TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

BIDANG PEMBELAJARAN: 1. DUNIA MELALUI DERIA KITA
TARIKH MINGGU 1 ( 2 JAN- 4 JAN) OBJEKTIF 1.1 Memahami organ deria dan fungsinya. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. HASIL PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 1.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. 1.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 1.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. 1.2.3 Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D1E1

Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti
B3D1E1

MINGGU 2 (7 JAN-11 JAN)

1.2 Memahami deria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille

MINGGU 3 (14 JAN-18 JAN)

1.3 Memahami deria bau.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

1.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 1.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

B4D3E1

TARIKH MINGGU 4 (21 JAN-25 JAN)

OBJEKTIF 1.4 Memahami deria rasa.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

HASIL PEMBELAJARAN 1.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. 1.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

EVIDENS PENTAKSIRAN

B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

MINGGU 5 (29 JAN-31 JAN)

1.5 Memahami deria pendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran.

1.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia. 1.5.2 Menyatakan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. 1.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

MINGGU 6 (1 FEB-8 FEB)

1.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat.

1.6.1 Mengenal pasti struktur mata manusia. 1.6.2 Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. 1.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat.

B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. 1.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). b) titik buta.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti 1.7. 1. rabun dekat . CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.TARIKH MINGGU 7 (1 FEB-8 FEB) OBJEKTIF 1. 1.7.4 Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.7. 1. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.7. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya.6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. HASIL PEMBELAJARAN 1.7.7 Memahami cahaya dan penglihatan.7. B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan TAHUN BARU CINA ( 10 FEB – 11 FEB 2013 ) . EVIDENS PENTAKSIRAN B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik.

1.8 Memahami bunyi dan pendengaran CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi.7 Menerangkan pendengaran stereofonik EVIDENS PENTAKSIRAN B4D6E1 Menghubungkait penghasilan .8. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.8.TARIKH MINGGU 8 (12 FEB-15 FEB) OBJEKTIF 1.8. 1.8. 1.3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.8. pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran B4D6E2 Menghubungkait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran. Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya .2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.9. HASIL PEMBELAJARAN 1. MINGGU 9 (18 FEB-22 FEB) 1.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 1.8. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran.9.8.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.9. B3D6E1 Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi 1.5 Menyatakan had pendengaran 1.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 1. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.3 Menerangkan kecacatan pendengaran 1.1 Memerihalkan sifat bunyi 1. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. keperluan medium untuk pemindahan.

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji. 2. glukosa (larutan Benedict).2 Menilai kepentingan gizi seimbang.5 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. glukosa.2 Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang.2. HASIL PEMBELAJARAN 2. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. lemak. glukosa. 2. pekerjaan. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin).3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.1.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. protein dan lemak. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. 2. 2.1. 2.1.2.2. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). vitamin. B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. 2. saiz.3 Menguji kanji. keadaan kesihatan.2. protein dan lemak. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.6 Merancang satu gizi seimbang.2.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan. protein. protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan B6D2E1 . mineral.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 2.2.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. protein dan lemak melalui aktiviti B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang B3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang MINGGU 10 (25 FEB-28 FEB) 2. makan tengahari dan makan malam).1 Menyatakan maksud gizi seimbang. jantina. 2. iklim.4 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. NUTRISI TARIKH MINGGU 9 (18 FEB-22 FEB) OBJEKTIF 2. 2.

3 Memahami sistem pencernaan manusia. protein dan lemak MINGGU 12 (1 MAC-8 MAC) 2.5 Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. 2.4.3.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat.1 Menerangkan maksud pencernaan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CD ROM HASIL PEMBELAJARAN 2. 2. 2. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan.TARIKH MINGGU 11 (1 MAC-8 MAC) OBJEKTIF 2. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. EVIDENS PENTAKSIRAN B2D2E1 Memberi maksud pencernaan B3D8E1 B3D8E2 B3D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan.3.2 Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.4. 2. B5D2E1 Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen . 2. protein dan lemak.3. 2.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.4.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.4 Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat. Menjalankan eksperimen untuk Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.3.4. 2.1 Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.

3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. 2. 2.TARIKH MINGGU 13 (11 MAC-15 MAC) OBJEKTIF 2. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. 2.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.6.2 Menerangkan penyahtinjaan.1 Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). 2.6. B6D2E1 Pembentangan hasil penulisan ”makanan dan amalan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: • kepentingan makan makanan berkhasiat • mempraktikkan amalan pemakanan yang betul • merancang satu gizi seimbang • mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan • mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23 MAC – 31 MAC 2013 .6. proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan MINGGU 14 (18 MAC-21 MAC) 2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan CADANGAN AKTIVITI Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan.5.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat.1 Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat.6. 2.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama 2. .4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat.5. EVIDENS PENTAKSIRAN B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan.5. HASIL PEMBELAJARAN 2.

1.1.2 Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. dikotiledon. HASIL PEMBELAJARAN 3. monokotiledon.Haiwan: Invertebrata.1 Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya.1 Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga. ikan. BIODIVERSITI TARIKH MINGGU 15 (1 APR-5 APR) OBJEKTIF 3. amfibia. 3. mamalia. burung. reptilia. .1.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. . .TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 3. 3. 3. vertebrata.3 Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. EVIDENS PENTAKSIRAN B3D9E1 Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran . tumbuhan tidak berbunga.1.

HASIL PEMBELAJARAN 4. alga dan kulat. habitat dan ekosistem B4D8E1 B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup . b) simbiosis: komensalisme. membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B4D8E1 Menghubungkait spesis. MINGGU 17 (15 APR-19 APR) 4.2.1 Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidup CADANGAN AKTIVITI Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. populasi. mutualisme. EVIDEN PENTAKSIRAN B2D3E1 Memberi maksud spesies.1.2.3 Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. populasi.1 Menyatakan maksud spesis. populasi. 4. b) persaingan.2 Menyatakan maksud habitat dan ekosistem.2.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 4.1.1. 4. komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan B6D3E1 4. 4.2 Menilai interaksi antara organisma hidup. populasi dan komuniti. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.2.1. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 4.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup. cacing pita dan manusia). 4. komuniti. habitat. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN TARIKH MINGGU 16 (8 APR-12 APR) OBJEKTIF 4. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 4. komuniti dalam suatu ekosistem.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. habitat.4 Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan .

4 Menganalisa fotosintesis Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. 4. cahaya dan klorofil). Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. musuh tanaman di kawasan tertentu HASIL PEMBELAJARAN 4.3. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. pengguna. air.2 Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B3D10E2 Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen MINGGU 19 (29 APR-3 MEI) 4.5 Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga.3 Mengenal pasti pengeluar.1 Menyatakan maksud fotosintesis.2 Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan.4.6 Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. 4. 4. pengguna dan pengurai. EVIDENS PENTAKSIRAN B2D4E1 Memberi maksud pengeluar. 4. pengguna dan pengurai.TARIKH MINGGU 18 (22 APR-26 APR) OBJEKTIF 4.3.1 Menerangkan maksud pengeluar.3.4 Membina piramid nombor daripada rantai makanan.3.3.3. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen . 4.4. pengurai dan piramid nombor. 4. 4. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup .3 Mensintesis siratan makanan.

4 Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. HASIL PEMBELAJARAN 4.5 Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.3 Menyatakan hasil fotosintesis. 4.4.4. EVIDENS PENTAKSIRAN B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen B3D11E1 Menjelaskan peranan fotosintesis.TARIKH MINGGU 19 (29 APR-3 MEI) OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen. 4.4. kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang B6D3E1 Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: • Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran • Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian • Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang .

.

6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni 4.6. HASIL PEMBELAJARAN 4.1 Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 4.TARIKH MINGGU 20 (6 MEI-10 MEI) OBJEKTIF 4. 4.6. 4.2 Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. produktif dan seimbang. 4.5.3 Μewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. 4.6. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.5.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organism hidup.2 Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. EVIDENS PENTAKSIRAN B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyatakan langkahlangkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup B6D3E1 MINGGU 20 (6 MEI-10 MEI) 4. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap. B6D3E1 . Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.4 Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.5.5.1 Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 5. AIR DAN LARUTAN .

2 Menganalisa komposisi air.2.1.3 Memerihalkan ciri fizikal air. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:  takat beku air.1.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.1 Menyatakan maksud takat beku air. 5. 5.2.1 Menganalisa ciri fizikal air. 5.1 Menerangkan maksud penyejatan.3. 5. suhu persekitaran.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik.1 Menentukan komposisi air. B2D5E1 Memberi maksud penyejatan CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25 MEI – 9 JUN 2013 ) TARIKH MINGGU 23 (10 JUN-14 JUN) OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.3.3. 5.2 Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D9E1 Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melalui aktiviti MINGGU 21 (13 MEI-17 MEI) 5. HASIL PEMBELAJARAN 5. Membincangkan persamaan dan HASIL PEMBELAJARAN 5. suhu persekitaran.  takat didih air. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. luas permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperimen .3 EVIDENS PENTAKSIRAN B5D4E1 Membuktikan kelembapan.2 Menyatakan maksud takat didih air. 5.TARIKH MINGGU 21 (13 MEI-17 MEI) OBJEKTIF 5. luas permukaan dan pergerakan udara.1. 5. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.1. B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti MINGGU 22 (20 MEI-23 MEI) 5.3 Menganalisa proses penyejatan air.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan.1 Menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. TEKANAN UDARA TARIKH MINGGU 28 (15 JUL-19 JUL) OBJEKTIF 6.3 Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan . 6.1 Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.1. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D14E1 Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas.2. sifon. pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi 6. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. HASIL PEMBELAJARAN 6.1 Memahami tekanan udara. 6.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. sifon.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 6.2.2. pam penyembur dan penyedut minuman. 6. MINGGU 28 (15 JUL-19 JUL) 6.1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.2 Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin.

HASIL PEMBELAJARAN 7.1.3 Mengukur magnitud daya. kedudukan.1.TARIKH MINGGU 29 (22 JUL-26 JUL) OBJEKTIF 7.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk.3 Mengaplikasi daya geseran. 7. 7. kelajuan dan arah. gas di bawah tekanan tinggi. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut.2 Memahami pengukuran daya.3. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran.2. 7. 7. daya graviti.2 Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. DINAMIK . Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.2. B5D6E1 TEMA: DAYA DAN GERAKAN BIDANG PEMBELAJARAN: 7.1 Menyatakan unit untuk daya.3 menerangkan pelbagai jenis daya EVIDENS PENTAKSIRAN B4D15E1 Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. kesan daya dan pelbagai jenis daya melalui aktiviti MINGGU 29 (22 JUL-26 JUL) 7. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring.1 Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. adalah daya. 7.1 Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.3. B1D3E1 Menamakan unit daya ??? MINGGU 29 (22 JUL-26 JUL) 7. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil Menjalankan aktiviti untuk apabila menggunakandan tarikan menunjukkan tolakan gas di bawah tekanan tinggi.2 Menerangkan kesan daya. 7. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya 7.1 Memahami daya.2. daya elektrostatik dan daya magnetik).1.

4 MINGGU 30 (29 JUL2 OGOS) Membincangkan dengan contoh. b) mengurangkan geseran.5 Menerangkan cara meningkatkan geseran. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran.6 Menerangkan cara mengurangkan geseran.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. 7.4 Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) 7.4 Mengaplikasi kerja.3 Menentukan kerja yang dilakukan.4.3. 7. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. EVIDENS PENTAKSIRAN B5D6E1 Membuktikan permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran melalui eksperimen B3D18E1 Menjelaskan kebaikan dan keburukan serta aplikasi meningkatkan dan mengurangkan daya geseran dalam kehidupan harian 7. 7.3. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. 7.3.TARIKH MINGGU 30 (29 JUL2 OGS) OBJEKTIF 7.3. B3D19E1 Menerangkan bagaimana kerja dilakukan melalui contoh B4D16E1 .7 Menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.2 Menyatakan unit untuk kerja. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran.4. 7. 7. HASIL PEMBELAJARAN 7.3.4. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

5.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. 7. 7.6.5.5 Mengaplikasi kuasa CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) HASIL PEMBELAJARAN 7. melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.2 Menyatakan unit untuk kuasa.5. B4D15E1 Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan Mereka satu aktiviti contoh melukis poster.TARIKH MINGGU 31 (5 OGOS6 OGOS) OBJEKTIF 7. kesan daya dan pelbagai jenis daya melalui aktiviti CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 7 OGOS – 18 OGOS ) .1 Menyatakan maksud kuasa. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti MINGGU 31 (5 OGOS6 OGOS) 7. 7.3 Menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.

2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. 8. membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik MINGGU 33 (26 OGOS30 OGOS) Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. EVIDENS PENTAKSIRAN B3D20E1 Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan .1.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. 8.2.1.1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik 8. CADANGAN AKTIVITI Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan . Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik.1. 8.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik.TEMA: DAYA DAN GERAKAN BIDANG PEMBELAJARAN: 8. HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan.2 Membanding dan membezakan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata 8. SOKONGAN DAN GERAKAN TARIKH MINGGU 32 (19 OGOS23 OGOS) OBJEKTIF 8.2.

1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. b) luas tapak.2 Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti B3D21E1 Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek B6D5E1 Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan . Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. STABILITI TARIKH MINGGU 34 (2 SEPT6 SEPT) OBJEKTIF 9. HASIL PEMBELAJARAN 9. 9.2. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. 9. 9.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. MINGGU 34 (2 SEPT6 SEPT) 9.1 Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.1.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: 9.1. 9.2 Menghargai kepentingan kestabilan.2.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.1.

Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat.5 Menerangkan maksud momen daya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) 10.1.1.3 Mengenal pasti beban. menentukan kedudukan beban. 10. 10.4 Mengelaskan tuas.1.1 Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas . 10.1.1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.2 Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.1 Menganalisa tuas. daya dan fulkrum. EVIDENS PENTAKSIRAN B1D4E1 Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas B3D22E1 MINGGU 36 (17 SEPT20 SEPT) B4D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan jarak melalui aktiviti B3D22E1 Menjelaskan peranan tuas. HASIL PEMBELAJARAN 10. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. daya dan fulkrum dalam tuas.1.6 Menyelesaikan masalah berkaitan tuas. daya dan fulkrum. 10. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: 10. kedua dan ketiga. dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Mengenal pasti beban. MESIN RINGKAS TARIKH MINGGU 35 (9 SEPT13 SEPT) OBJEKTIF 10.

1 Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas EVIDENS PENTAKSIRAN B6D6E1 Membina model yang menggunakan prinsip tuas . CADANGAN AKTIVITI Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. HASIL PEMBELAJARAN 10.2.TARIKH MINGGU 37 (23 SEPT27 SEPT) OBJEKTIF 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful