You are on page 1of 9

NorwegianLanguage.

info

http://norwegianlanguage.info/grammar/common-verbs.html

NorwegianLanguage.info

Hovedside/Home OSS/FAQ

Grammatikk / Grammar

Ressurser/Resources

Ukens Verb / Verb of the Week

NorWord i Reprise

225 Common Verbs
Infinitive click link to look up on Lexin angre arbeide arrangere arve be begrave begynne behandle beholde bestemme bestille besøke betale betrakte angrer arbeider arrangerer arver ber begraver begynner behandler beholder bestemmer bestiller besøker betaler betrakter Present

* indicates irregular Past Tense Present Perfect English

angret / angra arbeidet / arbeidde arrangerte arvet / arva bad begravde / begrov begynte behandlet behandla beholdt bestemte bestilte besøkte betalte betraktet / betrakta /

har angret

regret

har arbeidet / har work arbeidd har arrangert har arvet har bedt har begravd har begynt har behandlet har beholdt har bestemt har bestilt har besøkt har betalt arrange inherit ask, request bury begin handle, manage retain, keep decided order visit pay

har betraktet / har view, regard betrakta

1z9

2. 1. 2013 13:06

info/grammar/common-verbs.NorwegianLanguage. run 2z9 2.html bety bevare bidra binde bite blande bli bo bre brekke brenne betyr bevarer bidrar binder biter blander blir bor brer brekker brenner betydde bevarte bidrog bandt bet / beit blandet ble / blei bodde bredde / bredte brakk brann har betydd har bevart mean. share har dradd / har dratt pull. maintain har bedratt / bedradd contribute har bundet har bitt har blandet har blitt har bodd bind bite blend. travel har drept har drukket har drevet kill drink operate. become dwell har bredd / har bredt spread har brukket har brant break (intransitive) up burn brenne bringe bruke bryte burde by bygge bære bøye danne brenner bringer bruker bryter * bør byr bygger bærer bøyer danner brente brakte brukte brøt / braut burde baud / bød / bydde bygde bar bøyde dannet / danna har brent har brakt har brukt har brutt burdet har budt / bydd har bygd har båret har bøyde (transitive) to set fire to bring use break should bid / command build bear. mix remain. carry bend. drag. 2013 13:06 . 1. set dekka har delt divide. create danna har danset dansa / har dance danse danser danset / dansa dekke dele dra drepe drikke drive dekker deler drar dreper drikker driver dekket / dekka delte drog drepte drakk drev / dreiv har dekket / har cover. conjugate har dannet / har form. signify save.info http://norwegianlanguage.

html dyrke dø døpe eie ete falle finnes fare finne fly / flyge flyte flytte forberede forby / forbyde forene foretrekke forklare forlate forlove (seg) dyrker dør døper eier eter faller finnes farer finner flyr flyter flytter forbereder forbyr / forbyder forener foretrekker forklarer forlater forlover (seg) dyrket / dyrka dødde / døde døpte eide / åtte åt falt fantes for fant fløy / flaug fløt / flaut flyttet / flytta forberedte forbød / forbaud forente foretrakk forklarte forlot har dyrket dyrka har dødd har døpt / har cultivate. 1. receive give 3z9 2. 2013 13:06 . provide tell.NorwegianLanguage. prohibit unite prefer explain forsake. raise die baptize own eat (slang) fall be found. travel find har eid / har ått har ett har falt har fantes har faret / har fart har funnet har fløyet / har flydd fly har flytt flow har flyttet / har flytta move har forberedt har forbudt / har forbydd har forent har foretrukket har forklart har forlatt prepare forbid. leave become engaged forlovet (seg) / har har forlovet (seg) / forlova (seg) fornam / fornemmet forstod forsvant forsynte fortalte frøs / fraus fulgte / følgte fikk gav har forlova (seg) fornemme forstå forsvinne forsyne fortelle fryse følge / følgje få gi fornemmer forstår forsvinner forsyner forteller fryser følger / følgjer får gir har fornummet / har perceive. exist fare. explain freeze.info http://norwegianlanguage. notice fornemmet har forstått har forsvunnet har forsynt har fortalt har frosset har fulgt / har følgt har fått har gitt understand disappear supply. feel cold follow get.info/grammar/common-verbs.

apply do do please.info http://norwegianlanguage. shop.NorwegianLanguage.html gidde gjelde gjøre glede glemme gli glimre gnage gni grave gre (seg) greie gripe gråte gå ha handle hende gidder gjelder * gjør gleder glemmer glir glimrer gnager gnir graver grer (seg) greier griper gråter går har handler hender gadd gjaldt / galdt gjorde gledet glemte glei / gled glimret gnog / gnagde har giddet har gjeldt har gjort har gledet har glemt har glidd har glimret har gnagd manage to something be in force. make happy forget glide glisten gnaw rub dig comb one’s hair manage. walk have gnidde / gnei / gned har gnidd gravde / grov gredde (seg) greide grep / greip gråt / gret gikk hadde handlet / handla hendte hang hengte hentet / henta het / hette hevde / hevet hilste hjalp holdt hoppet / hoppa har gravd har gredd (seg) har greid har grepet har grått har gått har hatt har handlet / har act. 2013 13:06 . droop hang up fetch. bring be named henge (intransitive) henger henge (transitive) hente hete heve hilse hjelpe holde hoppe henger henter heter hever hilser hjelper holder hopper har hevd / har hevet raise har hilst har hjulpet har holdt greet help keep. 1. deal with handla har hendt har hengt har hengt har hentet henta har hett / har happen hang. deal with grasp. hold har hoppet / har hop hoppa har husket / har huska remember huske husker husket / huska 4z9 2.info/grammar/common-verbs. weep go. seize cry.

html hvile / kvile høre håndhilse inkludere innføre interessere invitere jobbe hviler / kviler hører håndhilser inkluderer innfører interesserer inviterer jobber hvilte / kvilte hørte håndhilste inkluderte innførte interesserte inviterte jobbet . 1. jobba har hvilt / har kvilt har hørt har håndhilst har inkludert har innført har interessert har invitert har jobba har kjempet / har kjempa har kjent har kjøpt har kjørt jobbet / har rest hear shake hands include introduce interest invite work kjempe kjenne kjøpe kjøre klage klare kle klippe kjemper kjenner kjøper kjører klager klarer kler klipper kjempet / kjempa kjente kjøpte kjørte klaget / klagde klarte kledde klippet / klippa klaga fight know (person. let knekke koke komme kose koste kreve kritisere krype kunne kvede la knekker koker kommer koser koster krever kritiserer kryper kan kveder lar knakk / knekte / har knekket / har knekket kokte kom koste / kosa kostet / kosta krevde kritiserte krøp / kraup kunne kvad lot knekt har kokt har kommet har kost ’ har kosa har kosta har krevd har kritisert har krøpet har kunnet har kvedet har latt kostet / har 5z9 2. suit one har klippet / har cut klippa crack. sing allow. snap boil come make cozy cost. 2013 13:06 .NorwegianLanguage. place) purchase drive / har klaget / har klaga complain / har klagd har klart har kledd manage dress.info/grammar/common-verbs. sweep demand criticize creep be able to chant.info http://norwegianlanguage.

dupe listen lie. place rent play har lekt / har lekket leak har lest har levd har lidd / har lidt har ligget read. 1.NorwegianLanguage. cure lay. create har lagd har latt har ledd har ledet har leget / har legt har lagt har leid har lekt let. report think.info/grammar/common-verbs. borrow paint. be alive suffer. (time) wear on lie ligne / likne ligner / likner har lignet / har ligna / har liknet / har resemble.info http://norwegianlanguage. allow laugh lead heal. fib learn. study live. 2013 13:06 . purr announce.html lage late le lede lege legge leie leke lekke lese leve lide / li ligge lager later ler leder leger legge leier leker lekker leser lever lider ligger laget / laga / lagde lot lo ledet leget / legte la leide lekte lekket / lekte / lakk leste levde led / lei lå lignet / ligna / liknet / likna likte har laget / har laga / make. opinion be of the lyver / lyger / ljuger løy / laug lærer løper låner maler melder mener lærte løp lånte malte meldte mente 6z9 2. teach run lend. praise like love liker lover lovet / lova / lovte / har lovt / har lovet / lovde lukket / lukka luktet / lukta lurte lyttet / lytta har lova /har lovd har lukket lukka / har lukke lukte lure lytte lyve / lyge / ljuge lære løpe låne male melde mene lukker lukter lurer lytter shut har luktet / har lukta smell har lurt har lyttet / har lytta løyet har lært har løpt / har løpet har lånt har malt har meldt har ment wonder. look like likna har likt like promise.

attempt travel. raise reach. tremble cut slide scream write should. 1. tell sink sit happen shake.NorwegianLanguage.info http://norwegianlanguage. 2013 13:06 . smoke (a cigarette) see sell send set. shall 7z9 2. place say. be enough stretch ride (horse) tear apart send out steam smoke.html merke misbruke mislike motta møte måtte nyte pipe prøve reise rekke rekke ri / ride rive ryke røyke / røke se selge sende sette si sige sitte skje skjelve skjære skli skrike skrive skulle merker misbruker misliker mottar møter * må nyter piper prøver reiser rekker rekker rir river ryker røyker / røker ser selger sender setter * sier siger sitter skjer skjelver skjærer sklir skriker skriver * skal merket / merka misbrukte mislikte mottok møtte måtte nøt / naut pep prøvde reiste rakk rakte rei / red rev / reiv røk / rauk røykte / røkte så solgte sendte satte sa seig satt skjedde skalv skar sklei / sklidde skrek / skreik skrev skulle har merket / har mark merka har misbrukt har mislikt har mottatt har møtt har måttet har nøtt har pepet har prøvd har reist har rukket har rakt har ridd har revet har røket har røykt / har røkt har sett har solgt har sendt har satt har sagt har seget har sittet har skjedd har skjelvet har skåret har sklidd har skreket har skrevet har skullet misuse. abuse dislike receive meet have to. pipe try. be obliged to enjoy whistle.info/grammar/common-verbs.

info http://norwegianlanguage. remove. strike fight butter. pull think. intend beg. 2013 13:06 .html skvette skyte skyve slippe / sleppe slite slå slåss smøre sove sprekke springe spørre stige stikke stjele stryke stå svi svike synes synge synke søke ta telle tenke tigge tore treffe trekke skvetter skyter skyver slipper / slepper sliter slår * slåss smører sover sprekker springer * spør stiger stikker stjeler stryker står svir sviker * synes / syns synger synker søker tar teller tenker tigger * tør treffer trekker skvatt skjøt / skaut skjøv / skauv slapp slet / sleit slo sloss smurte sov sprakk sprang spurte steg / steig stakk stjal strøk / strauk stod sved / svidde / svei svek / sveik syntes sang sank søkte tok talte tenkte tagg torde traff trakk har skvettet har skutt har skjøvet har sloppet har slitt har slått har slåss har smurt har sovet har sprukket har sprunget har spurt har steget har stukket har stålet har strøket har stått har svidd har sveket har synes / har syns har sunget har sunket har søkt har tatt har talt har tenkt har tigget har tort har truffet har trukket start suddenly shoot shove let go toil. fail stand. stab steal strike. iron. wear out hit. stand up burn. disappoint seem.NorwegianLanguage. implore dare meet. 1. split jump. smear sleep burst. be 8z9 2.info/grammar/common-verbs. hit drag. run ask climb stick. visible sing sink seek take count think. suffer betray.

2013 13:06 .info Louis Janus Design by Kyle Hanson 9z9 2. elect wait.NorwegianLanguage. will win.html trives tro tvile tvinge velge vente ville vinne vise vite være ønske åpne trives tror tviler tvinger velger venter * vil vinner viser * vet * er ønsker åpner trivdes trodde tvilte tvang valgte ventet ville vant viste visste var ønsket / ønska åpnet / åpna har trives / har trivs enjoy. 1. expect want to. exist har ønsket / har wish. thrive har trodd har tvilt har tvunget har valgt har ventet har villet har vunnet har vist har visst har vært believe doubt force choose. desire ønska har åpnet / har åpna open For a more extensive list. see Norwegian Verbs and Essentials of Grammar.info/grammar/common-verbs. last updated 4/21/2012 NorwegianLanguage.info http://norwegianlanguage. gain show know (fact) be.