Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

“Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja”
- predavanja Dr. sc. Ivanka Žutić

Porodica štitarki - Apiaceae

Foeniculum vulgare Mill. ssp. capillaceum var. vulgare Mill. - Komorač (gorki, divlji)
koromač
- cijela biljka ugodnog slatkasto - ljutkastog okusa - u upotrebi kao začin i lijek još u antičkim civilizacijama

Porijeklo: Sredozemlje Rasprostranjenost:
Sr. i J. Europa, Azija, Afrika, J. Amerika

Glavni proizvođači:
- zemlje Sr. i J. Europe, Egipat - Pakistan, Indija, Kina, Japan - Brazil, Argentina

Koristi se:
1. Droga - plod (Foeniculi fructus)
Djelatne tvari:
- eterično ulje, 2 – 6 %, novi kultivari: 9 - 11 % anetol 50-60 % fenhon oko 20 % eugenol 2- 5 % - bjelančevine, 18 – 20 % - masna ulja, 12 – 18 %, šećer ...

Upotreba ploda i eteričnog ulja:
- farmacija i humana medicina → stomahik, karminativ, antitusik - prehrambena ind. – bomboni, peciva... - industrija likera

Komorač

2. Nadzemna biljna masa (herba) Djelatne tvari:
- eterično ulje, 1 – 1.5 % - vitamin C (50 – 120 mg%) - karoten (7 mg%) ...

Upotreba:

- kulinarstvo (F, I) → začin

Morfološke i biološke karakteristike
višegodišnja zeljasta biljka - životni vijek 6 - 8 god. - u kulturi 2 - 3 god.

Korijen
- vretenast, dubok, mesnat

Stabljika
- zeljasta, uspravna, visine 1.5 - 2 m, - razgranata, cilindrična, šuplja, glatka

Listovi
- višestruko perasto razdijeljeni, nitastih liski - mekani, glatki, mirisavi - lisni rukavci obuhvaćaju stabljiku Komorač

Komorač

Cvjetovi
- skupljeni u složene, ravne štitaste cvatove na vrhovima grana - sitni, žuto-zelene boje, Cvatnja → razvučena - 1. god. poč. VII – kr. VIII mj. - ostale god. - poč. VI mj.

Plodovi (= sjemenke)
- kalavci – karakterist. uzdužna rebra s eteričnim uljem - dozrijevanje: - 1. god. do kr. IX mj. - ostale god. – do kr. VIII mj. → skloni osipanju - klijavost: 2 – 3 godine a.t. 4 – 8 g

Komorač

- sjeme klija pri temp. 6 – 8 oC - opt. temp. 15 oC (14 – 20 dana) - početni rast spor → nicanje - vlatanje 2 – 2.5 mj. - tijekom zime propada nadzemni dio - narednog proljeće rast počinje rano (poč. III mj.) i brzo (do poč. VI mj. visina biljke 1.8 m)

Komorač

Botaničko srodstvo
Varijeteti:

Kultivari:

‘Purpureum’
F. v. var. azoricum Thell. - firentinski komorač F. v. ssp. capillaceum var. dulce - slatki ili rimski komorač

‘cv. Giant bronze’

Komorač

Ekološki uvjeti
Temperatura
- umjerena klima → topla ljeta, blage zime - visoke temp. potrebne u vrijeme cvatnje: sr. dnevna temp. 20 – 22 oC (hladno i kišovito vrijeme u cvatnji → slaba oplodnja → niski prinosi ploda) - hladne zime i golomrazice → može smrznuti korijen

Tlo - rastresito, humusno (crnica, černozem, lesivirano smeđe tlo...)
- niski prinosi → pjeskovita tla i hladni, vlažni pseudogleji - vlaga potrebna samo u fazi klijanja i vlatanja

Tehnologija uzgoja komorača

Plodored

- ne uzgajati nakon vrsta iz por. Apiaceae → iste bolesti i štetnici - na isto mjesto nakon 3 – 4 godine

Gnojidba
- posebno velika potreba za fosforom - u jesen: 80 – 100 kg/ha P2O5 i 40 – 60 kg/ha K2O - u proljeće: eventualno N, do 30 kg/ha izbjegavati N → previše zelene mase, premalo ploda → dugo dozrijevanje ploda → osjetljivost na niske temperature

Komorač

Način uzgoja
- moguće iz presadnica → neekonomično - uglavnom izravnom sjetvom sjemena

Rok izravne sjetve:
- što ranije u proljeće (do sredine III mj.) - kasnija sjetva → smanjen prinos ploda Način: preciznom sijačicom za sjetvu kultura sitnog sjemena Razmak: 50 cm između redova, dub. 2 – 3 cm Norma sjetve: 8 – 12 kg/ha

Njega usjeva
Suzbijanje korova
a) nakon sjetve, prije nicanja: a.t. metolaklor + prometrin (Dual + Prohelan 3 + 2 l/ha) b) nakon sadnje: a.t. linuron (Afalon 2 kg/ha) c) u proljeće, po nicanju korova, usjev visine 15 – 20 cm: a.t. linuron (Afalon 2 kg/ha) – širokolisni korovi a.t. EAOFAK (Fusilade....2.5 l/ha) – uskolisni korovi

Komorač

Međuredna kultivacija
prije zatvaranja sklopa

Usitnjavanje biljne mase nakon berbe
- košnja na 10 – 15 cm visine - usitnjena herba razbaca se po usjevu: → zaštita od niskih temperatura → izvor organske tvari

Berba, dorada i prinos ploda

Komorač

- žetva ploda otežana u prvoj godini uzgoja → dugo razdoblje sazrijevanja
→ osipanje

Rok - kad je u voštanoj zriobi 45 – 50 % umbela II. reda → manje osipanje
- u I. godini: kr. IX ili poč. X mj. - u ostalim godinama: poč. IX mj.

Načini
1. Jednofazno - žitnim kombajnom, sa zatvorenim izlaznim vjetrom - visina košnje 70 – 80 cm iznad tla → košnja ispod donjih cvjetova 2. Dvofazno - košnja sa 30 – 40 cm stabljike - suši se i dopunski sazrijeva 7 – 14 dana - ovrši se kombajnom koji ima adaptere za podizanje otkosa

Dorada

- pročišćavanje od zelenih dijelova, plod oko 30 % vlage → odmah u preradu

Komorač

Prinos ploda
- u 1. god. 0.4 t/ha - u 2. god. 1 – 2 t/ha - u 3. god. 0.6 – 1.5 t/ha (Šilješ – 2-2.7 t/ha)

Prinos eteričnog ulja
25 – 30 kg/ha (Šilješ)

Korijandar Coriandrum sativum L.
- upotrebljavan kao začinska i ljekovita vrsta od doba starog Egipta

Porijeklo:

Sredozemlje i Sjeverna Afrika

Rasprostranjenost:
- u kulturi na svim kontinentima

Glavni proizvođači:
Rusija, BG, R, P, D, Maroko

Korijandar

Koristi se: plod, eterično ulje, listovi
1. Plod (Coriandri fructus)
- djelatne tvari: - eterično ulje 0.6 – 1 %, - bjelančevine 30 % - masne kis. 18 – 28 %, vitamini C, A ...

2. Eterično ulje (Coriandri aetheroleum)
- destilacijom iz plodova - glavne sastavnice: linalol 60 - 70 %, geraniol 3 - 5 %, geranilacetat 1- 5 %, borneol 1- 4 % - fungicidna i antibakterijska svojstva

Korijandar

Upotreba ploda i eteričnog ulja
- farmacija → karminativ, stomahik, spazmolitik... - kozmetička ind. → antiseptik, mirisna komponenta - ind. alkoholnih pića, prehrambena, pekarska ind. - mesna ind. → kao začin - eter. ulje (hrenovke, mortadela) - kulinarstvo → kao začin - suhi plod (cijeli ili mljeven)

Korijandar

3. Listovi
- eterično ulje, 0.1 %, - neugodan miris na stjenice → potječe od gl. sastavnice eteričnog ulja → decilaldehid (60 – 80 %) Upotreba - kao začin u orijentalnim kuhinjama (Bliski i Srednji Istok, Indija, JI Azija, J. Amerika)

Morfološke i biološke karakteristike
jednogodišnja biljka

Korijen
- vretenast, slabo razgranat, plitak

Cvjetna stabljika
- uspravna, cilindrična, visine 0.5 - 1.5 m - vrlo razgranata, često crvenkasta

Listovi
- različitog oblika (heterofilija): - u rozeti → perasto razdijeljeni, kao peršin, duge peteljke, odumiru s razvojem cvj. stabljike - na cvjetnoj stabljici → nitastih liski, kao u mrkve, sjedeći, odumiru s dozrijevanjem ploda

Korijandar

Cvjetovi
- skupljeni u štitaste cvatove na vrhovima ogranaka - ružič.-ljubičaste boje, - obodni s većim laticama - mirisni, medonosni Cvatnja - kr. V - poč. VI mj.

Plodovi (= sjemenke)
- loptasti dvosjemeni kalavci - dozrijevanje: kr. VII – poč. VIII mj. → skloni osipanju - klijavost: 2 – 3 godine - a.t. 5 – 7 g

Ukupno trajanje vegetacije korijandra: 80 - 120 dana kratka vegetacija
sjetva – nicanje: 15 – 20 dana nicanje – vlatanje: 30 – 40 dana vlatanje – cvatnja: 15 – 20 dana cvatnja – formiranje plodova: 10 – 20 dana formiranje plodova – zrioba: 20 – 40 dana

Korijandar

Botaničko srodstvo

1.

2.

1. C. sativum var. vulgare (krupni plod, Ø 3 - 6 mm) → Maroko 2. C. sativum var. microcarpum (sitni plod, Ø 1.5 - 3 mm) → Ist. Sredozemlje, proširen u Europi

Korijandar

Ekološki uvjeti

Fotofilna vrsta
suma sunčanih sati: → u vegetaciji: 1400 – 1500 h → od nicanja do cvatnje: 900 – 940 h

Temperatura

- srednji zahtjevi

- klijanje počinje kod 4 – 6 oC, opt. 12 – 15 oC, ali podnosi do -10 oC - u fazi rozete s 4 - 6 listova podnosi do -18 oC - opt. temperatura od vlatanja do zriobe 18 – 20 oC (viša temp. → niži prinos)

Tlo - srednje teško, ilovasto, humusno (crnica, černozem, lesivirano smeđe tlo...)
- dosta vlage → najviše u fazi klijanja i od vlatanja do cvatnje

Korijandar

Tehnologija uzgoja

Plodored

- ne uzgajati nakon vrsta iz por. Apiaceae → iste bolesti i štetnici - na isto mjesto nakon 4 – 5 godine - dobar kao pretkultura drugim vrstama → zelena masa kao organsko gnojivo

Gnojidba
- za 1 t ploda korijandra treba: 42 kg N, 16 kg P2O5 i 40 kg K2O - uobičajena gnojidba - jesen (kg/ha): 40 N, 60 – 80 P2O5 i 40 – 60 K2O - u proljeće dodatno: po 15 – 20 kg/ha N i P2O5 → najviše hraniva (70 %) potrebno u razdoblju od vlatanja do cvatnje - prihrana nije potrebna

Korijandar

Način uzgoja

- izravnom sjetvom sjemena

Rok: - što ranije u proljeće (poč III mj., temp. tla 7 – 8 oC)
- moguće u jesen (IX mj.) Način sjetve: žitnom sijačicom, dub. 2 – 2.5 cm Razmak: između redova 30 - 35 cm Norma sjetve: 14 – 16 (16 – 20) kg/ha

Korijandar

Njega usjeva
Suzbijanje korova
nakon sjetve, prije nicanja:
a.t. metolaklor + prometrin (Dual + Prohelan 3 + 2 l/ha)

Ne treba kultivirati, niti prihranjivati

Bolesti – moguća rđa i pepelnica
– kod nas još ne!

Berba, dorada i prinos ploda
Rok - kad nestane neugodan miris na stjenice, vlaga ploda oko 20 % Načini
1. Jednofazno - žitnim kombajnom, sa zatvorenim izlaznim vjetrom 2. Dvofazno - košnja na visinu 20 – 25 cm stabljike kad sazori 30 – 40 % plodova (stabljika je još zelena, ali je odumrla većina listova) - suši se i dopunski sazrijeva 4 – 5 dana - izravno se ovrši kombajnom koji ima adaptere za podizanje otkosa Žetva ne smije kasniti → prezreli plod sadrži manje ulja → osipa se → smanjeni prinosi

Korijandar

Korijandar

Dorada ploda - ovisi o namjeni
- za destilaciju → odmah nakon berbe - za suhi začin → dosušiti na 12 % vlage, → pročistiti na 94 %-tnu čistoću

Prinos
0.8 – 1.0 (1.5 – 2) t/ha suhog ploda → 10 – 15 kg/ha eteričnog ulja

Prinos svježeg lista
- 1.3 do 2.8 kg/m2 - povećava se ovisno o roku sjetve: manji kod sjeve u IV mj., veći kod sjetve u VII ili VIII mj.

Anethum graveolens L. Kopar
- biblijska vrsta - aromatičan čitav nadzemni dio biljke

Porijeklo:

Istočno Sredozemlje i Jugozapadna Azija do Kavkaza i prema Indiji

Rasprostranjenost:
cijela Europa, Sj. Afrika, JZ Azija, Sj.Amerika

Glavni proizvođači:
Indija, GB, H, BG, E, I, Rusija, SAD

Kopar

Koristi se:
1. Droga - plod (Anethi fructus)
Djelatna tvar:
eterično ulje (Anethi aetheroleum) 2 – 4 %, glavne sastavnice: α-karvon 40-60 %, α- limonen 20-28 %, α-pinen, α-terpinen...

Upotreba eteričnog ulja ploda:
- farmacija i humana medicina → antiseptik, diuretik, stomahik - prehrambena industrija, - kozmetička industrija, - parfemska ind.

Kopar

2. Nadzemna biljna masa
Djelatna tvar:
eterično ulje 0.8 – 1.6 %, → najviše u fazi mliječno-voštane zriobe ploda Glavne sastavnice: α-karvon 25-35 %, α-felandren 12-25 %,

Upotreba:

kulinarstvo → začin

Morfološke i biološke karakteristike
jednogodišnja biljka

Korijen
- vretenast, slabo razgranat, plitak (10-20 cm)

Listovi
- perasto sastavljeni, nitastih liski - u rozeti → duge peteljke, → odumiru s razvojem cvj. stabljike - na cvj. stabljici → sjedeći, razvijen rukavac

Cvjetna stabljika
- uspravna, cilindrična, rebrasta, - slabo razgranata - od baze, - visina 0.5 - 1.8 m Kopar

Kopar

Cvjetovi
- skupljeni u složene štitaste cvatove na vrhovima ogranaka - sitni, žuto-narančasti Cvatnja - sredinom ljeta

Plodovi (= sjemenke)
- dvosjemeni kalavci, nose eter. ulje - dozrijevanje: 2-3 tjedna nakon završetka cvatnje, neujednačeno, skloni osipanju - klijavost: 2 – 3 godine - a.t. 1 – 2 g

Kopar

Ukupno trajanje vegetacije kopra: 100 – 120 dana
sjetva - nicanje: nicanje - vlatanje: 10 – 17 dana 35 – 40 dana

nicanje - puna cvatnja: 50 – 70 dana poč. cvatnje - dozrijevanje plodova: 40 – 50 dana

Kopar

Ekološki uvjeti
Toplina
nema velikih zahtjeva za toplinom: - opt. temp. klijanja 8 – 10 oC - mlade biljke podnose prolj. mrazeve - sunčano i toplo u fazi razvoja plodova ali !!!! hladno vrijeme tijekom cvatnje: → slaba oplodnja, niski prinosi

Vlaga
umjereno vlažna klima (oborine 500 – 1700 mm/god.) - najveća potreba za vlagom u fazi klijanja i pred cvatnju

Tlo

- najbolje → toplo, rastresito, duboko, neutralno NE !!! - kiselo - loše strukture, teško glineno - suho pjeskovito

Tehnologija uzgoja kopra
Plodored – kao i za ostale vrste iz por. Apiaceae Gnojidba – ovisi o namjeni usjeva:
a) uzgoj za proizvodnju sjemena: (kg/ha): 60 N, 120 P2O5 i 20 - 40 K2O - fosfor se unosi u 2 navrata: 2/3 u jesen, 1/3 u predsjetv. pripremi u proljeće b) uzgoj za proizvodnju herbe i eter. ulja: (kg/ha): 80 - 120 N, 40 P2O5 i 20 - 40 K2O - dušik se unosi u 2 navrata: 1/3 u jesen, 2/3 u proljeće

Priprema tla - kao i za ostale vrste iz por. Apiaceae
- obavezno jesensko oranje i valjanje prije i poslije sjetve

Način uzgoja kopra - izravnom sjetvom sjemena
Način sjetve: žitnom sijačicom, dub. 1 – 1.5 cm Rok: ovisi o namjeni usjeva

a) proizvodnja ploda i eteričnog ulja iz herbe
Rok: što ranije u proljeće → III mj., temp. tla 7 – 8 oC Razmak: između redova 25 - 35 cm Norma sjetve: 10 – 12 (12 – 14) kg/ha

b) proizvodnja herbe za sušenje
Rok: sr. III - sr. V mj., kontinuirano
ili kr. VII - sr. VIII mj. Razmak: između redova 12 - 24 cm Norma sjetve: 16 – 18 (18 – 20) kg/ha

Njega usjeva kopra
Suzbijanje korova
nakon sjetve, prije nicanja:
a.t. metolaklor + prometrin (Dual + Prohelan 3 + 2 l/ha)

Nema kultivacije, nema prihrane

Bolesti – Fusicladium sp. (a.t. triadimefon, a.t. propikonazol) Štetnici – sovice, lisne uši

Berba ploda kopra
Rok:
kad dozore plodovi na umbelama I. reda – najkvalitetniji → plodovi smeđi, listovi žuti

Način:
1. jednofazno - žitnim kombajnom bez strujanja zraka 2. dvofazno - bočno vučenom kosilicom, u zbojevima
- sušenje i dozrijevanje 4 – 5 dana - ovršiti

Prinos:
plod:
0.8 - 1 (0.7 - 1.8) t/ha

eterično ulje:
9 - 15 (20 - 40) kg/ha

Berba herbe za destilaciju eteričnog ulja
Rok: u fazi mliječno-voštane zriobe Način:
ploda → kasnije se smanjuje udio eter. ulja

- vučenim samoutovarnim kombajnom ili kombajnom za silažu - kose se štitci sa 20-ak cm stabljike 15 - 20 (25) t/ha eteričnog ulja: 25 - 55 (40 - 80) kg/ha

Prinos svježe herbe:

Kopar

Berba herbe za proizvodnju suhe droge
Rok košnje:
- početkom vlatanja → visina biljke 25 – 40 cm - moguća 2 otkosa u vegetaciji

Način: samoutovarnom kosilicom Dorada: sušenje u sušari → prirodno sušenje ne daje kvalitetnu drogu Prinos svježe herbe: 4 - 8 t/ha
suhe herbe:
0.4 - 0.6 t/ha Kopar

Anis - Pimpinella anisum L.
- biblijska vrsta - korišten još u starom Egiptu, popularan i danas

Porijeklo:

I. Sredozemlje, Mala Azija i Egipat

Rasprostranjenost:
- diljem svijeta u kulturi

Glavni proizvođači:
E, F, I, GR, TR, BG, R, Rusija, Indija, Meksiko, zemlje Sjeverne Afrike

Koristi se:
Droga - plod (Anisi fructus)
Djelatne tvari:
- eterično ulje, 1.5 - 5 (6) % - u rebrima ploda, anetol 80-90 %, metilkavikol 5-10 %, - masno ulje 18 – 23 %, - bjelanč. 16 - 20 %, - šećer 3.5 - 5.5 % .....

Upotreba
Eterično ulje
- farmacija i humana medicina → ekspektorans, karminativ, spazmolitik - prehrambena, konditorska ind., industrija mirisa, likera...

Plod, list
- začin → u kulinarstvu (slana i slatka jela)

Morfološke i biološke karakteristike
- jednogodišnja vrsta

Korijen
- vretenast, tanak, slabo razgranat, - dubok 20 – 30 cm

Listovi - heterofilija
- u rozeti: bubrežasti, pilastog ruba, dugih peteljki - na cvj. stabljici: sjedeći, perasto usječeni

Cvjetna stabljika
- cilindrična, razgranata pri vrhu, - tanka, često polegla, duga oko 0.5 m - uzdužno rebrasta, slabo dlakava Anis

Anis

Cvjetovi
- sitni, bijele boje - u složenim štitastim cvatovima na vrhovima ogranaka

Cvatnja

- sredinom ljeta

Plodovi (= sjemenke)
- dvosjemeni kalavci, kruškolikog oblika - dozrijevanje: 1 mj. nakon cvatnje razvučeno, skloni osipanju - klijavost: 2 – 3 godine a.t. 1 – 4 g

Srodne vrste

Pimpinella saxifraga (A)

Illicium sp. zvjezdasti anis

Anis

Ekološki uvjeti
Toplina i svjetlost
- nema velikih zahtjeva za toplinom: - počinje klijati pri temp. 4 – 5 oC - mlade biljke podnose temp. do –7 oC - toplo i suho vrijeme u fazi zriobe ploda - suma toplinskih jedinica: 2200 – 2400 oC

Vlaga
- umjereno vlažna klima (400 – 1700 mm/god.) - najveća potreba za vlagom: - u fazi klijanja, - u razdoblju: vlatanje - cvatnja

Tlo
- zahtijeva kvalitetno tlo: - dobre strukture, neutralno - dobro opskrbljeno hranivima i vlagom, NE !!! - teško, hladno glineno - suho pjeskovito

Anis

Ukupno trajanje vegetacije anisa 120 – 150 dana:

- sjetva - nicanje: 17 – 25 dana - nicanje - puna cvatnja: 65 – 75 dana (nicanje - vlatanje: 35 – 40 dana) - cvatnja i razvoj ploda: 20 – 25 dana - kraj cvatnje - dozrijevanje plodova umbele I. reda: 40 – 50 dana

Anis

Tehnologija uzgoja
Priprema tla
- jesen: duboko oranje - proljeće: fina priprema površinskog
sloja za sjetvu

Gnojidba
- za 1 t ploda potrebno je: 35 kg N, 15 kg P2O5 i 40 kg K2O - najveća potrošnja hraniva: vlatanje - cvatnja - ¾ hraniva u osnovnoj pripremi tla; - ¼ u predsjetvenoj pripremi

Anis

Način uzgoja anisa - izravnom sjetvom sjemena
Rok: - u proljeće (poč. III → temp. tla 7 – 8 oC) Način: žitnom sijačicom, dub. 2 - 3 cm Razmak između redova: 25 – 30 cm Norma sjetve: 13 – 15 kg/ha kalibriranog sjemena (a.t. 4 – 5 g)

Njega usjeva anisa

Suzbijanje korova
izuzetno važna mjera: dugo nicanje kulture – brzo nicanje korova

nakon sjetve, prije nicanja:
a.t. metolaklor + prometrin (Dual + Prohelan 3 + 2 l/ha)

Ne treba kultivirati, niti prihranjivati

Berba ploda anisa

Rok: određuje se prema zriobi plodova umbele I. reda (najkvalitetniji):
→ kad je većina listova stabljike odumrla

Način:
1. jednofazno - žitnim kombajnom 2. dvofazno - ako je zrioba razvučena
- plodovi glavne umbele u voštanoj zriobi (zeleno-sivi) - bočno vučenom kosilicom, s 10-ak cm stabljike - sušenje u zbojevima i dopunska zrioba 4 – 6 dana - ovršiti

Prinos: ploda 0.8 – 1.5 t/ha
eteričnog ulja 14.4 – 90 (25 – 50)?? kg/ha

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful