforma(le
8

16Ŵ0 Ŵ llpsa de
cunoa;Lere a
sLárll sale de
sánáLaLe
Ŵ combaLerea
llpsel de
cunoa;Lere a
sLárll sale de
sánáLaLe
Ŵ educa(la penLru
sánáLaLe
Ŵ paclenLa
dependenLá de
nevola de a
invá(a

9

Cb|ect|v 6 Ŵ Lduca¡|a pentru sånåtate

Lduca(la penLru sánáLaLe esLe o preocupare de maxlmá lmporLan(á a medlclnel omulul
sánáLos care consLá in dezvolLarea nlvelulul de culLurá sanlLará al dlferlLelor grupurl de popula(leţ
precum ;l ml[loacelor ;l procedeelor educaLlvŴsanlLare necesare formárll unul comporLamenL
sanogenlcŦ
ÞásLrarea sánáLá(ll ;l lupLa conLra bolll se inscrlu prlnLre cele mal vechl preocupárl ale omululŦ
uealLfel cuvânLul sánáLaLe care provoacá o sLrare aLâL de pre(loasá flecárula aparLe frecvenL in
vorblrea curenLá nellpslnd aproape nlclodaLá cu ocazla urárllor de blneŦ Scrlsorlle sLrámo;llor no;Lrl
romanl se inchelau de oblcel cu urareať If (fll sánáLos)Ŧ
SánáLaLea nu esLe numal o problemá lndlvldualáţ cl prlve;Le LoL aLâL de mulL socleLaLea in
inLreglme ūSánáLaLea nu esLe LoLulţ dar fárá sánnáLaLe LoLul esLe nlmlc" (Schopenhauer)Ŧ
CblecLlvul de bazá al educa(lel penLru sánáLaLe consLá in formarea ;l dezvolLarea in rândul
popula(lelţ incepând de la vârsLele cele mal fragedeţ a unel concep(ll ;l a unul comporLamenL lglenlc
sanogenlcţ in scopul pásLrárll sánáLá(llţ dezvolLárll armonloase ;l forLlflcárll organlsmululţ adapLárll lul
la condl(llle medlulul amblenLal ;l soclalţ câL ;l al parLlclpárll acLlve a acesLela la opera de ocroLlre a
sánáLá(ll popula(lonaleŦ ln acesL sensţ esLe necesará formarea unel oplnll de masá ţ fundamernLaLá
;Llln(lflc fa(á se lglena lndlvldualá ;l colecLlváţ fa(á de allmenLa(leţ imbrácámlnLeţ muncá ;l odlhnáţ
fa(á de uLlllzarea ra(lonalá a Llmpulul llber ;l a facLorllor naLurall de cállre a organlsmululţ fa(á de
evlLarea facLorllor de rlscţ precum ;l a modulul de sollclLare a aslsLenLel medlcale ;l a dlferlLelor
ml[loace de lnvesLlga(le ;l LraLamenLŦ

Þentru preven|rea vag|n|te| se recomandať
O sa consuma(l cel puLln 30 g de laurL care con(ln culLurl vllţ acLlve de LŦ acldophllus in
cursul allmenLa(lel dln cursul flecárel zlleŦ lnLrŴun sLudlu se araLá cá femelle care au
consumaL laurLurl cu LŦ acldophllus Llmp de lunl au avuL o dlmlnuare a vaglnlLel
bacLerleneŤ
O sá foloslLl medlcamenLe anLlconcep(lonale oraleţ care dlmlnueaza modlflcarlle
hormonale la nlvelul vaglnulul care ar puLea duce la aparl(la vaglnlLel bacLerleneŦ ue
asemenea daca ave(l mal mul(l parLenerl sexuallţ foloslLl prezervaLlve penLru a reduce
rlscul de boala cu LransmlLere sexualáŤ
O sá llmlLa(l numárul parLenerllor sexuallŦ un numar mal mare de parLenerl sexuall cre;Le
rlscul de a se dezvolLa vaglnlLa bacLerlaná prln modlflcarea medlulul normal dln vaglnŤ
O sa foloslLl un Lampon lnLravaglnal sau o dlafragmá doar penLru o perloadá llmlLaLá de
LlmpŦ lnLreba(l docLorul in legaLurá cu uLlllzarea corecLa a dlafragmel penLru prevenlrea
aLâL a sarclnllţ câL ;l a rlsculul de lnfec(le vaglnaláŤ
O evlLarea du;urllor lnLravaglnaleŤ
O sá lua(l in conslderare foloslrea de spermlcld nonoxynolŴ9ţ care pare sá reducá rlscul de
vaglnlLá bacLerlanáŦ
vaglnlLa bacLerlaná nu se LransmlLe de la o persoana la alLa ;l nu esLe conslderaLa o boala cu
LransmlLere sexualáŦ 1oLu;lţ daca sunLeLl expusá la o boalá cu LransmlLere sexuala in Llmp ce ave(l
vaglnlá bacLerlanáţ exlsLa un rlsc mal mare de a face aceasLá boaláŦ
LsLe inLoLdeauna lmporLanLá proLec(la in Llmpul acLulul sexual penLru prevenlrea bolllor cu
30

LransmlLere sexualáţ chlar daca aveLl sau nu vaglnlLá bacLerlanáŦ Þrevenlrea unel boll cu LransmlLere
sexualá esLe mal usoará decaL LraLarea unel lnfec(ll odaLá ce aceasLa a apáruLŦ
ln cazul vaglnlLel mlcoLlce profllaxla poaLe cuprlndeť
O evlLarea foloslrll Lampoanelor lnLerne la mensLrua(leŤ
O evlLarea du;urllor vaglnale mal des decaL o daLa pe sapLamanáţ spálaLurlle dese
accelereaza descuamarea mucoasel vaglnale ;l LoLodaLa ºspala" flora cu rol proLecLorŤ
O spálarea organelor genlLale exLerne se face dln faLa ln spaLe penLru a evlLa
conLamlnarea cu bacLerll dln zona analáŦ Acelea;l ml;cárl sunL lndlcaLe ;l la LoaleLáŤ
O nu se vor urma dleLe drasLlce care poL scadea lmunlLaLeaŤ
O LraLamenLele cu anLlbloLlce se vor asocla cu o meLodá de proLec(le penLru flora
vaglnaláţ asLfel se va evlLa candldozaŤ
O nu se va purLa panLalonl sLram(l sau len[erle lnLlma dln maLerlale slnLeLlceŤ


31

Ŧ 8|b||ograf|e

1Ŧ Carol Moye;ţ 1ehnlca ingrl[lrll bolnavululţ LdlLura Medlcaláţ 1997

Ŧ Lucre(la 1lLlrcáţ Chld de nurslngţ LdlLura vla(a Medlcalá 8omâneascáţ 1993

3Ŧ Marlclca Þáváleanuţ Curs de obsLeLrlcá ;l Clnecologleţ LdlLura Apolonlaţ 001

4Ŧ CeorgeLa 8alLaţ AnLoaneLa MeLaxaLosţ Aglala kyovskl 1ehnlcl de ingrl[lre generalá a bolnavllorţ
LdlLura uldacLlcá ;l pedagoglcá 8ucure;Llţ 1983

3Ŧ Lucre(la 1lgLlrcáţ 8revlar de explorárl func(lonale ;l de inggrl[lrl speclale acordaLe bolnavllorţ
LdlLura vla(a medlcalá româneascáţ 1994

6Ŧ SLanclu Marlaţ Þrocedurl de nurslngţ LdlLura Lx ÞonLoţ ConsLan(aţ 007

7Ŧ nŦnŦ Cheorghluţ lon LemneLeţ lon 8ádulescuţ Manual de osLreLlcá ;l glnecologle penLru cadre
medllţ LdlLura Medlcaláţ 1973

8Ŧ Angelescu MŦ Chld pracLlc de anLlbloLlcoprofllaxleŦ 8ucure;Llţ 1998Ŧ pŦ34 Ŷ 63

9Ŧ nl(escu vŦ CsLreLlcá ;l glnecologleţ Manual penLru ;coll sanlLare posLllcealeţ LdŦuŦÞŦ 8ucure;Ll
1996

10Ŧ lagnov ZŦţ Þapadopol LŦ AnaLomla ;l flzlologla omululţ LdlLura de sLaL dldacLlcá ;l pedagoglcá
8ucrue;Llţ pŦ07 Ŷ 19

11Ŧ 8ádulescu lŦţ Cpera(la cezarlanáŦ 8ucure;Llţ 198ţ pŦ18

1Ŧ Marln llŦ CŦ Þopescuţ Lxplorárl func(lonaleţ edŦ Medlcaláţ 8ucure;Llţ 1978

3

VŦ Anexe

AparaLul genlLal femlnln Ŷ sec(lune LransversaláAparaLul genlLal femlnln Ŷ reprezenLare lnLerná
33Claslflcarea lnfec(lllor vaglnale mlcroblene dupá Schroder