You are on page 1of 1

VERKIEZINGSWINNAAR IN EEN OP DE ZEVEN GEMEENTEN IN OPPOSITIE

“Grootste partij moet kans op coalitie krijgen”
BRUSSEL - In 43 van de 308 Vlaamse steden en gemeenten (14%) zit de grootste partij op de oppositiebanken. “Uit respect voor de kiezer en om stabielere coalities te kunnen smeden, willen we dat de grootste partij na de verkiezingen het initiatiefrecht krijgt om een coalitie te vormen”, zeggen de Vlaamse Parlementsleden Lode Ceyssens en Koen Van den Heuvel (CD&V).
In nagenoeg alle Vlaamse steden en gemeenten zijn de nieuwe gemeentebesturen de voorbije week van start gegaan. Op de Lode Ceyssens (CD&V) wil vermijden dat partijen na de verkiezingen om ter snelst een akkoord meeste plaatsen is daarbij duide- sluiten waarin postjes meer doorwegen dan inhoud. Foto JG lijk rekening gehouden met het signaal van de kiezer en vormt kiezer”, meent Koen Van den Heu- partij na de verkiezingen enkele zocht voor de komende zes jaar. de grootste partij de ruggengraat vel. Er bestaan vandaag geen regels weken lang initiatiefrecht geniet Niet postjes maar beleidsdoelstelvan het nieuwe bestuur. over de wijze waarop er na lokale om een bestuursploeg op de been lingen primeren. Voorakkoorden worden op “Maar in 43 van de 308 Vlaamse of regionale verkiezingen naar een te krijgen. Dat biedt volgens hen steden en gemeenten werd de nieuwe bestuursploeg moet worden drie voordelen: deze manier overbodig en zelfs grootste partij uit de nieuwe gezocht. “Op nogal wat plaatsen De wil van de kiezer wordt ge- onmogelijk gemaakt. bestuursploeg geweerd. Meestal vindt er op verkiezingszondag een respecteerd. De twee CD&V’ers hopen dat de niet op basis van onoverkomelijke echte ‘rat race’ plaats: partijkopOp basis van verkiezingspro- parlementaire discussie hierover meningsverschillen bij de onder- stukken proberen om ter snelst een gramma’s kan naar gezamenlijke uitmondt in een decreet. handelingen, wel om persoonlijke akkoord te sluiten in een onderling beleidsdoelstellingen worden geYves LAMBRIX redenen”, zegt Lode Ceyssens. opbod over postjes, waarvan de gevolgen de volledige legislatuur worden meegetorst”, zegt Ceyssens. Initiatiefrecht In Limburg is dat het geval in vijf “Na zes jaar hard werken en een van de 44 gemeenten (11,4%): intensieve campagne zijn het de HASSELT - Politicoloog Johan gemeenten zit de grootste partij Alken (CD&V als grootste bui- koelbloedigsten die de sjerp binAckaert (UHasselt) vindt wél in de meerderheid. Moeten tenspel), Bilzen (CD&V), Bree nenhalen. Dit is geen goede zaak, het voorstel tot decreet mooi we regels maken voor de inci(Verjonging), Herk-de-Stad (sp.a) want respect voor de kiezer en een klinken, maar in praktijk denten in enkele gemeenten? en Zutendaal (CD&V). “Zonder stabiele bestuursploeg zijn essentieel onhaalbaar. “Je kan partijen Vergeet ook niet dat op veel enig overleg de grootste partij op lokaal niveau”, menen Ceyssens niet verbieden om met mekaar plaatsen al vóór de verkiezingen weren bij coalitiebesprekingen is en Van den Heuvel. te spreken. En in 86% van de akkoorden zijn gesloten.” YL geen teken van respect voor de Zij stellen voor dat de grootste

Johan Ackaert: “Onhaalbaar”

eY - LanCiA -