You are on page 1of 26

TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

BIDANG PEMBELAJARAN: 1. DUNIA MELALUI DERIA KITA
TARIKH OBJEKTIF 1.1 Memahami organ deria dan fungsinya. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. HASIL PEMBELAJARAN 8.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 8.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. 8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. 8.2.3 Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D1E1

Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti
B3D1E1

1.2 Memahami deria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille

1.3 Memahami deria bau.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

B4D3E1

OBJEKTIF 1.4 Memahami deria rasa.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

HASIL PEMBELAJARAN 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. 8.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

EVIDENS PENTAKSIRAN

B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

1.5 Memahami deria pendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran.

8.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia. 8.5.2 Menyatakan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. 8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

1.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat.

8.6.1 Mengenal pasti struktur mata manusia. 8.6.2 Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat.

B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti 8. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.7.7.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan .7. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.OBJEKTIF 1. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. HASIL PEMBELAJARAN 8. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik.7. 8.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan).5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.4 Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. 8. b) titik buta. rabun dekat .7 Memahami cahaya dan penglihatan. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya.7. 8. 8.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya.7. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh.

b) cara pembetulan kecacatan pendengaran. keperluan medium untuk pemindahan. HASIL PEMBELAJARAN 8. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN . b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi 8.5 Menyatakan had pendengaran 8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik EVIDENS PENTAKSIRAN B4D6E1 Menghubungkait penghasilan .3 Menerangkan kecacatan pendengaran 8.8.8.8. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.8 Memahami bunyi dan pendengaran CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran.8.8. pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran B4D6E2 Menghubungkait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.1 Memerihalkan sifat bunyi 8.8.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 8. c) pantulan dan penyerapan bunyi.OBJEKTIF 8.8.

B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.9. 8. 8.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.9.9.8.3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. 8.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya .

protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).1.4 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat. jantina.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. 9. protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan B6D2E1 . 9.2.2.2 Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. mineral.5 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat. 9. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. HASIL PEMBELAJARAN 9. makan tengahari dan makan malam). protein dan lemak. glukosa. glukosa (larutan Benedict). b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). 9. saiz. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. EVIDENS PENTAKSIRAN B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji.OBJEKTIF 9.1. protein dan lemak melalui aktiviti B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang B3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang EMBARAN KERJA Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. 9.2. protein dan lemak. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. protein. iklim. pekerjaan. vitamin.2. 9.6 Merancang satu gizi seimbang.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.2. glukosa.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.1 Menyatakan maksud gizi seimbang. keadaan kesihatan. lemak. 9. 9.2.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan.3 Menguji kanji.1.

protein dan lemak 9. 9. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan.OBJEKTIF 9.1 Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.1 Menerangkan maksud pencernaan.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.5 Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.3. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil.4.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat.4 Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. 9.4. 9. 9. protein dan lemak. 9. B5D2E1 Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen .4. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CD ROM HASIL PEMBELAJARAN 9. alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.3. 9. 9. EVIDENS PENTAKSIRAN B2D2E1 Memberi maksud pencernaan B3D8E1 B3D8E2 B3D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan.2 Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.3. Menjalankan eksperimen untuk Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.4.3.3 Memahami sistem pencernaan manusia.

b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.6.5.OBJEKTIF 9. 9.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan CADANGAN AKTIVITI Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. 9.5.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.6.6.4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan 9. B6D2E1 Pembentangan hasil penulisan ”makanan dan amalan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: • kepentingan makan makanan berkhasiat • mempraktikkan amalan pemakanan yang betul • merancang satu gizi seimbang • mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan • mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama . 9.6.2 Menerangkan penyahtinjaan. 9. 9.3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama 9.1 Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. EVIDENS PENTAKSIRAN B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan.5. .1 Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. HASIL PEMBELAJARAN 9.

Tumbuhan: Tumbuhan berbunga. burung. tumbuhan tidak berbunga.1. amfibia.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. ikan. reptilia. mamalia.1. 10. HASIL PEMBELAJARAN 10. .1 Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. monokotiledon.OBJEKTIF 10. vertebrata.1.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. EVIDENS PENTAKSIRAN B3D9E1 Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran . . 10. dikotiledon.3 Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.1 Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya. .1.2 Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. 10.Haiwan: Invertebrata.

1. 11. EVIDEN PENTAKSIRAN B2D3E1 Memberi maksud spesies.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.2.2 Menilai interaksi antara organisma hidup.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup. mutualisme. 11. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.3 Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. populasi dan komuniti.1 Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidup CADANGAN AKTIVITI Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis. habitat. cacing pita dan manusia).2.1 Menyatakan maksud spesis. populasi. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. populasi. b) persaingan. komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan B6D3E1 11.4 Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF 11. komuniti dalam suatu ekosistem. B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup . b) simbiosis: komensalisme.1.2.2 Menyatakan maksud habitat dan ekosistem. HASIL PEMBELAJARAN 11.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 11.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.2. 11.OBJEKTIF 11.1. alga dan kulat. habitat dan ekosistem B4D8E1 11. membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B4D8E1 Menghubungkait spesis. populasi.1. habitat. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung. komuniti.3 CADANGAN AKTIVITI EVIDENS PENTAKSIRAN . 11. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 11.

B2D4E1 Memberi maksud pengeluar. membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B3D10E2 Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen 11.2 Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup .4 Membina piramid nombor daripada rantai makanan.3. 11.6 Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen . Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar.3. 11. 11. 11. 11. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.3 Mengenal pasti pengeluar. pengguna.3. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. 11. 11. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. pengguna dan pengurai. pengguna dan pengurai.1 Menyatakan maksud fotosintesis. 11.3.Mensintesis siratan makanan.2 Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan.1 Menerangkan maksud pengeluar.4. air.3. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. cahaya dan klorofil).4 Menganalisa fotosintesis Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis.5 Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga.4.3. pengurai dan piramid nombor. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor.

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. EVIDENS PENTAKSIRAN B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen B3D11E1 Menjelaskan peranan fotosintesis. 11. HASIL PEMBELAJARAN 11.4.3 Menyatakan hasil fotosintesis.5 Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. 11.4.4. kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang B6D3E1 Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: • Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran • Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian • Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang .4 Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyatakan langkahlangkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup B6D3E1 11. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.2 Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran.5. 11.5.4 Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.5.OBJEKTIF 11.1 Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi.2 Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organism hidup.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.6.6. 11. 11. 11. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni 11. 11. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.3 Μewajarkan bahawa manusia B6D3E1 . HASIL PEMBELAJARAN 11.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap.5. CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.1 Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.6.

1. suhu persekitaran. B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti 12. 12.3 Memerihalkan ciri fizikal air.1. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:  takat beku air.2 Menyatakan maksud takat didih air.1. 12. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan.1 Menentukan komposisi air.OBJEKTIF 12. 12. Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.1 Menyatakan maksud takat beku air.2 Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.2 Menganalisa komposisi air.  takat didih air. 12. produktif dan seimbang HASIL PEMBELAJARAN 12. luas permukaan dan pergerakan udara.3 Menganalisa proses penyejatan air. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D9E1 Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melalui aktiviti 12.1 Menganalisa ciri fizikal air. 12. 12. memerlukan ekosistem yang stabil.3.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. B2D5E1 Memberi maksud penyejatan OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN .2.1.1 Menerangkan maksud penyejatan.2.

Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut.1 Menerangkan maksud zat terlarut. pelarut dan larutan.4.4. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. 12. B5D4E1 Membuktikan kelembapan.3. pelarut. 12. suhu persekitaran. 12.4. luas permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperimen B3D13E1 Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian. 12.3 Menerangkan maksud bahan terampai. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. B2D6E1 B4D11E1 B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut. 12. larutan pekat dan larutan tepu.Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.4 Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. larutan dan bahan terampai B5D5E1 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN .3 Membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan.3.2 Membanding dan membezakan antara larutan cair.4 Menganalisa larutan dan KETERLARUTAN.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. 12. larutan pekat dan larutan tepu.4 Menerangkan maksud keterlarutan. 12. 12. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.3. larutan pekat dan larutan tepu. pelarut dan larutan.4.

• sifat alkali dari aspek nilai pH.4.4. • kadar kacauan. B4D12E1 OBJEKTIF EVIDENS PENTAKSIRAN B4D12E1 Menentukan bahan yang bersifat .4. 12.5. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. B5D5E1 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen B3D14E1 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian 12. 12. 12. • jenis zat terlarut. rasa. 12.4 Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali.5 Menganalisa asid dan alkali. 12.6 Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.5.5.5. 12. HASIL PEMBELAJARAN 12.5 Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. mengkakis. rasa. • suhu pelarut. Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.2 Mengenal pasti sifat alkali. sifat mengkakis.5.5. • saiz zat terlarut. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan: • suhu pelarut.3 Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. kesan ke atas kertas litmus. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.6 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. kesan ke atas kertas litmus. CADANGAN AKTIVITI Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. 12. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian.7 Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian.1 Mengenal pasti sifat asid.Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi KETERLARUTAN zat terlarut • jenis pelarut. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: • sifat asid dari aspek nilai pH. 12.5 Menerangkan faktor yang mempengaruhi KETERLARUTAN zat terlarut di dalam air.

12.4 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. 12.Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. • sebab pembersihan air. asid dan alkali melalui aktiviti 12.5. B1D2E1 Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air B3D16E1 12. B3D16E1 Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah .5. dan meneutralkan sengatan serangga).6. Sumbangsaran tentang yang berikut: • sumber air semula jadi.pengklorinan dan penyulingan.2 Menyatakan sebab pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air.9 Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.8 Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. B3D15E1 Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian 12. 12. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi. 12. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama.7 Menerangkan maksud peneutralan. B4D13E1 Menerangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air melalui aktiviti 12.6.3 Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air.6. Membincangkan maksud peneutralan.1 Menyenaraikan sumber air semula jadi. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan.5.6 Menganalisa kaedah pembersihan air.6. pendidihan.

pendidihan dan penyulingan. 12. 12.7 Menganalisa sistem bekalan air.OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedahpembersihan air seperti penurasan.2 Menerangkan cara untuk menjimatkan air. B3D16E2 Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN .7. Membincangkan cara menjimatkan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.7. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 12. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.1 Memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi.

12.8.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. 12.1 Memberi contoh bahan cemar air.8.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air.8. 12. Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: • bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif. • Tumpahan daripada kapal minyak.8. • bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.4 Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya B3D16E3 Menjelaskan kesan pencemaran. • bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan. • pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan. 12. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. 12.cara mengawal pencemaran serta cara memelihara kualiti air B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: • pencemaran air • pengawalan • pembersihan • cara penjimatan penggunaannya OBJEKTIF 13.1 CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN .

pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi B1D3E1 Menamakan unit daya ??? 13.1 14.1 masalah dengan untuk daya. 14. keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di Menjalankan aktiviti untuk bawah tekanan tinggi.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. kelajuan dan arah.2. daya graviti. menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan Menjalankan aktiviti untuk masalah harian seperti sinki mengukur magnitud daya tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin.1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis Mengumpul maklumat dan daya (daya geseran. kedudukan. 13.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.2.1.2 Menjana idea untuk menyelesaikan 14. 14. OBJEKTIF 14. mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. Membincangkan unit daya dan Membincangkan cara prinsip neraca spring. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.1.2.3 Mengaplikasi daya geseran. menunjukkan udara EVIDENS PENTAKSIRAN mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang B4D15E1 mempengaruhi tekanan udara Menunjukkan tolakan dan tarikan seperti isipadu atau suhu melalui adalah daya.1. HASIL PEMBELAJARAN 13. Menjalankan aktiviti untuk CADANGAN AKTIVITI menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.3 Menerangkan bagaimana neraca Menghubungkaitkan langkah spring berfungsi. keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan 14.3 Menerangkan dengan contoh menerangkan pelbagai jenis daya alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. kesan daya dan aktiviti pelbagai jenis daya melalui aktiviti B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari. 13.2 Memahami pengukuran daya.2 13. Mengukur magnitud daya. B5D6E1 .3.2 Menerangkan kesan daya. udara dalam dan daya sifon. B4D14E1 Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas.1 mempengaruhi tekanan udara. 14. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan Membincangkan langkah daya geseran.2.2.1 Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran.2 Menerangkan faktor yang 14.3 gas di bawah tekanan tinggi.1 Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. magnetik).2. mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut.Memahami tekanan udara.1 Memahami daya. pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. 14. Menjalankan aktiviti untuk Menjalankan aktiviti untuk tarikan menunjukkan tolakan dan menunjukkan faktor yang adalah daya. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas.3. pam penyembur dan penyedut minuman. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan dan mentafsir data Mengumpul bentuk. 14. daya membincangkan aplikasi tekanan elektrostatik picagari. sifon.1. 14. 13. Menyatakan unit menggunakan prinsip tekanan udara.

5 Menerangkan cara meningkatkan geseran.4 Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran.4. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran.7 Menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.3.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan.3. EVIDENS PENTAKSIRAN B5D6E1 Membuktikan permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran melalui eksperimen B3D18E1 Menjelaskan kebaikan dan keburukan serta aplikasi meningkatkan dan mengurangkan daya geseran dalam kehidupan harian 14. 14. 14. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran.2 Menyatakan unit untuk kerja. 14.3 Menentukan kerja yang dilakukan. HASIL PEMBELAJARAN 14. 14. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.4 Mengaplikasi kerja. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) 14. 14. b) mengurangkan geseran.4 Membincangkan dengan contoh. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.4. 14.3.OBJEKTIF 14. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. B3D19E1 Menerangkan bagaimana kerja dilakukan melalui contoh B4D16E1 .3.4.3.6 Menerangkan cara mengurangkan geseran.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran.

1 Menyatakan maksud kuasa. melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti 14.5.5. B4D15E1 Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan Mereka satu aktiviti contoh melukis poster. 14.5. 14. kesan daya dan pelbagai jenis daya melalui aktiviti . 14.6.3 menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.5 Mengaplikasi kuasa CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) HASIL PEMBELAJARAN 14.OBJEKTIF 14.2 enyatakan unit untuk kuasa.

2 Membanding dan membezakan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata 15. membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik 15.1.2. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik.1.1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik HASIL PEMBELAJARAN 15.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. 15.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. EVIDENS PENTAKSIRAN B3D20E1 Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan .2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.2. 15.1. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan . Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. 15. CADANGAN AKTIVITI Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik.OBJEKTIF 15.

1. 16. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. 16.2 Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. HASIL PEMBELAJARAN 16.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.1. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan.1. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti B3D21E1 Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek 16. 16. Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. b) luas tapak.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek.1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi.2.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.2. 16.2 Menghargai kepentingan kestabilan. B6D5E1 Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan .1 Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.OBJEKTIF 16.

4 Mengelaskan tuas. EVIDENS PENTAKSIRAN B1D4E1 Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas B3D22E1 B4D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan jarak melalui aktiviti B3D22E1 Menjelaskan peranan tuas. kedua dan ketiga.1.1.1.3 Mengenal pasti beban. . Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) HASIL PEMBELAJARAN 17. 17.1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.6 Menyelesaikan masalah berkaitan tuas. Mengenal pasti beban.1.2 Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.5 Menerangkan maksud momen daya.OBJEKTIF 17.1. membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas 17. daya dan fulkrum.1 Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. daya dan fulkrum. daya dan fulkrum dalam tuas. Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. 17.1 Menganalisa tuas. dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. menentukan kedudukan beban. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. 17. 17. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya.

2. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.1 Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas EVIDENS PENTAKSIRAN B6D6E1 Membina model yang menggunakan prinsip tuas .OBJEKTIF 17. HASIL PEMBELAJARAN 17.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.